Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Cookie-kezelési tájékoztató
Kozma Szilárd_A Kos konstellációnak megfelelő karma leírása

Kozma Szilárd karma- és Családasztrológus:

 

A Kos Lilithel (Úgy mint Gerle Éva), Kos Sárkányfarokkal és erősen negatívan fényszögelt Kos-Nappal rendelkező személyek, valamint a kínai asztrológia aszerint, a kutya évében született személyek karmája, vagyis ezeknek a betegség- és baleset-hajlamainak, valamint a más jellegű sors- és életkríziseinek a valós – spirituális: karmikus – okai. 

 

A Kos napjegyének spirituális morfogenetikus erőtere, a minden feltétel- és akadálymentes, tehát az előfeltételek nélküli, spirituális, mentális, asztrális, éteri és fizikai teremtési - teremtői erőknek a megnyilvánulási szükségszerűségét és kényszerűségét tartalmazza. Ezért, a Kos az összes lehetséges teremtési mozzanatok kauzális (ősi) lételvét testesíti meg a földi létezés sajátosan összetett (biológiai, pszichológiai) körülményei között.

      A Kos jegyében született ember általában hevesen, elhamarkodottan, kíméletlenül, célratörően és ebből adódóan, nem egyszer kegyetlenül cselekszik, mind fizikai, mind mentális (gondolkozási) szinten, ezért könnyen szenved baleseteket, gyorsan a fejébe szalad a vér és ha uralkodási, illetve vezetői-irányítói mániájának következtében szokatlan mértékben felizgatja magát, agyvérzést (gutaütést) is kaphat. Amennyiben egy ember születési horoszkópjában a Kosba esik a Nap vagy a Mars és ráadásul intenzív, de rendszertelen intellektuális, esetleg szellemi tevékenységet folytat, gyakran be fog lázasodni enyhe, vagy heveny meghűlések, megfázások következtében, de még napozás következtében is. Mivel egy bizonyos életkor elérése után a kreatív használat helyett, megtanulja uralni és elfojtani a szenvedélyességét, erőszakos és erélyes, jobb esetben spontán és célratörően tüzes természetét, rejtett agresszivitás lesz jellemző rá és többnyire gondolatban viaskodik, veszekedik azokkal az emberekkel, akikkel konfliktusos helyzetbe kerül. Így a folytonos rejtett (fojtott) agresszivitás lesz jellemző a mentalitására, aminek egyetlen jele a gyakori fejhűlések, a fej különböző szerveinek hűléses megbetegedései, vérösszetételi problémák (pl. vashiány, vagy a vörös vérsejtek száma csökkenéése) lesznek. Hajlamos lesz a fej különbözô gyulladásaira, (homloküreg-gyulladás, arcüreggyulladás, kötőhártya-gyulladás, súlyosabb esetekben agyhártyagyulladás.), különböző típusú migrénekre, fejfájásokra, valamaint a fej traumás sérüléseire (agyrázkódás, koponyatörések, koponyaűri vérzés, stb.), szélsőséges esetben az un. vérrákra. 

      Abból adódóan, hogy elfojtja magában a kreatív energiák nyers kitörési késztetéseit, de azoknak mentális és kauzális okaival nem akar szembenézni és inkább gondolatban támadja a külvilágot, nem vállalván fel a felvetődő problémákkal való nyílt szembesülést, azoknak kauzális szintű értelmezését és dekonspirálását, erős hülékenység, fejfájások és fejsérülések, a vérképlet ártalmas módosulásai, vagy a látószerveinek a károsodása és a fokozatos elgyengülése (látási képességek csökkenése) lesz a következménye. A távolba látás például - az olyan eset, amikor csak "közellátó" szemüveget kell használni- annak a következménye tehát, hogy a Kos szülött -és általában minden ember, akinél ez jelentkezik- eltekint, átnéz a hétköznapi kellemetlen eseményeken, azokon a számára kényelmetlen helyzeteken és jelenségeken, amelyeknek a megoldása nyílt konfrontációt vagy kitárulkozást igényelne a részéről.

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Az Ikrek árnyék-énes karmájának a kevés meghaladási lehetőséége

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus:

A BIKA jegyében található Lilithel vagy a Bika-Sárkányfarokkal

és az erősen negatívan fényszögelt Bika-Nappal született személyek, valamint a kínai asztrológia szerint, a Disznó évében született személyek karmája, vagyis ezeknek a betegség-és balesethajlamai, jellegzetes betegségeiknek

és baleseteiknek a szellemi-lelki okai.

 

 

    A Bika napjegye által megtestesített morfogenetikus spirituális erőtér,

első sorban a z abszolút létből kiáramló ősideáknak az örökről fogva már létező isteni lét által való bekebelezésének, birtokba vételének a folyamatát – mozzanatát jeleníti meg az isteni létben, valamint az abszolútumból kiáramló, azon kívül került ősideáknak az egymáshoz való prímér vonzódásának az ősenergiáját.

   Másod sorban viszont, a teremtés határállapotaként folyamatosan létrejövő –keletkező – fizikai létállapotnak (Az anyagnak), a szellemi erők és hatalmak által való birtokbavételét, az anyagnak a spirituális struktúrák befolyása szerinti rendeződésének a jelenségét testesíti meg. Mivel az evolúciónak köszönhetően, ez már összetett biológiai formákban is megvalósul: A Bika konstelláció szellemisége a biológiai létezéshez és a fizikai létben való megmaradáshoz és az abban való elemi létezéshez elsődlegesen (elengedhetetlenül) szükséges előfeltételekhez, életkörülményekhez, azoknak a megteremtési - létrehozási kényszeréhez kapcsolja a Bika-karmával rendelkező embert. Mindennapi élethelyzetekre lebontva, ezek az elemi szükségletek a következők: földi - fizikai létformával való közvetlen információcserét biztosító táplálék, az információ feldolgozáshoz szükséges nyugalmat és pihenést (alvást), illetve az azt biztosító hajlék (otthon), valamint az emberben elsődlegesen megnyilvánuló Fény-szeretet ősprincípiumok kölcsönös kiegyenlítését, áthatását és megtermékenyítését biztosító szexuális kapcsolatok valamelyest harmonikus folytonossága is ide tartozik.

    Amennyiben a személyi horoszkópban erősen támadott a Nap, vagy a Bika uralkodó bolygója: a Vénusz, vagy/és a Mars, a Bika sors-programmal született személyek a lustaságig elmenően kényelmeskedők lehetnek, pénzsóvárak, csökönyösek, önfejük, "nyakasok", gyűjtőszenvedélyesek,  vagy a diszharmónia másik végleteként öröknyüzsgővé, habzsolóvá, falánkká, harácsolóvá, kiéletlen és kegyetlen birtok-szerzőkké, valamint élvhajhászokká válnak és munkamániába, valamint birtoklási mániába esnek. Amennyiben nyakasságuk és birtoklási hajlamaik, ambícióik a megengedett határokon túllépnek, garat és gége-betegségek léphetnek fel szervezetükben: hurutok, mandulagyulladás (torokfájás), a nyakizmok megmerevedése, a gerincoszlop nyaktáji elmeszesedése, pajzsmirigytúltengés, vagy csökkent pajzsmirigyműködés állhat be. Ez utóbbiak a korábban említett tendenciák személyi szokássá, megrögzött ambícióvá válása, túltengése, vagy fordítva: azoknak maradéktalan elfojtása következtében jöhetnek létre. E jellemhibák vagy kiéletlen ösztönös késztetések miatt, a Bika szülöttekre tehát a nyak- és toroktáj megbetegedései jellemzőek, mivel a Bika csillagképe ezzel a testrészünkkel áll asztrológiai kapcsolatban, vagyis a Bika által megtestesített lételv (a szellemi erőknek, információ- sűrűsödéseknek a fizikai dimenzióban való megállapodása, meghonosodása) itt, a torok - csakra környékén fejti ki tevékenységét, hatásait az emberi szervezeten belül.  

   Amennyiben csupán hűléses megbetegedések következménye a fülgyulladás, ez is a Bika és a Kos csillagképéhez kapcsolódik, de ha más jellegű halló-szervi károsodásról van szó, a Bak csillagkép spirituális problémakörével (Az egyetemes törvényeknek a társadalmi élet szintjén történő alkalmazása) kapcsolatos negatív mentalitást (magatartási mintákat, úgymint a lelkiismeret-furdalással szemben tanúsított szembeszegülést, vagy  másfajta lelki ellenállást) kell szellemi (kauzális) vizsgálat alá venni a betegség igazi okának felderítése érdekében.        

TOVÁBB

Kozma Szilárd_A Rák konstellációnak megfelelő karma leírása

Kozma Szilárd család- és karma-asztrológus: A Rák konstellációra jellemző humánus problémák.

 

       A többnyire negatívan fényszögelt Rák-nappal született, de főként

       a Rák Lilithel, vagy Rák Sárkányfarokkal rendelkező és a Kínai     

       asztrológia szerint a Bivaly évében született személyek    

       karmikus meghatározódásai és az ezeknek megfelelő betegség- és  

       balesethajlamai, vagyis a jellegzetes sors- kríziseiknek a kauzális okai.

 

     Az anyai ági karmikus öröklődés következtében Rák karmával született személyek, minden ellenkező látszat ellenére, a legellentmondásosabb és spirituális szempontból a legkiismerhetetlenebb tudattal és lelki világgal  született személyek. Hiszen karma-motívumként, pontosan az isteni teremtésnek alárendelt személyes teremtés és a teremtésről való gondoskodás őselvének az  ős-Lilith által megbontott és megrontott állapotát testesítik meg. Ezért, miközben ők a legérzékenyebbek, a leg sebezhetőbbek, a legfélénkebbek és a legragaszkodóbbak az állatöv tizenkét csillagképének a karmikus erőtereit karmikusan megtestesítő személyek közül, ugyanakkor ők – Mivel mindannak az ellentétét hordozzák a spirituális struktúrájuk legmélyén, amit a Rák konstelláció pozitív eredetében megjelenít. - a legönzőbb és leg áldozat-képtelenebb, és ezért, ők a leginkább a család- és gyermekelhagyásra, család és gyermekárulásra kész személyek, annak ellenére, hogy mindig ennek az ellenétét láttatják a felszínen. És persze, mindezek miatt, ők a leg irracionálisabb tettekre kész, partner- és családi árulásra képesebb személyek, annak ellenére, hogy minden látszat ennek az ellenkezőjét mutatja, vagyis azt, hogy náluk senki jobban nem képes szeretni a gyermekeket és a családot. Tehát ők a gyermekeikkel és az élettársaikkal szembeni  magas fokú árulásra és azoknak akár a legközönségesebb elhagyására és  megcsalására, és nem utolsó sorban azoknak a közösségi életterületeken történő megalázására és igazságtalan megszégyenítésére is képes személyek. Ezért a fokozott éberség a leginkább a velük való családi viszonyokban ajánlott, mert erősen hajlamosak arra, hogy ami a családot és a gyermekeket illeti az egyik végletből a másikba essenek. Nem véletlenül szoktak szenvedni a rák karmával született nők – és férfiak - abban a sok féle, gyermeknemzési (nők külön: gyermek-szülési és gyermektáplálási) szervekkel kapcsolatos, nem egyszer végzetes (rákos) betegségben.  

    Ők ugyanis, az anyai ági női őseiktől örökölten, veleszületetten (Karmikusan) nem tudják elviselni annak a gondolatát, hogy személyes családalapítókként a családtagjaik iránt felelősséggel tartózó családapák, vagy családanyák legyenek, és általában is ellentétei mindannak, amit a Rák konstelláció eredetileg pozitívan megtestesít. Ezért tudattalanul és önkéntelenül, ellenségei a közvetlen kötödések általi szellemi megtermékenyülésnek, és mélységes ellenségei és elutasítói a teremtéssel járó személyi gyakorlati életfeladatoknak, a partneri felelősségeknek és családi nehézségeknek, illetve ezeknek a közvetlen, testi és lelki szintű megtapasztalásának, aminek következtében, akkor is álhatatlanok maradnak, ha szülővé vállnak, és nagyon nehezen fogadják el azt, hogy helyt kell állniuk, hogy élettársuk felé, és a gyermekeik felé hűségesek és kitartók kell legyenek. Vele születetten, tehát elemien, ellenségei a fájdalom, az áldozat, az odaadás és a helytállás közvetlen gyakorlásának és megtapasztalásának, a testi, lelki és érzelmi kapcsolatok, elemi átélésének és a közvetlen (személyes) jellegű információ-befogadásának. Ők, vagy elemien (zsigerből...) elutasítanak minden utódnemzéssel és utódgondozással – táplálással és neveléssel kapcsolatos tapasztalatot és felelősséget, vagy átesnek a ló túlsó felére és úgy akarnak maguk előtt, azaz környezetük előtt tetszelegni, hogy maximálisan a magukévá teszik és magukhoz kötik a környezetükben élőket azáltal, hogy szüntelenül és feleslegesen is, gondoskodni akarnak azokról.

    Ennek köszönhetően ők a legtragikusabb drámák hősei és áldozatai is (alanyai). Ugyanis a Rák karmával született személyekben elsődleges a személyes létteremtés – elutasításának a késztetése, miközben ugyanakkora erővel jelen van a gondoskodáson keresztül történő AZONOSULÁSI PRINCIPIUM is. Ezek viszont gyökérben ellentmondanak egymásnak és a más szülöttekben ható autonóm létteremtési törekvéseknek, valamint a személyi függetlenedési (és ezáltal a személyes felelősségvállalási) törekvéseknek is, ami valósággal felsebzi a Rák karmások hamis önképéből eredő, irracionális, de ugyanakkor fokozott és hibás szülői ambíciókból eredő érzékenységét.

   Ezért a legelemibb, materiális információ-befogadási és feldolgozási (emésztési), vagy érlelési folyamatokat végző szervek károsodnak meg a Rák karmások esetében. Nők esetében, az utódtáplálási szervek, vagyis a mellek, mivel tudattalanul és önkéntelenül attól szorongnak, hogy nekik el kell tartaniuk önmagukon kívül még más lényeket (gyermekeiket, illetve: az egyetlen gyermeküket – mivel többnyire egykepártiak) - is.

 

TOVÁBB

Kozma Szilárd_Az Oroszlán karmam jellegzetességei

Koz    

Kozma Szilárd család- és karma-asztrológus:

Az oroszlán konstelláció

Szellemisége által megjelenített emberi – személyi, személyiségi – problémák és betegségek, spirituális okairól, avagy:  

 

A negatívan fényszögelt Oroszlán nappal, és az Oroszlánban

álló Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek, valamint a kínai asztrológia szerint a Tigris évében született személyek baleseti- és                 

betegséghajlamai, betegségeiknek és konfliktusaiknak az igazi okai.

 

 

   Az Oroszlán az egyetemes léttudatnak az individuális személyi tudatban való megjelenését és ennek megfelelően, az individuális önérzékelés és önértékelés több dimenziós kapcsolatát, azok teremtőerejét, illetve mindennek a problémakörét megtestesítő konstelláció.

   Az Oroszlán napjegye által képviselt spirituális és kauzális (morfogenetikus) erőtér hatása elsődlegesen az individuális tudat kiszélesítéséhez és finomításához, az öntudat formáláshoz, az alkotó személyiség műveléséhez és nemesítéséhez és így történő kiteljesítésének a problémakörét testesíti meg, annak köszönhetően, hogy ő éppen annak az ősi, abszolút léttudatnak az asztrológiai megjelenítője, amely megsérül az ős-Lilith nevű kauzális jelenség hatására, és amiért szükségessé válik az egyetemes létteremtés. Vagyis, az oroszlán konstelláció egyenesen az egyén szellemi tudatának a formáláshoz és érleléséhez, az egyéni öntudat tágításához, spiritualizálásán keresztüli egyetemesítéséhez és a kauzális lét-képzetnek a

személyesítéséhez kapcsolódik. Ez által tehát a helyes (külső) neveléshez is kapcsolódik, de főképp az (belső) önneveléshez önátalakításhoz, a személyi gyengeségek legyőzéséhez és a hibabelátási képesség kialakításához is kötött, és ezek által az alkotói képességeket növelő és nevelő önismerethez, a fejlődéshez, szervezéshez, a bátorság és a nagylelkűség kialakulásához, a nehézségekkel és egyéni gyengeségekkel való szembenézéshez. Azok egyenes (gerinces) felvállaláshoz, valamint a gyengeségek feletti uralkodáshoz, azok legyőzési képessége kialakításához, vagyis, a személyi gyengeségekkel szembeni belső erőhöz és határozottsághoz és ezek által az önuralom és az önfegyelem képessége kialakításához kötött.

    De fontos tudni, hogy mindez nem a többi ember, vagy a külső (természeti) környezet és nem a külső élethelyzetek fölötti öncélú uralkodás, de főképpen nem a fölényességi érzet, a hiuság és a fölösleges önérzeteskedés növelése árán, misztikus kifejezéssel: az ego növesztése folytán, illetve a fölényeség-tudat és

az egoista mentalitás, az ego védelmének fokozása és táplálása, annak a nagyra növesztése (hízlalása) árán kell történjen. Sőt: mindennek az ellentétével, vagyis a személyes gyengeségek fölötti erővétellel és felülemelkedéssel: az egoizmusból fakadó személyi hibák és gyengeségek leküzdésével, az  önzés és az áldozathozatali képtelenség fölött aratott győzelemmel, vagyis a tudatosan kitartó és szívós önfegyelemmel megvalósított, önuralommal és nagylelkűséggel. Ezért, a magukra nem ébredt, un. nyers Oroszlán-szülöttek, még ha a föld legártatlanabb lényeinek is néznek ki, néha még önmaguk számára sem bevallottan, nem csak hogy minden esetben fölénybe akarnak kerülni és minden áron uralkodni vágynak mások fölött, és leginkább az élettársuk, a szerelmi partnerük, g gyermekeik, a testvéreik, rokonaik és a barátaik fölött, vagy a sors elemei és erői fölött, hanem irányítani akarják azokat és "természetesen" úgy, hogy az számukra mindenképp jó, előnyős és hasznos legyen.

   É

TOVÁBB

Kozmam Szilárd_A Szűz jellegű karma értelmezése

Kozma Szilárd család- és karma-asztrológus: Mérleg

 

A MÉRLEG jegyében született, valamint a Mérlegben álló Lilithel és Sárkányfarokkal rendelkező, meg a Kínai asztrológia szerinti Sárkány évében született személyek betegséghajlamai, vagyis a betegségeiknek, baleseteiknek és sors-kríziseiknek, szellemi-lelki (spirituális) okai.

 

  A MÉRLEG konstellációhoz rendelt. Annak analogikusan megfelelő isteni – morfogenetikus erőtér a Feminin és a Maszkulin ősprincípiumok közötti kiegyenlítődésre való törekvésnek a szellemiségét testesíti meg. A földi életben ugyanez, a természeti kiegyenlítődésre való törekvésnek az egyetemes őselvét jeleníti meg és ezt hozza létre és tartja fenn a mentális, az asztrális és a fizikai dimenzió szintjein. Ennek következtében a számunkra, a szerelmi, szexuális, párkapcsolati, élettársi harmóniára, kiegészülésre és kiegyenlítődésre való törekvést eredményezi (Tehát az emberi viszonyokban) és a szellemi – lelki állapotainkban.  Így, a Mérleg által megtestesített morfogenetikus erőtér a Kiegyenlítődés, a Komplementaritás és a Polaritás, Valamint a Nemek Törvényének is a lényegi és analogikus megfelelője.

 

    Ezért a Mérlegben született, de főként a horoszkópjukban Mérleg Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek általában az antagonisztikus sorserők és sorsállapotok, valamint a külső és a belső feszültségek és az elemi ellentmondások jó, vagy rossz, helyes, vagy téves kiegyenlítési törekvéseinek a megtestesülései és áldozatai, vagyis az egymásnak ellentmondó, egymással feszültségbe kerülő és egymást kizárni törekvő dolgok, (lelki) jelenségek és folyamatok harmonizálására, egyensúlyi állapotba hozatalára törekszenek, de többnyire hibásan és tévesen, sőt, néha erőszakosan, erőszakos magatartással, vagy cselekedetekkel, és – amennyiben erélyes személyiségekről van szó, ez a hamis, vagy erőszakos egyensúlykeltés sikerül is, addig a pontig, amíg az egyensúlyi állapot létrehozását nem abszolutizálják, vagyis nem eszményesítik. Ugyanis a valóság minden szintjén megvalósított (eszményi) egyensúlyi állapot a teljes (univerzális) lemerevedést jelentené. Kell tudniuk tehát, hogy a kiegyenlítődés és a harmónia, nem egyenlő a tökéletes és eszményi egyensúlyi állapottal, amit ezek a személyek vadásznak a Szűz-karmásokkal együtt, illetve, hogy az öncélú és egyoldalú tökéletességre törekvés inkább az egészséges harmóniát bontja és rombolja, ahelyett, hogy azt erősítené. A kulcsszó tehát itt, a lehetőleg minél feszültség-mentesebb lelki és szellemi állapot elérése, és tehát, nem csak a feszültségmentes gondolkozás, hanem a feszültségmentes életvezetés.
    Ami, a kínai asztrológia által leírt Sárkány-éve szerinti, karma-színezetet és szellemiséget illeti, nagyon fontos a mesék tűzokádó Sárkányának a képzetét is bevenni a negatív mérleg-tulajdonságok archívumába, mert magamról tudom, hogy a Komodói sárkánynál is veszélyesebb (fertőzőbb), kegyetlen hüllővé válhat az a személy, akinek a Mérleg-karmája nincs maximálisan átvilágítva (Leleplezve és kiismerve) és felvállalva, és tehát nincs a megfelelő mérleg tulajdonságokká (őszinteség, harmónia- és egyensúlykészség) átalakítva. 

   Azok tehát, akik a teljes egyensúlyi állapot létrehozását erőltetik öncélúan a valóság bármely területén, nemcsak olyasmit szeretnének elérni, ami természetellenes és fikció, hanem olyan állapot létrehozását is erőltetik egyben, amely állapot tényleges megvalósulása megsemmisülést idézne elő és ezért nem egyezik sem a Teremtés, sem az Egyetemes Evolúció törvényével.

    A magyar nyelv érzékletesen utal erre a téves törekvésre azzal a kifejezéssel, hogy HOLTBIZTOS. Vagyis, csak abban lehet(ne) teljesen és egyértelműen biztos az ember, ami rögzülten élettelen, ami igazából nem is létezhet tehát.

  

        

TOVÁBB

A Szűz konstelláció és a hatos horoszkópház

Kozma Szilárd karma és családasztrológus:

 

A negatívan fényszögelt Szűz-nappal, valamint a Szűzben álló Lilithel,

vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek, valamint a kínai asztrológia szerint a macska évében született személyek baleseti- és betegséghajlamai,

jellegzetes betegségeiknek és baleseteinek az igazi, kauzális okai.   

 

 

    A Szűz konstelláció a teremtés oka és célja tudatosításának, vagyis a lét és az élet rendeltetésének és e rendeltetés beteljesítési lehetőségeinek, a rendeltetés beteljesítésére való törekvéseknek a minden rendű problémakörét testesíti meg.

Vagyis:

A Szűz, az egyetemes (Isteni) rendeltetés tudatosításának, e tudatosság folytonos fenntartásának és a rendeltetésnek e tudatosítás fényében (értelmében) történő megvalósítására való törekvések minden lehetséges problémáját és problémakörét, illetve a megvalósítás lehetőségeinek a megkeresését, ki kísérletezését és megvalósítási – beváltási törekvéseit, vagyis a FUNKCIONALITÁS lehetőségeit, problémáit, kríziseit és krízis-oldási lehetőségeit foglalja magába. 

    Ezért a bűnbeesett tudattal (a divatos tudattal) élő, vagyis a hibás értéktudatnak megfelelő erkölcsi elme-állapotban élő ember nem törődik a természet rendjével, illetve össze téveszti az élet rendeltetését, alap-funkcióját a természetnek (A saját természetének is) a kizsákmányolási lehetőségeivel, és az erőszakos, steril renddel.  Ezért, azon személyek, akiknek a mentalitásában az öncélú ésszerűségre és a materiális gyakorlatiasságra – pragmatizmusra - való törekvés dominál, vagyis az élet és a sors minden problémáját a gyakorlati ésszerűség segítségével történő megoldási igénye vezérel, akik például a betegségekből való gyógyulást is pusztán a technikai, tudományos és gazdasági (megfelelő gyógyszerhez jutási) kérdésnek képesek felfogni, akiknél tehát minden más szempontot el tud nyomni a technikai – tudományos módszerekkel való kezelési és intézési igény, és akiknél a rendtartási mánia, a túlzott pedantéria, a civil életben hajszolt katonás fegyelem, az akkurátus pontosság és kicsinyes precizitás, a tisztasági- és a munkamánia, vagyis mindaz, ami a fizikai világ lehetőségeinek az erőszakos felhasználási igényére, valamint ami az anyagi létnek az abszolutizálására utal, és ugyanakkor mindaz, ami az előbbieknek az ellentéte: rendetlenség, hanyagság, piszkosság, érdektelenség, közönyösség, renyheség, lustaság, munkakerülés, stb., azok egyszerűen a Szűz által megtestesített általános emberi és személyi rendeltetés kérdésével, a spirituális rend megvalósításával kapcsolatos Karmának a megtestesítői és annak a szenvedő - áldozatai.

A Szűz ugyanis, a megnyilvánult létezésnek, és így az emberi létezésének és az egyes személy egyedi – individuális rendeltetésének a spirituális és gyakorlati funkcionalitásának a problémakörét és megvalósulási lehetőségeit testesíti meg.  

    Ezért a Szűzhöz tartozik a rendeltetés-tudat kialakulása, vagy negatívan: annak a felbomlása, tehát az égi rend szerinti rendeződés, illetve a szerveződés és a szervesülés, akárcsak a szervezetbe került tápláléknak is a rendeltetése szerinti elosztása és felhasználása is, aminek következtében ezek a személyek általában erősen hajlamosak az emésztési rendszer és általában a bélműködés zavaraira, a szervezet emésztési funkcióit lebonyolító szerveinek a károsodására: bélhurutra, bélgyulladásra, bélfekélyre, hashártyagyulladásra, epegyulladásra, hasnyálmirigy gyulladásra, hasmenésre, székszorulásra, gyomorégésekre, más féle lép-, epe és májbetegségekre.

    Mivel az általános és az egyéni rendeltetés-tudat tisztasága, vagy zavartsága, a kultikus cselekedetekben nyilvánul meg, a Szűznek, mindamellett, hogy föld-jegy, a lineáris kapcsolatrendszereket megtestesítő Merkúr az uralkodó bolygója. Ezért, a táplálék eszenciáját (szubsztaniciáit) a rendeltetése szerint elosztó belek mellett, a szervek közül, a Szűzhöz tartoznak az alkarokkal együtt a kézfejek (Lásd: kéz - fej, megfogás, elfogás, befogás és fel-fogás, valamint a kéz-mű.), valamint az agy is

(gondolkozás), amelyek kapcsolatot teremtenek az ember mentális tevékenysége

és a fizikai valóság megváltoztatására irányuló közvetlen cselekvései között. Az anyagi világnak az átminősítésére irányuló, tudatos, vagy kényszer-cselekvéseink és

az információ-feldolgozó, átminősítő szerveink közötti spirituális kapcsolat

a Szűz által megtestesített lételvvel van analogikus kapcsolatban. Így tehát az is érthető, hogy miért annyira ésszerűek és már – már kultikusan módszer-szeretők

a Szűz jegyében született emberek. Hogy miért szeretnek olyan tökéletes elméleteket

gyártani a fizikai valóság és a természeti környezet mesterséges megváltoztatási szükségére és az életrend tudományos ésszerűsítésére vonatkozóan. És persze, az emberi élet és az egész emberiség élete tudományos alapokra helyezésének a szükségére vonatkozóan. És mindezt, természetesen, az ember boldogsága, azaz az embernek a tudományosan ésszerű szemszögből való boldoggá tétele érdekében. Illetve, hogy másfelől egyesek közülük miért relativisták, közömbösek és miért élnek a minimális morális vezérlés nélkül. Szellemileg és lelkileg is rendetlenül, igénytelenül, piszkosan, sőt: szutykosan tehát.    

 

TOVÁBB

A 10-es földház jelentése

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus:

                    A TÍZES FÖLDHÁZ

 

    A X. ház, mint a Bak szellemiségének a gyakorlati megvalósulási sors-köre, a társadalmi-közösségi megvalósítások háza, a hivatás háza, vagyis a vizsgált személynek az emberi közösségek és tágabban: a társadalom nyílt színterén felvállalandó, karma-oldási gyakorlati életfeladatoknak és ezzel együtt a társadalmi színtereken való kibontakozási és bukási lehetőségeit jelző asztrológiai elemeknek a háza. Itt annak a társadalmi - közösségi életterületnek a jellegéről kapunk információkat, ahol a szülött bizonyos cselekvési folyamatokat véghez víve, közösségi akciókban részt véve, felszabadíthatja legjobb (addig talán latens) kreatív képességeit, illetve, könnyen elbukhat, amennyiben azokat önzőn és öncélúan, pl. a spirituális fejlődését, öntudata morális csiszolását – finomítását és erősödését nem szolgáló, felesleges sikerek elérése érdekében használja. (Nem az önnevelésre, öntudatának, de főként a felelősségtudatának és felelősség-érzésének a növelésére.)  

  

TOVÁBB

Kozma Szilárd_A Halak konstelláció értelmezése

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus

 

     A Halak jegyében álló Lilithel vagy Sárkányfarokkal, és a többnyire támadott Halak-nappal rendelkező személyek, valamint a kínai asztrológia szerint a Kakas évében született személyek betegség- és baleseti hajlamai, más sors-problémáiknak és a nehéz (vagy végzetes!) sors-kríziseiknek sors-csődéinek a spirituális okai.

 

   A Halak-konstelláció által megjelenített morfogenetikus erőtér, az isteni dimenzióban az Egész Létnek az egységes és teljes (éber) átélési szükségét és lehetőségét testesíti meg. Ez viszont az isteni létnek az abszolútumba, az abszolút lét-állapotba való vissza jutási, az abszolút léttel való egyesülési egységesülési kényszerét és törekvését is jelenti. Vagyis, az abszolútummal való egyesülést, a végleges egybe – egységbe olvadási szükséget, a teljes Megváltást. Az emberi lét szintjén tehát, az isteni létnek ehhez a végső boldog állapotnak az újra elérési szükségéhez és tudatos törekvéséhez kapcsolódik az élet rendeltetése, tehát az élet célja és értelme. Ezért, ennek a boldogsági élménnyel is járó, tudatos kiegyenlítődési törekvésnek, ennek a személyesen átélhető egyetemes egység-tudatnak és egység-élménynek az elérési és megvalósítási lehetőségének és szükségének az első feltétele a minél teljesebb felvilágosodás.

    Mivel a teljes megvilágosodást, rengeteg téveszmétől való megszabadulást lehetővé tevő, tehát rész-megvilágosodásokat elő idézni képes negatív élettapasztalat előzi meg, a Halak konstelláció rengeteg külső és belső sorsproblémával való konfrontálódást és viaskodást idéz a Halak-karmás személyek életébe. A Halak tehát, a határtalan ős-egység tudatos átélési képesség megszerzéséhez vezető szükséges ébresztő- és ráébresztő fájó és kellemetlen élet-tapasztalatoknak is, a sok esetben káros és veszélyekkel is  járó gyűjteményét is jeleníti első sorban. A halak szellemisége (géniusza) a bennünk levő egyetemes Öntudat (Az univerzális Én) megérzésének – felismerésének és kitágításának a belső kényszerét (őshívását) is megtestesíti az asztrológiában. Úgy is lehetne mondani, hogy a Halak, a fény- és szeretet mélyen átélt egységének és a teljes (párkapcsolati – családi) boldogság megvalósításának a tudatos, vagy önkéntelen elérésének a késztetés szükségében, a megváltódási kényszer külső és belső szorításában tartja emberi életet.

 

TOVÁBB

Kozma Szilárd: a Bika konstellációnak megfelelő karma

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus:

A BIKA jegyében található Lilithel vagy a Bika-Sárkányfarokkal

és az erősen negatívan fényszögelt Bika-Nappal született személyek, valamint a kínai asztrológia szerint, a Disznó évében született személyek karmája, vagyis ezeknek a betegség-és balesethajlamai, jellegzetes betegségeiknek

és baleseteiknek a szellemi-lelki okai.

 

 

    A Bika napjegye által megtestesített morfogenetikus spirituális erőtér,

első sorban a z abszolút létből kiáramló ősideáknak az örökről fogva már létező isteni lét által való bekebelezésének, birtokba vételének a folyamatát – mozzanatát jeleníti meg az isteni létben, valamint az abszolútumból kiáramló, azon kívül került ősideáknak az egymáshoz való prímér vonzódásának az ősenergiáját.

   Másod sorban viszont, a teremtés határállapotaként folyamatosan létrejövő –keletkező – fizikai létállapotnak (Az anyagnak), a szellemi erők és hatalmak által való birtokbavételét, az anyagnak a spirituális struktúrák befolyása szerinti rendeződésének a jelenségét testesíti meg. Mivel az evolúciónak köszönhetően, ez már összetett biológiai formákban is megvalósul: A Bika konstelláció szellemisége a biológiai létezéshez és a fizikai létben való megmaradáshoz és az abban való elemi létezéshez elsődlegesen (elengedhetetlenül) szükséges előfeltételekhez, életkörülményekhez, azoknak a megteremtési - létrehozási kényszeréhez kapcsolja a Bika-karmával rendelkező embert. Mindennapi élethelyzetekre lebontva, ezek az elemi szükségletek a következők: földi - fizikai létformával való közvetlen információcserét biztosító táplálék, az információ feldolgozáshoz szükséges nyugalmat és pihenést (alvást), illetve az azt biztosító hajlék (otthon), valamint az emberben elsődlegesen megnyilvánuló Fény-szeretet ősprincípiumok kölcsönös kiegyenlítését, áthatását és megtermékenyítését biztosító szexuális kapcsolatok valamelyest harmonikus folytonossága is ide tartozik.

    Amennyiben a személyi horoszkópban erősen támadott a Nap, vagy a Bika uralkodó bolygója: a Vénusz, vagy/és a Mars, a Bika sors-programmal született személyek a lustaságig elmenően kényelmeskedők lehetnek, pénzsóvárak, csökönyösek, önfejük, "nyakasok", gyűjtőszenvedélyesek,  vagy a diszharmónia másik végleteként öröknyüzsgővé, habzsolóvá, falánkká, harácsolóvá, kiéletlen és kegyetlen birtok-szerzőkké, valamint élvhajhászokká válnak és munkamániába, valamint birtoklási mániába esnek. Amennyiben nyakasságuk és birtoklási hajlamaik, ambícióik a megengedett határokon túllépnek, garat és gége-betegségek léphetnek fel szervezetükben: hurutok, mandulagyulladás (torokfájás), a nyakizmok megmerevedése, a gerincoszlop nyaktáji elmeszesedése, pajzsmirigytúltengés, vagy csökkent pajzsmirigyműködés állhat be. Ez utóbbiak a korábban említett tendenciák személyi szokássá, megrögzött ambícióvá válása, túltengése, vagy fordítva: azoknak maradéktalan elfojtása következtében jöhetnek létre. E jellemhibák vagy kiéletlen ösztönös késztetések miatt, a Bika szülöttekre tehát a nyak- és toroktáj megbetegedései jellemzőek, mivel a Bika csillagképe ezzel a testrészünkkel áll asztrológiai kapcsolatban, vagyis a Bika által megtestesített lételv (a szellemi erőknek, információ- sűrűsödéseknek a fizikai dimenzióban való megállapodása, meghonosodása) itt, a torok - csakra környékén fejti ki tevékenységét, hatásait az emberi szervezeten belül.  

 

TOVÁBB

Kozma Szilárd: a Skorpió konstellációnak megfelelő karma

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus:

  

   A Skorpió - Lilithel,  Sárkányfarokkal,  vagy teljesen negatívan fényszögelt Skorpió - Nappal rendelkező személyek, valamint a Kígyó évében született személyek jellegzetes sorsproblémái és betegségi, baleseti, sérülési- és fertőződési hajalmai, jellegzetes sors-kríziseinek az igazi, spirituális okai.

 

      A Skorpió csillagkép, az emberben megjelent abszolút szellemnek, az anyagi lét kábulatából való felébredésének (megvilágosodásának) és az abszolút léthez való visszacsatolódási vágya megszületésének és megerősödésének az egyetemes mozzanatát (A nulla-pontról való visszafordulását: a feltámadás mozzanatát) testesíti meg.

    Ezért, a Skorpió csillagképéhez analogikusan rendelődő személyi sorsproblémák is, vagyis a Skorpióra jellemző" betegségek és balesetek - általában és lényegében - az embernek a (spirituális) szellemi - lelki megújhodásához, vagyis a személyi-tudatnak és mentalitásnak a gyökeres átalakításához, kicserélődéséhez kapcsolódnak. Ezzel együtt, a skorpió- problémák, az elemi és a végső lét-okoknak (a teremtés rendeltetésével, vagyis a megváltódással kapcsolatos ok – okozati összefüggéseknek) és rejtett szellemi igazságoknak a kiderítésére valótörekvésekhez kapcsolódnak. Még pontosabban: a teremtési okoknak a kutatásához és felderítéshez, valamint az anyagi és a szellemi léthez való viszonyulási tévedéseknek – tévképzeteknek a leleplezéséhez kapcsolódó titkos ragaszkodásokhoz, szenvedélyekhez, ambíciókhoz és félelmekhez kapcsolódnak. Negatív jelentésében: az anyagi és a szellemi léttel kapcsolódó téveszmékhez való ragaszkodáshoz, a megváltódási lehetőségben való kételkedéshez, sőt: a megváltódáshoz szükséges, hibás szokás- és mentalitásbeli változásoknak az elutasításához, vagy ennek szöges ellentéteként: a megváltáshoz vezető mentalitás-változtatási igényekkel szembeni irritációhoz, lázadáshoz és szélsőséges esetekben: dühöngésekhez, romboláshoz kapcsolódnak.

    Vagyis, (diszharmonikus esetben) a Skorpió-karmával rendelkező személynek, a skorpiói leleplező és ön-leleplező (tévedés- és hibabelátó, valamint a belátást követő önjavító), tisztító és öntisztító magatartással szemben tanúsított elemi és önkéntelen elutasításhoz és a változás – változtatás kikerüléséhez, a személyi átalakulás gondolatának és szükségének az elemi elutasításához, vagyis a hibabelátási készség hiányához, annak a reflexszerű elhárításához, és ezért a szellemi szűklátókörűséghez, a csökönyös szellemi nyakassághoz (a szellemi vaksághoz : a spirituális káprázathoz), szélsőséges esetekben: a megváltódással szembeni ellenséges magatartásokhoz, önkéntelen irritációhoz, elutasításhoz, haraghoz, nehezteléshez, gyűlölethez és dühöngéshez is kapcsolódnak.

TOVÁBB

Kozma Szilárd_ A Nyilas konstelláció kautzális értelmezése

Kozma Botond Szilárd karma és családasztrológus:

 

 

A negatívan fényszögelt Nyilas-nappal, és a NYILAS Sárkányfarokkal, vagy Nyílas-Lilithel, rendelkező személyek, vagy (és) a Kínai asztrológia szerint, a Ló évében született személyek

Karmája, vagyis azok sérüléseinek és betegségeinek, más sorskríziseinek a szellemi-lelki okai.

 

Isteni – kauzális szinten, a Nyilas morfogenetikus erő-tere, a megváltás irányába való fordulás és a megváltás felé való folyamatos törekvés Géniuszát tartalmazza. Ezt jelképezi a célzás, tehát, hogy az Isteni létezés szintjén is, a (Halak által megtestesített) legmagasabb rendű kiegyenlítettségi és egységesülési állapotának az elérésére való törekvések géniuszát testesíti meg, a szükséges irány-bemérési és irányfelvételi és pályakorrekciós feladatokkal.   

 

A Nyilas csillagképe az egyetemes törvényeknek az individuumok közötti kapcsolatokban (jelesül az emberi személyekké oszlott egyetemes léttudat kapcsolatában) történő érvényesülési lehetőségek spirituális erőterét testesíti meg, valamint azt az egyetemes létmozzanatot, amelyben a Sskorpió mozzanatában anyagi lét fogságából kiszabadult (A korábban az anyagba süllyedt és az anyagba szédült – sötétedett – majd abból magára ébredő és magát kiszabadító) szellem feltámad és határozottan megcélozza az ősállapotba (A mennyek országába) való visszajutást.

 

TOVÁBB

Kozma Szilárd_ A Mérleg karma kifejtése

Kozma Szilárd család- és karma-asztrológus: Mérleg

 

A MÉRLEG jegyében született, valamint a Mérlegben álló Lilithel és Sárkányfarokkal rendelkező, meg a Kínai asztrológia szerinti Sárkány évében született személyek betegséghajlamai, vagyis a betegségeiknek, baleseteiknek és sors-kríziseiknek, szellemi-lelki (spirituális) okai.

 

  A MÉRLEG konstellációhoz rendelt. Annak analogikusan megfelelő isteni – morfogenetikus erőtér a Feminin és a Maszkulin ősprincípiumok közötti kiegyenlítődésre való törekvésnek a szellemiségét testesíti meg. A földi életben ugyanez, a természeti kiegyenlítődésre való törekvésnek az egyetemes őselvét jeleníti meg és ezt hozza létre és tartja fenn a mentális, az asztrális és a fizikai dimenzió szintjein. Ennek következtében a számunkra, a szerelmi, szexuális, párkapcsolati, élettársi harmóniára, kiegészülésre és kiegyenlítődésre való törekvést eredményezi (Tehát az emberi viszonyokban) és a szellemi – lelki állapotainkban.  Így, a Mérleg által megtestesített morfogenetikus erőtér a Kiegyenlítődés, a Komplementaritás és a Polaritás, Valamint a Nemek Törvényének is a lényegi és analogikus megfelelője.

 

    Ezért a Mérlegben született, de főként a horoszkópjukban Mérleg Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek általában az antagonisztikus sorserők és sorsállapotok, valamint a külső és a belső feszültségek és az elemi ellentmondások jó, vagy rossz, helyes, vagy téves kiegyenlítési törekvéseinek a megtestesülései és áldozatai, vagyis az egymásnak ellentmondó, egymással feszültségbe kerülő és egymást kizárni törekvő dolgok, (lelki) jelenségek és folyamatok harmonizálására, egyensúlyi állapotba hozatalára törekszenek, de többnyire hibásan és tévesen, sőt, néha erőszakosan, erőszakos magatartással, vagy cselekedetekkel, és – amennyiben erélyes személyiségekről van szó, ez a hamis, vagy erőszakos egyensúlykeltés sikerül is, addig a pontig, amíg az egyensúlyi állapot létrehozását nem abszolutizálják, vagyis nem eszményesítik. Ugyanis a valóság minden szintjén megvalósított (eszményi) egyensúlyi állapot a teljes (univerzális) lemerevedést jelentené. Kell tudniuk tehát, hogy a kiegyenlítődés és a harmónia, nem egyenlő a tökéletes és eszményi egyensúlyi állapottal, amit ezek a személyek vadásznak a Szűz-karmásokkal együtt, illetve, hogy az öncélú és egyoldalú tökéletességre törekvés inkább az egészséges harmóniát bontja és rombolja, ahelyett, hogy azt erősítené. A kulcsszó tehát itt, a lehetőleg minél feszültség-mentesebb lelki és szellemi állapot elérése, és tehát, nem csak a feszültségmentes gondolkozás, hanem a feszültségmentes életvezetés.
    Ami, a kínai asztrológia által leírt Sárkány-éve szerinti, karma-színezetet és szellemiséget illeti, nagyon fontos a mesék tűzokádó Sárkányának a képzetét is bevenni a negatív mérleg-tulajdonságok archívumába, mert magamról tudom, hogy a Komodói sárkánynál is veszélyesebb (fertőzőbb), kegyetlen hüllővé válhat az a személy, akinek a Mérleg-karmája nincs maximálisan átvilágítva (Leleplezve és kiismerve) és felvállalva, és tehát nincs a megfelelő mérleg tulajdonságokká (őszinteség, harmónia- és egyensúlykészség) átalakítva. 

   Azok tehát, akik a teljes egyensúlyi állapot létrehozását erőltetik öncélúan a valóság bármely területén, nemcsak olyasmit szeretnének elérni, ami természetellenes és fikció, hanem olyan állapot létrehozását is erőltetik egyben, amely állapot tényleges megvalósulása megsemmisülést idézne elő és ezért nem egyezik sem a Teremtés, sem az Egyetemes Evolúció törvényével.

TOVÁBB

A Nap: az önérzet és öntudat őserejének a bolygója

Kozma Szilárd karma - asztrológus:


1. A NAP az individuális léttudat, illetve a személyiségtudat ősi szellemi erőnek az asztrológiai megtestesítője.

A Nap szimbóluma egy bezárt kör, a közepében egy ponttal. Az elsődleges személyi jegyek feltétlen kifejeződési kényszerét, az individuális jellegű spontán, önkéntelen késztetéseknket és megnyilvánulásoknkat jelenti. A Nap a földi létezéshez, illetve az individuális tudathoz kötött lét-teljesség igényt és az individuális "Egész"-séget, az individuumnak az egész egyetemes létezésbe való „bekapcsoltságát” jelenti. Jelenti a biológiai lét határoltságában létező individuális személyi tudat kettős kötődését az individuális meghatározottságaihoz (a pont) és az Abszolút Szellem határtalanságához (a kör perifériája). A szimbólumok nyelve mindig az Abszolút Lét határtalan jelentéstartalmával, az abszolút léttudathoz vezető végtelen értelmezési lehetőségekkel hoz kapcsolatba bennünket. A Nap grafikája ezért fordítva is értelmezhető: a kör jelentheti a személyi tudat fizikai meghatározottságait és a pont azt a minden egyénben létező isteni szikrát (A krisztusi, illetve a Buddha- potencialitást, amely eleve az egyetemes léttudathoz kapcsol minket állandóan
.

A grafikai ábrázolásban ez a középpont az a mértani hely, ahol a fizikai létben határolt individuális személyi tudat síkján (a kör síkján), áthalad a spirituális léttudat (a mindenkiben létező és elérhető: potenciális szellemi tudatosság) tengelye. A Nap tehát egyrészt a természeti meghatározottságokat: az individuális és ösztönös képességeket, spontán késztetéseket, az individuális lehetőségeket és korlátokat és az ide vonatkozó elemi megnyilvánulásokat szimbolizálja, másrészt a szellemi öntudatára ébredő Ént, az egyetemes léttudatot elérni képes személyt. A születési horoszkóp Napjának a horoszkópban elfoglalt helye, jelzi azt a karakterünket maghatározó spirituális erőteret amelynek színezetében az individuális tudatunk kialakul serdülőkorunkban és amely színezet segítségével, annak alapján az értelmi erőnket és a szellemi világosságunkat a legkönnyebb lenne számunkra felélesztenünk, kitágítanunk és egész személyiségünkkel környezetünkbe szétsugározzunk, amennyiben igyekeznénk annak a konstellációnak, amelyben a Napunk található az eredeti (metafizikai) értékeit felfedeznünk, megismernünk és megtestesítünk.

 

 

Lásd még: www.asztrologosz.com

 

www.kozmaszilard.com

 

TOVÁBB

A hold a teremtő (mágikus) erejű anyaság őserejét testesíti meg

Kozma Szilárd asztrológus.

A Hold által megtestesített teremtő anya-istennő és az anyaság őserejének a rövid leírása

2. A HOLD asztrológiai szimbóluma két egymásba érő, különböző sugarú körív, amely egy konkáv grafikai ábrát hoz létre. A Hold a személyiség-tudat rejtett, ellenőrizhetetlen és finom: érzékeny és befolyásolható (önkéntelen információ- befogadó) részét testesíti meg. A Hold a kollektív tudattalannal kapcsolatban álló individuális tudattalan lelkivilágot, és így mindazt a bennünk rejtőző (mágikus) erőt és hatalmat jelöli, amely életünket fenntartja és irányítja, anélkül hogy azt különösebben irányíthatnánk, befolyásolhatnánk, akaratunkkal, racionális értelmünkkel. Mindezek által a nőies, nyugalomhoz és intimitáshoz ragaszkodó, kötődni és oldódni vágyó belső lelki életünket testesíti meg, asztrál- érzékenységünket tehát, aminek köszönhetően tudattalanul állandóan kapcsolatban állunk a létezés más lényeivel és más létformáival. Végső soron az önkéntelen információ befogadási, információ átalakítási és visszatükrözési képességünket, valamint a tudattalan kreativitásunkat. Ezért a Hold, az anyaság, a, szaporodás, növekedés, gazdagodás, a tágulás, vagyis a teremtésben való közvetlen (az embernél: hús - vér szintű részvétel princípiumát, testesíti meg.
Az egyéni horoszkópban az anyához, nőknél az anyai állapothoz, az anyaság szelleméhez való önkéntelen és öntudatlan viszonyulást (vágyat, ragaszkodást, vagy elutasítást, önkéntelen irracionális félelmet) jelzi.

https://www.youtube.com/watch?v=EzO-NAL ... uscomments

 

www.asztrologosz.com

www.kozmaszilard.hu

TOVÁBB

Merkúr: a lineáris - gyakorlati értelelem bolygója

Kozma Szilárd asztrológus:

A nyers, pragmatikus intelligenciánkat adó, és a Merkúr által megtestesített szellemi, teremtő - megváltó őserő leírása.

3. A Merkúr. A gyakorlati racionális gondolkozási képességet, vagyis a lineáris logika segítségével történő összefüggés-látási (összefüggés-teremtési) és a megkülönböztetési képességet megtestesítő bolygó. A tapasztalatból szerzett információ intellektuális feldolgozásának és a lineáris információ- közvetítésnek a bolygója. A Merkúr által megtestesített teremtői őserő hatására, annak segítségével kapcsoljuk össze és egyeztetjük tudatosan a természeti életben szerzett tapasztalatainkat az egyetemes létezés folyamataival, modelljeivel. (Lásd a Merkúr által uralt Ikrek és Szűz jegyű szülötteknek a, minden megszerzett tapasztalati információt egyetlen összefüggő tudományos rendszerbe kapcsolni akaró igyekvéseit.). Tudni kell, hogy a Merkúr által képviselt gondolkozói képességünk nem más mint az egyetemes értelemnek (A Logosznak: a Szent Szellemnek: az egyetemes információközvetítés őserejének) egy - egy a biológiai létben megnyilvánuló, elkülönült, individuális leképeződése. Nem csak téves dolog, de egyenesen veszélyes a Merkúr által megtestesített rendszeralkotó képességünket olyan, a valóság próbáját ki nem álló, öncélú elmélet- és rendszergyártásra használni, amelyekkel egyéni hiúságunkat szolgálva, meg akarjuk nyerni az életünket, vagy elkápráztathatjuk (és félrevezetjük) önmagunkat és környezetünket.


Ennek az öncélú haszonszerzést (életnyerést), vagy mások elbűvölését szolgáló tevékenységeknek a káros és végzetes következményeit egyrészt a környezetnek, másrészt mindenkinek magának kell elszenvednie mert az individuális becsvágy hatására, az elbűvölően érdekes és izgató rendszer felépítése közben oly nagyra növesztjük az intellektuális becsvágyunkat, hogy nehezen találunk vissza a közvetlenséghez, az emberbaráti kapcsolatainkhoz, az arányos személyiségtudat által biztosított harmóniához. A többi bolygó által megtestesített emberi képességektől és személyi tulajdonságoktól különvált, azok hátrányára, azok háttérbe szorításával öncélúan meg nőveszett (felduzzasztott), vagyis a személyiséget alkotó többi testi, lelki és szellemi elemektől tulajdonságoktól: a lét-egésztől elszakadt, abba nem beágyazott, abban nem tükröződő és azzal nem számoló, öncélú merkúri (értelmi) tevékenység, legyen az logikájában, dedukciós módszereiben bármennyire izgalmas és eredményeiben bármenyire tetszetős, a Vénuszi
felszínes ragyogáshoz hasonló és olyan kilátástalan élethelyzetekbe sodorhatja a valóság- és arányérzékét elveszítő személyt, ahonnan a visszatérés útja egyáltalán nem, vagy csak nagy áldozatok árán található meg. ( Például anyagi az értékek teljes elvesztésével járó, személyes és csoportos tragédiák árán.). A Merkúr által képviselt őserőhöz való diszharmonikus viszonyulásaink következtében létrehozott intellektuális csapdákról a Bábel torony és a Labirintus mítoszai beszélnek.

TOVÁBB

A Vénusz: Nem a csak szerelem és a szexualitás bolygója

Kozma Szilárd:   karama - asztrológus:

A Vénusz által megtestesített szerelmi - szexuális vonzást létrehívó spirituális-teremtési és megváltási őserő

4. A VÉNUSZ asztrológiai szimbóluma egy teljes kör, alul egy kis kereszttel. A Vénusz a négy ősi alapelemnek: a földnek, a víznek, a tűznek és a levegőnek a harmonikus egységét jeleníti meg. Mivel a Vénusz a négy alkímiai őselem harmonikus egységbe kerülési törekvéseinek (kényszerének) az őserejét testesíti meg, ő a feltétlen és önkéntelen, tehát szándéktalan természeti (és az ember esetékben lelki) kiegyenlítődési igény ősprincípiumának a megtestesítője. Ő az élőlényekben tartalmazott és a lények által megtestesített feminin és maszkulin princípiumok természeti kiegyenlítődésre való törekvésének a megtestesítője. Ezért a Vénusz asztrológiai eszméje is a természeti (szexuális) kiegyenlítődésre, a természetes kiegészítődésre: szenvedélyes szerelemi érzéseket és szexuális kielégülésre való vágyakat (a testi harmóniára és az azt szolgáló kényelemre való törekvést, a művészetnek az érzékiség kifejezésére vonatkozó ágazatait, valamint mindezeknek a létrehozásához, illetve megszerzéséhez szükséges pénzt) jeleníti meg. A Vénuszi teremtőerő nem tartalmaz spirituális és törekvést a fentiekben leirt természeti áthatolás és kiegyenlítődés megvalósításában, csak elemien egymáshoz vonja, egymáson áthatoltatja és ezáltal egységbe vonja a Jin és a Jang, a feminin és a maszkulin ősprincípium szerint megoszló ősi elemek természeti (testi) megjelenítőit.

A Vénuszi vonzásnál nem jelentkezik (nem munkálkodik) semmiféle tudatos és akarati mozzanat a nemek szerinti testi kiegyenlítődési létrehozásában, hanem a Teljesség létrehozásának az egyetemes kényszerére van bízva a vénuszi elv megvalósulása. Ezért a Vénusz hatása és a Vénusz ereje önmagában akaratilag kivédhetetlen, irányíthatatlan, ellenőrizhetetlen, rendszerezhetetlen és racionális logikával megmagyarázhatatlan, értelmezhetetlen. A Vénusz hatása (vonzása) mindig egyértelműen nyilvánul meg és az ember valósággal tehetetlen annak hatásával szemben, hiába próbálja azt szabályozni, mérsékelni, elfojtani vagy rendszeresíteni. Sőt: ez utóbbi esetben minden próbálkozás vagy tragédiával, vagy a személy teljes elsorvadásával, a személyi tudat korrumpálódásával azaz megzavarodásával végződik. Egyszóval a Vénusz hatásánál lehetetlen minden logikai, racionális és akarati szabályozás. Amennyiben sikerül egy embernek saját személyében a természet egyensúlyát, vagyis a négy alapelem harmonikus egységét helyreállítani és ezen keresztül a Vénusz szellemének a jótékony hatásait magába fogadni, valamint azt magából kiárasztani, önmagát kellemessé harmonikussá és nagylelkűvé varázsolja. Amennyiben nem, akkor a birtoklási ösztön, a féltékenység, az örök elégedetlenség, az intrika, a tisztességtelen és öncélú csábítás, a korrupció, a rosszindulat, a rothadás, a szexuális zavartság vesz erőt rajta és ezáltal a testi és a lelki zavarodottság, a deréktáji fájdalmak, a vese és a húgyhólyag betegségei válnak krónikussá és önmaga a lelki viszályok forrásává, kellemetlen és mások által került, vagy kihasznált és kizsákmányolt személyiséggé válik. Férfi horoszkópban a nőkhöz való viszonynak minőségét, nyíltságát vagy zavartságát, a vágy intenzitását, ellentmondásosságát vagy harmonikus mivoltát testesíti meg. A női képletben a nőiséget, egész női szexuális ösztönvilágával, zavart, vagy harmonikus érzékiségével. Jelenti a még, a partnereinkhez, a kényelemhez és a pénzhez a való arányos és harmonikus, vagy túlméretezett viszonyunkat, ezek megszerzésére vonatkozó természetes, vagy öncélú törekvéseinket, harmonizációs készségünket és nem utolsó sorban a szépérzékünket, a művészi hajlamainkat és tehetségünket is.

 

www.asztrologosz

 

www.kozmaszilard.hu

 

TOVÁBB

Kozma Szilárd_A Bak konstelléáció kauzális leírása

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus:

A BAK jegyében született, Bak Sárkányfarokkal, vagy - és Bak Lilith-tel rendelkező, valamint a kínai asztrológia szerint a Kecske évében született személyek betegségeinek és baleseteinek, sors-kríziseinek, a szellemi, lelki és spirituális okai

 

      A Bak napjegy az egyetemes lét össz-működése törvényességének és az egyetemes felelősségtudatnak (A megváltódási szükség-tudatnak) vagyis a megváltódási folyamatok létrejöttének és megvalósulásának a feltételeit és szabályait biztosító, valamint az ősi teremtő- megváltó erőknek a megnyilvánulásait szabályozó isteni erőteret testesíti meg.

     Ez azt jelenti, hogy az ember számára, a Bak által megtestesített erőtér őselve (géniusza), a teremtett létnek a kiegyenlítődését biztosító és a létfolyamatokat az egyetemes kiegyenlítődés irányba terelő, a lét és az élet folyását, az egyetemes megváltás logikája szerint szabályozó törvényekkel való találkozását biztosítja. A Bak szellemiségnek ez, az egyetemes lét-vezetést általánosan szabályozó funkciója, az ember számára, a társadalmi – közösségi élet problémáinak a formájában, a közösségi érdek-ütközések és érdek-egyeztetések formájában, tehát a közösségi életnek az elméleti (ideológiai) és a gyakorlati (politikai) életköreiben és erőtereiben jelenik meg. A Bak szellemisége tehát, az ember számára a közösségi-társadalmi élet gyakorlati területein és a közösségi-társadalmi élet sajátos területein, azok hivatalos intézeteiben és intézményredszerében, valamint a politikai életszféra különböző és ellentmondásos érdekeinek a bonyolult szövevényében nyilvánul meg a leginkább és a leghatározottabban. Azon személyeknek tehát, akiknek ide vonatkozó karma, vagy gyakorlati életfeladat olvasható ki az asztrológiai sorsképletéből, feltétlenül meg kell ismernie, szemmel kell tartania és konkrét élmény- és tapasztalatszerzés céljából gyakorlatilag is, felelős tudatossággal, be kell hatolnia e területre és ott nem cask, hogy helyt kell állnia, de abban tevékenyen részt kell vennie a karmája feloldását lehetővé tevő képességei megszületése és kifejlődése, megerősödése érdekében.  

Ezért, a Bak jellegű karmával, vagyis a Bak jellegű, mélytudati, negatív személyi meghatározódásokkal, negatív spirituális-programmal született személyek, nem csak, hogy érzéketlenek általában az egyetemes törvények szerinti erkölcsi mentalitásra, de egyenesen irritálódnak ezeknek a létezésének még csak a gondolatától is. És ha önkéntelenül is, de valamilyen nyilt, vagy rejtett formában, de mindig a spirituális rend, a harmónia, és főképp: törvényesség megbontására, illetve a hamis törvényesség és hamis harmónia létrehozására törekszenek. Ezért, ha nyilt, ha rejtett formában, de ők mindig a közösségi - társadalmi cselekvési rendszerek köreinek a kikerülésére, kicselezésére törekszenek, vagy egyenesen annak az életkörével viaskodnak, ahhoz vonzódnak önkéntelenül, vagy éppen azt törekszenek elhárítani és kiküszöbölni az életükből. Óvakodnak tőle, miközben az, tudattalanul, izgatja a fantáziájukat, vonzza őket. Azt gyülölik, szidják, szeretik és utálják egyszerre önkéntelenül. Amennyiben az utóbbi eset áll fenn, ez azt jelenti, hogy a Bak szellemiség igen erősen, de negatívan jelentkezik a személy jellemvonásaiban és az illető személy teljesen azért zárkózik el a közösségi társadalmi élet formáitól, illetve a törvényesség felállításától, mert fél a jog-alkalmazási területeken (Bíróságokon, Törvényszékeken) vagy a közösségi szintéren rá váró küzdelmektől és nehézségektől, az ott rá leselkedő esetleges kudarcoktól, csődöktől és megszégyenülésektől, mivel nincs érzéke a törvényességhez, a szabályossághoz és az arányossághoz, és úgy képzeli, hogy a társadalomban és a közösségben csakis korrupció, csalás és hazudozás, illetve háttérből való befolyásolás (intrikálás) által lehet eredményeket elérni és siha nem az igazság útján.

TOVÁBB

Mars: a céltudat, az erélyesség, a nyers erő bolygója

Kozma Szilárd karma - asztrológus:

A Mars által megtestesített nyers életerőt adó spirituális őserőnek a jellemzése:

5. A MARS asztrológiai szimbóluma egy teljes kör a tetejében egy negyvenöt fokra jobbra dőlt, felfelé irányuló kis nyíllal. Amennyiben a princípium kifejezést a közvetlen magyar értelmében (Őskezdet!) használjuk, a Mars a princípiumok princípiumának a megjelenítője. A Mars a legősibb, legelemibb, feltétel nélküli megnyilvánulása az Abszolút Szellemnek, vagyis maga a minőségtelen, de feltétlen és feltartóztathatatlan megnyilatkozás, amely nem ismeri a lehetetlent, a megtorpanást (megfontolást) és a meghátrálást. A Mars feltételeket, korlátokat nem ismerő, illetve azokat ledöntő, széttörő nyers ereje által az Abszolút Szellem közvetlenül kiárad a teremtésbe, áthatol a spirituális szférákon és behatol a fizikai világba, rengeteg nyers energiát szabadítva fel ezáltal. A Mars jeleníti meg a spontaneitást, az erélyességet, a szellem összes kíméletlen, azonnali megnyilvánulási formáit, a férfiasságot, a célirányosságot, a nyílt, egyenes előretörést és a nyers, minden akadályon áttörő, mindent felégető tűzet, az új megnyilvánulást akadályozó régi formákat el pusztító tüzességet és az életadó állandó tiszta tűzet, amit a misztikában az örökmécses képvisel.
Mindez által a Mars a kertelés nélküli gondolkozást és így, bizonyos értelemben az értelmi tisztánlátást is megtestesíti. A Mars a Kos csillagképnek az ura és ezáltal az agykéreg, a célirányos látást biztosító a szemek, valamint a fej elülső, homloki részei kapcsolódnak hozzá, valamint a vérmérséklet. Női horoszkópban a férfiakhoz, a férfiassághoz való viszonyt és a nyers életenergiákat, az életkedvet és az életörömet testesíti meg. Férfi képletben viszont a nyers fizikai erőt, a nyers szexuális potencialítást, ennek irányultságát és az esetleges diszfunkcionális szexuális késztetéseket. A Mars azt a lételvet képviseli amely a végletekig taszítja (nyomja, hajtja, elviszi) a dolgokat ahhoz, hogy igazi alaptermészetük kiderüljön és meg lehessen különböztetni őket. Ezért a Mars princípiumának elfojtása, annak szükségszerű megnyilvánulási formáinak a visszafogása mindig katasztrofális tragédiákhoz, vagy a személyiségtudat teljes elsorvadásához vezet. A Mars a Polaritás egyetemes törvényéhez kötődik.

lásd még: www.asztrologosz.com

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Vízöntő konstelláció értelmezése

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus  

 

A negatív Vízöntő nappal, vagy a Vízöntőben álló Lilithel, vagy -

és Sárkányfarokkal rendelkező személyek valamint a kínai asztrológia szerint a majom évében született személyekbaleset- és betegséghajlamai,            

a jellegzetes konfliktusaiknak és betegségeiknek az igazi, kauzális okai.

 

    A Vízöntő egy kimondottan spirituális és rendkívülien összetett problémákat hordozó konstelláció, és ezért, ahhoz hogy megértsük a Vízöntő-karmával született személyek problémáinak a valós okait, nagyon körültekintően kell eljárnunk, mivel szükséges a konstelláció által megtestesített spirituális erőtér jellegének a minél teljesebb felmutatása, megértése. A vízöntő tehát, metafizikai szinten, az egyetemes értékű szellemi információ-áramlásnak és az információk hatásának és kölcsönhatásának és ezáltal a különböző lét-struktúrák szellemi együttműködésnek, vagyis a struktúrák közötti kölcsönhatások következményének és így, az információt hordozó struktúrák egymás-megtermékenyítésének és kiegyenlítődésének, valamint az autonóm irány- és sebességváltoztatási képességnek a konstellációja.

    Ezáltal számunkra, az emberek számára, a Vízöntő az egyetemes törvényekben (is) megtestesülő egyetemes lét-tudatnak, az úgynevezett Isteni Intelligenciának (Az abszolút értelemnek), valamint ezzel a kauzális ősi értelemmel való együttműködési és együtthatási szükségnek és képességnek a konstellációja! És úgyszintén ezáltal, a Vízöntő az ember számára, nem más mint az egyetemes személyiségű, az egyetemes felelősségérzettel rendelkező személyi-tudatú ember kialakulásának a konstellációja, valamint az egyetemes cél-tudatra alapozott autonóm gondolkozási- határozati és cselekvési képességek kialakítása szükségének és lehetőségnek a konstellációja.

    Emberi szinten tehát: a Vízöntő a mentális és a spirituális kollaboráció-készségnek és lehetőségeknek a kauzális erőterét megtestesítő konstelláció. Ezért a lehetőségek bolygójaként ismert Uránusz által uralt Vízöntő a minden irányban mozgó, mentális és kauzális információáradatoknak, a mentális szinten való kép és képzetalkotási - és a materiális megvalósítási lehetőségeknek, tehát, a teremtő imaginációnak az anyagi struktúrákká keletkezési és rendeződési lehetőségeinek, valamint a minden irányba nyitott lehetőségeknek a konstellációja. És ezzel együtt a poláris végletek szabad megnyilvánulásának és szabad átélési lehetőségeinek a napjegye is. Ezért a Vízöntőt a szabadság és az emberi szabad-akarat megvalósulási napjegyeként is emlegetik.

TOVÁBB

Jupiter, az értéktudat és értékítélet, a kritika és az ítélkezés bolygója

Kozma Szilárd asztrológus:

A Jupiter által megtestesített spirituális teremtő és megváltó őserő értelmezése:

6. A JUPITER asztrológiai (grafikai) szimbóluma egy félkörívhez alulról a szárával kapcsolódó kereszt. Az ideograma (szimbólikus jel) a természeti tapasztalatokhoz kötött és a tapasztalati bizonyosságra, meggyőződésre alapozó, információ- érzékeny, de az érzelmi - értelmi folyamatokat is igénybe vevő és meghatározó kauzális őserőre utal. A Jupiter az értéktudat, az értékítélet, a helyzetértékelési, helyzetmegítélési képesség és az az szerinti érték-választási és ítéleti képesség, végső soron a spirituális fontossági sorrend-tudatnak (hierarchia) és az szerinti döntéshozásoknak, érték-prefereniciáknak a princípiumát testesíti meg. Konkrétaan: a tárgyi valóság szerinti igazság megállapítási képesség, illetve az igaazság-választásnak, vagy az ámításnak és a hazudozásnak, és az igazmondásnak, vagy a félrevezetésnek az őserejét testesíti meg. A Jupiteri elv metafizikai hatásainak és fontosságának mindmáig nem tulajdonítottak kellő figyelmet és a kollektív tudatból eredő társadalmi-közösségi szentimentalizmus hatására nagyon gyakran félreértelmezték, holott döntő fontossággal bír a minőségi életvezetés kialakításában, az egészség és a boldogság megszerzésében fenntartásában. Amennyiben a Jupiteri princípiumot az emberi igazságossággal és így az egyetemes törvények által meghatározott értéktudattal kötjük össze, akkor nem az önámító és ámító szentimentalizmus, az elnéző és korrupt nagyvonalúság, az érdemtelen sikerek és a szentimentális szeretet és barátság bolygója, aminek a klasszikus Asztrológia beállítja, hanem a megváltás logikája szerinti minőségi megkülönböztetési képességé, valamint a helyes értékítéleté. Így a Jupiter a kritikai elfogulatlanság bolygója, amely a metafizikai értelemben vett, szellemi sorrend megállapításának és fenntartásának, az élethelyzet és az életkörülmény ilyen jellegű (metafizikai) megítélési képességnek a princípiumát testesíti meg, aminek csak annyiban van köze a társadalmi, vagy a földi hatalmi eszközök, a földi hatalmi képviseletek hierarchiájához, hogy azok segítik-e, vagy meggátolják az embert a megismerési (Teremtés- tágítási) és a kiegyenlítődési életfeladatok végrehajtásában?
A Jupiter nem az elnéző nagyvonalúság bolygója tehát
, hanem a mindent felülvizsgáló és mérlegelő, de nem öncélú kritikai szembenézésé.

TOVÁBB

Szaturnusz: az egyetemes törvények és a felelősség bolygója

Kozma Szilárd asztrológus:


7. A SZATURNUSZ által megtestesített spirituális teremtő és megváltó őserő leírása

A Szaturnusz asztrológiai szimbóluma a Jupiterével szimmetrikusan ellentétes: felül van a természeti tapasztalást, a fájdalom jelzéseit és az észlelési lehetőséget és szükséget jelentő kereszt és alul van, a Hold szimbólumánál leírt tudattalan szellemi-lelki tartalmakat jelentő félkör. A Szaturnusz elsősorban és végső soron, a felelősségérzet és a feelősségtudat, valamint ezzel együtt és ennek a szellemében, a törvény-ismeret és törvény-tisztelet, sőt: a törvényszeretet és a következetesség őserejét testesíti meg, aminek a tartozékai és működési feltételei a memória és az öszpontosítási (odafogyelési) képesség. Jelentése a Jupiterével kiegészíti egymást és spirituális értéktudat, vagyis szellemi hierarchia képzet és viszonyítási készség (Jupiter) nélkül el sem képzelhető igazi felelősségérzet és felelősségtudat, amit a Szaturnusz megtestesít.
A Szaturnusznál, mint metafizikai létprincípiumnál a tapasztalás, a tudatosan megélt Teremtés (élet), az észlelés, tehát a határhelyzetek és a végső állapotok személyes ismerete az elsődleges. A Szaturnuszi által megtestesített létprincípium egyértelműen a Karma, vagyis az Ok és az Okozat, illetve a Hatás és a Visszahatás Törvényéhez kapcsolódik. Ezért a Szaturnusz tágabb asztrológiai értelmében az Egyetemes Felelősségtudatot megtestesítő bolygó.


Azért hívják misztikusan a Nagy Tanítómesternek, vagy az Egyetemes Felvigyázónak, mert addig kell egy - egy általunk asszimilálatlan és ismeretlen létprincípiummal találkozzunk különböző tapasztalások láncolatán (fájdalom, betegségek, balesetek) keresztül, amíg ráébredünk a személyes karma-feloldásánk az elkerülhetetlen szükségére és a (belső) harmonizáció szükségének a tudatára. Az a személy aki kezdi felismerni a benne működő, visszafogó és ismétlésekre szorító szaturnuszi erőket, az hozzá fog a karmája minél nagyobb mértékű megismeréséhez és feloldásához, vagyis a saját személye pozitív átalakításához, átneveléséhez: a vak ambícióktól, a szenvedélyes vágy-kielégítéstől és a gyávaságtól, a gyűlölködő érzelmektől, a másokkal szemben táplált ellenséges képzetektől (agressziótól), az önámítástól és a hazudozási reflexektől, az imaginációjának a negatív – romboló képzetektől és sötét, agresszív gondolatképektől, az ilyen jellegű spontán képzetektől való megtisztításához. Aki ehhez nem fogott hozzá, hosszú távon mindenképpen személyi és anyagi veszteségek és betegségek sorozota fogj érni, még akkor is, ha éppen milliárdokat kereső sikeres üzletember, befolyásos pártvezér, vagy épp az Egyesült Államok Elnöke, a Kínaai kommunista párt főtikára. Talmi társadalmi – közösségi csillogásaik mögött ott bujkálnak az egészségi, vagy a családi, szerelmi-szexuális nehézségeiket, szemlyes kudarcaikat, csödjét előkészítő problémáik, mint a sorra el – el bukó európai politikusok, akik közül sokan még börtönbe is kerültek utólag. A Szaturnuszi sorsjelzések hatására rá kellene jönnie mindenkinek a vele történő és az általa előidézett események igazi jelentésére és értékére. De ha lenne ehhez megfelelő információja, előbb a Jupiter, a Mars, a Vénusz a Merkúr, a Hold és a Nap princípiumaival kellene mély, személyes kapcsolatba, majd harmóniába kerülnie, vagyis ezeket a benne létező őserőket kellene a saját személyiségén belül felszínre hoznia és egymás között kiegyenlítenie. Mindaddig, amíg az első hét, klasszikus bolygóknak a háttérbe szorított, elfojtott, vagy diszharmonikus állapotban létező hatásait (aspektusait) nem sikerül valakinek a mindennapi élet tapasztalataimak a hatására, a saját személyében és saját életében felismernie és a beismerésen keresztül tudatosítania, majd e tudatosítás segítségével ezeket a horoszkópja által kimutatott negatív karakterjegyeket (lelki-szellemi tulajdonságokat) nem sikerült átalakítani pozitív és kreatív tulajdonságokká, örvendhet, hogy a születésének megfelelő vibrációs állapotban marad és nem kerül alacsonyabb vibrációs (létezési) állapotokba. Mert az idő múlásával, spirituális tudatosság nélkül, az emberiség kilencvennyolc százaléka inkább visszafelé süllyed a vibrációs skálán, mint hogy fennebb emelkedne. Ez az össz emberiség negatív pszichikai közérzetén, az átlag egészségi állapotának csökkenésén (az immunrendszer gyengülésén), valamint a természeti környezete szennyezettségén lemérhető. Ez az ember a legnagyobb veszélyeknek teszi ki magát, amennyiben megpróbálja a következő három bolygó által képviselt ősprincípiumoknak megfelelő tulajdonságokat felébreszteni önmagában, különböző (divatos és könnyen elérhető boldogságot, valamint hamari sikert ígérő) mágikus eljárások (mágikus praktikák: agykontroll, dianetika, rejki, stb.) által. Mindaddig tehát, ameddig, a hét klasszikus bolygó fényszöge, azok jegy- és házhelyzete alapján, nem sikerült önmagunk szellemi és lelki diszharmóniáit (örvényeit) megismerni és a megismerés segítségével felszínre hozni és egymás között kiegyenlíteni, a legközönségesebb fekete mágiázás számába megy az úgynevezett misztikus bolygók által képviselt személyi képességek erőltetett kifejlesztése és különböző, misztikus céloknak, vagy kicsinyes érdekeink (nyerészkedés, vagyon és más fajta előnyszerzés, mások szabad akaratába való beavatkozás, az általunk elképzelt jó útra való térítése érdekében, stb.) szolgálatába állítása.
A Szaturnusz a teremtési – megváltási folyamatokban felmerülő határhelyzetek egyetemes számontartásának és vissza-szorításának, és ezáltal a többi kilenc őselv pozitív érvényesülési lehetőségét, vagyis a teremtés zavartalanságát biztosító princípium, amely nem ismer kivételt, előjogokat vagyis nem ismeri a protekciót és ezért nem ismeri azt fantazmagóriát sem, amelyet a korrumpálható „Jóistenben” hívő vallásos ember kegyelemnek nevez. A Szaturnusz vezeti rá az embert kellemetlen és fájdalmas taapasztalatok és veszteségek révén a felelősségnek az un. radikalizmus szükségességére, tehát arra, hogy csak teljes bevetéssel lehet felelősséget vállalni bármiért is és ebben a kérdésben nem létezik félmegoldás, vagy kompromisszum, hogy nem léteznek bocsánatos bűnök, és, hogy a kényelem-szeretet mely a haalaasztási lehetőségeket sugallja, nem jó tanácsadó felelősségi kérdésekben. Ő az egész emberiséget és az embert személyesen a megváltás irányába terelő és ennek az érdekében az un. „égi megszorító intézekedéseknek”
a sorsereje, mellyel nem lehet intézkedni, és aamely előbb, vagy utóbb, de akárcsak erős és gyakori fogfájások formájában is, mindenképppen fogja érzetetni a negatív visszahatásait azokkal szemben, akik megbánás nélkül, huzamosan felelőtlenkednek önmagukkal és másokkal szemben. Azokkaal szemben, akik úgy gondolkoznak, hogy „ennyi még bele fér”, ez még el megy…, hogy majd aztán később, valamikor a jövőben felvállalom ezt, vagy azt az életbevágón fontos életfelaadatot, vagy jóvá teszem ezt vagy azt a korábbi vétkeimet. – Ahogy a székelyföldön mondják: „A medve nem játék!” Ugyanúgy „A Szaturnusz sem játék”, és mivel a határoknak, a határozottságnak, és az elhatározásnak, vagy az elhatárolódásnak is az ősereje, nem lehet tudni, hogy egy - egy ilyen „megengedős”, sorsunkkal szembeni könnyelmű felelőtlenkedési folyamatbaan, mikor lépjük át azt a határt, honnn már nincs vissza út, amleytől tehát a káros és fájdalmas, vagy egyenesen: hlálos visszahatások már nem vádhetők ki, nem kerülhetők el. A Názáreti Jézus tisztában volt ezzel a törvénnyel, és tudta, hogy az öncélúan végzett egyes mágikus praktikáinak (A víznek a borrá változtatása, a halottak feltámasztása), vagyis a törvényes természeti rendnek a megbontásának a végzetes következményeit (vissza-hatásait) nem kerülheti le, és elébe menve aazoknaak, ezt, a szaturnuszi erőknek és törvényeknek a természeti jelenségek általi megnyilvánulásainak az elfogadási szükségét hagyta hátra örök intő-tanításnak az emberiség számáraa: a természeti sors-elfogadást, a természeti törvények szerinti sorvállslást, vagyis a keresztet. A Szaturnusz igazi szimbóluma ugyanis a ugyaqnaz, mint a földi életnek és rendeltetésnek a szimbóluma: a merüleges és a víz-szintes tengelyeket megtestesítő kereszt, amely léttengelyek megtalálhatók a személyi horoszkópok grafikájában, a sorsképletekben is.
A Szaturnusz az apai felelősségnek, illetve az apai állapotnak és öntudatnak, valamint az apai szellemiséghez való viszonyulásainknak, az apai szellemiséggel szembeni magatartásoknak az őserejét is megtestesíti. A férfi sorsképletekben arra utaal, hogy az illető személy akarja-e, illetve képes-e megfellelő mértékben és intenzitásban ezt a benne levő minőséget elfogadni és gyakorolni, a női képletekben viszont azt, hogy tudaattalanul hogyan (negatívan, vagy pozitívan) viszonyul az illető személy az életében fontos szerepet betöltő férfiaknak (férjének, apjának), ehhez a, felszínen sokszor agresszívnek és kegyetlennek mutatkozó kvalitásához.

 

 

www.asztrologosz.com

 

www.kozmaszilard.com

 

www.kozmaszilard.hu

 

TOVÁBB

Asztrológiai - metafizikai eőadások videón3

Kozma Szilárd asztrológus:

 

Kauzális (Karmikus) asztrológiai, metafizikai előadások spontán (Nem megrendezett) és amatőr videofelvételeken, a Rák - karma által jezlett megtermékenyülési (Magazatfoganási), utód-nemzési., utódgondozási és nevelési, család-harmonizációs és ezekhez az életevékenységekhez kapcsolódó, gyakori rákos-megbetegedési problémáktól, a Szűz által megtestesített rendeltetési, rendeltetés beteljesítési problémákig, valamint az ennek megfelelő betegségek igazinokainak a feltárásáig elmenően.   

 

A Rák 1

http://www.youtube.com/watch?v=TbRWpdPNbz4

A Rák 2

http://www.youtube.com/watch?v=VXHVxrxYwHE

 

Az Oroszlán: 

http://www.youtube.com/watch?v=1wEP5LB5Ro

 

 A Szűz első része_


http://www.youtube.com/watch?v=AgHBmR9KHSY

 

 A Szűz és a Bolond:

http://www.youtube.com/watch?v=W5ePuO-hMmU

 

TOVÁBB

Uránusz: A szellemi világosság és a lehetőségek bolygója

Kozma Szilárd:

Az Uránusz által megtestesített teremtő és megváltó spirituális őserő leírása

8. Az URÁNUSZ a szabad, illetve gát- és feltétel nélküli, minden irányból érkező, minden irányba hatoló, szellemi információáramlás bolygója. Asztrológiai szimbólumaként két variáns ismeretes. Az első a Mars szimbólumához hasonlít, azzal a különbséggel, hogy a kör közepén egy pont található mint a Nap szimbólumánál és a kör felső részén álló nyílvessző egyenesen felfelé mutat, nincs megdőlve. A második egy középre helyezett kereszt aminek az alsó szárához kötődik egy kis kör és a kereszt felső szárához, illetve a kereszt tetejére van állítva, egy felfelé nyitott négyzet. Az Uránusz a klasszikusnak nevezett hét bolygót követő három "misztikus" bolygó közül az első. Ezért jelentése nagyon összetett és mindazonáltal nagyon egyszerű: A mindent átvilágító Fény szellemi erejének, vagyis az Egyetemes Léttudat princípiumának a bolygója. Ezért a fizikai létben az Uránusz hatása és kisugárzó ereje (emanációja) az Egyetemes Felelősségtudatot megtestesítő Szaturnuszhoz kötött. Kauzálisan csak az Egyetemes Felelősségtudat által érvényesülhet a Teljes szabadság. Ezért az Uránusz mint egyetemes szabad információáramlási princípium, önmagában nem testesíti meg a szabadságot, hanem a korlátlan lehetőségeket.

A Szabadság ugyanis kettős összetételű, tehát nem csak leehetőség, hanem felelősségtudatba ágyazott korlátlan lehetőség. Minél több egyetemes felelősséget képes valaki magára vállalni, nem csak tetteiben és szavaiban, de gondolkozásában, illetve imaginációjában is, annál szabadabbá válik, annál kreatívabb élet folytathat. Ez a nagy alkotók a titka: azért élhettek kreatív életet és azért élhettek intenzíven, mert felelősséggel viszonyultak mindahhoz amit gondoltak, éreztek és tettek. Azért áll az Uránusz a Szaturnusszal együtt a Vízöntőben, mert az Uránuszi princípium a Szaturnuszi felelősségtudat: a figyelem és fegyelem nélkül, a pszicho-mentális erők uralása nélkül, öncélú, a többi létstruktúra szerepkörét és jelentőségét számba nem vevő (senkit és semmit számba nem vevő) szeszélyes, öncélú, következetlen és követhetetlen mániákus forrongássá, kapkodássá, rosszul értelmezetett szabadsággá (szabadulássá, megfutamodássá) válik. és szabadság helyett, pusztulást, viharos tragédiákat, katasztrófákat és szellemi-lelki anarchiát idéz. A Szaturnuszi bölcsességhez és belátáshoz nem kötődő Uránusz maga az elszabaduló pokol, Pandora szelencéje, a megveszekedett embertelenség, ami öncélú zseniális tombolás közben minden rendet felrúg, összezavar és mindenkit elárul. Céltalan és viharos pörgésétől, forrongásától mindenki csak szenved fölöslegesen, mindaddig, amíg elpazarolt, dühödten tomboló ereje el nem fogy és kimerülten a szaturnuszi erők fontosságára rá nem ébred. Az Uránuszi karakter, hiába a szabad szellem megtestesülése, mert ha nem ismeri a mértéket, akkor nem ismeri a tréfát sem, őrültségeit méreg- komolyan veszi és ezért semmi humora nincsen. A Szaturnusszal harmonikusan kiegyenlített az Uránusz teszi lehetővé a misztikus intuíciós készséget. Az intuíciónkat viszont nem arra való, hogy földi hasznot akarunk húzni belőle: „Csak éppen meg kell tanulni ráhallgatni az intuíciódra", mondják egyes egzotikus misztikusok és önmagukat japán és kínai ideogramákkal kidíszített diplomákkal mesterré kinevező Uránuszi személyek. A szellemi intuíciónk, vagyis a metafizikai érzékenységünk csak lassan, fokozatosan kezd kifejlődni, miután a többi bolygó által megtestesített ős- princípiummal kapcsolatba kerültünk és megpróbáltunk ezáltal harmóniába kerülni a hét egyetemes törvénnyel.

TOVÁBB

A nemek törvénye 2

A nemek törvénye 2

A szerelem - a szerelmi vonzás és vonzódás, mint a legnagyobb karmaoldásra való provokáció. A párkapcsolatban, a nő és a férfi, az összes dimenzió szintjén, de főként a fizikai szinten és folyamatosan véghez viszi azt a kiegyenlítődést amely az abszolútum szintjén is, állandóan végbe megy. De ezt a legnagyobb intenzitással és a legteljesebben az un. mindkét fél számára kielégülést - annak megfelelő gyönyör-érzetet - eredményező, tehát mindkét fél számára beteljesült szexuális - szerelmi aktus során tudja elérni - átélni.

https://www.youtube.com/watch?v=Z8iZ2ys54Lo

TOVÁBB

Asztrológiai -metafizikai előadások videófelvételeken

Kozma Szilárd, asztrológus:

Kauzális  - karmikus - asztrológiai - metafizikai előadások, amatőr és spontán (nem megrendezett!) Video-felvételeken, a Kos által megtestesített teremtési-motívumoktól, az Ikrek által megtestesített árnyék-én jelenségéig.

A Kos

http://www.youtube.com/watch?v=jcyFNXwIGFU

 

A Bika

Első felvétel: http://www.youtube.com/watch?v=4e4vmyKZ6tI

Második felvétel: http://www.youtube.com/watch?v=QvvKESUkTeA

 

Az Ikrek 1.

http://www.youtube.com/watch?v=YvsTJ6hvrjE

Az Ikrek (2) és az Árnyék-Én

http://www.youtube.com/watch?v=X3j7XeeI1Jg

 

Tágabban az Ikrek (3) és az árnyék-én problémájáról, avagy,

 esetünkben: Jancsika és János Vitéz fondorlatos furmányosságáról:

1. https://www.youtube.com/watch?v=E-ykUaDSHXU

2. http://www.youtube.com/watch?v=cWHo0IJat_M&feature=youtu.be

TOVÁBB

Asztrológiai - metafizikai eőadások videón1

Kozma Szilárd, asztrológus

Kauzális - karmikus - asztrológiai, metafizkai előadások spontán (nem megrendezett) videofelvételeken

 

    Ha nem is profi szintű, minőségi felvételeken, sőt: néhol még a mindennapi élet spontaneitásával is jelentkező „élő”, tehát többek között, a részemről történő kiszólásokkal, vagy a gyermekeink felől jövő beszólásokkal is színezett, ténylegesen amatőr videó- filmeken elkészítettem a tizenkét, sőt: a tizenhárom(!) asztrológiai konstellációnak a hétköznapi történések és események szintjén követhető, tárgyi és gyakorlati valóságtól az érzelmi – energetikai és a pszichológiai – mentális folyamatokon keresztül, az Isteni - spirituális mélységekig hatoló értelmezését.

http://www.youtube.com/watch?v=WsRRScwAY-0&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=5ykAP6X2n2Q&feature=youtu.be

 Ezek, a életsorsok ok-okozati összefüggéseit fürkésző gyakorlati és metafizikai konstelláció-értelmezések tehát messzemenően eltérnek azoktól a közismert értelmezésektől, amihez a minőség-igények és valóság-igény nélküli információ-fogyasztó tömeg-ízlést és tömeg-elvárást kiszolgáló állami- és kereskedelmi médiák hozza szoktatták az embereket. A 21 éves spirituális asztrológiai, és 19 éves gyakorló asztrológusi tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy az emberiség azért süllyedt oda, hogy ma a legsterilebb körülmények között előállított, de eleve szennyezett (pl. génkezelt) alapanyagokból készített táplálékot fogyaszt és a csodálatos orvostudományi vívmányok ellenére betegebb mint bármikor is a történelemben, és azért nem hajlandó felébredni és készül teljesen elpusztítani a természeti környezetét, mert az asztrológusok hiteltelenítették a tudományukat az által, hogy homlokegyenest az ellenkezőjére használták, mint amire az való: jósoltak és sajnos még jósolnak vele.

     Hogy mire is lenne való igazából a jóslás sátáni fertőjétől megszabadított asztrológia, és hogyan menthetné meg az egyes személyeket és ezzel együtt emberiséget saját lelki és szellemi nyomorától, illetve a fölösleges szenvedésektől és a lelki és a fizikai nyomortól, hogy miként menthetné meg ez által a föld élő világát a teljes elszennyeződéstől és a további pusztulástól, rájöhetsz, ha megnézed, bocsánat, meghallgatod az általam, nagy – nagy felelősséggel elkészített videofelvételeket:

Az Asztrológia Istenigazából videóinak  a youtube-ra felöltött listája:


http://www.youtube.com/playlist?list=PL14714698F5FD9B71

 

 Kozma Szilárd – Asztrológia Istenigazából – megváltó asztrológiai videosorozat:

 

Nulladik rész – www.youtube.com/watch?v=3B2CIBRA0rE

I. rész: http://www.youtube.com/watch?v=APir5oM0ev0

II. rész http://www.youtube.com/watch?v=t5W-00uIzJw

TOVÁBB

A Mágia és a Teremtés Törvénye I (Kozma Szilárd asztrológus)

A Mágia és a Teremtés Törvénye I (Kozma Szilárd asztrológus)

Kozma Szilárd asztrológus előadása a mágia és a teremtés egyetemes sorstörvényéről, a megváltásról, az öröklétről és az újjászületésről. 

https://www.youtube.com/watch?v=rXmUPD4VcFQ

TOVÁBB

Az asztrológia hitelessége visszaszerzésének érdekében

Kozma Szilárd karma-asztrológus:

 

       Amennyiben az asztrológia nem nyeri vissza a hitelét, tényleg pusztulás vár a földre!

 

               (Adalékok és szempontok az asztrológia hitelessége visszaszerzése érdekében)

 

A természettudomány különböző területeit és ágait a végső határokig fejlesztő, a természettudományos világ- és életszemléletet vezér-koncepcióként gyakorló és egész társadalmi - közösségi életét, illetve a társadalmi rendszerei szerkezetét a természettudományos világnézetre feketető nyugati civilizációban, ma, furcsa módon, egyre nagyobb népszerűségre tesz szert a metafizikai alapjaira visszahelyezett asztrológia. Németországban olyan waldorf -óvodák elemi iskolák is működnek, ahol az asztrológia elemeivel is megismerkedhetnek a tárgykör iránt érdeklődő szülők gyermekei. Az asztrológia „a fejlett nyugaton” és a természettudományok kiemelkedő képviselőinek körében (Nem csak Newton és Leibniz gyakorolta szívesen, hanem több, a komplementaritás elvét kidolgozó modern fizikus is) nem ütközik „racionális” elutasításba és nem vált ki cinikus kétkedést. De még csak nem is a felsőfokú műszaki képzettséggel rendelkező „technokraták” kérdőjelezik meg az asztrológia érvényességét és létjogosultságát, ahogy azt az egyes szkeptikus szerzők állítják. Úgy néz ki, hogy az asztrológia, mindössze az un. liberális értelmiségi körökben vált ki, nem egy esetben meglepően heves ellenállást, egészen az ítéletként elhangzó „áltudomány” megnevezésig elmenően.

Az emberiség spirituális hagyomány-rendszerét összegező nagy művében, a Scientia Sacra -ban, Hamvas Béla három olyan tudomány-ágat jelöl ki, amelynek a gyökerei visszanyúlnak és elvesznek az emberiség őstörténetében, de amely tudományok alapigazságai (tételei) időben és térben mindig érvényesek maradnak, attól függetlenül, hogy egy adott nép, vagy egy adott népcsoport, vagy népréteg éppen milyen civilizációban él és milyen világnézeteket vall, illetve, hogy ezek elitje miben kételkedik. Ezek, a térben és időben mindig érvényes tudományok képezik az összes beavatási rendszerek alapjait és így az evangéliumi kinyilatkoztatások alapjait is, attól függetlenül, hogy az aktuális (divatos) korszellemmel összhangban állnak-e, vagy azokkal éppen ellentétesek. Ezek: az aritmológia, az alkímia és az asztrológia. - De tegyük fel, hogy ez még mindig csak a Hamvas Béla és a hozzá hasonló metafizikus írók és gondolkozók magánvéleménye és nézzük meg, hogy milyen szempontok merülhetnek fel az asztrológia tudományossága és ál-tudományossága kapcsán egy átlagosan tájékozott, ám szellemileg nyitott és önállóan gondolkozni képes személy józan ítéletében.

 

    Ám, miközben megvizsgáljuk azt, hogy mit tekinthet ma az ember tudománynak és mit áltudománynak, a háromszáz éves természet-tudományos kutatásai, eredményei (többek között pl. az ózonlyuk és az üvegházhatás következtében megbolydult klíma) és tapasztalatai alapján, érdemes lesz azt is megnézni, hogy mennyiben képes szolgálni ténylegesen az ember harmónia-törekvéseit, illetve, hogy mennyiben zavarhatja meg (Megtévesztve őt a józan ítéletében, vagy esetleg megvilágosítván elméjét.) az ember és a környező természet kapcsolatát, az ember külső és belső természet - ismeretét az asztrológia?   

   Az asztrológia, akárcsak az aritmológia és az alkímia, aranykori tudományként, nem anyagi hasznot hozó megismerési rendszerként működött, hanem beavatási rendszerként. Egymástól csak formailag és nem lényegileg (metafizikai jelentés-tartalmilag) eltérő, különböző szimbólumait, illetve különböző időbeosztásokkal operáló rendszereit, megtaláljuk a földkerekség minden magas szellemi kultúrát és erős civilizációt létrehozó nép szentkönyveinek teremtés-tanában, valamint az ősi teremtő erők (az istenségek) „működési mechanizmusát” leíró mítoszaiban, az archaikus hieroglifák jelrendszerétől el egészen a kereszténység alapdokumentumáig: az Evangéliumig.

   Jól lehet, hogy első látásra a paradoxonok paradoxonával állunk szemben, de tudomásul kell vennünk, hogy végül is azért él és virágzik még ma is „a sötét múltnak ez a csökevénye”, mert az újkori és főként a modern tömeg-ember, a szellemi beavatottakkal ellentétben, nem az egész létéhez  - és ezáltal például, az egészsége megőrzéséhez, illetve annak visszaszerzéséhez is -  kulcsot adó beavatási rendszerként használja, hanem annál pragmatikusabb célok hajtják. A magát felvilágosultnak mondó modern ember még mindig a sors nehézségek kikerülésére, illetve sors-feladatai kicselezésére, vagyis: jóslásra használja az asztrológia szellemi megismerési módszereit. És tényleg: az egyetemesen (vagyis mindenhol és mindig) érvényes alapigazságainak (és ezért az ilyen alacsonyrendű gyakorlati alkalmazhatóságának) köszönhetően ugyanis, az asztrológia egyes módszereivel, bizonyos sors-események bekövetkezését, az olyan személyek esetében, akik nem rendelkeznek spirituális tudatossággal, 70 - 75 százaléknyi pontossággal előre lehet jelezni. Az, hogy a modern és a posztmodern ember esetében is ilyen magas ez az arány, egyértelműen annak köszönhető, hogy a természettudományok térhódítása ellenére, az emberiség többsége semmiféle szellemi öntudattal nem rendelkezik, csak misztikus sejtelmeken alapuló ókori és középkori vallásos képzeletvilággal, és ennek következtében teljes mértékben kiszolgáltatottja az asztrológia segítségével személyre szabottan meghatározható, irracionális és tudattalan személyi tulajdonságainak. Utóbbi csak más kifejezés arra, hogy primitív és mechanikus pszichológiai késztetéseinek, vak ösztöneinek és csökönyös ambícióiknak, hullámzó vágyainak és hangulatainak, önkéntelen és öntudatlan sóvárgásainak, irracionális szorongásainak és félelmeinek, stb.

    Annak ellenére, hogy sok ezer éve tényleges (statisztikai) bizonyosságot nyertek az asztrológiának a betegség- és sérüléshajlamokra vonatkozó általános állításai, a természettudományoknak pusztán az anyagi világ jelenségeinek a vizsgálatára és mérhetőségére (ellenőrizhetőségére) korlátozódó módszereivel és eszközeivel, ezek az asztrológiai igazságok nem bizonyíthatóak és nem kézzelfoghatóak a klasszikus (Newtoni) fizikai koncepciók sémái szerint működő mindennapi logikánk számára. De nem csak hogy statisztikailag mutathatóak ki, hanem a modern fizika energia-hordozó és energia-változtató mezőelmélete, valamint a nem lineáris rendszerek kölcsönhatás-elmélete (egyszerűbben: Káosz elmélet) segítségével könnyen megérthetőek azok az analogikus összefüggések, amelyek léteznek egy bizonyos bolygóállás, az egyetemes léterők változása és bizonyos események ciklikus bekövetkezése, valamint egy személy alaptermészete és várható sorsa között. Az atomi részecskét kutató, illetve az anyagnak energia mezővé és az energia kvantumoknak a részecskévé változó jelenségét felfedező, és e felfedezés alapján az egész anyagi dimenzió alaptermészetéről alkotott klasszikus koncepció-rendszert megváltoztató természettudósok számára nyilvánvalóak ezek az analogikus összefüggések.

   A jósolgató asztrológiának ez, a keresztény alapállással ellentétes fogyasztói egoizmust szolgáló „tudományos” vadhajtása, amellyel szemben, érthető módon, a megfelelő tudományos megbízhatósági elvárások is felmerülnek, minduntalanúl a tudományosság és a nem-tudományosság kérdésével találja szembe magát. De nem azért mert a természettudományi ismereteknek (főként az aritmetikának) a népi hozzáférhetősége következtében bárki kiszámíthat egy asztrogrammot, és ezzel már be is állhat csillagjósnak (hogy a számítógép gombnyomogatással előállítható asztrogrammok által nyújtott szélhámoskodási lehetőségekről ne is beszéljek). Hanem azért, mert a modern és a posztmodern ember a tudomány nevével kizárólag a természettudományokat kezdte illetni. A természet-tudományok térhódításával egy időben az európai kultúra ugyanis háttérbe szorította a saját spirituális örökségét, a kereszténységet, és nem a szellemi tudatosságát fenntartó kultuszként: beavatási rendszerként kezdte azt használni, hanem amolyan „kiegészítő” szellemi és lelki tevékenységként, amelyet a napi pragmatizmusa mellett, az életének érzelmi és esztétikai töltetet adó ünnepélyes tevékenységként (ünnepi szertartás-gyakorlásként) kezdett megélni. És persze, a „felvilágosultabb része” teljesen meg is tagadta azt. (Voltaire, majd a materialista

TOVÁBB

Az agresszió kényes kérdése

Kozma Szilárd:

 

Agresszió és szeretet

 

   Ma is megvan a Tusnádfürdői központi szálloda-parkban az a sétány alatti - talán már akkor sem használt, de mára betömött - pincebejárat, amelynek a 2,5 - 3 méteres tetejéről, négy éves koromban, minden gyermeki (irracionális), vagy felnőtti (racionális) ok és indok nélkül – hiszen egyáltalán nem haragudtam se rá, se másra -, „csak úgy…” lelöktem egy kicsi óvodás lányt.

   Egészen világosan emlékszem a csábítás állapotára, ahogy ott állok a sétány szélén a többi óvodástársam között, előttem a nálam fél fejjel kisebb, ártatlan barna hajú kislány, akit, úgy érzem, hogy le kell löknöm a számunkra akkor szakadéknyinak számító - és emlékemben ilyen formán élő - mélységbe. (Nem kell hitetlenkedni azon, hogy erre a négy éves koromban elkövetett gaztett előtti kényszer-érzésre és hangulatra, valamint a mélybe zuhant kislány földet-érésére és a megrémült óvónők rohanására emlékszem, mert emlékszem én rengeteg olyan eseményre is, amelyben az apám szerepel, holott ő, a fent mesélt esemény előtt egy évvel elköltözött a családtól, mivel szüleim elváltak három éves koromban. A korai emlékképeim, még abból a lakásunkból valók, ahonnan három és fél éves koromban elköltőztünk édesanyámmal a nagyapám által épített családi házunkba a nagymamám halála után, aki akkor halt meg amikor én három éves voltam. Akkoriban még alig tudhattam járni, mivel a körülöttem levő tyúkok háta ezekben ez emlékképekben a derekamig ér. Sőt, olyan emlékképem is van, hogy édesanyámmal megyek (talán inkább totyogok) a járdán kézen-fogva, miközben a velünk szembe jövő és mellettem elhaladó - bizonyára nagy és bizonyára "szoptatós"! - kutyának majdhogynem alulról, de mindenesetre alsó oldalnézetből látom a mellbimbó-sorait.)

   Furcsa, és szerencsés módon, a pici lánynak semmi baja nem esett. Az viszont talán ennél is furcsább volt az óvónők és a dadák számára, hogy a kolléganőjüknek: a pedagógiát tanult, de a háborús menekülés miatt érettségi- és pedagógusi diploma nélkül maradt, és ezért akkoriban a napközi-otthon adminisztrátori funkcióját betöltő édesanyámnak a közismerten jól nevelt, "csendes és okos" fiacskája ilyen irracionális gonosztettet követett el. Én sem voltam képes felvilágosítani akkor senkit, hogy miért tettem, és az eset talán nem is azért merült olyan hamar feledésbe, mert a kislánynak nem esett baja, hanem azért, mert az óvónők esetleg nem tartották fontosnak terhelni a nyaraló óvodások szállásolási, étkeztetési- és ezer más gondjával elfoglalt édesanyámat, a szerintem igen meggondolkoztató esemény előadásával, illetve fia e bűnözői tettének a tudomására hozatalával.  

   Ez, a rég elfeledett, negyvennyolc éves emlék, akkor bukkant fel a gyermekkori emlékképek között, amikor a horoszkópomból világosan kiolvasható, velem született rejtett agresszivitás mély gyökereinek a hajszálereit kutattam, mivel rájöttem, hogy a savtúltengésem ebből ered. Ezek a hajszálerek viszont jóval az óvodás korom előtti, a csecsemőkorom előtti és a születésem előtti eseményekig nyúlnak vissza, mivel - ha hinni lehetne a jósolgató asztrológiának -, a személyi horoszkópom Napja, Holdja, Merkúrja és Plútója által támadott és a Lilithel együtt álló Marsomnak a pozíciója és fényszögei szerint, akár szenvedély-gyilkosságot is elkövethetnék a negatív bolygó-állások időszakában (rosszabb napjaimban). Ilyet viszont - mivel a jóslás szélhámosság - nem tettem sem óvodás, sem felnőtt koromban. Ellenben a halál torkában nagyon sokszor jártam, mikor baleset, mikor betegség következtében. Tizenkét éves koromban majdhogynem meggyilkolt a mostohaapám nálam húsz évvel idősebb fia. Ez ugyanis, gondolom a benne levő nagy alkoholmennyiség hatására, nehézgépészi markával elkapta a nyakamat és miután guggoló pozícióban úgy lenyomott a földre, hogy a lábaimat teljesen magam alá tűrtem, szabályszerűen préselte ki a levegőt belőlem, és tényleg éreztem és "láttam" is, amint elszáll belőlem a lélek. (Életemet akkor az anyám mentette meg, aki lendületből és hátulról nekirohanva a herkulesi "mostohafiának", sikerült azt meglökni annyira, hogy a nehézgépészi egyensúlyából kibillenve, kénytelen legyen engem elengedni. Az így visszakapott légzési lehetőségnek és életemnek viszont, nem tudtam örülni, mert amire a mulatozó társaság többi tagja feleszmélt és rávetette magát a tomboló mostohatestvéremre, az visszakézből úgy tarkón vágta édesanyámat, hogy ájultan nyúlt el az erdei mulatság helyéül szolgáló tisztás füvében.)  És nyolc évvel később, a Brassói katona-korházban láttam hasonló módon a világot lassan-lassan elsötétülni, amikor sztreptomicines injekcióval akartak a vitaminhiány miatt keletkezett gennyes kelésekből kikezelni, mivel senki nem gondolta, hogy arra allergiás vagyok. Ugyanolyan fokozatosan és finoman fogyott ki testemből az élet (lélek?) a brassói korház folyosóján, miután beadták az injekciót, mint a mostoha bátyám vasmarkának a fejemet a mellkasomra és az egész testemet a földbe gyömöszölő, szorító-nyomása közben. Ekkor viszont az mentett meg, hogy erőt veszítve, neki zuhantam valami korházi kelléknek, ami akkora csörömpöléssel ért földet hogy a nővérek mind odafutottak és a nyomban előkerült kékszesszel dörzsölni kezdtek, miközben egy orvosnő (vagy főnővér?) egy, a korábbi injekció végzetes hatását ellensúlyozni képes fluidumot injektált a vénámba.

TOVÁBB

Plutó, a megváltás és az isteni igazság bolygója

Kozma Szilárd asztrológus:

10. APLÚTÓ

- A Plútó az öröklétben folyamatosan és egyetemesen végbemenő (megtörténő) kiegyenlítődés őselvét működtető őserő, vagyis az isteni igazság őserejét megtestesítő bolygó. Ő a Teremtő és a Teremtés (teremtmények) közötti teljes eggyé válási szükség-érzet őserejét megtestesítő bolygó. Más szóval, a Plútó a Mindenségben mindig létrejövő Egyetemes Ősigazság (Egységes kiegyenlítődés) ősprincípiumát megtestesítő bolygó. A megváltás és a megváltódás őserejét testesíti meg tehát.

Asztrológiai szimbóluma egy körbe rajzolt nagyobb sugarú korív amely a Fény és a Szeretet, a Nap és a Hold, a Mars és a Vénusz, az Uránusz és a Neptunusz egymás tejes áthatását, egymás átalakítását és egymás közötti kiegyenlítődését szimbolizálja. A Plútó a kiegyenlített Mindenség és az egyetemes léttel kiegyenlített személy, termékeny megújhodásának a bolygója. A legfinomabb isteni látomásban rejlő, teremtői, de főként megváltói  szellem-energiákkal telt, spontán lét-megnyilvánulások ős-princípiumát testesíti meg. A Mars mellett, a Plútó a Skorpió uralkodójaként, az egyetemes lét- megnyilvánulás végső következményét: a teremtésnek az össz- kiegyenlítődési képességét, célját, és törvényét: a megváltás őserejét, vagyis a végső isteni igazságot testesíti meg: az összes teremtő erőnek és teremtő hatalomnak a teremtés folyamatain keresztül, azok által történő, isteni látomás megtisztulást, teljes megújhodást és ezáltal a teremtés céljának a végső beteljesedését: az örök megváltást.

Az isteni zavartalanságot és zavarhatatlanságot biztosító, Lilithnek nevezett spirituális ősjelenség által létrehozott, teremtőerejű őskáosz (pokol) – állapot, szemben áll mindazzal, az isteni kiegyenlitettségi állapottal, amit a Plútó megtestesít.

TOVÁBB

Fantasztikus, hogy miket látam előre 2002 nyár elején!

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus:

2002 június 11-én kezdődik (most már: kezdődött) az igazi világ-válság, vagyis az emberiség spirituális alapú,

de drámai és sokszor tragikus következményekkel járó, gazdasági és politikai újrarendeződése

 

I. Az asztrológiai tények.

 

    2002 június 10-én este 22 órakor a Hold keresztül halad az egy nappal korábban létrejött teljes Nap-Szaturnusz együttálláson. Ez a tény így, önmagában nem sokat jelentene, ha ez a két legerősebb (Nap és a Hold) és a klasszikus asztrológiában a legveszélyesebbnek tartott bolygó (Szaturnusz) ne alkotna egy tökéletes szemben állást a Nyilasban álló Plutóval, a Skorpió uralkodó bolygójával, amiről a klasszikus asztrológia művelői nagyon keveset és metafizikai lényege szerint, azt is lehet mondani, hogy semmit nem tudnak. A Plútó a 10. bolygólya nem csak a naprendszernek, de asztrológiai és aritmológiai jelentésében is ciklus záró és egy új ciklus elkezdésének a lehetőségét (potencialitását) magában hordó, egyetemes átalakulási - kiegyenlítődési őserőnek, misztifikált kifejezéssel: az Isteni Igazság-szellem erejének a bolygója.

Ahhoz, hogy a mitológiai és vallásos - misztikus burkokat kezdjük róla lehámozni és komoly metafizikai szempontból értelmezzük, hogy ez az Isteni (Egyetemes) Igazság-szellem mit is jelent, helyszűke miatt nem lehetséges egy újságnak, vagy heti lapnak a hasábjait igénybe venni. Ezért maradjunk meg annyiban, hogy a Plútónak ez, a metafizikai - asztrológiai minősége (természete), spirituálisan a leg pozitívabb és leg felemelőbb értékű bolygóvá teszi azt, amennyiben harmonikus formájában jelentkezik (pozitív fényszögeket kap a többi bolygótól). Ezért például a csodaszámba menő gyógyulásoknál érhetjük tetten a hatásait, vagy “az üdvösség nyeréshez” szükséges pozitív lelki-szellemi átalakulást, valamint tisztánlátói és spirituális gyógyítói képességeket is a Plútó “pozitív hatásának” tulajdonítják a misztikusok. Sőt: mint az összes dimenziók szintjén és ne csak horizontálisan, de vertikálisan is megvalósuló egyetemes kiegyenlítődés- igénynek az őserejét megtestesítő bolygó, a Plútó teljesen harmonikus állapotában, az igazi boldogság bolygójának is lehet nevezni.

   Ám diszharmonikus formája esetében (több bolygó által negatívan fényszögelve), a Plútó a legveszedelmesebb és alattomosabb őserőként jelentkezik, amelynek hatásaként, a rejtélyes betegségek mellett a mentális rombolási és önrombolási (öncsonkítási, önbüntetési és öngyilkossági) hajlamokat, valamint a testi deformációk kialakulását és a testi - szellemi fogyatékossággal való születéseket is tulajdonítják az egészségi problémák szellemi okait és feloldási lehetőségeit tanulmányozó asztrológiában. (Egyébként nem véletlenül Plutónium az alapanyaga a legpusztítóbb atombombáknak sem.) Amennyiben a földi, természeti és természetfölötti folyamatokat leíró hetes aritmológiára és az alkímia elemeire alapozó klasszikus asztrológiában a Szaturnusz az élet és a halál ura (életfolyamatokat és ciklusokat lezáró őserő), a kauzális okokat és értelmeket vizsgáló tízes számrendszerre alapozott asztrológiában a Plútó testesíti meg azt az őserőt, amely a régi folyamatokat és ciklusokat lezárja az összes dimenziók szintjén. (A tízes a Mindenség száma - lásd: Hamvas Béla Tabula Smaragdina c. művét.) Az 1999 augusztus 11-i napfogyatkozás időpontjában kialakult kereszt-konstelláció kapcsán napvilágot látó apokaliptikus eseményeket sőt: még a “világvégét” is előrejelző jóslatok, pontosan azt hagyták figyelmen kívül, hogy a Plútó teljesen kívül állt az egymással szemben álló bolygók által kialakított kereszt-alakzaton, sőt: a Merkúrral és a Neptunusszal pozitív fényszöget alkotott. 2002 június 11-ét megelőzően és azt követően, most viszont (2OO2) Plútó a legtámadottabb (és a legtámadóbb!) bolygó. Szerencsejáték-zsargonban ezt úgy mondhatnánk, hogy a spirituális dimenziók szintjén most ez, a legjelentősebb őserő osztja a naprendszer legveszélyesebb lapjait.  

     A Szaturnusz és a Plútó szembenállása (a szembenállás a legegyértelműbb negatív fényszög az asztrológiában) majdnem egy éve, hogy fenn áll és a világszerte zajló abszurd eseményeket: baleseteket, véres tragédiákat (már - már megszokottá vált, két - három, vagy éppen tízes nagyságrendű áldozatokat követelő közel keleti, vagy távol keleti terrorista merényleteket) és a tragikus kimenetelű szeptember 11.-i New Yorki tragédiába torkolló, és apróbb abszurd tragédiákban máig elnyúló ( majdnem naponta, nem csak  Palesztinában kisülő!) jelzéseinek a negatív következményeit észlelhettük az utóbbi évben. Akárcsak 2001 szeptember 10 és 11-én, amikor a Szűzben álló Nap kvadrátot alkotott (ugyancsak jelentősen negatív fényszög) az Ikrekben a Szaturnusz mellé álló Holddal és a velük szemben álló Plutóval (amelyek tehát akkor is szemben álltak), 2002 június 10 és 11-én, a Plútóval nem csak az Ikrekben álló Szaturnusz fog szemben állni, hanem a Nap és a Hold is! De vegyük számításba, hogy ez még nem elegendő egy, a New Yorki tragédiához hasonló esemény bekövetkezésének az asztrológiai (szellemi - mentális) hátteréhez. Hiszen a 2001 szeptember 11-i eseményben, a Mars is (a nyers életenergiák és az isteni igazságnak a feltétlen - gátak és korlátok nélküli - megnyilvánulását: a harc őserejét megtestesítő bolygó) kulcsfontosságú pozícióban állt: együttállásba került az akkor még a Bakban álló Sárkányfarokkal, illetve szemben állt a Holddal és a Szaturnusszal.

    A 2002 júniusi konstellációt, illetve a június 1O-ét követő napokat és heteket az teszi asztrológiailag még jelentősebbé 2001 szeptember 11.-nél, hogy a jelenleg a Nyilas 17 fokán található Sárkányfarok, illetve a Sárkányfarok - Sárkányfej (Ikrek) tengely egybeesik majd a 18 fokon álló Plútó - Szaturnusz, illetve Plútó - Nap és Plútó - Hold fényszögek által képezett hármas szembenállással.

     A Sárkányfarok - Sárkányfej tengelyről, jobban mondva a Sárkányfarok horoszkópház- és jegyhelyzete, valamint a negatív fényszögei által jelzett, az emberi tudattalan legmélyebb rétegeiben rejtőzködő irracionális félelmek, vágyak, ambíciók és agresszív késztetések természetéről, ugyancsak keveset tud és tanít a klasszikus (jósolgató) asztrológia. A keleti misztika reinkarnációs képzeteit az elméleti rendszerébe beépítő misztikus asztrológia például, a Sárkányfarok pozíciójából (és negatív fényszögeiből)  következteti ki az állítólagos múlt életekben elkövetett negatív tettek természetét, illetve e tettekből a jelenbe átszármazó és a jelenbeni szellemi megtisztulást célzó, a Karma szanszkrit gyűjtő fogalma alatt értett, vezekelni és bűnhődni valókat. (Megjegyzés: a szerző nem híve sem a reinkarnáció elméletének, sem a metafizikai értelmezéseket néha igen durván leegyszerűsítő és a kauzális értelmezéseket a fantázia káprázat-világával behelyettesítő misztikának. A Sárkányfarok jelentésének ezt, a köznapi gondolkozás szintjén könnyebben feldolgozható - vagy elutasítható misztikus értelmezését csupán példázat értékű illusztrációnak szánta.)

TOVÁBB

Kiegyenlítődés Törvénye 1. rész - Kozma Szilárd asztrológus

Kiegyenlítődés Törvénye 1. rész - Kozma Szilárd asztrológus

3. A HIÁNY ÉS A KIEGYENLÍTŐDÉS, VAGY A CSERE TÖRVÉNYE. „Boldogok a szellemben koldusok, mert övék a mennyek országa.” - Jézus Más nevein: Az áthatolás és a megfelelés törvénye. Az Egyetemes Áthatolás és Kiegyenlítõdés Törvénye. A Szükség és A Bõség törvénye. Vagyis: a hiány keletkezésének és a hiánynak a kielégítési – kiegyenlítési szükségének a törvénye. A szükség megszüntetése szükségének, tehát a hiány teremtési (provokáló) funkciójának és a bõség által történõ kielégítésének és kiegyenlítõdésének (kompenzációjának) a törvénye. Mindezzel együtt és mindenek fölött, A LOGOSZ TÖRVÉNYE, vagyis a Szent Szellem erejének és hatásának a Tõrvénye. Továbbá, az állandó változásnak és a változás állandóságának, a minden folyamat fölött álló és az összes folyamatot egymással kiegyenlítõ, az állandóan végbe menõ, egyetemes kiegyenlítõdés és kölcsönhatás törvénye. - Ez az a törvény, amelynek a megértése és a vele való tudatos együttélés, a törvény tudatos használata nélkül, ostoba dráma-sorozattá válik az életünk. Ennek a törvénynek a mindennapi életünkben, a mindennapi életünk során jelentkezõ, és kiegyenlített állapotokhoz vezetõ hatása megértése nélkül, valamint a megfelelõ (türelemes, megértõ) lelki és szellemi alapállás felvétele nélkül, a kiegyenlítõdési alapálláshoz való következetes ragaszkodás nélkül, értelmetlenné, zûrzavarossá: harmóniátlanná és végül is tragikussá válik az életünk. Ehhez viszont, akárcsak a vibráció törvény esetében, azt kell megértenünk, hogy a hiány-képzõdés és a bõség-kiegyenlítõdés, nem csak egy dimenzió szintjén megy végbe, hanem minden minden diomenzió szintjén, és nem csak egyetlen energetikai-információs spirituális struktúrán belül, hanem az egész egyetemes létezésen belül. A törvénynek az ember számára is könnyen követhetõ, érzékelhetõ és észlelhetõ megjelenési formáját és annak hatásmechanizmusát a Tabula Smaragdina írja le: "Ami lent van ugyanaz, mint ami fenn van, és ami fenn van ugyanaz, mint ami lent van, hogy az Egy varázslatát beteljesítsd." A földrõl az égbe száll, és az égbõl a földre vissza.” „Ez az átvitel varázslata és ennek ez a módja.” „Ez minden erõben az erõnek az ereje.” „Ha ezt megérted, elõled minden sötétség kitér.” Vagyis, a teremtésben Teremtõ és Teremtmény, az abszolút lét és az egyén, szubtilis spirituális – információi és energetikai kapcsolatok szintjén állandóan és folytonosan kiegyenlítõdési szükségben állnak egymással és a szükséget kielégítve, a cserét végrehajtva egymásba való kölcsönös áthatolással, az egyetemes kiegyenlítõdést, vagyis a megváltást végrehajtják. A Tabula Smaragdina serint, azért „hogy az Abszolút szellemnek (Az Egynek) a kettõvé válása (megnyilvánulása) okát és a célját (az áthatoláson és a kiegyenlítõdésen keresztül történõ megváltás varázslatát) beteljesítse”. Amennyiben tehát a Teremtésnek a célját és rendeltetését vesszük alapul, vagyis az egyetemes megváltás és az egyéni megváltódás szükségét, teljesen logikus, hogy az abszolút szellem folyamatosan ellátja, a rendeltetés szüksége szerint élõ embert, vagyis az anyagba inkarnálódott rész-önmagát, teremtõi energiával és életenergiával, amennyiben az is igyekszik a környezetével kiegyenlítõdni, annak az érdekében, hogy az egyén életben maradjon és a minél nagyobb mértékû (több dimenziós) kiegeynlítõdést elérje, vagyis, hogy a rendeltetését beteljesíthesse. Másrészt az embernek is folyamatos információt küld arról, hogy miket észlel, milyen benyomásai vannak a Lilith-mentes anyagi létben, a szellemi világ irányába, és végsõ soron az abszolútumhoz, ha tud errõl az információ-közvetítésrõl, ha nem. Arról tehát, hogy miket tükröz számára, az õ karmája számára az anyagi lét, amelybe mind a saját testének az un. belsõ jelzései bele tartoznak, mind az un. külsõ természeti és emberi környezete.

 

https://www.youtube.com/watch?v=6YSqjXmfL5Y

TOVÁBB

Honoráriumküldési lehetőségek

Kozma Szilárd:


 Honoráriumküldési lehetőségek:

1. Mindenek előtt, arra hívom fel a kedves rendelők figyelmét, hogy az általam megadott honorárium-árak nem tartalmazzák azok elküldési – átutalási díjait! Kérem szépen tehát, szigorúan ehhez tartani magukat.

 

Gyakran megtörténik ugyanis, hogy a kedves rendelőknem veszik figyelembe azt, hogy én nem a különböző pénzváltási spekulációk előre- kiszámításának az alapján adtam meg a honorárium-árakat, tehát egyszerűen azt, hogy én az átutalási díjak levonása nélküli összegben kérem a megadott honorárium-összeget. Ezúttal tehát arra hívom fel a figyelmüket, hogy legyenek szívesek, az átutalási díjakkal nem engem beterhelni!

2. Románia területéről egyszerű, világos zöld színű postai pénzutalvánnyal lehet a honoráriumot elküldeni. Mivel a lej értéke állandóan és szeszélyesen változik, és, az amit itt szociális segélyezésnek neveznek, egyenesen cinikus,  kérem szépen, hogy a román állampolgárok a honoráriumok felől külön e-mailben érdeklődjenek, mivel az egyénenként és családonként változó, sajátos – szűkös – anyagi helyzet tekintetbe vételével, tehát az anyagi helyzetüknek megfelelően (Sokgyermekes szülőknek, diákoknak és egyetemistáknak, munkanélkülieknek, stb..) bizonyos árengedményeket teszek.

3. Továbbá, akármennyire idegesítő és felesleges bonyolításnak tűnik az ön számára, de amennyiben nem Romániai lakos, nagyon fontos az, hogy figyelmesen és lehetőleg végig elolvassa az alant leírt pénzküldési és átutalási instrukciókat, mivel elképesztően, komolyan mondom: ELKÉPESZTŐEN nagy az átutalással kapcsolatos tévedések és félreértések száma, amelyek következtében nem csak, hogy több rendben nem jutottam a honoráriumhoz idejében (Az itteni bank vissza küldte) hanem, amennyiben emiatt „nem adták fel a harcot”J, ezeket a részletkérdéseket figyelmen kívül hagyó, öntudatos és ambíciós rendelők is kétszer kellett kifizessékaz átutalási díjakat. Sőt, volt úgy, hogy a bankjuk még a vissza-küldést is felszámolta és amíg azt ki nem fizették, nem tudták felvenni a pénzüket. Nagyon szépen kérem tehát, hogy ne tekintsék az alábbi részletes figyelmeztetéseket és magyarázatokat felesleges szőrszálhasogatásnak (!!!) és értsék meg, hogy az eddigi negatív tapasztalatok teszik szükségessé ezt a részletezést!   

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Hála nyílvánítás a magyar asztrológusoknak

Kozma Szilárd:

NYÍLT HÁLA-NYILVÁNÍTÁS A MAGYAR ASZTROLÓGUSOKNAK

Kedves Asztrológus társaim!Bár költőnek indultam, most nem találok megfelelő kifejezéseket arra a mélységes hálára, amit most – amikor észrevettem! - irántatok érzek, amiért nem részesítettek, nem hogy méltón durva, hanem semmiféle kritikában, amiért valamelyik rosszindulatú magyar Wikipédia-szerkesztő - Több mint valószínű, hogy a Gerle Éva nevű ultra-feminista bloger egyirányú felkérésére és teljesen biztos, hogy anak érdekében, hogy méltó haragotokban és felháborodásotokban engem pellengérezzetek ki! – engem és, egy lexikonban való szerepléshez megfelelő, szakmai múlttal még nem rendelkező Joó Viola nevű élettársam nevét írta be a kortárs asztrológusok helyére az asztrológia címszó alá. És ugyanekkor, a ti neveiteket teljességgel (És ezt a durva kihagyást, már minimum a szégyentelenség és nem a felületesség vagy, egy lexikon-írónak megengedhetetlen felelőtlenség fogalmával kell illetni!) kihagyta!
Egyszerűen nem tudom tehát nektek eléggé megköszönni a humánus toleranciátokat és a megértéseteket, amiért ezt, a – Hiába, hogy nem az én részemről jött, mert ti azt nem tudhattátok! - szemtelenséget nem tettétek úgy szóvá, hogy miatta, engem hibáztassatok első sorban! Most, hogy ezt az én nevem felhasználásával (ellenetek!) elkövetett minősíthetetlen merényletet felfedeztem, és nyomban nyíltan szóvá teszem, talán már nem kell mondanom, hogy nincsen közöm ehhez a nem csak ellenetek, hanem ezzel a rafinált erkölcs-ellenes csavarral végül is, ellenem elkövetett összeesküvéshez. Hiszen teljesen világos, hogy én voltam a merényletnek az. un. palánkolt célpontja! Hogy tehát annak, aki ezt veletek szemben az én nevemet használva, elkövette, ugyanúgy, mint abban az esetben is, amikor szintén a Wikipédiában, Gerle Éváék azt tették írták be a nevem alatt szereplő cikkely szövegébe, hogy a leghíresebb versem egy idióta kis tákolmány, amit két kulturális instruktor írt románul és csempészet be a helytelenül leírt nevem alá egy Elena Ceausesu születésnapját köszönteni hivatott pártbrosúrába, az volt a célja, hogy engem veletek megutáltasson és ily módon titeket manipulálva (Titeket ellenem hergelve: „Nézd a kis erdélyi szarházit, ki tetette magát jelentős kortárs asztrológusnak, amikor még Kaló Jenőt sem említik meg!”), olyan cikkek megírására vegyen rá titeket tudattalanul, amelyek majd az én szakmai hitel-rontásomat eredményezik.

Tudom, hogy első hallásra -olvasásra, ez a „magyarázkodás”, nem csak, hogy nyakatekerten hihetetlenül (-Ahogy, a Gerle Éva egy másik szerkesztő-szolgacselédje, Sipos Zoltán fogalmazott: szürreálisan.) hangzik. Sőt: még tisztességtelen fedőelméletnek is, amit esetleg azért eszeltem ki, mert, utólag mégis csak felébredt a lelki-ismerertem. Vagy, valamilyen más ok vezérelt ennek a furcsa, sőt: abszurd történetnek a megírására (Hogy esetleg pl. így, ennek a levélnek a megírásával akarnám a barátságotokat megnyerni, stb. Gerle Éva egyébként, akinek a szerzőségére, illetve bujtására gyanakszom, képes ilyet is kieszelni!).

De, ha bele néztek az engem öt hónappal ezelőtt internetes hajtóvadászatra és kilövésre kiszemelt, és azóta is, a négy gyermekes családommal együtt idegileg és gazdaságilag tönkre tenni akaró terminátori személyiségnek a szoláris képletébe (Született 1975 május 13), nem fogjátok ezt a történetet annyira abszurdnak, illetve általam kieszeltnek találni. Ha meglátjátok a, teljesen negatívan fény-szögelt Bika-Napjával lazábban, de együtt-álló Bika –Sárkányfarkát, valamint az utóbbival szorosan együtt-álló és, a nyílhegy-alakzat csúcsán álló, ugyancsak teljesen negatívan fényszögelt Jupiter-Vénusz együttállást (Vagyis ennek a háromnak az együttállását), egészen biztos, hogy nem fogtok kételkedni abban, hogy ennek a szoláris sorsképletnek a tulajdonosát, nem csak, hogy a leg elképesztőbb rögeszmék vezérlik (És ezekhez az elképesztő rögeszmékhez irracionális nyakassággal ragaszkodik). De nem fogtok kételkedni abban sem, hogy e rögeszméinek a tárgyi valóság szerinti igazságként való feltüntetése érdekében, a legvadabb hazugságok szajkózására is képes. - Persze, mindezt csakis abban az esetben, ha nem kapott gyermekkorában olyan radikális szülői, vagy pedagógiai nevelő-irányítást, amely e hajlamainak az ösztönös kiélési késztetéseiről és sóvárgásáról leszoktassa. Vagy, amennyiben nem kapott felnőttként olyan spirituális-vezetői, vagy asztrológusi figyelmeztető segítséget, ami által beláthatta volna, hogy ezeknek a rögeszme-bizonyítási kényszerképzetének a háborúzásokig menő konfliktusos erőltetésével (Kosban álló Lilith!), nem csak a környezetével át, hanem saját magának is. Sajnos, ez, a különleges intellektuális – értelmi képességekkel (eszességgel), és ugyancsak erős színészi tehetséggel rendelkező Gerle Éva, nem részesült sem a karmája feloldását és meghaladását szolgálni képes szülői, és főként nem: apai-szaturnuszi nevelésben. (Sőt: a szülei megkímélték őt még a három nagyobb fiú-testvérével való természetes kapcsolatból szerezhető információktól is!) És nem részesült megfelelő, negatív (figyelem-felhívó) felnőttkori élet-tapasztalatokban sem és asztrológiai – spirituális irányításban, mentális életvezetési javaslatokban sem részesülhetett, mivel a rendkívüli intellektusával és a színészi tehetségével, valamint a játékszenvedélyével párosuló rendkívüli valóságferdítési szenvedélye, ezeket hibabelátási képességeken alapuló, önmagára eberedési lehetőségeket, sikeresen mind elhárította és kikerülte. De hát honnan is lehetne ennek a személynek akárcsak minimális hibabelátási képessége is, hogyha az imént említett Jupiter-Vénusz párosa, negatív fényszögeket (szembenállást) alkot a (Skorpió!) Holddal és az Uránusszal, és hogy ez ne legyen elég, még (negyed-szembenállást) a Plútóval és a Neptunusszal is. Nem tudom, az asztrológia történetében volt-e már példa arra, hogy ilyen, mondjuk ki nyíltan: beteges hazudozásra való, nem hogy hajlamra, de a hazugságra és a csalásra való szomjazásra és éhségre utaló képlettel rendelkező személyiség pozitív társadalmi szerepet – funkciót tölthetett volna be? Én csak azt tudom, hogy ilyen valóságtól és igazságtól való iszonyodásra utaló sorsképlettel még nem találkoztam, és azt, hogy ez az elemi hibabelátásra is képtelen személy, pozitív társadalmi közszereplői funkciókat vindikál magának, mint blog író, ész szerte az interneten azt híreszteli magáról az álnevei és ál-profiljaival a „közvélemény” látszatát is megrendezve, hogy ő az eleve bántalmazónak (gonosznak) született férfiak által bántalmazott védtelen nőknek az őrangyal-védelmezője.

De hát ezt a levelet, nem a Gerle Évának a sorsképletéből kiolvasható karmájának, illetve a negatív hajlamainak és késztetéseinek a gyakorlati életben való, egy- az egybeni megtestesüléseiről, sőt: azok messzemenő túlteljesítettségéről akartam írni! Ez csak gyakorlati – szakmai magyarázat volt azok számára, akik az asztrológiában nem elégé jártasak. Hanem arról a szavakban kifejezhetetlen hálámról és szellemi – spirituális nagyra-becsülésemről, amelyre, természetesen akaratlanul és szándéktalanul köteleztetek, személyi ismeretség nélkül is, ezzel a számomra egyenesen megható humánus és szellemi toleranciátokkal. És ha már ezeket sikerlüt leírni, azt is a tudomásotokra akarom hozni, hogy egyáltalán nem haragudnék meg azért, ha a neveinket onnan, a kortárs asztrológusok címsorbál kiszerkesztené, vagyis kivágná valaki, amennyiben a lexikon-szerkesztők nem hajlandók a többi magyar asztrológusnak a nevét legalább megemlíteni. És kérlek, ne haragudjatok meg, ha én nem írom ide egyiketek nevét sem, mivel egyszerre legalább húsz nevet, ha nem harmincat kellene írnom, és még így is igazságtalan kellene legyek más ugyanannyi asztrológussal szemben. Költő koromban szoktam írni és mondani, hogy a költőkről és költészetükről ne más költők írjanak minősítéseket, vagy kritikát, mert az akár pozitív, akár negatív, csakis hiteltelen lehet, hanem az irodalmi-kritikusok, könyv és lapszerkesztők, stb. Ugyanígy most is a lexikon-szerkesztőkre bíznám, hogy akár az én nevem kivágásával, akár az ott hagyásával, mely kortárs asztrológus nevét említik meg az asztrológia címszónál, de tény az, hogy amíg így marad, erősen restellem magam. – És persze, a ti ilyen magas fokú szellemi toleranciátokra nem számító Gerle Éva ezt is akarta elérni. Hát még ezt az örömet se hagyjátok meg neki, és tehetek róla, hogy a magyar asztrológia címszó alá a mai magyar elismert asztrológusok feltétlenül bekerüljenek, ismétlem: akár Kozma Szilárddal, akár anélkül. Én így is, úgy is csak és csakis hálát fogok érezni irántatok, és csakis nagy tisztelettel fogok nyilatkozni rólatok, minden körülmény között.

Ezekben a hetekben – hónapokban ugyanis, amióta ez a szerencsétlen megszállott lélek, deklaráltan koldus botra akar juttatni, akár végzetes következménye is lett volna, ha sikerül ez a furfangos terve is (A legnagyobb egzisztenciális veszélybe sodrási harctéri sikerét, Gerle Éva a Kolozsvári pornó-fordító: Sipos Zoltán által a transindexben közölt „nem cicaharc” nevű egyoldalú hazugság-halmaz képezi „A közismert budapesti blogerre rákattanó asztrológus-pár"-ról.), és valamelyiktek ártatlanul – de logikusan, bedőlve a számomra már tipikusnak számító gerle-évai cselvetésnek, neki fog nyilvánosan az asztrológusi etikáról kitanítani, mert azzal tényleg elvesztettem volna a szakmai és ezzel együtt az erkölcsi hitelemet is, a potenciális rendelőim előtt és ezzel Gerle Éva elérte volna a nyíltan kitűzött célját, amit már akkor közölt több helyen is, tehát nem csak a hírhedt feminista blogján, amikor én még azt sem tudtam, hogy ő a világon létezik.

Hálás kollegialitással és baráti szeretettel: Kozma Szilárd

TOVÁBB

Kozma.Szilárd:Nyilt hálalevél a magyar asztrológusokhoz
Kozma Szilárd:

NYÍLT HÁLA-KÖSZÖNET A MAGYAR ASZTROLÓGUSOKNAK

Kedves Asztrológus társaim!Bár költőnek indultam, most nem találok megfelelő kifejezéseket arra a mélységes hálára, amit most – amikor észrevettem! - irántatok érzek, amiért nem részesítettek, nem hogy méltón durva, hanem semmiféle kritikában, amiért valamelyik rosszindulatú magyar Wikipédia-szerkesztő - Több mint valószínű, hogy a Gerle Éva nevű ultra-feminista bloger egyirányú felkérésére és teljesen biztos, hogy anak érdekében, hogy méltó haragotokban és felháborodásotokban engem pellengérezzetek ki! – engem és, egy lexikonban való szerepléshez megfelelő, szakmai múlttal még nem rendelkező Joó Viola nevű élettársam nevét írta be a kortárs asztrológusok helyére az asztrológia címszó alá. És ugyanekkor, a ti neveiteket teljességgel (És ezt a durva kihagyást, már minimum a szégyentelenség és nem a felületesség vagy, egy lexikon-írónak megengedhetetlen felelőtlenség fogalmával kell illetni!) kihagyta!Egyszerűen nem tudom tehát nektek eléggé megköszönni a humánus toleranciátokat és a megértéseteket, amiért ezt, a – Hiába, hogy nem az én részemről jött, mert ti azt nem tudhattátok! - szemtelenséget nem tettétek úgy szóvá, hogy miatta, engem hibáztassatok első sorban! Most, hogy ezt az én nevem felhasználásával (ellenetek!) elkövetett minősíthetetlen merényletet felfedeztem, és nyomban nyíltan szóvá teszem, talán már nem kell mondanom, hogy nincsen közöm ehhez a nem csak ellenetek, hanem ezzel a rafinált erkölcs-ellenes csavarral végül is, ellenem elkövetett összeesküvéshez. Hiszen teljesen világos, hogy én voltam a merényletnek az. un. palánkolt célpontja! Hogy tehát annak, aki ezt veletek szemben az én nevemet használva, elkövette, ugyanúgy, mint abban az esetben is, amikor szintén a Wikipédiában, Gerle Éváék azt tették írták be a nevem alatt szereplő cikkely szövegébe, hogy a leghíresebb versem egy idióta kis tákolmány, amit két kulturális instruktor írt románul és csempészet be a helytelenül leírt nevem alá egy Elena Ceausesu születésnapját köszönteni hivatott pártbrosúrába, az volt a célja, hogy engem veletek megutáltasson és ily módon titeket manipulálva (Titeket ellenem hergelve: „Nézd a kis erdélyi szarházit, ki tetette magát jelentős kortárs asztrológusnak, amikor még Kaló Jenőt sem említik meg!”), olyan cikkek megírására vegyen rá titeket tudattalanul, amelyek majd az én szakmai hitel-rontásomat eredményezik.
   
 

 

TOVÁBB

Kozma Szilárd asztrológus felfedezései a SZEPO-n

Kozma Szilárd család- és karma-asztrológus:

A János Széll István Szellemi Portálján megjelent munkáim linkjei:

 

 http://www.szepo.com/irodalom/bevezet337_az_egyetemes_torvenyekhez/

 

2 A fájdalom hiba-jelzése és megváltói funkciója

 

            http://www.szepo.com/irodalom/a_fajdalom_hiba_jelzese_es_megvaltoi_funkcioja/

 

3 Az Ikrek-karma

           

            http://www.szepo.com/irodalom/az_ikrek_karma/

 

4O Bevezető az Egyetemes Törvényekhez

 

            http://www.szepo.com/irodalom/bevezet337_az_egyetemes_torvenyekhez/

 

41 A fájdalom hiba-jelzése és megváltói funkciója

 

            http://www.szepo.com/irodalom/a_fajdalom_hiba_jelzese_es_megvaltoi_funkcioja/

 

42 Az Ikrek-karma    

 

            http://www.szepo.com/irodalom/az_ikrek_karma/

 

43 A Lilith, mint ősok - I. rész         

 

            http://www.szepo.com/irodalom/a_lilith_mint_336sok_i_resz/

TOVÁBB

Ingyenes személyi karma-leírás a szepo-n

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus:

 

 Ingyenes kis karma-ismertető szöveghez jutási lehetőség a Szepo-n

 

Kedves olvasóm!

   A Szepo - n, meg találhatod egybe gyűjtve és tehát elolvashatod az alapvető, körülbelül 5 - 6 oldalas, Kozma Szilárd asztrológus által írt, karmikus és természeti - szellemi asztrológiai jellemzőidet, amely kis asztrológiai szöveg-gyűjteményben található információ-csomag, egyben a horoszkópod és az életed szellemi .- spirituális alapját is képezi.

    Csak annyit kell tenned, hogy beregisztrálsz a Szepo - ra, és kitöltöd a profil adataidat (balról fent a felhasználó képre kattintva). A profil adatoknál meg kell adnod a napjegyet, és az Aszcendensed jegyét (amelyet ott helyben kiszámíthatsz egy könnyen használható horoszkópkészítő program segítségével!). Miután a profilodat kitöltötted, látogass el az "Asztrológiai jellemzőim" menübe (ezt a menüt az előbbi, az oldal bal felső sarkában levő felhasználó képre víve az egeret, a lenyíló menüben találod meg).

     Az így megszerezhető személyi asztrológiai maghatározottságaidat leíró szövegekben kimerítő részletességgel olvashatsz: a Napjegyedről, az Aszcendensedről, a Sárkányfarkad és a Lilithed helyzetének a spirituális és gyakorlati (hétköznapi) jelentéséről. "

Kattints a Széll János István Szepo-jára tehát: http://www.szepo.com

– Hasznos szellemi tükörbe-nézést, megvilágosodásokat:

 

Kozma Szilárd

TOVÁBB

Asztrológia: szexuális perverzióra való hajlamokra utaló jelek a horoszkópban

Kozma Szilárd karmaasztrológus:

Az asztrológiai  sorsképletekben található, szexuális perverziókra utaló, asztrológiai jelek és spirituális motívumok számbavétele

(A perverzióját- anális szex-imádatát nyíltan felvállaló Gerle Éva,szexista blogger rendkivüli sorsképletének az értelmezése)

 

     Alig néhány évtizede, amikor a vasfüggöny mögött élő kamaszokként még azt sem tudtuk igazából, hogy mit is jelent és hogy is történik tulajdonképpen a kábítószerezés, amikor arról értesültünk a televíziós hírekből, hogy néhány nyugati ország vámőrsége és rendőrsége sikeres kábítószer csempészet elleni akciót hajtott végre. Illetve, ezekről halhattunk és olvashattunk híreket. Ma a még azoknál is sokkal nagyobb sikeres rendőrségi és vámőrségi akciók mellett, egyre nagyobb tömegeket és főképp fiatalokat veszélyeztet a kábítószerezés köznépivé vált szokása és már meg sem botránkozunk, ha valamelyik távoli, vagy közeli ismerősünkről kiderül, hogy füvezik, vagy épp maga vallja be ezt őszinte nyíltsággal anélkül, hogy efelől egyáltalán megkérdeztük volna. Az ember már annak is örvend, ha legalább saját magában biztos, miközben rádióban, tévében, újságokban napról napra olvashatunk a kábítószer okozta személyi és családi katasztrófákról.

   Ezek jutottak eszembe, amikor egy terjedelmes riportját olvastam az internet lehetőségeit kihasználó segítségével önmagukat egyre jobban konszolidáló pedofil bűnbandák szervezeteiről és e szervezett gyilkosságnál is becstelenebb (és végső soron a gyermek gyilkosságra való szervezkedést is magába foglaló) nemzetközi tevékenységnek a visszaszorítására létrehozott nemzeti és nemzetközi bűnüldözői csoportok sikereiről. Nem állítható, hogy a pedofiliával szembeni hivatalos bűnüldözésnek, valamint a törvényes intézkedéseknek és felelősségre vonásoknak ne lenne értelme, hogy ezek az erőfeszítések feleslegesek és hiábavalóak lennének. De,

… akár a betegségek esetében, ahol a betegségnek és a betegségre való hajlamnak a lelki - szellemi okainak a feltárása és a betegség kialakulásának az ily módon történő megelőzése fontosabb a korházi intenzív és sebészeti osztályokon történő  beavatkozásoknál, vagy a kemóterápiás kezeléseknél, úgy a pedofilia esetében is, ajánlatosabb a pedofil hajlam időbeni felismerése. A tényleges pedofil vonzódások és a tudatos cselekvési késztetések kialakulásához szükséges családi-környezeti impulzusok (élethelyzetek, személyi viszonyok, stb.) jellegének - minőségének és intenzitásának a feltárása. Ezek segítségével már a figyelmes és felelősségteljes neveltetés, illetve a gondos irányítás és a veszélynek (a hajlamnak: önkéntelen és öntudatlan  késztetésnek) az idejében történő megnevezése (a veszélyes következmények felmutatása), nagyobb segítség lehet egy pedofiliára hajlamos (fiatal, vagy felnőtt) számára mint a megtörtént és esetleg jogilag is leleplezett bűnnek a „megbüntetése”. Vagyis, a törvényes lelepleződést követő, körülményes, hosszadalmas és nem egyszer a különféle értelmezések labirintusában elsikkadó bírósági eljárások, vagy a végzetes tetteket követő megtorló büntetések végrehajtása.     

   Ahogy a különböző szexuális perverziókra való hajalmot ki lehet mutatni a személyi horoszkóp segítségével, ezen belül a pedofiliára való hajlamot is, külön ki lehet mutatni. De nem árt óvatosnak lenni és a felelőtlen bélyegzéseket föltétlenül el kell kerülni: egyetlen, vagy akár két, vagy három pedofil hajlamra utaló horoszkóp-jel, még koránt sem azt jelenti, hogy az illető személy óhatatlanul a pedofilia rabja, hogy máris benne van a bűn sodrásában. A pedofilia hajlamára utaló horoszkóp elemek alapján viszont (Pl. többszörösen támadott Lilith, vagy Sárkányfarok a Bikában, a Rákban, a Mérlegben, a Skorpióban, vagy a Halakban, és főként ha az illető személynek a sorsképletében egymást támadják, vagy negatívan fényszögelve, egymással együttállnak a Vénusz, a Jupiter, az Uránusz, a Neptunusz vagy a Plútó, illetve, ha ezek un. karmikus alakzatokat alkotnak egymással. Pl. un. T-kvadrát, vagy Lándzsahegy nevű alakzatokat.) biztosra vehető, hogy a vizsgált személynek vannak ilyen jellegű, öntudatlan és önkéntelen vágyai, sóvárgásai, vagy konkrét vonzódásai. És, hogy ezek zavaros (és zavaró!) gondolatok és homályos képzelgések, ilyen vonatkozású álmok, vagyis önkéntelen sóvárgások, öntudatlan vágyakozások, vagy éber állapotban is előálló spontán fantázia-képek formájában jelentkeznek.

    Nagy általánosságban véve, minden olyan személy, akinek a Lilith valamelyik vízjegyben (Rák, Skorpió, Halak), de főképpen, ha a Bikában, vagy a Mérlegben áll és a Vénusztól, a Jupitertől, a Neptunusztól és a Plútótól negatív fényszöget kap, akkor több mint valószínű, hogy a horoszkóp-tulajdonos hajlamos a szexuális devianciák valamilyen formájára.

   A pedofiliára való hajlam viszont akkor jelentkezik, ha a fentiek mellett, a vizsgált szülött horoszkópjában, a Lilith, vagy a Sárkányfarok a Holddal és/vagy a Szaturnusszal is negatív fényszöget alkot. És ez különösen akkor, ha a Lilith a Bikában, vagy a Mérlegben, vagy a Víz-jegyekben áll és ha a Hold nem csak a Lilith-el, hanem a Jupiterrel, a Nappal, a Szaturnusszal és/vagy a Plútóval, illetve ezek valamelyikével is, negatív fényszöget alkot. Amennyiben a fenti elemekhez a Mars is valamilyen negatív formában (diszharmonikusan) kapcsolódik, és nem csak a Lilithez, hanem a Naphoz, a Jupiterhez és / vagy a Szaturnuszhoz), az eset már a veszélyes felelőtlenség, illetve a lehetséges bűnözői hajlamok szféráját érinti, egészen a kéjgyilkosságra való hajlamokig is elmenően.

     Természetesen, olyan születési képletet ritkán fogunk találni - Az ilyenekkel ugyanis, nagyon ritkán találkozhat asztrológus, mivel ezek a személyek félnek a lelepleződéstől és a karmikus - Spirituális gátlásokban és zavarokban jelentkező szellemi meghatározódás, amellyel az ilyen személyek születnek, már eleve kitéríti őket az asztrológusok útjából, elrejti azok szeme elől. - amelyben a pedofiliára és a szexuális devianciára, vagy az ilyen jellegű tudatos bűnözésre való hajlamra utaló jelek mindegyike szerepeljen. (Amennyiben mégis találkoznánk „véletlenül” ilyen sorsképlettel szakemberként, majdnem biztosra vehető, hogy az illető személy, ha nem is tárja fel őszintén, vagy nem említi meg, mint mellékes kis lelki zavart, ezt a problémáját, de amennyiben már egy – két évtizede felnőtt, akkor titokban küzd ezzel a „titkos démonával”. És ha nem is sodródott még be az örvénybe, igen nagy küzdelmet folytat a saját sóvárgásaival és az őt állandóan kísértő, a mágikus erejű karma-képzelete által beidézett „kedvező” élethelyzetekkel, csábító sors-körülményekkel, illetve a konkrét vágyaival. És, a többnyire már tudatos fantázia-képeivel. Én legalább is, nagyon kevés olyan „bátor” horoszkópot rendelő személlyel találkoztam, aki már kezdettől, nyíltan fel merte volna vállalni ezeket a karma-problémáit. És ha igen, akkor csak azért, mert az zavarta a családi, illetve a párkapcsolati életében és úgy érezte, hogy zavart okoz benne az, ha titkolnia kell ezeket a karmájából, illetve természetesnek képzelt vágyaiból eredő, sóvárgásait, pl. az élettársa előtt, és ezért tudatosan meg szeretett volna szabadulni tőle.

    A legtöbb ilyen, hozzám bizalommal, segítségért forduló őszinte személy, nő nemű volt, és rendszerint nem csak az okozott problémát, hogy az élettársukkal való szeretkezés közben, azoktól más – illetve velük azonos! - nemű személyekkel való szeretkezések fantázia-képei ugrottak be mindig, amitől nem lehetett soha hüvelyi orgazmusuk. Sőt: általában hüvelyi túlérzékenységtől is szenvedtek, aminek következtében, számukra fájdalmas volt a férjeik péniszének a hüvelyükbe való behatolását „elszenvedni” és ez alkalmanként, „szeretkezés” utáni, belső sebek képződésével is járt. Ezeket a szerencsétlen párkapcsolati állapotokat az is súlyosbította, hogy az ezer kilencszáz hatvanas és hetvenes években, divatban levő szexuális pszichológia és a gyermekpszichológia azt tanácsolta a szülőknek, hogy hagyják nyugodtan a gyermekeiket önkielégítést végezni, mert az nem csak, hogy nem árt, hanem segíti azokat a felnőttkori szexuális életük minél teljesebb megélésében.

    Az én gyakorló asztrológusi tapasztalataim viszont, száz százalékosan azt mutatják, hogy amennyiben azok a hajdani (volt!) kislányok, akik, akár szülői beleegyezéssel (sőt: a pszichológia felvilágosításai nyomán: szülői bátorítással!), akár titokban, csiklón keresztüli önkielégítést végeztek (Olyan is volt, aki a kis hüvelyébe helyezett tárgyakkal próbált „a csúcsra” fel jutni, de az már egyiknél sem jött be. Ezek a naiv próbálkozások viszont elegek voltak ahhoz, hogy „a zónában matatva” csiklójuk ingerlődése által felkínált lehetőséget idejekorán felfedezzék és ezzel „titokban”, vagy, ha „felvilágosult” szülők gyermekei voltak, akkor nyíltan elindulhassanak a felnőttkori szexuális életük tönkretételének a biztos útján.), felnőtt korukra majdnem teljesen elveszítették a hüvelyi orgazmus-készségüket. Ezekben az esetekben tehát, nem volt csoda, ha a horoszkópjukból kiolvasható, ide vonatkozó hajlamaik hatására is, a velük azonos nemű személyekkel, vagy éppenséggel kis gyermekekkel – Néha, saját gyermekeikkel… - való szexuális kielégülési lehetőségekről szóló fantázia-képek kezdtek egyre sűrűbben megjelenni a tudattalan érzés- és képzelet-világukban, álmaikban.

    Még egyszer mondom, hogy gyakorló asztrológusként ritkán találkoztam az egyértelmű pedofiliára, illetve a konkrét szexuális bűnök elkövetésére való hajlamokra utaló, „elégséges” jelekkel rendelkező horoszkóppal. A fent leírt, a modern pszichológiai „felvilágosultság” nyomán is létrejött „nehéz helyzetek” kijavítására irányuló kéréseket tehát, eddig sikerült, a teljes karma-jellegnek az asztrológiai feltárás segítségével úgy megtanácsolni, hogy hosszú hónapok után a pozitív eredmények is jelentkeztek. Majd, ha az illető személyek elég erősnek bizonyultak és nem engedtek az un. „kézi könnyítési lehetőségek” kísértésének, egy – két év múlva, el tudták érni a hüvelyi orgazmus elérésének az állandósítását is. De a szexuális devianciákra utaló jeleknek egy olyan halmazát tartalmazó asztrológiai sorsképlettel, amely ránézésből arra jogosított volna fel, hogy azt állítsam, hogy az illető személy egészen biztos, hogy homoszexuális, vagy leszbikus, vagy pedofil, a tüzetesen megvizsgált sorsképlete nyomán, 2O14 december 13-ig, legalább is, még nem találkoztam. December 13-án viszont, egy feminista provokációnak engedve, pontosan egy ilyen sorsképletet kezdtem el, teljesen más okok és szempontok miatt, értelmezni.

   Annak ellenére, hogy az élettársam sok panaszos beszámolójából értesültem arról, hogy az, a  magyar liberális és feminista internetezők körében magának vezér-írói szerepet vindikáló (Magát egyenesen „celebnek” hirdető!) és a különböző szexuális perverziókat propagáló blogján az erős férfi-gyűlöletével kitűnő Gerle Éva, a „celebes” J, bolg-írói „tekintélyét” J, latba veti annak érdekében, hogy Violát őrültnek tüntesse fel, én december 13-ig, nem vizsgáltam meg a képletét.

   De amikor Violától arról értesültem, hogy ez a féri- és apagyűlölő, tehát direkt és kimondottan csak kikészíteni és tönkretenni (levadászni ) való férfiáldozatokra leső nő, amellett, hogy szabályos tervet közölt a „Csak az olvassa” című blogján a családom gazdasági tönkre-tétele  lehetőségeit taglalva, sőt, hogy azon engem szólogat és hívogat, vagyis provokál, tudtam, hogy ennek a perverziójával az interneten büszkélkedő fiatal vígözvegynek, mint karma-leleplező asztrológusra, „nagy szüksége van rám”. Pontosabban: a leleplező feltárásaimra.

    Hiszen Gerle Éva, éppen a 35 és a 41 éves kor közötti, Szaturnuszi fejlődési korszakában lévén, egy életfontosságú sorskereszteződéshez érkezett. Akkoriban úgy okoskodtam, hogy amennyiben sikerül ennek a gazember nőnek felébrednie és megfordulnia („pálfordulnia”), tehát, amennyiben sikerül az anyagi helyzete által lehetővé tett, beteges népszerűség-hajszáját abba hagynia, de legalább is, ezt a nyilvánosság előtt folytatott tevékenységét mérsékelnie, de főként, ha sikerül a férfi-gyűlöletének és az exhibicionizmusából eredő, népszerűség-hajszájának a valós, karmikus okait megismernie és ennek következtében, az interneten folytatott ártalmas tevékenységének a következményeiért (tetteiért és a szavaiért) a gyakorlati felelősséget felvállalnia, akkor, akár egészségesen is tovább élhet.

  Hogyha viszont nem, akkor hamarosan ő is korai halállal meg fog halni a következő években, akárcsak a férje.

     Herélő Perverz Madonna tehát, a gazemberes cinizmusával, anélkül, hogy tudná, hogy valójában kit is becsmérel liberális önimádatában, jogtalanul belekötött a feleségembe annak egy, a Szaturnuszi szellemi erőkről szóló cikke miatt. A Kos Lilithje által jelölt mély-rombolási (Terminátori) karmája áldozataként, és elfajult liberálisan meg lévén győződve arról, hogy neki szabad mindenkibe büntetlenül bele kötnie, és mindenkit különösebb következmények nélkül becsmérelhet és tönkretehet, galád módon Violát becsmérelni kezdte. Képletesen szólva: visszakézből az őrültek házába (Fehér köpenyesek közé) „utalta”. Ez a hőstette viszont, nem volt neki elég, hanem, akkor, amikor látta, hogy Violát nem tudja „lenyomni” (Ez egyébként a Turbéki Kota kifejezése, arra, hogy a gonosz férfitársadalom őt korábban elnyomta.), mert az neki többszörösen „vissza-feleselt”, el kezdett engem is provokálni, hirdetvén, hogy az asztrológia úgy is hiteltelen az ő szemében.

    Hát ekkor vizsgáltam meg közelebbről a képletét. és azt, amit ott első látásra észleltem a perverz terminátor férfi-gyűlöletének a karmikus okairól, és persze a nemtelen hazudozási és rágalmazási mániájának az okairól, tehát ami már első látásra is teljesen világos és egyértelmű volt, azonnal közöltem is, a www.asztrologosz.com című portálomon.

    De arra, amire másnap a magát undorító módon folyton dícsérgető, önjelölt „blog-író, tehát író” (Ez a saját státuszának a meghatározása) hölgy freudi elszólalásaiból, határozottan gyanakodni kezdtem, messze alul múlta a gyakorlati valóságot! Csak akkor derült fény az elképesztőn sokszínű perverziójára, amikor Vadgalamb Léna engem áttételesen a lányaimmal szembeni pedofiliával rágalmazni kívánván, az ő ide vonatkozó, erős pedofil sóvárgásait óvatlanul kibökte, a rejtett pedofil sóvárgásait elkottyintotta. Nevezetesen azt, hogy ez, az állítólag az ő szabad akarata ellenére három gyermekes szülővé, majd szabad víg-özveggyé vált „nőt” az anális (fenéklyukas) szexuális élvezetek sem képesek már kielégíteni és titokban annál izgatóbb, betegesen perverz vágyak gyötrik, és az ő leszbikus szexuális természete egyértelműen keveredik, a titkos pedofiliás sóvárgásaival.

 

 

II.

    Mondom, én addig csak az erős személyiség- és maszkulinitás-ellenes (Az általam felfedezett anyai ági örökletes karma-programok leírásában egyes számmal megjelölt.) és a szerelmi-szexuális zavarokkal keveredő, feltűnően erős valóságferdítési, önkényes valóságértelmezési és sima  hazudozási – hajlamaira (Az anyai ági örökletes karma-programokban 2 számmal jelölt), illetve e kettőnek a Nagy Attila Pulinál is észlelt, kombinációjára: az ösztönös rágalmazási késztetésekre, és más ilyen jellegű tudattalan – karmikus meghatározódására kerestem magyarázatot. Mindkettő, azonnal és nyilvánvalóan „adta magát”. - Hiszen azok számára is szemet szúr a Geri Kos – Lilithje és a Bika Sárkányfarka, meg a teljesen negatív Bika-napja, valamint a Bikában együtt álló teljesen negatív Jupiter-Vénusz párosa, aki amatőr szinten ért az asztrológiához. Azt ugyan megírtam már az első jellemzésben, hogy szerelmi érzésekhez és szexuális öröm-érzethez hasonló lelki élményekhez jutatja őt a puszta hazudozás és a rágalmazás is, valamint az általános erkölcsi mocskolás, a tudatos erkölcsi fertőzés, amire ez a két karma pont, valamint a Bikában álló, teljesen negatívan fényszögelt Jupiter-Vénusz enged következtetni.

(Én egy zseniális asztrológus vagyok, hiszen teljesen elméleti szinten abszolút biztosan ráéreztem arra, hogy ez a nő szereti ha az általa annyira utált férfiak a kakás végbelébe dugják a péniszeiket! – Persze, hogy „leszarja” az egészet, és elvetemülten gátlástalan, nem érdekli, hogy férfi szülők tönkretételével azok gyermekeit is tönkre teszi! )  

    De annak, hogy mit jelez ennek a lándzsahegy nevű  karmikus alakzat csúcsán álló bolygópárosnak (Vénusz-Jupiter), valamint  Bika Sárkányfarkának és az ugyancsak teljesen negatív Bika napjának a Skorpióban található, és ugyancsak teljesen negatív Holdjával és Uránuszával való szembenállása(!), akkor még nem láttam okát, hogy miért kellene részletesebben foglalkozzak. Pedig kellett volna és akkor rengeteg kellemetlen meglepetéstől megóvom magam! De hát még január közepén is, még Violának is kétségbeesetten kellett magyarázzam, hogy ez tényleg eladta a lelkét a sátánnak, és ezért a szó szoros értelmében vetten gátlástalan a bűnözésnek akár utolsó stádiumáig elhatolni képesen, mivel senki nem volt aki a felelősség-érzetet nevelés útján belévésse.

De mivel a fenéklyukával élvező női szatír másnap, tehát December 14-én, pedofiliás „cselekményekre” utaló jeleket vélt felfedezni a gyermekeinkkel készített videó-felvételeimen, azonnal tudtam, hogy milyen nehéz mentalitás-javítási, illetve sors-korrekciós szükséglet miatt provokált engem korábban öntudatlanul. Vagyis, hogy nem csak a vérszomjas feminizmusa miatt kötött belém és szólongatott önkéntelenül.       

     Ennek a gyermekeit állítólag „csak kényeztető” és a „nem-nevelés” liberális módszerével nevelgető vígözvegynek ugyanis, a sorsképletében a szexuális perverzióra való hajlamok egymás hegyén-hátán halmozódnak és egymásra ható és visszaható „titkos” jelentésükben hatványozódnak!

Amellett tehát, hogy a Vénusz által uralt Bikában áll a Sárkányfarka, amely szemben áll a Skorpióban található és teljesen negatív Holdjával (Gyermekek, de főként lány-gyermekekhez való perverz vonzalom!) és a szintén Skorpióban található Uránuszával (Szexuális játékok teljes skálájára és tárházára való teljes „nyitottság„ – Úgy-e, hogy megírtam? És még ez a segglyukazó K tiltakozott a „bosszú-horoszkóp” ellen! -  illetve gazdag ötletesség és féktelenség, valamint erős vizualizációs képesség és kényszer – tehát pedofil fantáziálási hajlam! – ebbe az irányba!), és, hogy mindez a Ráknak a gyakorlati megvalósulási erőterében: a 4. házban találhatók, még ott van a Lándzsahegy-alakzatot képező két, illetve négy negyed-szembenállás is. Tehát Gerle Évának a „veszélyes”, mert teljesen negatív Skorpió-Holdja ott áll a lándzsahegy alapzatát képező Neptunusz és Plútó között! Ugyanakkor a Bikában található a Gerle Madonna sorsképletében az imént említett Uránusz és a Plútó által is negatívan fényszögelt és kimondottan csak ezek által (tehát csak negatívan!) fényszögelt Bika-Napja is. – Hát, ha valamilyen egymással szoros összefüggésben álló, negatív bolygó- és karma-pontrendszerre ki lehet mondani az asztrológiában, hogy egyértelműen karmikus determinációból eredő, szexuális perverzióra és különösen pedofiliára utaló, sorsképleti jel-halmaz, akkor az a jelhalmaz, ez az!  

 

TOVÁBB

Horoszkóp feltárás közbeni reagálás

Kozma Szilárd, karma-asztrológus közlése:

 Horoszkóp értelmezés közben érkezett ksözönet:

 

"Kedves Szilárd!

 

 

Fontosnak érzem elmondanom, hogy végre, nincsenek most már bennem félelemkeltő MIÉRT-ek és sokkal több minden tisztázódott máris, mint ahogy azt gondoltam volna a horoszkóp rendelés előtt.

A magzatfoganás és vetélés kapcsán nincs is már miért tovább értelmezni, minden világos lett. 

Az első levelemben megfogalmazott harag elmúlt, a konfliktus és a tűz szellemiség működésének a megértésével. Ezzel kapcsolatban is van bőven feloldani és meghaladni való. Gyökeresen meg kell változtatnom a konfliktushoz való viszonyom. Sajnos nem kezeltem helyén és gyávaságból kerültem az ilyen helyzeteket.
Ez sokszor előfordult például amikor még nem laktam itt és a munkahelyemen folyton támadtak de én a nyílt konfliktust nem mertem felvállalni, betörtek az otthonomba. Akkor már gondolatban folyton támadtam a kollegákat azokat is, akik érdekből hallgattak vagy csak a hátam mögött tettek megjegyzéseket. Most világos lett számomra hogy egyrészt semmi keresnivalóm nem volt már sem a szakmámban sem a cégnél.
 Nem törhettek volna be hozzám ha legalább egyszer is megmondtam volna az igazat becsületesen, vállalva a konfliktust. Az volt helyet, hogy rettegve mentem dolgozni minden reggel, arra gondolván, hogy ma ki tapos rám megint és a párom testvére, aki kollégám volt, miféle rágalmat eszel ki majd újra.
Ugyanakkora a felelősségeimet most értem már. Az igazság elhallgatásával és a harc elkerülésével( a félelemmel?) hívtam ki a sorsot magam ellen. .

 

Abból is látszik, hogy ez volt az oka minden agressziós rémtörténetnek, hogy a betörők pl. nem vittek el semmit. És ez csak egy eset a sok sors-figyelmeztetés közül talán a legkifejezőbb.

 Ezt Kozma Szilárd nélkül soha nem értettem volna meg!.
 Az ismerőseim és barátaim körében szívvel fogom ajánlani.

 

A megfutamodási vágy is igaz, - most már tudom hogy ezt nem tehetem és nem engedhetem meg az árnyék énnek hogy elkezdjen okokat keresni a távozásra. Szerintem az árnyék.énnek lőttek. Értem már azt is, hogy miatta jött decemberben az a határozott elképzelésem, hogy nincs az az asztrológus aki segíteni tudna rajtam sőt, hogy el sem fog vállalni Kozma Szilárd és inkább költsem el a pénzt... Felfogtam a súlyát úgyhogy nevén sem nevezem már. Biztos fog még ármánykodni, teljesen nem tűnt el, de oldódni fog már. 

 

Köszönettel :Zsuzsanna

TOVÁBB

Az anyai ági női ősöktől örökölt karma-programok típusai

Kozma Szilárd karma és családaasztrológus:

 

A személyi horoszkópokból kiolvasható, anyai ági női ősöktől

öröklődött karma-típusok leírása:

 

    Gyakorló asztrológusi tevékenységem és kutatásaim legfontosabb eredménye az emberi léleknek (spirituális és kauzális struktúrának) a mélyrétegeiben rejlő, családi vonalon az anyai ágon öröklődő, vagyis anyáról leányra és fiúra szálló (az unokáknak anyai ágon átadott) spirituális tévképzeteknek az egyéni karakteri tulajdonságokként, vagyis jellegzetes negatív meghatározódásként átadott szellemi örökség-csomagjainak: az anyai ági családi karmának és a megfelelő életfeladat-öröklődésnek a felfedezése és a személyi horoszkópok kauzális értelmezése által történő kimutatási lehetőségének a felfedezése. Vagyis az egyéni KARMA igazi, gyakorlatilag is kimutatható anyai ági női felmenőktől való eredetének, valamint az asztrológiai (horoszkóp szintű) kideríthetőségének és kimutathatóságának a felfedezése.

   Ezek, a születésünkkor már az auránkban rejlő, negatív szellemi program-rendszerek lehetnek például irracionális félelmek, vagy természetellenes ambíciók, személy- és személyiség-ellenes, vagy gyermek- magazat és életellenes késztetések, irracionális rombolási és önrombolási, büntetési és önbüntetési, öncsonkítási és öngyilkossági késztetések (önkéntelen és öntudatlan rejtett agresszivitásnak a), vagy szexuális devianciáknak is szellemi okai. Ezernyi személyi horoszkóp elkészítése és megbeszélése (visszaigazolódása) után bebizonyosodott például, hogy azon személyeknek, akiknek a horoszkópjában a Nap, a Hold, a Mars, a Szaturnusz és a Plútó közül minimum három bolygó diszharmonikus fényszögben kapcsolódik egymáshoz, az anyai ági ősei, intenzíven átélt életellenes mentális (érzelmi és gondolati) folyamaton mentek keresztül tudatosan, vagy önkéntelenül, éveken át, huzamos neheztelés és szorongás, rejtett (elfojtott) vagy nyílt gyűlölködés, bosszú vágy, vagy nyilt életre-törés (gyilkosság, öngyilkosság, vagy több abortusz) és felelőtlen átkozódás (kiátkozás) formájában. Ezek, a csecsemő korban is az aurában (tudattalan szellemi lényünkben) lappangó rombolási hajlamok, tizennégy éves korunk után már aktiválódnak és a kamasz kor időszakában érzékelhetően jelentkeznek erős depresszió, türelmetlenség, agresszivitás, irracionális félelmek és öngyilkossági késztetések, vagy a felnőtti léttel és az általános emberi életfeladatokkal szembeni averzió (pl. otthon- és családalapítás, gyermekvállalás és gondozás), az ilyen jellegű általános felelősségeknek az önkéntelen és öntudatlan elutasítása, kikerülésére való öntudtalan törekvések formájában.

   A racionális logikánk számára érzékelhetetlen (manipulatív) hatásukat azonban leginkább, a felnőtt korban fejtik ki, amikor etikai megfontolásból, civilizált önfegyelmünkkel magunkba fojtjuk ezeknek az imaginációnkat befolyásoló mentális programoknak a külső megnyilvánulási formáit, aminek következtében azok a tudattalan képzeleti és vágyvilágunk mélyrétegeiben fejtik ki hatásaikat. Annak ellenére ugyanis, hogy ez a civilizált "önfegyelmező" eljárásunk látszólag mindannyiunk megnyugtatására szolgál, a teremtés első törvénye: a mágia törvénye bennünk és általunk is végzi a dolgát „önmüködően” és ezért az elfojtás, elnyomás a lehető legveszélyesebb eljárás (mentalitás) mind önmagunkra, mind környezetünkre nézve. Ezek a mélytudattalanunkba vésett, fény- és szeretetellenes: életellenes spirituális gócok, minél ésszerűbb és civilizáltabb gátlások alá helyeződnek, annál rejtettebben és veszélyesebben: követhetetlenül fejtik ki romboló hatásukat a láthatatlan és érzékelhetetlen szellemi-lelki folyamatainkon keresztül. Igazából mindannyian manipulálva vagyunk ezek által az anyáktól, vagyis az anyai ági női őseinktől örökölt, azok által a tudattalan képzeleti és gondolati és érzésvilág mélyrétegeibe lefojtott és így a generációk közötti tudattalan szellemi öröklődést biztosító spirituális memória révén az utódoknak átadott szellemi csomagok által, vagyis az auránkba kódolt, negatív (pl. sors- és Istenellenes, gyűlölködési - rombolási, vagy éppenséggel önámítási) szellemi programjaink által, miközben úgy képzeljük, hogy az értelem által vezetett szabad akaratunkat gyakorolva, pozitív vágyaink és ésszerű erkölcsi világképünk szerint gondolkozunk, érzünk és cselekszünk.

 

 

TOVÁBB

Asztrológiai előadás: A horoszkópházak értelmezése IV- rész

Asztrológia, Kozma Szilárd asztrológus előadása a horoszkópházakról:

 

Sorsrendezés és életminőség javítás a horoszkópházak segítségével, avagy szabadulás az annyi felesleges sors-drámát és tragédiát okozó, családdal, otthonnal, önmegvalósítási problémákkal, párkapcsolattal, illetve szerelemi és szexuális (karmikus!) vonzalommal, házassággal és féltékenységgel, valamint a spirituális újjászületéssel, szellemi  (személyi) megújhodással kapcsolatos misztikus és "tudományos" tévképzetektől, babonáktól:

 

http://www.youtube.com/watch?v=W4ZSajnesLU&feature=youtu.be

TOVÁBB

Kezdő horoszkóp - új rendelés

Kozma Botond Szilárd karma- és családasztrológus: 

 

Ezt a horoszkóp-rendelési lehetőséget gondoltam ki újonnan:Egyetlen, vagy maximum két égető sorsproblémának – Élettársi, családi, munkahelyi, vagy más sorskrízisnek, szűnni nem akaró betegségnek stb – az igazi (rejtett) karmikus okait feltáró valamint a probléma – krízis – megoldási lehetőségeit feltáró (Megadó, megtanácsoló.) Kezdő Horoszkóp, Népszerű horoszkóp. (Ára: 40 euro, Kb. 1200 forint, 150 lej.)
Ez, a fent ismertetett kauzális horoszkóp- szöveg mellett, tartalmazza az önt foglalkoztató, illetve hátráltatónak és feloldhatatlannak érzett, észlelt sorsproblémának az ön által és az eddigi tanácsadói, által, (betegség esetén: az orvosai által.) is megfejthetetlennek bizonyuló, igazi, rejtett (karmikus) okainak a feltárását, és a gyógyuláshoz vezető, vagy az illető sors-krízisből (hátráltató, vagy romboló, degradáló élethelyzetből) kivezető szükséges magtartás, vagy cselekvés leírását. Természetesen, ide tartoznak a pályaválasztási tanácsadások, illetve a szükségesnek érzékelt életpálya- változtatásra vonatkozó sorselemzések is, valamint a párválasztási tanácsadások is. (Figyelem! Ez még nem szinasztria, tehát nem, már létező, komoly párkapcsolatnak, élettársi viszonynak a karmikus elemzésen alapuló vizsgálata és tanácsolása, amiről a 4 pontban olvashat.) Ezt a horoszkópot, illetve ennek a lényegi részét, a vele járó analitikus leírások mellett, elkészíthetem írott formában is, de egy e-mailban elküldhető hangfelvételen is elmondhatom. Szívem szerint, az utóbbit ajánlom, mivel ebben több részletre is kitérhetek.
Ezt a hangfelvételt és a szintézis felvételeit is (lásd később), az elkészítése után, rögtön el is tudom küldeni, amennyiben az alábbi útbaigazítás segítségével ön készít egy gmail.com- os postafiókot, amely az eddig forgalomban levők között a legnagyobb kapacitású (2O MGB) hangfájlokat képes elszállítani és befogadni. Íme az útbaigazítás szövege, aminek segítségével, igen könnyen nagy kapacitású befogadási képességű E-mailt hozhat létre, rá kattintva a következő oldalra:
http://mail.google.com/mail/a-af3f5b9c0 ... cfc9831ffa
- Figyelem! Amennyiben a horoszkóprendelésre elszánta magát, ezt a …@gmail.com – os fiókot kérem szépen mindenképpen és mindenek előtt elkészíteni és nekem máris erről, tehát csak és csakis gmail-es címről írni, mivel nagyon sok esetben előfordult, hogy én nem néztem meg, azt, hogy a rendelőim kis kapacitású imél-fiókról írtak evelet, és erre a címre elküldtem a horoszkóp-hangfelvételt, vagy felvételeket és csak egy, vagy két nap múlva kaptam meg az értesítést, hogy azok nem érkeztek meg.

 

http://www.asztrologosz.hu/post7685.html#p7685

TOVÁBB

Asztrológiai előadás: A horoszkópházak értelmezése II- rész

 Asztrológia, Kozma Szilárd asztrológus: 

 

Vidofelvételes előadás, a boldoguláshhoz (sorsrendezéshez), vagyis a boldogsághoz és a teljes egészséghez vezető, "az Úristen által" :) mindenkinek, külön - külön a szeméyünkre szabott (felvállalandó!) gyakorlati életfeladatoknak egy részéről, vagyis:

A ketős, hármas és a négyes horoszkópházak jelentéséről: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bBS1U5IwUyM&feature=youtu.be

 

"Mert az én terhem könnyű és az én igám gyönyörűséges." a Názáreti Jézus

TOVÁBB

Asztrológiai előadás: A horoszkópházak értelmezése I- rész

Asztrológiai előadás, Kozma Szilárd asztrológus:

  1. A horoszkópházak értelmezése I- rész:

 


http://www.youtube.com/watch?v=vFDp1hu9w4U

TOVÁBB

A mágia törvénye (3): A személyiség tudat - Kozma Szilárd és KozmaJoó Violetta

A mágia törvénye (3): A személyiség tudat - Kozma Szilárd és KozmaJoó Violetta

 

Kozma Szilárd:
Az 1. törvény: A TEREMTÉS TÖRVÉNYE, ILLETVE A TEREMTŐI LÉTKÉPZELET MÁGIKUS EREJÉNEK A TÖRVÉNYE.
A mágikus erejű Személyi öntudat és képzelőerő törvénye.https://www.youtube.com/watch?v=nupqjSqFvOI

A Szellemi létezés és erőhatás mindenkori elsődlegességének és a teremtő - mágikus - erejű képzeleti hatásoknak a (Minden felszíni látszat ellenére való!) minden más hatások fölötti hatóerejének a törvénye. A teremtett világnak, a létfolyamatoknak és minden nemű szellemi, gondolati, pszichikai és fizikai jelenségeknek az Abszolút (isteni) Imagináció, valamint az emberi imagináció általi teremtődésének, létrejövésének és kiteljesedésének a tőrvénye. Az egyetemes (Isteni) megnyilvánulási vágy által keletkező képzelőerő és az emberi végyak által irányított képzeleti erőnek az immanenes (automatikus) hatóerejének a törvénye. A hétköznapi életben ez nem más mint a fizikai és a pszichikai jelenségeknek és folyamatoknak, a vágyaknak és a gondolatoknak, az egyéni és a csoportos akarat és az egyéni képzelet hatására történő keletkezésnek, változásának és kimúlásának, valamint az anyagi és a pszichikai jelenségeknek és folyamatoknak az egyéni szellemi erő általi, illetve az öntudatlan személyi vágyak és a tudatos akarat által működtetett, (automatikusan) mágilkus erejű emberi képzelet általi megváltoztathatóságnak és befolyásolhatóságának a törvénye. A mágia tőrvénye tulajdonképpen a felnőtt korú embereknek a sorselemei és sorskörülményei megteremtésben való közvetlen részvételének és ezért személyi felelősségének a törvénye, Ezért a személyi öntudat zavartalansága szükségének a törvénye is, lletve, a személyi identitástudat mágikus erejének: az egyéni imagináció teremtő hatalmának a tőrvénye. E törvény alapján, a világegyetem alaptermészete MÁGIKUS, vagyis szellemi irányítású. Hamvas Béla megfogalmazása szerint: „a valóság természete mágikus”. Ezért mindaz és minden, ami létezik és megnyilvánul a létben voltaképpen Szellem. Minden a Szellemből születik, a Szellemhez tartozik, Szellemből van és végül a Szellembe tér vissza (Kybalion). Ezt a törvényt, vagyis a hatásait és a következményeit nem lehet eléggé hangsúlyozni és eléggé komolyan venni.

TOVÁBB

Asztrológus: Kozma Botond Szilárd horoszkópok rendelésére vonatkozó tájékoztató

Asztrológus: Kozma Szilárd (karma, családi, párkapcsolati, pár- és pályaválasztási problémákat feltáró)

HOROSZKÓPRENDELÉSI - ASZTROLÓGIAI SORSFELTÁRÁSI LEHETŐSÉGEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

 

Irányelvek:

1.   Az általam készített horoszkóp-értelmezés személyes, tehát személyre szóló konkrét és lényegi információkat tartalmaz, ezért a mondatai egyszerűek és világosak és nem olyanok, mint az általános metafizikai információkat tartalmazó cikkek, vagy tanulmányok szövegei.

Video felvétel ezekről itt: http://www.youtube.com/watch?v=9fl52QfYxok

TOVÁBB

Asztrológus Kozma Szilárd: A bolygók spirituális jelentése

Asztrológus: Kozma Szilárd (karmát, családi, párkapcsolati, foganási, pár- és pályaválasztási problémák rejtett okait, valamint a titkos sors-problémák helyes megoldási lehetőségeit feltáró)

 

        A naprendszer bolygóinak szimbóluma és metafizikai jelentése

 

Az asztrológiai bolygó-értelmezésekkel kapcsolatos legfőbb félreértés is az asztrológia félreértéséből származik. Vagyis abból, hogy az asztrológia semmiképpen nem öncélú és könnyen elérhető (elérendő...) életnyerési lehetőségeket fürkésző, irracionális spekulációk szerinti bűvészkedés (jóslás), hanem az egyetemes analógia (Divatos tudományos kifejezéssel: hologram) elvre alapozott, és ezen az elven közvetlenül a személyhez szólni képes erkölcstudomány, amelynek a következményei konkrét - ellenőrizhető módon pozitívak. Ezért, többnyire még az asztrológusok is azt a hibát követik el,hogy a bolygók által megtestesített, a bolygók által is megnyilvánuló metafizikai ősprincípiumok – kauzális ősi teremtő erők - jelentését, akárcsak a konstellációk által megtestesített spirituális erőterek metafizikai értelmét, háttérbe szorítják a bolygóknak és a bolygóállásoknak az emberi személyre gyakorolt, lényegében kevésbé fontos fizikai, pszichikai és spirituális befolyásával szemben. A BOLYGÓK JEGY- ÉS HÁZHELYZETE, VALAMINT AZ EGYMÁSHOZ ÉS A KARMIKUS PONTOKHOZ VALÓ VISZONYULÁSA (Egymással és a Karmikus pontokkal alkotott fényszögei) ugyanis, sokkal fontosab információkat szólgáltat az igazi asztrológus számára az adott személy spirituális, mentális és pszichikai struktúrájáról és sors-programjáról, mint amennyi értéket jelenthet az, hogy ez, vagy az a konjunkturális (aktuális időben érvényesülő) bolygó-konstelláció miféle hatást gyakorolhat akár az egészségére, akár a pillanatnyi sors-körülményeire! 

    Az önkéntelen (A tudattalanban szellemi struktúránkban lappangó és onnan induló.) rombolási - önrombolási késztetések nem a bolygók hatásának, vagy a bolygók egymással szemben alkotott fényszögeinek a következményei. A bolygók fizikai (biológiai) pszichikai, vagy mentális befolyása az emberi személyiség különböző struktúráira - különösen újszülött korában! - bár kétségtelen, de ötöd-rangú kérdés. A bolygók fizikai, pszichikai, mentális, vagy akár spirituális befolyása, csak a kétes és káros értékű, jósolgató asztrológiában szempont. A szellemi önismeretet és a lelki öntisztítást (a spirituális etikát) szolgáló asztrológiában a bolygóknak a személyi horoszkópon belüli helyzete csupán egy olyan térképrendszer, amelynek segítségével, az analógia törvénye alapján, az asztrológia feltérképezi a vizsgált emberi személy spirituális struktúráját (lelki - szellemi összetevőit és eredőit).

 

  

 1. ANAP Az individuális léttudat, illetve a személyiségtudat megtestesítője.

 

Asztrológiai szimbóluma egy bezárt kör, a közepében egy ponttal. Az elsődleges (primer) személyi jegyek feltétlen kifejeződési kényszerét, az individuális jellegű spontán, önkéntelen késztetéseinket és megnyilvánulásainkat jelenti. A Nap a földi létezéshez, illetve az individuális tudathoz kötött lét-teljesség igényt és az individuális "Egész"-séget, az individuumnak az egész egyetemes létezésbe való „bekapcsoltságát” jelenti. Jelenti a biológiai lét határoltságában létező individuális személyi tudat kettős kötődését az individuális meghatározottságaihoz (a pont) és az Abszolút Szellem határtalanságához (a kör perifériája). A szimbólumok nyelve mindig az Abszolút Lét határtalan jelentéstartalmával, az abszolút léttudathoz vezető végtelen értelmezési lehetőségekkel hoz kapcsolatba bennünket. A Nap grafikája ezért fordítva is értelmezhető: a kör jelentheti a személyi tudat fizikai meghatározottságait és a pont azt a minden egyénben létező isteni szikrát (A krisztusi, illetve a Buddha- potencialitást, amely eleve az egyetemes léttudathoz kapcsol minket állandóan. A grafikai ábrázolásban ez a középpont az a mértani hely, ahol a fizikai létben határolt individuális személyi tudat síkján (a kör síkján), áthalad a spirituális léttudat (a mindenkiben létező és elérhető: potenciális szellemi tudatosság) tengelye. A Nap tehát egyrészt a természeti meghatározottságokat: az individuális és ösztönös képességeket, spontán késztetéseket, az individuális lehetőségeket és korlátokat és az ide vonatkozó elemi megnyilvánulásokat szimbolizálja, másrészt a szellemi öntudatára ébredő Ént, az egyetemes léttudatot elérni képes személyt. A születési horoszkóp Napjának a horoszkópban elfoglalt helye, jelzi azt a karakterünket maghatározó spirituális erőteret amelynek színezetében az individuális tudatunk kialakul serdülőkorunkban és amely színezet segítségével, annak alapján az értelmi erőnket és a szellemi világosságunkat a legkönnyebb lenne számunkra felélesztenünk, kitágítanunk és egész személyiségünkkel környezetünkbe szétsugározzunk, amennyiben igyekeznénk annak a konstellációnak, amelyben a Napunk található az eredeti (metafizikai) értékeit felfedeznünk, megismernünk és megtestesítünk.

2. AHOLDasztrológiai szimbóluma két egymásba érő, különböző sugarú körív, amely egy  konkáv grafikai ábrát hoz létre. A Hold a személyiség-tudat rejtett, ellenőrizhetetlen és finom: érzékeny és befolyásolható (önkéntelen információ- befogadó) részét testesíti meg. A Hold a kollektív tudattalannal kapcsolatban álló individuális tudattalan lelkivilágot, és így mindazt a bennünk rejtőző (mágikus) erőt és hatalmat jelöli, amely életünket fenntartja és irányítja, anélkül hogy azt különösebben irányíthatnánk, befolyásolhatnánk, akaratunkkal,  racionális értelmünkkel. Mindezek által a nőies, nyugalomhoz és intimitáshoz ragaszkodó, kötődni és oldódni vágyó belső lelki életünket testesíti meg, asztrál- érzékenységünket tehát, aminek köszönhetően tudattalanul állandóan kapcsolatban állunk a létezés más lényeivel és más létformáival. Végső soron az önkéntelen információ befogadási, információ átalakítási és visszatükrözési képességünket, valamint a tudattalan kreativitásunkat. Ezért az anyaság, a, szaporodás, növekedés, gazdagodás, a tágulás, vagyis a teremtésben való közvetlen (az embernél: hús - vér színtű részvétel princípiumát, testesíti meg. Az egyéni horoszkópban az anyához, nőknél az anyai állapothoz, az anyaság szelleméhez való önkéntelen és öntudatlan viszonyulást (vágyat, ragaszkodást, vagy elutasítást, önkéntelen irracionális félelmet) jelzi.

 

TOVÁBB

Asztrológia: Példa horoszkópkészítési munkamenetre

Asztrológus: Kozma Szilárd (karmát, családi, párkapcsolati, foganási, pár- és pályaválasztási problémák rejtett okait, valamint a titkos sors-problémák helyes megoldási lehetőségeit feltáró)

 

Asztrológia: Példa Horoszkópértelmezési munkamenetre

 

 

2013. február 1. 20:31 Kozma Szilárd írta, <kozmaszilard@gmail.com>:

 

KedvesÁgoston!

     Arra kérem, hogy minden egyes hangfelvétel megérkezését legyen szíves vissza igazolni, külön - külön.

 

Köszönettel:   Szilárd

 

 

2013. február 4. 17:12 Kozma Szilárd írta, <kozmaszilard@gmail.com>:

2013.02.01. 23:11 keltezéssel, István Kemény írta:

 

Kedves Szilárd!

Ezt a felvételt megkaptam.

Üdvözlettel,

Kemény István

 

Kedves Szilárd!

Köszönöm megkaptam ezt a felvételt is. Egy kérdésem lenne, hogy megkaptam az 1-es, ma megkaptam a 3-as felvételt, de a 2-est sehol sem találom. Kétszer jött le az 1-es felvétel, de a második nincs a levelezésben.

Létezik, hogy ez nem jött át?

Köszönettel,

Kemény István,

 

 

2013.02.05. 0:28 keltezéssel, István Kemény írta:

Kedves Szilárd!

Meghallgattam a 3-as felvételét.

A családalapítással való negatív elképzelések teljesen helytállóak, igen az elkötelezettségtől való félelmek jelen vannak. Jellemzően ha valaki a kapcsolat elején már elkezdi tervezni komolyan az életet, nagyon rövid időn belül, akkor hátrálok, bár bevallom azt is, hogy még nem érzem magam érettnek erre belülről. Érdekes, hogy jó pár gátlás elkezdett feloldódni bennem az elmúlt időszakban, aminek hatására konkrétabban kezdem figyelni, hogy kivel lehetne komolyabban tervezni, ezelőtt ez nem volt jelen.
Mindenképpen hallgatok Önre, igazából a család valamilyen szinten bennem van, tervbe veszem.

Kérdésére válaszolva sportolok elég gyakran, és most tervezem komolyabban folytatni. 

Amint bekövetkezik, ez a pálfordulás megírom Önnek a levelet mindenképpen, ezt itt meg is ígérem, de megnyugtatom, hogy nem fogom szidni, ha máshogy alakulna, mert az elemzése eddig nagyon korrekt és találó, rengeteg olyan dologra mutatott rá, ami bennem zajlik itt a 3-as felvételben.

Üdvözlettel,

Kemény Ágoston

 

 

2013.02.05. 3:39 keltezéssel,Ágoston Kemény írta:

Kedves Szilárd!

Köszönöm, meghallgattam a 2. felvételt. Meg próbálom, leírni Önnek őszintén,ami bennem van.

Az első felvétel elegendő átfogó ismeretet tartalmazott, nagyjából átláttam. A spirituális dolgokhoz kiskorom óta erősen vonzódom.

A 2 felvételben kitért a kapcsolatokra és bevallom a felvétel végére erőteljesen tisztázódott egy-két dolog, mostmár kicsit máshogy látom a 3. felvételt is, mivel azt hamarabb kaptam meg
Jól látja, hogy a nők erőteljesen vonzódnak, és elég "erőszakosak" is tudnak néha lenni felém. Nem vagyok egy udvariatlan típus, és ebből adódóan nagyon sok problémám is volt velük kapcsolatban. Periódikusan ismétlődik, az éltemben  kb 5-szor fordulhatott elő, amikor egy lányt csak barátként tekintek ő pedig többet akar, és ez őszintén szólva hisztérikussá válik a másik részéről.

Volt kapcsolatom régebben is, 4 komolyabb és több ismerkedés volt.

 Említette, hogy szélsőséges tudok lenni, régebben nagyon kishitű voltam, szélsőséges, mégis találó példát hozott erre, majdnem annyira, hogy egyedül sem mertem az utcán végigmenni komfortosan. Az addigi kapcsolatokban mindig alárendelt szerepet vállaltam, mindig a másik kénye-kedve szerint, és még akkor is benne voltam, ha már láttam, hogy a kapcsolatnak vége, itt teljesen elnyomtam önmagam.
Az elmúlt időszakban viszont jobban elkezdtem bízni önmagamban, fogalmazzunk így, és most az úgynevezett Casanova- periódus van, nem azt mondom, hogy nem keresem az elkötelezettséget, viszont ha valamelyik partner erőlteti akkor meghátrálok, mert nem érzem magam készen rá, meg igazából olyan személyt akarok találni, aki mellett kiteljesedek, fejlődhetek és ha ezt nem érzem akkor nem. Hozzáteszem, hogy bármilyen kapcsolat megszakításnál, hatalmas bűntudat keletkezik bennem, és igen nehezen hozom meg ezt a döntést, annak ellenére ha látom, hogy vége, vagy nem fog menni.

Ami mostanában változott az valamilyen belső dolog.  Erre az időszakra az életemben jellemző, és ez most lehet nagyképűen hangzik, de nagyon sokan meg szeretnének ismerni, kapcsolatot létesíteni.
Igazából, ami belülről hajt, az nem egy külső örömszerzési forrás találása, nem feltétlenül a szexualitás felelőtlen élvezése, hanem inkább egy belső dolog önmagam felé, talán így tudnám megfogalmazni.

Fő motívummá vált egy olyan társ találása aki mellet kölcsönösen fejlődhetünk. Mostmár azért előtérbe kerültek olyan dolgok is bennem, amik fontosak lehetnek akár egy együtt élésnél. Ahogy mondta, hogy csak egyre figyelni igazán.

Szeretnék családot mindenképpen, viszont belül van egy olyan érzésem még, hogy nem vagyok rá készen, nem vagyok elég érett rá, mert önmagamat is szeretném megismerni, itt azért Ön is rámutatott.
Még mindig vannak úgynevezett komplexusaim ( pl.: önbizalom hiánya), amiket említett is a felvételen, úgynevezett "hamis" önismeret. Mindezek miatt is úgy érzem, hogy nem vagyok még rá készen. Van bennem egy félelem az elkötelezettséggel szemben, viszont bennem van az is , hogy még nem ismerem önmagam annyira, ahogy egyik ismerősöm mondta, hogy még ehhez fiatal vagyok. Egész életemre jellemző volt, és még valamilyen formában még most is ez a kishitűség, egy belső blokk, ami sok mindenre kihat az életemben, és sokszor úgy érzem, hogy öntudatlanul is de magamat mások alá rendelem, kiszolgáltatva nekik, úgymond nem állok ki magam mellett.


A karmikus feladatokban teljesen egyezőséget látok, amiket megfigyeltem önmagamból, meg eddigi életeimből is hasonló következtetésre jutottam. Ezekkel kapcsolatban rengeteg "feladatot" kapok, így visszanézve, viszont a torz önkép miatt ez igen nehézkes.

Mindenképpen őszinte szeretnék lenni. Bevallom már nagyon jó munkát végzett az eddig felvételek alapján is. Bármilyen kérdésére válaszolok, remélem ezzel a pár sorral sikerül közelebbi képet mutatnom, ha esetleg nem akkor szívesen kibővítem.

Tisztelettel,

Kemény Ágoston

 

2013. február 5. 10:43 Kozma Szilárd írta, <kozmaszilard@gmail.com>:

 

KedvesÁgoston!

     Köszönöm a tisztázó, megnyugtató válaszokat. Ezzel most már nyugodtan mehetek előre.  Hogyha még szükségem lesz valamilyen konfirmációra szólok a felvételek közben. Mindenképpen, arra kérem, hogy meghallgatásuk után, három - négy mondat erejéig reagáljon rájuk.
     Lenne egy kérésem - kérdésem: bele egyezne-e abban, hogy a neve és más személyi ismertető jelek (esetleges életútjára utaló kifejezések) megváltoztatásával, ezeket az értelmes leveleket közre tegyem a "köszönő levelek, vissza jelzések" rovatomban, azon sorstársaink bátorítására és biztatására, akik bátortalanok, illetve, akik még csak nincs is ahogy elképzeljék, hogy milyen fontos és komoly dolgok tárulhatnak fel a horoszkópjukból és milyen fontos sors- és életkérdésekben kaphatnak megbízható tanácsadást, eligazítást?

Barátsággal: Szilárd

 

Kedves Szilárd!

Igen bele egyezem, abba, hogy a levelezésünket rovatában közre tegye. Remélem, másoknak és Önnek is segíteni fog.

Tisztelettel,

Kemény István

 

 

 

Kedves Szilárd!

A 4-es felvétel bevallom az árnyékénnel kicsit meglepetés volt számomra, de tényleg olyan mintha lenne egy másik megbújó személy is bennem, aki visszahúz, kételkedik. Tényleg haladok az úton, de sokszor tényleg olyan, mintha valami úgymond szétbontaná.

Nagy problémám az őszinteség, és ezzel párhuzamosan a kegyes hazugságokban élés.

Bevallom józanító felvétel volt. Igyekszem ezekre a dolgokra figyelni.

Köszönettel ,

Kemény István,

 

 

Kedves Szilárd!

Őszintén bevallom, hogy az 5. felvétel számomra nagy pofon volt, de mindez jó értelemben, mondhatni kijózanító, és ezúton is köszönöm az őszinteségét. Még a két mai felvételt fel kell dolgoznom.

Kommunikációs problémákra tért ki, ami teljes mértékben igaz, igazából az őszinteség, nyíltság és határozottság hiányából fakad.

Azt is nagyon jól kiolvasta, hogy nem vagyok sok esetben tárgyilagos, főleg ha az érzelmeim felkorbácsolódnak, és ez sok ideig magamban tartom, nehezen tudom kiadni.

A provokáció hasznos tanács, nem is gondolkodtam még ezen soha sem, inkább magamat őröltem fel, de ezt innentől alkalmazni is fogom.

Kitért a munkára, ami nagyon érdekes volt, hogy tanári pozícióba készültem anno középiskolában, meg egyetem alatt is erőteljesen bennem volt, sőt lehetőségeim is lettek volna rá, de nem bíztam annyira magamban, hogy azon a pályán próbálkozzak. Jelenleg is tanulok egyetemen, másoddiplomás képzésen de ezúttal egészen más területen, mégis, igazából azon gondolkodom, hogy tanítani fogok. A tanítás valamilyen szinten mindig is bennem volt és már oktattam is, de az elképzeléseim más területre vezettek. Meg fogadom hát tanácsát és mindent elkövetek, hogy vissza térhessek.

Családban vannak gyerekek, ezen dolgozva többet fogok velük találkozni.

Humorérzékemmel kapcsolatban sajnos jól látott nagyjából, általában elég merev tudok lenni. Bár néha éppen az ellenkezője történik, és szélsőséges módon, néha átcsapódom az ellenkező oldalra időnként, amikor egy időre semmit nem tudok komolyan venni. Érdekes…

A tárgyak, személyek minősítésével, erkölcsi megítélésével, valamint a felesleges dolgoktól való megszabadulással is,  már rég foglalkozom gondolatban, valamilyen szinten már elkezdtem ezt a szelektálást az elmúlt időben.

Megemlítette, hogy szóljak Önnek, hogy az egyetemes törvényeket majd küldje le, ha esetleg addig nem érkezne meg.

Bevallom, hogy megvárom az utolsó felvétel(eke)t, hogy egységes képet kapjak és utána tenném fel kérdéseimet, mert nagyon tömény, és nagyon őszinte a munkája, szeretném feldolgozni, átrágni magam, a kapott anyagokon.

Köszönettel,

Kemény István

 

 

 

TOVÁBB

Fájdalom és boldogság (megváltás)

A Lilith (inverzió) és a keresztény beavatás III-ik rész

 

 

 

III. Az asztrológia az éber személyi tudat kialakításának az eszköze.

 

    Abban, hogy a fájdalomnak, mint az embernek a legfontosabb hiba- és veszélyjelző eszközének a mesterséges megszüntetése következményének az egyre jobban szélesedő nyomorúság-körébe - És ezzel az egyetemes rendeltetésünk megtagadásának a tragikus sorsokat eredményező (Tragédiákat „rendező”.) következményébe: a bűnbeesés ördögi körébe. - jobban beleláthassunk, a beavatási célokat szolgáló (Tehát nem jóslásokra, tehát nem a sors-kijátszási technikákkal kufárkodó, tehát nem a spirituális kiegyenlítődési életfeladatok elkerülésére-kicselezésére használt.) asztrológia eszköztára, ősi szimbólumrendszere és következtetései, maximálisan a segítségünkre állnak.

    A föld asztrológiai szimbóluma egy körbe rajzolt kereszt. A kör metafizikai értelme a teljesség, a kerekség, az EGÉSZ- ség, valamint az egyetemes egység. A kereszt ősi értelme viszont a tapasztalás és tudatosítás. A kereszt  függőleges tengelye egyrészt a spirituális és a pszicho- mentális őserőket, másrészt az Isteni (metafizikai) dimenziókat és hatalmakat (ősi léterőket, lételveket) szimbolizálja. A  kereszt vízszintes tengelye az anyagi világot, a természetet, valamint a nyersen, durván és számunkra azonnal érzékelhetően-felismerhetően megnyilvánuló energiákat, a természet erőit és végül magát a fizikai tér-idő világot jelképezi.

     Ezek alapján elmondható, hogy az asztrológia szempontjából, az anyagi világban, a Föld az a központi hely, ahol az ember és a többi élőlény által, a szellemi teremtőerők, a teremtő ősprincípiumok úgy öltenek határozott anyagi alakot, hogy ezek a teremtő-megváltó (isteni) erők bizonyos tudattalan (És a megvilágosult személyeknél tudatos.) szellemi kapcsolatrendszereket alkotnak.  Tehát a teremtett lények (főként az emberek), éppen a szubtilis szellemi teremtő-megváltó erőkön keresztül, amiket bizonyos összetételekben (arányokban) megtestesítenek, mindig és folytonosan kapcsolatban maradnak a teremtés ősforrásával: az abszolútummal, illetve a teremtő-megváltó Istennel.    

     Ezek az ősi (Isteni, spirituális és kauzális) teremtőerők a földi élőlényeken keresztül, de főképp az ember individuális öntudatán és összetett érzékelő képességén keresztül, a Teremtés összességében nyilvánulnak meg és képeződnek le határozott formákban a fizikai természet (számunkra észlelhető és érzékelhető) világában. Az asztrológiában a kereszt ennek a szubtilis kapcsolati és sors-befolyásolási (mágikus) rendszernek a megtapasztalását, illetve az érzékelését és az észlelését jelképezi. Vagyis ennek a kapcsolatrendszernek a jelzőrendszerét, tehát a fájdalmat és a fájdalom feloldással járó kiegyenlítődési =megváltódási) képességnek a megszerzési lehetőségét és szükségét jelképezi. Ezért a tapasztalás-szenvedés nem esztétikai kategóriaként szerepel ott, nem valami heroikus tett végrehajtási és szentimentális szenvelgési jelenségként ismeretes az asztrológiában, hanem mint olyan megvilágosító információszerzési lehetőség, szűkség, amely a személyes tudat- tágulást és a végén: megváltódást hivatott szolgálni. Ebben - Az asztrológiai, metafizikai - értelemben tehát, a fájdalom a spirituális (örökléti) és személyes tudatosodást: az emberben, az ember által megtestesült Teremtő és a Teremtés (természet) közötti kiegyenlítődési folyamatot hivatott szolgálni.

    Hamis az európai eredetű koncepció, miszerint az ember az által tanul és fejlődik spirituálisan, hogy az agytevékenysége segítségével megfigyel és memorizál bizonyos ismereteket, vagy azáltal, hogy logikailag sikeresen levon bizonyos következtetéseket a természetben észlelhető törvényszerűségekből és azokat a maga hasznára próbálván fordítani, bizonyos intellektuális műveleteket végez a kikövetkeztetett és memorizált információkkal. Ahhoz, hogy valami lényegeset megtanuljunk, egészen közeli kapcsolatba kell kerülnünk az illető jelenséggel, nem csak agytevékenységünk és észlelő képességünk (intellektusunk) által, hanem a lelkünk és fizikai testünk által is. Márpedig a bizonyos, a szokottól eltérő esetekben, és már csak a természeti elemekkel is, a közeli (közvetlen, illetve a személyes) kapcsolatlétesítés, a legtöbb esetben kényelmetlen tapasztalatokkal és szélsőséges esetekben: szenvedéssel jár. (Hát akkor a hozzánk hasonlóan összetett öntudatú, de magukat velünk ellenkező törekvésekbe beleélő emberi személyekkel?) Belátható, hogy nem minden esetben lehet kényelmes és élvezetes (harmonikus) ez a közvetlen találkozás, mert a határozott (fizikai) helyzetünk (és állapotunk) miatt az információ-csere nem minden esetben történik anyag-bomlás, illetve információ-átadási – befogadási nehézségek nélkül és zavarmentesen.

 

    Erre mondja Jézus, minden szentimentális poetizálás nélkül, hogy vegye fel mindenki a maga keresztjét, vagyis, hogy ismerje meg és vállalja fel mindenki (“Ismerjétek meg az igazságot és az fel fog szabadítani benneteket”) a saját sorsfeladatát (tudattágítási, éberség-szerzési, szellem-fejlődési és spirituális kiegyenlítődési életprogramját), még akkor is, ha fájdalommal és az öncélú élvezetekről való lemondásokkal jár. Az is igaz viszont, hogy ezt nem Jézus parancsára, vagyis nem azért, hogy az ő kedvében járjon, kellene a keresztény embernek megtennie, hanem ez a keresztfelvételi szükség, tehát az egyéni tapasztalási-kényszer az egyetemes létezés ős-okából következik. A Názáreti Jézus mindössze megfogalmazott egy mindig (örökké), mindenhol és bármilyen körülmény között érvényes alapigazságot, miszerint a lényegi tudatosodás, a spirituális információszerzés erőfeszítést kíván és a téves irányban tett erőfeszítéseink fájdalommal , vagyis lemondásra kényszerítő negatív jelzésekkel járnak. A fájdalomnak, vagy a kellemes érzésnek a foka az, ami jelzi tudatunk számára azt, hogy a kapcsolat a személyünk által intenzíven megtestesített lételvek és azon lételvek között, amit képvisel az a jelenség, vagy az a tárgy, amivel személyesen kapcsolatba kerültünk, mennyire harmonikus vagy diszharmonikus.

    A fájdalom, és a szenvedés, illetve a kellemes érzés, az a misztikus információ-forrás, ami arra figyelmeztet, hogy valami mást kell tennünk, mint amit addig tettünk, illetve mentális (mentalitás béli) irányt kell változtatnunk a harmonizáció, vagyis a lételvek (ősprincípiumok) harmonikus (zavarmentes és folyamatos) összekapcsolása érdekében. Márpedig az ember a legtöbbször pontosan ennek ellenkezőjére, vagyis arra használja az intellektusát, hogy ezt az információ-forrást (mármint a fájdalmat) az életéből kiküszöbölje. Ahelyett, hogy megkeresné a helyes szellemi irányt, illetve kipróbálná, hogy melyik a helyes cselekvés, arra használja fel értelmét, hogy elfojtsa a fájdalom-tünetek rendszerét különböző eljárásokkal, terápiás módszerekkel, receptekkel, technikai eszközökkel, vagy éppenséggel misztikus gyakorlatokkal és mágikus praktikákkal. Mindezt ahelyett tehát, hogy odafigyelne: mire is akarja figyelmeztetni őt a felettes Énje (lelkiismerete, egyetemes felelősségérzete), a fizikai testén keresztül a fájdalom jelző rendszere segítségével.

TOVÁBB

Az asztrológiai konstellációk karmikus értelmezése videofelvételeken

Asztrológus: Kozma Szilárd (karmát, családi, párkapcsolati, foganási, pár- és pályaválasztási problémák rejtett okait, valamint a titkos sors-problémák helyes megoldási lehetőségeit feltáró)

Az asztrológiai konstellációk karmikus értelmezése.

"Kedves Barátaim! 

    Ha nem is profi szintű, minőségi felvételeken, sőt: néhol a mindennapi élet spontaneitásával jelentkező „élő” ki- vagy beleszólásokkal is színezett videó- filmeken elkészítettem a tizenkét asztrológiai konstellációnak a hétköznapi történések és események szintjén követhető, tárgyi és gyakorlati valóságtól az érzelmi – energetikai és a pszichológiai – mentális folyamatokon keresztül, az Isteni - spirituális mélységekig hatoló értelmezését. Ezek a élet-sorsok ok-okozati összefüggéseit fürkésző gyakorlati és metafizikai konstelláció-értelmezések tehát messzemenően eltérnek azoktól a közismert értelmezésektől, amihez a minőség-igények és valóság-igény nélküli információ-fogyasztó tömeg-ízlést és tömeg-elvárást kiszolgáló állami- és kereskedelmi médiák hozza szoktatták az embereket. 21 éves spirituális asztrológiai, és 19 éves gyakorló asztrológusi tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy az emberiség azért süllyedt oda, hogy ma, ugyan a legsterilebb körülmények között előállított, de igazából már eleve szennyezett (pl. génkezelt) alapanyagokból készített táplálékot fogyaszt és a csodálatos orvostudományi vívmányok ellenére betegebb mint bármikor is a történelemben. És ugyanazért nem hajlandó felébredni a vesztét okozó, őrült gazdasági hajszájából és készül ezzel teljesen elpusztítani az életét biztosító természeti környezetét, mert az asztrológusok hiteltelenítették a tudományukat az által, hogy homlokegyenest az ellenkezőjére használták, mint amire az való volt eredetileg: jósoltak vele.

     Hogy mire is lenne való igazából a jóslás sátáni fertőjétől megszabadított asztrológia, és hogyan menthetné meg az egyes személyeket és ezzel együtt emberiséget saját lelki és szellemi nyomorától, illetve a fölösleges szenvedésektől és a lelki és a fizikai nyomortól, hogy miként menthetné meg ez által a föld élő világát a teljes elszennyeződéstől és a további pusztulástól, rájöhetsz, ha megnézed, bocsánat, meghallgatod az általam, nagy – nagy felelősséggel elkészített videofelvételeket:

Az Asztrológia Istenigazából videóinak listája:


http://www.youtube.com/playlist?list=PL14714698F5FD9B71

 

Nulladik rész – www.youtube.com/watch?v=3B2CIBRA0rE

 

Kozma Szilárd – Asztrológia Istenigazából! I. rész:

http://www.youtube.com/watch?v=APir5oM0ev0

 

Kozma Szilárd – Asztrológia Istenigazából! II. rész

http://www.youtube.com/watch?v=t5W-00uIzJw

 

A Kos

http://www.youtube.com/watch?v=jcyFNXwIGFU

A Bika

TOVÁBB

Asztrológus Kozma Szilárd szakmai biográfia

Asztrológus: Kozma Szilárd (karmát, családi, párkapcsolati, foganási, pár- és pályaválasztási problémák rejtett okait, valamint a titkos sors-problémák helyes megoldási lehetőségeit feltáró)

 

Szakmai Biográfia

    Csíkszeredában (Erdélyben - Románia) született 1953-ban és jelenleg is ott él nagycsaládjával. Eredeti szakmai képzettsége: építő üzemmérnök, amit 1990 február 1-én újságírással váltott fel, majd három év múlva az újságírást váltotta fel asztrológiával. Asztrológiai és metafizikai képzettséget a Bukaresti (Románia) ELTA nevű Metafizikai Szabadegyetem hallgatójaként, majd oktató-előadójaként szerzett 1991 és 1994 között.

   A Magyar Írószövetség tagja. Megjelent verseskötetei: 1. - Szabadnap, Kriterion könyvkiadó Bukarest, 1981. 2.- A csodák völgye, Dacia kiadó 1985 Kolozsvár, és 3. - A vízöntő küszöbén, Glória könyvkiadó, Kolozsvár 1995. Megjelent asztrológiai - metafizikai tanulmánykötetei: Utódok szülők és szeretők az asztrológia tükrében, Neptun kiadó, Csíkszereda 2003, „Beavatás a Misztikába, a Féltékenység metafizikája, Status kiadó, Csíkszereda 2005 és: „Spirituális Tisztánlátás, Tarot, Reinkarnáció”, Status kiadó, Csíkszereda, 2OO7.

   Az Erdélyi Hamvas Béla Baráti Társaság alapító tagja.

  „Civilben”négy gyermekes családapa, akinek az asztrológiai és a metafizikai tudományok alkalmazásával fogant és a beható asztrológiai ismeretekkel rendelkező volt-felesége által szabadon (a természetben, majd otthon) szült, egészséges gyermekei, korházon kívül: természetesen születtek, vagyis orvosok, szülésznők és bábasszonyok nélkül. Az első gyermek egy, a Hargita oldalán tartott metafizikai sátortáborban született, az utóbbiak otthon. Jelenleg az új feleségével: Joó Viola asztrológussal gondozzák és nevelik együtt a korábbi házasságából származó és törvényesen hozza ítélt három nagyobbik gyermekét és a 2O11-ben született közös kislányukat.  

   2 Dannos karate mester (Shotokan Karate International Federation - Kanazava.)

   1994-tól önállóan oktat metafizikát és asztrológiát az általa szervezett Csíkszerdai, Székelyudvarhelyi, Sepsiszentgyörgyi és Kolozsvári magyar nyelvű hallgató-csoportoknak. Magyarországon vendégelőadóként Budapesten, Komlón, Kaposváron, és Sopronban tartott előadásokat szórványosan. Heti rendszerességgel a Soproni Gyermek és ifjúsági központban, egy éven át 2000 és 2001 májusa között. Asztrológiai - metafizikai tárgyú (főként a szabad - korházon kívüli - szülésre és egészséges gyermek-gondozásra, nevelésre vonatkozó tárgyú) cikkeit a cikkeit erdélyi újságok, lapok közölték, közlik (Áttekintő, Hargita Népe,  Heti Hirdető, Udvarhelyi Híradó, Transzilván figyelő, Valóság).  

   Asztrológusi, előadói tevékenysége mellett, az irodalmi munkásságát folytatva, 2006 nyarán befejezte A Táltos Bolond című, 800 oldalas beavatási regényét, majd azt követően, a Horog és kereszt címmel megírt egy 500 oldalas napló-esszét. A regények és az 1995 óta szórványosan írt versek mellett, 1995-től matafizikai – asztrológiai tanulmányokat is kezdett írni. Így 2003-ban jelent meg az első, 400 oldalas Utódok szülők és szeretők az asztrológia tükrében című asztrológiai - metafizikai tanulmánykötete a Csíkszeredai Neptun kiadónál, majd 1005-ben a Beavatás a Misztikába, A féltékenység metafizikája c. és 2006-ban a Spirituális tisztánlátás c tanulmány-kötete a Csíkszeredai Status kiadónál. Ezek mintegy a felét tartalmazzák a szépirodalmon kívül írt anyagoknak. A Táltos Bolond c. beavatási regényének az első könyve (A Skorpió Aranya) 2009-ban jelent meg a, a Csíkszeredai Status kiadónál.

       Íme Kozma Szilárd író – asztrológus egyik szakmai vallomása:

 

     „Az, hogy a költészetben és az irodalomban a metafizikát kerestem, illetve az akkoriban költői tehetségnek képzelt spirituális intuíciómmal megsejtett természet- feletti (meta - psyhica) lét-tényeket szerettem volna ösztönösen feltárni és felmutatni a költészet képalkotási lehetőségeivel, hamar kiderülhet azok számára, akik beleolvasnak a Szabadnap című, első verskötetem un. prózaverseibe. A szellemtudományok területén szerzett mai tájékozottságommal valósággal ámulok azon, hogy metafizikai olvasmányok nélkül, miként juthattak eszembe azok a kimondottan spirituális gondolatok, amelyek később a Hamvas Béla műveit és más metafizikai műveket olvasva, vagy ilyen előadásokat hallgatva, köszöntek vissza rám mások tollából és mások szájából. Irodalmi szinten, 1986-ban találkoztam konkrétan a metafizikával a Hamvas Béla művein (Az öt géniusz, Scientia Sacra) keresztül. Akkor még megdöbbentett, hogy az olyan komoly gondolkozók mint Hamvas tudományként hivatkoznak az Asztrológiára. Ma ezen egyáltalán nem csodálkozok, sőt: több ezernyi asztrológiai sorsfeltárás (horoszkópértelmezés) tapasztalatával a hátam mögött, biztosan vallom, hogy azért tragikus az emberiség sorsa, mert elképzelése sincs arról, hogy a szélhámoskodó jóslásokon kívül és az ellenére, valójában mire is használható az emberiség első tudománya.”

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lásd a részletes kifejtéseket és a vitákat - értekezéseket az: 

 

www.aldottelet.com

www.kozmaszilarad.com

www.asztrologosz.com

www.kozmaszilard.hu  - honlapjainkon, honlapjaimon. 

 

 

TOVÁBB

Az asztrológia mint szellemtudomány.

Asztrológus: Kozma Szilárd (karmát, családi, párkapcsolati, foganási, pár- és pályaválasztási problémák rejtett okait, valamint a titkos sors-problémák helyes megoldási lehetőségeit feltáró)

Az asztrológia mint szellemtudomány

 

„Isten létének a cáfolatánál csak egy nagyobb ostobaságot

 ismerek: Isten létének a bizonyítását.”

                    (Hamvas Béla: Scientia Sacra, A kereszténység)

 

 

       A legtöbb tévedés, ami az asztrológia tudományosságának, tudomány-mivoltának illetve (az analogikus gondolkozást kerülő szkeptikusok szerint: ) a nem-tudományi mivoltának a kérdése kapcsán felmerül, és amit rendszerint azok követnek el, akik az asztrológia nem-tudományos mivoltát, vagyis az áltudomány jellegét akarják minden áron bebizonyítani, az, hogy az asztrológiát nem mint szellemtudományt kezelik (és vizsgálják – sőt, amint kiderült, vizsgáztatják!), hanem úgy, mint természet-tudományt. Ez tehát a felvetett kérdésben a rengeteg félreértéshez és még több indulathoz, haraghoz, sértődéshez és egymás-sértéséhez vezető, alapvető tévedés. Ennek, az elemi tévedésből és az annak megfelelő elemi tévképzetből eredő, téves alapállásnak megfelelően, a természet-tudományokkal szemben elvárt és alkalmazott kritériumok szerint értelmezik és értékelik az asztrológiát még sokszor a kevésbé művelt, illetve tévesen tájékozódó,  asztrológusok is, és ezzel, az asztrológia állítólagos ál-tudomány mivoltát bizonyító, elemien hibás eljárással, nem csak, hogy végzetes hibát követnek el, hanem a rosszhiszeműség, sőt: a tudatos szélhámosság gyanúját is magukra vonják.

TOVÁBB

Neptunusz, az egyéni és egyetemes szeretet-képzelet bolygója

Kozma Szilárd karma - asztrológus:

9. A NEPTUNUSZ

A Neptunusz az Egyetemes Egységtudatba való kapcsolódási készség (és képesség!) ősereje. Asztrológiai szimbóluma, csakúgy mint a latin mitológiából ismert Tenger-istenéé, egy három ágú szigony, amelynek nyelét (alsó szárát) átmetszi egy vízszintes vonal, vagyis ebben az esetben is megjelenik a kereszt, ami arra utal, hogy az egyetemes szeretet -érzés (átélési képesség) princípiuma szintén tapasztalathoz kötött. Amennyiben a szigonyt lefelé fordítom -aktív helyzetbe állítom- egy olyan metafizikai (aritmológiai és alkímiai) szimbólumot kapok, amelyben a szigony három lándzsa-szára által jelölt test, lélek és szellem hármas egysége alulról felfelé belé simul a szigony szárába: a szimbólumnak a központi tengelyébe. És persze mindez fordítva is igaz: az egyetemes imaginációt, illetve a központi tengelyt jelölő szárból nő ki a test, lélek és szellem hármasa. A Neptunusz eredetileg az Egyetemes Egységtudat megtestesítője, és Posseidon, a Neptun görög megfelelője egyes archaikus népek mítoszában Zeuszt az Olimposzon megelőzte. De - Hamvas Béla szerint- Posseidon nem volt eléggé ember formájú, embertermészetű, (lásd: nem volt az archaikus egységlátását lassan- lassan elveszítő klasszicizálódó görög ember racionális világlátásának megfelelő) klasszikus Isten és ezért a gyermekesen naiv görögök nem volt amit kezdjenek vele, hát letaszították az Olimposzukról a kiismerhetetlen tengerek mélységeibe.

 

Azóta a mitológiában ő az ismeretlen tengerfenekek Istene és a klasszikus Asztrológia a legzavarosabb emberi képességeket és késztetéseket tulajdonítja a Neptun természetének. És tényleg: ha ezt értettek meg a Neptun lényegéből az emberek, a Mágia Tőrvénye következtében a Neptun princípiuma mindeddig ilyen kábulatok és szédelgések formájában nyilvánult meg a történelemben. Ezért homályos és ködös elképzeléseket, zavaros fantazmagóriákat és hallucinációkat tulajdonítanak a Neptun hatásának, az egész homályban maradó emberi érzésvilág kaotikus kavargását és a szociális zavargásokat. Negatív megnyilvánulásában és diszharmonikus hatásaiban a túlzott alkoholfogyasztást, kábítószer- igényt és nikotinéhséget idéz elő a Neptun által megtestesített őserő hatása az ember szellemében.

TOVÁBB

Asztrológia: A KOS konstelláció asztrológiai értelmezése

Asztrológus: Kozma Szilárd (karmát, családi, párkapcsolati, foganási, pár- és pályaválasztási problémák rejtett okait, valamint a titkos sors-problémák helyes megoldási lehetőségeit feltáró)

 

A Kos karmával, vagyis a negatívan fényszögelt Kos-nappal, valamint a Kosban álló Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek jellegzetes baleseti- és betegséghajlamainak a rejtett, igazi okai. A Kos karmának a feloldási és meghaladási lehetőségei, vagyis a Kos- jellegű sorskrziseknek a titkos feloldási lehetőségei, betegségeiből való, teljes gyógyulásának a feltételei.

   A Kos az ősteremtés szükségét és feltételek és akadály nélküli szabad megnyilvánulási kényszerének az őselvét és őserejét testesíti meg.

A Kos napjegyének spirituális morfogenetikus erőtere, a minden feltétel- és akadálymentes, tehát az előfeltételek nélküli, spirituális, mentális, asztrális, éteri és fizikai teremtési - teremtői erőknek a megnyilvánulási szükségszerűségét és kényszerűségét tartalmazza. Ezért, a Kos az összes lehetséges teremtési mozzanatok kauzális (ősi) lételvét testesíti meg a földi létezés sajátosan összetett (biológiai, pszichológiai) körülményei között.
      A Kos jegyében született ember általában hevesen, elhamarkodottan, kíméletlenül, célratörően és ebből adódóan, nem egyszer kegyetlenül cselekszik, mind fizikai, mind mentális (gondolkozási) szinten, ezért könnyen szenved baleseteket, gyorsan a fejébe szalad a vér és ha uralkodási, illetve vezetői-irányítói mániájának következtében szokatlan mértékben felizgatja magát, agyvérzést (gutaütést) is kaphat. Amennyiben egy ember születési horoszkópjában a Kosba esik a Nap vagy a Mars és ráadásul intenzív, de rendszertelen intellektuális, esetleg szellemi tevékenységet folytat, gyakran be fog lázasodni enyhe, vagy heveny meghűlések, megfázások következtében, de még napozás következtében is. Mivel egy bizonyos életkor elérése után a kreatív használat helyett, megtanulja uralni és elfojtani a szenvedélyességét, erőszakos és erélyes, jobb esetben spontán és célratörően tüzes természetét, rejtett agresszivitás lesz jellemző rá és többnyire gondolatban viaskodik, veszekedik azokkal az emberekkel, akikkel konfliktusos helyzetbe kerül. Így a folytonos rejtett (fojtott) agresszivitás lesz jellemző a mentalitására, aminek egyetlen jele a gyakori fejhűlések, a fej különböző szerveinek hűléses megbetegedései, vérösszetételi problémák (pl. vashiány, vagy a vörös vérsejtek száma csökkenéése) lesznek. Hajlamos lesz a fej különbözô gyulladásaira, (homloküreg-gyulladás, arcüreggyulladás, kötőhártya-gyulladás, súlyosabb esetekben agyhártyagyulladás.), különböző típusú migrénekre, fejfájásokra, valamint a fej traumás sérüléseire (agyrázkódás, koponyatörések, koponyaűri vérzés, stb.), szélsőséges esetben az un. vérrákra.

TOVÁBB

Asztrológia: A BIKA konstelláció asztrológiai értelmezése

Asztrológus: Kozma (Botond) Szilárd:

A BIKA jegyében található Lilithel valamint a Sárkányfarokkal
és az erősen negatívan fényszögelt Bika-Nappal született személyek
betegség-és balesethajlamai, jellegzetes betegségeiknek
és baleseteiknek a szellemi-lelki okai.


    A Bika napjegye által megtestesített morfogenetikus spirituális erőtér, a teremtés határállapotaként folyamatosan létrejövő –keletkező – fizikai létállapotnak (Az anyagnak, a szellemi erők és hatalmak által való birtokbavételét, az anyag spirituális struktúrák szerinti rendeződését, misztikus kifejezéssel: az anyag átszellemülésének
a mozzanatát testesíti meg. Mivel az evolúciónak köszönhetően, ez már összetett biológiai formákban is megvalósul: A Bika konstelláció szellemisége a biológiai létezéshez és a fizikai létben való megmaradáshoz és az abban való elemi létezéshez elsődlegesen (elengedhetetlenül) szükséges előfeltételekhez, életkörülményekhez, azoknak a megteremtési - létrehozási kényszeréhez kapcsolja a Bika-karmával rendelkező embert. Mindennapi élethelyzetekre lebontva, ezek az elemi szükségletek a következők: földi - fizikai létformával való közvetlen információcserét biztosító táplálék, az információ feldolgozáshoz szükséges nyugalmat és pihenést (alvást) biztosító hajlék (otthon) és az emberben elsődlegesen megnyilvánuló Fény-szeretet ősprincípiumok kölcsönös kiegyenlítését, áthatását és megtermékenyítését biztosító szexuális kapcsolatok valamelyest harmonikus folytonossága.
    Amennyiben a személyi horoszkópban erősen támadott a Nap, vagy a Bika uralkodó bolygója: a Vénusz, vagy/és a Mars, a Bika sors-programmal született személyek a lustaságig elmenően kényelmeskedők lehetnek, pénzsóvárak, csökönyösek, önfejük, "nyakasok", gyűjtőszenvedélyesek,  vagy a diszharmónia másik végleteként öröknyüzsgővé, habzsolóvá, falánkká, harácsolóvá, kiéletlen és kegyetlen birtok-szerzőkké, valamint élvhajhászokká válnak és munkamániába, valamint birtoklási mániába esnek. Amennyiben nyakasságuk és birtoklási hajlamaik, ambícióik a megengedett határokon túllépnek, garat és gége-betegségek léphetnek fel szervezetükben: hurutok, mandulagyulladás (torokfájás), a nyakizmok megmerevedése, a gerincoszlop nyaktáji elmeszesedése, pajzsmirigytúltengés, vagy csökkent pajzsmirigyműködés állhat be. Ez utóbbiak a korábban említett tendenciák személyi szokássá, megrögzött ambícióvá válása, túltengése, vagy fordítva: azoknak maradéktalan elfojtása következtében jöhetnek létre. E jellemhibák vagy kiéletlen ösztönös késztetések miatt, a Bika szülöttekre tehát a nyak- és toroktáj megbetegedései jellemzőek, mivel a Bika csillagképe ezzel a testrészünkkel áll asztrológiai kapcsolatban, vagyis a Bika által megtestesített lételv (a szellemi erőknek, információ- sűrűsödéseknek a fizikai dimenzióban való megállapodása, meghonosodása) itt, a torok - csakra környékén fejti ki tevékenységét, hatásait az emberi szervezeten belül.  
  

TOVÁBB

Asztrológia: Az Ikrek konstelláció asztrológiai értelmezése

Asztrológus: Kozma Szilárd (karmát, családi, párkapcsolati, foganási, pár- és pályaválasztási problémák rejtett okait, valamint a titkos sors-problémák helyes megoldási lehetőségeit feltáró)

 Az Ikrek konsdtelláció kauzális és gyakorlati értelmezése

       AZ IKREK jegyében álló Lilithel, Sárkányfarokkal, vagy nagyon        diszharmonikusan fényszögelt Nappal rendelkező személyek baleset- és betegséghajlamai és betegségeiknek kauzális okai          

    Annak ellenére, hogy az Ikrek karmával született személyeket általában könnyű – játékos –


konstellációként kezelik általában (A jós...) asztrológusok, valójában éppen olyan veszélyes életű és még annál is nehezebben megérthető konstellációs meghatározódásokról van szó, mint pl. a Skorpió jegye. Az Ikrek ugyanis az abszolút ősszellem – a Létforrás Szelleme – által a Kosban létrehozott és Bikában birtokba vett, áthatott és átszellemített anyagi világ elsődleges funkciójának: az abszolút lét tükrözésének a jól, vagy rosszul való működését testesíti meg. Illetve azt, hogy létezik-e és ha igen működik-e az információs kapcsolat a két végleges létállapot: az abszolút szellem és az általa, az ő ellenőrző-tükreként létrehozott anyagi állapotok és jelenségek – formák között? És karma szintjén, mindez átalakul negatív sugallatokat gyártó és ezzel örök bizonytalanságot okozó árnyék-énné.     A Kos által képviselt nyílt és feltétel nélküli (humanista szemmel néha kegyetlennek tűnő) előretörés és megnyilvánulás őselvét és a Bika megállapodási megszilárdulási, megalapozási elvét feloldani és a kettőt feloldva-egyesíteni törekvő Ikrek karmával rendelkező személyeknek, annak ellenére, hogy majdnem minden más napjegy szülöttje őket irigyli, a látszólagos könnyedségükért, talán a legnehezebb a dolguk mind a tizenkét napjegy szülöttei közül. Ugyanis az Ikrek - személyekbe, ha nem is szorul, két egész lélek, mint ahogy azt sokszor vélnénk, de minimum másfél igen! Mivel a biológiai foganásuk idején és az előtt több hónapon át, az édesanyjuk kétségek között élt, érzelmileg (vagy éppenséggel: szerelmileg) két irányba vonzódott kétlaki, vagy két irányú gondolkozást és életet folytatott spirituális szinten, a szónak a gyakorlati (szoros) értelmében is (pl. ingázott két helyiség között, pl. a munkahely és a lakhely között), vagy a szónak az átvitt értelmében (pl. spirituális és lelki szinten nem bírt egyértelmű határozottsággal elválni a régi szerelmétől, lakhelyétől, szüleitől, karrierjétől, stb., és az új családjának, családanyai szerepének, vagy az apának teljes meggyőződéssel (személyével) odaadni magát, mivel az utóbbit túlságosan kevésnek, tehát, az ő gazdag személyisége leszűkítésének és korlátozásának érezte, és képzelte. De az is gyakori eset ilyenkor, hogy a fogantatáskor és azt követően néhány hétig, esetleg hónapig, az édesanya ikerpárt hordott a méhében, de a személy kismagzati ikertestvére valamilyen okból kifolyólag útközben meg halt biológiailag és a teste részei észrevétlenül eltávoztak, a szelleme viszont, a megsemmisülés élményével együtt ott maradt az illető személy aurájában, spirituális struktúrájában.    Ezért nehéz az ő számukra a tudattalan szellemi erők szintjén érvényesülni akaró két ellentétes késztetésű gondolkozás, vagy lételv: tehát a Kos és a Bika spirituális erőterei, valamint a Jang  (maszkulin) világalkotó ősprincípium és a Jin (feminin) ősprincípium közötti ellentéteket, egymásban feloldani és egyesíteni, ezeket jól különválasztani és így, különválasztva és a maguk nemében meghatározva, újraegyesíteni egy, az előző konstellációk megnyilvánulási fokánál magasabb létezési szinten.      Nehéz tehát a különböző kauzális elemeit egy ekkora ego-maradványnak, mint amit az Ikrek karmás személyek örökölnek az anyai ági ősanyáktól, harmonikusan egységbe fogni. Ezért is – könnyítési célból - uralja az Ikreket az összefüggés-teremtés és a közvetítés őserejét megtestesítő Merkúr.    Mivel a Merkúr az emberi struktúrában elsősorban az egyéni intelligencia (az intellektus) formájában, az értelmi képességekben nyilvánul meg, mindaddig, amíg az Ikrek rá nem jön a természetszerűen benne létező ősi kettősség egyesítésének a szükségére, ez a vele született, egyéni intelligencia többnyire öncélúan működik, illetve inkább arra szolgál, hogy az aránytalanul fejlett észszerűsége segítségével a felszínen mindenféle problémát megoldjon, ahelyett, hogy az ősi kettősség lelki és szellemi egyesítése nehézségeinek a felvállalásával, (a belső nehézségek átvilágításának, azok helyes értelmezésének és az erőfeszítések felvállalásának) annak a szolgálatába állna.    Ennek is köszönhető az, hogy az Ikrek jellegű karmával született személynek az un. árnyák-oldala, tehát a pszichológiában árnyék énnek nevezett része, az anyai ági női ősöktől, a generációk közötti spirituális memórián keresztül öröklött, karmikus (negatív!) tulajdonságokat és irracionális késztetéseket, még önmaga elől is elrejti, azt sugallván, hogy azok nem léteznek, illetve, hogy ez az árnyék énje nem is létezik. Ezért a személy tudattalan, de igazi, spirituális és kauzális negatív késztetéseit adó karmikus determinációk oldala mindig a homályban, a sötétben marad, amíg asztrológiailag fel nem tárulnak, és az Ikrek intelligenciája nagy hányada azzal van folyamatosan elfoglalva, hogy a valós személyiségének ezt a sötét árnyoldalát minél jobban, nem csak a külvilág elől, hanem még önmaga elől is elrejtse, elleplezze!     És mivel minden lélek az élete első felében általában ösztönösen (helyből) elutasítja a megváltódáshoz - megszabaduláshoz szükséges megújulást, az újjászületés érdekében tett erőfeszítést, az egység megvalósítását megvalósítani, azt előrevinni, előremozdítani hivatott intelligencia éppen az igazi rendeltetésnek az ellenkezőjét szolgálja mindaddig, amíg a negatív tapasztalatai hatására fel nem vállalja az  újjászületéshez szükséges hibabelátást. Ebben, az újjászületés ellen és a lelepleződés ellen folytatott racionális  tevékenységében, az Ikrek jellegű leélek (értelem) rengeteg steril elméletet és üres filozófiát hoz létre, elsősorban a saját maga meggyőzésére, amely mind csak a legfőbb karma-oldási feladat teljes felvállalásának az elutasítását, elkendőzését, elodázását hivatottak szolgálni.    Ezért, amikor ezeket az egyéni, vagy csoportos várvédelmet (általában az egoizmus-védelmét) szolgáló filozófiákat és ragyogó elméleteket valaki vagy valami (a sors keze szerepében megjelenő életfordulat), mint érvénytelen kacat-csomót félresöpri, az Ikrek típusú személyek intelligenciája csődöt mond és gondolati - mentális szinten, de a hétköznapi érzelmi megnyilvánulások szintjén is, türelmetlenek agresszívek, sőt: kegyetlenül kíméletlenek (durvák), vagy az ellenfél személyének a teljes megszüntetését célzó könyörtelen stratégákká válnak mint a megvadult Kos és nyakasak és szűklátókörűek és dühödten toporzékolóak mint a legrögeszmésebb Bika.        Olyan kettősség tehát az Ikreké, amelynek a feloldásához általában nem elég az Ikrek magával hozott, racionális intelligenciája, mert ehhez sokkal több kell: a személyi hibabelátási- és esendőség felvállalási készséggel járó feltétel nélküli, testvéri áldozat-vállalás és maradéktalan személyi odaadás, amire az Ikrek t1pusú személyek a legtöbb esetben képtelenek. Innen ered többnyire feltáratlanul maradó (rejtett), vagy nagyon késön - többnyire életük végén - felszínre kerülő tragédiájuk.     A felszínes könnyedséggel, a könnyelműséggel, a látszat-lazasággal, az üres nagyvonalúsággal, a válogatás és értékrend nélküli információ-áramoltatással és ezért a felszínes fellengző magatartással, az arroganciával, a lényegi céltalansággal, az intellektuális hitetlenkedéssel és hiteltelenséggel is kapcsolatba hozzák, holott épp ez a könnyű szellemisége az, ami játékossá és ezzel együtt szimpatikussá is teszi. A felszíni könnyedség alatt viszont, mint minden embernél, ott bujkál a negatív meghatározódások tömkelege, csak éppen az Ikrek ezeket ügyesebben rejti el mint más szülöttek. Nos, ez teszi az Ikreket az úgynevezett Jannusz arcúság és látszat-figyelem, vagyis a felületi gondolkozási, az oda-figyelési felületesség megszemélyesítőjévé.  Ez viszont nem azt jelenti, hogy más személyeknek, vagy a többi személyiségtípusnak nincs árnyoldala - hiszen mindenkinek van Sárkányfarka és Lilith-je a horoszkópban -, csak azt, hogy, az Ikrek karmás személy sokkal jobban fél a saját árnyoldalától, illetve, annak a lelepleződésétől mint mások és ennek következtében a csillogó intelligenciája segítségével másoknál sokkal jobban elrejti. És azt sem jelenti, hogy ez minden Ikrekre jellemző, hanem csak azokra az  - általában fiatal, vagy maximum középkorú - Ikrek determináltsággal rendelkező személyekre érvényes, akiket még nem változtattak át spirituális értelemben a tapasztalataik, akiket a sorsuk nem vezetett rá még arra, hogy a gyors és felszíni probléma-megoldó és csillogó-villogó elméleteket és káprázatos filozófiákat alkotó intelligenciájuk az igazi és mély sorskérdések megoldásában, nem, hogy használhatatlan, de a legtöbbszőr inkább nehezíti a lényegi felismeréseket és meggátolja a hibabelátási készség kialakulását, a határozott és egyértelmű életfeladat vállalást, vagyis, hogy a látszólagos előnyök biztosítása ellenére, hosszú távon inkább a hátrányukra válik.    

TOVÁBB

Az árnyék-én sose nyugszik
Kozma Szilárd asztológus Közlése:
 
Zseniális árnyék-ének sorozat . sz.
 
Kedves Szilárd!
 
Nála már komikus, hogy mennyire nem tudtam elsőre legyőzni az árnyék-énemet! Beszéltünk róla, hogy menjek metafizikai előadásra vagy valamilyen politikai eseményre. Most Október 23-án terveztem, hogy a fiammal elmegyünk egy férfi-barát ünnepségre, de persze, nem értünk oda időben... Szombaton pedig lett volna egy ingyenes ezo-misztikus előadás, hát oda sem jutottunk el... Igaz, hogy helyette kint voltunk és sportoltunk a parkban, ez volt a kifogásom a mulasztásra :) 
A munkahelyemen pedig kinéztem egy kollégát, aki nem túl szimpatikus, de legalább nem ragaszkodnék hozzá, ha el kell válni. Hát nem kiderült róla, hogy ő az egyik hirhedt tévé-bemondónő új szerelme? Lehet köztük pár év korkülönbség a tévés bemondónő javára, aki korábban szintén részese volt családon belüli erőszaknak (feljelentette a volt férjét, de állítólag ő volt az igazi bántalmazó).
 
Tegnap pedig egy olyan aljas gondolat is megfordult a fejemben, hogy amíg a gyermekemmel megyek bárhová, addig úgysem ismerkedhetek meg senkivel. Holott az igazság az, hogy akkor végre normálisabb, "gyerekbarát" férfiakkal ismerkedhetnék meg és nem vágynék olyan programokra, ahonnan a gyerekek ki vannak tiltva. 
Ezen kívül azt vettem észre, hogy amikor nem azzal áltatom magam, hogy úgyis mindenki párban van, akkor különösen sokat foglalkozom a kis legényemmel, annyira, hogy időm se legyen szétnézni ott, ahol épp vagyunk. Tényleg csak nevetni lehet az ilyen "bebiztosítom magam az életfeladataim ellen" jellegű, tudattalan agyalási manővereken, hogy aztán újra és újra nekilássak ezek semlegesítésének. Legalább már a hivatalos levelektől nem görcsöl a gyomrom, bár most azon kezdtem el aggódni, hogyan fogom kifizetni a közköltségeket, holott ezzel eddig soha nem merült fel nehézségem. (sicc!)

TOVÁBB

Asztrológia: a Rák konstelláció és a termékenység szellemisége

Asztrológus: Kozma Szilárd (karmát, családi, párkapcsolati, foganási, pár- és pályaválasztási problémák rejtett okait, valamint a titkos sors-problémák helyes megoldási lehetőségeit feltáró)

 

A Rák konstelláció által megstestesített termékenységi (magzatfoganási) szellemiségre jellemző főbb és jellemzőbb problémák rejtett okai

         A többnyire negatívan fényszögelt Rák-nappal született, de főként a Rák Lilithel, vagy Rák Sárkányfarokkal rendelkező személyek karmikus meghatározódásai és az ezeknek megfelelő betegség- és balesethajlamai, vagyis a jellegzetes sors- kríziseiknek a kauzális okai.

 

     A Rák az élet-teremtésnek, a szerves anyagon belüli élet-tobzódásnak, a tenészetnek és a számszerű szaporodásnak, a megtermékenyülésnek, a magzatkori és a gyermekkori létezésnek, valamint a szülők és utódok és a testvérek közötti szellemi és asztrális (pszichológiai) kapcsolatokat megtestesítő konstelláció.   

       Az anyai ági karmikus öröklődés következtében Rák karmával született személyek, minden ellenkező látszat ellenére, a legellentmondásosabb és spirituális szempontból a legkiismerhetetlenebb tudattal született személyek. Hiszen pontosan a személyes teremtés és a teremtésről való gondoskodás őselvének az  ős-Lilith által megbontott és megrontott állapotát testesítik meg. Ezért, miközben ők a legérzékenyebbek, a leg sebezhetőbbek, a legfélénkebbek és a legragaszkodóbbak az állatöv tizenkét csillagképének a karmikus erőtereit karmikusan megtestesítő személyek közül, ugyanakkor ők – Mivel mindannak az ellentétét hordozzák a spirituális struktúrájuk legmélyén, amit a Rák konstelláció pozitív eredetében megjelenít. - a legönzőbb és leg áldozat-képtelenebb, és ezért, ők a leginkább a család- és gyermekelhagyásra, család és gyermekárulásra kész személyek, annak ellenére, hogy mindig ennek az ellenétét láttatják a felszínen. És persze, mindezek miatt, ők a leg irracionálisabb tettekre kész, partner- és családi árulásra képesebb személyek, annak ellenére, hogy minden látszat ennek az ellenkezőjét mutatja, vagyis azt, hogy náluk senki jobban nem képes szeretni a gyermekeket és a családot. Tehát ők a gyermekeikkel és az élettársaikkal szembeni  magas fokú árulásra és azoknak akár a legközönségesebb elhagyására és  megcsalására, és nem utolsó sorban azoknak a közösségi életterületeken történő megalázására és igazságtalan megszégyenítésére is képes személyek. Ezért a fokozott éberség a leginkább a velük való családi viszonyokban ajánlott, mert erősen hajlamosak arra, hogy ami a családot és a gyermekeket illeti az egyik végletből a másikba essenek. Nem véletlenül szoktak szenvedni a rák karmával született nők – és férfiak - abban a sok féle, gyermeknemzési (nők külön: gyermek-szülési és gyermektáplálási) szervekkel kapcsolatos, nem egyszer végzetes (rákos) betegségben.       Ők ugyanis, az anyai ági női őseiktől örökölten, veleszületetten (Karmikusan) nem tudják elviselni annak a gondolatát, hogy személyes családalapítókként a családtagjaik iránt felelősséggel tartózó családapák, vagy családanyák legyenek, és általában is ellentétei mindannak, amit a Rák konstelláció eredetileg pozitívan megtestesít. Ezért tudattalanul és önkéntelenül, ellenségei a közvetlen kötödések általi szellemi megtermékenyülésnek, és mélységes ellenségei és elutasítói a teremtéssel járó személyi gyakorlati életfeladatoknak, a partneri felelősségeknek és családi nehézségeknek, illetve ezeknek a közvetlen, testi és lelki szintű megtapasztalásának, aminek következtében, akkor is álhatatlanok maradnak, ha szülővé vállnak, és nagyon nehezen fogadják el azt, hogy helyt kell állniuk, hogy élettársuk felé, és a gyermekeik felé hűségesek és kitartók kell legyenek. Vele születetten, tehát elemien, ellenségei a fájdalom, az áldozat, az odaadás és a helytállás közvetlen gyakorlásának és megtapasztalásának, a testi, lelki és érzelmi kapcsolatok, elemi átélésének és a közvetlen (személyes) jellegű információ-befogadásának. Ők, vagy elemien (zsigerből...) elutasítanak minden utódnemzéssel és utódgondozással – táplálással és neveléssel kapcsolatos tapasztalatot és felelősséget, vagy átesnek a ló túlsó felére és úgy akarnak maguk előtt, azaz környezetük előtt tetszelegni, hogy maximálisan a magukévá teszik és magukhoz kötik a környezetükben élőket azáltal, hogy szüntelenül és feleslegesen is, gondoskodni akarnak azokról.     Ennek köszönhetően ők a legtragikusabb drámák hősei és áldozatai is (alanyai). Ugyanis a Rák karmával született személyekben elsődleges a személyes létteremtés – elutasításának a késztetése, miközben ugyanakkora erővel jelen van a gondoskodáson keresztül történő AZONOSULÁSI PRINCIPIUM is. Ezek viszont gyökérben ellentmondanak egymásnak és a más szülöttekben ható autonóm létteremtési törekvéseknek, valamint a személyi függetlenedési (és ezáltal a személyes felelősségvállalási) törekvéseknek is, ami valósággal felsebzi a Rák karmások hamis önképéből eredő, irracionális, de ugyanakkor fokozott és hibás szülői ambíciókból eredő érzékenységét.    Ezért a legelemibb, materiális információ-befogadási és feldolgozási (emésztési), vagy érlelési folyamatokat végző szervek károsodnak meg a Rák karmások esetében. Nők esetében, az utódtáplálási szervek, vagyis a mellek, mivel tudattalanul és önkéntelenül attól szorongnak, hogy nekik el kell tartaniuk önmagukon kívül még más lényeket (gyermekeiket, illetve: az egyetlen gyermeküket – mivel többnyire egykepártiak) - is.     Mindezért, ha egy Rák karmás személy horoszkópjában igen sok a diszharmonikus bolygóállás, az elsősorban magzat- gyermek és család-elutasítási késztetéseket fog eredményezni, valamint emésztési problémákat. Vagy, ritkábban ezeknek a szöges ellentétét. Vagyis, mindenképpen információ-befogadási- és feldolgozási zavarokkal fog küzdeni. Amennyiben a fent leírt ellentmondásos karmikus késztetéseit és azoknak megfelelő "világhelyzetét" nem sikerül tudatosítania magában és a szélsőségesen teremtés-ellenes és utódnemzés és gondozás-ellenes karmikus késztetéseit nem tudja feloldani, vagyis nem alakítja át az önzéséből adódó rendkívüli érzékenyégét és sebezhetőségét spirituális információ-befogadási készséggé és áldozat-hozatali képességgé és készséggé, a szokásostól eltérő, intenzív lelki élete, önemésztési késztetései előbb hajlamossá teszik a gyomorbetegségekre, a nyelési problémákra, gyomorégésre, savhiányra, savtúltengésre és különböző bélműködési zavarokra, majd a gyomor, vagy a hasnyálmirigy-rákra. Nők esetében az utód-teremtési (méh- és petefészek) és utód- táplálási szerveknek az egyre súlyosabb megbetegedésére, azok rákosodására is.    Mivel fél a saját családalapítástól, illetve az általa alapított saját családjának való teljes elköteleződéstől, a szentimentális és egoista félelmeiből fakadó, régi családjáért, szeretteiért való túlzott aggodalmaskodásának, féltésének és féltékenységének következtében, a nyirokmirigy rendszerének (és elsősorban a hasnyálmirigy) működési rendellenességei gyengítik majd a kórokozókkal szembeni ellenálló képességét.     Mivel a kauzális közönyét kompenzálandó, pszichésen túlérzékeny, néha sovánnyá emészti magát sértődöttségében, mikor pedig elhízik a környezetétől való félelmében, az abból kiváltott agressziók elleni védekezése következtében. - Sértődékeny kicsi énjét (önérzetét) körülveszi egy vastag zsírtömeggel, a rák-páncéllal és felszínes kedélyeskedéssel próbálja fedezni, palástolni önzéséből eredő szorongásait, feszültségeit. De az is megtörténik egy-egy férfi Rák szülött esetében, hogy belefáradván sebezhetőségébe, "a legjobb védekezés a támadás"- alapon, agresszív, sőt: néha egyenesen kegyetlenkedő magatartási formákhoz szoktatja magát. De ez, az elején kényelmesnek látszó magatartás fogja okozni a vesztét is, mert ezzel a pszichológiai páncélzattal elzárván és valósággal eltorlaszolván önmagát a további ("sértő") információ-behatolásokkal szemben, menthetetlenül a rákos sejtek túlzott elszaporodását idézi elő fizikai szervezetében, amelyek tulajdonképpen ugyanennek, az egyetemes egységes létezéstölvaló elzáródási késztetésnek, a voluntarizmusnak és a félrevezetésnek a fizikai sejtek szintjén történő megtestesítői. De nem csak agresszív és elutasító, neheztelö magatartással képesek a Rák szülöttekhez hasonló érzékenységgel rendelkező emberek pszichológiai páncélt, védő burkot vonni maguk köré, aminek következménye a Rák nevével fémjelzett betegség, vagyis az emberi szervezetben természetesen tenyésző rákos sejtek túlságos elszaporodása és a burjánzási folyamat elindulása.     Ezt a lelki védő-burkot a legtöbb esetben a tökéletes alkalmazkodási készség és a környezettel való opportunista kiegyezési mentalitás kialakításával szokták kialakítani a nem agresszív Rák szülöttek és a Rákokhoz hasonló túlérzékenységben "szenvedő" emberek.     Ezek a környezet-átverő személyek lesznek az úgynevezett normophánok, a társadalmi normák és konvenciók tökéletes betartói, a legetikusabban viselkedő emberek, e tökéletes "jó ember" szerep segítségével akadályozván meg a többi embertársuk esetleges agresszív fellépését, viszonyulását személyükkel szemben. Ezért az idejekorán elhunyt Rákos személyeket igen megíratja környezete, melegszívű, jóságos emberként elkékezvén reá és a Sors abszurditásának tudja be korai "elvesztésüket", nem sejtvén hogy a jóságos személyt csupán azért tekintik jóságosnak, mert soha nem ellenkezett egyetlen erőszakos és  igazságtalan embertársával sem, végtelenségig tűrt, hallgatott és szenvedett, ahelyett, hogy életében legalább egyszer meg merje mondani őszintén azt, amit gondol valójában.    Ezek az emberek állandóan kegyes hazugságok látszólagos védfala mögött, de valójában egy, az életük kegyetlen végét előkészítő látszat-létezés üvegfalúlabirintusában élnek, miközben igenis támadják gondolataik szintjén, végtelen belső neheztelések formájában, az egész környezetüket, amelynek "érzéketlen és  kíméletlen" viselkedése következtében ők olyan sokat kénytelenek szenvedni...

TOVÁBB

Asztrológia: az Oroszlán konstelláció szellemi értelmezése

Asztrológus: Kozma Szilárd (karmát, családi, párkapcsolati, foganási, pár- és pályaválasztási problémák rejtett okait, valamint a titkos sors-problémák helyes megoldási lehetőségeit feltáró)

 

 Az Oroszlán konstelláció szellemisége által megjelenített emberi – személyi, személyiségi – problémák spirituális okairól.   A negatívan fényszögelt Oroszlán nappal, valamint az Oroszlánban álló Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek baleseti- és betegséghajlamai, az Oroszlán betegségeiknek és konfliktusaiknak az igazi okai, valamint a teljes gyógyulásának a lehetőségei.

        Az Oroszlán az egyetemes léttudatnak az individuális személyi tudatban való megjelenését és ennek megfelelően, az individuális önérzékelés és önértékelés több dimenziós kapcsolatát, azok teremtőerejét, illetve mindennek a problémakörét megtestesítő konstelláció.

   Az Oroszlán napjegye által képviselt spirituális és kauzális (morfogenetikus) erőtér hatása elsődlegesen az individuális tudat kiszélesítéséhez és finomításához, az öntudat formáláshoz, az alkotó személyiség műveléséhez és nemesítéséhez és így történő kiteljesítésének a problémakörét testesíti meg, annak köszönhetően, hogy ő éppen annak az ősi, abszolút léttudatnak az asztrológiai megjelenítője, amely megsérül az ős-Lilith nevű kauzális jelenség hatására, és amiért szükségessé válik az egyetemes létteremtés. Vagyis, az oroszlán konstelláció egyenesen az egyén szellemi tudatának a formáláshoz és érleléséhez, az egyéni öntudat tágításához, spiritualizálásán keresztüli egyetemesítéséhez és a kauzális lét-képzetnek a személyesítéséhez kapcsolódik. Ez által tehát a helyes (külső) neveléshez is kapcsolódik, de főképp az (belső) önneveléshez önátalakításhoz, a személyi gyengeségek legyőzéséhez és a hibabelátási képesség kialakításához is kötött, és ezek által az alkotói képességeket növelő és nevelő önismerethez, a fejlődéshez, szervezéshez, a bátorság és a nagylelkűség kialakulásához, a nehézségekkel és egyéni gyengeségekkel való szembenézéshez. Azok egyenes (gerinces) felvállaláshoz, valamint a gyengeségek feletti uralkodáshoz, azok legyőzési képessége kialakításához, vagyis, a személyi gyengeségekkel szembeni belső erőhöz és határozottsághoz és ezek által az önuralom és az önfegyelem képessége kialakításához kötött.     De fontos tudni, hogy mindez nem a többi ember, vagy a külső (természeti) környezet és nem a külső élethelyzetek fölötti öncélú uralkodás, de főképpen nem a fölényességi érzet, a hiuság és a fölösleges önérzeteskedés növelése árán, misztikus kifejezéssel: az ego növesztése folytán, illetve a fölényeség-tudat és az egoista mentalitás, az ego védelmének fokozása és táplálása, annak a nagyra növesztése (hízlalása) árán kell történjen. Sőt: mindennek az ellentétével, vagyis a személyes gyengeségek fölötti erővétellel és felülemelkedéssel: az egoizmusból fakadó személyi hibák és gyengeségek leküzdésével, az  önzés és az áldozathozatali képtelenség fölött aratott győzelemmel, vagyis a tudatosan kitartó és szívós önfegyelemmel megvalósított, önuralommal és nagylelkűséggel. Ezért, a magukra nem ébredt, un. nyers Oroszlán-szülöttek, még ha a föld legártatlanabb lényeinek is néznek ki, néha még önmaguk számára sem bevallottan, nem csak hogy minden esetben fölénybe akarnak kerülni és minden áron uralkodni vágynak mások fölött, és leginkább az élettársuk, a szerelmi partnerük, g gyermekeik, a testvéreik, rokonaik és a barátaik fölött, vagy a sors elemei és erői fölött, hanem irányítani akarják azokat és "természetesen" úgy, hogy az számukra mindenképp jó, előnyős és hasznos legyen.  

TOVÁBB

Asztrológia: a Szűz konstelláció szellemi értelmezése

Asztrológus: Kozma Szilárd (karmát, családi, párkapcsolati, foganási, pár- és pályaválasztási problémák rejtett okait, valamint a titkos sors-problémák helyes megoldási lehetőségeit feltáró)

 

A Szűz A negatívan fényszögelt Szűz nappal, valamint a Szűzben álló Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek baleseti- és betegséghajlamai, jellegzetes betegségeiknek és baleseteinek az igazi, kauzális okai. A jellegezetes betegségekból való, teljes gyógyulásnak a lehetőségei és feltételei.

          A Szűz konstelláció a teremtés okának és céljának: a lét és az élet rendeltetésének, spirituális funkciójának: a megváltás tudatosításának a problémakörét testesíti meg. Ezért a Szűz-karma jellege az, hogy általa a bűnbeesett erkölcsi állapotban került ember nem törődik a természet organikus rendjével, illetve össze téveszti a rendeltetés funkcióját az erőszakos, steril renddel, az organizációval.

 

 Ezért, azon személyek, akiknek a mentalitásában az öncélú ésszerűségre és a materiális gyakorlatiasságra való törekvés dominál, vagyis az élet és a sors minden problémáját a gyakorlati ésszerűség segítségével történő megoldási igénye vezérel, vagyis akik a betegségekből való gyógyulást is pusztán a technikai, tudományos és gazdasági (megfelelő gyógyszerhez jutási) kérdésnek képesek felfogni, akiknél tehát minden más szempontot el tud nyomni a technikai – tudományos módszerekkel való kezelési és intézési igény, és akiknél a rendtartási mánia, a túlzott pedantéria, a civil életben hajszolt katonás fegyelem, az akkurátus pontosság és kicsinyes precizitás, a tisztasági- és a munkamánia, vagyis mindaz, ami a fizikai világ lehetőségeinek az erőszakos felhasználási igényére, valamint az anyagi létnek az abszolutizálására utal, és ugyanakkor mindaz, ami az előbbieknek az ellentéte: rendetlenség, hanyagság, piszkosság, érdektelenség, közönyösség, renyheség, lustaság, munkakerülés, stb., a Szűz által megtestesített általános emberi és személyi rendeltetés kérdésével, a spirituális rend megvalósításával kapcsolatos Karmának a megtestesítői. A Szűz ugyanis, a megnyilvánult létezésnek, és így az emberi létezésének és az egyes személy partikuláris rendeltetésének a spirituális és kauzális problémakörét és megvalósulási lehetőségeit testesíti meg.       Ezért a Szűzhöz tartozik a rendeltetés-tudat kialakulása, vagy annak a felbomlása, tehát az égi rend szerinti rendeződés, illetve a szerveződés és a szervesülés, akárcsak a szervezetbe került tápláléknak is a rendeltetése szerinti elosztása és felhasználása is, aminek következtében ezek a személyek általában erősen hajlamosak az emésztési rendszer és általában a bélműködés zavaraira, a szervezet emésztési funkcióit lebonyolító szerveinek a károsodására: bélhurutra, bélgyulladásra, bélfekélyre, hashártyagyulladásra, epegyulladásra, hasnyálmirigy gyulladásra, hasmenésre, székszorulásra, gyomorégésekre, más féle lép-, epe és májbetegségekre.     Mivel az általános és az egyéni rendeltetés-tudat tisztasága, vagy zavartsága, a kultikus cselekedetekben nyilvánul meg, a Szűznek, mindamellett, hogy föld-jegy, a lineáris kapcsolatrendszereket megtestesítő Merkúr az uralkodó bolygója. Ezért, a táplálék eszenciáját (szubsztaniciáit) a rendeltetése szerint elosztó belek mellett, a szervek közül, a Szűzhöz tartoznak az alkarokkal együtt a kézfejek (Lásd: kéz - fej, megfogás, elfogás, befogás és fel-fogás, valamint a kéz-mű.), valamint az agy is(gondolkozás), amelyek kapcsolatot teremtenek az ember mentális tevékenysége és a fizikai valóság megváltoztatására irányuló közvetlen cselekvései között. Az anyagi világnak az átminősítésére irányuló, tudatos, vagy kényszer-cselekvéseink és az információ-feldolgozó, átminősítő szerveink közötti spirituális kapcsolata Szűz által megtestesített lételvvel van analogikus kapcsolatban. Így tehát az is érthető, hogy miért annyira ésszerűek és már – már kultikusan módszer-szeretőa Szűz jegyében született emberek. Hogy miért szeretnek olyan tökéletes elméleteket gyártani a fizikai valóság és a természeti környezet mesterséges megváltoztatási szükségére és az életrend tudományos ésszerűsítésére vonatkozóan. És persze, az emberi élet és az egész emberiség élete tudományos alapokra helyezésének a szükségére vonatkozóan. És mindezt, természetesen, az ember boldogsága, azaz az embernek a tudományosan ésszerű szemszögből való boldoggá tétele érdekében.   

TOVÁBB

Asztrológia: a Mérleg konstelláció szellemi értelmezése

Asztrológus: Kozma Szilárd (karmát, családi, párkapcsolati, foganási, pár- és pályaválasztási problémák rejtett okait, valamint a titkos sors-problémák helyes megoldási lehetőségeit feltáró)

 

A Mérleg karmával, vagyis a negatívan fényszögelt Mérleg nappal, valamint a Mérlegben álló Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek baleseti- és betegséghajlamai, a Mérleg jellegzetes betegségeiknek és baleseteinek a rejtett, igazi, kauzális okai. A Mérleg jellegezetes betegségeiből való, teljes gyógyulásnak a lehetőségei és feltételei.

  A MÉRLEG konstelláció spirituális erőtere a páros - és párzó! - élet természeti kiegyenlítődésre és harmoniára való törekvésnek az egyetemes őselvét jeleníti meg és hozza létre a mentális, az asztrális és a fizikai dimenzió szintjein. Ennek következtében a szerelmi, szexuális, párkapcsolati, élettársi harmóniára, kiegészülésre és kiegyenlítődésre való törekvést eredményezi az emberi viszonyokban és szellemi – lelki állapotokban.  Így, a Mérleg által megtestesített morfogenetikus erőtér a Kiegyenlítődés, a Komplementaritás és a Polaritás, valamint a Nemek Törvényének is a lényegi és analogikus megfelelője.

 

    Ezért a Mérlegben született, de főként a horoszkópjukban Mérleg Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek általában az antagonisztikus sorserők és sorsállapotok, valamint a külső és a belső feszültségek és az elemi ellentmondások jó, vagy rossz, helyes, vagy téves kiegyenlítési törekvéseinek a megtestesülései és áldozatai, vagyis az egymásnak ellentmondó, egymással feszültségbe kerülő és egymást kizárni törekvő dolgok, (lelki) jelenségek és folyamatok harmonizálására, egyensúlyi állapotba hozatalára törekszenek, de többnyire hibásan és tévesen, sőt, néha erőszakosan, erőszakos magatartással, vagy cselekedetekkel, és – amennyiben erélyes személyiségekről van szó, ez a hamis, vagy erőszakos egyensúlykeltés sikerül is, addig a pontig, amíg az egyensúlyi állapot létrehozását nem abszolutizálják, vagyis nem eszményesítik. Ugyanis a valóság minden szintjén megvalósított (eszményi) egyensúlyi állapot a teljes (univerzális) lemerevedést jelentené. Kell tudniuk tehát, hogy a kiegyenlítődés és a harmónia, nem egyenlő a tökéletes és eszményi egyensúlyi állapottal, amit ők vadásznak, illetve, hogy az öncélú és egyoldalú tökéletességre törekvés inkább az egészséges harmóniát bontja és

rombolja a harmóniát, ahelyett, hogy erősítené.

   Azok tehát, akik a teljes egyensúlyi állapot létrehozását erőltetik öncélúan a valóság bármely területén, nemcsak olyasmit szeretnének elérni, ami természetellenes és fikció, hanem olyan állapot létrehozását is erőltetik egyben, amely állapot tényleges megvalósulása megsemmisülést idézne elő és ezért nem egyezik sem a Teremtés, sem az Egyetemes Evolúció törvényével.

    A magyar nyelv érzékletesen utal erre a téves törekvésre azzal a kifejezéssel, hogy HOLTBIZTOS. Vagyis, csak abban lehet(ne) teljesen és egyértelműen biztos az ember, ami rögzülten élettelen, ami igazából nem is létezhet tehát.

    Ezért jó megjegyezni tehát mindazoknak, akik a Mérleg jegyében születtek, és azoknak, akiknek a születési képlete (asztrogrammja) jellegzetesen Mérlegszínezetű, hogy nem egyensúlyi állapotra, hanem harmóniára kell törekedniük, ami azt jelenti, hogy a dolgok kiegyenlítődésén soha nem szabad kierőszakolt és természetellenes egyenlőséget érteni, hanem dinamikus és szerves egységet, amely egységben tehát mindig létezni kell valamely részletnél egy kis egyensúly-eltolódásnak valamelyik pólus irányába, ahol a szellemi megújhodás végbe

mehet, ahol az új és újító szellemi erők bejöhetnek, ahhoz, hogy az élet dinamikája teljes és egész lehessen.

    A Mérleg által megtestesített erőtér problémája tehát a dinamikus spirituális középhely megtalálása, amely nem zárja ki magából a szélsőséges elemeket, hanem azokat egymással kiegészítve  és egységesítve integrálja, anélkül, hogy a részelemek teljes és merev kiegyenlítődését öncélúan erőltetné. Erre utal Mózes

azon megállapítása is, hogy az Isten mindent szám, súly és mérték szerint teremtett.

    Az egyetemes mértékek ugyanis nem precíz és nem spekulatív mértékek, hanem általános jellegükben és erejükben egzakt idea-mértékek. Az aritmológia például,  vagyis, a számok által ?számunkra? megtestesített és a számokban létező szellemi eszenciák és minőségek logikájának a tana, vagyis a számok őstudománya, nem

száraz mennyiségi értékekkel dolgozó matematika, amely a számoknak kimondottan csak a mennyiségi értékét venné figyelembe és csak a ezekkel a mennyiségi értékekkel operálna, hanem a számok által megtestesített teremtési mozzanatoknak és idea-erőknek és idea-rendszereknek az egymáshoz való viszonyulásait és viszony-

rendszereit, és e viszonyok kombinációit tanulmányozza és e szimbólumoknak egy adott viszonyaiból vonja le a következtetéseit egy adott sorshelyzeten vagy szellemi jelenségen belül.

    De amennyiben a harmóniáról, mint elsődleges kiegyenlítődésről beszélünk, természetesen az emberi középhely érdekel bennünket elsősorban, hiszen az asztrológiának, vagy az Aritmológiának csak akkor van értelme, ha személyes. Így a Mérleg erőtere számunkra elsődlegesen a Nemek Törvényéhez és így, a Jin - Jang ősprincípiumok harmonikus egységének felbomlásához és újabb és  újabb minőségű megvalósulásához kapcsolódik. Ezért a Mérleg uralkodó bolygója a Vénusz, a fizikai és a pszichikai kiegyenlítődési vágyak, a páros kiegészülési kényszerűségek, az érzéki (testi) szerelem és a szexuális harmónia, de a kényelemkeresés, a felszíni egyensúly és így az esztétika bolygója is.

     Ezért kapcsolódik a Mérleg napjegyéhez az emberi szellem, lélek és test együttesének a középtájéka is, vagyis a deréktáji csontozat és izomzat, az izületek és a gerincoszlop deréktáji szakasza, a vesemedence és a szervek közül elsődlegesen a vesék, a vesevezetékek és a húgyhólyag. A vesebetegek csak látszatra szenvednek azért, mert valamikor "felhűtötték a veséjüket". Valójában  a vesebetegség lelki szinten kezdődik, amikor valamiért a személy szellemi és később a lelki egyensúlya megbomlik és ez a legtöbb esetben szerelmi bánatra, szerelmi csalódásra vagy más jellegű partnerkapcsolati problémákra vezethető vissza. A vesebajos "tisztességes" családapák és családanyák, voltaképpen mind egy-egy, talán még önmaguk számára is bevallatlan, a házasság köteléke (erkölcsi normái) miatt teljesíthetetlen szerelmi vágy, vagy rendezetlen és rendetlen, vagy kielégítetlen szexuális élet következtében szenvednek.

    Ezért, ha a bevezető részben említett, szerelmi, szexuális, párkapcsolati problémakörök jelentkezésekor megbomlik bennünk a szellem és a lélek harmóniája, nem csak a szexuális szerveink károsodnak meg hanem a vesék is, különösen a Mérleghez és a Vénuszhoz (a szerelmi kiegyenlítődéshez) kapcsolódó Karmával

(Lilithel, vagy Sárkányfarokkal) rendelkező személyeknél. Ennek következtében veseműködési zavarok lépnek fel, vesemedence gyulladás, vesekőképződés, veseműködési elégtelenség, húgyhólyaghurut, vizelési problémák, és a különböző anyagcserezavarok is, a huzamosan és intenzíven átélt, szerelmi és az élettársi csalódottsághoz, az ide vonatkozó sértettségi és elhagyatottsági érzésekhez, valamint a kielégítetlen (kielégíthetetlen), szerelmi vonzalmakhoz és vágyakhoz, valamint a viszonzatlan szerelmi bánkódásokhoz is kapcsolódnak.

    De ide kapcsolódik végső soron a cukorbaj, köszvény, a reuma, a deréktáji porc- és gerinckopások, de a bőrkiütések és a különböző ekcémák is. Ezek a belső sérülések és betegségek kísérik, a szellemi és lelki valóságnak talán a leginkább meg nem értett, és a spirituális megváltást szolgáló egyetemes törvények szellemének ellentmondó, társadalmi normarendszerekkel leszűkített, természetellenes és öncélúan ambíciós személyi, páros és csoportos törekvéseinket.

   Diszharmonikus fényszögbe került Mars a Mérlegben pl. zavaros, vagy szenvedélyes gondolkozásmódra (látási szögre) utal szerelmi viszonyokban, ami viszketést keltő szemgyulladásokra, bőrgyulladásokra és a húgyúak gyulladásaira hajlamosít. Ugyanakkor a rossz fényszögben álló Szaturnusz (a Mars által megtestesített spontaneitásnak és nyers energetikai megnyilvánulásoknak az ellentéte) a Mérlegben félénkségre, gátlásosságra és önkorlátozásra utal a szerelmi élet terén, amit ha nem tudatosítunk és nem oldunk fel, a húgyurak eltömődését eredményezi és vesekőképződést okozhat.

        

TOVÁBB

Asztrológia: a SKORPIÓ konstelláció szellemi értelmezése

Asztrológus: Kozma Szilárd (karmát, családi, párkapcsolati, foganási, pár- és pályaválasztási problémák rejtett okait, valamint a titkos sors-problémák helyes megoldási lehetőségeit feltáró)

 

A Skorpió karmával, vagyis a negatívan fényszögelt Skorpió nappal, valamint a Skorpióban álló Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek baleseti- és betegséghajlamai. A Skorpió karmás személyek jellegzetes betegségeiknek és baleseteinek a rejtett, igazi okai. A Skorpió jellegezetes betegségeiből való, teljes gyógyulásnak a lehetőségei és feltételei.

 

      A Skorpió csillagkép, az emberben megjelent abszolút szellemnek, az anyagi lét kábulatából való felébredésének (megvilágosodásának) és az abszolút léthez való visszacsatolódási vágya megszületésének és megerősödésének az egyetemes mozzanatát (A nulla-pontról való visszafordulását: a feltámadás mozzanatát) testesíti meg.

    Ezért, a Skorpió csillagképéhez analogikusan rendelődő személyi sorsproblémák is, vagyis a Skorpióra jellemző" betegségek és balesetek - általában és lényegében - az embernek a (spirituális) szellemi - lelki megújhodásához, vagyis a személyi-tudatnak és mentalitásnak a gyökeres átalakításához, kicserélődéséhez kapcsolódnak. Ezzel együtt, a skorpió- problémák, az elemi és a végső lét-okoknak (a teremtés rendeltetésével, vagyis a megváltódással kapcsolatos ok – okozati összefüggéseknek) és rejtett szellemi igazságoknak a kiderítésére valótörekvésekhez kapcsolódnak. Még pontosabban: a teremtési okoknak a kutatásához és felderítéshez, valamint az anyagi és a szellemi léthez való viszonyulási tévedéseknek – tévképzeteknek a leleplezéséhez kapcsolódó titkos ragaszkodásokhoz, szenvedélyekhez, ambíciókhoz és félelmekhez kapcsolódnak. Negatív jelentésében: az anyagi és a szellemi léttel kapcsolódó téveszmékhez való ragaszkodáshoz, a megváltódási lehetőségben való kételkedéshez, sőt: a megváltódáshoz szükséges, hibás szokás- és mentalitásbeli változásoknak az elutasításához, vagy ennek szöges ellentéteként: a megváltáshoz vezető mentalitás-változtatási igényekkel szembeni irritációhoz, lázadáshoz és szélsőséges esetekben: dühöngésekhez, romboláshoz kapcsolódnak.

    Vagyis, (diszharmonikus esetben) a Skorpió-karmával rendelkező személynek, a skorpiói leleplező és ön-leleplező (tévedés- és hibabelátó, valamint a belátást követő önjavító), tisztító és öntisztító magatartással szemben tanúsított elemi és önkéntelen elutasításhoz és a változás – változtatás kikerüléséhez, a személyi átalakulás gondolatának és szükségének az elemi elutasításához, vagyis a hibabelátási készség hiányához, annak a reflexszerű elhárításához, és ezért a szellemi szűklátókörűséghez, a csökönyös szellemi nyakassághoz (a szellemi vaksághoz : a spirituális káprázathoz), szélsőséges esetekben: a megváltódással szembeni ellenséges magatartásokhoz, önkéntelen irritációhoz, elutasításhoz, haraghoz, nehezteléshez, gyűlölethez és dühöngéshez is kapcsolódnak.

    A Skorpiói őselv és létmozzanat ugyanis, a teremtés sokszínűségébe, az érzéki élvezetek labirintusába, vagyis a sokszínűség és az érzéki élvezeti lehetőségszerzés kábulatába zuhant és annak a fogságába került Abszolút Szellemnek az anyagi lét határállapotából - határhelyzetéből való kiszabadulásának (megfordulásának), valamint az anyagi - természeti tapasztalás segítségével történő karma-oldásnak és kiegyenlítődésnek a szükségességét testesíti meg. Egészen pontosan: az anyagi nulla pontnak az elérését és a nullapontról történő megfordulást, a tisztánlátás és az éberség megszerzésének a lét-mozzanatát.    

 

    Másrészt, mivel a Skorpió a spirituális kiegyenlítődés problémáját is magában hordja, a skorpió – lelki problémák és testi betegségek a szerelmi-szexuális párkapcsolatokhoz, és természetesen, e sajátos életterület problémakörével szemben táplált egyéni ambíciókhoz kötöttek. Ami a betegségi okok szerelmi-szexuális részét illeti, a Skorpió esetében ez nem csak az egyén lelki egyensúlyra és párkapcsolati harmóniára való törekvéseinek szintjén merül fel mint a Mérlegnél, hanem a szerelem és a szexualitás által implikált metafizikai kiegészülési, egységesülési, kiegyenlítődési és szellemi megújhodási (újjászületési) és az ezzel járó lelki átalakulási problémakör teljes mélységű átéléséhez (asztrális, mentális és kauzális dimenziókban).

   A Skorpió jellegzetes betegségei tehát, a nemi betegségek mellett és azon kívül, jellegzetesen az élet céljának és rendeltetésének a mély és teljes fokú (egész skálás) értelmezési képtelenségének, illetve az elengedési és az elbocsátási képtelenségnek a betegségei (végbél-betegségek, reuma, prosztata- és petefészek rombolódás) az eredménye ezeknek a megoldatlan lelki és szellemi problémáknak (önkéntelen visszatartási, megtartási ambíciónak), ezek úgymond a fiziológiai következményei.

   A Skorpió és az elengedés - elbocsátás, a neheztelésektől, a haragtól és a nyílt, vagy rejtett gyűlölettől való megszabadulás  titka ugyanis az, hogy csak, és csakis azt lehet, azt tudjuk igazából elengedni, elbocsátani és megbocsátani, amit jól megfogtunk: amit jól felfogtunk, amit jól, tehát teljes egészében és metafizikai mélységében megértettünk. Ami betegségi okok és balesetek-sérülések (nemi szervek sérülése, farok-csont és medence-tájék, vagy az orr sérülése) szerelmi- szexuális problémákat illeti, a Skorpió esetében, ez nem csak az egyén lelki egyensúlyra és harmóniára való törekvéseinek szintjén merül fel mint a Mérlegnél, hanem a szerelem és a szexualitás által implikált metafizikai kiegészülési, spirituális kielégülési, egységesülési, kiegyenlítődési és szellemi megújhodási (újjászületési) állapot elérése és, az ezzel járó lelki átalakulási problémakör teljes mélységében (asztrális, mentális és kauzális dimenziókban is) való átélése az egységesülési élmények spirituális emlékezés szintű rögzítése. A Skorpió betegségei ezeknek a megoldatlan lelki és szellemi problémáknak a fiziológiai következményei.

   Ezért amennyiben egy Skorpió-karmás személy képtelennek bizonyul negatív élettapasztalatai ellenére is, e rendkívülien összetett életkérdés sajátos vetületeit az öntudatán belül egyesíteni, különösképpen ha a Skorpió jegyében is született és ugyanebben a jegyben, vagy az ennek megfelelő VIII. házban lélektani diszharmóniákat és rendkívüli feszültségeket jelző karmikus pontok (Lilith, Sárkányfarok), vagy erősen negatívan fényszögelt bolygók is kerülnek, - amilyenek például a Hold, a Szaturnusz, az Uránusz, a Neptunusz, vagy a Plútó- a szülött a depressziós és a pszichés problémáktól egészen a szexuális devianciákig és az elmekórtani zavarokig (és ezáltal a kétségbeesett állapotban elkövetett öngyilkosságig is) eljuthat. Ugyanis, nemcsak rendkívüli szexuális ösztönössége uralkodik a Skorpió típusú emberen e pszichés és szomatikus folyamatokat a végletekig kiélező, tüzes Mars hatására, hanem a Plútó által képviselt egyetemes igazság és egyetemes kiegyenlítődési szenvedély is. Ráadásul a Skorpióra, alapminősége az egyetemes elemi felosztás szerint a Víz-minőség (erős lelki magnetizmus és ugyanilyen erős érzékenység) jellemző, de mivel a Mars kiemelten tűz-bolygó, ez az állapot, már eleve feszült állapotba helyezi azt a szülöttet, akinek karmája szerint elsődleges életfeladata a Skorpió princípiumával harmóniába kerülni. De a Skorpió másik uralkodó bolygója, a Plútó sem egyértelműen Víz-jellegű: a Víz és a Tűz őselemek egymás áthatásából létrejövő alkímiai tinktúra minősége jellemzi a Plútó természetét.  

   Ezért a Skorpió spirituális erőterében két egymásnak igen ellentmondó, egymást kizáró  alkímiai "természet" uralkodik, nevezetesen a Tűz és a Víz elemek természetei, amelyeknek, ha nem sikerű egy személy szellemi és lelki, de nem utolsósorban biológiai életszféráiban harmonikusan kiegészíteni és kiegyenlíteni egymást, akkor az egymás kizárására, elnyomására tőrnek, aminek a következtében a ténylegesen(!) fel nem ébredt Skorpió-személy, mikor a sajátosan értelmezett igazság-szenvedélyének a „meg nem értett” foglya, mikor a teljes relativitás szellemében csapongó érzelmeinek és érzéki vágyainak. Természetesen, e belső, mentális és pszichikus gyökerű ellentmondásnak előbb-utóbb jelentkeznek az élet minden területét megmérgező, de különösen a szexuális és a szerelmi párkapcsolatok kibontakozását megnehezítő és azokat tönkretevő problémái, krízisei.

   Ugyancsak innen ered hatalmas vitalitásával és csodálatos fizikai regenerációs (gyógyulási) képességével ellentétes, sokszor mindent sötétben látó, a depressziós állapotok intenzív átélésére való hajlama, halál-vágyig elmenő kietlenségi és hiábavalósági érzései, amelyek nem egyszer a mérhetetlen alkohol, vagy más mérgező italok, ételek fogyasztásában is megnyilvánuló, önpusztítási késztetésekig és az öngyilkossági gondolatok latolgatásáig is elviszik. 

   De maradjunk a konkrétumoknál: amennyiben a sorsképletben a Lilith, vagy a Sárkányfarok található a Skorpióban, vagy a Skorpió jegyében álló bolygók többségben diszharmonikus fényszögeket kapnak, az illető bolygók által megtestesített teremtő ősprincípiumok a személy karakterében feszültség-okozó érzelmi és gondolkozási zavarban és viselkedésbeli (lelki) zavarodottságban és agresszivitásban, valamint ellenőrizhetetlen szenvedélyességben nyilvánulnak meg. Ennek következtében a szülött hajlamos lesz a hormonális önmérgezésre, és ez által elsősorban a nemi szervek és a szaporodási szervek betegségére, rákosodására, vagy más módon történő (pl. baleset általi) károsodására, a bélrendszer alsó szakaszának és a nemi szervek gyakori gyulladására, fertőzésére és más jellegű funkcionális zavaraira. Így például a végbélgyulladásra, a vastagbél és a stigma-bél betegségeire, az elengedési és lemondási képtelenségből eredő székrekedésre, végbélpanaszokra, aranyérre, prosztata-rendellenességre, nők esetében a szüléssel kapcsolatos gondokra, spontán vetélésre, a szexuális élet zavaraira, fertőző nemi betegségekre. Mivel az ember általában nem tudja, hogy betegségeinek igazi oka az ő spirituális, mentális és érzelmi életének a tisztázatlanságában és feszültségeiben keresendők és gyökeres, általában gondolkozásbeli, valamint viselkedésbeli (mentalitásbeli) változások szükségesek a betegségi állapotainak a meghaladására, szükségesek lehetnek az alhasi (prosztata, here, méh és petefészek funkcionális zavarainak kiigazítását, megsegítését, vagy azok kivételét célzó) műtétek is. De hiába, az esetleg jól sikerült műtétek is, mert a teljes gyógyulás csakis akkor következik be, ha az illető szervvel, vagy testrésszel kapcsolatos pozitív lelki viselkedést a magáévá és állandóvá teszi az egész világ- és életszemléletében. 

   A vesék, különösen a mellékvesék megbetegedései, valamint a húgyhólyag és a húgyvezetékek betegségei is általában Skorpió-betegségek, mindannak ellenére, hogy a Mérlegre is jellemzőek és mivel az orr is a Skorpióhoz tartozik (mint a lényegi igazságokat kereső-kutató szaglás, szimatolás szerve), az orrpolip és az orrhurut is jellemző Skorpió-betegség, ész azt jelzi, hogy az illető (beteg) személy – vagy kiskorúak esetén, azok édesanyja! – nem képes, vagy tudatosan nem hajlandó mélyen „beszagolni” a zavaros és vele születetten negatív mentalitású (negatív képzetekkel és érzelmekkel telt) tudattalan lelki világába.

 

TOVÁBB

Asztrológia: a Nyilas konstelláció céltévesztésének veszélyei

Asztrológus: Kozma Szilárd (karmát, családi, párkapcsolati, foganási, pár- és pályaválasztási problémák rejtett okait, valamint a titkos sors-problémák helyes megoldási lehetőségeit feltáró)

 

A Nyilas karmával, vagyis a negatívan fényszögelt Nyilas nappal, valamint a Nyilasban álló Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek jellegzetes baleseti- és betegség-hajlamainak a rejtett, igazi okai. A Nyilas karmának a a feloldási és meghaladási lehetőségei, vagyis a Nyilas jellegű sorskrziseknek a feloldási lehetőségei, betegségeiből való, teljes gyógyulásának a feltételei.

    A Nyilas csillagképe az egyetemes törvényeknek az individuumok közötti kapcsolatokban (jelesül az emberi személyekké oszlott egyetemes léttudat kapcsolatában) történő érvényesülési lehetőségek spirituális erőterét testesíti meg, valamint azt az egyetemes létmozzanatot, amelyben a Sskorpió mozzanatában anyagi lét fogságából kiszabadult (A korábban az anyagba süllyedt és az anyagba szédült – sötétedett – majd abból magára ébredő és magát kiszabadító) szellem feltámad és határozottan megcélozza az ősállapotba (A mennyek országába) való visszajutást.

    Emberi viszonylatban ennek a hatásai nagyjából a személyközti kapcsolatokban, valamint az embernek a természettel való felemás kapcsolatában, annak az erkölcsi vetületében érhető tetten. Ezért a Nyilashoz tartozik az igazság, az erkölcs, az erény, a törvény, a szellemi nyitottság, a barátság, az értéktudat és a helyes  értékítélet kérdése. És diszharmonikus megnyilvánulásában ugyancsak a Nyilashoz tartozik ezeknek az ellentéte: az áltatás és az önáltatás (hazudozás), a szélhámosság, a szemforgatás, az önhittség, a kapzsiság, a mások öncélú dicsérete, felmagasztalása és a mások lenézése, a megalázkodás, illetve a megalázás eltűrése és a mások megalázása, a téves ítélet, az intrika és az öncélú kritika, a misztifikálás, a vallásos és a tudományos babona és a dogmatikus gondolkozás.

    A Nyilas jegyében született személyek, valamint a Nyilas- Karmához valamilyen más, a horoszkópjukból (is) kiolvasható módón kapcsolódó személyek, csakúgy mint a többi tűz-jegy esetében, kimondottan az igazi (spirituális) személyiség (a szellemi Én-tudat) megszerzésének és kialakításának, csiszolásának és finomításának az élet programjával születnek a világra. De a Nyilas, a Kostól és az Oroszlántól eltérően, nem nyílt erőszakkal előretörően (Mars) és nem minden más személyiséget, "idegen" személyi akaratot elsöprően (Nap) nyilvánul meg, hanem a több megfontoltságot és több körültekintést, erkölcsi érzéket igénylő, az igazi értékek helyes megítélési képességét megtestesítő Jupiteri elv szerint. Ezért is, a Nyilas nem sarkalatos jegy mint a Kos, sem nem szilárd jegy mint az Oroszlán, hanem a szellemi-értelmi tendenciákkal inkább kapcsolatban álló, változó minőség jellemzi. Ennek az spirituálisan extrovertált magatartásnak köszönhetően, a

Nyilasok különösebb egészségi problémákat nem okoznak maguknak, csak akkor, ha a horoszkóp többi eleméből következően, misztikus öncsalókká, önmagukat is áltató szélhámos hazudozókká, dogmatikusan szűk látókörűekké válnak, vagyis akkor, ha mindenféle szellemi nyitásra, őszinte, becsületes és világos  lelki viszonyulásra képtelennek bizonyulnak.

   Amennyiben tehát egy általános szellemi nyitottságot és pozitív szabadelvűséget vallhat a magáénak, a Nyilas-típus eléggé otthonosan és különösebb akadályoktól mentesen mozog az életben és a világban, főképpen ha a dogmatikus gondolkozástól is sikerül mentesíteni élet és világszemléletedét. Mivel tüzes, férfias és kiáradó energiák hordozója, másokat elég gyakran megsebez, amikor szándékosan és célzatosan vagy minden különösebb szándék nélkül, "csak úgy, sportból", el-el ereszt egy-egy mérges megjegyzésbe (vitriolba) mártott nyílat a szertartásos jótékonykodásai közben. Ezek a céltalan nyílvessző-sebek azért fájnak a leginkább, mert a legtöbbször "ezt nem vártam volna tőle" hangulatban kénytelenek elszenvedni az ártatlannak látszó áldozatok. (Azért csak látszólagosan ártatlanok, mert végül is mindenki a saját Karmája alapján és egyáltalán nem véletlenül kapja meg azt, amit éppen egy hipokrita és a szó szoros értelmében szemforgató Nyilastól kell megkapnia.) Ezért még akkor is érezzük a Nyilastól beszerzett sebeinknek fájdalmas nyomát, ha a Nyilas-ember azóta már többször elárasztott jótéteményeivel.

   Szóval még a jellegzetesen Nyilas szellemiségű, nagyméltóságú egyházképviselők és békepolitikusok személyi életében és személyi kapcsolataiban is akadnak bőven problémák, még akkor is, ha ezek többnyire és látszatra mindig áthidalhatóak. Sőt: valójában a Nyilashoz és a Bakhoz kapcsolódik az ősbűn folyamatos elkövetése, illetve az embernek az a minden áron "jóra" való törekvése, hogy minél erőfeszítés-mentesebb életet folytasson és minél nagyobb élvezetekhez jusson. Pontosabban: hogy minél nagyobb fokú kényelemhez, a természeti elemekkel és folyamatokkal szembeni biztosítottsághoz és minél több öncélú örömérzetet, okozó eseményhez és "élvezeti cikkhez" jusson, lehetőleg lelki és testi erőfeszítés és személyi áldozat nélkül.

TOVÁBB

Asztrológia: Bakok csak látszólag könnyű karmája

Kozma Szilárd asztrológus:

A BAK jegyében született és a Bak Sárkányfarokkal, valamint a Bak Lilith-tel rendelkező személyek betegségei, betegség- és baleset-hajlamaiknak szellemi-lelki okai, ezek meghaladási lehetőségei, a teljes gyógyulásuk feltételei

 

A Bak napjegy egyetemes lét működése törvényességének és az egyetemes felelősségtudatnak (A megváltódási szükség tudatának) vagyis a megváltódási folyamatok létrejöttének és megvalósulásának a feltételeit és szabályait biztosító, valamint az ősi teremtő- megváltóerőknek az ide vonatkozó megnyilvánulásit szabályozó erőtere. Ez azt jelenti, hogy az ember számára, a Bak által megtestesített erőtér őselve, a teremtett létnek a kiegyenlítődését biztosító és a létfolyamatokat az egyetemes kiegyenlítődés irányba terelő, a lét és az élet folyását, az egyetemes megváltás logikája szerint szabályozó törvényekkel való találkozását biztosítja. Ez az ember számára társadalmi – közösségi problémák és érdek-ütközések, érdek-egyeztetések, a közösség-alkotások elméleti (ideológiai) és gyakorlati (politikai) jellegzetes életkörökben és erőterekben jelenik meg. A Bak szellemisége tehát, az ember számára a közösségi-társadalmi élet gyakorlati területein és a közösségi-társadalmi élet sajátos területein, azok hivatalos intézeteiben és intézményredszerében, valamint a politikai életszféra különböző és ellentmondásos érdekeinek a bonyolult szövevényében nyilvánul meg a leginkább és a leghatározottabban. Azon személyeknek tehát, akiknek ide vonatkozó karma, vagy gyakorlati életfeladat olvasható ki az asztrológiai sorsképletéből, feltétlenül meg kell ismernie, szemmel kell tartania és konkrét élmény- és tapasztalatszerzés céljából gyakorlatilag is, felelős tudatossággal be kell hatolnia e területre és ott helyt kell állnia.

Ezért, a Bak jellegű karmával, vagyis a Bak jellegű, mélytudati negatív személyi meghatározódásokkal, negatív spirituális-programmal született személyek nem csak, hogy érzéketlenek az egyetemes törvényekre, de egyenesen irritálódnak ezeknek a létezésének még csak a gondolatától is, és ha önkéntelenül is, de valamilyen nyilt, vasgy rejtett formában, de mindig a spirituális rend, harmónia, és főképp: törvényesség megbontására, illetve hamis törvényesség és hamis harmónia létrehozására törekszenek. Ezért, ha nyilt, ha rejtett formában, de ők mindig a közösségi - társadalmi cselekvési rendszerek életkörével viaskodnak, ahhoz vonzódnak önkéntelenül, vagy éppen attól menekülnek, vagy csak óvakodnak, miközben vonzza őket, azt gyülölik, szidják, szeretik és utálják egyszerre önkéntelenül. Amennyiben az utóbbi eset áll fenn, ez azt jelenti, hogy a Bak szellemiség igen negatívan jelentkezik a személy jellemvonásaiban és az illető személy teljesen azért zárkózik el a közösségi társadalmi élet formáitól, mert fél a közösségi szintéren rá váró küzdelmektől és nehézségektől, az ott rá leselkedő esetleges kudarcoktól, csődöktől és megszégyenülésektől, mivel nincs érzékük a törvényességhez és az arányossághoz, és úgy képzelik, hogy a társadalomban és a közösségben csakis korrupció, csalás és hazudozás, illetve háttérből való befolyásolás (intrikálás) által lehet eredményeket elérni.

Egy jellegzetes élethelyzet, jelenség, egy problémakör irracionális elutasítása azt jelenti, hogy a személy fél attól a problémakörtől, mivel ott nehézségeket tapasztal, vagy ösztönösen érzi, hogy ott vele szemben támasztott különleges elvárásokra, igényekre, és ezeknek megfelelő konfliktusokra, kemény akadályokra, elutasításokra és esetleg komoly kudarcokra, szenvedésre is számíthat.

Ezeket viszont a horoszkóp segítségével fel kell tárni, majd tudatosan fel kell vállalnia és addig kell próbálkoznia, amíg ezeken az életterületen is kiismeri magát és el kell jutnia oda, hogy a játékszabályokat megismerve, képessé váljon a jó tájékozódásra, a helyes cselekvésre és a közösségi szellemben történő felelős gondolkozásra.

A pozitív Bak a földi élet gyakorlati megvalósítási szintjére, a közösségbe hozza a Nyilasnál még csak nagyvonalakban és inkább az érzelmek és az eszmék szintjén jelentkező, törvényes erkölcsiség megvalósításának a szükségét és tisztázza azt, hogy megváltás ? kiegyenlítődés, csak és csakis a gyakorlati földi életfeladatok maradéktalan felvállalásával és a cselekedeteinkért, szavainkért és gondolatainkért-képzeletünkért és képzeteinkért való felelősségvállalással, valamint a természeti törvények tiszteletben tartásával és az anyag által visszatükrözött szellemi információk megfigyelésével és helyes értelmezésével lehet.

Mivel a zenit-pont mellett helyezkedik el, a Bak típusú ember is éppen annyira szeret vezetői-vezéri-szerepben tetszelegni mint a Kos és éppen annyira szeret hatalomban lenni és mások fölött uralkodni mint az Oroszlán, és minderre ráadásul, a kárpáti zerge biztonságával szeretne a szakadékos magasságok szikla-talaján megállni, a felhőkkel és a napsugarakkal közvetlenül érintkező (közösségi) csúcsokon sütkérezni. Ezért, néha a Kosnál és az Oroszlánnál is nagyra vágyóbb, magasra törőbb, hatalommániásabb és kegyetlenebb. Amenynyiben viszont keveset tud a földi élet részletkérdéseiről és gyakorlati nehézségeiről és a lélek mélységeiről, valamint az anyag belső szerkezetéről és a benne, az állati ösztönség szintjén jelentkező őserők természetéről, sok szenvedésben kell részesülnie, amíg a megfelelő szellemi érzékenysége kialakul. Vagy, a tanulást egészen lentről, a bányák és barlangok által megtestesített tudatalatti rétegek nehéz anyagának feltárásával, kiemelésével, átvilágításával, megfigyelésével, értelmezésével és az anyag alján és a tudattalan szellemvilág mélyén rejlő jelenségek, formák jelentése metafizikai értelmének megfejtésével kezdeni.

Ő az, aki hat éves korában máris (a kezedben jópofán, később már fárasztóan, vagy nevetségesen) komoly, nehézkes, öreges, koraérett, vagy koravén. Hiszen már akkor megsejti, hogy neki nagyon sok megrágni és megemészteni (befogadni, megvizsgálni, megérteni, és hasznosítani) valója van az életben és rendelkezik is a kásahegy átrágásához (megértéséhez, értelmezéséhez) szükséges szívóssággal, kitartással, türelemmel.

Lassan és alaposan rág és emészt, mérlegel, megfigyel, megfontol, kételkedik, bizalmatlankodik és bizonytalankodik, millió szemszögből vizsgálván meg a megértendő és megoldandó feladatát és amennyiben megoldhatatlannak, megemészthetetlennek ítéli, több fárasztó vizsgálat után is, később messze elkerüli azt.

Amennyiben viszont megfejtette, az így szerzett ismeretit-a személyes tudást!-okvetlenül felhasználja a társadalmi élet valamely csúcsának a meghódítására, de legalább is, a hatalom megszerzésében vagy megtartásában szorgoskodó személyek (tanítványok) kioktatására.

Amennyiben a Bakban, vagy a X. házban álló főbolygóink diszharmonikus fényszögeket kapnak horoszkópunkban, az előbb felsoroltaknak a szélsőséges változatát, vagy azoknak poláris ellentétét leszünk hajlamosak elkövetni mindennapi életünkben: merevek, vagy zárkozottak leszünk, nem csak a társainkkal, partnereinkkel és családtagjainkkal szemben, hanem minden újnak, vagy szokatlannak tűnő eszmével, eszmerendszerrel szemben is. Különböző mesterséges eljárásokkal és módszerekkel igyekszünk ezeket magunktól távol tartani, vagy, éppen fordítva: erőszakosan provokáljuk, erőltetjük bizonyos természeti folyamatoknak időnap-előtti megjelenését, felelőtlenül megváltoztatván az egyetemes törvények szerint (az idő, vagyis a Ritmus és a Ciklus törvénye szerint) megnyilvánuló természetes folyamatokat-sokszor a saját fizikai és pszichikai lehetőségeink és képességeink (vagy sorsfeladataink) ellenére is-, azt gondolván, hogy nyereséghez jutunk ezáltal. Eközben az erőszakoskodásunk és a lehetőségeinkkel való visszaéléseink következménye egy másik életterületen sokkal inkább visszadob bennünket fejlődésünkben (Ezért a Bak napjegyének megfelelő spirituális erötér és a Szaturnusz által megjelenített őserő a legközelebb áll az Ok és az Okozat, vagyis a Karma törvényének beteljesüléséhez.).

 

TOVÁBB

Asztrológia: a Vízöntői karma zseniális sorsrontása

Asztrológus: Kozma Szilárd (karmát, családi, párkapcsolati, foganási, pár- és pályaválasztási problémák rejtett okait, valamint a titkos sors-problémák helyes megoldási lehetőségeit feltáró)

 

A Vizöntő karmával, vagyis a negatívan fényszögelt Vizöntő nappal, valamint a Vizöntőben álló Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek jellegzetes baleseti- és betegséghajlamainak a rejtett, igazi okai. A Vizöntő karmának a a feloldási és meghaladási lehetőségei, vagyis a Vizöntő jellegű sorskrziseknek a feloldási lehetőségei, betegségeiből való, teljes gyógyulásának a feltételei.

    A Vízöntő egy kimondottan spirituális és rendkívülien összetett problémákat hordozó konstelláció, és ezért, ahhoz hogy megértsük a Vízöntő-karmával született személyek problémáinak a valós okait, nagyon körültekintően kell eljárnunk, mivel szükséges a konstelláció által megtestesített spirituális erőtér jellegének a minél teljesebb felmutatása, megértése. A vízöntő tehát, metafizikai szinten, az egyetemes értékű szellemi információ-áramlásnak és az információk hatásának és kölcsönhatásának és ezáltal a különböző lét-struktúrák szellemi együttműködésnek, vagyis a struktúrák közötti kölcsönhatások következményének és így, az információt hordozó struktúrák egymás-megtermékenyítésének és kiegyenlítődésének, valamint az autonóm irány- és sebességváltoztatási képességnek a konstellációja.

    Ezáltal számunkra, az emberek számára, a Vízöntő az egyetemes törvényekben (is) megtestesülő egyetemes lét-tudatnak, az úgynevezett Isteni Intelligenciának (Az abszolút értelemnek), valamint ezzel a kauzális ősi értelemmel való együttműködési és együtthatási szükségnek és képességnek a konstellációja! És úgyszintén ezáltal, a Vízöntő az ember számára, nem más mint az egyetemes személyiségű, az egyetemes felelősségérzettel rendelkező személyi-tudatú ember kialakulásának a konstellációja, valamint az egyetemes cél-tudatra alapozott autonóm gondolkozási- határozati és cselekvési képességek kialakítása szükségének és lehetőségnek a konstellációja.

    Emberi szinten tehát: a Vízöntő a mentális és a spirituális kollaboráció-készségnek és lehetőségeknek a kauzális erőterét megtestesítő konstelláció. Ezért a lehetőségek bolygójaként ismert Uránusz által uralt Vízöntő a minden irányban mozgó, mentális és kauzális információáradatoknak, a mentális szinten való kép és képzetalkotási - és a materiális megvalósítási lehetőségeknek, tehát, a teremtő imaginációnak az anyagi struktúrákká keletkezési és rendeződési lehetőségeinek, valamint a minden irányba nyitott lehetőségeknek a konstellációja. És ezzel együtt a poláris végletek szabad megnyilvánulásának és szabad átélési lehetőségeinek a napjegye is. Ezért a Vízöntőt a szabadság és az emberi szabad-akarat megvalósulási napjegyeként is emlegetik.

     A Vízöntő tehát egy jellegzetesen egy spirituális jegy, és ezért a Vízöntő – karmával született személyek, majdnem mindent a tudományos gondolat és a technikai képzelet erejével valósítanak meg (ezért a feltalálók konstellációja is többek között) és ezek a személyek még a hétköznapi - gyakorlati gondolkozás közben is az alkotó szellemi világgal állnak kapcsolatban és ezért például náluk még az érzelmek végletes átéléseinek is, végzetes lehet a következménye.

TOVÁBB

Utólagos konzultációs lehetőség

Kozma Botond Szilárd karma- és családasztrológus:
 

Kedves régi és jövendő horoszkóprendelők!!       

A minap kaptam egy barátommá vált régebbi rendelőmtől egy levelet, amelynek a következő részlete, nem csak erősen meggondolkoztatott, de mivel másoktól is kaptam már hasonló figyelmeztetést, miszerint, hiába találóak és átfogóak az általam készített karmikus és életfeladat- feltárások, mert, már csak a befogadandó – feldolgozandó új információk nagy mennyisége miatt sem tartalmazhatnak hónapok és évek múlva felmerülő konkrét élethelyzetekre és sors-problémákra részletes viszonyulási, megoldási tanácsadást. Ezért erre a hiányosságra, az általam Margónak elkeresztel barátnőm, egy szerintem elfogadható, pragmatikus megoldást javasolt:   „...felvetődött bennem, hogy lehetne akár bővíteni a listát azokkal, akiknek ugyan már elkészítetted a szintézisét, de mondjuk megakadnak egy fontos sorsproblémánál, illetve szerintem bőven akadnának olyanok is, akik komolyan veszik a felvételen elhangzottakat, de időről időre szükségük lenne mélyebb sors eligazításra. Mert az nagyon rendben van, amit a felvételeken elmondasz, de adódik ezer meg egy helyzet, amikor nem tiszta, hogy miért halad az ember hátra ahelyett, hogy előre haladna. Tudom, elmondtad annak idején, hogy onnantól kezdve magára van utalva az ember, hogy elkészítetted a szintézisét és azt is tudom, hogy egy-egy kérdésre szívesen válaszolsz a Logoszon (www.asztrologosz.com c. portálunk) ingyen is, de azt azért nem várhatja el az ember, hogy folyamatosan rendelkezésre állj ingyen. Például évente egyszer, annak akinek már van szintézise, x összegért 1-2 max 3 hangfelvétel erejéig át lehetne beszélni az irányokat. Remélem nem veszed sértésnek a felvetést, igazából én magamból indultam ki, ha lenne ilyen, bizonyára igénybe venném, Meg ugye sok olyan ember van, aki nem szívesen tár a nyilvánosság elé dolgokat, lehet így bátrabban mennének tovább az élet rögös útján.”       Nos, az ötletnek én is örvendek és a lehetőséget azonnal fel is ajánlom mindazok számára, akiknek 2OOO-től erre felé, tehát az utóbbi évek folyamán horoszkópot készítettem, hogy nyugodtan jelentkezhetnek ilyen, az új életeseményeik tükrében történő horoszkóp—kiegészítésekért (hangfelvételek segítségével történő értelmezésekért és eligazításokért, asztrológusi tanácsokért). És nem csak azért mert Margó barátnőmnek teljesen igaza van abban is, hogy sokan azért nem kérdeznek a Logoszon mert kényelmetlen számukra, hogy ingyen tanácsokat kérjenek, mások meg azért, mert nem szeretik a nyilvánosságot, hanem azért is, mert engem nem csak hogy roppant érdekel az, hogy egy – egy személy, vagy család miként boldogul az életben miután a horoszkópját elkészítettem, illetve szeretnék segíteni, ha elakadnak, mivel nagyon fontos számomra az a tudat, hogy tényleg – gyakorlatilag is tehát! - a segítségükre volt az, hogy velem találkoztak, illetve, hogy a horoszkópjukat valamikor elkészítették velem.     Remélve, hogy hamarosan minél többen fognak élni ezzel az új lehetőséggel (is), maradok barátsággal:   Kozma Szilárd

 

TOVÁBB

Asztrológia: a halak konstelláció karmája

 

Asztrológus: Kozma Szilárd (karmát, családi, párkapcsolati, foganási, pár- és pályaválasztási problémák rejtett okait, valamint a titkos sors-problémák helyes megoldási lehetőségeit feltáró)

 

A Halak karmával, vagyis a negatívan fényszögelt Halak nappal, valamint a Halakban álló Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek jellegzetes baleseti- és betegséghajlamainak a rejtett, igazi okai. A Halak karmának a a feloldási és meghaladási lehetőségei, vagyis a Halak jellegű sorskrziseknek a feloldási lehetőségei, betegségeiből való, teljes gyógyulásának a feltételei.

   A Halak-konstelláció által megjelenített spirituális erőtér az Egyetemes Lét egységes és éber átélési szükségéhez, az abszolútumba, az abszolút lét-állapotba való reintegrálódás (- Azzal való egyesülés, egybe olvadás, Megváltódás) szükség-őselvéhez kapcsolódik és ezért, ezen egység-tudat és egység-élmény megvalósításának az elérését megelőző sorsproblémákat, a határtalan ős-egység tudatos átélési képessége megszerzésének a spirituális kényszeréhez (őshívásához), a fényre, tisztaságra és szeretetre való törekvések önkéntelen késztetéséhez kapcsolja az emberi lelkeket.

    Ezért a Halak által megjelenített kauzális morfogenetikus erőtér az Abszolút Léttel való egyesülésnek – egybe olvadásnak, az őselvének való feltétel nélküli odaadás és önátadás szükségének a belső érzetét és szellemiségét (A teremtői és megváltói abszolút lét azonosságtudatát) igényli, tartja fenn és áramoltatja. Ezért a Halak konstelláció az emberi egyén számára, az egész létezés egységének, vagyis a teremtői azonosság-tudat egységes és éber átélésének a szükségét hozza a sorsába, ehhez a személyes és ugyanakkor egyetemes alap-létélményhez kapcsolja az embert és ezen tudatos átélési képesség megszerzésének kényszeréhez (un. őshívásához) irányítja. A Halak napjegy által megtestesített morfogenetikus erőtér eredeti pozitív szellemisége, lelki és szellemi tisztaságra, az értelmes - tehát a teremtés és a megváltás szolgálatába állított! -, és az önzetlen áldozatkészségre és a diszkrét szeretetáramoltatási képesség elérésére való törekvések felé, az egyetemes szeretet-princípiummal való azonosulásra sarkalja az ember szellemét. Ezért tehát ennek az ellentéte: a diszharmonikus Halak-karmával rendelkező ember általában a hamis, kábult, homályos és zavaros (spirituálisan - értelmileg tisztázatlan) egységtudatból, de még inkább a hamis (korrupt és primitív: érzelgős) egységérzetből adódó, zavaros, homályos és kaotikus szeretet-képzetek kábulatának rabságában él. Két lábával nem a földön jár, nem akarja meglátni a gyakorlati igazságot, mivel nem akarja lelkéhez közel engedni, meg- és elismerni sem a fizikai valóságot, sem a metafizikai realitásokat, hanem azok elfogadása helyett, a kaotikus érzelmeinek alávetetten és a karmájának kiszolgáltatottan, a káprázatok világában él és tévelyeg. Ezáltal a sorozatos önámítást és így, menthetetlenül a szenvedélyeitől, a többi embertől, a körülményektől való függőségi viszonyt választja. Ő a zavarossága miatt megértésért, irgalomért és sajnálatért vágyakozó infantilis zsarnok, a megérteni való örök gyermek, vagy az önmagával való egyenesbe kerülést elérni is képtelen, folyamatosan meghasonló vagy egyenesen korrupt felnőtt, aki ugyan rendkívüli empátia készséggel, nemes érzésekkel és erős spirituális képességekkel is rendelkezhet, mint művész- és kolduslélek, de aki végül mindig egyedül marad, vagy akit végül, így vagy úgy, mégis mindenki megbánt, vagy elítél, és aki, végső soron, maga is mindenkit megbánt szűkös helyzetéből, vagy a magatehetetlenségéből következő elkeseredettségében.

    Ártatlansága csupán látszat és szakrális maszk (Hamvas Béla) aminek segítségével még mindig reméli, hogy karmikus sorsfeladatával nem kell szembenéznie, azt nem kell felvállalnia és nem kell saját sorsáért, üdvéért felelősséget vállalva, azt határozottan és örökérvényen a saját kezébe vennie.

   

 

TOVÁBB

Asztrológiai Sorselemzés- és horoszkóprendelés

Asztrológus: Kozma Szilárd (karmát, családi, párkapcsolati, foganási, pár- és pályaválasztási problémák rejtett okait, valamint a titkos sors-problémák helyes megoldási lehetőségeit feltáró)

 Karmikushoroszkópok rendelésére vonatkozó tájékoztató

 

 Irányelvek:

1. Az általam készített horoszkóp-értelmezés személyes, tehát személyre szóló konkrét és lényegi információkat tartalmaz, ezért a mondatai egyszerűek és világosak és nem olyanok, mint az általános metafizikai információkat tartalmazó cikkek, vagy tanulmányok szövegei. 

 2.  Az, az asztrológus, aki a divatban levő sors-képzeteknek felelteti meg a feltárásait és sors-rendezési tanácsait, vagyis az asztrológus, aki hízeleg a rendelőinek, vagy aki pontos és részletes karma- és életfeladat-feltárás helyett, "jókat és szépeket” jósol nekik, nem csak, hogy félrevezeti azokat, de mérhetetlen és sok esetben helyrehozhatatlan károkat is okoz.

3. - Lehet részletben is honoráriumot küldeni: Azt tudom ajánlani könnyítésként azoknak, akiknek kevés a pénze, vagy még bizalmatlanok, hogy fizessenek részletben. Vagyis, hogy küldjék el az analitikus, vagy a szintetikus horoszkóp értékének a felét előlegben és én annak a fejében, első fordulóként, elvégzem a feltárásnak a sors, és a sors-problémát okozó és magyarázó karmikus részét. És ha elégedettek az elvégzett résszel, illetve, amikor kerül még pénzük, akkor elküldik a honorárium maradék felét, és én elvégzem (befejezem) és elküldöm a horoszkópnak a részletező – szintetizáló és a krízisoldó - tanácsadó részét is.

Kedves érdeklődő!

    Bármennyire is sikerülne részletesen leírni és elmondani azt, hogy mit tartalmaznak, és főként azt, hogy miben különbözik az általam készített, kauzális - karmikus látásmódon (tehát: általános és egyéni rendeltetés szerinti) alapuló horoszkópok tárgykezelése, a jósló, vagy más féle (pl. pszichologizáló) horoszkóp-értelmezésektől, ön úgy is csak azt követően győződhetne meg a munkám gyakorlati hasznáról és minőségéről, miután a horoszkópja a kezébe került. Ezért arra gondoltam, hogy az önreklámozás helyett, nyitok egy fejezetet a www.kozmaszilard.hu  c. és a www.kozmaszilard.com c. honlapjaimon az olyan, régi ügyfelektől érkezett köszönő levelek közlésére (Levelek főcím alatt), akiknek sikerült azonnal felismerni az általam kifejtett munka értékét, illetve, akiknek sikerült konkrét pozitív sors-változtatásokat elérniük az én horoszkóp-értelmezéseim segítségével. (Természetesen, ezeket a köszönő leveleket csakis, a szereplő nevek és más, esetleges ismertető jegyek átírásával közöltem. És arra is van példa, hogy az illető személy direkt szólt utólag, hogy írjam ki a rendes nevét, mivel ő, éppen a tőlem hallottak és olvasottak alapján, már ezen a szinten is, a nyitottságot választja. Ez viszont az ő döntésük volt és az én részemről ilyen jellegű kérés nem merült fel és nem is fog a jövőben sem, mivel teljes felelősséggel írom e tájékoztató végén azt, hogy mindenki számára a maximális diszkréciót garantálom.)  -  Meg vagyok győződve arról, hogy amennyiben nem annyira bizalmatlan és gyanakvó valaki, hogy ezeket a leveleket általam gyártott, szélhámos műveknek képzeli, jobban meggyőződhet a munkám jellegéről, természetéről és minőségéről, bármilyen más jellegű ajánlásnál, un. reklámozásnál.

Ízelítőül, íme egy ilyen, elemzés-végi levélváltás, amit egy asztrológiával foglalkozó, vagyis amit egy, nyolc évvel korábban egy komoly Magyarországi asztrológiai tanfolyamot végzett személlyel „zártam”:

2012.07.27. 15:59 keltezéssel, Anita Deres írta:

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

 

 

Date: Fri, 27 Jul 2012 20:48:33 +0300
From: kozmabszilard@gmail.com
To: da46810904@hotmail.com
Subject: Re: 9 . befejezés

Kedves Anita!


       Én is köszönöm a méltató sorait és egy úttal meg kérdem, hogy fel tehetem-e ezt a levelét a honlapomra változatlanul? 

Barátsággal: Szilárd

 

2012.07.28. 14:41 keltezéssel, Anita Deres írta:


Természetesen, Szilárd! Mehet a nevemmel, nyugodtan!

SZép hétvégét!
Anita


http://www.kozmaszilard.hu/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=43

Mindazonáltal, külön kitérek arra is, hogy mit tartalmaznak, és mit nem az általam készített személyi horoszkópok, annak ellenére is, hogy egyes rendelés után érdeklődők éppen attól irtóznak, hogy ezeket, a részletmagyarázatokat elolvassák. De a helyzet az, hogy annak a személynek, aki horoszkópot akar rendelni tőlem, figyelembe kell vennie azt, hogy életnek a legfontosabb döntése előtt áll, tehát tudnia kell, hogy mit választ! És ez akkor is így van, ha csak azt követően tudja igazából megérteni és belátni azt, hogy a rendelés latolgatásával sokkal fontosabb döntés előtt áll, mint  pl. egy autó vásárlása, vagy akár a családi ház, vagy egy öröklakás megvásárlása is (sőt: még annál is fontosabb döntés ez, mint pl. a házasságkötés, vagy válás, vagy a végleges külföldre költözés), miután a teljes horoszkópját megkapta, azt többször elolvasta, és a hangfelvételeket mind meghallgatta.

Hát ezért én nagyon kérem önt, hogy vegye komolyan az alant olvasandókat és a rendelés mellett való döntése esetén - első sorban az ön érdekében! -, a horoszkópkészítés közben velem való szoros együttműködést (levelezést) is. Értem ez alatt, az egymásnak felteendő kérdéseket és válaszokat. De biztosíthatom arról is, hogy az alábbiak elolvasása, abban az esetben is hasznos lesz az ön számára, ha úgy dönt, hogy mégsem rendeli meg tőlem a horoszkópját. - Kérem tehát, hogy vegyen komolyan ugyanúgy, ahogy én is, a teljes spirituális (Tehát Sors-tudatos!) felelősségemmel – Vagyis a saját sorsommal és a családommal szembeni felelősséggel! – arányosan komolyan veszek mindenkit, aki hozzám fordul sorfeltáró útmutatásért, minden olyan esetleges látszat ellenére, ami ennek az állításomnak ellentmondana.

(Kérem tehát, hogy legyen türelme az egyelőre fölöslegesnek tűnő részletek elolvasásához, bármennyire is „dinamikus” alkat ön, vagy ha úgy érzi, hogy nincs ideje, mert éppen azért fordult hozzám, mert „merő rohanás az élete”. Kérem hogy „állítsa le magát”, mert esküszöm, hogy ez most fontosabb, mint a dinamizmusának a kiélési szüksége, vagy a rohanás folytatási kényszere, és amennyiben gyermekei is vannak, elsősorban az ők érdekük az, hogy ezt az egy órát „megvonja” tőlük! – Hiszen éppen ezen múlik, hogy tovább kell-e bukdácsolnia egyik krízisből a másikba, és tovább kell-e rohangásszon össze vissza az élete kilátástalan labirintusában, vagy megnyugodhat már végre!)

   Nem azért részletező ez a tájékoztató, mert én szőrszálhasogató, piszmogó alkat, vagy grafomániás lennék (Sem a Szűz, sem az Ikrek-jelleg nem hangsúlyos a sorsképletemben!), vagy, mert szeretem magam „előadni”, hanem azért mert messzemenően át látom a munkám és hivatásom felelősség-súlyát és maximálisan helyesen és pontosan akarom önt tájékoztatni afelől, hogy mit is várhat ettől a munkától. Szeretném tehát már a kezdetek kezdetén tisztázni ön előtt, hogy milyen minőségi és mennyiségi munka ellenében igénylem a megjelölt honoráriumokat. Hiszen az, hogy egyetlen nap csak két, vagy esetleg csak egy hangfelvételt készíthetek el, nem azt jelenti, hogy haj de könnyű dolgom van, mert ilyen könnyen keresem a pénzt, hanem azt, hogy éppen annyi időre van szükségem amíg úgy át látom és gondolom a sorsképlet és a kettőnk kommunikációja tükrében a következő hangfelvételen mondandókat, hogy az, amit mondok egy hangfelvételen – nem viccelek! – az ön számára, minden szempontból érvényes legyen. Ezért pl., van, amikor egyetlen horoszkóppal (szintézissel) több mint egy egész hetet is dolgozom, a hétvégét is bele érve. És eszébe ne jusson senkinek, hogy egyszerre két, vagy három horoszkópon is dolgozni lehet, mint ahogy teszik azt a törvénybírók, vagy az ügyvédek, vagy az orvosok, hogy egyszerre négy – öt, sőt, akár 1O db. „ügyet” is tárgyalnak, vagy „futtatnak”, műtenek, és gyógyítanak is, állítólag… Mert, ha van munka, amihez esetleg az (persze: nem a jósló!) asztrológus munkája nehézségét hasonlítani lehet, az a szív- vagy agysebészeké, de felelősség szempontjából a személyszállító repülőgépek pilótáié, ahol és amelyben tévedni egyszerűen tilos. Legalább is, ami tőlem telik. Mert, ha hibás születési adatokat kapok pl. és arra alapozva, azon belül keresem meg – állítom be – a lehetséges legoptimálisabb születési órát, arról nem tehetek. Az asztrológus ugyanis a kapott információk szerint kell, hogy dolgozzon, és nem az oly sokat emlegetett és az igazából nem sokat érő, misztikus intuíciója alapján, mert amennyiben valaki az utóbbi alapján dolgozik, nem csak, hogy komolytalan és hiteltelen, de egyenesen sors-veszélyes tevékenységet folytat.    

     Érthető talán az általam fontosnak talált részletezés, amennyiben önnek az alant közölt információk fényében kell eldönteni azt, hogy érdemes-e „annyi pénzt kiadni” egy horoszkópért, amennyiért vásárolhat pl. egy pár jó minőségű korcsolyacipőt, síbakancsot, vagy egy jobb minőségű öltönyt? Vagy annyit, amennyibe kerül két darab autókerék-gumiabroncs. El kell döntenie, hogy ér-e annyit önnek, vagy másnak, a minden szinten „tisztába és rendbe tett” sorsa és élete, vagyis a nem azonnal, de néhány éven belül bekövetkező betegségektől való teljes megszabadulás, a harmonikus házasság, az egészséges gyermekek nemzése - világra hozatala, és a helyesen megválasztott életpálya, mint ugyancsak önnek, vagy másnak, a még csak műszaki vizsgai szinten sem megbarkácsolt autója, két új autólámpa, két akkumulátor, egy új mosdó- és vécékagyló, vagy öt db. fogának a betömetése, esetleg egy fogászati híd-korona elkészítetése? (Szerintem a horoszkóp ezeknél százezerszer többet ér, de erről önnek kell döntenie az alant olvasandók alapján!)  

E-mail címem tehát: kozmabszilard@gmail.com, a kozmabszilard@gmail.com, valamint az info@kozmaszilard.ro . Ugyanakkor az első imél-cím, valamint a Kozma Szilárd – Csíkszereda, egyben a skyp-címem is, és amennyiben a fent megadott linkre kattintva, elolvasta a válaszlevelek nagy részét, illetve az alábbiak elolvasása után is érdekelve érzi magát a horoszkóprendelésben, de úgy érzi, hogy a szándéka megerősítéséhez szüksége van még egy kis személyes beszélgetésre is, minden kedd, csütörtök és szombat délután is, Budapest időszámítás szerint 16 és 19 óra között, skyp-on felhívhat, hogy a képlete kapcsán váltsunk néhány szót előzetesen.    

Honlapom a http://www.kozmaszilard.hu és a www.kozmaszilard.com.  Létezik két régi változat is, a: http://www.eletasztrologus.tvn.hu és az http://www.asztrologosz.tvn.hu , amelyeknek az írott cikkei és tanulmányai kissé avultak ugyan, de a horoszkópkészítési lehetőségekről szóló hangos tájékoztatóját érdemes meghallgatni. (A bal oldali címoszlopban, a Lilithről szóló előadástól kezdve lefelé haladva.). Személyi horoszkópokkal, azok használatával és értelmezésével, illetve a horoszkóp elkészítése után beállt új sorshelyzetekkel kapcsolatos kérdésekre a http://www.asztrologosz.com című, megfelelő fórumokkal rendelkező portálunkon is válaszolok ingyen. (- Erre, a pontra a későbbiekben még részletesen visszatérek.)

  A kérdéseimre adott kis életrajzi leírásokra azért is szükségem van, a beállítás mellett, hogy a hangfelvételek készítése közben, az ön – önök… – által leírt családi és személyi életesemények segítségével, a horoszkóp-rendelő számára a gyakorlati tények szintjén is illusztrálhassam (személyesítsem), a horoszkóp-elemek konkrét jelentését. Minél több és jellemzőbb személyes élményekhez vannak ugyanis kötve ezek az asztrológiai értelmezések, annál könnyebb a megértésük, illetve annál könnyebb az illető életkörhöz tartozó összes (Még meg nem történt, de potenciális veszélyt jelentő) probléma megértése és felvállalása, vagyis a felvállalás és az átvilágítás segítségével történő meghaladása, a sors-veszélyek és csapdák megelőzése, az élet rendezése. Vagyis, a karma-krízis feloldásához vezető gyakorlati sorsfeladatok felvállalása is.     

Figyelem!  A yotoube-ra feltöltött asztrológiai konstelláció-értelmezéseimnek azokat a (messze nagyobb!) részét, amelyet átállítottam privát láthatásra, azok számára megnyítom, akik horoszkópot  rendelnek. 

TOVÁBB

Asztrológia: a végzetes Lilith és a Karma

Asztrológus: Kozma Szilárd (karmát, családi, párkapcsolati, foganási, pár- és pályaválasztási problémák rejtett okait, valamint a titkos sors-problémák helyes megoldási lehetőségeit feltáró)

A LILITH és az ÕSTEREMTÉS    

avagy:

A másságra való õssóvárgás, a szerelmi válságok,és a család-felbomlások valamint a szexuális perverziók igazi okai  

 

(A jelen tanulmánynak létezik egy hangos változata is – A Lilith nevû negatív karmikus horoszkóp-elemnek, illetve annak a gyökerének a szabad beszéddel elmondott és hang fájlokban rögzített spirituális és kauzális értelmezése. – a www.eletasztrologus.tvn.hu c. honlapomon, ahonnan egyszerû egérkattintással le lehet tölteni az illetõ fájlokat.)      A jelen téma szempontjából kiemelten jelentõs, Magia Sutra címû metafizikai mûvében, Hamvas Béla világosan kifejti hogy, függetlenül attól, hogy egyénileg miképpen, milyen szellemi és spirituális öröklõdés útján, hogy milyen gyermekkori és felnõttkori hatások által alakul ki, és, hogy mi befolyásolja a jelenben, az ember szellemi képzelete - Az egyéni életképzeletünk! - befolyásolja és irányítja a lelkünket, vagyis a gondolkozásunkat és az érzelmeinket. És ez, az idea-alapú szellemi befolyásolási - irányítási folyamat nem áll meg: Az úgynevezett pszichoszomatikus befolyásuk által, népiesen: idegalapon, a gondolataink és az érzelmeink modellálják (általában és egyelõre sajnos, inkább rongálják, károsítják) a testet, vagyis a biológiai szervezetünket. Sõt: a szellemi és a materiális kölcsönhatások szövõdményében, az életkörülményeinket is a pozitív, vagy negatív, a világos és tiszta, vagy a zavaros: az alacsonyrendû és önellentmondó képzeletvilágunk alakítja és irányítja (Figyelem: a valóságtól elszakadt idealisztikus fantazmagóriáknak maximum káros hatása lehet, még akkor is, ha misztikus, vagy vallásos fantazmagóriákról van szó!), annak ellenére, hogy a természettudományos világlátás perspektívájában ez fordítva látszik.     Rengeteg személyi horoszkóp-értelmezés és az egyre szélesedõ baráti és ismerõsi köreinkben elért pozitív eredményeink bizonyítják és visszaigazolják, hogy azok a genetikai térkép által kimutatható biológiai örökségek, amelyek NEM okoznak VÉGZETES (gyógyíthatatlan!) betegségeket és nem eredményeznek testi nyomorúságot, a spirituális képzelet által átváltoztathatóak (kijavíthatóak!) egészséges biológiai tulajdonságokká és képességekké. Jó példa erre a feleségem. Õt az édesanyja nagyon nehezen szülte meg, és kevés, majd semmi teje nem lévén, sem az elsõ szülött lányát, sem a két késõbb született fiát nem tudta szoptatni. Ráadásul a feleségem két testvére apró - plasztikai mûtétek útján utólag helyrehozott - testi rendellenességekkel jöttek a világra. Ezzel szemben õ, akárcsak a barátnõink, orvos- és hivatalos egészségügy asszisztencia nélkül, könnyen szülte meg elõbb a természetben, majd otthon az ép és egészséges gyermekeinket, és több mint egy évig (viccesen: az unalomig) szoptatta, annak köszönhetõen, hogy amikor a horoszkópját értelmeztem, nem jósolgattam, hanem feltártam az anyasággal is kapcsolatos negatív karmikus meghatározódásait, amelyeket õ igyekezett feloldani, meghaladni.    Az állatokkal ellentétben, az embert nem béníthatja le, és nem határozza meg egy életre, sem a genetikai, sem a spirituális öröksége (karmája). Hanem, a spirituális értelme és képzelete (mágikus) ereje által lehetõsége van az öröklött szellemi és biológiai (genetikai) programjainak a javítására, módosítására. Informatikai kifejezéssel: "a programjainak az átírására", vagyis akár azok teljes kicserélésére. A genetikai kódrendszerünk ugyanis nem véletlen anyagi módosulásoknak és szükségszerû örökösödéseknek az egyedül és kizárólagosan a génsebészet által módosítható bázis-struktúrája, hanem mindössze következménye és leképezõdése a spirituális és kauzális kódrendszerünknek. Ezt viszont befolyásolni: irányítani és változtatni tudunk a képzeletünk erejével. Fõként a magzatot a méhükben hordó anyák és általában a családanyák képesek erre, akik a legerõsebb a mágikus képzelettel rendelkeznek, amennyiben a várandóssági idõszak alatt nem terhesnek, hanem áldott állapotban levõ teremtõi személyeknek tudják magukat, és ez a képességük megmarad, ha ezt az áldott állapotban elérhetõ teremtõi tudatukat megõrzik a szülés után is. Ez, az áldott állapoti mágikus képzelet, nem csak a magzat alakulására - fejlõdésére, képes pozitívan hatni (illetve "terhes"-ségi koncepció esetén: rombolóan és károsan hatni) anélkül például, hogy fejlõdési hiba-jelzõ orvosi diagnózisok esetén, génsebészeti beavatkozásokra lenne szükség. Sõt: talán hihetetlen, de ez, a mágikus erejû, tudatos, vagy önkéntelen (pozitív, vagy negatív) családanyai képzelgés, az egész család jólétére is rendkívülien erõs befolyást gyakorol, és ezt olyannyira, hogy huzamosan fenntartott és intenzíven átélt negatív családanyai imagináció esetén például, a férfi (az apa) teljességgel tehetetlen és bárhogy is igyekezne, nem képes a család anyagi és egészségi helyzetét pozitív irányba terelni.      

TOVÁBB

Asztrológia: a bolygók kauzális jelentése

Kozma Szilárd asztrológus: 

             A naprendszer bolygóinak szimbóluma és metafizikai jelentése  

Az asztrológiával kapcsolatos legfõbb félreértés abból származik, hogy a bolygók által megtestesített, a bolygók által is megnyilvánuló metafizikai õsprincípiumok – kauzális õsi teremtõ erõk - jelentését, akárcsak a konstellációk által megtestesített spirituális erõterek metafizikai értelmét, háttérbe szorítják a bolygóknak és a bolygóállásoknak az emberi személyre gyakorolt, lényeg szerint kevésbé fontos fizikai, pszichikai és az alig érzékelhetõ, szubtilis - spirituális befolyásával szemben. A BOLYGÓK JEGY- ÉS HÁZHELYZETE, VALAMINT AZ EGYMÁSHOZ ÉS A KARMIKUS PONTOKHOZ VALÓ VISZONYULÁSA (Egymással és a Karmikus pontokkal alkotott fényszögei) ugyanis, sokkal fontosab információkat szólgáltat az igazi asztrológus számára az adott személy spirituális, mentális és pszichikai struktúrájáról és sors-programjáról, mint amennyi értéket jelenthet az, hogy ez, vagy az a konjunkturális (aktuális idõben érvényesülõ) bolygó-konstelláció miféle hatást gyakorolhat akár az egészségére, akár a pillanatnyi sors-körülményeire!      Az önkéntelen (A tudattalanban szellemi struktúránkban lappangó és onnan induló.) rombolási - önrombolási késztetések nem a bolygók hatásának, vagy a bolygók egymással szemben alkotott fényszögeinek a következményei. A bolygók fizikai (biológiai) pszichikai, vagy mentális befolyása az emberi személyiség különbözõ struktúráira - különösen újszülött korában! - bár kétségtelen, de ötöd-rangú kérdés. A bolygók fizikai, pszichikai, mentális, vagy akár spirituális befolyása, csak a kétes és káros értékû, jósolgató asztrológiában szempont. A szellemi önismeretet és a lelki öntisztítást (a spirituális etikát) szolgáló asztrológiában a bolygóknak a személyi horoszkópon belüli helyzete csupán egy olyan térképrendszer, amelynek segítségével, az analógia törvénye alapján, az asztrológia feltérképezi a vizsgált emberi személy spirituális struktúráját (lelki - szellemi összetevõit és eredõit).       1. A NAP Az individuális léttudat, illetve a személyiségtudat megtestesítõje.   Asztrológiai szimbóluma egy bezárt kör, a közepében egy ponttal. Az elsõdleges (primer) személyi jegyek feltétlen kifejezõdési kényszerét, az individuális jellegû spontán, önkéntelen késztetéseinket és megnyilvánulásainkat jelenti. A Nap a földi létezéshez, illetve az individuális tudathoz kötött lét-teljesség igényt és az individuális "Egész"-séget, az individuumnak az egész egyetemes létezésbe való „bekapcsoltságát” jelenti. Jelenti a biológiai lét határoltságában létezõ individuális személyi tudat kettõs kötõdését az individuális meghatározottságaihoz (a pont) és az Abszolút Szellem határtalanságához (a kör perifériája). A szimbólumok nyelve mindig az Abszolút Lét határtalan jelentéstartalmával, az abszolút léttudathoz vezetõ végtelen értelmezési lehetõségekkel hoz kapcsolatba bennünket. A Nap grafikája ezért fordítva is értelmezhetõ: a kör jelentheti a személyi tudat fizikai meghatározottságait és a pont azt a minden egyénben létezõ isteni szikrát (A krisztusi, illetve a Buddha- potencialitást, amely eleve az egyetemes léttudathoz kapcsol minket állandóan. A grafikai ábrázolásban ez a középpont az a mértani hely, ahol a fizikai létben határolt individuális személyi tudat síkján (a kör síkján), áthalad a spirituális léttudat (a mindenkiben létezõ és elérhetõ: potenciális szellemi tudatosság) tengelye. A Nap tehát egyrészt a természeti meghatározottságokat: az individuális és ösztönös képességeket, spontán késztetéseket, az individuális lehetõségeket és korlátokat és az ide vonatkozó elemi megnyilvánulásokat szimbolizálja, másrészt a szellemi öntudatára ébredõ Ént, az egyetemes léttudatot elérni képes személyt. A születési horoszkóp Napjának a horoszkópban elfoglalt helye, jelzi azt a karakterünket maghatározó spirituális erõteret amelynek színezetében az individuális tudatunk kialakul serdülõkorunkban és amely színezet segítségével, annak alapján az értelmi erõnket és a szellemi világosságunkat a legkönnyebb lenne számunkra felélesztenünk, kitágítanunk és egész személyiségünkkel környezetünkbe szétsugározzunk, amennyiben igyekeznénk annak a konstellációnak, amelyben a Napunk található az eredeti (metafizikai) értékeit felfedeznünk, megismernünk és megtestesítünk. 2. A HOLD asztrológiai szimbóluma két egymásba érõ, különbözõ sugarú körív, amely egy  konkáv grafikai ábrát hoz létre. A Hold a személyiség-tudat rejtett, ellenõrizhetetlen és finom: érzékeny és befolyásolható (önkéntelen információ- befogadó) részét testesíti meg. A Hold a kollektív tudattalannal kapcsolatban álló individuális tudattalan lelkivilágot, és így mindazt a bennünk rejtõzõ (mágikus) erõt és hatalmat jelöli, amely életünket fenntartja és irányítja, anélkül hogy azt különösebben irányíthatnánk, befolyásolhatnánk, akaratunkkal,  racionális értelmünkkel. Mindezek által a nõies, nyugalomhoz és intimitáshoz ragaszkodó, kötõdni és oldódni vágyó belsõ lelki életünket testesíti meg, asztrál- érzékenységünket tehát, aminek köszönhetõen tudattalanul állandóan kapcsolatban állunk a létezés más lényeivel és más létformáival. Végsõ soron az önkéntelen információ befogadási, információ átalakítási és visszatükrözési képességünket, valamint a tudattalan kreativitásunkat. Ezért az anyaság, a, szaporodás, növekedés, gazdagodás, a tágulás, vagyis a teremtésben való közvetlen (az embernél: hús - vér színtû részvétel princípiumát, testesíti meg. Az egyéni horoszkópban az anyához, nõknél az anyai állapothoz, az anyaság szelleméhez való önkéntelen és öntudatlan viszonyulást (vágyat, ragaszkodást, vagy elutasítást, önkéntelen irracionális félelmet) jelzi.  

TOVÁBB

Sors-rendeltetés és a sors-képlet

Kozma Botond Szilárd karma- és család-asztrológus:

  
 Rendeltetés és (valós) boldogság


Majd húsz éves gyakorló asztrológusi – közvetlen sors-figyelői! - tapasztalataim következtében számomra ma már teljesen egyértelmű, hogy ontológiai (tehát: életrendeltetési) okok miatt, az életünk legnagyobb feladata és problémája a Karmától, tehát a velünk született negatív tulajdonságoktól való megszabadulás (A szélsőséges személyi ambíciók, és hibás önérzet, aminek szélsőséges becsvágy és hiúság a következménye, ennek, ezeknek megfelelő agresszió, önzés,  kíméletlenség, kegyetlenség, durvaság, a mások letiprására és a mások szükségeinek a figyelmen kívül hagyására való hajlam, vagy ezek szöges elllentéte: a gyávaság, az alamusziság, a konfiktus-kerülés, az igazság elrejtése, az őszinteség és az önkifejezési képesség hiánya, vagy másrészt: misztikus félelmek, szorongások és iszonyok – az un. pszichózisok, amelyek között ma a depresszió áll az első helyen –, az önkifejezés képtelensége, vagy a környezettel való harmonikus együttműködés és együttműködés képtelensége, az öncélú élvezeti- és kéjvágy, illetve az élvezetekre és kéjek halmozási lehetőségére való sóvárgás, a kapzsiság, a harácsolási és zsákmányolási hajlam, a rombolásra és önrombolásra való hajlam, és még sorolhatnám oldalakon keresztül...), illetve ezeknek a felismerése, feloldása és meghaladása.   

    Mondhatom azt is, hogy ma már ez nem csak a meggyőződésem, hanem a hitem is. Vagyis az, hogy egyáltalán nem azért születünk a világra, hogy a fenti zárójelben kicsiny részben felsorolt, velünk született negatív késztéseinket kielégítve boldogak lehessünk, de még csak azért sem, hogy az un. egyéni tehetségeinket és különleges képességeinket öncélúan kifejlesztve és a karma-feloldása helyett azokat az élet megnyerése reményében, öncélúan gyakoroljuk, hanem csakis azért, hogy az egyéni karmánk feloldása következtében minél nagyobb belső és külső harmóniára, tehát kiegyenlítődési és együttműködési képességre, vagyis egészségre, bölcsességre, hosszú távú következményekben valló gondolkozási képességre és szeretetre, szeretet-áramoltatási képességre szert tehessünk.

TOVÁBB

A kauzális horoszkópok másságáról
  A kauzális asztrológia mûvelõi által készített horoszkópok másságáról     Mielõtt az un. ezoterikus témakezeléstõl merõen különbözõ tanulmányaim, vagy az általam készített horoszkópja analitikus szövegének az olvasásába belefogna, kikerülhetetlenül fontosnak és föltétlenül szükségesnek tartom egy olyan elméleti, de a horoszkópok helyes megértése és gyakorlati használata (alkalmazása) szempontjából nagyon fontos kérdés tisztázását, amire tizenhét éves gyakorlati asztrológusként jöttem rá:    A napjegyünkre jellemzõ, személyi sors-meghatározó pszichikai és mentális tulajdonságaink és spirituális kisugárzásaink nem annyira meghatározóak (És ezért nem annyira fontosak!), mind amennyire a köztudatban elterjedt kereskedelmi-asztrológiai tévképzetek szerint hiszik. Az egyéni napjegy (Konstelláció: Kos, Bika, Ikrek, stb.) általi meghatározódásaink csak a felszínen megnyilvánuló nyers tulajdonságaink egy (negyed - harmad) részét jelentik az egész auránkban (tudattalan spirituális személyünkben, spirituális struktúránkban) létezõ, anyai ági õseinktõl öröklött, spirituális és kauzális sors-programoknak, az egyéni és a családi karmának. Ezeket, az életfeladatnak, vagy küldetésnek is nevezett, személyi sorsprogramokat (karmánkat) képezõ, negatív spirituális tulajdonságainkat, a metafizikailag nem helyesen (nem eléggé jól) tájékozott misztikus guruk és un mesterek a múlt inkarnációkból hozott “adósságokként”, tehát múltbéli tévelygések és tévedések (bûnök és vétkek) következményeként értelmezik, mint ahogy a pozitív tulajdonságokat és tehetségeket (képességeket) is a múlt inkarnációkban szerzett képességekként értelmezik. Ez a magyarázat - értelmezés viszont téves. Nem létezik közvetlen és lineáris kapcsolat az idõben és térben különbözõ pontokon megjelenõ, fejlõdõ (És sok esetben: vissza-fejlõdõ, tehát értelmileg, vagy erkölcsileg kompromittálódó, degradálódó), majd a biológiai életet a halál útján elhagyó egyének tudatformái között. Mindannyian közvetlenül az abszolútumból “jövünk” egy, az egyéni sajátosságainkat meghatározó, anyai ági õsöktõl öröklött spirituális családi programnak (karmikus szûrõnek) megfelelõen, és minél nagyobb belsõ és külsõ harmóniaképességre (egészség-megélési, boldog-levési képességre), spirituális és kauzális kiegyenlítõdési – megváltódási képességre teszünk szert a sors-tapasztalataink segítségével az életünk során, annál közvetlenebb módon és annál egyszerûbben olvadunk bele, halálunk után, az általunk és velünk együtt is megújhodó, kiegyenlítõdõ abszolút (Isteni) létállapotba. Minél diszharmonikusabb (zavarosabb - zavartabb, kábultabb, tévelygõbb, felelõtlenebb és rombolóbb) életet folytatunk, annál nehezebben és annál késõbben lesz képes a spirituális tudatunk egybe olvadni, a fizikai halálunk után, az új abszolút (Isteni) létállapotba. (Sõt: az öngyilkosok és a rettenetes gaztetteket elkövetõk kauzális magja soha nem érkezik ide meg, soha nem olvad az abszolútumba, mivel szétbomlik. Lásd: a pokol állapotának a leírásait - figyelem: nem a helyét, mert ilyen nincs! - a különbözõ vallásos misztikákban.)    A napjegyünkre jellemzõ személyi tulajdonságaink, valamint a bolygók pozíciói és fényszögei által jelezett különbözõ egyéni tulajdonságaink és képességeink tehát csak a nyers individuális természeti meghatározottságainkat, látható és érzékelhetõ karakterünket jelzik. Ezek mindössze az egyértelmûen napvilágra kerülõ és spontánul megnyilvánuló részét képezik a spirituális élettervünknek, miközben az igazi, döntõ sorshelyzeteinket spirituális (karmikus) úton beidézõ a tudattalan, mély pszichikai, mentális és spirituális determinációink, karmikus asztrológiai feltárás nélkül, akár egész életünkön át rejtve maradhatnak. Ezek a felszínen egyáltalán nem, vagy nagyon kevéssé észlelhetõ és érzékelhetõ negatív spirituális tulajdonságaink, amiket az asztrológiai karma-feltárás útján, a gyakorlati életfeladatok megismerésével és felvállalásával a felszínre kell hoznunk és pozitív tulajdonságokká: kiegyenlítõdési képességekké kell alakítanunk az életünk során, a tudattalan világunk köreibõl befolyásolják gondolatainkat és tetteinket: sorsunkat és személyiségünket. És teszik ezt rejtett vágyak, félelmek, szorongások, sóvárgások és negatív ambíciók formájában. És mintegy a háttérbõl manipulálva az akaratunkat és serkentve, vagy tompítva az ambícióinkat, sugallat szerûen irányítva a sors-idézõ mágikus életképzeletünket, meghatározzák és alakítják a sorsunkat.     Ezeket, a Napjegy által többnyire inkább elfödött, mint felmutatott rejtett, de annál veszélyesebb, mágikus sors-idézõ erejû töltettel rendelkezõ tulajdonságokat, a személyi horoszkópban a Lilith és a Sárkányfarok segítségével tudjuk feltérképezni. Azok az önkéntelen és öntudatlan negatív tulajdonságok és késztetések, azok a kisugárzások, valamint e késztetéseinkhez és mágikus erejû kisugárzásainkhoz a rezonancia törvénye alapján vonzódó, vagy azokhoz analogikusan rendelõdõ környezeti viszonyulások és visszahatások, amelyeket e két asztrológiai pont (A Lilith és a Sárkányfarok) vizsgálatával a karmikus (kauzális) asztrológia képes megnevezni és körülírni, többnyire sokkal inkább meghatározzák személyünket és sorsunkat, mint a Napjegyünkre jellemzõ felszíni nyers (természeti) tulajdonságaink, képességeink és alapösztöneink, illetve a bolygók által jelzett rész-tulajdonságaink.     Emiatt arra kérem önt, hogy a horoszkópja, illetve a saját személye és a szellemi sors- meghatározottságai, valamint e meghatározottságok feloldási és meghaladási lehetõségeinek a helyes megértése érdekében, tegyen félre minden olyan közkézen forgó, asztrológiai, vagy misztikus (ezoterikus) információkból származó elõképzetet és racionális, vagy misztikus “tudást” (elõítéletet!), amit a Napjegyével és az Ascendensével kapcsolatban eddig megismert és a magáévá tett. Ugyanakkor próbálja meg, a horoszkópjának ezekre, a személyére és sorsára negatívan ható elemeire összpontosítva, mindezt egy olyan egységes egész spirituális élettervként felfogni, amely épp a Lilith és a Sárkányfarok, valamint a Nap negatív fényszögei által jelzett (jelölt) diszharmonikus személyi meghatározottságaidból (karmádból) indul ki lényegileg, és amelyeknek a minél pontosabb megismerése és a megfelelõ életfeladatok felvállalása segítségével történõ feloldása az ön (és mások!) élete tulajdonképpeni értelmét és rendeltetési célját jelenti. És amely sors-terv, pontosan ezeknek a rejtett negatív tulajdonságainknak és késztetéseinknek a környezetünkbõl kiváltott negatív reakcióknak megtapasztalásán keresztül történõ tudatosítását (belátását), és a tudatosítás segítségével történõ feloldását és meghaladását, illetve pozitív tulajdonságokká és képességeké történõ átalakítását igényli az ön részérõl, és mindenki részérõl személyesen.     A horoszkóp legfontosabb elemei tehát nem a születési napjegy, de nem is az Ascendens, ahogy azt (esetleg) tudta eddig, hanem a Sárkányfarok és a Lilith pontok (helyek) által jelzett karmikus csomópontok. Ennek a tengelynek jegy és ház szerinti pozícióiból kiolvasható a karma meghaladási szükségnek és az életút kiindulásának fõ spirituális motívum-rendszere. A Sárkányfarok és a Lilith által jelzett, anyai ági õsszüleinktõl öröklött karmikus - kauzális meghatározódások meghaladása és a Sárkányfej (megváltás-pont, vagy: boldogság és egészség-pont) által jelzett, és a karmikus (önkéntelen, tudattalan és irracionális) tulajdonságokkal és késztetésekkel csaknem homlokegyenest szembenálló szellemi és lelki tulajdonságok megszerzése (felvétele) a feltétele az egészségünknek, a boldogságunknak és a boldogulásunknak (úgynevezett üdvösségünknek).     Mielõtt tovább mennék, fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy horoszkóp-értelmezés közben, mint asztrológus és mint metafizikus nem ítélkezek - és nem is ítélkezhetek! - senki és semmi fölött, hanem mindössze igyekszem minél helyesebben kiolvasni és feltárni mindent, ami a horoszkópból általam kideríthetõ, annak érdekében, hogy az un karma-bajok (összetévesztések: tévedések, zavarok és feszültségek, illetve a betegségek és más negatív sorshelyzetek) szellemi - mentális forrását pontosan megnevezhessem, meghatározhassam és a feloldási - meghaladási lehetõségeket megadhassam. Amikor tehát nyersen, kertelés nélkül írom le a horoszkópból - a horoszkóp eleminek az egymáshoz való viszonyából - kikövetkeztethetõ tényeket, nem a bántalmazás, hanem a felfedezés és a felmutatás, illetve a feloldási - meghaladási lehetõségek megkeresése és megnevezése vezérel. (A pozitív tulajdonságok és képességek - a tehetségek és érdemek felsorolásával, ellentétben a pszichológia és a pedagógia állításaival, spirituálisan még egyetlen felnõtt személyen sem sikerült segíteni)      A második, igen fontos kiemelni való (talán az elõbbinél is fontosabb!) tudni való az, hogy amikor az asztrogramot értelmezem, nem szabad(na) tudnom, vagy feltételeznem azt, hogy az illetõ személy milyen spirituális színvonalon áll, hogy mit tanult meg és mit javított ki, illetve, hogy mit erõsített meg, illetve rontott még jobban el az eredeti karmikus programjából, a negatív, vagy pozitív neveltetése, taníttatása, személyes élettapasztalatai és más jellegû benyomásai, illetve a tanulmányai (pl. az un. ezoterikus, vagy misztikus tanok) hatására. Azon kívül, hogy a horoszkóp-rendelési tájékoztatóban az általam kért személyi élettényeket példának felhozhatom a jobb megértés - megértetés érdekében, az értelmezési feladatot úgy kell végrehajtanom, mintha az, akinek a számára írom, egy az élete elején álló, 21 - 23 éves korú személy lenne. Az ide vonatkozó általános elképzelések (hiedelmek, tévképzetek) ellenére, mind az asztrológusi, mind a személyes tapasztalatom az, hogy mindaddig, amíg az emberek (lehetnek akár híres tudósok, mûvészek, írók, vagy akár fõpapok) a személyi horoszkópjuk által feltárt karmikus meghatározódásaikat és spirituális programjukat meg nem ismerik és annak fényében nem kezdik élni (“újra-élni”) az életüket, az un. megváltási életfeladataik megértése és beváltása szintjén, semmit nem fejlõdnek, azaz elenyészõen minimálist fejlõdnek. Sõt: ahogy telik az idõ, illetve, minél több életsorsnak a kauzális okait fejtem meg, annál inkább meggyõzõdésemmé válik, hogy tényleges spirituális fejlõdésrõl igazában szó sem lehet, a személyi karmának a horoszkóp-feltárás útján történõ pontos feltárása, meghatározása, és figyelem: a megismerést követõ tudatos és eltökélt törekvések segítségével történõ feloldása és meghaladása nélkül! Kötelességem tehát a horoszkópnak minden általam felfedezhetõ lehetséges diszharmonikus mozzanatát feltárni, attól függetlenül, hogy az illetõ személy mit képzel magáról (Ti., hogy õ mennyire haladta meg korábban a Pszichológia, a Joga, a Rejki, a Dianetika, és más tudományos, vagy misztikus önismeretek módszerek és gyakorlatok segítségével a karmikus sors-problémáit), annak érdekében, hogy lehetõleg semmi ne maradjon átvilágítatlanul és ez által kezelhetetlenül, javíthatatlanul.         

TOVÁBB

A kauzális asztrológia mássága és különbsége I.
Kauzális asztrológia I.     A Vízöntõ és a Halak konstellációk által megtestesített spirituális erõterek személyiség-változtató tulajdonságai és természete jelzik, hogy az állatokkal ellentétben, az ember szellemét nem béníthatja le, és nem határozhatja meg egy életre, sem a genetikai, sem a spirituális öröksége (karmája), hanem a spirituális értelme és az élet-képzelete (mágikus) ereje által, lehetõsége van az öröklött szellemi és biológiai (genetikai) programjainak a javítására, módosítására. Informatikai kifejezéssel: "a programjainak az átírására" - és ha kell, azok teljes kicserélésére. A genetikai kódrendszerünk ugyanis, nem a véletlen anyagi módosulások és a szükségszerû örökösödéseknek az egyedül és kizárólagosan a génsebészet által módosítható térképe, hanem mindössze következménye és leképezõdése a spirituális és kauzális (Karmikus) sors-programunknak, spirituális kódrendszerünknek.     Ezt viszont irányítani és változtatni, tehát módosítani tudjuk mágikus úton, a képzelõerõnk segítségével. És fõként a magzatot a méhükben hordó anyák esetében a legerõsebb ez e mágikus változtatási képessége, akiknek, amennyiben nem terhesnek, hanem áldott állapotban levõ teremtõi személyeknek tudják magukat, mivel nekik a legerõsebb a mágikus képzeletük ez alatt az idõszak alatt. Ezért hívják ezt a várandósági idõszakot áldott állapotnak. Ez, az áldott állapoti mágikus képzelet, nem csak a magzat alakulására - fejlõdésére, képes pozitívan hatni (vagy "terhes"-ségi koncepció esetén: rombolóan és károsan hatni) -, anélkül, hogy pl. génsebészeti beavatkozásokra lenne szükség. Sõt: talán hihetetlen, de ez, a mágikus erejû, tudatos, vagy önkéntelen családanyai képzelgés, az egész család jólétére is rendkívülien erõs befolyást gyakorol.     Ez a tudatos, vagy önkéntelen családanyai képzeleti (mágikus) hatás olyannyira erõs például, hogy egy huzamosan fenntartott és intenzíven átélt negatív családanyai imaginációval szemben, a férfi (az apa) teljességgel tehetetlen, bármit is tenne, nem képes azt elhárítani, vagy ellensúlyozni.
    Az Erdélyi Hamvas Béla Baráti Társaság tagjaival együtt, vagyis a Hamvas Béla által lefektetett metafizikai koncepciók szerint, asztrológusként és nem utolsósorban felelõs szülõként is gondolkozó barátaimmal tehát, szüntelenül együttmûködve és egymás gondolatait, eredményeit ellenõrizve - megbeszélve, és a különbözõ, un. jellegzetes horoszkóp-eseteket is megbeszélve, a Lilith nevû, Teremtés-provokáló, Teremtés-kényszerítõ negatív(!) õserõ abszolút létének (Abszolút mivoltának) és gyökerének a felfedezése és kimutatása után, felfedeztük a Lilith által megzavart abszolút-létbõl eredõ, az abszolút-rend helyre-állításának a szükségében gyökerezõ, és az Abszolútumból kiváló - abból megszületõ Teremtõ létrejöttének az okát és célját. És így, a Teremtés igazi, "rend-helyreállítási" - okát és funkcióját: a rendeltetését és az un. "mûködési mechanizmusát".    Felfedeztük tehát minden pozitívan, vagy negatívan, de mindenképpen a sorsunkra és az egészségünkre (mágikusan!) ható és visszaható (Vallásos és nem-vallásos!) HITNEK A RACIONÁLIS ÉS LOGIKUS ALAPJÁT ÉS OKÁT: A VILÁG TEREMTÉSÉNEK A GYÖKERÉNÉL ÁLLÓ, VALAMINT A BENNÜNK IS LÉTEZÕ ÉS MÛKÖDÕ TEREMTÕ-KÉPZELET FUNKCIÓJÁT. Azt tehát, hogy a teremtés és az élet eredeti oka és funkciója pozitív, és, hogy ebbe a pozitív logikus lét-folyamatba, bárki, aki nem agysérült, bele tud a lelki-szellemi magatartása által kapcsolódni, és ennek a személyes, de mégis "tudományos" kapcsolatnak egyértelmû pozitív visszahatása és következménye van az illetõ személy életére és egészségére. Felfedeztük a hosszú évezredeken keresztül a "beavatott" bölcsek, misztikus próféták és vallásalapító szentek által MINDÖSSZE RÉSZBEN SEJTETT, DE TELJESSÉGÉBEN SOHA SENKI ÁLTAL MEG NEM TALÁLT - legalábbis eddig még fel nem fedett - ISTENI IGAZSÁGOT: AZ EGYETEMES (kauzális) TEREMTÉS ÕSI OKÁT, szükségét és FUNKCIÓJÁT(!), vagyis A LÉT ÉS AZ ÉLET EREDETI RENDELTETÉSÉT, értelmét és CÉLJÁT.     Az általunk mûvelt - kauzális - asztrológia tehát, elveti a jóslást, mint a teremtés eredeti rendeltetésével (funkciójával) és céljával nem egyezõ tevékenységet. Jóslás helyett a személyi horoszkópokból kiolvasható pozitív és negatív meghatározódásokra (karmikus determinációkra, öröklött személyi késztetésekre) összpontosít. Az auránk, illetve a tudattalan szellemvilágunk legfinomabb rétegeibe rejtett negatív (afunkcionális) tulajdonságok, öntudatlan és önkéntelen késztetések feloldását teszi lehetõvé, vagyis ezeknek az örökletes negatív spirituális meghatározódásoknak az egyetemes létezés logikájával összhangban álló, pozitív képességekké, tulajdonságokká alakítását teszi lehetõvé a nem-jóslási logikára alapozott, kauzális horoszkópértelmezés. És teszi ezt azáltal, hogy a horoszkópházak által jelzett egyéni életfeladatokat is részletesen feltárja. A kauzális asztrológia tehát, a karma-feltárás mellett, a negatív tulajdonságoknak a pozitív képességekké változtatását szolgáló személyi életfeladatoknak és individuális élet-küldetésnek a feltárását is elvégzi, valamint a személyi étfeladatok végrehajtását és beteljesítését akadályozó (külsõ és belsõ) tényezõknek a megnevezését. Meg adja tehát a horoszkóp minden egyes negatív elemébõl kiolvasható negatív meghatározódásnak a feloldási és meghaladási lehetõségét, lehetõvé téve ezáltal a harmonikus - egészséges és kreatív élet megvalósítását, amelyben nincs helye az abszurd véletlennek és amelybõl természetes módon, a többi negatív "váratlan - véletlen" esemény mellett, eltûnnek a tragikus "belesetek" és a krónikus, illetve, végzetes betegségek is.        

TOVÁBB

Az asztrológiai házak jelentéstartalma

 Kozma Botond Szilárd, karma- és családasztrológus:

  AZ ASZTROLÓGIAI FŐLDHÁZAK METAFIZIKAI  JELENTESTARTALMA

 

        A spirituális fejlődési életfeladatainkat és az önmegváltási sorsprogramjainkat tartalmazó sorsképletek (asztrogramok) helyes értelmezésében, kiemelten fontos szerepet játszanak a tizenkét konstelláció (napjegy) által megtestesített, kauzális (morfogenetikus) erőtereknek (teremtési erőfészkeknek) megfelelő gyakorlati életterületeket (sajátos emberi tevéekenységi területeket), vagyis a karma-feloldási és meghaladási képességghez szükséges, új személyi tulajdonságok megszerzését biztosító (vagyis az egészséget és az egyéni - családi boldogság elérését is biztosító), gyakorlati életköröket grafikailag megjelenítő asztrológiai földházak.

      Az Ég közepe és az Ascendens pozíciója által meghatározott, illetve a születési időpontnak és a születési földrajzi hely függvényében kiszámított, a kőr alakú sorsképlet 12 darab mezőjében egyelnlően eloszló napjegyek különböző fokain elhelyeződő tizenkét asztrológiai földház jelentéséről, különféle asztrológiai kézikönyvekben különféle értelmezéseket olvashatunk. Annak a magyarázatáról, hogy ezek a földházak miért pontosan azokat az életterületeket jelenítik meg egy horoszkópon belül, amelyeket a klasszikus asztrológia eleve adottként használ és leír, az obskúrus misztifikációktól, a még misztikusabb materialista okoskodásokig (föld-sugárzások zónánkénti hatása, stb.), mindent el lehet olvasni ezekben az asztrológiai kézikönyvekben csak éppen a valós értelmezést nem.        Megmagyarázhatatlan, hogy azt az egyszerű metafizikai tényt miért nem írják le a szerző-asztrológusok, hogy a földházak által megjelenített gyakorlati életterületek, nem másak, mint a ház csúcsok sorrendjének megfelelő sorserőterek, és hogy ezek, a házak által megjelenitett gyakorlati éeletterületek, a konstellációk (napjegyek) által megtestesített spirituális erőtereknek, az emberi életben, különféleképpen megjelenő gyakorlati életfeladatokat tartalmazó, a konkrét természeti feltételekhez és emberi képességekhez, életfolyamatokhoz kötött feladatok megjelenési erőtereit testesitik meg? A tizenkét földház tehát az állatöv közismert tizenkét napjegy spirituális és kauzális (morfogenetikai) erőterének a konkrét, földi megvalósulási területe, azok természeti megfelelője. Így például a Kos által megtestesített spirituális erőtér spirituális és kauzális jellegének és szellemi – lelki jellegzetességének, megfelel az első földház életterülete, vagyis a Kos spontaneitásának, fontolgatások és habozások nélküli, előre- és célratörésének. Ennek megfelel az emberi személy minden közvetlen és nyers, magyarázat és indoklás nélküli, ösztönös és természetes megnyilvánulása a külvilág irányába, valamint az a mód, ahogyan a személy spontán módon lereagálja a külvilágnak a rá gyakorolt benyomásait. Az első ház konstellációja és bolygói, illetve, amennyiben ez fenn áll: az I. házban található karmikus pontok tehát, megjelölik a személy elsődleges, természeti és mentális karakterét és felnőtt kori magatartási formáit.     Ez a tanulmány, egyáltalán nem indul és készül tchnikai horoszkópértelmezési utmutatónak, de mielőtt tovább lépnénk, az ide vonatkozó amatőr személyi horoszkóp értelmezések során methetetlenül fellépő tévedések elkerülése végett, fontosnak érzem közölni, hogy - az általam használt és a valóságos helyzetnek inkább megfelelő, egyenlőtlen házrendszerek esetében legalább is - konstellációktól eltérően, ház-csúcsokkal és nem ház szélekkel számolunk, és ennek következtében 7 – 6,5 fokkal a csúcs előtt érvényesül a következő ház befolyási övezete és a csúcsban a legerőősebb a házak spirituális erőtere. Amennyiben tehát a II. házcsúcs előtt 5 fokkal találunk egy bolygót pl., az már egyértelműen és határozottan a II. házban értelmeződik és így tovább.      Amennyiben például az első házban egy, vagy több "problémás", diszharmonikusan fényszögelt bolygók jelentkezik, ez elsősorban azt jelzi, hogy az illető szülöttnek az úgynevezett intellektuális, vagyis felnőtt (érett és felelős...) személyiségtudata kialakításával, a külvilágban történő tükröződésével, a saját személyiségének helyes értékelésével gyűlik meg leginkább a baja. Több és erősen diszharmonikusan fényszögelt bolygó esetében személyiségzavarban fog szenvedni élete első időszakában, ami vagy gátlásosságban, jelentéktelenségi érzésekben fog megnyilvánulni, vagy a környezete spontán megnyilvánulásaival szembeni állandó irritációban és főként a kiemelkedő karakterű személyeknek az elnyomási, eltiprási kényszerében. Az ilyen horoszkóppal rendelkező személy az első házban jelentkező bolygók által megtestesített léterőkkel nem lesz képes élete első szakaszában drámai konfliktusok nélkül, kapcsolatba, vagy harmóniába kerülni. Az individuális képességeire alapozott személyisége el fogja utasítani az első házban található bolygók által megtestesített egyetemes teremtő erőkkel való harmonizációt és ha lehet, el is kerüli azokat a határozott lépéseket (az ilyen helyzetek felvállalását), amelyek a környezetével való harmóniába-kerülési lehetőséget számára lehetővé tennék. Az ilyen szülött minden eszközt megragad majd és minden pszichológiai magyarázatba (érvekbe) bele fog kapaszkodni annak érdekében, hogy a diszharmonikus bolygók által megjelenített lételvekkel és életterületekkel ne kelljen, egy az egyben szembesülnie. Vagyis, roppant szellemi-idegi energiát fog elpazarolni arra, hogy lehetőleg ne tegyen erőfeszítéseket, az I. házában található diszharmonikus bolygók által képviselt őserőknek megfelelő jellegzetes negatív tulajdonságok rejtett, vagy nyiltan vállalt formáinak a feloldása és harmonikus kiegyenlítése érdekében. Ő minden személyi problémáját a környezetében élők jellemhibáiból, karakter-gyengeségéből, erkölcstelenségéből, figyelmetlenségből, következetlenségéből, ellenségességéből, stb. fog eredeztetni. - Végső soron öntudatlanul ellenkezni fog ezeknek az őserőknek (ezek diszharmonikus jelenlétének) az ő személyi vonásai között létező, negatív tulajdonságonként való elismerésével szemben. És Önkéntelenül és öntudatlanul tiltakozni fog az ellen, hogy ezeket a negatív személyi tulajdonságokat egy számára új, egyetemessé tágított személyes tudatossággá, azaz tulajdonsággá változtassa át és sokáig ellen fog szegülni annak, hogy megpróbálja a pozitív tulajdonságai közé beágyazni (integrálni) az illető bolygók által megtestesített teremtő őserőknek a másoknál spontánul megnyilvánul pozitív formáit.    Az a tizenkét örökérvényű emberi életterület tehát, amelynek az ismertetését és a metafizikai értelmezését megkísérelem e tanulmányban elvégezni, a személyi horoszkópokban nem képeznek mást, mint az illető személy (horoszkóptulajdonos) által felvállalandó és teljesítendő jellegzetes gyakorlati életfeladatoknak a konkrét gyűjtőhelyét. Olyan gyakorlati életterületeket jelenítenek meg tehát a horoszkópházak, amely életterületekre az egyénnek, minden ellenérzése (az életterülettel szemben érzett spontán pszichikai undora és mentális ellenállása), minden misztikus szorongása és racionálisan megindokolt féleme, rossz előérzete és pszichikus ellenállása, ellenére be kell hatolnia és az első negatív benyomásai és tapasztalatai ellenére is, meg kell ismernie annak az életterületnek az összes - számára "kellemetlen" és általa többnyire előítélettel kezelt problémáit, részletkérdéseit, távoli vetületeit-árnyalatait, buktatóit és mélységeit, a saját öntudata spirituális ön-érzte és tágulása és a teremtő képzeletének a pozitív működése - és mindezáltal a pozitív mágikus képességei kifejlődése érdekében. Ezért azokra az életterületekre, amelyekre azok a horoszkópházaink utalnak, amelyekben egy vagy több, diszharmonikusan fényszögelt bolygó, illetve valamelyik karmikus pont áll a születési képletünkben, különös figyelmet kell fordítanunk és, ha tetszik, ha nem, többet kell foglalatoskodnunk gondolatban és lélekben az illető életterületekkel, és a mindennapi életünk során is több időt kell töltenünk, több fajta tevékenységet kell folytatnunk az ott tartózkodó bolygók által megtestesített léterőknek megfelelően, mint amennyihrz az alaptermészetünk (negatív karmikus meghatározódásunk) szerint kedvünk lenne. Paradox módon, azért nincs kedvünk ezeknek az életterületeknek a gyakorlati kipróbálására, az átélés szintjén történő, teljes metafizikai megismerésére, mert mindaz, ami ott vár reánk, ismeretlen a számunkra és nincs tapasztalatunk hozzá, vagy ha van, az mind negatív, diszharmonikus - esetleg tragikus- tudatalatti, homályos sejtések ködfátylába bugyoláltan jelentkezik, amihez foghatókat nem szeretnénk átélni. (Szélsőséges esetekben: különböző fóbiák, pánikbetegségek) A mély tudattalan képi – képzeleti és érzelmi világunk szintjén félünk tehát az illető életterület által számunkra létrehozható helyzetektől, de amit tudatosan fel kell vállalnunk ahhoz, hogy minden részletében kiismerhessük és tudatosíthassuk magunkban annak minden metafizikai (egyetemes jellegű) vonatkozását.       Pontosan azért nincs kedvünk ezeknek az életterületeknek a kipróbálására, az átélés szintjén történő, teljes metafizikai megismerésére, mert mindaz, ami ott vár reánk, különös erőfeszítést és odafigyelést, valamint maximális felelősségvállalást igényel, és éppen ezért mert sokáig elkerültük, mindez még mindig ismeretlenül félelmetesen hat a számunkra, hiszen az ott felmerülő problémák helyes kezeléséhez nincsenek megfelelő velünk született reflexeink, mivel ezeket a vészterhesnek tűnő tapasztalatokat az anyai ági őseink is elkerülték, illetve erősen negatívan élték át, és vagy nincs tapasztalatunk hozzá, vagy ha van, az mind negatív, diszharmonikus - esetleg tragikus- tudatalatti, homályos emlékek ködfátylába bugyoláltan jelentkezik, amihez hasonlókat nem szeretnénk átélni. A reinkarnáció elmélete szerint, azért félünk a tudattalanunk szintjén az illető életterület által számunkra létrehozható helyzetektől, amelyekhez hasonló léthelyzetekben kudarcot vallottunk már egyszer vagy többször a korábbi inkarnációk folyamán, de amit most tudatosan kell vállalnunk ahhoz, hogy minden részletében kiismerhessük és tudatosíthassuk magunkban annak minden metafizikai (egyetemes jellegű) vonatkoztatási rendszerét. Ugyanúgy mint a Tarot kártya Nagy Arkánumában az ötödik lap által megtestesített ikon (ősszimbólum) esetében, amelynek első látásra ránk nézve hízelgő kettős jelentésén túl kell látnunk (saját felfuvalkodott, sokszor jóságos szerepekbe burkolt egonk "leszerelésének", valamint a külső bálványoknak, eszmény -és a faragott képeknek a lebontására vonatkozó idejére és körülményeire vonatkozó jelentések), nem azt kell kiolvasnunk a földházak jelentéséből, hogy miféle szerencsés vagy szerencsétlen fordulatok várnak ránk a megfelelő életterületeken, hanem azt, hogy mit kell még a közeljövőben felvállalnunk, mi az első lépés a saját sorsképletünkkel való teljes szembenézés után, amit tudatosan kell megtennünk a spirituális felszabadulásunk (vagyis a megváltásunk) érdekében, mindabból, amitől első látásra inkább szabadulni szeretnénk, hogy melyek az első és legfontosabb lépések a saját sorsképletünkkel való teljes szembenézés után, amit tudatosan kell megtennünk a spirituális felszabadulásunk (vagyis a megváltásunk) érdekében. Hogy mi az amit a leginkább fel kell vállalnunk azokból a feladatokból, amitől első látásra inkább szabadulni szeretnénk és mi az, amivel, egyáltalán  nincs értelme foglalkoznunk.    A felnőttkori betegségek például a tévesen felvállalt sorsfeladatok erőltetett végrehajtási kísérleteiből eredő lelki feszültségek következménye, a tévutakon és téves élethelyzetekben, vagyis a rosszul választott (esetleg kényelmes, de a fejlődési programunk szerint értelmetlen) életpályán való haladás, de főként a szellemi személyiséghez nem illő párkapcsolatokban való csökönyös kitartásunknak és az erkölcsi téveszmékhez való ragaszkodásunk miatt előálló belső szorongásaink és feszültségeink következménye. Ezért a szerzett betegségeink tulajdonképpen az elfojtott és a tudattalanunkba süllyedő lelki és szellemi zavaraink, vagyis a sors-feladatokhoz nem illő életcélok és párkapcsolatok erőltetett megvalósítása és fenntartása miatt válnak krónikussá. Talán hihetetlen mindez, főként ha racionális logikával felteszed a kérdést: "És akkor hogy állunk az ártatlan gyermekek rendkívüli betegségeivel?" - A modern gyógyászatnak és a nem jóslásra, hanem szellemi sorselemzésre és értelmezésére használt asztrológiának egyértelműek az e kérdésre adott válaszai: a gyermekek (nem szokványos!) megbetegedése tökéletes tükre a szülők, a gondozók, az ápolók, a nevelők és a családi környezet szellemi-lelki zaklatottságának, zavaros (természetellenes) életvitelének. Mert a gyermek, szellemi antennáival, valósággal " hozzá van kötve" az anya és/vagy a rá vigyázó, gondozó személy tudattalanjához és annak a közvetlen befolyása alatt áll. A gyermek valósággal leképezi egészségi állapotával, apróbb sérüléseivel és súlyosabb baleseteivel elsősorban az őt szülő az anya rejtett (személyi tudatában zártnak gondolt), feszült, zavaros szorongó és negatív töltetű lelkiállapotait, annak a diszharmonikus lelki-szellemi folyamatait (például a virágpor vagy a szőr allergia esetében: az anya rendetlen, zavaros szerelmi - szexuális életét), az őt gondozó személyek fel nem oldott félelmeit, a tudattalanjukba lefojtott agresszivitását és a nehéznek érzett léthelyzetéből eredő szorongásait. Ezért feltétlenül szükséges a személyi horoszkópunknak a földházak szerinti vizsgálata és értelmezése.        A betegségek mentális - metafizikai- oka a hamis információ-áramoltatáshoz: a folyamatos önáltatásból eredő környezet-félrevezetési késztetésekhez, vagyis a kaméleon - programokhoz kötődik első sorban. Minden betegség eredeti oka, még az orvosilag felismerhetetlennek mondott betegségeké is (lásd az egyes, konkrét okokat nélkülöző fiatalkori rákosodási eseteket, a szervek rongálódásához, vagy a biológiai funkciók zavarához egyértelműen nem köthető olyan betegségeket, mint a növekvő számú fiatalkori depressziók, öngyilkossági hajlamok és más pszichikai, vagy fizikai lgyengülések), végső soron egy, vagy több, a bolygók által is megtestesített létprincípiummal (ősi teremtőerővel) való önkéntelen és öntudatlan, vagy tudatos diszharmonikus (ellenséges, vagy félreértett: zavaros és érzelgős: misztikus és vallásos) szellemi kapcsolatnak - viszonyulási módnak a következménye (A tizenhat év alatti gyermekek esetében a végzetes betegség, vagy baleset az édesanyának a betegséggel, illetve a beteg szervvel - szervekkel és testrésszel kapcsolatban álló teremtési princípiummal való diszharmonikus - ellenséges, vagy kábulatszerűen zavaros kapcsolatának a következménye és az eredménye). Igaz, hogy egy-két mágikus-misztikus praktika és módszer segíthet olyan betegség, vagy betegség komplexum időleges feloldásában, amelynek a materialista orvostudomány nem találta meg a biológiai, vagy pszichológiai szintű gyógymódját, de ezek a gyógyulások az egészség visszanyerése szempontjából semmivel nem jelentenek jobb eredményt a puszta biológiai (sebészi, orvosság - terápiai) beavatkozás következtében elérhető tüneti eredményeknél. Ez azért van mert a gyógyulás egyik esetben sem a pozitív mentalitás-változtatásnak, vagyis az ősi szellemi erőkkel való tudatos harmóniába kerülésnek az eredménye. A "mágikus" gyógyulás ezekben az esetekben a külső - biológiai vagy pszichológiai ráhatásoknak, vagy legjobb esetben a betegségokozó lelki feszültségeknek és szellemi zavaroknak az időleges felfüggesztésének és felületi eloszlatásának (mert csak egy bizonyos  helyzetre - állapotra vonatkozó) a kérész életű eredménye.      A beteg szervvel kapcsolatban álló őserőnek megfelelő mentális és képzeleti zavarok ugyanis nem szűnhetnek meg a teljes mentalitás-változtatás nélkül és a biológiai gyógyulás ellenére, lehet hogy teljesen más színezetben és más betegség-formában, de a negatív következmények újból fognak jelentkezni valamikor, mivel a "meggyógyult" személy ugyanazokat, a szellemi sors-programjával nem egyező dolgokat akarja erőltetni és elkövetni mint azelőtt, amikor a lelki terápiát és a betegség fizikai kezelését megelőző léthelyzetbe, vagy ahhoz hasonló problémákat hordozó körülmények közé kerül. Ahhoz, hogy ne folytasson a szellemi sorsprogramjával: életfeladataival ellenkező pszichikai tevékenységet és érzelmileg ne lovalja belé magát a személyi szellemi programjával ellentétes lelki folyamatokba (érzelmi ambíciókba), szükséges tudomásul vennie a horoszkópjából kiolvasható (És csakis onnan, semmilyen máshelyről nem!) konkrét életfeladatait. Ilyenek pl. a tudatos, de sok esetben csak és csakis a számára nehéz és kellemetlen konfliktus- felvállalásokon és harci magatartásokon keresztül elérhető, közvetlen (családi, rokoni, munkahelyi, stb.) környezetével való harmóniába kerülés, az anyagi javak és eszközök helyes értékelése és azok helyes használata, a közvetlen fizikai tapasztalatokból, kellemetlen benyomásokból való szellemi információ-szerzési képesség kialakítása, az otthon és családalapítás és mindaz, ami ehhez szükséges: lakásszerzés vagy házépítés, az intim párkapcsolatokon keresztül történő individuális tudatnak és a kreativitásnak a felszabadítása - kiteljesítése, a nemesítés, vagyis a szellemnek az anyagi-természeti világba való bevezetése és viszont: az anyagi természetnek és persze saját természetének a szellemi világ tőrvényeivel való összhangba hozása.    És mindezek külön-külön konkrétan és kiemelten, árnyalódva minden egyes személy esetében! Ha valaki az életprogramjait tudomásul vette, arra kell törekedjen hogy a házak által jelzett életterületeken és az ott álló bolygók által jelzett gyakorlati feladatait, amelyeket az anyai ági ősei nem éltek meg helyesen, felvállalja és ne törekedjen olyan életfeladatokat végrehajtani (azokat erőltetni), amelyek valamiért tetszőek és kedvesek ugyan a számára, de nem tartoznak az ő konkrét (gyakorlati) életfeladatai körébe.     Mivel az asztrológiát öt évezreden át hiteltelenítették azáltal, hogy jósolgattak vele, az, a harmónikus és kreatív megváltotti élet-állapot, amit általa el kellene érnünk, majdnem sehol a világon, vagy ha igen, akkor elenyészően kevés személy esetében valósul meg. De még kevésbé jön létre és valósul meg ez a megváltotti harmonukus élet-állapot, azon személyek esetében, akik úgy képzelik, hogy az asztrológiai sorsképletükből, és konkrétan a horoszkópházakból kiolvasható gyakorlati életfeladatok felvállalása nélkül, illetve e gyakorlati életfeladatok végzése és beteljesítése közben kicsirázó és kifejlődő belső képességek nélkül (Ami manapság a leggyakoribb és a legjellemzőbb életfeladatelhárítási és sorsfeladat kikerülési példa a nyugati civilizációban: gyermekvállalás, és családi szerepkörvállalás, vagyis közvetlen gyermekgondozás és gyermekekért való személyes felelősségvállalás nélkül.) is ténylegesen boldogak és egészségesek lehetnek, mindössze az által hogy különböző misztikus életgyakorlatokat végeznek (un. misztikus beavatási utakat követnek) és mágikus praktikákat gyakorolnak.    Globális asztrológiai félre-vezetettségünk következménye a nagy fokú gyógyszer- és orvos-függés, a beteges, gyógyszerezés következtében kábulatban (szenilisen) megélt öregkor (a mai idős személyek többségének) és a "balestek" következtében történő gyakori átköltözés a túlvilágra, holott mindezt megelőzhetjük a horoszkópházainkban található bolygók és asztrológiai helyeknek nevezett karmikus pontok (Lilith, Sárkányfarok és Ascendens) által jelőlt életfeladatink felvállalása és baváltása – realizálása segítségével. Ezek az egészen konkrét, gyakorlati életfeladatok ugyanis hozzá segítenek ahhoz, hogy azok a pozitív képességeink, amelyek a karmánk meghaladásához szükségesek, kifejlődjenek.      Kezdjük el tehát az Ascendenstöl a földházak tanulmányozását:                      I. AZ ELSŐ  FÖLDHÁZ.      Az alapképlet első házának csúcsa azonos az Aszcendenssel, ami azt jelenti, hogy az első házban található jegy spirituális erőtere is lehet majdnem ugyanolyan meghatározó jellegű egy felnőtt személy számára, mint a születési Napjegye által jelzett nyers személyi tulajdonságok és sors-meghatározódások. (Az egyes házban található napjegyet születési felkelő jegynek nevezzük.) A felkelő jegy spirituális jellege viszont, csak abban az esetben lehet meghatározó az illető személy jellemére, személyi tulajdonságaira, vágyaira, késztetéseire, félelmeire, ambícióira nézve már gyermekkorától fogva, ha az Ascendens által „indított” egyes házban, több bolygó, vagy esetleg egy karmikus pont is található. Az első ház a Kos egyetemes princípiumának megfelelő elsődleges személyi - személyiségi - megnyilvánulásoknak a létterülete mind fizikai, mind mentális szinteken. Ezért, olyan esetekben, amikor több bolygó, vagy pláne, valamelyik karmikus pont is található az I. házban, általában a horoszkóptulajdonos fizikai megjelenési formáira - arckarakterére, testalkatára- és ugyanakkor a pszichikai ambícióira, esetleg intellektuális aspirációira vonatkozó információkat is kapunk az I. földház vizsgálatakor. Abban az esetben, viszont, amikor az Asnedens pontján kívül, semmiféle más asztrológiai jel nem található az I. házban, az ott található napjegyre („az Acendensre”) jellemző pozitív személyi tulajdonságok gyermekkorban és fiatalkorban egyáltalán nem jellemzőek az illető személyre és mindössze mint lehetőségek, mint képesség-csirák, mint más megszerzendő tulajdonságokhoz és képességekhez képest a jövőben könnyen „kihívható, illetve beindítható” és kifejleszthető tulajdonságok és képességek gyűjteménye lakozik az illető személyben. Olyan, mindössze bennünk előkészületben és mindössze jövőbeni lehetőségekként létező pozitív karaketrevonások teháűt ezek, amelyneknek a beindítása – kicsiráztatása és szárbaszökkentése, és kifejlesztése érdekében tudatos erőfeszítéseket kell tennünk és tudatosan kell keresnünk a kapcsolatot az olyan szellemi-spirituális tartalmakkal, mint amelyek az illetp konstellációra jellemzőek, annak érdekében, hogy ez által elérhessük a felnőtti tudatos és spirituális értelemben vett emberi tudatosságunkat: felelősségteljes felnőtti személyiségünket. Ennek az új személyi tulajdonságokkal rendelkező, szellemi életstratégiákban gondolkozni és cselekedni képes személyiségünknek pozitív (Mágikus erejű) visszahatása van mind a karmikus tulajdonságainknak, önkéntelen és öntudatlan negatív reflexeinknek és pszichikai késztetéseinknek a feloldásra, mind a Sárkányfej által jelzett sors-kiegyenlítettségi (megváltotti) állapotunknak az elérésére.    Ugyanakkor azt is le kell itt írni, hogy éppen a fentiek értelmében, a legnagyobb tévedés és tévképzet tehát – És asjnos ebbe a tévedésbe nagyon sok asztrológus is nyakig és feje búbjáig belemészik! – az, hogy az Ascendens által jelőlt Konstellációra jellemző pozitív tulajdonságokkal és képességekkel rendelkezünk már a születésünktől fogva, abban azb esetben is, ha nem található pozitívan fényszögelt bolygó az I. házban és az illető konstellációban, és, hogy ezek az állítólag velünk született pozití Ascendensi tulajdonságok „segítenének” minket, azaz, hogy „felemelnének” minket a sorsproblémáink megoldása közben. Ezt a misztikus asztrológiai babonát jobb minél hamarabb elfelejteni, mert nagyon sok esetbe ez a tévhitt volt az oka annak, hogy jobb sorsra érdemesült és asztrológiailag némileg tájékozott személyek éveken és évtizedeken át helyben topogtak, illetve azt képzelték magukról, hogy ők fejlődnek, és az eltelt évek alatt „magasabb szinvonalat” értek el, holott a sorshelyzetük (elsősorban a egészségi állapotuk és a fizikai erőnlétük, valamint a családi és a magánéletük, a társadalmi és az anyagi helyzetük, stb.) és a kedélyállapotuk évek multán is azt bizonyította, hogy mindössze ámították magukat éveken át és inkább jól berögzítették magukat bizonyos misztikus rögeszmékbe, mintsem, hogy tényleges fejlődést és harmoniikus létállapotot értek volna el. Ebből a szempontból és emiatt, még az is hibás asztrológiai tudásra és megatartásra vall, hogyha az illető személy arcvonásaiból és általános fizikai megjelenéséből, vagy külsőséges pszichikai tulajdonságaiból akarunk visszakövetkeztetni az Ascendens jellegére, ahelyett, hogy komoly Asztrológiai – tudományos – beállítás és a családi karmikus elemek tökrében történt viszgálódás nélkül állípítanánk meg az Ascenndenst, mivel az un. placebo-hatásnak nem csak pozitív, hanem negatív hatásai is lehetséghesek abban az esetben, ha egy személy több éven át tévképzetek szerint él a saját Ascendensére jellemző tulajdonságokat illetően.        Az I. ház tehát a fizikai dimenzióban történő, mindenféle előfeltételtől és korlátozástól mentes (spontán) elsődleges személyi megjelenésnek és megnyilvánulásoknak a háza, ami ugyanakkor egy magasabb szellemi színvonalat jelent mint a születési napjegy és inkább utal a szülött testet öltésének spirituális céljára és jellegére mint amaz.  A napjegy csupán az általános alaptermészetet, a képességek szerinti lehetőségeket és meghatározottságokat valamint a képességek szerinti készetetéseket, ösztöniséget határozza meg, de a szülött felnőtt, intellektuális akarat-érvényesítési késztetéseit és a célirányultságát, a meghódítandó és megismerendő létterületekkel szembeni alapállását (sorsszerűsét) nem. Ezért az I. ház a vérmérséklet (temperamentum), az életképesség és az önmagával, környezetével és másokkal szembeni változtatási ambíciók (vagy azok hiányának) háza is. Itt kapunk utalásokat arra nézve, hogy a szülött milyen változtatási igénnyel lépik fel környezetével és saját fizikai személyével szemben és hogy egyáltalán rendelkezik-e ilyen igényekkel (ambíciókkal). De utalásokat találunk arra nézve is, hogy a szülött hajlamos-e túljátszani öncélúan életének szerepköreit, holmi mesterségesen kiemelt szerepkör betöltését képzelvén fontosnak saját személyére nézve, ami őt a többi ember fölé emeli valamiképpen és visszaélni születési adottságaival, képességeivel és tehetségeivel, vagy arról, hogy a szülött éppenséggel negatív késztetéseket és félelmeket érez-e, elutasítván minden személyes feladatkör betöltését (felelősséget) lehetővé tevő helyzetet, kikerüli a személyes és felelős szerepvállalást (sorsalakítást) saját élete döntő és sarkalatos mozzanataiban. Mivel a születési időpontban a látóhatáron felmerülő napjegy és a benne levő bolygók képezik az I. ház spirituális erőterét, annak jellege nem csak a Koshoz, hanem az Oroszlán jellegéhez is kötődik, ami az önnevelést, az ön-átalakítási készséget, az ilyen fajta törekvéseket és képességeket illeti.                A MÁSODIK FÖLDHAZ          A II. horoszkópház, a léleknek az anyagi dimenzióval való közvetlen kapcsolatának, vagyis az anyagi dimenzióban való létezéshez és megállapodáshoz szükséges elemi feltételek megszerzésének-megteremtésének a háza. Bővebben kifejtve: a primer (legegyszerűbb) kapcsolat -és információ szerzési lehetőségek (táplálkozás) és az információ feldolgozásához szükséges nyugalom biztosítását szolgáló hajlék-szerzési (birtokszerzés) késztetéseknek, valamint az egyetemes egységhez való visszacsatolódás elemi lehetőségeit képező szexuális egységesülési késztetések kielégítésének a háza.     Az élet fenntartásához szükséges anyagi alapok megszerzésére irányuló figyelem, az ilyen szerű képességek, az ilyen irányban (anyagi alapok beszerzése, birtokhatárok és birtok-viszonyok megszabása, kényelemre és biztonságra való berendezkedés) megnyilvánuló (vagy visszafojtott) akarati erő és az ilyen jellegű lehetőségek megragadási képességeknek az életterülete. A Bika princípiumával áll kapcsolatban és arról szolgáltat információkat, hogy a szülöttet mennyiben érdekli az élet anyagi oldala, mennyiben tartja fontosnak a külső és a benső harmóniája, valamint a biztonságérzete szempontjából, az anyagi alapok létrehozását, felhalmozását és azok különböző formákban történő megszerzését. Nyugodt-e, vagy nyugtalan anyagi alapok (pénzügyi fedezet) nélkül a szülött, vagy esetleg hajlamos arra, hogy egész élettevékenységét csak kimondottan az ilyen jellegű értékek öncélú megszerzésére (esetleg gátlástalan és kíméletlen birtokszerzésre, harácsolásra) irányítsa?  Amennyiben itt diszharmonikusan fényszögelt bolygók jelentkeznek, a szülött vagy rabja lesz mindannak, amit fenn elsoroltam és nagy kudarcok, nagy anyagi veszteségek, valóságos csődök - és bizonyos, a Bika princípiumához kötött betegségek- árán kell majd megtanulja azt, hogy ilyen jellegű képességeit és akaraterejét, hogyan használhatja fel valós, spirituális értékek: szellemi-lelki gyarapodása és megszilárdulása növekedésére.    Vagy épp fordítva: élete első szakaszában a szülött mereven el fog utasítani mindenféle gazdasági jellegű tevékenységi formát sőt: le is fogja nézni és el is fogja ítélni azokat, akik ilyen jellegű célok elérésében szorgoskodnak. De mivel a II. házban álló bolygói arról tanúskodnak, hogy életprogramjában áll ennek az életterületnek a szellemi becserkészése és megfelelő, spirituális elsajátítása, a tudattalanjában rejlő szellemi őserők, számára ellenőrizhetetlen és kezelhetetlen, tevékenysége (kisugárzása) következtében olyan helyzetekbe fog kerülni állandóan, ahol rá lesz kényszerítve - ha kell a legbrutálisabb formákban is- ennek az életterületnek a megismerésére, elfogadására és megfelelő felhasználására.                   A HÁRMAS FÖLDHAZ      III. A hármas földház az elsődleges (primer) kapcsolatteremtési (kommunikációs) lehetőségek és a közvetlen tanulási (tapasztalási) körülmények természetének a háza. Egyszerűbben: a közvetlen kommunikációs lehetőségek és a közvetlen tapasztalatok utján történő érlelődés háza. Annak függvényében, hogy milyen konstellációt, és milyen fényszög kapcsolattal rendelkező bolygókat találunk a III. ház befolyási övezetében egy asztrogramon belül, információt nyerhetünk a szülött testvéreiről, közvetlen rokonságáról, a szomszédairól és az ezekhez fűződő viszonyainak jellegéről (kommunikációs készségéről).         De főképp információt nyerhetünk intellektuális - értelmi, értelmezői - készségének jellegéről, az esetleges irodalmi, vagy tudományos érdeklődéséről és ezen késztetéseinek megnyilvánulási - kibontakozási lehetőségeiről, vagyis a személy racionális identifikációs képességeivel kapcsolatos kérdésekről, összefüggésekről, mint például levelezési készség, vagy névvel (eseteleges névváltoztatással) kapcsolatos problémákról. Továbbá a rövid távú helyváltoztatásokról, utazásokról valamint a gyakorlati racionális (szóbeli és írásbeli) önkifejezési készségről és annak megnyilvánulási lehetőségeiről és bizonyos értelemben a szabad (önálló) gondolkozás vállalásának készségéről (és lehetőségeiről) találunk itt értelmezhető jeleket.     A III. ház az Ikrek egyetemes princípiumának a földi evolúciós lehetőségekre való konverziója és mint ilyen, magában hordja az Ikrek alapvető kettősségét, nevezetesen azt, hogy itt mintegy falként jelentkezik a különbség és az elválasztottság az elméleti(lineáris logikai) úton történő megismerési folyamatok és a metafizikai tudás (analogikus) jelenvalósága között. Ezért az ember a III. házban mintegy skizofrén tudatállapotot él meg, ahol a tapasztalatok és a mindennapi életgyakorlat, a közvetlen emberi relációk, a személy mindennapi érzésvilága önállóan: függetlenül, elkülönülten és befolyásolatlanul működik-folyik (zajlik) a racionális-logikai képességei segítségével szerzett és a legtöbbszőr fölöslegesen felhalmozott elméleti tudásával, elméletekkel szemben.     Mindezért a III. ház a jellegzetesen intellektuális paradox-helyzetek létterülete, ahol a szülöttnek meg kellene tanulja tökéletesen egyeztetni az elméletben szerzett ismeretanyagát a mindennapi, személyes életgyakorlatával. Erre viszont általában nem hajlandó, mert elkápráztatja az elméleti struktúrák és dedukciók csodás esztétikája, vagy mert egyszerűen erre nem képes, hiszen ahhoz, hogy az ilyen jellegű metafizikai alapállást (felelős egyeztető magatartást - mentalitást - a szó, a tett és a gondolat között) felvehesse saját elméleti fantazmagóriáival szemben, szüksége van még valamelyik földházában jelentkező )onnan kiolvasható) más életfeladatokat tartalmazó életterületeknek tapasztalat útján történő megismerésére.    A NÉGYES FÖLDHÁZ.          A IV. földház csúcsa a személyi horoszkóp második fontos kiindulópontja: az eredethez, valamint a múlthoz kapcsolódik. Így a IV. ház az otthon és a család háza és itt minden olyan jellegű információt megtalálunk egy szülöttről, ami általában az otthonhoz, a családhoz, a szülői szerepkörhöz való tudattalan viszonyulási formákra vonatkozik. Tágabb értelemben a IV. ház a szülőföld, a szülőház jellegéhez, fogalmához is kapcsolódik, valamint a szülőkhöz általában. De analogonjával, a Rák csillagképpel szemben itt elsősorban az apa szerepe a lényeges, és általában az átöröklött javak, hagyományok, törvények, szokások és a családi kapcsolatok, viszonyrendszerek az adott társadalmi és politikai struktúrák, amelyekbe karmájának megfelelően, a vizsgált személy beleszü

TOVÁBB

Az Ascendens és a Sárkányfej értelmezése II.
      AZ ASCENDENS ÉS AZ ELSŐ FÖLDHÁZ.      A sorsképlet első házának csúcsa azonos az Aszcendenssel, ami azt jelenti, hogy az első házban található jegy spirituális erőtere is lehet majdnem ugyanolyan meghatározó jellegű egy felnőtt személy számára, mint a születési Napjegye által jelzett nyers személyi tulajdonságok és sors-meghatározódások. (Az egyes házban található napjegyet születési felkelő jegynek nevezzük.) A felkelő jegy spirituális jellege viszont, csak abban az esetben lehet meghatározó az illető személy jellemére, személyi tulajdonságaira, vágyaira, késztetéseire, félelmeire, ambícióira nézve már gyermekkorától fogva, ha az Ascendens által „indított” egyes házban, több bolygó, vagy esetleg egy karmikus pont is található. Az első ház a Kos egyetemes princípiumának megfelelő elsődleges személyi - személyiségi - megnyilvánulásoknak a létterülete mind fizikai, mind mentális szinteken. Ezért, olyan esetekben, amikor több bolygó, vagy pláne, valamelyik karmikus pont is található az I. házban, általában a horoszkóptulajdonos fizikai megjelenési formáira - arckarakterére, testalkatára- és ugyanakkor a pszichikai ambícióira, esetleg intellektuális aspirációira vonatkozó információkat is kapunk az I. földház vizsgálatakor. Abban az esetben, viszont, amikor az Ascendens pontján kívül, semmiféle más asztrológiai jel nem található az I. házban, az ott található napjegyre jellemző pozitív személyi tulajdonságok gyermekkorban és fiatalkorban egyáltalán nem jellemzőek az illető személyre és, mindössze mint lehetőségek, mint képesség-csirák, mint más megszerzendő tulajdonságokhoz és képességekhez képest a jövőben könnyen „kihívható, illetve beindítható” és kifejleszthető tulajdonságok és képességek gyűjteménye lakozik az illető személyben. Olyan, mindössze előkészületben és mindössze jövőbeni lehetőségekként létező pozitív karaktervonások tehát ezek, amelyeknek a beindítása – kicsíráztatása, kifejlesztése és megerősítése érdekében, tudatos erőfeszítéseket kell tennünk és, akár az ellenálló környezet, vagy a saját lelkünk ellenállása ellenére, vagyis külső és/vagy belső konfliktusok és szenvedések árán is, tudatosan kell keresnünk a kapcsolatot az olyan szellemi-spirituális tartalmakkal, mint amelyek az illető konstellációra jellemzőek, annak érdekében, hogy ez által elérhessük a spirituális értelemben vett felnőtt-személyi tudatosságunkat: a döntéseiért és választásaiért, határozottan felelősséget vállalni képes felnőtti személyiségünket.     Ennek az új személyi tulajdonságokkal rendelkező, gyakorlati és szellemi életstratégiákban gondolkozni és cselekedni képes személyiségünknek pozitív (Mágikus erejű) visszahatása van mind a karmikus tulajdonságainknak, önkéntelen és öntudatlan negatív reflexeinknek és pszichikai késztetéseinknek a feloldásra, mind a Sárkányfej által jelzett sors- kiegyenlített (megváltott) állapotunknak az elérésére.    Ugyanakkor azt is le kell itt írni, hogy éppen a fentiek értelmében, a legnagyobb tévedés és tévképzet tehát – És sajnos ebbe a tévedésbe nagyon sok mai asztrológus is nyakig és feje búbjáig belemászik! – az, hogy az Ascendens által jelölt Konstellációra jellemző pozitív tulajdonságokkal és képességekkel rendelkezünk már a születésünktől fogva, abban az esetben is, ha nem található pozitívan fényszögelt bolygó az I. házban és az illető konstellációban, és abba, hogy ezek az állítólag velünk született pozitív „Ascendensi” tulajdonságok „segítenének” minket az életünk nehézségeinek a legyőzésében, azaz, hogy „felemelnének” minket a sorsproblémáink megoldása közben. Ezt a misztikus asztrológiai babonát jobb minél hamarabb elfelejteni, mert nagyon sok esetben, ez a tévhit volt az oka annak, hogy jobb sorsra érdemesült és asztrológiailag némileg tájékozott személyek éveken és évtizedeken át helyben topogtak, illetve azt képzelték magukról, hogy ők fejlődnek, és az eltelt évek alatt „magasabb színvonalat” értek el, holott a sorshelyzetük (elsősorban a egészségi állapotuk és a fizikai erőnlétük, valamint a családi és a magánéletük, a társadalmi és az anyagi helyzetük, stb.) és a kedélyállapotuk évek multán is azt bizonyította, hogy mindössze ámították magukat végig és inkább jól berögzítették magukat bizonyos misztikus rögeszmékbe, mintsem, hogy tényleges fejlődést és harmonikus létállapotot értek volna el.     Ebből a szempontból és emiatt tehát, még az is hibás asztrológiai tudásra és téves spirituális magatartásra vall, hogyha az illető személy arcvonásaiból és általános fizikai megjelenéséből, vagy külsőséges pszichikai tulajdonságaiból akarunk visszakövetkeztetni az Ascendens jellegére, ahelyett, hogy komoly Asztrológiai – tudományos – beállítás és a családi karmikus elemek tükrében történt vizsgálódás nélkül állapítanánk meg az Ascendenst, mivel az un. placebo-hatásnak nem csak pozitív, hanem negatív hatásai is lehetségesek abban az esetben, ha egy személy több éven át tévképzetek szerint él a saját Ascendensére jellemző tulajdonságokat illetően. Jó példa a hibás asztrológiai gondolkozásra a holdfázisok eredetének és jelentésének a téves megítélése:     A metafizikai magyarázat a holdfázisok tulajdonképpeni értelmére a következő: ezek a fázisok (ciklikus jelenségek) mindössze megtestesítenek a ritmus és a ciklus törvénye szerint, egy, az ember által észlelt és ismert fizikai és a pszichikai (természeti) jelenségeknél (árapály, emberek és kutyák - farkasfélék lelki és szellemi világának a feszültsége, megzavarodása, növények növekedése, virágok nyílása - stb.) sokkal finomabb dimenzióban létező és sokkal magasabb rendű, erősebb és egyetemesebb hatású (lényegesebb), az ősteremtés gyökerénél levő, jelenséget!     A Naprendszer és a földi világ, a teremtés ősmintájára és a teremtés eredeti funkciója szerint épül fel, ezért a Hold is, - a földre gyakorolt gravitációs ereje majdhogynem mellékes mindemellett: - ezt szolgálja és ezt, a kauzális dimenzióban létejövő teremtési célt, reneltetést és rendet testesíti - jeleníti meg, a földi élet és az itt kifejlett lények számára. Persze, a kauzális dimenzióban nincs idő és tér, de hozzánk időciklusokra és térszeletekre felosztva érkezik, mindaz, ami abból kiáramlik, onnan elindúl. Hogy ebben az esetben mi? A holdtölte a Jang energiák túlsúlyos - in extremis - kiáramlását jelenti, viccesen fogalmazva isteni sperma-kilövelés történik ilyenkor. (Ezért érzékenyek rá és vagy nem tudnak aludni, vagy megzavarodnak és depik lesznek az éberség nélküli, Rák - Hold karmával rendelkező személyek, mivel elönti a létet a megtermékenyítés ősszelleme). A holdfogyatkozás a Jin energiák növekedett (maximális) kiáramlását jelzi, oilyankor takarja . Ez is okoz godot ez a jelenség, azoknál a, szintén Rák - Hold karmával rendelkező személyeknél, akik magzat-foganási, megtermékenyülési problémákkal küzdenek. Holdtöltekor kvantum-szerűen áramlanak szét az egész létben (és a földön is) - és ezért minden lét szinten is: a spirituális, mentális - gondolati, asztrális - pszichikai és fizikai szinteken is, a mindent (és mindenkit) átvilágító és megtermékenyítő Fény-energiák. Holdfogyatkozáskor viszont a befogadást, a megtermékenyülést, az odaadást jelentő Szeretet energiák áramlanak szét a létveb (Ugyancsak minden dimenzió szinten). Ha bárki is, ezekkel az Isteni erő-hullámokkal - áramlásokkal szembeszegül, ahelyett, hogy ezekkel együttműködve - kollaborálva, a hatás-visszahatás törvénye szerint, ő, vagy az utódai, hoszzú távon kénytelen lessz, és kelnytelenek lessznek viselni az Isteni erőkkel való szembeszegülés következményeit.     Az empirikus megfigyeléseken alapuló népi mágikus hit és az asztrológiai tudomány és bölcsesség, miszerint bizonyos fázisokban kinyilvánított vágyak megfogannak - beválnak, és materializálódnak, illetve, és ami szerint, milyen holdfázisokban, milyen gyógynövényeket kell leszedni - begyüjteni és mikor mit lehet gyógyítani és mit nem (Pl., hogy mikor ajánlatos és mikor életveszélyes műtéteket végezni.), már csak a felszíni, "kisülési" jelenségek megfigyelésére alapozódnak, bármennyire is tűnik úgy, hogy ezek a felszíni jelenségek képeznék a lét és az élet törvényszerűségeit. De a lényeg úgy is az, hogy az egyetemes teremtőerőkkel és törvényekkel való együttműködési képesség és készség erősítése és főképpen az abszolút teremtőerőkkel és törvényekkel szembeni ellenszegülések, elhárítások és elzárkózások megszüntetése a célja a fázisok ismeretének (Az ősanyák ellenszegülése következtében keletkező karmikus hatások megfigyelési lehetőségének), és nem az, hogy a termékenységi periódusok idején áramló energiákat mágikus praktikák segítségével a hasznunkra befogjuk, holmi anyagi előnyökhöz való jutás érdekében, a teremtőerőket, amiért például a klasszikus asztrológia is, fontosnak találta valamikor a holdciklusok megfigyelését és a következmények értelmezését - előrevetítését (jóslását).     A Sárkányfarok – Sárkányfej tengely iránya által jelzett metafizikai jelentésekről és a megfelelő alapállásról.

    Az ok, amiért a Sárkányfarok - Sárkányfej tengelyről még nem írtam eddig, és amiért nem készítettem hangfelvételt a honlapra sem,  azért van, mert felfedeztem, hogy a Lilith gyűjtőnéven ismert, teremtés-provokáló abszolút és egyéni sorserőből indul ki minden és a Sárkányfarok is annak mindössze egy gyengébb – családi jellegzetességeket hordó változata. És ha a kiinduló pontot – a negatív karmát jelző asztrológiai sors-pontokat - nem ismerjük és nem értjük azok jellegét, tehát ha nem oldjuk fel és nem haladjuk meg az általuk jelzett negatív tulajdonságokat, öntudatlan személyi meghatározódásokat, akkor hogy akarunk boldogak és egészségesek lenni? Hogy a csudába akarunk egyből a végeredményhez elérkezni úgy, hogy a horoszkópból kiolvasható életfeladatainkat még csak fel sem vállaltuk és a Sárkányfej által jelzett magváltott állapotunk ellentétéről: a negatív karmánk jellegéről, amit a Sárkányfarok jelez, még csak tudomásunk sincsen?     Gyakorló (Vagyis a visszajelzéseket is számon tartó, azokkal számoló, önkényes elméletek alkotása és hirdetése helyett azokat figyelembe vevő) asztrológusi tapasztalataim szerint tehát, a kauzális sorsmegoldás szempontjából a Sárkányfej pozíciója egyáltalán nem is számít! Az ugyanis csak egy olyan virtuális pont, ami olyan elnyerhető tulajdonságokat jelez, amelyek a horoszkóp összes eleminek a feldolgozásából - megvalósításából következő, a horoszkópból kiolvasható összes személyi és minden általános emberi életfeladat(!) teljes beteljesítésének és feldolgozásának a következményeként alakulhatnak ki valakiben a jövőben. A Sárkányfej által jelzett tulajdonságok tehát a felvállalt és beváltott – beteljesített életfeladatoknak és a feladatok elvégzése közben szerzett tapasztalatoknak - önmegfigyeléseknek a közös pozitív következménye, közös eredője kell, hogy legyen. Tehát a Sárkányfej nem csak hogy semmilyen velünk született tulajdonságunkat, képességünket nem jelzi, nem determinálja, hanem még olyan szellemi állapotot sem jelez, amit a közeljövőben elérhetünk, megvalósíthatunk.    Nem az a fontos tehát, hogy valakinek a Sárkányfeje a Vízöntőben van például, mivel az csak egy virtuális, jövőbeni állapotnak a jelző pontja, amely kiegyenlített élet- és sorsállapotot vagy sikerül elérni az illető személynek, vagy sem. Az elérés annak a függvénye, hogy a Lilith által jelzett, veleszületett negatív személyi determinációkat és az ugyancsak negatív – karmikus! Oroszlán Sárkányfarok által jelzett determinációkat mennyiben tudja az illető meghaladni? Nincs tehát, amiért a felszálló holdcsomópont Konstellációval foglalkoznunk, mert azt csak 14 - 21 év múlva tudjuk elérni esetleg. És egyáltalán nem tudjuk majd elérni, ha annak az ellentététől: a rejtett negatív oroszláni vonásoktól meg nem szabadulunk azelőtt. A Lilith által jelzett negatív determinációknak a személyiségünkre és a sorsunkra gyakorolt hatásairól, befolyásáról nem is szólva. Erről viszont, található bőségesen anyag a honlapomon, mivel külön ezzel foglalkozó tanulmányban és a többi tanulmányban is eleget írtam már ezekről és több hangfelvételt is készítettem (A Lilith és a Karma meghaladása, Teremtés1 –  Teremtés5.)     Én például kb. 30 éve foglalkozom öntudatlanul, és 14 éve - ami óta spirituális szinten is tudatosítottam magamban a horoszkópomból kiolvasható meghatározódásaimat és életfeladataimat -, úgymond horoszkópos tudatossággal dolgozom nap mint nap a sorsom és személyiségem spirituális rendezésével, még csak a közelébe sem kerültem a Sárkányfejem által jelzett Konstelláció által jelzett pozitív tulajdonságoknak. Pedig gyermekkoromban a tudományban, főként az asztrofizikában, majd később a művészetben (a művészettörténetben és az alkotáselméletben) és még később költészetben kerestem a metafizikát, a magyarázatokat saját sorsom jellegére. Később, a filozófia és a teológia mellett a komoly irodalmi olvasmányaimban, az un. nagyregényekben. Még később a karatéban (annak segítségével a keleti misztikában) és a Hamvas Béla műveinek ronggyá olvasásában. Tizenöt éve fedeztem fel a gyakorlati asztrológiát, és azon
nyomban elköteleztem magam mellette egész életemre. A saját horoszkópomat
tehát majdhogynem a mai tudásom szintjén 14 éve ismerem. ÉS MÉG SEM ÁLLÍTHATOM AZT, HOGY EDDIGI ÉLETEMBEN EGY MÁKSZEMNYIT IS A SÁRKÁNYFEJEM  SZERINT CSELEKEDTEM VOLNA, ILLETVE, HOGY MA, ABBAN A KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÁLLAPOTBAN LENNÉK, AMIT A BAK SÁRKÁNYFEJEM JELŐL!
   Mert nem a Sárkányfej által jelzett tulajdonságokkal van dolgunk az élet első felében, vagyis a horoszkóppal való megismerkedés idején és a horoszkópban leírt feltárások feldolgozásakor (Legalább hét év!), hanem annak az ellentétével: a Sárkányfarok által jelzett meghatározódásainkkal! És még inkább a Lilith által jelzettekkel! A Sárkányfej csak egy virtuális jövőbeni pont, ami a horoszkóp megismerése után, 18 és 21 év között realizálódik – ÉS NEM ÖNMAGÁTÓL! – vagyis a horoszkópunk teljes megismerése UTÁN, akárcsak a felnőtté válás! - A Sárkányfej konstellációját ajánlatos tehát esetleg el is felejteni a sorsrendezés szempontjából, vagyis a horoszkópból kiolvasható és feltárható életfeladatok megismerése és feldolgozása elején, bármennyire divatosan misztikus is lenne például a Vízöntő Sárkányfej, - hogyha csak nincs benne bolygónk.        És ez még inkább így van a Nyilastól a Halakig és a IX, háztól a XII. házig található Sárfejek, illetve a III. háztól a VI. házig terjedő életkörökben található Sárkányfarkak esetében! És még inkább abban az esetben, amikor a Lilith ugyanabban a Konstellációban vagy ugyanabban a házban van, mint a Sárkányfej. Ezek a személyek úgymond disszidálni akarnak spirituálisan és magukat egyből a Sárkányfejük állapotában akarják tudni. Vagyis egyből megváltódni az által, hogy elszöknek a legnehezebb életfeladataik elől, úgy, hogy lehetőleg tudomást se szerezzenek a Lilith és a Sárkányfarok által jelezett negatív tulajdonságaikról, mivel a kettő egymással szemben áll (A Lilith a Sárkányfarokkal), ami azt jelenti, hogy kölcsönösen igyekeznek elfödni, elhomályosítani és elnyomni, vagyis még felismerhetetlenebbé és még kiismerhetetlenebbé tenni egyik a mást. Ez viszont koránt sem jelenti azt, hogy semlegesítenék, vagy megszüntetnék, hanem azt, hogy még veszélyesebbekké teszik egyik a mást. Nem a Sárkányfej által jelzett jövőbeni és csak potenciális pozitív tulajdonságainknak kell örvendeni, hanem neki kell látni a hibabelátás képességének a megszerzéséhez és felfogni azt, hogy azok a tulajdonságok, amiket amit találsz a Sárfaroknál és a Lilithnél, mennyire meghatározók voltak a sorsunk alakulásában, olyannyira, hogy a pozitív fényszögekből kiolvasható pozitív tulajdonságok ellenére sem sikerült a legnagyobb életfeladatodnak eleget tenni. Az tehát, amit az utóbbi tíz év folyamán a társaimmal együtt, felfedeztem és leírtam, és ami merőben eltér attól a sok misztikus (mitikus és vallásos) fantazmagóriától és spekulatív elmélettől, amelyek szerint a keleti és a nyugati asztrológia értelmezi és kezeli ezeket a sorskérdéseket.
  Az Ascendens konstellációjával, illetve az annak megfelelő pozitív tulajdonságokkal és szellemi képességekkel, amelyeket tudatos törekvésekkel feltétlenül meg kell szereznünk, már értelmesebb dolog foglalkozni, mint a Sárkányfej által jelzett virtuális tulajdonságainkkal!    A horoszkópunkkal kapcsolatosan, elsősorban arra kérdésre kell magunknak választ adni tehát, hogy meddig akarjuk magunkat ámítani, hogy meddig akarunk még érdekes és izgalmas, újabb és újabb (Két egymással szembeállított tükör közé beálló személynek a nagyon érdekes, de teljesen steril tükröződése a végtelenbe.) misztikus tanokba és okoskodó, steril tudásrendszerekbe menekülni a lényegi sorsproblémáink, az Sárkányfarok és a Lilith által jelzett negatív karmikus tulajdonságaink elől? Mert egy olyan alapállással, ami szerint a Sárkányfej által jelzett virtuális pozitív képességeinkkel ámítgatjuk magunkat, éppen akkor amikor, éppen úgy képzeljük, hogy az Istennél vagyunk, kiderül, hogy az ördög (öncélú, tehát sorsrontó és életrontó ambícióink és önámításaink démonai) lábát szorongatjuk.z Kozma Szilárd:  www.kozmaszilard.ro/      

TOVÁBB

Az anyai ágon örökölt karma kialakulása

Kozma Botond Szilárd, karma- és családasztrológus:
   

        A spirituális memória és az anyai ági örökletes (karmikus) programok


(A jelen tanulmánynak létezik egy hangos változata is – A spirituális memóriának és a sorscsiráknak, illetve azok a gyökerének és természetének a szabad beszéddel elmondott és hang fájlokban rögzített spirituális és kauzális értelmezése. – a www.eletasztrologus.hu c. honlapomon, ahonnan egyszerű egérkattintással le lehet tölteni az illető fájlokat.)    Az igazi - megvilágosodást, egészséget és belső derűt hozó - életutam akkor nyílt meg, amikor a Hamvas Béla műveinek a hatására, a Hamvas által összegezett metafizikai irányelvek szerint és a saját élet- tapasztalataim alapján (életem reális eredményeinek az alapján, a valóság által felmutatott reális tényeknek az alapján), az Elta egyes elméleteivel és mindenféle zavaros miszticizmust elutasítva, egyre mélyebben kezdtem behatolni a létnek (metafizikának és az asztrológiának) azokra a területeire, amelyeken tudomásom szerint senki nem járt. Ezek az igazságkereső behatolások, elsősorban az újszülött csecsemők által a szüleiktől örökölt, különböző életfeladatokat tartalmazó (magukban rejtő-hordozó) spirituális programoknak a felfedezéséhez vezetett, amihez a reinkarnáció tévképzetétől való végeleges megszabadulás után és az első gyermekünknek a „vad” természetben (A Hargita hegység egyik, Csíkszentkirály fölötti erdejében), minden orvosi felügyeletet nélkülöző, csodálatos születését előkészítve, elősegítve és végig követve jutottam el. A volt-feleségem bátor tette által előállt új élethelyzetünk (tudatosan és akarattal orvosi segítség nélkül és a természetben szült makk egészséges gyermek) és a szülők és a gyermek horoszkópjának a metafizikai értelmezése közben jutottam el arra a következtetésre, hogy azokat a negatív szellemi programokat, amelyeknek a nem (!) ismerete következtében elkövetjük az életünk nagy tévedéseit és amelyek következtében, nem csak hogy boldogtalanná válunk, de a krónikussá és végül halálossá váló betegségeinket is, a szó szoros értelmében „legyártjuk” éveken át, az anyai ági ősszüleinktől (anyai üknagyanyáinktól és dédnagyanyáinktól) örököljük. Így jutottam el a generációk közti, a generációkon átívelő spirituális memória képzetéhez. Azért csak képzetéhez, mert csak évek múlva határoztam meg ezt a jelenséget fogalmilag ennyire pontosan. A generációkon átnyúló - nem tudatos: nem kulturális, nem írott krónikák és emlékek és nem szájhagyomány útján terjedő! - spirituális memória felfedezése azért fontos, mert a hatáskörébe tartozik az egész evolúció és az egész életünk és sorsunk. A biológiai - fiziológiai - genetikai örökségünk mindössze leképezi, megtestesíti ezt, a spirituális memória útján az utódokra háruló szellemi örökségnek. A kezdeti sejtéseimet igazoló felfedezéseimre támaszkodó meggyőződésemben, mára teljesen megerősített a baráti körömben és a családomban megismétlődő, orvos nélküli egészséges gyermek szülések, majd a gyermekek egészséges és harmonikus növekedése - sőt: azok orvosi kezelést ritkán igénylő, szokványos (hűlések), de enyhe betegségeiknek az édesanyjuk tudattalan szellemi – lelki görcseihez visszavezethető szellemi okainak a megfigyelése, valamint a segítségért: asztrológusi tanácsért hozzám forduló személyek gyermekeinek az én gyermekeim aprócska hűléseinél sokkal nehezebb, súlyosabb és „furcsább” (pl. éjszakai ágyba vizelés) betegségek rejtett okainak a felfedezése és feltárása is.

    A betegséghajlamot okozó, életellenes (romboló) szellemi programok úgy keletkeznek és akkor implantálódnak egy - egy gyermeki magzatot létrehívó kauzális szellemi struktúrába, ...

TOVÁBB

Bevezető a spirituális (kauzális) asztrológiába
  Kozma Szilárd: Bevezetõ a spirituális (kauzális) asztrológiába II.    Elérkezett az ideje, hogy a magyar spirituális kultúrában is, közérthetõen el lehessen oszlatni minden olyan, az asztrológiára vonatkozó misztikusvallásos, un. természet-tudományos, és szentimentális -humanista koncepciót, amely a jóslásokra való felhasználása által bekövetkezett hiteltelenné tétele és kompromittálása közben ragadt erre az egyedüli, anyagilag ellenõrizhetõ vonatkoztatási rendszerrel (a nap-rendszer bolygói) operáló szellemtudományra. Másrészt viszont szükséges az asztrológiamegvilágításában, annak segítségével minél pontosabb és hitelesebb választ adni az ember és a természet, valamint az ember és az abszolútum viszonyára vonatkozóan. E tanulmány célja mindössze az, hogy a kauzális és spirituális asztrológiával kapcsolatos állításaim hitelességét, olyan személyesen átélt példa értékû krízisek, sikerek és kudarcok leírásával is alátámasszam, és azok metafizikai értelmezésével is megerõsítsem, amely élményekhez hasonlóakat minden ember átélt már és átél a jelenben is.    Mindenkit, akinek a metafizikai asztrológia látási és tárgyalási módja szerint készítik el a sorsképlete értelmezését, beavatottá lehet tenni a sorsa és az élete szellemi - spirituális rejtelmeibe és ezáltal lehetõvé lehet tenni számára a sors - meghatároztottságainak a feloldását és meghaladását.    Miután a saját bõrömön, azaz saját betegségi-egészségi állapotom által, személyesen is meggyõzõdtem a klasszikus asztrológia állításainak alapigazságáról és ennek következtében behatóan kezdtem foglalkozni azok tanulmányozásával, jó ideig az egész "életsztorim" elmesélésével voltam kénytelen lecsitítani mindazokat akik, ha nem is akarnak visszatéríteni - szegény megtévedt lelkecskét - az "objektív" (vagyis a materialista) tudományosság helyes útjára, de jelezni akarták, hogy ebben a kérdésben semmiféle kompromisszumot nem hajlandók velem kötni. Ma már, ha szükségét érzem ennek, nem is a születési napjegyét kérdem meg az efféle, tudományosan elhatárolódó komoly embereknek - hiszen már olyan személlyel is találkoztam aki ezt nyíltan megtagadta, mondván hogy nem akarja, hogy beskatulyázzam és ezáltal nem az õ "igazi és tiszta" személyisége alapján ítéljem meg a lehetséges jellemét -, hanem inkább a születési évszámából kiindulva kezdem sorolni a jellembeli és magánéleti problémáit, betegség-hajlamait, párkapcsolati nehézségeit és szerelmi kríziseinek azokat az okait, amelyekre õ nem is gondolt addig, de amelyeket mindig is sejtett. Általában mindenki, aki meghallja ezeket, érintve érzi magát a kapásból tett, és mindössze felszíni ok - okozati összefüggések valóság-tartalmától. Sõt: õ csodálkozik leginkább azon, hogy miért is nem gondolt eddig erre? Ha a beszélgetéssel tovább megyünk és az esetleges baleseteinek, nagyobb kudarcélményeinek a szellemi okait kezdem felfedni elõtte, döbbenten áll, és vagy tovább kérdez, vagy feszengeni kezd és zavartan, de tudományos - értelmiségi mûszavakat használva, fölényeskedni, és igyekszik minél hamarabb lezárni az egész beszélgetést, mely igencsak kényelmetlenné válik számára egy adott pontban.    Nos, ez a pont az akhilleuszi sarok, ahol a nagyokos és huncut én-tudatunk, a sikeraratásra és gyõzedelmeskedésre beállított életképzeletünk kibékíthetetlenül szemben áll a "gyengének", tehát rejteni és szégyellni valónak gondolt szellemi lényünkkel. A fefelõség tudatunkkal: a lelkiismeretünkkel.    A nyitott szellemû bátrak és a kíváncsiak itt feladják az elõítéleteiket és tovább kérdeznek. A kudarctól való félelem által mozgatott személyek, a piacgazdasági magabiztosságot "elegánsan viselõ" élet-nyerészek viszont, ha fel is adják a kezdeti fölényeskedõ alapállásukat, határozott udvariassággal lezárják a beszélgetést és tovább rohannak a rájuk váró újabb kudarc -és sikerélményeik valamint a kórházi kezelések és az idõnap elõtti nyugdíjaztatás (az impotencia és a frigiditás, a "leszázalékoltatás") ígéretes jövõjébe. Azok az új, vagy régi ismerõseim, akiket a fõlényes, vagy a hitetlenkedõ viszonyulásuk elvetésére és újabb kérdések feltevésére késztet mindaz az a szellemi információ, amit a sors - helyzetüknek és annak eddigi alakulásának asztrológiai értelmezésével felfedek elõttük, ha nem is rendülnek meg az elõítéleteikbõl csontossá keményített keresztény(kedõ)-materialista világnézetükben, mindenesetre rugalmasabban kezdik látni életük fordulatait és általában az életük "nagy problémáit", mint azelõtt.     

TOVÁBB

A Mágia és a Teremtés Egyetemes Törvénye 2 (Kozma Szilárd asztrológus)

A Mágia és a Teremtés Egyetemes Törvénye 2 (Kozma Szilárd asztrológus)

Kozma Szilárd asztrológus előadása a mágia és a teremtés egyetemes sorstörvényéről, a megváltásról, az öröklétről és az újjászületésről.

https://www.youtube.com/watch?v=qLfYvE1p5JE

TOVÁBB

Utbaigazítás az analitikus horoszkóphoz
Kozma Szilárd   Útbaigazítás és fontos gondolatok az analitikus horoszkóp tanulmányozásához:      Elsősorban figyelmeztetni szeretném önt, hogy élete legfontosabb -és sorsa további alakulása szempontjából a legdöntőbb dokumentumát, úgymond szellemi keresztlevelét, olvassa. Ezért, igen fontos ezt nem elhamarkodni(!), és minél több időt és figyelmet áldozni az eligazító rész olvasásának, annak ellenére, hogy szeretné minél hamarabb elolvasni a sorsára, a tudott és tudattalan adottságaira vonatkozó feltárásokat, eligazításokat.    Sok - sok évvel ezelőtt, én is egy hasonló, de nem ilyen mély és részletes karma-feltárási és karma-oldási célzattal, hanem primitív jóslási szempontból megírt horoszkópon keresztül kerültem szembe a sorsom és a sorsomat okozó személyi tulajdonságaim szellemi okaival és mozgatórugóival, a boldogulási sorsprogramommal. Mondhatom, megijedtem. Ezért is, ma elvetem a jóslási célokat szolgáló, primitív asztrológia gyakorlatát és, a senkinek a javát nem szolgáló jóslatok helyett (Képzeljük el, hogy milyen fényes királynői jövőt jósoltak Diana hercegnőnek az asztrológusai és, hogy ahhoz képest mire jutott!), a karmikus asztrológiát gyakorlom. Ennek, a hajdani ijedségemnek köszönhetően ön, most a Lilith nevű őskarma – ok által okozott egyetemes lét-zavarból eredő (kauzális ősrobbanás következtében létrejövő) spirituális káoszból, valamint, a Csíki Szellemi Társaság többi tagjával együttesen feltárt, anyai ági női ősöktől öröklött, negatív családi sors-programokból eredő személyi karmájának, az igazi okait félreérthetetlenül pontosan feltáró, és ennek, az egyéni (egyedi!) karmánk meghaladását feltételező és elősegítő gyakorlati életfeladatokat részletesen és pontosan leíró személyi (tehát: személyre szabott!), horoszkópot tarthat a kezében.     Ennek a pozitív hatását immár több mint háromezer, olyan személynek volt alkalma megtapasztalni, aki pár hónappal, több néhány évvel ezelőtt, ugyanígy mint most ön, találkozhatott a horoszkópján keresztül az anyai ágon öröklött karma-oldó, és egyedül ez által boldoguló szellemi rendeltetésének a leírásával és Karmája feloldási - meghaladási lehetőségének az ismertetésével, élete és sorsa rendbetételének a lehetőségével.    Annak érdekében, hogy ön igazi haszonnal tudja tanulmányozni és használni ezt a horoszkópot, elsősorban a következőt kell elfogadnia: Az egyes részlet-leírások látszólagos kíméletlensége ellenére (sőt: az által!), e horoszkóp kimondottan az ön sorsrendezési és végül: irányítási (mágikus!) képességeinek kialakításának az igényével, és az egészség- megszerzésének, a szerelmi kapcsolatok és a családi-társadalmi viszonyok harmonikus kezelési képességek kialakítását szolgálják. Vagyis, a harmóniát gátló szellemi okainak a kimutatási szándékával: az ön sorsa mozgatórugóinak a feltárása igényével készült. Így a horoszkóp, az egyetemes teremtés ősokának és sorrendjének megfelelő ismereti adatokkal szolgál, amikor az ön élethelyzeteiben is ellenőrizhető, konkrét sors-információkat tár fel. Problémafeltáró és problémafeloldó ("Ismerjétek meg az igazságot és az fel fog szabadítani benneteket.") szándékkal készült tehát, az öngyógyítás és a sorsvezérlés képességeinek a kialakítása érdekében, és nem tartalmaz sem egzotikus képzelgésből eredő, önzést vagy becsvágyat és hiuságot legyező misztikus dicséreteket, sem ésszerűtlen hiszékenységet kihasználó jóslásokat. Sőt: a karma-ismeret segítségével az ön egyéni sors-programjának (öröklött spirituális programjának) a meghaladását, a gyakorlati hibabelátással egybekötött tisztánlátási képesség és a szeretetáramoltatási készség felébresztését, kialakulását és megerősítését hivatott létrehívni. Ennek a segítségével helyreállíthatja és/vagy megőrizheti az egészségét és kezébe veheti a sorsának irányítását. E mágikus sorsirányítói képességnek a hiányában ugyanis, ma minden komoly felnőtt - Minden felszíni jóléti, vagy boldogsági látszat ellenére! -, harmónia nélkül, zaklatottan, stresszben, alapvető lelki és szellemi (emberi) vágyaiban és spirituális szükségeiben mélyen kielégületlenül, és végső soron a körülötte élők önös, vagy jóakaratú, de hibás és zavaros törekvéseinek kiszolgáltatottan, a véletlennek tulajdonított, de valójában éppen a tévesen választott és járt életútja által beidézett baleseti lehetőségektől és betegségektől fenyegetetten kell élnie.      

TOVÁBB

Anyai ági örökletes programok

A  személyi horoszkópokból kiolvasható, karmikus programok leírása:

    Gyakorló asztrológusi tevékenységem és kutatásaim legfontosabb eredménye az emberi léleknek (spirituális és kauzális struktúrának) a mélyrétegeiben rejlő, családi vonalon az anyai ágon öröklődő, vagyis anyáról leányra és fiúra szálló (az unokáknak anyai ágon átadott) spirituális tévképzeteknek az egyéni karakteri tulajdonságokként, vagyis jellegzetes negatív meghatározódásként átadott szellemi örökség-csomagjainak: az anyai ági családi életfeladat-öröklődésnek a felfedezése és a személyi horoszkópok kauzális értelmezése által történő kimutatási lehetőségének a felfedezése. Vagyis az egyéni KARMa igazi, gyakorlatilag is kimutatható eredetének, valamint az asztrológiai (horoszkóp szintű) kideríthetőségének és kimutathatóságának a felfedezése. Ezek a születésünkkor már az auránkban rejlő, negatív szellemi program-rendszerek lehetnek például irracionális félelmek, vagy természetellenes ambíciók, személy- és személyiség-ellenes, vagy gyermek- magazat és életellenes késztetések, irracionális rombolási és önrombolási, büntetési és önbüntetési, öncsonkítási és öngyilkossági késztetések (önkéntelen és öntudatlan rejtett agresszivitásnak a), vagy szexuális devianciáknak is szellemi okai. Ezernyi személyi horoszkóp elkészítése és megbeszélése (visszaigazolódása) után bebizonyosodott például, hogy azon személyeknek, akiknek a horoszkópjában a Nap, a Hold, a Mars, a Szaturnusz és a Plútó közül minimum három bolygó diszharmonikus fényszögben kapcsolódik egymáshoz, az anyai ági ősei, intenzíven átélt életellenes mentális (érzelmi és gondolati) folyamaton mentek keresztül tudatosan, vagy önkéntelenül, éveken át, huzamos neheztelés és szorongás, rejtett (elfojtott) vagy nyílt gyűlölködés, bosszú vágy, vagy nyilt életre-törés (gyilkosság, öngyilkosság, vagy több abortusz) és felelőtlen átkozódás (kiátkozás) formájában. Ezek, a csecsemő korban is az aurában (tudattalan szellemi lényünkben) lappangó rombolási hajlamok, tizennégy éves korunk után már aktiválódnak és a kamasz kor időszakában érzékelhetően jelentkeznek erős depresszió, türelmetlenség, agresszivitás, irracionális félelmek és öngyilkossági késztetések, vagy a felnőtti léttel és az általános emberi életfeladatokkal szembeni averzió (pl. otthon- és családalapítás, gyermekvállalás és gondozás), az ilyen jellegű általános felelősségeknek az önkéntelen és öntudatlan elutasítása, kikerülésére való öntudtalan törekvések formájában.      

TOVÁBB

Anyai ági örökletes (karmikus) programok a Lilith és a Sárkányfarok szerint
  Az anyai ági örökletes (karmikus) programoknak a Lilith és a Sárkányfarok pozíciója (2) szerinti ismertetése.     A két negatív karmikus pontnak: Lilithnek és a Sárkányfaroknak a személyi horoszkópokban elfoglalt pozíciója több éves egyéni és csoportos megfigyelése (Az EHBBT asztrológus-tagjai) vezetett az emberi léleknek (spirituális és kauzális struktúrának) a legtitkosabb mélyrétegeiben rejlõ, családi vonalon, többnyire anyai ágon öröklõdõ, anyáról leányra és fiúra szálló spirituális zavaroknak az egyéni karakteri tulajdonságokként, vagyis egyéni meghatározódásként átadott szellemi örökség-csomagoknak a felfedezéséhez. Ez, egyben az életfeladat-öröklõdésnek a felfedezését és a személyi programok kauzális (ok-okozati) értelmezése által történõ kimutatási lehetõségének a felfedezését is jelentette. Vagyis az egyéni sorsnak az igazi, gyakorlatilag is kimutatható eredetének, valamint kideríthetõségének és kimutathatóságának a felfedezését, amelynél jobb módszert és nagyobb lehetõséget a sors- és életrendezésre, vagyis a tragikus kimenetelû, végzetes betegségek és balesetek elkerülésére, a tragikus élethelyzetek kialakulásának a megelõzésére, illetve a harmonikus, derûs, kreatív és egészséges élet kialakítására egyetlen humántudomány, vagy szellemtudomány sem képes felmutatni.   Ezernyi személyi és családi sors és életút átvizsgálása után bebizonyosodott számunkra, hogy azok a személyek, akiknek az õsei, intenzíven átélt magzat- gyermek- és családellenes érzelmeket és képzeteket hordoztak magukban éveken át, csendes neheztelés és szorongás, rejtett (elfojtott) vagy nyílt gyûlölködés, bosszúvágy, vagy életre-törés (gyilkosság, öngyilkosság, vagy több abortusz) és átkozódás (kiátkozás) formájában, önkéntelen és öntudatlan rombolási és önrombolási késztetésekkel születnek a világra. Ezek a csecsemõkorban is, a tudattalan szellemi személyi struktúránkban lappangó rombolási hajlamok, tizennégy éves korunk után aktiválódnak és a kamaszkor idõszakában felszínre törnek agresszivitás, irracionális félelmek, erõs depresszió, különbözõ komplexusok, türelmetlenség, sors-gyûlölet, és öngyilkossági késztetések, vagy a felnõtti léttel és az általános emberi életfeladatokkal szembeni averzió (pl. otthon- és családalapítás, gyermekvállalás és gondozás ellenesség) formájában.    

TOVÁBB

Röviden a sorscsírákról

   Amikor a Hamvas Béla által összegezett metafizikai irányelvek szerint és gyakorló asztrológusi tapasztalataim alapján (életem reális eredményeinek az alapján, a valóság által felmutatott reális tényeknek az alapján), az Asztrológia misztikus elméleteivel és mindenféle zavaros miszticizmussal leszámoltam, egyre mélyebben kezdtem behatolni a létnek és a teremtésnek (metafizikának) azokra a területeire, amelyeken tudomásom szerint senki nem járt. Ekkor egyértelműen kiderült, hogy amennyiben tényleg egészséges és boldog akarok lenni, mindent fordítva kell tennem, éreznem és gondolnom, mint addig, mivel a tényleges igazság homlokegyenest ellenkezik mindazzal, mint amire szüleim és a tanítóim oktattak, illetve, amit az igazságról a természettudósok és a teológusok hirdetnek.

TOVÁBB

A gyermekhoroszkópokról

Kozma Botond Szilárd: Karmaasztrológus:

A gyermekhoroszkópokról, gyermeknevelésről-  

 

      Hat éve nyilvánítottam magamban az emberiség - de legalább is annak az un. civilizált részének - a helyzetét véglegesen reménytelennek. Ez egy, a kisbabák mellkasának és hasának a szájukból kieső ételtől és a saját nyáluktól védelmező, etető – nyálazó nájlon eszköz beszerzési nehézsége következtében történt, miután elindultam a Turula számára, egy ilyen nyakba akasztható, fröccsentett nájlon ruhavédő etetőkét vásárolni. Olyan, egyszerű, egyetlen matricában millió számra gyártható kék, vagy sárga, vagy barna, a babák mell és has-domborulatát követő, laposan fröccsentet, nyakba akasztható nájlon darabot akartam venni, amiről azt képzeltem én naiv, hogy egy – két lej lehet az ára. Aztán kiderült, hogy ez, a közönséges nájlon zacskóknál semmivel nem bonyolultabb technikával előállítható árú, sokkal drágább mint például, egy komolyabb számítógép-egér, amiben felmérhetetlenül több, különböző alapú és állagú anyagból készült, de össze szerelten, egyik a másikkal összehangoltan és eredményesen együttműködni képes és persze: a számítógéphez bonyolult digitális információ-csomagokat küldeni képes, finom kis alkatrész található, és amit össze is kell még szerelni! Arról nem is beszélve, hogy mind a tervezés, mind a ráfordított, sőt: az általa elvégezhető munka szempontjából is, sokkal több munka-befektetés és intelligencia-érték van benne, mint a nájlon zacskós fröccsentéssel előállítható baba-nyálazóban! „- Micsoda? Hogy mennyi? De hát miért könyörgöm, hiszen az előállítása semmivel nem bonyolultabb egy, néhány baniba kerülő reklámzacskó előállításánál és anyagból is alig van benne sokkal több mint a zacskóban? „ – Azért drágább ez kérem, mert gyermekholmi.” „- Hát éppen ezt mondom: azért, mert gyermekholmi, még a nájlon zacskónál is olcsóbb kellene, hogy legyen! „-Ön hol él kérem, köztudott, hogy minden, ami gyermek holmi, sokkal drágább, mint a más árucikk!” „– Micsoda? Tényleg? De hát miért?”  „- Azért, mert a szülők nem sajnálják a sok pénzt kidobni, amikor a gyermekükről van szó!” „-De hát ez nem játék, vagy luxus-cikk, hanem elemi szükséglet!”  „Az nem számít, csak az, hogy gyermekholmi és minden gyermekholmi sokkal, de sokkal drágább, mint amennyi a tulajdonképpeni értéke.” – Nem variálom tovább, hanem még csak azt mondom el, hogy a nyálazók és más gyermekholmik drága árának a kérdésében azért voltam tájékozatlan, mert a Turula születéséig, kimondottan csak Medárdánál, majd Etelkánál nagyobb ismerős gyermekektől „örökölt” ruhákban – cipőkben jártak a gyermekeink, esetleg a turkálókból össze szedett cuccokban, és mivel lánykákról volt szó, játék baba és állat, de még nájlon (lego), vagy papondekli építő-kockás játék is került bőségben ugyanígy. Mellesleg, már az első házasságomból született fiammal töltött idő alatt észrevettem, hogy a gyermekek nagyon hamar megunják a bonyolult és drága mechanikai játékokat, és inkább az olyan játékdarabokkal, vagy nem is játéknak készült anyagdarabokkal szeretnek játszani, ahol az ők személyi fantáziája viszi a prímet és nem a játékkészítő felnőttek infantilisen fondorlatos leleményessége. Arról nem is beszélve, hogy a gyermek az összes tárgyi játékáról lemondana, ha az lenne az ára, hogy többet lehessen együtt és többet játszhasson, vagy csak éppen beszélhessen a szülők valamelyikével. És én ezeket a megfigyeléseimet követtem játékvásárlás kérdésében. Vagyis: labdákon és szájmuzsikán kívül, más játékot, vagy „gyermekholmit” nem vásároltam. Nem volt tehát ahonnan azt sem tudjam, hogy a szabadpiac körülményei között, azoknak a játékoknak az ára is fel ment, amelyeket nekem eszembe sem jutott megvásárolni. Természetes, tehát, hogy ezt a primitív kapzsiságon alapuló, aljas és embertelen „szabadpiaci” alapállást látva, felment a pumpám és még csak azért sem vettem meg a nájlon nyálazó-etetőt, persze jól, nagyon is jól tudván, hogy ezzel nem fogom a „piac törvényeihez igazodó gyermekholmi-gyártókat” és kereskedőket a pofátlan kapzsiságukról leszoktatni.     De ezt a helyzetet is csak azért meséltem el, hogy érthetőbb legyen az a régről magammal hurcolt komplexusom, ami szerint nem szabad gyermekhoroszkóp rendeléseket elfogadnom, bármennyire is igényelnék azt a szülők, hanem csak amolyan, kis nevelési tanácsadó, eligazító útmutatásokat, amelyek nem kerülhetnek negyed annyiban sem, mint egy felnőtti horoszkóp. Mert tényleg: ma is azt mondom, hogy aljas dolog az, hogy a szülőnek a gyermekeivel szembeni szorult és szűkös helyzetét (Hiszen nem minden, egynél több gyermeket vállaló szülő ab ovo gazdag, hogy egy olyan szükséges holmiért, mint egy nyálazó, egy számítógép-kellék árat ki tudjon fizetni!), de akár a túlfűtött szeretetét is, vagy a természetellenesen duplázott felelősségérzetét kihasználva, akarjanak egyesek könnyen – a nyálazó esetében, majdhogynem ingyen! – meggazdagodni. - Hát akkor pontosan én, hogyan kerülnék már csak önmagammal szemben is, ilyen látszat-helyzetbe kerülni, hogy meglovagolom a szülőknek a gyermekeikkel szembeni érzékenységét és – egyes esetekben indokolatlan aggodalmaskodásban jelentkező – és a kellettnél fokozottabb, babonás felelősségét? Szóval, e miatt az erkölcsi gátlásom miatt, sokáig tartottam magam ahhoz a nem tudom, hogy mikor és miért, magamban felállított belső tiltáshoz, hogy márpedig én nem készítek babák és kisgyerekek számára teljes horoszkópokat.   Az utóbbi évben viszont olyan helyzetek merültek fel előttem, amelyek hatására kénytelen voltam ebben a kérdésben felülvizsgálni az etikai nézeteimet és meggondolni magam:        

TOVÁBB

Az asztrológia mint szellemtudomány

kozma szilárd: Az asztrológia mint szellemtudomány   „Isten létének a cáfolatánál csak egy nagyobb ostobaságot  ismerek: Isten létének a bizonyítását.”                     (Hamvas Béla: Scientia Sacra, A kereszténység)            A legtöbb tévedés, ami az asztrológia tudományosságának, illetve (az analogikus gondolkozást kerülő szkeptikusok szerint: a nem-tudományosságának) a kérdése kapcsán felmerül, és amit rendszerint azok követnek el, akik az asztrológia nem-tudományos mivoltát, vagyis az áltudomány jellegét akarják minden áron bebizonyítani, az, hogy az asztrológiát nem mint szellemtudományt kezelik (és vizsgálják – sőt, amint kiderült, vizsgáztatják!), hanem mint természet-tudományt. Ennek, az elemi tévképzetből eredő, téves alapállásnak megfelelően, a természet-tudományokkal szemben elvárt és alkalmazott kritériumok szerint értelmezik és értékelik. Ilyen komoly, „tudományos” alapú vizsgálatoknak az eredményeit és saját elmarasztaló következtetéseit közölte 2004 nyarán Szilágyi András Magyarországi "szkeptikus" is a kolozsvári Transindex portálon. Ennek a "tudományos vizsgálatnak" már az első fölényeskedő mondata elárulja a szerző és eszmetársai egyoldalú szándékát és az általa valóságnak nevezett, de valójában a felszíni jelenségek szintjén megrekedő kutatói alapállásnak a minőségét: „Az asztrológiában való hit rohamos terjedésének ismert szociálpszichológiai okai vannak.” Ezek után nem kell csodálkozni, ha a tárgykör ilyenszerű megközelítését észlelve, egyes asztrológusok idegesek lesznek és - ahogy azt Sz. A. panaszolja - személyeskedésekbe bocsátkoznak. Mivel a Szilágyi féle "leleplezésnek a „tudományos” csúsztatása és ködösítése, illetve a zavarosban való halászat szándéka már a beköszöntő mondatban kezdődik, nincs amiért csodálkozni azon, ha azok az asztrológusok is háborognak, akik nincsenek tisztában az alaphelyzettel, és természettudománynak képzelik az asztrológiát. … Szilágyi Andrásnak ugyanis, láthatóan esze ágában sincs felsorolni azokat a fránya, szerinte „ismert szociálpszichológiai” okokat, amelyek az asztrológiának, mint az emberiség első szellemtudományának, és mint spirituális beavatási rendszernek, az archaikus korban való „rohamos terjedését” előidézte. Terjedésről ugyanis szó sem lehet, mivel az asztrológiának nincs és soha nem is volt ahonnan (rohamosan!) terjednie. Az Asztrológia egységes létérzékelésének megfelelő szimbolikus képlátása, illetve az egyetemes lét-látás és az annak megfelelő logikus gondolkozás ugyanis az ember ősi gondolkozási képességének, a teóriának: Isten-látásának a fokozatos kialakulásával együtt jött létre, ezért az asztrológiai analogikus és szimbolikus látásmód, az emberi tudatvilág legmélyebb és legfinomabb hajszálgyökérzetében él, vagyis otthon van az ember spirituális logikájában, ezért hát nem is volt ahonnan, és amiből teret hódítson.

TOVÁBB

Agresszió és szeretet

Agresszió és szeretet      Ma is megvan a Tusnádfürdõi központi szálloda-parkban az a sétány alatti - talán már akkor sem használt, de mára betömött - pincebejárat, amelynek a 2,5 - 3 méteres tetejérõl, négy éves koromban, minden gyermeki (irracionális), vagy felnõtti (racionális) ok és indok nélkül – hiszen egyáltalán nem haragudtam se rá, se másra -, „csak úgy…” lelöktem egy kicsi óvodás lányt.    Egészen világosan emlékszem a csábítás állapotára, ahogy ott állok a sétány szélén a többi óvodástársam között, elõttem a nálam fél fejjel kisebb, ártatlan barna hajú kislány, akit, úgy érzem, hogy le kell löknöm a számunkra akkor szakadéknyinak számító - és emlékemben ilyen formán élõ - mélységbe. (Nem kell hitetlenkedni azon, hogy erre a négy éves koromban elkövetett gaztett elõtti kényszer-érzésre és hangulatra, valamint a mélybe zuhant kislány földet-érésére és a megrémült óvónõk rohanására emlékszem, mert emlékszem én rengeteg olyan eseményre is, amelyben az apám szerepel, holott õ, a fent mesélt esemény elõtt egy évvel elköltözött a családtól, mivel szüleim elváltak három éves koromban. A korai emlékképeim, még abból a lakásunkból valók, ahonnan három és fél éves koromban elköltõztünk édesanyámmal a nagyapám által épített családi házunkba a nagymamám halála után, aki akkor halt meg amikor én három éves voltam. Akkoriban még alig tudhattam járni, mivel a körülöttem levõ tyúkok háta ezekben ez emlékképekben a derekamig ér. Sõt, olyan emlékképem is van, hogy édesanyámmal megyek (talán inkább totyogok) a járdán kézen-fogva, miközben a velünk szembe jövõ és mellettem elhaladó - bizonyára nagy és bizonyára "szoptatós"! - kutyának majdhogynem alulról, de mindenesetre alsó oldalnézetbõl látom a mellbimbó-sorait.)    Furcsa, és szerencsés módon, a pici lánynak semmi baja nem esett. Az viszont talán ennél is furcsább volt az óvónõk és a dadák számára, hogy a kolléganõjüknek: a pedagógiát tanult, de a háborús menekülés miatt érettségi- és pedagógusi diploma nélkül maradt, és ezért akkoriban a napközi-otthon adminisztrátori funkcióját betöltõ édesanyámnak a közismerten jól nevelt, "csendes és okos" fiacskája ilyen irracionális gonosztettet követett el. Én sem voltam képes felvilágosítani akkor senkit, hogy miért tettem, és az eset talán nem is azért merült olyan hamar feledésbe, mert a kislánynak nem esett baja, hanem azért, mert az óvónõk esetleg nem tartották fontosnak terhelni a nyaraló óvodások szállásolási, étkeztetési- és ezer más gondjával elfoglalt édesanyámat, a szerintem igen meggondolkoztató esemény elõadásával, illetve fia e bûnözõi tettének a tudomására hozatalával.      Ez, a rég elfeledett, negyvennyolc éves emlék, akkor bukkant fel a gyermekkori emlékképek között, amikor a horoszkópomból világosan kiolvasható, velem született rejtett agresszivitás mély gyökereinek a hajszálereit kutattam, mivel rájöttem, hogy a savtúltengésem ebbõl ered. Ezek a hajszálerek viszont jóval az óvodás korom elõtti, a csecsemõkorom elõtti és a születésem elõtti eseményekig nyúlnak vissza, mivel - ha hinni lehetne a jósolgató asztrológiának -, a személyi horoszkópom Napja, Holdja, Merkúrja és Plútója által támadott és a Lilithel együtt álló Marsomnak a pozíciója és fényszögei szerint, akár szenvedély-gyilkosságot is elkövethetnék a negatív bolygó-állások idõszakában (rosszabb napjaimban). Ilyet viszont - mivel a jóslás szélhámosság - nem tettem sem óvodás, sem felnõtt koromban. Ellenben a halál torkában nagyon sokszor jártam, mikor baleset, mikor betegség következtében. Tizenkét éves koromban majdhogynem meggyilkolt a mostohaapám nálam húsz évvel idõsebb fia. Ez ugyanis, gondolom a benne levõ nagy alkoholmennyiség hatására, nehézgépészi markával elkapta a nyakamat és miután guggoló pozícióban úgy lenyomott a földre, hogy a lábaimat teljesen magam alá tûrtem, szabályszerûen préselte ki a levegõt belõlem, és tényleg éreztem és "láttam" is, amint elszáll belõlem a lélek. (Életemet akkor az anyám mentette meg, aki lendületbõl és hátulról nekirohanva a herkulesi "mostohafiának", sikerült azt meglökni annyira, hogy a nehézgépészi egyensúlyából kibillenve, kénytelen legyen engem elengedni. Az így visszakapott légzési lehetõségnek és életemnek viszont, nem tudtam örülni, mert amire a mulatozó társaság többi tagja feleszmélt és rávetette magát a tomboló mostohatestvéremre, az visszakézbõl úgy tarkón vágta édesanyámat, hogy ájultan nyúlt el az erdei mulatság helyéül szolgáló tisztás füvében.)  És nyolc évvel késõbb, a Brassói katona-korházban láttam hasonló módon a világot lassan-lassan elsötétülni, amikor sztreptomicines injekcióval akartak a vitaminhiány miatt keletkezett gennyes kelésekbõl kikezelni, mivel senki nem gondolta, hogy arra allergiás vagyok. Ugyanolyan fokozatosan és finoman fogyott ki testembõl az élet (lélek?) a brassói korház folyosóján, miután beadták az injekciót, mint a mostoha bátyám vasmarkának a fejemet a mellkasomra és az egész testemet a földbe gyömöszölõ, szorító-nyomása közben. Ekkor viszont az mentett meg, hogy erõt veszítve, neki zuhantam valami korházi kelléknek, ami akkora csörömpöléssel ért földet hogy a nõvérek mind odafutottak és a nyomban elõkerült kékszesszel dörzsölni kezdtek, miközben egy orvosnõ (vagy fõnõvér?) egy, a korábbi injekció végzetes hatását ellensúlyozni képes fluidumot injektált a vénámba.

TOVÁBB

A karma eszköze: a spirituális memória

       Röviden a spirituális memóriáról

     (A jelen tanulmánynak létezik egy hangos változata is – A spirituális memóriának és a sorscsiráknak, illetve azok a gyökerének és természetének a szabad beszéddel elmondott és hang fájlokban rögzített spirituális és kauzális értelmezése. – a www.eletasztrologus.hu c. honlapomon, ahonnan egyszerû egérkattintással le lehet tölteni az illetõ fájlokat.)

      Az igazi - megvilágosodást, egészséget és boldogságot hozó - életutam akkor nyílt meg, amikor a Hamvas Béla mûveinek a hatására, a Hamvas által összegezett metafizikai irányelvek szerint és a saját élet- tapasztalataim alapján (életem reális eredményeinek az alapján, a valóság által felmutatott reális tényeknek az alapján), az Elta egyes elméleteivel és mindenféle zavaros miszticizmussal szembeszegülve, egyre mélyebben kezdtem behatolni a létnek (metafizikának és az asztrológiának) azokra a területeire, amelyeken tudomásom szerint senki nem járt. Ezek az igazságkeresõ behatolások, elsõsorban az újszülött csecsemõk által a szüleiktõl örökölt, különbözõ életfeladatokat tartalmazó (magukban rejtõ-hordozó) spirituális programoknak a felfedezéséhez vezetett, amihez a reinkarnáció tévképzetétõl való végeleges megszabadulás után és az elsõ gyermekünknek a „vad” természetben (A Hargita hegység egyik, Csíkszentkirály fölötti erdejében), minden orvosi felügyeletet nélkülözõ, csodálatos születését elõkészítve, elõsegítve és végig követve jutottam el. A feleségem bátor tette által elõállt új élethelyzetünk (tudatosan és akarattal orvosi segítség nélkül és a természetben szült makk egészséges gyermek) és a szülõk és a gyermek horoszkópjának a metafizikai értelmezése közben jutottam el arra a következtetésre, hogy azokat a negatív szellemi programokat, amelyeknek a nem (!) ismerete következtében elkövetjük az életünk nagy tévedéseit és amelyek következtében, nem csak hogy boldogtalanná válunk, de a krónikussá és végül halálossá váló betegségeinket is, a szó szoros értelmében „legyártjuk” éveken át, az anyai ági õsszüleinktõl (anyai üknagyanyáinktól és dédnagyanyáinktól) örököljük. Így jutottam el a generációk közti, a generációkon átívelõ spirituális memória képzetéhez. Azért csak képzetéhez, mert csak évek múlva határoztam meg ezt a jelenséget fogalmilag ennyire pontosan. A generációkon átnyúló - nem tudatos: nem kulturális, nem írott krónikák és emlékek és nem szájhagyomány útján terjedõ! - spirituális memória felfedezése azért fontos, mert a hatáskörébe tartozik az egész evolúció és az egész életünk és sorsunk. A biológiai - fiziológiai - genetikai örökségünk mindössze leképezi, megtestesíti ezt, a spirituális memória útján az utódokra háruló szellemi örökségnek. A kezdeti sejtéseimet igazoló felfedezéseimre támaszkodó meggyõzõdésemben, mára teljesen megerõsített a baráti körömben és a családomban megismétlõdõ, orvos nélküli egészséges gyermek szülések, majd a gyermekek egészséges és harmonikus növekedése - sõt: azok orvosi kezelést ritkán igénylõ, szokványos (hûlések), de enyhe betegségeiknek az édesanyjuk tudattalan szellemi – lelki görcseihez visszavezethetõ szellemi okainak a megfigyelése, valamint a segítségért: asztrológusi tanácsért hozzám forduló személyek gyermekeinek az én gyermekeim aprócska hûléseinél sokkal nehezebb, súlyosabb és „furcsább” (pl. éjszakai ágyba vizelés) betegségek rejtett okainak a felfedezése és feltárása is.

    A betegséghajlamot okozó, életellenes (romboló) szellemi programok úgy keletkeznek és akkor implantálódnak egy - egy gyermeki magzatot létrehívó kauzális szellemi struktúrába, hogy a foganás elõtt és a foganás idõszakában a jövendõ gyermek édesanyja, valamilyen okból kifolyólag erõsen megbánja azt, hogy a korábbi gyermekeit megszülte (többnyire az anyának a gyermek apjára, annak a szüleire, vagy a saját szüleire való fojtott haragvás, neheztelés, vagy egyszerûen az anyának a más jellegû, például az anyagi szûkösség miatt keletkezõ csendes, de huzamos sors-neheztelése miatt, de lehet ez a megbánási és neheztelési ok például a személyi vágyak és ambíciók kibontakozási lehetõségének az elvesztésébõl  következõ sors-neheztelés is) és ha ezek a kívül érzékelhetetlen, de belül intenzíven és huzamosan (folyamatosan, vagy alkalomszerûen) átélt ellenséges érzések - gondolatok, negatív és ellenséges sors-képzetek behatolnak az anya finomabb szellemi struktúráiba. Ilyen romboló programok keletkeznek például a jövendõ anyákban a felnõtt gyermek és az idõs szülõ között történõ „nyilvános” kiátkozások alkalmával is, de az örökletes romboló szellemi programok akkor is létrejönnek, ha a keletkezésük oka a külvilág, vagy épp az azt létrehozó-elindító anya számára sem nyilvánvaló. Romboló programok keletkeznek az ismételt mûvi abortuszok esetében is, vagy akkor is, ha a rendszeres szexuális életet folytató jövendõ anya sok éven át védekezik a gyermekáldás ellen, lehet a védekezési módszer akár a legszelídebb fajta is.

    Amennyiben egy ilyen életellenes program kialakulása után fiú gyermek születik, mindössze neki kell elviselni a depresszióra, irracionális agresszivitásra és súlyosabb esetekben az öngyilkosságra való hajlamban, valamint a gyakori balesetezésre, illetve a gyomorbántalmakra  és a prosztata bántalmakra való hajlamok következményeit. II. A szellemi sors-program viszont megszakad a fiú utóddal, mert az apa nem adhatja át ezeket a finom, spirituális programokat a gyermekeinek, mivel a spirituális memória csak a női - anyai ágon mûködik egyértelmû határozottsággal. Hiszen nem a férfiben fogan meg a magzat és nem õ érleli ki a magzatot kilenc hónapig a testében (és ezáltal a lelkében és szellemében), nem ő befolyásolja folyamatosan annak a finom struktúráit,  rá gondolva és vele együtt érezve, intenzíven róla képzelegve még álmában is. És ugyanakkor az anyát is épp így befolyásolta magzat korában spirituálisan, szellemileg és lelkileg az édesanyja, vagyis a magzatnak a nagyanyja, mint a jelen magzatot az anyává váló valamikori lány gyermek. De amennyiben csupán a biológiai tényeket is vesszük alapul, kiderül, hogy az anyaméhben fejlõdõ lány utódokban a nõi petesejtek már az magzati lét elsõ hónapjaiban kialakulnak a fejlõdõ magzat petefészkében és a lány babák már kész petesejt állománnyal születnek a világra úgy, hogy ez után több petesejtjük nem is jön létre, hanem ezekbõl inkább több elhal miközben a gyermek felnõtté válik. Vagyis, amennyiben az anyjában fejlõdõ, életre készülõdõ lány-magzatnak a jövendõ utódaira gondolunk, kiderül, hogy ezeknek a lehetséges jövendõ utódoknak az életadó petesejt-csiráihoz még a nagymama szervezete szállítja és szolgálja a kialakuláshoz szükséges alapsejteket és a sejtfejlõdéshez szükséges anyagot - ami természetesen át van itatódva a saját spirituális struktúrájával. Magyarán: az a nõi petesejt-csira, amely az én biológiai lényem alapját képezi, már a nagymamámban magzatként érlelõdõ édesanyám petefészkében alakult ki és vívta meg a harcát a fennmaradásáért a többi, elhalásra ítélt petesejt-csirával szemben, amikor még talán a fiatal nagyanyámnak eszébe sem jutott, hogy neki valamikor unokái is lesznek. És így tovább: az én jövendõ unokáim biológiai lét-alapját képezõ petesejt-csirák, öt és másfél évvel ezelõtt, már magzat korukban: Emõkében alakultak ki a most járni tanuló (Etelka), és az önállóan szaladgáló - mesét hallgató (Medárda) gyermekeink magzatkori petefészkében! Természetes tehát, hogy ezek az unokák inkább az Emõke anyai ági szellemisége által lesznek átszõve, az õ anyai ági vonalán örökölt spirituális programoknak lesznek a megtestesülései és hordozói, mint az általam örökölteknek, vagy a jövendõ vejeim által örökölt spirituális fejlõdési élet-programoknak. Hiszen a mi nyüzsgõ, petesejt-termékenyítõ hím ivarsejtjeink állandóan, minden mag- kilövellés után újra termelõdnek és ezáltal kicserélõdnek. Vagyis ha nem is a pillanatnyi, de mindenképp csak az idõszaki lelki és spirituális állapotaink által és jóval kevesebb hatást gyakorló személyes szellemi erõvel lehetnek meghatározódva (programozva), mint a nõk petesejtjei. Sõt! A biológia már azt is kiderítette, hogy az X rendszerû kromoszómák túlsúlya (nagyobb száma és nagyobb ereje) miatt, inkább nõn nemû embriónak, mint androgyn lénynek indultunk mindannyian az anyánk méhfalán történõ megkapaszkodás után, attól függetlenül, hogy az anyánk petesejtje X, vagy Y kromoszómát tartalmazó apai ivarsejtet fogadott be magába, egyelõre a misztikusok által is megfejtetlen isteni logika szerint, és csak nyolc hetes korunkban dõl el, hogy a hím ivarszerveink fejlõdnek-e tovább a nõi ivarszerv csiráink elsorvadásának az árán, vagy a nõi ivarszervek fejlõdnek tovább. Genetikailag (a spirituális magyarázatot most elhalasztom, de valamikor majd ezt is ismertetem) ezért lehetséges, hogy olyan Y kromoszómával rendelkezõ nõk is szülessenek, akik nemi hovatartozásuk szerint ugyan teljes lényükben nõk, de mivel petefészkük és méhük nincs, magzatfoganásra és gyermekszülésre képtelenek. A nõ intim földrajza címû könyvében, Natali Aninger, saját bevallása szerint feminista biológus plasztikusan és mindenki számára érthetõ nyelven leírja azt a biológiai folyamatot, amelynek során az Y kromoszómával rendelkezõ magzatok férfi nemi jellege és ivarszervei kialakulásának egy bizonyos fázisában történõ rendellenes blokációja miatt, a természet tovább végzi a dolgát és nõi lényt produkál a rendelkezésére álló, korábban kialakult nõi ivarszervcsirák tovább fejlesztése segítségével. Azt, hogy a szerzõ feminista, azért tartom fontosnak megjegyezni, hogy amennyiben valamely olvasómnak a kezébe kerül a könyv, amit én is csupán most, a jelen könyvem kinyomtatása elõtt két héttel kaptam kézhez, nehogy csalódottan arra gondoljon, hogy hagytam magam befolyásolni egy feminista által és egy egész metafizikai elméletet építettem annak a bárki józan személy által érzékelhetõen elfogult, a nõi egyenlõtlenség ellen a tudományos bizonyítékok segítségével lázadó és az ostoba férfi elsõdlegesség primitív eszméivel szemben a semmivel sem felvilágosultabb nõi elsõdlegesség eszméjét a modern és a psoztmodern civilizációba bevezetni és meghónosítani törekvõ szerzõ eszmefuttatásaira. Errõl szó sincs, de tény, hogy a nõnek és az anyának, illetve a nõi princípiumnak mint teremtési ősalapnak és ősmatricának a biológiai bizonyítékainak a felsorolása által, Natalie Anger, aki mit sem tud a spirituális memóriáról és az anyai ágon öröklött spirituális programokról, és aki a szintetikus biológiai ismeretei segítségével sem képes olyan egészséges életet folytatni mint én és a baráti köröm a szellemtudományi ismereteink alkalmazásával, a világranglistán vezetõ és számos nyelvre lefordított vaskos és tudományosan is helytálló következtetéseket közlõ sikerkönyvével bebizonyította azt, amit én a spirituális dimenziók szintjén öt évvel korábban felfedeztem. Abból, amit az öröklés - öröklõdés szemszögébõl logikusan ki lehet következtetni tehát, teljes mértékben el tudom fogadni a Natalie Anger (Angier?) bizonyítékait és a nőre vagyis az anyára, mint elsődlegesen meghatározó tényezõre vonatkozó következtetéseit. Csupán azt hiányolom tõle, hogy a feminista elfogultsága miatt megelégszik az elsõdlegesség tudományos bizonyításával - olyannyira, hogy még a Lilith (lásd a késõbbiek során részletesen kifejtve) létezésének a tényét is a nõi princípium elsõdlegessége bizonyítékának véli és elmulasztja levonni a, szerintem is világra szólóan fontos,  felfedezésének a legfontosabb következtetését. Ti., a tudományosan valamelyest is felvilágosult nõknek - a jövendő anyáknak! - a felmérhetetlen és személyes(!) felelõsségét az ép és egészséges, illetve az egészségtelen és a fogyatékos, vagy a torzszülött utódok foganásában, kihordásában és megszülésében, vagyis az utódoknak a harmonikusan strukturált spirituális élet-programokkal (anyai örökséggel) való ellátásban! Abban, hogy annak az okát és a felelõsségét, hogy miért veszítik el ma a civilizált nõk a magzatfoganási és gyermekszülési képességüket, nem a külsõ tényezõkben (pl. környezetszennyezés), hanem a tudományos okoskodás és szûklátókörûség  által megzavart modern nõk képzeletének a rejtetten természetellenes és gyermek-ellenes jellegében.        

TOVÁBB

A Kiegyenlítődés törvénye 2 - Kozma Szilárd és Kozma-Joó Violetta

A Kiegyenlítődés törvénye 2 - Kozma Szilárd és Kozma-Joó Violetta

Kozma Szilárd:

3. A HIÁNY ÉS A KIEGYENLÍTÕDÉS, VAGY A CSERE TÖRVÉNYE. „Boldogok a szellemben koldusok, mert õvék a mennyek országa.” - Jézus Más nevein: Az áthatolás és a megfelelés törvénye. Az Egyetemes Áthatolás és Kiegyenlítõdés Törvénye. A Szükség és A Bõség törvénye. Vagyis: a hiány keletkezésének és a hiánynak a kielégítési – kiegyenlítési szükségének a törvénye. A szükség megszüntetése szükségének, tehát a hiány teremtési (provokáló) funkciójának és a bõség által történõ kielégítésének és kiegyenlítõdésének (kompenzációjának) a törvénye. Mindezzel együtt és mindenek fölött, A LOGOSZ TÖRVÉNYE, vagyis a Szent Szellem erejének és hatásának a Tõrvénye. Továbbá, az állandó változásnak és a változás állandóságának, a minden folyamat fölött álló és az összes folyamatot egymással kiegyenlítõ, az állandóan végbe menõ, egyetemes kiegyenlítõdés és kölcsönhatás törvénye. - Ez az a törvény, amelynek a megértése és a vele való tudatos együttélés, a törvény tudatos használata nélkül, ostoba dráma-sorozattá válik az életünk. Ennek a törvénynek a mindennapi életünkben, a mindennapi életünk során jelentkezõ, és kiegyenlített állapotokhoz vezetõ hatása megértése nélkül, valamint a megfelelõ (türelemes, megértõ) lelki és szellemi alapállás felvétele nélkül, a kiegyenlítõdési alapálláshoz való következetes ragaszkodás nélkül, értelmetlenné, zûrzavarossá: harmóniátlanná és végül is tragikussá válik az életünk. Ehhez viszont, akárcsak a vibráció törvény esetében, azt kell megértenünk, hogy a hiány-képzõdés és a bõség-kiegyenlítõdés, nem csak egy dimenzió szintjén megy végbe, hanem minden minden diomenzió szintjén, és nem csak egyetlen energetikai-információs spirituális struktúrán belül, hanem az egész egyetemes létezésen belül.

https://www.youtube.com/watch?v=W6a7gXmKuEE

TOVÁBB

A nemek törvénye 1

A Nemek törvénye 1 - Kozma Szilárd és Kozma-Joó Violetta

 

Az egész létet, a fizikai - vegytani - biológiai és pszichológiai törvényeket és így az életet és a sorsunkat is irányító egyetemes törvények közül a legközönségesebbnek és ezért talán a hatásait és a következményeit tekintve, bagatellnek képzelt, de legalább is, az un. felvilágosultak által úgy kezelt törvényről mélyen és őszintén.

 

https://www.youtube.com/watch?v=6lsCUZcEYoY

TOVÁBB

Mindennél olcsóbb pénzküldési lehetőség

Mindennél sokkal olcsóbb átutalási lehetőség horoszkóprendeléshez magyrországiaknak!

 

A banki átutaláson és a Western Unionon kívül egy új átutalási formára hívom fel kedves jövendő megrendelőim figyelmét. A neve Transferwise, és már kaptam így pénzt, tehát működik. Ezen a linken bővebben is lehet róla olvasni: http://kiszamolo.hu/transferwise-mit-kell-tudni-rola/, így én a konkrét átutalási metódust nem részletezem. Az átutalás ügyintézése interneten keresztül, pár perc alatt történik, amennyiben otthon rendelkezünk e-bank eléréssel. A pénz pár nap alatt érkezik meg hozzám. 

Erre az oldalra kell menni: https://transferwise.com/, igaz, némi angol/német/francia/spanyol/olasz nyelvismeret szükséges hozzá, ezeken a nyelveken van navigáció az oldalon. Itt értelem szerint kell megtenni az átutaláshoz szükséges lépéseket, egy egyszerű regisztrációval. Azon kívül, hogy itt a banki átutalás/Western Unionos pénzküldés díjának a kis töredékéért lehet pénzt utalni, maga a deviza átváltása is kedvezőbb árfolyamon (a középárfolyamon) történik!

Ami fontos, hogy a pénz feladója a saját országának devizájában utal, én pedig RON-ban kapom meg a pénzt. Vagyis, ha Ön nem EURO-zónából, hanem például Magyarországról utal, akkor Transferwise-on keresztül forintösszeget utal át. Kérem, hogy a horoszkópkészítés díját képező EURO-összeget a Magyar Nemzeti Bank árfolyama alapján váltsák át forintra, a félreértések elkerülése végett (http://mnb.hu/arfolyamok). Illetve, ha más országból utal, akkor az adott ország nemzeti bankjának hivatalos euro árfolyamát vegye alapul (például, ha Angliából utal, akkor a Bank of England hivatalos euro-angol font árfolyama alapján utalja át az euro összegnek megfelelő fontösszeget).

A Transferwise-os utaláshoz szükséges adataim:

Kozma  Botond Szilárd (Mind a két személynevet kérem kiírni, különben nem érkezik meg!)

IBAN szám: RO14BTRL02101201350728XX

(Banca TRANSILVANIA Romania) 

TOVÁBB

Az árnyék én a krama-feltárás után sem nyugszik
Kozma Szilárd asztológus Közlése:
 
Zseniális árnyék-ének sorozat . sz.
 
Nála már komikus, hogy mennyire nem tudtam elsőre legyőzni az árnyék-énemet! Beszéltünk róla, hogy menjek metafizikai előadásra vagy valamilyen politikai eseményre. Most Október 23-án terveztem, hogy a fiammal elmegyünk egy férfi-barát ünnepségre, de persze, nem értünk oda időben... Szombaton pedig lett volna egy ingyenes ezo-misztikus előadás, hát oda sem jutottunk el... Igaz, hogy helyette kint voltunk és sportoltunk a parkban, ez volt a kifogásom a mulasztásra :) 
A munkahelyemen pedig kinéztem egy kollégát, aki nem túl szimpatikus, de legalább nem ragaszkodnék hozzá, ha el kell válni. Hát nem kiderült róla, hogy ő az egyik hirhedt tévé-bemondónő új szerelme? Lehet köztük pár év korkülönbség a tévés bemondónő javára, aki korábban szintén részese volt családon belüli erőszaknak (feljelentette a volt férjét, de állítólag ő volt az igazi bántalmazó).

TOVÁBB

Asztrológia - A rezonancia törvénye (Kozma Szilárd)

Asztrológia - A rezonancia törvénye - Kozma Szilárd előadásai

https://www.youtube.com/watch?v=gYgbebGPUAs

kozmaszilard.hu

TOVÁBB

Új Magyar Asztrológusi Hitvallás

Kozma Szilárd: Új Magyar Asztrológusi Hitvallás

 

 

1) Az, hogy magyar vagyok, tehát, hogy egy olyan nyelven gondolkozhatok, amely követlen kapcsolatot jelent Istennel, nem kiváltságot jelent, hanem kötelességet. Azt a magától értetődő felelősséget, hogy akár íróként, akár asztrológusként, minél több ember számára lehetővé tegyem ezt, a magyarságommal ajándékba kapott, bensőségesen meghitt közvetlenséget.

Asztrológusi munkám és kutatásaim során kiderült és egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak és életünknek is! – egyértelmű és értelmes célja – RENDELTETÉSE VAN. Kiderült tehát, hogy az élet eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert, káosz-keltő negatív, spirituális ősjelenség által megzavart, eredetileg kiegyenlített és harmonikus isteni létállapotnak egy – egy sajátos (egyéni) részének (személyes karmának) a tudatos egyéni (belső) átalakulási erőfeszítések árán történő helyreállítása. És ezen egyéni megváltódási – harmonizálódási erőfeszítések által, tehát a sajátos karmája feloldása és meghaladása árán megszerezhető személyes boldogulási törekvések által, mindenkinek, külön – külön, de páronként is, és csoportokként is, és nemzetekként is, az egyetemes megváltáshoz való hozzájárulása.

 

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási ? megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

 

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek ? és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

 

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig ? huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

 

5) Az én életem és megváltásom ? megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

 

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben ? sorsunkban megvalósulni.

 

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

 

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

 

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

 

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 

 

 

TOVÁBB

Asztrológia - Mélybeavatás veszélyes konstelláció idején

Asztrológia - Mélybeavatás veszélyes konstelláció idején

Kozma Szilárd asztrológus beszél a 2014-es éven áthúzódó alkímiailag háromszorosan tüzes konstellációról, amely miatt mostanában a legfegyelmezettebb emberek is képesek összeveszni - megsérteni a hozzájuk legközelebb álló, sőt, a számukra legszeretettebb személyeket is. És amely miatt kiforgatva öntudatukból és kivetkőzve elemi emberi mivoltukból össze veszik és bíróságra akarja hurcolni nem csak a régi jó ismerős a másikat, de még a közvetlen családtagok is: testvér a testvért, szülő a gyermekét, gyermek a szülőjét.

Persze asztrológus lévén nem a kegyetlen konstelláció vészterhes, gyakorlati következményein örvendezik, hanem beszél arról a belső erkölcsi - morális és mentális alapállásról is amelyek segítségével ezek a konfliktusok feloldhatók és semlegesíthetők.

TOVÁBB

Az anyai ágon öröklődő karmikus programok leírása

Kozma Szilárd:

A személyi horoszkópból kiolvasható sorsfeladatok

és az örökletes (romboló és ámító) szellemi programok jellege

Az öröklődő betegségprogramok eredete és természete.

I. A karmikus Romboló- önromboló és szellemi kábulat-programok.

 

Betegségeink, baleseteink és drámai konfliktusaink azért keletkeznek, mert nem az egyéni rendeltetésünk és nem az ember egyetemes rendeltetése szerint élünk. Ennek következtében hiába szedjük a gyógyszereket, és hiába kezeltetjük és műtetjük magunkat az orvosokkal egész életünkben, mert a betegségeink igazi okai, akárcsak a személyi konfliktusaink, valamint a sors-drámaként megélt sorozatos kudarcainknak a spirituális okai az orvosi, az elmegyógyászati és a pszichikai terápiák ellenére is feltáratlanok - és ezért feloldatlanok - fognak maradni, ha nem ismerjük meg az élet-programunkat a személyi horoszkópunk segítségével. A felnőtt korban szerzett betegségek a tévesen választott sorsfeladatok melletti huzamos kitartás miatt és azok erőltetett végrehajtása alatt keletkező lelki feszültségek következménye. A betegség személyes sors-programunkhoz nem illő életpályákon: tévutakon és tévhelyzetekben (téves életpályákon, rosszul választott hivatásban) való huzamos tevékenység, vagy a rosszul választott párkapcsolatokban, élettársi viszonyokban való huzamos kitartás és az erkölcsi téveszmékhez való ragaszkodásunk miatt előálló belső szorongásaink következménye. Aszerzett betegségek az elfojtott és a tudattalanunkba süllyedő lelki zavaraink, vagyis a rendeltetésünkhöz nem illő életcélok és párkapcsolatok erőltetett megvalósítása és fenntartása miatt válnak krónikussá. Talán hihetetlen mindez. Főként ha a felszínes (anyagi) jelenségekből tőrvény erejű következtetések levonásához szokott rációnkkal megkérdezzük: "És akkor hogy állunk az ártatlan gyermekek rendkívüli betegségeivel?" - A szellemi gyógyítás tudományának és a nem jóslásra, hanem sorselemzésre használt asztrológiának egyértelműek az e kérdésre adott válaszai: a gyermekek betegsége - megbetegedése, tökéletes tükre a szülők, a gondozók, az ápolók, a nevelők és a családi környezet szellemi-lelki és szexuális feszültségeinek, a gondozóik féleleméből eredő zavaros (természetellenes) életvitelének, szorongásainak, zaklatottságának. A gyermek ugyanis "hozzá van kötve" láthatatlan, de valóságos spirituális szálakon az anya, illetve a rá figyelő gondozó tudattalanjához és annak a közvetlen befolyása alatt áll. Ezért a gyermek valósággal leképezi egészségi állapotával az anya és környezete rejtettnek és határoltnak képzelt, feszült, zavaros és negatív töltetű lelki-szellemi állapotait, annak a diszharmonikus lelki-szellemi folyamatait (például a virágpor vagy a szőr allergia esetében: az anya rendetlen, zavaros szerelmi - szexuális életét), a fel nem oldott félelmeit, a tudattalanjába lefojtott agresszivitását és a veszélyeztetett - vagy más okok miatt diszharmonikus - léthelyzetéből eredő szorongásait.

 

A  személyi horoszkópokból kiolvasható, negatív, örökletes szellemi programok leírása:

    Tízenhét éves asztrológusi tevékenységem legfontosabb eredménye az emberi léleknek (spirituális és kauzális struktúrának) a mélyrétegeiben rejlő, családi vonalon az anyai ágon öröklődő, vagyis anyáról leányra és fiúra szálló (az unokáknak anyai ágon átadott ) életellenes, rombolási és önrombolási, büntetési és önbüntetési, öncsonkítási és öngyilkossági késztetéseknek (önkéntelen és rejtett agresszivitásnak) a személyi horoszkóp segítségével történő kimutatási lehetőségének a felfedezése. Ezernyi személyi horoszkóp elkészítése és megbeszélése (visszaigazolódása) után bebizonyosodott, hogy azon személyeknek, akiknek a horoszkópjában a Nap, a Hold, a Mars, a Szaturnusz és a Plútó közül minimum három bolygó diszharmonikus fényszögben kapcsolódik egymáshoz, az anyai ági ősei, intenzíven átélt életellenes mentális (érzelmi és gondolati) folyamaton mentek keresztül tudatosan, vagy önkéntelenül, éveken át, huzamos neheztelés és szorongás, rejtett (elfojtott) vagy nyílt gyűlölködés, bosszú vágy, vagy életre-törés (gyilkosság, öngyilkosság, vagy több abortusz) és felelőtlen átkozódás (kiátkozás) formájában. Ezek, a csecsemő korban is az aurában (tudattalan szellemi lényünkben) lappangó rombolási hajlamok, tizennégy éves korunk után már aktiválódnak és a kamasz kor időszakában érzékelhetően jelentkeznek depresszió, türelmetlenség, agresszivitás, irracionális félelmek és öngyilkossági késztetések formájában. A racionális logikánk számára érzékelhetetlen hatásukat azonban leginkább, a felnőtt korban fejtik ki, amikor civilizált önfegyelmünkkel magunkba fojtjuk ezeknek az imaginációnkat befolyásoló mentális programoknak a külső megnyilvánulási formáit. Annak ellenére ugyanis, hogy ez a civilizált "önfegyelmező" eljárásunk látszólag mindannyiunk megnyugtatására szolgál, az elfojtás a lehető legveszélyesebb eljárás (mentalitás) mind önmagunkra, mind környezetünkre nézve.

Ezek a mélytudattalanunkba vésett, életellenes spirituális gócok, minél ésszerűbb és civilizáltabb gátlások alá helyeződnek, annál veszélyesebben: követhetetlenül fejtik ki romboló hatásukat a láthatatlan és érzékelhetetlen szellemi-lelki folyamatainkon keresztül. Igazából mindannyian manipulálva vagyunk ezek által az anyáktól, vagyis az anyai ági őseinktől örökölt, azok által a tudattalan képzeleti és gondolati világa mélyrétegeibe lefojtott és ezért az utódoknak átadott, vagyis hozzánk elkerülő, gyűlölködési - rombolási programjaink által, miközben úgy képzeljük, hogy az értelem által vezetett szabad akaratunkat gyakorolva, pozitív vágyaink és ésszerű erkölcsi világképünk szerint gondolkozunk, érzünk és cselekszünk. Nem tudjuk, hogy ezek miatt, az anyai ágon öröklött negatív személyi programok miatt betegedünk meg látszólag indokolatlanul és miattuk sodródunk olyan konfliktusokba, nehéz és nem egyszer olyan tragikus kimenetelű helyzetekbe, amelyekbe nem csak hogy nem akartunk, hanem amelyekre még csak soha nem is gondoltunk.

Ezeknek az örökletes (szellemi) romboló programoknak a felfedezésének és a személyi horoszkópok segítségével történő kimutathatóságának a jelentősége nem is annyira a betegség és konfliktus okozó gócoknak a tudatosítás segítségével történő megszüntethetőségében - feloldási lehetőségében áll, hanem a kismamák várandósági időszaka, valamint a születés aktusa közben fellépő veszélyes és sokszor tragikus következményeket okozó szövődmények megelőzési és kiküszöbölési lehetőségében. Mert ugyanúgy, ahogy a horoszkópban észlelt rombolási programok jellegének és hatáskörének az értelmezésével, azoknak a konkrét életterületek megnevezésével, ahol ezek megnyilvánulnak, meg lehet előzni a betegségek kialakulását, ugyanúgy a várandóság és a szülés közben fellépő, a nőgyógyászok által "Soha nem lehet tudni" névvel illetett szövődményeket is meg lehet előzni.

A jelen civilizációban öt különböző, karakterében (jellegében) egymástól eltérő, de általában együtt jelentkező, örökletes negatív szellemi program érvényesülését lehet megfigyelni. Az első, a személyiség-ellenes program, vagyis a Fény-ellenes program, egyértelműen a Nap, a Mars, az Uránusz és a Plútó egymással alkotott negatív fényszögeihez kötött program. A második a Hold, a Mars, a Szaturnusz, a Neptunusz és a Plútó által megtestesített őserők negatív hatásához kötött romboló program. A harmadik a Nap, a Jupiter, a Szaturnusz, a Neptunusz és a Plútó princípiumok negatív fényszög-kapcsolataihoz (diszharmonikus, illetve negatív tulajdonságokra és kézstetésekre utaló megnyilvánulási formájához) kötődik, és így tovább. De vegyük őket szép sorjában:

I. A fényellenes és férfiasság-ellenes, illetve a személyiség-ellenes programok.

Amennyiben más negatív fényszögek mellett, a Nap - Mars - Plútó, a Nap - Mars - Szaturnusz, vagy a Mars - Szaturnusz - Plútó diszharmonikus fényszögekből alkotott "Bermuda háromszög" megtalálható egy horoszkópban (de főként ha ez két kvadrátból és egy szembenállásból alkotott T-kvadrát nevű karmikus alakzat formájában jelentkezik), az adott személynek kimondottan a saját személyiségével szembeni, vagy más, a személyiség-jegyeit nyíltan felvállaló személlyel szembeni (nyílt, vagy rejtett) személyi törekvéseivel, ambíciói megvalósításaival szemben álló körülményekkel - helyzetekkel és tárgyakkal szembeni öntudatlan, agresszivitást tartalmazó szellemi sors-programot jelez. Ebben az esetben a nyílt, vagy a lappangó mentális devianciák (depressziós tünetekkel váltakozó agresszivitás) skálája a hatalmi ambícióval járó, nyílt vagy fojtott kegyetlenkedésre és brutalitásra való hajlamtól, az ellenségnek képzelt személyek és tárgyak megbüntetése és rejtett megsemmisítése vágyától a különböző önpusztító, önromboló, öncsonkító és önbüntető hajlamokig és szélsőséges esetekben a perverz mazochizmusig terjed. Ez az anyai ági ősöktől örökölt negatív szellemi program, többnyire az adott személy édesanyjának, vagy nagyanyjának a saját apjával, vagy a férjével (a vizsgált személynek az apjával, nagyapjával, vagy dédapjával) szemben érzett, igen erős, de többnyire rejtetten átélt személyiség érvényesítési ambícióiban gyökerezik. De eredhet intenzíven és huzamosan átélt, erős ellenségképekhez kötődő, mély vallásos vagy nemzeti érzelmekből is. Ennek a személy-ellenes, illetve egyéniség-ellenes gyűlölködési programnak a betegségtünetei: a szívbetegségek összes változatai, a súlyos hűléses betegségekre, valamint a migrénes betegségekre való hajlam, a mellkas tájéki gerinc-problémák és a mellkasi problémák, a csontozati, érrendszeri, vérkeringési és vérnyomási problémák, férfiaknál a here-gyulladások, a here sérv, az agyvérzés következtében beálló lebénulás, valamint a here és a prosztata rák.

II. A magzat- és gyermekellenes, illetve szülői szerepkör és családellenes karma, vagyis az éleyt- és természet-ellenes anyai ági örökletes programok

Amennyiben Hold - Mars - Plútó, Hold - Mars - Szaturnusz negatív fényszögei által alkotott háromszöget, de még inkább ha a Hold - Szaturnusz - Plútó által diszharmonikus fényszögeiből alkotott háromszöget észlelünk egy horoszkópban, biztosra vehetjük, hogy a vizsgált személy édesanyja, vagy annak az anyai ági felmenői, rejtetten: lelkük és öntudatuk legmélyére süllyesztett és ott lefojtott, negatív anyasági problémákkal: gyermekvállalási, gyermekszülési, magzat- és gyermekvesztési (gyermek-eltevési: "angyalcsinálói"), tudományos családtervezési, vagy családszétszakítási gondolatokkal és érzelmekkel küszködtek huzamosan és intenzíven. Vizsgált személyünknek is ilyen jellegű gondjai, problémái lesznek annak ellenére, hogy mondjuk általában mindenki által közkedvelt személyiség, aki nagy ambícióval és kitűnő eredményekkel halad a karrier-építési pályáján. Amennyiben férfi szülöttről (fiúról) van szó, az életút elején enyhébb az örökölt életellenes mentális program következménye, mert csak abban nyilvánul meg, hogy a nem képes meglátni szerelmi partnereiben a potenciális anyát, hogy hiába vágyik családi nyugalomra, mert igazából nem akar, vagy nem képes családot alapítani, illetve azért felelősséget vállalni, vagy, amennyiben mégis családot alapított fiatalon, később indokolatlanul szétdúlja azt, elszakad a családtól és nem képes újabb családot létrehozni. A negatív családi (gyermek- és életellenes) program külső hatásai úgy is jelentkezhetnek, hogy családon kívüli kapcsolatokból származó (vállalt, vagy letagadott, esetleg közönyösséggel kezelt) gyermekei születnek, akikhez zavaros viszonyok fűzik.

TOVÁBB

A konstellációk spirituális értelmezése

Kozma Botond Szilárd, karma- és családasztrológus:

Az állatöv napjegyeinek, mint spirituális erőtereknek a kauzális értelmezése,  

(avagy, a diszharmonikus személyi magatartások következtében fellépő testi és lelki sérülések, balesetek, és öröklött, vagy szerzett krónikus betegségek, valamint a krízises sorshelyzetek igazi okainak a felfedése az asztrológiai jegyek szerint.)

 

         Amint a különböző asztrológiai - metafizikai tanulmányaimban részletesen is kitértem erre (Az Asztrológia, mint szellemtudomány és a Szkeptikusok és asztromókusok), az asztrológiai napjegyek értelmezésével, illetve a napjegyek által megtestesített spirituális erőterekkel kapcsolatos karmák (Lásd: Rák-karma, Skorpió-karma, stb.) értelmezésében, és általában az asztrológiai karakterológiában, két lényegi probléma vetül fel. Pontosabban: két lényegi hibát követnek el mind a jóslásos asztrológia követői és gyakorlói (asztromókusok), mind az asztrológiának az un. spirituális tradíciók szerinti értelmezői (misztikus tudósok). Az egyik az, hogy a 12 asztrológiai konstellációt, nem(!) mint az egyetemes létezésnek a második dimenziójában (a spirituális dimenzióban, az un. platóni ideák világában) létező jellegzetes teremtési - teremtői (morfogenetikus) erőterek fizikai és pszichikai (asztrális) megjelenési formáit értelmezik. A második az, hogy figyelmen kívül hagyják a következő tényeket:

1) Az Ascendens (annak a pozitív tulajdonságai) a felnőtt tudatos és felelős emberi személyiség jegye, amely csak mint lehetőség, mint potencialitás van meg bennünk és mindössze akkor érződnek a megfelelő konstellációnak a karakterjegyei, a az illető személy horoszkópjában található még bolygó az Ascendens konstellációjában (főként ha ez a bolygó, illetve ezek a bolygók az I. horoszkópházban tartózkodnak!). Az Ascendens tulajdonságai, tehát, könnyebben bár, de mégis csak megszerzendő tulajdonságok, mindössze bennünk létező potencialitások, amelyek nem jellemezhetik egyértelműen a személyi karakterünket, csak és csakis az után, hogy tudatosítottuk azokat és tudatos erőfeszítéseket tettünk az Ascendens által jelölt konstelláció pozitív tulajdonságainak a megszerzésére, felvételére. (Ascension, ascendre = felemelkedés, felemelkedni.)

2) Nem csak az a baj a nem-kauzális (pl. a josolgató tchnikával, vagy a pszchológiai logikával történő) sorsképlet-értelmezésekben hogy az Ascendens szerinti típusokat téves keresni (és felfedezni!) a fent leírt okok szerint, de nagyon sok esetben (az esetek 35 - 40 százalékában), még a születési napjegyekhez rendelt jellegzetes vonásokat (tipikus determinációkat) és jellegzetes sorsproblémákat sem találhatóak meg egy - egy személy (szülött) esetében, annál az egyszerű oknál fogva, hogy a gyengén fényszögelt Nap által jelzet, napjegy szerinti halvány, vagy mosott, nyers természeti vonások (individuális karakterjegyek), nem nyilvánulnak meg olyan egyértelműen és határozottan, mint az anyai ágon öröklött, negatív családi karmát jelző Lilith, vagy a Sárkányfarok konstellációja által jelzett karmikus vonások és tulajdonságok. Különösen akkor, ha ezek a Karmikus horoszkóp-pontok erősen fényszögeltek, vagy két - három, az illető konstellációban álló bolygó által jelzett tulajdonsággal még meg is van erősítve.

    Következésképpen: egyáltalán nem az a lényeges tehát egy személyi horoszkópértelmezésnél, az asztrológiai sorselemzésnél, vagy az asztrológiai karakterológiai vizsgálatnál, hogy milyen emberek vagyunk (szerencsések-e, vagy szerencsétlenek, tehetségesek-e, vagy tehetségtelenek, jó emberek-e, vagy gonoszak, stb.) és, hogy ezek alapján milyen jövő vár rank. Hanem az, hogy a horoszkópból (asztrogrammból) kiolvasható, adott spirituális struktúránkkal (és személyi karmánkkal!) milyennek kellene lennünk, milyen életfeladatokat kellene felvállalnunk ahhoz, hogy egészségesek, kreatívak és boldogok lehessünk a jövőben, minden jó (kedvező), vagy rossz (kedvezőtlen) aktuális, vagy jövőbeni konstelláció alakulás ellenére.

     Ezek fényében tehát, az általam, és az Erdélyi Hamvas Béla Baráti Társaság tagjai által művelt kauzális asztrológia Napjegy-értelmezése teljesen eltér mind a klasszikus asztrológiai értelmezésektől, mind az un. humanisztikus asztrológia értelmezéseitől:   Pl. a KOS-ban álló Sárkányfarokkal, vagy Kos-Lilith-tel, valamint a diszharmonikusan fényszögelt Kos-nappal rendelkező személyek betegség- és balesethajlamai, betegségeinek kauzális okai A Kos napjegyének spirituális morfogenetikus erőtere a Teremtés ősi mozzanatát, a teremtés szükségét és minden akadályon áthágó ősi obbanását testesíti meg. Vagyis, a minden feltétel- és akadálymentes, tehát az előfeltételek nélküli teremtési-teremtői erőknek a megnyilvánulási szükségszerűségét és kényszerűségét tartalmazza. Ezért, a Kos a mindenféle és fajta teremtési mozzanatonak a kauzális lételvét testesíti meg a földi létezés sajátosan összetett (biológiai, pszichológiai) körülményei között.

      A Kos jegyében született ember általában hevesen, elhamarkodottan, kíméletlenül, célratörően és ebből adódóan nem egyszer kegyetlenül cselekszik, mind fizikai, mind mentális (gondolkozási) szinten, ezért könnyen szenved baleseteket, gyorsan a fejébe szalad a vér és ha uralkodási, illetve vezetői-irányítói mániájának következtében szokatlan mértékben felizgatja magát, agyvérzést (gutaütést) is kaphat. Amennyiben egy ember születési horoszkópjában a Kosba esik a Nap vagy a Mars és ráadásul intenzív, de rendszertelen intellektuális, esetleg szellemi tevékenységet folytat, gyakran be fog lázasodni enyhe meghűlések, megfázások következtében, de még napozás következtében is. Mivel egy bizonyos életkor elérése után a kreatív használat helyett, megtanulja uralni és elfojtani a szenvedélyességét, erőszakos és erélyes, jobb esetben spontán és célratörően tüzes természetét, rejtett agresszivitás lesz jellemző rá és többnyire gondolatban viaskodik, veszekedik azokkal az emberekkel, akikkel konfliktusos helyzetbe kerül. Így a folytonos rejtett (fojtott) agresszivitás lesz jellemző a mentalitására, aminek egyetlen jele a gyakori fejhűlések, a fej különböző szerveinek hűléses megbetegedései lesznek. Hajlamos lesz a fej különbözô gyulladásaira, (homloküreg-gyulladás, arcüreggyulladás, kötőhártya-gyulladás, súlyosabb esetekben agyhártyagyulladás.), különböző típusú migrénekre, fejfájásokra, valamint a fej traumás sérüléseire (agyrázkódás, koponyatörések, koponyaűri vérzés, stb.)  
 

TOVÁBB

Napjegyek értelmezése

Az állatöv napjegyeinek, mint spirituális erőtereknek az értelmezése. A jegyek szerinti diszharmonikus magatartások következtében fellépő sérülések, balesetek, és öröklött, vagy szerzett krónikus betegségek.       Amint a különböző asztrológiai - metafizikai tanulmányaimban részletesen is kitértem erre (Az Asztrológia, mint szellemtudomány és a Szkeptikusok és asztromókusok), az asztrológiai napjegyek értelmezésével, illetve a napjegyek által megtestesített spirituális erőterekkel kapcsolatos karmák (Lásd: Rák-karma, Skorpió-karma, stb.) értelmezésében, és általában az asztrológiai karakterológiában, két lényegi probléma vetül fel. Pontosabban: két lényegi hibát követnek el mind a jóslásos asztrológia követői és gyakorlói (asztromókusok), mind az asztrológiának az un. spirituális tradíciók szerinti értelmezői (misztikus tudósok). Az egyik az, hogy a 12 asztrológiai konstellációt, nem(!) mint az egyetemes létezésnek a második dimenziójában (a spirituális dimenzióban, az un. platóni ideák világában) létező jellegzetes teremtési - teremtői (morfogenetikus) erőterek fizikai és pszichikai (asztrális) megjelenési formáit értelmezik. A második az, hogy figyelmen kívül hagyják a következő tényeket: 1) Az Ascendens (annak a pozitív tulajdonságai) a felnőtt tudatos és felelős emberi személyiség jegye, amely csak mint lehetőség, mint potencialitás van meg bennünk és mindössze akkor érződnek a megfelelő konstellációnak a karakterjegyei, a az illető személy horoszkópjában található még bolygó az Ascendens konstellációjában (főként ha ez a bolygó, illetve ezek a bolygók az I. horoszkópházban tartózkodnak!). Az Ascendens tulajdonságai, tehát, könnyebben bár, de mégis csak megszerzendő tulajdonságok, mindössze bennünk létező potencialitások, amelyek nem jellemezhetik egyértelműen a személyi karakterünket, csak és csakis az után, hogy tudatosítottuk azokat és tudatos erőfeszítéseket tettünk az Ascendens által jelölt konstelláció pozitív tulajdonságainak a megszerzésére, felvételére. (Ascension, ascendre = felemelkedés, felemelkedni)

TOVÁBB

A személyi horoszkópból kiolvasható sorsfeladatok és az örökletes (romboló és ámító) szellemi programok

Kozma Botond Szilárd, karma- és családasztrológus:

A személyi horoszkópból kiolvasható sorsfeladatok és az örökletes karmikus  (: romboló és önámító) szellemi programok leg szélsőségesebb megnyilvánulása

      Harmadik illusztráció az öröklõdõ - karmikus - romboló és betegségprogramok kauzális eredetérõl és spirituális okáról: Az AIDS szellemi okai Az õsközösség szellemi hagyományait felváltó technikai civilizációban élõ ember latens tragédiáinak szellemi okát és alapját vizsgáló írásomnak célja nem az ítélkezés, hanem a kiegyenlítõdési képesség visszaszerzésének és helyreállításának elõsegítése a teremtõ és beavatkozó (építõ és romboló) képességgel rendelkezõ ember és a természet, valamint az ember és az abszolútum között. Ez az egyensúly helyreállítható a személy által, a személyen keresztûl megnyilvánuló egyetemes tõrvények mûködési mechanizmusának a megértése és e szelélem-törvények tudatos megélése, gyakorlása segítségével. Célom tehát, nem a tragédiába jutott személyek fölötti ítélkezés, hanem a tragédiákhoz vezetõ lelki-szellemi okoknak és érzelmi folyamatoknak a megkeresése, megnevezése és meghatározása. Emberi létünknek és személyi életünknek a célja ugyanis a teremtés-tágítást szolgáló, szellem-tapasztalati (teljes) megismerés mellett, a minél harmónikusabb kapcsolat fenntartása az abszolútum és a teremtés határhelyzetében levõ anyagi világ legdurvább megjelenési formái között. Ezt a kapcsolatot a Teremtõ és a Teremtés végletes formavilága között a Fényhez kapcsolódó megismerési képességünkkel, valamint a Szeretethez kapcsolódó bölcsességünkkel: az egység-tudat teljes átélésével (a szeretettel) kellene megvalósítanunk. Betegségeink, tragikus baleseteink, személyi boldogtalanságunk annak a következménye, hogy egyéni életnyerési ambícióinkban - istentelen voluntarizmusunkban- a megismerési képességünket (tudásunkat, tudományunkat) az egységtudat lerombolására és az egység - élményt (szeretetet) biztosító õsforrástól való elszakadásra használjuk civilizált zavarodottságunk következtében. Ezért tartom szükségesnek a rák után megvizsgálni korunk legfõbb szexuális rákfenéjének az AIDS-nek a kauzális és okait. E vizsgálat következtében remélem, hogy az olvasóim rá fognak jönni arra, hogy nem a kórokozókat legyõzni hivatott ellenszérumokat - keresõ tudománnyal, nem a föld ökoszisztémáját is fenyegetõ rákdaganattá fejlõdött gyógyszer-iparral, vagyis nem a természeti elemek behatolásával szembeni védekezõ és a természeti folyamatokat támadó eljárásokkal kell megoldani az emberi nemnek elsõsorban a szellemében (szemléletében és mentalitásában) és csak másod -és harmadsorban a testében lakozó problémáit. Mivel az AIDS vírus különbözõ fajtái által okozott halálos kimenetelû és fertõzés útján terjedõ betegségrõl van szó, elõre kell bocsátanom, hogy ugyanazokban a kaméleon- mentalitásból eredõ szellemi zavarokban kell keresnünk az egyesek által szexuális - ráknak nevezett betegség kauzális okát mint a Rák esetében. Annyi különbséggel, hogy ebben az esetben a rák betegség kauzális okánál egy mélyebb, spirituális öntudat-zavarból keletkezõ, a szó szoros értelmében vett Isten-félrevezetési okot fogunk találni és meghatározni. Ez abból is következik, hogy miközben a "klasszikus - rák" betegség esetén csak a biológiai sejtrendszer szintjén maradó hamis információ-áramoltatás történik, addig az AIDS esetében a nemi jelleggel járó meghatározottsághoz és a személyi eredethez, tehát a metafizikai teremtési - kiegyenlítõdési aktusokhoz közelebb álló biológiai mezõben, egészen a gén rendszerek mélységével analogikus szellemi szinteken történik a személyi öntudat és az egyetemes (isteni) léttudat áltatása és félrevezetése. Amennyiben a teremtés a nemi osztottsággal , a Jin - Jang: Szeretet - Fény felosztáshoz és a két õsprincipium egymásba hatolásával történõ, új minõségû egységgel és kiegyenlítõdési állapot megvalósulásával járó, primer spirituális aktus, aminek csak következménye minden fizikai-biológiai egyesülési és kiegyenlítõdési szexuális aktus, teljesen logikus, hogy az AIDS vírus annak a spirituális és biológiai tévedésnek a véget-vetési, leállítási - megakadályozási eszköze és következménye, amely az azonos nemû lények egymás közt folytatott szexuális kapcsolatának: biológiai és szellemi kiegyenlítõdési "tévképzetének" (pl. az állati világban is jelentkezõ azonos nemû egyedek párkapcsolati zavarodottságnak) szab határt és e szexuális zavarodottságnak az egész faj fennmaradását veszélyeztetõ katasztrofális elburjánzását hivatott megakadályozni.  

TOVÁBB