Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Cookie-kezelési tájékoztató
A boldogság előfeltétele a hitelesség igénye

Ezt kérem szépen az ismerőseiknek is elküldeni:

 

Kozma Szilárd asztrológus közlése:

 A BOLDOGSÁG FELTÉTELE A HITELESSÉG IGÉNYESSÉGE

 

Ami lent van, ugyanaz, mint ami fent van…, és ami kint van ugyanaz, mint ami bent van…”- alkalmazott Tabula Smaragdina

Mit várunk a politikusoktól, hogyha még a spirituális tanítók is gátlástalanul eufemizálnak, nyakig ülnek és élnek a meghasonlásban és tehát az erkölcsi korrupcióban és gátlástalanul lehazudják a tárgyi valóság alttal jelzett igazságot? Hogy akarunk boldogok lenni, amikor elfogadjuk azt, hogy a pedagógusnak lehetnek rosszul nevelt, illetve neveletlen (hisztériás, szeszélyes,rossz indulatú, önző, közösség-ellenes magatartású, sőt: egyenesen gonosz) gyermekei, hogy a tanár és atanító lehet tudatlan, elfogadjuk, hogy az orvos lehet beteges és meghalhat idejekorán, hogy a pap lehet hitetlen, sőt: erkölcsi fertőben élhet, mint ahogyan például - Horváth Alpár, a Székely Idő főszerkesztője szerint legalább is... - a sepsiszentgyörgyi unitárius pap, volt szekus besúgó, majd ord és mond: kupleráj-tulajdonos(!), és a jelenben SRI-s ügynök!?

Hogy akarunk boldogak és egészségesek lenni tehát, ha elfogadjuk azt, és egyet értünk azzal, illetve szemet hunyunk afölött például, hogy Dr. Domján László orvosról, a Magyarországi gyógyító - agykontrollos mozgalom és hálózat megszervezőjéről, igazgatójáról és fő - fő oktatójáról, kiderül, hogy az árnyék-énnek és a rejtett (Mentális) agressziónak a a jellegzetes betegségében (Parkinason korban) szenved gyógyíthatatlanul már három éve? És, nem elég, hogy ezt csak most hozta nyilvánosságra, de ez annak a hírnek a kapcsán történt meg, hogy betegen - vagyis az akadémiai orvoslás gyógyszereivel, azok folytonos szedésével valamennyire "stabilizáltan"(!), "újra tanítja" azt, hogy "Egyre jobban agykontrollal", miközben úgy néz ki, mint aki a Gulágról, vagy Auschwitzből menekült?

Ismétlem: hogyan és milyen alapon várjuk el azt, hogy a politikusok ne ámítsanak és manipuláljanak - lopjanak és hazudjanak -, hogy a termék-gyártók és a kereskedők ne hamisítsanak és adjanak el drága áron hamisított illetve minőségtelen termékeket, hogy a bankosok és a brókerek, meg a polgármesterek és más közhivatalnokok ne sikkasszanak, hogyha elfogadjuk és "természetesnek tartjuk" a tanítók, a pedagógusok, az orvosok és a gyógyítók, és a papok egyáltalán nem "természetes" (?) korrupcióját?!

"Jézus ez emberrel való kiengesztelődés szükségét tanította, de a korrupciónak soha, egy fél lépést nem engedett" (Hamvas Béla: Patmosz I.)

Aki nem tud boldog lenni, annak nincs, vagy hamis a felelősségtudata. - Kozma Szilárd

Ami lent van, ugyanaz, mint ami fent van..., és ami kint van, ugyanaz, mint ami bent van, és ami bent van, ugyanaz, mint ami kint van" - Alkalmazott Tabula Smaragdina)! 

Kozma Szilárd család- és karma-asztrológus közlése:

Mit várunk a politikusoktól, hogyha még a spirituális tanítók is gátlástalanul eufemizálnak, nyakig ülnek és élnek a meghasonlásban és tehát az erkölcsi korrupcióban és gátlástalanul lehazudják a tárgyi valóság alttal jelzett igazságot? Hogy akarunk boldogok lenni, amikor elfogadjuk azt, hogy a pedagógusnak lehetnek rosszul nevelt, illetve neveletlen (hisztériás, szeszélyes,rossz indulatú, önző, közösség-ellenes magatartású, sőt: egyenesen gonosz) gyermekei, hogy a tanár és atanító lehet tudatlan, elfogadjuk, hogy az orvos lehet beteges és meghalhat idejekorán, hogy a pap lehet hitetlen, sőt: erkölcsi fertőben élhet, mint ahogyan például - Horváth Alpár, a Székely Idő főszerkesztője szerint legalább is... - a sepsiszentgyörgyi unitárius pap, volt szekus besúgó, majd ord és mond: kupleráj-tulajdonos(!), és a jelenben SrI-s ügynök!?

Hogy akarunk boldogak és egészségesek lenni tehát, ha elfogadjuk azt, és egyet értünk azzal, illetve szemet hunyunk afölött például, hogy Dr. Domján László orvosról, a Magyarországi gyógyító - agykontrollos mozgalom és hálózat megszervezőjéről, igazgatójáról és fő - fő oktatójáról, kiderül, hogy az árnyék-énnek és a rejtett (Mentális) agressziónak a a jellegzetes betegségében (Parkinason korban) szenved gyógyíthatatlanul már három éve? És, nem elég, hogy ezt csak most hozta nyilvánosságra, de ez annak a hírnek a kapcsán történt meg, hogy betegen - vagyis az akadémiai orvoslás gyógyszereivel, azok folytonos szedésével valamennyire "stabilizáltan"(!), "újra tanítja" azt, hogy "Egyre jobban agykontrollal", miközben úgy néz ki, mint aki a Gulágról, vagy Auschwitzből menekült?

Ismétlem: hogyan és milyen alapon várjuk el azt, hogy a politikusok ne ámítsanak és manipuláljanak - lopjanak és hazudjanak -, hogy a termék-gyártók és a kereskedők ne hamisítsanak és adjanak el drága áron hamisított illetve minőségtelen termékeket, hogy a bankosok és a brókerek, meg a polgármesterek és más közhivatalnokok ne sikkasszanak, hogyha elfogadjuk és "természetesnek tartjuk" a tanítók, a pedagógusok, az orvosok és a gyógyítók, és a papok egyáltalán nem "természetes" (?) korrupcióját?!

"Jézus ez emberrel való kiengesztelődés szükségét tanította, de a korrupciónak soha, egy fél lépést nem engedett" (Hamvas Béla: Patmosz I.)

"Barátom Platón, de még nagyobb barátom az igazság" (Arisztotelész)

Aki nem tud boldog lenni, annak nincs-, vagy hamis a felelősségtudata. - Kozma Szilárd

 

https://www.youtube.com/watch?v=DnBwuPVNhHc&feature=em-upload_owner#action=share

 

 

TOVÁBB

A korai és gyakori meddőségnek az igazi okai, és azok oldási lehetőségei,

Kozma Botond Szilárd Karma- és családasztrológus közlése:

 

A Budapesti Decens c. internetes magazin főszerkesztője: Ordody Eszter által készített interjú, Jóo Violetta és Kozma Szilárd Karma- és családasztrológusokkal magzatfoganási és családi problémákról:

 

II. Interjú Kozma Szilárddal

 

 

Ordody Eszter: Mi az oka annak, hogy manapság annyi meddő nő van, és sokan, már az egészen fiatalok közül (húszévesekre gondolok) is, ilyen problémákkal küzdenek?

 

Kozma Szilárd - Ez egy igen komoly kérdés, amit fontos nagyon komolyan venni, és amelyre a válasz sajnos, éppen a probléma komolysága és összetettsége miatt, egyáltalán nem lehet, könnyen érthető módon, egyszerű.

Az egyre terjedtebbé váló korai meddőség igazi ok, az egész nyugati típusú civilizáció társadalmaiban elharapózó többi, un civilizációs betegségnek (depresszió, pánikbetegség, melankólia-kór, más pszichózisok, különféle allergiák, bulímia, stb.) az egyik legfontosabb, rejtett okára, is rámutat.

Remélem, van nálatok elég hely arra, hogy kifejthessem, és a Decens olvasóinak is van elég türelme arra, hogy figyelmesen végig kövessék a számukra életbevágóan fontos okfejtést, de egyesek számára talán még szokatlan, analogikus, szellemi összefüggéseket. Amennyiben ugyanis, ebben a kérdésben megkísérelném a joggal elvárt, néhány „frappáns” mondatból álló, közvetlen választ, az olvasók szükségképen őrültnek, de legalább is habókos misztikusnak kellene nézzenek.  

     A remélhetőleg közérthető válaszomat az élet- és lelki társamnak, Joó Violának az interjújában olvasható anyai ági karma-öröklődésről szóló részletére való utalással kell kezdenem. Pontosabban: az általam felfedezett és a könyveimben, honlapjaimon közölt, több tanulmányban is leírt spirituális jelenségre való utalással, amely dióhéjban arról szól, hogy az eddig mindenki számára elbűvölően és kedély-nyugtatóan ható, reinkarnációs hiedelmekkel és misztikus elméletekkel szemben, az un. karmánkat, vagyis a spirituális imaginációnk (mágikus erejű, sors-idéző képzeleti tevékenységünk) egyedi jellegét, közvetlenül az édesanyánktól örököljük első sorban. Illetve, édesanyánkon keresztül örököljük az anyai ági női őseinktől. Tudom, hogy ez első hallásra – olvasásra, mind a nők, mind a férfiak számára felháborító, sőt: a klasszikus genetika állításai szempontjából egyenesen botrányos. De éppen a kutató-biológus barátaim nyugtattak meg afelől, hogy az ide vonatkozó asztrológiai megfigyeléseim és gyakorlati tapasztalataim (felfedezéseim...) helytállóak biológiai szempontból is, mivel a géneken kívül rengeteg olyan un „finom” elem és még alig ismert szubsztancia van bennünk, de főként a női petesejtben, ami nem annyira közismert még mint a gének világa, de amiknek a tartalmának, illetve a funkciójának a teljes tudományos felderítése, a jövőben, az én karma-örökösödési megfigyeléseimet igazolhatja.

     Ezekhez a géneknél is „finomabb” elemekhez és szubsztanciákhoz nem értek, de azt viszont tudom, hogy, a fizikai valóságnak egy – az egyben megfelel a spirituális valóság, noha az anyaggal szemben, az utóbbi az elsődleges és tehát, mindig az idea- struktúrák karaktere, szellemi struktúra jellege hozza létre az anyagi jelleget és semmiképpen nem fordítva!  De, mivel az anyag az, ami végül is „konkrétumok” szintjén van jelen az érzékelhető és értelmezhető fizikai – geometrikus állagával, határozott formájával és összes fizikai tulajdonságával, paradox módon, az imént jelzett, ontológiai elsődlegességi helyzetnek az ellenére, nekünk, szellemkutatóknak, az anyagi jelenségekből, a konkrétan látható és tapintható anyagi megnyilvánulások időbeni „helyzetéből” kell kiolvassuk az anyagot létrehozó és irányító - módosító szellemi jelenségeket. Különben a misztikus habókosok és szélhámosok által terjesztett egzotikus, de annál használhatatlanabb, mitológiai, vagy vallásos meséknek maradunk kiszolgáltatva.

 

Ordody Eszter - Miből jöttél rá, hogy a karma-programok, az anyáktól, és azon keresztül, az anyai ági női felmenőktől (Nagyanyáktól, dédanyáktól, ükanyáktól öröklődnek?

 

Kozma Szilárd - Én ugyan családi generációs horoszkópoknak a vizsgálata közben és az által jöttem rá az anyai örökösödésre, de évekkel később találtam egy olyan biológiai magyarázatot is rá, amit a mai ember, aki természetesnek veszi és aki számára már úgymond természetes, hogy egy távirányító és a megfelelő tévékészülék között létezik több olyan „nem látható”, de lényegi információ-átadási kapcsolat is, amin az egész televíziózás alapszik, igen könnyen meg tud érteni. Az „Ami lent van, ugyanaz, mint ami fent van,...”, egyetemes metafizikai világelv szerint tehát, próbáljuk meg levonni a logikus következményt abból, hogy:

1. A női petesejt százszor nagyobb geometriailag és, százszor súlyosabb fizikailag, és ennek megfelelően százszor összetettebb struktúrájú egység is, minden szempontból, mint az őt megtermékenyítő „kis” (százszor kisebb!) ivarsejt! – Figyelem! Genetika ide, genetika oda, a maga 50 – 50 százalékos öröklődés-elméletével, de mi azért, ne menjünk el a megfelelő „mennyiségi” következtetések nélkül, emellett a cáfolhatatlan biológiai tény mellett! Ez nem véletlenül van így, hanem, amint mondtam korábban, egy neki megfelelő „szellemi ténynek” a következménye!

2. Nem a férfi – apa - hordja és táplálja a testében  a magzatot kilenc hónapon keresztül, tehát nem az apa aurájában fogan, készül és alakul – fejlődik a magzat gyermekké, vagyis emberré, kilenc hónapon át, hanem az anya aurájában!

3. És ez bizonyítja számomra a leginkább azt, hogy az asztrológiai örökösödési tényekből kiindulva, helyes következtetéseket vontam le: Az a petesejt, amelyből leszünk, már akkor kialakult az édesanyánknak kis petefészkében, amikor az még magzatként, a nagymamánk méhében alakulgatott!
- A lányok születése után tehát több petesejt nem képződik.

Vagyis: az a petesejt, amiből én lettem és alakultam, már az anyai nagymamám testében és aurájában jött létre és alakult ki, a nagyanyám vére által a magzatkori édesanyám testébe szállított anyagból létesült tehát elsődlegesen, és az édesanyám testében „élt” annak felnőtt koráig, vagyis mindaddig, amíg teljesen be nem ért, és az édesapámnak egy „arra járó” ivarsejtje megtermékenyítette.

    Ezzel szemben viszont, a férfiak heréjében kevés ideig „lakozó” ivarsejtek, minden egyes ejakulációkor kicserélődnek! Ezek alapján, abban kételkedni még, és azt tagadni, hogy a nő az ősmatrica illetve, hogy a genetikai-biológiai fifti-fifti örökségen túl a karma, vagyis a spirituális örökség nem az anyáknak „teremtő-képzeletéből” ered, erősen korlátolt gondolkozásra vall.

 

 

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Nagyokos materalisták korrektségei

Kozma Szilárd, karma-asztrológus:

 

A materialista józansággal gondolkozó szakemberek megbízhatóságáról

 

 

    Azt eddig is tudtam, hogy miközben rajtunk kérik számon az objektív realitást és a tárgyi valóságtól való elrugaszkodás "bűnét" úton útfélén igyekeznek ránk, metafizikai gondolkozókra és asztrológusokra fogni, aközben a világi gondolkozók (az un. tudományos - materialista objektivitás megszállottai) folyamatosan és tudatosan is (!) meghamisítják a tárgyi valóságot (szemtelenül hazudnak tehát olyan kérdésekben is, amelyben a tárgyi valóság ellentétben áll az állításaikkal.). De most már három, a Csíkszeredai bíróság és a Hargita Megyei Törvényszék pecsétjével is ellátott és három, vagy négy csíkszeredai bíró(nő) által aláírt hivatalos okmányom van arról, hogy ezt a pofátlan valóság-hamisítást, még bírósági és törvényszéki szinten is képesek, nem csak az ügyvédek, de a bírók is elkövetni!  

    Arról szóltam már korábban, hogy a kisebbik középső lányunknak, Turulának a hozzám ítélésekor a bírónő, általam nem vártan, de ugyanakkor törvényesen és mégis borzasztó abszurd módon, vagyis, manapság oly divatos – nőiesen, tehát elfogadó szeretet-teljes humánus-engedékeny megfogalmazásban: nagyon érdekes módon(!!!), egyedül a Turula nevére és az ő számára, tehát nem a realitásnak megfelelően: „két darab” gyermekre ítélt meg szülői gyermektartást a volt feleségem: Emőke „kárára”.

    Arról is írtam már, hogy Emőke ezt az ítéletet megtámadta - fellebbezte - mármint annak csupán azt a részét, hogy ne kelljen neki egyetlen gyermek után sem szülői tartásdíj-pótlékot fizetnie. Amire én viszont, és természetesen, a tárgyi és aritmetikai realitásnak megfelelően, két gyermekre kértem a gyermektartási díj megítélését, hiszen én két gyermekkel tartok el többet a közös gyermekek közül, Emőhöz képest, akinek csak Réka gondját kell viselnie, miközben nekem a Medárdáét, az Etelkáét, és a Turuláét.

    Szóval, az Emő fellebbezésére írt válaszkeresetemben én meg két gyermekre kértem annak az amúgy is nevetségesen kevés gyermektartási díj megállapítását. - Képzeljétek el, amellett, hogy elutasították az Emő fellebbezését, a két bírónő volt képes, három oldalon keresztül "bebizonyítani" nekem azt, hogy három gyermek minusz egy gyermek az egyenlő egyetlen gyermekkel! (3 - 1 = 1), Vagyis: Medárda nevü gyermek + Etelka nevű gyermek + Turula nevű gyermek - Réka nevű gyermek = 1 gyermek! A kérdés csak az, hogy ők-e ennyire hülyék, vagy engem néznek ennyire hülyének?

     De semmi baj, örvendtem, hogy végleges bizonyítványom van arról, hogy három gyermek tartozik a háztartásomban, és így három, majd később 3+1 gyermekre (+ Ividőre) kérhettem végre a családi pótlékot. Sőt, hogy ezzel a törvényszéki végzéssel végre jelentkezhettem az ügyészségen és a rendőrség közbenjárásával behajtathattam Emőn a másfél éves gyermektartási elmaradását és így, nem kellett továbbra is a garast a fogunkhoz vernünk.

    De csak nem nyugodhattam bele abba, hogy az igazságot éppen az én esetemben, éppen velem szemben ennyire pofátlanul meghamisítják a nyilvánvalóan női szolidaritás által vezérelt bírónők és újabb bírósági pert indítottam, amelyben részletesen le írtam és minden lehetséges módon kifejtettem, hogy márpedig 3 minusz 1, az semmiképpen nem lehet egy(1)!!!!!!!   - Nos, mit gondoltok mi történt?   - Persze, hogy az, hogy a soros román csíkszeredai bírónő, ismételten "bebizonyította" nekem az ellenkezőjét! 

    

     Ezek után még tegyem fel azt a kérdést is, hogy mi lenne az emberiséggel, ha szerte a világon a Csíkszeredai román bírónők matematikáját alkalmaznák? - Nem teszem, mert a válasz azonnal adott: abban a pillanatban, menten felrobbannának a számítógépek által vezérelt tankok, a vadászgépek és a hadihajók, sőt: a földön és a föld alatt meghúzódó fegyverraktárak is, illetve azok atombombái is, vagyis azonnal elpusztulna a föld!

    És ezután azt is fölösleges megkérdezni, hogy mi, asztrológusok vagyunk-e szélhámosok, illetve felhőjáró ködevők, vagy az állítólag igazságszolgáltató, "józan" jogászok és más "megbízható szakemberek"?

 

   Persze, hogy ezt a határozatot is meg fogom fellebbezni, és addig nem hagyom, amíg valamilyen módon be nem ismerik, hogy akkora ordénáré pofátlansággal hazudnak, és nem elég, hogy egy a három gyermekét egyedül eltartó szülővel akarnak kicseszni, de hogy még az elemi aritmetikát is át akarják írni annak érdekében, hogy a "tévedhetetlenségüket" bizonyítsák! - Hiszen égbekiáltó a mundér becsületének ez a fajta védelme, akár tényleges ostobaságon alapszik az első tévedés, akár a hibabelátásra képtelen (nyakas) női szolidaritáson, bocsánat: tudattalan, vagy tudatos férfi gyűlöleten, vagy mindössze ("ártatlan") tradicionális rosszindulaton! 

 

    Nos, a kecskét is jól lakató és a káposztát is meghagyó törvényszégi eredmény a következő lett:

 

1-    Dehogy ismerték el a sorozatos bírói tévedéseket, szégyenteljes hibázásokat! Sőt, megerősítették azok jogosságát.

2-    Ugyanakkor, és most nagon figyeljenek kérem, erre a nem mindennapi bűvészmutatványra, „elismerték azt”, hogy időközben Medárda nagy lánnyá nővén, a gyakorlati szükség most úgy kívánja, hogy a nála öt és fél évvel kisebb Turula számára megítélt eddigi 165 lej mellé, hát úgy illik, hogy a 14 éves Medárda számára is megítélhetnek egy 57, igen is: jól olvassák, nincs érzéki csalódás, írd és mond: kereken ötven hét lejt!

3-    Nos mit szóltok – szólnak, e 21. századi, jellegzetesen balkáni bírói (salamoni? – Ne vicceljünk!) bölcsességhez, helyes ítélkezéshez? Kafka, Dhüretmat, Jonesco, a román valóság megint rá pirított a ti abszurd látásmódotokra, hát bújhattok el szégyenetekben!

 

TOVÁBB

Amazónia öröksége: a Gerle Éva féle feminizmus

Kozma Szilárd asztrológus:

 

Amazónia és a mai amazonok

 

Az ókori mondák egy Amazónia nevű, kimondottan csak nők által lakott országról (államról?) tudósítanak. Ez, a férfiakat és a férfi társadalmat eleve ellenségnek - és így a férfiakkal való együttélést és együttműködést kizáró, eleve elutasító - nők által lakott ország, úgy biztosította a fennmaradását, hogy a kegyetlenségig is elmenő, rendkívüli bátor (nő) harcosai, akiknek már a kamaszkor elején levágták az őket a harcban zavaró mellüket, harci zsákmányként kimondottan csak lány gyermekeket raboltak az ellenséges országok területeiről. Lehet, sőt, több mint valószínű, hogy mindez csak költött mítosz, de ma már tudjuk, hogy minden mítosznak szellemi és spirituális, sőt: pszichikai valóság-alapja is létezik. Ahogy mondja Hamvas Béla az ókori (aranykori) nyelvek különböző színvonalairól szóló tanulmányában: az a metafizikai tudás, amit a mítoszok rejtenek magukban, sokkal értelmesebb a mai filozófiai spekulációknál, az un. természettudomány szegényes és szürke információ-halmazáról nem is beszélve.

Az asztrológia legújabb felfedezései szerint azokat személyiségünket és így a sorsunkat is meghatározó, negatív kauzális programokat, amelyeknek a nem (!) ismerete következtében elkövetjük az életünk nagy tévedéseit (vétkeit: elvétjük az életünk igazi, spirituális célját) és amelyek következtében, nem csak hogy boldogtalanná válunk, de a krónikussá és végül halálossá váló betegségeinket is, a szó szoros értelmében “legyártjuk”, az anyai ági női ősszüleinktől (anyai nagy- ük és dédnagyanyáinktól) örököljük. A betegséghajlamainkat és a negatív személyi tulajdonságainkat is okozó szellemi programok úgy keletkeznek és akkor implantálódnak egy - egy magzatot létrehívó kauzális szellemi struktúrába - az anya mágikus erejű teremtő képzeletébe - , hogy a foganás előtt és a foganás időszakában a jövendő gyermek édesanyja, valamilyen okból kifolyólag erősen megbánja azt, hogy a korábbi gyermekeit megszülte (többnyire az anyának a gyermek apjára, annak a szüleire, vagy a saját szüleire való fojtott haragvás, neheztelés, vagy egyszerűen az anyának a más jellegű, például az anyagi szűkösség miatt keletkező csendes, de huzamos sors-neheztelése miatt, de lehet ez a megbánási és neheztelési ok például a személyi vágyainak és ambícióinak a megvalósulási lehetőségének az elvesztéséből következő sors-neheztelés is) és ha ezek a kívül érzékelhetetlen, de belül intenzíven és huzamosan (folyamatosan, vagy alkalomszerűen) átélt ellenséges érzések - gondolatok, negatív és ellenséges sors-képzetek behatolnak az anya finom szellemi struktúráiba. Ilyen romboló programok keletkeznek például a jövendő anyákban a felnőtt gyermek és az idős szülő között történő “nyilvános” kiátkozások alkalmával is, de az örökletes romboló szellemi programok akkor is létrejönnek, ha a keletkezésük oka a külvilág, vagy épp az azt létrehozó-elindító anya számára sem nyilvánvaló. Romboló programok keletkeznek az ismételt művi abortuszok esetében is, vagy akkor is, ha a rendszeres szexuális életet folytató jövendő anya sok éven át védekezik a gyermekáldás ellen, lehet a védekezési módszer akár a legszelídebb fajta is.

A szellemi sors-program viszont megszakad a fiú utódok vonalán és mindössze a biológiai sajátosságok továbbadása történik az apák és utódok között, mert az apa nem adhatja át a finom, spirituális programokat a gyermekeiknek, hiszen nem benne fogan meg a magzat és nem ő érleli ki a magzatot kilenc hónapig a testében (és ezáltal a lelkében), nem ő befolyásolja annak a finom struktúráit rá gondolva és vele együtt érezve, intenzíven róla képzelegve még álmában is. De amennyiben csupán a biológiai tényeket is vesszük alapul, kiderül, hogy az anyaméhben fejlődő lány utódokban a női petesejtek már az magzati lét első hónapjaiban kialakulnak a fejlődő magzat petefészkében és a lány bébik már kész petesejt állománnyal születnek a világra úgy, hogy ez után több petesejtjük nem is jön létre, hanem ezekből inkább több elhal miközben a gyermek felnőtté válik. Vagyis, amennyiben az anyjában fejlődő, életre készülődő lány-magzatnak a jövendő utódaira gondolunk, kiderül, hogy ezeknek a lehetséges jövendő utódoknak az életadó petesejt-csiráihoz még a nagymama szervezete szállítja és szolgálja a kialakuláshoz szükséges alapsejteket és a sejtfejlődéshez szükséges anyagot - ami természetesen át van itatódva a saját spirituális struktúrájával. Magyarán: az a női petesejt-csira, amely az én biológiai lényem alapját képezi, már a nagymamámban magzatként érlelődő édesanyám petefészkében alakult ki és vívta meg a harcát a fennmaradásáért a többi, elhalásra ítélt petesejt-csirával szemben, amikor még talán a fiatal nagyanyámban sem jutott eszébe, hogy neki valamikor unokái is lesznek. És így tovább: az én jövendő unokáim biológiai lét-alapját képező petesejt-csirák, öt és másfél évvel ezelőtt, már magzat korukban: Emőkében alakultak ki a most járni tanuló (Etelka), és szaladgáló - mesét hallgató (Medárda) gyermekeink magzatkori petefészkében! Természetes tehát, hogy ezek az unokák inkább az Emőke szellemisége által lesznek átszőve, az ő anyai ági vonalán örökölt spirituális programoknak lesznek a megtestesülései és hordozói, mint az általam örökölteknek, vagy a jövendő vejeim által örökölt spirituális fejlődési élet-programoknak. Hiszen a mi nyüzsgő, petesejt-termékenyítő spermiumaink állandóan, minden mag- kilövellés után újra termelődnek és ezáltal kicserélődnek. Vagyis ha nem is a pillanatnyi, de mindenképp csak az időszaki lelki és spirituális állapotaink által és jóval kevesebb hatást gyakorló személyes szellemi erővel lehetnek meghatározódva (programozva), mint a nők petesejtjei. Persze, tagadhatatlan, hogy az apa is át tud adni ilyen programokat a neveléssel, egyéni példával, az általa instaurált, vagy a szüleitől átvett, hasonló családi szokásokkal, de ezek a (a személyi horoszkópokban meg sem jelenő!) nevelés és tanítás útján keletkező pszichikai és mentális szokások (programok) nem annyira rejtettek és nem megváltoztathatatlanok mint amennyire mélyen rejtettek és meghatározóak az egyén kauzális struktúráiba rejtett, anyai ági szellemi örökségek.

Ezért az erősen személy-ellenes, illetve az ellentétes nemű személyekkel szembeni agresszivitásnak az igazi (kauzális) okai, az ősanyáknak (ük, déd és nagyanyáknak a, kimondottan a férfiakkal szemben táplált (az utódok nagyapjával, dédapjával és ükapjával szemben, illetve általában a férfiakkal szemben) és lélekbe rejtetten, és képzeletbe fojtottan átélt haragjában, gyűlöletében, megvetésében, de főként a rejtett bosszúvágyában gyökereznek. De gyökerezhetnek, a maszkulin tulajdonságokkal (maszkulin jelleggel) felruházott, és ezeknek az ősanyáknak a “nehéz sorsot adó” Istennel, vagy más, misztikus sors-erőkkel szemben érzett neheztelésében és kimondottan a szellemi dimenziókban: vallásos képzelődések szintjén, tehát nagyon mélyen és huzamosan átélt lázongásában, ellenséges (ateista!) mentalitásában is. Ezeket, az utódok horoszkópjában többnyire a jellegzetesen maszkulin típusú bolygóknak: Napnak, a Marsnak, a Jupiternek és az Uránusznak a sűrű negatív fényszögelése által jelzett örökletes programokat, Fény ellenes programoknak neveztük el. (Jin= a Szeretet, a feminitás első princípiuma és a Jang = a Fény, illetve a maszkulinitás első teremtő princípiuma.)

TOVÁBB

A hitelezés ördögi arcáról és a gazdasűgi szabadsáharc spirituális jogosságáról

Kozma Szilárd karma-asztrológus:

 

A hitelezés ördögi arcáról és a gazdasági szabadságharc spirituális jogosságáról.

 

 

   Nem csak ez a bajuk a külföldi milliomosoknak Magyarország nemzeti parlamentjével és kormányával, hogy az általuk meghozott törvények és szabályok állítólag veszélyeztetik a demokráciát (Dehogy veszélyeztetik azt, ez viccnek is rossz!), hanem az is, hogy Magyarországon hirtelenül valamiért túlzóan nagyra sikeredett deviza-hitel krízis, és az felhívta a magyar közgazdászok és közgondolkozók figyelmét arra, hogy a hitelezésen alapuló gazdaság valamiért veszélyes és akár nemzeti csődhöz is vezethet. 

    A hitelezéssel ugyanis, olyan anyagi javak birtokába és olyan helyzetbe kerülnek az emberek, mint amilyenbe csak tíz, vagy húsz év munka és élettapasztalat, tehát az ennyi évi tapasztalat következtében megszerezhető erkölcsi változás (bölcsesség felelősségtudat, stb.) után kellett volna eljutniuk. Annakviszont, hogy a hitelezés által, rengeteg ember és végeredményben az egész hitelezésen alapuló gazdasággal valamiféle érdek-kapcsolatban álló magyar nemzet, olyan luxus-helyzetbe került, amilyenhez egyáltalán nem érett meg erkölcsileg és öntudatilag, nem látható, de valós negatív következményei vannak. Vagyis, az, hogy olyan materiális életszínvonalhoz jutnak, amely luxus-színvonalhoz, nem úgy érkeztek el, hogy annak a gyakorlati – anyagi létrehozása közben szerezhető megfelelő élettapasztalatok segítségével lelkileg és szellemileg fejlődtek volna, vagyis bölcsebbé váltak volna, pszichológiailag érzékelhetetlen negatív szellemi – spirituális visszahatása van az emberek erkölcsi – szellemi öntudatára (Már csak az által is, hogy nyomasztja az adósság-tudat). És ez teljes visszásságot teremt az élet minden szintjén és minden dimenziójában.

TOVÁBB

Asztrológiai tanulási lehetőség Kozma Szilárd asztrológustól

Kozma Botond Szilárd, karma és családasztrológus:

Azon régi rendelőim (és barátaim) számára, akik érdeklődnek az általam gyakorolt kauzális (karma-oldási, megváltódási, teljes beavatási) asztrológiai tanulási lehetőség, iránt és akik már rendelkeznek rendkívüli horoszkóp-értelmezéssel, illetve, azok számára is, akik hajlandók a korábban elkészített szintetikus horoszkópjukat kiegészíteni rendkívüli (vagyis kauzális beavatási) értelmezéssel (5O euro), interneten keresztül történő
Asztrológia - tanulási lehetőséget ajánlok fel,

Beavatás a Kauzális Asztrológiába címmel.

Ez abból fog állni, hogy akiknek már van rendkívüli értelmezése azonnal, akiknek nincs viszont, csak azt követően, hogy ez megtörtént, minden hónapban, miután elküldöm a „tananyagot” (A megfelelő tanulmányaimat, amelyek szerint és alapján kell majd értelmezni) négy alkalommal küldök és általam írt értelmezésekkel, magyarázatokkal ellátott korrektúrára visszavárom, a részletes és komoly megfontolások alapján írt válaszaitokat. Tehát egy kérdés-felelet levélfordulat számít egy leckének, ami feltétlenül meg kell történjen egy hét alatt (mármint minden kérdés-csomagra a válaszadás). Négy hétre az „iskolai díj” ára 12O euro, vagyis, egy leckeadás ára 3O euro, amelynek a keretén belül természetesen, lehet az illető témával kapcsolatosan külön kérdéseket is feltenni, illetve, a meg nem értett kérdések felől visszakérdezni, azok jó megértése érdekében visszakérdezni. Ahol nagyobb ilyen jellegű megértési nehézségekbe ütközünk, a tisztázás érdekében, tisztázó, illetve kiegészítő hangfelvételeket is készíthetek.

További részletes kérdéseiteket az http://www.asztrologosz.hu c. portálomon tehetitek fel, vagy külön levélben a kozmaszilard@gmail.com címemen.

Baráti szeretettel: Szilárd

TOVÁBB

A fertőzések és a fertőződések igazi okairól

Kozma Szilárd karma-asztrológus:

 

A fertőzésről és a fertőződésről, a sertés-influenza terjedése kapcsán

 

A fertőzésterjedés megakadályozási lehetőségei mellett, mind a világ közvéleményét, mind a tudósokat – sajnos csak egy hétig, a terjedési veszély megállításig - foglalkoztató kérdés az volt a sertés influenzával kapcsolatosan, hogy miért van az, hogy csak a járvány kirobbanási fészkében: Mexikóban haltak meg emberek a madárinfluenza-törzzsel is rendelkező vírusok által fertőződött személyek?

 

TOVÁBB

Magyar szülők magyar iskolába adják gyermekeiket!

Kozma Szilárd asztrológus:

A MO-i határokon kivül élő magyar szülők magyar iskolába adják a gyermekeiket,

de nem csak azért, hogy ne asszimilálódjanak,

hanem azért, hogy NE SZENVEDJENEK ÚGY ÉS ANNYIT, AMIÉRT ÉN SZENVEDTEM,

amiért már első osztálytól rpmán iskolába íratott az anyám!

 

Kedves, félretájékozott Szülőtársaim! Személyesen tanúsítom, hogy semmi, de semmi előnyöm nem származott abból, hogy 196O nyárvégén édesanyám román nyelvű osztályba íratott. Sőt! Amint azt a Táltos Bolond c. regényemben is megkíséreltem minél érzékletesebben ábrázolni, attól a végzetes szeptember 15-től besötétült előttem a világ és egy szerencsétlenül zavaros, identitás-tudat vesztéssel járó gyermekkor kezdődött el ami nem csak a gyermekkoromat tette majdhogynem abszurd történetté, de az életem első részét is.

Persze, az is baj, a magyar gyermekek felesleges román iskolába íratásában, amire a politikusok és a pedagógusok hívják fel a figyelmet, ti., az "önkéntes" asszimilációval járó, polgári öntudat-veszítés, a másodlagosság státuszának elfogadása. De szerintem annál sokkal erősebb tényező kell, hogy legyen ebben a kérdésben, hogy EZ A GYÖKÉRSZAKÍTÁS, A GYERMEKEIKNÉL LÁTHATATLAN, DE SOKSZOR EGY ÉLETRE SZÓLÓ, felesleges(!) LELKI ÉS SZELLEMI SZENVEDÉST OKOZ, amint nálam is okozott.
Kérek tehát minden olyan magyar szülőt és nagyszülőt, akinek tudomása van arról, hogy valamely közeli, vagy távoli magyar barátja, vagy ismerőse román iskolába szándékozik íratni a gyermekét, erre - Ti., hogy a gyermekeiknek akár egy életre szóló felesleges lelki és szellemi (Mert ilyen is van! Sőt: ez a legveszélyesebb, még akkor is, ha az emberek a hétköznapi életükben nem érzékelik. Ez okozza valójában a testi betegségeket is!) szenvedéssel járó, IDENTITÁS-TUDATI ZAVART, okoznak, egy ilyen, pragmatikus szempontból ugyan helyesnek, de szellemi szempontból esetleg még végzetesnek is bizonyuló (Az én esetemben szinte az lett!), kellőképpen át nem gondolt döntésükkel.

A ROMÁNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZÖVETSÉGÉNEK a felhívása:

Kampány a magyar diákokért


Tanulságos az felhívás, amellyel a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) fordult a romániai magyar szülőkhöz, és amelyben arra kéri őket: gyermekeiket írassák magyar osztályokba, ezáltal is elősegítve a beiskolázási tervek megvalósulását. http://kronika.ro/erdelyi-hirek/az-anya ... a-az-rmpsz

A közlemény a magyar közösség régi problémáját hozza újra felszínre: azt, hogy számos szülő úgy gondolja, gyermeke jobban érvényesül majd felnőttként, ha az állam nyelvén végzi tanulmányait. Az másodlagos szempontnak tekintik, illetve valószínűleg sokan nem is tartják reális veszélynek, hogy gyermekük ezáltal elindulhat az asszimilálódás útján, hiszen a magyar kultúrából kikerülve, illetve annak iskolákban tanított alapjaival meg sem ismerkedve sokkal fogékonyabb lesz a román közeg ingereire, és hajlamosabb lesz ő is román iskolába íratni majdan megszülető gyerekét, ami végül egy-két generáció múlva teljes beolvadást eredményez.

Mindamellett, hogy tiszteletben tartandó azok döntése, akik minden ellenkező érv ellenére ezt látják az érvényesülés útjának, valamint azokét is, akik számára nem okoz gondot a magyar identitás feladása, aggasztó, hogy ilyen kampányokra van szükség a magyar diáklétszám szinten tartásához.

A rendszerváltás óta eltelt időszakban számos magyar oktatási intézmény alakult újra vagy jött létre, mind alsó tagozatos, mind középiskolai szinten, eközben pedig a magyar felsőoktatás is bővült. Ma már szórványtelepüléseken is több magyar oktatási intézmény jött létre az évek folyamán, így olyan helyeken, ahol a szülők csupán jobb híján, a magyar iskola hiánya miatt adták román iskolába gyereküket, megvan a lehetőség arra, hogy – ha nem is a településen, de annak közelében – magyarul tanulhassanak a gyerekek.

Ugyanakkor a statisztikák továbbra is azt mutatják, hogy a magyar diákok száma alacsonyabb a magyarság számarányánál. Számos szülő íratja még mindig román iskolába a gyerekét olyan településeken is, ahol pedig a közelben, vagy akár tömegközlekedéssel könnyen elérhető helyszínen magyar oktatási intézmény is rendelkezésre áll.
Pedig a magyar nyelvű oktatáshoz való jog is olyan, mint a hivatali anyanyelvhasználaté: annyit ér, amennyi megvalósul belőle. Gyakran a román hatóságok akadályozzák érvényesülését, de nem ritka, hogy maguk a magyar polgárok azok, akik a rég beléjük rögzült félelem miatt, esetleg megszokásból, igénytelenségből, arra hivatkozva, hogy nem ismerik a hivatalos kifejezéseket, nem használják az anyanyelvüket, vagy például az üzletekben nem igénylik a magyar nyelvű kiszolgálást, a magyar feliratokat.
Ezért lenne fontos, hogy a magyar polgárokban tudatosodjon: csak akkor számítanak egyenrangú polgárnak a többségiekkel, ha az élet minden területén, az iskolákban, a hivatalokban is és az üzletekben is ugyanúgy használhatják anyanyelvüket, mint a román nemzetiségűek. Hiába küzdenek az iskolák a magyar beiskolázási keretek csökkentése ellen, ha a szülők nem tartják fontosnak, hogy kihasználják a lehetőségeket.
Az RMPSZ felhívása, és a hasonló célú kampányok ezért is lényegesek. Azonban ugyanilyen lényeges, hogy a magyar oktatási intézmények egyetlen erénye ne az legyen, hogy magyarok. Versenyképes tudást nyújtó iskolák, kiemelkedő teljesítményű pedagógusok szükségesek ahhoz, hogy a magyar szülők valóban azt érezzék: gyermekük akkor érvényesül majd jobban, ha magyar tanintézménybe íratják.
 

TOVÁBB

A börtönfalakon berlüli és kívüli karma-rabokról

Kozma Szilárd karma-asztrológus:

 

EGYENES BESZÉD – negyedik (befejező) rész.

 

A negyedik, és végső és a legmeredekebb asztrológusi EGYENES BESZÉDEMHEZ vegyük alapul egy karácsonyi facebook- bejegyzésemet, és ezt annál is inkább, mert a két szereplő (Geréb Ágnes, szülész-nőgyógyász, pszichológus és bába, valamint Júlia Timosenko, egykori ukrán miniszterelnök) személye, szinte egyszerre a magyar média-tudósításokba került a múlt héten. Az egyik a táblabírósági szinten megesett ítélet-súlyosbítás és véglegesítés miatt, a másik a védelmére kelt, még egészen fiatal lányának az édesanyja védelmében történt, közéleti színre lépése miatt. – Ígérem, hogy a „nyakatekert”, de szerintem csak udvarias fogalmazás, megszűnik az idézet után, és ti kedves barátaim egy – az egyben részesültök a nyers spirituális tényközlésekbe, még akkor is, ha nem bolondnak, hanem egyenesen őrültnek fogtok majd gondolni, vagy képzelni e számotokra még egyelőre hihetetlen lét-tényeknek a becsületesen nyers közlése miatt:          

 

„A börtönfalakon belül és kívül élő karma-foglyokról.

 

 

     Karácsony este, de szilveszter este is, két számomra nagyon szimpatikus, de az utóbbi hónapokban - években nagyon, de nagyon porul járt női személyiségekre gondoltam, akik éppen börtönben töltik ezeket a szakrális napokat (karácsonytól vízkeresztig), bizonyára értetlenül  állva és tudattalanul, vagy titokban neheztelve, vagy nyíltan haragudva az őket ért és bizonyára méltatlannak képzelt sors-csapásokkal szemben. Arról nincs hírem, hogy a remek, vagy éppenséggel zseni szülész-nőgyógyász és pszichológus - bába, Geréb Ágnes hogyan viseli az őt megalázó meghurcoltatásokat követő börtöni fogoly-állapotot, de az a sajtóhírekből a tudomásomra jutott, hogy a mindig skatulyából kihúzott, tipp topp - ragyogó szőke hajkoronás Julia Timosenko, az Ukrán volt miniszterelnök, bele betegedett a bizonyára megalázónak és az ő szempontja szerint legalább is, vérlázító igazságtalanságnak érzett sors-nehézségeibe. (Itt bocsánatot kérek azoktól a Geréb Ágnes - hívektől, akik talán joggal is, felháborítónak találják azt, hogy az élet-szentséget felfedező és az élet kinyílását segítő szülésznőt egy kalap alá veszem a korrupció-gyanús politikus Júlia Timosenkoval, hiszen az is könnyen lehetséges hogy a két ember között óriási a morális alapállásban való eltérés, persze a szülésznő javára, de mindjárt meg fogják látni, hogy abban, amiért éppen a kettőjükre gondoltam karácsony és újév táján, nagy a hasonlóság, sőt esetleg a spirituális helyzet-azonosság is közöttük.)  

    Bármennyire is igaz lenne az, hogy Júlia asszony, még a politikai tevékenységét megelőző olajgazdasági igazgató korában, nem éppen törvényes gazdasági manőverezésekkel, vagy másképpen - ehhez én nem értek - érdemtelen vagyon szerzést célzó korrupt játszmákban vett részt, akár a maga hasznára, az orosz gáz-cápák javára és a nemzete kárára, akár csak a gázirányító, gázadagoló szakember barátai - kollégái javára, a tény mégis az, hogy nem véletlenül és nem is teljesen csalással választották meg egy akkora és egy olyan labilis ország élére, mint Ukrajna, és Miniszterelnökként bizony voltak pozitív törekvései és eredményei, ha úgy tetszik, akár érdemként elkönyvelhető politikai tettei is, ami egy olyan (ellentmondásosan zavaros politikai-erkölcsű) és egy akkora országban mint Ukrajna, bizony nem csak rendkívüli intelligenciával párosuló rátermettséget igényel, hanem óriási felelősséget is, amely feltételeknek úgy látszik, hogy a törékeny alkatú szőke szépség csodálni valóan eleget is tett. Nem hiszem tehát hogy csupán a primitíven ostoba női szolidaritás - aminek a káros hatásainak pl. én ki voltam téve a gyermekeimért és azok tiszta jövőhöz való jogaiért való harcaim során - lenne az, ami azt a rengeteg szimpatizánst és tüntetőt az utcára képes vinni az Ukrán fagyos időkben is, valahányszor Júliával kapcsolatosan történik valami. Valahogy, mind az élettapasztalatom, mind a misztikus intuícióm azt sugallja, hogy a politikus nőnek kellett valami erős és hathatós pozitív dolgokat is tennie a népe számára, ahhoz, hogy ezt az erős politikai szimpátiát és elismerést ki tudta váltani nem csak az ukrán nők tömegeiből, de     

a férfiakéból is.

    A Geréb Ágnes rendkívüli érdemeit nem akarom újból felsorolni, hiszen meg tettem már számtalan alakommal. Tény az, hogy ezen érdemeik és a szülésznő esetében legalább is, vitathatatlan pozitív eredményeik (jó cselekedeteik) ellenére ez a két kiváló nő ma és a tegnap és holnap és holnapután is és sokáig még, közbűnözőként börtönben, más, szabadon élő és gaztetteit talán ilyenkor is szabadon és büntetlenül folytató, millió ismert és ismeretlen gazemberrel szemben, szabadság-fosztva és megalázva és méltóságától - legalább is a külvilág számára - fosztva sínylődik, nem lehet a szeretteivel, nem lehet senkivel csak a foglár őreivel és a többi joggal, vagy az esetleg hozzuk hasonló módon, a világi törvényesség logikája szerint, náluk kevésbé nyilvánvalóan jogtalanul elítélt rabbal. 

TOVÁBB

Szent Anett-Nadia Kiss szvíbe markoló ígérete

2013.03.04. 20:20 keltezéssel, Anett Nadia Kiss írta:

te nagyon aljas, pszichopata vadbarom !
téged kényszergyógykezelésre kellene küldeni !
teljes homloklebenyirtás az ilyen velejéig rohadt, mocskos patkánynak, mint te !
te közveszélyes vagy.... nem is értem, hogy fordulhatott elő, hogy a gyerekeidet
te nevelheted ???
csakis úgy, hogy a volt nejed még nálad is elmeroggyantabb volt ....
szent szar !
minden beteg kommentedről screen shot készült, ne aggódj ....   :)
aki lelkileg és fizikailag bántalmazza a gyermekeit, nálunk azt a
szülőt kiskorú bántalmazásáért elítélik és elveszik a gyermekek
felügyeleti jogát.
juj, de nagyon beteg vagy ! komolyan nem tudom, hogy sírjak vagy röhögjek....
gondozásba kellene vetetni a gyermekeidet ....
azt hiszem, beszélünk is ottani gyámügyisekkel és elmeszakértővel .....
kíváncsi vagyok a falubeliek, az ismerőseid miket fognak rólad mesélni ...
egyszerűen nem hiszem el, hogy téged még nem látott szakorvos ......
szegény gyerekek ! :(


kozmaszilard@gmail.com  írta, 2013.03.03.:
Sikeres regisztrĂĄciĂł
Ne feleddje a regisztráció során megadott adatait:
Felhasználónév: Nadia
Jelszó: sandford???
(c) Kinbea free CMS

 

TOVÁBB

A mecénások gyermekeinek mindent szabad?
A mecénások gyermekei és a mi gyermekeink


Az igazság világossága nélkül mindössze tévelyegni lépes liberális szeretetből kutyulódó korrupt életrendben, amelyben a mai, misztikusan érzelgős, de ugyanakkor liberális - - pragmatikus - racionális - merkantil, és ettől végül mindig menthetetlenül irracionálissá váló nyugati típusú civilizációban élnek az emberek, a "hozzuk hasonlóan normális", de hatalom- és pénz nélküli személyeknek egyszerűen ŐRJÖNGENI KELL! És teszi is ezt mikor hétköznapi csendes őrületek szintjén, mikor vadállatként kifakadva, toporzékolva és esetleg még mások életét is veszélyeztetve, azt kioltva! Hány olyan horoszkópot nem értelmezünk mostanában, amelyek rendelői számára egyszerűen csak "megállt, leállt a - fenti, érzelgős - liberális - pragmatikus, vagy éppenséggel misztikus-kozmetikus - ÉLET! Nem úgy, hogy a horoszkóp rendelőink meghaltak, hanem úgy, hogy egyszerűen értelmét vesztette a számukra körülöttük, és ami még ennél sokkal súlyosabb: bennük is minden! DE MINDEN!
Csőd az egész sorsvonalon, bankrott! Pász, nem maradt semmi, de semmi, amiért még bármit is tenni értelmesnek és értelmesnek találnák. És nálam, nem csak négy - öt évvel, hanem tíz tizenöt évvel fiatalabb (De általában nálam néha, ijesztően öregebbnek látszó!) személyeknél is!
Ami maradt még: a melankólia és a kietlenség érzete. - Nem arról akarok most írni, hogy mennyire nehéz, vagy könnyű, az ilyen teljes krízisbe került személyeket rá vezetnünk az élet igazi értelmére: a megváltódási lehetőségre, és arról sem, hogy ez konkrétan mit is jelent, mert erről máshol írunk, de legalább is én írok eleget.
Hanem mindössze személyes tapasztalatokból eredő példát akarok adni arról, hogy az ilyen totális krízisbe jutásoknak, sokszor milyen magabiztosságos csúcsokról, illetve hogy az érzelgős liberalizmus sátáni szellemisége miatt, már a gyermekkorból indul el a láthatatlan, spirituális hajszálgyökere:

Megint csak "Etelka ügyéről" van szó ugyanis.
Vagyis a gyermekemnek arról a tavalyi tragikus letámadása óta is csak egyre inkább elmérgesedett problémáról, aminek a megoldása a pedagógusai részéről mindössze egy fél órányi megoldási igyekezetet, bátor szembenézést, minimális személyi felelősségvállalást és ugyancsak minimális jóakaratot igényelt volna, de ehelyett ők a (pedagógusi?) személyes felelősség-hárítási reflexeiknek engedve, a probléma-elkenést, a bagatellizálással elérhető szétmaszatolást, sőt: az áldozatnak a körülményeskedő - persze, hogy nem egyértelmű - célzásokkal való besározását és apja felelősségére való célozgatást választották:

"Kedves Emma!
A problémának, amiért ez a hiba megtörtént, egy technikai, és főképpen egy spirituális oka volt. Kezdem az utóbbival, amiben hosszú távra ön is érdekelt, úgy is, mint tanító - oktató - irányító, és úgy is mint akinek azért kellett horoszkópot készítenem, amiért. Az apai szellemnek és ezzel az igazi, felelős, határozott és a hosszú távú következményekben való látási képességet biztosító férfi szellemiségnek a civilizációból való kiveszése - a nők több gyermekes anyai, családanyai képzetével együtt! - a modern és érzelgős - liberális pszichológia által, minden spirituális realitás-alap nélkül kieszelt (fenyítés kiküszöbölő, mindent csak a szeretetre - megértésre és megértetésre alapozó!), és a gyermek-gondozási, nevelési létlátásban, és pedagógiában jelentkezik komoly vészjelzőn első sorban.
Ez számomra konkrétan azt eredményezi, hogy az én megnevelt, az iskolához és a tanuláshoz pozitív hozzáállásúvá alakított lányaimat, a kamasz koruk eléréséig, egyszerűen kiutálják az "elfogadó szeretet" és a "toleráns megértés" szellemének megfelelő, kényeztető és gonoszság- toleráló, baj- és vétek- elkenő, tehát a gyermekek vele született negatív tulajdonságait (karmáját), sokszor veszélyesen agresszív természetét lehazudó szellemiségben nevelt és oktatott többi gyermek. Ebből az áldatlan helyzetből, a nagyobbik lányom kinőtte már magát, de a középső lányom, akit ráadásul a kényszerítő körülmények hatására egy évvel korábban (hat évesen, ami itt nem divat mint Mo-n) kellett iskolába adnom, nyakikg benne van és annak ellenére, hogy mind, a tanítónőnek (negyedikes), mind az igazgatónak, mind a tanfelügyelőségnek fel hívtam a figyelmét a vészes állapotban, amelyben a fiú osztálytársai őt terror alatt tartják és megbélyegzik, és amiben a tanítónőtől és a tanároktól - igazgatóktól szabad kezet kapva, már egy évvel ezelőtt, egy merénylet a lányom testi épsége, sőt: az élete ellen, lezajlott a tavaly, a hetekben újból felmerült tehát egy olyan helyzet, amelyben a gyermeket megint csak halálos fenyegetés szintjén - egy agyag-vágó lapáttal történő fejbevágási kísérlet szintjén - megtámadta az egyik fiú osztálytársa. Ettől a kívül nem látszó, de spirituális - morális szinten bizonyára zaklatott szellemi állapotba kerülvén, voltam tehát annyira figyelmetlen, hogy a következő technikai hibát:
A honlap szerkesztői funkció-rendszere, két felületen igényli az anyagok feltöltését, amelyből az egyik - az első - csak egy részét, a bevezető részét kell mutassa az anyagnak, hogy az olvasó ízelítőt kaphasson arról, hogy mit olvas. Az elejét tehát ott hagyjuk az anyagnak a többi, következő részt le törüljük erről a felületről. Nos, sajnos én a fent okolt állapotom miatt el mulasztottam - el felejtettem - a szöveg lényegi részét letörülni és bent hagytam az egészet a "mutató" részben, és csak a második, a teljes képet adó szerkesztői felületen "cenzúráztam".

A hozzám hasonló módon gondolkozó lányos szülőknek rettenetes helyzeteket előállító (Az adott törvényes keretek között képtelenek vagyunk megvédeni a gyermekeinket a tanítóik által gyakorolt, valamint saját érzelgősen liberális nevelési módszerük helyességéről meggyőződött szülők gyermekeinek az agressziójától, illetve a pedagógusok felelősség-visszahárítási reflexeinek és kézmosási igyekezetének a következményeitől.) pedagógiai tévképzetek okáról és következményeiről a következő link alatt olvashat, anyagokat, hozzászólásokat: viewtopic.php?f=41&t=474&p=4536#p4536

Megértését köszönve, maradok barátsággal: Szilárd"


"ROMÁNIA KUTATÁSI TANÜGYI ÉS IFJÚSÁGI MINISZTÉRIUMA
HARGITA MEGYEI TANFELÜGYELŐSÉGE

[b][u]Ferencz Salamon Alpár Laszló Megyei Főtanfelügyelő Úrnak! [/u][/b]

Tisztelt Főtanfelügyelő Úr!

Ezelőtt fél évvel azzal a kéréssel fordultam önökhöz (Figyelem! Kéréssel és nem és NEM SZÁMON-kéréssel, és nem is FELLJELENTÉSSEL, mint ahogyan azt később az ikolában állították!), hogy vessenek véget annak a kétségbeejtő, és időnként ismétlődő életveszélyes fenyegetésekkel is járó üldöztetésnek, amelynek a Nagy István Művéseti Liceum negydik osztályába járó kislányom, Kozma Emma Etelka ki van téve az egyes fiú osztálytársai által, és amely – számomra megalázó, számára lelki traumákat okozó! - üldöztetés azt követően sem fejeződött be, hogy a tavalyi iskolai év végén Etelkát halálosan megfenyegette és meg is támadta a Holló Bence nevű osztálytársa. A Holló Bence nevű tanuló, akkor egy életveszélyes fegyvernek is számító – Ő általa, tehát a diák által az osztálytársai szeme láttára kihúzott! - éles pengéjű szikével, fenyegetőleg szúrkált közvetlenült a lányom szemei irányába, és...FIGYELEM: Nem egy veszélytelen szobrász szerszámmal „gesztikulált”, mint ahogyan azt önök állították a „vizsgálatuk”, nyomán írt válaszukban! Én tehát, önöktől egy olyan probléma-elkenő (valójában: felelősség elmaszatoló!) – „megnyugtató” levelet kaptam, amelyben, éppen, az nem szerepelt, hogy a gyermekemet „csak akkor” és csak azért zaklatták a fiúk három éven át, mert rossz tanuló és anyagilag is támogatni kellett! Illetve, mert a tanítónője, aki önök szerint családi látogatáson is járt nálunk (Holott ez sem igaz!), őt egy, a közösségbe integrálódni képtelen „ERŐESN INTROVERTÁLT”, tehát belső pszichikai probklémákkal küzdő személynek tartja!
Válaszlevelemben kimutattam, hogy még akkor is elfogadhatatlanul embertelen önöknek ez a fajta indoklása, ha mindez nem lenne szemenszedett hazugság, mint ahogyan az, mivel:
1. A gyermek jó tanuló, és az egész négy év alatt egyetlen egyszer kapott elégtelen minősítést. (Ráadásul a szaktanárok szerint és minden szaktekintélynek számító művész barátom szerint is nagyon tehetséges, különlegesen szobrászatban.)
2. „Füzetekkel és ceruzákkal való támogatásra” a gyermek egyetlen alkalommal szorult, éspedig, amikor a kettőnk egyetlen közös ismerőse: az ön volt kolléganője és az én volt anyósom: Filtermeister Ferenc Magdolna, éppen a 2OO9-es tanügyi év megkezdése előtti héten, másodszor is felszólította a gyermekeim anyját, vagyis a saját lányát arra, hogy hagyja el a családunkat (velem együtt a nálam maradó gyermekeit). Ezt a szeptember 15-e előtti, engem előjel nélküli menykőcsapásként érő családrobbantást olyan jól megszervezte a tanítónő – nagymama, hogy nem csak kinőtt, vagy a nyár folyamán rongyossá vált ruhákat, szakadt nyári cipőket és szakadt táskákat, hagyott nekünk hátra a váratlan anyukához való vissza költőzéssel a négy gyermekes „tévelygő leány”. De a teljes családi kasszát is magával vitte a 8 hónapon át az ő személyi számláján meggyűjtött állami gyermeksegélyekből álló, spórolt pénzünkkel. Sőt: még a magyar államtól a két nagyobbik, vagyis hivatalosan már korábban is az én gyámságom alá ítélt iskolás gyermekünk után kapott iskolai alapítványi ösztöndíjak összegét is elvitte, nem csak rongyos ruhákkal és zoknikkal, cipőkkel táskákkal hagyván ott a családot szeptember 13-án, hanem nulla pénzzel is.
Mi tagadás, az alatt a két hét alatt, amíg magamra ocsúdtam, és amíg az első újabb rendelésem honoráriuma beérkezett, lehetséges, hogy Etelkának átadhattak az osztálytársai néhány színes ceruzát és egy – két füzetet!
De FIGYELEM! – Ez nem jelentheti semmiképpen azt, és ez nem lehet indok és magyarázat ép eszű felnőtt emberek részéről arra, hogy amiatt és ezen az alapon, EGY 8 – 9 ÉVES GYERMEKET FOLYAMATOSAN LE BACILUSOZNAK ÉS TESTILEG IS BÁNTALMAZHATNAK AZ OSZTÁLYTÁRSAI! Sőt még arra sem, hogy ÉLETVESZÉLYESEN, ILLETVE, SZEMKISZÚRÁSSAL ÉS ARCCSONKÍTÁSSAL ijesztgethessék! És ráadásul a merénylők szüleinek a hathatós figyelmeztetése nélkül, vagyis minden morális és fegyelmi intézkedés nélkül!
Értem ezt arra, hogy a lányomat terrorizáló és ellene, azt a felnőtt-bűnözői gazemberséggel felérő merényletet elkövető fiúknak, még csak a magaviseleti jegyét sem húzták le, tízes maradt az egész vonalon! - KÉRDEM ÉN, HA MÉG ENNY NYOMA SEM LEHET EGY ILYEN RÉMSÉGES TERRORISTA CSELEKEDET ELK9ÖVETÉSÉNEK, AKKOR MIÉRT TALÁLTÁK FEL A MAGAVISELETI JEGYET? Nekem ugyanis 7-esre (hetesre) húzta le ezt a jegyet Márton Árpád festőművész tanár úr ötödik osztályban, azért mert kergetőzés közben neki szaladtam a folyósón egy felsőbb osztályban járó lánynak és így kivertem a kezéből a zsíros kenyerét.
A válaszlevelük tehát, a megelőzést szolgáló intézkedések ismertetetése helyett, az én olvasatomban arról szólt, hogy mi csak húzzuk meg magunkat, mert ne, mennyi baj van ezzel a gyermekkel: 1. Rossz tanuló, 2. Szegény, 3. A tanítónője szerint a közösségbe integrálódni képtelenül introvertált! - Hiszen miért másért írták volna le nekem, ezeket az elképesztő tárgyi valósághamisításokat, ha nem azért, hogy kussoljak?
Nos, most aztán szembe nézhetnek azzal, hogy ennek a „komolynak” és pedagógiainak és humánusnak egyáltalán nem nevezhető, és a felelősséget e furcsa hazugságokon alapuló értelmezési csavarokkal az áldozatra és ezzel áttételesen, annak a gondozó – nevelő gyám-apjára, rafináltan vissza vetítő „válaszukkal” (Nem ilyen felelősség hárító választ kértem én Uraim, hiszen nem vádoltam senkit, hanem hathatós intézkedéseket kérelmeztem alázatosan és udvariasan annak érdekében, hogy a mélységesen megalázó bacilushordozói megbélyegzés legyen megállítva, és, hogy a gyermekem számára félelem-teljes, sőt: RÉMES traumatikus élményt jelentő agresszív támadás ne ismétlődhessen meg!), azt érték el, hogy most, a halálos fenyegetettséggel járó, szerencsétlen történet MEGISMÉTLŐDÖTT!
A lányomat ezúttal egy agyagvágó lapáttal próbálta meg fejbe vágni („agyonütni”) 2O12 július 15-én, délelőtt, Gecző Ágoston nevű osztálytársa, a szobrászati óra szünetében! És ez szerintem természetes és logikus is, hogy megtörtént, hiszen az a mélységesen megalázó és undorítóan gonosz, de önök által mindössze „DIÁKCSÍNYNEK”, nevezett becsmérlő megbélyegzést, amely során Etelkát még első osztálytól fogva ki nevezték bacilus-hordózónak, és ezzel együtt „érinthetetlennek”, amely mélységesen gonosz játék lényege az, hogy amikor Etelkához hozza érte valamelyik fiú, a többi őt is „fertőzőnek” kiáltotta ki, tovább folyatták zavartalanul. Persze, hogy zavartalanul folytatták! - Hiszen a gyermekem élete, vagy a szeme világa kioltására irányuló barbár cselekedet után, nem, hogy a merényletben levő fiúk, de még csak Holló Bence magaviseleti jegye sem lett lehúzva, a harmadik osztály végén, amikor a körbezárás és a „hirigelés” megtörtént. És ez így is maradt azt követően is, hogy látván a fejleményeket, önöknek és az igazgatóságnak is a SEGÍTSÉGÉT, ISMÉTLEM: SEGÍTSÉGÉT kértem! Nem jelentettem fel senkit, mint ahogyan azt az iskolaigazgató a Holló Bence apjával egybecsengőn utólag - Most már többet nem udvariaskodok, eleget hebegtem habogtam és ez majdnem a lányom életébe került! – aljas módon inszinuálta, hanem MINDÖSSZE – kétségbeesett szülőként - SEGÍTSÉGET KÉRTEM!!! Sikerül-e végre felfogni hölgyeim és uraim, hogy felelősséghárító válasz helyett segítséget kérek? - Miért olyan nehéz ezt megérteni? Miért kellett mindjárt a felelősséghárítás reflexének engedni, és azt a sok hazugságot a lányom introvertált mivoltáról és a közösségbe való integrálódási képtelenségéről összehordani, ahelyett, hogy a merényletet elkövető gyermekek szüleivel hathatósan szóba álltak volna? Illetve a gyermekeknek el magyarázni azt, hogy mit jelent az, ha véletlenül, csupa jópofa játékból meg ölnek egy másik gyereket, vagy ha kiszúrják annak a szemét?! Miért az önmentés és a felelősséghárítás és az áldozatnak a bűnössé maszkirozása a fontosabb, mint egy teljesen ártatlan gyermek élete, vagy a testének – az arcának, a szemének! – épsége?!
Ráadásul, Imecs László, látván , hogy ez, a Holló Bence apja által kieszelt beállítás, miszerint Etelkával van valamiféle erősen misztifikált – mivelhogy sem általuk, sem önök által konkrétan nem kimondott, hanem csak homályos célzások és utalások szintjén körbeírt, körbecélzott – baj (és nem az őt négy éven át pszichikai terror alatt tartó fiúkkal!), hatásosan működött, most azzal állt elő, írd és mond, hogy az én lányaim (Tehát nem is egyedül Etelka, hanem még a halgatag első osztályos kis Turula is, vagy a hetedik osztályos szelíd Medárda is!) provokálják az iskolatársaikat! - NOS KÉREM, EZ MÁR KÖZÖNSÉGES BŰNPÁRTOLÁS! És amennyiben a Holló Bence édesapjának azért van ekkora befolyása abban az iskolában, és azért nem lehet a fiának még csak a magaviseleti jegyét sem levonni az újabb terrorcselekmények megelőzéseképpen, nem, hogy más, figyelmeztető megszorításokban részesíteni, mert az apuka anyagilag támogatja az iskolát (Megjegyzés: utólag kiderült, hogy a feltételezés igaz: Holló Csaba nagyon is hathatósan támogatja anyagilag, nem csak az egész osztályt, hanem a negyedikesek teljes évfolyamát!), akkor kérem szépen, ez a tudatos BŰNPÁRTOLÁS, már mafiotikus szövetkezés! Mert semmi bajom azzal, hogy valaki ugymond „szponzorizál” egy iskolát, DE ENNEK NEM SZABAD AZ, AZ ÁRA LEGYEN, HOGY ENNEK CSERÉJÉBEN, A FIA BÁRMIT ELKÖVETHET BÜNTETLENÜL. Ennek nagyon veszélyes következményei lesznek hosszú távon!
És ha én újra azt kell látnom, hogy önök most is az áldozatot akarják, újabb hazugságokra alapozott misztifikációkkal befeketíteni és megtenni hibásnak, akkor én egyenesen az ügyészséghez fogok fordulni, a lányom további életveszélyes helyzetének a megszüntetése céljából!
Hiszen annyira nem akarnak az iskolában ennek véget vetni, hogy amikor a tanítónőnek a szülői értekezleten elhangzott bíztatására, hogy máskor ne mennyünk felsőbb szintű intézményekhez jelentgetni a problémákat, hanem próbáljuk meg az osztály, illetve az iskola közösségében az orvoslást elérni, fel mentem az élettársammal és a gyermekemmel az osztályba, a történteket tisztázni, a tanítónő, ahelyett, hogy helyben „magunk közt” intézkedett volna, mint ahogyan korábban ígérte és kérte, az éppen érettségiztető Imecs László igazgatót hívatta, akinek viszont logikus, hogy most sem volt több ideje az üggyel foglalkozni, ugyanúgy, mint korábban, sem soha. Sem neki, sem Kirmejer igazgatónőnek, akinél szintén (idén tél végi) teljesen el voltam utasítva úgy, hogy végül az illető gyermek (Szőcs Szilamér) édesapjához vittem el a beteg kislányomat a taxiállomásba, hogy azzal „intézzük” el a dolgot. Nos, Imecs László, miután egy üres osztályban beszélt a Etelkával is és az őt három nappal korábban lapáttal agyonütni szándékozó Gecző Ágostonnal is, azt állította, hogy „az ügy el van intézve és le van zárav” azzal, hogy Ágoston oda vetett nekem foghegyről egy „bocsánatot” és még én kellett rá kérdezzek, hogy mit is mondott, miért is kér bocsánatot? Vitosnak a fenti „megnyugtatására” én felvetettem, hogy ezek szerint ez az „intézkedése is” annyi eredménnyel fog járni, mint a korábbiak és várhatom, hogy a vakáció után majd szabadabban folytatódik a lányom zaklatása és üldöztetése, hiszen akkor már a tanítónős sem lesz velük folyamatosan! Vitos erre azt az ugyancsak „megnyugtató” választ adta, hogy azt a jövőbeni, terrorcselekményt, „Majd akkor fogjuk elintézni”, és már szaladt is volna vissza az érettségiztető bizottságba. Ebbe a „megnyugtató” és felettébb értelmes igazgatói ígéretébe azonban, persze, hogy nem nyugodtam bele, és tovább kezdtem vitatkozni vele, és ekkor vetettem fel, hogy még csak Holló Bencének sem húzták le a magaviseletei jegyét, az életveszélyes szikével való szemkiszúrási kísérlete után, tehát természetes, hogy ő is és a többi gyermek is, tovább „fertőző góc”-ozzák a lányomat, és ennek következtében Ágoston, aki nem vett részt a lányom körbe kerítési műveletében egy évvel ezelőtt, mivel egy másik csoportban volt, tehát még csak nem is volt amiért meg legyen szidva, készpénznek vette, hogy Etelkával bármit el lehet az Iskolában követni, tehát akár agyonütni is! Ekkor Vitos berohant az osztályba és meggyőződött arról, hogy a fiúk magaviseleti jegyei zsinorban 1O-esek, és elismerte, hogy némileg egy kis igazam van. Ezt követően kijött a tanítónő a folyósora és szabadkozott, hogy ő nem hibás ezért, mert ő a negyedik osztály első félévének a végén, helyettesítve volt! És kérdem én, hogy, amennyiben most ártatlan ennek a minimális intézkedésnek az elmulasztásában, akkor miért nem húzta le a protezsáltjuk jegyét a harmadik osztály végén, amikor az, a lányom szeme kiszúrását célzó „dicsőséges” tettét elkövette? (És azt, hogy Holló Bence protezsált, nem csak azért merészelem leírni, mert az apja bátran ki jelentette az igazgató előtt, hogy ő ezért még csak meg sem fogja szidni a fiát, hanem azért is, mert amikor Imecs László igazgató berohant az osztályba, hogy nézze meg azt, hogy a fiuknak csakugyan nincs lehúzva a magaviseleti jegye, de a tanítónő nem tudta, hogy miért ment be az osztályba, az első amit azonnal és feltétlenül közölni kívánt az igazgatóval az volt, hogy „Bence ezúttal nem volt hibás”!)
Nem akarom önöket további részletekkel fárasztani és fenntartani, de azt feltétlenül meg kell még kérdeznem, hogy önök szerint, azért kap-e fizetést az iskola pszichológusa, hogy másodikosoktól felfelé, SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÓ órákat tartson a kisgyermekeinknek, vagy netalán mégis csak azért, hogy az ilyen súlyos agresszióval járó konfliktusok esetén, ha nem is oldja meg maga a helyzetet, de legalább járjon utána a konfliktusok pszichológiai motivációjának és erről becsületes és fenntartható, tudományos szakvéleményt alkotva, az írott jelentését át adja az igazgatóságnak és önöknek, annak érdekében, hogy a szemkiszúrásos és agyonveréses merényleteket ne „gyermekcsínyekként” kelljen nevezzék és kezeljék sem a tanügyi felügyelők, sem az igazgatók?
Mert az én laikus, egyszerű szülői véleményem az, hogy amiért a lányomat első osztálytól ki nevezték a gyermekek Holló Bence vezérletével „fertőző bacilus gócnak”, tehát érinthetetlen betegségforrásnak, főként abban keresendő, hogy miért, minek az alapján mondta azt Holló Bence egy szobrászati órán a rá kérdező szaktanárnak, hogy: „Etelkával csak az a baj, hogy még az apja is elismerte, hogy baj van az agyával”. – Emlékezetem szerint ugyanis, Holló Bence édesanyja volt a negyedik osztály elején tartott szülői értekezletnek a jegyzőkönyv írója, ahol én még – Most már látom, hogy nagyon helytelenül és nagyon sajnálatosan! – a problémát igyekeztem magunkra venni! És azt mondtam, hogy az Etelka gondolkozása „Nem szokványosan lineáris, hanem - egyébként a művészi, vagy filozófusi és feltalálói tehetséggel rendelkező személyekre jellemzően – ANLOGIÓKIUS, népies közérthetősséggel ló-ugrás szerű” ! Ezt az udvarias gesztusomat fordította le tehát a Holló Bence édesanyja úgy a fia számára, hogy Etelka beteg az agyára!
Nos, számomra ettől kezdve, teljesen világos, hogy a lányomat a szeme kiszúrásának a kísérlete után is, azért vadászták továbbra is a fiúk zavartalanul, mert az édesanyja által emígy felvilágosított Holló Bence ezt a szakszerű fordítást” (Ami szerint a lányomnak baj kell, hogy legyen az agyával, amennyiben analogikusan, vagyis lóugrás szerűen gondolkozik!), megosztotta az osztálytársaival is. És persze, hogy megosztotta mindazt, amit korábban még a családjában „rólunk” hallott! Az apja ugyanis azt mondta nekem novemberben, az iskola igazgatói szobájában, Imecs László és a Szőcs Szilamér édesapja jelenlétében, hogy – és most egészen pontosan idézek : „- Mit gondolsz, te, hogy nekem nincs más dolgom otthon, mint hogy állandóan csak a Kozma Szilárd hülyeségeivel foglalkozzak?” – Szóval, számomra nagyon is világos, hogy honnan ered a lányom bacilushordozónak és érinthetetlen fertőző gócnak való megbélyegzése, illetve a gyermekeknek a „természetes” elképzelése, hogy őt akár agyon is lehet ütni, mert ez nem jár semmiféle komoly következménnyel! - Várom tehát az iskola pszichológusának a szakszerű, lehetőleg minél objektívebb és tudományos érvekkel alátámasztott feltárásait és a probléma megoldására vonatkozó tanácsait az ügyben, ami alapján önök majd el dönthetik, hogy a lányomra kell-e kenni azt, hogy miért bánnak vele a fiúk ilyen sötét gonoszsággal, vagy esetleg nem-e kellene adminisztratív intézkedésekkel, becsületesen és őszinte nyíltsággal a szülők tudomására juttatni, hogy a „diákcsínyek” fedőneve alatt, milyen mélységesem megalázó, gonosz játékot folytatnak az angyalian ártatlannak képzelt gyermekeik?
Remélve, hogy a két és fél hónapig tartó nyári vakáció ideje alatt végre lesz ideje önöknek is és az igazgatóknak is arra, hogy megtalálják azt a csodálatos módszert, amellyel végre leállíthatják a szexuálisan felvilágosult gyermekeknek ( Nem a szexuális gyönyörkeltési technikák létezéséről kell ezeket a gyermekeket felvilágosítani, hanem arról, hogy milyen következményekkel jár az, ha kiszúrják a másik szemét, vagy, ha agyonütik lapáttal!) azt a számomra megalázó, gonosz játékát, hogy lányomat továbbra is bacilusforrásnak bélyegzik,

maradok tisztelettel: Kozma Szilárd Csíkszereda, 2O11, július 19.


Biztos lévén tehát abban, hogy a Panaszfalunk által megtestesített, pozitív és spirituális szellemű nyilvános gondolkozás mágikus hatása - vagyis a Szent szellem - ezúttal is el végzi a maga dolgát, rá bízom ennek az általam, több mint egy éve hiábavalóan próbált megoldását, mivel már elegem van abból, hogy a Holló apuka Holló Bencikéje sérthetetlensége (büntethetetlensége) miatt, a lányomat a ma még IV. Bé, jövőre már V.Bé osztály hat tagú fiú-társadalma agyonüthetőnek és megbélyegezhetőnek vegye csak azért mert a pedagógusaik a Bencike misztikus okokból való kímélési szüksége miatt, a bűnpártolás és az áldozat-vádolás útját válasszák megoldásnak. - Egyébként az ok nem is olyan misztikus, mivel az évzáróünnepségen tudtuk meg, hogy a hirtelenül mesésen újgazdaggá vált Holló-apuka, ezúttal nem csak egy korcsolyapályát szerzett a védett fia osztálytársai számára, hanem egy egész falusi - a Csíktaplocai - kultúrotthont is kibérelt, annak érdekében, hogy a Művészeti Liceum negyedik osztályát az idén végző két (zene és rajz-) osztályának a tanulói, jobban ki tudják bontakoztatni a művészi képességeiket, mint a város központjában álló iskolájuk aulájában. Az utóbbival nem is lenne semmi gondom, amennyiben ez nekem nem abba kerülne, hogy az osztálytársaitól egy évvel és egy fejjel kisebb gyermekemmel, annak az aljas és gonosz játék-űzésnek az alapján, amit már első osztályos korukban kieszeltek és amit a pedagógusaik és szüleik nem karnak valamiért velük abba hagyatni, időnként Etelkának a testi épségére, sőt: az életére is törnek!
És elegem volt már abból, hogy a lányomnak e szörnyűségtől való megvédési, elemi szülői igyekezetem miatt, a többi szülő (Nem csak a fiúké, hanem azoknak a lányoknak a szülei is, akik Etelkának a tavalyi, falka-taktika szerű, tőrbe-csalásában, bekerítésében és kőrbe-zárásában részt vettek!) rám úgy nézzen, mint egy, az ők nagyszerű tanítónénijét és igazgató-bácsiját, rögeszmés hülyeségében, gonosz módra, feleslegesen "zaklatja"!
Ismétlem: Szerintem elég lett volna az iskola pszichológusa által tartott egyik - szerintem egyáltalán nem az idejében levő - szexuális órának csak a felét is fel áldozni arra, hogy a dolgot a gyermekekkel együtt, a lehetséges tragikus következmények szintjén, megtárgyalják és az irracionálisan gonosz megbélyegzési és zaklatási ügynek véget vessenek, ahelyett, hogy elemi hazugságokat tartalmazó, mundér-mentő, és az iskola-támogató, a gyermekek számára még "egyen - póló blúzokat is vásárló, Holló Bence apukájának a nagylelkű mecénási hírnevét és apai büszkeségét - mentő, több oldalas igazgatói és tanügyi válaszokat írogassanak és postázzanak.
A fenti kérésemet, ami szerint nagyon kérem, hogy ennek az erkölcsi mocsoknak, amit a gyermeke számára minden áron boldog közösséget építeni kívánó, Holló Csaba Úrnak sikerült ezzel az igazgatókra rá kényszerített látszatőrzéssel, a mi életünkben kevernie, LEGYEN MÁR VÉGRE VÉGE, tehát a panaszfal szelleméhez intézem.
Azt a kérdést viszont, amit nem szeretném, ha itt válaszolnátok meg..., hogy mi lesz majd Holló Csabával, vagy éppenséggel az életét a diákjai örvendeztetésére feláldozó (Az úgy-e nem számít, hogy egyesek annak is örvendhetnek közülük, hogy Etelkát bántatlanul megalázhatják és az életére törhetnek... De kérdem én, ha temetésre kellett volna menni a Holló által szponzorizált nagy felhajtásos évzáróünnep helyett, mert a Holló gyermek sérthetetlenségétől megzavarodott Gecző Ágostonkának sikerül az agyagvágó lapáttal agyoncsapnia Etelkát? Akkor is meg lettünk volna hatódva de másképpen, nemde? - Fontos a nagy ünnepélyes felhajtás, az áldozatok nem számítanak! Így van? - Persze, hogy így van!) élettárs nélküli tanítónővel, és a többi érzelgősen liberális szellemben egy - egy iskolai ünnepen még meghatódó szülővel, amikor a számukra is ki fog derülni, ötven valahány (általában 56 és 63 között!) hogy ki halt számukra és körülöttük az élet, még akkor is, ha a kedves tanci által nevelt gyermekeik (legalább is látszatra a jó liberális érzelgősség kegyes hazugságai szintjén tartva még a frontot) jól vannak, köszönik szépen. Ha észreveszik egyszer netalán tán, hogy az életnek önmagában csak úgy, hogy tegyünk valamit, hogy ne érezzük a lényegi tartalmatlanság kietlenségét, nincsen semmi értelme?

TOVÁBB

Segélykérés a volt besúgómnak és adósomnak a rágalmai ellen

Kozma szilárd:

 

Segély-KÉRÉS

 

Tisztelt „Blogtér” - tulajdonosok!

 

      Kozma Szilárd (Hivatalos nevemen: Kozma Botond Szilárd) három kiskorú lányát egyes - egyedül eltartó, gondozó és nevelő, hivatásos író és asztrológus (1992-től a Magyar Írószövetség tagja) - édesapa vagyok Csíkszeredából, Romániából (Van ugyan Magyrországi élettársam is, de ő, sajnos saját magát és a nyáron született közös gyermekünket nem tudja el tartani az alanyi jogon kapott GYES-ből.) és a következő kérés – panaszommal fordulok önökhöz:

    

    2O11 nyáron, alig elviselhető és csakis a barátok segítségével átvészelt, több hónapos anyagi krízisbe kerülvén, ennek a gyakorlati okait keresve, rá kellett jöjjek, hogy az önök által biztosított, szabad internet - közlési lehetőségekkel durván visszaélve, egy magát Nagy Attila Puli-nak nevező internet-bandita, a www.spiritualitas.blogter.hu c. oldalának különböző című témáiban egyebet sem tesz, mint engem (tehát direkt Kozma Szilárd „asztrológust”) tudatosan és célzatosan rágalmaz szakmailag és erkölcsileg, vagyis a tárgyi valóságot abszolút nélkülöző, egyedül általa kieszelt, hiteltelenítő szövegeket „közöl” folyamatosan rólam. Teszi ezt annak érdekében, hogy bosszúállás céljából gazdaságilag annyira tönkre tegyen, hogy a gyermekeim elemi szükségleteit se tudjam biztosítani. Ezt, az internet által biztosított nyilvánosság előtt zajló, szakmailag is hiteltelenítő, hadjáratot az akkor még alkoholista, lelkészi munkaköréből kirúgott pap, Nagy Attila (Újabb felvett nevén: Puli), még 2OO4 tájékán indította el, egy rövid Scrib – beszámolóval, annak következtében, hogy nem voltam hajlandó neki és a szintén alkohol-gőzös feleségének (Akivel benyomultak a lakásomba) tovább olyan, korábban már több alkalommal is adott, de általa soha vissza nem fizetett „kölcsönt” adni, mint korábban, két – három alkalommal is, valahányszor ő ebből a célból engem „meg látogatott”. 

    Addig, amíg csak ezt a Scribd-jegyzetben közölt álnokságot lehetett olvasni az interneten, nem volt veszélyes a dolog, de ami óta a www.spiritualitas.blogter.hu c. blogjának a különböző témáiban, mint felső fokú teológiai tanulmányokat végzett „szakember” írja rólam az általa kieszelt hazug-történetek alapján a „szélhámos” és a „sarlatán” és más ezekhez fogható minősítésekkel ékesített, szakmai és morális szempontból egyaránt lejárató, „helyszíni jelentéseit”, edig soha nem tapaztalt szűkös gazdasági helyzetbe kerültünk. – Nem csak az a baj tehát ezekkel a tudatosan gyártott, hiteltelenítő minősítésekkel, hogy a magát anarchista prófétának nevező, volt alkoholista pap, törvénybe ütköző tetteket követ el. Hanem az is, hogy ez a „szakember”, teljes erkölcsi fertőben élve – például az agykárosult felesége betegnyugdíján élősködve -, elveszítette még a közvetlen falusi szomszédainak is a bizalmát, illetve az elemi becsületét is, és ilyen, a gyakorlati valóságban sehol nem létező erkölcsi alapról, egyszerű bosszúállásból, folytatja kiemelten a „blogtéren” a teljes gazdasági tönkretételünket célzó hiteltelenítésemet.  Ugyanis, a témában érdekelt, magyar neylevű internet- olvasóknak, nincs ahonnan ezekről a „pulis” erkölcsi háttérről tudjanak,nem tudják megállapítani, hogy mindez egy beteg agyú személynek, az irracionális és tárgyi alap nélküli bosszú-vágyából eredő fikciói, alaptalan gyűlölködésének a „termékei”. Ezért, ennek az alkoholizmus miatt hivatás nélkül maradt volt-papnak a www.blogter.hu-n hét éve folytatott sarlatánozásának az eredményeképpen, a horoszkóp-rendeléseim teljesen („rettenetesen”!) megcsappantak a korábbi évekhez képest, miközben ezek a rendelések képezik számomra, vagyis a családom számára, az egyetlen pénzkereseti és gazdasági jövedelmi forrást. Hiszen éppen azért lettem többek között asztrológus, mert 59 éves költő – íróként, lehetetlen lenne még önmagamat is fenntartani, nem, hogy egy, immár újból négy gyermekessé felszaporodott családot. (A korábbi, válás előtti családomban is négy gyermek volt, de a családunkat szét szakító, volt-feleségem, magával vitte a legkisebb, akkor még csak két éves kisbabánkat.)

       A végzetes az egészben az, hogy ennek az erkölcsi fertő vég-stádiumába süllyedt embernek nincs semmi veszteni valója (És ezzel még henceg is a „rólam szóló” cikkeiben), mert a felesége betegnyugdíjából él (Tudom, hogy egy internet-bérlet manapság nagyon olcsó, de így is elég nehéz elképzelni, hogy ezt miből fizeti ki, hiszen azzal dicsekszik az írásaiban, illetve misztikus elméleteket ír arról, hogy ő egyáltalán semmit nem dolgozik, mivel anarchista.), miközben nekem el kell tartanom a négy gyermekes családomat.   

      Azt is kell tudni, hogy a Ceausecsu féle Romániában, az itteni ÁVO-nak megfelelő szervezetnek: a SECURITATE-nek a visszaéléseit tudományosan vizsgáló és a dokumentumok feldolgozása érdekében létrehozott intézettől (CNSAS) időközben hivatalosan is értesítést kaptam arról, hogy ez az ember nekem a besúgóm volt a Ceausescu – diktatúra alatt, és látván, hogy Nagy Attila Puli, nem akarja az internetről vissza vonni a rágalmait, én is készítettem önöknél két bogot is, egyet Kozma Szilárd és egyed a Kozma Botond Szilárd, a Sarlatán néven, ahol a saját metafizikai tanulmányaim mellett, olyan írásokat is közöltem amelyekben meg írtam, hogy ez a személy szecuritate-s besúgó is volt, és minden jel arra mutat, hogy a jelenben, a szekuritáte utód-szervezetének: a SRI-nek az aktív ügynöke. DE ÉN EZEKET A Nagy Attila Puliról szóló ÍRÁSOKAT HAJLANDÓ VAGYOK AZONNAL LETÖRÜLNI, illetve önöket felkérni arra, hogy azokat törüljék le, amennyiben a Nagy Puli Attilának a „blogter.hu”-n, rólam („Kozma Szilárd asztrológusról”) szóló írásait, blogbejegyzéseit, blogjait, stb. letörülték. Egyébként, abból is látszik, hogy ennek a beteg elmének a sátáni terve nem is annyira az én személyi lejáratásom, hanem egyenesen a gazdasági tönkretételem, hogy mindenütt asztrológust ír a nevem után, holott ő engem egy évtizeden át csak mérnökként és költőként ismert!

 

      Tehát, a panasz – kérésem, amivel ezennel önökhöz fordulok az, hogy legyenek szívesek minél hamarabb, a Nagy Attila Puli nevű blogernek az összes, rólam szóló írásait az önök szervereiről letörülni, vagy letiltani, természetesen, az enyémekkel együtt.

    Az én asztrológusi tevékenységem törvényes -  tizenhét éves cégbíróságon jóváhagyott hivatalos magánvállalkozó asztrológus vagyok – és tetemes anyagi károkat okoznak a számomra ezek a www.blogter.hu –n található Nagy Attila Puli (és saját ugyancsak a saját megnevezésében Jichag Ameir, és miegymás) vallásos-örültnek a nevemmel kapcsolatba hozott sarlatánozásai, szélhámosozásai, és más, tudatosan hitelrontást előidézni hivatott teológus - „szakemberi” írásai! 

 

Megértésüket és operativitásukat – A törvényességnek megfelelő eljárásukat! – előre is köszönve, maradok tisztelettel:

 

Kozma Szilárd

 

Csíkszereda, 2O12, február 27.  

                              

  

TOVÁBB

A jóslás nem más mint fekete mágia

                Jóslás és terápia?

 

    „Mihaela // Jós és ezoterapeuta” - olvasom egy könyvbolt pultján hagyott névjegykártyán. Számomra, aki majd húsz éve elkötelezett hivatástudattal foglalkozom szellemtudományokkal és ezen belül asztrológiával, és aki tizenhét éve, hogy gyakorló asztrológusként, de nem jósként, hanem karma-feltáróként, vagyis a személyi horoszkópokból kiolvasható egyéni spirituális struktúráknak megfelelő sorsfeladatokat feltáró és értelmező asztrológusként, keresem a kenyeremet, nem is annyira a középkori kuruzslás képzetét idéző, misztikumában is kacifántos ezoeterapeuta kifejezés tűnik fel, hanem a jós.

Az, hogy miután a századfordulói világvégéről és apokaliptikus katasztrófákról szóló fantáziadús jóslatok is mind megbuktak az angol trónörökös volt feleségének: Diana hercegnőnek a fényes uralkodói jövőjéről szóló, fél millió dolláros horoszkópjában leírt hazudozásokkal együtt, valaki még lehet annyira tájékozatlan szellemileg és spirituálisan naiv, hogy a jóslást jelölje meg hivatalos szakmájaként, mesterségeként.

  1) Nem az a baj a jóslással, hogy jósolgató személyek mindig sikamlós, vagyis kétes erkölcsű alakok, hanem az, hogy a gyakorló asztrológus számára teljesen világos, hogy nem annyira kívülről (Pl. a konstellációk által), hanem belülről vagyunk meghatározottak és a születéskori konstellációk és bolygók állása mindössze egy kauzális térkép a belső meghatározódásokról. Mivel még csak nem is annyira a gén struktúráink jellege jelenti ezt a belső meghatározódást, hanem a tudattalan spirituális struktúránk jellege, az un. lelkünk és a szellemünk színezete. 2000 éve, már hogy Jézus figyelmeztetet arra az egyszerű, de egyetemesen érvényes tényre, hogy nem azért van az ember, hogy megnyerje az életét és nyári vakációként élje azt le, de nem is az a rendeltetése, hogy ő valamitől is külső erőknek: a sorsnak, a csillagoknak és a bolygóknak, vagy az Istennek a protekciós kegyeltje, vagy az ártatlan üldözöttje legyen. Ezért szamárság, sőt egyenesen vétek a "csillagjósokra hallgatni" Jézus szerint, és szerintem is.

 

2. - Az ezoteria - Figyelem: nem ezotérika! - kifejezés belső kört, illetve magas beavatottságot jelent, és Pithagorasz nevezte ezoterikusoknak a hozzá legközelebb álló, kiválóan szorgalmas, erkölcsös és értelmes tanítványait, akiket a többiekkel ellentétben, a saját lakásában, illetve az udvarán tanított. Ez a tanítás viszont egyáltalán nem misztikus gyógyításokról (nem a természetes, pl: gyógynövényes, vagy a misztikus terápiák alkalmazásáról szólt.).

    Hogy miért találom furcsának és ízléstelennek azt, hogy valaki úgy tűnteti fel a jósi foglalkozására és mesterségére és utaló címét mint más a mérnökit, a doktorit, vagy például az autószerelő, fuvarozó, gázszerelő, stb. szakmai megnevezést használja? Elsősorban azért, mert azok a személyek, akik az utóbbi megnevezéseket jelölik meg kenyérkereső mesterségükként és foglalkozásukként, ezzel együtt garanciát és személyes felelősséget is vállalnak arra, hogy aki a szolgáltatásukat és munkájukat igénybe veszi, ezt a munkát és ezt a szolgáltatást ellenőrizhetően használhatja is valamire konkrétan. A munka nyomán, az igénylő - rendelő a pénzéért cserében hozzá jut valamihez, esetleg valami kézzel fogható, pozitív változás történik a szervezetében, a személyében, vagy a környezetében. A szolgáltatásának és a munkájának amit gyakorol van valamilyen kézzel fogható, vagy másképp érzékelhető és észlelhető eredménye és van valóságos következménye!    

    Amennyiben egy épülettervező mérnök rosszul számít ki egy gerendát, vagy egy szerkezetet és emiatt anyagi kár, vagy baleset származik, a mérnöktől azt számon kérhetik, beperelhetik és az okozott kár, vagy a baleset nagyságának és minőségének megfelelően el is ítélhetik. Ha bebizonyosodik, hogy egy orvos rosszul végzett el egy műtétet, azért ő - nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is - törvényesen számon kérhető, beperelhető és megbüntethető. Az újságírónak számolnia kell a következményekkel, amennyiben hamis híreket közöl, vagy alaptalanul állit valamit. A szobafestővel, az áccsal, a gázszerelővel szintén ez a helyzet: felelősséget vállal a szolgáltatásaiért, ami azt jelenti, hogy felelősségre vonható ha felbecsülhetően és kimutathatóan rossz minőségű munkát végez és ha emiatt kimutatható anyagi, vagy erkölcsi kára származik valakinek. Arról viszont már csak a történelem könyvekben és régészeti okmányokban olvashatunk, hogy egy - egy híres jóst kivégzett, száműzött, vagy börtönbe vetet valamelyik uralkodó a téves jóslatai miatt! Azokat, a jóslást hivatásként és mesterségként, meggyőződéssel és felelősségtudattal gyakorló jósokat tehát, akik rosszul végezték a munkájukat a kornak megfelelő eszközökkel megbüntették a munkaadójuk amiért őt a téves jóslatokkal félrevezették. De ma ki hallott arról, hogy valakit akárcsak pénzzel is megbüntettek a téves, tehát félrevezető jóslata miatt?

    Furcsa módon, amikor a racionálisan rendezett, felvilágosult és pragmatikus világunkban egy-egy, az átlagon felüli pszichológiai érzékkel rendelkező jós, a valószínűség számítási eredményeket semmivel meg nem haladó, tehát „a vak tyúk is talál szemet” filozófia alapján hozott 33 százalékos találati jóslataival sokkal több pénzt keres mint egy - egy egész nap rendelő fogorvos, senkinek nem jut eszébe, hogy őt a hibás jóslataiért - a rosszul végzett munkákért! - elszámoltassa. Ne tekintsük ezt a fonák a helyzet jellegtelenül banálisnak, és ne térjünk hamar napirendre fölötte azzal, hogy „Aki jósokhoz jár, meg is érdemli a sorsát.”, mert a jelenség messze túl mutat önmagán. A jóslásnak egyre erősebb üzletágként való feltörése arra figyelmeztet, hogy miközben csak a kézzelfogható tényekben, az érezhető és kívülről is látható boldogságban hittünk jó ideig, elveszítettük a valóság iránti érzékünket és oda jutunk hogy, ha rejtetten is, de majdnem mindenki babonás lett. Mivel e felvilágosodott és pragmatista civilizációnkban a jóslói és az igen sokat mondó, de még annál is többet sejtető „ezoterapeuta” szerű fantáziadús foglalkozások gomba módra szaporodnak, nem árt, ha a jóslás jelenségét annak a legérzékenyebb és egyben a leggyengébb pontjánál fogva: a személyi felelősségtudat szempontjából, a felelősségre vonhatóság szempontjából megvizsgáljuk.

    Majd két évtizedes asztrológusi tapasztalatomból tudom, hogy azok a személyek lesik a jövőt, a napi horoszkópokat, várják a jóslást, keresik a jósokat és szeretnének velem is (néha a szó szoros értelmében is:) "minden áron" jósoltatni, akik nem szeretik az erőfeszítést, akik nem akarnak a gondolataikért és a tetteikért és ezáltal a sorsukért és a jövőjükért felelősséget vállalni. Azok akik el szeretnék el hárítani az emberi sorsunkból adódó, türelmünket és az áldozat-készségünket próbára tevő, figyelmet, erőfeszítést és kitartást igénylő nehézségeket, illetve a nehézség elhárítás érdekében hozott döntésekkel járó személyi felelősségeket. A jósláshoz, illetve a jósokhoz való fordulás pszichológiája nem annyira a könnyen elérhető boldogságba, „szerencsés véletlenbe”, vagy szerencsés találkozásba vetett remény, és nem a szerencsétlenségtől való félelem, de még csak nem is a kíváncsiságban gyökerezik, hanem a felelősség- elhárítási késztetésekben, illetve az abban való  reménykedésben, hogy az illető személy (személyek) nem kell különösebb erőfeszítést tennie az egészsége és a boldogsága megszerzése érdekében. Hogy nem kell a belső és külső gyengeségeit legyőznie, nem kell erőt vennie magán a lustasága, az irracionális félelmei, szorongásai, a figyelmetlensége, a szétszórtsága, a tudatlansága miatt, nem kell szembenéznie és felszámolnia a tévképzeteit és előítéleteit, nem kell belső és külső erőfeszítéseket tennie a szeretetre, az odaadásra és az áldozat hozásra való képtelensége legyőzése érdekében, vagy reflex-szerű agresszív mentalitása, illetve a megbocsátási, elengedési képtelensége, a gyűlölete, vagy a sors-neheztelése legyőzése érdekében.   

    A jóslás, amennyiben nem komoly metafizikai ismeretekre alapozzák és nem komolyan végzik, merő szélhámosság. Ám a fekete mágia fogalmát kimerítő, személyi akarat- és szabadcselekvés bénító, a személyi-tudat (az autonóm öntudat) szabadsága ellen elkövetett bűn, amennyiben igazi beavatott (jó szakember) végzi. Kezdő asztrológusként puszta kíváncsiságból még engedtem az ilyen igényeknek, gondolván, hogy a jóslás ürügyén elvégzett sors-értelmezésekkel és asztrológiai ok - okozati feltárásokkal rá tudom vezetni a jóslat igénylőket arra, hogy jobban járnak, ha a horoszkópjukból kiolvasott gyengeségeiket beismerve, azokat feloldják és az újonnan feltárt önismereti elemekre alapozott pozitív alapállásból próbálják meg elérni az áhított céljukat. E humánus kísérletezgetéseim alkalmával viszont azt kellett tapasztalnom, hogy a jóslásra vágyókat igazából nem is érdekli az, hogy mit olvasok ki a születési képletükből és, hogy abból milyen, a jelen helyzetüket és a jövőjüket is befolyásoló következtetéseket vonok le, hanem csak az, hogy „megjósoljam”, illetve, hogy asztrológusként azt mondjam, amit ők szeretnének hallani a jövőjükkel, a szerelmükkel, a szerencséjükkel, stb. kapcsolatosan.

   A naiv, tájékozatlan és türelmetlen, illetve a lelkileg kényelmes és szellemileg lusta ember tehát azért megy a jóshoz, mert ő (jogosan!) kételkedik a saját rózsaszínű jövőjében és a jósra, a jóslásra ruházza a felelősséget azért, hogy ez a rózsaszínű jövője beteljesedik-e, vagy nem. A jósi foglalkozást gyakorló „beavatott” pedig, a pénzzel együtt, átveszi a gyenge akaratú, naiv, olcsó boldogságban és egészségben reménykedő személytől a annak a sorsa iránti kevés felelősségét is és a „kedvező vagy kedvezőtlen” jóslatával nem hogy semmi értékeset nem ad cserében, de a felelősség látszólagos átvállalásával együtt, pszichológiailag megfosztja a hozzá fordulót annak a legdrágább kincsétől: a szabad akaratától, vagyis az emberi öntudatától. Amint a fentiekben említettem, az alaptalan jóslat ártalmatlan ugyan, de végül is becstelen tett, a személyi sorselemekre alapozott jóslatnak viszont pszichikai beteljesítő természete, illetve mágikus ereje, un. placebó hatása van. Ez lebénítja a jóslást fogadó - elfogadó személy szabad akaratát és az önkéntelen cselekvések útján elindítja őt a negatív jóslatok beteljesítésének az irányába. A pozitív jóslatokat ugyanis nem lehet személyi felelősségvállalás nélkül, akaraterő összpontosítás nélkül, vagyis gyengeséggel, kábulattal és zavartsággal beteljesíteni. Hát ezért nevezik a szó eredeti értelme szerinti ezoterikus körben: a szellemi (egyetemes) törvények természetét (mindig és minden körülmény között ható) ismerői a tényleges sorsismereti elemekre alapozott jóslás műveletét fekete mágiának.

                                                                     

                                                                 Kozma Szilárd, író és asztrológus

 

Kedves Barátom!   Amennyiben a cikkeim és tanulmányaim elnyerték a tetszésedet, illetve, amennyiben úgy érzed, hogy az olyan komoly tanulmányok elolvasását, mint amilyen az Egyetemes Törvények, vagy pl. az asztrológiai koncepció a betegségek gyógyítási lehetőségét illetően, vagy a harmonikus szerelmi – párkapcsolati viszonyok megélhetési lehetőségét illetően, cserében csak annyit kérek, hogy légy oly kedves és egyetlen egyszer kattints az alábbi linkre:

 

http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei

 

TOVÁBB

Felhívás a határon túli magyarokhoz

Felhívás a határon kívüli magyarok hozzájárulására, a megcsappant nemzeti egészségügy véralap gyakorlati feltöltésére

 

A minap - csütörtökön - láthattuk a Bp.-i Hír-tv egyik hír-műsorában azt a - Tudomásom szerint civil kezdeményezésből indult. Az indítványt ismertető szimbolikus videoklippen Nagy Feró szimpatikus rockénekes is szerepel... - felkérést, hogy a magyar állampolgárok járuljanak hozza önkéntes véradással, a magyar népi hadsereg megszűnése után drasztikusan megcsappant, un. nemzeti véralap feltöltéséhez, amely készlet a sürgősségi beavatkozásokhoz, valamint a sok vért igénylő műtétek elvégzéséhez és bizonyos esetekben a teljes vércseréhez kell.

Amellett, hogy elsőre az jutott az eszembe, hogy én akár több alkalommal is, nagyon szívesen és szeretettel(!) adnék bennem kellő bőséggel és arányosan csordogáló, az amúgy ritkának tartott és ezért keresettnek mondott RH – (negatív) véremből, de hirtelen nem tudom, hogy ezt miképpen tehetném meg, még rengeteg dolog jutott az eszembe, azzal kapcsolatosan, hogy ezt miért is illenék minden hozzám hasonló egészségnek örvendő székelynek, sőt erdélyi magyarnak, sőt: határon túli magyarnak meg tennie.

Az első az, hogy amennyiben tényleg sikerülne ezt a határon kívüli magyarok körében tömeg szinten megszervezni, ez is csak nagyon kevés értékű hála kifejezés lenne ahhoz képest, hogy a környező országoknak a nemzeti-szocialista diktatúrájából való felszabadulása után, milyen sok anyagi és más értéket is kaptunk mi az anya-nemzettől. Hadd be soroljam itt ezeket, Erdély és a székelyföld tekintetében megelégednék a felbecsülhetetlen értékű Szapientia egyetemmel, amivel az anya nemzet úgymond megajándékozta a gyermekeinket, unokáinkat.

A második, hogy könnyű a nemzet egységéről beszélni, de néha nehéz a szót tettre váltani, amikor arra a szükség és a lehetőség megmutatkozik. Nos, itt az alkalom, hogy bizonyítsunk: akár a közös vér szintjén is, vagyis a nemzeti „véralaphoz” való számottevő hozzájárulásunkkal is komolyan gondoljuk ezt az egységet. Ne tagadjuk le: gazdaságilag bármennyire is gyötrik és a kettős mércét szüntelenül alkalmazva, mondvacsinált ürügyekkel Brüsszelből és Párizsból és Berlinből a magyar államot és annak a nemzeti jobb oldali kormányát, a „határokon belüli magyarok” anyagilag tehetősebbek nálunk, hát mutassuk meg, hogy a nemzet feltámadásához mi is hozza tudunk járulni, és nem mindig csak a segítséget várjuk.

Lenne még mondanivalóm ezzel kapcsolatosan, pl. a székely hagyományból eredő „váráldozat” szimbólumáról, amit a nemzet határainak a védelmében áldoztak az őseink önszánt - hősiesen, vagy szükségből, de számtalan alkalommal. Hát amennyire most, mindössze egy ennyi véráldozatra van szüksége a nemzetnek, ami senkinek nem kerül sem az életébe, sem az egészségébe, akkor miért ne áldoznánk mi, remélhetőleg méltó utódai a szabadságot a nemzettel együtt szerető, hős őseinknek? DE A LEG FONTOSABB, amiért úgy érzem, hogy minden határon kívüli, egészséges magyar ember, aki nem iszonyodik a vér látványától, vagy nincs más lelki, vagy öntudati (pl. vallásos) problémája a véradással kapcsolatban, egyenesen, igen is köteles szerintem vért adni ebbe, a magyarországi egészségügy vérkészletbe az, hogy az elmúlt, minimum 6O évben, számtalan olyan eset történt, hogy életveszélyes betegségben szenvedő, vagy ilyen jellegű balesetet szenvedett határon kívüli magyar (és nem magyar...!) gyermekeket, magyarországi korházakban mentettek meg és küldtek haza az értük aggódó családtagjai és barátai körébe az „eredeti hazájukba”, és bizony ezek között rengeteg olyan eset is volt, amelyekben, éppen ez, a pillanatnyilag megcsappant magyar nemzeti véralaphoz kellett nyúlni, és sok esetben nem is kis mértékben! Hálistennek, még a rokonságomban sem fordult ez elő, nem, hogy az én gyermekeimmel, de számtalan esetről tudok a múltból és a jelenben is, volt munkatársak, sőt, a gyermekeim osztálytársai esetében is, amikor az eset súlyossága miatt, Magyarországra kellett küldeni életmentés, testrész, vagy szerv-mentés céljából az itt veszélybe került gyermekeket.

Tévedés ne essék: a fentiekkel semmi esetre nem akartam arra célozni és utalni, hogy az ilyen esetekben Magyarországon, több esetben és többek között ennek a nemzeti véralapnak az igénybe vételével is meg mentett gyermekeknek a szüleitől, vagy éppen tőlük, amennyiben azóta már felnőtté váltak, elvárnám, hogy ennek a humánus kérésnek tegyenek eleget, mert amint mondtam, köztudott, hogy a véradás lehetőségének, hogy ne mondjam. Képességének, lehetnek személyi szinten pszichés, vagy morális – lelkiismereti, vagy akár létszemléleti akadályai, un belső blokkjai is. Hanem csak azt, hogy aki nem rendelkezik ilyen akaratán kívül pszichés, vagy fiziológiai nehézségei, gátjai, gátlásai, illetve egyenesen a személyes szabad akarata gyakorlásának a kérdésével kapcsolatos fenntartásai, azt szeretettel meghívom, hogy csatlakozzon e kezdeményezéshez, annak érdekében hogy találjuk meg azt a hivatalos formát, amelyen keresztül ez a „határtalan” nemzeti gesztus keresztül vihető lenne hivatalosan és törvényesen (Pl. „nálunk” a román vöröskereszten keresztül), majd, hogy ezek a, végső soron egészséges személyek számára minimális erőfeszítésbe és végső soron, gyakorlatilag semmi féle veszteségbe nem kerülő, hála -gesztusok minél nagyobb számban és minél többször kiviteleződhessenek.

Mivel az RMDSZ-ből húsz éve, hogy kiléptem, és tizenöt éve, hogy végkép és majdhogynem az undor szintjén kiábrándultam (Persze, akad azért a szervezetben néhány gerinces ember, akivel még szívesen szóba állok, ha találkozunk), az Erdélyi Magyar Néppárt csíkszeredai szervezetének a Petőfi utcai székhelyére tértem be az ötletemmel, de csak egy az ötletet amúgy helyeslő és el nem vető elvi folyosói egyezségig jutottam Nagypéntek délelőtt azzal, akit a Demokrácia Központ eligazító hivatalnoka (diszpécsere) a néppárt helyi elnökeként mutatott be. Nagyon remélem, hogy ez úttal az itt kifejtett kezdeményezésem és a az erdélyi véradás hivatalos megszervezésére való felkérésem el jut a párt központi vezetőiig is. Személyesen leginkább a Torro T. Tibor barátom segítő jóindulatában, de legalább is jóindulatú eligazításában reménykedek.

 

Szeretettel:

Kozma Szilárd.

 

Csíkszereda, 2O11, húsvét-szombat.

 

TOVÁBB

Az árnyék Énről és az asztrológusi hitelességről

Egyáltalán nem kell baj legyen az, és értelmes emberek előtt nem szabad az asztrológusnak elveszítenie a hitelét az által, hogy pozitív példaadásként, a nyilvánosságra hozzaasaját sors-problémáinak a megoldásait. 

 

 

     Ami az én asztrológusi munkásságomat lényegesen megkülönbözteti a többi magyar asztrológusétól, nem csak az, hogy én többszörösen is elolvastam a Hamvas Béla addig megjelent összes művét mielőtt az asztrológiát, mint komolyan vehető tudományt, elfogadtam volna és ezért soha eszembe sem jutott, hogy ezt a szent tudományt a jóslással meggyalázzam. És nem csak az, hogy olyan (Bukaresti) mestertől tanultam, aki a Lilith jelentésére is hangsúlyt fektetett, már akkor, amikor a magyarországi kollégáim még a Sárkányfarokkal is, tehát a karma felszíni részével is alig akartak foglalkozni. Hanem elsősorban az, hogy nem játszom meg szemforgató módon a mindenek felett álló, sérthetetlen és sorsproblémák nélküli, és minden sors-nehézségen túl levő misztikus tudóst, a mindenek felett megértőn mosolygó szellemi mestert. Az különböztet meg tehát, hogy nem rejtem véka alá, és mindenki számára láthatóan fogadom az emberi és a szakmai fejlődésemet szolgáló, különböző sors-provokációkat, az, hogy nem akarom a sors-provokációkat kikerülni, sem misztikus trükkök, sem rejtett intézkedések, sem korrupt, hátsó ajtóknál történő kiegyezések, sem elhárítás és elhallgatás formájában.

    Hiszen, ha nem tudok én magam, nyíltan és becsületesen harcolva és ez által is, és ezen keresztül, a mögöttes szellemi hatalmak működését kíváncsian megfigyelve, saját életemben tanulmányozva, megoldani egy - egy sorskérdést, és nem tudok ezekből tanulni, hogyan merészeljek javasolni mások számára sors-megoldásokat?

 

     Amennyiben jó asztrológus akar lenni tehát szerintem valaki, az első dolog, amit legfőképpen meg kell tennie, az nem más mint a végleges és visszavonhatatlan lemondás arról, hogy önmagát valamilyen különleges személyiségnek, vagy mindenek felett álló, rendkívüli „asztrológiai” esetnek, ne adj Isten, kiválasztott szellemiségnek tekintse. A legtöbb és a leglényegesebb szakmai tudásunkat, vagyis azt a tudást, amitől végül is hitelesek, tehát megbízható szakemberek leszünk, a saját karma-feldolgozási - feloldási törekvéseink közben átélt tapasztalatainkból, vagyis a karmikus (személyes) nehézségeink legyőzéséből szerezhetjük meg. Csakis a negatív karmikus tulajdonságainknak és késztetéseinknek a mély-bányafúrások segítségével történő felszínre hozásával és ezeknek a külső történésekkel való összevetésével szilárdíthatjuk meg tehát azt a szakmai tudásunkat, amely segítségével mások számára – a rendelőink számára – jó szellemi vezetőkké válhatunk a karma-labirintusukból való kiszabadulásban. Mert amilyen sorskihívásban részesülök én, mint felnőtt személy, egy adott sorskörülményben, egészen biztos, hogy még minimum egy milliárd emberrel is megtörténik, még akkor is, ha a többi számára olyan jelentéktelen mértékben, hogy ennek az egymilliárdnak csak a fele szerez konkrét benyomást és tudomást a történésről, nem hogy a történések igazi okainak a fürkészéséig és kiderítéséig eljutnának.

     És ami velem, mint kényszerből elvált, több gyermekes szülővel történik egy adott időkeretben és ennek megfelelő időminőségben, már egészen biztos, hogy minimum tíz millió, hasonló helyzetű személlyel megtörténik a földön. Az teljesen más kérdés, hogy ezt esetleg csak hét millió reagálja le valamennyire is normálisan, és az megint más, hogy hány százaléka tudatosítja is magában egyáltalán, hogy mi történik igazából. Na most már, ha szűkítünk egy kicsit a körön és azt mondjuk, hogy az, ami velem, kényszerből elvált, és a gyermekeinek egy részét, a gyermekek szenvedésével szemben őshüllői közömbösséggel viseltető volt-feleségénél tudó, vagyis a gyermekek egy része jóléte miatt a mindent a maga önző érzéseinek, érzelmeinek és ezeknek megfelelő céljainak alárendelő volt-feleséggel küszködő férfivel, a keleteurópai tradícióknak megfelelő, erkölcsi kultúrkörben történik, egy bizonyos spirituális erőminőség által uralt, befolyásolt és jellemzett időszakaszban, az egészen biztos, hogy megtörténik még minimum egy millió, hasonló helyzetben levő férfival. Ekkor tehát, az én ügyemen végig haladva, azt teljes metafizikai mélységében átvilágítva, már olyan rendezett tudásra alapozott kauzális információrendszerre tehetek szert, amellyel, szélsőséges - ideális esetben, nem csak ennek az egy millió férfinak tudnék segíteni, de azoknak a nőknek is, akik velük együtt élnek, esetleg második feleségként, vagy élettársként, vagy más jellegű kapcsolatban élnek együtt az ilyen, tehát a nem nála levő gyermekei jóléte miatt a volt feleséggel háborúzni kénytelen férfival, gyermekei negatív állapota miatt szenvedő apával. És természetesen, ha csak áttételesen is, de probléma-feltárásaimmal, amennyiben ezek eljuthatnának a megfelelő személyekhez, segíthetném az ilyen kijátszott apákkal együtt élő gyermekeket, illetve azokat a gyermekeket, akikért e férfiak szélmalomharcot kénytelenek vívni, mivel nekik nem közömbös sem a gyermekeik szenvedése, sem a gyermekeik jövője, és az apai felelősségüket olyan mértékben élik át, mint én, miközben ebben a felelősség-gyakorlásban a társadalmi méretű női korrupció és apa-ellenesség lépten nyomon meggátolja őket.

      Hiteltelen tehát az, az asztrológus – és az a spirituális tanító - , aki azt állítja, hogy neki nincs problémája, mert pontosan azt tagadja meg, azt rejti el, ami a hitelességét, vagyis a személyes tudásának az alapköve kellene, hogy legyen. Másfelől hiteltelen az, az asztrológus is, akinek vissza térő módon ugyanaz a feloldatlan alapproblémája, vagy akinek örökké mindenféle megoldatlan problémája van, mert az azt jelenti, hogy a tudása még arra sem jó, hogy legalább a saját alap-karmáját helyesen értelmezze ás megoldja. A legtöbb asztrológus és magát lélekvezetői képességgel és hivatással felruházó misztikus vezető (guru, mester, misztikus tanító, satöbbi) az utóbbi kellemetlen helyzetet úgy oldja fel, hogy nem vállal fel, nem csak, hogy sok személyen kívülinek képzelt gonddal járó gyermekes családot, hanem maximum egy gyermekellenesen „biztosított” partneri („baráti”) kapcsolatot sem. Ez viszont, egyáltalán nem azt jelenti, hogy attól, amiért az általános emberi életfeladatokat nem vállalva és azokat messze elkerülve, hiteles lenne, hiszen ezzel a bölcsnek látszó sors hárítási magatartással, az emberi lét két fundamentális problémáját kerüli meg, amihez hiába gyárt megfelelő magyarázkodást biztosító misztikus elméletet, mert a fundamentális problémák megoldatlanságának és feloldatlanságának a következményei mindenkit előbb – utóbb utol érnek, akárcsak a híres Osho-t, ilyen vagy olyan negatív sorsállapot formájában. És bár az ember végig a jobb sorsában reménykedik, a rosszabb eset az, amikor a feloldatlan személyes, vagy általános emberi karma (családalapítás, gyermekek nemzése – szülése és azok gondozása-nevelése, gyermekgondozási – nevelési gondok közötti helytállás, a család egységben tartása) következményei későn érnek utol, mert, akkor már kevés a javítási és feloldási lehetőség. Hát még a tovább fejlődési lehetőség...

     És hiába, hogy a legtöbb személy, aki szeret szellemi – misztikus témákban tájékozódni, megnézve a nagysikerű Titok című, misztikus siker-filmet, annak az alapján egyből úgy képzeli, hogy a szellemi világ működési mechanizmusát ő meg is értette az által, hogy a Vonzás, más nevén: a Rezonancia Egyetemes Törvényének és a Mágia törvényének a létezéséről a szerzők jóvoltából tudomást szerzett. Mert ez a két „titkos” törvény, a tíz Egyetemes törvényből mindössze csak kettő! És ezek mellett például ott van a Polaritás Egyetemes törvénye is, aminek a hatására, találkozhatnak párkapcsolaton és családi – házastársi kötelékeken belül is, olyan személyek, akik a gyakorlatban egymásnak a szöges ellentétei, és rejtett ellenségei, mivel egyazon léteszenciának a szöges ellentéteit testesítik meg! Például: miközben az egyik, az élettapasztalatai folytán meggyőződött arról, hogy az információ-ferdítés és hamisítás, illetve a hamis információ áramoltatás, tehát a hazudozás és a csalás és az azokkal együtt járó titkolózás, lét- és életromboló és megváltás-ellenes (kiegyenlítődés – ellenes) mentalitás, és ezért maximálisan igyekszik azokat elkerülni, ugyanakkor az élettársa valamiért, vagy valakiért (Az őt különböző titkos szövetségekbe bevonzó édesanyjáért pl.) úgy képzeli, hogy azok a kis csalások és kegyes hazugságok, amiket titkon követünk el, úgy, hogy azokkal lehetőleg ne ártsunk senkinek közvetlenül, nem, hogy nem ártalmasak, de egyenesen szükségesek a családi béke fenntartása érdekében. És, ha már benne van az ember az apró csalások labirintusában, a dolgok természete szerint, egyre nagyobb csalásokra kényszerül, vagy látván, hogy a közvetlen büntetés elmarad, egyre nagyobb csalásokat  kezd megengedni magának, addig, amíg egy akkora csalást is „rá kényszerül” elkövetni - Persze azt képzelvén, hogy rajta, illetve akaratán és jó szándékán kívüli, úgymond objektív okok miatt... -, amely csalás (pl. házasságon kívüli szerelmi, vagy szexuális vágyaknak való engedés, hűtlenkedés) már nincs ahogy ne hasson rá és a családra vissza, negatívan. Nincs ahogy ez ne derüljön ki, vagy egyszerűen az illető személy nem tud már ezzel a csaló-tudatával tovább együtt élni. És ilyenkor jön a lelki dráma és szenvedés, majd a válás tragikus kényszere, és persze, a válás miatti okok egy részének a másik félre való tisztességtelen áthárítási kísérlete. Tehát olyan „a másik kézen fekvő hibáinak” a hangoztatása, mint amilyen a férfiak esetében az agresszivitás, amivel, főként mostanában, a civilizált nőknek bármikor automatikusan nyert ügyük lehet egy férfival szemben a hatóságok előtt.

     Arról nem is beszélve, hogy a Fejlődés Egyetemes Törvénye sem engedi meg az olyan együttlétet és együtt-maradást, amelyben az egyik fél spirituálisan egyre inkább erősíti és tisztítja szellemileg önmagát, miközben a másik nem hajlandó, vagy külső befolyásoltság miatt (Ugyancsak bizalmas édesanya, apa, testvér, vagy rokonok, régi barátok miatt.) nem tud lemondani az önzéséről, és az alantas csalásba, a kegyes hazudozásba és titkolózásba egyre jobban bele ásván magát, egy adott ponton túl, teljesen képtelenné válik a fejlődésre és a tisztulásra.

     Szóval, amennyiben mindössze a Vonzás és a Rezonancia törvényét vesszük alapul, és az szerint, a K. G, Jung által is hangoztatott elv szerint próbáljuk az életünket vezetni, miszerint a Titok című filmben is bemutatott Vonzás (Hasonló lényeg hasonlót vonz) törvénye alapján az áldozat mindig beidézi a gyilkosát, és ha ezt készpénznek vesszük, akkor ez alapján, nyílván az áldozatot is el kellene ítélni! Nem? És ha ezt az egy egyetemes törvényt vesszük erkölcsi alapul, akár azonnal le is mondhatunk az igazságszolgáltatás értelméről és az oknyomozó igazságkeresésről és teljesen bele süppedhetünk és el is veszhetünk a teljes erkölcsi relativizmusba. És csakugyan! Mit ad Isten, egyes misztikus Guruk, ezt az elvet vallják és tanítják fő és egyedüli üdvözítő élet-elvként! Hiszen ennek az elvnek az alapján bármilyen jól és meghatón hangzó, misztikus zagyvaságot és fantazmagóriát abszolút igazságként lehet hirdetni, és nekik a zavarosban jól lehet halászni (A misztikus szájtátikat jól meg lehet a pénzüktől fejni). Nagy a valószínűsége tehát annak, hogy a Katolikus egyház (A Pápák!), éppen azét nem akarják feloldani a cölibátus intézményi törvényét, hogy a spirituális vezetőket: a papokat ne lehessen ilyen, a férfiak ellen bármikor bevethető ürügyekkel: agresszió és a személyi elnyomás címen a lelki zsarnokoskodás mindig előhúzható vád-kártyalapjával, a „felvilágosodott” (csaló) feleségek és volt-feleségek által megzsarolni, komprommitálni. És azért van az is bizonyára, hogy az ősi tradíciók szerint, a kiemelkedő spirituális tanítók, illetve a megváltóknak nevezett tanítók, mind nőtlenek voltak (Krisna, Budha, Jézus.).

    De mondom, hogy ez az intézményes „pap-mentés” a feleségi hamis vádak elől, nem megoldás, mert metafizikai lehetetlenség az, hogy valaki másokat taníthasson és okíthasson hitelesen, olyan lényegi élet- és létjelenségek felől mint a szexualitás és olyasmiről adjon tanácsot és értelmes magyarázatot, amelyről neki nincs személyes tapasztalata. Például párkapcsolatban való együttélés, vagy gyermeknevelés. „Vak vezet világtalant.”, mondja Jézus, és bizonyára, nem a légből kapta, hanem a saját tapasztalatára is alapozta ezt a világ-axiómát.

     Néha, amikor nagyon fáradt vagyok, szórakozásképen meg nézek egy – egy „mesterkurzusi” előadást a Pax Tévé csatornán, és elmosolyodok az előadók ártatlan naivitásán. – Hogy ezek az állítólagos tisztánlátó személyek, mennyi szép és megható, de teljesen realizálhatatlan - Mivelhogy a gyakorlatban ki nem próbált - spirituális eszmét hirdetnek és micsoda megszívlelendő tanácsokat osztogatnak! És most nem beszélek a szélhámos Horvát Zoltánról, aki bizonyára jól meggazdagodott már, ami óta előállt azzal, hogy ő „tuttira” meg tudja mondani a misztikus egójukat a gyermekeikben dagadoztató, kábult szülőknek, hogy azok gyermekei indigó-, kristály-, vagy gyémánt-, vagy mifene gyermekek-e? Hanem az igazán becsületesekről és tisztességre törekvőkről. És még csak nem is arról van szó, hogy azokat a felemelő spirituális eszméknek a nagy részét nem lehetne a mindennapi életben is megélni, amennyiben az ember, csak egyedül élne a világban. De lám, mit kezdenének ezek a ”mesterek” a misztikus szeretet-eszméikkel, és béke- és tolerancia- és „a másik emberben mindig csak a szépet és a jót meglátni” eszméikkel, amikor az a másik, a közömbösségével, vagy az egyszerű ostobaságával - hogy a direkt rosszindulatról ne is beszéljek -, veszélyezteti a gyermekeik testi épségét, vagy életét? – Mert amíg csak magamról volt szó, és Emőke meg kísérelte rám kenni az őrült családrombolása okainak a felét, de legalább az egyharmadát, és amíg csak engem sértegetett, azzal, hogy olyan totyakos öregember vagyok, akitől, neki „habtestű” (Júlia Naplója), fiatal nőnek mindenképpen el kellett válni, addig semmi bajom nem volt. De amikor teljes mértékben felfogtam, fel bírtam fogni(!!!) azt, hogy Turulát tíz hónapon át, merő hüllői közömbösségből szenvedtette, és azt kellett látnom, hogy ezt neki, minden, de minden gyermekvédelmi vagy más hatósági személy nagyvonalúan elnézi, azért mert ő nő, és automatikusan őt, „az anyát” kezdik védeni velem – az úgy-e, igazságtalanul vádaskodó férfival! – szemben, ahelyett, hogy a gyermekre akárcsak egy pillantást is vetnének és a sebeit meglátván, azonnal megvédenék tőle, hát oda veszett bennem a minden „a másik emberben mindig csak a szépet és a jót meglátni” misztikus elve, és végül, erősen kiabálni kezdtem. És még akkor is kiabáltam, ha teljesen tisztába voltam azzal, hogy mindez azért is történik velem és velünk, mert amit az jelent, hogy a személyi horoszkópomban, a Holdamat hét bolygó támadja a Kosban és a kilences házban, szégyellni való. Illetve, úgy is kiabáltam mély szülői felháborodásomban és végső kétségbe esésemben, hogy tisztában voltam azzal is, hogy a teljesen negatív Holdam azt jelenti, hogy én egy teljesen zavaros anya-ideával jöttem a világra, amit addig a gyermekeim édesanyja testesített meg a számomra. És azzal is tisztában voltam, hogy, mivel ez a Hold meredeken szemben áll, az pontosan az ugyancsak teljesen negatívan fényszögelt Marsommal együtt álló Lilithem, ami azt jelenti, hogy mindaddig, amíg ezt a bennem levő karmikusan zavaros anya-képzetet, illetve a szülő-képzetet magamban teljesen ki nem tisztítom minden dimenzió szintjén, addig bármikor provokálható és kapható vagyok az agresszióra. És azzal is, hogy azért, amiért ugyancsak ez a Holdam, negyed szembenállásban található Skorpió-Napommal és Merkúrommal, valamint az Oroszlán-Ascendensemmel együtt álló Plútómmal, én is mély indulatoskodásra és gyűlölködésre, vagyok hajlamos.

     Összegezve, mindez azt jelenti, hogy a rezonancia és a polaritás egyetemes törvényei miatt, azért kell nekem is sorsprovokációkkal találkoznom és azokat fogadnom, mert a négy gyermeket is elvetélő, parancsnok-dédnagyanyám, és az anyjától látottak alapján a családi hatalmat átvenni megkísérlő, de e törekvésében a nagyapámmal szemben abszolút alulmaradó, majd kapitulálni kényszerülő és végül végbélrákban idejekorán meghaló anyai nagyanyám, és a kétszer elvált aranyeres anyám is, kőkemény férfi-utálatban és magzat- és gyermekellenes karmában, illetve családanyai szerepkör ellenes iszonyban szenvedtek. Nem véletlenül áll tehát az én horoszkópomban – vagyis az asztrológiai sorsképletemben – a Rákban és az elzártságok életkörét megtestesítő XII. horoszkópházban a Sárkányfarkam! Nem véletlenül oly nagy és széleskörű a Skorpiói töltetem, de főként nem véletlenül található a Lilithem a teljesen negatív Marssal együtt a Mérlegben. Hiszen ezek a nők (Mármint az én anyai ági ősanyáim), eleve képteleneknek bizonyultak bármiféle párkapcsolati harmóniára és nem, hogy szerelmi boldogságra, de szexuális gyönyörre is! És persze, hogy ezek a férfi-gyűlölő hölgyek, akiknek a képzeleti tevékenysége által létrehozott spirituális szubsztanciából épül fel az én lelki és szellemi csontozatom és izomzatom, a személyi boldogtalanságuknak a fő okát, mikor a férfiaknak – vagyis a férjeiknek: az én ősapáimnak – az ős anyák szemében „abnormálisnak” tűnő természetében, mikor az egész családjukban látták, és semmiképpen sem önmagukban! – Ezért lett tehát, nekem, az ő utóduknak, negatív tűzenergiával telített a lelkem, és az azt tükröző sorsképletem. Persze, azt is jól tudom, hogy mindez nem ment fel engem, hanem még inkább arra kötelez, hogy mindent meg tegyek annak érdekében, hogy ezt, a gyermekeim jövőjének a féltéséből eredő karmikus agresszivitásomat mihamarabb feldolgozzam, feloldjam és meghaladjam, még akkor is, ha a sorsom nap mint nap új és új és képtelennél képtelenebb kihívásokban részesít e meghaladás érdekében. De abban is biztos vagyok, hogy ezt a feloldást nem tudnám soha elérni, ha elzárkóznék a világi kihívások elől és megjátszanám a minden sorsproblémáján túl levő, úgymond tökéletesen sorsrendezett asztrológust, mint ahogy nagyon sok kollégám ezt teszi.               

 

Zseniális árnyék-ének

Az árnyék-én jelenségéről először Hamvas Béla Scientia Sacra-jaban olvastam, persze, az egyetemes Spirituális Hagyomány és az Asztrológia kapcsolatánál, illetve itt, az Ikrek konstelláció általam először olvasott metafizikai értelmezésénél. Később, egy kaukázusi kisfiú furcsa esete kapcsán, Joó Viola lényegi közreműködésével és tájékoztatásával meg írtam az első Ikrek-tanulmányomat, amelyben ismertettem az árnyék-én jelenség spirituális és gyakorlati eredetét és lényegét, illetve annak a vészterhes, élet- és sorsrontó természetét, rámutatva arra is, hogy az emberiség többsége rendelkezik ilyen kettős tudattal, illetve kettős személyiséggel, ahol a negatív - karmikus tudat határozottan befolyásolja és irányítja (manipulálja) a nappali éber (racionális) tudatot és akaratot. Mindarra, amit a tanulmányban leírtam, nem akarok most kitérni, hanem el szeretném mesélni néhány zseniális árnyék-énnek a működését, hiszen elképesztő az a leleményessége az embernek, illetve a karmikus egojának, hogy maga felől a figyelmet elterelje, annak érdekében, hogy a leleplezéseket elkerülje és továbbra is fenn tudjon maradni, úgymond életben maradhasson és tovább vezérelhesse a háttérből a gazdáját. Az árnyék – énünk ugyanis az a része a személyiségünknek, amely elmagyarázza nekünk azt, hogy miért nem igaz mindaz, amit a lelki ismeretünk sugall és mutat, illetve, hogy miért nem lehet mindazt a pozitív lelki erőfeszítést és morális sors-lépést megtenni, amire szükségünk lenne, ahhoz, hogy feszültség- és betegség mentesen: ténylegesen boldogan élhessünk. Az árnyék-énünk általában titkos szövetségi kapcsolatban szokott állni azzal a hozzánk általában közel álló személlyel (szülővel, főként az anyával, akitől egyébként is örököltük, testvérrel, élettárssal, baráttal, stb.), aki szintén azt szeretné, hogy ne változzunk meg, hogy ne szülessünk erkölcsileg újjá, mert ez természetszerűleg az ő halálát is jelenti.

Egy nagyon intelligens, sőt: szuper-intelligens, régi barátom, akinek az Ikrekben áll a Lilithje, azonnal megértette, amikor a sorsképletéről, illetve, az Ikrek-karmájáról mondtam néhány szót. „- Szilárd, ha tudnád te hogy milyen rafinált nagy kurva az én árnyék-énem, elborzadnál.” – mondja.
Miért, mit tesz olyan rendkívülit?
„Képzeld el, valahányszor el határozom, hogy nem kételkedek többé semmiben, hanem mindent úgy veszek, ahogyan van, illetve, amikor eldöntöm, hogy le szokok a kávéról is – ahogy le szoktam a cukorbetegségem megjelenése és a szívritmus zavarom erős fellépése után, nagy-nehezen a cigarettáról... -, és hogy másnap el kezdek tornászni, és szaladni, ahogy régen ajánlottad, meg a napi húsadagot is csökkentem, annak érdekében, hogy a betegségeim ne súlyosbodjanak – és rajta kapom a kurvát, hogy újfent le akar beszélni mindserről, mondván, hogy úgy sem érdemes, nem tudom megcsinálni, hozza se fogjak, és én azonnal közlöm vele, hogy kész, eddig és ne tovább, most itt szépen agyon ütlek és te örökre el tűnsz az életemből, ő el kezd helyeselni! – Komolyan mondom, minden féle okos érvet elő hoz, hogy miért kell neki megszűnnie és eltűnnie belőlem, hogy mennyire jobb lesz majd nélküle az életem stb. Képzeletemben szépen meg is adja magát és én egy hatalmas hóhér pallóssal le is ütöm képzeletben a fejét, és néhány hétig, sőt, egyszer két kerek hónapig is sikerült zavartalanul élni nélküle – csak az a baj, hogy a ház újjáépítésével voltunk elfoglalva, ezért azokat a jobb létet, egészségesebb életet célzó intézkedéseket, amelyekről több alkalommal is beszéltél nekem, nem volt időm és energiám beindítani – és egyszer csak, egy igen fontos döntést és határozatot igénylő sorskérdésnél, ez a kurva, teljesen észrevétlenül elő settenkedik és, nagyon mindig az illető témába tökéletesen bele illő, mintegy magától érthető, pragmatikus és racionális logika alapján el kezdi sugallni számomra az ellenérveket, a kételyeket, stb. Amire észre veszem magam, már rég óta, megint veszteségben vagyok, hiszen „kettesben” szépen mindent szét bontunk, úgy, hogy nem marad az egész tervből semmi, én ingerültéé és irritálttá válok, össze veszek azokkal, vagy azzal, akivel az illető dolgot – tervet véghez akartam vinni, sőt: néha a legjobb barátaimmal is, úgy mint veled hét évvel ezelőtt, amikor először szóltál nekem, hogy figyeljem meg ezt az agyamban, vagy hol a francban lakó Lucifert.
Nagyon szerettem volna, ha e fantasztikusan jó humorérzékkel és vele született zseniálisan jó analogikus gondolkozási képességgel rendelkező, régi barátomnak sikerült volna megszabadulni a betegségeitől, és ha családos és családszerető férfiakként nem is vehettünk volna már részt olyan jó kalandokban mint régen, de egy – egy jó, több napig – lehetőleg minél több napig, vagy akár hetekig is - tartó sátrazás közben élvezni a ragyogó humorát, dialektikusan racionális levezetéseit, szellemi intuícióját, találó kapcsolatteremtéseit. Nagyon jó érzés ugyanis, amikor valaki a nagyvilági életszférából is, érti hogy miről beszélünk, nem kell állandóan leállni unalmas részleteket megmagyarázni. Ehelyett viszont mi történt? Ki derült, hogy a hallása is egyre jobban károsodik, és ő ahelyett, hogy az általam adott spirituális magyarázatok segítségével, meditációk útján meg kísérelte volna az öngyógyítást, hiszen én is rengeteg betegségemet oldottam fel ezzel a módszerrel, azt mondta (vagyis, most, utólag már tudom, hogy az árnyék-énje mondta!), hogy hagyjak neki békét a meditációkkal, ő rég óta eldöntötte, hogy neki egy olyan fülhallgató kell, amelyet akkor kapcsol ki amikor akar, annak érdekében, hogy ezzel akkor zárhassa – iktathassa – ki „magából” a külvilág hangos ingereit és fölösleges információ-áradatát, amikor akarja. Szóltam neki, hogy vigyázzon, mert ez újból az árnyék énje, aki kizárólag egyedül akar a barátom fülébe (agyába!) duruzsolni, amikor csak akar, és ez már nagyon vészes, hiszen a sorsképletében (Annak az első és a 11. sz. horoszkópházában) igen is, van rengeteg olyan jel, ami a külvilággal való kommunikáción alapuló életfeladatokra utal. Sőt, azt gondolván, hogy mindezt csak azért mondja, mert előre iszonyodik azoktól a külső és belső erőfeszítésektől amik a hallása vissza nyerése érdekében meg kellene tennie, annak a jövő képzetnek a hatására, hogy ezzel a régi barátommal együtt tölthetek akár több napot is, egy - egy székelyföldi szabad sátortáborban (persze, hogy nem kretén-zenés kempingben...), meg akartam nyugtatni azzal, hogy adok neki bioenergiát is és ezzel elősegíthetjük megserkenthetjük a gyógyulási folyamatot, amit kizárólag és csakis a családom leges leg közelebbi tagjainak szoktam adni (És azt is azzal a feltétellel, hogy amit közben javaslok a gyógyulásuk érdekében, komolyan veszik és végig csinálják.)
Nos, erre a „személyiségi jogokat egyenesen sértő” ajánlatomra, láss Isten ribilliót: Régi barátom egymás után kezdte küldözgetni a durvábbnál durvább sértő kifejezésekkel terhelt iméleket, arról, hogy őt ne gyógyítsa meg senki az ő szabad akarata ellenére, és, hogy ha gyógyítása van szüksége, akkor el megy megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberhez, akit megfizet és akiről tudja, hogy a pénze ellenében, becsületes munkát végez, és nem pancser módon bele matat valamibe, amiről semmit nem tud mint én, stb., stb., el egészen a leg trágárabb kifejezésekkel történő, goromba és hajmeresztően igazságtalan, sőt: aljas személyi sértésekig elmenően! - Persze, hogy az árnyék-énje vette rá minderre, de hiába, mert a pietista és a humánus szentimentalizmust messze elvető, harcosi alapállásomnak megfelelően, keményen bekontráztam neki én is - a trágárkodást persze kerülve – annak érdekében, hogy amennyiben mégis időközben egy misztikus csoda folytán, mégiscsak le tudna számolni az árnyék-énjével és egy újabb hét éves Szaturnuszi ciklus után, újból megkísérelnénk a szó-értést, eszébe ne jusson engem gyengének nézni, akit ő – vagyis az árnyék-énje - kénye kedve szerint rágalmazhat és sértegethet.
Időközben sokszor vissza pergettem az eseményeket, és a skorpió - asztrológusi szimatommal kiderítettem, hogy a felesége, volt az, aki a közöttünk levő túl nagy értelmi – gondolkozói egymással való azonosulási képességünk miatt féltékeny lett ránk mind a két találkozásunk alkalmával, és felhasználván a barátom árnyék-énjével való szoros titkos szövetségét, illetve jól ismervén a férje gyengéit, éppen a legmegfelelőbb megjegyzéseket volt képes „ártatlanul elejteni” vagy második árnyék énjeként szeretkezés közben – ahogy ez lenni szokott - a férje fülébe súgni, ahhoz, hogy ráébressze arra, hogy micsoda nagy veszélyt is jelentek én a „hülye misztikus elméleteimmel” a barátom, valamint a belőlük és az egyetlen gyermekükből képződő családjuk számára! – Hát hogyne, amikor a gyermekük elkényeztetett egyke hisztiit és fakszniit látván, aki két órával a vendégségbe érkezésünk után, el kezdett panaszkodni arra, hogy mennyire fárasztják őt az én jól nevelt lányaim, meg kérdeztem tőlük, hogy miért nem vállalnak még egy gyermeket, és a fölöttébb pragmatikus – racionális választ e kérdésemre nem a barátom adta meg természetesen, hanem a felesége...

De ez mind semmi! Asztrológusként ugyanis, nagyon sok viccesen bujdosó árnyék-énnel találkoztam, de a legutóbbinak a zseniális leleményessége egyenesen elképesztett. Amikor, az illető személynek a sorsképletében megláttam a rengeteg bolygó-együttállás mellett a 8. horoszkópházban az ikrek-sárkányferkát, azonnal elküldtem neki a Violával együtt írt ikrek-tanulmányomat és figyelmeztettem, hogy az egész horoszkópfeltárásommal a megfelelő tanácsolással nem fog semmit sem érni, amennyiben megtartja az ilyen horoszkópokkal rendelkező személyekre jellemző, labirintusi bolyongás szerű, felszínes, spekulatív gondolkozását, illetve kifejtettem neki, hogy mit jelent az árnyék-én jelensége és, hogy valós lényege szerint, egyáltalán nem fogja megérteni mindazt amit fel fogok tárni az ő számára amíg nem öli meg az árnyék énjét. Az illető rendelőm, agykontrolos lévén, azonnal közölte velem, hogy a dolgot elintézte: arra programozott, hogy az árnyék énjét be zárta egy vastag és hermetikusan le zárt üvegfal mögé. Ennyi jóm indulatot látván, nem akartam kekeckedni azzal, hogy az nem lesz elég, gondoltam, tovább lépünk és útközben majd részletesebben is elmagyarázom, hogy miért nem elég az üvegfal mögé zárás, hogy miért kell az árnyék-ént (ami egyébként is bennünk a mesék hét fejű sárkánya!) valósággal legyilkolva, teljesen megszüntetni, felszámolni.
Egészen furcsa, hogy e részletkérdésnek látszó, lényegi problémáról megfeledkezve, hogyan mentem bele én magam is az illető személy árnyék-énjének a megvezető játékába, és hogyan készítettem még pluszban négy darab hangfelvételt, vagyis tizenegyet a szokásos nyolc hangfelvétel helyett, mindenféle részletkérdés elmagyarázásával, az illető személy életének és viszony-rendszerének a rokonokkal folytatott viszonyainak a metafizikai értelmezésével, magyarázatával, és hogyan folytattam vele vég nélküli levelezéseket, az által, hogy válaszoltam mindenféle plusz kérdésére, amellett, hogy a horoszkópszövegét még jóval a honorárium megérkezése előtt elküldtem. Az utolsó (11-ik!) hangfelvételnél tartottam, amikor észbe kaptam, hogy én vagyok a hibás, amiért a személynek a rengeteg magyarázat ellenére, még mindig gőze nincs arról, hogy lényegében mit is kell tennie, hogy teát elsősorban ki kell zárnia az életéből minden olyan tényezőt, amely őt a kettős sorshelyzet-rendszerében tartja (Pl. a házastársával nem éltek egy fedél alatt...), hogy legalább a külső élethelyzeteiben szűnjenek meg a kettősségek, ahhoz, hogy valamikor később az érzelmeiben, a gondolkozásában, majd a képzeletében is megszűnjön a kettősség motívum-rendszere.
Újfent elmagyaráztam tehát neki az árnyék én- jelenséget és azt, hogy miért szükséges annak a teljes megszüntetése, felszámolása, ami feltétlenül szükséges, hogy a képzeletbeli legyilkolásával kezdődjön. Amennyiben ugyanis ez nem történik meg, illetve nem fog belé egy ilyen határozott aktussal a felszámolásba (A rejtett agressziót – tüzet – okádó sárkány, úgy is, mint a mesében, hétszeresen feltámad és vissza tér még, hogy tovább ijesztgessen és kísértsen.), lévén, hogy a sárkányfarka a 8 házban áll, az amúgy is feltétlenül mindenki számára szükséges, újjászületési folyamatot nem kezdi meg, tehát a karmájának ez a része érintetlenül marad, és akkor mind várhatja a sorsa jobbra fordulását, a betegségei elmúlását, mert bármit is sikerülne a gyakorlatban elrendeznie, vagy az agykontrollozási technikáival elmulasztania, újabb élet –keserítő, nehéz sorshelyetek támadnak majd az életében, és mint ahogy a múltban is történt már: újabb és újabb, súlyos betegségekkel kell szembe nézzen.
El kell árulnom, hogy spirituális szempontból úgymond egy roppant szorgalmas személyről volt szó, tényleges jóindulattal és jóakarattal igyekezett hallgatni rám, mindenről meg kérdezte a véleményem és igyekezett ahhoz igazodni, sőt: a vége felé fel – fel támadó türelmetlenségemben a számból kiszaladó vádaimat is tűrte és elfogadta, de lévén háromszorosan levegős karmával meg pakolva, abszolút szükség volt a karma bázisát képező „ikrekség” megszüntetésére, de mind hiába... Figyeljük meg tehát a fennmaradása érdekében küzdő árnyék énje zsenialitását: A hölgynek volt fiatal korában egy művi abortusza, mivel egy olyan gyenge jellemű fiatalembertől fogant meg a magzat (vált terhessé...), aki folytonosan öngyilkossággal fenyegetőzött, ha valamilyen nehézsége támadt. Misztikus kérdésekkel foglalkozva, természetesen, a hölgynek erős lelkiismeret furdalásai maradtak meg az elhajtott magzat miatt és mit tett, mit nem az árnyék énje (karmikus logikája), hogy mentse a bőrét? Azt sugallta a hölgynek, hogy ő tulajdonképpen ez a, legyilkolt magzat miatti lelkiismeret furdalása, és ezért őt nem szabad megölnie. Persze, mindez egy misztikus meditáció során „jött be” neki, ami alatt erős gyomorremegése keletkezett, ami úgy-e azt jelentette, hogy az árnyék-én felszámolásáról (legyilkolásáról) le kell tenni, hiszen ez a kis magzat újragyilkolását jelentené!
Komolyan mondom, a sírás kerülgetett! Meg írtam életem legdurvább levelét, amiben el magyaráztam újból, hogy mi is tulajdonképpen az árnyék én, illetve, hogy azt ő az abszolútumból hozta, illetve az anyján keresztül, a nagyanyjától kapta, és, hogy az egyik szükséges karma-oldási feladatot jelent, miközben a másik (a lelkiismeret furdalás), az ő lelki üdvösségét szolgálja, vagyis azt, hogy a világ leg nagyobb képtelenségét állítja akkor, amikor azt mondja, hogy azt az árnyék énjét, aminek a létezését én a sorsképletében az első ránézésre ki következtettem, hő 22 éves korában szerezte volna be. Hiszen a sorsképlete nem az abortusza időpontjára lett felállítva!
Tovább nincs is amiért ezt a zseniális húzást értelmezzem.

 

 

III.   Nagyon tanulságos lenne még talán a volt feleségem árnyék-énjének a zsenialitásáról is tenni néhány szót, de inkább az árnyék-énje és az édesanyja titkos szövetségének természetéről, hiszen elképesztő az, hogy ez a rendkívülien értelmes, filozófiai tanulmányokat folytató és asztrológusi diplomával rendelkező nő, hogyan hagyta (tudta) magát meggyőzni arról, hogy neki másodjára is és véglegesen el kell hagynia a családját, illetve a szenzációsan kedves és értelmes és szép és egészséges és..., három nagyobb gyermekét, és ezzel az újjászületéséről és a boldogság elérési (visszaszerzési) lehetőségéről végérvényesen mondjon le, és taszítsa magát az örök tévelygés labirintusába, holott arra, hogy engem el kelljen hagynia, neki semmiféle gyakorlati, érzelmi, vagy más lelki okot nem szolgáltattam. Hiszen szerettem mint feleségemet, és nagyra értékeltem, mint a gyermekeim édesanyját és igazi, velem egyenrangú partneremnek tekintve őt, mindig vigyáztam arra, hogy a személyi fejlődésére is legyenek meg a szükséges feltételei, körülményei, magam vállalva át nagy részét a gyermekek gondozásának – nevelésének, sőt arányos mértékben a házi munkának is. Szexuális kielégítetlenségről meg aztán tényleg nem panaszkodhatott...

És, hogy mindez nem szabadkozó üres beszéd, arra itt van tanulságul egy, a volt feleségem által az interneten felejtett oldal, illetve az azon található vallomás, amiről én egyáltalán nem tudtam, és amit a végleges családrombolása előtt kozma Emőke, mindössze három és fél hónappal készített:

Férjemnek Szeretettel

Ha megkérdeznéd vajon miért is szeretlek
Ha megkérdeznéd vajon miért olyan jó Veled,
Azt mondanám, mert szeretlek
Szeretem, ahogy vigyázol rám
szeretem, amikor beszélsz hozzám
szeretem hogy itt vagy kedvesem
szeretem mikor megsimogatsz
A haragodat és a mosolyodat.
szeretek mindent, mindent
ami Te vagy...
A világ legrendesebb, legjobb, és leghűségesebb férjének, és édesapjának.
Köszönöm Istennek, hogy TE vagy a férjem!

Ez a szöveg található annak a szép tájképekből készült és a Law Story című, híres amerikai filmnek a szívhez szóló zenéjével aláfestett dia-filmnek a képkockáin, amit a volt felesége, akkori Kozma Emőke készített és töltött fel az Internetre 2OO9 május 18-án. Vagyis, kevesebb mint négy hónappal az előtt, hogy a családját, nem tudni, hogy milyen sötét és romboló, misztikus, vagy egyszerűen csak lelki (személyi) erőknek (az ő édesanyja erre vonatkozó többszörösen kifejtett elvárásának) a sugallatára, vagy parancsára elhagyva szétbontott(?).

De nem csak ez az egyedüli tárgyi bizonyíték arra, hogy minden olyan, a részéről jövő és a külvilág felé tett utólagos magyarázat ellenére (Mert, amikor velem beszélgetett karácsony előtt, a család újra egyesítési lehetetlenségéről, ilyesmi még csak eszébe sem jutott, hanem folyton azt hajtogatta, hogy az ő tettei után ezt lehetetlennek tartja. Mármint azt, hogy én neki a titkos hűtlenkedései után a jövőben megbocsáthatok.), ami azt kívánja bizonyítani, hogy szeptember 8-a előtt, közöttünk bármi nemű, olyan házastársi - akár partneri (tehát személyiségi problémákkal kapcsolatos), akár szülői (gyermekneveléssel kapcsolatos) ellentét, vagy akár csak enyhe feszültség is létezett volna ebben az időszakban, amely az Emőke őrületszerű családelhagyását indokolta volna, és amiket ő próbál itt - ott még felhozni a gonosz tette mentségéül és magyarázatául, HAMIS, HAZUG BESZÉD ÉS ÁLLÍTÁS, hanem az a szöveg is, ami azon a Blog-portálon, amiről eddig nekem semmi nemű tudomásom nem volt, még egyelőre meg található (Talán, megfeledkezve róla, nem törülte le.)

A szöveg első része tehát (A második rész a témánk szempontjából jelentéktelen) így hangzik:

”Azt sem tudom, hol kezdjem. Ha körbejártad már a honlapomat, hamarabb megbarátkozhatunk. Egy anya blogját olvasod. Aki anyákká válni segíti női sorstársait. Igen, család-asztrológusként elég rendhagyónak tűnő hivatásom van: Anyákat "szerzek" szeretett Földanyámnak, hogy begyógyítsuk együtt a rajta ejtett sebeket. Őszintén szólva, 1O évembe került, amíg tudatosult bennem, hogy mit jelent anyának lenni. Mert ez van. Hivatásom az anyaság. Minden szinten. anya vagyok, a végsőkig és mindenekelőtt. Ez az igazság. Négy lányt hagytam cserben akkor, amikor az édesapjuktól meg akartam őket fosztani, magam sem tudom, miért. Perbe keveredtem a férfival, "úgy kezdődött, hogy a komám visszaütött" stílusban. Nagystílűen, profi válóperes ügyvéddel. Tutira mentünk a falnak. Az utolsó tíz centinél fékeztem le. De már késő volt:az ÍTÉLET megszületett: önköltségi áron kiüttöttem magam a családanyai ringből, hála egy irracionális net-szerelemnek. De az a lényeg, hogy bár papíron elváltunk a válóper után 2OO8 szeptemberében, már rá egy hónapra és azóta folyamatosan együtt van a családom, visszaköltöztem a két kisebbik lányommal, akiket a nagytiszteletű bírónő nekem ítélt, az otthonunkba és azóta egyre tágabb és ugyanakkor egyre pontosabb fogalom számomra az Otthon. Igen, otthon vagyok a világban, a helyemen vagyok négy gyermekes anyaként. Spirituális (egyetemes) emberi lényként társ-teremtője vagyok az Anya-természetnek és felelős vagyok annak minden szögletéért, mindazért, amitől véreznek az édes Földanyám sebei. Nyitott szemmel járok a világban és keresem lázasan az embereket, akik gyógyírt keresnek Földanyánk sebeire. Ezek a sebek a mi testünket, lelkünket, szellemünket is átjárják és ha ő pusztul, mi is vele pusztulunk.

A linknek a címe: http://azanyadat.blogspot.com/?zx=7740403f1ee6ecdc

Ehhez a metafizikai – asztrológiai vizsgálathoz viszont nekem is nagyobb lelki erőre van szükségem, hiszen semmi kedvem nincs útszéli ítélkezésbe, vagy fölényeskedésbe bocsátkozni. Ellenben arra kérek mindenkit, aki e sorokat olvassa és akinek horoszkópot készítettem – vagy ha nem akkor is – hogy amennyiben találkozott ilyen zseniális árnyék énnel, vagy árnyék-énekkel, akár a sajátjával is, írja le ide, a többiek és mindannyiunk tanulságára.

 

         Arra kérek mindenkit, aki e sorokat olvassa és akinek horoszkópot készítettem – vagy ha nem akkor is – hogy amennyiben találkozott ilyen zseniális árnyék énnel, vagy árnyék-énekkel, akár a sajátjával is, írja le ide, a többiek és mindannyiunk tanulságára.

 

IV. 

 

 

 Azt nem nekem kell megállapítanom, hogy zseni vagyok-e, vagy sem - Nagyon remélem, hogy nem, mivel az ókori Dedáluszon (Ikerusz apján) és a német szellem-óriáson: Johann Wolfgang Goethe -n kívül, minden zseni nyomorult körülmények között végezte. Oda vezette ugyanis mindegyiket az érnyék-énje, vagyis az a belső hangja, akinek nem érdeke az, hogy az illető személy megváltsa magát és boldogságban éljen. Sőt: a személy megváltódása csakis az árnyék én halálával érhető el. – de, hogy az én árnyék énem minden eddig általam leleplezni sikerült zseniális trükkön túl tett, az biztos!

 

Az apai – szülői felelősségérzetembe, illetve a gyermekeimnek a féltésébe bújt el!

Szó, ami szó, a tavalyelőtt már tényleg begerjedtem, amikor azt láttam, hogy mind a szociális hivatalnál, mind a gyermek-védelemnél, mind a rendőrségen és mind a bíróságon a volt feleségemnek „a női becsületének” (jó hírnevének, vagy mifenének?) a megmentése sokkal fontosabb, mint a Turula egészsége és életérzékelése (hogyléte), akinek a testét 1O hónapon át véresre vakart kiütések borították, aki tehát 1O hónapon át egyetlen éjszakát sem tudott normálisan végig aludni, mindössze annak a következtében, hogy a volt-feleségem, akinek a fennhatósága alá ítélte a bíróság a vál&aacut

TOVÁBB

Egyenes beszéd

Egyenes Beszéd        Újdonsült facebokos barátnőmtől figyelmeztető levelet kaptam, - állítólag többek nevében...-, hogy értékelni ugyan értékeli mind a tárgyi ismereteimet, mind a steril lexikális kifejezőképességemet, de számára és számukra emészthetetlenek a hosszú és nyakatekert mondataim, nem „jön át rajtuk az üzenet” és, mivel fél, hogy ugyanilyen általános és személytelen kifejezésekkel készítem a horoszkóp-értelmezéseket is, a tőlem való horoszkóprendelésről le mond, pedig amúgy kíváncsi lenne... Meg írtam neki, hogy az utóbbival kapcsolatos képzete messze eltér a gyakorlati valóságtól, mivel tudom, hogy a horoszkópértelmezés természetszerűleg egyszerű és világos kell legyen, mintha az ember nyolc - kilencedikes diákhoz beszélne, és direkt ezért, a személyességért és a személyesítésért készítek hangfelvételeket az analitikus leírások mellé.    A metafizikai tanulmányaimban viszont, ha tetszik, ha nem, sűrítenem kell az információt, hiszen rengeteg kételyt és ellenérvet látok sorakozni a lelki szemeimmel minden állításomra, mind a tudományos-materialista, mind a szentimentális misztikus – oldalról. A levelet el küldtem ugyan az újdonsült barátnőnek, de két nap múlva rá jöttem, hogy végül is igaza van a dorgáló – panaszkodó hölgynek: Semmi értelme annak, hogy továbbra is, folyamatosan magyarázkodva értelmezzem a sors-figyelő, sors-értelmező munkám során felfedezett fundamentális problémáknak az ok – okozati összefüggéseit, húsz éves tapasztalataim alapján eleve ismerve, a minden felfedezésemmel kapcsolatos állításommal szemben felsorakozó szentimentális – misztikus és a szkeptikus materialista ellenérveket. Hiszen éppen az őskarma miatt, sem az embereknek a meghatódás és az önámítás iránti vágya, sem a steril kételkedése soha nem fog el fogyni. Ugyanakkor mindaz, amit a gyakorló asztrológusi tapasztalataimból leszűrve, sors-tényként megfigyelek, legalább azokhoz el kellene jusson, akik szédülni sem kívánnak és a steril - szkeptikus ellenérvekre kíváncsiak, hanem arra, hogy miként lehetnének ténylegesen – Tehát nem magukat ámítva és megjátszva, mint a vallásos misztikusok! - boldogak és egészségesek?      Ezért tehát, két – három napi töprengés után, eldöntöttem, hogy többet nem kímélek sem szemforgató misztikus szépelgőt, sem az anyag mindenhatóságára esküdő szkeptikus okos tojást, hanem mindent úgy írok le egyszerűen, ahogy felelősségteljes sorsfigyelő asztrológusként tapasztalom, tudom és látom, és ennek érdekében, alapkőnek le is fektetem a következő Egyenes Beszéd nevű, axiómarendszert:   1. Arról én nem tehetek, ha az emberiség első szintetikus tudományát, éppen maguk a tudomány művelői is kompromittálták és kompromittálják ma is végzetesen az által, hogy jósolgatnak vele, amint arról sem, hogy őket követve, az újságírók és a média-szerkesztők is ugyanezt teszik hasra-ütéssel, és ma nem is létezik Európában újság, televízió-stúdió, vagy rádió-szerkesztőség, amely a tömeghülyítésnek ezzel az eszközével nem élne.        2. Arról sem tehetek, hogy a velem egy közösséget alkotó négy asztrológusokon kívül, a mai magyar kollégák (tisztelet a kevés kivételnek...), félre vezetve magukat a jóslás nevű tévút logikája által, nem voltak képesek mindazt az életbe vágóan fontos metafizikai igazságot meglátni és felfedezni, mint amit nekem sikerült meglátni és felfedezni a spirituális asztrológia gyakorlása – vagyis a karma- feltárások és az életfeladat feltárások – során.          3. Ennek a lényege pedig az, hogy a sorsunkat irányító, tehát az irracionális sors-nehézségeket, a betegségeket és a baleseteket okozó, és szélsőséges esetekben az életünknek ideje korán véget vető szellemi erőknek a logikája ellentétes a mi egyéni karmánk háttér-befolyása (tudattalan sugallatai) által irányított boldogulási törekvéseinkkel, attól az egyszerű októl fogva, hogy az általános isteni életelv, nem a karma szerinti boldogsági vágyak kiélése és duzzasztása, hanem annak a tapasztalásból szerzett értelem (megfigyelés) segítségével történő feloldása.      4. Ennél az alapvető életténynél fogva, annyiban vagyok keresztény, amennyiben az asztrológia rá vezetett arra, hogy sorsfeladat és sorsnehézség elfogadó és nem sorskicselező kell legyek, illetve arra, amire mind a Názáreti Jézus, mind Hamvas Béla fel hívja a figyelmet, ti., hogy az életem és mindenkinek az élete arra való, hogy a nehézségeit elfogadó módon megélve, általa elérjem azt, ami az életnél magasabb rendű, és amire az élet maga is sóvárog.    

TOVÁBB

Egri előadás foganási, szülési, gondozási és nevelési kérdésekről
II. 2O12. január 6-án  (péntek) 18:00 órától III. 2012. január 7-én (szombat) 11:00 órától (Az előadások két, két és fél órások egy kis szünettel)   Belépő előadásonként: 1000 Ft   Ismertető: Kozma Szilárd csíkszeredai író (1992-től a Magyar Írószövetség tagja) metafizikus, 19 éve gyakorló asztrológus és spirituális szakíró. Gyakorló (Vagyis, sorsfigyelő és nem valóság-idegen elméleteket gyártó!) asztrológusként mindennél fontosabbnak tartja (Tehát: az un. képesség-fejlesztésnél sokkal fontosabbnak tartja!), sőt: a mindenki által vágyott egészség- és a boldogság első és egyedüli feltételének tartja, az asztrológiai sorsképletekből kiolvasható karmikus pontok jelentésének a beható, minél mélyebb és részletesebb vizsgálatát! Vagyis az un. egyéni karmának a sorsképlet segítségével történő, teljes spirituális mélységben átvilágított és minél szélesebb körű, pontos meghatározását, az egyéni karmának, az egyedül az asztrológiai sorsképletből pontosan kiolvasható és ez által konkrétan tudatosítható gyakorlati életfeladatok felvállalása és beteljesítése által elérhető maradéktalan feloldását! Ezt a koncepciót a gyakorlatba ültetve, számtalan idősebb házaspárt vezetett a természetesen fogant gyermekáldás öröméhez, anélkül, hogy a lombikbébi programok és más mesterséges módszerek (pl. hormonkezelések) drámai élményein kellett volna, keresztül menjenek. Valamint, az orvosok és bábák nélkül (otthon!) született, saját gyermekei gondozásában és nevelésében, elérte azt, hogy azok az első osztály elvégzése után, soha nem kell, betegség miatt hiányozzanak az iskolából.    Ezeken az előadásokon beszél arról is, hogy milyen helytelen, és az élet más területén is rossz irányba vezető, lelki magatartást jeleznek pl. a szaporítószervek betegségei (vagy más betegségek), hogy mely lelki, vagy testi betegségek állnak rejtett kapcsolatban az utódnemzés problémáival, milyen szellemi és spirituális (rejtett) okai van annak, ha sokáig elmarad a várva várt magzatfoganás, és persze, ezek feloldási – meghaladási lehetőségéről, konkrét javulást, tehát kézzel fogható pozitív (mágikus erejű!) következményeket létrehozni képes, ajánlott mentalitás-változtatásokról. Továbbá, hogyan képes a szülő a saját karmája megismerése és feloldása által szerzett spirituális tudás és alapállás segítségével a gyermekét, gyermekeit megóvni a felesleges betegségektől, az agressziótól, és általában a szenvedéstől, vagy éppen a depresszió kialakulásához vezető kamaszkori zavaroktól, tehát, hogy milyen életvezetéssel és sors-kezeléssel egybekötött szülői mentalitás és tudatos irányítás biztosíthat olyan boldog és egészséges gyermekkort, amely úgy vezeti el a gyermeket a felnőtté válás kapujába, hogy egyben fel is készíti azt az önálló és a páros élet általános nehézségeinek a legyőzésére valamint a gyermek sorsképletéből kiolvasható karmikus nehézségek feloldására. Az előadás- sorozat, komoly un. beavatást jelent minden érdeklődő számára a spirituális tudással, valós szellemi tudatossággal gyakorolható szülői szerepkörökbe, felvilágosítást ad az anyaság és apaság spirituális funkciójáról nőknek és férfiaknak, szülőknek és leendő szülőknek egyaránt. „   Köszönettel: Szilárd

TOVÁBB

A gyermekagresszivitás természetéről és kezeléséről
A valós(!) szülői felelősségről         Mielőtt annak a fiatal nőnek (A lelki társamnak!), aki az édesanyjuk által elhagyott és törvény szerint az én gondozásomban maradt kiskorú – és persze, hogy érzékeny lelkű! - lányaimnak az anyjuk helyett, szerető és szeretett anyjukká vált (A lányok által folyamatosan ölelgetett és puszilgatott. – És ez, a Viola pedagógia-tanulmánya tükrében, nem csak, hogy hihetetlen lesz egyesek számára, de nagyon fontos alap is, a szavai igazságtartalmához.), ezt, az első olvasásra még a különböző misztikus és un. ezoterikus tanokban jártassá vált kismamák (és „kispapák”..) számára is „botrányosan agresszív” állításokat tartalmazó tanulmányát elolvasná, szeretném az óvatlan olvasónak a figyelmét felhívni a következőkre: 1.)  A mi gyermekeink, bár mindegyikük temperamentumos és szenvedélyes természetű, és bőséggel örököltek, általában nyers agresszivitásban is megnyilvánuló karmikus programot, nagyon, de nagyon ritkán civakodnak egymással, és ha ez meg is történik, elég részünkről egy fennhangú figyelmeztetés (Pl.  „-Na...!”) és azonnal vissza alakul a kommunikáció civilizált hangnemű társalgássá. 2.)  Nem csak Violát (És ezzel együtt, a hasában még magzati állapotban levő kistestvérüket) ölelgetik meg időnként a kislányok, de engem is, és ennél jobb bizonyíték talán nem kell arra, hogy ez, a metafizikai realitásokat és a fizikai szükségeket egyaránt figyelembe vevő nevelési mód egyáltalán nem szeretet-nélküli és nem eredményez agresszív gyermekeket. És, ha ez nem lenne elég bizonyíték, akkor az talán csak meggyőző tény, hogy a lányok engem választottak és velem, majd velünk - Violával akartak és akarnak élni, és ez a vágy és igény a negyedik kislányunk (Réka) szájából is elhangzik, aki az „elfogadóan toleráns” édesanyjuk gyámsága alatt él, annak az ugyancsak a modern pedagógiai elveket valló, tanítónő édesanyjával. 3.)  Éppen maga Viola is, a saját bőrén és a horror-filmek és irodalom kedveléséig elmenő, irracionális személyi konfliktusokkal terhelt  meg nem értett személyiségi nyomorán és zaklatott fiatal - és felnőttkori sorsán tapasztalhatta meg a gyermekek állítólagos személyiségét tiszteletben tartó, azokkal szemben a feltétlenül a toleráns demokrácia és liberalizmus eszméit gyakorló, agresszió-ellenes nevelésnek, az ő esetében csak káros, de sokak esetében egyenesen kétségbeejtő következményeit. Szükségesnek találom tehát a figyelmet felhívni arra, hogy ő maga is, aki a szüleitől a lehető leg elfogadóbb  és legtoleránsabb és a légszemélyiség-tisztelőbb és „agresszió-mentesebb” nevelést kapta, olyannyira, hogy 16 éves korától már nyíltan felvállalt szexuális életet folytathatott, kételkedett az épelméjűségemben amikor azokat a modern szemszögből „maradinak”, sőt: primitívnek számító nevelési jeleneteket látta, amikor a kisebbik gyermekeket, idősségi sorrend szerint a korábban születetteknek – nagyobbaknak – szófogadás kérdésében alárendeltem, illetve, ennek a korábban már felállított családi rendnek a megőrzése érdekében szükséges „intézkedéseket” meghoztam.     És persze, akkor is, amikor az általa egyáltalán még csak nem is ismert, nem, hogy elvetendőnek talált, felveendő magatartásokra és intézkedési módokra okítottam, amelyek éppen azt hivatottak szolgálni, hogy a békés együttélés érdekében az általa a vele egy szobában tevékenykedő gyermekektől általa elvárt és többszörösen hangoztatott viselkedési módról szóló „erkölcsi tételek” betartassanak. Azért tehát, hogy az oly közismert „Az egyik fülibe be, a másikba ki” – „misztikus” jelenség szerinti magatartás, az ő esetében is csak olyan ritkán ismétlődjön a Kozma-lányoknál, mint velem szemben.      Azt tartom tehát igen fontosnak kiemelni, hogy a Viola esetében nem egy patriarchátusi tradíciók szerint, kegyetlenül és ostobán (szívtelenül) nevelt, vagy lelkileg elferdült női személyről van szó, aki egy ilyen, a primitív bánásmóddal terhelt gyermekkorból, hozta hozzánk az agresszív nevelés mintáját és ezeket most, afféle gonosz mostohaként kiéli az édesanyjuk által elhagyott szerencsétlen gyermekeimen. Illetve azt, hogy pontosan azért, mert Viola soha életében nem kapott egy egészséges szülői pofot sem, és nem érezhette nem csak a pofonok által okozott fizikai fájdalmat, hanem annak a pszichológusok szerint állítólag a „gyermek lelke számára mélyen megalázó” mivoltát sem, lelkiismeret furdalás nélkül - Az én misztikus kelekótyaságom következtében -, nem elég, hogy kiéli a veleszületett agresszióját az anya nélkül maradt „szerencsétlen és ártatlan” lányaimon, de még megfontolandó és követendő elméletet is fabrikál belőle.       Nem kívánom most részletezni azt, hogy kiben van több agresszió a kellettnél és kiben nincs (Tehát, a konfliktuskerülő, hallgatag és csendes személyekben, vagy a természetüket nyíltan felvállalni merő hőzöngő – hangoskodókban), illetve, hogy az agressziót, amennyiben valakiben van (És a gyermekek és az emberek 9O százalékában van!) ki kell-e élni, mint ahogyan azt egyesek még hiszik, box- vagy karate-edzéseken, vagy éppen „ártatlanul” ordibálva foci- vagy hoki meccseken, sőt: zajos motor- vagy autóversenyeken, erdőben, vagy tányérokat törve a konyhában, vagy ne adj isten – ahogy rólunk gondolják első hallásra egyesek, akik számára ezt a témát felvetjük - az ártatlan és „a szülő állatiságával” szemben védekezésre képtelen gyermekeken? - Merthogy a metafizika és az asztrológia szerint, ahogy elfojtani nem kell, úgy kiélni sem kell, sem az agresszivitást sem más vele-született negatív tulajdonságot vagy devianciát (Pl. un. „szexuális másságot”), hanem tudatosítva és szembe nézve vele, egyre ritkábban elkövetve, feloldani!                                        Kozma Szilárd: Gyakorló édesapa és asztrológus                   

TOVÁBB

Geréb Ágnest bezárták!
  Geréb Ágneknek, az otthonszülés magyar hírnökének és orvos-papnőjének a két évre való börtönbe zárási ítéletéről érkező hírek után kaptam ezt a levelet Povisel Panni Gyöngyösi dúlától: 

"Kedves Barátaim!Még kiskamasz koromban fogadalmat tettem magamban, miszerint ruházatommal, feliratokkal, jelvényekkel, vagy bármi mással nem hirdetek semmit.

Kokárdát gimnázium óta nem viseltem, mert nem tudtam túltenni magam rajta, hogy az emberek többsége számára csupán egy politikai jelkép. 

Mégis, 15-e környékén, a "Free Geréb"-es - kár, hogy angol felirat... - kitűzővel együtt a kabátomra tettem őket, a szívem fölé. 

Mert mind a kettő fontos számomra, és elválaszthatatlan egységben állnak: a hazám és a gyermekek születése.

Még mindig rabok vagyunk, és láncot hordunk.   

TOVÁBB

Börtönfalakon belüli és kivüli foglyok
     A börtönfalakon belül és kívül élő karma-foglyokról.          Karácsony este, de szilveszter este is, két számomra nagyon szimpatikus, de az utóbbi hónapokban - években nagyon, de nagyon porul járt női személyiségekre gondoltam, akik éppen börtönben töltik ezeket a szakrális napokat (karácsonytól vízkeresztig), bizonyára értetlenül  állva és tudattalanul, vagy titokban neheztelve, vagy nyíltan haragudva az őket ért és bizonyára méltatlannak képzelt sors-csapásokkal szemben. Arról nincs hírem, hogy a remek, vagy éppenséggel zseni szülész-nőgyógyász és pszichológus, Geréb Ágnes hogyan viseli az őt megalázó meghurcoltatásokat követő börtöni fogoly-állapotot, de az a sajtóhírekből a tudomásomra jutott, hogy a mindig skatulyából kihúzott, tipp topp - ragyogó szőke hajkoronás Julia Timosenko, az Ukrán volt miniszterelnök, bele betegedett a bizonyára megalázónak és az ő szempontja szerint legalább is, vérlázító igazságtalanságnak érzett sors-nehézségeibe. (Itt bocsánatot kérek azoktól a Geréb Ágnes - hívektől, akik talán joggal is, felháborítónak találják azt, hogy az élet-szentséget felfedező és az élet kinyílását segítő szülésznőt egy kalap alá veszem a korrupció-gyanús politikus Júlia Timosenkoval, hiszen az is könnyen lehetséges hogy a két ember között óriási a morális alapállásban való eltérés, persze a szülésznő javára, de mindjárt meg fogják látni, hogy abban, amiért éppen a kettőjükre gondoltam karácsony és újév táján, nagy a hasonlóság, sőt esetleg a spirituális helyzet-azonosság is közöttük.)       Bármennyire is igaz lenne az, hogy Júlia asszony (kisasszony?), még a politikai tevékenységét megelőző olajgazdasági igazgató korában, nem éppen törvényes gazdasági manőverezésekkel, vagy másképpen - ehhez én nem értek - érdemtelen vagyon szerzést célzó korrupt játszmákban vett részt, akár a maga hasznára, az orosz gáz-cápák javára és a nemzete kárára, akár csak a gázirányító, gázadagoló szakember barátai - kollégái javára, a tény mégis az, hogy nem véletlenül és nem is teljesen csalással választották meg egy akkora és egy olyan labilis ország élére, mint Ukrajna, és Miniszterelnökként bizony voltak pozitív törekvései és eredményei, ha úgy tetszik, akár érdemként elkönyvelhető politikai tettei is, ami egy olyan (ellentmondásosan zavaros politikai-erkölcsű) és egy akkora országban mint Ukrajna, bizony nem csak rendkívüli intelligenciával párosuló rátermettséget igényel, hanem óriási felelősséget is, amely feltételeknek úgy látszik, hogy a törékeny alkatú szőke szépség csodálni valóan eleget is tett. Nem hiszem tehát hogy csupán a primitíven ostoba női szolidaritás - aminek a káros hatásainak pl. én ki voltam téve a gyermekeimért és azok tiszta jövőhöz való jogaiért való harcaim során - lenne az, ami azt a rengeteg szimpatizánst és tüntetőt az utcára képes vinni az Ukrán fagyos időkben is, valahányszor Júliával kapcsolatosan történik valami. Valahogy, mind az élettapasztalatom, mind a misztikus intuícióm azt sugallja, hogy a politikus nőnek kellett valami erős és hathatós pozitív dolgokat is tennie a népe számára, ahhoz, hogy ezt az erős politikai szimpátiát és elismerést ki tudta váltani nem csak az ukrán nők tömegeiből, de a férfiak tömegéböl is.  

TOVÁBB

Egészség és betegségi okok kérdése az asztrológiában
  Kozma Szilárd:         Az egészség elérése a betegségek valós okénak felfödésével - az asztrológiában.          Még az un. veleszületett betegségek sem a természet alapkódjainak (a géneknek, DNS-kódoknak, stb.) a véletlenszerûen hibás - tehát vakon szeszélyes - szervezõdésének a következtében jönnek létre. Hanem az ember és az emberiség spirituális zavarodottsága következtében. Konkrétan: Az anyai ági nõi õseinknek a szélsõséges törekvései és ambíciói, jogosnak képzelt személyi sértettsége, félelme, vagy haragos, gyûlölködõ és szorongó lelki és szellemi állapotainak a következményeként „hibásodnak meg” ezek az un. biológiai kódok is. Az élet és a sors-törvényeivel harmóniában élõ, azokkal nem szembeszegülõ embernek és annak az utódainak tehát, nem lehet „természetes” állapota az állandósuló, a krónikussá váló betegség, vagyis a betegeskedés. A betegség, nem a nyílt, vagy rejtett, szélsõséges ambíciók nélkül, huzamos szorongások és mély önámítások nélkül élõ, és a személyi és az általános emberi életfeladatait is beteljesítõ embernek a „természetes sajátossága”!     A betegség és a huzamos szenvedés nem a világegyetemmel harmóniában élni képes embernek az Istennel való hasonlósági állapota, amelyre a Bibliának azon mondata utal, hogy "Az Isten megteremtette az Embert az õ képére és hasonlatosságára." Ennek a bibliai metaforának, minden belemagyarázás nélkül, csak és csakis úgy kaphatjuk meg a racionális magyarázatát, ha elfogadjuk az asztrológiának azon axiómáit, miszerint az ember különbözõ testrészei (Fej, nyak, vállak, mellkas, stb.) az egyetemes létezésnek - egészen pontosan: a teremtésnek és a megváltásnak - a 12 konstelláció által jelképezett különbözõ lételveivel (õsprincípiumaival) és morfogenetikus erõtereivel állnak analogikus összefüggésben. Például: a Kos által jelképezett õselv, mint a Teremtés elsõdleges értelmének és szükségének (Robbanás szerûen megvilágosult szellemiségének) a közvetlen berobbanása és a spontán, feltételek nélküli megjelenése a világban, természetes, hogy az ember fejéhez kapcsolódik egyértelmûen! És ezt magyarázza az asztrológiának az, az axiómája is, amely szerint az ember a biológiai szervezetének különbözõ szervei szítén egy-egy (az asztrológiában a bolygók által megtestesített) teremtõi - teremtési õserõvel állnak analogikus kapcsolatban. (Például a máj a Jupiterrel, vagyis az értéktudat, a spirituális ítélõképesség, a tudatos különválasztási képesség és a kritika, vagyis a hierarchikus megkülönböztetési képesség õselvével áll analogikus kapcsolatban.)      Ezért az ember betegségi állapotát nem szabad egy, az individuális szubjektumtól, vagyis azok anyai ági nõi õseitõl, tehát annak és azoknak a szellemi-lelki tevékenységétõl függetlenül létezõ, csupán a külsõ környezeti hatások következtében véletlenszerûen beálló, állapotnak tekinteni, amirõl sem a felnõtt szubjektum, sem az anyai nõi õsei személyesen nem tehetnek és amely állapot bekövetkezésében a felnõtt személy teljesen ártatlan lenne. Mintha a betegséget kimondottan a minket ártatlanul lerohanó vírusok, vagy baktériumok áldatlan hatásának köszönhetnénk, hogy az egy, a természeti életünkkel járó, természetesen objektív és ezért véletlenszerû körülmények között beálló, létezési állapot lenne, vagy mintha olyan járuléka lenne a betegségi állapot az emberi – természeti létezésnek mint például a szexuális ösztönök.      Ezért meddõ szélmalom harc a betegséghez ellenségesen viszonyulni és megelégedni a baktérium, vagy vírus-irtó harccal, a károsult szervek, vagy végtagok kioperálásával – újabban kicserélésével – a genetikai kódok módosításával, ahogyan ma még a szemellenzõs és az anyagon túl a szellemi világba átlátni képtelen akadémista orvostudomány végzi a gyógyítást. Persze, majdhogynem fölöslegesen teszi ezt, mivel a felszíni látszatok ellenére, a betegségek szellemi okait, az un. hajszálgyökereket meg sem érinti, és ezért, a betegséget, mint a spirituális zavarnak a megnyilvánulását, mindössze átutalja (átköltõzteti) egyik szerbõl a másikba, illetve az anyákból azok gyermekeibe. Ugyanis, hiába gyógyítja meg az ember fizikai szervezetének egy részét, ha a betegség igazi, szellemi spirituális oka, vagyis mentalitása és a valóság-látása (a sors-víziója) érintetlen és módosítatlan marad. Az okos orvostudomány és a gyógyszerészet mindössze a korokozók teljes ki irtására majd a fájdalom, vagyis a szenvedés mihamarabbi megszûntetésére koncentrál, és ennek következtében a betegségtünetek mihamarabbi eltüntetésére helyezi a hangsúlyt. Teljesen ignorálja azt az egyszerû tényt, hogy a fájdalom tulajdonképpen az ember legértékesebb információrendszeréhez tartozó közvetlen és figyelmen kívül nem hagyható primordiális jelzés-rendszere, ami arra szolgál, hogy a kényszerítõ erejével, korlátozza, de egyben figyelmeztesse is az embert arra, hogy az valamit kitartóan rosszul csinál (valamit erõltet, valamivel, vagy valakivel erõszakoskodik szellemi, lelki, vagy fizikai szinten), valamit erõsen hibásan értelmez és hibásan él át tudatilag és értelmileg, huzamosan és intenzíven, mind fizikailag, mind lelkileg. És, hogy e negatív szellemi – lelki mentalitása és érzelmileg huzamosan ellenszegülõ –ellenségeskedõ érzelmi átélései következtében, diszharmonikus, romboló hatású, ellentmondó erõkkel és feszültségekkel telített spirituális erõteret hozott létre önmagában és önmaga körül. És ezáltal, ezen a romboló mentalitásán keresztül, romboló hatású lelki-tudati állapotba és végsõ soron (ön)romboló lelki, majd fizikai állapotba került.        Annak a bizonyítására, hogy ez tényleg így van, nem szükséges semmiféle indoklás, bizonyítás, tudományos magyarázat. Próbáljunk csak meg a hozzánk legközelebb álló falon áthatolni egy heves és határozott kézmozdulattal, vagy lábmozdulattal, vágjunk bele teljes ököllel a szemközti falba és mindjárt érzékelni fogjuk, hogy miképpen mûködik a fájdalom tökéletes jelzõrendszere, mutatván, hogy nem egészséges a falon való „minden áron” való keresztül hatolási ambíciónkba intenzíven bele élni magunkat. És hiába legyintene erre valaki azzal, hogy ez egy gyermekes példa, hiszen a lelki fájdalomról is hallottak már nagyon sokan közülünk, még ha esetleg nem is volt alkalma azt átélni mindenkinek, mivel a betegségek úgy és éppen azért alakulnak ki, mert éppen az áthatolhatatlan fal szerû sors-ellenállásokat, illetve gerenda-szerû sors-támadásokat veszi a sors logikáját és az egyetemes törvények mûködési mechanikáját nem értõ lelkünk, az öntudatunk és önérzetünk elleni „igazságtalan és jogtalan” merényletnek. De ez a tanulmány nem az egyetemes törvények és a sors mûködési mechanikájának az ismertetésével foglalkozik, és addig is, amíg az ide vonatkozó tanulmányok és fejezetek elolvasása után, a kedves olvasó megértheti a fájdalom „értékére” vonatkozó állításom létjogosultságát, bocsánat: abszolút igazságát, kénytelen lesz becsületszóra elhinni nekem, hogy a fájdalom mechanizmusa is, a hatás és a visszahatás egyetemes tõrvényének az alapelve szerint mûködik, mind a fizikai, mind a lelki, mind szellemi szinteken. Minden esetre, tudnunk kell, hogy orvostudomány, az által, hogy az ember hibás szellemi mentalitásnak az érzékelési lehetõségét  biztosító fájdalom jelzéseket - Amely kellemetlen fájdalom-jelzések észlelése tehát a zavar-észlelõi funkciónk betöltésének és a mentális és ideális zavar-kiigazítási képességeink gyakorlásának az elõfeltétele - megszüntetendõnek és kiküszöbölendõnek ítélte, teljesen tévútra helyezte saját magát és hosszú távú következmények szintjén több szenvedést és több betegséget okoz, mint amennyit megszüntet. Mivel a fájdalom és a szenvedés a hibás mentalitást és a téves kötõdés-kapcsolást és az önmegváltás megvalósítását veszélyeztetõ (rombolást okozó) hibás gondolat-képzetek, gondolatok, negatív érzések és cselekedetek felõl tájékoztatják az embert – a fájdalom jelzéseit semmibe véve, vagyis a fájdalmat különbözõ eszközökkel elfojtva (fájdalomcsillapítók, gyógyszerek, zsibbasztó szerek, védõ öltözetek), hosszú távú következmények szintjén, az orvostudomány még nagyobb szenvedést okoz, mint amekkorát eredetileg, a fájdalom megszüntetésére való törekedésével, ostoba módon megszüntet, hiszen az így meggyógyított, a negatív spirituális mentalitásuk felõl félrevezetett (szellemileg becsapott és elbutított) ember-tömegek még több zavart okoznak majd a létben, mint az elõtt, hogy azok testi tüneteit „kikezelte” volna.       A szenvedés-csomagot jelentõ betegség-tünetek akkor jelentkeznek ugyanis, ha több apróbb fájdalom-jelzést (Például a szorongás, a lelkiismeretfurdalás és a düh is lelki fájdalomjelzések) nem voltunk hajlandóak észlelni huzamos ideig, illetve elfojtván – semlegesítvén ezeket, elmulasztottuk ezen jelzésekbõl okulva, a szükséges következtetéseket levonni és a szükséges mentalitásváltoztatást eltökélni és megvalósítani. Ezért minden betegségi tünetet olyan jelként kell felfognunk, amely arra utal, hogy valamit rég óta nem teszünk helyesen a szellemi-lelki életünkben. A betegség ugyanis a fájdalom-jelrendszerével együtt, egy olyan, az egyetemes létezés fennmaradását biztosító, szabályozó rendszer, amely a az egyetemes létezés folyamatos fennmaradását lehetõvé teszi és szabályozza az egyén romboló asztrális (érzelmi) és mentális (gondolkozási) tevékenységével szemben. Vagyis az emberi individuum pszicho-mentális önkényeskedései ellen. Amennyiben nem létezne a betegség, és amennyiben nem létezne ez, az emberi energiát lecsökkentõ és elszívó fájdalom - szenvedés – betegség rendszer, akkor az ambíciós ("forrófejû") és a sors akadályai ellen méltatlankodó haragvó, haragvó-gyûlölködõ emberi individuumok képesek lennének tönkretenni romboló energia-kisugárzásaikkal nem csak az egész emberiséget, hanem magát a teremtést is.      Persze, itt azonnal felmerül az a kérdés is, amelynek a válaszaira már fentebb utaltam is, hogy amennyiben a fájdalom és a betegség, nem áll csak úgy magától és a semmibõl elé, vagyis, ha az ember huzamosan átélt zavarodottsága, vagy negatív – ellenséges mentalitása az oka a fájdalmának, szenvedésének és betegségeinek, akkor egyes "ártatlan" újszülöttek, meg egyes ugyancsak ártatlan csecsemõk és a szintén "ártatlan" kiskorú gyermekek miért szenvednek különbözõ betegségekben? -E kérdés megválaszolása érdekében egyenesen bele kellene ugranunk a metafizika és az Asztrológia kellõs közepébe, amennyiben nem fogadjuk el jelenlegi primitív formájában a keresztény egyházaknak elsõsorban az egyházatyák által felületesen kezelt, õsbûnrõl szóló dogmáját. És nem fogadjuk el, hiszen annak primitív determinizmusa semmivel nem jobb a mechanikus materialista világnézetek következtetéseinél. Ellenben, ha az egyetemes metafizikai törvényeket megismerjük, az európai kultúrában századokon keresztül lehazudott Ok és Okozat, vagyis a KARMA TÖRVÉNYE azt a választ adja, amit az Asztrológia alapképlete, vagyis a Személyi Horoszkóp behatóbb vizsgálata azonnal megerõsít. Azt tudniillik, hogy az romantikusan szentimentális "ártatlan" kifejezésünk, pont annyira nem használható semmire, mint az õsbûnösség igazságtalan tévképzete, mert minden csecsemõ teste által (is) inkarnálodott spirituális struktúra, az ideatikus rétegeiben tartalmazza mind az abszolút- õsmagot, mind egy olyan részt az Õslilith által létrehozott õskáoszból, amely meg adja számára egyedi jellegzetességeit. Vagyis: az abszolút-mag alatt, minden egyes újszülött spirituális struktúrája, magában hordozza azt az egyedi karmikus csomagot is, aminek a felismerése és feloldása, az õ élete értelmét, célját és rendeltetését képezi. Úgy is mondhatjuk, hogy minden újszülött, nem csak az édesanyjától és az anyai nagymamájától örökölt személyi karmáját, illetve az annak megfelelõ spirituális fejlõdési (megváltási) programját tartalmazza a személyében, hanem azok biológiai következményeit is, és amennyiben ép ésszel – sérületlen és egészségesen mûködõ aggyal - jött  a világra, ugyancsak magában tartalmazza a felnõttkori megváltódási lehetõségeit is.                                                                                               

TOVÁBB

Az anyai ágon keletkező karma kialakulási okai
Kozma Szilárd:
   

        A spirituális memória és az anyai ági örökletes (karmikus) programok


(A jelen tanulmánynak létezik egy hangos változata is – A spirituális memóriának és a sorscsiráknak, illetve azok a gyökerének és természetének a szabad beszéddel elmondott és hang fájlokban rögzített spirituális és kauzális értelmezése. – a www.eletasztrologus.hu c. honlapomon, ahonnan egyszerű egérkattintással le lehet tölteni az illető fájlokat.)    Az igazi - megvilágosodást, egészséget és belső derűt hozó - életutam akkor nyílt meg, amikor a Hamvas Béla műveinek a hatására, a Hamvas által összegezett metafizikai irányelvek szerint és a saját élet- tapasztalataim alapján (életem reális eredményeinek az alapján, a valóság által felmutatott reális tényeknek az alapján), az Elta egyes elméleteivel és mindenféle zavaros miszticizmussal szembeszegülve, egyre mélyebben kezdtem behatolni a létnek (metafizikának és az asztrológiának) azokra a területeire, amelyeken tudomásom szerint senki nem járt. Ezek az igazságkereső behatolások, elsősorban az újszülött csecsemők által a szüleiktől örökölt, különböző életfeladatokat tartalmazó (magukban rejtő-hordozó) spirituális programoknak a felfedezéséhez vezetett, amihez a reinkarnáció tévképzetétől való végeleges megszabadulás után és az első gyermekünknek a „vad” természetben (A Hargita hegység egyik, Csíkszentkirály fölötti erdejében), minden orvosi felügyeletet nélkülöző, csodálatos születését előkészítve, elősegítve és végig követve jutottam el. A feleségem bátor tette által előállt új élethelyzetünk (tudatosan és akarattal orvosi segítség nélkül és a természetben szült makk egészséges gyermek) és a szülők és a gyermek horoszkópjának a metafizikai értelmezése közben jutottam el arra a következtetésre, hogy azokat a negatív szellemi programokat, amelyeknek a nem (!) ismerete következtében elkövetjük az életünk nagy tévedéseit és amelyek következtében, nem csak hogy boldogtalanná válunk, de a krónikussá és végül halálossá váló betegségeinket is, a szó szoros értelmében „legyártjuk” éveken át, az anyai ági ősszüleinktől (anyai üknagyanyáinktól és dédnagyanyáinktól) örököljük. Így jutottam el a generációk közti, a generációkon átívelő spirituális memória képzetéhez. Azért csak képzetéhez, mert csak évek múlva határoztam meg ezt a jelenséget fogalmilag ennyire pontosan. A generációkon átnyúló - nem tudatos: nem kulturális, nem írott krónikák és emlékek és nem szájhagyomány útján terjedő! - spirituális memória felfedezése azért fontos, mert a hatáskörébe tartozik az egész evolúció és az egész életünk és sorsunk. A biológiai - fiziológiai - genetikai örökségünk mindössze leképezi, megtestesíti ezt, a spirituális memória útján az utódokra háruló szellemi örökségnek. A kezdeti sejtéseimet igazoló felfedezéseimre támaszkodó meggyőződésemben, mára teljesen megerősített a baráti körömben és a családomban megismétlődő, orvos nélküli egészséges gyermek szülések, majd a gyermekek egészséges és harmonikus növekedése - sőt: azok orvosi kezelést ritkán igénylő, szokványos (hűlések), de enyhe betegségeiknek az édesanyjuk tudattalan szellemi – lelki görcseihez visszavezethető szellemi okainak a megfigyelése, valamint a segítségért: asztrológusi tanácsért hozzám forduló személyek gyermekeinek az én gyermekeim aprócska hűléseinél sokkal nehezebb, súlyosabb és „furcsább” (pl. éjszakai ágyba vizelés) betegségek rejtett okainak a felfedezése és feltárása is.
    A betegséghajlamot okozó, életellenes (romboló) szellemi programok úgy keletkeznek és akkor implantálódnak egy - egy gyermeki magzatot létrehívó kauzális szellemi struktúrába, hogy a foganás előtt és a foganás időszakában a jövendő gyermek édesanyja, valamilyen okból kifolyólag erősen megbánja azt, hogy a korábbi gyermekeit megszülte (többnyire az anyának a gyermek apjára, annak a szüleire, vagy a saját szüleire való fojtott haragvás, neheztelés, vagy egyszerűen az anyának a más jellegű, például az anyagi szűkösség miatt keletkező csendes, de huzamos sors-neheztelése miatt, de lehet ez a megbánási és neheztelési ok például a személyi vágyak és ambíciók kibontakozási lehetőségének az elvesztéséből  következő sors-neheztelés is) és ha ezek a kívül érzékelhetetlen, de belül intenzíven és huzamosan (folyamatosan, vagy alkalomszerűen) átélt ellenséges érzések - gondolatok, negatív és ellenséges sors-képzetek behatolnak az anya finomabb szellemi struktúráiba. Ilyen romboló programok keletkeznek például a jövendő anyákban a felnőtt gyermek és az idős szülő között történő „nyilvános” kiátkozások alkalmával is, de az örökletes romboló szellemi programok akkor is létrejönnek, ha a keletkezésük oka a külvilág, vagy épp az azt létrehozó-elindító anya számára sem nyilvánvaló. Romboló programok keletkeznek az ismételt művi abortuszok esetében is, vagy akkor is, ha a rendszeres szexuális életet folytató jövendő anya sok éven át védekezik a gyermekáldás ellen, lehet a védekezési módszer akár a legszelídebb fajta is.
    Amennyiben egy ilyen életellenes program kialakulása után fiú gyermek születik, mindössze neki kell elviselni a depresszióra, irracionális agresszivitásra és súlyosabb esetekben az öngyilkosságra való hajlamban, valamint a gyakori balesetezésre, illetve a gyomorbántalmakra  és a prosztata bántalmakra való hajlamok következményeit. II. A szellemi sors-program viszont megszakad a fiú utóddal, mert az apa nem adhatja át ezeket a finom, spirituális programokat a gyermekeinek, mivel a spirituális memória csak a női - anyai ágon működik egyértelmű határozottsággal. Hiszen nem a férfiben fogan meg a magzat és nem ő érleli ki a magzatot kilenc hónapig a testében (és ezáltal a lelkében és szellemében), nem ő befolyásolja folyamatosan annak a finom struktúráit,  rá gondolva és vele együtt érezve, intenzíven róla képzelegve még álmában is. És ugyanakkor az anyát is épp így befolyásolta magzat korában spirituálisan, szellemileg és lelkileg az édesanyja, vagyis a magzatnak a nagyanyja, mint a jelen magzatot az anyává váló valamikori lány gyermek. De amennyiben csupán a biológiai tényeket is vesszük alapul, kiderül, hogy az anyaméhben fejlődő lány utódokban a női petesejtek már az magzati lét első hónapjaiban kialakulnak a fejlődő magzat petefészkében és a lány babák már kész petesejt állománnyal születnek a világra úgy, hogy ez után több petesejtjük nem is jön létre, hanem ezekből inkább több elhal miközben a gyermek felnőtté válik. Vagyis, amennyiben az anyjában fejlődő, életre készülődő lány-magzatnak a jövendő utódaira gondolunk, kiderül, hogy ezeknek a lehetséges jövendő utódoknak az életadó petesejt-csiráihoz még a nagymama szervezete szállítja és szolgálja a kialakuláshoz szükséges alapsejteket és a sejtfejlődéshez szükséges anyagot - ami természetesen át van itatódva a saját spirituális struktúrájával. Magyarán: az a női petesejt-csira, amely az én biológiai lényem alapját képezi, már a nagymamámban magzatként érlelődő édesanyám petefészkében alakult ki és vívta meg a harcát a fennmaradásáért a többi, elhalásra ítélt petesejt-csirával szemben, amikor még talán a fiatal nagyanyámnak eszébe sem jutott, hogy neki valamikor unokái is lesznek. És így tovább: az én jövendő unokáim biológiai lét-alapját képező petesejt-csirák, öt és másfél évvel ezelőtt, már magzat korukban: Emőkében alakultak ki a most járni tanuló (Etelka), és az önállóan szaladgáló - mesét hallgató (Medárda) gyermekeink magzatkori petefészkében! Természetes tehát, hogy ezek az unokák inkább az Emőke anyai ági szellemisége által lesznek átszőve, az ő anyai ági vonalán örökölt spirituális programoknak lesznek a megtestesülései és hordozói, mint az általam örökölteknek, vagy a jövendő vejeim által örökölt spirituális fejlődési élet-programoknak. Hiszen a mi nyüzsgő, petesejt-termékenyítő hím ivarsejtjeink állandóan, minden mag- kilövellés után újra termelődnek és ezáltal kicserélődnek. Vagyis ha nem is a pillanatnyi, de mindenképp csak az időszaki lelki és spirituális állapotaink által és jóval kevesebb hatást gyakorló személyes szellemi erővel lehetnek meghatározódva (programozva), mint a nők petesejtjei. Sőt! A biológia már azt is kiderítette, hogy az X rendszerű kromoszómák túlsúlya (nagyobb száma és nagyobb ereje) miatt, inkább nőn nemű embriónak, mint androgyn lénynek indultunk mindannyian az anyánk méhfalán történő megkapaszkodás után, attól függetlenül, hogy az anyánk petesejtje X, vagy Y kromoszómát tartalmazó apai ivarsejtet fogadott be magába, egyelőre a misztikusok által is megfejtetlen isteni logika szerint, és csak nyolc hetes korunkban dől el, hogy a hím ivarszerveink fejlődnek-e tovább a női ivarszerv csiráink elsorvadásának az árán, vagy a női ivarszervek fejlődnek tovább. Genetikailag (a spirituális magyarázatot most elhalasztom, de valamikor majd ezt is ismertetem) ezért lehetséges, hogy olyan Y kromoszómával rendelkező nők is szülessenek, akik nemi hovatartozásuk szerint ugyan teljes lényükben nők, de mivel petefészkük és méhük nincs, magzatfoganásra és gyermekszülésre képtelenek. A nő intim földrajza című könyvében, Natali Aninger, saját bevallása szerint feminista biológus plasztikusan és mindenki számára érthető nyelven leírja azt a biológiai folyamatot, amelynek során az Y kromoszómával rendelkező magzatok férfi nemi jellege és ivarszervei kialakulásának egy bizonyos fázisában történő rendellenes blokációja miatt, a természet tovább végzi a dolgát és női lényt produkál a rendelkezésére álló, korábban kialakult női ivarszervcsirák tovább fejlesztése segítségével. Azt, hogy a szerző feminista, azért tartom fontosnak megjegyezni, hogy amennyiben valamely olvasómnak a kezébe kerül a könyv, amit én is csupán most, a jelen könyvem kinyomtatása előtt két héttel kaptam kézhez, nehogy csalódottan arra gondoljon, hogy hagytam magam befolyásolni egy feminista által és egy egész metafizikai elméletet építettem annak a bárki józan személy által érzékelhetően elfogult, a női egyenlőtlenség ellen a tudományos bizonyítékok segítségével lázadó és az ostoba férfi elsődlegesség primitív eszméivel szemben a semmivel sem felvilágosultabb női elsődlegesség eszméjét a modern és a psoztmodern civilizációba bevezetni és meghónosítani törekvő szerző eszmefuttatásaira. Erről szó sincs, de tény, hogy a nőnek és az anyának, illetve a női princípiumnak mint teremtési ősalapnak és ősmatricának a biológiai bizonyítékainak a felsorolása által, Natalie Anger, aki mit sem tud a spirituális memóriáról és az anyai ágon öröklött spirituális programokról, és aki a szintetikus biológiai ismeretei segítségével sem képes olyan egészséges életet folytatni mint én és a baráti köröm a szellemtudományi ismereteink alkalmazásával, a világranglistán vezető és számos nyelvre lefordított vaskos és tudományosan is helytálló következtetéseket közlő sikerkönyvével bebizonyította azt, amit én a spirituális dimenziók szintjén öt évvel korábban felfedeztem. Abból, amit az öröklés - öröklődés szemszögéből logikusan ki lehet következtetni tehát, teljes mértékben el tudom fogadni a Natalie Anger bizonyítékait és a nőre vagyis az anyára, mint elsődlegesen meghatározó tényezőre vonatkozó következtetéseit. Csupán azt hiányolom tőle, hogy a feminista elfogultsága miatt megelégszik az elsődlegesség tudományos bizonyításával - olyannyira, hogy még a Lilith (lásd a későbbiek során részletesen kifejtve) létezésének a tényét is a női princípium elsődlegessége bizonyítékának véli és elmulasztja levonni a, szerintem is világra szólóan fontos,  felfedezésének a legfontosabb következtetését. Ti., a tudományosan valamelyest is felvilágosult nőknek - a jövendő anyáknak! - a felmérhetetlen és személyes(!) felelősségét az ép és egészséges, illetve az egészségtelen és a fogyatékos, vagy a torzszülött utódok foganásában, kihordásában és megszülésében, vagyis az utódoknak a harmonikusan strukturált spirituális élet-programokkal (anyai örökséggel) való ellátásban! Abban, hogy annak az okát és a felelősségét, hogy miért veszítik el ma a civilizált nők a magzatfoganási és gyermekszülési képességüket, nem a külső tényezőkben (pl. környezetszennyezés), hanem a tudományos okoskodás és szűklátókörűség  által megzavart modern nők képzeletének a rejtetten természetellenes és gyermek-ellenes jellegében.  
     Persze, tagadhatatlan, hogy az apa is át tud adni ilyen programokat a (jó, vagy rossz, illetve következetes, vagy zavaros) neveléssel, a (pozitív, vagy negatív) egyéni példával, az általa instaurált, vagy a szüleitől átvett, hasonló családi szokásokkal, de ezek a (a személyi horoszkópokban meg sem jelenő!) nevelés és tanítás útján keletkező pszichikai és mentális szokások (programok) nem annyira mélyek, nem annyira rejtettek és nem megváltoztathatatlanok mint amennyire mélyen rejtettek és meghatározóak az egyén kauzális struktúráiba rejtett, anyai ági szellemi örökségek (- Hej, regő, regő rejtem!)
   Amennyiben lánygyermek születik e programokkal a tudattalanjában,...

TOVÁBB

A halálos betegségek és a babák halálának spirituális okai
Kozma Szilárd: Illusztráció az örökletes programokhoz, avagy a Karma és a betegségek összefüggése    Annak, hogy halálos tragédiába sodródunk a volt-feleségemmel Magyarországon (- Bármennyire is fájdalmas ezt így nekem leírni: de rajtunk kívüli - politikai! - okok miatt akkoriban számunkra mégiscsak külföldnek számító Magyarországon, tehát a kilences ház hatáskörébe tartozó életterületen), és meghalt a második gyermekünk, nem a Hold, a Merkúr, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Plútó bolygók által megtestesített õsprincípiumokkal való diszharmonikus kapcsolatunknak, vagyis ezeknek a bennünk létezõ és általunk is megnyilatkozó: a mi szellemi-lelki folyamatainkon keresztül is érvényesülõ õserõkkel való kapcsolat diszharmonikus átélésének a következménye. Az igazi ok a teremtés õsi okának az egész emberiség által történõ félreértésének: az õsi bûnbeesésnek a következménye, aminek a közvetlen, nyers hatásától akkor mi még nem voltunk teljesen mentesek. Sõt: a VIII. házban álló, Rák-Lilithel rendelkezõ volt-feleségem, aki azóta a legfelelõtlenebb módon "megszabadult" a családi gondoktól, még csak most, hogy a nagyanyjával él együtt, ahelyett, hogy velünk élne, tapasztalja meg annak igazi mélységében a Rákhoz kapcsolódó õsi bûnbeesés következményeit, hogy a családtól való elmeneküléssel próbált könnyíteni az általam számára minden erõmmel könnyíteni óhajtott, karmikus terhein.  Mózes még tud róla, Jézus már nem is említi konkrétan, csupán a kornak és a zsidó családjogi törvényeknek megfelelõ recepteket ad arra, hogy miképpen oldható fel a hatása. Utalást tesz rá, amikor azt mondja, hogy: "Azért jöttem, hogy rámutassak arra, ami a kezdettõl fogva rejtve van.", de - az evangéliumokban legalábbis - semmiféle konkrét feltárás nem történik a Lilith természetére és hatásaira vonatkozóan. A teremtés õsi oka ugyanis az, ami az abszolútumot kimozdítja az abszolút állapotából, ami az abszolút állapoton kívüli állapot létrehozására készteti. Ez az abszolút állapoton kívüli állapotra való õssóvárgás a másra és az újra ugyanaz az abszolút káoszt elõidézõ õserõ amit az asztrológiában Lilithnek nevezünk. Csíkszeredai elszigeteltségem következtében nem rendelkezek olyan asztrológia-történeti ismerettel, amelynek alapján értelmes magyarázatot kaphatnék arra vonatkozóan, hogy a Lilithet, mióta és minek az alapján tüntetik fel a horoszkópban, illetve, hogy milyen képletek alapján számolják ki közforgalomban levõ Lilith- táblázatokat, de arra rájöttem, hogy a Lilit annak az õssóvárságnak, annak a mindenkori "másra", a "másképp-re", a más-állapotra való õsi vágyódásnak az asztrológiai megfelelõje, amely az Abszolútumban gyökerezik, és amely az abszolútumot megzavarja az abszolút állapotában és arra készteti, hogy az abszolút állapoton kívüli állapotokra, élményekre sóvárogjon. Mivel ez az elsõ õserõ idézi elõ az õskáoszt, amely az abszolút létet is fenyegeti, arra készteti az abszolútumot, hogy teremtõ erõket hozzon létre magából amelyekkel a Teremtés aktusát elindítsa. - Így, a jelen idõben írva, mert a Teremtés nem csak valamikor a múltban történt, nem egy egyszeri múltbeli aktus, hanem egy állandó folyamat, amelyben az ember is részt vesz, ha akarja, ha nem, ha tud róla, ha nem, pontosan a benne is létezõ õssóvárgás hatására és az ugyancsak a benne is munkálkodó, a személyén keresztül megnyilvánuló õsi teremtõ képzeleten: az imaginációján keresztül. Így érvényesül rajtunk keresztül, a mi személyünk által is, az egyetemes tõrvény, amit a misztikusok a Mágia, a hermetikusok a Teremtés, vagy a Mentális tõrvényének neveznek. Annak a személynek, aki most elõször szembesül ezzel a döbbenetes - és elsõ hallásra hihetetlen - ténnyel, még nevetségesnek is hangzik az, hogy az élet és "az objektív világ" teremtésében õ is részt vesz Arról, hogy miképpen mûködik - bennünk és általunk is - a mágia tõrvénye, Az Egyetemes Tõrvényekrõl szóló tanulmányomban részletesen kifejtettem. Jelen írásomnak elsõsorban az imagináció - tisztítás a célja. Ugyanis a zavaros: homályos és tisztázatlan vágyaimmal és a zaklatott (ambícióim miatt feszült és félelmeim miatt szorongásos) lelkiállapotom által befolyásolt, állandóan és önkéntelenül mûködõ imaginációmmal olyan eseményeket: élethelyzeteket és egészségi (betegségi!) állapotokat idézek elõ az életembe és a biológiai szervezetembe, amelyeket nem szívesen viselek el! Ezért arra törekszem, hogy azáltal, hogy a személyi horoszkópom segítségével meghatározva a bennem levõ, rombolási és hamis információ-áramoltatási programok mûködését, azokat leleplezve semlegesítsem (feloldjam és megelõzzem azok negatív hatásait). A jelenlegihez hasonló írásaimmal pedig lehetõséget akarok nyújtani azok számára, akik rendelkeznek személyi horoszkóppal, hogy ugyanezt a belsõ tisztítást elvégezhessék. Mózes azt írja a Teremtés Könyvében (Vigyázat: a hely ahol le van írva nagyon fontos a mi szempontunk szerint, hiszen a Teremtés Könyve a Mágia könyve címét is viselhetné!), hogy mielõtt az Úr (vagyis az Õstörvény) Évát megteremtette volna, Ádám a Lilittel élt együtt a paradicsomban. Amennyiben rászoktatjuk magunkat arra, hogy a szent könyvek szövegeit ne a középkori skolasztika által kanonizált fantazmagóriák alapján értelmezzük és például az Éva elõtti Ádám fogalma alatt ne egy paradicsomi õslénnyel kéjelgõ magányos fiatalembert értsünk, hanem a még androgünoszi (két nemû) állapotban létezõ ember kauzális (paradicsomi) õsképét (ideáját), amely már nem Ádám Kadmon: Isten elsõ ideája, de még nem is a nemek szerint kettészakadt ember maszkulin ideája, akkor közelebb jutunk a saját Isteni eredetünkbõl következõ isteni természetünknek (valamint annak a zavarodott állapotának: az ördögi) a megértéséhez, mint ahogy a teológiai interpretációk azt lehetõvé teszik. Ha Ádám Kadmon a metafizikai értelmezés alapján nem más, mint Isten elsõ Ideája, vagyis a teremtés világa és a Teremtõ Abszolútum közötti, elsõ és végsõ szellemi-mágikus teremtõ idea, akkor Ádám és a Lilit, maga a teremtés elsõ megvalósulási formája: az elsõ szellemi lény õsideája (Ádám) és a benne - általa létesülõ örök sóvárgás a másra (Lilith), a másképp-létezésre: a megnyilvánulásra. Sõt, amennyiben a Lilit, az örök sóvárgást jelenti, azt a más-állapotra való õsi vágyakozást, amely a Teremtõ Abszolútumot arra késztette (készteti!), hogy megnyilatkozzon, akkor az Abszolútumnak a Lilit-állapota megelõzi az Ádám Kadmoni elsõ ideatikus megnyilatkozást. Ez az a bennünk is jelenlevõ abszolút sóvárgás, az õsi hiány - információ állapot az, az õs-szomjúság, amelyet egyes nyugati gondolkozók és a keleti misztikusok összetévesztenek magával az Õsi létforrással: az Abszolútummal (Nirvána) és azt állítják, hogy Isten az abszolút Semmi. Azt, hogy Isten maga a Meghatározhatatlan Semmi, annyira komolyan vették még a középkorban, hogy amikor a tudósok a légüres tér létrehozásával kezdtek foglalkozni és azzal kísérleteket végezni, a Klérus tiltakozott e szentségtörõ eljárások ellen, mondván, hogy ez Istennek a megbecstelenítése. Nem tudták ugyanis, hogy a légmentesített tér még nem egyenlõ állapot a semmi állapottal, ami egyébként sem létezik sem a fizikai világban, sem a metafizikai valóságban. Néhány évvel ezelõtt, ismerkedõ beszélgetést folytattam Magyarországon egy késõbb barátommá való személlyel. Ez a beszélgetés egyféle vizsgáztatás volt az õ részérõl, mivel õ csoportszervezõ volt egy közismert Rejki - mester által oktatott közösségben, amelynek én metafizika - asztrológia elõadásokat tartottam. Miután minden ismertebb misztikus dogmán és közhelyen végigzongorázva, az ismerkedési fázison túljutottunk, ismerõsöm feltette a teremtés aktusára vonatkozó kérdést: "- De a Teremtõ ezt miért tette?" - Mondom, hogy ezt nem egy rajtad, vagy rajtam kívülálló Valaki, vagy Valami tette önkényesen, és igazából mi mindannyian most is teremtünk, együtt és egyszerre, az egészen. - Jól van..., akkor Te miért tetted és miért teszed?" Nem tudtam válaszolni erre a kérdésre és zavaromban valami olyat mondtam, ami ellentétben állt azzal szellemiséggel, amelyre mindenkor igyekszem rávezetni a hallgatóimat: a kutatásra, a keresésre, a minden misztikus, vagy vallásos dogmák felbontására és gnoszeológiai vizsgálatára - értelmezésére. Azt mondtam nagy okosan, hogy ez a "miért" a teremtés örök titka, amire eddig még soha nem kapott választ senki sem. Hamvas Béla elment ugyan odáig a Scientia Sacra III. kötetében szereplõ, Az Androgünos címû esszéjében, hogy ezt a Teremtést visszavonandónak, mert korruptnak tartja, de amennyiben tényleg korrupt (kábulatban történt) is lenne az õsi-primer teremtési aktus, azt, hogy egyáltalán miért van, azt nem válaszolta meg maga Hamvas Béla sem. Medárda lányom születése után, miközben elõször fejtettem ki írásban az örökletes rombolási programok mûködésérõl szóló felfedezéseimet az elsõ lányunk, orvos- és komplikációmentes születése kapcsán, két és fél évre a Rejkis barátom szájából elhangzó sarokba szorító kérdés után, az abszolút (metafizikai) hiány-információ fogalmának felfedezésével és körülírásával, megválaszoltam a legeslegelsõ ontológiai kérdést anélkül, hogy ilyen nagy tettet akartam volna véghez vinni. Hamvas Béla szerint az intézményesült kereszténységnek az egész emberiséget katasztrófába sodró bûne az, hogy tûzzel-vassal tiltotta a szent szövegek gnosztikus értelmezését. Hamvasnak igaza van, mert ha a metafizikai- gnosztikus értelmezéseket nem cseréltük volna fel skolasztikus, majd tudományos értelmezésekkel, ma mind a Lilithrõl, mind az örökletes szellemi programokról többet tudna az emberiség és akkor nem zavartuk volna össze és nem tettük volna tönkre ilyen végzetesen a külsõ természetet és a belsõ szellemi természetünket oly annyira, hogy ma már a fûport és a virágpor is allergiát kiváltó ellenségünkké kiáltottuk ki, miközben a civilizációban élõ, és már újszülött koruktól agyongyógyszerezett fiatal lányok lassan - lassan elveszítik mind a magzatfoganási mind a természetes gyermekszülési képességüket. Ha a bennünk mindent összezavaró, állandóan a más - állapotra, másságra és ezáltal még az igazi párjukat megtaláló személyeknek a szexuális képzeletét is állandóan kísértõ, zavaró és felzaklató Lilinek a hatását egybevetjük és egybe értelmezzük a diszharmonikus Jupiteri és Neptunuszi elvhez kapcsolódó önkéntelen félrevezetésre: hazudozásra, árulásra, csalásra és öncsalásra: kábulásra, szédelgésre, az irracionális káprázat-gyártásra (külsõ ellenségekrõl való ködös fantáziálásra) és való késztetéseinket a Vénusz diszharmonikus fényszögei által jelzett öncélú szexuális kéjelgésre és kényelemre való vágyakozásainkkal, a diszharmonikus Merkúrhoz kapcsolódó, röghöz kötötten haszonelvû, tudományos spekulációk gyártására való késztetéseinkkel és a Szaturnuszhoz kapcsolódó hamis felelõsség-érzetünkkel (aggódás, sajnálkozás, stb.), a természet- és sors-ellenes biztonság- vágyunkkal, nem kell csodálkozzunk azon, hogy annyi szerencsétlenséget és nyomorúságot elõidézõ - védekezõ és jót akaró! - tettet hajtunk végre nap mint nap. Arról nem is beszélve, hogy a mágikus erejû zavaros életképzeletünk tudatos, de többnyire önkéntelen mûködtetésével mennyi betegséget és zavaros élet- helyzetet idézünk be magunknak. Ne gondoljunk másra, csak arra, hogy a Nap - Merkúr - Jupiter - diszharmonikus fényszög-együttessel és a Nap - Jupiter - Neptunusz alakzat által támadott Lilittel rendelkezõ személy, aki még nem rendelkezik önleleplezõ képességgel, mennyit ámítja magát napjában arról, hogy neki miért szükségszerû ezt és azt a csalást elkövetni, miközben a más nemû személyekkel való személytelen szexuális élvezet-vágya mozgatja õt majd minden tettében és gondolatában. Amit a Sors alakzatok jeleznek egy személyi horoszkópban, végeredményben, csak konkrét (megvalósulási életkörökre: életterületekre vonatkoztatott) részletes értelmezõdése annak, amit a Sárkányfarok által jelzett, anyai ági családi karmát (szellemi sors-programot) jelzõ Sárkány faroknak a jegy és házhelyzetébõl és a vele együtt álló bolygóknak, valamint a Napnak a jegy és házhelyzetébõl együttesen kiolvashatunk. A Sárkányfarok pozíciója, az anyai ági (nõi) õszülõknek a generációkon át fel nem oldott és az elfojtás által "megkövesedõ" szellem-zavarának a jellegérõl ad szimbolikus információkat a jegy- és házhelyzetével. Az, például, hogy az Én Sárkányfarkam a Rákban és a XII. házban, a zártságok, elkülönülések, illetve a sorsfeladatok (meditáció és kontempláció segítségével történõ) spirituális feloldási lehetõségének a házában áll az Uránusszal együtt, valamint az, hogy a Ráknak megfelelõ IV. házban és a Skorpióban található a Napom még három bolygóval együtt egyenesen utal arra, hogy nekem ebben, az itthoni zártságban, itt, ebben, a nem hivatalos kényszer-remeteség által szolgáltatott körülmények között, kell a végsõ sors problémáimat önmagamban elintéznem. De Emõkének is ott áll a Sárkányfarka a XII. ház életterületének a spirituális erõterében: a Halakban és a Ráknak megfelelõ IV. házban, ami ugyancsak arra utal, hogy õ sem léphet az anyai ágon örökölt nehéz sors-programjainak a feloldása és az önmegvalósítás terén elõre, amíg meg nem tanulja a szülõföldjének, valamint a saját otthona és családja által felvetett problémák kreatív kezelését, illetve amíg meg nem tanul kreatív lénnyé válni, amíg meg nem tanulja a teremtõ képzelõ-erejét pozitívan használni az otthon és a család harmonikus egysége fenntartása érdekében és a szülõföld körülményei között. Egyszerûen klasszikus asztrológiai tévedés volt részünkrõl külföldön keresni a boldogulásunkat ilyen korai családalakítási fázisban. Nem a téma közismert mivolta miatt, hanem amiatt írtam azt, hogy klasszikus asztrológiai tévedés, mert a sors-könnyítési lehetõségeket fürkészõ, késõ ókori és középkori hagyományokra alapozó, klasszikus asztrológia gyakorlatában áll a sors-gócoknak, a sors nehézségeknek a kikerülését célzó tanácsadás, ami összhangban áll ugyan a modern gazdasági és politikai ideológiákkal, de teljesen szemben áll például a Jézus által tanított alapeszmékkel. ("Aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt.")  

TOVÁBB

A Titok c. filmrõl tárgyilagosan
Kozma Szilárd: „A titok”-ról komolyan. (Rész a Harmónia törvénye c. tanulmányból)       E törvény kapcsán és a Teremtés-Mágia törvénye kapcsán is szóba került, a mágikus úton történõ könnyû és gyors meggazdagodási, és más, ugyancsak mágikus úton, de legalább is misztikus úton történõ boldogságszerzési lehetõségrõl szóló Titok címû, bestseller-lista vezetõ film, amelyben e két törvénynek az összemosásából, a szerzõk létrehozták a Vonzás törvényét és akként beszélnek róluk. Azzal együtt, hogy el kell ismernem azt, hogy sok metafizikai igazságra ráhibáznak a szerzõk, azt is meg kell jegyeznem, hogy az ok, amiért mindazok, akik e filmet megnézték (És elgondolásom szerint ezeknek a száma rengeteg, talán milliárdos nagyságú is lehet!), nem gazdagodtak meg, nem lett a szerzõkéhez hasonlatos szép és tágas háza, álom-autója, és nem találták meg a lelki társukat stb., nem más, mint az, hogy a film szerzõi semmit nem tudnak mindarról, amit a fentiekben írtam. Ti., hogy attól még nem emelkedik jelentõsen és az össz-személyiségem szintjén a vibrációs állapotom, ha reggelétõl estig mind csak kacarászok és mosolygok máris-üdvözülten, hanem a legtöbbünknek olyan, egyenesen utált életfeladatokat is fel kell vállalni és be kell teljesíteni, amihez, éppen az illetõ létkõrben érvényesülõ nehéz karmája miatt, nem csak, hogy semmi kedve nincs, de egyenesen iszonyodik tõle, mint egyesek pl. a harci szituációk, és a személyi konfliktusok felvállalását, mások a családanyai, vagy családapai szerep- és gyermekvállalást, mások a testi munkát és ismét mások ennek az ellenkezõjét: a nagy koncentrációt, fegyelmezettséget és helytállást igénylõ felelõsségvállalást, vagy a pénzbírsággal, esetleg vagyon- és szabadságvesztéssel járó gazdasági tranzakciók véghezvitelét. – Mindenkinek a horoszkópjából kiolvasható karmája szerint. És ha ezt az egyéni karmáját nem vállalják fel, mind erõltethetik magukra a vidámságot és a jó érzést az emberek és álmodozhatnak reggeltõl estig a meggazdagodásról, vagy a párkapcsolati boldogságról, mert a „Titok” tudása minden ilyen esetben csõdöt fog mondani. – Mint ahogy csõdöt is mondott azok 95 százalékánál, akik a Sykret c. filmet, akár többször is megnézték. Figyelem: nem azt mondom, hogy a szerzõknek nincs abban igaza, hogy a búskomorság és a pesszimizmus és az öncélú szkepticizmus, akárcsak az irigység és az agresszió, vagy a csalás sors- következménye negatív, hanem azt, hogy az „érezd jól magad”-ra és a reggeltõl estig való képzelõdésre vonatkozó „misztikus” tanács betartása, önmagában még koránt sem fog hozni mindenkinél (Az esetek 95 – 98 százalékéban!) pozitív eredményeket. Párommal utána néztünk, hogy a szerzõk, akik azt állítják, hogy a „titok” használatával gazdagodtak meg, hogyan tudták ezt elérni. Nos, a dolog roppant egyszerû: ugyanúgy mint Jose Silva és az agykontroll-oktatók: olyan eleve „sikerre ítélt” könyveket írtak és írnak, illetve olyan népszerû, „gazdagodj meg könnyen és gyorsan” – jellegû tanfolyamokat tartanak, amelyekre mindenki, akinek gõze nincs a fent leírtakról szívesen és naivan „befizet”. 

TOVÁBB

Az ontológiai félelem hasznáról
Kozma Szilárd:   Az Ontológiai Félelem funkciójáról és nagyon-nagy hasznáról!             Motto: Ha nem lenne amitől félni, az asztrológiára semmi szükség                        nem lenne, de nem lenne szükség magára az életre sem.   Amennyiben nem csak a Teremtőnek, hanem a teremtőt és a teremtést megelőző, egyetemes Létzavarnak (A Lilith által okozott káosznak, tehát annak az ellentmondásos és ellentétes késztetéseket tartalmazó állapotnak, ami egyesekben közülünk pl. önelveszejtési, vagy kábulat-vágyakat és önromboló irracionális feszültségeket okoz.), illetve, amennyiben ezen ontológiai zavar egy bizonyos részének (színezetének) a megtestesülései vagyunk (Amely kauzális zavarnak a meghaladása érdekében válik teremtővé az Abszolútum is!) -, és amely zavart és kauzális haragot pl. önkéntelenül és öntudatlanul megidéz a bennünk levő Teremtői emlékezet, akkor logikus, hogy van alapja az un. irracionális félelmeinknek is.     Hiszen ez a sugallat szerű ontológiai félelem, amely azt hivatott szolgálni, hogy végezzük el becsületesen a dolgunkat a földön, vagyis tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a maximális kiegyenlítődési – megváltódási képességünket elérjük, akárcsak a halál-félelem is pl., belénk van építve, belénk van kódolva.     Nem kell engedni a misztikus bakugrások (Pl. Zen Buddhizmus) csábításának! A föld és a fizikai dimenzió és az anyagi állapot (Ami egyáltalán nem illúzió, mint ahogy azt egyes  hindu és buddhista bölcseletek állítják!) egy olyan, különleges tulajdonságokkal rendelkező szakrális hely és állapot, ahol és amelyben az ős zavarok, az anyagban megszilárdulva jelennek meg, tehát konkrét anyagi formákká válva, felszínre jutnak, egyértelmű és határozott formát nyernek és ez lehetővé teszi a pontos megismerésüket és ez által a kiegyenlítődésüket.     Az általános emberi, és a személyes egyedi életfeladatok éppen a bennünk levő, az általunk (személyi karakterünk által) megtestesített személyi őszavar (őskábulat, ős gonosz) és a teremtő erőknek a kiegyenlítődési lehetőségét jelentik. Ritka, de van olyan eset, hogy valakinek az egyik legszélesebb (- több bolygós!) és legfontosabb életfeladata a remetéskedés (XII. házban álló négy, vagy öt bolygó...) és a szülői állapot, az anyaság, vagy az apaság és a családanyai, vagy a családapai szerepkör (negatív Hold és Szaturnusz a XII. házban álló bolygók között) útján történő felismerése és feloldási – kiegyenlítési lehetősége az illető személy által megtestesített (veszélyes) ősi zavar-résznek. Amennyiben ez a személy, még harmincöt éves korában is ide – oda nyüzsög és nem csak, hogy nem tud önmagában és egy helyben huzamosan meglenni, a félelem az éberséget szolgálja tehát, ezért csak nyugodtan féljen, hogy nem végzi el a dolgát ahelyett, hogy azzal ámítaná magát, hogy nincs amitől félni. Egyébként az ön konstellációja a pánikosoké, ami abból a félelemből ered, hogy nem végzik, nem végezhetik el az életfeladataikat. (Pl. a házassággal járó nehézségek és személyi konfliktusok miatt, kényelemből elválik valaki attól a személytől, aki az ő tökéletes "provokátora" a tudattalanjában lapuló zavarok és feszültségek kibányászására. Vagy a gyermekgondozással és gyermekneveléssel járó nehézségek miatt nem vállalni csak esetleg egyetlen gyermeket, vagy a másik szülőtől ürügyként elhagyni és ezen az okon a gyermekekért való közvetlen felelősségektől megszabadulni.)      Nem célravezető tehát ettől az un. Isten által belénk programozott, kötelesség-mulasztás miatti félelemtől, tudat-módosító pszichiátriai gyógyszerek, vagy más önámító eszközök és módszerek segítségével, akár misztikus spekuláció útján, a felelősségektől és az éberségtől megszabadulni!     

TOVÁBB

Zámbó Jimy korai halálának igazi okai
 Nem a 2001. II. 02.-i katasztrofa-konstelláció ítélte halálra Zámbó Jimmyt!       A nem prognosztikai célból - és így a fényszögek megfelelõen tágított tûrési értékekével elkészített Napház horoszkópból, illetve annak a használható - és megbízható! - elemeibõl (A feltételezett  Aszcendenssel és a bolygók feltételezett házpozíciójával kapcsolatos találgatásokat félretéve tehát.) világosan kiolvasható a Zámbó Imrének született személy csak annyiban volt korai halálra ítélve a sorsa, illetve a 2001 jan. 2. -i konstelláció által, amennyiben õ, az énekesi képességekkel született személy, elítélte magát nem csak azáltal, hogy a Neptun által támadott  Mars - Szaturnusz együttállásából kiolvasható agresszív fantáziálási késztetéseinek a hatására egy végsõ soron gyilkolásra szánt eszközt (pisztolyt!) vásárolt magának.    Z.Jimmy elítélte magát olyan színpad-mûvészként is, aki az Oroszlánban álló, többek között a Napjától és a Holdjától is, összesen öt negatív fényszöget kapó Uránuszával állandóan újabb és újabb sikerekre szomjazott, és aki a saját “királyi” mivoltától megittasodva, nem volt képes kacagni a saját esendõ mivolta és a képességei közötti ellentéteken. (nem bírta elviselni a róla szóló vicceket.) És ez, az esendõ mivolta, a horoszkóp tükrében, nem csak önmagára nézve, hanem a közvetlen (családi) közösségére nézve is, igencsak veszélyes kirobbanásokra képes személyiséget jelentett.     Ugyanis, a Z.J. Napja a Bak 29,36 fokán áll, ami határozottan azt jelenti, hogy õ valójában, illetve még az un. nyers személye mélyrétegeiben sem volt az a türelmes Bak, akinek talán kívülrõl látszott, mivel itt már a Vízöntõ minimum 45 százalékban és egyértelmûen érezteti a hatását! Az ilyen határterületeken ugyanis a jegyek „átfolynak” egyik a másikba, kölcsönösen átszínezik egyik a mást. (Hiszen a napjegyek 3O fokos beosztása konvencionális és nem csak, hogy nincsenek kínai válaszfalak a konstellációk között, de az általuk megtestesített spirituális energetikai terek között, metafizikai szinten, még amúgy sem léteznek ezek a határok.) Ez önmagában még nem jelentett volna problémát, csakhogy a tudattalan természete mélyrétegeiben robbanó-sistergõ Vízöntõi elemekkel keveredett, felszíni látszatok szerint nyugodt, megfontolt, szívós, kitartó, következetes és a problémáit magában feldolgozó Bak természet, még annál is inkább az ellentmondásos, következetlen, rejtetten lázadó és ritkán, de veszélyesen dühöngõ Vízöntõi szellem felé hajlott a tudattalan világa mélyrétegeiben, mivel a Bak végén álló Napja együtt állt a Vízöntõ elején álló Holddal. Vízöntõ szellemiségre utalt az a ritka-széles skála is, amelyen Jimmy énekelni volt képes.     Ez, a felszínen rejtett vízöntõi tartalmakkal telített lélek, a tudattalanja (rejtett személyisége) mély rétegeiben “elveszejtõ és önromboló módon” diszharmonikusan (negatívan) viszonyult még a saját mûvészi képességeihez is! Ez, a mûvészi hiteltelenség érzetébõl, illetve a belsõ bizonytalanságból is következõ önutálat, a Nap-Hold bolygópárosnak a Neptun-Jupiter bolygópárossal alkotott kvadrát-rendszerbõl (negatív tulajdonságokra, feszültségekre és egymással kibékíthetetlen lelki - szellemi ellentmondásokra utaló, negatív fényszög- együttesbõl) egyértelmûen kiolvasható. A nyers személyi- tudatnak (az Ego-nak) a negatív viszonya a rendkívüli éneklõi képességekhez, két végletben nyilvánul meg: mikor nem bírja elviselni és belül lázad amiatt, hogy ezek a rendkívüli képességek õt egy más személlyé változtatják és egy más személyi szerepkörben tartják, mind akinek és aminek normális körülmények között lennie kellene a mindennapi valóságban, mikor teljesen eltompítja az egészséges önkritikáját, a józan ítéletét, illetve az önértékelési képességét és önmagát a “felsõbbrendûségi komplexusokig” elmenõen önimádóvá teszi.                                                               

TOVÁBB

A Karma és az Ördöngõs misztikusok
    Látnokok és sugallat-hallgatók szellemi és erkölcsi magasrendûségérõl, avagy a realitásérzék elvesztésének az okai és következményei   (Adalék a Spirituális Tisztánlátás c. interjú-tanulmányomhoz)           Nem csak magánemberi, de gyakorló asztrológusi tapasztalatom is az, hogy azok a személyek, akik az átlagnál érzékenyebbek mind a külsõ benyomásokra, mind a saját szellemi – lelki jelenségeiknek a jelentéseire és reakcióira, azok tehát, akiknek idõnként, un. látomásaik vannak, ahelyett, hogy minél pontosabb és gyakorlatilag is értelmezhetõ és megvalósítható jelentéstartalmakat keressenek ezekre a szimbolikus figyelmeztetésekre, inkább megtoldják azokat egy-egy kisebb, nagyobb fantázia-adalékkal az általuk „látottakat”. Ahelyett tehát, hogy arra vigyáznának, hogy lehetõleg minél hitelesebb legyen a „közvetítésük”, illetve, minél nagyobb tényleges haszna legyen e képességüknek, ha nem másoknak, akkor legalább saját maguknak. Egyszóval azt tapasztaltam, hogy a rendkívüli érzékenységgel bíró személyek, egyúttal rendkívülien hajlamosak arra, és idõ teltével egyre jobban kezdenek érteni ahhoz is, hogy mind önmagukat, mind a környezetüket mesterien ámítsák és becsapják a látomásaikról szóló "tudósításaikkal".     Másfelõl, asztrológusként azt is megfigyeltem és megtapasztaltam(!), hogy az ilyen túlvilági információ- befogására érzékeny személyek, általában nehezebb és terheltebb karmikus meghatározottsággal rendelkeznek az átlagnál, és  azok a sugallatok, amelyeket õk a „túlvilágról” kapnak, sõt: azok a bizonyos misztikus hangok, amelyeket „belülrõl” hallanak - A patetikusan megható, pozitív bibliai példákkal ellentétben, amikor a Bibliai hõsök ezen hangok hatására nagyszerû tetteket hajtanak végre, illetve korukat meghaladó magas erkölcsi magatartásról tesznek tanúságot (Loth, Noé, József, stb.)  - nem mások, mint e „misztikus” személyek horoszkópjából kiolvasható, negatív karmikus programjaiknak – negatív karmikus meghatározódásaiknak – az un. „kihangosításai”.       Ezek a, többnyire valamely vallási személynek közléseként „lehallgatott" túlvilági üzenetek (Keresztényeknél: Szûz Mária, Jézus, valamely Angyal, vagy arkangyal, valamely népszerûbb Szent, stb.) általában olyan irracionális tettekre sarkalják a kútfõiket (a „tulajdonosaikat”), amelyek megfelelnek annak a spirituális szempontból téves, vagy hibás mentalitásnak, amely a horoszkópjuk karmikus vizsgálatából is kiolvasható.       Több esetben is találkoztam olyan hangokat halló és misztikus dolgokat látó személyekkel (És vigyázat: gyermekekkel!), akinek ez a misztikus belsõ hang, vagy az általuk érzékelt külsõ szellem azt mondta, hogy romboljon szét valamit, ami számára, vagy a családtagjai számára nagyon kedves, vagy nagyon fontos, vagy éppenséggel azt, hogy legyen öngyilkos (Szökjön ki az ablakon, vagy akassza fel magát, stb.), vagy ölje meg a szüleit, vagy a testvéreit. (Nagyon közel álló, metafizikával foglalkozó, komoly barátaim esetében is megtörtént!) Az utóbbi esetben, természetesen a Skorpióban, a Rákban, vagy a Halakban vagy minimum a IV., a VIII., vagy a XII. házak valamelyikében álló Lilith is megjelent a horoszkópokban. Még a mi, mindenféle misztifikáció kizárása szempontjából is figyelmesen nevelt, 1O éves Medárdánkkal is elbeszélgetett néha napján két ideje korán (fiatal korban) elhalt, és magukat a nagy szobánk balkon felõli sarkában befészkelõ, „ártatlan” személynek a lelke. És ezzel nem is volt semmi baj addig, amíg a feleségem 2OO8-as évi családrombolási ámokfutása közepén, a Szilárd és Anna (Így hívták állítólag a kis ártatlanokat) nevû szellemek, arra nem kezdték buzdítani a XII. horoszkópházban álló Mérleggel és a Halakban álló Sárkányfarokkal rendelkezõ Medárdánkat, akinek a teljesen negatív Marsa, együtt áll az édesanyja Marsával, és akinek négy bolygója áll a Rákban, vagyis, ugyanott, ahol a családromboló édesanyának a VIII. házi Lilithje áll, hogy, szó szerint: „nyírja ki a testvéreit”!               

TOVÁBB

Csernus Imréről
  Mivel ez egyik régi barátom valósággal belezúgott Csernus Imre doki tudományába (De szerintem csak az ötös házában található pozitívan fényszögelt három bolygója által jelzett, rendkívüli – tagikus! - színészi szuggesztiós erejébe!) az utóbbi napokban – hetekben több olyan youtube-kisfilmet is megnéztem, amelyen ő szerepelt. – A szerepelt kifejezést sem véletlenül írtam, mert az amit ő végez (legalább is ezeken a kisfilmeken), az operai nagyjelenet-előadások sorozata, semmi köze nincs a gyógyításhoz. Miután, ez az abszolút színészi tehetsége és játék-szenvedélye valósággal mellbe vert, és a szintén erős, de hamis Skorpióságot is egyre jobban kezdtem érzékelni a szellemében, valamint azt is jól láttam már, hogy tudattalanul fél teljes és egészséges családot alapítani, a régi barátomnak - aki személyesen is megkereste több alkalommal is a vele egy idős média-sztár pszichiátert - abból a meggondolkoztató híréből kiindulva, hogy Csernust harmadik felesége és ezzel egyben, az ötödik általa abszolút komolynak képzelt élettársa is elhagyta, előbb, a hetes házba akartam nyomni vagy a Lilithjét, vagy a négy Halak bolygóját, de úgy nem tetszett a képlet, mert a többi motívum ezzel egyáltalán nem került a helyére. Hirtelen ötlettől indítatva tehát, fogtam a négy darab Halak-bolygóját és bepakoltam az ötös házba, úgy, hogy Skorpióban lehessen az Ascendense. Gyerekek: nézzétek meg: minden passzol. Kiváltképp a blokkolt Skorpió-szimata, aminek köszönhetően soha nem képes megérezni a nyilvánvaló igazságot, ami ott lebeg az orra előtt, valahányszor a szerencsétlen pácienseit analizálja.

TOVÁBB

Tőkés László felesége válási erkölcseről
Tőkés Edit válási erkölcsi alapjairól
      Mivel (Nagybányai) főiskolás koromban lehetőségem volt a szó szoros értelmében is, egészen közelről megismerni Tőkés László volt-feleségét, Joó Editnek a párkapcsolati hűséggel kapcsolatos moralitását, szerintem teljesen világos, hogy az általa hangoztatott, férjével szembeni szégyentelen vádak egyáltalán nem igazak, mindamellett, hogy e vádaknak két igen erős logikai buktatója van az én pragmatikus látószögemben. Az egyik kétségkívül az, hogy az elképesztő számú és intenzitású politikai tevékenységek következtében a fáradságtól néha még a székelyföldi autonómia-konferenciákon is, az első sorban el-elszundikáló Tőkés Lászlónak ilyen „Clintonozásokra” gyakorlatilag egy perc sem áll a rendelkezésére, hogy a Fehérházbeli ovális szoba biztonságának a hiányáról ne is beszéljünk! A második buktató kétség kívül az, hogy azokban az Edit által „csalásosnak” hazudott időkben, amikor ezek a csalások állítólag megtörténtek, mind a SRI, mind a nacionalista román sajtó, és mind a bulvársajtó is folyton a nyomában volt Tőkésnek, teljességgel ki van az zárva tehát, hogy ő kereshette volna fel titokban ezeket, az Edit hazudozásaiban szereplő, és a férjével való szerelmi légyottozásra hajló hölgyeket. Ami a Tőkés László lelkészi hivatalának (vagy politikai irodájának?) az asztalán történt, „félreérthetetlen pózban” való feleségi rajtakapást illeti, nos, nem csak hogy nem nézem én azt ki Lászlóból, hogy ide vetemedjék, de még az én - nem is olyan rég óta az otthoni biztonsághoz szelídült -, szexuális túlfűtöttségemmel sem gondoltam azt soha, hogy az ilyen szexuális közösülés hozzám méltó lenne, vagy, hogy az egyáltalán még élvezetes is lehetne.                                                       

TOVÁBB