Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Cookie-kezelési tájékoztató
A csilkó- és a hüvelyi orgazmus spirituális különbségéről

Kozma Szilárd, karma és családasztrológus:

 

A csikló-orgazmus és a hüvely-orgazmus közötti spirituális különbségekről.

 

 (A Szerelem és szexualitás - sorozat 3. része)

Szégyen, nem szégyen, de asztrológusként már annyiszor bele ütköztem ebbe a problémába, hogy fel kell vetnem és el kell mondanom, azok alapján amit róla a rendelőimtől meg tudtam, hogy a pszichológia kétségbe ejtő módon vétkezik ezen a téren. Elegem van ugyanis abból, hogy egyesek, akik misztikával foglalkoznak, a pszichológia és ezen belül a szexológia ezen sátáni ostobaságának a tragikus következményeit is, asztrológiai bolygóállás - kérdésének kezdték képzelni. Azt tehát, hogy az asztrológiától várnak megoldást, a feminista tudományok misztikus érdeklődésselis rendelkező, szerencsétlen áldozatai, vagyis a mai fiatal aktív szexuális életkorban levő nők nagy - nagy többségének egyes tagjai. Holott ennek a tudományos lélelktannak nevezett szamárság által okozott civilizációs jelenségnek (A feminista elveken működő nyugati civilizáció téveszme rendszerei által létrehozott abberációkhoz) csak annyiban van asztrológiai vonatkozása, mint minden más, sokkal kisebb jelentőségű szexuális problémának, de metafizikai – spirituális vonatkozása annál inkább nagy és mélységes!

Elég baj tehát az, nem is annyira nekem, mint a szerencsétlen nő-áldozatoknak, hogy ezt a rengeteg, de rengeteg személyi sorscsődöt, sőt: még családi tragédiákat is okozó ( Az asztrológiában végül is, valamennyire a Mérleg-Bika-Vénusz, illetve: Skorpió - Plútó karma-körbe tartozó) "tudományos" problémának a gyakorlati részeit is, egy férfi asztrológusnak kell felvetni (Mivel a hölgy-asztrológusok úgy tesznek, minthogyha ez a probléma nem létezne és tovább jósolgatnak szégyentelenül, talán még arról is, hogy a szerencsétlen áldozataiknak melyik jövőbeni bolygó-állás hatására érkezik majd meg a hüvely-orgazmusa!) és amennyire szerény képességeiből és külső (Mivel hogy a férfi mivoltom miatt nem lehet személyes!) ismereteiből telik, megvitatni ezt és a bajok ok-okozati összefüggését, a probléma-megoldás érdekében, spirituális gyökereinél megkeresni. Sőt: a bajok okát a szellemi hajszálereinél, valamint azok kauzális ok - okozati összefüggéseinél fogva valamelyest rendbe tenni és az által a feloldások és a megoldások megjelenése számára az utat megnyitni.

Tudom, hogy ezért – Ti., hogy amatőr, tehát szerintük: dilletáns módon hozza nyúlok olyan kényes "tudományos" kérdéshez,amelyre nincs szakmai képesítésem. –  rengeteg támadás ér majd és éppen a bajt okozó „kompetens” szakmai képviselők (szexológusok) részéről, de hát nem tehetek mást! - Hiszen ezen a területen még nagyobb kezdett lenni a baj, mint a fogamzás terén, amit szintén a baj-okozó nagy-okos tudósok, a károk helyre hozása és a természetes rend heklyreállítása helyett, a lombik-bébizéssel, majd a kloonozással vélnek ugyancsak "tudományosan megoldani". Hogy ebben mennyi lesz a pozitív eredmény, már előre látható, abból is, hogy az erélyes nevelésnek, vagyis szerintük: az agresszivitásnak a gyermek-nevelésből való kiiktatásának az eredménye az a szívtelen és kegyetlen elidegenült emberiség, amelynek a tagjaik ma kénytelenek vagyunk lenni. 

Mert hát lássuk be: nem csak abban bűnös a bádoggalléros és szemellenzős pragmatikus materialista tudomány és a liberális humanizmusnak mondott tudományos egoizmus eszmeszövetsége, hogy karöltve tönkre teszik a nyugati típusú civilizációban élő gyermek-lányok és hölgyek magzatfoganási, magzatkihordási és természetes szülői-képességét, hanem abban is, hogy a spirituális tudománnyal egyező tradicionális – klasszikus moralitással homlokegyenest ellenkező erkölcsi elveket hirdetve, és ültetve a gyakorlatba, megfosztotta a nőket a testi gyönyör teljesség-élményétől, vagyis a hüvelyi orgazmus elérési képességétől.

Ennek a szánalmasan gusztustalan magatartásokhoz vezető poszt-modernnek is nevezhető moralitásnak az illusztrálását el is kezdeném egy szomorú viccel. A vendégeivel cseverésző liberális életszemléletű anyuka, finoman rászól a fotelben elmélyülten maszturbáló nyolc éves kislányára:
- Édes Kittym, légy szíves, menny át a szobádba és ott végezd a doktor bácsi által mutatott feszültség-oldó gyakorlatodat, nem a vendégek előtt.

 

Azért kezdtem a témát a szomorú viccel (Még tudok egy ide vonatkozót: Karikatúra rajz, amelyen az egyik szoba - jelenetben "A férj" – természetesen! - futball tévé-közvetítést nézne, de valami az adást zavarja mivel a képernyőn hullámos csíkok futnak végig. A hullámos csíkok megjelenésére pedig a magyarázatot a másik szobában találjuk,  a ahol a "A magányos feleség" vibrátorozik. Képaláírás: Férj: - Még csak tíz percet várj a vibrátoroddal drágám, amíg a meccs befejeződik.), mert már sokadik alkalommal ütközök annak a problémának, hogy:
1. valamely hölgy érdeklődő kimondottan jós-asztrológiai problémának, illetve konstellációs "hatás" kérdésnek véli azt, hogy nincs "még" hüvelyi orgazmusa, és teljes jóhiszeműséggel azt kérdezi, hogy mikorra várható annak a "megérkezése".
2. (És ez a fentinél is kétségbe ejtőbb!) Jól látom a teljesen más szempontok szerint megítélt sors-probléma miatt, illetve az állítólag más "valamiért"
megrendelt sorsképletben, hogy valami baj kell legyen az orgazmus-készség körül, mivel a Lilith a Mérlegben a 3., az 5, a 6, vagy a 8 házban, és a Vénusz is "csúnyán" letámadva, de amikor rá kérdezek, azt a választ kapom, hogy az orgazmussal semmi baj nincs, az illetőnek úgymond tökéletes orgazmusa van, mindössze azzal van baj, hogy nem tudja elviselni a férje nemi szervének a hüvelyébe való behatolását, mert irracionális (páni...) félelem fogja el, valahányszor ezzel kísérleteznek és utána meg hetekig ápolhatja magát, illetve a hüvelyi sérüléseit. Miért, talán annyira el tér az átlagtól, a férj nemi szerve? Dehogy, az normális! Hát akkor mitől, szexológusnál voltak, az mit mond? Igen, több szex-szakembernél és pszichológusnál is jártak már, és mind azon a véleményen vannak, hogy ez egy FIGYELJÜNK: olyan "SAJÁTOS LELKI ALKATI, de végül is KÖZÖS(!) lelki probléma", amit ÉS MÉG JOBBAN FIGYELJÜNK: "A férjemmel együtt ketten kell megoldjunk". De hát akkor hogyan lehet "tökéletes orgazmusa" könyörgöm, ha lelki, sőt: fiziológiai frásza van a szeretkezési aktus fizikai megtörténésétől is, de még aktus közben is fáj a dolog, hiszen közben sérüléseket szenved el, a hüvely falában? Kiderül, hogy "azt" már nem is csinálják, hanem tudományosan ugyebár: "pettingelnek", és olyankor persze, "át tudja adni magát a helyzetnek" és így neki - mint gyermekkorában is... - tökéletes az orgazmusa! Jól értettem, gyermekkorában is? Igen, hiszen ő, az édesanyja szerint már négy éves korátólmaszturbál, amit az elvált édesanya "bölcsen meg hagyott neki", mert azt olvasta a nagy tudományú könyvekben, hogy nem árthat, és "inkább ne is vegye észre, mert ha problémát csinál belőle a tiltással, olyan traumákat okozhat a gyermeknek, amit az esetleg soha nem tud majd feloldani, amitől nem lehet majd rendes szexuális élete." És ez így ön szerint, illetve a férj szerint "Rendes" szexuális élet?" Nem, de szerencsére ennek ellenére is nagyon boldog tud lenni a férjével, mert az meg értette, hogy ez egy olyan "közös probléma, amit ketten kell megoldjanak". Persze, hiszen másként egyenesen emiatt keresett volna meg, és nem pályaválasztási probléma miatt. - Utóbbi "bajnak" ugyanannak az elköteleződéstől való félelemben volt található egyébként a gyökere, mint annak az iszonynak, hogy a férj nemi szerve a hüvelybe kerüljön, de nem a nemi szervnek az ő megfelelő "helyére" való bekerülésével volt probléma, hanem azzal, amit az a szexuális gyönyör pontján ki szokott lövellni magából, és aminek magzatfoganás lehet a következménye! Gondoljunk csak bele: szegény fiatal nőben, a szabadságvágy-rögeszméje (talán az 5. karmikus program) párosult a gyermekáldástól és a családanyai szerepkörtől való iszonyattal (Második karmikus program)! És mindezt a tudós doktor és pszichológus urak és hölgyek (számtalannál járt már korábban), mindazzal együtt, hogy a hölgynek abszolút és "telj uralmú" csikló -orgazmusa volt kifejlődve már zsönge gyermekkorától, "a férjével való közös problémának" állapították meg. - Tudományosan és ezért megcáfolhatatlanul, persze!
És, mondom, hogy ez az eset egyáltalán nem kivétel, a legtöbb Kos - Oroszlán karmás, Ikrek - és Szűz karmával kombinált "örökös" hölgy ezzel a férjeikkel "közös" pszichológiai és abból fiziológiaivá vált rossz nyavalyával küzd!
DE, amint a címben is jeleztem, most nem kívánok a probléma spirituális hátterével foglalkozni, hanem azzal a szégyentelen disznósággal, amit a tudományos ignorancia - szerintük: felvilágosultság - a feminizmus nevű sátáni ideológiával karöltve, az utóbbi öt évtizedes generációs nőknek a lelki nyakába varrt! Azzal a tudósi hülyeséggel tehát, amely, nem tudni, hogy honnan és miből eszelte azt ki, hogy a lányoknak csakis jót tehet, ha már pici koruktól szabadon és - legalább is, a "felvilágosult" szüleik részéről, szégyentelenül maszturbálhatnak, és ezzel kifejlesztik a csiklón keresztül kifejlesztik és megerősítik, az abszolút férfias célirányossággal működő csiklói orgazmus-készségüket, a belső - inkább lelki, mint testi pozitív impulzusok hatására előálló úgymond hüvelyi orgazmusuk kialakulási lehetőségének a kárára.

   Emlékszem, hogy még az asztrológiával való beható megismerkedésem előtt, döbbenten hallgattam egy közeli ismerősöm, gyönyörű volt-feleségének az abszolút tárgyilagos beszámolóját arról, hogy neki csak ilyen fajta orgazmusa van és valószínű, hogy a férje azért hagyta el, annak ellenére, hogy szeretik egyébként egymást és egy közös gyermekük is van. Tudomásom szerint máig egyedül él, annak ellenére, hogy ismerem a férjet követő, szintén intelligens és jóképű jogász szeretőjét is, akivel több hónapot is (De lehet, hogy évet is) együtt éltek. És emlékszem, hogy mennyire le döbbentem és hamisnak és igazságtalannak találtam azt a nyolcvanas években szerzett tapasztalatomat és „felvilágosításomat” amelyben egy óvodás kislány és az őt éppen felügyelő, maximálisan képzett és felvilágosult óvónő- szerelmem részesítettek. Valamiért és valahogyan ugyanis be kerültem abba a gyermek-háló szobába, ahol a szerelmem felügyelte a napközis gyermekek délutáni álmát, és arra lettem figyelmes, hogy az egyik kislány kimondottan szexuális jellegű medence előre tolási mozdulatokat végez. Kérdőn rá néztem a szerelmemre és arra intettem a fejemmel, jelezve, hogy nem értem, mi történik és lehetőleg értelmes magyarázatot kérek. Az akkori nagyszerelmem megnyugtatott, hogy nincs semmi baj, a jelenséget ismeri a szakma, és természetesként kezeli, csakugyan szexuális élményekről  van szó, amit a kislányok álmukban, vagy fél-álomban átélnek, és a tanács az, hogy nem kell őket emiatt „zaklatni”, nem szabad ósdi életszemléletek szerint őket emiatt negatív élményekben részesíteni az által, hogy tiltanák a dolgot. A javallat a többiek szempontjából (Ti., hogy a többiek ne kérdezősködjenek, illetve a jelenségre fel figyelve az illető kislányokkal ne csúfolkodjanak) az, hogy fel ébreszti a gyermeket és el küldi a vécére és akkor ezzel az alkalommal el múlik ez neki. Természetesen, az Isteni Igazság kutató Skorpiói szimatommal ezt a magyarázatot – ti., hogy minden rendben lenne ezekkel a lány gyermekekkel – nem tudtam el fogadni, de az  asztrológiáról és a metafizikáról annyit tudván akkoriban, hogy azokat holmi tanulatlan szélhámosok gyakorolják, bele nyugodtam a dologba, mert semmi racionális, vagy az általa hangoztatott pszichológiai okfejtéshez hasonló, annak a „magas színvonalával” fel érő, tehát meg győző ellenérvet nem találtam arra, amiről meg voltam győződve, hogy nem lehet „a rendjén való”, bármennyire is állítana a nagyokos tudomány, hogy szerinte viszont rendjén van.

     Szerencsémre, jobban mondva a tudattalan önkielégülési ösztönnel „a vérükben” született lányaim szerencséjére, akadt egy józanul gondolkozó női munkatársam, aki beszámolt arról, hogy ugyanezt észlelte a kis unokahúgára vigyázva, de ő bizony nem a tudományos módszert választotta a szerinte is „tűrhetetlen” jelenség megoldására, hanem a tradicionálist és a gyermeknek a kezére vert, valahányszor azt látta, hogy a csiklójánál matat, majd azt javasolta a szülőknek, hogy ők is nagyon figyeljenek oda, hogy a gyermeknek mindig a paplan fölött legyenek a kezei alvás közben és ha gyanús mozgásokat végez alvás közben ébresszék fel és addig magyarázzák, hogy nem szabad ilyet tennie, amíg az meg nem érti és a jelenség végleg ki nem marad a gyermeki életéből. Hát így tettem én is a másfél éves Medárdámmal, aki már ilyen korán, a bilikéjén ülve, mikor önvigasztalásként, amiért nem hagytuk onnan fel kelni, mikor unalmában, szórakozásképpen kezdte bügyűrgetni a csiklóját, addig ütöttem a kezecskéjére, amíg abba nem hagyta. Később viszont, amikor azt észleltem, hogy leskelődik utánam, meg el magyaráztam neki mindent amire tudtam, hogy ösztönösen kíváncsi lehet és arra kérem - intettem, hogy ezeket a dolgokat felnőttként kell gyakorolni, amikor a hozza való értelme is kifejlődik, és örvendjen annak, hogy boldog gyermek lehet, és ezekkel a dolgokkal ne foglalkozzon nagy koráig, mert különben csak szenvedni valója lesz belőle. A húgai viszont csak 8 – 1O éves korukban kezdték lesni és figyelgetni egymás fenekét, hát őket is meg szidtam keményen, amikor ezen rajta kaptam és ugyanazt el mondtam nekik is mint Medárdának. Amikor ezeket a sorokat írom, nyugodtan állíthatom, hogy ettől semmiféle a süket pszichológusok által előre vetített lelki trauma nem érte őket és minden szempontból ép és egészséges lelkű és testű, jól fejlett gyermek-lányaim vannak, akiknek nincsenek „szexuális” meg más intim jellegű tudati, lelki, vagy testi problémáik, hanem jól is tanulnak, keményen sportolnak és este legkésőbb 1O órától egész reggelig mélyen és nyugodtan alszanak.    
    Bizony, nehéz probléma ez, aminek feltétlenül a spirituális gyökeréig kell le nyúlnunk, ahhoz, hogy ténylegesen segíthessünk is néhány, már gyermekkorában ebben a tudományos a szamárságban benne hagyott nőn, és az azokat szerető élettársikon is. De egyáltalán nem úgy, hogy "közös problémának nevezzük a tudósok bűnét, amit, most a két szerencsétlen fiatalnak kell megoldania. - Mert hát hogy a fenében kérem szépen? Hogy oldhatja meg egy férfi, bármennyire is lett légyen az figyelmes és érzékeny a nála százszor érzékenyebb lelkű és testű női partnerével szemben egy olyan problémát, amely nem csak, hogy a másik testének a belsejében lakozik és nem az övében, hanem ráadásul annak a spirituális struktúrájában, vagyis a tudatában (És ez is még hagyján, de: ) a mélységesen mély és még az illető számára is alig - alig hozzá férhető tudattalan idea-világában? Mit tud kezdeni azzal a férfi, amivel még a nő maga sem képes semmi értelmeset kezdeni, ha nincs róla megfelelő és lehetőleg pontos (csakis az asztrológia segítségével feltárható és meghatározható!) információja?

 

    Remélem, a fenti - csak látszólag szónoki! - kérdésemre minden olvasóm határzott Nemmel- válaszolt magában.
   

    Női rendelőimtől tehát (Mivel az általam tapasztaltak után a szexológiai szakleírásoknak már kénytelen vagyok egyetlen szavát sem el hinni!), akik ilyen jellegű problémákkal (is!) meg kerestek az utóbbi évek folyamán, illetve akikről ki derült, a képletük szerinti kérdezősködésem alapján, hogy ezzel a - nem is tudom, milyennek nevezhető, de szerintem: minimum kétségbe ejtő - bajjal küzdenek, hogy a csikló ingerlésével létre-hozható - bocs: beidézhető - orgazmussal együtt járó lelki és ha van ilyen egyáltalán: szellemi élmény, teljesen olyan mint a férfiak gyönyör-érzete az ejakulációkor, tehát, hogy valami erősen kellemes érzés jött létre a nemi szervük felső-külső táján, aminek az előidézésében ők aktívan részt vettek, sőt, amit egyenesen ők idéztek elő, a saját testmozgásukkal és a szexuális aktusban való aktív testi részvétükkel, tehát valamiféle lelki győzelmi élménnyel is párosul, valami, amit ők értek el, saját akaratukból és aktív és miért ne: ügyes mozgásukkal, vagyis a csiklójuknak a férfi nemi szerve feletti, illetve a szemérem-csontja feletti testrészéhez valós nyomásával, súrolásával, stb. (Majdnem úgy tehát fizikailag, mintha saját ujjuk segítségével érték volna el ugyanezt, csak ebben az esetben a férfi testét használták, a saját ujjuk, ujjaik helyett.) Szóval, bármilyen is a külső módszer, aminek a segítségével el tudnak jutni a nők ehhez a fajta szexuális gyönyör-érzethez, a lelki élmény, ami hozza társul, semmiképpen nem nőies, hanem győzelmi-férfias, tehát nem az odaadási és befogadási, tehát: jellegzetesen belső - női érzés, hanem egyértelműen külső - férfias élmény. (Kérem szépen a bátrabb női olvasóinkat, hogy a sorstársaik segítsége érdekében, írjanak akár álnéven is, sőt ebben az egyetlen rovatban kimondottan és lehetőleg csak álnéven - un. ick- tehát hamis nevű beiktatással tehát - és fénykép nélkül.) és vagy javítsanak ki, ha tévedek, vagy nyugtázzák ha igazam van, hogy ne kelljen a sötétben tapogatózzak.)
Ezzel szemben tehát van az a másik nagyon ritka, és ha jól értettem, a pszichológusok áldatlan (sátáni és luciferi!) tanácsainak köszönhetően, ami szerint kell hagyni a kislányokat, hogy nyugodtan maszturbáljanak akár már tíz éven alul is, egyre ritkábban előforduló hüvelyi-orgazmus, amelynek a teljes - egészséges elérése után, annak a teljes "beálltakor" állítólag a nő egész testével, sőt, még a lelkével is, egyfajta megelégedési, kiegyenlítődési gyönyört képes érezni, nem csak a nemi szerve zónájában és ez teljesen különbözik az elsőtől és ezért, igazából ezt a fajta gyönyör-érzetet kellene elérni minden nőnek, aki úgymond rendes (rendszeres és teljes mértékű) szexuális életet tud folytatni a férfi partnerével. És nem csak azért mert ez a "jellegzetesen női orgazmus", ami a méhnek a férfi nemi szervéből a női hüvelybe fröccsenő spermáknak a méhbe való juttatását elősegíteni hivatott un. rengő mozgását is előidézi, hanem mint mondtam, nagyobb lelki elégedettséget, sőt: egyenesen spirituális egységesülési, egybe olvadási élményt képes nyújtani a nőnek, nem csak a vele szeretkező férfival (szerelmével, férjével), de még az un. Istennel is, vagyis az egyetemes létezéssel. És ennek az utóbbinak az elérésében állítólag, nem is annyira a férfiak ügyesség- és oda figyelés-hiánya gátolja meg a nőket, hanem az a tény, hogy amennyiben már a korábban (fiatal, vagy kamaszkorban, sőt: mostanában, vagyis az utóbbi húsz-harminc évben, a rengeteg ifjúsági- és női magazinban írogató és sátáni tanácsokat osztogató pszichológusok felvilágosító cikkeiben olvasható biztatásai nyomán, már gyermekkorban is!) be gyakorolta, és "meg szoktatta" nem csak a testével, de a lelki és szellemi belső érzékelési és koncentrálási tulajdonságaival is a csikló orgazmust. Vagyis, hogy esetleg egész életükre is, a szó szoros értelmében. eleve meg vannak fosztva, illetve tönkre vannak téve azok a fiatal nők, akik vagy a (inkább női!) szüleik "felvilágosultságának" köszönhetően abban a szellemben voltak "gondozva" és nevelve, hogy jó azt a maszturbációt, de legalább is a pettingelést gyakorolni, mert az nem, hogy árthat, de még inkább segít állítólag a gyermekek felnőtt kori egészséges szexualitása kialakulásában. Be kell vallanom, hogy én is olvastam ilyen jellegű cikkeket írásokat fiatal koromban, és magam is el hittem és akkoriban meg is voltam győződve arról, hogy ez így helyes, ez így is van. Nagy volt a döbbenetem tehát, amikor a rendelőim fel világosítottak arról, hogy dehogy van így, vagyis, hogy éppen, hogy fordítva van. Vagyis, hogy nem segíti, hanem éppen, hogy gátolja ez az egy személyes gyermek- kamasz és fiatalkori szexuális élvezet-hajszolás, illetve öngyönyör-részesítési vágykielégítés a nőket abban, hogy a fentebb leírt un. női jellegű hüvelyi orgazmus élményhez eljuthassanak.
     És ha ez igaz – Nagyon kérem női olvasókat, hogy ebben az ide vonatkozó információmban vagy cáfoljanak meg, vagy erősítsenek meg imélben, mert szó sem lehet arról, hogy a nevüket ki adjam vagy a kilétüket fel fedjem. - akkor fel merül bennem az a gyanú, hogy nem-e tévedtem abban is, hogy valamikor nagyon régen, a szűzhártya megőrzésének a szokása nem is annak szólt, hogy a férfi, aki az illető nőt feleségül veszi, legyen nyugodt, hogy nem egy kalandor-típusú könnyű vérű. tehát könnyen csábítható személyt vesz el feleségül, hanem éppen, hogy a nőknek a testi szinten is elérhető, tényleges boldogság-élményez való jutási lehetőségét volt hivatott biztosítani? És ha nem tévedek és ez tényleg így van, akkor kérdem én, hogy lehet-e az mondani, hogy a feminizmust szolgáló a tudomány bárkit is, bármiben is felvilágosított? Mert én szerintem, ismétlem: ha mindez így van, akkor inkább sötétséget hozott!
    Persze, nem azért kezdtem írni ezt a tanulmányt, hogy el verjem a port az ördögi tevékenységüknek köszönhetően irigylésre méltón jól élő psicho-szexológusok fején, hanem, hogy nézzük meg együttesen, hogy helyre lehet-e hozni, be lehet-e még idézni egyáltalán ezt, a csikló-orgazmus dícsőítésének a segítségével elrontott sok ezer elrontott belső orgazmus-készségű nőnek a hüvelyi-orgazmusát, hozza segíthetjük-e mi asztrológusok a pszichológusokéval bizonyára ellentétes tanácsainkkal a teljes értékű életre vágyó nőket ahhoz, hogy hüvelyi orgazmusuk is lehessen?
    Mert hogy a lány gyermekek gondozása és nevelése egészen más kell legyen, ebből a szempontból, mint amit a "tudományosan" ily módon felvilágosult hülyéknek a divatja diktál, az számomra száz százalékosan biztos! És a lányaimmal is, szép értelmesen, a kérdést minden oldalról és szemszögből megvilágítva (Medárda már azzal is tisztában van, hogy mi a Lilith!) meg is beszéltem már, ahogy növekedtek, azt, hogy miért is nem kell őket zavarja az, ha teljesen más nézeteket vallok én és más igényeket támasztok velük szemben, mint az osztálytársaik szülei. Hogy én 19 - 2O éves korom táján "veszítettem el a szüzességemet" és nem veszítettem semmit, sőt: azok az úgymond fejlett, osztálytársaim, akiknek a vonatkozó beszámolóit irigykedve hallgattam, több éve halottak már és bizonyára a haláluk előtt nem nagyon örvendhettek szexualitásuk örömeinek, miközben, én köszönöm szépen, nagyon jól vagyok.... Szóval az világos számomra, hogy egy a gyermekei felnőtti életével szemben felelősségteljesen viselkedő szülőnek mi a teendője, vagyis, hogy a ténylegesen felvilágosult felelős szülőknek milyen kell legyen az igaziból felelős alapállása ezen a téren. De asztrológusként, afelől is szeretnék szeretnék megnyugtató és felelősségteljesen tovább adható, asztrológusi tanácsaimban nyugodt lelki ismerettel bele foglalható válaszokat kapni, hogy a korrupt tudomány eme rombolásának áldozatul esett nők ténylegesen reménykedhetnek-e abban, hogy hozza juthatnak a hüvelyi orgazmushoz is, amennyiben erre igényük lenne.

 

(folytatása következik)