Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Cookie-kezelési tájékoztató
Ami a mellrákról az asztrológusnak eszébe jut
   Kozma Szilárd:                     Ami az emlõrákról és a rákos daganatokról                                                            a metafizikus asztrológusnak eszébe jut.   „Bár e tanulmányok olvasása közben egyesek azt érzik, hogy a sors - problémájukra megtalálták a rég óta keresett választ és megoldást, sőt egyesek számára az abszolút igazság megtalálásának az érzésével is fog hatni ez írások olvasása, fontosnak tartom arra figyelmeztetni mindenkit, hogy sem az itt, vagy a máshol olvasható élettényekhez kötődő szellemi információk, sem a mások által írt, vagy a gnosztikus misztikák szövegeiben olvasottak, nem helyettesíthetik és nem pótolhatják azt a személyre vonatkozó konkrét információ-rendszert, amit egyedül a személyi horoszkóp értelmezése által a személyi rendeltetés-ismertetés adhat meg és aminek a segítségével úgy rendezhetik az életüket, hogy a karmájukat és ez által a nehéz sorskríziseiket – betegségeiket meghaladhatják, feloldhatják, illetve az egészségüket és az igazi szabadságukat - boldogságukat elérhetik.”                   Lap tudósításokból több alkalommal értesülhetünk arról, hogy a világ valamely pontjában bizonyos tudósok felfedeznek idõnként egy - egy új szérumot, most például bizonyos fajta emlõrák gyógyítására. Asztrológusok állítják, hogy a személyi horoszkópoknak a rendelõkkel való megbeszélése nyomán, a betegségek lelki - szellemi okait vizsgálva, õk egyértelmûen meggyõzõdtek arról, hogy mind az emlõrák, mind a nemi szervek különbözõ részeiben megjelenõ daganatképzõdések, annak következtében jönnek létre, hogy az illetõ ember (nõ!) attól függetlenül, hogy milyen racionális megfontolások és "humanista" indokok alapján tette ezt, számottevõen huzamos ideig "védekezett", illetve ellenszegült a folyamatos szexuális kapcsolata következményeként beállható gyermekáldás ellen. A rákkeltõ, jobban mondva a mindannyiunk szervezetében jelen levõ rákos sejteknek az elszaporodását előmozdító-serkentõ anyagoknak a szervezetbe jutása csak másodlagos fontossággal bír ebben a kérdésben. Dr. Rüdiger Dahlke  "A lélek nyelve: a betegség" (A kórképek értelmezése és a betegség adta esély) címû, a Magyar Könyvklub kiadásában l996-ban megjelent könyvében részletesen leírja a rákos daganatok képzõdésének szellemi-lelki okait, a rákbetegség igazi morfológiáját. Minden olvasónak, minden gyógyászattal foglalkozó embernek szíves figyelmébe ajánlom e mûvet, amely a mai koncepciókhoz képest homlokegyenest ellenkezõ irányba fogja vezetni mind a betegséghez, mind a gyógyításhoz való viszonyulást. A vizsgált téma kifejtése érdekében,  szükségesnek találom alátámasztani az asztrológusok állításait az új koncepció szerint gondolkozó német orvosoknak a betegségek igazi okáról alkotott véleményét. Rüdiger Dhalke, Thorwald Dethlefsen, Peter Fricke, Robert Hössl és más, nálunk is olvasható német orvos-szerzõk szerint, a betegségeink tulajdonképpen a tudattalanunk, vagyis lelkiismeretünk sötét zugaiba elsüllyesztett, a nappali (racionális) éber tudatunk által félretolt, vagy épp az elõl elrejtett megoldatlan és felvállalatlan problémáinknak a testi szintjén megjelenõ kivetülései. A betegségeink tehát, azoknak az árnyékszemélyiségünk szintjére "letömött" és elrejtett gondolat-képeknek, kifejezõdni akaró vágyaknak, ösztönöknek és félelmeknek a megjelenési formája, amelyekkel racionális megfontolások miatt nem akarunk foglalkozni, amelyeket nem akarunk tudomásul venni huzamos ideig olyan idõszakokban, amikor csakis azoknak vágyaknak, félelmeknek, érzéseknek, lelki-szellemi problémáknak a feltárásával, beismerésével (belátásával) kellene foglalkoznunk ha a természet rendje szerint élnénk. Tudattalanunk, vagyis a racionális elméletekkel (spekulatív képzetekkel) elhallgattatott lelkiismeretünk  megjeleníti betegség formájában azt, amit a természetellenes életformák miatt elmulasztunk felvállalni és amit normálisan élve, természetes módon meg oldanánk.     Hogy a betegségekbõl, vagyis a pontos és megbízható diagnózisból, hogyan lehet visszakövetkeztetni a tudattalanba lesüllyesztett probléma, vágy, érzés, stb. természetére, mindenki rájöhet ha elolvassa a Magyarországon népszerûvé vált könyveket, de ha mégsem férne hozzá, akkor sem kell tudatlanságban maradnia, hiszen a kevésbé tudományosnak képzelt Asztrológia minden egyes kézikönyve foglalkozik a betegségek és a negatív gondolkozási mintáknak, illetve a diszharmonikus mentalitásunk közötti összefüggésekkel. Asztrológiai közhely például az, hogy az a személy, aki huzamos ideig elhárítja bizonyos információknak a befogadását, vagyis nem akar meghallani bizonyos dolgokat amelyeket a környezetében beszélnek, mert azok sértik az érzékeny lelkivilágát (a Rák szülöttek inkább és a Skorpióban, valamint a Halakban született emberek általában), elõbb-utóbb gyomorfekéllyel és emésztõrendszeri zavarokkal kell szembenézzen. Azt is meg lehet érteni, az asztrológia segítségével, hogy azok az emberek, akik a gyenge és érzékeny természetükre, illetve a betegségükre való hivatkozás segítségével - huzamosabb ideig próbálnak uralkodni a környezetük tagjain, ám azok nem hajlandók, vagy nem képesek "szeretõ férjük", vagy "szeretõ apjuk, anyjuk, testvérük, stb." eme elvárásainak minden tekintetben és mindenkor eleget tenni, szívbetegségben szenvednek, vagy legalábbis szívpanaszaik vannak.     Ugyanígy tehát az emlõben és a nõi nemi szervekben keletkezõ csomók, fekélyek és daganatok, mindig arra utalnak, hogy az illetõ nõ, bizonyos gazdasági, vagy erkölcsinek képzelt, „józan” megfontolások miatt, nem tudja, vagy nem akarja a maga teljességében és a maga természetességében megélni az anyaságát. Legtöbb esetben védekezik az anyává válás, vagy az újbóli anyává válás elfogadása ellen, elhárítván különbözõ módszerek segítségével (fogamzásgátlók szedése, spirál alkalmazása, a megszakított közösülés huzamos gyakorlása, stb) az anyává válásnak a megvalósulási lehetõségét és ezáltal elzárja magát a személyi fejlõdése és szellemi kiteljesülése lehetõségét.     Olvasom tehát a különbözõ tudományos vívmányokról szóló cikkeket újságjainkban arról, hogy miféle technikai eljárásokkal lehet megszabadítani az embert betegségeitõl, hogyan lehet mesterséges úton embert elõállítani, a szervezet immunrendszerét és génstruktúráját megváltoztatni: a vírusos megbetegedések ellen ellenvírusokkal való beoltásokkal, génsebészettel, különbözõ génmutációk létrehozásával, misztikus akaratátvitellel, mágikus tudatbefolyásolással (tehát külsõ, nem természetes és ezért végsõ soron erõszakos beavatkozással), embereket és háziállatokat (vagy fogva tartott, illetve befogott vadállatokat), meggyógyítani és azon töprengek, hogy mikor jut már eszükbe a mindenható természet-tudósoknak, pszichológusoknak és misztikus para - pszichológusoknak, hogy elsõ sorban a lelki és a szellemi génállományunkat, vagyis az erkölcsi alapállásunkat kellene normálissá és természetessé, az anyatermészettel ismét harmóniában élõvé tenni a temérdek külsõ ráhatás és ellenõrzés, módosítás helyett? Mert minden jel arra vall, hogy a kellemetlenségek és így a betegségek elleni védekezésbe beleszédült homo technikus, aki az objektívnek képzelt tudományától nem látja már az elemi természet valóságát és aki gazdasági-növekedési programjaival kiirtotta és tönkretette az élõvilág jó részét, miközben a technika tovább fejlõdésétõl, vagy az ufóktól és különbözõ megváltó tanítóktól (ezek "inkarnálódásától") várja a megváltást, másfelõl a személyisége többi összetevõje fölé növesztett, önkényesen és természet-ellenesen mûködõ észével máris hozzá kezdett a saját személyes létének felszámolásához.                                                                                                  KOZMA SZILARD