Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Cookie-kezelési tájékoztató
A fiatalkori sterilitás okai és feloldási lehetõségei

Kozma Botond Szilárd: Nem a Lombik-bébi program a megoldás! 

  Ordódy Eszter - A Budapesti Decens magazin szerkesztõje, Kozma Szilárd erdélyi család- és karma asztrológust kérdezi:

OE: - A civilizációban, de fõként a magyarságban észlelt tömeges korai meddõség okairól és feloldási lehetõségeirõl:
( „Bár e tanulmányok olvasása közben egyesek azt érzik, hogy a sors - problémájukra megtalálták a rég óta keresett választ és megoldást, sőt egyesek számára az abszolút igazság megtalálásának az érzésével is fog hatni ez írások olvasása, fontosnak tartom arra figyelmeztetni mindenkit, hogy sem az itt, vagy a máshol olvasható élettényekhez kötődő szellemi információk, sem a mások által írt, vagy a gnosztikus misztikák szövegeiben olvasottak, nem helyettesíthetik és nem pótolhatják azt a személyre vonatkozó konkrét információ-rendszert, amit egyedül a személyi horoszkóp értelmezése által a személyi rendeltetés-ismertetés adhat meg és aminek a segítségével úgy rendezhetik az életüket, hogy a karmájukat és ez által a nehéz sorskríziseiket – betegségeiket meghaladhatják, feloldhatják, illetve az egészségüket és az igazi szabadságukat - boldogságukat elérhetik.”)

     Órody Eszter :1.    Mi az oka annak, hogy manapság annyi meddõ nõ van, és sokan az egész fiatalok közül (húszévesekre gondolok) is ilyen problémákkal küzdenek?     Kozma Szilárd - Ez egy igen komoly kérdés, amelyre a válasz egyáltalán nem lehet egyszerû. Ugyanis, az igazi ok, az egész nyugati típusú civilizáció társadalmaiban elharapózó többi, un civilizációs betegségnek (depresszió, pánikbetegség, melankólia-kór, más pszichózisok, különféle allergiák, bulímia, stb.) a rejtett - spirituális okára, is rámutat. Remélem, van nálatok elég hely arra, hogy kifejthessem, és a Decens olvasóinak is van elég türelme arra, hogy figyelmesen végig kövessék a számukra talán még szokatlan, analogikus összefüggéseket. Amennyiben, ebben a kérdésben megkísérelném a joggal elvárt, néhány „frappáns” mondatból álló, közvetlen választ, az olvasók szükségképen õrültnek, de legalább is habókos misztikusnak kellene nézzenek.        A remélhetõleg közérthetõ válaszomat az élet- és lelki társamnak, Joó Violának az interjújában olvasható anyai ági karma-öröklõdésrõl szóló részletére való utalással kell kezdenem. Pontosabban: az általam felfedezett és a könyveimben, honlapjaimon közölt, több tanulmányban is leírt spirituális jelenségre való utalással, amely dióhéjban arról szól, hogy az eddig mindenki számára elbûvölõen és kedély-nyugtatóan ható, reinkarnációs hiedelmekkel és misztikus elméletekkel szemben, az un. karmánkat, vagyis a spirituális imaginációnk (mágikus erejû, sors-idézõ képzeleti tevékenységünk) egyedi jellegét, közvetlenül az édesanyánktól (is) örököljük elsõ sorban. Illetve, édesanyánkon keresztül örököljük az anyai ági nõi õseinktõl. Tudom, hogy ez elsõ hallásra – olvasásra, mind a nõk, mind a férfiak számára felháborító, sõt: a klasszikus genetika állításai szempontjából egyenesen botrányos, de éppen a kutató-biológus barátaim nyugtattak meg afelõl, hogy az ide vonatkozó asztrológiai megfigyeléseim és gyakorlati tapasztalataim (felfedezéseim...) helytállóak biológiai szempontból is, mivel a géneken kívül rengeteg olyan un „finom” elem és még alig ismert szubsztancia van bennünk, de fõként a nõi petesejtben, ami nem annyira közismert még mint a gének világa, de ami a jövõben, az én karma-örökösödési megfigyeléseimet igazolhatja.      Ezekhez a géneknél is „finomabb” elemekhez és szubsztanciákhoz nem értek, de azt viszont tudom, hogy, a fizikai valóságnak egy – az egyben megfelel a spirituális valóság, noha az anyaggal szemben, az utóbbi az elsõdleges és tehát, a szellem jellege hozza létre az anyagi jelleget és nem fordítva. Mi viszont, az anyagi jelenségekbõl, az anyagi megnyilvánulások idõbeni „helyzetébõl” kell kiolvassuk az anyagot létrehozó és irányító - módosító szellemi jelenségeket, mert különben a misztikus habókosok és szélhámosok által terjesztett egzotikus, de annál használhatatlanabb, mitológiai, vagy vallásos meséknek maradunk kiszolgáltatva.

    Én ugyan családi generációs horoszkópoknak a vizsgálata által jöttem rá az anyai örökösödésre, de évekkel késõbb találtam egy olyan biológiai magyarázatot is rá, amit mindenki, aki természetesnek veszi, hogy egy távirányító és a megfelelõ tévékészülék között létezik több olyan „nem látható”, de lényegi információ-átadási kapcsolat is, amin az egész televíziózás alapszik, igen könnyen meg tud érteni. Az „Ami lent van, ugyanaz, mint ami fent van,...”, egyetemes metafizikai világelv szerint tehát, próbáljuk meg levonni a logikus következményt abból, hogy: 1. A nõi petesejt százszor nagyobb, súlyosabb és összetettebb struktúrájú egység, minden szempontból, mint az õt  megtermékenyítõ ivarsejt.  2. Nem a férfi – apa - hordja és táplálja a magzatot kilenc hónapon keresztül, tehát nem az apa aurájában fogan, készül és alakul – fejlõdik a magzat gyermekké, vagyis emberré, hanem az anya aurájában! 3. Az a petesejt, amelybõl leszünk, már akkor kialakult az édesanyánk kis petefészkiében, amikor az még magzatként, a nagymamánk méhében alakulgatott! A lányok születése után több petesejt nem képzõdik. Vagyis: az a petesejt, amibõl én lettem és alakultam, már az anyai nagymamám testében és aurájában jött létre és alakult ki, a nagyanyám vére által a magzatkori édesanyám testébe szállított anyagból létesült tehát elsõdlegesen, és az édesanyám testében „élt” mindaddig, amíg teljesen be nem ért és az édesapám egy ivarsejtje megtermékenyítette.     Ezzel szemben a férfiak heréjében kevés ideig „lakozó” ivarsejtek, minden egyes ejakulációkor kicserélõdnek.      Akkor tehát, kézen fekvõ a válasz, hogy a gének által meghatározott fizikai tulajdonságokon és képességeken kívül (Vagyis spirituális szempontból!) az apáktól és így az apai karmából majdnem semmit nem öröklünk. És ez így van, még akkor is, ha a Rezonancia (Népi magyarosan: zsák a foltját megtalálja!) egyetemes törvénye alapján, az apák karmája, a legtöbb esetben összhangban áll és 7O – 8O százalékban még hasonló is az anyák karmájához, ami össze adódva azzal, hogy 5O – 5O százalékoson öröklõdnek  biológiai tulajdonságok és szerencsés esetben mindez össze adódva a hatásosabb apai nevelés következményeivel, azt a látszatot kelti, mintha a spirituális „jellemet” is, fele - felében örökölnénk. De, mondom, hogy ez csak látszat, mert a közvetlen karma-örökség anyai ágról érkezik, és az utódokba származtatja mindazt a spirituális tévképzet-csomagot, amit az anyai ági nõi felmenõk magukban (lelkükben) hordtak, mielõtt és miközben azok a lány-utódaik megfogantak és megszülettek volna, akikbõl, aztán mi is származtunk.     Mondom, ezt az anyai karma-örökösödési jelenséget, most az un. „józan paraszti ész” határaira leszûkítve vázoltam, de a jelenség, nyilván sokkal összetettebb és több rétû szellemileg. De ahhoz remélhetõleg elég volt ennek a logikai összefüggéseknek a felmutatása, hogy valamiképpen a te kérdésedre is közérthetõen(!) válaszolni tudjak. Tegyünk tehát úgy, mintha az olvasók elfogadták volna az, egyébként egyszerû és logikus biológiai szintû, tehát az asztrológiai magyarázatoknál sokkal kézzelfoghatóbb érvelésemet (Noha nagyon is jól tudom, hogy egyfelõl az ide vonatkozó és az agyakba két évszázadon át bekalapált materialista – genetikai - koncepció miatt nehéz ezt egybõl „bevenni”. Másrészt, a minden furcsa és nem is logikus jelenségre magyarázatot adni vélõ, fantázia-dús reinkarnációs értelmezõdések  miatt is, hosszú hónapok kellenek ehhez, az igazi karma-értelmezés elfogadáshoz még azoknak is, akik érzik, hogy igazam van.), és ezt az önkéntelen anyai ági karma-örökösödési jelenséget, máris adottként, tehát objektív tényként elfogadva, lépjünk tovább, a feltett kérdésednek az értelmes megválaszolása irányába.                     Egyrészt a minél több öncélú – tehát magzatfoganási következmény nélküli - szexuális élvezeti lehetõséget fürkészõ technika, másrészt a „szegény gyenge nõket” a szülési fájdalmaktól megkímélni szándékozó tudomány találta ki az un. külsõ, mechanikus fogamzásgátlókat, majd az egyetemes teremtõerõknek(!) a becsapásával (átverésével) járó, vagyis terhességi állapotot mímelõ hormonális fogamzásgátlókat. Szintén a humanista buzgalmában erõsen szemellenzõs huszadik századi technika és tudomány, kieszelte azt is, hogy a nõket szabadítsák fel a fölöslegesnek tûnõ szülési fájdalmaktól, egy másik szervezet-becsapó, sõt a normális érzékelési képességet lezsibbasztó és tudati-állapotot elferdítõ tudományos eszközzel: elõbb a zsibbasztással, majd az egyre erõsebb nyugtatókkal és altatókkal. Sõt: az esetek egyre nagyobb és szükségtelenebb százalékában alkalmazott császármetszésekkel is. A következmények spirituális magyarázatával nem akarom fárasztani az olvasókat, hanem csak azokat pszichológiai megfigyeléseket és egészségügyi eredményeket közlöm, amelyeket ki lehet olvasni bármely ide vonatkozó, száraz egészségügyi és pszichológiai statisztikákból, kimutatásokból:

 

    Azok a lánygyermekek, akik ilyen édesanyától születtek, akiknek már az édesanyja (a lányok nagymamája!) is zsibbasztottan, vagy kábítottan, netalán császármetszéssel szülték meg az anyukáikat, és az anyukájuk szintén zsibbasztva, kábítva – altatva, illetve császármetszéssel szülte meg õket, egyre inkább félni és iszonyodni kezdtek tudattalanul a magzatkihordástól is, nem csak a szüléstõl, lehetõleg minden áron és minden ürüggyel megkísérelve elkerülni, elhárítani ezt a természetes funkciójukat. Sõt: nem csak a lánygyermekek tudattalanjában jöttek létre ezek a gyermek- és magzatellenes pszichés ellenállások, és pszicho-szomatikus betegségek, de az ilyen „szülési családi örökséggel” rendelkezõ férfiak is kezdték generációról generációra, egyre inkább elveszíteni az un. apasághoz, a családalapításhoz való kedvüket.      Azok a lánygyermekek viszont, akik már un. negyedik generációsok ezen a szerencsétlen vonalon, ma már egyenesen rejtetten ható, vagy nyíltan manifesztálódó magzat-és gyermekellenes mentalitással járó spirituális programmal születnek, vagyis gyermek- és családellenes karmával jönnek a világra. A legtöbbjük, a szélsõséges feminista - liberális eszmék hatására és bíztatására, ki is fejeznek nyíltan, úton – útfélén, nem is tudván, hogy ezzel valójában nem is az annyira egyéni-sajátnak és individuálisnak képzelt, bátor és õszinte véleményüket hangoztatják, hanem a humanista biológia és orvostan Isten-ellenes ténykedésének köszönhetõen, az anyjuktól és a nagyanyjuktól öröklött és az õk tudattalanjában egyértelmûen határozottá lett gyermekellenes karma-programoknak a szóba foglalt „eredményeit” hangoztatják. Vagyis: az ilyen esetekben szó sincs személyi szabadságjogokat kifejezõ „bátor egyéni” véleményrõl, hanem mindössze a karmikus meghatározódások által befolyásolt gondolkozásról, a feloldandó és meghaladandó karma-verklizésnek a szabadságjogként való feltüntetésérõl, a karma általi tudattalan szellemi manipulációról.         Nagy tévedés tehát azt képzelni, hogy mindössze a fogyasztói mentalitásra jellemzõ nyers egoizmusból (A minél nagyobb mértékû és a következmény nélküli tehát személyi felelõsség nélküli szexuális élvezetkehez való jutási vágyból) fakad az, hogy a mai fiatal lányok és nõk nem akarnak szülni gyermeket, vagy ha igen, majd valamikor az idõben jól kitolva. Nem csak karrier-építési divathóbortból, vagy gazdasági szükségbõl fakad az tehát, hogy maximum harminckét - harmincöt éves koruk után megszülendõ, egykékben, maximum „két gyermekben” gondolkoznak a mai nõk és lányok általában, hanem abból is, hogy õk ezek által, a humanista orvostudomány által keltett gyermek- ás családellenes karmák által vannak vezérelve!  Zárójelben jegyzem meg, hogy szegények szörnyen be csapják magukat, mivel éppen az említett jelenség másik következménye miatt, vagyis a zabolátlanul alkalmazott megtermékenyülés elleni védekezések mentális és spirituális következménye miatt (Tehát nem csak a negyedik generáció szintjén zsibbasztottan – altatottan szülõ anyák családjaiban született utódoknak a gyermekáldástól való iszonyata miatt.) egyre kevesebb az esélyük arra, hogy harmincöt éves koruk után gyermeket foganhassanak. És egyenesen siralmas az asztrológusnak látni, hogy a nõi rendeltetésük elsõdleges lényegére ráébredt negyven éves kor körüli nõk egész serege, milyen kétségbeesett testi, lelki és szellemi erõfeszítéseket is tesz, annak érdekében, hogy bár egy magzata megfoganna. És még szomorúbb nem az, hogy nem tudnak megfoganni, merthogy több esetem is bizonyítja, hogy meg tudnának, de ebben a korban már csak óvatosabb férfi-partnereket találnak, illetve olyanokat, akik szintén magzat- és gyermekellenes, illetve családellenes karmával rendelkeznek, és emiatt, rendszerint egy, vagy két családbomláson már túl vannak, aminek következtében, a karmájuk idõvel inkább megerõsödik, mind, hogy oldódna.         Ez lenne tehát a „mi az oka ennek” - kérdésedre adható fontosabbik válaszom, azon kívül, amire mindenki természetesen gyanakszik és aminek a kikövetkeztetéséhez már nem is kell különösebb logika, vagy spirituális tudás: a fogamzásgátlók zabolátlan használata!  De nagyon kell vigyázni, mert nem hiába és nem véletlenül tartottam szükségesnek elmondani, a mélyben meghúzódó és logikailag nehezebben követhetõ és megérthetõ jelenséget. Ti., hogy a szülõnõknek az egy kerek évszázados, mára négy, öt és hat generáción keresztül történõ és ma is folyó megfosztása a természetes szülési lehetõségtõl – és jogától! – való megfosztása, az elsõdleges oka és okozója annak, hogy a mai fiatal nõk és lányok egyre képtelenebbekké válnak a természetes megfoganásra! Amennyiben ezt figyelmen kívül hagyjuk, nem lehet, még csak egyénileg sem, ezt a lassan katasztrófa szerûvé váló, tömeges sterilizálódási jelenséget a jövõben felszámolni. De mi maradjunk a magunk dolgánál: a civilizáció szinten létezõ, valóságos „népi szokássá lett” és ma is pozitív tudományos vívmányként emlegetett tömeges fogamzásgátlás által elõidézett, egyéni, vagy családi „áldatlan állapotnak a felszámolásához és meghaladásához (Az illetõ nõknek és családoknak a természetes úton történõ gyermek-áldáshoz juttatásához), az asztrológusnak az anyai ági örökösödési jelenséget föltétlenül figyelembe kell vennie. Különösképpen, hogy a magzat- gyermek és családellenes karmikus programok kialakulásának ezer más családi sors-történeti oka is van, az orvostudomány fent leírt áldatlan beavatkozásán kívül.     A másik aspektus tehát, ami az asztrológia segítségével feloldható biológiai sterilitásban jelentkezik, és amit az asztrológusnak az ide vonatkozó tanácsadás közben, szintén figyelembe kell vennie, a következõ:  Az idõben messze a természeti lehetõségek fölötti idõkig (26 – 29 éves korig) gyakorlott magzatfoganással szembeni védekezés esetében, nem is a gyógyszerek káros hatásai a fontosak – hiszen sok esetben a nõk, illetve a párok mechanikusan „védekeznek” – hanem az, hogy a sok éven (egy , sõt: másfél évtizeden!) keresztül történt védekezéseknek a spirituális - mentális következménye az, hogy a nõk tíz, tizenöt hosszú évig így lefojtott, tehát teljesen mûködésképtelenné tett, és valósággal börtönbe zárt, sõt: kiiktatott anyai potencialitása, tehát megtermékenyülõi világa (képességei, ösztönei), nagyon nehezen éleszthetõk újra!  Fõként, hogy idõközben az a periódus is lejárt már, amikor – természetesen szülõ anyai felmenõk esetében! - a fogamzás a természeti mechanizmusok alapján történik. Nem csak a rendkívülien finom és összetett nõi szervezet nem egy gép, amit 18 évesen kikapcsolunk és 35 évesen (Amikor abba hagyjuk a magzatfoganás elleni védekezést) újra beindítjuk! És hát akkor még a 15 – 18 évig a természetes „mûködésébõl” kiiktatott és lefojtott anyai lélek, és anyai szellem. Csak azt nem értem, hogy a személyiségük integritására annyira rátarti modern és posztmodern hölgyek, hogyan képzelik el az integritást, ha õk maguk azok, akik 15 – 18 éven keresztül megfosztják magukat a személyiségük igazi és elsõdleges funkciójától: az anyaság szellemiségétõl, a potenciális anyai öntudatuktól?      A középkori elképzelésekkel ellentétben, mindannyian igen finom és határtalanul összetett, test – lélek – szellem – isten négyes egységébõl képzett „szerkezetek” vagyunk, amiket nem lehet, csak úgy, mint egy tizenöt éven át be nem gyújtott autót, „újra” indítani, amikor meg jön a kedvünk arra, hogy gyermeket nemzzünk. Miután tehát egy harmincvalahány éves nõ, hosszú éveken át, „fogamzásgátolta” magát, bármilyen metódussal is, nem csak azért nem fog tudni asztrológiai karma-feltárás nélkül megfoganni, mert a fogamzásgátló gyógyszerek tönkre tették a szervezetét. Hiszen ha spirált hordott 15 éven át a méhében, ugyan milyen gyógyszer-károsodásról beszélhetünk? Hanem azért, mert a tudatában, de fõként a mély anyai tudattalanjában, kialakult az a tudati gát és az évek alatt a tudattalanjába süllyedt és oda bevésõdött mentális-programmá vált arra vonatkozóan, hogy neki nem lehet „teherbe” esni. És ehhez még vegyük hozza azt is, amit a feltárásom elején felvázoltam, hogy egy ilyen nõ aurája már a nagymamától, sõt: esetleg a dédnagymamától erre felé terhelt már a magzat- és gyermekellenes karmikus programoktól!      Az ilyen hölgyek mind kérvényezhetik az állami pénz-segítséget a lombik-bébi programra és mind aláztathatják meg magukat és a férjeiket a petesejt- és sperma gyûjtésekkel és mind reménykedhetnek abban, hogy az orvosok valahogy egybe ragasztják mesterségesen számukra a petesejtet az ivarsejttel, mert amíg az asztrológiai feltárás segítségével meg nem történik a személyi karma-oldás, meg nem kapják a személyre szóló – mindenkinek tehát más és más! – gyakorlati és spirituális tanácsokat, ki van zárva az, hogy magzatuk foganjon, illetve, hogy a laborban mesterségesen össze ragasztott sejtek életképesek legyenek, és egészségesen meg is szülje õket.  Hiszen manapság már, a sok ide vonatkozó generáción keresztül folyatott (És a családi aurákba mind bekódolt!) spirituális karmikus zavarodottság és a szülésre – anyaságra vonatkozó létképzeleti szennyezõdés miatt, minden egyes nõnek szüksége lenne a karma feloldással egybe kötött, várandósságra és szülésre való spirituális felkészítésre, már csak a várandóság alatti szövõdmények elkerülése érdekében is, nem hogy az egészséges szülés érdekében.                       2.    A férfiak között is szép számmal vannak olyanok, akik nem képesek a fogamzás „végre hajtására” a párjaik megtermékenyítésére. Velük mi a helyzet?   Na, éppen ez az a kérdés, amelyre a válasz bizonyítja, hogy nem csak a fogamzásgátlók szedése, illetve az un. klasszikus – mechanikus fogamzásgátlás használata miatt ütötte fel a jelenség a fejét! Hiszen a fiúk nem szednek fogamzásgátlót 14 – 16 éves koruktól! Vannak akik, ide vonatkozó okként a globális felmelegedésre gondolnak, és olyanok is, akik a „tudományosan” szennyezet táplálék fogyasztásra. Lehet, hogy ebben is van valami, de a gyakorló asztrológusi tapasztalataim egyértelmûen arra utalnak ebben a kérdésben, hogy a fentiekben általam kimutatott és hangsúlyozott anyai ági karma-öröklõdési okokban, ok – okozati összefüggésekben keresendõ a jelenség kulcsa. Vagyis abban, hogy az szülész-nõgyógyász orvostudomány és persze, az ide vonatkozó aneszteziológia és felesleges sebészeti beavatkozások tömkelege sértette meg és fertõzte be olyan mélyen és akkora mértékben a nõk anyai – megtermékenyülési potencialitását, hogy ez, a szellemi jelenségeket teljesen figyelmen kívül hagyó, szemellenzõs orvostudomány által létrehozott általános, de elsõsorban: családi karma, a fiú utódok termékenyítõi képességére is károsan kihat. Hiszen a magzat- gyermek- és családellenes karma például, nem csak a lány gyermekekbe öröklõdik, hanem a fiú-utódokba is. Persze, az ilyen karmának a következményei erõsebben érzékelhetõ a lányokon, és például a természeti termékenységet idézõ virágpor és fûpor inkább a magzattól tudattalanul irtózó nõk szervezetébõl vált ki allergiát. De családalapítástól és apai szereptõl (hogy a felelõsséget ne is említsem), irracionálisan és sokszor nevetségesen ódzkodó, vagy az újszülöttek kézbevételének a gondolatától pánikoló férfiakról is tudunk. Sõt virágpor - és fûpor allergiásokról is! – A jelenség tehát ugyanaz. Aki szellemben fél a gyermektõl és a családtól, illetve az apaságtól, annak persze, hogy zavarosan, illetve „bátortalanul” és határozatlanul mozognak a spermiumai!      Ugyanakkor, a családomban megfigyeltek alapján is állíthatom, hogy a táplálkozásnak pl. igen kevés és csak felszíni befolyása van az egészségi állapotunk pozitív, vagy negatív változására, ahhoz képest, hogy a szellemi – pozitív, vagy negatív, helyes, vagy helytelen - mentalitásnak (A mentalitás-változtatásnak) mekkora a hordereje az egész sorsunkra, életünkre nézve!        3.    A fogamzásgátló tabletták tehát  játszhatnak-e, ezek szerint egyáltalán számottevõ szerepet a meddõség kialakulásában vagy ez teljesen lelki eredetû probléma?   - Nem vagyok sem biológus, sem vegyész, sem spirituális belátási képességgel és ennek megfelelõ becsületességgel rendelkezõ orvos (Mert azért ilyen is rengeteg van, de ezek nagy része a profitot hajtó, többségben levõ kollégák és a gyógyszergyárak morális terrorjának az elfogadására kényszerül!), ahhoz, hogy ebben határozott véleményt merjek mondani. És azoknak a tükrében, amiket ide vonatkozóan felfedeztem, ti., hogy nem annyira a biológiai (ez esetben: orvosságos) szennyezettség az elsõdleges oka a mai korai meddõségeknek, hanem az a két dolog, amelyikbõl az elsõ az, hogy már az én „úri” nagyanyám is un. Rák-karmát, tehát magzat- gyermek- és családellenes spirituális programot hagyott rám (az egyke unokájára) örökségül, hát akkor a nálam sokkal fiatalabbak, hogy ne lennének ilyen programokkal telve, amikor már én is nagytata korú vagyok? A második pedig az, hogy a mai lányok és fiatal nõk képzeletébõl már teljesen ki is van lúgozva az a képzet, hogy harminc éves koruk elõtt, vagyis éppen akkor, amikor a nõi szervezet és az anyai lélek potencialitása erre a leg alkalmasabb és a legjobb „formában” van, gyermeket szüljenek. Következésképpen, ha vegyi, ha mechanikus módszerrel, de természetes képesség-elfojtásra és természetellenes állapotra vannak ítéltetve a szerencsétlen gyermeklányok, nem csak a téves (primitív életélvezet centrikus) értéktudaton álló, általános hibás mentalitás hatásaképpen, de egyenesen rá vannak kényszerítve erre az Istentelen mentalitásra az édesanyjuk és a nagymamáik rosszállása által is, akik meg vannak gyõzõdve arról, hogy ha nekik nem is sikerült ezzel a módszerrel (A gyermekszülésnek a természetellenes határokon túli tologatásával, illetve teljes elfojtásával) boldogok lenni, de a lányuknak, illetve az unokájuknak, egészen biztos, hogy éppen ennek a természetellenes és ezért: Isten-ellenes mentalitásnak köszönhetõen jön be majd a bomba-biztos boldog élet. – Fõként ha idõközben megtanítják nekik a férfiakon való uralkodási trükköket is....     4.    Tervezni kéne a babát vagy minden esetben a Jóistenre bízni a fogantatást?   Nézd, legalább mi ne legyünk hipokriták, ne játsszuk meg az ostobát. Ha nem találták volna ki a kényelmesebbnél kényelmesebb és hosszan használatos fogamzásgátló módszereket, lenne-e még logikus értelme ennek a kérdésnek? Úgy-e, hogy nem?  Azt, hogy ebben az esetben, ez a jellegzetesen huszadik századi tudományos – technikai vívmány, amit a katolikus papok az ördög eszközének neveznek (sic!), mennyiben testesíthet meg tényleges emberi (kulturális, vagy civilizációs) fejlõdési szintet, úgy is lemérhetjük, ha feltesszük magunknak azt a kérdést, hogy az, az öncélú élvezet-keresõi, tehát a következmények nélküli és ezért személyi felelõsség nélküli élvezet-halmozói lehetõség-kutató polgári logika és mentalitás, amelynek az alapján ez a „vívmánya” a kornak megszülethetett, általánosan is jellemzi-e a mi mai gondolkozásunkat? – A fájdalmas válasz pedig, bármennyire is szégyen ránk nézve az, hogy egyértelmûen: IGEN! Ezt a beismerést követõen viszont, már csak azt kell megkérdeznünk magunktól, hogy felsõbbrendû kultúra-e és civilizáció-e az, amelynek az élvezet- és kényelem-centrikusan gondolkozó nagy többsége, nem képes a saját utódaiknak átadni azt a technikai-tudományos kultúrát, amelyet létrehozott, MIVEL EZEK AZ UTÓDOK MÁR NEM IS SZÜLETNEK MEG! Jelenthet-e tehát, ez a kereszténység táptalaján létrejött un. nyugati kultúra és civilizáció bármiféle érdemleges színvonalat, ha ennek a „segítségével” az európai nemzetek oda jutottak, hogy alig születnek közvetlen utódaik, és az emigrációs politikának a megfelelõ szabályozásával kell feltöltsék a társadalmaikat, mivel, különben nem lesz akik az õk nyugdíját majd öreg korukban megtermeljék? Jelenthet-e tehát ez a kereszténynek mondott önpusztító kultúra bármiféle valós színvonalat, amikor,  ezeknek a közvetlen utódok nemzése és megszülése helyett, tudatosan „beeresztett”, nyugdíj-termelõ, és gazdasági színvonal-fenntartó emigráns munkásoknak és értelmiségieknek a nagy többsége, hallani sem akar arról, hogy ezt a jellegzetesen hedonista - egoista liberális (hibásan kereszténynek nevezett!) mentalitást eredményezõ, „nyugati” erkölcsi kultúrát átvegyék!      Hogy a kérdésed lényegére vissza térjek: négy kiskorú, de a kamasz kor küszöbén álló lánynak vagyok az édesapja. Annak a megoldását, hogy ezek a lelkem és szemem-kincsei, ne rontsák el az életüket úgy, hogy neki fognak 15 – 17 évesen kisbabákat szülni, mivel természetszerûleg „beindulnak” majd a hormonjaik, nem abban látom, hogy még idejében letömöm õket fogamzásgátlókkal, vagy spirált tetetünk a zsenge méhükbe, mint a magukat ettõl szerfölött felelõsnek képzelõ szülök mostanában, hanem abban, hogy õket a minél gyakorlatibb értéktudat, valamint a személyi felelõsségtudat és a racionális személyi öntudat kifejlesztésén alapuló, spirituális öntudatuk kialakítását célzó nevelésben részesítem.  Spirituálisan teljesen hibás az a modern és posztmodern nevelési koncepció, hogy a tetteik és az „élvezeteik” természetes következményeit gyakorlatilag vállalni képtelen, testileg ugyan fejlett, de öntudatilag még gyermek személyek, a szervezetükre károsan visszaható fogamzásgátlók használatának köszönhetõen, „szabadon” részesülnek az ideje nap elõtti és persze, felelõsség nélküli szexuális, és más élvezetek minél nagyobb tárában. A fentiekben elmondottakból láthattuk, hogy hova vezet a következmények miatti felelõsség nélküli élvezetekben részesülés elve. Hajdan erõs európai nemzetek elsorvadásához.     És ha a tini-kor szexuális gondjait is mindenképpen érintõ kérdésednek erre, a mindenkiben így is úgy ott bujkáló vonatkozására is válaszoltam, akkor a tulajdonképpeni kérdésedre is éppen az elõbbiekben elmondottakra alapozva, újfent az egyéni felelõsségvállalás elvére alapuló spirituális öntudat kifejlesztésének a szükségességét hangsúlyozva, válaszolok:  Igen is, a következményekért felelõsséget vállalni képes személyek esetében, a kezdeti megismerkedéskor, az össze szokás periódusában tehát, amikor még nem dönthetõ el, hogy a két fél ténylegesen lelki társa-e egymásnak és bízhatnak-e egymásban, és vállalható-e mind a két részrõl, egy életre az egység-alkotás, lehet és kell is, rövid idõre a fogamzásgátló eszközöket és módszereket is használni, de ez a kölcsönös megismerési idõ nem tarthat évekig, sõt: évtizedekig, mind manapság, még az un. tisztességes házasságban élõk esetében is! Megfelelõ spirituális önismerettel – és külsõ ismerettel! – rendelkezõ személyek esetében, ez az összehangolódási idõ, hét – nyolc hónapnál nincs amiért gyakorlatilag hosszabbra terjedjen, mert aki ennyi idõ alatt sem képes a saját érzéseivel, illetve a szerelme kivoltával lényegileg „megismerkedni”, az már notórius öncsaló, és az ilyen számára tulajdonképpen mindegy, hogy kivel él, vagy nem él együtt. Normális, átlag emberek esetében tehát, maximum kilenc hónapra az ismerkedés után mindkettõ számára világos kell legyen, hogy a másik-e a személy, akivel leélhetõnek látja és érti az életét. Hogyha nem, nincs amit tovább nyúzni és romantikus szívek harcát játszani egy öntudatos ember számára, aki nem akarja sem önmagát sem a másikat átverni. Egy évnél többet ülni viszont egy ilyen „kezdõ” viszonyban, és örökös kezdõnek és kételkedõnek maradni és emiatt, erre hivatkozva, tovább „fogamzásgátolni”, már egyenesen vétek az egyetemes törvényeknek több pontja ellen is. Elsõsorban a fejlõdés törvénye ellen, másodsorban a teremtés (mágia) és a felelõs öntudat törvénye ellen, harmadsorban a ciklus és a ritmus törvénye ellen és így tovább.     Nos, ha ezek tudatában, a kellõ idõben el döntöttük, hogy maradunk, vagy nem maradunk egyik a másik mellett, attól kedve, az egyetemes törvények szerint, amelyek szellemével az olvasók megismerkedhetnek mind a Decens oldalain, mind az én honlapjaimon, szóba sem szabad jönnie semmiféle „tervezésnek”. Ezek az egyetemes sors-törvények ugyanis, nem, hogy bagóznak rá a mi kis ügyeskedéseinkre, gazdasági - júdási spekulációinkra, hanem egyenesen megfelelõ betegséggel, vagy nehezítõ sorskörülmények „létrehozásával” hatnak vissza az életünkre és egészségi – erõnléti állapotainkra. – Ez a magyarázat arra, hogy ilyen, már csecsemõ  korunktól ránk vigyázó, magasrendû orvostudománnyal, miért vagyunk még sokkal betegebbek (És meddõk!), mind száz évvel korábban az orvost alig, vagy soha nem is látott déd-szüleink.             Nem akarom még jobban össze zavarni az olvasókat, de a kérdés éppenséggel úgy tevõdik fel, hogy megfelelõ spirituális öntudattal rendelkezõ (tehát a karmájuk jellegét egészen pontosan és határozottan a személyi horoszkópjukból megismert és annak a feloldásába határozottan bele is fogott!) személyek esetében nem fogannak meg, csak úgy váratlanul magzatok, mindaddig, amíg azt õk szabad akaratukból el nem döntik. Persze, eben az esetben is érvényes az, amit fent említettem, és amire Joó Violetta is rámutatott, hogy ez a „tudatos mentális foganás-halasztási” idõszak, nem lehet kilenc hónapnál sokkal hosszabb és semmiképpen nem haladhatja meg az egy évet. És ez nem alaptalan „misztikus” elmélet, ezt én, az un. késõi „legény koromban” több rendben is gyakoroltam, utóbb mind a gyermekeim édesanyjával, mielõtt feleségül vettem volna, mind Violettával, akinek a méhében, pontosan mielõtt az együtt-élésünknek az egy éve le telt volna, tehát, amikor már mindketten elfogadtuk ezt a lehetõséget is, fogant meg a közös magzatunk. – De mondom, nem akarom az olvasók türelmét ennek a lehetõségnek a logikai magyarázatával próbára tenni. A lényeg, természetesen az, hogy ezt a személyi horoszkópból kiolvasható önismeretek nélkül, illetve eltökélt karma-feloldási törekvések nélkül, lehetetlen elérni.      5.    Hogyan lehet felismerni a meddõséget kiváltó okokat az asztrológia segítségével?     - Meddõséget kiváltó okokat kimondottan és konkréten nem lehet kiolvasni a sorsképletekbõl, mint ahogyan az orvostudomány sem tud ilyesmit száz százalékos határozottsággal kimutatni pl.,  egy fiatal nõ esetében, csak abban az esetben, ha kiveszik az un. szaporodási szerveinek valamelyikét. És ha mégis, akkor a diagnózis-felállító orvost, idõ multával, érhetik kemény meglepetések is. A meddõségre való hajlamokat, ha vannak, viszont igen is, ki lehet olvasni a sorsképletekbõl, de természetesen, soha nem ez az  elsõdleges célja egy komoly asztrológiai feltárásnak, hanem éppen amiatt, hogy a szellem irányítja az anyagot és nem az anyag a szellemet (Az anyagi állapotok csak tükrözik, kimutatják a szellemi állapotokat), az elsõdleges célja a feltárásoknak az, hogy a megfelelõ mentalitás-változtatással ki lehet igazítani még a leg vadabb karmikus szellemi hibákat is, és ezzel az utat a megtermékenyülési lehetõség számára megnyitni!         6.    Mi utal a képletünkben az ilyen jellegû panaszokra?   - Az anyai ági karmikus programok felfedezése után, hét egymástól jól eltérõ és megkülönböztethetõ negatív spirituális (karmikus) programot fedeztem fel, amelyeket le is írtam. Az öröklõdõ karmikus programok közül tehát, a leggyakoribb oka a magzat foganási képtelenségnek a nõk esetében, az, amit az elsõ két program leírásánál adtam közre. Vagyis az elsõ ok az erõs maszkulinitás és személyiség-ellenes programnak, vagyis a férfias szellemiség ellenes karmikus programnak a jelenléte az illetõ nõi személy tudattalanjában (aurájában). Ezt, illetve ennek a külsõ következményét, illetve a látható hatását viszont egyáltalán nem úgy kell elképzelni, hogy az illetõ nõi személy deklaráltan férfi-ellenes, sõt: láthatóan férfi - gyûlölõ lelkülettel és ilyen nappali mentatiltással bírna. Nem kell elfelejteni, hogy amikor karmáról beszélünk, olyan mélyen rejtett, tehát a gondolati világunknál is mélyebb, tudattalan késztetések formájában és sugallat-szerûen ható, spirituális meghatározódásokról van szó, amelyek pl. pszichológiai eszközökkel fel sem fedezhetõk és ki sem mutathatók. Hogy én is misztikusan fogalmazzak: a karma esetében, az auránk (tudattalanunk) legfinomabb rétegeiben található negatív spirituális információk szerinti meghatározódásokról van szó, ahova az un. aura-látók sem képesek behatolni, egészen pontosan: amit õk sem képesek konkrétan és biztosan érzékelni. A maszkulinitás-ellenes karmát öröklött hölgyek tehát, nagyon, de nagyon ritkán találhatók meg a szemet-szúrón férfi-ellenesen viselkedõ vad feministák körében. Az ilyen, egyoldalú férfi-gonoszságról meggyõzõdött viselkedés nem a karma hatására, hanem valamilyen súlyos és sorozatos lelki sérülés hatására jön létre, amely nyíltan érzékelhetõ férfi-ellenes mentalitás viszont, képezheti egy személyiség- és maszkulinitás-ellenes karma alapját, amennyiben az illetõ, nyíltan férfi-gyûlölõ nõnek ebben az idõszakban valamilyen módon mégis (Pl. részegen történt, vagy nemi erõszak útján megesett szexuális aktus nyomán) gyermeke születik. A kimondottan maszkulinitás – ellenes karmával született nõkre nem az jellemzõ tehát, hogy nyíltan ágálnak a férfiasság bármilyen megnyilvánulása ellen, hanem éppen, hogy nagyon szendék, férfi társaságban félénkek, és ha nem is teljesen vissza húzódóak, de bátortalanok és szégyenlõsek, egyszóval õk az un. nebántsvirágok, a mimóza-lelkûek, az akaratukat és nézeteiket érvényesíteni képtelen, vagy a visszautasítástól egyenesen rettegõ lelkek. Noha nappali racionális tudatukkal errõl nem tudnak, ezeknek a rejtett szellemi – spirituális (idea) világában, a férfiasságukat nyíltan kifejezõ férfiak olyan tûzokádó sárkányok és erõszakos monstrumok, akik még az élesebb, vagy hangos hanghordozásukkal is az õk önkifejezési és személyi szabadsága ellen követnek el merényletet. Ezek a férfi fantáziát és hódítói kedvet igencsak tupírozó, elõlük „menekülõ” hölgyek, ha nem lesznek annyira szerelmesek, hogy férjhez menjenek egészen korán, vagy valamilyen „baleset” szerû kapcsolat nyomán nem esnek teherbe nagyon fiatalon, harminc éves koruk után, amikorra ez a karmájuk jól megerõsödik, hiába válnak bátrabbá és úgymond „nyitottá” a férfiakkal szemben lelkileg, mert a tudattalan szellem-világuk még inkább kizárja azt, hogy a férfiasság szellemisége oda jótevõként és ne elutasítandó ellenségként juthasson be.            E jelenségnek viszont van egy olyan vetülete is. Ami a korábbi kérdésekre adott válaszaim fényében is, korunkra nagyon jellemzõ, sõt: nem csak, hogy divatos, hanem a fent említett, a lányaik és a lány-unokáik boldogságának az útját egyengetõ modern és posztmodern anyukák és nagymamák által kimondottan elvárt mentalitás. Éspedig az, amikor a nõk (azok mai többsége végsõ soron), huzamos ideig olyan, mai kifejezéssel, un. menedzseri, beszerzõi, intézõi, stb. foglalkozást ûz, amitõl „megerõsödik”, sõt meg is keményedik a személyisége, a férfiakkal szembeni bátor, csaknem harcias viselkedése, és úgymond el férfiasodik. Ilyenkor és ebben az esetben tehát a Szoráris Én-je elnyomja a Lunáris Én-jét, aminek következtében szeretkezhet halomra a végre megtalált, rá hallgató és általa irányítható férfivel, mert abból nem fog magzat megfoganni, még a lombik bébi programnak nevezett sorserõltetéssel sem.             A második foganási képtelenséget kiváltó spirituális ok az, amirõl már korábban is beszéltem: a magzat- gyermek- és családellenes karmikus program, amikor a nõk (idõs lányok), veleszületetten félnek, nem csak a szüléstõl, vagy a várandósággal járó állítólagos kellemetlenségektõl hanem a családanyai szerepkörtõl is. (Ami a várandós állapottal járó kellemetlenséget illeti: az én volt feleségem rendszeresen karate-edzésekre járt az utolsó napokig és ugyanígy szeretkezett is az utolsó napokig. De ezzel az asztrológus-barátnõm is így volt. Nem bagatellizálok tehát érzéketlen férfiként, hanem tudom, hogy ezt az egészséges és erõs várandósági állapotot is el lehet érni.),.  Sõt, egyesek közülük, tudattalanul iszonyodnak már csak attól a képzettõl is, hogy nekik egyáltalán magzat („Idegen valami”) kerüljön a hasába. – Igen, és ráadásul ez egy igen kemény, még horoszkópértelmezés segítségével is alig feloldható karmikus késztetés, tudományosan: pszichózis De lehetséges foganás-képtelenségi okként ott van még a hatodik karmikus programnak, vagyis a felelõsség, az apa- és apaság-ellenes program hatása is, vagy a hetedik karmikus program hatása, aminek a jellegének a bemutatásába nem is akarok itt bele kezdeni, mert kimondottan spirituális jellegû, és ha lefordítanám a „józan paraszti ész” logikájára, mint ahogy a spirituális öröklõdés ismertetésével tettem az interjú elején, ebben az esetben már tényleg magamra kellene vállalnom a misztikus habókosság, vagy a fanatikus vallásosság bélyegét.   7.    Mi a megoldás?      - A teljes karmikus feltárással együtt járó, foganásra, vagy férfi esetében: nemzésre vonatkozó tudattalan negatív késztetéseknek a részletezése útján történõ, pontos tudatosítás segítségével, valamint a képletekbõl szintén kiolvasható megfelelõ életfeladatok és mentalitások felvállalása által is történõ „karma oszlatás” , karma oldás. Olyan esetünk is volt, amikor az illetõ hölgyet meg kellett tanítani arra, hogy a „féltés” és az „érte való aggódás” címén ne mind irányítgassa a férjét, hanem ahelyett inkább próbálja meg oda adni magát, nem is annyira a férjének, mint az élet és a megtermékenyítés – egyetemes szellemének. Hogy legalább szeretkezéskor próbálja meg a nemzõ-teremtõ Isten szellemiségét is megérezni a férjében, nem csak azt az állítólag rá szoruló szerencsétlen embert, akin neki minden áron segíteni kell, mert anélkül állítólag nem képes tenni egy lépést sem. Vagyis: hogy tegye a férje által megtermékenyíthetõvé nem csak a testét, de a lelkét és a szellemét is. Hogy ne õ akarja irányítgatni, lehetõleg még az ágyban is, még aktus közben is a férjét és ezzel azt megtermékenyíteni, ahelyett, hogy hagyná, hogy legalább ott ne érezze magát irányítottnak és  megtermékenyíthesse a feleségét.      Más esetben, hiába volt mindezzel tisztában és gyakorlatilag is rendben mindennel ami ide vonatkozóan fontos, a nõi fél, mert a fent említett maszkulinitás ellenes program ,a férfiak esetében úgy hat (Mint az én esetemben is fiatal koromban), hogy az illetõ férfi, a tudatlanjában és önkéntelenül elitélendõnek és kerülendõnek vél minden jellegzetesen férfias megnyilvánulást, nem csak a határozottságot és céltudatosságot, hanem még a hangos szót is. Sõt: szélsõségesebb esetekben akár még gyûlölhetik is a saját férfiasságukat e karma férfi áldozatai. – Egyébként ezt az aspektust is el kellett volna mondanom válaszként, a férfiaknál is, újabban egyre inkább kimutatott nemzõképessége csökkenésére és gyengülésére vonatkozó kérdésedre. Szóval, több olyan esetem is volt, amikor a horoszkóp értelmezés segítségével, a potenciális apukákat kellett, kissé sarkítottan kifejezve: megtanítani arra, hogy milyen általános mentalitás változtatásra és javításra van szükség, ahhoz, hogy elsõsorban spirituális szinten váljanak képessé a feleségük megtermékenyítésére, amit a fizikai megtermékenyítés is követett nemsokára.       Sõt, talán hihetetlen, de az a jelenség is létezik, amikor éppen a második, tehát a család- és magzat-ellenes karmikus program hatáséra, vagy egyszerû kényelmi szempontok miatt, a 4O - 42 éven felüli férjek, igazából nem akarnak, vagy csak ímmel-ámmal nemzeni gyermeket, és csak azért nem „védekeznek” konkrétan, hogy ne bántsák ezzel a babára vágyó feleségeiket. Nos, a magzatfoganás lehetõsége, ebben az esetben is ki van zárva a nagyjából. Arról nem is beszélve, hogy egyes hölgyek, akik ilyen férjeket fognak ki, abban reménykednek, amivel az orvosok vigasztalják õket, ti., hogy magzatok a közösülés megszakítási védekezési módszer alkalmazása ellenére is megfoganhatnak. Ez a korábban részletesen vázolt spirituális okok miatt, megtörténhet kamasz és fiatalkorban, de negyven éven felül ez, majdhogynem lehetetlen. (Ide vonatkozóan meg kell jegyeznem, hogy az ide vonatkozó asztrológusi tapasztalataim nyomán, már azt is szoktam mondani, hogy a magzatfoganástól még 35 éven felül is óvakodó hölgyek teljesen hiábavalóan szedik a fogamzásgátló tablettákat, mert erre semmi szükségük nincs igazából.)     De van, amikor a hölgyeknél is említett hatos program, vagyis a Felelõsség- apa- és apaság-ellenes, illetve a biztosítási mániát és az aggodalmaskodást okozó karmikus program éppen a gátja a magzat megfoganásának a férfiak részérõl. Sõt: az áltatásra és önáltatásra késztetõ harmadik karma-program, az un. kaméleon-program is okozhat sterilitást a férfiaknál. Konkrét esetem is volt, amikor a férj hûtlenkedési tévelygései abban öltöttek testet, hogy a laboratóriumi vizsgálat alapján, a spermiumai is „szédelegtek”, szakkifejezéssel: megtermékenyítésre alkalmatlan, hibásan koordinált mozgást végeztek. Konkrét formulákat, kimondottan ide vonatkozó fényszög alakzatokat tehát nem lehet határozottan megnevezni és megkülönböztetni, mivel a fõ, ide vonatkozó, jellegzetes karmák esetleg még hiányozhatnak is, és a többi más jellegû karmikus vonásoknak, a vonatkozó bolygók pozícióiból kiolvasható természeti meghatározásokkal való összhatásából jöhet létre egy – egy, mentalitásváltoztatással feloldható sterilitás. Az asztrológus tapasztalatán és intuícióján múlik az, hogy képes-e ezeket meglátni és az illetõ személy számára érthetõ módon feltárni. És az érhetõség – amihez elsõsorban az szükséges tehát, hogy az asztrológus jól megértse, hogy mirõl is van szó, annak érdekében, hogy minél érthetõbben tudja is elmagyarázni! – az asztrológiában elsõdleges követelmény. Ki van zárva az, hogy tudjunk segíteni valakin, aki csak vakon követi a tanácsainkat anélkül, hogy meg legyen gyõzõdve arról logikusan és racionálisan, hogy miért is fontos neki azt tennie.        Következésképpen a megoldás (legalább is asztrológiai megoldás, ami az én eddigi praxisomban sokkal hatásosabbnak bizonyult a lombik-bébi programoknál, sõt: még az ott elszenvedett kudarcok után is pozitív eredmény hozott!) mindig az, hogy a gyermekre vágyó párok estében mindkét félnek a karmáját és az ide vonatkozó tudattalan késztetéseit alaposan megvizsgáljuk a személyi horoszkópok segítségével, és a megfelelõ – a legtöbb esetben, elsõ hallásra, még az illetõ személy számára is hihetlennek, de legalább is furcsának tûnõ fogamzás-akadályozó okok felgöngyölítésével, és megfelelõ tudatosításával, ezekbõl minél többet semlegesítsünk, illetve, alakítsunk át pozitív, megtermékenyülést elõidézni és elõsegíteni képes tulajdonsággá, lehetõleg mindkét fél részérõl.         8.    Milyen adatok kellenek a személyes horoszkóp felállításához? Hol lehet ilyet rendelni?           Mindkét honlapomnak, mind a közösen mûködtetett portálunknak van egy – egy horoszkóprendelési lehetõségekrõl szóló, nagyon részletes – tehát minden ide vonatkozó kíváncsiságot és igényt – kielégítõ rovata. Ezekbõl, még a Romániába való optimális honoráriumküldési lehetõségekrõl is lehet olvasni, nem hogy azokról a részletes adatokról, amelyek segítségével a sorsképleteket akkor is fel tudjuk állítani például, ha valakinek egyáltalán nincs meg és nem is szerezhetõ meg a születési órája.

........................................................................................................................................................

Asztrológusi figyelmeztetés.

 

„Bár e tanulmányok olvasása közben egyesek azt érzik, hogy a sors - problémájukra megtalálták a rég óta keresett választ és megoldást, sőt egyesek számára az abszolút igazság megtalálásának az érzésével is fog hatni ez írások olvasása, fontosnak tartom arra figyelmeztetni mindenkit, hogy sem az itt, vagy a máshol olvasható élettényekhez kötődő szellemi információk, sem a mások által írt, vagy a gnosztikus misztikák szövegeiben olvasottak, vagy a misztikus beavatási rendszerek (joga, rejki, agykontrol, táltos-tanok, dianetika, buddhizmus, antropozófia, rózsakeresztes szellemtudomány, Hellinger családállítási terápia, stb.) tanai és információi, nem helyettesíthetik és nem pótolhatják azt a személyre vonatkozó konkrét információ-rendszert, amit egyedül a karmikus horoszkóp értelmezése által, a személyi karma és életrendeltetés-ismertetés adhat meg és aminek a segítségével mindenki úgy rendezheti az életét, hogy a karmáját és ez által a nehéz sorskríziseit – betegségeit meghaladhatja, feloldhatja, illetve az egészségét és az igazi szabadságát - boldogságát elérheti.”