Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Cookie-kezelési tájékoztató
A Karma és az Ördöngõs misztikusok
  Látnokok és sugallat-hallgatók szellemi és erkölcsi magasrendûségérõl, avagy a realitásérzék elvesztésének az okai és következményei   (Adalék a Spirituális Tisztánlátás c. interjú-tanulmányomhoz)           Nem csak magánemberi, de gyakorló asztrológusi tapasztalatom is az, hogy azok a személyek, akik az átlagnál érzékenyebbek mind a külsõ benyomásokra, mind a saját szellemi – lelki jelenségeiknek a jelentéseire és reakcióira, azok tehát, akiknek idõnként, un. látomásaik vannak, ahelyett, hogy minél pontosabb és gyakorlatilag is értelmezhetõ és megvalósítható jelentéstartalmakat keressenek ezekre a szimbolikus figyelmeztetésekre, inkább megtoldják azokat egy-egy kisebb, nagyobb fantázia-adalékkal az általuk „látottakat”. Ahelyett tehát, hogy arra vigyáznának, hogy lehetõleg minél hitelesebb legyen a „közvetítésük”, illetve, minél nagyobb tényleges haszna legyen e képességüknek, ha nem másoknak, akkor legalább saját maguknak. Egyszóval azt tapasztaltam, hogy a rendkívüli érzékenységgel bíró személyek, egyúttal rendkívülien hajlamosak arra, és idõ teltével egyre jobban kezdenek érteni ahhoz is, hogy mind önmagukat, mind a környezetüket mesterien ámítsák és becsapják a látomásaikról szóló "tudósításaikkal".     Másfelõl, asztrológusként azt is megfigyeltem és megtapasztaltam(!), hogy az ilyen túlvilági információ- befogására érzékeny személyek, általában nehezebb és terheltebb karmikus meghatározottsággal rendelkeznek az átlagnál, és  azok a sugallatok, amelyeket õk a „túlvilágról” kapnak, sõt: azok a bizonyos misztikus hangok, amelyeket „belülrõl” hallanak - A patetikusan megható, pozitív bibliai példákkal ellentétben, amikor a Bibliai hõsök ezen hangok hatására nagyszerû tetteket hajtanak végre, illetve korukat meghaladó magas erkölcsi magatartásról tesznek tanúságot (Loth, Noé, József, stb.)  - nem mások, mint e „misztikus” személyek horoszkópjából kiolvasható, negatív karmikus programjaiknak – negatív karmikus meghatározódásaiknak – az un. „kihangosításai”.       Ezek a, többnyire valamely vallási személynek közléseként „lehallgatott" túlvilági üzenetek (Keresztényeknél: Szûz Mária, Jézus, valamely Angyal, vagy arkangyal, valamely népszerûbb Szent, stb.) általában olyan irracionális tettekre sarkalják a kútfõiket (a „tulajdonosaikat”), amelyek megfelelnek annak a spirituális szempontból téves, vagy hibás mentalitásnak, amely a horoszkópjuk karmikus vizsgálatából is kiolvasható.       Több esetben is találkoztam olyan hangokat halló és misztikus dolgokat látó személyekkel (És vigyázat: gyermekekkel!), akinek ez a misztikus belsõ hang, vagy az általuk érzékelt külsõ szellem azt mondta, hogy romboljon szét valamit, ami számára, vagy a családtagjai számára nagyon kedves, vagy nagyon fontos, vagy éppenséggel azt, hogy legyen öngyilkos (Szökjön ki az ablakon, vagy akassza fel magát, stb.), vagy ölje meg a szüleit, vagy a testvéreit. (Nagyon közel álló, metafizikával foglalkozó, komoly barátaim esetében is megtörtént!) Az utóbbi esetben, természetesen a Skorpióban, a Rákban, vagy a Halakban vagy minimum a IV., a VIII., vagy a XII. házak valamelyikében álló Lilith is megjelent a horoszkópokban. Még a mi, mindenféle misztifikáció kizárása szempontjából is figyelmesen nevelt, 1O éves Medárdánkkal is elbeszélgetett néha napján két ideje korán (fiatal korban) elhalt, és magukat a nagy szobánk balkon felõli sarkában befészkelõ, „ártatlan” személynek a lelke. És ezzel nem is volt semmi baj addig, amíg a feleségem 2OO8-as évi családrombolási ámokfutása közepén, a Szilárd és Anna (Így hívták állítólag a kis ártatlanokat) nevû szellemek, arra nem kezdték buzdítani a XII. horoszkópházban álló Mérleggel és a Halakban álló Sárkányfarokkal rendelkezõ Medárdánkat, akinek a teljesen negatív Marsa, együtt áll az édesanyja Marsával, és akinek négy bolygója áll a Rákban, vagyis, ugyanott, ahol a családromboló édesanyának a VIII. házi Lilithje áll, hogy, szó szerint: „nyírja ki a testvéreit”!                 Ilyen „pozitív” megnyilvánulása volt tehát az erõs médiumi képességekkel rendelkezõ Medárdának, aki ugyanabban az idõben, amikor Emõke mind a négy gyermeket az öreg és beteges nagyanyjához akarta az otthonukból hurcolni és az érzelmi és mentális tévelygéseinek megfelelõ késõbbi hányattatása útjára ragadni, derült égbõl villámcsapásként, Medárda egy iskolai tornaórán is elájult és estében keményen a padlóba vágta a fejét (Ugyanabban a Segítõ Máriának nevezett iskolának a tornateremben egyébként, amelyben délutánonként a karate – edzéseinket tartjuk, minden erõvesztés és más egészségi, vagy energetikai problémák nélkül, rendszeresen!), és ráadásul egy, a karate - technikáknál jóval kevesebb erõfeszítést igénylõ, egyszerû kis-tornagyakorlat közben! Teljesen világos tehát, hogy a sorsképlete szerint az anyja spirituális struktúrájához leginkább közel álló, vagyis az anyjával csaknem azonos motívumú spirituális struktúrával rendelkezõ gyermek, öntudatlanul átvette Emõkétõl az anyai tudattalan érzés- és képzeletvilágból a gyermekek felé áramló negatív energiákat és impulzusokat, és azokat ilyen gyilkos sugallatok és ilyen halál-közeli élmények formájában „nyilvánította ki”. Azóta én is tudom, hogy semmilyen, a föld vonzáskörébõl elmenni (abból felemelkedni) képtelen halott személy lelkének nem szabad helyt adni a lakásunkban, illetve, azt, hogy amennyiben megtelepednek, azt jelenti, hogy valamelyik felnõtt családtag, képtelen a karmikus démonait (öröklött negatív szellemi tulajdonságait feloldani) és addig nem szabad az életben egy lépést sem tenni, amíg ez a karmikus felismeréssel és beismeréssel járó feloldás (belsõ démonoktól való megszabadulás) meg nem történt.        Akkoriban ugyanis, amikor Medárdával ezek megtörténtek, Emõke teljesen irreális fantazmagóriák szerint cselekedett és mindenütt az õ fényes jövõbeni nagy realizációról beszélt (Több helyen leírta és a gyámhatóságnál és külön nekem is elmondta, hogy õ micsoda fantasztikus lehetõségeket és sose látott körülményeket fog teremteni a négy gyermekünknek az egyedül általa elvégezhetõ gondozásához és neveléséhez, amelyek messze túlszárnyalják azokat a körülményeket, amelyeket én akkoriban biztosítani tudtam a gyermekek számára. Kétségbeejtõ, hogy a polgármesteri hivatal szociális iroda-hõsei el is hitték ezt neki, és a bíróságnak írt "felelõsségteljes" javaslatukban azt is ajánlották, hogy mind a négy gyermeket ítéljék az anyának!), holott az akkor érvényben levõ tárgyi realitás éppen az volt, hogy õ, az én havi keresetemnek csak az egy harmadát kereste meg havonta, és azt is úgy, hogy reggeltõl késõ délutánig - Majdnem estig! - hiányzott otthonról, miközben én otthon dolgozom és az asztrológusi munkám közben elláthattam a gyermekeket is. Vagyis, örvendhetett, ha azzal a pénzzel, amit õ megkeresett, fent tudta tartani önmagát, és a Réka ellátásában nem csak a napi gondozás szintjén szorult a nagyanyjára, hanem anyagilag is keményen rá szorult a milicista-özvegyi –luxus! - nyugdíjat kapó nagyanyjára.). Persze mindezt, azokat az akkoriban kitalált misztikus dumáit, amelyeknek az elõdeivel, én nem találkoztam azelõtt, csak egy-egy ritka nagyotmondásában (Pl. hogy a fantasztikus képességeivel, egyedül õ „mágiázta be” számunkra régi Ladát, amit én egy barátomtól kaptam) össze kell adni, azokkal a hazudozásaival, amiket rólam és a velem maradt gyermekek "alultápláltságáról" leírt a bírósági beadványában, és mindazzal, amit magáról és rendkívüli képességeirõl napokon – bocsánat: éjszakákon – keresztül hadovázott korábban Jáki Szilvia barátnõnknek, beleértve mind a Szûz Máriával való beszélgetéseit, mind az  õ egyéni (Tehát nélkülem realizálandó!) a jövõjérõl szóló látomásait, és teljesen érthetõ lesz, hogy mi történt 2OO7 karácsonyától, 2OO8 január végéig, a korábbi években lezajlott Szûz Máriával történt, megható és felemelõ beszélgetései hatására Emõnek az angyali szívében és az elméjében!         És hogy a négy oszlopon álló csarnok, ne maradjon tetõdísz nélkül (A torta habcsók nélkül), még az is felötlik az asztrológus fejében, hogy bizony, a szerencsétlen Emõkének ez, a számára túlzottan is igazság-keresõ és titok-leleplezõ Skorpió-férjtõl való megszabadulás jelentette (Emõnek a teljesen negatív Uránusza éppen a Skorpióban és a XII. házban áll!)  jelentette az ölébe hullt fantasztikus lehetõségnek az elbliccelését, vagyis a Rák és a IV.-házi Karmája által igényelt több gyermekes családanyai életfeladataitól való végsõ "megszabadulást" is! És ezt, annak ellenére, hogy ismerte õ jól mind a saját sorsképlete motívumrendszerét, mind a Bika-nagyanyám történetét, aki addig neheztelt csendesen a nagyapámra, vagyis addig támadta a férjét tudattalanul, amíg meg nem halt idejekorán végbélrákban. - Tudott Emõke metafizikát jó bõven, csak éppen hogy annak a szkeptikusan érzelgõs és nagyokosan ostoba édesanyja által is gerjesztett, exponenciálisan ható karmikus vágyának nem tudott ellenállni, hogy rajtam kívül, más férfiakkal is a szexuális élvezetek gyönyörében részesülhessen és, hogy amiatt, hogy ez a vágya nem teljesüljön, rám, az õt a családdal fogva tartó, férfi-szörnyetegre nehezteljen rejtetten, de folytonosan. És persze, hogy szabad utat vághasson a hazudozási kényszerének és a fantazmagória-gyártási késztetéseinek, amelyeket nem csak, hogy nem élhetett ki mellettem, de még csak nem is kacérkodhatott azokkal. Hogy a mellettem szintén elfojtani kényszerült, de tényleges feloldásra és meghaladásra a családban nem kerülhetett, gyermekekkel szembeni bûnözõi hajlamainak és az Oroszláni nagyképûségének és arroganciájának a felszabadítási vágyáról, ami számomra is csak most került teljesen a felszínre, mert azelõtt mindössze kamaszos vadhajtásként találkoztam vele, ne is beszéljek.         Szóval - akárcsak más látnokok és sugallat-hallgatók - azt, hogy mindazt a sok õrültséget és aljasságot, amit velünk a végsõ "szabadulásáig", két éven át elkövetett, szégyen, nem szégyen, de meg kell tennie, Emõ a 2OO7 nyarán, majd a 2OO7 utolsó és 2OO8 elsõ hónapjában, Szûz Máriával történt szentségesen misztikus beszélgetéseibõl következtette ki. És persze, azt már a Szûznél valamivel gyakorlatiasabb édesanyjával való titkos szövetkezései közben beszélte meg, a VIII. házban álló Rák Lilithel, és Halak Sárkányfarokkal, valamint Skorpió Ascendenssel (Mind vízjegyek!) rendelkezõ, volt-feleségem, hogy a Sri Matadzsi szellemével való egyesülésének a hatására, vagyis a Szahadzsa-joga meditációk megvilágosodásai eredményeként létrejött újabb szabadulási vágyát úgy tudja megvalósítani, ha ellopja az éppen újabb iskola-évet kezdõ gyermekeitõl, vagyis, a gyermekeit gondozó apjuktól azoknak az Iskola-alapítványon keresztül kapott Magyar Állami ösztöndíját, és a 1O hónapon át felgyûlt állami gyermeksegélyét.         Talán nem lep meg senkit, ha ezek miatt is, a teljes metafizikus tudásommal azon leszek tehát, hogy a Halas Sárkányfarokkal, a XII. Házban és a Mérlegben álló Lilithel (Ugyancsak rendkívülien érzékeny!), a három Rák-bolygója által erõsített Rák nappal, és a Skorpióban álló Ascendenssel rendelkezõ Medárda, nem csak, hogy ne hazudjon lehetõleg soha senkinek, és fõként önmagának sem, de sem belsõ hang, sem „látomás” útján érkezõ sugallatokra ne hallgasson soha, hanem mindig is, a tárgyi valóságot mindig figyelembe vevõ és azt tiszteletben tartó, józan eszére!