Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Cookie-kezelési tájékoztató
Az ellenség fontosságáról

Kozma Szilárd karma és családasztrológus:

Az ellenség fontosságáról, mint a fejlődésünk kihegyhetetlen eleméről


Harmadszori köszönet az egyetlen kiengesztelhetetlen ellenségemnek: a kökösi Nagy Puli Attilának, Saját megnevezésében: a székely anarchista vallásos prófétának, volt szekus - besúgómnak. 


    A közmondás úgy tartja, hogy gyanús az a személy, akinek nincs ellensége. Más változatban. nem is lehet jól élni ellenségek nélkül, illetve, hogy nem is egészséges dolog ellenségek nélkül élni.  És ez természetes is, hiszen, amennyiben nem létezne olyan személy, aki a karmája hatására ne válna az esküdt ellenségünké, azt jelentené, hogy nem vállaljuk nyíltan és bátran és határozottan az általunk fontosnak tartott értékeket, gondolatokat, eszméket. Másrészt, nagy életvezetési és metafizikai – szellemi hiba, bele élni magunkat valaki más, vagy mások ellenségének a szerepébe és főként az ellensége állapotába, mivel az ránk, már csak fizikai egészség szempontjából is, káros hatással van.
Én is tudom tehát, hogy sokan vannak, akik az általam művelt kauzális asztrológiával és a Hamvas Bélától tanult és az asztrológia húsz évi profi művelésén keresztül tovább fejlesztett metafizikai látásmódommal nem értenek egyet, és ez a fentiek szellemében, hálistennek így is van rendjén, de eddig senkivel nem találkoztam, aki akkora ambícióval
vetette volna bele magát az ellenségem szerepébe, mint a Kovászna megyei Kökös nevű község (Sepsiszentgyörgy melletti község) alkoholizmus és rendetlenség miatt ki rúgott unitárius papja: a Gyergyóditrói születésű Nagy Attila, aki magát újabban anarchista vallásos prófétának és ennek megfelelően: Pulinak nevezi.

TOVÁBB

Ez éppen hogy fordítva van!

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus közlései

 

 

https://gerleevahazugsagai.wordpress.com/2018/05/19/eppen-hogy-a-ragalmazo-blogkeszito-ismeretlen-tettes-ellen-valoszinu-gerle-eva-folyik-bunteto-birosagi-eljaras-akit-a-bp-kozponti-birosagon-emiatt-4-honappal-ezelott-feljelentettem/

 

 

https://gerleevahazugsagai.wordpress.com/2018/05/19/eppen-hogy-a-ragalmazo-blogkeszito-ismeretlen-tettes-ellen-valoszinu-gerle-eva-folyik-bunteto-birosagi-eljaras-akit-a-bp-kozponti-birosagon-emiatt-4-honappal-ezelott-feljelentettem/

TOVÁBB

dr Ledlkes Villő hamis vádakkal manipulál

Ez, a hajmeresztő pofátlansággal, ügyészségi feljelenést író Lelkes Villőnek a Kozma Szilárd általi, leleplező - feljelentése magáért beszél :

"A Füzesabonyi bírósághoz

Döbbenten vettem tudomásul, hogy önöknél még mindig folyamatban van ellenem egy olyan ügy, amit egy Lelkes Villő Márta nevű, Angliában élő, magyar szabadúszó jogász kezdeményezett. Ö tehát, ennek az alapján engem, mint Csíkszeredai lakost és kizárólag román állampolgárt (Figyelem: NEM MAGYAR állampolgárt!), aki itthon, tehát Romániában, és NEM MAGYARORSZÁGON(!!!) él, és az 5 (öt!) gyermekes családja eltartása és fenntartása érdekében kényszerül dolgozni nap mint nap, és reggeltől estig, 2017 december hó, 4-ére, reggel 8,00 órára, bírósági per előkészítés céljából, bírósági kihallgatásra idézett FÜZESABONYBA!.

Vagyis, egy olyan, teljességgel hamis vádakon alapuló feljelentés alapján, amely kizárólag olyan tárgykörű állításokat tartalmaz, amely állítások – és tárgykör! – MÁR SZEREPELTEK korábban egy azonos BÍRÓSÁGI PERBEN, és amely perben, a Budapest 12. kerületi bíróság mindkét, egymást kölcsönösen vádló fél irányába, tehát, mind a minket ismeretlenül (És szerintünk: jogtalanul) az interneten, nyíltan deklarált haditerv és hadüzenet szerint letámadó Gerle Éva – Lelkes Villő Márta és Kovács Csilla szövetségesek irányába, mind az ellenünk: Kozma Botond Szilárd és Kozma Joó Violetta irányában, akik ez ellen a rágalmazási hadjárat ellen tiltakoztak és védekeztek,

FELMENTŐ HATÁROZATOT HOZOTT! (Lásd a nekünk is elküldött és tehát az ide vonatkozó, Országos Rendőrségi Főkapitányság jelentéséről szóló a fénymásolatot: 5. sz. melléklet.)

Mindezen abszurd eljárás ellenére, sajnálattal kell közölnöm, hogy nem tudok az önok idézésének eleget tenni, mert amellett, hogy az anyagi helyeztem – És emiatt, az egész 7 tagú családom anyagi helyzete! – éppen és pontosan úgy áll, ahogyan azt Lelkes Villő Márta is idézi, az állítólag engem inkrimináló egyik videó-előadásomnak az általa kiírt szövegéből, hogy mi – Lévén, hogy egyetlen egy jövedelemből él az egész, hét (7) tagú családunk! - , az Angliában élő jogásznőhöz képest (Tehát az egyedül élő, Lelkes Villőhöz képest, aki megengedheti magának azt, hogy Európai Uniós jogász szakértőként Angliában éljen, és ezt a velünk szembeni, gazdasági színvonalbeli különbséget, ő több rendben is hangoztatta!), de még a Magyarországi minimálbér alatt élő magyar polgárokhoz képest is, nagyon is, szegények vagyunk!
(Nem az itt felsorolandó érvekhez tartozik, de el nem tudom képzelni, hogy ennek a ténynek a felemlítése pl., miért lehet egy ellenem felhozandó „rágalmazási” vádpont? Lelkes Villő ugyanis ezt a tényközlésemet, az ő személyével szembeni rágalmazásnak állítja be, abban a feljelentésben, amely alapján ön engem Füzesabyonyba idézett 2017 december 14-re!)
Következésképen, mi 2017 augusztus 13 óta, még vakációkban sem, nem hogy az iskolai év időszakában, nem engedhetjük meg magunknak a 600 kilométerekre(!!!) való utazgatást, tehát olyankor és akkor semmiképpen nem, amikor a kiskorú gyermekeink és az egyetemista lányunk, ITT ROMÁNIÁBAN, TEHÁT CSÍKSZEREDÁBAN, vagyis, 600 kilóméterre Füzesabonytól(!!!), a legkisebbtől a legnagyobbig, iskolába illetve egyetemi kurzusokra kell menjenek. Márpedig ön olyan dátumra és időpontra rendelt – Nem tudni milyen, a nemzetközi jog szférájába tartozó, törvénycikkely alapján? – engem és a feleségemet, Kozma Joó Violettát, aki szintén itt él Csíkban, és gondozza neveli a gyermekeinket, amikor nálunk, iskolai időszak van!
Nekem az égvilágon semmi, de semmi közöm nincs Füzesabonyhoz! Magyarországhoz is csak annyi, hogy 1992 óta a Magyar Íróószövetség tagja vagyok. Semmi dolgom nincs ott tehát, mivel én Romániában születtem, ott nőttem fel és ott is élek és Füzesabonyban életemben csak egy alkalommal jártam, de ott el nem követtem semmi törvény-elleneset semmi és senki ellen! A szihalomi származású feleségemtől, Joó Kozma Violától tudtam meg tehát ezt az ügyszámot és tőle kaptam meg Lelkes Villőnek a hamis vádjait (Ezeknek a hamis mivoltát részben az alábbiakban és részben egy, az önök ügyészségéhez elküldendő Lelkes Villő Márta ellen írt FELJELENTÉSBEN fogom bizonyítani), tartalmazó feljelentést, amit Lelkes Villő Márta, ugyancsak helytelenül, és abszolút jogszerűtlenül(!), nem a Csíkszeredai bírósághoz, vagy a Csíkszeredai bíróság melletti ügyészséghez nyújtott be, ahova én tartozom állampolgárságilag és közigazgatásilag, hanem a Budapest XII. kerületi ügyészséghez, amihez nekem és a feleségemnek éppen annyira nincs közöm és köze, mint a Füzesabonyi bírósághoz!
Tekintettel a fenti körülményekre tehát, nem értem, hogy a Lelkes Villő beadványát miért küldték el egyáltalán önöknek a Budapest 12. kerületi ügyészségről, hiszen nem csak, hogy mi nem lakunk és élünk még csak Magyarországon sem, nem hogy Ó-Budán, de maga Lelkes Villő sem Budapesti lakos! Sőt, még csak nem is magyarországi, hanem Angliai lakos volt akkor ezelőtt három évvel (2014 augusztus), amikor a feljelentését a Bp. 12 kerületi ügyészségnek elküldte!
A hozzánk végül is, feleségemnek a még Szihalomban élő nagyanyján keresztül eljutott, és Lelkes Villő Márta által, különböző, általam készített videó-felvételeken elhangzott mondataimnak az általa, Lelkes Villő Márta által személyesen, tehát szubjektív - önkényesen leírt, és a szövegkörnyezetükből ugyancsak önkényesen kiragadott, és önkényesen értelmezett „jegyzőkönyvére” támaszkodó vádirat alapján, csak akkor lett volna jogszerű és törvényes engem Füzesabonyba rendelni, hogy ha: 1) Magyar állampolgár lennék (De nem vagyok!) 2) Ha a Füzesabonyi Bíróság jog-körzeti hatáskörébe tartoznék. (Én Viszont a Megyei jogú városi Csíkszeredai bíróság és ugyanabban az épületben székelő Hargita Megyei Törvényszék jogi hatásköréhez tartozom mind jogilag, mind állampolgárilag!)
Amennyiben viszont, önnek valamilyen olyan törvény, vagy jogalkalmazás, amiről nekem nincs tudomásom, lehetőséget biztosítana ara, hogy ezt a Budapest 12 kerületi ügyészség által, furcsa módon Füzesabonyba átlökött ügyet folytassa és minden áron keresztülvigye, ahelyett, hogy a Bp. 12 kerületi ügyészségre, vagy a Csíkszeredai bíróságra elküldené, akkor a következőket tudom nyilatkozni, és ezzel együtt, Lelkes Villő Márta, Angliában élő magyar állampolgárt, néhány, általa önkényes értelmezésben kiírt és egyértelműen rosszhiszeműen „interpretált” ( célzatosan értelmezett!), videofelvételben elhangzó, nekem tulajdonított mondat alapján, illetve egy, a lentiekben megnevezett és e folyamodvány szövege mellé csatot, több tárgyi bizonyítékkal is leleplezhető tagadáson, és tehát gátlástalan hazugságon alapuló. három pontban is, általa rágalmazásnak nevezett vád-állítása miatt, aljas szándékból elkövetett HAMIS VÁDOLÁSÉRT feljelenteni:

1. Lelkes Villő Márta, az Gerle Éva nevű barátnőjének a Facebook oldalának a 2014 január 3-án tett bejegyzése alapján, engem sűrű becsületsértések közepette (Pl. „Ezoszili, te ostoba barom”…) tehát súlyos „verbális agressziót” gyakorolva és ezzel engem agresszív módon provokált arra, hogy az ő rágalmazó vádaskodásait is cáfoljam, hogy az ő támadásaival szemben is védjem meg magam, nem csak a Gerle Éva rágalmazó vádaskodásával szemben. (lásd a 2 sz. fénymásolt mellékletet). Tehát, a Lelkes Villő Mártának, a birtokomban levő internetes hozzászólásairól - bejgyzéseiről készült cáfolhatatlan tárgyi bizonyítékokkal (Képernyő felvételekkel), tudom bizonyítani azt, hogy ő, a saját neve mellett (Lelkes Villő) az általa gyakran használt „tavasztündér” – álneve alól is, több alkalommal is nekem és hozzám is, mélyen bántalmazó, megalázó és becsmérlő szövegeket, trágárságokat – sötét és aljas obszcenitásokat, amelyekben engem, mind a Lelkes Villő, mind a tavasztündér nevei alól, következetesen „Ezoszilinek”, mikor „szilunak” nevezett, ezzel az általa kieszelt, de kizárólag általa használt gúnynévvel is bántalmazva! A képernyőfelvételekkel tehát, amelyeknek a pontos és ép eredetije, máig is fenn van és olvasható az interneten (Gerle Évának a Csakazolvassa c. blogján és annak a megfelelő Fészbuk – profilján), tudom bizonyítani tehát azt, hogy:
A - Lekles Villő Márta volt az, aki, teljesen ismeretlenül, tehát anélkül, hogy én az ő létezéséről – kilétéről előzetesen bármit is tudtam volna, ELSŐKÉNT engem több rendben is, MEGSZÓLÍTOTT, tehát PROVOKÁLT! Ezen tárgyi bizonyíték szerint tehát, jól látható és könnyen érthető módon bizonyítható az, hogy Lekles Villő Márta engem mélyen sértő és bántalmazó módon, sőt: vérlázító módon – TEHÁT ENGEM GÁTLÁSTALAN VERBÁLIS AGRESSZIÓBAN RÉSZESÍTVE! – több rendben is PROVOKÁLT, arra, hogy neki válaszoljak, hogy általa előzetesen több rendben is megsértve és megalázva, vele, az ő személyével foglalkozzak, mivel én ezt előzetesen sokszorosan ki- és elkerültem!

2. Annak ellenére, hogy szerintem ezek is bűncselekménynek számítanak, de főként azt bizonyítják, hogy rafinált módon, ő Lelkes Villő Márta kötött belém elsőnek és ő provokált többszörösen is arra, hogy vele vitázzak, a fentiek egyelőre. mindössze arra valók, hogy bármilyen bíróság és ügyészség jogászai – ügyészei és bírói! - számára világos legyen végre az, hogy 2014 januárjában, nyíltan és deklaráltan, és persze határozottan elköteleződve, csatlakozott Gerle Éva a „csakazolvassa” c. blogján 2013 december 10-én megjelentetett szabályos haditervnek és hadüzenetnek egyaránt megfelelő fenyegetésében (Lásd az 1. számú mellékletnek mind a három oldalán aláhúzott szövegrészleteket!), nyíltan meghirdetett, a Gerle Éva által készített és működtetett internetes oldalakra kiírandó, rágalmazásokon alapuló, apa- és családellenes hajtóvadászathoz (A legtöbb estben többes számban ír). Amely vadászatnak, a Gerle Éva által megírt haditerv szerint világosan az volt a célja, hogy engem a családeltartói munkámban és hivatás-gyakorlásomban „megállítson”: „…ismerve, a blogom erejét, és a Google preferenciáit, például, hogy kedveli a blogokat, különösen a nagy olvasottságú blogokat, az első találatok között szeretnék lenni, az ő (Ti. Kozma Szilárd) nevére. …Hogy miért? Mert amit csinálnak, az túl a zergeségen, hihetetlenül romboló, egyre agresszívabb, és meg kell állítani.” (Lásd az 1. sz. melléklet szövegének porossal aláhúzott részeit!)

A kérdés tehát az, hogy ezt a sértőn provokáló bejegyzést ő azért tette-e meg, hogy identitás-tudati problémákkal küzdő bűnözőként, tilos élvezetet szerezzen magának azzal, hogy, az internet személytelenségét kihasználva, egy, akkoriban 4 (négy) gyermekes családapával szemben, tehát, ahogy ő szokott máshol is írni rólunk férfiakról: „fehér fasszal” (– Erről is van képernyőfelvételünk és ennek az 5-ös számot adtuk!) szemben, az ő magasan képzett (Öt diplomás. - Ezzel is sokat kérkedett ugyanis!) értelmiségi fölényét, amit szintén sokat hangoztatott („Nem lehet annyira mínuszos az IQ-d, hogy ne vedd észre!”) bizonyíthassa és így is, ez által is „jól elszórakoztassa” magát és a vele ellenünk szövetkező bűntársait? (Lásd a 8 sz. mellékletet: tavasztründér (Lelkes Villő, Yahoo.com): „Van ellenblog (Nem a csakazolvassa) amit nem találtatok meg, azon mi jól elszórakozunk rajtatok”). 2.) Csak azért, hogy ezzel a Gerle Éva által, ellenem 2013 december 13-án meghirdetett hajtóvadászathoz és a családapa-kilövési ügybe, a jogszakértői tekintélyével bekapcsolódhasson és így, a hadjárat ügye mellett, a Gerle Évának a tudvalevőleg feminista olvasó - tábora előtt is, magasan képzett jogászként, aki az ügyet szakértőként tudja irányítva – védeni, bizonyítható módon elköteleződhessen? , Vagy, 3, az előbbiekben leírtakkal együtt, azzal a provokatív szándékkal tette, hogy a válaszaim miatt feljelenthessen?


3- A HAMIS VÁDOLÁSNAK A TÁRGYI BIZONYÍTÉKKAL VALÓ BIZONYÍTÁSA:

A jelen ügyet elindító beadványában szereplő három ponton át (1/3, 1/4, és 1/5) végig vitt vádolásával, és az ott leírt tagadásával (hazugságával!) ellentétben, idézem: „Nekem tulajdonít egy nem általam írt szöveget, amely a honlapján részletesen leírtakra reflektál, a lánya szexuális fejlődésével kapcsolatosan”
Lelkes Villő Márta igen is, a Gerle Éva „csakazolvassa” bevű blogján, 2014 január 30-án, még nyíltan vállalta annak a kitalációnak a szerzőségét, amely szerint én vertem – ütöttem volna kiskorukban, a lányaim csiklóját(!), és amely tőle származó kitalációnak (fantazmagórikus sátáni rágalomnak!) az alapján, Lelkes Villő engem több rendben is „Csiklóverőnek” nevezett! (Többek között, pl. a 4, 9 és 10 számú mellékletek szövegeiben!)
A vádiratában leírt szemtelen tagadásával (hazugságával!) ellentétben tehát, az általam már korábban is a bűnüldöző hatóságoknak elküldött, és most a 4 számot viselő melléklet (fénymásolat) szövegében, Lelkes Villő Márta, még egy, hozzá intézett tagadó olvasói állítás ellenében is(!!!) nyíltan beismeri, hogy:

„Én írtam az egyik videójuk, illetve bejegyzésük kapcsán…”

Ráadásul ezzel, a vádiratban szereplő merészen hazug tagadással – szemtelen hazugsággal! - szemben Lelkes Villő Márta még rendben is írt és hevesen és nyomatékosan érvelt amellett, amit egyedül Ő ESZELT KI, ÉS EGYEDÜL Ő TERJESZTETT RÓLAM az interneten azt, hogy én „perverz módon kicsi korukban „ütöttem és vertem” a kislányaim kiltoriszát! – Erről a, Lekles Villő Márta által több rendben is, „aljas szándékból” elkövetett vétkes cselekedetről van tehát, több képernyő-felvételem is! (Lásd a 4, 9, és a 10 mellékleteket) Sőt, a Dénes Mária nevű tanúmmal, aki ezt tanúsítani tudja tehát, azzal együtt, hogy LVM arról is nyilatkozott, hogy Gerle Évát anyagilag hathatósan támogatta, Lekles Villő Márta még heves polémiát is folytatott a Gerle Éva által i az alpján és több rendben is írt és hevesen és nyomatékosan érvelt amellett, amit egyedül Ő ESZELT KI, ÉS EGYEDÜL Ő TERJESZTETT! Sőt, a Dénes Mária nevű tanúmmal hosszas vitát is folytatott arról, hogy abból az általa tőlem idézett szövegből szerinte „ez olvashatóm ki”. Dénes Mára, aki ez ügyben hozzá szólt a „csakazolvassa” c. blogon, ezt tanúsítani tudja tehát (És hajlandó is erre, de csak a Csíkszeredai bíróságon és nem Magyarországon!), azzal a ténnyel együtt, hogy Lelkes Villő M arról is nyilatkozott, hogy Gerlle Évát anyagilag hathatósan támogatta! – Lelkes Villőnek tehát még ez, a nem tudni milyen alapon „rágalmazásnak” beállított „vádpontja” is egy hamis állításon alapszik!
Ráadásul, Lelkes Villőnek, a máig bárki által olvasható(!) nagyképűen fölényes sértegetései, cinikusan bántó gúnyolódásai és sátánian obszcén rágalmai, amelyekről számtalan képernyő felvétellel, tehát tárgyi bizonyítékokkal rendelkezünk, máig ott olvashatók az interneten! Pl., azt írja „tavasztündérként”, a „csakazolvassa” c. blogon, hogy öt állítólag „Kiakasztotta a Kozmáék csiklóverése” (Lásd a 9-es számú mellékletet – ezt „tavasztündérként” sopánkodja…). – Szóval kiakasztotta a drága jogész doktort az, a sátáni rágalom, amit ő eszelt ki! Máshol meg azt, hogy: „azt üzenem a csiklóverő főemlősnek, hogy már elkúrta a lányai szexualitását”, (Szintén a tavasztündér! - Lásd a 10 sz. mellékletet).

....

10) Arra kérem tehát önt tisztelettel, hogy szüntesse meg ellenem ezt a hamis vádakon alapuló eljárást Magyarországon, és ehelyett indítsanak vádat a magyar állampolgárságú LELKES Villő Márta ellen, aki velem szemben és az egész családommal szemben elképesztő mértékben és a lehető legaljasabb módon és többszörösen vétkezett!


10 – A) 2015 februárban az akkor még kiskorú Kozma Medárda Kinga lányunkkal írattunk önöknek egy fellebbezést, ugyanebben az ügyben, arra kérve önöket, hogy tekintettel a vádak hamisságára, és megalapozatlanságára (jogtalanságára!), mentsék fel őt és tekintsenek el az ő, jogilag megalapozatlan okok miatti hatósági meghurcoltatásától. Most viszont én kérem ezt a belátást önöktől, hogy zárják le végre teljesen ezt a sátánian mocskos ügyet, amelyben, nem a feljelentő Lelkes Villő a sértett, hanem valójában én és a feleségem vagyunk a sérelmezettek, a Lelkes Villő obszcén és perverz rágalmai által sötét módon „megbecstelenített” nagy- és kislányaimmal együtt! Hiszen - A fent idézett tárgyi bizonyítékok tükrében! -, teljesen világos, hogy itt a vádemelő személy, minimum húszszor bűnösebb és vétkesebb, mint az akit ő, aljas bosszú vágyból meg akart hurcoltatni az általa koholt vádak alapján. Vagy küldjék át az ügyet Romániába a Csíkszeredai Bírósághoz (Miercurea Ciuc, str. Szász Endre, Nr. 6), amelyhez és amelynek a hatáskörében tartozom én is, és, a lak- és tartózkodási helye alapján tartozik a feleségem Joó Violetta is.

10 – B) De, amennyiben önt az igazságtevés is érdekelné, nem csak a jog, talán el tudná érni azzal a hatalommal, amivel a magyar állam önt felruházta, azt, amire én már 4 éve vágyok, de amiről a Budapesti hatósági személyek nem akartak hallani. Ti, hogy legyen letörülve az internetről minden olyan általunk és általuk készített írott, vagy képileg elkészített digitális anyag, ami a Gerle Évának a 2013 december 10-én közölt haditerve és hadüzenete (Lásd az 1 sz. mellékletet) után, és ami Lelkes Villőnek a 2014 január 3-ai hadba-lépése (Lásd a 2 sz. mellékletet!) után született. Vagy, ön szerint, ebből a szempontból a leghasznosabb eljárás is csak az lenne, ha ezt a ügyet, úgy ahogy van a jelenben, vissza utalnák a Budapest 12 kerületi ügyészségre? Hozza tenném, hogy azzal AZ AJÁNLÁSAL persze, hogy ott kapcsolják össze az azonos tárgykörben korábban folytatott előzetes nyomozási és bizonyítási anyagokhoz, valamint a szerintünk igazságtalan, mert messze aránytalan, kölcsönösen semleges határozatokhoz, ÉS TERJESSZÉK FEL VÉGSŐ MEGOLDÁS CÉLJÁBÓL, A LEGFELSŐBB ÜGYÉSZSÉGRE, amennyiben a 12 kerületi ügyészség nem diszponálhat a rendőrségnek arról, hogy az szabály és törvénysértő blogokat az interneten megszüntessen.

10 - C) Meg vagyok arról győződve, azok után, amit ez a dr. Lelkes Villő Mártából, Gerle Évából, és Kovács Csillából álló bűnbanda szabadon és számunkra máig jóvátétel nélkül elkövethetett, illetve abból, hogy a mindenkori magyar kormány nemzeti politikája ellenében, a helyi bűnüldöző és „igazság tevő” hatóságok, akaratlanul is biztatják az internetes bűnözés egyre inkább elharapózó jelenségét. – Azzal is pl., hogy Füzesabonyba küldték az ügyet Csíkszereda helyett, gondolom, azért is, mert az utóbbi már nemzetközi jog-procedúrát igényelne, ami ugyebár a budapesti kollégáktól fáradtságos munkát igényelne… Hogy tehát a plusz munkát elkerülni hivatott, hivatali és hivatási felelősségtől való szabadulás taktikájával, amit velünk szemben eddig tanúsítottak, a luxus életet folytató, és ezen belül, a gyermek-gondozás és nevelés terhét vállalni nem akaró magyarokat, ha nem nyíltan, de burkoltan végzetes előnyben részesítik azokkal a határon túli magyarokkal szemben, akik minden anyagi nehézség és politikai hátrány ellenében még a nagyobb számú gyermekvállalással is törekszik a fennmaradásra. Egészen pontosan: ezzel a látszólag semleges, de a végén mégis csak az áldozatot hibáztató eljárásaikkal, a több gyermeket vállaló, határon kívüli magyarokkal szemben alattomban internetes hadjáratokat folytató és ezekkel az embertelen cselekedetekkel szórakozgató (dr. Lelkes Villő Márta írta 2014 február 15-én, azt is, hogy „Van ellen-bolg (Nem a csakazolvassa) amit nem találtatok meg, azon mi jól elszórakozunk rajtatok.”! - Lásd a 8- as számú képernyőfelvétel fénymásolatát), egykéző, vagy szingli magyar polgárokat biztatják további, őket szórakoztató – Esetünkben éppen a budai ügyészek által elítélni és megbüntetni nem kívánt. -, vérlázító aljasságok (Számukra: örömteli „szórakozások”…) elkövetésére.

Tisztelettel: Kozma Szilárd Csíkszereda, Románia, 2017-11- 10.

TOVÁBB

Mások által is megfontolandó tanács egy tanítványnak

Kozma Szilárd, karma- és család-asztrológus tanácsai (I.)

Mások által is megfontolandó tanács egy tanítvány számára

 

 

Tudok arról az intellektuális – esztétikai irodalmi törekvésről, amely bizonyos fölöslegesnek érzékelt ortográfiai jeleknek az elhagyhatóságát, egyfajta spontán elit magatartásként, irodalmi – esztétikai értékűnek látja, és ezzel, egyes, magukat kiválónak képzelő sznobok, mint pl. Gerle Éva is, az idegesítőségig menően kétértelművé és „sokértelművé” – un. poliszémikussá – teszik a szövegeiket, aminek a végén, végül is,  azok elhagynak minden hétköznapi józan rációt és ettől a logika – hiánytól, ezek a szövegek tényleg, úgymond „sokatmondóan esztétikussá” is válnak egy – egy, az illető témában otthonos, általában szűkebb körű bennfentes csapat számára (Ilyen, a hülyeségig menően lecsupaszított és ez által „sokatmondóvá” tett szövegeket lehat olvasni Gerle Évának a „cakazolvassa” c. blogján, amely puritán purifikáció Jkövetkeztében az Éva baráti köre és olvasói egyfajta feminista felső tízezernek érezhetik magukat.), egyfajta ól-meleg jellegű „bennfentességi”, sőt „beavatottsági” érzést kölcsönözvén a művelők (Írók) és az olvasók számára. (Ennek a purifikáló stílus-törekvésnek az egyik, pozitív értelemben vett, kiváló művelője pl. Mándy Iván novella-író volt).

Azonban mi nem vagyunk „itt és most” ebben az asztrológiai alapú életkörnyezetben sokértelműségre törekvő írók, hanem igen is, minél egyértelmübb, tehát gyakorlatilag is konkrétan alkalmazható és használható feltárásokat kell végeznünk, amelyekben lehetőleg semmit, de semmit nem bízhatunk (De lehetőleg minél kevesebbet!) a 80 – 90 százalékban a karmájuk által irányított rendelőink fantáziájára és logikájára.  - A többieket is az irányítja, de minket csak a rendelők „megmentése” érdekelhet, amíg az asztrológusi munkánkat végezzük. Summa summarum, arra kérlek, hogy úgy írd meg ezeket a dolgozatokat, mintha ilyenkor Gerle Évának és Mándy Ivánnak is az esküdt ellensége lennél Jezen a téren, tehát minimum a magyar mondattani és írásjeli szabályokat elemien betartva.

TOVÁBB

interjú az ellenség lekiismeretével (ismeretlen szerző)

Kozma Botond Szilárd karma- és csald-asztrológus:

Ismeretlen szerző (De nagyon jó!):

Interjú Gerle Éva Lelkiismertével

 

#46458

2014-09-11 13:37

 Most pedig lássuk az őszinte verziót

mi történt a blogon

Közzétéve szeptember 11, 2014

Sokan és sok mindent kérdeztek tőlem, jobb, ha elmondom, mi történt a blogon és körülötte. Ezért most a csakazolvassa írója meginterjúvolja Gerle Éva lelkiismeretét.

Hogy vagy most? Néha szárnyszegettnek, tragikusnak tűnsz, máskor nagyon szép érzésekről írsz, és boldognak látszol.

Nehéz időket élek át, a patkányok menekülnek a süllyedő hajóról, sorra derülnek ki a hazugságaim, nehéz fenntartani a gyűlöletszintet, hogy a csicskáim el ne forduljanak tőlem és a blogtól.

Olyan jó hely volt ez. Valami véget ért.

Igen. Ez van, ez lett, tulajdonképpen előre látható volt. Örülök, hogy eddig tartott és remélem, azért nem apad el teljesen a kávépénzes apanázs.

Láttad előre, hogy szétesik a közösség?

Nem. Azt hittem, örökké tart majd, hiszen tökéletes vagyok és tévedhetetlen. Vaskézzel fogtam egybe a társaságot, cikiztem az elégedetlenkedőket és nyaliztam az elégedetteknek. Talán abban hibáztam, hogy nem voltam elég erős kezű, lankadt a kontroll és azok a szerencsétlenek visszaéltek vele. Hát mi az, hogy világgá kürtölik a csicskáztatásukat? Örülhettek volna, hogy NEKEM segítenek, a hálátlan dögök. Nehéz meló ennyi felnőtt ember viselkedését irányítani, manipulálni őket, kedveskedni és fenyegetni. Az egyik kezemben cukor, a másikban korbács, ahogy az a despoták nagykönyvében áll.

A blogon aggasztó dinamikák indultak többek szerint.

Igen, az utóbbi időben hihetetlen dolgok történnek, egyes csicskák elkezdtek önállóan gondolkodni. Nem tudom, mit ronthattam el, de nem is érdekel. Nem akarok szembenézni a hibáimmal. Zavart az is, hogy más is népszerű a társaságban, első dolgom volt ezeket kiutálni. Mit képzelnek ezek, hogy jobban szeretik egymást, mint ENGEM? ENGEM, aki a lelkem is kiteszem nekik. ÉN kritikátlan seggnyalást várok el, de ezek barátkozni akarnak, VELEM! Véleményt mondanak, tanácsokat adnak, megannyi kontroll-mániás őrült.

Tudod, ki az áruló?

Tudom. És nagyon sajnálom őt, mert ő nagyon beteg. Ezt a szöveget Péter atyától loptam, de igazából RÁM vonatkozik, csak szokásom szerint kivetítem másokra. De akkor is, legyen szálkás akácfából a vibrátora annak, aki el merte árulni, hogy csicskáztatom az olvasóimat!

TOVÁBB

Kllenc hónapos teror-beavatás Gerle ÉvávalSajnos, Gerle Éva egyáltalán nem hagyta abba az ellenünk folytatott, légből kapott rágalmai útján való "leszegényítési" internetes háborúját, hanem - miután az ellenségeivé vált barátnői letörülték a mocskolásunk érdekében a mi neveinkre és a mi neveinkben készített szenny-blogokat -, azok helyére (Szó szerint!) azonnal (három napra rá!) máris be "optimizálta" a "gyűlöletkampányos" Petícióját, a transindexes "Cicaharcát", meg persze, az ő szerelmetes Pulijának a "komoly ügyét" ;), Sőt: még a 3 évvel korábban vállalt "éhségsztrájkos "hőbörgéseim"-ről (Gerle Éva jellemzése az elkeseredett akciómról!) szóló tudósítások linkjeit tartalmazó cím-szövegeit is, ügyesen betornásztatta a Google-listám első oldalára. Holott mind a Pulinak az én "sarlatáni" tevékenységemről szóló tudósításai, mind a 3 évvel korábban folytatott éhségsztrájkom, régóta elavultak és, ha gerle Éva nem reaktiválta volna ezeket a „tetszikeléseivel” (Lájkolásaival) és google-pluszos megosztásaival, az általa "fontos ügyeknek" titulált személyes (Puli), vagy hivatalos (A Hargita Népe, de áttételesen a Csíki hírlap is, az RMDSZ fórumai!) lejáratási cikkeket, azoknak az internetre feltöltött részei, normális körülmények között, ott kellene kushadjanak az internet - zagyva szöveg-óceánnak a láthatatlan fenekén. Gerle Éva viszont, a többszörös Bika karmájának megfelelően betegesen eszelős, és képtelen lemondani a tavaly decemberben meghirdetett kriminális - terminátori terve beteljesítéséről.
Továbbá Gerle Évának sikerült a fondorlatos hazudozásaival odahatni hogy az ő ellenünk indított gyűlöletkampánya legfontosabb pillérét képező hazugság-petíciójára válaszként és mintegy annak a semlegesítő párjaként indított ellen-petíciónkat láthatatlanná tegye az amerikai üzemeltető, Violának ezt az átfogó beszámolóját egyben arra is fel akarjuk használni, hogy pótolja a petíciónk-lezárásával létrejött erkölcsi veszteséget, noha, a petíciónak meg volt az, az előnye, hogy regisztráció nélkül, azonnal lehetett álnevekkel írni és az IP-számot nem mutatta. Mi is igéjük viszont, hogy a regisztrációs Ip-számokat nem fedjük fel, eltitkoljuk, és ha szükség lesz erre, akár a regisztrációt is le törüljük, a hozzászólási szabadság védelme érdekében.

És ezt annál is inkább, mivel Gerlre Éva egyszerűen figyelmen kívül hagyta (Sőt, a tőle megszokott lekezelő szellemességgel reagálta le) ezt, a végszükségből neki felajánlott 8-ik béke-ajánlatunkat is:

”Nyolcadik béke-ajánlat Tisztelt Irgalmatlan Bloggerina! (Megszólítási cím indoklás: "Ha csak egy kis kételyt is látnék benned, irgalmaznék, de így nem fogok." - Gerle Éva decemberi intelmei Joó Violettához.) Előre szeretném jelezni, hogy ez, az önnél tapasztalt kérlelhetetlenül irgalmatlan magatartás, soha nem volt a mi alapállásunk, és, hogy - akárcsak a korábbi béke-ajánlatainkat is -, a feljelentéseinket sem azzal a céllal írtuk meg, hogy ez által önnek bajt és kárt okozhassunk, hanem azért, hogy az ön által ellenünk, a mi tönkretételünket ön által deklaráltan elérni kívánt rágalmazási háborújának véget vessünk. Sőt, az ügyészséghez intézett és az ön külföldön készült szennyblogjainak a letöröltetésére vonatkozó kéréseinkben is hangsúlyoztuk ezt. Ti., hogy öntől eltérően, mi nem az ön megbüntetését kívánjuk elérni, hanem békében és az ön rágalom-háborújától mentesen, az ön rombolási - kártevési internetes akcióitól végre megszabadultan élni.

 

A szándékunk tehát, ez úttal is éppen annyira komoly és tényeges-békét akaró, mint korábban, de a korábbiaktól eltérőn, ezt azért nem kívánjuk a nyilvánosság előtt megtenni, mivel úgy véljük, hogy ön is éppen úgy akarja a békét mint mi, csakhogy ezt a béke-vágyát valamiért (Szilárd: szerintem a Kos Karmája által jelzett káros sugallatok hatására), szégyelli az olvasó-közössége előtt - illetve a nyilvánosság előtt, felvállalni. Nos, azzal a kérdésünkkel kerestük meg tehát önt ez újabb, tényleges béke- ajánlatunkkal, hogy - mint eddig több mint kilenc hónap után is, tehát még azt követően is, hogy a "harcos társai" (Valójában: a bűntársai) az igazság és az emberi tisztesség pártjára állván, az ön tavaly december elején nyíltan meghirdetett család-tönkretevési szándékait szolgáló szenny-blogjait megszüntették, hogy: akarja-e folytatni a tavaly december elején megkezdett rágalmazási sorozatát, vagy abba szándékozik végre hagyni?

Kérdezzük ezt azért, mert azt látjuk, hogy miközben a szennyblogokat létrehozó-szerző barátnő által végre letörölt szenny-blogjai eltűntek a Kozma Szilárd nevére megjelenő Google-listájának az első oldaláról, azoknak a helyébe azonnal, vagyis már három nap múlva, máris ott teremtek, szinte azonos pozíciókba, az ön petíciója és az ön által a Kolozsvári transindexnél rólunk íratott rágalom- és hazugsághalmazait tartalmazó cikknek a link-címei.

 

Logikus hogy ehhez arra volt szükség, hogy amint tudomásul vette azt, hogy a szennyblogjait a barátnői letörülték, ön azonnal elkezdte ezeket a Kozma Szilárd „erkölcstelen és szegény mivoltáról” szóló rágalom-termékeit a Google-listán optimizálni, vagyis megosztani és pluszozni. Ez viszont számunkra kétségtelen jele annak, hogy az ön tönkretevési szándéka nem törött meg, és tovább folytatja ellenünk (Egészen pontosan: a Kozma Szilárd szakmai hírnevének a sátáni rágalmaival való további bemocskolását) a tavaly decemberben elkezdett háborúját.

Mi békében és normálisan szeretnénk élni, ahogy az ön irracionálisan kegyetlen, hazug és igazságtalan tönkretételi háborúja elkezdése előtt is éltünk, de amennyiben ön tovább akarja ezt folytatni és a Kozma Szilárd Google-névlistájának az első oldalán akarja a megosztásaival tartani a rágalom-petícióját és ugyancsak e célból írt és íratott rágalom-cikkeit, hogyha tehát nem sikerül a Kozma Szilárd honlapjainak és pl. a Sepo-portálnak, vagy a más portálonkak, ahol a Kozma-cikkek és tanulmányok megjelentek, az erős optimizálásával sem kinyomni az ön rágalmom-cikkeit és petícióját a Google-lista első oldaláról, akkor kénytelenek leszünk az önnek a mi tönkretevésünk céljából írt és íratott rágalmazási tevékenységének a leleplezése és semlegesítése céljából készített többi blogjainkat is feltölteni.

 

Sőt: még az Egyetemes Törvényekről szóló, és még a kimondottan csak az asztrológiai cikkeket és tanulmányokat tartalmazó blogjainkat is megtöltjük az ön ellenünk folytatott tönkretevési tevékenységének a leleplezéséről szóló, meggyűjtött cikkeinkkel és velős petíciós bejegyzéseinkkel. Sőt: a Minden Áron, a Péter atya és a Gerle Éva lelkiismerete álneves szerzők cikkeivel. Sőt, tekintettel arra, hogy a Petíció-sablont működtető web-tuljadonossal önnek sikerült elhitetnie, hogy az ön rólunk szóló rágalmazásait és hazudozásait tartalmazó petíciója "ártatlan", miközben a mienk letörlendő, figyelmeztetjük, hogy amennyire folytatni akarja ezt az eszelős internet-háborúját, vagyis a családunk-tönkretevési akcióját, mi is intézkedünk arról, hogy ne maradhasson előnyben ezen a téren sem.

 

-         Ezt ne vegye fenyegetőzésnek, hanem annak ami: annak az alapállásnak az ismertetésének, amire ön a további mocskolásunkkal, aminek az eredményei a Google-listánkon máris látható, rákényszerít. Egyszóval, magát irgalmatlanná tett Blogerina, amennyiben ön nem válaszol erre a levelünkre akár magánlevélben, akár fórum-bejegyzésként, azt mi sajnálattal, de annak a jelének fogjuk venni, hogy ön kívánja folytatni a rágalmazások útján történő gazdasági tönkretételünket célzó sátáni akcióit és mi, újfent sajnálattal, de majd ehhez igazítjuk a fent leírt cselekvési lehetőségeinket (és újakat is keresünk még!), tehát az ön ellenünk folytatott tönkretevési akcióinak a semlegesítése érdekében folytatandó internetes tevékenységünket. Reménykedve abban, hogy végre csak észhez tér már egyszer és abba hagyja a tönkretevésünket, de legalább is a szegénységbe tartásunkat célzó, kegyetlenül gonosz internetes tevékenységét maradunk tisztelettel: Joó Viola és Kozma Szilárd Csíkszereda, 2O14 szept. 18"

- Gerle Éva sajnos, a tőle már megszokott lekezelő és ezzel egyben a kérdés elől messze kitérő – azt még csak nem is érintő – módon, cinikus – kioktató módon „vissza-írt”, tehát végeredményben, NEM IS VÁLASZOLT. És azt is csak, miután az ajánlatunkat feltettük a Fészbuk oldalán.

Joó Viola – áldozat!  - beszámolója a Gerle Éva által számunkra rendezett kilenc rém-hónapról:

A Gerle Éva ember-vadász akciójának a részletes leírása (9 rémes hónap összefoglalója)

Joó Violetta: Ha tönkremegy egy székely író és négygyermekes családja (-elveszítheti gyermekeit) egy budapesti, közbűnöző bloggernek és társainak - köztük Európai Bizottságbéli jogásznőnek - a család ellen indított internetes lejáratási - tönkretételi hadjárata miatt, (miközben a büntető eljárás nyolc hónapja, hogy még mindig csak kezdeti fázisbab van), ki vállalja a felelősséget? A magyar állam? – Ez szerintünk megfoghatatlanul személytelen…A magyar média munkatársainak közösségéhez, tisztelettel:


Alulírott, Joó Violetta szeretném figyelmükbe ajánlani a Kozma Szilárd csíkszeredai íróval közösen alkotott családunkat (négygyermekes székelyföldi családot) ért rendkívül alattomos rágalmazási, teljes tönkretételi támadás-sorozatot, amely immáron kilencedik hónapja tart. Az erre a célra összeállt feminista banda tagjai, akik kinéztek minket „prédának” felsőfokú pedagógiai, pszichológiai, jogi (stb.) végzettséggel és profi marketinges internet-technikai ismeretekkel rendelkező személyek.[/b]


I. Fejezet – Kik az elkövetők

Mindannyian a csakazolvassa.hu című blog törzsolvasói, az egyik főszervező, és egyben legaktívabb résztvevő ebben, maga a több publicisztikai díjjal rendelkező blog, a „Csak az olvassa” szerzője, Gerle Éva, lánykori nevén Rumbold Éva, budai, értelmiségi családból származó, volt-tanárnő. A másik főalakja a nyilvánosság előtt kevésbé aktív, öt diplomája ellenére megdöbbentően nyers és trágár Lelkes Villő, aki korábban az Európai Bizottságban dolgozott hivatalnokként, jelenleg pedig az EB részidős kutatómunkatársa. Ez a két ember vezeti az ellenünk folytatott teljes tönkretételi hadjáratot.

1. Melléklet:Lelkes Villő Linkedin profilja (pdf)

Forrás: https://www.linkedin.com/pub/villo-lelkes/a/312/b2a - A fenti pdf innen tölthető le.

Az ügy röviden összefoglalva azzal kezdődött, hogy Gerle Éva, aki blogger egy férfiellenes, felelősségteljes szülői szerep –ellenes, gyermekellenes ideológiai alapú diktatórikus magatartást gyakorol az interneten és a blogja olvasottsága érdekében – vagyis az olvasóinak cirkuszt szolgáltatva - rendszeresen kipécéz embereket, akikről úgy véli, hogy biztonsággal megrágalmazhat, meghurcolhat. Engem (Joó Viola) ismeretlenül leelmebetegezett a nagy látogatottságú feminista blogján, mert az interneten olyan írásomat olvasta, amivel nem ért egyet. (Ez egy saját tapasztalatokon és megfigyeléseken alapuló többé kevésbé asztrológiai – metafizikai cikk volt az apák fontosságáról és az anyai és az apai szerep különbözőségéről, és az apai minőséget negatívan látó anyákról és nőkről.)

Gerle Éva a maga körülíróan fogalmazó stílusában röviden leelmebetegezett. „Joó Violettával van baj, amihez fehér köpeny kellene.” A nősovinizmusról szóló tanulmányom közlésével kezdődött el a Gerle Éva okozta kálvária, mert Gerle Éva nem tudta lenyelni a kritikámat. Amint a kritikus reakciómról tudomást szerzett, költött egy oldalnyi hazugságot rólam és Kozma Szilárdról, aki lévén férfi, ő kellett legyen az igazi bűnbak, engem a buta, szerencsétlen nőt kihasználó, „hímsovin” (sic!) ideológiákkal megfertőző…

Az ideológia, amely miatt Gerle Éva és Lelkes Villő feminista-élharcosok célpontjává vált az egész családunk az, hogy ők főként családellenes, férfiasság-ellenes és tradicionális értékrendet elvető nézeteket vallanak és Gerle Éva bloggerként ezeket hirdeti, és az olvasói ezért fizetik. Állítólag ő a blog írásból él. Az ő nézeteikkel szemben az élettársam, Kozma Szilárd, csíkszeredai író és én hangsúlyosan családcentrikus értékrendet vallunk, valamint a tradicionális párkapcsolati és gyermeknevelési elvek lényegével egyetértve, ezeket a gyakorlatba is ültetve, egészség- és harmónia elősegítő mivoltukról teljesen meggyőződve élünk. (kozmaszilard.hu)

Gerle Éva két fontos cikke tanúskodik arról, hogy hogyan vélekedik a párkapcsolatról és az azon belül, az Éva által igen tágan értelmezett „bántalmazásról” - a 9a-9b mellékletek:

Forrás: http://csakazolvassa.hu/2012/11/27/mindenki-bantalmazo/

„Szóval én bántalmazót gyanítok minden bokorban. Mindent erre vezetek vissza.”

„Nem a gonosz, rosszindulatú emberek a bántalmazók”

„Közkedvelt, elbűvölő, szolgálatkész férfiak is lehetnek bántalmazók.”

„Bántalmazó kapcsolat az, amelyben a nő nem érzi magát méltónak és szabadnak.

Ettől bántalmazás a bántalmazás, nem a monoklitól.”

Forrás: http://csakazolvassa.hu/2012/11/29/en-v ... bantalmazo

„Olvasol a hatalmi technikákról, belenéztél a Hétköznapi hímsovinizmusba, és viszonyítasz: nálatok ez hogy van, nem, nem, a te férjed nem, igazán ne lehet mondani, hogy őneki több jutna. Ő annyira rendes!

És rémülten ismered fel, hogy nálatok inkább te.

Ezt most sokan lesik. Na, mit mondok én ezeknek a nőknek? Ugyanazt? Egyenlően mérek?

Nem, nem mondom ugyanazt. Nem mérek egyenlően”A csakazolvassa.hu blogon megfigyelhető a szerző és az olvasói keménymag általi belső szelekció is. Aki nem „gendertudatos”, aki a nőiségét nem csak a szexualitásban éli meg, akinek az anyaságnak, mint szülői mivoltnak is van nemi (női) jellege azzal durván fölényeskedni kezdenek a keményvonalas csakazolvassások. De ezen kívül Gerle Éva fáradhatatlanul lázít más bloggerek, illetve újságok, lapok ellen ideológiai alapon, pl. a Nők Lapja ellen, Joós István ellen, a Wife Life Style blog írója ellen, és lázított egy „Katolikus menyasszony” című blog ellen is, amit egy Reina Niclosa álnevű (?) nő írt. Mindannyiukban közös az, hogy pozitívan látják és láttatják a hagyományos háziasszonyi, családanyai szerepet is. - Mellékletek: 8. számú melléklet

Viszontkritikám olvasata után (amelyben az ő felelőtlen nevelési elveit, mániákus férfiellenességét, kegyetlenkedésekhez való vonzalmát, önhittségét; és csürheként viselkedő olvasóit említettem) két-három napig történeteket költött rólam és a páromról, majd nyilvánosan megzsarolt és megfenyegetett, hogy ha nem mutatok valami „emberi”-t, vagyis szerinte, ha nem kezdek kételkedni a párom szakmai tudásában, élettapasztalatában, józanságában, egyáltalán az Kozma Szilárd egész személyében, akkor nem „irgalmaz” nekem. – 3c jelzésű melléklet

„És tudod, csak egyszer mutatnál meg valami emberit, kételyt, önkritikát, egyszer lenne valami belső vívódásod. Meg hogy talán a párod sem az új, tévedhetetlen próféta. (…) Egyszer lennél emberi, Violetta, én irgalommal viseltetnék az ámokfutásod iránt. De így nem fogok.”

Két nappal később kihirdette a terv szerinti tönkretételünket.

„Az ő életük úgy működik, hogy akkor van megrendelés, ha valaki rájuk talál az interneten, és tetszik neki, amit talál. Ezért írják ők is tele az internetet, és ezért védekeznek (…) Teljesen ki vannak annak szolgáltatva annak, hogy mások mit írnak róluk”

„ismerve a blogom erejét és a Google preferenciáit, például hogy kedveli a blogokat, különösen a nagy olvasottságú blogokat, az első találatok között szeretnék lenni az ő nevére.”

„Hogy miért? Mert amit csinálnak, az, túl a zergeségen, hihetetlenül romboló, egyre agresszívabb, és meg kell állítani. A gyerekverés, az idomítás propagálása, a csecsemők hideg víz alá tartása, a nők alávetett helyzetének, kihasználásának boldogan ideologizált vállalása, a gyerekszülés egekbe emelése, az önjelölt, erőszakos asztrologizálás mindenféle legitim képzettség nélkül nem mehet tovább.”

Forrás: http://csakazolvassa.hu/2013/12/10/elemi-kivancsisag/

2. melléklet: 2013. december 10. – csakazolvassa.hu „elemi kíváncsiság” (doc)

- Rutinosan, jó tömegmanipulációs gyakorlattal kriminalizált minket az emberek számára. Nem szeretném külön-külön cáfolni, amikkel megrágalmaz itt minket, de figyelemre méltó az, hogy már itt is látható, hogy Gerle Évának egyenesen likvidálni való jelenség az, hogy mi a gyermekek világrahozatalát áldásnak tekintjük és nevezzük, és a párom különös figyelmet és hangsúlyt helyez a családalapítással, családi harmónia eléréssel kapcsolatos problémákra, kiemelt fontosságot tulajdonít a boldogság elérési törekvésekben a több gyermekes család-alapításnak, a család érdekében hozott áldozatoknak, a komoly helytállásnak.II. Fejezet – A célpont: Kozma Botond Szilárd, csíkszeredai író és családja

Élettársamról bővebben: Kozma B. Szilárd csíkszeredai költő és író – hét megjelent könyv szerzője, 1992-óta a Magyar Írószövetség tagja – 20 éve főállású asztrológus. Asztrológiai munkáját komoly metafizikai és spirituális ismeretek birtokában végzi, (Rajongója és mondhatni: szakértője a teljes Hamvas Béla életműnek és 20 éve gyakorló asztrológus). Ezért is tudott eddig családfenntartóként is megélni és időközben a négy gyermekesre bővült családját is eltartani, és ezért van az, hogy ő az asztrológusi gyakorlatában a legnagyobb hangsúly többek között a családi harmónia, a párkapcsolati harmónia elérésén és az egyetemes (örök) értékrend és morál felismerésén, annak az élet alapjának a megtételén van. Kozma Szilárd egy egészséges, tehát felelősségteljes de semmiképpen nem agresszív férfiasságot képviselő személy, aki 50 éves korára meggyőződött a hagyományos apai szerepet gyakorló férfiasság felvállalásának a fontosságáról (négy kiskorú gyermeknek viseli a gondját édesapaként, családeltartóként, eddig). Előző házasságában született négy kiskorú leánya közül hármat az ő gyámságában helyezett el a bíróság. A három iskolás lány mind jó tanuló, tehetséges művészeti tagozatos diák. Ez is, tehát a nyilvánvaló „édesapai teljesítmény” is szúrhatja Gerle Éva provokátor és szennyblogger szemét.

Továbbá a bloggernő a blogján külön figyelmeztet arra, hogy az ő tartalmait, azok linkjeit senki ne tegye Erdélyi Autonómia pártoló oldalakra. Szerepelt egy LMP-s rendezvényen. Ezzel szemben Kozma Szilárd nyíltan vállaltan Székelyföldi autonómia párti, és az Erdélyi Magyar Néppárt tagja, mivel ő nyíltan vállaltan, egészségesen de nem szélsőségesen magyar szellemű, magyar öntudatú személy. Ez már csak a gyermekeinek adott nevekből is látszik: Kozma Medárda-Kinga, Kozma Emma Etelka, Kozma Turula (!), Kozma Réka-Apollónia, Kozma Ividő Mária. (Ividő – ősi székely név)

Tehát, nagyon sok oka van annak, hogy Gerle Évának és Lelkes Villőnek szemet szúrt Kozma Szilárd, hiszen számtalan ellentétet lehet találni a csakazolvassa.hu blog szellemisége, főként a Gerle Éva és az olvasói-kommentelői keménymag – köztük is kiemelten a kegyetlenkedő, trágárkodó, szingli ideológiát terjesztő Lelkes Villő eu-s jogász - eszméi, elvei és Kozma Szilárd tradicionális – szellemi elvei, meggyőződései között. Ehhez jön még hozzá az a tényező, hogy Gerle Évának erős társadalmi vezéri, provokátori ambíciói vannak, és mindig keres magának „áldozatokat” akik fölött elméletben erkölcsi győzelmet arathat, olvasói ezért támogatják őt, ezért csodálják, mert szócsavarási dialektikában, blöffölésben, gúnyolódásban verhetetlen. Vagyis nekik mi, gyermekeinkkel együtt is, csak mint „szükséges áldozatok” csak két eltiprandó ember vagyunk a sok közül, akik kicsinálhatónak tűntek. - „Az ő életük úgy működik, hogy akkor van megrendelés, ha valaki rájuk talál az interneten, és tetszik neki, amit talál. Ezért írják ők is tele az internetet, és ezért védekeznek (…) Teljesen ki vannak annak szolgáltatva annak, hogy mások mit írnak róluk” (…) „ismerve a blogom erejét és a Google preferenciáit, például hogy kedveli a blogokat, különösen a nagy olvasottságú blogokat, az első találatok között szeretnék lenni az ő nevére.”

Forrás: http://csakazolvassa.hu/2013/12/10/elemi-kivancsisag/

2. melléklet: 2013. december 10. – csakazolvassa.hu „elemi kíváncsiság” (doc)III. Fejezet – A rágalomhadjárat eredménye: Kozma Szilárd két hónapja nem kap megrendeléseket, a család veszélyben vanFebruár óta több feljelentést írtunk Gerle Éva és társai, gazdasági tönkretevési céllal folytatott szakmai és erkölcsi hitelrontó tevékenysége ellen, de sajnos, ahelyett, hogy az ügyészség kivizsgálta és megállította volna idejében a bűncselekmény áradatot, az ügyet átpasszolta a bíróságnak és a folyamat megállítása helyett, most bírósági büntető eljárás van folyamatban. De a Gerle Éva által márciusban indított, profi módon optimalizált, kifejezetten a mi megalázásunkra, rágalmazásunkra, a párom, Kozma Szilárd nevére és az én nevemre, tehát a neveinkre törvénytelen módon készített szennyblogjai elérték céljukat, a párom március óta egyre kevesebb megrendelést kapott. Már két hónapja nincs megrendelése, a családunk kevéske tartalékait felélte. A nyáron csak ritkán és nagyon kevés gyümölcsöt tudtunk venni a gyermekeknek. Két hónapja szinte semmilyen megrendelést nem kapott a Gerle Éva által tudatosan befeketített Kozma Szilárd. Az előző házasságából született, az ő gyámsága alá ítélt három nagyobb lányával kijelentkezett a csíkszeredai otthonukból, mert nem tudják már fizetni a közköltséget. Egy jó barátja birtokán élnek sátorban, és jóformán csak margarinos kenyeret esznek, ételre is kölcsön kell, hogy pénzt kérjenek.

(Én szüleim anyagi segítségével visszajöttem Magyarországra a három éves közös kislányunkkal, itt a rokonaim támogatnak anyagilag.) Romániában szeptember 15-én kezdődik az iskola, Kozma Szilárd a három nagyobb lányát nem fogja tudni beiskoláztatni. Mi végig reménykedtünk, hogy minél előbb letörli a rendőrség, vagy letörölteti az ügyészség a párom jó hírnevét maximálisan sárba tipró, és a nevére profi módon optimalizált őt mocskoló és jogtalan módon, az ő nevére készített blog- oldalakat, de erre hiába vártunk. Hiába fogalmaztunk meg ez irányú kéréseket a bíróságnak s. Magánvádas büntetőügyben előbb túl kell esni egy békéltető peren, majd következnek a tárgyalások és csak azok során születhet ilyen határozat és ha születik is, azt még végre kell hajtatni. Kinek lesz ideje és pénze erre? Hiszen Szilárd még Budapestre sem fog tudni elutazni, nem csak azért mert éppen, hogy a vádlott Gerle Éva juttatta teljes anyagi csődbe, de a gyermekeket sem lesz akire hagynia.IV. Fejezet: Rutinos hírverés és tudatos kegyetlenség – „a gyermekek állami gondozásban így is”

Mindeközben Gerle Éva tovább folytathatja szabadon a beígért családrombolási terve végrehajtását és minél szélesebb körben folytatja és vezényli a hír-rontás útján szerinte könnyen elérhető teljes tönkretételi hadjáratot, aminek része a kegyetlen és durva rágalmak gyártása és azok profi marketinges eszközökkel történő terjesztése. A tárgyi valósággal homlokegyenest szemben álló gátlástalan hazugságokon alapuló rágalmazás, profi provokálás, pszichológiai hadviselés folyik kilencedik hónapja ellenünk, zsarolás, zaklatás, személyi sértések, kémkedés, jogi csapda, pereskedéssel való bátortalanító fenyegetőzés. A rágalmaknak a minél több helyen történő megíratása, közlése, úgy, mint a romániai transindex.ro-n, Erdély FM rádióban, egy inda.hu-s blogon, később egy angol nyelvű portálon, sőt, még a magyar Wikipédiában is.

Még ma is elérhetőek az interneten azok a Gerle Éva által a saját blogján írt szövegek, ahol abszolút hidegvérrel ír arról, hogy miért is helyes, miért nincs azzal semmi probléma, hogy ő a lejárató-kampányával egy négygyermekes, csíkszeredai családot egzisztenciálisan teljesen tönkretesz. Két nappal az után, hogy leírta nagy vonalakban a gyakorlati lehetőségét, módját annak, hogy hogyan fog minket tönkretenni, és miért is lesz az neki és a feminista csapatának könnyű („Teljesen ki vannak annak szolgáltatva annak, hogy mások mit írnak róluk”- lásd még a későbbiekben), megindokolja, hogy miért nem szégyen, nem lelkiismereti ügy számára ez a tönkretételi akció a négy gyermekünkkel szemben sem. Még pedig: azért, mert „A gyerekek meg félig állami gondozásban így is.” - 7. melléklet (kép) - A weben: http://csakazolvassa.hu/2013/12/08/az-o ... igazsagot/ linken a hozzászólások között. (Megjegyzés: a gyermekeink nem voltak sem félig, sem negyed-, sem tizedrészt, sem sehogy állami gondozásban. Ennek reális lehetősége fel sem merült soha, éppen az ellenkezőjéről van szó, erről tanúskodhat az is, hogy a válása után a párom a harmadik kislányát is magához vette bírósági perútján a volt feleségétől, mert annak terhére volt, és a közös kislányunk érkezése ellen sem volt kifogása, örömmel vállaltuk, párommal készültünk összeházasodni, hogy hivatalosan is egy családdá váljunk.)

Tehát Gerle Éva képes leírni ezeket a borzalmas „indoklásokat”, ezt a szörnyű „önfelmentést”, sőt, végső soron a kegyetlen céljának elárulását, hogy a gyermekeinknek állami gondozásba kell, kerüljenek – képes ezt leírni egy három gyerekes özvegy, egy volt tanárnő, aki ráadásul a női egyenjogúságért való törekvések kitüntetett képviselője, egy Hüpatia-díjas blog tulajdonosa. Aki a népszerűséget pont azzal vívta ki magának, hogy – … állítólag! - rendkívül érzékeny a nők problémáira és bátran hangot ad szenvedő nőtársai elnyomatásának. Nos, ez a siker-vadász, ideológiai alapon és eszelős hatalmi mániából kihirdette a négygyermekes családunk hosszú távú, biztos tönkretételét.

A márciusban Gerle Éva, Lelkes Villő, „Kovács Killer Csilla” és Schillinger Zsuzsanna által indított végzetes szennyblogok: 5a – 5k jelzésű mellékletek. (5d – a Google Plus rendszerében gátlástalanul Kozma Szilárd Veszélyes névvel, még egy profilt is hozott létre a reklámozásukra; 5i – a Kozma Szilárdról szóló Wikipédia cikkbe beszerkesztette az egyik gúnyblogot, mint „forrást” és mint említésre méltó „paródiát”.)
5a – „az erőszakos teherbeejtés szószólója” „Pocakos” „Lada tulajdonos” „Bosszúálló” „Büntető eljárás alatt álló” – a képen balra egy szerencsétlen, torzszülött kutya.

5b – „Ki a szebb ruha nélkül?” A nyomorék kutya („Tuna”) vagy Kozma Szilárd? – Oldalsávban: „Kozma Szilárd (…) A bébiszitter teherbeejtője”

5c – Egy vaddisznót ábrázoló kép a következő felirattal: „A hasamon a háj? Az hara. Ne szóljál be, mert meglátogatlak.” Alatta: „Kozma Szilárd, az asztrológia hőse”

5f – Tuna kutya jótanácsai: „Ugye nem beszéltél Kozma Szilárddal? Ő szokott bűntudatot kelteni, ha jól érzed magad… Arra a faszra se figyelj.”V. Fejezet – Gerle Éva pszichiátriai bajai

Az egész ügy úgy kezdődött, hogy engem (Joó Violetta) egy, az apai nevelés fontosságáról és szükségéről írt beszámolóm miatt Gerle Éva, ha irodalmi metaforával is, de nemes egyszerűséggel leelmebetegezett. „Joó Violettával van baj, amihez fehér köpeny kellene.” (Melléklet: 4. számú Forrás: egy tönkretett apa – http://csakazolvassa.hu/2013/06/02/egy-tonkretett-apa) Ahogyan később szinte mindegyik Gerle Éva által csípőből jövő rágalmazásról, erről is kiderült, hogy ő rá igaz. „Top 10 kín” című, 2013. 08. 17-ei blogbejegyzésében több pszichológiai és pszichiátriai bajáról vall.

6. számú melléklet (doc)

„1.Karvagdosás” „2. Alvásparalízis” „3. Folyamatosan magas szorongásszint”” „4. Szezonális depresszió, bipoláris jegyekkel.” „Kényszerek. (...)…hisztéria a színekkel: bugyi-melltartó egy szín és egy márka legyen (Intimissimi), mert el van rontva a nap különben; fehér cipő, fehér óra, fehér hajgumi; vagy épp narancssárga kiegészítők, esetleg zölddel”


 

TOVÁBB

Kozma Szilárd:Az Infantilis Gerle Évának nincsen lejjebb!

Kozma Szilárd asztrológus:

 

    Az első sorban aljas üzleti érdekből, vagyis a magzat- gyermek- család- és anyaság ellenes karmával született nőknek a hülyítéséből (E szerencsétleneknek a férfiakkal – férjeikkel szembeni uszításából) származó jövedelme féltéséből, minket gazdasági tönkretételi szándékkal megtámadó, sunyin perverz Gerle Éva, azt állítja, hogy számomra „Mindig van lejjebb”. Ezzel szemben, ez, a  tanárkodást a Csakazolvassa szerű szennyblogok írására felcserélő tarnárnő és állítólagis író (Mitől? Hogy? Miért, Milyen szépirodalmi művei alapján? - Senki nem tud róla!) , perverz irigységében, nem átall még abba sem belekötni, hogy a nagyobb lányunk olyan irodalmi felolvasó esten vesz részt, amiről fényképes hírt közölt az internetes média. – Hát nem egy mentálisan a gyermekkori önzés és irigység fázisában rekedt infantilis idióta ez a „híres (blog-:) ) írónő”?

    Gerle Éva bunkó infantilizmusát, vagyis az infantilis eszelősségét, az is fényesen bizonyítja, hogy a törvénytelenül a nevemre készített szenny-blogjait továbbra is az interneten tartja még azután is, hogy kiderült, hogy csak három hónapig hozták meg a Gerle –Terminátor által kiszámított kártékony hatásukat, és fáradhatatlanul kattintgtaja azokat egész nap, vagy kattintgattatja ócska kattintgató számítógépes programokkal, annak érdekében, hogy a legelső sáska-tervét beválthassa. Tudniillik Grele Éva annyira hülye, hogy még mindig képtelen le tenni arról a rombolói rögeszméjéről, amit nyíltan meghirdetett a levadászásomra tett első szándéknyilatkozataiban. Éspedig arról, hogy az első lesz a szenny-blogjaival a nevemre szóló internetes kereső-listákon.

Már csak azt kellene valaki szakembernek eldöntenie, hogy a nyilvánvaló gonoszsága miatt-e ennyire hülye, vagy a nyilvánvaló hülyesége miatt ennyire gonosz?   

TOVÁBB

Csatanyerés és háborúvesztés

Kozma Botond Szilártd karma- és család asztrológus

Az asztrologoszról:

http://www.asztrologosz.hu/ha-valaki-azt-mondja-hogy-menj-el-egy-merfoldre-te-menj-el-t846.html

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Gerle Éva rég készült a levadászásomra

Kozma Botond Szilárd karma- és családasztrológus:

Az agybajos ultrafeminista-fasiszta, Gerle Éva nevű blogger, a Csakzolvassa - Én szóltam c. fasiszta blog szerzője hetekkel, sőt hónapokkal korábban, a megszállottak alaposságával készült a szokásos gonosz - fasiszta módszereivel: a sátánista rágalmazásokkal történő levadászásomra, mivel úgy képzelte, rontják a gyülőlködési üzletét az én és az élettársam: Joó Viola által hirdetett harmónikus, szeretetteljes és boldog párkapcsolati-családi élet lehetőségének az eléerési útjáról szóló tanulmányaink és videőó-felvételeink:

http://www.asztrologosz.hu/geri-hetekkel-sot-honapokkal-korabban-keszult-a-vadaszatra-t841.html

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Gerle Éva nem őrült, hanem sátánian kiszámított gonoszsággal telt lélek

Kozma Szilárd asztrológus:

 

A Gerle Éva bosszú-blogjainak közvetlenül ható, de vissza is ható következményei,

 

Avagy mennyire érdekel még minket a Gerle Éva fantasztikusan csodálatos személyisége?

Válasz: Akárcsak az Iskareoti Judásé

 

„Kozmáéknak”  J semmi baja nincs Évával, Gerle Éva lehet tőlük akár a másságok másságának a mássága is. Lehet tőlük divatbálvány, sőt, még akár Nobel-díjas író is, vagy bármilyen más világsztár, modell, szépségkirálynő, vagy ha az tetszik neki és ez a másság a kedves számára: akkor legyen ő az új Sapho, a vérbeli költői vénával rendelkező és külföldi irodalmi társaságok díjaival rendelkező leszbikus pornókirálynő, de akár fantasztikus társadalmi -csodalény is: a férfiak által bántalmazott gyermekeket és nőket megmentő miniszterelnök- asszony, uniós, vagy NATO elnök, bármi, amit csak akar!
Semmi bajunk nincs azzal, hogy Éva miként éli meg a lehet, hogy ténylegesen létező boldogságát, azzal, hogy minek, vagy kinek adja ki magát, illetve, hogy kicsoda ő valójában (Hogy pogány istennő-e, vagy maga a sátáni inkarnáció) és miképpen üdvözül, vagy sem, illetve, hogy leli-e és rázza-e a hideg és a kétségbeesés, és a hiábavalóság-tudat és a sivárság-érzet, amikor a hideg csempés fürdőszobában bubuzik és fizizik testi és lelki kínjában, hogy legalább ennyi élvezethez jusson, ha már a rengeteg kávázás és csokoládézás sem képes, a nyomorult lelke által áthatott testéből még csak erőszakosan kiocsikart gyönyör-érzetet sem érezni.

Kozmáéknak egyedül az Évának a pitiáner Kozma Szilárd, szerény vidéki, szklerózisos buta asztrológus ellen - aki egyébként tényleg: Évának még csak a dinó-bokájáig sem ér fel! - készített és Évának az internetről letőltrhető, idióta kattintgató programjaival top-on tartott szenny-blogjaival van baja. Azzal tehát, ami Évának egyébként egy és egyáltalán sem hoz dicsőséget, hanem csak a görény - lelkének hoz ostoba és semmit nem érő bosszú-állási kielégülést. De ezeket a totál törvénytelen sátáni blogok a bunkó kis vidéki nyomorult misztikusokat megakadályozza abban, hogy a számláikat kifizethessék és a gyermekeknek nyár közepén barackot meg nektarint vegyenek.Ennyi. Hogy ez a hülye tényleg boldog lehet ettől a tudattól, nos, ésszel fel bírom fiogni ugyan, de a humánus lelkem lázad ellene. Semmiféle kényszerítő hatásgyakorlást nem érzek ebben az elemi vágyamban, hogy szedje le az internetről azokat az, amellett, hogy mélységesen hazug, igazságtalan, sőt: ízléstelenül "gusztustalan", de gazdasági károkozás szempontjából roppant hatásos blogokokat, amelyek RÁADÁSUL a Kozma Szilárd és a Joó Viola nevére írtan, ÉS AZOK NEVÉBEN MŰKÖDTETVE, ABSZOLÚT TÖRVÉNYTELENEK!

De beszéljünk egy kicsit a mi "másságunk" nyelvén is, az általa megvetett metafizika és spirituális szellemiség nyelvén: Gerle Éva, hiába kívántam neked én boldogságot több alkalommal is, miközben te a gyermekeim felfordulásának a kívánságát nyilatkoztat ki, mert TE lelkem drága, még csak odáig sem juthatsz el, hogy egy igazi férfi, akit esetleg magadhoz méltó partnernek tekintesz, megfogja a kezedet, nem, hogy komolyabb kapcsolat létre jöhetne köztetek, MINDADDIG, AMÍG AZZAL A TUDATTAL ÉLSZ, HOGY A SZÁMÍTÓGÉPEIDEN A KATTINTGATÓ PROGRAMJAID, EGY NÉGY GYERMEKES CSALÁDNAK A SZEGÉNYSÉGÉT ÉS MINDENNAPOS GAZDASÁGI NYOMORÚSÁGÁT IDÉZIK ELŐ FOLYAMATOSAN.

Mert igen is létezik benned lelkiismeret furdalás, igen is, létezik még benned emberi öntudat és létezik felelősségérzet, még akkor is, ha azt képzeled, hogy ezeket rég kiirtottad magadból. Vagyis: igen is, létezik még olyan rés a lelkeden, amelyen keresztül, előbb utóbb a negatív mágikus légkör, amit saját magadnak folyamatosan idézel még mindig, azzal, hogy a szégyenteljes mocskaidat rajtunk tartod a primitívnél állatibb és az állatibbnál sátánibb, surmó bosszúvágyad kielégítése céljából, előbb-utóbb be jut majd a tudattalanodon keresztül az egész leki viláégodba és egyszer csak teljesen le foglalja azt és ugyanúgy a pokol martaléka leszel egy hozzád méltó, dícsőséges leépülés után, mint minden hozzád hasonló gonosz, amki nem kapta meg a maga méltó büntetését és ezért nem volt alkalma bűnhődnie. Ugyanúgy véget fogsz tehát vetni a saját életednek ebben a sátáni nyomorodban, mint mindenki, akinek nem volt lehetősége le vezekelni a vétkeit, még akkor is, ha esetleg nem fel fogod magad felakasztani az első fára, akárcsak az Askireoti Judás!

TOVÁBB

Kazma Szilárd asztrológus: Gerle Éva elme-állapotáról

Kozma Szilárd:

 

Gerle Éva elmeállapotáról

 

La gueppe et l*abeille

 

Kedves Áron! Légy szíves a következőket azzal a tudattal olvasd, hogy már azokat az időket megelőzőn is, amikor annyi idős voltam mint most Gerle Éva és esetleg te is, valamelyik "Állatvilág" c. folyóiratból kivágtam egy képet, amely Konrád Lorenzt ábrázolta, amint egy tóban "van" nyakig (És tényleg, szó szerint is "Nagyon ott van"!), és két oldalról, majdnem szimmetrikusan a feje két oldaláról, két szép hattyú "matatja" a haját. A kép alján meg, nagy fehér aláírással: Konrad Lorenz szerint, a humor fogja megmenteni az emberiséget. Én akkor még csak irodalom szintjén ismertem a metafizikát és mélységesen lenéztem az asztrológiát - Még Gerle Évánál és Lelkes Villőnél is jobban! :) - , de hát a vallásban nem hihettem, hát valamiben kellett hinnem, és ez, a humor volt tehát. Igaz, hogy akkor már többször is elolvastam a Hamvas Karneválját, de főként a Harlqin c. esszéjét, amit jóindulattal ajánlok mindenkinek. Teljesen egyet értek tehát veled abban, hogy a humor lehet esetleg ennek az Éva és Éváék által rám és ránk kényszerített, tehát a mi szemszögünkből egyáltalán nem vicces és nem "kiröhögni", de nem is fölényesen lesajnálni ("szánalmasak vagytok") való konfliktus-helyzetnek a megoldása is. Hiszen azért is kezdtem el a tegnap király -trollkodni, majd halandsza - szövegeket írni és a lányaimnak s megmutatva, hogy ez milyen mókás, nekik a törléseket és a halandzsázást átadni.

Megjegyzem, hogy bár Éva látszatra bele ment ebbe a játékba, még itt és így sem tudott tisztességes lenni (És ez a fogása ismét bebizonyította nekünk, hogy csakis ő az, aki másolgat, hiába hazudja "a másoló", hogy nem ő, hanem egy számunkra ismeretlen barátnője), mert miközben a gyönyörű állatképeket töltötte fel, amit a gyermekek persze, hogy sajnáltak letörülni, az egyik képnek a címébe beírta, hogy: "Kürtöld szét, hogy csaltál a gyessel".

Lehet, tehát, hogy amiért te egyszer Évába vagy szerelmes, máskor meg Csillába, neked ez a "gyengédséged", ha nem is teljesen, de 50 százalékban vakká tesz az ők erkölcsi alapállása irányába, és ezért lehet, hogy számodra is, akárcsak Évának ez a számunkra rém-történetnek számító fél Éva, csak komédia volt, de nekem a tragikusam veszélyes sors-dráma. És szeretném, ha bevésnéd a memóriádba és soha nem felejtenéd el, hogy az is marad, marad mindaddig, amíg az Éváék által a nevemre gyártott szenny-blogok cím-szövegei, ott maradnak a Google- névlistám első oldalán és emiatt csak annyi keresethez tudunk jutni, hogy éppen megélünk belőle egészségesen, tehát a gyermekek egészséges ételben és tiszta ruhában. meg folyó, mindennapi iskolaköltségekben nem szenvednek hiányt, de úgy, hogy ott Magyarországon, azok közületek, akik munkanélküli státusban, vagy szociális segélyezetti helyzetbe kerülnek, még ők is több jövedelemmel rendelkeznek, mint én úgy hogy dolgozok. És hiába mind darálja Éva, hogy keressek más (szerinte, figyelem: szerinte! "Becsületesebb"!!!) munkát, mivel én még így is, hogy Éváék ennyire lerombolták a keresetemet, többet keresek mint amennyi a romániai minimál bér. (Nem tudom, miért annyira nehéz neki ezt felfogni agyilag, hiszen rengetegszer el magyaráztam, de mind csak ezt darálja! - Persze, hogy érje el a decemberbe kitűzött célját!).  Szóval teljesen hiába keresnék a 22 évvel ezelőtt élethivatásomnak választott asztrológiai munkámnál "becsületesebb" munkát, mert az egyáltalán nem lehetne jövedelmezőbb, mint ez a munka, mivel üzemmérnökként már 17 évvel ezelőtt sem kaptam munkát, amikor azt képzeltem még én is, hogy ha családot akarok eltartani, akkor vissza kell térnem a biztos - havi fix! - jövedelmet biztosító, eredeti szakmámhoz.

 

 

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Gerle Éva Ip-számos trükkjei

KOzma Szilárd:

 

A szó szoros értelmében is elviselhetetlenné vált a családomért felelősséget érző – egyetlen családeltartói helyzetem (Az öt hónapja tartó, budapesti liberális - ultrafeminista bloggerek részéről érkező rágalmazási, lejáratási ostrom miatti tudattalan szorongás és nyíltan észlelt félelem következtében, kiújult és öklömnyivé duzzadt az aranyerem.), Az engem és rajtam keresztül a 4 gyermekes családomat – Figyelem: dokumentumokkal igazolhatón előre-meghirdetetten!!! – koldusbotra juttatni akaró Gerle Évának a (Nem túlzok: számunkra monstruózus!)  vétkezési sorozatát a román törvénykezési jog használatával, megszüntethessem.

    Töprengő  keresztényként, semmiféle bosszúállási – börtönbe-juttatási szándék nem vezérel a minket öt hónapja folytonos hitelrontó rágalmakkal ostrom alatt Gerle Évával szembe, mint ahogyan őt velem szemben. Tehát nem akarok részt venni, egy ilyen, a magyar BTK alapján elindítható, de a román Btk- alapján el nem indítható és végül s, mindenki számára csakis visszafordíthatatlan morális és főként: latens egészségi károkat is eredményező rágalmazási perben, amit Gerle Éva, ugyancsak az eredeti családrombolás terve egyik főpillérévé tett, a tárgyi valóságmeghamisításával, vagyis az internetes IP-címekkel való trükközéssel (Pl. az internet-kávézókban való szenny-blogok készítésével, ilyen követhetetlen és bizonyíthatatlan Ip- címekről való fórumozással, és onnan is, álnevek alól folytatott aljas rágalmazásokkal, fölényeskedő és bizony, nem is egyszer használt trágárkodó, obszcén szóhasználat útján való kigúnyolással.)  Ő ugyanis nyíltan hirdeti, hogy van elég esze és lehetősége, hogy őt ne lehessen bevádolni, semmilyen terhelő, konkrét tárgyi bizonyíték alapján.

61 éves, 4 gyermekes családapa vagyok, nincs sem időm, sem képességem – energiám, ilyen IP-címes jogi trükközések útján történő, tehát rám nézve teljesen előnytelen gonosz játszmákat folytatni! Gondolom, megérti, ha egyet akarok végre: BÉKÉBEN és a családtagjaim zavartalan szeretet-légkörében ÉLNI. Vagyis: A az pénzkereső munkámat zavartalanul folytatni és a trilógiának tervezett, A már megjelent Táltos Bolond c. regény folyamnak a harmadik részét is megírni.   

     

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Gerle Éva háborúja tökéletes stratégiai terv szerint zajlik

Kozma Szilárd asztrológus: 

Gerle Éva családrombolási háborúja, tökéletes stratégiai terv szerint zajjlik!

 

Magánjellegű, egyszerű érzelmi okokkal nem indokolható (szervezett) kitartással és elképesztő ambícióval (Tudom, hogy hihetetlenül hangzik, de még a Wikipédián szereplő adataimat is képes volt lejárató jellegűre átíratni, és amíg egy Pécsen élő barátom, észre nem vette és nem szólt, hogy intézkedjek!) folytatott, családellenes – liberális tönkretételi akció, olyan, számunkra, romániai magyarokra nézve, hátrányos jogi keretek között zajlik.
Én elsődlegesen román állampolgárként, a romániai BTK és PTK alapján, nem kezdeményezhettem egy itteni, romániai, bíróságon – De legalább is, Decemberben még azt képzeltem! – a Gerle Éva hirtelen rám zúdított, hazugság-halmazának a leállítását, mivel a román BTK-ból 2OO7-ben kiszedték a személyi sértésre, becsületsértésre és a rágalmazásra, stb. vonatkozó cikkelyeket! Ám ugyanakkor, mivel ő nem volt hajlandó a súlyos bűnvádaknak is számító rágalmait visszavonni (az ő forgalmas internetes naplójáról –blogjáról – és facebook-oldaláról letörülni) a harmadik figyelmeztetésemre sem, én, a Gerle Éva több héten át rám ragasztott mocskainak a semlegesítése érdekében, közöltem az ő horoszkópjának a karmikus elemeit, ezzel is bizonyítván azt, hogy neki első sorban önmagát kell erkölcsileg megtisztítania, és nem határon túli magyarokkal szemben kell erkölcs-csőszként fellépnie.
Gerle Éva viszont, a Magyarországi BTK és PTK-k alapján, a rendőrségen feljelenthetett becsületsértés és rágalmazás címen. De figyelem: első sorban azért, jelentett fel, hogy a feljelentése alapján elindított nyomozásra hivatkozva, még több hitelrontó, hazugságot közölhessen rólam és rólunk, és cikkeket is írasson arról, hogy ellenünk milyen hatalmas „büntető eljárás folyik”… – És ezzel a ravasz liberális húzásával, már el is érte az eredeti célját: EZZEL MÁR SIKERÜLT IS GAZDASÁGILAG TELJESEN ELLEHETETLENITENIE, mivel március elejétől (három hónappal az akció beindítása után!), alig – alig kapok horoszkóprendelést, holnapután már talán nem is lesz, amit adjak az egészséges és jól tanuló, három nagyobb gyermekemnek!

Hihetetlen, de még ez a feljelentés is, az, eredetileg kieszelt család- rombolási tervnek a része volt eredetileg.

 

Bizonyítékok:

I.                 Gerle Évának a „Csak az olvassa – én szóltam” c. blogról, valamint a Gerle Éva Faceebok oldaláról képernyő-lementés (kép-rögzítés) útján lementett TÁRGYI BIZONYÍTÉKOK, vagyis, e tárgyi bizonyítékokból kiolvasható IDŐBELI SORRENDISÉG szerint, világos és egyértelmű tény az, hogy elsőként Gerle Éva volt az, aki számomra teljesen ismeretlenül, tehát előbb és korábban többszörösen engem megrágalmazott, tehát gazdasági tönkretétel céljából, elképesztő hazugságokat (Pl. hogy engedély nélkül dolgozom, vagy, hogy a gyermekeim – „félig” – állami intézetben vannak!) közölt több internetes fórumon is. Még akkor tehát, amikor én még nem is tudtam, hogy ő létezik a világon. Tehát már JÓVAL KORÁBBAN! – légből kapott rágalmak halmazát közölte több fórumon is!

II.            
Sőt, ugyancsak ezekből a mellékelten csatolt TÁRGYI BIZONYÍTÉKOKBÓL határozottan kiderül az is, hogy többszörösen is, szabályos LOGISZTIKAI terveket közölt az én – És ezen keresztül, az általam eltartott 4 gyermekes családom! – gazdasági ellehetetlenítse és tönkretétele céljából. E tárgyi tény megállapítása érdekében, kérem szépen, megvizsgálni a feljelentésemhez csatoltan küldött, 1-es számú – Az élettársam MEGFENYEGETÉSÉT és az én elhagyásomra való felkérését: megzsarolását is tartalmazó. – mellékletben leírtakat. Már ennek az első számú tárgyi bizonyítéknak, az alsó soraiban is olvasható a Gerle Éva fenyegetése, arra vonatkozóan, hogy igazságtalanul fel fog jelenteni engedély nélküli hivatásgyakorlásért, és „kiskorú veszélyeztetésért”. Ez a dokumentum, még azért is fontos, mert többes szám, második személyhez szólóan íródott. Tehát, Gerle Éva már akkor is, 2O13 december 8-án, hozzám szólóan is fenyegetően írt a család-ellenes hangvételű feminista blogján, – Miközben én, sem őt sem a blogát nem ismertem! -, holott én addig – Egészen pontosan: 2O13 december 1O-ig! -, semmiféle kapcsolatban nem álltam vele, őt nem bántottam még csak róla szóló írások esetleges közlésével sem. Sőt: én 1O-éig, NEM IS TUDTAM, HOGY Ő LÉTEZIK EGYÁLTALÁN A VILÁGON!
 

III.         Ez, a családfőn keresztül történő, és látszólag nem-bűncselekmény számába menő, apró hitelrontási bűntetteken (egyszerű hitelrontó hazugságokon és légből vett rágalmakon) keresztüli, család-tönkretevési akció, aminek az áldozatai vagyunk, annyira abszurd mesébe illő elemeket tartalmaz, hogy, amennyiben nem én állnék a központjában, magam sem hinném el!

Gerle Éva család-tönkretevő tervének ez a kivitelezési stratégiája megszokott.

Mivel erre rá kényszerített, utána néztünk az interneten és hamar kiderült, hogy bizony, Gerle Évának nem ez, az első ilyen jellegű, vadász-akciója, de az első amely során ilyen, számára is meglepő, erős ellenállásba ütközött. Az ellenünk indított háborúja, aminek az általa rutinból végezett rendőrségi feljelentés, illetve annak az alapján, a példás büntetés követelése, mindössze az egyik eleme a több fronton is elindított és folytatott, teljes család-tönkretételi akciónak. Ez ugyanis, abban különbözik a korábbiaktól, hogy most nem „csak” egy férfibe kötött bele, hanem egy, az édesapáknak a családban betöltött fontos funkciójára figyelmeztető nőbe (Joó Violába, akit startból lehülyézett).

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Gerle Éva magy feminista shoop-ja

Gerle Éva Kozma Szilárd ellen indított háborújának valódi, gazdasági indítéka és érdeke.

Mivel Gerle Évának a z általam korában ismeretlen, internetes (blogeres) háborúzási stratégiájához tartozik, hogy azokat az erkölcsi vétkeket, amelyeket ő követ el, a kiszemelt áldozataira keni (Utólag megértettem, hogy: az őt magát is félrevezető önáltatási és áltatási karmája hatására, vagyis az őt tudattalanul vezérlő, kaméleon programja sugallatára is teszi ezt. Vagyis, a magas intellektuális szintre emelt hazudozási képességei így - is - szolgálják a Los Lilithje által jelzett,,önfegyelem alá rejtett beteges agresszióját ), az elején erősen megzavart és nem értettem ezen irracionálisnak tűnő iszonyatos rágalmazási halmaznak

a tulajdonképpeni indító-okát. Hamvas Béla viszont elmagyarázza a Karnevál 5. fejezetében, a Van Haup nevű hősén keresztül, hogy az ideológiai látszatok ellenére, az emberiség történetében  egyetlen, a Gerle Éva , Lelkes Villő és Kovács Killer Csilla által előre megszervezett  háború sem indult még érthető és racionális gazdasági ok nélkül. - Lásd a romai birodalom és kultúra, végső soron gazdasági okokból folytatott expanziós politikáját, amely civilizáció-terjesztési ideológiával indokoltak, még a filozófusaik is.. Nos ennyi - 5 hónapos gyötrelem után, végre rá jöhettem hogy Gerle Évát nem a Moszad küldte rám, illetve nem annak az ügynökeként fogott bele ebbe a kriminális tett-sorozatába, amelynek az eddigi csúcsa egy, engem a "Transsylvaniai monstrumnak", vagyis Vlad Tepes utódának beállító Transzjordániai monstrumként való beállítása egy nag forgalomnak örvendő angol nyelvű, feminista - liberális portálon, nyilván, azzal  a céllal, hogy hátha egy pe4rverz, vagy homoszexuális Hacker is elolvassa és megheckeli  a www.komaszilard.hu c. weboldalamat. Másképp miért adta volna meg a a Google-listán a nevemre elsőként megjelenő, kizárólag  magyar nyelvű honlapomnak a címét? - Ugyanazért, amiért, a Wikipédiában Kozma Szilárd nevű szócikket is, mindenáron ki akarja törültetni, arra hivatkozva, hogy ő bűnügyi eljárást  indíttatott ellenem (Mintha ellene nem folyna ugyanolyan, sőt: annál súlyosabb terhelő bizonyítékok szerinti büntető eljárás...) Szóval, végre - valahára, annyi védekezésre elpocsékolt idő és energia után, végre meg világosodtam a Gerle Éva eszelős háborúzásának az igazi (REJTETT!)  elképesztőn aljas (élősködő!) gazdasági indokai mivoltáról        .

  Ez pedig az, hogy az én, azzal a "gyalázatos lettemet", hogy megmentettem a hányattatástól és a gazdaság - erkölcsi nyomorúságtól a lányaimat, úgy, hogy egymagam teljes gondozásukat sütés-főzés, mosás, mosogatás, takarítás) ellátásukat biztosítottam, még pénzt is kerestem a négyünk egzisztenciális fenntartását is. Hiszen itt Romániában, nem hogy mennyországi magyar gyes nem létezik. Amit viszont Gerle jól kiélvezet, még amikor az olvasóitól kemény "'kávépénzeket" csalt ki, úgy,  hogy az ő "kibírhatatlanul nehéz özvegyi helyzetéről” beszámolóit, ön-sajnáltató (pénz-kunyeráló!) jajveszékeléseit kezdte hirdetni a blogján. - HÉT EZ VOLT A HÁBORÚ MEGINDÍTÁSÁNAK AZ EREDETI OKA!  - Ti., hogy az a tény, amit az én honlapjaimon olvasni lehet, hogy egy erdélyi férfi, egészen egyedül (egymaga), képes volt sok hónapon át három különböző korú (óvodás és iskolás) kisgyermeket ellátni, illetve gondozni és nevelni GYES nélkül és mindenféle állami, vagy szociális juttatás és segítség nélkül,  tehát a családja fenntartása (önmaga és a gyermekei eltartása) érdekében még el is végezte a napi pénzkereső munkáját, akaratán kívül, hiteltelenné tette a Gerle Éva blogernek a kávépénz-kunyerálás érdekében írt, „szegény, magára maradt asszony” sirámait.

    Arra, hogy miért folytatja és folytatják, az egyedüli válasz az, hogy nem képes elviselni azt, a belső hiúságán esett csorbát (a külső abszolút nem érdekli, azt is csak a stratégia miatt szajkózza!), hogy öt hónap után sem tudott ekkora bevetéssel (Egyszerre hárman vannak rám állva, hárman folytatják az internet minden lehetséges frontján.) sem tönkre tenni. - Hiába na, ez tényleg egy kiemelt morál-insanity!   

 

https://www.youtube.com/watch?v=d0g3pTPZf0Q

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Feloldatlan karmából ered a romboló gonoszság

Kozma Szilárd: Gerle Éva horoszkópjának a legsúlyosabb karma-motívumai

 

Nagy általánosságban véve, minden olyan személy, akinek a Lilith valamelyik vízjegyben (Rák, Skorpió, Halak), de főképpen, ha a Bikában, vagy a Mérlegben áll és a Vénusztól, a Jupitertől, a Neptunusztól és a Plútótól negatív fényszöget kap, akkor több mint valószínű, hogy a horoszkóp-tulajdonos hajlamos a szexuális devianciák valamilyen formájára.
A pedofiliára való hajlam viszont akkor jelentkezik, ha a fentiek mellett, a vizsgált szülött horoszkópjában, a Lilith, vagy a Sárkányfarok a Holddal és/vagy a Szaturnusszal is negatív fényszöget alkot. És ez különösen akkor, ha a Lilith a Bikában, vagy a Mérlegben, vagy a Víz-jegyekben áll és ha a Hold nem csak a Lilith-el, hanem a Jupiterrel, a Nappal, a Szaturnusszal és/vagy a Plútóval, illetve ezek valamelyikével is, negatív fényszöget alkot. Amennyiben a fenti elemekhez a Mars is valamilyen negatív formában (diszharmonikusan) kapcsolódik, és nem csak a Lilithez, hanem a Naphoz, a Jupiterhez és / vagy a Szaturnuszhoz), az eset már a veszélyes felelőtlenség, illetve a lehetséges bűnözői hajlamok szféráját érinti, egészen a kéjgyilkosságra való hajlamokig is elmenően.
Természetesen, olyan születési képletet ritkán fogunk találni - Az ilyenekkel ugyanis, nagyon ritkán találkozhat asztrológus, mivel ezek a személyek félnek a lelepleződéstől és a karmikus - spirituális gátlásokban és zavarokban jelentkező szellemi meghatározódás, amellyel az ilyen személyek születnek, már eleve kitéríti őket az asztrológusok útjából, elrejti azok szeme elől. - amelyben a pedofiliára és a szexuális devianciára, vagy az ilyen jellegű tudatos bűnözésre való hajlamra utaló jelek mindegyike szerepeljen. (Amennyiben mégis találkoznánk „véletlenül” ilyen sorsképlettel szakemberként, majdnem biztosra vehető, hogy az illető személy, ha nem is említi meg ezt a problémáját, de amennyiben már egy – két évtizede felnőtt, akkor titokban küzd ezzel a „titkos” problémájával. És ha nem is sodródott még be az örvénybe, igen nagy küzdelmet folytat a saját sóvárgásaival és az őt állandóan kísértő élethelyzetekkel, sors-körülményekkel, illetve a konkrét vágyaival és a többnyire már tudatos fantázia-képeivel.) Én legalább is, nagyon kevés olyan „bátor” horoszkópot rendelő személlyel találkoztam, aki már kezdettől, nyíltan fel merte volna vállalni ezeket a karma-problémáit. És ha igen, akkor csak azért, mert az zavarta a családi, illetve a párkapcsolati életében és úgy érezte, hogy zavart okoz benne az, ha titkolnia kell ezeket a karmájából, illetve természetesnek képzelt vágyaiból eredő, sóvárgásait, pl. az élettársa előtt, és ezért tudatosan meg szeretett volna szabadulni tőle.
A legtöbb ilyen, hozzám bizalommal, segítségért forduló személy nő nemű volt, és rendszerint nem csak az okozott problémát, hogy az élettársukkal való szeretkezés közben, azoktól más – illetve velük azonos! - nemű személyekkel való szeretkezések fantázia-képei ugrottak be mindig, amitől nem lehetett soha hüvelyi orgazmusuk. Sőt: általában hüvelyi túlérzékenységtől is szenvedtek, aminek következtében, számukra fájdalmas volt a férjeik péniszének a hüvelyükbe való behatolását „elszenvedni”, sőt: ez alkalmanként, „szeretkezés” utáni, belső sebek képződésével is járt. Ezeket a szerencsétlen párkapcsolati állapotokat az is súlyosbította, hogy az ezer kilencszáz hatvanas és hetvenes években, divatban levő szexuális pszichológia és a gyermekpszichológia azt tanácsolta a szülőknek, hogy hagyják nyugodtan a gyermekeiket önkielégítést végezni, mert az nem csak, hogy nem árt, hanem segíti azokat a felnőttkori szexuális életük minél teljesebb megélésében.
Az én gyakorló asztrológusi tapasztalataim viszont, száz százalékosan azt mutatják, hogy amennyiben azok a hajdani (volt!) kislányok, akik, akár szülői beleegyezéssel (sőt: a pszichológia felvilágosításai nyomán: szülői bátorítással!), akár titokban, csiklón keresztüli önkielégítést végeztek (Olyan is volt, aki a kis hüvelyébe helyezett tárgyakkal próbált „a csúcsra” fel jutni, de az egyiknél sem jött be. De ez elég volt ahhoz, hogy a csiklójuk ingerlődése által felkínált lehetőséget idejekorán felfedezzék és ezzel „titokban”, vagy, ha „felvilágosult” szülők gyermekei voltak, akkor nyíltan el indulhassanak a felnőttkori szexuális életük tönkretételének az útján.), felnőtt korukra majdnem teljesen elveszítették a hüvelyi orgazmus-készségüket. Ezekben az esetekben tehát, nem volt csoda, ha a horoszkópjukból kiolvasható, ide vonatkozó hajlamaik hatására is, a velük azonos nemű személyekkel, vagy éppenséggel kis gyermekekkel – Néha, saját gyermekeikkel… - való szexuális kielégülési lehetőségekről szóló fantázia-képek kezdtek egyre sűrűbben megjelenni a tudattalan érzés- és képzelet-világukban.
Még egyszer mondom, hogy gyakorló asztrológusként ritkán találkoztam az egyértelmű pedofiliára, illetve a konkrét szexuális bűnök elkövetésére való hajlamokra utaló, „elégséges” jelekkel rendelkező horoszkóppal. A fent leírt, a modern pszichológiai „felvilágosultság” nyomán is létrejött „nehéz helyzetek” kijavítására irányuló kéréseket tehát, eddig sikerült, a teljes karma-jellegnek az asztrológiai feltárás segítségével úgy megtanácsolni, hogy hosszú hónapok után a pozitív eredmények is jelentkeztek, majd, ha az illető személyek elég erősnek bizonyultak és nem engedtek az un. „kézi könnyítési lehetőségek” kísértésének, egy – két év múlva, el tudták érni a hüvelyi orgazmus elérésének az állandósítását. De a szexuális devianciákra utaló jeleknek egy olyan halmazát tartalmazó asztrológiai sorsképlettel, amely ránézésből arra jogosított volna fel, hogy azt állítsam, hogy az illető személy egészen biztos, hogy homoszexuális, vagy leszbikus, vagy pedofil, a tüzetesen megvizsgált sorsképlete nyomán, 2O14 december 13-ig, legalább is, még nem találkoztam. December 13-án viszont, egy bizonyos feminista provokációnak engedve, pontosan egy ilyen sorsképletet kezdtem el, azt teljesen más okok és szempontok miatt, értelmezni.
Annak ellenére, hogy az élettársam sok panaszos beszámolójából értesültem arról, hogy az, az magyar liberális és feminista internetezők körében magának vezér-írói szerepet vindikáló (Magát egyenesen „celebnek” hirdető!) és az állítólagosan népszerű blogján az erős férfi-gyűlöletével kitűnő nő, a „celeb” J, bolg-írói „tekintélyét” J, latba veti annak érdekében, hogy Violát őrültnek tüntesse fel, én december 13-ig, nem vizsgáltam meg a képletét.
De amikor Violától arról értesültem, hogy ez a zsigerből férfigyülölő, és ezért  kimondottan férfiáldozatokra leső nő, a blogján engem szólogat és hívogat, vagyis provokál, tudtam, hogy ennek a három kisgyermekét az internetes népszerűség-hajhászása miatt elhanyagoló, özvegy anyának, mint leleplező asztrológusra, „nagy szüksége van rám”. Egészen pontosan: a leleplező feltárásaimra. Hiszen éppen a 35 és a 41 éves kor közötti, Szaturnuszi fejlődési korszakában lévén, egy életfontosságú sorskereszteződéshez érkezett. Ha sikerül felébrednie és megfordulnia („pálfordulnia”), tehát, amennyiben sikerül a beteges népszerűség-hajszáját abba hagynia, vagy ezt a nyilvánosság előtt folytatott tevékenységét mérsékelnie, de főként, ha sikerül a férfi-gyűlöletének és a népszerűség-hajszájának a valós, karmikus okait megismernie és ennek következtében, az interneten folytatott ártalmas tevékenységének a következményeiért (tetteiért és a szavaiért) a gyakorlati felelősséget felvállalnia, akkor tovább élhet. Hogyha nem, akkor hamarosan ő is korai halállal meg fog halni a következő években, akárcsak a férje.
Vadgalamb Madonna tehát, a szokásos internet-betyáros cinizmusával, anélkül, hogy tudná, hogy valójában kit is becsmérel liberális önimádatában, jogtalanul belekötött a feleségembe annak egy, a Szaturnuszi szellemi erőkről szóló cikke miatt. A Kos Lilithje által jelölt mély-karmája áldozataként, liberálisan meg lévén győződve arról, hogy neki szabad mindenkibe büntetlenül bele kötnie, és mindenkit különösebb következmények nélkül becsmérelhet, galád módon Violát becsmérelni kezdte. Képletesen szólva: visszakézből az őrültek házába (Fehér köpenyesek közé) „utalta”. De ez a hőstett nem volt neki elég, hanem, akkor, amikor Viola neki többszörösen „vissza-feleselt”, el kezdett engem is provokálni, hirdetvén, hogy az asztrológia úgy is hiteltelen az ő szemében. Ekkor vizsgáltam meg közelebbről a képletét és azt, amit ott első látásra észleltem a férfi-gyűlöletének a karmikus okairól, és persze a nemes hölgy hazudozási és rágalmazási mániájának az okairól, tehát ami teljesen világos és egyértelmű volt, azonnal közöltem is a http://www.asztrologosz.com című portálomon. De arra, amire másnap a magát önjelölten celebnek tituláló, blog-szerző hölgy freudi elszólalásaiból, határozottan gyanakodni kezdtem, csak akkor derült fény, amikor Vadgalamb Madonna az erős pedofil sóvárgásait óvatlanul kibökte, engem ezzel rágalmazni kívánván, a rejtett pedofil sóvárgásait elkottyintotta. Nevezetesen azt, hogy ez, az akarata ellenére három gyermekes szülővé, majd özveggyé vált „nő” betegesen perverz, akinek a leszbikus szexuális természete egyértelműen keveredik, a pedofiliás sóvárgásaival.
Mondom, én addig csak az erős maszkulinitás - ellenes és az igen erős valóságferdítési, hazudozási – rágalmazási hajlamaira, tudattalan – karmikus meghatározódására kerestem magyarázatot és mindkettő, nyilvánvalóan azonnal „adta magát”. Hiszen azok számára is szemet szúr a Kos – Lilithje, valamint a Bikában együtt álló teljesen negatív Jupiter-Vénusz párosa, aki amatőr szinten ért az asztrológiához. Azt ugyan megírtam már az első jellemzésben, hogy szerelmi érzésekhez és szexuális öröm-érzethez hasonló lelki élményekhez jutatja őt a puszta hazudozás és a rágalmazás is, valamint az általános erkölcsi mocskolás, amire ez a Jupiter-Vénusz enged következtetni. De annak, hogy mit jelez a lándzsahegy nevű karmikus alakzat csúcsán álló bolygópárosnak, valamint Bika Sárkányfarkának és az ugyancsak teljesen negatív Bika napjának a Skorpióban található, és ugyancsak teljesen negatív Holdjával és Uránuszával való szembenállása, nem láttam okát, hogy miért kellene, részletesebben foglalkozzak. De mivel a hölgy másnap, tehát December 14-én, pedofiliás „cselekményekre” utaló jeleket vélt felfedezni a gyermekeinkkel készített videó-felvételeimen, azonnal tudtam, hogy milyen nehéz mentalitás-javítási, illetve sors-korrekciós szükséglet miatt provokált korábban öntudatlanul. Vagyis, hogy nem csak a vérszomjas feminizmusa miatt…
Ennek a gyermekeit állítólag „csak kényeztető” özvegy nőnek a sorsképletében a szexuális perverzióra való hajlamok egymás hegyén-hátán halmozódnak és „titkos” jelentésükben hatványozódnak! Ugyanis, amellett, hogy a Vénusz által uralt Bikában áll a Sárkányfarka, amely szemben áll a Skorpióban található és teljesen negatív Holdjával (Gyermekek, de főként lány-gyermekek!) és a szintén Skorpióban található Uránuszával (Szexuális játékok teljes skálájára és tárházára való teljes „nyitottság„ illetve gazdag ötletesség és féktelenség, valamint erős vizualizációs képesség és kényszer – tehát pedofil fantáziálási hajlam! – ebbe az irányra), és, hogy mindez a Ráknak a gyakorlati megvalósulási erőterében: a 4. házban találhatók, még ott van a Lándzsahegy-alakzatot képező két, illetve négy negyed-szembenállás is, tehát a Vénusz-Jupiter bolygópáros és a lándzsahegy alapzatát képező Neptunusz és Plútó között. Ugyanakkor a Bikában található a Vadgalamb Madonna sorsképletében az imént említett Uránusz és a Plútó által is negatívan fényszögelt és kimondottan csak ezek által (tehát csak negatívan!) fényszögelt Bika-Napja is.
Ez viszont csak a felét képezi a szexuális perverziókra és azonos nemű személyekkel való szexuális élményekre való egyértelmű és határozott vágyakra, valamint és főként a kislányokkal való pedofíliás „játékokra” való ellenállhatatlan sóvárgásokra utaló jelek gazdag motívumrendszerének. (És mondom, mindez, az otthon és a család életkörében.)

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Gerle Éva háborújának a gazdasági okai

Kozma Szilárd: Gerle Éva ellenem indított háborújának valódi, rejtett gazdasági indítéka és érdeke.

Mivel Gerle Évának a z általam korában ismeretlen, internetes (blogeres) háborúzási stratégiájához tartozik, hogy azokat az erkölcsi vétkeket, amelyeket ő követ el, a kiszemelt áldozataira keni (Utólag megértettem, hogy: az őt magát is félrevezető önáltatási és áltatási karmája hatására, vagyis az őt tudattalanul vezérlő, kaméleon programja sugallatára is teszi ezt. Vagyis, a magas intellektuális szintre emelt hazudozási képességei így - is - szolgálják a Los Lilithje által jelzett,,önfegyelem alá rejtett beteges agresszióját ), az elején erősen megzavart és nem értettem ezen irracionálisnak tűnő iszonyatos rágalmazási halmaznak

a tulajdonképpeni indító-okát. Hamvas Béla viszont elmagyarázza a Karnevál 5. fejezetében, a Van Haup nevű hősén keresztül, hogy az ideológiai látszatok ellenére, az emberiség történetében  egyetlen, a Gerle Éva , Lelkes Villő és Kovács Killer Csilla által előre megszervezett  háború sem indult még érthető és racionális gazdasági ok nélkül. - Lásd a romai birodalom és kultúra, végső soron gazdasági okokból folytatott expanziós politikáját, amely civilizáció-terjesztési ideológiával indokoltak, még a filozófusaik is.. Nos ennyi - 5 hónapos gyötrelem után, végre rá jöhettem hogy Gerle Évát nem a Moszad küldte rám, illetve nem annak az ügynökeként fogott bele ebbe a kriminális tett-sorozatába, amelynek az eddigi csúcsa egy, engem a "Transilvaniai monstrumnak", vagyis Vlad Tepes utódának beállító Transzilvániai monstrumként való beállítása egy nagy forgalomnak örvendő angol nyelvű, feminista - liberális portálon, nyilván, azzal  a céllal, hogy hátha egy pe4rverz, vagy homoszexuális Hacker is elolvassa és megheckeli  a www.komaszilard.hu c. weboldalamat. Másképp miért adta volna meg a a Google-listán a nevemre elsőként megjelenő, kizárólag  magyar nyelvű honlapomnak a címét? - Ugyanazért, amiért, a Wikipédiában Kozma Szilárd nevű szócikket is, mindenáron ki akarja törültetni, arra hivatkozva, hogy ő bűnügyi eljárást  indíttatott ellenem (Mintha ellene nem folyna ugyanolyan, sőt: annál súlyosabb terhelő bizonyítékok szerinti büntető eljárás...) Szóval, végre - valahára, annyi védekezésre elpocsékolt idő és energia után, végre meg világosodtam a Gerle Éva eszelős háborúzásának az igazi (REJTETT!)  elképesztőn aljas (élősködő!) gazdasági indokai mivoltáról        .

  Ez pedig az, hogy az én, azzal a "gyalázatos lettemet", hogy megmentettem a hányattatástól és a gazdaság - erkölcsi nyomorúságtól a lányaimat, úgy, hogy egymagam teljes gondozásukat sütés-főzés, mosás, mosogatás, takarítás) ellátásukat biztosítottam, még pénzt is kerestem a négyünk egzisztenciális fenntartását is. Hiszen itt Romániában, nem hogy mennyországi magyar gyes nem létezik. Amit viszont Gerle jól kiélvezet, még amikor az olvasóitól kemény "'kávépénzeket" csalt ki, úgy,  hogy az ő "kibírhatatlanul nehéz özvegyi helyzetéről” beszámolóit, ön-sajnáltató (pénz-kunyeráló!) jajveszékeléseit kezdte hirdetni a blogján. - HÉT EZ VOLT A HÁBORÚ MEGINDÍTÁSÁNAK AZ EREDETI OKA!  - Ti., hogy az a tény, amit az én honlapjaimon olvasni lehet, hogy egy erdélyi férfi, egészen egyedül (egymaga), képes volt sok hónapon át három különböző korú (óvodás és iskolás) kisgyermeket ellátni, illetve gondozni és nevelni GYERS nélkül és mindenféle állami, vagy szociális juttatás és segítség nélkül,  tehát a családja fenntartása (önmaga és a gyermekei eltartása) érdekében még el is végezte a napi pénzkereső munkáját, akaratán kívül, hiteltelenné tette a Gerle Éva blogernek a kávépénz-kunyerálás érdekében írt, „szegény, magára maradt asszony” sirámait.

    Arra, hogy miért folytatja és folytatják, az egyedüli válasz az, hogy nem képes elviselni azt, a belső hiúságán esett csorbát (a külső abszolút nem érdekli, azt is csak a stratégia miatt szajkózza!), hogy öt hónap után sem tudott ekkora bevetéssel (Egyszerre hárman vannak rám állva, hárman folytatják az internet minden lehetséges frontján.) sem tönkre tenni. - Hiába na, ez tényleg egy kiemelt morál-insanity!   

 

https://www.youtube.com/watch?v=d0g3pTPZf0Q

 

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Gerle Éva gazdasági háborúja indokául kieszelt fedőelmélete

Kozma Szilárd karma-asztrológus:

 

   A kártékonyság csak fedőelmélet a Gerle Éva rejtett, alantas gazdasági érdekét védeni hivatott, önkényes önbíráskodás igazolására

Aki kártékony, az maga Gerle Éva, nem is tudom, hogyan merészeli még azt is állítani, mindazok után, amit velünk elművelt, hogy mi „kártékonyak” vagyunk?!

A Te tevékenységed az, ami bomlasztó, mert te bomlasztasz meg tudatosan családokat, te idegenítesz el feleségeket a férjeiktől, anyákat a gyermekiktől, te és Villő és Csilla utáltatjátok meg potenciális kismamákkal a gyermekszülést! Az én tisztességes vállalkozói munkám következtében, mindennek a szöges ellentéte valósul meg,! Tanú rá a rengeteg köszönő és hálalevél, amelyek egy része elolvasható a honlapokon. Mit képzeltél, hogy meddig hagylak itt ellenem ugyanúgy hazudozni, mint más portálokon és fórumokon, amelyekre nem lehet befolyásom? Túllépted a határt, holnap tehát hétvégi nagytakarítás lesz.

De, egyébként, ennek már rég semmi köze nincs a lényeghez, amit a sátáni üzletedről elmondtam. Ezt az átlátszón süket dumát arról, hogy mi milyen kártékonyak vagyunk, és ami semmit nem változott a december 6-án Najának írt indoklásodhoz képest azok számára nyomod, akik újak a témában és nem látták, hogy mennyi sátáni aljasságot elműveltél öt hónap alatt ezzel az ürüggyel. És, hiába próbálkoztok majd újból azzal a hazugsággal, hogy a 100 százalékosan gerle-állítást, ami az egész akció alapideológiája volt, nem te írtad, mer még akkor is, ha Anuskiller Csilla által lesz aláírva a hazugság, akkor is az lesz az első, amit kivágok.

Szóval ez a rablómese, hogy azért kellett a bankot kirabolni, és a bankár családját túszul ejteni, mert a bankár görbén nézett a banditafőnökre a vendéglőben, hagyjátok a csakazolvaskátokra, mert itt még csak arról sincs szó, hogy melyikünk a kártékonyabb.

 Mert ha így is lenne, hogy valamelyik kártékonyabb, mint a másik, a kártékony gazdasági tönkretétellel való eltüntetésére úgy sem lett volna sem jogi alapja, sem keresztényi, de még inkább nem liberális erkölcsi alapja a másiknak! - Neked és több diplomás trágár banditáidnak tehát tiltja a törvény, hogy jogot formáljatok magatoknak a tönkretételünkre! Ezt a törvény ellenes vétket, amit ti gyakoroltok öt hónapja, úgy hívják, hogy önkényes önbíráskodás.

Az igazság viszont az, amit a videóban kifejtettem, és amit ezek szerint ide is ki kell tennem, hogy annyira ostoba voltál, hogy azt képzelted, hogy a család-centrikus, és a házasság-centrikus, de főként a sok-gyermek centrikus asztrológiai tevékenységem, és azok az optimista tanulmányok, amiket úgy írtam, hogy erről a szellemi alapról gyakoroltam és ezzel a, szerintem normálisnak és természetesnek vett, alap-metafizikaki szemlélettel ismertettem az asztrológiát. Azt képzelted tehát, hogy azzal, hogy leírtam és elmondtam azt, hogy milyen pozitív következményekhez jutottam, EL TUDJA RONTANI A TE BAZI ÜZLETEDET HOSSZÚ TÁVON! 

- EZ VOLT A TE EGYETLEN EGY IGAZI OKOD ARRA, hogy ilyen aljas sátáni módon megtámadj és ennyi, de ennyi keserűséget okozzál, egy addig neked soha nem ártó, rólad még csak nem is tudó, négy gyermekes családapának és a mellette végig kitartó és mellette álló élettárs menyasszonyának. Mondom tehát:

Még ha csakugyan "kártékonyak" is tettünk volna  (- micsoda aljas hipokrita. amikor ő maga a kártékony, és még ráadásul óriásian jövedelmező üzletet is csinál a nála kevésbé felkészült és kevésbé rafinált, férfi-ellenes és gyermek- és családellenes karma-programokkal rendelkező nők lelkének a gyűlölet pusztító és romboló mérgével való megtöltésével!) is lennénk, neked nem áll még csak erkölcsi jogodban sem, minket a gazdasági tönkre tétel érdekében, rólunk sátáni hazugságokat hirdetve megtámadni és a tönkretétellel 5 hónapon át a leg elképesztőbb módon megpróbálkozni (Lásd Wikipédia ügyet, vagy az angol nyelvű blogot, ahova azt írtad, hogy a lányaimnak pici korában vertem a csiklóját. - Nehogy azzal gyere megint, hogy ezt nálam olvastad, mert ilyen undorító perverziót én sehova le nem írtam. Ahol az egy éves Medárda csikló-problémájáról írtam, ott a kis kézére ütésről volt szó, mert a bilikén ülve, pirosra gyötörte a kis csiklóját unalmában és féltem, hogy be fog gyulladni. És szó nem volt arról, hogy ez a húgaival is megtörtént volna, hanem egyedül az egy éves kis Medárdával fordult elő, aki köszöni szépen, nagyon jól megvan 16 évesen, maszturbáció nélkül, és nem kell a csiklóval bajlódnia feleslegesen mint azok a lányok, akik a te liberális nevelési módszereid alapján erre direkt rá vannak a szülők által vezetve, ti., hogy feszültségoldásként és stresszoldásként végezzenek  önkielégítést a saját csiklójuk ingerlésével. Sem Medárda sem a húgai nem küzdenek a fölösleges fantáziálások miatti alvatlansággal, eszébe nem jutna éjfél után pornő filmeket nézni, mint az édesanyjuk az ők korában. Hatalmasakat alszik éjszakánként és ezért mindig pirospozsgás.

Majd, amikor meg lesz a sabad párkapcsolathoz, illetve a szexuális élethez a szükséges esze és felelőssége, tehát nem én kell őt fogamzásgátlóval és óvszerrel ellássam, és biztos, hogy nagyon egészségesen és szépen - harmonikusan fogja tudni életének e legfontosabb részét gyakorolni, és nem szorul majd sem a szerelme - szerelmei hímvesszőinek a leszopására és a kloákájába való dugására,ahhoz, hogy valami élvezetét is lelje benne, ahogy arra volt neked pofád többször is, minket személyesen is bíztatni a naiv csakazolvassás olvasóid mellett.  Szóval, még ha ez az apai monstruozitás, amit kéjelegve rám kentetek Villővel előbb magyar nyelven, majd angol nyelven is az interneten, igaz lenne, még akkor sem szabadott volna, még emiatt sem, egy négy gyermekes család egzisztenciájának a tönkretételének a keresztülvitelét öt hónapon át erőltetned!

A támadás és a háború oka egyáltalán nem ez volt, hanem az, az eszelős rögeszméd, hogy mi a puszta létünkkel, illetve a tanulmányainknak és a videóinknak az interneten való forgalmazásával, el tudjuk rontani a feminizmusra hajlamos és kotolni hozzád hasonlón utáló fiatal nőknek a kedvét attól, hogy a te férfi-gyűlölő és luxus-feminista eszméken alapuló, és  gyűlölet-ideológiával való szövegeidet szomjazva igényeljék, és, hogy e beétetéséből származó, un. kávépénz-üzleted prosperáljon. Amit én tanítok és minden normális emberi tanítás a torától a bibliáig és a hindu szanszkrit irodalomig (főként a Véda!) ellentmond a te feminista "írónői" ideológiáddal és tíz évig jól ható szellemi kábító-mérgeddel, amiért a Villő-félék oly hálásak neked, hogy akár egyharmadát is, a havi jövedelmüknek átnyomják neked. Értük, tehát a szemükben való hős-ideológusként való megmaradási lehetőséged érdekében támadtál meg és akartál tönkre tenni, és nem azért mert egy percig is elhitted volna a saját mesédet a kártékonyságunkról.

 

 

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Gerle Éva pszichopata? - Hogy erős a perverzió-karmája, az biztos!

Kozma Szilárd: Gerle Éva pszichopata?

Posted on 2014-04-22 Szerző: Joó Violetta

Már magában az, hogy Gerle Éva elhatározta, hogy tönkre fog minket tenni gazdaságilag hazug rágalmakkal történő hitelrontás útján, és, hogy nem érdekli, ha a gyerekeinket állami gondozásba juttatja, sőt, hideg fejjel számol ezzel és le is írja. Már magában ez elég gyanú arra, hogy azt feltételezzük ez a nő egy szocipata. Jelenleg nem áll módomban az összes többi idevágó jelet felsorolni. Mindenki figyelmébe ajánlom az alábbi részletes leírást. Aki kicsit is ismeri a Csak az olvassa blog szerzőjét, nagy valószínűséggel minden bekezdésben rá fog ismerni Gerle Évára.

Szeretnék figyelmeztetni mindenkit, hogy ne kövesse Gerle Éva magatartását, ne vegyen részt az ő romboló tervei kivitelezésében, ne tegyen neki szívességet azzal, hogy leírja az Éva kérésére ellenünk szóló kekeckedéseket, rágalmazásokat különböző helyeken az interneten, mert úgy ahogy gerle Éva is pontosan azért nem képes boldognak lenni, mert olyan törekvéseket dédelget, hogy másokat tönkretegyen, másokat boldogtalanná tegyen, pont ezért nem lehet ő sem boldog. Ha most abba is hagyná az ellenünk folytatott gaztetteit, akkor is még hosszú évekig nem lenne képes boldognak érezni magát, mert évek fognak kelleni ahhoz, hogy az aurájából ez a sötét, romboló “energia” kitisztuljon. Addig bizony a kietlenség érzése marad az ő osztályrésze, amíg el nem kezdi belátni és megbánni, hogy ártani akart nem csak egy embernek, de egy egész családnak, csak a mi esetünkben. A blogján számtalan bizonyíték olvasható arról, hogy ő nem boldog, de az őt követők sem. A Gerle Éva sivár lelki állapotáról tanúskodik a következő bejegyzése: http://csakazolvassa.hu/2014/03/21/szomjan-halok-a-forras-vize-mellett/

 

Antiszociális személyiségzavar

“A köznyelv általában ezt a típust nevezi pszichopatának. Jelei már gyermek-, ill. a serdülőkorban jól észlelhetők: hazudozik, lopkod, állatokat kínoz, csavarog, kábítószerezik, verekedik, mintegy előre jelezve a felnőttkori magatartászavart. Viselkedése erkölcstelen, felelőtlen; nem szeret senkit, nem tanul a tapasztalataiból és hibáiból, újra meg újra fejjel rohan a falnak. Kihasználja a másikat, gátlástalanul hazudik, szélhámoskodik saját céljai elérésére. A társadalmi kereteket áthágja, mások érzései számára teljesen érdektelenek, azokba képtelen beleélni magát, a többi ember jogait folyamatosan figyelmen kívül hagyja. A társadalmi normák megsértése miatt börtönbe kerülhet, a bűnelkövetők jó háromnegyedénél megtalálható ez a személyiségzavar. A sérelmeket képtelen eltűrni, gyakoriak a kegyetlen, agresszív megnyilvánulásai. Magatartása miatt megbánást nem érez, belátást nem tanúsít, bűntudatra képtelen. Könnyen kialakítja kapcsolatait, de megtartani képtelen őket, mert kegyetlen, megalázó, akár gyerekeivel szemben is. Állandóan izgatott, kötekedő, nyughatatlan, képtelen kitartóan dolgozni.

 

Antiszociális személyiségzavar: a páciens a kapcsolattartás csődjét mutatja, a másik ember érzéseit a semmibe veszi. Impulzív aktivitás, alacsony frusztrációs tolerancia jellemzi. Nincs bűntudata, képtelen tanulni a számára kudarcot jelentő tapasztalatokból. Én-központúsága, szívtelensége feltűnő, szélsőségesen kegyetlen, megalázó viselkedés jellemzi. Felszínes kapcsolatokban egyfajta bájt, charme-ot mutat, amivel megnyeri magának a környezetében élőket. Szexuális aktivitása nélkülözi a gyengéd érzéseket. Munkájában nincs tervszerűség, célratörés. Gyakori a törvényszegő magatartás az anyagi nyereségért. Szülőként sem képes megfelelően viselkedni, nem szervezi a család életét, nem gondoskodik az elemi életvitelről.

 

Az antiszociális magatartás kialakulása

Az átlagtól eltérő viselkedés – abnormális viselkedés meghatározása

A lelki működés során jelentős ingadozások észlelhetőek. Alapvető kérdésként feltehető: Milyen határok között mozog a normális viselkedés? Milyen kritériumok szerint különíthető el a kóros az egészséges lelki működéstől?

Láthatjuk a következőekben, hogy univerzálisan érvényes stabil kritérium nincs a normális és az abnormális viselkedés között. Ennek ellenére képesek vagyunk nagy biztonsággal különválasztani e két területet. Több szempont összjátékából adódik a kritérium enyhén rugalmas körvonala.

Maga a normális kifejezés a norma szóból ered, ami átlagot jelent. Az átlagtól való eltérés ezek szerint abnormális. Az emberi tulajdonságok jelentős része az átlagos szóródás, a normális eloszlás szerint helyezkedik el. A legtöbb eset a középérték környékén található. Ahogy távolodunk a középértéktől (az átlagtól) az esetek száma úgy csökken. A végleteken (pozitív és negatív véglet egyaránt) az esetek száma egészen kicsi. Már említettem, hogy az eltérés az átlagtól lehet pozitív és negatív irányú is. Az abnormális viselkedés mércéjénél leggyakrabban csak a negatív eltérést vesszük figyelembe. Maga a minősítés pedig szociokulturális normák függvényében változhat. Ami az egyik társadalomban normaszegő viselkedésnek számít, az a másikban elfogadott, mindennapi jelenség. Példaként megemlíthetjük a Holland könnyűdrog iránti társadalmi toleranciát.

lönböző társas környezetekben eltérő az antiszociális személyiségzavarral rendelkezők részvétele a fiatalkorú devianciában. Általában a bűnözői populáció 20% körüli részét tartják antiszociális személyiségzavarra rendelkezőnek (pszichopatának, régiesen). A fiatalkorú bűnöző magatartás kialakulásáért két tényezőcsoportot tesznek felelőssé:

 

-         öröklött, biológiai, alkati vagy endogén és

-         szociális, társadalmi-gazdasági körülmények.

 

Longitudinális vizsgálat, melyet a felnőtté vált és korábban nevelési tanácsadóban megjelent személyeken végeztek, bizonyítja, hogy a gyermekkori alkalmazkodási nehézségek növelik a későbbi antiszociális magatartás kialakulásának veszélyét. A gyermekkorukban agresszív viselkedés, lopás, iskolakerülés, normaszegés, bűntudathiány miatt tanácsadóba került és következetlen, antiszociális magatartást mutató szülő által nevelt gyermekek nagy eséllyel számíthattak az antiszociális magatartású felnőtt tábor tagságára.

 

Szemlélve a fent felsorolt tényezőket megállapítható, hogy a fiatalkorú bűnözés és az antiszociális személyiségzavar etiológiája nagyon hasonló. Felvetődik a kérdés, hogy mi az a döntő tartalom, amely az antiszociális személyiséget kriminális tevékenységre ösztönzi. Biztosan leszögezhetjük, hogy az antiszociális személyiség leggyakrabban deviáns, kriminális magatartáshoz vezet és, hogy ők képviselik a kriminális populációt a legmarkánsabban.

 

Az antiszociális személyiségzavar gyakorisága

 

Az antiszociális személyiségzavarral kapcsolatos statisztikai adatok nem megbízhatóak. Ennek az oka abban kereshető, hogy az ilyen zavar nem vezet csökkent munkaképességhez vagy más téren megjelenő teljesítmény csökkenéshez. Alapvetően az ilyen zavarral rendelkező egyén nem igényel orvosi segítséget, ellátást. Csak akkor kerül egészségügyi nyilvántartásba, hogyha dekompenzálódik (elveszíti önkontrollját, „szétesik”, hibázik (nem ássa elég mélyre a szomszédait)). Gyakran ez után is más tünetcsoport létszámát gyarapítja. A férfiak és a nők aránya 2:1 és 3:1 között ingadozik.

Az antiszociális személyiségzavarral rendelkezik legfeljebb 25% kezelik. Az érintettek 70% idő előtt elhagyja a terápiát (és valaki szomszédjába költözik). Maga a kliens betegségtudattal nem rendelkezik, ami a terápiát alaposan megnehezíti.

Leszögezhetjük, hogy az antiszociális személyiségzavar sokkal gyakoribb az emberek között, mint ahogyan azt a statisztikai adatok mutatják. Az esetek jelentős részét a környezet egyszerű felfokozott agressziónak vagy elmebajnak véli.

 

 

Az antiszociális személyiség magyarázatai

 

A kutatók az antiszociális személyiség kialakulását több féleképpen próbálják magyarázni. Az „intuitív tudósok” (laikus közönség) kézenfekvő magyarázatnak tartja a rossz szülő-gyermek kapcsolatból és az ebből fakadó nevelési hibákból való eredeztetetést. Mint minden naiv elméletben, ebben is léteznek használható elemek, de ezek az átfogóbb magyarázatra nem bizonyosulnak elegendőeknek. A nevelési hatások mellett az antiszociális személyiség kialakulásához hozzájárulnak a szervezet működésével kapcsolatos biológiai tényezők is. A két hatás kapcsolata szövevényes. Ezért a magyarázatok kialakítása is összetettségükben és egymás közötti kapcsolatukban globális nézőpont kialakítását igényeli.

A tudományos elméleti megközelítés pszichodinamkus, kognitív, behaviorista és biológiai modellt ajánl fel az érdeklődőnek.

 

 

A pszichológiai modellek magyarázatai

 

A pszichodinamokus modell hagyományos kaptafáját (sámfa) használja ez esetben is. Az antiszociális személyiség kialakulásának gyökerét a korai gyermekkorban megjelenő fixációrban (leragadás) véli meglelni. A kora gyermekkori anya-gyermek kapcsolat szeretethiányából fakadó bizalmatlanság a forrása a későbbi, ifjú- és felnőttkori, mások iránt megnyilvánuló szeretet visszavonásnak. Az egyetlen kommunikációs eszköz, ami az interakcióban fennmarad az agresszió. Maga a szülői nevelés és érzelmi viszonyulás valóban forrása lehet a gyermek frusztrációjának. A vizsgálatok adatai szerint az antiszociális személyiségzavarral rendelkezők valóban az átlagosnál több stresszes élményben részesültek, melyeknek következményeként bizalmatlanokká váltak a környezetükkel. Maga a negatív környezeti hatás jelentős az antiszociális személyiség kialakulásában, de nem minden egyén válaszol ilyen személyiségfejlődéssel a rossz szociokultlrális miliőre.

 

TOVÁBB

Figyelem: ez az eszelős Gerle Éva internetes háborúja

Kozma Szilárd: Karma- és Családasztrológus figyelmeztetése:

        FIGYELEM! GERLE ÉVA eszelős internetes gerilla-háborút folytat

Az, az egészség- és boldogsághozó SPIRITUÁLIS ÉLETSZEMLÉLET ÉS ÉLETVEZETÉS, amit tanítok és képviselek, és ami szerint értelmezem a horoszkópokat, homlokest SZEMBEN ÁLL MINDEN SZÉLSŐSÉGES EGYOLDALÚSÁGGAL.

Ezért, egy Budapesti ultra-feminista (Valójában férfi- és apautáló fasiszta) személy: GERLE, ÉVA, aki ráadásul mély pszichiátriai problémákkal is küzd, 2013 december elején, eldöntötte, hogy a tárgyi – ANYAGI REALITÁS TÉNYEIT TAGADÓ, ANNAK TELJESEN ELLENTMONDÓ, tehát egyértelműen ÁLTALA KIESZELT és persze, a volt besúgóm: a székelyzászlók használata miatt a székelyföldi polgármestereket a román hatóságoknál jelentgető, Kökösi NAGY ATTILA PULI által kieszelt, HAZUGSÁGOKRA ALAPOZOTT ÖRDÖGI RÁGALMAZÁSAIVAL, vagyis, a hitelrontás céljából, az én nevemben készített hamis-blogok útján való „tényközléseivel”, GAZDASÁGILAG TÖNKRE FOG TENNI. Ezt a rögeszmés célját azóta is követi és bármi áron is, de eszelősenel akarja érni.

Az identitás-zavarokkal küzdő és ezért rengeteg álnév és internetes ál-porfil mögül az általa kiválasztott áldozataival internetes háborúkat folytató, blogíró Gerle Évának a Kozma-család tönkretevési stratégiájához tartozik tehát az is, hogy az internetes keresőknek a top-listáin a nevünkre megjelenő első oldalakon az általa az én nevemre (Szilárd Kozma) készített, és a rólam szóló, szokásos Gerle-hazugságokat és becsmérlő gúnyolódásokat "ismertető", blogoknak a link-címei jelenjenek meg. az eszelős Gerle Évának ezt a manipuláló, stratégiai játékát és a mi tönkretevésünket szolgálja tehát az, aki rákattint azokra az általa és barátnője: Kovács Killer(!) Csilla által, én nevemre készített bolgoknak a linkjeire, amelyeket Gerle Éva aszerte az interneten, különböző hozzászólásaiban ajánl. Azok a blogok tehát, egyáltalán nem rólam szóló információkat tartalmaznak, ahogy ígéri, hanem mindössze, infantilis gúnyolódásokat.

TOVÁBB

Kozma Szilárd:Áldás- és boldogságkívánság Gerle Évának

Áldás- és boldogságkívánság Gerle Évának

 

 

Négy hónapon át bombázott Gerle Éva szexista-feminista, amiért a tanulmányaimban arra figyelmeztetem az olvasóimat, hogy emennyiben ténylegesen boldogak akarnak lenni, nem szabad a másságuk miatt, még csak tudattalanul sem gyülölniük, sőt: nem szabad még csak neheztelniük sem a másik nem képviselőire, és persze, első sorban a saját élettársukra, szerelmükre, férjükre, vagy feleségükre. Éva tehát azért szeretne eltüntetni engem még a föld felszínéről is, mert ezzel ellentmondok az ő világ- és életszemléletének, amely szerint a férfiak mind bántalmazó agresszív embereknek születnek, az ártatlan nőkkel szemben. Én viszont a Názáreti Jézusnak az ide vonatkozó tanácsait követve, amely az asztrológiai alapelvekkel tökéletesen megegyezik, azt követően, hogy többször is lelepleztem azt, hogy maga Gerle Éva is, ez mögött az egyoldalú nő-védői álcája mögött, mennyire agresszív, sőt: sátánian kegyetlen tud lenni, a női mivolta ellenére is, most tiszta szívből azt kívánom, hogy a Mindenható Őristen részesítse őt a legnagyobb szeretet- és szerelmi áldásban és megváltó - üdvözítő kegyelemben.

 

Kedves Éva!      

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Előre kitervelt kicsinálási hajtóvadászatot folytat ellenünk Gerele Éva

Kozma Szilárd: Előre kitervelt kicsinálási hajtóvadászatot indított ellenünk Gerle Éva, a „Csakazolvassa – én szóltam” c. bolg szerzője

A Naja nevű olvasója írta még 2O13 december 12-én a Csak az olvassa – én szóltam c. blogon:

„Éva, én nem hinném, hogy bármilyen újdonságot fogok most mondani neked, csak összegezném a saját benyomásaimat a mai olvasgatás alapján: visszatérő (Pulinál is egyfolytában megjelenő), nagyon erős, villogó vezérfonal az anyagi helyzetük, és az, hogy az asztrológai kompetenciájukat kérdőjelezed meg (és teszed nevetségessé, ahogy ők megélik) ez számukra egyenlő a megélhetésük teljes ellehetetlenülésének a nagyon is konkrét veszélyével. Azt akarom mondani ezzel, hogy a sarokba szorított állat elkeseredésével és nincs-vesztenivalóm méretű vehemenciájával, semmitől sem visszariadva, és nagyon-nagyon kíméletlenül fognak küzdeni, mert valóban ott van az a négy gyerek. Amit írtam, az nem mentség, csak/de magyarázat.”

És erre, a többi – Már, már „veszélyesen megszokott”! - általános hazugsága és aljas fedrítése mellett, a következő, csakis sátáninak nevezhető hazugsággal állt elő Gerle Éva, hogy a gyermekeink „már így is fél lábbal állami gondozásban” (vannak):

„Én egyetlen júniusi mondatot írtam, amit már senki nem olvas, rég elsüllyedt.” (Dehogy süllyedt, mivel éppen, hogy ezzel kezdődött az uszítás, a hajtóvadászat. Ez alapján, a barátnői és a saját álnevei alól ő is, el kezdték a „csak az olvassa- án” Hitlerezni és májn kámpfozni Violát! – Így van ez, hogy Gerle Éva, már a legártatlanabbnak látszó kis mondatában is, aljas módon támad, miközben magát minden felelősség alól felmenti és „ártatlankodik”!) 

„ Imádnak áldozatok lenni, meg nem értettek, mert ez igazolja az emberek elfordulását, a nyomort, az iskolai konfliktusokat.” (Figyelitek, ezt a kibogozhatatlan, dzsungelszerű, őserdei mocsaras, hínáros hazugság-halmozást? Majdhogynem lehetetlen ez ellen védekezni! Hiszen nincs nálunk semmi „emberek elfordulása”. Jönnek a rendelések normális ütemben és folyamatban, csak éppen a szüntelen magyarázkodás miatt, amire ez a drakulina a szünni nem akaró támadásaival folyamatosan rákényszerít, nem tudom azokat időben honorálni két hónapja már. Ugyanis éppen azért, hogy a potenciális rendelők bizalma fennmaradjon, nekem folyamatosan semlegesítenem kell ezeket, az óvatlan emberek szemében csakugyan hitelrontással járó Gerle féle rágalmakat! Hogy pl. nincs nálunk semmiféle „nyomor”! Nálunk tisztaság van, egészséges – vegetáriánus! – de bőséges étkezés, hatalmas ablakainknak köszönhetően a lakásunkban fény van és tiszta, csíki levegő van, jó ruháink vannak, egészségesek vagyunk, stb. És akkor tessék: a sok Gerle hazugok „igazolják” az iskolai konfliktusokat! Nincsenek is iskolai konfliktusaink, mivel a gyermekek abszolút jól neveltek és jó tanulók! Éppen az történt, hogy a jólneveltségük miatt balfékeknek nézték a Gerle féle liberális szülők által fél-banditának nevelt osztálytársaik, a szintén liberális tanítónők „megértő” és elnéző gyengesége mellett, és ezt a senkinek nem használó, káros folyamatot, egy-egy keményebb kontrával meg kellett állítani! A gazdag és a családi-barát szülők gyermekeinek való protekciózás miatt, sajnos nem lehetett ezt évekig másként keresztül vinni. Tanárokkal viszont, a tanárok és a gyermekeink között, vagy azok miatt, soha nem volt konfliktus. De a gyermekek végig jól tanultak, és mihelyt az igazgató és a rendőrség szóba állt a mobingoló gyermekek szüleivel, most már a legnagyobb mértékben el vannak fogadva az osztálytársak által is.

    A Gonoszságnak a lelkét eladó Gerle a vele egy erkölcsi szinten álló – A székely politikusokat a Székelyzászló használata miatt a román nacionalista kormányhivatalokban feljelentgető - Pulitól olvasta és e magas szintű és hiteles olvasmányai alapján, még ezeregyszer „kinyilatkoztatta”!

„Csak két napja vettem fel a harcot, amikor láttam, hogy nem nyugszanak, addig simán egzotikumok voltak.” (És mint egzotikumról arról firkált álnevei alól a drága Éva, hogy Violetta Adolf Hitler, a saját neve alól meg arról, hogy én képzés nélküli, tehát dilettáns asztrológus vagyok, és hogy engedély nélkül, feketén dolgozom! 

TOVÁBB

Gerle Éva perverz harca

Perverz HARC része volt az, amit Gerle Éva, a „Csakazolvassa – én szóltam” bolgere ellenünk indított: szabályos hajtóvadászat

A Naja nevű olvasója írta még 2O13 december 12-én a Csak az olvassa – én szóltam c. blogon:

„Éva, én nem hinném, hogy bármilyen újdonságot fogok most mondani neked, csak összegezném a saját benyomásaimat a mai olvasgatás alapján: visszatérő (Pulinál is egyfolytában megjelenő), nagyon erős, villogó vezérfonal az anyagi helyzetük, és az, hogy az asztrológai kompetenciájukat kérdőjelezed meg (és teszed nevetségessé, ahogy ők megélik) ez számukra egyenlő a megélhetésük teljes ellehetetlenülésének a nagyon is konkrét veszélyével. Azt akarom mondani ezzel, hogy a sarokba szorított állat elkeseredésével és nincs-vesztenivalóm méretű vehemenciájával, semmitől sem visszariadva, és nagyon-nagyon kíméletlenül fognak küzdeni, mert valóban ott van az a négy gyerek. Amit írtam, az nem mentség, csak/de magyarázat.”

És erre, a többi – Már, már „veszélyesen megszokott”! - általános hazugsága és aljas fedrítése mellett, a következő, csakis sátáninak nevezhető hazugsággal állt elő Gerle Éva, hogy a gyermekeink „már így is fél lábbal állami gondozásban” (vannak):

„Én egyetlen júniusi mondatot írtam, amit már senki nem olvas, rég elsüllyedt.” (Dehogy süllyedt, mivel éppen, hogy ezzel kezdődött az uszítás, a hajtóvadászat. Ez alapján, a barátnői és a saját álnevei alól ő is, el kezdték a „csak az olvassa- án” Hitlerezni és májn kámpfozni Violát! – Így van ez, hogy Gerle Éva, már a legártatlanabbnak látszó kis mondatában is, aljas módon támad, miközben magát minden felelősség alól felmenti és „ártatlankodik”!) 

TOVÁBB

Kozma Szilárd: miért nem képes abba hagyni Gerle Éva?

Kozma Szilárd karma- asztrológus:

 

Levél – válasz egy barátom kérdésére, aki két hétig külföldön tartózkodott:

Igen, a Gerle-szar ügynek nincs még vége, és nem is lehet, mivel mi sem vagyunk tökéletesek – tehát nem voltunk kellően erősek és közben kapkodtunk és főként: türelmetlenkedtünk, mint ahogy neked ez a kérdésed is türelmetlenséget árul el, hiszen Gerle Évában egy sokkal veszedelmesebb ellenfelet kell tisztelni, mint amire számítottunk, illetve mint amire bárki kívülálló is gondolna. Menny rá erre a link által vezetett Blogunkra és keresd ki a Viola legutóbbi bejegyzését: http://gerleevahazugsagai.wordpress.com/

TOVÁBB

GERLEÉVAI ADATHAMISÍTÁS A WIKIPÉDIÁN

Kozma Szilárd karma- és család-asztrológus:

A WIKIPÉDIA ADATAIT is KÉPES MEGHAMISÍTANI, Az így, nemzetközi szélhámosi rangra is „felemelkedett” BUDAPEST, 12, kerületi, UTCAI VEREKEDŐ:  GERLE ÉVA!

 

A Következő (Figyelem: Forrás megjelölése nélküli!) szövegeket, Gerle Éva szerkesztette és írta be a múlt hét folyamán (tehát 2O14 március végén!) jogtalanul és minden tárgyi realitás nélkül a nevem alá a WIKIPÉDIÁBA. Ezek szerint ugyanis, ott bárkinek, aki bizonyos plusz internetes kapacitásokkal rendelkezik (És amilyenekkel én sajnos, nem rendelkezem!), a felelőtlen – sőt: a hamisító – szélhámoskodó tevékenysége, MÉG ÁLNÉVEN IS, ahogy Gerle Éva szokott, ENGEDÉLYEZETT!    

„1. Leghíresebb verse a Caucescu házaspárt élteti.[forrás?] „  

Mármint-hogy ez, ha egyáltalán létezne a világon ilyen vers, az én megjelent három verseskötetem verseiből a „leghíresebb”’ – Egyelőre erről a döbbenetes WIKIPÉDIÁS rangra emelt GERLEI HAZUGSÁGRÓL, csak annyit tudok megjegyezni, hogy nem értem, hogy forrás-megjelölés nélkül, miként kerülhet be ekkora valóság-sértő és személy-sértő hazugság egy enciklopédiának a szócikke alá? – Ezt azon túl, hogy én soha nem írtam egyetlen Nicolae Ceausescum vagy a Ceausescu házaspárt dicsőítő verset sem, és, a Szekuritáte többek között azért is üldözött és zaklatott, mert több helyen, így például a Csíkszeredai Tamási Áron irodalmi körben is, hangosan és nyíltan kijelentettem, hogy ilyet tőlem ne várjon senki, én ilyet nem fogok tenni. Ezt bizonyítják a Securitate tevékenységét vizsgáló bizottságtól, a „Poetul” (A költő) nevű megfigyelési dossziéban található dokumentumok is. Az a Wikipédia - szerkesztő tehát, aki a nevem alatti szócikkbe 2O14 márciusában, tehát éppen a Gerle Évának a velem szemben folytatott, gazdasági tönkretevésemet célzó internetes rágalmazási és bemocskolási háborújának az idején ezt a hazugságot oda beírta, törvénysértő hamisítást követett el.    

Asztrológusi tevékenységét igen sokan megkérdőjelezik…

- Egyedül Gerle Éva és az ö két barátnője és mások bemocskolásában neki segítséget nyújtó, neki valamiért igen elkötelezett barátnője és háborúzó – szárnysegéde: Kovács Killer Csilla és Lelkes Villő azok, akik az én asztrológusi tevékenységemet a másfél milliós magyarságból megkérdőjelezik!

… annak a gyakorlatának köszönhetően, hogy a neki nem szimpatikus emberekről a születési adataik ismerete nélkül is bosszúhoroszkópot készít. Erre több példa is volt a közelmúltban, amit asztrológusi körökben is sokan elítélnek.[forrás?]

- Láthatjuk tehát, hogy újból-csak, a forrás megnevezése nélkül írta ezt, a légből kapott rágalmát a hitelrontó, igazságtalan rágalmaival gazdasági tönkretételemet célzó, Gerle Éva! – Persze, álnév mögül.

És egyáltalán, ilyen fajta „jellemzések” nem kerülhetnek be a lexikonokba! Ez a szöveg tehát egyben világszintű kuriózum is! Az un. híres-halottakon kívül, mint amilyen Diana Hercegnő, vagy a népszerű állatvédő – zoológus Steve Irwin, akiknek az asztrológiai sorsképletének a fő motívumait a haláluk körülményeinek a tükrében, asztrológiai didaktikai céllal elemeztem, még soha, egyetlen egy horoszkópot sem készítettem soha, megrendelés nélkül senkiről! A Gerle Évának az évekkel korábban előre megírt – tehát független, objektív! – szövegekből álló gyűjteményből, egy számítógépes program segítségével, az ő sorsképlete alapján kiválogatott, horoszkópnak nevezett szöveg-együttesét is, az ő-általa a közölt születési adatai alapján közöltem. Azok a minden személynek a horoszkópjában előforduló negatív motívumok viszont, ami ebből az objektív sz9vegegyüttesben napvilágot látnak, a Gerle Éva karmájáról és negatív erkölcsi tulajdonságairól, súlyosság szempontjából, messze alul maradnak, ahhoz a rengeteg felelőtlen cselekedethez, gonosztetthez és perverz viselkedéshez képest, amelyek a Gerle Éva közösségi mentalitását jellemzik. 

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Gerle Éva a Kos-Karmája (Lilithje) hatására mobingol

Kozma Szilárd: Gerle Éva, besúgó párti (Puli-védő) hazudozó feminista blogger esete,

avagy, az asztrológiai  sorsképletekben található, szexuális perverziókra utaló, asztrológiai jelek és spirituális motívumok számbavétele

 

 

     Alig néhány évtizede, amikor a vasfüggöny mögött élő kamaszokként még azt sem tudtuk igazából, hogy mit is jelent és hogy is történik tulajdonképpen a kábítószerezés, amikor arról értesültünk a televíziós hírekből, hogy néhány nyugati ország vámőrsége és rendőrsége sikeres kábítószer csempészet elleni akciót hajtott végre. Illetve, ezekről halhattunk és olvashattunk híreket. Ma a még azoknál is sokkal nagyobb sikeres rendőrségi és vámőrségi akciók mellett, egyre nagyobb tömegeket és főképp fiatalokat veszélyeztet a kábítószerezés köznépivé vált szokása és már meg sem botránkozunk, ha valamelyik távoli, vagy közeli ismerősünkről kiderül, hogy füvezik, vagy épp maga vallja be ezt őszinte nyíltsággal anélkül, hogy efelől egyáltalán megkérdeztük volna. Az ember már annak is örvend, ha legalább saját magában biztos, miközben rádióban, tévében, újságokban napról napra olvashatunk a kábítószer okozta személyi és családi katasztrófákról.

   Ezek jutottak eszembe, amikor egy terjedelmes riportját olvastam az internet lehetőségeit kihasználó segítségével önmagukat egyre jobban konszolidáló pedofil bűnbandák szervezeteiről és e szervezett gyilkosságnál is becstelenebb (és végső soron a gyermek gyilkosságra való szervezkedést is magába foglaló) nemzetközi tevékenységnek a visszaszorítására létrehozott nemzeti és nemzetközi bűnüldözői csoportok sikereiről. Nem állítható, hogy a pedofiliával szembeni hivatalos bűnüldözésnek, valamint a törvényes intézkedéseknek és felelősségre vonásoknak ne lenne értelme, hogy ezek az erőfeszítések feleslegesek és hiábavalóak lennének. De,

… akár a betegségek esetében, ahol a betegségnek és a betegségre való hajlamnak a lelki - szellemi okainak a feltárása és a betegség kialakulásának az ily módon történő megelőzése fontosabb a korházi intenzív és sebészeti osztályokon történő  beavatkozásoknál, vagy a kemóterápiás kezeléseknél, úgy a pedofilia esetében is, ajánlatosabb a pedofil hajlam időbeni felismerése. A tényleges pedofil vonzódások és a tudatos cselekvési késztetések kialakulásához szükséges családi-környezeti impulzusok (élethelyzetek, személyi viszonyok, stb.) jellegének - minőségének és intenzitásának a feltárása. Ezek segítségével már a figyelmes és felelősségteljes neveltetés, illetve a gondos irányítás és a veszélynek (a hajlamnak: önkéntelen és öntudatlan  késztetésnek) az idejében történő megnevezése (a veszélyes következmények felmutatása), nagyobb segítség lehet egy pedofiliára hajlamos (fiatal, vagy felnőtt) számára mint a megtörtént és esetleg jogilag is leleplezett bűnnek a „megbüntetése”. Vagyis, a törvényes lelepleződést követő, körülményes, hosszadalmas és nem egyszer a különféle értelmezések labirintusában elsikkadó bírósági eljárások, vagy a végzetes tetteket követő megtorló büntetések végrehajtása.     

   Ahogy a különböző szexuális perverziókra való hajalmot ki lehet mutatni a személyi horoszkóp segítségével, ezen belül a pedofiliára való hajlamot is, külön ki lehet mutatni. De nem árt óvatosnak lenni és a felelőtlen bélyegzéseket föltétlenül el kell kerülni: egyetlen, vagy akár két, vagy három pedofil hajlamra utaló horoszkóp-jel, még koránt sem azt jelenti, hogy az illető személy óhatatlanul a pedofilia rabja, hogy máris benne van a bűn sodrásában. A pedofilia hajlamára utaló horoszkóp elemek alapján viszont (Pl. többszörösen támadott Lilith, vagy Sárkányfarok a Bikában, a Rákban, a Mérlegben, a Skorpióban, vagy a Halakban, és főként ha az illető személynek a sorsképletében egymást támadják, vagy negatívan fényszögelve, egymással együttállnak a Vénusz, a Jupiter, az Uránusz, a Neptunusz vagy a Plútó, illetve, ha ezek un. karmikus alakzatokat alkotnak egymással. Pl. un. T-kvadrát, vagy Lándzsahegy nevű alakzatokat.) biztosra vehető, hogy a vizsgált személynek vannak ilyen jellegű, öntudatlan és önkéntelen vágyai, sóvárgásai, vagy konkrét vonzódásai. És, hogy ezek zavaros (és zavaró!) gondolatok és homályos képzelgések, ilyen vonatkozású álmok, vagyis önkéntelen sóvárgások, öntudatlan vágyakozások, vagy éber állapotban is előálló spontán fantázia-képek formájában jelentkeznek.

 

TOVÁBB

Kozma Szilárd Gerle Éva petíciós mobingolása ellen

Kedves asztrológustársaim és írótársaim, barátaim, ismerőseim!

      Azokat közületek, akik úgy érzik, hogy az ide feltett pszichológiai, asztrológiai és metafizikai cikkek és tanulmányok anyagában talált a maga és családtagjai, szerettei számára hasznos gondolatokat, de azokat is, akiknek a számára, valamiért még nem sikerült a sors-krízise megoldása és feloldása szempontjából, vagy éppen az egészsége megőrzése, illetve helyreállítása, és esetleg a boldogsághoz való közelebb jutás szempontjából is, hasznos információkat közölni, de a lelkiismerete, az igazságérzete, a jogérzete, illetve az elemi emberi jó-érzete, egyszóval: a lelke, még ha csak pislákolva is, de tiltakozik az ellen, hogy a Nagy Attila Pulihoz és Gerle Évához hasonló, magukat mindenek fölött levőnek és mindenki kiigazítására, vagy bárkinek az "elhallgattatására", aki ellen valami kifogásuk van, valami misztikus hatalom által, vagy éppenséggel a rendkívülinek képzelt intelligenciájuk által feljogosítottnak képzelik magukat, ne tehessék meg a jövőben azt, amit Nagy Attila Puli velem tett hét éven keresztül, és azt, amit most a rögeszmés "nő-megmentési" és "civilizáció-megmentési" ambíciójától vezérelt Gerle Éva kísérelt meg előbb Joó Violával, majd velem és így az egész családunkkal elkövetni, ARRA KÉREM, HOGY ÍRÁJTOK ALÁ EZT AZ INTERNETES FELNŐTT MOBINGOLÁS (kirekesztés, kiközösítés, ellehetetlenítés, kikészítés, kiüldözés, tönkretevés) ELLENI TILTAKOZÁSUNKAT.

Ne feledjétek: amennyiben semmit nem teszünk, ma velünk - holnap veletek történhet meg ugyanez. Több éves személyi és sok éves szakmai tapasztalatom igazolja, hogy ezektől az internet-betyároktól nem védhet meg csak a közös összefogás, mivel ezekben semmi, de semmi irgalom, emberi jóérzés nincs, nem hogy józan belátás, kompromisszum-készség, mivel, annak ellenére és attól függetlenül, hogy racionálisan és "szabályosan" írni és beszélgetni tudnak, de az emberi identitás-tudatuk mélységesen sérült. Hogy kinek, vagy minek a hibájából, az most mellékes. De annak, hogy az illusztrálására, hogy ez így van, talán elég a Bukaresti Romániai Magyar Szóban Nagy Attila Pulitról szóló leleplező cikk, amit az http://www.asztrologosz.com nevű portálomnak az Ez ott Erika...c. rovatában lehet elolvasni.
 

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Joó Viola leleplezése Gerle Éva hamis peticíójáról

Kozma Botond Szilárd, karma- és családasztrológus:

 Joó Violetta leleplezése a Gerle Éva által írt, lejaratási, hamis-petíciójáról:

    "Gerle Éva ultra feminista bloggger egy állítólagos petíciót, egészen pontosan egy ál-petíciót(!) írt és rakott fel az internetre, ellenem és élettársam ellen, annak érdekében, hogy az ő korábban meghírdetett sátáni terve alapján minket végleg kikészítsen. Ezt a tervét Gerle Éva nyíltan közölte is a "Csak az olvassa" c. blogján. Ebben a nyíltan vállalt család-tönkretevési tervében Gerle Éva le írja pontosan, hogy milyen stratégiával fogja elérni azt, hogy mi ne juthassunk horoszkóp-rendelésekhez. Miután viszont, nem hunyászkodtunk meg és lelepleztük a sátáni teve valódi (spirituális és kauzális) indító okait, immár nem elégszik meg csak azzal, hogy a mi gazdasági tönkre-tételünk érdekében munkálkodjon. Hanem, okulva abból, hogy a gazdasági ellehetetlenítési terve megvalósítása ellen valaki védekezni merészelt, ezzel az ál-petícióval, azt is el akarja érni, hogy a jövőbe másoknak eszébe ne jusson, az ő aljas személyi sértegetései és alantas rágalmai ellen, határozottan szembe fordulni."
 

TOVÁBB

Kozma Szilárd:Nagy Attila Puli üldözési mániában szenved

Kozma Szilárd: az irigyemnek, vagyis az élősdi munkakerülő Nagy Pulinak az árnyék-énje.

 

 

   Széll János István barátomtól, az internetre feltöltött biztos bizonyítékot kaptam arra, hogy a felesége Kökös község végi omladozó putriájban éldegélő Nagy Attila Puli nevű, volt Kökösi unitárius pap, aki azzal igyekszik elméleti alapot gyártani az önfenntartás érdekében végzendő munkától való undorodását, hogy vallásos anarchistának (Sic!) nevezi magát, miközben mindössze egy közönséges munkakerülőből lett internet-betyár, orvosilag diagnosztizálható módon, behülyült az intenzíven átélt tárgyi valóságnak a tagadásába, az igazság-gyűlöletébe.

Annyira elment a magát Pulinak nevező, misztikus örményünknek az esze, hogy a sátáni gonoszkodásával magára vont őrületében arról hallucinál, hogy én annyira jól értek az informatikához, hogy hackelni is tudok! Bevallom őszintén, hogy amíg vele bajlódtam, tényleg nagyon szerettem volna érteni a hackeléshez, hiszen rengeteg lelki gyötrelemtől meg menthetett volna, és rengeteg időt és energiát megspórolhattam volna, ha egyszerűen tönkre tudom tenni a blogjait. Akkor nem kellett volna annyi, de annyi rávilágító és védekező - magyarázkodó cikket írnom róla, nem kellett volna eltöltenem azt a rengeteg időt és nem kellett volna arra szánnom sok - sok energiát, hogy a Pulika a minden szempontból nyomorult kilétét és a merő hülyeségből eredő, gazdasági tönkretevésemet célzó sötét szándékait leleplezzem!
De sajnos nem tudok heckkelni és a dolgot ilyen egyszerűen elintézni és miután az idén tavasszal a különböző internetes fórumokhoz több levelet is írtam - teljesen hiába! -, annak érdekében, hogy szedjék le Pulinak a rólam szóló hiteltelenítő rágalmait, több, a szakmát jól ismerő barátomat felkértem, hogy heckkeljék meg a Gonosz azon web-oldalait, ahol engem gyaláz és szakmailag hiteltelenít, hiszen világos volt, hogy miatta rengeteg potenciális rendelőmet elveszítem. Barátaim mind azt mondták, hogy sajnálják, de nem értenek annyira a szakmához, hogy ennek a baráti kérésemnek eleget tudjanak tenni, noha szívesen meg tennék, ha tudnák, mert igazam van. Még Maléth Zsolt barátom (A magyarországi honlapjaim alkotója) informatikát végezett zseniális szeretője sem tudott ebben segíteni.
Nos, úgy látszik, hogy az Úristennek (Az Igazság Isteni szellemének) sikerült, az amit a barátaim informatikusi képzettségének az irányultsága (Ők nem a heckkelésben kívánnak jeleskedni, tehát nem fektettek arra hangsúlyt, hogy ebben képezzék magukat!) nem tett lehetővé!

- Íme a Kerge Próféta fantazmagórikus "helyzetjelentése" :lol::lol::lol:(Kérésem: Ha valaki még esetleg rá akad az interneten ilyen gyöngyszemekre, kérem szépen, küldje el nekünk bizalommal, hogy a spirituális gonoszság hosszú távú és mély bizonyítékaiként közölhessük) :

"Kozma Szilárd, pénzcsaló, megélhetési asztrológus, már régebb megkezdte ellenem a heckelő háborút. Először a blogteren lévő blogom elejéről törölte a róla szóló írásokat, feltörve a blogomat. Azt hitte, írásaimat félteni fogom a heckeléstől és abba hagyom a róla szóló írásokat. Eddig nem tudott semmivel megijeszteni. Az a sanda gyanúm a scribdemtől megint nem fér el. Már egyszer megvírusozta. Úgy intézte, hogy az éhségsztrájkjáról szóló, a Krónikában lévő cikkhez se tudjak hozzá szólni. A gerinctelen aljasság ott van, hogy nekem be akarja fogni a számat, de ugyanakkor, az ő rágalmai a netten, rólam, kapjanak egyre nagyobb nyilvánosságot. Ez a diktátor hajlamúak módszere, hogy csak nekik legyen szavuk. Nem tudom, hogy a diktatórikus megnyilvánulás, hogy vág össze a Hamvas majmolással, az általa hangoztatott egyetemes törvényekkel, metafizikázással, isteni szikrákról szóló tanítással. Szerintem inkább a gőgje egyre nagyobb növelésére valók, amit mások feletti szellemi uralomra használ jó pénzért. Most megint nem úgy működik a scribdem, ahogy kéne, mert nem működik a kategóriába helyezés, az ablak nem nyílik ki teljesen. Úgy tűnik megint hozzá matatott ez az aljas csirkefogó. Aljas módszerekkel próbál lehetetlenné tenni. Nem értem egy olyan, ki az isteni szikrával hülyíti az embereket, miért folyamodik aljas módszerekhez, miért akar elhallgattatni aljas módszerekkel? Ez azt jelenti, hogy zavarják írásaim, fél írásaimtól. Más magyarázata nincsen annak, hogy meg akarja akadályozni, minden áron, hogy minél nagyobb körben olvashatóak legyenek a róla szóló írásaim. Nekem miért nem kell ilyen aljas módszerekhez folyamodnom? Egyszer már megvírusozta a scribdemet, hogy ne tudjak feltölteni. Ebben csak egyedül ő volt érdekelt. Azt hitte, hogy feltöri a fészbukomat és csak törölget, én meg mit sem sejtek, csak mérgelődök. Nem gondolta, hogy rájövök, honnan fúj a szél. Ez az alattomosság az ő módszere. Ezt már rég elárulta, amikor azt írta nekem, hogy én azt érdemelném, hogy börtönbe kerüljek és ott meg elterjeszteni rólam, hogy gyereket erőszakoltam meg, tehát a pedofilia bűntettét követtem el. Utána nagyon jónak tartotta, a pedofil ötletet, arra is, hogy asztrológiai alapon rám süsse, hogy a horoszkópom alapján pedofil hajlamaim vannak. Röhejes ahogy kínlódik, hogy minél erősebb, hatékonyabb rágalmakkal támadjon, semmisítsen meg erkölcsileg. Csak van egy kicsi gond ezzel, ez csak a társadalomban érvényes, azon belül, de kívül, ahol én élek, nem. Ezért vív ő eleve vesztes csatát velem szemben, mert ő ugye belül van a társadalmon - a kényszeresen sokgyerekes székely apa. Mert ő ilyen erkölcsi fogózókkal védi magát, hogy sokgyerekes székely apát járatok le, akarok tönkretenni. Igen, egy közönséges pénzcsaló, hamis tanító, és kényszeres gyerekcsináló, mert állandóan bizonyítási kényszerben szenved. Tehát elterjeszteni, vagyis megrágalmazni engem. Hát ezt csinálja ő a besúgózással, mert 89 után és előtt is, ez volt a megbélyegzés, a lejáratás, az erkölcsi megsemmisítés leghatékonyabb módszere. 89 előtt maga a Szekuritáté használta ezt a módszer, azok ellen, kiket el akart szigetelni, hiteltelenné akart tenni, mert tartott tőlük. Épp azt terjesztette el róluk, amik a leginkább nem voltak, besúgók. Úgy, hogy a Szilárdka ki hencegett a három kilós szekus dossziéjával, szekus módszerekkel harcol ellenem. De ezzel, egy úttal, nullává teszi, a szekus dossziéja erkölcsi értékét. Mert nem lehet lázadónak is lenni, meg hasonlítani is a hatalomhoz, módszereihez. Ebben hasonlítanak Tőkéssel, kit hősnek tart, hogy diktatórikus hajlamúak, mindketten. Ezért lázadásuk nem volt hiteles, mert a diktatórikus hatalommal egy a természetük. Valakinek feltörni blogját, mint tette az enyémmel Szilárdka, vagy a fészbukommal, nem más, mint aljas patkány módszer. A gazda tudtán kívül, rejtett utakon, beférkőzni a házba, és ott láthatatlan, alattomos módon garázdálkodni. Ha azt nézzük, hogy ő mivel foglalkozik, asztrológiával, akkor a patkány karakter még inkább igazolttá válik. Az asztrológiával akar befurakodni a segítés, meg a pénzcsalás, megélhetés ürügyén, az emberek belső világába. Számára ez egy perverz öröm, a tudattalanjából ered. A patkány, ahogy fúrja, alattomban járatait a padló alatt, úgy próbál az asztrológia révén Szilárdka, perverz örömszerzés céljából, beférkőzni emberek intim, tudattalan világába. A perverz örömöktől függő Szilárdka, erre utal krónikus agresszivitása is, mesél, tart előadásokat, ír könyveket, metafizikáról, hivatkozik egyetemes törvényekre. Egy szellemileg beteg ember szellemi tanítóskodik, ilyen nem tudom volt-e még Erdély szellemtörténetében. A beavatottság illúziójában ringatja magát, amikor a tudattalanja hatalmától szenved, perverz indulatok formájában. Ej Szilárdka, vigyázz, mert egy heckháborúnak csak te lehetsz a vesztese. Mert nem következett be az, amire te a buta agyaddal gondoltál, hogy alattomosan heckelgetsz, én meg mit sem sejtve mérgelődök, és te jókat röhögsz a markodban. Már csak azért is lehetsz a vesztese, mert te gyáva vagy, eleve félsz. Ezért is foglalkozol asztrológiával, egzisztenciális félelemből."
- Mit mondhatnék? Talán, hogy a Puli félék által az interneten "szabadon" folytatott rágalom-háborúzás, semmi egyéb, mint olcsó közösségi szórakozás az ilyen fajta élősdieknek... Vagyis, az őrületbe kergetett feleségük betegnyugdíjából kifizetett 21 századi lehetőség, az erkölcsi cenzúra nélkül működő nyilvánosságot biztosító interneten, a karmikus magamutogatási vágyaik kiélésében örömüket lelő (Puli Lilithje a X. házban!) ötven éves hülye gyerekeknek...
De persze, az internetnek nem ez, a beteg agyú, Puli féle magamutogatók gyűlölködés-kiélési lehetőségében áll az értéke és érdeme!

 

 

Bizony, bizony sokan becsapódnak mostanában ezzel a teljesen negatív Jupiter - Lilith együttállással az Ikrekben! Mondhatni, sokakat becsap mostanában az árnyék-énje, mint ezzel az oly szerencsétlenül (gonosz módra) önérzeteskedő Pulival is (A Tigris évében született a nyomorult, nyilvánvaló tehát, hogy miért nem képes elviselni a nála sikeresebb, vagy az övénél erősebb személyiséggel rendelkező személyeket. - Emlékezzünk csak, hogy még a nyilván Oroszlán beütésű Mórvai Krisztinának a "plasztikáiba" is bele kötött, nem csak az önérzete által elviselhetetlen férfi személyiségekbe.). Azt hittem már hogy le csendesedik attól, hogy a saját szomszédai vallottak ellene, anélkül, hogy azokkal akárcsak telefonon is beszéltem volna, amikor rám akarta kenni, hogy azok szeme láttára szájba vertem, illetve, amikor népszerűsítettem ama magasztosan papos "meglátását", hogy én egy gyermekcsinálási mániában szenvedő őrült vagyok, és nem is csináltam a gyermekeimet, hanem - És itt a lehető leg egzaktabb módon idézek: - "a világra basztam". De persze, egyrészt a X. házában álló Mérleg-Lilithje által jelzett erős exchibicionizmusa miatt nem képes helyt ülni, másrészt az ázsiai asztrológia által jelzett férfiasság-ellenes és személyiség-ellenes karmikus meghatározódása miatt. De még van egy asztrológiai tényező, ami miatt most éppen nem sarlatánozott le, hanem annál is jobbat talált és le patkányozott, mondván, hogy az, hogy meg hackeltem a blogjait, olyan magatartás, mint a patkányé, amely a ház falán be rágva-fúrva magát, be oson a gazda konyhájába és ott rágja szét az alattomban az emberi értékeket.

 

 

Talán azért vagyok asztrológus, mert az én elmémben semmi nem marad meg fogalmi, elvont képzeti szinten, hanem minden gondolat és szó éles képpé alakul. Így történt most is. Ahogy olvastam a Puli vonatkozó sorait rögtön az is láttam, hogy bent vagyok a sok éves tisztátalanság miatt rémesen bűzlő putrijuk szobájában és azonnal el fogott a hányinger. - Maksai barátom mesélte, hogy amikor Puli a feleségével be ment a Sepsiszentgyörgyi bíróság tárgyaló termébe, mindenki ki menekült onnan a jegyzőnek nevezett írnok és a bíró kivételével. Állítólag, még a Puli ellenfelei is! Inkább hagyták az ügyüket és a következő alkalomra fizetett ügyvédet fogadtak, aki a k9övetkező tárgyaláson köteles lesz a honorárium ellenében a teremben maradni.
Ennyit arról,hogy mennyire kívánkozom én egy a gonoszságában rothadó internet-betyárnak, az agybajos feleségével folytatott intimitásába be órozkodni.
De nézzük az éremnek a túloldalát... KI is volt az, aki 2OO4 április 15-én az Istennek sem akarta megérteni a magával hozzánk talán a zsarolási nyomaték növelése érdekében felcipelt őrült feleségével együtt, hogy semmi keresnivalójuk nincs a korábban többszörösen meg nem adott újabb kölcsönkérési igényével egy olyan családi otthonban, amelyben előző hajnalban született egy kisbaba? Ki is az, aki a másik intimitásába "bele barmolt"? (Hogy én is tanuljak egy másik, az árnyék-énje által szintén megvezetett személy szókincséből.) Kicsoda is a mások intimitásában turkáló "patkány" tehát? Sőt:kicsoda az, aki a gazdának neki támad, amiért az nem volt hajlandó a családjától elvonni a talán létező, de egyáltalán nem a "patkány" és a legalább is "furcsa nőjének" a közös pillanatnyi alkohol-szomja kielégítése érdekében meggyűjtött anyagi tartalékját oda adni?
Szóval a harmadik elem, amiért a Patkány-Puli kimászott a bűzös putrijából annak érdekében, hogy ismét rám támadjon, amiért nem hagytam magam tovább mocskolni általa, az a notórius önáltatása, amit a Patkány évében született személyekkel analogikus kapcsolatban álló Ikrek jegye gyakorlati erőterében: a 3. házban található, teljesen negatív Jupiterje számunkra, asztrológusok számára jelez. Nagy figyelem tehát kedves, a Patkány évében született, vagy az Ikrek - karmának bármiféle jelével a születési képletetekben született, személyek! Az önámítás még ezeknél is veszélyesebb - szégyenteljesebb helyzetekbe sodorhat mostanában az életnek a legváratlanabb területén is!

 

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Miből él a rágalmazó Nagy Puli?

Kozma Szilárd:

Miből él Nagy Attila Puli? - Mivelhogy 1O éve nem dolgozik.

Avagy: amikor a szélhámosság mestere szélhámosozik.

   Írásaiban, a saját maga anyagi fenntartásának a gondolatát is elutasító, de engem le szélhámosozó, sőt: le sarlatánozó(!), volt-besúgóval és jelenlegi misztikus anarchistával: Nagy Attila Pulival kapcsolatos egzisztenciális kérdéseim, már akkor fel merültek, amikor még nem kottyintotta el, hogy beteges munkaundora miatt, képes az agy-nyomorult felesége betegnyugdíjából élni. Íme az első, erről szóló írás:

    Miután a saját bemutatkozó közléseiből tudomásul vehettük, hogy a magát Pulinak nevező, alkoholista, volt-unitárius papból "szabad" tekergővé váló, anarchista Erdélyi Zen-buddhista misztikus sorsképletének a II. horoszkópházában álló és a teljesen negatív Szaturnuszával megerősített Vízöntő- Sárkányfarkának megfelelően, beteges munkaundorban szenved,
    és ehhez még az élősködő henyélés (ugyancsak az általa közzétett kifejezés!) misztikus filozófiáját is, mint egyedüli üdvözítő antropológiáját - (gondolom) a globális felmelegedéshez kapcsolt emberiség-szintű katasztrófának az egyedüli elkerülési lehetőségét - is megismerhettük e zseniális kullancs internetes közléseiből,
    aki ugyancsak saját valamikori közlése szerint, büszke arra, hogy több mint tíz éve, hogy nem dolgozott semmit, természetes, hogy - mint családfenntartó személyekben, ilyen esetekben általában - felmerült a bennünk kérdés, HOGY MIBŐL ÉL, KICSODA, VAGY KICSODÁK, HOGY TEHÁT MILYEN INTÉZMÉNY TARTJA ETETI ÉS RUHÁZZA ÉS TARTJA EL ÁLTALÁBAN, EZT AZ EMBERT?   
     Abból ugyanis, hogy valaki olyan kölcsönöket kéreget az ismerőseitől, amiket aztán soha nem ad meg, egy ilyen szűk térségben, mint a székelyföld, ahol a kullancs-mysztésznek a tartózkodási és "nem-tevékenységi" helye van, lehetetlen. És ha már az ő honlapján ez is meg van határozva, akkor tényleg komolyan kell venni azt, hogy ezzel a szélhámos kölcsönkérési technikával is maximum 4 vagy 5 éven át lehet megélni. Tovább semmiképpen nem. A feleségéről, szintén ő maga írja, hogy szálanként kunyerálja a cigarettát az állomás épülete előtt álló utazóktól, az tehát ki van zárva, hogy a felesége tartaná el, ha csak nem ő maga szedi el a mentálisan sérült asszonyától annak a szociális nyugdíját, vagy segélyét. Ő ugyanis szociális segélyt nem kaphat, amennyiben nem közmunkázik és ennek a lehetőségét éppen az ő munkaundorára vonatkozó közleménye alapján kell elvetnünk.
    Azt a feltételezést, hogy az esetleges jó módú öreg szülők tartanák el, szintén ki kell zárnunk, nem csak az ide vonatkozó emlékeink alapján, azokból az időkből, amikor még Nagy Attila nem volt az alkoholizmus rabja és ezért nem volt még Puli (Én ezen a nevén soha nem ismertem, amíg a rágalmazó - bosszúálló internetes hazugságával nem találkoztam, és Emiatt a Pulisága miatt sokáig nem is jöhettem rá, hogy ki is ez, az internetezés szabadságát szintén a Vízöntőben álló Sárkányfarkának, illetve a teljesen negatív Szaturnuszának megfelelően, vagyis maximális felelőtlenséggel kezelő jóakaróm?).    
    És akkor  hirtelen össze áll a pozitív Skorpió-Szaturnusszal rendelkező, író-asztrológusnak az elméjében a kép:
    Erdélyi kulturális és politikai körökben közhely az, hogy az itteni keresztény egyházak körében a katolikus papok közül sikerült a legkevesebb papot beszervezni a szekusoknak, a reformátusok körében, az átlagos aránynak megfelelő papot, az Unitárius papok között viszont, majdnem minden második személy a szeku által (is) fizetett pap volt.  Bíró József barátom, akik elsőnek kérte ki Csíkszeredában a szekus dossziéját a C.S.N.A.S- től (Consiliul National al Arhivelor Securitatii), mutatott egy olyan dokumentumot, amely arról tanúskodik, hogy őt még 1992-ben is figyelte - most már, persze, nem a Securitate, hanem annak a teljes jogutóda - a SRI. (Serviciul Roman, de Informatii), aminek a "létrehozása" (Igazából: teljes átmentése) érdekében az 199O március derekán a Marosvásárhelyi magyarellenes progromot, Iliescuék állami szinten megszervezték.
    Ezek alapján, illetve azok alapján, amiket ír, illetve, amire bíztatja a hozzá hasonló, gyenge jellemű székely fiatalokat, és persze, amilyen züllesztő "kifogásokat" írt a székely területi autonómia megszerzéséért folytatott törekvéseink kapcsán, egy pillanatra sem kétséges, hogy Puli - Attila is egy ilyen, a SRI által tovább munkáltatott és fizetett "régi állomány", és azért lehet neki ilyen szabadon, még az interneten köznyilvánosság előtt is elhencegve ezzel, abszolút nem dolgozva, vagyis semmiféle - önfenntárást és családfenntartást biztosítani hivatott gazdasági jövedelmet hozó - munkát nem végezve, "élni". Hiszen világos, hogy a Székely autonómia  ügyének a leg nagyobb kárt éppen úgy lehet tenni, ha a magukat székelynek nevező személyek irkálnak ilyen demoralizáló "filozófiákat" az autonómia elérését célzó gyakorlati - politikai törekvések "hiábavalóságáról". - Tessék elolvasni kérem, a Puli Kullancs által székelyföldi zsarnokoknak nevezett, helyi zsarnokokról szóló írását, amelyben azt fejti ki, hogy azok már most is a nagy román zsarnokok kezére játszanak!

            Ma már tudom, hogy mind a két feltételezés igaz: ez a szégyentelen emberi kullancs egyrészt a mentálisan nyomorék felesége nyugdíjából, másrészt a valamely román árnyék-hatalmi szervtől (Az én első számú gyanúm szerint a HARKOV-tól) kapja azt a pénzt, ami elég neki, hogy gyermektelenül egyik napról a másikra a felesége szüleitől öröklött kis putriban (Én soha, még csak véletlenül sem is jártam olyan vékony falú, kicsi házban, amilyenben a székely ember még az állatait sem tartaná.) el tud éldegélni, és még a X.-es horoszkópházban található Lilithje által jelzett exchibicionizmusának is eleget téve, az internet különböző portáljaira pakolgatni a senkit nem érdeklő pulis "bölcsességeit".  

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Nagy Attila Puli, megkérdezhetné

Kozma Szilárd asztrológus: Nagy Puli, megkérdezhetnéd végre a lelkedet!

 

A misztikus szakértelmed fitogtatása helyett - Amiről ismételten kiderűlt, hogy nem is létezik, mert mindössze a zagyva misztikus sejtelmeid, vagyis a dilletantizmusod hozta létre! - benézhetnél végre abba a bosszú szomjas, sötét Skorpiói lelkedbe, Besúgó - Pulika, és meg kérdezhetnéd magadtól, vagyis a nagy szakértőtől, hogy a fél életműved (Lásd a hipokrita Nagy Puli állítólagos spirituális blogjait a blogter.hu- n, vagy a www.virtuson... ) miért is szól arról, hogy "Kozma Szilárd asztrológus" mekkora szélhámos és sarlatán?  - Amikor valójában gőzöd nincs az én munkámról egyrészt, másrészt soha nem ártottam neked semmivel, azon kívül, hogy Bálványoson azt tudván, hogy te komoly családapa vagy és komoly erkölcsű pap, a te sör-adagodat is udvariasan előre kifizetve, meg kértelek, hogy vegyél sört a társágnak - nem rejtve véka alá azt sem, hogy ama kedves hölggyel kettesben maradhassak, akinél azután te jó besúgói szokásodhoz híven, utólag bemocskoltál...

     Meg kérdezheted a húsz éven át reggeltől estig alkoholba mártogatott, de attól függetlenül is, a velejéig romlott Skorpiói lelkedtől, hogy miként is van az, hogy én, akit úgy be mocskoltál, hougy a hölgy még csak szóba sem akart állni velem másnap, az esetet elfelejtettem és azt követően is, hogy ez az aljasságot elkövetted, én megbocsátottam - elnéztem...- és hajlandó voltam neked több rendben is vissza nem fizetendő kölcsönöket adni és veled a lakásomon, ahova fel fel járogattál e kölcsönökben reménykedve, barátilag elbeszélgetni, miközben te évekig forraltad az aljas skorpiói bosszúdat?  Kérdezd meg hát végre ott legbelül a még esetleg létező millimikomnyi lelkiismeretedet, hogy csakugyan jogos volt-e az a sok mocsok és aljasság és a családom gazdasági tönkre tétele céljából eltékozolt energia, csak azért, mert akkor még nős embernek és erkölcsös de éppen pénztelen kispapnak tudván, meg kértelek szépen, hogy menny el sört vásárolni? - Vagy azért hogy meg tagadtam a további potya-adományokat, mert abban a helyzetben éppen nem tehettem mást?  Nem-e jobb lett volna hagyni a fenébe az egész bosszú-vágyadat, már 2OO4 áprilisa után, hiszen akkor én sem foglalkoztam volna veled és soha nem jöhettem volna rá, mivel nem is érdekelt volna, hogy a diktatúrában a szekus besúgóm voltál, hogy tehát barátság címén azzal a szándékkal közeledtél hozzám, hogy rólam is szekus jelentéseket írhass?

 

http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Attila Nagy (Puli) a hazug próféta

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus: Attila Nagy (Puli), az aljas gonosztevő üzelmeinek és zavarosan misztikus lelki világának (tudatos és fekete önkéntelen mágiázásainak) a teljes leleplezése itt:

www.youtube.com/watch?v=vm4bElrkL4U

TOVÁBB

Kozma Szilárd: A lehetőségeknek a felelősség nélküli kihasználásának a következményei

A gonoszkodásra való lehetőség kihasználásának a hosszú távú következményei

 


    Széll János István barátomtól, az internetre feltöltött biztos bizonyítékot kaptam arra, hogy a felesége Kökös község végi omladozó putriájban éldegélő Nagy Attila Puli nevű, volt unitárius pap, aki az interneten létre hozott különböző blogjaiban vallásos anarchikus  prófétának (Sic!) nevezi magát, miközben mindössze egy közönséges munkakerülőből lett internet-betyár - végre-valahára! - diagnosztizálható módon is behülyült a notórius alkoholizmusát felváltó és tíz éve intenzíven átélt absztinens valóság-tagadásába, igazság-gyűlöletébe.  

    Annyira elment a magát Pulinak nevező, misztikus örményünknek az esze, hogy a sátáni gonoszkodásával magára vont őrületében arról hallucinál, hogy én annyira jól értek az informatikához, hogy hackelni is tudok! Bevallom őszintén, hogy amíg vele bajlódtam, tényleg nagyon szerettem volna érteni a hackeléshez, hiszen rengeteg lelki gyötrelemtől meg menthetett volna, és rengeteg időt és energiát megspórolhattam volna, ha egyszerűen tönkre tudom tenni a blogjait. Akkor nem kellett volna annyi, de annyi rávilágító és védekező - magyarázkodó cikket írnom róla, nem kellett volna eltöltenem azt a rengeteg időt és nem kellett volna arra szánnom sok - sok energiát, hogy a Puliunka a minden szempontból nyomorult kilétét és a merő hülyeségből eredő, gazdasági tönkretevésemet célzó sötét szándékait leleplezzem!
    De sajnos nem tudok heckkelni és a dolgot ilyen egyszerűen elintézni és miután az idén tavasszal a különböző internetes fórumokhoz több levelet is írtam - teljesen hiába! -, annak érdekében, hogy szedjék le Pulinak a rólam szóló hiteltelenítő rágalmait, több, a szakmát jól ismerő barátomat felkértem, hogy heckkeljék meg a Gonosz azon web-oldalait, ahol engem gyaláz és szakmailag hiteltelenít, hiszen világos volt, hogy miatta rengeteg potenciális rendelőmet elveszítem. Barátaim mind azt mondták, hogy sajnálják, de nem értenek annyira a szakmához, hogy ennek a baráti kérésemnek eleget tudjanak tenni, noha szívesen meg tennék, ha tudnák, mert igazam van. Még Maléth Zsolt barátom (A magyarországi honlapjaim alkotója) informatikát végezett zseniális szeretője sem tudott ebben segíteni.
    Nos, [b][u]úgy látszik, hogy az Úristennek (Az Igazság Isteni szellemének) sikerült, az amit a barátaim informatikusi képzettségének az irányultsága (Ők nem a hackkelésben kívánnak jeleskedni, tehát nem fektettek arra hangsúlyt, hogy ebben képezzék magukat!) nem tett lehetővé![/u][/b]  

- Íme a Kerge Próféta fantazmagórikus "helyzetjelentése"  :lol:  :lol:  :lol:  (Kérésem: Ha valaki még esetleg rá akad az interneten ilyen gyöngyszemekre, kérem szépen, küldje el nekünk bizalommal, hogy a spirituális gonoszság hosszú távú és mély bizonyítékaiként közölhessük)  :

 

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Nagy Attila puli, nevetségesen kettős erkölcse.

Kozma Szilárd:

Attila Nagy Puli – Prófétával való találkozásom következményei és következtetései. 7

Az anarchista próféta, mint a diktátor-buktató hős: Tóásó Előd jó barátja és „pártfogója”.

 

     Ha már annyit irka - firkálsz (Persze, hiteltelenül) a szellemi világról és a szellemi erőkről és a Hamvas Öt Géniuszából átnyalt ősi spirituális archetípusok mintáiról, amiket szerinted is, akárcsak Hamvas Béla szerint (Akit máshol velem együtt becsmérelsz egyébként...), meg kellene ismernünk és át kellene vennünk, illetve amelyekkel azonosulnunk kellene az életünk során, kérdem én tőled, drágalátos Nagy Attila próféta, hogy hol van benned, hova lett belőled az apa, illetve az ATYA - archetípusa? Hova lett belőled a legnagyobb és a legfőbb Archetipus mintája, a Nemző és a Megváltó Istené? Nem, hogy magadba fogadnád és azonosulnál vele, de még csak kívülről sem tiszteled, sőt: a gyakorlatban gyalázod és megbecsteleníted! – Mert, azzal, és amiatt kezdted a sötét és gyalázatos Skorpiói bosszúvágyadból ellenem indított internetes hadjáratodat, hogy magasan tojtál a frissen (otthon) szülő felesége és a néhány órája a világra jött újszülöttje nyugalmáért  aggódó családapa érzéseire és gyalázatos módon, tovább is, azon erősködtél, hogy adjak nektek minden áron, legalább a Gyergyóba való utazásotokhoz szükséges pénzt! És amiért az adott körülmények miatt (újszülött gyermek érkezése a családba) nem tudtam és nem is akartam adni, te éveken át gyaláztad és meg próbáltad tönkre tenni, de legalább is, gazdaságilag el lehetetleníteni a bennem levő, kizárólag a családjáért élő – dolgozó  http://kozmaszilard.com/category/koszon337_levelek/ édesapát! (Még csak üdítő ital fogyasztását sem engedem meg magamnak, nem, hogy cigarettára, kávéra, alkoholos italra, vagy más érzéki élvezetet okozó anyagra költeném a pénzt és a munkámon – hivatásomon kívül semmiféle un. hobbinak, egyéni élvezetnek nem hódolok, a karatézáson kívül, de azt is egészségi célból első sorban és persze: hogy ott is együtt lehessek a gyermekekkel.) Sőt: te egyenesen gyermekcsinálási komplexusban szenvedő férfinek neveztél, amiért nem ellenkeztem - mint te ugyebár egy egész életen át az isteni teremtési törvényekkel szemben, és alázattal fogadtam a gyermek áldást és azt állítottad, hogy ezt is a szerinted „beteges” férfiasságom miatt tettem. (Mármint azt, hogy a feleségemmel, majd az élettársammal együtt elhárítottuk az isten áldása elleni orvos-technikai védekezési módszereket.

    Mivel a sok gyalázatért, amit igazi ok nélkül, sunyi skorpiói bosszúvágyad kielégítési céljából velem éveken át elműveltél, „a népét védelmező”, fölöttébb igényes, sőt: egyenesen finnyás lelkű, spirituális erkölcs- csősznek adván ki magadat, éveken át mocskoltál, rá kényszeríttettél arra, hogy alaposan ki tanulmányozzam a tudattalan reflexeidet mozgató karmádat (a horoszkópodat), hát én igen is, meg tudom mondani azt, hogy hova lett a benned levő potenciális apai archetipus, besúgó Nagy-pulika: lenyelte a sorsképleted II. horoszkóp házában álló teljesen, de teljesen(!!!!) negatív Szaturnuszod (Többek között az atya és a törvény őserejét - mert hát a felelősség őserejét megtestesítő bolygó! ) által jelzett, minden nemű felelősségtől való iszonyatra, és minden nemű lelki és szellemi (normális emberi!) elköteleződéstől való félelemre, attól és azoktól való menekülésre és persze: az ingyenélésre, a terméketlen anarchiára, a rendetlenségre és lustaságra való mély karmikus ösztönöd!

    Hol van tehát az apa archetípusának a akárcsak a külső, személytelen tisztelete is belőled, nem, hogy az azzal való azonosulási vágy, késztetés és akarat, amiről az interneten, mint nemzetmentő próféta prédikálsz? - Lenyelte a bohém alkoholista züllési vágy, majd a steril közösségi - társadalmi közegben való, ellenállhatatlan feltűnési viszketegség, a könnyű és a könnyelmű életre való beteges sóvárgásod (Mérlegben a Lilithed!), aminek engedtél, nem csak fiatal korodban és nem csak meglett férfi korodban, hanem egy egész életen át!

   

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Ellentétek és ellenségek, avagy a Poloaritás Egyetemes Törvénye

Ellentétes nézőpontok.
Mert: "Akinek van, annak adatik és akinek nincs attól elvétetik" (A szeretete és az esze...)
És: "Az elsőkből lesznek utolsók és az utolsókból lesznek elsők."
- Így dolgoznak együtt a Polaritás, a Kiegyenlítődés, a Fejlődés és a Szeretet Egyetemes Törvényei.
Ti., hogy ami az egyiknél az egészséghez és a boldogsághoz vezet, az a másiknál az őrülethez
és az elkárhozáshoz vezet.

Íme a két egymással szögesen ellentétes, "élő példa":

1.)  Szombaton reggel kaptam egy segélykérő levelet (SOS címmel!) egy volt rendelőmtől, akinek azonnal válaszoltam.
Egészen pontosan: amelyben jól megszidtam. Ez lett az eredménye:
 

"Köszönőlevél Kozma Szilárdnak a szintetikus - beavatási horoszkópom elkészítése után:

Miért készíttessünk horoszkópot Kozma Szilárddal?

Azért, mert olyan dolgokra tud rávilágítani, amelyeket sehonnan máshonnan meg nem tudhatunk. Én előtte rengeteget kutattam, mindenféle ezoterikus - mágikus praktikával, technikával, irányzattal megismerkedtem. Arra rájöttem, hogy életünket az egyetemes törvények irányítják.
Megtanultam a használatukat, értem is el sikereket, de van egy törvény, amelyet Szilárd nélkül nem sikerült megfejteni. Ez az ok-okozat, vagyis a karma törvénye. Megfigyeltem, hogy állandóan hasonló helyzetekbe kerülök, ugyanazok a dolgok történnek velem és ismerőseimmel is, csak a helyszínek és a személyek változnak benne.
Azt is megfejtettem, hogy ezt a tudattalanom okozza. Vannak megerősítések, tudattalan változást ígérő praktikák, de egyik sem vezetett sikerhez. Szilárd horoszkópfeltárásából értettem meg, hogy mindenkit a karma, tehát az önműködő mágikus képzelete irányít. Ő mondta meg az okokat és gyakorlati megoldásokat is kínált problémáimra.

TOVÁBB

Kozma Szilárd, mágikus napló

Nagy Attila Puli: a Nagy Mágikus Ellentét,

avagy az árnyék-énem külső megtestesítője.

 

     A Hargita lábánál fekvő, Szécseni (Így hívják a város felőli erdőalji vidéket) halastavak partján, ahol remélem, hogy a patrisztikus keresztények módjára önmagamat végre kihalászom, lehűlt az idő. Ezért a nagyobb gyermekeket is beköltöztettem, Ividő és Viola haza költözése után, a városközponti tömbház-lakásba. Én viszont, vissza jöttem, hogy továbbra is a sátorban aludjam ki magam, és a holnap reggeli karate-edzés után, illetve a következő napokon feloldjam a volt-feleségemnek a család-elhagyása óta beállt félelmemet, és ezzel megoldjam a három héttel korábban folytatott rövid éhségsztrájkom után végre egészen tisztán körvonalazódott, és egyben az életemnek is talán a legnagyobb spirituális problémáját. És ez nem más, mint a gyermekeim féltéséből eredő anyagi szükségtől, illetve az egyelőre miattuk végzetesnek érzett gazdasági szűkösségtől való nagy félelmem.

 

     Több helyen megírtam már, de most újból aktuálissá vált felemlegetni, hogy író-mérnökként, az asztrológiát (sajnos: megvetően...) még azt követően is elutasítottam évekig, hogy a Hamvas Bélai életmű különböző tanulmányaiban és esszéiben, nem csak azt olvastam, hogy az pozitív szellem-megismerési tevékenység, de egyenesen „szent tudományként” szerepel! A belém nevelt asztrológia-ellenes értelmiségi mentalitásom falát végül is az rombolta le, hogy az életem egyik – persze, betegségekkel kísért - legnagyobb és talán legveszélyesebb sorskrízise közepén, tehetetlenségi-érzetemben és tudatomban már – már az életemről való lemondáshoz is közel álló lelki állapot határán, egy olyan metafizikainak hirdetett előadáson vettem részt, ahol az előadó éppen a Skorpió jegyében született és a Skorpió-karmával rendelkező személyek jellegzetes betegségeinek a lelki – szellemi (A Skorpió- természetnek megfelelő mentalitás béli) okairól beszélt. Nos, ott már nem volt tovább amit és amiért tagadni, mert a skorpióra jellemző betegségek, ha félig kigyógyultan is, de testi fájdalom szintjén még jelen voltak a szervezetemben.

    A Hamvas-művekből elsajátított, személyi hibabelátáson alapuló önelemzéseim alapján is világos volt számomra, hogy azok, az, előbb- utóbb a „jellegzetes” betegségekhez vezető, hibás mentalitások is, amelyekről az előadó beszélt, egytől egyig, mind jellemzők rám. – És csak ettől kezdve néztem utána annak, hogy mi is hát a helyzet a Hamvas által számomra addig bosszantóan sokat emlegetett asztrológiával. A regénybe illő további történet, a jelenbeni mondanivalóm szempontjából nem érdekes. De az igen is érdekes, sőt: igen fontos, hogy egyáltalán nem azért lettem asztrológus, mert ez, a székelyföldi lakosok, de a komolynak képzelt székely-értelmiségi öntudattal rendelkező személyek körében is szélhámosnak ítélt foglalkozás a könnyű megélhetési lehetőséggel kecsegtetett volna. Sőt: az, hogy ebből a mesterségből, és főképpen amennyiben azt az addigi jó hírnevem megőrzésének az igényével akarom gyakorolni, Erdélyben, de főként a székelyföldön iszonyú nehéz megélni, már az első gyakorló asztrológusi kísérletezgetéseimből  kiderült. Hanem elsősorban igen is, azért fogtam bele, mert az asztrológia, vagyis az első személyi horoszkópomból megszerzett információk segítségével, a szó szoros értelmében, megmenthettem az életemet. Később meg, annak a segítségével rendeztem is, az életemet. Azért fogtam tehát bele, mert kiderült a számomra, hogy végső soron, ez volt az, a minden lét-megismerési és személyes sorskérdésemre választ adni képes „szent tudomány” , amit azelőtt a fizikában, a biológiában, a filozófiában, pszichológiában, majd a teológiában kerestem.

    De persze, ha egészen őszinte vagyok magammal szemben, akkor azért is, mert a végett, hogy akkor még annyira sem tudtam helyesen írni magyarul mint most (első osztály első napjától végig román nyelvű iskolába és főiskolákon tanultam), és a kilencvenes évek elején, amikor még nem volt számítógépem (vagyis amikor még nem helyesírás-javító programmal rendelkező számítógépen írtam), egyetlen romániai magyar szerkesztősége sem volt hajlandó állandó és belső munkatársaként alkalmazni, annak ellenére, hogy mint „külsőstől”, mikor néhány hónapos szerződéssel, mikor szerződés nélkül, de szívesen közölték a riportjaimat, interjúimat és cikkeimet.

   Szóval asztrológussá, elsősorban az évek óta várt és keresett „rátalálásból” lettem. – Ez volt az életem és sorsom fő problémás-kérdéseire választ adni képes tudomány, tehát a mindentudás-forrás, amit már kamasz korom óta kerestem! Másodsorban egyszerre szellemi és egzisztenciális szükségletből is asztrológussá kellett lennem, amennyiben kitartok azon kamaszkori álmom mellett, hogy író akarok lenni. És ezt azért, amiért akkor még mindig nem tudtam magyarul helyesen írni, és így nem vettek be egyetlen szerkesztőségbe sem. Az építőmérnöki diplomám megszerzése viszont, egy, a kommunista diktatúra alatti,„párton kívüli” sorshelyzetemből fakadó, szellemi és egzisztenciális szükséghelyzet eredménye volt. Ezért ezzel semmiképpen nem akartam továbbra is „vissza - élni” (Lásd a visszaélés fogalmunk metafizikai értelmezését: spirituálisan vissza felé fejlődni.) a demokratikus új rendszerben.

    És nem csak azért mert egyetlen akkori Románia magyar újság, heti-, vagy havi lap szerkesztőségébe sem akartak állandó belső munkatársként felvenni, de akkor úgy képzeltem, hogy ez, a kényszerű irodalmi pályán kívüli helyzet, valójában az irodalmi-spirituális fejlődésemet is szolgálja, hiszen, mint ténylegesen sorsfigyelő és sorsértelmező „szellemi munkás” egyrészt a legvalóságosabb valósággal: a sorssal foglalkozhatok, másrészt nem voltam kitéve egyetlen főszerkesztő, vagy igazgató, vagy laptulajdonos, befektető, stb. esetlegesszeszélyeinek, önkényes elképzeléseinek arra vonatkozóan, hogy mit és miért ne írjak, illetve ne úgy írjak, ahogyan én azt helyesnek tartom. Stb.

 

   Tehát: még csak asztrológus sem azért lettem, mert a ködös álmaimban ez a hivatás valamiféle könnyű megélhetési lehetőségként jelent volna meg a számomra, hanem, amint írtam, elsősorban azért, mert végül is, a szellemi alkatomnál fogva, az irodalmi önkifejezési lehetőség mellett, mint lényegi sors- és valóság-megismerési lehetőség a leginkább vonzott és ezt tartottam a legjobb szellem-megismerési lehetőségnek. És másodsorban, de szintén nem a „könnyű és felelőtlen” munkával való pénzkereseti lehetőség gyanánt, az első osztálytól román iskolákban való értelmiségi képződésem következtében: a sajátos sorshelyzetem miatt.

    Amennyiben tehát ezt sikerült megérteni és az, aki e sorokat olvassa, esetleg még el is tudja fogadni ezt a vallomásomat, tehát ezzel úgymond a bizalmába fogad, akkor, kérem szépen azt is elhinni, hogy időközben nem, hogy megtagadtam volna és egzisztenciális okokból pl., elárultam volna azt, amit a szellemi – tehát: az erkölcsi! - hitelesség fontosságáról és szükségéről a Hamvas Bélai életműből korábban a magaménak érezve, magamévá tettem, hanem az elején, családi gondok nélkül, majd később, családapai felelősségemben is, még inkább fontosnak ítéltem és teljesen a magaménak érzem és értem!

    Sőt: éppen az asztrológia hatására, egyenesen egzisztenciális feltételként állítottam magam elé a személyes hitelességet. Hiszen amint haladtam az életben és a sorsomban előre, egyre világosabb lett a számomra, hogy azzal a súlyos karmával, amivel a világra jöttem, nem engedhetem meg magamnak az önámítás luxusát, azt, hogy létfontosságú tehát számomra az, hogy elsősorban önmagammal mindig egyenesben legyek. Hamvas kifejezésével élve: hogy önmagam számára autentikus legyek.

    Hiába törekszik ugyanis valaki külső hitelességre, ha önmaga előtt, belül nem hiteles. ugyancsak Hamvas idézi számtalanszor Nietzche-nek azt az aforizmáját, ami szerint: „Elenyészően kevés az, hogy mennyit hazudunk másoknak, ahhoz képest, hogy magunknak mennyit hazudunk.” Márpedig az a személy, aki nem csak azért igyekszik minden nehéz sorskörülmény ellenére becsületes maradni mert egész gyermekkora, fiatalkora és néhány év az érett férfii korából is, a Ceausescu féle román kommunista diktatúra fekete hazugság-mákonyában telt el, amitől az élete hátra levő részére elégségesen megundorodott a félrevezetéstől, hanem azért is, mert metafizikusként („Önkéntes” és ha kell: önkényes Hamvas-tanítványként) felfedezte és megtanulta, hogy egyes-egyedül a tárgyi valóságnak megfelelő igazság az a szellemi erő, ami a karma-rabságából felszabadíthatja az embert, annak soha, egyetlen józan gondolatával, tettével, vagy szavával sem szabad elárulnia, a tárgyi valóságnak megfelelő igazságot.

    Erről, a húsz évvel ezelőtt határozottan felvett és azóta is tartott szellemi – erkölcsi alapállásra való (erkölcsi!) törekvésemről, nincs szándékomban többet írni, nem tartom ildomosnak azt úton – útfélén bizonygatni. Aki az iménti állításom felől meg akar bizonyosodni, és az ide vonatkozó magatartásomról, eljárási alapállásomról meg akar győződni, olvassa el a honlapjaimon található cikkeimet és tanulmányaimat és az asztrologosz.com c. portálomon található asztrológusi és családapai tanácsaimat, hozzászólásaimat, valamint a szintén a honlapomon található, régi ügyfeleimtől kapott köszönő-leveleket. Sőt: amennyiben alkalma és lehetősége van erre, a szintén a Hamvas által szükségesnek vélt és a szellemi – spirituális élet előfeltételeként felállított erkölcsi alapállás szerint élő Csíkszeredai, Sepsiszentgyörgyi, Székelyudvarhelyi, Kézdivásárhelyi, vagy Kolozsvári barátaimat is megkérdezheti, mivel ők egészen közelről, úgymond a hétköznapi élet szintjén ismernek.

    Hogy miért tartom most mégis fontosnak mindezt a végső soron kényelmetlenül és szemérmetlenül, ha nem éppen: szégyenletesen ható magyarázkodást leírni? Mágikus okból: Azért, mert él az Erdélyi Kovászna megyei Kökös községben egy magát valamiért újabban Pulinak nevező, Nagy Attila nevű, előbb a Gyulafehérvári katolikus teológiáról a pappá avatása előtt önként kiugrott (Később tudtam meg, hogy a Gyulafehérvári teológián a pappá szentelés előtti kilépést a szekuritate által besúgónak beszervezett növendékek gyakorolták.), majd később a papi tisztségéből a hívek kérésére az egyházi elől-járói által kirúgott gyermektelen – gondtalan...- férfi, aki egy az egyben, az én Árnyék-énemnek a küslő megtestesülése!

   Ez az Attila - Puli, állítólagos volt barátom (Kifejezetten ő kérte a mai László Zita színésznőt, az akkori szerelmemet, hogy mutass őt be nekem, mert szertne velem metafizikáról beszélgetni.), amiatt, hogy miután ki rúgták az eklézsiáról, a negyedik alkalommal, már nem adtam neki olyan „kölcsönt”, amit ő korábban soha nem fizetett vissza, sötét bosszút állt rajtam.

    Előbb csak egy nevetségesen hiteltelen cikkecskét írt az árnyák-énem rólam, aminek a címe: „Kozma Szilárd viselkedése egy beteggel szemben”, és amit valahogyan sikerült ennek a magát Pulinak nevező Nagy Attilának az interneten az én nevemnél megjelenő cikkek között az első helyekre feltornásztatni. Ez, a sötét bosszúból írt, rágalmazó cikk, minden szavában a gyakorlati – tárgyi valóságnak ellentmondó, alaptalan vádakat és hamis állításokat tartalmaz. Tehát, a gyakorlati valóság szintjén, egyszava sem igaz!! Hiszen asztrológusként én gyógyítással egyáltalán nem is foglalkozom. Az teljesen más kérdés, hogy az asztrológia analógiák alapján, én bárki számára meg tudom mondani a betegségeinek a szellemi-lelki mentalitásában gyökerező okát, tehát adott esetben azt is, hogy miképpen szabadulhat meg a betegségétől egyszerűen az illető életterülethez vagy életjelenséghez való viszonyulása megváltoztatásával, életformája, illetve az általános magatartási formája gyökeres megváltoztatásával. De én nem vagyok gyógyító és hozzám soha nem is jönnek beteg emberek! Be sem engedném őket a lakásba, a négy kiskorú gyermekem otthonába!

     De azért is álnokság ez a cikk, mert az egyedüli „beteg ember”, akit én az otthonomba (véletlenül!) mégis beengedtem, az éppen a Nagy Puli Attilának, az első találkozásunkkor éppen kékre – zöldre vert, ittas felesége volt. Róla is, csak azt követően derült ki, hogy pszichiátriai kezelésre szorul, amikor egy bika rámenősségével meg akart győzni arról, hogy a harmadik lányunknak az éjszakai (otthon)születése ellenére, adjak nekik pénzt kölcsön. Aztán elmagyarázták, hogy ők útban vannak Gyergyó (Vagy Udvarhely?) felé, de az előző esete valamiért nem folytathatták az útjukat, hanem beugrottak egy csíki ismerősükhöz, ahol éppen valamilyen ünnepély volt, amihez anyagilag nekik is hozzá kellett járulni és így teljesen pénz nélkül maradtak... Nekik azonban fontos, hogy azonnal tovább utazzanak, mert, hogy ő beteg... Milyen beteg? Agy problémái vannak, stb. (Agybeteg? – gondoltam magamban. De hát akkor miért iszik alkoholt?) Pénzt most nem tudok adni, mondom, mert az nekünk sincs, de a sorsképletébe bele nézhetek  – úgy mind korábban többszörösen Attilának – és a betegsége igazi, karmikus okát megmondhatom. Persze, ez a fajta segítségem nekik egyáltalán nem kellett...

   Tovább nincs is, amiért meséljem. Még néhányszor és búcsúzáskor is, próbálkoztak a kölcsönkéréssel, és én már arra sem emlékszem, hogy volt-e esetleg valami pénzünk akkor a háznál, hanem csak arra, hogy éppen a Turula születése másnapján jöttek. És, hogy abban az időszakban kezdték közölni néhány héten át egy helyi lapban fél oldalas terjedelemben az un. heti horoszkópjaimat – amelyek persze, nem jóslatokat tartalmaztak hanem karmikus pontok szerinti spirituális tanácsokat és időminőség-leírásokat a konstellációk szerint – és ami akkor éppen, hogy szintén az anyagi csődbe jutástól mentett meg.

    Pulinak, illetve a velem ijesztően rámenősen viselkedő feleségének, akkor éppen nem adhattam tehát olyan, soha vissza nem fizetendő kölcsönt mint az előtt többször is adtam a férjnek. Ha lett is volna akkor éppen pénzünk akkor sem adhattam volna oda – hiszen egy gyermek születése, akkor is sok kiadással jár, ha otthon és nem a korházban születik. - És ez lett a vesztem. Amikor ugyanis Nagy Puli Attila, az interneten a harmadik és a negyedik lejárató cikkét is megjelentette rólam, amelyben meglepő tájékozottságról, sőt: aprólékos dokumentáltságról(!) tett  tanúbizonyságot, mind az asztrológusi, mind az írói tevékenységemet illetően, de amely tájékozottságot arra használt fel, hogy a valós tényeket néhány foknyit elcsavarva majd e csavart állapotukban is önkényesen értelmezve, gátlástalanul hazudozzon róla, erősen gyanússá vált számomra ez a mindig „majdnem helyes” dokumentáltság. Hát jól utána gondoltam annak, hogy én mikor és miket is beszélgettem vele, illetve, hogy mikor, milyen  alkalommal, és milyen helyzetekben találkoztam vele?

    Nem akarom az olvasót fárasztani az emlék vissza- pörgetés közbeni tény-összefüggések összeállásáról, de egy adott pillanatban rájöttem, hogy csakis egy olyan ember rendelkezhet rólam olyan jellegű, abszolút pontos és részletes tárgyi információkkal, akit ezért az aprólékos adatgyűjtő munkáért valaki meg is fizeti, illetve valakik meg fizetik. Hiszen másként, sem gyakorlati lehetősége, sem ideje nem lenne erre. De legalább is csak az, aki benne van valamiféle, az én szoros megfigyelésemmel és megfigyeltetésemmel járó, ellenem szőtt komplottban. Kézenfekvő volt tehát, hogy Attila azért kezdeményezett velem valamikor „barátság” kötést, mert akkoriban a szekuritáte besúgója volt.

   És csakugyan, az idén (2O11) tavasszal  lehetőségem is nyílt a „Poetul” című konspirációs név alatt nyitott és tizenkét éven át vastagított szekus – megfigyelt személyi ügycsomóimat alaposan áttanulmányoznom. Kétséget kizáróan meg győződhettem tehát, hogy egy másik katolikus teológus – tanonccal, Balázs F. Attilával együtt, aki szintén a pappá szentelés előtt hagyta ott a katolikus papképző főiskolát, Nagy Attila is, többek között, rólam is írt besúgói jelentéseket a szekuritatenek. Miután az asztrologosz c. portálomnak a humor-rovatában ezt, a steril életet folytató (gyermektelen, másfél évtizedes munkanélküli és végső soron életcél nélküli!) személyt, vagyis az interneten létrehozott különböző misztikus blogjaiban és rágalmazó cikkeiben az ő személyi munkaiszonyát és notórius naplopói –koldulói mentalitását sajátos életvezetési ideológiaként, sőt: filozófiaként hirdető Nagy Puli Attilát, mint volt besúgómat lelepleztem és a szintén az interneten megtalálható adatai szerint felállított sorsképletét a munkaundora szempontjából, mint az ő meghaladni való karmikus sajátságaként értelmeztem, ez a valamikor rólam besúgói jelentéseket gyártó személy, el kezdett mindenütt, ahol csak az interneten a nevem felbukkan sarlatánnak megnevezni, sarlatán-asztrológusként jellemezni.

    És nem csak a Nagy Puli Attila név alatt, hanem, diverzánshoz illő módon, mindenféle álnevek, illetve az internet kultúrában „nick-nek” nevezett fedőnevek alatt. Amikor éhségsztrájkba kezdtem a  Főként: a sarlatánozást gyakorolta leginkább. Ebbe a szóba Nagy Puli Attila valósággal szerelmes lett, de az is lehet, hogy, utolsószalmaszálként kapaszkodik bele a Sarlatán fogalomba, amelyet már – már az én egyenesen és kizárólag azén személyemmel szinonim kifejezésként használ. Gondolom, abból a célból, hogy ezzel, az én emberi tisztességemnek és szavahihetőségemnek a hitelteleintésével, semlegesíthesse azt, hogy miután elolvastam akorábban rólam írt rágalmazó cikkeit, lelepleztem őt is, másokkal együtt, mint az egykori szekus besúgómat. Tette ezt, mikor a saját neve alatt, józanul, vagy agyalágyultan, még a Kökösi polgármesternek a - teljesen témán kívüli! - állítólagos részegeskedéseit is bele keverve, mikor a nevetségesen átlátszóan a „besenyői pistabácsi”, a „katinka”, a „farkasloki”, a „feri”, a „hívő” és a többi, fedőnevek alatti „hozzászólásaiban”, amelyek vagy az első olvasásra lelepleződtek,mert bennük volt a Nagy Puli Attila szerelmes szava, az említett Sarlatán, vagy azért, mert a sajátos „vélemény”illetve „hozzászólás” értelme ellentmondott annak a magatartásnak, amit az ember egy normális „Pista bácsitól”, vagy egy magát gazdagnak hirdető, gőgös Farkaslaki erdő-írtó bérestől, fakereskedőtől elvárna.Le is leplezte Nagy Puli önmagát, azonnal, ahogy ezeket a logikai ellentmondásokat felfedtem, és persze, elkezdett, mikor Szentistváni vallás-erkölcsi ideológiákkal előhozakodni, mikor hatszázhatvanhatozni. Vagyis, olyan misztikus fogalmakat használni, amelyeknek a metafizikai jelentésének az ismeretét úgy-e, sem egy internetező „besenyői pista bácsitól”, sem egy négy gyermekes farkaslaki erdővágótól (akiknek Puli ki adta magát) nem lehet elvárni.

II.

 

Kedves, volt-besúgóm, magát valamiért Pulinak neveztető Nagy Attila!Nem szoktam a hozzád hasonló káromlóknak válaszolni, de a te itteni hozzászólásodéppen abból a tájékozatlanságból fakad, mint sok más (gyáván anonim...) hozzászólóé,ti., hogy nálam jóval fiatalabb vagy és amikor a kommunista diktatúra alatti időkbenLászló Zita színésznő társaságában találkozgattunk, a gyermekkoromról nem kérdeztélsemmit mivel erre nem voltak kíváncsiak a szekus tartó-tisztjeid. Ezért, a személyemmelkapcsolatos értesülésekben hiányosan tájékozott maradtál. Én ötvennyolc éves vagyok ugyanis és nagyon csodálkozom azon, hogy nálam fiatalabb férfiaknak, van fölöslegesideje és energiája arra, hogy azt a tiedhez és a Hajdú Gáboréhoz hasonló, hazudozásokonalapuló erkölcsi diverziónak szánt rágalmazások irkálgatásával töltse.Szóval kedves volt-besúgóm, talán az úton-útfélen, a saját, vagy az álneveid alattvégzett nevetségesen hiteltelen sarlatánozás helyett, sokkal jobban tetted volna, ha azújabb pénzkölcsönadás megtagadása utáni internetes bosszúállásodat nem követed elvelem szemben és vissza hozod a kilencvenes évek során több alkalommal is kölcsönkért pénzeimet. És ha emígy, emberi módon, kibékültünk volna, elmesélhettem volna neked,hogy annak ellenére, hogy én városi gyermekként nőttem fel, miközben te falusikörnyezetben nevelkedtél - mégis veled ellentétben, akit katolikus papi pályára szántak -a mostoha apám – áldott legyen érte, mert csak most, hogy több gyermekes apa vagyok én is, tudom értékelni a tradicionális nevelési módszerét! – már tíz éves korombancsináltatott számomra egy, az övénél kisebb fejszét, be vitt a fásszínbe és megmutatta azt,hogy miként kell a fát úgy felvágni, hogy ne ejtsek kárt magamban. (Hordani azelőtt is énhordtam, amit ő vágott.) Egy évre rá, negyedik osztályosan, már itthon csíkban, én láttamel a három szobás-konyhás ősi lakásunkat fával. Később, már az ő átlagon felülien nagyfejszének a teljes birtokosaként magam is hasítottam fel a rönköket nyaranta, hogy afavágógép elvághassa. Később nem is tudtam annál kisebb fejszével fát vágni, ha másholerre szükség keletkezett. Mivel a nevelőapám gáteres volt, kamasz koromban már keményen rőnköltem a Szentegyázasfalusi deszka-gyári rönktéren és kásztázgattam az„anyagtéren” a vakációkban, rendes munkásként, segédmunkási bérrel. Közben akapálást is volt alkalmam gyakorolni évekig, rendszeres disznó- és tyúkpajta pucolás ésudvartakarítás mellett. Végül, a fűrészgyári bakter mellett, aki nappal falusi házakatépített, a kőművességnél kötöttem ki, hiszen rajtam kívüli sorskörülmények miatt, aMarosvásárhelyi Építészeti Szakközépiskolába felvételiztem és azt ki is jártam. – Téglafal- és kéményrakásból, vakolásból mindig tízesem volt. A hadseregben megautóvezetés mellett, autószerelést is tanultam nyolc hónapon át, majd a nevemre kapottöreg Bucegi-t javítottam. A kétkezi fizikai munkát tehát már gyermekkorombankeményen megkóstoltam – Nem úgy mint te! - és értek is, majdnem mindenfiatalkorunkban divatban levő, mesterséghez (A mészárosságot kivéve...) és attól hogy bármiféle tárgyi munkát kell végezzek, soha nem fáztam. És erre tanítom és nevelem alányaimat is!Következésképpen én nem a munkától való kóros iszonyatom, illetve a munkanélkülimegélhetési lehetőség miatt választottam az asztrológusi szakmát és hivatást – és aki nemhiszi, hogy csakugyan hivatásként és nem könnyű és laza pénz- szerzési foglalkozásként,trükkös megélhetési csalásként gyakoroltam azt, kérem, olvasson bele csak egyedül aHoroszkópházakról szóló tanulmányomba – mint te a naplopást, hanem azért, mert a

 

magánéletem helyrehozása mellett, egy, az orvosok által meg nem értett, át nem látott ésdiagnosztizálhatatlannak nyilvánított, több elemű és több dimenziós egyszerre fizikai és pszichikai betegségkomplexumból sikerül nagyon hamar kikerülnöm a segítségével. Ésakkor azt mondtam, hogy ez az a tudomány, amit egész korábbi életemben, a besúgóiminőségedről mit sem sejtően veled is beszélgetve, kerestem. Azt, hogy mennyire vagyok sarlatán, vagy sem viszont, nem egy, a többszörös pénztartozása miatt velem szemben (deegyébként is...) lelkileg komplexállt és a második papi-hitét is, de a tárgyi valóságot isfolytonosan letagadó személy fogja megmondani, hanem azok, akik nem csak besúgási éssoha meg nem adandó pénzkérési szándékkal, vagyis hátsó gondolatokkal terheltenkerestek meg, hanem akik tiszta szível és a szakértelmem iránti bizalommal. Azok ugyanis, nem jutottak olyan közösségi kitaszítottságba és megvetettségbe mint te, hanemsikerült a sors-kríziseikből kikeveredni és alkotó módon és egészségesen tovább lépni,úgy mint nekem.Hajdan besúgott áldozataid egyike: Kozma Szilárd )És mivel éppen azzal az életterülettel kapcsolatosan kering a köztudatban a legtöbb misztikus zagyvaság,amely a fentiek szerint, és a világgazdasági válság miatt, az én vállalkozásom is megszűnt eléggé javadalmazó lenni, a hat tagú családom szükségleteihez képest, és egy hivatali zavar miatt, az anyagiállapotunk 2O11 augusztus közepére kritikussá vált, hadd közöljem még a Nagy PULI Attila internetesrágalom hadjárata kapcsán azt a tisztázó cikkemet is, amely remélhetőleg világossá teszi végre, hogy ahiteles ASZTROLÓGIA és a MEGGEZDAGODÁSI LEHETŐSÉGEK-ről szóló misztikus képzetek között NEM LÉTEZIK semmiféle logikus, vagy gyakorlati összefüggés. Nem másért, de a volt besúgóm: NagyPuli Attila, többek között éppen azzal a szarkasztikus kérdéssel és bizonygatással igyekszik a teljeshiteltelenítésemet és az egzisztenciális ellehetetlenítésünket elérni az erdely-ma.ro és a szekelyhon.ro c. portálokon, hogy azt firtatja: milyen asztrológus az, aki nem tudja magának megjósolni, hogy anyagikrísisbe fog kerülni, és ezt annak ellenére, hogy számtalan írásomban, de leginkább awww.kozmaszilard.hu honlapom címlapjának a bemutatkozó cikkében is, tiltakoztam már a jóslás ellen:A gazdaság, illetve a gazdagodási lehetőség és az asztrológia semlegessége.Ezt már nagyon rég óta le akartam írni, de, mivel igen összetett kérdésnek az érthetővétételéről van szó, mind csak halasztottam: *Mára, a helyesen képzett és tényleges tisztánlátás mellett igazmondásra valótörekvéssel is, rendelkező szakember igénye szerint gyakorolt kauzális asztrológiai elvek érvényesítésének a legnagyobb nehézsége (Sőt: átka!) és rákfenéje lett az, hogy aközépkortól és a modern korig a vásári kóklerek, manapság pedig a zagyva misztikusok,a kis stílű szélhámosok, és persze: a példányszámnövekedés-leső újságírók, ésújságszerkesztők gátlástalanul, hogy ne mondjam aljas módón jósolgatnak az asztrológianevében.

 

 

Ma az írott és a vizuális média minden területén közlik a szerkesztői hasra-ütésselkiötölt, képtelennél képtelenebb és komolytalannál komolytalanabb jóslataikat, holott azasztrológiának, az eredeti lényege szerint, semmi köze nem volt és ma sincs, még csak a„kedvező”, vagy „kedvezőtlen” sorsidőszak kitalálásához, „prognosztizálásához” sem,nem, hogy a konkrét sorsesemények, vagy sorsfordulatok „megjóslásokhoz”.Így kerülhettünk abba a helyzetbe - Mi, a hajdani magyar bölcseknek: a Táltosoknak azok az utódai (A táltos fogalom ugyanis, ami a sámánnál sokkal magasabb rendűtudással rendelkező, spirituálisan képzett „tudós embert” jelentett és semmiképpen nemállítólagos jóstehetséggel bíró, kitaláló személyt!), akik, a zug-jósokkal és magukatasztrológusnak nevező, média-sztárokkal szemben, amellett, hogy a honlapjainkon éskönyveinkben az ismereteinket a nyilvánosság széles köre elé tárjuk és a gyakorlatiéletünkkel is, a nyilvános megmérettetést vállaljuk, a magán-életünk egyetlen részét semrejtve véka alá. - hogy az érdeklődők nagy része tőlünk is (Legalább is a székelyföldön,még mindig!) ilyen, lényeg szerint alaptalan és erkölcstelen jóslatokat vár „csak”. Sőt amagukat felvilágosultnak képzelő félműveltek, egyenesen a szakamánk és a hivatásunk irreális axióma-rendszereken alapuló, káros elméleti következményének, népszerűbbfogalommal: „áltudományosságának” tudják be azt, hogy nem gazdagodunk meg, illetve,ha akár anyagi nehézségeink keletkezhetnek. (Legalább is a székelyföldön...)Holott a kereszténységnek, illetve a Názáreti Jézusnak a gazdasági állapotok semlegességére, sőt: a nagyon gazdag állapotnak a káros mivoltára vonatkozó,fundamentális tanításai tökéletesen egybevágnak azzal, amit az asztrológia komolygyakorlására elszánt személyeknek, már az első hónapokban a szemébe kell szökjön (Azsíros tandíjas asztrológiai tanfolyamokon ugyanis erről soha nem esik szó!), akárcsak nekem kezdő asztrológusként. Ti., hogy nem csak a jóslás veszélyes és tisztességtelen,mert mentális fejlődésében, tehát spirituálisan és lelkileg teljesen megnyomorítja azokat,akik hisznek a jóslatokban, illetve akiknek a sors-meghatározódásaiba a leg mélyebb és alegpontosabb belátást biztosító grafikai sorsképletének a spirituális szimbólumaitértelmezve, a hozzáértő jósolni merészel, hanem azért mert (És itt jön a képbe akereszténység: ), az életünk rendeltetésének és céljának: a megváltódásnak az elérésiFELTÉTELEI(!!!) KÖZÖTT, de még csak az egyszerű, önmagunkkal,

családtagjainkkal és a természeti környezetünkkel való harmonikus együttélésének a FELTÉTELEI KÖZÖTT SEM

, soha, semmilyen fórmában és egyáltalán NEMSZEREPEL ÉS NINCSEN JELEN az, hogy a feltétel, hogy

MEG KELLENENEGAZDAGODNUNK 

!Nem akarok senki megsérteni, de nem vagyok biztos abban, hogy a materialista alapú politikai propagandától ezt mindenki érti és ennek a jelentőségét felfogja és a megfelelőkövetkeztetéseket képes levonni. – És mondom: nem azért mert bárkit is nálam kevesebbintelligenciával rendelkező személynek tartanék (Hiszen az asztrológia már az elejénmegtanított arra, hogy mennyire nevetségesek a pszichológiai IQ mércével állítólagmérhető, erős racionalitásukra büszke „nagyokosok”, mivel az intelligenciánk csak tízedrésze, a fő és fontos tulajdonságainknak!), hanem azért mert évszázadok óta, a politikaiszédítésnek, vagyis a ma a leginkább divatos ideológiának a legfontosabb eszköze agazdasági mutatók növesztésére tett ígéretek! – Ez folyik fülbe, szájba, orrba, mindenmédia-csatornán, majdnem minden politikai nyilatkozatban. – És ma már abba aszerencsésnek nem nevezhető helyzetben is vagyunk, hogy ennek a teljességgel

 

KERESZTÉNYTELEN– Vagyis: a Jézus tanításaival ellentétes: „Hamarabb át megy ateve a tű fokán, minthogy a gazdag bejuthatna a mennyek országába.” „Nem lehetszegyszerre két úrnak a szolgája, nem szolgálhatod egyszerre az Istent is és a mamnont is.”„Ne a földbe, ahol a rablók megtalálják, hanem a mennybe gyűjtsetek kincseket...” stb.,stb., stb., tessék elmélyülten elolvasni az Evangéliumokat... - alapállásnak és ostoba ésszűklátókörű életcél-választásnak és élet-gyakorlásnak a következményeket világszerteláthatjuk és a következményeit levonhatjuk. Semmiben, de semmiben nem tér elegymástól a kereszténységnek a gazdaságról való tanítása, és a becsületes asztrológiaigyakorlat során kiderülő, ide vonatkozó gyakorlati és elméleti következtetés! Nincs tehát, olyan általánosan érvényesnek mondható, gyakorlati cél sem azemberiség valós rendeltetésében, sem az egyéni sorsképletekből kiolvasható, un. karma-feloldást célzó, személyi életfeladatokban, nem hogy bárkinek is feltétlenül meg kellene,vagy meg lehetne gazdagodni, mert a gazdagság és AKÁR MÉG A BECSÜLETESMUNKÁVAL IS ELÉRHETŐ GAZDAGODÁSI LEHETŐSÉG, az életünk igazi,spirituális (harmonizációs - megváltódási) céljától teljesen független, attól teljesenSEMLEGES!Szó nincs tehát arról, hogy a „jó asztrológusnak” az anyagi helyzet bármiféle,misztikus, vagyis önmagától való változási lehetőségekről kellene jelentést adnia a párkapcsolati, vagy család-harmonizálódási, a gyógyulási és néha ezeknél is összetettebbélet- és sorsrendezési (karma-feloldási) lehetőségeinek a megismerése érekében őtmegkereső horoszkóp-rendelőinek! És arról aztán ugyancsak nem lehet szó, hogy aki afent leírtak értelmében is, valós asztrológusi ismeretekkel és spirituális tisztánlátássalrendelkezik, az saját magának ilyen „kedvező”, vagy „kedvezőtlen” körülményeknek azidőben való megjelenéséről szóló meséket kiötöljön. – Legyünk komolyak már végre!-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

csíkszeredai Polgármesteri Hivatal szociális osztályának a hivatalnokai, az osztályvezetője és Polgármestere közömbössége ellen, illetve az ellen, hogy ezek a személyek a felelősséghárító ügykezelésükkel hét hónapon át megfosztottak a törvényes szociális jogaimtól, Nagy Puli Attila, a szó szoros értelmében üdvrivalgásban tört ki! Ösztönös Skorpiói bosszú vágya által vezérelten (A Skorpió jegyében született mint én.) a maga sajátos ember-árulói módján, azonnal élt is a közömbös hivatali ügykezelés miatt kialakult, abszurd sorshelyzetemről szóló újságcikkeknek az internetes változatai alatti, álnév alatt végezhető gúnyolódási, hiteltelenítési lehetőségekkel. És főként: a sarlatánozási lehetőségekkel. (- Ebbe a szóba Nagy Puli Attila valósággal szerelmes lett, de legalább is, utolsó szalmaszálként kapaszkodott bele az ő könnyű szélhámossága mellett, mégiscsak súlyosabban ható, Sarlatán – fogalomba. Olyan, „minden fontosat elmondó” gyűjtőfogalomként használta tehát, mint pap korában a krisztust, mintha kizárólag az én személyem jellemzésére találták volna fel ezt a kifejezést a történelemben. Gondolom, abból a célból, hogy ezzel, az én emberi tisztességemnek és szavahihetőségemnek a hitelteleintésével, semlegesíthesse azt, amit én állítottam és máig állítok róla, ti., hogy a szekuritate besúgója volt. Furcsa, hogy én az utóbbi tényre soha nem jöttem volna rá egyébként, mivel a „Poetul” c. szekus dossziémban csak néhány velem kapcsolatos jelentése olvasható, de miután a hiteltelenítésemet célzó diverzióiban, többszörösen is, felhívta a figyelmemet a személyére - Amelyet Puliként nem is ismertem fel az elején! - és kénytelenné tett elolvasni a rólam írt rágalmazó cikkeit, rájöttem az összefüggésekre és lelepleztem őt is, mint az egykori besúgómat.).

    Saját nevén, még a Kökösi polgármesternek (Akire bizonyára szintén valamilyen kölcsön-pénzi ügy miatt haragudott.) a - teljesen témán kívüli! - állítólagos részegeskedéseit is bele keverte az én „sarlatánozásomba”. Máskor viszont különböző álnéveken írt, mikor a nevetségesen átlátszó módon a „besenyői pistabácsi”, a „katinka”, a „farkasloki”, a „feri”, a „hívő”, a „csíkmoszkva”,  és a többi, fedőnevek alatti „hozzászólásaiban”, amelyek mára az első olvasásra lelepleződtek azzal, hogy bennük volt a Nagy Puli Attila szerelmes szava, a „Sarlatán”, vagy azért, mert a fedőneves puli „vélemények”- illetve „hozzászólások” értelme mindig mélyen ellentmondott annak a magatartásnak, amit az ember egy normális „Pista bácsitól”, vagy egy magát gazdagnak hirdető, gőgös Farkaslaki erdő-kitermelő bérestől, vagy fakereskedőtől elvárna. Le is leplezte Nagy Puli önmagát, azonnal, ahogy ezeket a logikai ellentmondásokat felfedtem, és mindjárt, el is kezdett, mikor „Szentistváni” vallás-erkölcsi ideológiákkal előhozakodni, mikor „hatszázhatvanhatozni”, aminek az igazi jelentéseit csakis ő ismerhette. És más, olyan misztikus fogalmakkal is dobálózott, léthatóan büszkén, amelyeknek a metafizikai jelentésének az ismeretét úgy-e, sem egy internetező „besenyői pista bácsitól”, sem egy négy gyermekes farkaslaki erdővágótól nem lehet elvárni.

    Én azon már rég túl vagyok, hogy magam miatt féljek az esetleges nélkülözéstől, hiszen régóta elvált és ezért gyermektelen (Az álházasságból született, két évig velem élő fiamat a nagyapja ellopta és átcsempészte a határon, és a korábban külföldre disszidált anyja azonnal visszaperelte, majd közösen ellenem nevelték, tehát szabály szerint mindenestől le szakították rólam.) férfi koromban kétszer is éhségsztrájkoltam már két – két hetet. Az éhezéstől tehát nem félek, arról nem is beszélve, hogy a külsőm kinézete miatti esztétikai vagy önérzeti problémáim sincsenek. A további spirituális fejlődésemet és a kiegyenlítődési (megváltódási) képességeim növekedését, már rég óta nem érzem a külső körülményektől – esetleges művelődési, vagy külső információ-szerzési lehetőségtől – függőnek. Sőt...jól tudom, hogy ezek inkább akadályok lehetnek, mint segítségek a karmámtól - és az azt eszelősen megőrizni igyekvő árnyék énemtől - való megszabadulási igyekezetemben.

 

    Azt az egzisztenciális félelmeket viszont, hogy az utóbbi házasságból született és nálam maradt három gyermek biztos otthonát is képező lakásomat elveszítem (Az esetleges nélkülözést követő lakás-vesztést például, annak következtében, ha nem tudnánk a közköltségeket huzamosan kifizetni.) - még mindig nem tudtam legyőzni. És ennek egyenes mágikus következménye van. És ez pedig az, hogy időnként be is vonzom azokat az anyagi javak huzamos elapadásával járó, külső körülményeket, amelyek ezt a lehetőséget is tartalmazzák, illetve a lehetőség-mivoltuk által számomra a félelmeim tárgyát fel- és megmutatják, leképezik.

     Egyfajta „csuka – fogta róka, róka fogta csuka” szerű, mágikus erejű sors-játék alakult ki az életemben már azt követően is, hogy a gyermekeink kezdtek megszületni. És ez annak ellenére is így történt, hogy a gyermekeink születésekor mindig egy, a korábbinál ugyan nagyobb, de sajnos, később mindig múlandónak bizonyult anyagi fellendülés következett be a családunkban. Ez a kis fellendülés viszont először már kb. 9,  hónapra, majd a születések után egyre későbben is, de, újra és újra vissza „csendesedett” majdnem az utolsó születés előtti szűkösebb anyagi állapotok szintjére. Ezek a szintek viszont, már jobb anyagi állapotok és helyzetek voltak az előbbi gyermekek születésénél.

    Határozott kivételt a negyedik gyermekünk utáni anyagi helyzetek és állapotok képeztek, amikor már azt is lehet mondani, hogy szemmel láthatóan is, tényleges gyarapodásba fogott a sorsunk. Akkoriban vásároltuk meg a háztartási gépeinket és akkor kaptuk ajándékba azt a régi Ladát is, ami miatt később a Polgármesteri hivatallal és a rendőrséggel az intézmények felől érkező azon törvényen kívüli állapotunk megszületett, amely miatt a nyáron éhségsztrájkba fogytam. És nem csak, hogy a régi Ladát ajándékba kaptuk, de ekkor kaptam meg, a család legjobb anyagi állapotát előidéző, egyszerre be jövő, hat személyre szóló, horoszkóp rendelésemet is, a volt feleségem addig játszott az internet által felkínált ártatlan szerelmi – szexuális kísértéseivel, amíg infantilis módon, szerelmes lett egy nála öt évvel fiatalabb amerikai kokainfüggő, misztikus guruba. (És ezt nem gúnyból írom, a Lzidon nevű fiatalember honlapján csakugyan spirituális gurunak nevezete magát miközben a tépései miatt, öt évig nem szabadott New .Yorkot elhagynia.) Ezt a három hónapos titkolt szerelmi történetet és az azt követő házasságfelbontásunk történetét sok helyen és sokszor megírtam már, nem akarom ezt újból elkövetni. Most csak azért említettem meg, mert az, a gyermekek féltésén alapuló, vagyis a gyermekek jövője miatti aggodalmon alapuló egzisztenciális félelmem, amit korábban említettem, akkor merült fel először, amikor a volt feleségem, az elköltözése előtti hiba-mentességem elismerésével és fogadalmával ellentétben, azt állította, hogy tisztában van azzal, hogy a három nagyobb gyermekünk nálam van a legbiztonságosabb helyen és családi környezetben (És ezért Ő csak a legkisebbiket, az akkor még csak két éves Rékát akarja magával vinni), a válópernek a gyermek-elosztási részében, mind a négy gyermeket magához – az ő gyámsága és fennhatósága alá – igényelte a bíróságtól. Sőt – és ez volt az én karmikus ijedségem tárgya - az általam jóval a házasságunk előtt vásárolt lakásomnak a felét is magának igényelte.

    De még ekkor sem éreztem ezt a gyermekek jövője miatti, leszegényedéstől való félelmet, hiszen a gyakorlati tények tudatában és a vonatkozó romániai törvények értelmében ez az igénye merő képtelenség volt. Hanem csak akkor, amikor azt kellett észlelnem, hogy a Csíkszeredai Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán minden hivatalnok ellenem játszik, az akkor még funkcióban levő, közismerten feminista elveket valló vénkisasszony főnöknővel az élen. (Az ügyünknek a láthatóan férfi-és apa-ellenes, tehát az irracionálisan igazságtalan és a mind tárgyi valóság szerinti családi –lakhatási helyzetet, mind a gyermekek vonatkozó akaratát - óhaját, merőben semmibe vevő kezelésének a több rend béli feljelentésemnek és írásos panaszaimnak a következtében, ezt a nőt végül is, egy év múlva, nyugdíjba küldte a hivatal, sok ügyfél és munkatárs nyíltan kifejezett megkönnyebbülésére.) A gyermekek jövője miatti aggodalmon alapuló egzisztenciális félelmem tehát, akkor állt be, amikor minden jel arra mutatott, hogy a munkahely és lakás nélküli, akkoriban megszállottan, tehát kábult-felelőtlenül viselkedő, volt-feleségem, a polg.mest. hivatal neki kedvező ajánlásával, magának tudja ítéltetni mind a négy gyermeket. És ezt a törekvését annak ellenére is fenntartotta (Ma már tudom, hogy mindössze a látszat fenntartása érdekében), hogy maga a pervezető és végül ítéletet hozó bírónő is, megmondta tárgyalás közben Emőnek, hogy a lakásom felének az ő nevére való íratására vonatkozó igényének, semmi törvényes alapja és &i

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Bocsánatkérés Nagy Attila Pulitól 2.

A Táltos Bolond bocsánatkérő levele volt-besúgójához, Nagy Attila Puli nevű, notórius munkakerülőhöz, vagyis, Pulinak a saját meghatározásában: székely vallásos anarchista Prófétához!

 

     Kedves Attila!

 

     Nagyon szépen kérlek, hogy bocsásd meg végre nekem azt, hogy 1991 nyarán, a Bálványosi táborban – A rólad szóló, és ezek szerint, hiányos ismereteim alapján - Amelyek szerint te akkor az udvarhelyi Henn Editnek a férje voltál és unitárius-papnövendék -, nem néztem ki belőled a nőcsábászt és mivel úgy gondoltam, hogy ha diák vagy, a régi „barátságunk” alapján (Akkor még nem tudhattam, hogy a nyolcvanas évek végén a szeku által rám állított besúgóim egyike voltál…), úgy illik, hogy újságíróként én fizessem ki a sörödet. Hidd el kérlek, hogy most nagyon bánom, hogy megsértettelek azzal, hogy a sörödet kifizettem és ezzel együtt még azzal is megsértettelek, hogy meg kértelek arra, hogy a társaságunkban levő lánynak és nekem is hozz egy – egy sört az átadott pénzből. Esküszöm neked, hogy akkor nem is álmodtam volna, hogy te nős ember lévén és jövendő unitárius pap, nőt fogni jöttél a Bálványosi táborba, tehát, hogy azzal, hogy amíg a söröket kihoztad, én kettesben maradhattam a lánnyal, annyira megsértettelek, hogy ezért a felelőtlen gesztusomért, még tizenöt év múlva is bosszút álltál, rágalmazó hadjáratot indítva azzal a témával, hogy mekkora nagy sarlatán ez a Kozma Szilárd nevű, Csíkszeredai asztrológus!  Nagyon szépen meg kérlek tehát ismételten arra, hogy töröld le az interneten készített különböző blogjaidról ezeket az engem a le sarlatánozásig is elmenő cikkeidet, amelyeknek köszönhetően még mindig nagyon szerény anyagi körülmények között kell éljünk a négy gyermekes családommal, hiszen a te bosszúálló számításaid tökéletesen be váltak és a tőlem horoszkópot rendelni szándékozó személyek – főként a székelyek, akiket te állítólag tőlem féltesz – ahelyett, hogy az írásaim tartalmából meggyőződnének arról, hogy valóban rendelkezek-e megfelelő – bocsánat: megbízható szakértelemmel, vagy tőlem, vagy másoktól megkérdezzék, hogy csakugyan valós-e az a rengeteg hazugság, amit te, a huszonegy évvel ezelőtti Bálványosi sörért való elküldésed miatti, jogosnak képzelt bosszúdban rám összehordtál, inkább más asztrológusoktól rendelik meg a horoszkópjukat.

    Győztél, hát kedves Attila, teljesen legyőztél, és keményen móresre tanítottál és megleckéztettél és meg mutattad nekem, a magyarok Istenét, de most már kérlek szépen, hogy volt keresztény papként, bocsásd meg nekem ezt a nagy vétkemet, hogy nem ismertem fel benned akkor a nagy Casanovai képességekkel rendelkező erős bikát...        

TOVÁBB

Kozma Szilárd: A sikeres és a nyomorult életsors különbségének az okai

Kozma Szilárd:    Nagy Attila Puli, székely anarchista próféta sorsának kereszteződése az én sorsommal a sorsképleteink tükrében. 

    Többen mondják, hogy rendben van az, hogy az egyik volt besúgóm: Nagy Puli Attila, aki az internet adta szabad vélemény nyilvánítási lehetőségeknek hála, anonim kis spicliből, a misztikus - politikai firkálmányaiban
olyan, mindenkit mocskoló, hírhedt net-banditává nőtte ki magát, aki válogatás nélkül mindenkire, aki valamit is tesz a magyarságért és az emberiségért, minden racionális ok nélkül, szórja a mocskait.  De nekem, spirituális életvezetésű, az egyetemes léterőkkel, de a közvetlen környezetemmel való kiegyenlítődésre is kiegyenlítődésre és az ahhoz szükséges békére is törekvő asztrológusnak, miért kellett egy ilyen, gonoszkodó személlyel találkoznom? Illetve azt kérdik, hogy ha rám is volt állítva valamikor a szeku által, most, ennyi év eltelte után, „miért volt szükség arra”, hogy ennyire magának kiszemeljen és az általános mocskolódásai között ilyen kiemelt helyre felemeljen?
    Nos, a válasz nagyon egyszerű: első sorban, és ez egészen biztos, hogy a két sorsképletből kiolvasható spirituális determinációink között levő rengeteg azonos jellegű, de már a kezdetek óta, vagyis a férfivá válásunk óta, szöges ellentétesen felfogott és beteljesített, illetve és egészen pontosan: a Puli esetében: be-nem teljesített sorsfeladatok motívum rendszere miatt! És, a gyakorlatban teljesen ellentétesen (homlokegyenest ellenkezően!) megvalósított fő alap-motívumok mellett, szerepet kap a neveltetésünkből és az egyetemi végzettségünk jellegéből eredő karma és életfelfogásunk ellentéte is. Érthetőbben tehát: A Polaritás egyetemes törvénye szerint, a gyakorlati életfeladat-realizáció és az ő esetében a nem-realizáció miatti ellentétek provokáló jellege következtében kellett találkoznunk és azért kellett neki az ostoba és mélységesen alacsonyrendű bosszú-szomja kielégítése érdekében végzetesen belém kötnie és belém akaszkodnia:
    Első sorban nem is az a feltűnően fontos közös vonás a két képletben, hogy én is a Skorpió jegyében születtem és Nagy Puli Attila is, hanem ennek a tetejében az is, hogy neki is a Mérlegben van a Lilithje mint nekem! És még az, hogy miközben a Puli Mérleg-Lilithje a Bak gyakorlati életkörének megfelelő X. Házban áll, nekem egyenesen a Bakban áll a maximális spirituális önmegvalósításom (az ideális spirituáli kiteljesedésem) metafizikai jellegét és színezetét jelző Sárkányfejem. Ami azt jelenti tehát, hogy a Bak Sárkánfejem által jelzett és általam már 18 éve tudatosan elérni és megvalósítani igyekezett Plátoni személyiségem (Aminek a színvonalára még nyilván, nem érhettem el, de amelynek az elérésére tudatosan törekszem már sok – sok éve.) ott van konstelláció szerint, ahol Pulinak ház-feladat szerint, tehát gyakorlati feloldandó karmaként áll a Lilithje, vagyis a tudattalan érzés és képzeletvilágának, tehát a személyisége máig átvilágítatlan sötét oldalának, a legalacsonyabb rendű „réteg-pontja”!
        
  

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Intő példa Marietta esete

Kozma Szilárd asztrológus:

 

A „Csak az olvassa” – olvasóinak: levél egy sorstársuktól, aki mélyen bánja, hogy…

(Részlet a köszönő levelek gyűjteményből)

 

Kedves Kozma Szilárd!

 

Megkaptam mind a 8 részt is, köszönettel!

 

Első, velem kapcsolatos félelmeivel ellentétben, nő létemre nem sértődtem meg, még azon sem, hogy azt merészelte állítani:  bennem lakik egy gonosz férfi is. :-) Ez így van, sőt nemhogy megszelídítettem volna, hanem sokszor még rá is tettem egy lapáttal....Szóval az évek során- mondhatjuk- ez a férfi igen "jó barátom" lett.

Az agyam tényleg nagyon pörög, állandóan már a következő dolog jár az eszemben, még mielőtt az aktuálisat megoldottam volna. Ezért aztán nagyon kevés dolognak jutok a végére...

Nagyon pontosan tudom, azt is hogy kinek mi fáj a legjobban, és hogy mondhatom úgy a segítő szándékú információt, hogy még az is fájjon egy kicsit a címzettnek. Ha pedig ne adj' isten bántani akarok valakit, akkor egyszerűen MUSZÁJ földbe döngölnöm az ellenséget, és teljesen megsemmisíteni. És főként ha az illető ellenség – és természetesen, emiatt abból is van több:-  férfi nemű személy.:) :) Ezen persze, most mosolygok, de higgye el, erre nem vagyok túl büszke. De azt is látom, hogy ez is, mint a karmám többi része, nagyon mélyen gyökerezett bennem. Talán ennek a feloldása és kiigazítása  lesz az egyik legnehezebb dolog, amit mindenképpen meg kell változtatnom. – Hiszen az Isten szerelmére, az így, ebben a hülye ellenséges és szeretet nélküli formában már nem is élet!

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Köszönet a székely vallásos anarchista prófétának

Kozma Szilárd: Hálás köszönet a székely vallásos anarchista prófétának: Nagy Attila Pulinak - a volt szekus besúgómnak!

    A magát valamiért Pulinak és vallásos anarchista prófétának nevező, volt szekus-besúgó: Nagy Puli rólam terjesztett „információi” – Tehát: az engem személyesen nem ismerők számára akár hihetőnek is tűnő hazugságai! - pontosan annyira felelnek meg a valóságnak, mint amennyire hiteles az ő személye és amennyire megfelel a gyakorlati valóságnak az a hajmeresztő állítása is, hogy az Erdélyi magyarok többsége utálja Orbán Viktort és helyette Gyurcsány Ferencet tartja a Magyarország és a magyarság hiteles „vezér-politikusának”. - Aki nem hiszi, hogy Puli ilyeneket állít, elolvashatja Pulinak a magasztos eszmefuttatását, amely így kezdődik: „Gyurcsány Ferenc, mondd meg Orbán Viktornak, hogy mi erdélyi magyarok nem kérünk a kettős állampolgárságból..., stb.” ( www.spiritualitas.blogter.hu – Nagy Attila Puli művek.)
    A Nagy Puli által rólam terjesztett rágalmaknak annyiban van tárgyi-valóság alapja, amennyiben, nekünk, Erdélyi magyaroknak nem csak, hogy „nem kell” Puli szerint (-Aki, láss világ csodát, beállította magát a neten, az egész székelyföldi közvéleménynek!) a Fidesz – Kereszténydemokrata többségű Parlament által megszavazott Magyarországi honosítás, de ráadásul még finnyáskodva, orrot húzva, ki is kérjük azt magunknak, mert állítólag „megalázónak” találjuk – persze, egyedül a revolveres Puli próféta szerint.
    A Nagy Puli önjelölt misztikus nihilista és nemzetáruló politikai diverzáns által rólam terjesztett, sarlatánozások, valamint a többi személyi és szakmai becsmérlések, éppen akkora valóság-alappal rendelkeznek, mint amennyire igaz az, hogy mi, erdélyi magyarok többsége, ő szerinte utáljuk és üres bálványnak tekintjük Tőkés Lászlót. Úgy és annyira igaz minden, amit rólam, az ő mindenkire lövöldöző, primitív hírnévszerzési vágyában az internet különböző helyein (Blogjaiban és cikkeiben) a nagy nyilvánossággal „közöl”, mint amennyire igaz az (Ő szerinte, illetve az ő politikai és misztikus hőbörgéseiben megtalálható!), hogy mi erdélyi magyarok, „kiröhögjük” és elutasítjuk Tőkés László mellett és Szilágyi Zsolt és Toro T. Tibor mellett, Semlyén Zsoltot, Németh Zsoltot, Kövér Lászlót, Lzár Jánost, Navracsis Tibort, Morvai Krisztinát, Gaudi Nagy Tamást, és más Magyarországi politikusokat, de emellett még azokat a magyar írókat is, akik fel emelik a szavunkat értünk és akik a maguk képességeik és lehetőségeik szerint harcolnak mind a székelyföldi autonómiáért, mind Romániai Magyarok ügyeinek a kezelése közben a jognak és a törvényességnek az érvényesítéséért, a kisebbségi törvények betartásáért.
 

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Nagy Attila Puli és a Szekuritáte közös erkölcsi alapjáról.

Kozma Szilárd:        

Nagy Puli és a szekuritate közös erkölcsi alapjáról és a vele kapcsolatos Tarot- sorselemzések jelentéséről.

(- Az egyetlen ellenségemnek, Nagy Puli Attila anarchista prófétai tevékenységének a tárgyi eredményeiről.)

 

 

    A közmondás úgy tartja, hogy gyanús az a személy, akinek nincs ellensége. Más változatban: nem is lehet jól élni ellenségek nélkül, illetve, nem is egészséges dolog ellenségek nélkül élni.  És ez természetes is, hiszen, amennyiben nem találkozhatnánk olyan személlyel, aki a saját karmájából eredő, erős lelki és szellemi problémái, vele született negatív tulajdonságai és késztetései hatására, ne háborodna fel azon amit megtestesítünk, és aki emiatt ne válna az esküdt ellenségünké, azt jelentené, hogy nem vállaljuk nyíltan, bátran és határozottan az általunk fontosnak tartott értékeket, gondolatokat és eszméket. Illetve, hogy nem is rendelkezünk ilyen kiemelkedő gondolatokkal, erkölcsi eszmékkel. Másrészt, azt is tudjuk, hogy vészes következményekkel járó, nagy életvezetési és metafizikai – szellemi hiba, erősen beleélni magunkat valaki más, vagy mások ellenségének a szerepébe, de főként az ellenséges lelki állapotába bele élni magunkat igen veszélyes, mivel egy ilyen folyamatosan és intenzíven át élt negatív (ellenséges) lelki állapot, törvényszerűen, akárcsak fizikai egészség szempontjából is, ránk káros visszahatással lesz. Sokan bele is halnak az ilyen intenzíven és sokáig átélt ellenséges, tehát gyűlölködő (hormonális méreg termelő) lelki és érzelmi állapotokba.

    Én is tudom tehát, hogy sokan vannak, akik az általam művelt kauzális asztrológiával és a Hamvas Bélától tanult, valamint az asztrológia húsz évi profi művelésén keresztül kifejlesztett tárgyi valóság-centrikus, tehát valóság-hamisítás ellenes metafizikai látásmódommal nem értenek egyet (Na ná, hogy nem! Hiszen gondoljunk csak bele, hogy egy ilyen tárgyi valóság-hamisítás elleni asztrológusi magatartás mennyi egzotikus eszmét hirdető, misztikusan hadovázó un. mester és guru gazdasági és egyéb érdekeit sérti!), és ez a fentiek szellemében, hálistennek így is van rendjén. De, érdekes módon, eddig senkivel nem találkoztam, aki akkora ambícióval - az ő, saját magáról vallott meghatározásával élve: prófétai fanatizmussal -, vetette volna bele magát az ellenségem szerepébe, mint a Kovászna megyei Kökös nevű község (Sepsiszentgyörgy melletti község) alkoholizmus, hanyagság és rendetlenség, valamint a fiatal hívek erkölcsi félrevezetése miatt kirúgott unitárius papja: a Gyergyóditrói születésű Nagy Attila! Ez a notórius munkakerülő, aki magát újabban nem csak Pulinak, de székely anarchista vallásos prófétának (sic!) is nevezi, egy fél-élet művet fabrikált magának abból, hogy engem az internet különböző blogspottjain rágalmaz és általa kitalált, elképesztőbbnél elképesztőbb „jellemző” történetekkel, valamint un. szakmai leleplezésekkel rágalmaz.  

    Ez, az agykárosult felesége betegnyugdíjából élősködő és a napjait a különböző cikkeiben büszkén vállalt munkakerüléssel tengető, nálam kb. 12 évvel fiatalabb, gyermektelen férfi, aki átdorbézolta a fiatalságát, és már pap korában is, falusi disco-t szervetett a hívek gyermekei számára, miközben misztikus keleti (zen buddhista...) elméletekkel és anarchista filozófiai elméletekkel támasztja alá a lustaságból eredő munkakerülését, és erényt kovácsol magának abból, hogy sehol nem dolgozik több mint tíz éve (Még egyszer tehát: az agybeteg felesége betegnyugdíjából élősködik. - Ez az ő, állítólagos anarchizmusa, amire szerinte büszke lehet lenni...), az utóbbi években azt a célt tűzte ki magának, hogy engem és a családomat teljesen tönkretegye, az által, hogy szerte az interneten található blogjain és különösen a Google - keresőjére jól rá hangolt (Oda jól beékelt) rágalmazó írásaiban, amelyekre különböző, ugyancsak internetes ingyen-hirdetési lehetőségeket kihasználva, hívja fel az olvasó-közönsége figyelmét, általa kieszelt, és a tárgyi valósághoz egyáltalán nem kötődő, általa ki talált történeteket terjeszt rólam. Majd, ezekre a tárgyi alap nélküli, általa kieszelt erkölcstelken „tetteimre” alapozva a következtetéseit, a le-szélhámosozásig és a le-sarlatánozásig menő erkölcsi következtetéseket von le az én személyemről. Sőt, az asztrológusi tudásom és munkám minőségéről is „le szedi a leplet”, holott neki az én munkám jellegének és minőségének a megítéléséhez semmiféle ismerete, felkészültsége, illetve hivatalos minősítése, vagy jogosítványa nincsen!

     Ez, a magát vallásos anarchistának nevező Attila-Puli, akinek az egyik diverziós cikkében emígy tőr fel az igazság szelleme: „- Kedves Gyurcsány Ferenc! Mondd meg Orbán Viktornak, hogy nekünk, erdélyi magyaroknak és székelyeknek nincs szükségünk a magyar állampolgárságra, csak a birka -  magyaroknak kell ilyen ajándék...” , írja rólam a leg sötétebb rágalmakat, úgy és akkor, amikor ő, aki jóval fiatalabb nálam, és nem, csak, hogy nem alkotott semmi komolyat az életében, és gyermek-gondozást és nevelést soha nem vállalt, de a szekuritate által a teológiára bejuttatott besúgóként, az életében soha, semmiféle különösebb küzdelmet nem kellett vállalnia. – És aki persze nem is vállalt, sem munkát, sem más gyakorlati életfeladatot, és ezzel együtt persze, felelősséget sem. És aki ennek ellenére tehát, hogy soha semmiféle nehézséggel nem kellett szembenéznie - a saját részeges, majd alkoholista természetén kívül -, még így teljesen sterilen: gyermektelenül is, tökéletes anyagi nyomorban él, az általa nyomorékká tett feleségének az omladozó és fal-hosszan repedt falú, omladozó viskójában.

    És ami a legfontosabb a velem szemben elkövetett erkölcsi mocskában: ugyanazzal a szemforgató szöveggel indokolja a gyalázkodásait, mint az egykori kenyéradó gazdái, a szekus tisztek, akik a Poetul nevű, megfigyelési dossziémban található jegyzőkönyvekben többször is leírják, hogy azért kell engem megfigyeltetniük és lehallgatniuk, és „megdolgozniuk” és most nagy figyelem: azért kell nekik rólam a munkahelyemen és a barátaim körében és a tágabb környezetemben is, aljas hazugságokat rólam elhinteniük, hogy ezzel óvják meg az én ártalmas nacionalista – irredenta befolyásomtól a környezetemet!

     Érdekes tehát, hogy az egyik volt szekus – besúgóm, ez, az agykáros felesége viskójában és annak a beteg-nyugdíjából magát élősdi módon fenntartató és állítólag ugyanabból a pénzből még internet-vonalat is fenntartó (?), Nagy Attila, ugyanazzal indokolja most a tetteit, ti., hogy azért szórja rólam az interneten az általa kitalált rólam szóló, minden tárgyi alap nélküli, de persze, engem negatív erkölcsi fényben feltüntető történeteit, és azért játssza meg a bennfettest arról, hogy ő beavatott lenne és konkrétan tudná is, hogy én miképpen végzem (persze, szerinte: hibásan) a munkámat, hogy ez által a közösséget megvédje az én káros befolyásomtól. (A szaros!)

    Megjegyzem: a szekus tisztek legalább erre a „munkára” a román kommunista párt vezetéstől utasítást és parancsot kaptak. Mármint arra, hogy az olyan „gyanús elemeket”, mint amilyen és is lettem számukra tök ártatlanul - hiszen még az irredenta kifejezést sem ismertem és szégyen - nem szégyen, máig nem ismerem a pontos jelentését! – tudatos denigrációs és diverziós „MEGDOLGOZÁSOKKAL” (lucrat DUI), erkölcsromboló és személyiség-romboló megfigyelési tevékenységgel, sőt, a rólam szóló erkölcstelen történetekkel igyekezzenek nem csak engem idegileg tönkre tenni, hanem a közösségem előtt erkölcsileg lejáratni, megbízhatatlannak és hiteltelennek feltűntetni! A szekusok tehát erre úgymond hivatalos jogosítványokat, sőt parancsot is kaptak, ez volt nekik a „társadalmi megrendelés” szerinti hivatásuk, szakmájuk és munkájuk. A Kököksön élő és a falú-közössége közutálatát „élvező” Nagy Attila Puli viszont - látszólag legalább is... -, tiszta önszorgalomból teszi ugyanezt!  Aminek ugyan nagy hasznát nem láthatja, és ahelyett teszi, hogy például fogná magát és legalább az otthonául szolgáló kulipintyó falait megerősítené, a hatalmas repedéseit betömné, mert annak lenne gyakorlati haszna is... – Hiába na, úgy látszik, hogy mindenre vagy születni kell, vagy megfelelő nevelésben részesülni, mint az árvákból lett szekus tisztek, az un. janicsárok, akik direkt arra lettek nevelve, hogy lelkeket romboljanak.

    Az is fontos metafizikai szempont viszont, hogy Nagy Puli teszi ezt - mármint az én erkölcsi lejáratásomat és az általam művelt asztrológiának az ő állítólagos „teológusi misztikus próféta csodabogár” minőségében történő „kritikai” kigúnyolását, - annak ellenére, hogy ő a szomszédai által és az egész falú-közössége által (Figyelem: nem csak a falú előjárósága által, akiket puli szintén támad és rágalmaz a különféle internetes cikkeiben) megvetett, szerencsétlen ember státuszában tengeti a „templomegeri” szegénységű napjait, aki nem csak gazdaságilag került nyomorult helyzetbe, hanem főként erkölcsi – szellemi szempontból, mivel az által, hogy amikor még aránylag jól ment a sora, a szomszédait és a falus társait is éppen úgy rágalmazta a különböző internetes cikkeiben, mint engem kiemelten. Ennek a szellemileg kiközösített és kikerült személynek az egyetlen öröme tehát, hogy „hatalmában áll” az internet által biztosított „szabad vélemény nyilvánítási lehetőséggel” vissza élve egy négy gyermekes családot gazdaságilag tönkre tennie.

TOVÁBB

Kozma Szilárd szerint Nagy Attila Puli Próféta a Sors Kutyája

Kozma Szilárd: A kökösi anarchista - hamis! - próféta: Nagy Attila Puli, mint elen-Bolond, illetve, mint az árnyék-énem és mint a sorsom tarot-kutyája

Gyakorló, tehát NEM sterilen spekulatív elméleteket és egzotikusan misztikus fantazmagóriákat írogató metafizikus – asztrológusként, illetve a Tíz Egyetemes Törvény legelső magyar leírójaként (1. – Előttem, vagyis 2OO2 előtt, csak 7 egyetemes törvényről jelentek meg értekezések, mind a magyar, mind a külföldi szakirodalomban. 2. – Jelenlegi jó barátaim és volt hallgatóim: Dénes Mária és Déners Albert jóval utánam, vagyis az én vonatkozó előadásaim hallhatása után, valamint a témáról szóló közös előadásaink után, és a volt-feleségem Kozma Emőke, a jelenben Benkő Emőke is, a két évvel ezelőtt megesett végleges válásunk után írták meg és közölték a hasonló című tanulmányaikat és minden az interneten a jelenben ezen a címen futó tanulmányban, vagy cikkben fel lehet fedezni az én sajátos metafizikai tárgyalási- és látásmódomat.) teljesen tisztában vagyok azzal, hogy mit jelent az egyetemes lét-tudatot is csirájában tartalmazó személyi tudat, vagyis az öntudat. Tisztában vagyok tehát azzal is, hogy miért hívta fel a tanítványai figyelmét Jézus arra, hogy spirituális okokból, még annyit sem szabad egy másik emberre mondani, hogy „Ráka”.
    Ezért, amennyiben csak lehetett az én Nagy Puli által rágalmazott (Sarlatánozott!) helyzetemben, az elején kerültem a Nagy Attila Puli, vélt vagy valós személyi tulajdonságaira vonatkozó kifejezéseket. Ezt mindaddig, amíg az erkölcsi rágalmazásai mellett és ezekre ráadásként, ő nem kezdett el úgy irogatni rólam fölényesen, mintha egy szerencsétlen kis hülye lennék, akit a többszörösen képzett és tekintélyes teológus tanító mester kénytelen kioktatni. És tette ezt, éppen abban a periódusban, amikor hivatalosan is kiderült róla, hogy 1987 és 1989 között, a baráti találkozásaink idején folytatott beszélgetéseinkről jelentéseket írt a szekuritatenek, mivel a dossziémban szereplő jegyzőkönyvek szerint, őt direkt arra a célra szervezték be – bizonyra teológiai egyetemi hallgatóként – besúgónak, hogy az olyan szép- és metafizikai irodalommal foglalkozó személyeknek mint én, a bizalmát elnyerve, azokat (minket: magyar költőket és írókat) megfigyeljenek és időnként a kihallgatásos módszereikkel „megdolgozván” kordában tarthassanak.
    Észelvén tehát, hogy még a volt besúgói és jelenbeni politikai diverzánsi funkciójának a lelepleződése után is, Nagy Attila Puli, magát anarchista székely prófétának tituláló munkakerülő, folytatta a lekezelő stílusában írt „leleplezéseit” az én állítólagos szélhámosi, sőt: az ő frappáns „szakértői” megfogalmazásában. sarlatáni mivoltomról, én sem fogtam vissza magam, mint korábban, és a korábban gyakorolt besúgói („sursa”) funkciója mellett, más olyan jellemzőit is mint a volt-alkoholista, a kirúgott pap, vagy a zagyva misztikus emlegettem, de nem emlékszem, hogy a gazemberi minőségét, amely a leginkább megilleti ezt az internetes betyárt, sokat emlegettem volna. Holott minimum ennyi megilleti, annak következtében, hogy személyemben egy négy gyermekes családapát akart és még akar gazdaságilag tönkre tenni elemi bosszúból, amiért azon a nevezetes 2OO4 április 13-i látogatásán nem adtam neki újból „kölcsön” olyan pénzt, amit soha nem adna vissza, mint ahogy adtam neki korábban több alkalommal is, ilyen „kölcsönöket”.
    Lévén tehát, hogy ebben az esetben maga az áldozat vagyok, és nem egy kívül álló megfigyelő, továbbra is tartózkodni igyekszem az efféle minősítésektől, noha, ezzel kapcsolatosan feltétlenül meg kell, hogy jegyezzem, hogy amennyiben nem én lennék az, akit ez, az általa, szabályosan őrületbe kergetett felesége betegnyugdíján élősködő szerencsétlen, az utolsó maradék ambíciójában még tönkre akar tenni gazdaságilag, hanem, amennyiben meg hallanám, azt, hogy XY, a Puliéhoz hasonló, alattomos bosszú vágyból, egy UZ -nevű, négy gyermekes családapát tönkre akar tenni, egészen biztos, hogy nem spórolnék a minősítésekkel! Sőt, egészen biztos, hogy megkeresném az alkalmat, hogy szembe kerüljek vele az utcán, és képébe ordítva, hogy kicsoda is ő tulajdonképpen, még szembe is köpjem. – Így viszont nem teszem...
      Azért írtam le a fentieket, mert a világért sem szeretném, ha annak, amit a következőben írok, akárcsak az a látszata lenne, hogy mindössze azért írom, amit írok, hogy a székelyföldnek ezt a szájhős anarchistáját megszégyenítsem, illetve, a lekezelő sértéseit visszafordítva, lekicsinyeljem. Ha így történne ugyanis, az éppen a tulajdonképpeni spirituális jellegű mondanivalómnak a kárára lenne, pontosabban: annak az elsikkadásához és az elvesztődéséhez vezetne.
     Nos, ugyanabban az időben, amikor Puli utoljára látogatott meg, az ő világias értelmezésében persze nem bevallott, de mindkettőnk által nagyon jól tudottan: soha vissza nem fizetendő kölcsönkérés céljából, a Táltos Bolond c. regényem első része mellett, írtam egy tanulmányt a tarot ikonjainak a szimbolikus jelentéséről is, amelyet aztán közöltem is az egyik metafizikai tanulmány-kötetemben. Az igazság az, hogy én abban a tanulmányomban, a legfontosabb ikonnak, a 22 számú, bolond nevű Ikonnak az egyik szimbolikus figuráját: a Sors Kutyájának az értelmezésétől kénytelen voltam eltekinteni, mivel ennek, a szakadék széléhez jutott és a szakadék szája felé éppen lépni készülő Bolond által szimbolizált isteni reintegráció aktusában elfoglalt szerepét nem értettem, hanem csak most, a napokban értettem meg.
    Arról is írtam több helyen, hogy nem értem azt, hogy a korábban általam Nagy Attilaként ismert személy, miért tartotta szükségesnek azt, hogy a becsületes papi neve mellé, oda biggyesszen egy kutya-faj megnevezést, amolyan művészi névként, annak ellenére, hogy ő, legalább is az eddigi személy-ismeretem szerint, nem művész, és ilyen jellegű hajlamairól, netalán tehetségéről sem tett említést, az általam barátinak képzelt, az ő részéről viszont mindössze hazafias munkafeladatként végzett találkozásaink alkalmával. Nagy Attila Puli anarchista próféta úr, nem is kívánta ezt tisztázni a számomra, miután az www.asztrologosz.com c. portálomnak az „Ez ott Erika és Erikusz”, c. rovatában a kérdést felvetettem, de az biztos, hogy számomra, aki tudatosan törekszem a Tarot Bolond nevű ikonja által szimbolizált mágikus erejű megváltotti állapot elérésére, Puli egyértelműen és határozottan a Sors Kutyája nevű, misztikus állat szerepét tölti be.
     A Tarot 22. sz. ikonja. A Bolond tehát, azt a magasrendűen beavatott és ez által nagy mértékben átszellemült személyt testesíti meg, akit a többi, pénze és minden más, fontosnak képzelt érdeke után rohangászó - nyüzsgő személy teljesen bolondnak néz, mivel gyökeresen eltérvén az értékrendje és a fontossági sorrendje a többi érték-preferenciájától, azokat a mentalitási formákat, eljárásokat és dolgokat, amelyeket mások fontosnak tart ignorálja, azokat a természetes és természeti mentalitásformákat viszont, amit a természet-zsákmányoló és környezetszennyező és pazarló személyek, ha nem is vetnek meg, de ignorálnak, ő szerfölött fontosnak tartván, nem csak, hogy gyakorolja és betartja, de szakrális megközelítésben kezeli azokat és beszél róluk, hogyha kérdik. Ennek a fordított, és általában nyugodt és derűs kedéllyel megélt, erkölcsi mentalitásnak köszönhetően, a Bolond, egy olyan, az egyetemes törvények ismeretén és logikáján alapuló, misztikus energiák által uralt, mágikus szellemi térben képes élni, amelyből hiányoznak a különösebb drámák és tragikus konfliktusok. Olyanban, ahol csak kívül van harc, de a lelkében és a szellemében béke van, amitől fogva ő ténylegesen boldog és nagyjából mindig egészséges. A Tarot 22 sz. ikonján látható szakadék, aminek a szája fölé lépik a Bolond annak érdekében, hogy át kelljen a szakadék fölött tátongó üres téren a túlsó hegy-sziklára, éppen ezt a nyüzsgő, köznapi értelem és az annak megfelelő világi szokások és törvények által bevehetetlen és befolyásolhatatlan lét-teret jelképezi, amelyen keresztül a Bolond nyugodtan haladhat, mert nem zuhan le a sors-szakadékába, nem tudják megzavarni (hitéből kitéríteni) és megakadályozni (elgáncsolni), megsebezni (megbetegíteni) és elejteni (megölni) a Lilithet szolgáló, mivel a Lilith befolyása alatt létrejött világi törvények és szokások segítségével.   
     Nos, a sors kutyája az, a misztikus lény, aki idegesítő ugatásával és hörgésével – morgásával és nem utolsó sorban a sarok-harapásaival, arra ösztönzi a Bolondot, hogy ne hagyja magát legyőzni a saját világi tudása, vagyis a kételyei által, ne lépjen vissza a szakadék széléről, és lépjen be nyugodtan a szakadék által szimbozlizált, isteni hit-logika mágikus terébe, ahol sem a világi törvények és szokások szerint élő Lilith-szolgák, sem a sors kutyái nem zavarhatják meg és nem is bánthatják őt többé.
     Hát ilyen sors-kutya megtestesítő személy számomra a próféták karikatúrára: Kökösi Nagy Attila Puli!  

TOVÁBB

Kozma Szilárd: A gyakorlati valóság leleplezi Nagy Attila hazugságait

Kozma Szilárd, karma- és családasztrológus:

A legjobb bizonyítékok arra, hogy a kökösi virtusos anarchista prófétának semmi, de semmi tárgyi alapja nincs a rólam, illetve munkámról keltett rhiteltelenítési rágalomhadjáratához, éppen a rendelőimtől kapott köszönő levelek, mint az alant olvasható, amit a npokban kaptam:

 

 

Kedves Szilárd,

Tegnap nagyon hosszú munkanapom volt, igen későn értem haza, ennek ellenére mégis meghallgattam (éjszakába nyúlóan) a hangfelvételeket.  Hát, nem is tudom mit mondjak; nagyon felkavart mindaz amit hallottam, annak ellenére, hogy ezt én mind tudtam ott legbelül, csak ilyen kristálytisztán még én magam sem fogalmaztam meg magamnak, pláne, nem mondta meg így a szemem közé senki!  Olyan furcsa érzésem volt, hogy ülök a gép előtt, beszél hozzám egy idegen ember sok-sok km távolságból, aki valóságosan nem látott, nem hallott, az életem töredékes részéről tud csak, és mégis ismeri és tisztán látja a lényem legmélyebb és legzavarosabb részeit. Összefoglalóan azt kell mondanom, hogy mindent amit megállapított rólam, igaz! (és megint van egy felkiáltójel)

Ahogy a 2. hangfelvételen végigvette, és  olvasta a kérdéseim én is egy kicsit kivülállóként tudtam figyelni a helyzetet, és magam is meglepődtem, hogy mennyit „kiabálok”! :) Hát igen, meg vagyok ijedve, hogy ebből most mi lesz?!, és mit is csináltam eddig!!! Nem is tudtam elaludni, aztán miután elaludtam, álmomban folytattam a beszélgetést Szilárddal, és  álmomban  sírtam  is! Hát, nem könnyű ezzel a dologgal szembesülni! Végiggondoltam, hogy mennyi minden eseményt leírhattam volna még Szilárdnak, amire vissza lehetne vezetni, hogy ide jutottam; de aztán rájöttem, hogy itt aztán már nincs helye a sajnálkozásnak, cselekedni kell!

A hangfelvételekből megértettem, hogy miért kell az a tizenvalahány rövidke kapcsolat, próbálkozás míg esetleg eljutok a házasságig, ennek örülök, mert ezt a tanácsot előtte egyenesen felháborítónak tartottam. Most megértettem ugyan, de a gyakorlati kivitelezése még igencsak távol áll tőlem! Valahogy ki kell majd billentenem magam erről a holtpontról!

Miközben hallgattam, eszembe jutott, hogy úgy 13-16 éves korom környékén még úgy néztem a jövőbeli életemre, hogy én egy 3 gyermekes családanya leszek, aki korán meg fogja szülni a gyermekeit, és szinte azok barátnője lesz. Ez 22 évvel ezelőtt még tényleg valós vágyam volt, amiről mára már teljesen megfeledkeztem!; a hangfelvételek juttatták az eszembe. És tényleg igaza van, jelen pillanatban egy párkapcsolattól is tartok,nemhogy a házasságtól és a gyermekvállalástól.

Aztán azon is meglepődtem, hogy mennyire torz képem lehet önmagamról, pedig azt hittem eddig, hogy reálisan látom magamat, a helyzetemet és a körülöttem lévőket. Ez is felkavart!

A kérdéseimből kiderültek, hogy a létezéssel (teremtéssel) kapcsolatban is mások az elképzeléseim, ilyen téren is egészen új hatások értek.

De annak ellenére, hogy valahol új is volt, meg már rég tudott mindaz amit mondott, végig nyomon tudtam kísérni a gondolatmenetét, nem vesztettem el a fonalat, sőt! igen jókat nevettem magamon Szilárddal együtt miközben hallgattam a hangfelvételeket. A stílusa nekem teljesen bejön, azt hiszem, csak így lehet engem gatyába rázni, pontosabban kirázni, hogy végre már ne én viseljem a nadrágot, mert tényleg van bennem  valamiféle ellenérzés a férfiakkal szemben.

És most jönnének a kérdések! :) De igaza van, mint ahogy eddig mindenben, hogy tényleg fukar vagyok. De most úgy érzem, hogy a saját érdekemben tovább kell lépnem, hogy a gyakorlati életben is ki tudjam vitelezni mindazt, amit az értelmemmel felfogtam. Úgy érzem, az analízis a megértéshez elég, de a gyakorlatba való beépítéshez már nem!  Ezért meg fogom rendelni Szilárdtól a szintézist is, ám előtte egy kis időt kérek, hogy el tudjam olvasni az anyagokat, amiket küldött.

Addig is szeretném kérni, hogy adjon támpontot, hogy mit kellene megrendeljem a tisztább és gyakorlatiasabb megértés érdekében megjelölve a fizetendő honorárium összegét is.

Elköszönve még egyszer is megköszönöm hogy a segítségemre van, és kérem, hogy a továbbiakban is legyen majd ilyen őszinte és „kíméletlen” velem,  hátha nem késő még fordítanom az életemen!

Hálás köszönettel: Egressy Gyöngyi

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Nagy Attila Puli, mint (NEM!!!!!!!) követendő példa

Kozma Szilárd: A kökösi próféta által elhanyagolhatónak tartott fizikai - anyagi valóság által megjelenített szellemi igazság.
  Avagy az agykáros felesége putrijában lakó és annak a betegnyugdíjából élősdiskedő, Vítéz Nagy Attila Puli, mint semmiképpen NEM!!!!!!! követendő példa. 

    Drága besúgókám! – Remélem, hogy miután kilenc évvel és öt gyermekkel nálam fiatalabb és realizálatlanabb lévén, nem haragszol meg, ha a te fennkölt példádat követve, amivel az Oroszláni Marsod sugallatára engem leszilárdkázol folyton, hát én is, a gyakorlati – tárgyi! – tényeknél, helyzetednél és persze: azokból következő állapotodnál fogva, ugyanolyan bizalmasan kezellek, mint te a volt „besugottadat” (engem)?  Szóval, ezt az egyszerű dolgot nem érted te arany-szentem? Ti., hogy az igazi – A ténylegesen megvilágosodott metafizikus, a zagyva misztikussal szemben - az egyszer egyet és a kétszer kettőt mélységesen tiszteli, mint II János Pápa a földet, amelyet megcsókolt, valahányszor új fölterületre érkezett?!
    A te kis, minden anyagi jelenségben ellenséget látó, és ezért minden anyagi valóságra össze – vissza lövöldöző anarchista eszedbe ugyanis, nem fér bele az, hogy a vallásosan és viccesen Úristennek nevezett „Nagy valami” (A Tao, a Shintó, a Nirvana, a Buddha tehát, aminek te csak egy részére hivatkozol) egy olyan létteret és állapotot hozott létre, éppen a Lilith hatástól való megszabadulás érdekében, ahol a kétszer kettő mindig négy és nem öt, ahol a hétköznapi életben menthetetlenül léteznek, és, akár kegyetlenül is, hatnak az elemi fizikai és matematikai, tehát az archimédeszi és az euklidészi törvények, és persze, a Newtoni törvények. Képtelen vagy felfogni, hogy az egyetemes alkotó intelligencia létre hozott egy olyan viszonylagos szilárd létteret, amelyben az ember kialakulhatott és ahol a gravitáció, a tágulás, a súrlódás, a tehetetlenség és az energia törvényei kiszámíthatók.   
     Ellentétben azzal, ahogyan te és a hozzád hasonlóan a zavarosban halászni szerető bajkeverők, azt szeretnék, ha mindez nem így lenne, hogyha tehát, minden relatív lenne. vagyis: mert te lelkem drága, egész életedben az nagy büdös liberálisan relatív semmiben és az annak megfelelő misztikusan liberális relativista hülyeségben szeretnél élni!
 – De nem ítéllek el emiatt és még csak nem is csodálkozom rajtad, olvasott emberen,  és még csak a besúgói múltadnak sem tekintem ezt a fatális (és: liberális) értetlenségedet, hanem egyszerű determinációnak, amiről, TE kis ártatlankám, semmit nem tehetsz, hiszen a Szaturnuszod és a Jupitered is teljesen negatív – és ez attól függetlenül, hogy a születés napod hányadik órájában és percében születtél!
   Hát olvasd el drága Zavarosom, a rég – rég óta megírt regényem  utolsó előtti, 21-es fejezetét, hogy legalább a kétszer kettő négy és a gravitáció és az egyetemes tágulási törvény, valamint a fekete lyukak logikáját (összhatása szükségét) megértsd, illetve azt, hogy miért is fontos az, hogy létezzen a földön egy olyan vegyes nemzetiségű nemzet, mint Amerika, amelyben a Kronwelék által felfedezett, Új Angliából hozott igazi demokrácia az Úr, és amelyik azt mondja, hogy a tényleges demokrácia megvédése érdekében, akár a Puli és a Bin-láden féle gonoszok otthonához is elmehetek, és azt, vagyis az általuk megvalósított szégyenteljesen nyomorult és steril valóságot lefényképezhetem. Hogy is volt az erdő menti találkozód azzal, a hiteleződdel, akivel, még, annak az évek óta adósságaitokat nem törlesztő, tehát a kemény adósaként is, mocskolódni kezdtél, és aki meg elégelvén a dolgot, az erdő szélén, persze, falopás közben, jól el nem vert, de nem tudtad rá bizonyítani, hogy megvert? Azok a kemény, férfias pofok és rúgások nem tűntek számodra figyelmeztető erejű valóságnak? Neked csak az a sok misztikus fikció a valóság, amiről az írásaidban hablatyolsz, de ami soha nem valósul meg anyagilag?
      Házi olvasmány tehát a tévesen beavatott Nagy Puli és a feminizmussal kacérkodó relativista liberálisok számára:  Kozma Szilárd, A Táltos Bolond c. regényének a 21. fejezete.

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Segélykiáltás a volt besúgóm és pénzadósom rágalmai ellen

Kozma szilárd:

 

KÉRÉS

 

Tisztelt „Blogtér” - tulajdonosok!

 

      Kozma Szilárd (Hivatalos nevemen: Kozma Botond Szilárd) három kiskorú lányát egyes - egyedül eltartó, gondozó és nevelő, hivatásos író és asztrológus (1992-től a Magyar Írószövetség tagja) - édesapa vagyok Csíkszeredából, Romániából (Van ugyan Magyrországi élettársam is, de ő, sajnos saját magát és a nyáron született közös gyermekünket nem tudja el tartani az alanyi jogon kapott GYES-ből.) és a következő kérés – panaszommal fordulok önökhöz:

    

    2O11 nyáron, alig elviselhető és csakis a barátok segítségével átvészelt, több hónapos anyagi krízisbe kerülvén, ennek a gyakorlati okait keresve, rá kellett jöjjek, hogy az önök által biztosított, szabad internet - közlési lehetőségekkel durván visszaélve, egy magát Nagy Attila Puli-nak nevező internet-bandita, a www.spiritualitas.blogter.hu c. oldalának különböző című témáiban egyebet sem tesz, mint engem (tehát direkt Kozma Szilárd „asztrológust”) tudatosan és célzatosan rágalmaz szakmailag és erkölcsileg, vagyis a tárgyi valóságot abszolút nélkülöző, egyedül általa kieszelt, hiteltelenítő szövegeket „közöl” folyamatosan rólam. Teszi ezt annak érdekében, hogy bosszúállás céljából gazdaságilag annyira tönkre tegyen, hogy a gyermekeim elemi szükségleteit se tudjam biztosítani. Ezt, az internet által biztosított nyilvánosság előtt zajló, szakmailag is hiteltelenítő, hadjáratot az akkor még alkoholista, lelkészi munkaköréből kirúgott pap, Nagy Attila (Újabb felvett nevén: Puli), még 2OO4 tájékán indította el, egy rövid Scrib – beszámolóval, annak következtében, hogy nem voltam hajlandó neki és a szintén alkohol-gőzös feleségének (Akivel benyomultak a lakásomba) tovább olyan, korábban már több alkalommal is adott, de általa soha vissza nem fizetett „kölcsönt” adni, mint korábban, két – három alkalommal is, valahányszor ő ebből a célból engem „meg látogatott”. 

    Addig, amíg csak ezt a Scribd-jegyzetben közölt álnokságot lehetett olvasni az interneten, nem volt veszélyes a dolog, de ami óta a www.spiritualitas.blogter.hu c. blogjának a különböző témáiban, mint felső fokú teológiai tanulmányokat végzett „szakember” írja rólam az általa kieszelt hazug-történetek alapján a „szélhámos” és a „sarlatán” és más ezekhez fogható minősítésekkel ékesített, szakmai és morális szempontból egyaránt lejárató, „helyszíni jelentéseit”, edig soha nem tapaztalt szűkös gazdasági helyzetbe kerültünk. – Nem csak az a baj tehát ezekkel a tudatosan gyártott, hiteltelenítő minősítésekkel, hogy a magát anarchista prófétának nevező, volt alkoholista pap, törvénybe ütköző tetteket követ el. Hanem az is, hogy ez a „szakember”, teljes erkölcsi fertőben élve – például az agykárosult felesége betegnyugdíján élősködve -, elveszítette még a közvetlen falusi szomszédainak is a bizalmát, illetve az elemi becsületét is, és ilyen, a gyakorlati valóságban sehol nem létező erkölcsi alapról, egyszerű bosszúállásból, folytatja kiemelten a „blogtéren” a teljes gazdasági tönkretételünket célzó hiteltelenítésemet.  Ugyanis, a témában érdekelt, magyar neylevű internet- olvasóknak, nincs ahonnan ezekről a „pulis” erkölcsi háttérről tudjanak,nem tudják megállapítani, hogy mindez egy beteg agyú személynek, az irracionális és tárgyi alap nélküli bosszú-vágyából eredő fikciói, alaptalan gyűlölködésének a „termékei”. Ezért, ennek az alkoholizmus miatt hivatás nélkül maradt volt-papnak a www.blogter.hu-n hét éve folytatott sarlatánozásának az eredményeképpen, a horoszkóp-rendeléseim teljesen („rettenetesen”!) megcsappantak a korábbi évekhez képest, miközben ezek a rendelések képezik számomra, vagyis a családom számára, az egyetlen pénzkereseti és gazdasági jövedelmi forrást. Hiszen éppen azért lettem többek között asztrológus, mert 59 éves költő – íróként, lehetetlen lenne még önmagamat is fenntartani, nem, hogy egy, immár újból négy gyermekessé felszaporodott családot. (A korábbi, válás előtti családomban is négy gyermek volt, de a családunkat szét szakító, volt-feleségem, magával vitte a legkisebb, akkor még csak két éves kisbabánkat.)

       A végzetes az egészben az, hogy ennek az erkölcsi fertő vég-stádiumába süllyedt embernek nincs semmi veszteni valója (És ezzel még henceg is a „rólam szóló” cikkeiben), mert a felesége betegnyugdíjából él (Tudom, hogy egy internet-bérlet manapság nagyon olcsó, de így is elég nehéz elképzelni, hogy ezt miből fizeti ki, hiszen azzal dicsekszik az írásaiban, illetve misztikus elméleteket ír arról, hogy ő egyáltalán semmit nem dolgozik, mivel anarchista.), miközben nekem el kell tartanom a négy gyermekes családomat.   

      Azt is kell tudni, hogy a Ceausecsu féle Romániában, az itteni ÁVO-nak megfelelő szervezetnek: a SECURITATE-nek a visszaéléseit tudományosan vizsgáló és a dokumentumok feldolgozása érdekében létrehozott intézettől (CNSAS) időközben hivatalosan is értesítést kaptam arról, hogy ez az ember nekem a besúgóm volt a Ceausescu – diktatúra alatt, és látván, hogy Nagy Attila Puli, nem akarja az internetről vissza vonni a rágalmait, én is készítettem önöknél két bogot is, egyet Kozma Szilárd és egyed a Kozma Botond Szilárd, a Sarlatán néven, ahol a saját metafizikai tanulmányaim mellett, olyan írásokat is közöltem amelyekben meg írtam, hogy ez a személy szecuritate-s besúgó is volt, és minden jel arra mutat, hogy a jelenben, a szekuritáte utód-szervezetének: a SRI-nek az aktív ügynöke. DE ÉN EZEKET A Nagy Attila Puliról szóló ÍRÁSOKAT HAJLANDÓ VAGYOK AZONNAL LETÖRÜLNI, illetve önöket felkérni arra, hogy azokat törüljék le, amennyiben a Nagy Puli Attilának a „blogter.hu”-n, rólam („Kozma Szilárd asztrológusról”) szóló írásait, blogbejegyzéseit, blogjait, stb. letörülték. Egyébként, abból is látszik, hogy ennek a beteg elmének a sátáni terve nem is annyira az én személyi lejáratásom, hanem egyenesen a gazdasági tönkretételem, hogy mindenütt asztrológust ír a nevem után, holott ő engem egy évtizeden át csak mérnökként és költőként ismert!

 

      Tehát, a panasz – kérésem, amivel ezennel önökhöz fordulok az, hogy legyenek szívesek minél hamarabb, a Nagy Attila Puli nevű blogernek az összes, rólam szóló írásait az önök szervereiről letörülni, vagy letiltani, természetesen, az enyémekkel együtt.

    Az én asztrológusi tevékenységem törvényes -  tizenhét éves cégbíróságon jóváhagyott hivatalos magánvállalkozó asztrológus vagyok – és tetemes anyagi károkat okoznak a számomra ezek a www.blogter.hu –n található Nagy Attila Puli (és saját ugyancsak a saját megnevezésében Jichag Ameir, és miegymás) vallásos-örültnek a nevemmel kapcsolatba hozott sarlatánozásai, szélhámosozásai, és más, tudatosan hitelrontást előidézni hivatott teológus - „szakemberi” írásai! 

 

Megértésüket és operativitásukat – A törvényességnek megfelelő eljárásukat! – előre is köszönve, maradok tisztelettel:

 

Kozma Szilárd

 

Csíkszereda, 2O12, február 27.  

                              

  

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Nagy Attila (Puli) szerelmes volt belém!

Kozma Szilárd asztrológus:


         Ha nem volt besúgó Nagy Attila (Puli), akkor a sorsképlete szerinti perverzitásra való hajlama miatt, szerelmes volt belém!

 


         Amennyiben nem a szekus tartótisztjei által elrendelt besúgás céljából kereste oly intenzíven a barátságomat Nagy Attila Puli a nyolcvanas évek végén, akkor csakis azzal magyarázható, hogy szerelmes volt belém, ahogyan az ilyen jellegű perverzitásokra való hajlamai a sorsképletéből világosan kiolvashatók.
        Mivel mindaddig, amíg az interneten el nem kezdte a rólam való otrombán primitív hazudozásait és az abszurd sarlatánozó, pénzcsalózó bosszú-hadjáratát, én egyetlen sértő szót ki nem mondtam senkinek és le nem írtam Nagy Attila Puliról, sőt, azt is több ízben meg írtam neki, hogy amennyiben ezeket a mocskait le szedi az internetről, válaszképpen én is le veszem minden róla írt védekező és a besúgói múltját leleplező írásomat, de ő erről hallani sem akar, csakis arra kell gondolnom, hogy ez a férfi, amennyiben csakugyan nem volt a szeku által rám állított besúgó, akkor csakis a horoszkópjából kiolvasható szexuális perverzióra való önkéntelen és öntudatlan vágyainak a rabságába esve, betegesen belém szeretett. Mással ugyanis nem, hanem csakis az elutasított, vagy az egyoldalúan viselt, a szerelmi alanyuk által ignorált, szerelmeseknek a sértettségéből eredő, ördögi bosszú-vágyával magyarázható Pulinak ez a szélsőségesen fanatikus ragaszkodása a büntetés nélkül folytatható, sötét bosszú-állási lehetőségéhez. Az, ahogyan ez a szkizofréniával nyugdíjazott feleségével nyilván rezonanciában álló, tehát ha nem is teljesen bomlott értelmű, de abszolút bomlott erkölcsű személy, abban leli a maradék élvezetét (boldogságát!), hogy a családomnak, vagyis az általa gyűlölt gyermekeimnek is (Nyíltan ki nyilvánította ugyanis ezt a gyermek.gyűlöletét is, amikor azt írta róluk, hogy verik az édesanyjukat, és, hogy nem is "csináltam" őket, hanem szerinte: "a világra baszta a gyermekeit".), anyagi károkat okozhasson!  

   

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Salek Zoltán a Lótuszvirágos megvilágosodás gyöngye

Kozma Szilárd, karma-asztrológus:

 

Él és tanít - okít Budapesten egy, még a kökösi anarchista prófétánál, Nagy Attila Pulinál is okosabb és misztikusabb és Zen-esebb, tehát fantasztikusan "misztikus csodabogár - kozmetikus" (Ó, Anyám! - Ez így teljes az eredeti Bizottság-szövegben.) Osho-epigon, aki állítólag máris az Intenzív Megvilágosodás Nagymestere, legalább is a megható lótusz-virágos honlapja szerint, és aki a tegnap az alant közzé tett levelével kívánt hozzá járulni az én megvilágosodásomhoz is. - Tiszta ingyen persze...
Azt, hogy a Nagy Puliénál is gonoszabb lelke tárgyi bizonyítékának a velem való közlése mellett, milyen alapon tegezett le engem ez, a Pulihoz hasonlatos mesteri munkakerülő, és a variáció kedvéért nem az őrült feleségével, amannak az öröklött putrijában, hanem éppenséggel az anyjától öröklött kis lakásban, az öccsével együtt-élő(!), és közben az "intenzíven megvilágosítani" való áldozatokra vadászgató, 5O éves SALEK LÁSZLÓ, nem tudom. (Megvilágosultsága árnyékában meghúzódó egzisztenciális érdemei közé tartozik még az is, hogy az agyilag ép, tehát a normális együttélésére még egészen alkalmas édesapjukat öreg-otthonba szorították.)  Hiszen soha nem találkoztam vele, nem tudtam a címét és nem írtam neki, és, amint a Network-os bemutatkozójából ki lehet olvasni, nálam hat évvel fiatalabb. Kos Sárkányfarkával, vagyis a mélyen rejtett agresszív képzelet- és gondlatvilágra utaló karma-pontja által jelzett ösztönös késztetéseivel (Egyszerűen: gyílkosi késztetésekre utaló karmájával), aminek a megismerése és amivel való szembenézése és a feloldása ellen az alábbi levele szerint is kézzel-lábbal tiltakozik, Zoltán Úr persze, nem a harci beavatás-útját választotta, hanem a misztikusan megható lótuszvirágosat és ennek az eredményében - misztikus ékességében! - mindannyian gyönyörködhetünk is, mint a bíbor tógás szerzetesek a híres Tibeti mantrában, az "OM MANI PADRE HUM"-ban. Egy dologban azért kételkedek az Ő-emelkedettsége szellemisége tisztaságát illetően. Nem hiszem, ha a hívei - tanítványai valamelyikétől az édesanyja lakásának a címét megtudnám, és ha már ilyen szépen tegező viszonyba hozott magával, ezzel a lehetősséggel élve, meg kérdezném, ugyancsak tegezve, hogy mindezt mégis hogy képzelte? Mármint, hogy nekem le kellene nyelnem az ő fővárosi kanálisokban élesedett logikájának ezeket a pöcegödrös - produktumait, amelyekkel engem és a kedvesemet, tehát egy számára teljesen ismeretlen embert jellemez. Nos, állítom, hogy akárcsak Pulika, Zolika sem lenne ekkora vitéz, mint az alábbi levelében, hogyha férfiként szemtől szemben állhatnánk, vagy ülhetnénk egymással. Ennyit tehát az ő lekezelő, fölényes tegeződéséről. Másrészt, az aki másokkal, és főként ismeretlenekkel (azaz: bárkivel!) szemben még fölényeskedik - nem hogy szennycsatornákban született kifejezéseket használ! -, az semmiféle tényleges spirituális tudásra, vagy képességre nem tett szert, és sajnálatra méltók mind, akik vele egy asztalhoz is le ülnek, nem, hogy a misztikus-pszichikus kurzusain bölcsességre és un. "megvilágosultságra" (Hogy oda ne rohanjak...) kívánnak szert tenni.   
      Mondom, semmit nem követtem el vele szemben, csupán, egy Eszter nevű közös barátnőnk, számára, akinek én valamikor szintetikus horoszkópot készítettem (Amiről ugyancsak most tudtam meg, hogy Eszter véletlenül sajnos elégetett, tehát nem tudta használni.) a barátnő kifejezett kérésére, megjegyzéseket fűztem a megvilágosodott Saler Úrnak azokhoz a megjegyzéseihez, amelyeket viszont ő irkálgatott Eszternek az asztrológiáról, és végül rólam is. Eszter ugyanis - ahogyan azt kivettem a kettejük levelezéséből, amelynek bizonyos személvényeit, a véleményemre kíváncsi Eszter nekem elküldözgetett -, makacsul ragaszkodott ahhoz, hogy az asztrológia és az én személyem is, az ő számára sokkal hitelesebb, mint a család- és becsületes munka és kereset nélküli Salek Zoltán személye és az ő "himi-humi" (Ez az Eszter minősítése, nem az enyém!) tudománya. Ő szuper megvilágosodottsága viszont, ragaszkodott ahhoz, hogy én és "az asztrológiám" vagyunk a hiteltelenek, tehát és következésképpen úgy-e, Eszternek feltétlenül hozza kell el mennie megvilágosító tanfolyamra, alkalmanként 7 ezer forintért. Eszter elmondása szerint, valószínű, hogy a Nagy Osho - követő Salek Zoli, azért "rágott be", mert Eszter meg írta neki, hogy a tavaly nyár óta, néha - néha (általában keresztény ünnepek alkalmával), szokott küldeni a mi gyermekeink számára ajándékul, 1O - 2O ezer forintot (És itt nagyon fontos tudni: én ezt sem Esztertől sem mástól soha nem kértem!), és Saller Megvilágosodottsága nem tudta azt le nyelni, hogy miközben én "sajnáltatva magam", időnként "meg vágom" Esztert, ő  nem tudja rá venni arra, hogy járjon el hozza az alkalmankénti 7 ezer forintos, Teljes Megvilágosodást" ígérő csoda-kurzusaira.
     Nos, lássuk a méltó Osho - tanítvány legpompásabb megnyilatkozását. Azért írtam méltót, mivel tudjuk, hogy az ugyancsak megvilágosító Osho is, a gyűlöletébe halt bele, és ugyancsak gazdasági okok miatt. (Ti., nem volt képes megbocsátani az élettársának és a sorsnak, amiért azok kiforgatták a misztikus hazudozásaival össze gyűjtött hatalmas vagyonából.)  Na, de száz szónak is egy a vége. Nézzük tehát, a minél tökéletesebb misztikus megvilágosodás "magas színvonala" elérése érdekében, még a szapora Indiába (A kb. egy milliárd és két millió lakosú Indiába tehát, ahonnan a Megvilágosodott Zolika által velem együtt lenézett, merthogy "pöcsére" gumi-zubbonyt nem húzó és ezért természetesen szaporodó cigányság származik, és ahol a misztikus tradíciók szerint a férfiak ugyancsak nem húzgálnak kotonokat a  "pöcsükre'', ahogy a Lótusz-mester nekem azt ajánlgatja az alanti megvilágosító levelében) ellátogatott. [b]GONG:   
       
 
„A pöcsméreted elfelejtetted a nagy felsorolásban feltüntetni, te seggfej asztromókus a két danod mellett, meg az érettségi bizonyítványodnak a sorszámát is kihagytad.

Elég nagy fasz lehetsz, hogy amikor az öt gyereked csináltad, nem húztál gumit a pöcköd végire, vagy úgy voltál vele, mint a cigányok, hogy majd az állam eltartja őket? Vagy már akkor láttad a csillagállásodban, mi, hogy lesz egy kerge tyúk Magyarországról, aki kisegít az „apró gazdasági hullámvölgyeidből”? Hehehe… Ez aztán a derék realizáció! Gondolom, a feleséged azért lépett le tőled, mert már elege volt a sok realizációdból, meg talán mégsem volt olyan jó a skorpió pöcsfejjel az együttélés. El ne feledjem, nem ártana magyarul is tanulnod a nagy realizációid közben.

Aztán ha már felhoztad a testvéremet, mondd csak, szépséges Violácskádat remélem análisan is jól megdöngeted, amilyen értelmesen gerinces és felelősségteljes, ezt is megérdemli tőled, hehehe… A pöcsödre azért húzzál ám gumit, nehogy összeszemeteld hátulról.

Az az 1500-as Lada manapság már igen megmosolyogtató, azt azért tudod, ugye, Szilárdkám? Amúgy pedig igen rosszul tudod, hogy Magyarországon a háromgyermekes szülők egyike teljes adómentességet élvez, négy gyermekkel pedig mindkét szülő – hol hallottad ezt a sületlenséget, orbánviki valamelyik választási beszédében Tusnádfürdőn? Gondolom, te is fideszes vagy, mint az összes hülye székely. Azt nem veszitek észre, hogy éppen most éneklik ki a talpatok alól a földet az ilyen meg olyan magyarnak mondott zsidó pártképződmények, de majd csinálnak nektek ott egy szép kis cigányországot a helyén, meg is érdemlitek, olyan hülyék vagytok mind egy szálig. Ja, mondd csak, az írószövetségben mit alakítottál a sok komcsimaradvánnyal meg zsidóval?

Aztán ne heveskedj és ne csapkodj ám a farkaddal skorpiókám, mert még fejbebaszod magad, és akkor teljesen kisterilizálod az agyad, és állandósul a gazdasági hullámvölgyed. Igazán jól szórakoztam rajtad, pöffeszkedő kiscserkész.

Na, agyő!”
[/b]
- Megjegyzés: Nem értem, hogy mire agyőzik a Megvilágosodott, mivel soha nem találkoztunk és nem is leveleztünk.

 

TOVÁBB

Kozma Szilárd: A kökösi fekete mágus, Nagy Puli Attila tettei 1.

Kozma Szilárd:

Hogyan és miért válhatott Nagy Attila Puli gonosztevőmből jótevőmmé?


    Akik e sorokat olvassák, tudják már, hogy a nagy sikerű The Secret c. misztikus film eszmei mondanivalójától megszédült és ebben a misztikus kábulatában hirtelenül a székely - és ezen keresztül (sic!) - a magyar nemzete megmentőjének magát kikiáltó, vagyis a nemzet önjelölt prófétájává előlépett hajdani szekus-besúgó, Nagy Attila Puli, az utóbbi hét évben (Turula lányunk megszületése óta), lejárató és a gazdasági megbuktatásomat célzó, erkölcsi háborút folytat ellenem az internet különböző magyar fórumain elhelyezett (Lásd: spiritualitas.blogter.hu, sepsiszentgyorgy.ro, virtus.hu, scribd.com, stb.) gúny-irataival.
    Nagy Puli eme szorgoskodásának köszönhetően viszont csak néhány hónapig, és egészen intenzív módon, csak néhány hétig következett be az életünkben az a teljes gazdasági krízis, aminek a beidézése érdekében ő éveken keresztül dolgozott. Tudniillik az, hogy a sok éves, rólam való nyilvános hazudozásaira – a tárgyi valóság teljes elferdítésére, meghamisítására - alapozott, rám vonatkozó misztikus és erkölcsi rágalmazásaival, és ezekre alapozott spekuláns elméleti következtetéseivel, és persze, nem utolsó sorban a sarlatánozásával, azokban a potenciális horoszkóp-rendelőimben, akik nem ismeretek személyesen, illetve, akik nem mélyültek el a metafizikai tanulmányaim olvasásában, kételyt ébresztett, mind a szakmai kompetenciámat mind az emberi tisztességemet illetően. 
    Azt követően ugyanis, hogy kb. másfél hónappal ezelőtt, amikor a volt besúgómnak az orcátlansága már a szemembe kiabálta, hogy vegyem komolyan ezt az ügyet és nézzek utána annak is, hogy tulajdonképpen minek is köszönheti ez, a nyilvánvalóan elemien erkölcstelen és tehetségtelen személy az internetes olvasottságát. Nos, a Nagy Puli Attila un. „nemzet-mentő” misztikus műveit elolvasva azonnal szembe szökött az, hogy ez az párját ritkító ostoba ember - aki oda s vissza van az ő kétszeres teológiai képzettségével! - az ő hibás szellemi alapállásában, teljesen figyelmen kívül hagyhatónak tekinti a fizikai – tárgyi – valóságot! Miután ezt a fordított valóságra alapozó misztikus handabandázást lelepleztem, az új, potenciális horoszkópigénylők által írt érdeklődő levelek is el kezdtek a levelesládámba érkezni. – Olyannyira, hogy már el is határoztam, hogy újból kiváltom az asztrológusi engedélyemet.
     E sorok olvasóinak viszont nem kell attól tartania, hogy Pulihoz hasonlóan, én is előállok valamilyen misztikus elmélettel e sorsfordulat értelmezésében. Nem, a dolog – a magyarázat - nagyon egyszerű, logikus és racionális, és ezért teljesen kívül esik a fizikai és erkölcsi nyomorban élő Pulinak a valóságképzeteiről alkotott nyomorék-körén. Noha, Puli is a paraszti pragmatikumra épített, amikor a fene nagy magamutogatási mániájában kieszelte, hogy amennyiben nem egy saját honlapot szerkeszt és azon közli a SRI megbízásának eleget tevő, tehát látszólag a magyarság megváltási szándékából írt, de voltaképpen a vizet a a Budapesti SZDSZ-liberálisok és a román nacionalisták malmára (főként a HARKOV malmára) hajtó misztikus hablatyolásával együtt, az én fejemre szórt rágalmait, hanem olyan nagy forgalmú (látogatottságú) „blogterekre” teszi fel azokat, ahol az internet-kereső programok azonnal a GOOGLE első helyezettjei közé röpítik e szellemi csúcsteljesítményeket.
   

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Abból, hogy valaki gazdag nem következik az, hogy hiteles, vagy boldog

Kozma Szilárd:

A gazdaság, a gazdagodás és a kauzális asztrológia

 

     A spirituális ön- és sorsismereti asztrológia legnagyobb átka és rákfenéje az, hogy az ókortól és a középkortól, az új koron át a modern és a posztmodern korig, a magukat asztrológusnak nevező kóklerek jósolgattak. Manapság pedig a misztikus szélhámosok a gátlástalanul cinikus újságírókkal karöltve jósolgatnak. Utóbbiak az írott és a vizuális média minden területén közlik a szerkesztői hasra ütéssel kiötölt, képtelennél képtelenebb és komolytalannál komolytalanabb jóslataikat.

   Holott a kereszténységnek, illetve a Názáreti Jézusnak a gazdasági állapotok semlegességére, sőt: a nagyon gazdag állapotnak a káros mivoltára vonatkozó,  fundamentális tanításai tökéletesen egybevágnak azzal, amit az asztrológia komoly gyakorlására elszánt személyeknek, már az első hónapokban a szemébe kell szökjön (A zsíros tandíjas asztrológiai tanfolyamokon ugyanis erről soha nem esik szó!), akárcsak nekem kezdő asztrológusként. Ti., hogy nem csak a jóslás veszélyes és tisztességtelen, mert mentális fejlődésében, tehát spirituálisan megnyomorítja azokat, akik hisznek a jóslatokban, illetve akiknek a sors-meghatározódásaiba mély és pontos belátást biztosító grafikai sorsképletének a spirituális szimbólumait értelmező, jósolni merészel, hanem azért mert (És itt jön a képbe a kereszténység: ), az életünk rendeltetésének és céljának: a megváltódásnak az elérési FELTÉTELEI(!!!) KÖZÖTT, de még csak az egyszerű, önmagunkkal, családtagjainkkal és a természeti környezetünkkel való harmonikus együttélésének a FELTÉTELEI KÖZÖTT SEM,

soha, semmilyen fórmában és egyáltalán nem:

NEM és nem SZEREPEL ÉS NINCSEN JELEN

az a feltétel, hogyMEG KELLENENE GAZDAGODNUNK!

- Nincs ilyen MEGGAZDAGODÁSI célja, értelme és rendeltetése az életünknek. 

-A meggazdagodás nem fokmérője sem az emberi értelemnek, sem az erkölcsnek, sem az emberi értéknek. 

- A különböző gazdasági állapotok és helyzetek, egyáltalán nem fokmérői és iránymutatói sem az emberi értékeknek, sem az emberi egészségnek és figyelem: MÉG CSAK AZ EMBERI BOLDOGSÁGNAK SEM. Asztrológusként, volt alkalmam számtalan nagyon gazdag embernek és családnak a sorsproblémáinak a spirituális okait feltárni, amint ahogy szegényeknek is segíthettem számtalan esetben, és el mondhatom, hogy boldogsági és egészségi feltételek szempontjából egyik sem áll jobban a másiknál! A gazdasági állapot tehát semleges relációban áll, mind a személyi boldogsággal - a boldogsági képességgel - mind az egészséggel. És az utóbbi még akkor is igaz, ha azt képzeljük, hogy a gazdagok azért mégis csak egészségesebbek lehetnek a szegényeknél, mert van pénzük drága gyógyszerekre, terápiákra és orvosokra. És aki az asztrológiai meghatártozódások és a betegségi - baleseti hajlamok közötti relációkról szóló írásaimat elolvasta, bizonyára tudja, hogy nem halandzsálok az utóbbi állításommal és igazat is ad.

     Nem akarok senki megsérteni, de nem vagyok biztos abban, hogy a materialista alapú politikai propaganda káros hatásai miatt, a fentieket mindenki érti és ennek a jelentőségét felfogja és a megfelelő következtetéseket képes levonni. – És mondom: nem azért mert bárkit is nálam kevesebb intelligenciával rendelkezőnek tartanék (Hiszen az asztrológia már az elején megtanított arra, hogy mennyire nevetségesek a pszichológiai IQ mércével állítólag mérhető, erős racionalitásukra büszke „nagyokosok”, mivel az intelligenciánk csak tízed része, a fő és fontos tulajdonságainknak!), hanem azért mert évszázadok óta, a politikai szédítésnek, vagyis a ma a leginkább divatos ideológiának a legfontosabb eszköze a gazdasági mutatók növesztésére tett ígéretek! – Ez folyik fülbe, szájba, orrba, minden média-csatornán, majdnem minden politikai nyilatkozatban. – És ma már abba a szerencsésnek nem nevezhető helyzetben is vagyunk, hogy ennek a teljességgel KERESZTÉNYTELEN– Vagyis: a Jézus tanításaival ellentétes rendszerben: „Hamarabb át megy a teve a tű fokán, minthogy a gazdag bejuthatna a mennyek országába.” „Nem lehetsz egyszerre két úrnak a szolgája, nem szolgálhatod egyszerre az Istent is és a mamnont is.” „Ne a földbe, ahol a rablók megtalálják, hanem a mennybe gyűjtsetek kincseket...” stb., stb., stb., tessék elmélyülten elolvasni az Evangéliumokat... – a hibás alapállásnak és az ostoba és szűklátókörű életcél-állításnak és élet-gyakorlásnak a következményében, ma világszerte láthatjuk az eredményeket és a következetéseket könnyen levonhatjuk. Semmiben, de semmiben nem tér el egymástól a kereszténységnek a gazdaságról való tanítása, és a komoly asztrológiai gyakorlat során kiderülő, ide vonatkozó gyakorlati és elméleti következtetés! AZ TUDNIILLIK, HOGY MIND AZ EGÉSZSÉG, MIND AZ IGAZI BOLDOGSÁG ELÉRÉSE - MEGSZERZLSE SZEMPONTJÁBÓL A GAZDASÁGI ÁLLAPOT SEMLEGES. Sőt, azt, hogy a gazdaság nem és nem előfeltétele sem az egészség, sem a boldogság megszerzésének. De igen is, ezeknek a következménye lehet, sőt, az is!

     Nincs tehát, olyan általánosan érvényesnek mondható, gyakorlati cél, sem az emberiség valós rendeltetésében, sem az egyéni sorsképletekből kiolvasható, un. karma-feloldást ÉS EZZEL SORS-JAVÍTÁST célzó, személyi életfeladatokban, hogy bárkinek is feltétlenül meg kellene, ezért, vagy azért, vagy meg lehetne gazdagodni, mert a gazdagság és AKÁR MÉG A BECSÜLETES MUNKÁVAL IS ELÉRHETŐ GAZDAGODÁS, az életünk igazi, spirituális (harmonizációs - megváltódási) céljától és rendeltetésétől teljesen független, attól teljesen SEMLEGES! A nagyon gazdag ember ugyanis, egyáltalán nem biztos, hogy igaz ember is! Mint ahogy a szegény ember sem kötelezően jó, vagy rossz ember. Ezeket a minőségeket és minősítéseket, nem szabad elméletben sem össze keverni és egymással be helyettesíteni, mert a gyakorlati valóságban sem fedik egymást... – Az viszont bizonyos, hogy a tényleges igazság-szerető és igazságra törekvő személy, az tehát, aki törekszik, nem csak az életéből, de a gondolataiból is kiküszöbölni a hamisságokat és a ferdeségeket, a valóság-torzításokat és nem ferdíti a valóságot sem magával, sem másokkal kapcsolatosan, és nem tesz hamis tanúságot más személyekről, és a többi tíz mózesi javaslatot is igyekszik betartani, olyan mágikus erejű spirituális erőtérbe kerül, ahol nem is lehet más, hanem csakis boldog és egészséges.

     Szó nincs tehát arról, hogy a „jó asztrológusnak” az anyagi helyzet bármiféle, misztikus, vagyis önmagától való változási lehetőségekről kellene jelentést adnia a harmonizálódási, gyógyulási és néha ezeknél ezerszer összetettebb sorsrendezési (karma-feloldási) lehetőségeinek a megismerése érekében őt megkereső horoszkóp-rendelőinek! És arról aztán ugyancsak nem lehet szó, hogy az aki a fent leírtak értelmében is, valós asztrológusi ismeretekkel és spirituális tisztánlátással rendelkezik, saját magának ilyen dőre célokat, hogy ne mondjam, szamárságokat, mint a meggazdagodást, időben magának kiötöljön és megállapítson a saját sorsképletében. Illetve nem lehet szó arról, hogy csak az lehet jó, illetve hiteles asztrológus, aki már meg gazdagodott, mert meg tudta jósolni és ki tudta használni az ide vonatkozó „kedvező „”időminőségeket” – Legyünk komolyak már végre! 

UI.   Mindezt azért tartottam fontosnak tisztázni, mert 2O11 nyarán, a helyi hivatali közömbösség és felelősség-hárító ügykezelés ellen folytatott éhségsztrájkom alkalmával (Vagyis a horoszkópom szerinti személyes életfeladatomnak látott, nyilt politikai harcom alkalmával), azzal vádolt engem, a magát anarchista székely vallásos prófétának nevező, munkakerülési rekorder és a kertén misztikus elméleteket hírdető alkoholista blogger: Nagy Attila Puli - aki a teológusi ismeretit arra használja, hogy az internet szélében - hosszában meredeknél meredekebb misztikus elméleteket jelentessen meg arról, hogy a magyarásgnak semmi mást nem kell tennie a nemzet prosperálása érdekében, mint neki, aki reggeltől estig csak agykontrollozik és zen-budhista példabeszédeket költ -, hogy én azért vagyok hiteltelen asztrológus, mert az akkor felmerült anyagi nehézségeimet nem tudtam megjósolni és a jóslás segítségével a törvényességi krízist kikerülni. – Persze, miközben ő engem internet széltében és hosszában “sarlatánozott”. Különbség van ugyanis, az alaptalanul jósolgató, és a sorsfeladatok és gyakorlati életfeladatvállalás fontosságát, valamint a személyességet és a személyes megmérettetési lehetőségeket biztosító konfliktus-vállalás fontosságát hangsúlyozó, karma-oldó asztrológia között! Erről viszont, a magát asztrológusi minősítéseket adni képes, kompetens személlyé előléptető, a szomszédai és a falus társai által utált, székelyföldi anarchista próféta - blogger, nyilván, semmit nem tudott…   

TOVÁBB

Kozma Szilárd: A Besúgó-próféta Nagy Attila Puli pénzkölcsönei


Kozma Szilárd

A magát vallásos anarchista székely prófétának nevező, volt-besúgó, Puli – Attila és az éppen kékre-zöldre vert, de racionálisan beszélni tudó, felesége pénzkölcsönkérő látogatása.
 
    Él az Erdélyi Kovászna megyei Kökös községben egy középkorú, tehát gyakorlatilag ereje telejében levő férfi, aki nem csak, hogy mindig nagyon vigyázott arra, hogy gyermeke ne szülessen, de az internet különböző fórumain nyitott rovataiban és blogjaiban található bemutatkozásai alapján, nyíltan és büszkén vallja magát munkakerülőnek! Sőt, a legutóbbi gyalázkodásában azt is elkottyintotta, hogy az agykárosult felesége beteg- nyugdíjából él. Ez a férfi elvégezte ugyan a katólikus teológiát, de papi felszentelése előtt ott hagyta, majd az Unitárius teológiát is, és unitárius papként működött is három évet, mindaddig, amíg a sorozatos részegeskedését és az ezzel járó kötelesség-mulasztást és erkölcstelen viselkedését követően, az egyház, a hívek több rend báli jelentésére, megszabadult tőle.
    Ezt a magát vallásos anarchistának nevező férfit, aki egy egész kis filozófiát, de inkább: amolyan hippi ideológiát épített a munkakerülése és az ingyenélése erkölcs-elméleti indoklására, Nagy Attilának hívják hivatalosan. És ama megvilágosodását követően, hogy neki nem kell dolgozni, a Puli, majd valamiért az jicahahmeir művésznevet is felvette.
    Az általa anarchistának képzelt, de mindössze irracionálisan misztikus zagyva írásait meg lehet találni szerte a neten és bárki, aki ezekből csak hármat is elolvas, azonnal képet alkothat magának Nagy Puli Attila épelméjűségéről, tehát: szavahihetőségéről, a személyi tudata kottyant voltáról, de mindez nem lenne baj, hanem az, hogy e beszámíthatatlanságával a mélységes gerinctelenség és erkölcsi nihilizmus is együtt jár. 
     Ez az ember, aki velem a diktatúra idején ismerkedett meg, éppen a Turula lányomnak az otthonunkban való megszületése reggelén (A baba, aki akkor éjszaka született és a két nővérkéje, még aludt.) felállított hozzánk másnaposan egy, akkor éppen kékre-zöldre vert vastag derekú, vastag nyakú és ugyancsak vastag hangú nővel és ketten meg akartak győzni – főként az általam addig nem ismert nő volt rámenősebb a meggyőzési törekvésekben ...- arról, hogy adjak az, akkor még csak általam Attilaként és a barátomként ismert férfinek (Jóval később a bosszúállása megtétele után sok évvel később derült csak ki, hogy a barátomnak képzelt személy azért keresete és kérte ki a barátságomat, mert a szekuritate által rám állított besúgó volt), egy újabb olyan kölcsönt, amiről tudható volt, hogy az előzőekhez hasonlóan, soha nem fog megadni, és amit a szerencsétlenségemre meg tagadtam akkor tőle (Hiszen, ha lett volna is annyi pénzem akkor, az a család növekedett szükségleteinek a fedezésére volt szükséges!).
   Ezt az elutasítást utólag, ő, a lehető leg primtívebb módon megbosszulta, és különböző rólam kiagyalt sztorikkal el kezdett az interneten befeketíteni, sarlatánozni.
   Miután többen is rá kérdeztek, hogy mi a helyzet ezekkel a Nagy Puli – „beszámolókkal”, utána néztem , hogy ki lehet az illető, majd az írásokban közölt, témán kívüli adatokat látva, teljesen világos lett számomra, hogy az illető Balázs F. Attilával egyetemben, aki szintén a papi eskületétel előtt hagyta ott a katolikus teológiát, szekuritate-s besúgó volt. És ez a gyanúm beigazolódott a 2O11 tavaszán, amikor is CNSAS központban a megfigyelti „Poetul” (A költő) fedőnéven összeállított dossziémat tanulmányozhattam. Barázs F. Attilában volt annyi becsület, hogy a tényt elismerte, Nagy Puli Attila viszont, mivel sokkal kisebb kaliberű besúgó volt, mintsem, hogy másoknak a gyanúját is felkeltette volna, úgy képzeli, hogy az én szavahihetőségemnek az ő újabb rólam szóló, tehát általa kiagyalt, lejárató morális mesék segítségével történő hitelteleníts által, az ügyet megúszhatja. Ennek az érdekében elkezdett, szerte a neten engem le fitymálni, kigúnyolni és meg gyalázni, hozzám intézve a szavait, le „Szilárdkázni” és ebből a fenséges szakértői pozíciójából le sarlatánozni.
    És, úgy vélvén, hogy sikerrel járhat ez a trükkje, ezt a sötét mocskolódást folytatja 2O11 tavasza óta, mikor a saját nevében a számtalan blogja közül valamelyiken,  mikor különböző más fórumokon álnevek alatt (Pl. az  www.erdel.ma.ro c. portálon, ahol a moderátor nem képes magát észre venni és a különböző fedőnevek alatt megjelenő átlátszó Puli-beszólásokat nyakló nélkül beereszti, mondván, hogy ezek a fölényeskedő és nagyképű, áttetszően jellegzetes Puli-féle gúnyolódások, a demokratikus ellenvéleményezők táborából érkeznek. 
   A 2OO4 április 13-ai, kölcsönkérő „baráti” látogatásuk kapcsán, Puli - Attila azt állítja, hogy az a nő, akit akkor a feleségeként bemutatott, nem volt általa kékre – zöldre verve, és, hogy én hazudok amikor azt állítom, hogy ők másnaposak voltak. Mondjuk, ez rendben is lenne, holott, akkor meg hogy a csudában történhetett meg, hogy éppen reggel 8 órakor fogyott el a pénzük és éppen Csíkszeredában, és éppen azért volt nekik annyira fontos és sürgős az újabb vissza nem fizetendő pénz-adomány, mert állítólag anélkül nem tudtak (Gyergyószentmiklósra, vagy Székeludvarhelyre, már nem emlékszem.) tovább utazni?  De ha nem voltak másnaposak, vagy éppen fél-részegek, mint ahogy én akkor határozottan érzékeltem, és ami a külsejükből is lerítt, akkor egyenesen tudatos vétek-számba megy, az a kegyetlenül érzéketlen és otromba viselkedésük, ahogy tekintet nélkül arra, hogy a két szobás lakásunk kis szobájában, mindössze néhány órára a szülés – születés élet-drámája után, pihen és alszik a feleségem és az éppen frissen megszületett kislányunk: Turula.
    (A volt feleségem ugyanis semmiképpen nem akarta ezt a harmadik kislányunkat sem, korházban szülni, és amikor azt érezte, hogy szülnie kell – korábban már három alkalommal is szült - addig várt, amíg nem érezte, hogy a baba ereszkedik ki a szülőcsatornán, és csak ekkor ébresztett fel engem az álmomból, hogy éppen csak annyi időm volt, miután talpra ugrottam, hogy alája dughattam a tenyerem és kifoghattam a belőle csendesen kisikló kislányt.) 
 

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Bocsánatkérés Nagy Attila Pulitól

Kedves Kökösi Nagy Attila (Puli)!

 

 

       Három év telt el azóta, hogy az ismerőseim többszöri rá kérdezésére és figyelmeztetésére el olvastam, az általad azóta több helyen is közölt cikkedet arról, hogy én milyen felelőtlenül bántam a szegény agykárosult feleségeddel, amikor ti 2OO4 április 14-én reggel fel kerestetek a lakásunkon pénz-kölcsönkérés céljából. Mi tagadás: nekem, aki akkor még nem értettem a te magas szintű szellemi moralitásodat, amit csak most, az utóbbi hetekben – főként a bika jegyében! - ért megvilágosodások hatására sikerült a maga teljességében felfogni, nem esett jól, sem akkor sem a későbbiekben azokat az, akkoriban általam primitív bosszúállásból eredő rágalomként értelmezett sorokat olvasni. Sajnos tehát, a pénzkölcsönnek a szükségszerű megtagadása (Akkor született meg épen Turula lányunk és ha volt is akkor esetleg pénz a családban, arra szükségünk volt az újszülött szükségleteinek a kielégítésére és a születés körüli ügyintézésekkel járó költségekre!) miatti aljas rágalomként reagáltam le akkor ezt a panaszodat, 

nem fogván fel azt a magas szintű szellemiséget, amely arra késztetett téged, hogy ezt a panaszodat közzé tegyed.

    Ráadásul, más asztrológusok is az orrom alá dörgölték az esetet (Paksi Zoltán pl.), amit, a hibabelátás helyett negatívan reagáltam le, és téged hibáztattalak, amiért ilyen célzásokat kellett lenyeljek, hogy én felelőtlenül bánok a hozzám forduló beteg emberekkel szemben, mivel az én karma-feltárási munkám egyáltalán nem jár beteg emberekkel való foglalkozással, engem soha nem keresnek meg gyógyítás céljából székelyföldi beteg emberek. Sőt: egyáltalán még csak székelyföldön, vagy Erdélyben élő személyek sem rendelnek tőlem személyi horoszkópokat, gondolom, ugyanabból a megfontolásból, amiért te engem a későbbiek során el kezdtél sarlatánozni: ti., hogy amiért székelynek születtem, csakis sarlatán lehetek, ha az asztrológia és a metafizika tanulmányozására és személyi horoszkópok készítésére vetemedtem.

    Mondom, akkoriban még egyáltalán nem sikerült felfogni azt a magas rendű moralitást, ami téged vezérelt, amikor a – talán jogos - panaszodat megírtad és közzé tetted, azért, hogy 2OO4 április 14-én a szegény, agykárosult feleségeddel együtt tett pénzkölcsönkéréseteket elutasítottam. Én akkor ugyanis, egyáltalán nem vettem észre, hogy a feleséged elmezavaros lenne, hanem az volt a benyomásom és az volt az érzésem, hogy, mindössze hozzád hasonlóan másnapos. Hiszen logikus volt, hogy ha Kökösi lakosok lévén, olyan korán reggel Csíkszeredában hozzám becsengettetek pénzt kérni abból a célból, hogy tovább utazhassatok, nem úgy szálltatok fel eleve a vonatra Kökösön, vagy Sepsiszentgyörgyön, hogy nem baj, ha csak Csíkszeredáig van pénzünk vonatjegyvásárlásra, mert ott majd kérünk kölcsön Kozma Szilárdtól. Hiszen, ugyanúgy, ahogy azt sem tudhattátok – mi, a feleségeddel azelőtt nem is ismertük egymást! – hogy nálunk új élet született a világra, még csak azt sem tudhattátok, hogy otthon leszünk-e?

  

TOVÁBB

Kozma Szilárd: A székely vallásos anarchista próféta: Nagy Attila Puli, még nagyobb tévedése

Kozma Szilárd 

Nagy Attila Puli rémséges, sors-tévesztésének (mélységes gazdasági és erkölcsi nyomorának) és sorozatos vétkezésének a saját maga által generált metafizikai okai.

I- rész.

   A magát valamiért Pulinak és anarchista prófétának nevező, polgárilag amúgy Nagy Attila nevű, misztikus internet-banditának, és az önmeghatározásában ráadásul „vallásosnak” is nevezett, erkölcsi alapon, internet szerte „szabadon” bűnöző, személyiség-rágalmazónak és nemzetárulónak (Többek között: Tőkés László Európai Uniós Parlamenti alelnök, Farkas Árpád költő és főszerkesztő, Szylvezter Lajos újságíró és műkritikus, művelődéstörténész, György Attila fiatal író, Morvai Krisztina Európai Uniós Parlamenti képviselő, Németh Zsolt, Vona Gábor, Lázár János, Navracsis Tibor Magyarországi állami tisztviselők, miniszterek, és parlamenti képviselők, de főképpen Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, na meg nem utolsó sorban, sőt az utóbbi időben egyre kiemeltebben és egyre durvábban az 1969-ben elhunyt Hamvas Béla kiváló író és metafizikus, valamint szerénységem tartozunk a Nagy Puli Attila rágalmazottjai és mocskoltjai közé.), az írástudói bűnözése, egy fatális misztikus tévedéséből ered és ez a misztikus tévedése viszont, a sorozatos és egyre nagyobb írástudói vétkeiből következik.
     Ez a gyávaságában és a gyávasága miatt csak az interneten „fenegyerekeskedő” szájhős ugyanis, aki mindenkit, aki valamilyen magyar vonatkozású közösségi tevékenységben ki merészel emelkedni, azt tartja és hirdeti az interneten megjelentetett, vallásosan misztikus hőbörgéseiben, hogy lényegében semmi sem számít, amit gyakorlatilag a tárgyi világban és általában a külvilágban teszünk: tehát azt, hogy egyáltalán nem számít az, hogy mit cselekszünk és mit nem, hogy miket megvalósítunk meg gyakorlatilag, sőt: még az sem számít amit a külvilág rólunk tükröz, vagyis hogy a külvilág mit állít rólunk, hogy miképpen viszonyul hozzánk és az sem tehát, hogy a gyakorlati életben milyen kézzelfogható, gyakorlati – materiális - eredményeket értünk el (Ti., hogy dolgozunk-e és mit, hogy van-e lakhelyünk és milyen, hogy van-e gyermekünk, vagy nincs, stb., stb.). Mivel Nagy Puli Attila Szerint, egyes egyedül, és csakis az számít az életben, hogy miket gondolunk és képzelünk a lényünk (spirituális képzeletvilágunk) legszellemibb (legelvontabb, legfinomabb, legtávolibb, és persze, ezért a külvilág által legkevésbé ismerhetőbb és ellenőrizhetőbb) rétegeiben, az un. szubjektív éteri egzisztenciánkban.
    Nyilvánvaló tehát, hogy a fenti elméletnek az erkölcsi-alapján, magát valami rendkívüli zsenialitással megáldott szupermennek képzelő és az interneten ebben az exchibicionista szellemben magát mutogató, ezzel hivalkodó (Tehát e rendkívüli, de lényegében általa is megemésztetlen fogalmakkal következetlenül és irracionális módon dobálózó) Nagy Puli Attila, „felfedezte” hinduizmusnak azt a primitív ágát (A spanyolviaszt tehát), amely mindössze Isteni álomterméknek, fantazmagóriának, tehát: illúziónak (Az éberségét elveszített Brahmának a kábulatában alkotott álomképeinek) és így: „semmit nem érőnek” bélyegzi a fizikai és a pszichikai valóságot, és azt tartja, hogy az embernek mindössze annyi dolga van – és sorsa, tehát nehézsége - a földön, hogy magában a Barhmani származását, sőt: azonosságát felfedezze!
    A Véda szerint, miután ez a felfedezés – belső megvilágosodás útján történt isteni öntudatra és isten-azonosságra való ráébredés megtörtént -, már semmi fontos dolga nincs a személynek, azon kívül, hogy ezt a tudatot – spirituális azonosság-képzetet - magában erősítse.
    Ez tehát a Véda metafizikáját félreértő hinduizmusnak az a veszélyes része, amely a fakírság misztikus eszméjét létrehozta, és amely annyira közömbössé tette az élet és a sors dolgai (a betegségek, a szegénység és általában a nyomorúság iránt, egészen az élve elrothadás jelensége iránt) a több milliós nagyságú követőit, hogy egy törékeny albán katolikus apácának, a később Teréz anya nevű, szentként tisztelt európai személynek, kellett közéjük elmenni, hogy az irgalom, a könyörület, az empátia, a gyakorlati segítségnyújtás és az egymásról való gondoskodás mentalitásának a fontosságára ráébressze és felhívja a hinduizmus eme vallásos – misztikus ágazata követőinek a figyelmét. A hinduizmusnak eme  hibás metafizikai és spirituális alapokon álló, misztikus tévedése tehát abban áll éppenséggel, amire éppen maga Jézus-krisztus hívta fel a figyelmet már kétezer éve, a leghatásosabb (mert a teremtés realitásába mélyen beágyazott!) szimbolikus képi „tanítása” által, vagyis a Kereszthalálnak a tudatos felvállalása által.
   És ez a sorsvállalás, vagyis a fizikai – földi sors- és életfeladatok vállalásának a minden tetszetős, vagy „érdekes” misztikus és vallásos elméletek feletti gyakorlati életfeladat-vállalás a kereszténység lényege! A hinduizmusnak ez a, kimondottan csak a spirituális-képzeleti (vallásos-szellemi) tevékenységre hangsúlyt fektető ága ugyanis, vészterhes közömbösséget eredményez, amennyiben fanatikus módón vallják és követik. Így tévedt el az önfenntartáshoz és családfenntartáshoz szükséges anyagi javak megszerzésének az életköreit a maga számára nem kívánatosnak tartó, és a katolikus, majd az unitárius teológiai tanulmányokat hiába folytató Nagy Attila Puli is. - Unitárius kispap korában nem véletlenül (Ti., éppen a lényeg-nemértése miatt!) kellett, a Kökösi unitárius egyház harangozó- asszonya több alkalommal is a kocsmából az általa megtartandó istentiszteletre cipelnie, mindaddig, amíg az őt a sorra ebédeltető és vacsoráztató, és más anyagi javakkal ellátó, őt mindenkivel szemben a pártfogásukban tartó hívek meg nem elégelték az alkoholizmus okozta trehányságát és más, általános erkölcstelenkedéseit, és a püspökséggel le nem váltatták.
   A székely anarchista próféta tehát, egy azon dolgot nem értett és nem ért meg a fanatikus hinduista misztikusokkal: A fizikai dimenziónak, illetve az anyagi – természeti világnak az egyetemes - És számunkra, emberek számára a személyes. - kiegyenlítődési megváltódási folyamatban betöltött kihagyhatatlanul fontos, tehát szakrális funkcióját.
    A föld elemnek, tehát a fizikai létnek és a biológiai (A testben való szellemi...) létezésnek van ugyanis a legnagyobb és legfontosabb – tehát: kihagyhatatlan! - szerepköre és elemi funkciója abban az egyetemes szinten megvalósuló kiegyenlítődési folyamatban, amit egyetemes megváltásnak nevezünk, és amit az Abszolút lét-tudat (Isten) indít el, annak érdekében, hogy ez által egyenlítse ki egymással és újra egyesítse az un. Spirituális Ősrobbanás által szétbontott elemeit és így mentse meg önmagát. - Jézus, mint ennek, az egyetemes kiegyenlítődési lét-rendeltetésnek az első felfedezője (A megváltás hirdetője és tanítója), annyira fontosnak találta a fentiek megértését és megértetését (Az ember számára a legfontosabb tudni valók megértését és ennek a természeti sorsnak az elfogadását!), hogy ennek a sors elfogadáson alapuló kiegyenlítődésnek a szimbólumává változtatván önmagát a halálig vezető keresztáldozatban, tudatosan provokálta mind a zsidó vallásvezetőket, mind a cinikus Poncius Pilátust, és általuk keresztre feszítette magát. (A kereszt, a természeti élet által lehetővé váló sors-értelmezési lehetőségek feltétlen elfogadásának és a személyesen megtapasztalt és átélt természeti – földi jelek és jelzések megértésének, vagyis a Szaturnuszi őselvvel való azonosulás szükségének a jele.). Így tanítván és felejthetetlenné és a tanítványai számára kikerülhetetlenné téve ezzel, az utolsó, beavatási leckéjével (Az emberi szívből kitörülhetetlen keresztre-feszítettség szimbólumával.) az egész emberiségnek a személyi sors-vállalás és a személyi felelősség vállalásnak a később kereszténységkén közismertté vált spirituális tanát.
    Ez szerint, a szellemi jelenségeket és folyamatokat nem csak optikailag: formailag és színezetével, hanem hangzásával és minden más fizikai megnyilvánulásával tükrözni képes, illetve a szellemi információt magába befogadni, őrizni és vissza adni képes anyag természetes állapotaiból és tükör-jelzéseiből kell és lehet elsősorban a lényegi sors-következtetéseket levonni.
Vagyis: a szellemi erők által létre hozott és azok által működtetett anyagi világnak a szimbolikus jelzéseiből kell tanulni, és nem a mágikus – misztikus fantazmagóriákból.
    - Ezt jelenti az, hogy az a történelmi személy, aki leginkább ismerte a szellemi világ törvényeit és a sorsmechanizmusokat, nem tért ki mágikus erejű misztikus trükköket alkalmazva a sorvállalás elől, hanem tudatosan elfogadva, szembe ment azzal, jelezve az által, hogy ezzel a végső tanításával, a halálában az egész emberi lét rendeltetésének és céljának a szimbólumává változott, azt, hogy nem létezik fontosabb dolog az ember életében, mint a tudatos sorsvállalás, mert csak és csakis az által történhet meg a helyes és a spirituális sors- értelmezés, ha előbb a természeti létezés rendeltetése (Pl. a testi és a lelki fájdalom metafizikai értelme) meg van értve, fel van fogva és el van fel van fogadva a személy részéről.
     Az tehát, amit minden, de minden szokványosan elfogadhatónak vélt életnyerési lehetőségben bízó liberális értelmiségi, valamint minden magát csupán a teológiai képzettsége révén kereszténynek képzelő pap, vallásos vezető és minden misztikus és főként: Puli Nagy Attilához hasonló módon, hetet-havat összehordó mystész (Újabban: ezoterikus tanító) csoda-guru, szent és égi geometrikus, vajákos csodabogár–kozmetikus és új-vallásos (anarchista) volt besúgó-próféta, elsődlegesen nem ért, nem más mint az, hogy az anyagnak, illetve az anyag léte által keletkező tárgyi valóságnak (rögzíthető, tehát nem letagadható, és nem megmásítható tárgyi információnak), valamint a tárgyi valóságból levonható, vissza-következtetési lehetőségeknek (a szellemi megértésnek), fundamentális (szakrális!) funkciója és kihagyhatatlan fontossága van mind az egyéni megváltódásban, mind az egyetemes kiegyenlítődés által elérhető abszolút lét helyre állításában, új létrehozásában. A volt-feleségemnek egy amerikai csoda-kurzusnak, majd az önmegvalósító (Szahadzsa) a joga-tanfolyamnak a misztikus tanaitól való meghatódása és a szó szoros értelmében vett észveszejtése, azért vágott annyira mellbe (És amitől egyből tudtam, hogy amennyiben tényleg csodákra adta a fejét, a házasságunknak befellegzett, de utolsó percig reménykedtem, hogy felébred.), mert korábban ezerszer elmagyaráztam neki is ezt a tényt. Vagyis azt, hogy miért figyelmeztet arra Jézus, hogy gyümölcséről (Tehát az anyagi megvalósulásáról) ismeritek meg a fát! És persze, mindazt, ami az anyagnak és a tárgyi valóságnak ebből a különleges szerepéből következik. Vagyis azt, hogy egyetlen más, létezési forma sem képes arra, amire az anyag. Nevezetesen arra, hogy az őt létrehozó, vagy a hozza érkező és a belé hatoló szellemi információt
1) egy- az egyben vissza tükrözze nem csak megjelenési formájával, hanem minden néven nevezendő, lehetséges fizikai tulajdonságával. Vagy
2) vissza tartsa (Befogja és tárolja, majd ismét vissza adja), vagy
3) határozottan tovább irányítsa, vagy
4) befogván az információt, magán keresztül tovább vezesse. Illetve, hogy
5) a befogadott információ és energia hatására, átalakuljon más formájúvá, sőt: más tulajdonságokat vegyen fel, teljesen átalakuljon, esetleg osztódjon és szaporodjon, esetleg szétoszoljon, felolvadjon, vagy egyesüljön, stb. De az a lényeg, hogy, ha hosszabb, vagy rövidebb időre is, de ebben az új formában megmaradjon (rögzüljön). Vagyis tükrözze a belé hatolt és a lényegét képező szellemet.

Minden más létezési formában az információ zavartalanul tovább halad és szétáramlik – szétgomolyog és szétfoszlik köd szerűen, de persze, annál jóval gyorsabban, mint a fizikai köd. És ez akkor is így van, vagyis, akkor is eltűnik ha lényege szerint változatlan marad az információ és akkor is, ha lényegét képlékenyen megváltoztatva, valami más idearendszerré változik. Ezért, csak és csakis az anyagban, illetve az anyagi létezési forma információ-tükrözési és az információ-tárolói, információ-rögzítői tulajdonsága miatt, lehetséges számunkra - Anyagi testtel és szervekkel bíró lények számára! - az információ-olvasás és az információ-értelmezés, és persze, a tárolt, vagy olvasott - értelmezett információnak a visszahívása és egyszeri, vagy többszörös, de mindig megbízható információkhoz vezető felülvizsgálata, vagyis az a cáfolhatatlan és rejthetetlen és hamisíthatatlan tárgyi igazság, amely az „Ami fent van, ugyanaz mint ami lent van” abszolút lét elv alapján, tökéletesen, tehát nem elferdítve, nem homályosan és zavarosan tükrözi a szellemi valóságot.
    Hogy ez miért annyira – szakrálisan! - fontos?
Éppen azért, mert az anyagnak az akadály, illetve tükör, vagy befogó - kaptáló, rögzítő tulajdonsága nélkül, lehetetlen ellenőrizni és kiszűrni, majd megállítani és megszüntetni az idea-világnak és a szellemi világnak, sőt: az asztrális (érzelmi és érzéki) világnak a Lilith-effektus által okozott torzulásait, szennyező, romboló és önromboló hatásait, az öncélú és önveszejtő örvénylést. Azért válik ugyanis Teremtővé a Lilith által megzavart abszolút lét és azért hozza létre végül ezt, a szakrális tükrözői és rögzítői tulajdonságokkal rendelkező az anyagi létformát, és főképpen: azért jött létre a végtelen anyagi univerzumban egy ilyen galaxis (Tejút), és abban egy ilyen bolygórendszer (Naprendszer), és azon belül egy éppen ilyen összetett mozgású és vegyi összetételű bolygó, amelyen lehetővé vált az anyagnak a szellemet magába engedő, és a szellem által működtethető és ellenőrizhető és értelmezhető biológiai struktúrákká – Földi lényekké! - alakulása, hogy azoknak és annak (Főképpen az embernek) a segítségével, a Lilith által okozott, zavarodottságtól, kábulattól, fertőzöttségtől és torzulásoktól megszabaduljon. Mert ami „lent”, tehát a látszólag a gravitáció ereje által sűrített és szilárdított anyagban van, ugyanaz van „fent” a szellemben, az ideavilágban is! És ezért ennyire egyedülálló és rendkívüli és fontos az anyag és a természeti létezés, mert képes visszatükrözni, és megbízhatóan pontos információt adni arról, hogy mi történik a legmagasabb – legfinomabb – dimenziók szintjén. És semmilyen más létforma nem képes erre és semmilyen más létformának nem lehet ekkora és ennyire kihagyhatatlan szerepe a spirituális és a kauzális kiegyenlítődés lehetőségeiről szóló információ-olvasásban, értelmezésben, vissza-közvetítésben és a visszavezetésben!
    Ezért szakrális a föld, ezért szakrális az élet és ezért szakrális az embernek a teste, illetve az embernek a földi sorsa, sorstörténete, és a földi boldogságra (kiegyenlítődésre) való törekvése! Ezért szakrális a kereszt, ami nem más, mint az anyagi világ e szakrális mivolta tudatosításának és elfogadásának az ősi szimbóluma. Ebből, a szakrális szaturnuszi – (És ezért majdhogynem csalhatatlan!) - szellem – anyag, anyag - szellem relációrendszerből nyeri az asztrológia azokat a személyi sorsprogramokra vonatkozó, abszolút biztos információit, vagyis azokat, a spirituális-energetikai struktúra-tömörülések minőségére (egyéni karmájára és megváltási, megváltódási sorsprogramjára) vonatkozó információt, amelyekből akár még bizonyos jövő sors-eseményeket is ki lehet számítani, és amely szellemi folyamatokat, semmilyen más tudomány-ág nem képes ekkora egzaktsággal megállapítani.
     És ezért megváltás ellenes (antikrisztusi), és ezért Isten ellenes, és ember ellenes minden tárgyi valóságot mellőző, azt figyelmen kívül hagyó tudatos valóságferdítés és valósághamisítás, tehát hazudozás, intrika, korrupció és csalás. Ezért a lehető legfőbb vétek az információferdítés, vagy az információ-titkolás, a titkolózás, vagyis az anyag által biztosított tárgyi információ elrejtése, elferdítése, megmásítása, hamisítása. De éppen ennyire szakralitás- és megváltásellenes, az önámítás és az önkábítás is! És ezért jelenik meg idejekorán, előbb, vagy utóbb egyeseknél a halál, de legalább is a végzetesen szűnni nem akaró, törekvés-korlátozás és helyben tartás (A fejlődésre és a boldogulásra való képtelenség) akár célelérési, gyarapodási képtelenség, akár betegség formájában a Nagy Attila Pulihoz hasonló, valósághamisító hazudozó és csaló személyek sorsában. Ezért jelennek meg a teljes helyben tartás, vagy a visszafordítás – visszaküldés (Szaturnusz) „angyalai” (Sorserői. - Adott esetben éppen baktériumok és vírusok, vagy funkcionális szervi dereglációk formájában is, mint amilyen a cukorbetegség, vagy a rák.), azoknál, akik túl sokáig hazudoznak és csalnak, és így a valós kiegyenlítődést és a valós kiegyenlítődés által biztosított egységesülést lehetetlenné téve: tehát a megváltás földi megvalósulási lehetőségeit gyengítve, vagy azt a hamis információ-közléssel és áramoltatással önkéntelenül blokálva, igen erősen ferdítették és ferdítik elsősorban önmagukon belül, az ő személyi tudatuk legfinomabb mélységeiben élő abszolút tudat számára, a tárgyi (anyagi – földi) valóság által tükrözött és tárolt, információt.
    Vagyis, azoknál akik sokáig hamisították és titkolták a szellemi folyamatokat és jelenségeket értelmező –megváltó tényeket, gyűjtőnevén: a fényt.


II.

    Persze, a fakír, vagy a fizikai történések és állapotok iránt közömbös hinduktól eltérően, Puli, mint a szellemi csalók és gonosztevők (A csaló írástudók) általában, egyáltalán nem következetes az általa hirdetett misztikus eszmékhez, és messze menően nem él aszkéta életformát még akkor sem, ha fennen hirdeti, hogy vége az alkoholista korszakának, hét éve teljesen át ment absztinenciába (Mellesleg: asztrológusi tapasztalatom, hogy azok, akik nem tudják meg, hogy miért érezték korábban annak a szükségét, hogy materiális eszközökkel – pl. alkoholos itallal, cigarettával, vagy más kábítószerrel – fizikailag is szédítsék magukat, azok nem csak hogy bármikor visszaeshetnek, hanem absztinens állapotukban több erkölcstelen tettet elkövetnek, mint mámoros időszakukban. Persze, azt is tudom, hogy ettől az általános állapottól, nagyon ritka kivételek is léteznek ugyan, de azt is láthatjuk, hogy Nagy Puli Attila egyáltalán nem tartozik e ritka kivételek közé.) Sőt: a mocskolódásaihoz és személyiség-rágalmazáshoz un. spirituális - erkölcsi alapnak vett, primitíven misztikus elméleteit is szembeköpi, és rendesen eszik mindenféleét (Nekem meg a szememre hányja a vegetáriánus táplálkozást!), télen - nyáron egyforma melegen öltözik és persze: a beteges exhibicionizmusának megfelelően, a botrányosan igazságtalan és hamis cikkeivel történő botrányhőzi hírnévszerzés érdekében, nem ismer önkorlátozást: internetezésre, kábeles és mobil-telefonálgatásra, tévézésre költi az agykáros felesége betegnyugdíját. – Ahelyett, hogy a hirdetett misztikus eszméi szerint a fél, de legalább is a negyed napot át meditálná, majd becsületes aszkéta módon, minimum 8 órás robotmunkát végezne.
   Ezért az elemi ellentmondásért az eszmevilága és a jól látható, nulla értékű gyakorlati megvalósítása között, vagyis amiért nem képes, nem hogy fakír lenni, de még becsületes aszkéta sem - hogyha már annak az alapját képező keleti misztikát hirdeti...- és ebben a meredeken schizofrén tudati és sors-állapotában a külső valóság őt valósággal szemberöhögi és az általa állítottaknak az ellenétét mutatja fel és igazolja be neki lépten nyomon. (Hiszen nem csak, hogy gyermeke, de gyakorlatilag semmije nincs, csak egy elmebeteg felesége – Nyilván: az Ő világos tükre – akinek az örökségében lakik és akinek a betegnyugdíjából él.) tehát arra kényszerül ebben a schizofrén helyzetben, hogy még önmaga előtt is lehazudja a nap mint nap és óráról órára a szeme elé táruló és a többi érzéke által közvetített gyakorlati – anyagi – valóságot. És ebből következik az, a zavaros és zavarodott spirituális (morális) és egzisztenciális állapota, amelyben az egyetlen következetesség, a folytonos valóság-tagadás és valósághamisítás, amelyben már csak és csakis hazudni lehet képes.
     Mivel a fentiek miatt nem lehetségesek számára az általa nyíltan is leírt és internet-szerte hirdetett elméleti szellemi valóság-képzetei (Lásd a nemzeti tudatra vonatkozó misztikus blöffjeit) és a személyi sorstényei, vagyis a gyakorlati (tárgyi) valósága közötti megfelelések, azt képzeli hogy a hazudozásainak, egészen pontosan: a valósághamisításainak nem lehetnek rá és sorsára közvetlenül vissza ható következményei. Ezért folyamatosan és gátlástalanul követi el a közvetlen és a tágabb környezetével (szomszédaival, faluközösségével, rokonaival és végül a nemzetével) szembeni bűneit és vétkeit, azt hazudván magának is, hogy mindössze a véletlen műve az, ha a közvetlen környezetében mindenki már csak nem is haragszik rá, hanem egyenesen utálja és lenézi. Ő megelégszik azzal, hogy azok a tőle távol élő személyek, akik a meredeken szokatlan megközelítésű cikkeit és személyi mocskolódásait olvassák, de róla, mint alacsonyrendű sorssal és gyatra, hogy ne mondjam: pocsék fizikai környezettel rendelkező személyről semmit nem tudnak, néha – néha még pozitívan is reagálnak az ő, általa „székelyföldi közvéleményként” beállított írásaiban állított hazugságokra (pl. a magyarországi honosításunknak a székely büszkeségből és misztikus hülyeségből történő állítólagos elutasítására.).     

   Annak ellenére, hogy Puli nem képes és nem is merészel nyíltan politikai hatalom-szerzésre törni, mind a Vízöntőben és a Sárkányfarkán álló Szaturnusza (de az teljesen negatív!), mind az Oroszlánban álló Marsa (Ugyancsak teljesen negatív!), arra utalnak, hogy ő nem csak hogy igen is, titokban szomjazza és mélyen sóvárogja ezt a mások fölötti hatalmat (- Nem, csak, hogy nem volt hajlandó rám hallgatni akkoriban amikor kölcsönkéregetni járt hozzám és figyelmeztettem ezen karmikus tulajdonságainak a veszélyére, illetve feloldási fontosságára. Sőt: az engem sarlatánozó cikkeiben arról is ír, hogy alattomban én hatalmat akartam gyakorolni fölötte, amiért az asztrologosz c. portálomon nyíltan indokolni merészeltem sorsképletének a beállítási logikáját. – Figyelem: nem értelmeztem a horoszkópját, ahogyan azt ő állítja, hiszen az egy óriási munka, amire ő nem kért fel, de nem is tudná megfizetni sem! -.), de igen rejtetten és perverz módon, tehát alattomosan manipulálva és persze: a mindenkivel szemben gátlástalanul elkövetett internetes támadásai által magát félelmetes ellenfélnek beállítva, igyekszik is ezt a titkos hatalmi - sóvárgását kiélni.
    Valójában tehát, Puli éppen annyira hatalom-éhes és szomjas, mint mindazok, akikről viszont ő azt képzeli és azt állítja, hogy ennek, az övéhez hasonló perverz hatalom-szomjuknak engedve, léptek be a közéletbe és értek el kiváló gyakorlati közösség-építési és főként: a magyar közösség-mentési eredményeket.
    Sőt, az általa, szerte az interneten közölt adatok alapján felállított sorsképletéből világosan kiolvasható a klasszikus asztrológia axióma- és elméletrendszere szerint, de az én gyakorló asztrológusi tapasztalataim alapján számomra ez egyértelmű, még akkor is, ha titokban és alattomban, de Nagy Attila Puli egyenesen annyira hatalmi őrült, mint Shakespearenek a harmadik Richárdja. Hiszen, nem csak, hogy  a Skorpió-Napja egy T-kvadrát nevű, nehezen oldható hatalmi ambíciókra utaló, karmikus alakzat csúcsán áll, de támadja is mind az Oroszlánban álló Marsát, mind a Mérlegben álló Lilithjét, és viszont: ezek a Nap által támadott, hatalmi törekvésekre is utaló bolygók is támadják az amúgy is erősen negatívan fényszögelt Skorpió-Napot.  - Azért jutott eszembe róla a Shakeszpeare-hős, mert Hmavas Béla is, akit Nagy Puli besúgó az utóbbi időben egyre dühödtebben szid, éppen azt a jelenséget írja le III. Richard kapcsán az Arleqin c. esszéjében, mint ami a Puli esetében is annyira nyilvánvaló! – A tudatos gazság elkövetésben való un. „előremenekülés”, amiért a nagy példaképét: Gyurcsány Ferencet is imádja.
    Persze, Puli sokkal kisebb személyiség III. Richárdnál, de még Gyurcsánynál is, de éppen annyira elvetemülten gátlástalan és elvtelen mint a gonosz király, és ha nem is gyilkolt meg senkit, de a negatív morális - pszichológiai (tudati) alap-folyamat mindkettőnél ugyanaz. Hamvas tehát azt mondja, hogy addig semmi baj nincs a királlyal, mígnem bizonyos sorskörülmények hatására egyszer csak azt nem mondja magának, hogy na, mostantól kezdve tudatosan gonosz leszek és meg is gyilkolja az első áldozatát. Igen ám, de a gyilkosságot el kell rejteni, vagy politikai, vagy gazdasági, vagy morális szükségszerűségnek kell feltüntetni. De vannak akik mindebben kételkednek, illetve, akik ezt a hamisságot le kívánják leplezni, és akkor a királynak azokat is el kell tennie a sötét céljai elérésének az útjából. És így tovább: egyik gazság feltételezi és okozza a következőt és nincs megállás.
    Hát így jutott oda Nagy Puli Attila pl. velem is - Akiről az első gazsága elkövetése idején nem is képzelte, hogy képes leszek visszavágni sőt: magamat a kivédhetetlennek látszó rágalmával szemben megvédeni, tehát, akiről nem képzelte hogy ennyire nehezen tud majd elbánni. -, hogy az elején velem szemben is csak egy egyetlen „kis” gazságot követett el, de mivel a feltűnési viszketegségében nem bírta elviselni, hogy a hőstettének ne tapsoljanak mások is, ne csak a szegény agykáros felesége, akit a Turula születése napján történt, családunkkal szembeni merényletük idején sikerült rám uszítania, jól feltornásztatta a későbbi  gaztetteihez képest még naivnak és szelídnek is mondható, rágalmazó művét az ineternet-keresőkben. Majd, miután sok év elteltével egyre inkább kezdtek az ismerőseim rá kérdezni, hogy a Puli agyfutott feleségével miért is bántam el olyan csúful, hát leírtam, hogy ilyesmiről szó sem lehet! Sőt, ha valakinek van az ügy miatt sérelmezni valója, az én vagyok és a családom, de ők semmi esetre!
     Erre viszont az ő „igazság-érzete” (Értsd alatta: az Oroszlánban álló negatív Marsa által jelzett sunyi önérzeten alapuló győzni akarása) nem engedte meg, hogy még három cikket ne nyomjon a másiknak utána, de ezúttal már egyenesen azzal, hogy én mekkora sarlatán vagyok. A többit már tudjuk... A jelenséget nem csak irodalomból, hanem gyakorló asztrológusként a hétköznapi valóságból, de spirituális - karmikus gyökerében is jól ismerve, egészen biztos vagyok tehát abban, hogy Nagy Puli Attila ugyanígy járt el a többi hitelezőjével és jótevőjével szemben is, lett légyen szó a szerencsétlen Kozma nevű szomszédairól, vagy a kökösi Unitárius vallás-közösség tagjairól, a Kökösi rendőrről, a polgármesterről, Farkas Árpád kiváló költőről és főszerkesztőről és így tovább. Mindegyiken megbosszulta a maga módján, mocskolva őket a „szabad” interneten, a saját gazemberségét és alattomosságát.

     A Facebookon olvasom, hogy Gyergyószentmiklóson egy Moldovai román személy kívánja a gyergyóiak lelki és szellemi színvonalát felemelni az által, hogy egy új magyar újságot kíván beindítani abban a kisvárosban, ahol a lakosság számarányához viszonyítottan, amúgy is nevetségesen sok a helyi lap és ennek a gyergyóinfó nevű lapnak az egyik fizetett fő munkatársa éppen az agybeteg felesége kökösi putrijából a világmegváltó anarchista – vallásos (- Hogy milyen hökkentő merészséggel társít egymáshoz nem illő fogalmakat a feltűnési viszketegségben szenvedő profétánk...) eszméit és a magyar politikusokra és írókra a sátáni rágalmait szóró Nagy Puli Attila lesz! Hát mit mondjak...? Nem tudom, a gyergyóiak tudják-e, hogy nekik is már csak ez hiányzott a boldogságból, és felfogták-e már azt, hogy Nagy Gonosz Pulikával immár kint lesznek az összes vizekből! 
    
      De megmaradván egészséges humorunkat, azért vegyük kicsit komolyabbra a dolgot. Kérdésem az, hogy honnan is lehetne a Pulival a Facebokon rólam báj-cseverésző és engem már ismeretlenül is, helyből lehülyéző Gyergyói_infó c. jövendő napilap Kiadó-Urának: Marius – Grapian – Benchea fiatalúrnak pénze nem csak arra, hogy Nagy Puli Attilának külön státuszban teljes fizetésű rovatvezetői munkakört biztosítson, hanem, miért és honnan lenne kidobni való pénze egy Moldovai román fiatalembernek arra, hogy egy olyan magyar kisvárosban, amelyben a lakosság számarányához viszonyítva amúgy is nevetségesen sok a helyi lap, beindítson egy újabb „NAPILAPOT”? - Ne vicceljünk már... – Ha nekem, a szegény Moldvában született román fiatalemberként annyi pénzem lenne, hogy azt nem a jövedelmet is hozó iparba, vagy kereskedelembe, esetleg a biztos befektetésnek számító tömeg-szórakoztatási iparba kívánnám befektetni, hanem úri passzióból, tehát kizárólag a magam szórakoztatására lapot indítanék belőle, akkor nem pontosan Gyergyóban indítanék még egy újabb napilapot, hanem első sorban román nyelven és teljesen máshol az országban! Másod sorban, ha már tényleg szórakozni akarok, akkor inkább egy Can-Can, vagy Blikk szerű bulvárlapot indítanék, De ha magasabb rendű szellemi, vagy művészeti igényeim lennének (Mint ahogy az ismeretlen személyek startból lehülyéző bákói román fiatalembernek valószínű, hogy nincsenek, és nem csak azért mert engem lehülyézett ismeretlenül, hanem azért is Mert éppen Pulin akadt meg a szeme...),  és így, ennek a szenvedélyemnek hódolva szeretném a pénzemet elverni, mint mások lóversenyeken, akkor egy igényes művészeti, vagy irodalmi jellegű lapot indítanék, de még egyszer mondom: CSAKIS ROMÁN NYELVEN!
     Így viszont tök fejbe kólintva állnék a román fiatalembernek a magyarok felé forduló mesésen nagy jótékonysági igyekezetén, és nem tudnám elképzelni, hogy honnan ez a nagy áldozatkészsége a bákói román testvéreinknek, a székelyek felé, amennyiben nem szoktam volna meg azt, hogy látszólag értelmetlenül és csak úri passzióból olyan románok vásárolgatnak a székelyföldön és Csíkszeredában nem csak kültelkeket és elhagyott magánházakat, hanem tömbház lakrészeket is, akik soha nem jártak itt és nem is kívánnak a közeljövőben sem a távoli jövőben ide költőzni. Majd azt látjuk, hogy ezeket az ingatlanokat szépen az ortodox egyház kezdi helyre hozni, kezelni és karban tartani, majd a hivatalosan ide helyezett román anyanyelvű rendőröknek, katonatiszteknek és más – főként pályakezdő és itt családalapító – hivatalnokoknak abszurd módon jutányosan bérbe adni, majd még jutányosabban tulajdonba adni.
    Nem tudom, az idősebb olvasók emlékeznek-e még a Román Parlamentnek a Harkov – bizottságára? Arra, amelynek a munkálatai során annyi szidalmat szórtak ránk a Pruteanu és Ghe. Funar a Vadim Tudor féle, deklaráltan vagy csak néha - néha és úri passzióból nacionalistává vedlett szenátorok és képviselők, amíg nyugatról rá nem szóltak a román politikára, hogy most már aztán elég kegyen, minden mértéket meghaladtak a törvényes nemzeti gyűlöletkeltésben. Ezt a parlamenti bizottságot máig nem oszlatták fel hivatalosan. Még mondjam tovább?
     Minek? Hiszen éppen Puli írja valahol, hogy bármit is tennénk, a nem hivatalos és a fél hivatalos románosítás folyik tovább, akár tetszik az nekünk, akár nem. Akár beszélünk róla, akár nem. Én most csak azt a felismerést tartom érdekesnek – mivelhogy minden ami Pulival kapcsolatos az interneten – de csak ott! – izgalmasan érdekes, hogy már a Harkovosok is annyira szemtelenül nyíltan dolgoznak már a Facebokon is, mint azok a pedofilok, akik ugyanilyen szemtelenül nyílt párbeszédek  útján fogják be a kiskorú áldozataikat.
     Kérdés persze még az, hogy az amúgy is nemzetáruló Pulit mennyiben lehet naiv áldozatnak nevezni ebben az esetben, vagy mennyire a románosítást fél hivatalosan intéző sötét háttérhatalomnak lefekvő, titkosan hataloméhes (Amit éppen rám igyekezett kenegetni nagy szorgalommal) gonosztevőnek, aki alig várja hogy immár hivatalosított és fizetett újságíróként, teljes státuszban és törvényes vértezetben állhasson be székely-közvéleménynek és immár hivatalos megbízásból is rágalmazhassa a székelyföldi magyar politikusokat és közéleti személyiségeket?
Nos, ez, amennyiben valós anyagi – gazdasági alapúnak bizonyul a Marius – Grapian – Benchea fiatalúrnak az abban a Facebokban tett ajánlata, amelyben Puli Nagy Attila az immár tőle megszokott újabb csúsztatásaira engem rágalmaz és lebolondoz, a jövendő kiadó-szerkesztő beszélgetőtársa viszont, egyenesen lehülyéz, hamarosan ki fog derülni. Az asztrológusi gyanúm viszont az, hogy ez éppen egy olyan fintora lesz a Puli sorsának, mint amilyenekben éppen az ő internetes tudósításaiból (panaszkodásaiból) értesülhettünk az utóbbi időkben. Hiszen, amennyiben működnek az általam részletesen leírt egyetemes törvények és amennyiben valós az asztrológia axiómarendszere, Puli rég túl lépte már azt a Szaturnuszi határt, ahonnan vissza térhetne a sorsa jobbra fordítása érdekében.       

III.

    Többen kérdik, hogy rendben van az, hogy az egyik volt besúgóm: Nagy Puli Attila, az anonim kis spicliből egy hírhedten zavarodott és gátlástalan internet-banditává nőtte ki magát, aki válogatás nélkül, mindenkire akivel az életben csak dolga volt, ok nélkül szórja a mocskait, de nekem, spirituális életvezetésű, az egyetemes léterőkkel, de a közvetlen környezetemmel való kiegyenlítődésre is kiegyenlítődésre és az ahhoz szükséges békére is törekvő asztrológusnak, miért kellett egy ilyen, gonoszkodó személlyel találkoznom? Illetve azt, hogy ha rám is volt állítva valamikor a szeku által, most, ennyi év eltelte után, „miért volt szükség arra”, hogy ennyire magának kiszemeljen és az általános mocskolódásai között ilyen kiemelt helyre felemeljen?
    Nos, a válasz nagyon egyszerű: első sorban, és ez egészen biztos, hogy a két sorsképletből kiolvasható spirituális determinációink között levő rengeteg azonos jellegű, de rég óta szöges ellentétesen felfogott sorfeladatok motívum rendszere miatt. És, a gyakorlatban teljesen ellentétesen (homlokegyenest ellenkezően!) megvalósított fő alap-motívumok mellett, szerepet kap a neveltetésünkből és az egyetemi végzettségünkből eredő karma és életfelfogásunk ellentéte is. Érthetőbben tehát: a gyakorlati életfeladat-realizáció ellentétek provokáló jellege miatt kellett találkoznunk és azért kellett neki az ostoba és mélységesen alacsonyrendű bosszú-szomja kielégítése érdekében végzetesen belém kötnie és belém akaszkodnia:
    Első sorban nem is az a feltűnően fontos közös vonás a két képletben, hogy én is a Skorpió jegyében születtem és Nagy Attila is, hanem ennek a tetejében az, hogy neki is a Mérlegben van a Lilithje mint nekem is! És még az, hogy miközben a Puli Mérleg-Lilithje a Bak gyakorlati életkörének megfelelő X. Házban áll, nekem egyenesen a Bakban áll a maximális spirituális önmegvalósításom (az ideális spirituáli kiteljesedésem) metafizikai jellegét és színezetét jelző Sárkányfejem. Ami azt jelenti tehát, hogy a Bak Sárkánfejem által jelzett és általam már 18 éve tudatosan elérni és megvalósítani igyekezett Plátoni személyiségem (Aminek a színvonalára még nyilván, nem érhettem el, de amelynek az elérésére tudatosan törekszem már sok – sok éve.) ott van konstelláció szerint, ahol Pulinak ház-feladat szerint, tehát gyakorlati feloldandó karmaként áll a Lilithje, vagyis a tudattalan érzés és képzeletvilágának, vagyis a személyisége máig átvilágítatlan sötét oldalának, a legalacsonyabb rendű réteg-pontja!
    Vagyis: mindazzal, hogy én a Rák jellegű karma-oldási életfeladataimat (Rák Sárkányfarok) széles körben és a lehető minél nagyobb mértékben felvállaltam az által, hogy előbb három, majd négy gyermekes családot vállaltam (Még akkor is, ha a Rák Lilithes volt-feleségem családrobbantása miatt, ebbe szinte bele is buktam), a lehető leggyakorlatibb és ugyanakkor spirituálisabb oldalai szerint is, őt . vagyis neki a tudattalanját -, aki minden erejéből igyekszik elkerülni még az ide vonatkozó általános jellegű életfeladatokat is, nyilván, nagyon irritálom. (Hogy a gyakorlati - tárgyi igazsághoz való ragaszkodásomnak a Pulihoz hasonló sok hazug embert irritáló mivoltáról ne is beszéljünk...) Hiszen ez által, a Rák karma minél nagyobb mértékű felvállalása által, egészen pontosan: az abból szerezhető lényegi belső változást okozó tapasztalatok és megvilágosodások által, megnyílik a lehetőségem a Bak Sárkányfejem által jelzett, spirituális és gyakorlati önmegváltási (boldogulási) képesség megvalósítására.
     Azért is lehetséges tehát, ez a Puliból dühödt ellenségeskedést kiváltó irritáció, amit én, a puszta kisugárzásommal, önkéntelenül is, a Puli tudattalanjában keltek, mert a Bak Sárkánfejem szintjét (Spirituális Törvényességi öntudat és bölcsesség) kezdtem megközelíteni, miközben ő annyiban vállalt gyakorlati közösségi szerepkört, hogy mindenkit, aki a közösségi élet szintjén egy ki eredményt is elért, vagy, ha tevékenységével, vagy közigazgatási funkciójával bármit is képvisel a Puli életszférájában, azonnal mocskolni kezd.
     De még vannak ilyen karmikus téma-azonoságok a két sorsképlet között. Például, hogy a Skorpió gyakorlati körében: a VIII. házban ott virít Pulinak a teljesen negatív Marsa (Innen a nagyképű arroganciája), miközben az én titok-kutató és titok-leleplező, természeti Skorpió-töltetem teljes körű és nyílt felvállalása úgymond szintén közismert (Már csak az által is, hogy vállaltam a székelyföldön kimondottan hátrányos és kényelmetlen, sőt: egyáltalán nem értett és nem szimpatizált, asztrológusi szerepkört!). És az is, hogy ugyanakkor, a Lilith mellett álló Marsom nekem is abszolút negatív, azzal a különbséggel persze, hogy én még az asztrológiával való megismerkedésem előtt jóval el kezdtem karatézni, tehát öntudatlanul azokat a negatív késztetéseket és mentalitásokat, amit ez a képlet-pozíció jelez, feloldani, és nyolc éves versenyző karate-mesteri tapasztalataimmal, és a 18 éves önismereti és karmafeloldási célzattal írt naplóírással, talán mégiscsak sikerült ez ide vonatkozó, veleszületett gyávaságomnak alapul szolgáló rejtett agresszivitásommal a gyakorlatban is szembesülni, és azt felvállalva és beismerve valamelyest feloldani, ha nem is teljesen meghaladni. - Nyilván tehát, hogy ez a harcművész-mesteri lelki oldottságom is irritálja Puli tudattalanját, na meg, a már teljesen átvilágított és kreatívvá tett Skorpiói természetem (És ezt, hogy Skorpiói nyers természetem szintjén márt teljesen tisztába tettem magam, már abszolút merem vállalni, bármennyire is tűnjön szerénytelenségnek!) , hiszen neki éppen az Ascendense Skorpió! – Amely spirituális tulajdonságot persze, neki még meg kellene szereznie és az un pozitív „Skorpióságot” meg kellett volna valósítania. De ehhez ő hozzá nem fogott, hiszen mind a külső megjelenésén, mind a környezetén azonnal létszik, hogy teljesen hibásan szimatol, és abszolút mellette van az igazi metafizikának. És ebben a misztikus téveszme-rengetegében azt képzeli nagy ostobán, mint a porban fetrengő együgyű hindu fakírok, ti., hogy a fizikai világ smafu (illúzió) és csak a spirituális képzetek számítanak, tehát mindent csak belül, a szellemben kell elvégezni és ezzel el is van intézve minden. - Hát meg kell nézni a nyomorult sorsát és életét, a kimondottan csak az interneten rágalmazni merészelő, szájhős személyiségét, ahhoz, hogy az ember egyből láthassa az ő spiritualitásának az eredményét, tehát azt, hogy Puli belül, a lelki a szellemi és s spirituális világában mennyire is van rendben, hogy micsoda egy hatalmas FÉNYLÉNY ő!?
    És biztos, még vannak más közös - de ellentétesen realizált - spirituális vonások is. - Mint például az, hogy miközben nekem a fent említett Mérleg-Lilithem és Marsom (Aminek a teljes mélységű jelentésével én is, csak két évvel korábban kerültem teljesen tisztába, mivel erről a klasszikus asztrológia nem tud, és ennek következtében nem ír és nem tanít s

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Nagy Attila Puli vérlázító ferdítése

Kozma Szilárd: Mi is a tényleges igazság a volt feleségemnek a közös gyermekeinkkel való megveretése történetének az anarchista - hamis - próféta: Nagy Attila Puli verziójában?


     Ami a volt besúgómnak: a kökösi Nagy Attila Pulinak a leg vérlázítóbb ferdítését, vagyis a volt feleségemnek: Kozma Emőnek, a nálam levő gyermekkel való megveretését illeti, bármennyire is szégyenletes egy ilyen vád ellen védekezni, de el kell mondanom, hogy tárgyi tények szerint a következő történt:
     2O1O pünkösd vasárnapján, miután Emő két hónapon át rejtegette előlem - és ez által a nálam levő testvéreik elől is! -, a nála levő két kisebbik testvért a volt-feleségem, végre a nyomukra akadtam és Emő édesanyjának a csíkszentgyörgyi háza udvarán meg is találtam a két hónapja nem látott gyermekeimet. Illetve megláthatták a testvérek egymást, és miután a kapun belől levő kicsik valósággal koppanva neki rontottak a kapu-kerítésének azon kitörő örömükben, hogy meghallották a hangunkat, a szégyenérzet még érvényben lévén a székely falvakban,  Emő, és az anyja kénytelenek voltak minket a kapun belül engedni. Miután kijátszottuk magunkat, elérkezett a búcsúzás ideje és a két kicsi gyermek (6 és 4 évesek) el kezdtek kérlelni, hogy vigyem magunkkal őket. „Apuka én veletek akarok menni, vigyél magaddal.” Azt mondtam nekik, hogy csak akkor vihetem magunkkal őket, ha az édesanyjuk elengedi.” Erre fel mindketten kérlelni kezdték Emőt, aki az anyja (a gyermekeim nagyanyja) házának a bejárata előtti kőlépcsőn ült, hogy engedje el őket „apukával”. Ő viszont nem-et mondott.
    Erre fel a két nagyobb is – akik az én fennhatóságom alá tartoztak törvény szerint – oda ment és ők is el kezdték kérlelni. Én az udvar másik részében háttal a jelenetnek pakoltam össze az autóm szerszámait, amellyel korábban az egyik biciklit javítgattam. Medárda (a legnagyobb, akkor 12 éves) számon kérő hangot ütve meg, azt mondta az anyjuknak, hogy: „- Miért vagy olyan kegyetlen, engedd el őket velünk, nem elég, hogy két hónapja nem engedted meg, hogy találkozzunk és velük legyünk?” Erre fel, a kicsik el kezdtek sírni. Medárda újból: „- Hát nincs szíved, nem látod, hogy sírnak.” Erre a kicsik még jobban – hangosabban - el kezdtek sírni, és az én gyámságom alatt levő Etelka – akit Emő korábban a leginkább elkényeztetett, de aki ennek ellenére és az anyja nagy döbbenetére elsőnek jelentette ki, hogy velem marad, nem akar az anyjával élni, el kezdett kiabálni, hogy: „Engedd el őket, nem látod, hogy sírnak!”
   Ekkor fel Emő azt mondta, hogy: - „Most sírnak, de Ti mindjárt el mentek és akkor nem fognak sírni.” Amikor kimondta azt, hogy „ti mindjárt el mentek”, Turula (A kisebbik középső, vagyis a nagyobbik kicsi.) hangosan felzokogott. – Ekkor és erre fel, kezdte el Etelka (De kimondottan csak ő, Medárda nem!) csapkodni az édesanyja fejét a kis tenyerével, de akkor kilépett az Emő anyja a házból, azt hajtogatva, hogy ne cirkuszolyunk az ő háza előtt, mert meghallják a szomszédok. Erre fel, én is hátra fordultam teljesen, hogy lássam. mi is történik valójában, és akkor láttam meg, hogy Etelka rá húz még egyet Emő fejére, de azután már nem üthette tovább az anyja fejét, mert az akkor felállt. Én viszont nem álltam meg, hogy a volt anyósomnak meg ne mondjam, hogy nem mi csináljuk a cirkuszt, hanem ők, akik elrejtettétek előlem és a testvéreik elől a kicsiket.   
    Hát ez volt az a bizonyos anya-verésre való gyermek-buzdításom, amelyről a kirúgott volt-papból a székelyföld híres anarchista prófétájává lett Nagy Jicigh Puli, éppen az én beszámolómból, ha nem is szóról szóra, de csakis így, ebben a formában olvashatott a történtek idején a www.asztrologosz.com c. portálomon, ahol azonnal beszámoltam az eseményről (tehát nem rejtegettem), de ő, a diverziós jó szokása szerint már teljesen másként írta le azon rágalmazó írásainak egyikében, amelyeknek a célja nem más, mint az erkölcsi hiteltelenítésem által a engem és a családomat, gazdaságilag tönkretenni. Hiszen éppen elég lenne akárcsak ennyit is elterjeszteni egy asztrológusról, ahhoz, hogy attól fogva, soha senki ne rendeljen tőle horoszkópot, vagyis horoszkóp szerinti karma- és sorsértelmezést. Nagy Pulinak viszont semmi sem elég amikor arról van szó, hogy egy négy gyermekes magyar családot kell tönkre tenni, amiért a családapa a misztikus csalás és a spirituális szélhámosság ellen harcol, és a fent leírt erkölcsi rágalmazást másokkal tetézve, azt híreszteli, hogy ő mint kétszeres teológus, meg tudja állapítani azt, hogy én téves asztrológiát gyakorlok (Persze..., hiszen én nem jósolgatok... És persze: mert kevélységet szülő primitív önérzetében, és annak idején nem hallgatott rám, nem fogadta meg a  tanácsaimat és ennek köszönhetően most nulla fázisú nyomorban él.), és ennek a magas teológiai tudásnak a birtokában, ő, aki az életben semmit nem volt képes realizálni, ő meg tudja állapítani rólam, hogy én sarlatán vagyok.  – Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ennek a rám erőltetett erkölcsi háborúnak – hiszen a nagy családom gazdasági eltartása lrdekében kénytelen vagyok védekezni – mi lesz a vége?

TOVÁBB