Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Cookie-kezelési tájékoztató
Ontológiai sértettségi karma

AZ UN. ONTOLÓGIAI SÉRTETTSÉGRŐL

 


(avagy: a néha kívül is – tehát a „valósnak” nevezett anyagi történések szintjén is - megjelenő mentális és képzeleti (belső) háborúink és az, azok által okozott, ugyancsak mentális jellegű  betegségek, meg a szívünkkel és a vérünkkel kapcsolatos betegségek megelőzési, elkerülési- és feloldási lehetőségéről)


Amikor Nagy Sándor a Makedoniában verbuvált első csapata élén - Amely csapat később a világhódító seregének e magját képezte...-, betört Athénba, mindenki jajveszékelni, meg nyüzsögni és menteni -menekülni kezdett, kivéve a hordóban lakó Diogenészt. Ám ő sem maradt tétlen. Fogta magát és elkezdte a hordóját jobbról balra gurítani, le és fel az utcán, tíz lépés előre, tíz lépés vissza. Abszolút pontosan kimérve.
- Mit csinálsz te Bolond? Kérdezték a józan eszüket menekülés közben is megtartó, Athéni polgárok.
- Valamiért úgy rohangásztok itt össze - vissza, hát én sem ülhetek tétlenül, volt a belső világosságot kutató mysztész ugyancsak "logikus" válasza.
Számára legalább is, teljesen világos volt, hogy ez a legbölcsebb dolog a világon, amit tehetett abban a helyzetben.
................................................................................................................................
Aztán, mikor úgy vélte, hogy befejezte a munkát és a hordóját a szokott helyére rögzítette, lefeküdt eléje sütkérezni a napon.
Ám Nagy Sándor, aki a tanítómestere által, Arisztotelész által ismerte a Diogenész tanításait, mindenáron akart találkozni vele és "felkereste" a hordójánál. Miután tiszteletteljesen köszöntötte, azt mondta neki, hogy kérjen tőle bármit, mert megadja - megteszi,, bármit is kérne”.
Diogenész ugyancsak udvarias jóindulattal köszöntötte és bölcs kíváncsisággal rá kérdezett, hogy tényleg tartja magát szavához a hódító?
-Tényleg, felelte az.
-Akkor állj egy kicsit odébb, mert el veszed előlem a napot.”
És a világhódító odébb állt…

Vajon mit tudott mást és jobbat mint a makedón hóditok elől menekülő kortársai (Az Athéniak), a közöttük korábban lámpással az igaz embert kereső (És az állítása szerint ilyet sehol nem találó.) beavatott Diogenész? Vajon azt-e, amit mi is kezdünk végre megérteni a majdnem egy éve zajló „testvéri” ukrán - orosz-háború” szörnyűségeit egészen vész-közelből látva? Ti., hogy a „Zsák megtalálja a Foltját” nevű Egyetemes Törvény alapján, vagyis a Rezonancia és a Vonzás ET. alapján, valamint a Kiegyenlítődés, na meg persze: a Karma törvénye alapján, vagyis, a Hatás és a Visszahatás ET. alapján, azok a személyek keverednek háborúba, vagyis azoknak kell elszenvedni bármilyen (Pl. a saját tudatukban – lelkükben folyó!) háborúk káros és romboló következményét, akik valamiféle, nyílt, vagy rejtett sértettséggel élnek a lelkükben. (Az Ukrán háború a példájában, az 19991-ben Ukrajnának eladott és az ukrán fasiszták által évtizedeken át zaklatott és meghurcolt „ukrajnai oroszok” lelki háborúja az Ukránokkal szemben, majd az azok kiszabadítása ürügyén letiport ukránok lelki háborúja az „agresszor”, vagyis: a viszont-agresszor oroszokkal szemben.) De jó példát szolgáltatnak erre, azok az önkéntesek is, akik Ukrajnába utaznak harcolni az orosz hadsereg ellen és állítólag „személyesen” is, „a gonosz Putyin” elnök ellen.
Nem minden esetben kalandorok ezek, tehát nem minden esetben olyan személyek ezek az önkéntes fegyverropogtatók, akik a közmondás szerint, mindössze nem férnek a bőrükben. De nem is feltétlenül galamb lelkű humanisták, akik mindössze a világszerte ismert ukrán maffiát kitermelő  – tudjuk, mennyire…- szelíd és teljesen ártatlan ukrán nép megsegítése érdekében akarnak hirtelen fegyvert fogni a-, persze, hogy „gonosz” oroszok ellen. Mondják hogy, a nemi szervével valamikor elképesztő zongorázó mutatványokat is előadni képes, és hirtelen 1,5 milliárd dollárral meggazdagodott, de teljesen ártatlan ukrán államelnök (Zselenszky) meghívására mennek harcolni „az igazságért”. Jó vicc… Ezek az agressziójukat mikor üzletbe bocsátó, mikor azt akár „önkéntesen” is kiélni vágyó emberek már a születésüktől fogva, vagyis úgymond ontológiailag sértettek… (Akárcsak a velem és pl. a magyar agykontrollos szellemi vezér: dr. Domján Lászlóval egy idős Putyin elnök is, aki szintén a Kígyó évében született mint mi, de akiknek a Sárkányfarka az Oroszlánban található. Vagy akárcsak az interneten egyre sátánibb és szánalmasan nevetséges szózatokat fröcsögő Zselinszky ukrán állam-elnök, akinek egyenesen az Oroszlánban van a Lilithje!)

 

 

 

 

 


 

 

TOVÁBB

Az igazi és tartós gyógyítás csak a karma-oldás lehet

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus:

 

Amennyiben az egészségesen született gyermekeknél, már gyermekkorban is felmerülnek súlyosabb (pl. krónikus) betegségek és balesetek, tudni kell, hogy:

a betegségek gyermekkorban, a gyermekek 15 - 16 éves koráig, kimondottan az anya karmájának az oldatlanságából, vagyis az anya karmikus okok miatti feszültségeiből és tehát, annak a lelki - szellemi zavarosságából, zavarodottságából, feszültségeiből (Félelmeiből, szorongásaiból, haragvásaiból, gyűlöletéből) és az annak megfelelő belső egyensúlytalanságából - diszharmóniájából, illetve az előbbiek által létrehozott negatív energiáknak a gyermekhez való átkerülése miatt keletkeznek. [/b]

Fiatal felnőtt korban - ha máris jelentkeznek - akkor a személyi karma intenzív (negatív!) átéléséből, 42 éves kor után, de még inkább 56 éves kor után meg, az előbbiek mellett, vagy anélkül is, de a karma oldatlanságából, illetve az egész élet hiábavalóságából, az élet- realizáció hiányából és az ez miatti csőd-tudatból, keletkeznek.


Lényeg szerint, a spirituális tudatossággal rendelkező személyeknek nem gyógyítani kell tehát (Persze, attól még lehet, sőt: mind a sürgősségi ellátás, mind a nehéz helyzetek orvosi is természetgyógyászi megoldása nagyon fontos, de ...), hanem a karma-oldáshoz segíteni, az oda vezető utat és lehetőségeket, illetve szükségeket és feladatokat megmutatni. Az igazi és tartós és végleges gyógyítás ugyanis, csakis az öngyógyítás lehet! Ez viszont csakis a karma-oldás következménye. 

Ebből a szempontból viszont az un. szerelmi - szexuális jellegű karmával (Mérleg - Skorpió - halak jellegű karmák) rendelkező személyek hátrányban vannak, mert az ő egészségük, illetve gyógyulásuk attól is függ, tehát annak is a függvénye, hogy a párjuk - élettársuk hajlandó-e a saját személyi karmáját feloldani (Ami nem mindig és főként nem szükségszerűen párkapcsolati - szerelmi karma.)és ez által magát a párkapcsolati boldogságra is, minél nagyobb mértékben alkalmassá tenni?

A két oldalú nagy misztikus hazugság tehát, ami egyrészt azt állítja, hogy egy nagy misztikus lényegében egységben vagyunk az egészen és tehát ostobaság annyit vitatkozni, veszekedni, haragudni és neheztelni..., és mindössze csak a "szeressük egymást gyerekek..." c. giccses dalszövegnek az eszméjét kell követni és minél nagyobb átadással (és önfeladással...) megélni, másrészt, hogy mindenki csak egyedül játszik és mindenért, ami vele történik egyedül csak ő maga az okozó és a felelős, és ami az áldozat hibáztatásának az aljas magatartásához is, de legalább is, a közömbösséghez is, képes vezetni egyeseket, ebben és ez által a tény által is lelepleződik.

TOVÁBB

A végzetesen furfangos árnyék énről még egyszer

Kozma Szilárd karmasztrológus közlése:
 

Kozma Szilárd – Sike Sára – Nagy Annamária:

Többet a kegyetlenül veszélyes, élet- és sorsrontó árnyék-énről

 

Általában az Ikrek és a Szűz- karmával rendelkező személyeknek van egy ( a legtöbb esetben még maguk elől is) elrejtett, eltitkolt énjük (megváltásellenes gondolatokat gyártó és sugalló hamis öntudati központjuk), amelyik a tudattalan mélységeiből manipulálja, irányítja őt. Ráadásul úgy terelgeti és vezeti az orránál fogva a „gazdáját”, hogy annak fogalma sincs arról, hogy ezek a kivülállók számára esetleg nevetséges ambíciók,  obstrukciós sugallatok, irracionális félelmek, és homályos iszonyatok igazából nem az övéi, nem a nappali éber tudata, az erkölcsi gondolkozása által létrehozott saját gondolatai, hanem egy, a morális gondolkozásától idegen, az ő javát – A tényleges boldogulását, egészségétés ezáltal a megváltását és - semmiképpen nem szolgáló, a karmájának az esszenciáját képező, negatív szellemi sugallat hatására fogadja be azokat az éber gondolataiban, érzéseiben, mintha azok ténylegesen is, a pozitív öntudatához is hozzátartoznának. Ezt a tudattalanunkból érkező és a tudatinkban is rejtőzködő szellemi ikertestvért leleplezni igen nehéz. Nagyon ébernek kell lenni, hiszen ez a második gondolati központunk, a karmikus, negatív meghatározódásokat éppen a tudattalanunkban levő sugallat szerű negativ karmikus készetéseket ki- és felhasználva tudja irányítani a gazdát, így annak nehéz a józan eszére, a nappali tudatos énjére hallgatni (még akkor is, ha amúgy akarna, szeretne).

    A pozitív belső átalakulási munkának csak nagyon sokára látszik meg az eredménye, és az árnyék-én az azonnali eredmények elmaradásakor, azonnal “lobbizni” kezd a személyi tudaton belül, hogy jobb, ha a gazda nem is törekszik a változásra, mert úgy sem lehet azt elérni, vagy úgysincs annak semmi komoly értelme. Nagy éberségre van szükség ahhoz, hogy ezt a hangot felismerje, és tudatosítsa, hogy ez valójában nem ő, nem tartozik hozzá, bármennyire is ezt a látszatot próbálja kelteni a folyton duruzsoló árnyék-én.

 

 

TOVÁBB

Karma-oldás a Tarottal való sorselemzés segítségével

Kozma Szilárd:

 

A Tarottal való sorshelyzet-elemzés, mint sors-rendezési alkímiai művelet

(A kelta kereszttel történő sorselemzés logikája)

 

   Amiként a cím is mutatja, reális (metafizikai) alapja és funkciója szerint, a Tarot egy személyes sors-beavatási (esetünkben önbeavatási) képi jelrendszer. Az aktuális sorshelyzetünkre, pillanatnyi sorsállapotunkra vonatkozó szimbolikus információt (jeleket és jelzéseket) tulajdonképpen állandóan és folyamatosan kapunk a környezetükből, de azt, azokat nem vagyunk képesek helyesen értelmezni, mivel nem ismerjük az események és az élethelyzetek szellemi - spirituális szimbolikus jelentéstartalmát. Sőt: mivel az ember csak kivételes esetekben ismeri fel az élete eredeti rendeltetésének (az élete és a sorsa értelmének) a logikáját: a földi és az egyetemes megváltásban való (mindenki számára úgymond kötelező!) részvétel logikáját, a jelértelmezései megragadnak a félrevezető és nevetséges népi, vagy a szubjektív babonák szintjén. A környezeti jelekből, a legjobb esetben is szerencsés, vagy szerencsétlen sorshelyzetekre vonatkozó információt igyekszik kiolvasni, holott az élete ősi rendeltetés: a megváltás megvalósításának a logikája ab ovo kizárja a szerencse, vagy szerencse-hiány, a kedvező, vagy kedvezőtlen sorshelyzetek lehetőségét, amiként azt Jézus is tanította: Kizárt dolog, hogy bármiféle pozitív törekvéssel, a külső és belső harmonizációra való folytonos törekvések nélkül, egészségesek és boldogak lehessünk. Kizárt, hogy a megváltás eszméje melletti teljes elköteleződés nélkül, vagyis mindennapi áldozathozatal nélkül, meg lehessen nyerni az életet.

    A sorshelyzetünkre, sorsállapotunkra utaló jelek tehát állandóan jelen vannak az életünkben, éppen hogy ki nem szúrják a szemüket, de a szerencsébe sors-protekcióba, isteni protekcióba), illetve a szerencsétlenségbe (Isten előtti kegyvesztett állapot lehetőségébe) vetett babonás hitünk megakadályoz abban, hogy helyesen tudjuk azokat értelmezni. Pedig a Megfelelés törvénye szerint, vagyis az Analógia törvénye szerint az anyagi világ és annak az eseményei tökéletesen tükrözi a szellemi történéseket: "Ami lent van ugyanaz, mint ami fent van." - Hermész Triszmegisztosz Smaragd Táblája e tekintetben egyértelműen és világosan beszél. ("Való, hazugság nélküli, biztos és igaz.") Mert ha tovább gondoljuk a Hermészi mondatot, azonnal kiderül, hogy nem csak az, ami fent van, áll szellemi - spirituális lényege szempontjából analogikus kapcsolatban azzal, ami fent van, hanem a külső (környezetünk) és a belső világunk (lelkünk, szellemünk) is, lényegi (spirituális) kapcsolatban áll egymással. Amennyiben az idő mennyiségi folyását jelző órámmal kapcsolatosan ér (látszatra persze, véletlenül) valamilyen károsodás: elvesztettem, ellopták vagy annyira megütöttem, hogy meg kell javítani, biztos lehetek abban, hogy nem jó időben vittem véghez, hogy nem jókor tettem meg valamit. Türelmetlenségemben elsiettem, vagy bizonytalankodásom, bátortalanságom következtében, túl későn tettem meg azt, aminek meg lett volna a maga minőségi ideje. Nem figyeltem az idő minőségére tehát és ez által, nem a kellő időben lépve, hirtelenül, vagy megkésve cselekedve, megsértettem a Ciklus és a Ritmus törvényét.

    Semmi nem történik tehát véletlenül sem bennünk, sem körülöttünk, életünk minden egyes mozzanatának, minden eseménynek meg van a maga spirituális jelentősége, mint ahogy minden erkölcsi tettünknek (vagy nem-tettünknek: lásd a halasztás, a halogatás vétkét) is sorsalakító következménye van. Csak éppen meg kellene tudni fejtenünk - persze nem a babonák szintjén! - a fontosabb jelentéstartalmakkal bíró események és helyzetek (sors-jelek) szimbolikus értelmét és máris tudhatnánk, hányadán állunk magunkkal, a sorsunkkal, környezetünkkel, szeretteinkkel. A Tarot egy ilyen, a szellemi ősök által alaposan megfigyelt és szilárd rendszerbe foglalt, többnyire egyértelmű és határozott jelentéstartalommal rendelkező sors-szimbólumokat tartalmazó jel-gyűjtemény, amely, ha megtanuljuk a szimbólumait, segít el- és kiigazodni a sors-kríziseink, addig véletlenszerűnek és irracionálisnak képzelt labirintusában. 

 

TOVÁBB

Az életelixir, avagy a Tarot sok ezer éves (mágikus!) titkának a leleplezése

Kozma Szilárd karma- asztrológus:

 

A sok ezer éves megváltó titoknak a leleplezése

 

A Tarot Bolondja „bolondságának a bolondsága”, és az Om Mani Padme Hum

( Az ezer szirmú lótuszkehely közepén tündöklő drágakő ragyogás,) valamint a Tabula Smaragdina thelesmája közötti spirituális és kauzális összefüggések felfedése.

 

 

                                   Motto: „Ez minden erőben, az erőnek az ereje.” (Tabula Smaragdina)

 

 

    A Hamvas Béla által az Arleqin című esszéjében leírt Bolond teljesen félelemtelem. Nem fél sem az ellenségeitől, sem magától a Királytól, sem a sorstól, sem az Ördögtől, sem a Haláltól! De félelemtelen a Mátyás Király mesebeli bolondja is, akit, miután a hátsó felét mutatja a királynak, még az igazságos is fel akar akasztani és ki is adja erre a parancsot az alabárdosainak. A király későbbi bolondja viszont, aki, a mese szerint, úgy került e szorult helyzetbe, hogy a király szolgálatába állás érdekében jelentkezett felvételi próbára, kikérte magának az utolsó kívánság jogát, amit a király meg is adott. Mátyás bolondja tehát azt kérte a mese szerint, hogy maga választhassa ki a fát, amire majd felakasztják, és ezt az utolsó kívánságát az általa még nem ismeret bolondnak, a felháborodott fiatal király be is akarta teljesíteni: meg adta neki a lehetőséget, hogy maga válassza ki a felakasztása fáját. A bolond viszont, „rengeteg keresgélés után” egy apró cserjét választott ki magának, amire mind akaszthatták. Hát így nyert tehát felvételt a királyi bolond funkcióra és szolgálta is hűségesen a szeretett királyát (valamelyikük…) haláláig, merészen szemtelenkedve is azzal, hogyha ezt szükségesnek találta, vagyis amikor a király esze nem forgott az ő észjárásának megfelelő gyorsasággal.   

    Könnyű neki, hiszen egyedül csak magát: önmagát kell-, illetve nem kell féltenie, mondogattam magamnak miután a teljesen pozitív Nyilas-Neptunusszal rendelkező, de teljesen negatív skorpió-Uránusszal is rendelkező, volt-feleségemnek a gyermekeink egészségét és testi épségét, még hogyha öntudatlanul és önkéntelenül is, de a „tudattalan karmikus képzelete” automatikusan működő és ható mágikus képzeletével negatívan befolyásoló, és az által a gyermekeink számára különböző betegségeket és baleseteket beidéző, félelmetes „képességét” megtapasztaltam. Különösen akkor, amikor ő maga ismerte fel és ismerte be, anélkül, hogy ezt kértem volna tőle, azt, hogy a második kislányunkat, aki annak ellenére, hogy makk-egészséges kisbaba volt, de két és fél hónapos korában, hirtelenül meghalt, ő ölte meg akaratlanul az intenzív nehézség-elhárítási vágyaival. Vagyis, miután láttam a gyermekeink édesanyját azoknak a gyermekeink életét és halálát az un. „lelki kezében” tartani, és miután, az Enikő halálát követően, ez többszörösen beigazolódott, láttam a volt feleségemet a fel nem oldott karmikus szelleme által többszörösen megcsavartan, önkéntelenül és öntudatlanul mágiázni! (Pl., amikor a családunkat vele szétverető, és fiatal korában tudatosan fekete-mágiázó gonosz „édesanyja” hatása alá került végleg azon a tavaszon, amikor én kétszer is hiányoztam egy – egy hónapig otthonról, és nem akarta abba hagyni az anyja által bele sulykolt velem szembeni ellenséges képzelődést, illetve az anyja által bátorított titkos internetes kapcsolatát az őt ugyancsak finoman ellenem uszító Solyka nevű plátói szerelmével, az elsőszülött lányunk, Medárda, akinek ugyancsak negatívan áll az Uránusza a sorsképletében, úgy neki ment egy betonfalnak a kis montenbájk kerékpárjával, hogy felszakadt a bokáján a bőr. De nem is ez a kis baleset jelezte, hogy az anyja valamilyen sötét titkot rejt a képzeletében és nem képes azt elengedni, illetve, hogy nem képes a belső pálfordulást elvégezni, holott, akkor már a 8 hónap múlva megszületendő, a pálfordulások szellemiségét is magában hordozó Vízöntő lányunk, Réka meg volt foganva a méhében. Hanem az, hogy e jelentéktelen kis seb, amit be sem kellett varrni a sürgősségen szolgálatos orvosok és nővérek szerint, sehogy nem akart begyógyulni, és levezett még egy hónap múlva is, mindaddig, amíg Emőke el nem határolta magát – Akkor legalább is még, tehát ideiglenesen… – az anyjának a családunk szétbontására irányuló tanításaitól. Amikor viszont két év múlva eldöntötte, hogy az anyjához költőzik „egyelőre”, annak érdekében, hogy a másik internetes szerelmével, a New Yorki Joe Lizidonnal, zavartalanul társaloghasson az interneten éjszakánként, a kicsi Réka neki vágódott homlokával az ágy sarkának, és úgy megütötte azt, hogy az teljesen bekékült - meglilult és megsárgult, és egy hónap múlva is látszott az ütés nyoma a homlok- csakrájánál!)

 

 

TOVÁBB

Intrejú az öröklődő karmáról

Lehner Zsuzsa: Beszélgetés az anyai ági női ősöktől  öröklődő karmikus (spirituális) sorsprogramokról,

Kozma Szilárd, Csíkszeredai karma-asztrológussal.

 

1) L.Zs: - Hol élsz és dolgozol? Mikor és hogyan kerültél kapcsolatba a metafizikával?

- Kozma Szilárd - Csíkszeredában, tehát a székelyföldön, a három kiskorú lányomat gondozva - nevelve élek és többnyire az otthonomban dolgozom. Bár az első vereses kötetemben is (Szabadnap, Kriterion kiadó 1981) találhatóak olyan versek, főként prózaversek, amelyek egyértelműen utalnak a metafizikai gondolkozási készségre. Mint tudatos törekvés és un. belső racionális megélés viszont, később jelentkezett a külső világnak a belső világommal való összekötésének az igénye és a Karate-val való találkozásom indított el tulajdonképpen a tudományos tájékozódáson alapuló belső megismerés útján. De ez is, csak időszakos törekvések és átélések formájában történt. Mint általam egyértelműen vállalandó tudatos eszmeiség, a Hamvas Béla életművével való találkozástól (1986) számítóm magam spirituális gondolkozónak, lét- és sorsfigyelőnek és integrációra, megváltásra törekvő személynek.

2) L.Zs. - Milyen út vezetett odáig, hogy főfoglalkozású asztrológus lettél?

     Kozma Szilárd: Ami az asztrológiát illeti, amint az Erdélyi teoretikus törekvésekre és un. intellektuális gondolkozásra sajnos még ma is jellemző, én is lenéztem és elutasítottam ezt a tudományt, olyannyira, hogy a Hamvas Scentia Sacra-jaban máig aláhúzatlan az a fejezet, amely az Asztrológiáról szól (Az őshagyomány számbavétele), holott még a Hamvas Beavatási regényét, a Karnevált is, ceruzával, majd különböző színű golyóstollakkal a kezemben olvastam. Oly erős volt ez a tipikusan Erdélyi értelmiségi ostobaságom, hogy az elején, sehogy nem tudtam elképzelni, hogy egy ilyen nagy formátumú személyiség, mint Hamvas, „hogy a csudába dőlhet be ilyen primitív tévképzeteknek”? Mivel viszont a Hamvas metafizikai világ– és létszemléletnek többi részét a magaménak éreztem, azonnal elmentem egy román nyelvű előadássorozatra, amit metafizika címen tartott hetente városunkban, egy Bukaresti csoport. És tessék: itt is asztrológiáztak! Szerencsére a többi rész, annyira passzolt a Hamvasnál olvasottakkal, hogy maradtam, annak ellenére, hogy ez elején fárasztott, amikor asztrológiáról, „erről a primitív kóklerkedésről dumáltak”. Aztán a harmadik, vagy negyedik előadáson a Skorpió betegséghajlamainak a szellemi – lelki okairól tartott előadást egy komoly fiatalember, akinek gőze nem lehetett arról, hogy bennem azok a betegségek egytől egyig már léteztek (Végbélhurut, aranyér, prosztata- és húgyúti problémák, korábbi baleset nyomán visszamaradt here-fájdalom). És arról sem, hogy azokat a lelki „disznóságokat”, amelyeket a fiatalember a Skorpió negatív jellemzőiként felsorolt, mikor önkéntelenül, mikor már tudatosan is, én akkoriban és a múltban bizony elkövetgettem. Meg voltam tehát fogva. A szelíd hangú fiatalember, anélkül, hogy akarta volna, jól szájon verte az értelmiségi szkepticizmusomat. Előadás után, az utam egyenesen egy ismerős lányhoz vezetett, akinek emlékeztem, hogy a könyvespolcán áll a Baktay Ervinnek „A Csillagfejtés Könyve”. Ahogy beengedett a lakásba, egyenesen a könyvespolchoz mentem, kinyitottam a Baktay-t a Skorpiónál, és amint az ott leírtakat olvastam, majdnem elakadt a lélegzetem. Minthogyha a lelki beleimet fogta volna meg egy láthatatlan kéz és attól fogva kezdett volna el rángatni. Így dőlt le tehát az utolsó akadály is, a teljes metafizikai információ befogadása előtt, így ért véget az én, szerfölött értelmesnek és jogosnak vélt szkepticizmusom.

    Kozma Szilárd A Bukarestieknél azonnal megrendeltem a horoszkópomat tehát. De a bajok csak ezután kezdődtek. A teljesen negatív Mars mellett, volt egy olyan elem abban a horoszkópban, amit Lilithnek neveztek, és aminek a Mérlegben való elhelyeződése kapcsán az volt leírva, hogy hajlamos vagyok a pedofiliára. Persze, meg akartam az illető asztrológust verni, de szerencsére, négy hétig mind más előadó jött Csíkszeredába, és addig nem csak az összes, akkoriban fellelhető és gyorsan megszerezhető, ide vonatkozó asztrológiai könyvnek a megfelelő részeit elolvastam, hanem a mélytudattalan szellemvilágomból is felbukkantak azok az emlék-képzetek és hangulatok, amelyek arra utaltak, hogy a rejtett hajlamokat illetően, a Bukaresti asztrológusnak mégiscsak igaza lehet. Később rá jöttem arra is, hogy ezek a rejtett karmikus determinációk, a magát 30 éves koráig, fizikai értelemben, szűzen megőrző édesanyámnak, milyen kegyetlen elfojtásaiból eredtek. Hát úgy lett belőlem karmikus - kauzális asztrológus, hogy be akartam „valakinek” bizonyítani, hogy az első horoszkópomban leírtak, mennyire nem felelnek meg a valóságnak és végül kénytelen voltam belátni, hogy mekkorát tévedtem!   

3) L.Zs. - Mi az alapvető különbség az általad művelt asztrológia, és a szokványos, hagyományos asztrológusi megközelítés között?

Kozma Szilárd- Az, hogy én minden horoszkóp értelmezésénél a horoszkópházak által megtestesített konkrét gyakorlati életfeladatok megnevezése - értelmezése mellett, az illető személynek a sorsképletéből kiolvasható egyéni spirituális rendeltetéséből indulok ki, és mindig ebből, a sajátosan egyéni fejlődési feladatkör szemszögből értelmezem az egész képletet. Ez a személyes rendeltetési logika, ugyanakkor az általános emberi lét, és még tovább: az egyetemes létezés, vagyis az ősteremtés céljának és rendeltetésének (Ennek az egyetemes lét-logikának) megfelelő őselvnek - A Lilith gyűjtőnéven ismert őskáosz-keltő, teremtés előtti boldogság-képzetektől való megszabadulás elvének -, vagyis az abszolút lét önmegmentési céljának: a megváltás logikájának van alárendelve. – De nem kell attól megijedni, hogy ez valamilyen elvont és steril eszme-rendszerek spekulatív szajkózásához, illetve azoknak az önkényes alkalmazását jelenti! Sőt: olyan hétköznapi és egyszerű logika természetességéről és abszolút elfogadhatóságáról van szó, mint pl. az, hogy egy sorsproblémát nem úgy oldunk fel, ha kikerüljük azt, hanem úgy, hogy teljes felelősséggel és odaadással felvállaljuk és belevágunk annak a megoldásába. Vagy, mint az például, hogy létezik egy egyetemes erkölcsi alap, amiért a székely hagyomány (erkölcs) azt tartja, hogy „Egy gyermek nem gyermek, két gyermek is alig gyermek, három gyermek, már kezd gyermek lenni”. A Teremtés törvénye és a teremtés ősereje, ugyanis, amit az asztrológiában konkrétan (természeti szinten) a Hold képvisel, és spirituális (képzeleti) szinten, többek között, a Neptunusz is megtestesít, nem ismeri az egy utód (egyke gyermek) képzetét, hanem csak az utódok képzetét, vagyis a többes számú gyermek képzetét. Lehetetlen tehát egy teljesen negatív Hold által megtestesített magzat- és gyermek ellenes, illetve anyaság ellenes, vagy apaság ellenes karmikus programot feloldani úgy, hogy mindössze egyetlen egy gyermekben: „A gyermekben” és nem gyermekekben (több gyermekben, többes számú fogalomban és képzetekben tehát!) gondolkozunk és képzelgünk. Hát ilyen, majdhogynem paraszti alapszintű logikai látásmódhoz vezet az egyetemes teremtés és a megváltás logikájának az asztrológiai aspektusokra való analogikus vonatkoztatása…      

(Megjelent az astronet-en)

TOVÁBB

Kozma Szilárd asztrológus felfedezései: családi karma

Kozma Szilárd, család- és karma-asztrológus:

    

        A spirituális memória és az anyai ági örökletes (karmikus) programok

  

    Az igazi - megvilágosodást, egészséget és boldogságot hozó - életutam akkor nyílt meg, amikor a Hamvas Béla műveinek a hatására, a Hamvas által összegezett metafizikai irányelvek szerint és a saját élet- tapasztalataim alapján (életem reális eredményeinek az alapján, a valóság által felmutatott reális tényeknek az alapján), az Elta egyes elméleteivel és mindenféle zavaros miszticizmussal szembeszegülve, egyre mélyebben kezdtem behatolni a létnek (metafizikának és az asztrológiának) azokra a területeire, amelyeken tudomásom szerint senki nem járt. Ezek az igazságkereső behatolások, elsősorban az újszülött csecsemők által a szüleiktől örökölt, különböző életfeladatokat tartalmazó (magukban rejtő-hordozó) spirituális programoknak a felfedezéséhez vezetett, amihez a reinkarnáció tévképzetétől való végeleges megszabadulás után és az első gyermekünknek a „vad” természetben (A Hargita hegység egyik, Csíkszentkirály fölötti erdejében), minden orvosi felügyeletet nélkülöző, csodálatos születését előkészítve, elősegítve és végig követve jutottam el.A feleségem bátor tette által előállt új élethelyzetünk (tudatosan és akarattal orvosi segítség nélkül és a természetben szült makk egészséges gyermek) és a szülők és a gyermek horoszkópjának a metafizikai értelmezése közben jutottam el arra a következtetésre, hogy azokat a negatív szellemi programokat, amelyeknek a nem (!) ismerete következtében elkövetjük az életünk nagy tévedéseit és amelyek következtében, nem csak hogy boldogtalanná válunk, de a krónikussá és végül halálossá váló betegségeinket is, a szó szoros értelmében „legyártjuk” éveken át, az anyai ági ősszüleinktől (anyai üknagyanyáinktól és dédnagyanyáinktól) örököljük. Így jutottam el a generációk közti, a generációkon átívelő spirituális memória képzetéhez. Azért csak képzetéhez, mert csak évek múlva határoztam meg ezt a jelenséget fogalmilag ennyire pontosan. A generációkon átnyúló - nem tudatos: nem kulturális, nem írott krónikák és emlékek és nem szájhagyomány útján terjedő! - spirituális memória felfedezése azért fontos, mert a hatáskörébe tartozik az egész evolúció és az egész életünk és sorsunk. A biológiai - fiziológiai - genetikai örökségünk mindössze leképezi, megtestesíti ezt, a spirituális memória útján az utódokra háruló szellemi örökségnek.

A kezdeti sejtéseimet igazoló felfedezéseimre támaszkodó meggyőződésemben, mára teljesen megerősített a baráti körömben és a családomban megismétlődő, orvos nélküli egészséges gyermek szülések, majd a gyermekek egészséges és harmonikus növekedése - sőt: azok orvosi kezelést ritkán igénylő, szokványos (hűlések), de enyhe betegségeiknek az édesanyjuk tudattalan szellemi – lelki görcseihez visszavezethető szellemi okainak a megfigyelése, valamint a segítségért: asztrológusi tanácsért hozzám forduló személyek gyermekeinek az én gyermekeim aprócska hűléseinél sokkal nehezebb, súlyosabb és „furcsább” (pl. éjszakai ágyba vizelés) betegségek rejtett okainak a felfedezése és feltárása is.

TOVÁBB

Kozma Szilárd asztrológus felfedezései: karma - programokKozma Botond Szilárd karma- asztrológus:


Az anyai ági női ősöktől öröklött karma-programok leírásának a rövidített változata

(Köszönöm Gerle Éva feminista – szexista bloggernek, amiért a sátáni támadásainak köszönhetően, felfedezhettem a három hiányzó programot)


Tíz, az egyetemes törvényekkel és a bolygókkal analogikus kapcsolatban álló, azoknak megfelelő egymástól különböző, tehát karakterükben, alapjellegükben egymástól eltérő, de egymással összefonódó, az anyai ági női felmenőktől, de főként az anyáktól öröklött (negatív!) karma-program érvényesülését lehet megfigyelni az emberekben.

1. Az első, a személyiség-ellenes program, vagyis a Világosság-ellenes program, az úgynevezett férfias sorserőknek, a megtermékenyítő – megvilágosító egyetemes léterőknek az egymáshoz való diszharmonikus viszonyulásához kapcsolódik.

2. A második fajta karma, a magzat- gyermek- és családellenes, valamint a családapai-, vagy családanyai funkció betöltése és gyakorlása elleni, karmikus sors-program.
.
3. A harmadikat okoskodó-spekuláns programnak, illetve Júdási programnak neveztem el, de nevezhetjük akár a szemellenzős pozitivizmus, vagy a semmibe vezető pragmatizmus programjának is. Ez ugyanakkor az árnyék-éneknek, avagy a kettősségek és a személyi tudat megosztódásának és megsokszorosodásának, vagyis a schizorféniák karma-programjai

4 Az öncélú élvezethajszolási és ezen belül, a szexuális élvezethajszolási és kényelemhajhászási törekvések programja. De a tényleges boldogság elérésére való képtelenség, illetve a hamis boldogság-hajtásnak, és ez által, az öncélú esztétikai törekvéseknek és a boldogság-látszatkeltési törekvések sors-programjának is nevezhető.

5 Rombolási – agresszív karma program. Téves és hibás tűz-érzékelési  karma, illetve a túlfűtött, vagy zavaros szenvedélyesség és érzelgősségi program. Rejtett agresszivitás és kegyetlenkedési, illetve gyávasági és közömbösségi program, avagy hibás és téves életenergia-használási (használati) karma.


6 Az önkéntelen önámítási, és más-ámítási programot (félrevezetési, hazudozási, hamis információ-áramoltatási késztetések programja) Kaméleon programnak neveztem el.


7 Felelősség-hárítási programnak, vagyis hamis felelősség-vállalási, és, (hamis) felelősség-kompenzálási és aggodalmaskodási, vagyis rendeltetés (megváltás) elleni biztosítási törekvések programja.


8. Az elköteleződési képtelenség, illetve a hamis – téves elköteleződés, avagy a spirituális fejlődési képtelenség programja. Továbbá: a megváltódási – öntudatosodási és kiegyenlítődési folyamatok sajátos különbözősége (egyéni szinezete) létjogosultsága elutasításának, vagy annak a fanatikus megtagadásának a programja. Tehát: a megváltódási másság elfogadási és elviselési képtelenségének a programja. Az Intolerancia, illetve annak az ellentétének: a hamis (megjátszott, álcául használt) elfogadó-toleranciának a karma-programja. Végső soron: a dogmatikus vallásosság és annak az ellentétének: a liberális relativizmusnak, a céltévesztésnek és céltalanságnak a programja.

9. Az önzés és a Szeretet-ellenesség és az egység-ellenesség programja. Illetve, a hamis-egységek alkotására való ösztönös törekvéseknek a programja, vagyis a nehezen meghaladható sors-zavarokat okozó PERVERZIÓKNAK a programja.

1O. A Sors- és megváltásellenes program, illetve a spirituális és kauzális kiegyenlítődésre való képtelenség programja. Szélsőséges esetben: az öngyilkossági és a teljes rombolási - önrombolási hajlamok programja. Természetesen, ez a karma-program nagyon összetett és magába foglalja az előbbieket, de kiváltképpen az 1, a 4, 5  és 6, valamint és kiváltképp a 8 és a 9 számú anyai ági női ősöktől, de főként az anyától örökölt karmikus programokat.  
1 – NAP) A Fény-ellenes programok az adott személynek a mások személyiségével szembeni, a karakter-jegyüket nyíltan felvállaló személyekkel szembeni, nyílt, vagy rejtett, tudatos, vagy öntudatlan, szembenállási és versengési késztetéseket szülő veleszületett sors-programot jelez. Ebben az esetben a nyílt, vagy a lappangó mentális devianciák (depressziós tünetekkel váltakozó agresszivitás) skálája a hatalmi ambícióval járó, nyílt vagy rejtett kegyetlenkedésre és brutalitásra való hajlamtól, az ellenségnek képzelt személyek és tárgyak megbüntetése és rejtett megsemmisítése vágyától, a különböző önpusztító, önromboló, öncsonkító és önbüntető hajlamokig, és szélsőséges esetekben a kegyetlenkedési sóvárgástól a perverz szadizmusig terjed. Ez az ősöktől örökölt negatív szellemi program többnyire az adott személy édesanyjának, vagy nagyanyjának a saját apjával, vagy a férjével (a vizsgált személynek az apjával, nagyapjával, vagy dédapjával) szemben érzett, igen erős, de többnyire rejtetten átélt személyiség érvényesítési ambícióiban gyökerezik. De kapcsolódhat intenzíven és huzamosan átélt, erős ellenségképekhez kötődő, mély vallásos vagy nemzeti érzelmekhez is.

Ennek a személy-ellenes, illetve egyéniség-ellenes gyűlölködési programnak a betegségtünetei: a szívbetegségek összes változatai, a súlyos hűléses betegségekre, valamint a migrénes betegségekre való hajlam, a mellkas tájéki gerinc-problémák és a mellkasi problémák, a csontozati, érrendszeri, vérkeringési és vérnyomási problémák, férfiaknál a here- és prosztatagyulladások, a here sérv, az agyvérzés következtében beálló lebénulás, valamint a here és a prosztata rák.

2 – HOLD) A magzat- gyermek- és családellenes, vagyis a teremtés és természetellenes programok azt jelzik, hogy az illető személy édesanyja, vagy annak az anyai ági felmenői, rejtetten: lelkük és öntudatuk legmélyére süllyesztett és ott lefojtott, negatív anyasági problémákkal: gyermekvállalási, gyermekszülési, magzat- és gyermekvesztési (gyermek-eltevési: "angyalcsinálói" tetteikkel), tudományos családszűkítési, vagy családszétszakítási gondolatokkal és érzelmekkel küzdöttek huzamosan és intenzíven.
Az adott személynek is ilyen jellegű gondjai, problémái lesznek állandóan, annak ellenére, hogy esetleg olyan közkedvelt személyiségről van szó, aki például nagy ambícióval és kitűnő eredményekkel halad a politikai, tudományos, vagy a művészi karrier-építés útján. Amennyiben férfiről (fiúról) van szó, az életút elején enyhébb a program következménye, mert csak abban nyilvánul meg, hogy nem képes meglátni szerelmi partnereiben a potenciális anyát, hogy hiába vágyik családi nyugalomra, mert igazából nem akar, vagy nem képes családot alapítani, illetve azért felelősséget vállalni. Amennyiben mégis családot alapított fiatalon, később indokolatlanul szétdúlja azt, elszakad a családtól és nem képes újabb családot létrehozni.
A negatív családi (gyermek- és életellenes) program külső hatásai úgy is jelentkezhetnek, hogy családon kívüli kapcsolatokból származó (vállalt, vagy letagadott, esetleg közönyösséggel kezelt) gyermekei születnek, akikhez zavaros viszonyok fűzik.
Nőknél az előbb leírtak annyiban változnak, hogy ők már kamaszkorukban, nyíltan, vagy rejtetten, de elutasítják magukban a saját anyaságuk képzetét, illetve elhárítják maguktól az anyai szerepkört. Nem képesek és/vagy nem akarják saját magukban felismerni a potenciális anyát, sőt: önkéntelenül ellenséges érzelmekkel töltik el az ilyen jellegű képzetek. Mindez korai menstruációs zavarokkal és a havi vérzéssel kapcsolatos (tisztulási) problémákkal tetéződik és szerencsés esetben igen korán és véletlenszerűen (váratlanul) válnak anyává. Szerencsétlenebb helyzetben a meddőség ördögi körével küszködnek, miután a méhüket és a petefészküket tönkretették mentálisan a gyermekszüléstől való irracionális félelmeiknek, valamint a tudományos családtervezés különböző "gyógyítói" eszközeivel.
Az életellenes programok betegségtünetei tehát a gyomortájéki és az emésztőrendszeri betegségek mellett, a gyermekszüléssel és gyermektáplálással kapcsolatos női szerveknek a megbetegedései és elváltozásai. De ide tartozik a málformációs utódok (csonkák, bénák, púposok, farkastorkúak, félkegyelműek, stb.) kialakulásának és világra hozásának a jelensége, a szülési és "teherviselési" szövődmények, valamint az imént felsorolt szervek rákosodása.
Példa az Indiában szentként tisztelt Véda fordító és értelmező Ramana Maharisi aszkéta. Ő, annak ellenére, hogy rendkívüli aszkézisével: lelki fegyelemmel a diszharmonikus hajlamait megfékezte, a legfájdalmasabb betegségek egyikében, csontrákban halt meg. Ennek a misztikusnak azért kellett idejekorán meghalnia, mert annak ellenére, hogy olyan gyermek- és életellenes családi mintázat fedezhető fel benne, amit csakis a családalapító szülőként, illetve a családról és a gyermekekről való gondoskodással lehet feloldani, nem alapított családot. Ráadásul soha nem élt élettársi viszonyban, ehelyett a halott anyjának állított szentélyt. Utazó - mozgó remeteként és Véda fordítóként - értelmezőként élvén, nem részesült nyers földi tapasztalásban, ami ráébreszthette volna, hogy az erőfeszítéseket igénylő, konkrét életfeladatait felvállalva ("Vegye fel mindenki a maga keresztjét"), bárki jobban megvilágosulhat mind a normálistól eltérő életet folytató szentek.
Ramana Maharisi, félreismert sorsfeladatának áldozataként és szentként, csupán a poláris ellentéte volt Sztálinnak, Hitlernek és a huszadik század többi sátáni személyiségének. Életének tragikus vége csak szomorú beigazolódása a Csuang-Ce azon híres aforizmájának, miszerint a szentek élete, a követhetetlensége miatt, spirituális szempontból a rablógyilkosokéval egyenértékű.
A követhetetlenség alatt itt nem azt kell érteni, hogy nem lehet azt az egyedi misztikus utat végig járni, hanem azt, hogy nem érdemes. Spirituális szempontból tévút az ilyen, máskülönben nem végződne rettenetes fájdalommal járó betegséggel és persze korai halállal. Tevékenységével nem okozott tragédiákat mint Sztálin és Hitler, de amennyiben a magukat a szent öncsalás állapotában ringató híveire és a tömeges öngyilkosságoknak elméleti alapul szolgáló elméleteit a lét és az élet - az ember - rendeltetése szemszögéből felülvizsgáljuk, ugyanúgy az intő példákként szolgáló szomorú történelmi tények közé kell sorolnunk, mint a nagy felforgatókét.


3 - Merkúr) A lineáris, valamint lét-dimenziók közti információ-áramlási sorserőkhöz kapcsolódó veleszületett programot, csak három-négy évre a többi program után fedeztem fel. Ennek hatására az illető személy az ún. pozitivista intellektualizmus késztetéseit, a materialista tudományosság (a tudományoskodó fontoskodás), a technikai találmányok és az ésszerű organizációk megváltó erejében való fanatikus hit, a gazdasági-technologizálási és sokszorozási mánia, a tökéletes rendszerezés és a rendszerező szőrszálhasogatás, valamely jellegzetes késztését, vagy a steril elméleti konstrukciók és filozófiai rendszerek alkotási késztetését örökölte a spirituális memória révén az anyai ági felmenőitől. Ritkábban, de lehetséges ennek a szöges ellentéte is, amelynek a hatására az illető személy képtelen a nagyobb horderejű racionális és logikus gondolkozásra, illetve a valóság különböző szintű világaiban létező, azonos metafizikai (lényegi) tartalommal bíró elemek közötti összefüggésének, illetve azok különbözőségének a megtételére, megértésére és meglátására, azok önálló felfedezésére.
Ők a nagy naivak, akikkel minden misztikus és vallásos – szentimentális maszlagot be lehet vetetni, amennyiben az humánus szempontból „jónak”, azaz hasznosnak látszik. Ők a különböző címeken hirdetett nagy (És nagyszerűnek ígérkező!) mágia-tanok, misztikus gyógyítói iskolák, és tudományos agykontroll tanfolyamok követői, akik úgy képzelik, hogy a mágikus és misztikus praktikák és technikák öncélú és önkényes gyakorlása és alkalmazása segítségével elintézhetik minden sors-problémájukat és megnyerhetik az életüket. Elhiszik, hogy egész életükben boldogak és egészségesek lehetnek, anélkül, hogy az általános emberi és a jellegzetesen személyi életfeladataikat felvállalnák. Anélkül, hogy a tényleges spirituális fejlődésük és kiegyenlítődési képességük elérése érdekében, a sorsukból eredő, hibás, belső és külső mentalitásuk változtatása érdekében, személyes és gyakorlati tapasztalatokat szereznének, anélkül, hogy a közvetlen tapasztalataikból levonható tanulsága szerint, mentalitásbeli változásokat eredményező erőfeszítéseket tennének.
E sorsprogramokkal a leggyakrabban mégis a kütyürü-imádók és szerkentyű-bolondok körében, valamint a technokraták körében találkozunk, azok között, akik a tudomány és a technika vívmányai által vélik megnyerhetőnek az életet, akik úgy képzelik, hogy a boldogságuk és az egészségük mindössze azon múlik, hogy meg találják-e, illetve felfedezik-e azt a tudományos technikai eszközt, amely az ők és az egész emberiség nagy életproblémáját és életfeladatát önmagától megoldja.
Ezeknek az anyai ági őseik (anya, nagyanya, dédnagyanya és üknagyanya, vagy ezek közül csak valamelyik) abban a fizikai valósághoz kapcsolódó, gazdasági és technikai tévhitben (rögeszmeszerű tévképzetek szerint), azaz abban hittek az utódaik foganása idején, hogy az élet és a sors bármely problémáját megoldhatják a tudomány és a technika, a technikai - gazdasági pragmatizmus, vagyis a természettudomány által feltárt tényekre alapuló gyakorlatiasság és gazdaság segítségével. Egyszóval, a természettudomány és a gazdaság segítségével.
Amennyiben a tapasztalataik segítségével nem sikerül megszabadulni a rögeszméiktől, nem csak elmegyógyászati és idegrendszeri problémáknak nézhet elébe, hanem a csodabogárság és a rögeszmés habókosság bélyegével is, valamint valamely üdvözítőnek tűnő tudományos-technikai rögeszme szolgálatában töltött aktív életet követő, hiábavalósági és kietlenségi (silánysági) érzésekben (szélsőségesebb esetekben: melankólia kórban) folytatott, többnyire magányos öregkor perspektívájával.
Ritka esetben ugyan, de jelentkezhet az előbbiek szöges ellentéte is. Vagyis, a gyakorlati racionalitásra és az elméleti gondolkozásra való képtelenség, el egészen a lineáris, vagy az analogikus logika teljes hiányáig. Ez jobb esetben erős idealizmusra és miszticizmusra - misztifikációra való hajlamokat eredményez, rosszabb esetben a babonás gondolkozást és/vagy a dogmatikus vallásosságot, szélsőséges esetben a ködkergetést, a misztikus (vallásos) habókosságot, a fárasztó, vagy egyenesen veszélyes dogmatizmust és fanatizmust. Egyik végletes megjelenési forma sem jobb a másiknál és mindkettő ugyanannak a zavarodott szellemiségnek a természeti kifejeződése.

4 – Vénusz) Hamis boldogsági, illetve élvezethalmozási program. Az anyáknak és az anyai ági ősanyáknak a tudattalan szellemi és lelki világuk legmélyebb rétegeibe huzamosan lenyomott és elfojtott, intenzív örömtelenségi érzetéből és boldogtalansági tudatából, szomorúságából és melankólikus lelkiállapotából ered, és két, egymással szögesen ellentétes megnyilvánulási formája van. (A folytatás a FOLYTASTÁS - gombra kattintva olvasható)

 

TOVÁBB

Mindenkivel szembeni sorskövetelés és szűkség: karma - programok feolldása

Kozma Szilárd:

 

SORSCSÍRÁK III. Az anyai ági női felmenőktől (Első sorban az anyáktól) örökölt karmikus sorsprogramok konkrét leírása.

 

 

    Amint azt a korábbiakban is említettem, a gyakorló asztrológusi tevékenységem és kutatásaim legfontosabb eredménye az emberi léleknek (Anyagi, energetikai, szellemi, spirituális és kauzális struktúrájának) a mélyrétegeiben rejlő, családi vonalon az anyai ági felmenő ősöktől öröklődő, vagyis anyáról leányra és fiúra szálló (az unokáknak anyai ágon átadott), a fiúk által csak nevelés útján (ha…) továbbított, a lányok által viszont tudattalanul és közvetlenül átadott, un. veleszületett, karmikus - spirituális tévképzeteknek az egyéni – személyi karakteri (újabban pszichikusnak, pszichológiainak is nevezett) tulajdonságokként való felfedezése volt!

     Vagyis ezeknek, az anyai ági női őseink által az utódok foganása előtt időszakban önkéntelenül és öntudatlanul átélt negatív mentalitásoknak az utódok számára, jellegzetes negatív meghatározódásként öntudatlanul átadott, szellemi örökség-csomagoknak a felfedezése. Tehát végül is: az ősanyák által öntudatlanul létrehozott, és általuk az utódok számára átadott, majd a női utódok (lány-gyermekek) által, ennek az anyai ági családi karmának és a megfelelő életfeladatoknak az öröklődésének a felfedezése, valamint ezeknek a jellegzetes karma-vonásoknak (karaktereknek, típusoknak) a személyi horoszkópok kauzális értelmezése segítsége által való, kimutatási lehetőségének a felfedezése!

Vagyis, vagyis, gyakorlatilag az én felfedezésem, de a volt hallgatóimból asztrológussá lett csíkszeredai barátaim segítségével véglegesedett, az egyéni KARMAÁNAK igazi, gyakorlatilag is kimutatható anyai ági női felmenőktől való származásának (eredetének), valamint ennek, a személyi horoszkópokból egészen pontosan kiolvasható és meghatározható karmának, az asztrológiai (horoszkóp szintű) kideríthetőségének és kimutathatóságának a felfedezése.

   Ezek, a születésünkkor már az auránkban rejlő, negatív szellemi program-rendszerek lehetnek például irracionális félelmek, vagy természetellenes ambíciók, személy- és személyiség-ellenes, vagy gyermek- magazat és életellenes késztetések, irracionális rombolási és önrombolási, büntetési és önbüntetési, öncsonkítási és öngyilkossági késztetések (önkéntelen és öntudatlan rejtett agresszivitásnak a), vagy szexuális devianciáknak is szellemi okai. Ezernyi személyi horoszkóp elkészítése és megbeszélése (visszaigazolódása) után bebizonyosodott például, hogy azon személyeknek, akiknek a horoszkópjában a Nap, a Hold, a Mars, a Szaturnusz és a Plútó közül minimum három bolygó diszharmonikus fényszögben kapcsolódik egymáshoz, az anyai ági ősei, intenzíven átélt életellenes mentális (érzelmi és gondolati) folyamaton mentek keresztül tudatosan, vagy önkéntelenül, éveken át, huzamos neheztelés és szorongás, rejtett (elfojtott) vagy nyílt gyűlölködés, bosszú vágy, vagy nyilt életre-törés (gyilkosság, öngyilkosság, vagy több abortusz) és felelőtlen átkozódás (kiátkozás) formájában. Ezek, a csecsemő korban is az aurában (tudattalan szellemi lényünkben) lappangó rombolási hajlamok, tizennégy éves korunk után már aktiválódnak és a kamasz kor időszakában érzékelhetően jelentkeznek erős depresszió, türelmetlenség, agresszivitás, irracionális félelmek és öngyilkossági késztetések, vagy a felnőtti léttel és az általános emberi életfeladatokkal szembeni averzió (pl. otthon- és családalapítás, gyermekvállalás és gondozás), az ilyen jellegű általános felelősségeknek az önkéntelen és öntudatlan elutasítása, kikerülésére való öntudtalan törekvések formájában.

(A folytatást a FOLYTATAS nevű gombra való kattintás segítségével lehet elolvasni)

TOVÁBB

Az egyetemes (isteni) szeretet adás és kapás feltétele a karma-oldás

Kozma Szilárd karma és családasztrológus:

Karma-oldás szükségére Figyelmeztető Sorsjelek

Avagy a Szeretet - adás és fogadás feltételei. Kiegészítések a karmaoldás szükségének az Egyetemes Törvényéhez


    Nekem az egységet fenntartó Szeretetről alkotott emberi koncepciókkal van egy nagy gondom. Mert az Isteni Szeretet, persze, hogy állandóan áramlik ki az általa is megnyilvánuló, megteremtődő létbe, tehát a mi életünkbe és lelkünkbe- szívünkbe és agyunkba is az ősforrásból. És annak, hogy mindenki részesül ebből az egyetemes – isteni szeret – és élet-energiából, pl. az érdemhez olyan értelemben nincs köze, hogy, bárki bármikor tud abból részesülni és abból bármennyit meríteni, ha akar és el kezd szeretni… - Noha, ez sincs teljesen így, mert ahhoz viszont, hogy valaki az isteni szeretetnek megfelelő színvonalon egyáltalán szeretni „merjen”, bár téves a kifejezés, de más nincs a rendelkezésemre: a vonatkozó vallásos dogma ellenére, ami szerint az isten elrejti a fényt a bölcsek elől és a naivak számára felfedi, aki szeretetet akar adni és kapni, ugyanolyan mértékben meg is kell világosodnia, tehát isteni világosságot – értelmet kell befogadnia! Szóval, amennyiben erre a két belső szellemi – lelki és spirituális állapotra törekszik valaki, akkor még annál is nagyobb mennyiségben áramlik hozza még több szeretet (Lásd Teremtés és a mágia, meg a Szükség és a bőség, illetve a kiegyenlítődés egyetemes törvényeit.) és fény. Egy darabig…

 

TOVÁBB

Kozma Szilárd: Nyiltan a karmikus perverziókról

Kozma Szilárd, karma-asztrológus, metafizikus:

 

A karmikus eredetű perverziókat (spirituális esszencia szerinti összetévesztéseket) nem vastagítani – erősíteni kell, hanem, a karmával együtt feloldani és meghaladni.

 

A perverziókat egyáltalán nem megérteni, vagy „átkeresztelni” és felszabadítani majd kiélni kell, ahogy azt a pszichológia tanítja, hanem megérteni azt, hogy melyik perverzió, milyen konstelláció, vagy bolygó szerinti karmikus vízió-zavarból, karmikus élet- és létlátomás szintű funkció-tévesztésből ered, és helyre állítani magunkban az - nem véletlenül olyanná, amilyenné kialakult! - egyetemes törvények szerinti eredeti rendet!
     Nem emberek által alkotott, tehát valahol mindig önkényes rendszerben - rendszerekben kell gondolkozni és az állítólagos férfi-rendszer ellen lázadni, hanem az egyedül érvényes eredeti egyetemes rendet felfedezni és az szerint gondolkozni, élni és képzelegni (Mármint a boldogságról)

     Rend egy van örök és preegzisztens, amely önmagát önmagából szabályozza. (A G Éva által meghaladottnak képzelt és deklarált Hamvas Béla!) Lehet ugyan üvegpohárral nehezen és, törési kockázattal is vizet húzni a kútból, de kalapáccsal egyáltalán, még ha nem is kockázatos. Vederrel annál inkább! A száj evésre beszédre, éneklésre és csókolózásra van, a fenéklyuk meg fekália-ürítésre, és nem a hím ivarsejtek belövellésére, akkor is ha az egyes (zavartnak: perverznek született) személyek érzékelési rendszere, ebből a szempontból veleszületett "összetévesztésben" van még a felnőttkor küszöbén is.  Ugyanúgy, ahogy nem a fejünkön, sőt, még csak nem is a kezeinken járunk, hanem a lábainkon, mivel ez a testrészünk áll kapcsolatban a helyváltoztatás ősprincípiumával, és nem a fejünk, vagy a kezünk. És ez akkor is így van, ha egyesek láb nélkül születnek és kénytelenek a kezükön járni. Mindig meg kell nézni, az általánosan érvényes alapvető funkciót (az anális, vagy az orális szexuális kapcsolat kérdésében pl. a megtermékenyülési és megtermékenyítési funkciót, tehát, hogy annak megfelel-e a „közösülésnek” ez a módja), és még akkor is, ha a karmánk miatt, ilyen alapvető funkció-zavarral születünk a világra, jó tudni, hogy pontosan azért születtünk így, hogy a fizikai lét megjelenítői képessége segítségével, rá jöhessünk a spirituális struktúránkban kijavítási életfeladatként hozott zavar, vagy összetévesztés lényegére és a biológiai normalitás helyreállítására törekedve, a spirituális struktúránkban is elvégezhessük a kiigazításokat, ez által téve határozott lépéseket a megváltódásunk (boldogulásunk) irányába.

    Nem arra való az anyagi - földi (hús-vér) létezési forma tehát, hogy benne a spirituális struktúrák "ösztönös" zavarát (karmáját) vastagítsuk, erősítsük - fokozzuk a karmából eredő testi hibáknak megfelelő, egyéni érzékek tovább "fejlesztésével" (A karma-dagasztással és ego-növesztéssel). Hanem éppen, hogy arra való, hogy az ősrendet magunkban a külvilág tükre (a fizikai, biológiai törvények) segítségével helyre állítva, spirituálisan megtisztulva, törvényesen kiegyenlítődjünk és e kiegyenlítődési képességek segítségével az Isteni lét-egységbe (az itt szerzett törvényes normalitásunkat megerősítve) visszajuthassunk.

-         Persze, ezt az egyszerű, de univerzális élet-szükséget, a zavarodottságot törvényszerűnek feltüntető, gátlástalan zavarodottak nem bírják felfogni, illetve, ha felfogják is, utálják a normalitás elnyeréséhez szükséges erőfeszítéseket felvállalni, sőt: félnek a megpróbáltatásoktól és inkább cinikusan gúnyolódnak és nagyképűen fölényeskednek! - De csak addig, amíg a sorsuk az életfeladataik elvégzésére rá nem szorítja őket. És ekkor, vagy vállalják a teljes kijózanodáshoz és a kábulattól való megszabaduláshoz szükséges belső harcot és küzdelmet a saját hazugságaik leleplezésére, ami normalitás - törvényesség helyreállításának az első feltétele, vagy feladják azt, és idejekorán eltávoznak az élők sorából.

 

TOVÁBB

Karma-oldás. Mélyinterjú Joó Violával

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus közlése:

 

A Budapesti Decens Magazin főszerkesztője: Ordody Eszter által készített két interjú, Joó Violetta és Kozma Szilárd Karma- és családasztrológusokkal a karma-oldási lehetőségekről és a magzatfoganási és más, mély családi problémákat és kríziseket okozó, meghaladhatatlannak látszó, szellemi – spirituális, illetve pszichológiai és fizikai meghatározódásokról, valamint ezeknek a sorsnehézségeket okozó okoknak a feloldási lehetőségeiről. 

 

I. Interjú Joó Violettával

 

1. Ordody Eszter:  Honlapodon komolyan foglalkozol az egyéni karma kérdésével. Mit kell erről tudnunk?

 

Joó Violetta: A kauzális asztrológia lényege, az egyéni karma nagyon mély és pontos feltárása (ontológiai ismeretek és szempontok szerinti). A kauzális asztrológia egy olyan, viszonylag új keletűnek mondható asztrológiai lét- és életlátáson alapszik, amely tulajdonképpen az asztrológia eredeti metafizikai alapjaihoz tér vissza és a Hermész Triszmegisztosznak tulajdonított Tabula Smaragdinak az eredeti spirituális világ-axióma rendszerére épít, az asztrológiát hiteltelenítő középkori – vásári! – jóslás-logika helyett. Ezt, az elsődlegesen az egyéni karmáknak a majdhogynem matematikai pontosságú feltárásán alapuló otológiai, tehát szellemi valóság-alapokon (Nem „homokváron”) álló, „irányzatot” a párom, Kozma Szilárd fejlesztette ki, a saját szakmai tapasztalatai és megfigyelései, valamint és a többi erdélyi gyakorló asztrológus - metafizikus barátainak a megfigyelései alapján, azok szoros közreműködésével. Ma már főként a folyamatosan bővülő gyakorló asztrológusi tapasztalataink és saját egyéni élettapasztalataink, által bővítjük a kauzális (Karmikus: ősi) asztrológiai, metafizikai ismereteinket.

 

Ordody Eszter  - Konkrétabban miről is van szó, milyen karmikus sorselemzésről? Miben tér el a ti horoszkópértelmezésetek, a többi, ugyancsak nem jósolgató asztrológus sors-elemzésétől?

 

Joó Violetta  - Abban, hogy miközben a többi asztrológus elsődlegesen a bolygók pozíciójából és fényszögeiből vonja le a következtetéseit, egyfajta pszichológiai asztrológiát művelve, és a Karma pontok jelentését harmadlagos jelentéssel bíróként kezelve, sőt, a legtöbb esetben azokat a képletekbe még csak be sem jelölve, addig mi első sorban a karma minél pontosabb és minél mélyebb feltárására fektetjük a hangsúlyt. Ez viszont koránt sem azt jelenti, hogy a bolygók pozíciója és azok egymással alkotott fényszögei szerinti klasszikus képlet-értelmezésre nem fektetnénk elég hangsúlyt. Hanem azt, hogy az utóbbiak jelentését nem a Karma létezését teljesen figyelmen kívül hagyó, vagy azt egyenesen tagadó pszichológiának a (szerintünk emiatt hibás) elméletei alapján végezzük el, hanem a karma-feloldási lehetőségeihez vezető személyi tulajdonságokra és képességekre, valamint felvállalandó gyakorlati életfeladatokra utaló jelekként.   

    Az egyéni karma tehát, a negatív fényszögeknek, valamint főként a Lilithnek és a Sárkányfaroknak a jelentéseiből olvasható ki a sorsképletekből. Vagyis, mint tudattalan, vagy esetleg féltudatos és ezért a pszichológia által „természetesként kezelt, negatív tulajdonságokra való hajlam, antiszociális vagy önromboló magatartásra való hajlamonként, valamint betegségi, baleseti hajlamokként, sorskrízis kiváltó okokként, vagyis meghaladandó tulajdonságként olvasható ki és tárható fel a születési képletekből. Ettől a tudástól és ismerettől válik a létező leghatékonyabb, legeredményesebb spirituális önismereti, sorsrendezési útmutatás rendszerré a kauzális (Tehát a tényleges karma-feltárásra összpontosító) asztrológia.

Nyílván, hogy azok, a rendelők számára kényelmetlen és kellemetlen információkat tartalmazó karma-feltárás helyett, inkább az annál jóval „kíméletesebb”, de felszínesebb és a pozitív sors-változtatási lehetőségek szempontjából majdhogynem lényegtelen pszichologizálást választó asztrológusok, akik az asztrológiának ezt a mély-tudatalatti (karmikus) világát a pszichológiánál lényegesen mélyebbről feltárni képes részét nem ismerik, nem tudnak az emberek sors-problémáinak a valós gyökereire rá mutatni és ez által, a sorsváltoztatásig menően rajtuk ténylegesen segíteni.

Szinte azt is mondhatjuk tehát, hogy ezzel, a karma-feltárás nélküli, tehát a felszíni okozatokkal a pszichológiai steril elméletek szerint eljátszadozó asztrológiával ugyanott vannak az emberek, mint régebb, a jósolgató asztrológiával, azzal a különbséggel, hogy hálistennek, ettől már nem kapnak a fekete-mágiázásra való hajlamaikat erősítői impulzusokat.   

 

És el kell mondjam, hogy ugyanennek, a pozitív sorsváltoztatást egyedül előidézni képes kauzálitásnak (pontos egyéni karma feltárásnak) a hiánya jellemző minden más un. spirituális, de igazából csak misztikus beavatási rendszerre („Útra”), legyen az a Joga, a Ji-King, feng-shui, pszichológia vagy akár a Tarot.

 

A kauzális asztrológia által megszerezhető gyökeres, karmikus önismereti információk hiányában, nem tudjuk a saját személyünkre, saját sorsunkra lényegesen és ténylegesen pozitív változást hozóan alkalmazni az un. ezoterikus és spirituális iskolák, misztikus utak és beavatási rendszerek – módszerek! - útmutatásait, a metafizikai igazságot, valamint a felületi, misztikus, vagy pszichológiai jellegű önismereti információt. Amit én és párom is használunk időnként az asztrológia mellett, az a Tarot és az Aritmológia alkímiája, de amint azt már mondtam, karmikus – kauzális, tehát az életünk, a személyes élethivatásunk (karmaoldási) spirituális rendeltetési színezetét feltárni képes, gyökeres önismeret nélkül, az ember nem tudja helyesen önmagára értelmezni ezeket a régi spirituális tradíciók és iskolák által konzervált ősi önismereti információkat sem.

 

3.    Ordody Eszter-  Fogalmazhatunk úgy tehát, hogy az egyéni karmától való megszabadulás az emberek úgynevezett „életfeladata”?

 

Joó Violetta: - Igen. Egyértelműen. Mindannyian azért születünk, hogy megvalósítsuk az elérhető legnagyobb boldogságot, egészségesek legyünk. Kiteljesedésre, teljességre, „Egész-ségre” törekszünk és vágyunk. Arra, hogy visszaállítsuk, amennyire tudjuk azt az Egységet, kiegyenlített állapotot, harmóniát, ami az ősemlékezetünkben él. Ez a megváltotti állapot elérése az életünk célja, ha vallásosan akarom magam kifejezni. Ha metafizikailag, akkor a kiegyenlítődés, „Nagy Egység”, egységben a mindenséggel, az Abszolút Szellemmel. Jézus a Mennyek országának nevezte. Ez, természetesen a földi életünk, gyakorlati tapasztalatainknak az elméleti elképzeléseinkkel való összevetése segítségével elérhető, és rendeltetésünk, isteni késztetésünk, hogy elérjük ezt az állapotot. Ez lenne az a bizonyos tisztító tűz, amit a leg értelmesebb dolog az elhárítási - kikerülési törekvések helyett, felvállalni és így meghaladni. De a földi állapot a Pokol is. Ezt valósítjuk meg, ha hagyjuk, hogy a negatív karmikus tulajdonságaink vezéreljenek, akár ismerjük őket, tehát tudatosan döntünk hitetlenül, pesszimistán, élvezet hajhászva, bosszúból stb., akár tudattalanul döntünk a sorsunk fontos mozzanataiban e rejtett negatív tulajdonságainktól motiválva, s a felszínen önkéntelenül becsapjuk magunkat, úgy érzékeljük, hogy mi jót akarunk, áldozathozóak, önzetlenek, békések stb. vagyunk. Rendkívül gyakori, hogy az ember nem is sejti, hogy azért keseredett meg évek, évtizedek alatt az élete, mert valami, amiről az éber, úgynevezett nappali éber tudatával meg van győződve, hogy helyes, ahhoz a lelke és a tudata legmélyén azért ragaszkodik, mert valami lényeges hibabelátást, áldozathozatalt, bátor tettet, felelősségvállalást, félelem és harag elengedést mindenáron el akar kerülni. És ezek, mint mondtam az egész életet, több évtizedet az életünkből fokozatosan megmérgezhetnek, megkeseríthetnek. Ezek nem egyszeri önámítások, tévedések, ezek karaktervonások, jellemvonások, amelyekre épül a sorsunk, az egész életünk.

Nem váltott meg minket előlegezetten senki, és nem folytatódik a karmafeloldás a következő életünkben. Hogy ez alatt mit értek, nem szeretném itt kifejteni, mert tényleg nem lehet röviden, kulcsmondatokban, de mindenki figyelmébe ajánlom Kozma Szilárd „A kereszt metafizikai értelme és a kereszténység paradoxona” című és „Reinkarnáció, miszticizmus vagy valóság?” című metafizikai tanulmányait, mindkettő elérhető az ő honlapjain.

 

 

 

TOVÁBB

Karma-oldó horoszkóprendelési lehetőségek horoszkóp-félék és árak szerint

Kozma Szilárd karma- és család-asztrológus:

II. Horoszkóp félék és horoszkóp-rendelési árak. 

  Ami a munka-díjaimat, illetve az egyes horoszkóprendelőknek a díjak számszerűségének a megítélését illeti, első sorban tudni kell, hogy a személyes találkozásokon elvégzett feltárások, amelyeket szintén hangfelvételeken rögzítek és adok át, sokkal olcsóbba kerülnek – mivel azonnali válaszokat kaphatok az értelmezés közben felmerülő kérdéseimre - mint amelyeket úgy kell elkészítenem, hogy a célszeméllyel nem beszélgethetek közvetlenül. 

  Másodsorban, az utóbbiak esetében, kérem szépen átgondolni, hogy az analitikus horoszkóp szöveg-bázisának a megírásán 15 éven át egyfolytában dolgoztam, a napi tevékenységek mellett, sokszor éjszaka is. Ennek az előállítása tehát most néhány számítógépes művelet ugyan, de benne van 15 éves kemény munkám egyrészt. Másrészt, sehol a világon nem él jelenleg olyan asztrológus, akinek ennyire a karmára kiélezett lenne a látásmódja, tehát, akitől nem az asztrológiai kézikönyvekben is elolvasható misztikus, vagy spekulatív pszichologizáló szövegeket kapnának a rendelők.

TOVÁBB

Így nem lehet karmát oldani!

Asztrológia, Kozma Szilárd család- és karma-asztrológus:

 

Teljes szakmai és spirituális - tudati elhatárolódás:

 

 

Ezennel a köznyilvánosság előtt kijelentem, hogy a Budapesten - tehát nem Erdélyben! - élő és velem is csak egyetlen egy alkalommal (Egyik Bp.i előadásom előtt) találkozó Tövissi Enikő nem tartozik sem az volt hallgatóim (tanítványaim :) ) közé, sem a baráti társaságom tagjai közé. Tőlem tehát, nem, hogy nem tanult metafizikai (kauzális) asztrológiát Tövisi Enikő, hanem még azt a keveset is, amit horoszkóprendelőmként, és az www.asztrologosz.com c. portálom olvasójaként és hozzászóló - írüjaként tőlem és a tenítványaimtól részben átvett, a visszájára fordította és a szó szoros értelmében össze-taknyolta. Vagyis: mindannak, amit én tudok és tanítok, a lehető legzavarosabb és leghamisabb változatát hirdeti, és (Nem tudni miféle megfontolásokból, de a legvalószínűbb, hogy tetehtségtelenségnől - dilletentizmusból, a mi sorsképlet-értelmezési logikánkkal abszolút nem egyező, sőt: azzal homlokegyenest ellenkező és...) az általam Welness - asztrológiának nevezett, sajátosan Budapesti, kíméletes hazugságokon, vagyis a rendelők lelkiismerete, hiobabelátási készsége és felelősség-érzete elaltatásán, vagyis azok spirituális félrevezetésén alapuló, asztrológiát gyakorolja, miközben ezt hírderti, hogy mindezt "tőlünk", tehát a kauzális asztrológiát gyakorló erdélyi metefizikus - asztrológus csoport tagjaitól tanulta! Tövisi Enikő, ezzel mélységesen félre vezeti, első sorban  önmagát és maga után a rendelőit is.

Kérem szépen tehát az érdekelteket, hogy el ne higgyék neki azt, hogy az általunk kiérlelt kauzális asztrológiához ő értene, illetve, hogy ugyanabban a mélységben és ugyanazokkal a hosszú távú pozitív eredményekkel értelmezné a horoszkópokat, mint ahogy mi tesszük. És arra, hogy az, amit ő és a hozza hasonló, kegyes hazugságokon alapuló, vagyis a különleges kiépességek és tehetségek kifejlesztési lehetőségein alapuló boldogulási lehetőségeket ígérgető, kereskedelmi (átverős) asztrológiaként gyakorol, egy a gyakorlati valóságtól messze menően elrugaszkodott tévút, az is bizonyítja, hogy éppen ő az, aki sem a Rák Lilithje által jelzett családi karmáját, sem a Szaturnusz - Plútó negatív fényszöge által jelzett, mélyen rejtett erkölcsi tébyelygésre (Többek között eszmei szélhámoskodásra) való hajlamait nem volt még képes - Ennek a Hamvas Béla által "taknyos békének" nevezett szellemi állapotra való törekvéseinek a "misztikus" útján. - meghaladni.

TOVÁBB

Hagyjuk a szerelmeink gyümölcseit

Kozma Szilárd asztrológus közlése:
 

Jósolgatás helyett arról tessék beszélni (előadásokat tartani), hogy

 

A magyarság jövője megfelelő számú utódok - gyermekek nélkül egyszerűen nem létezik. Nincs. Semmi. Üres duma! Üres duma akkor is, ha rózsaszínűen megható az, hogy állítólag a maják is magyaroknak nevezték az asztrológusokat. Sem a rózsaszínű jóslatokkal, sem a dicsőséges szellemi, vagy hazavédő harcosi múltunk emlegetésével nem érünk semmit, az mind csak önámítás családalapítás és családfenntartás, családvédelem nélkül, illetve megfelelő számú gyermekek nélkül!

 

Ahelyett, hogy a Lilith-inverzió fontosságára felhívnák a figyelmet, egészen pontosan: ahelyett, hogy a lilith-inverzió jelensége megértése érdekében erőfeszítéseket tennének, egyes magyar asztrológus kollégáink elkezdtek rózsaszínű jövőt jósolgatni a még mindig sorvadó magyar nemzet számára.Nem jósolgatni kell, hanem a magyar- és a székelyföldön helytállni, vagyis gyermekeket - utódokat nemzeni és azokat felelősségteljesen gondozni nevelni. Boldogság sem lehetséges gyermekkacagás, gyermekzsivaj ás gyermeki vidámság nélkül! Tehát szeretném tudni, hogy az olcsó boldogságot ígérgető jósoknak hány gyermeke is van?

A gyermek-áldás forrásának szabadon hagyása - felszabadítása nélkül lehetséges lenne akárcsak a személyi boldogság is? Tessék megnézni a németeket és a svédeket és általában a nyugat európai polgárokat, hogy most hova jutottak a nyakló nélküli fogamzásgátlással, a gyermekáldással való spórolással?

 

Hiába védte meg a nemzeti kormány Magyarországot az inváziós katasztrófától, ha további áldás- spórolásban élünk, gondolkozunk és képzelgünk.mert, ha más formában is, de ugyanaz vár ránk is mind a svédekre, ha nemzeti egoizmusunkban tovább spórolunk a gyermekáldással, és nem hagyjuk, hogy a szerelmeink gyümölcsei megszülessenek.

http://www.asztrologosz.hu/ujra-divatba-jott-a-rozsaszinu-nemzeti-josolgatas-t989.html

 


http://kozmaszilard.hu/index.php?option=com_content&

 

 

TOVÁBB

LIberális erkölcsi alapállással nem lehet karmát oldani.

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus:

 

A liberális és a hagyományos erkölcsi alapállás kibékíthetetlen ellentétéről és következményeiről.

Amennyiben kiszűrjük az összes mellékzöngét, két fajta alapvető általános emberi mentalitást, vagyis viselkedési - eljárási formát, gyűjtőnevén: erkölcsöt, erkölcsi rendszert (moralitást) figyelhetünk meg:

1) Az élet és a sors hosszú - hosszú évezredeken át megfigyelt szabályait és hatás-mechanizmusait (káros, vagy tragikus, és persze: fájdalmas visszahatásait) figyelembe vevő, és ezen objektív élet- szabályokat és sors-törvényeket tiszteletben tartani akaró, de legalább is, igyekvő moralitás, általánosan normálisnak elfogadott erkölcsi alapállás. Ez, amely közösségekben kialakult az évezredek folyamán (Pl. olyan székely- és csángó falvakban, ahova még nem tört be a második típusú, tudományosnak és ezért felvilágosultnak képzelt liberális eszmerendszer, nem változik az időben, bármilyen vallásos ideológia, vagyis: konjunkturális szellemi eszme-rendszer is lenne érvényben az illető nép-csoportban. Hogyan is változna az élet-vezérlő alap-erkölcs egy organikus nép-közösségben, hiszen egy örök-érvényű szellemi - isteni rend alapján működik ott az a hagyomány, ami az élet-rend alapja? Jobban mondva: amely erkölcsi hagyomány alapvetően jól (helyesen) működteti az emberi életet minden időben.
2) És van, a sors-könnyítésre vágyó, illetve az önkényeskedésre vágyó, mindenkori isten- és sors-ellenes lázadók mentalitása, a forradalmárok és az anarchisták mentális moralitása, amely ma meghódította a nyugati típusú civilizációt. Ez, a mai, felvilágosultnak és tudományos alapúnak képzelt, vagyis, tudományosnak hazudott erkölcsi anarchizmus ideológiája: a pszichológia, de főként a pszicho-pedagógia, illetve a gyermekpszichológia által propagált liberális erkölcsi eszmerendszer, amely nem veszi figyelemben, nem csak a hagyomány által megfigyelt sors- és élettörvényeket, de még csak nem is tud és nem is akar tudni arról, amiről az első tud és éppen azért jött létre, hogy ezt tiszteletben tarthassa: a karmát és a karmát érvényesítő és működtető önkéntelen és öntudatlan személyi mágiát. A karmikus képzelet mágikus következményeit.

Miközben az első egy alapjában rendezett és egészséges életet biztosít általában, sőt, amely a sors-mechanizmusokra jobban oda figyelő személyek számára még a tényleges (tehát hosszan is megmaradni és fennmaradni is képes) boldogság, vagyis a megváltás elérését is lehetővé teszi, az utóbbi, amit az emberiség spirituális - értelmi elbutulása és degenerálódása következtében, vagyis a meghatóan humánus, csak éppen, hogy istentelen és egészségtelen ötletekből össze rakott gender-pszichológia és a liberalizmus vészterhes terjedése következtében egyre többen vallanak, az örökös rögtönzést, az improvizációt, az egyik "tudományosan megoldott" életkrízisből, a másikba való lődörgést és az általános és nem utolsó sorban: veszélyes és komolytalan tévelygést, az egyik sors-örvényből, de legalább is az egyik sors-gödörből a másikba való büklögést biztosítja.
Ennek a felvilágosult lődörgésnek és csapongásnak, ennek az örök krízisben és betegségekkel és boldogtalansággal való tüntetést, mivel hogy élet-sivársággal és istentől elszakadt komolyság- nélküli, de kegyes idealista hazugságokkal és misztikus fantazmagóriákkal teltségnek csak a halál vet véget, és még az is rendezetlenségben. Ez, a látszat-szabadságot adó, illetve a szabadság látszatát és ezzel persze, az önrendelkezés látszatát fenntartó, improvizatív életnek semmi, de semmi értelme nincs. Ez a, a sorstörvényeit tagadó, sőt, azoknak még csak a gondolata ellen is folyamatosan lázadó, és ezzel mindössze az egyik sors.gödörből a másikba való felvilágosult, büklögést és az állandósuló kilátástalanságot és annak a manapság, már a kamaszoknál is jelentkező szellemi - spirituális betegségét: a depressziót létrehozó és fenntartó moralitásnak az általános jellemzője és az egyetlen következménye az általános sterilitás, vagyis a fene-nagy látszat-örömök és testi élvezetek által létrehozható civilizációs boldogtalanság, az elidegenedés.(Lásd az egzisztencialista írók műveit.)
Ez utóbbi, jellegzetesen liberális és magát felvilágosultnak, vagyis civilizáltnak mondó, idealista hazugságokkal, és látszatőrző alakoskodással (és kényszerből elkövetett kisebb - nagyobb aljassággal...) operáló morális mentalitásnak egyik művelten rafinált a papnője Gerle Éva, a Csak az olvassa c. blog szerzője, és azok is, akik annak idején vele együtt részt vettek a családom gazdasági ellehetetlenítését és tönkretételét célzó rágalom.hadjáratban. Ennek a folytonos életrontást szolgáló, hazugság-labirintust gyártó mentalitásnak és amorális moralitásnak a híve az én volt-anyósom is, és azzá vált a volt feleségem is, és, ahogy kivettem, annak a fiatalembernek az édesanyja is, akivel a 18 éves lányom, a számára élet- és sorskönnyítéseket ígérő volt-feleségemhez, illetve az általam és a mostani feleségem által gyakorolt első típusú mentalitásnak a "borzasztó nyűgétől" való megszabadulást ígérő édesanyjához megszökött. Szomorú, hogy az én lányom is, akinek a szemeit, az utóbbi nyolc évben ennek a két fajta erkölcsnek a merőben ellentétes következményeire próbáltam rá nyíltani, az édesanyja és az anyai nagyanyja biztatására, a második típusú erkölcsöt, vagyis az örök hiábavalóság-érzettel és a felesleges szenvedésekkel és depresszióval, és más pszichés és testi-, de ugyancsak lelki és szellemi alapú és eredetű betegségekkel, és nem ritkán öngyilkossági gondolatokkal és kísérletekkel telt életformát választotta, mivel az könnyebbnek tűnik.
Mert azért hódít ugyanis a második típusú, a kegyes hazugságokra és idealista fantazmagóriákra alapuló moralitás, mert az életnek, a tényleges spirituális fejlődést eredményezni hivatott nehézségein való könnyítését ígéri, akárcsak a technika és a gazdaság, holott a könnyítés valójában lehetetlen, mivel élet- és sorsnehézségek nélkül lehetetlen lenne az élet egyetlen valós céljának és rendeltetésének: a megváltásnak az elérése.

TOVÁBB

Astrológusi tanács és személyes példa

Kozma Szilárd karma-asytrológus:

Egzik barátommá vált, nő nemű volt-rendelőm írja:
 

Nálam még van egy gond. Valahol írtad, hogy te olyan vagy, hogy ha meglátsz egy kellemes külsejű nőt, azonnal megkívánod, és nálad széles a skála. Ezzel én is így vagyok, persze férfira vonatkoztatva:-))). Egyszerűen nincs olyan műsor, vagy adás, ahol én a szereplőket ne nézném meg "úgy" is, és ha tetszik, akkor ott hátul az agyacskámban kis kéjes érzés van, hogy milyen jó, hogy ilyen szép példányt nézegethetek, satöbbi... én nem tudom, mit lehet ezzel csinálni?"

Amire a követkeyőt válasyoltam:


- Ezt valamikor nagyon régen, még talán Emőke előtt, tehát családapai státuszba való kerülésem előtt írhattam. De az is megtörténhet esetleg, hogy Még Emővel is együtt voltam akkor, de legalább is ezzel, olyannira küzdöttem, hogy Medárda 2 éves lehetett, amikor észre vettem, hogy ez nem lehet jó nekem és a családomnak hosszú távon, és annyira durván vezekeltem, hogy szedjem ki magamból, hogy még kegyetlenül csipős csalánra is térdeltem. Ezt is megírtam valahol. Viola óta biztos, hogy ilyen csak nagyon ritkán lehetett. Mert hiszen mindenkinek azt próbáltam elmondani, hogy Emő a család-robbantáshoz vezető szexuális fantáziálásával egyáltalán nem tükrözött engem, mert miközben ő az anyja hatására egyre gyakrabban engedte meg magának ezt a luxust, én pont fordítva, arra törekedtem, minden tudatosságommal, és spirituális ambíciós igyekezetemmel, hogy ezt kiirtsam magamból, és ha ez a kiírtás nem is sikerült teljesen, mert hiszen egy karmikus késztetést nem lehet kiirtani, hanem csak átváltoztatni, és tehát teljesen nem lehet azt a karmikus másra-vágyódást a Viola nőies hangjával és vénuszi szépségével behelyettesíteni (Hiszen kiirtani nem lehet csak behelyettesíteni), de a törekvésem az Emőével mindenképpen ellentétes volt! Vagyis, miközben ő vastagította és erősítette - mélyítette az anya által rá pakolt Mérleg-karmáját, meg a veleszületett Skorpió-karmáját, én arra törekedtem, hogy ezt feloldjam, és meghaladjam. És ez akkor is így van - volt, ha akkor még nem volt teljesen világos előttem, hogy semmit nem lehet kiirtani, hanem csak átalakítani, átváltoztatni. És tehát, amint sikerült ezt a karmikus Vénuszi sóvárgást, a gyermekek iránti Szaturnuszi felelősséggel - Legalább is, a tudatossági - akarati szinten! - Emőnek, aki az anyja ösztökélésére és provokálására, tovább folytatta a házasságon kívüli szerelmi élmény-szerzési lehetőségekről a romantikus álmodozást, már nem volt maradása mellettem és el kellett hagynia másodszor is a családot....

TOVÁBB