Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Asztrológusi Egyenes beszéd

Kozma Botond Szilárd karma és családasztrológus:

Asztrológusi Egyenes Beszéd

     A facebookon ismerősnek jelentkező ismeretlen személytől figyelmeztető levelet kaptam, ami szerint értékeli mind a tárgyi ismereteimet, mind a lexikális kifejezőképességemet, de az ő számára és ebből állítólag az is következik, hogy még sok hasonló személy számára, emészthetetlenek a hosszú és nyakatekert mondataim. Nem „jön át rajtuk az üzenet” írja, és, mivel fél, hogy ugyanilyen általános és „elvontan”  metafizikia, tehát személytelen kifejezésekkel tűzdelem tele a horoszkóp-értelmezéseket is, a tőlem való horoszkóprendelésről lemond, pedig amúgy kíváncsi lenne...

    Meg írtam neki, hogy az utóbbival kapcsolatos képzete messze eltér a gyakorlati valóságtól, mivel tudom, hogy a horoszkópértelmezés természetszerűleg egyszerű és világos kell legyen, mintha az ember nyolc - kilencedikes diákhoz beszélne, és direkt ezért, a személyességért és a személyesítésért készítek hangfelvételeket az analitikus leírások mellé. De hiába, úgy látszik, ennyi elég volt neki belőlem, nem bízik abban, hogy a sorsrendezési problémájihoz én jó feltáró – asztrológusa és tanácsadója lehetek. Nagy tévedése bizonyításakét írom tehát ezt az Egyenes Beszédet. Aki tehát a bizonyításra kíváncsi, ugorjon előre és olvassa el a negyedik fejezet (negyedik üzenet) befejező részét.   

   A metafizikai tanulmányaimban, ha tetszik, ha nem, mondatonként sűrítenem kell az információt, hiszen rengeteg kételyt és ellenérvet látok sorakozni a lelki szemeimmel minden állításomra, mind a tudományos-materialista, mind a szentimentális misztikus – oldalról. A levelet el küldtem ugyan az újdonsült barátnőnek, de két nap múlva rá jöttem, hogy végül is igaza van a dorgáló – panaszkodó hölgynek: Semmi értelme annak, hogy továbbra is, folyamatosan magyarázkodva értelmezzem a sors-figyelő, sors-értelmező munkám során felfedezett fundamentális problémáknak az ok – okozati összefüggéseit, húsz éves tapasztalataim alapján eleve ismerve, a minden felfedezésemmel kapcsolatos állításommal szemben felsorakozó szentimentális – misztikus és a szkeptikus materialista ellenérveket. Hiszen éppen az őskarma miatt, sem az embereknek a meghatódás és az önámítás iránti vágya, sem a steril kételkedése soha nem fog el fogyni. Ugyanakkor mindaz, amit a gyakorló asztrológusi tapasztalataimból leszűrve, sors-tényként megfigyelek, legalább azokhoz el kellene jusson, akik szédülni sem kívánnak és a steril - szkeptikus ellenérvekre kíváncsiak, hanem arra, hogy miként lehetnének ténylegesen – Tehát nem magukat ámítva és megjátszva, mint a vallásos misztikusok! - boldogak és egészségesekő      Ezért tehát, két – három napi töprengés után, eldöntöttem, hogy többet nem kímélek sem szemforgató misztikus szépelgőt, sem az anyag mindenhatóságára esküdő szkeptikus okos tojást, hanem mindent úgy írok le egyszerűen, ahogy felelősségteljes sorsfigyelő asztrológusként tapasztalom, tudom és látom, és ennek érdekében, alapkőnek le is fektetem a következő Egyenes Beszéd nevű, axiómarendszert:   1. Arról én nem tehetek, ha az emberiség első szintetikus tudományát, éppen maguk a tudomány művelői is kompromittálták és kompromittálják ma is végzetesen az által, hogy jósolgatnak vele, amint arról sem, hogy őket követve, az újságírók és a média-szerkesztők is ugyanezt teszik hasra-ütéssel, és ma nem is létezik Európában újság, televízió-stúdió, vagy rádió-szerkesztőség, amely a tömeghülyítésnek ezzel az eszközével nem élne.    

  2. Arról sem tehetek, hogy a velem egy közösséget alkotó négy asztrológusokon kívül, a mai magyar kollégák (tisztelet a kevés kivételnek...), félre vezetve magukat a jóslás nevű tévút logikája által, nem voltak képesek mindazt az életbe vágóan fontos metafizikai igazságot meglátni és felfedezni, mint amit nekem sikerült meglátni és felfedezni a spirituális asztrológia gyakorlása – vagyis a karma- feltárások és az életfeladat feltárások – során.         3. Ennek a lényege pedig az, hogy a sorsunkat irányító, tehát az irracionális sors-nehézségeket, a betegségeket és a baleseteket okozó, és szélsőséges esetekben az életünknek ideje korán véget vető szellemi erőknek a logikája ellentétes a mi egyéni karmánk háttér-befolyása (tudattalan sugallatai) által irányított boldogulási törekvéseinkkel, attól az egyszerű októl fogva, hogy az általános isteni életelv, nem a karma szerinti boldogsági vágyak kiélése és duzzasztása, hanem annak a tapasztalásból szerzett értelem (megfigyelés) segítségével történő feloldása.     4. Ennél a fundamentális életténynél fogva, annyiban vagyok keresztény, amennyiben az asztrológia rá vezetett arra, hogy sorsfeladat és sorsnehézség elfogadó és nem sorskicselező kell legyek, illetve arra, amire mind a Názáreti Jézus, mind Hamvas Béla fel hívja a figyelmet, ti., hogy az életem és mindenkinek az élete arra való, hogy a nehézségeit elfogadó módon megélve, általa elérjem azt, ami az életnél magasabb rendű, és amire az élet maga is sóvárog.   5. Ez szerint, a kereszténység számomra nem vallás-gyakorlás és még csak nem is hit kérdése, hanem egyszerű, természetes élet-feladat vállalásé, amelyről a évek óta tapasztalatlatból tudom, hogy az egészségemet és, a nem világi értelemben vett, boldogságomat (derűmet, nyugalmamat, lét-biztonságomat), valamint a gyermekeim egészséges fejlődését és biztonság-érzetét képes napról napra létrehozni és fenntartani.       6. Nem a spekuláns, de steril és végső soron menetrendszerűen egyéni és közösségi kudarchoz és életcsődhöz vezető materiális tudományos- humanista érvek és ellenérvek az irányadók és nem is a még humánusabb, meghatóan misztikus, vagy vallásos fantazmagóriák. Hanem az, a hosszú távú következmények tükrében megvizsgált tárgyi valóság az irányadó, amit a Názáreti Jézus úgy fejezett ki, hogy: „Gyümölcséről ismeritek meg a fát”.   7. Ami az emberiség legértelmesebb személyiségének: Jézusnak az isteni mivoltát illeti, ugyanazt értem alatta, mint amire ő is figyelmeztette a farizeusokat: „Nincs-e a zsoltárokban megírva, hogy mindannyian az Isten fiai (és lányai) vagytokő” A szellem-történelem legnagyobb hamisításának tekintem tehát azt, hogy őt kinevezték kivételes isteni inkarnációnak és ráfogták, hogy előre és ajándékba elintézte a híveinek a megváltást, és ezért azoknak egyéb dolga sincs a megváltás elérése érdekében, mint őt imádni. És majdnem olyan súlyos következményekkel járó hamisításnak tartom azt is, hogy Jézusnak nem volt gyermeke. – Ugyan kérem! Személyes szülői felelősség-tudat nélkül, lehetetlen megérteni a kereszt jelentése lényegét!   8. Hogy Krisztusi szintre el jutott-e nem tudom, csak azt, hogy a mágikus csodatevéstől – nem hiába - már a negyven napos pusztai koplalásban töltött meditációja után, a belső ördögi kísértésekre adott válaszai egyikében óvta magát, de már az anyja unszolását is elfogadta a kánai mennyegzőn el egészen a Lázár feltámasztásáig. A hatás visszahatás törvényének köszönhetően utol is érte ezekért a törvénytelen beavatkozásaiért végzete és a nagy érdeme éppen az, hogy nem bújt el e végzetével a világ elől, hanem azt vállalva és azzal szembe menve („Ha ez nem döntetett volna el az égben, semmi hatalmad nem lenne felettem.”, mondja Pilátusnak.), hátra hagyja tehát a tanítványai számára a szaturnuszi sorsvállalás elfogadásának a fontosságát: a kereszt leckéjét, mint a megváltáshoz egyedül elvezetni képes kikerülhetetlen életfeladatot, és annak az előfeltételét.       9. Ezért mondja tehát e nagy tanító, ugyanazt, mint amit a nem-jósoló és a jóslással szemben álló asztrológiának is az alaptétele, ti., hogy „Aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt, és aki feláldozza életét, megnyeri azt.” Értsd alatta, hogy aki felvállalja és beteljesíti az általános emberi, és a személyes életfeladatait is, még az életében végleg egészséges és boldog lehet és halála után egyesülni képes (integrálódik) azzal, amit a vallás Istennek, a metafizika abszolút létnek nevez. Mondják, a kvantumfizika ugyanazt mondta ki és írta le, amire már a Buddhizmus, illetve a magasztos is fel hívta a figyelmet 26OO évvel korábban. Amit Jézus mond ki, nem lehet megérteni a kvantumfizika tételeivel (Pl. „Akinek van, annak még adatik, akinek nincs, attól elvétetik”), de meg lehet érteni az asztrológia segítségével, aminek viszont az axiómáit, semmivel nem lehet jobban visszaigazolni a kvantumfizikánál. Persze, ezen már lehet fanyalogni és ebben lehet kételkedni, de bárhogy is lenne, örökérvényűen marad az alaptétel, hogy „Gyümölcséről ismeritek meg a fát”, mert ez a biztos ismérv minden kétséget kizár.      1O. Az én gyümölcseim a szeretetteljesen és egészségesen fejlődő gyermekeim, valamint az, az egészségem és kreatív életem, amit évek óta őrzők és erősítek e keresztény alapállású tudományom segítségével, annak ellenére, hogy betegesen kezdtem az életet már csecsemő koromtól és úgy is folytattam, felnőtt koromban is, mindaddig, amíg nem találkoztam az asztrológiával és a gyakorlati metafizikával.    11. Az én gyümölcsöm az, hogy e tudománynak köszönhetően nem őrültem meg, amikor a gyermekeim édesanyja - aki el árulta ezt a tudományt a vallásos pszichológiának – szét robbantotta a négy gyermekes családunkat másodjára is, hanem ahelyett a gyermekeinknek a hányattatástól való megmentésére koncentrálva, azok biztonságát megőriztem és a családot újraalkottam, miközben tudományos objektivitással igyekeztem leírni mindazt a mágikus erőhatást amit e szélsőséges élet-tapasztalatok közben megéltem.       12. Az én gyümölcsöm az Egyetemes Törvények kiegészítése, vagyis a 8. (A spirituális fejlődés), a 9. (A nyitott lét és a szeretet) és a 1O. (Az abszolútum és a megváltás) egyetemes törvényeinek a felfedezése és leírása a hermetikusok által korábban felfedezett és leírt hét egyetemes törvény mellé. Az én gyümölcsöm a teremtés első és abszolút okának: a misztika Lilith nevű elemének, mint kauzális jelenségnek az első, részletesen kibontott és a kvantumfizika hullám-értelmezése segítségével elmagyarázott racionális leírása, ami előbb – utóbb gyökeresen át fogja írni mind filozófiai ontológiát, mind a metafizikai kozmogóniát. És végül az én gyümölcsöm, a karmának az anyai ági női ősöktől (felmenőktől) való származásának az újra felfedezése (Mind a bibliában, mind a héber származási hagyományban van utalás rá, de én azokról csak később értesültem. Ugyanis a saját gyermekeimnek a sorsképlete, majd általában a problémás gyermek-horoszkópok értelmezése közben fedeztem fel.) és a hét egymástól különböző sajátos karma fajtának (negatív spirituális örökletes programoknak) a leírása.         13. Akinek van füle, hallja tehát. Amit az élet lényegéről és az isteni igazságról akartam mondani (Amelynek a szellemében ezentúl kertelés nélkül írni fogok...), , befejeztem.     ........................................................................................................................... I.  Első üzenet. (Remélem, ez már érthető lesz! Hogy a többség számára kevésbé elfogadható egyelőre, az már nem a „nyakatekert” mondataimnak lesz köszönhető!)       És ha ilyetén alapot teremtetem az egyenes beszédnek, kezdjük az első tudni valóval az egészség és a boldogság feltételéről:     Annak ellenére, hogy a Ceausescu-diktatúrát a hús-hiány, vagyis a csökkent húshoz jutási lehetőség miatt is nehezen viseltem, a következő hetekben telik annak húsz éve, hogy nem eszem húst – csak nagyon ritkán, amikor erősen meg kívánom: halat - és ezt csak azért mondom, hogy egyéni tapasztalattal is alá tudom támasztani, amit a www.asztrologosz.com c. portálom Táplálkozás rovatában részletesen le írtam. Ennek a lényege, hogy az ember nem a ragadozók vonalán fejlődött addig, hogy az értelme és az isteni szelleme segítségével meg tudta haladni az állatvilág mechanikusan működő ösztöni színvonalát. Az embernek tehát nincs szanitéci funkciója az állatvilágban, nem azért lett és nem azért van az ember, hogy a többi állat génmutált és más okok miatt legyengült egyedeit kiszedje és elpusztítsa azok génállománya erősödése érdekében. A húsevői szokását csak az állat-emberi állapota meghaladása közben vette fel és pontosan fordítva, vagyis éppen, hogy károsan, tehát afunkcionálisan gyakorolta mint a ragadozók, mivel nem a gyengébb egyedeket ölte le, hanem az erősebbeket, sőt: lehetőleg a legerősebbeket (Lehetőleg a vezérbikákat, amelyek trófeáival ma is szeretnek büszkélkedni a vadászok.)       Az ide vonatkozó bizonyítékokat, amelyeket azok számára, akik ezt a tényt – tehát azt, hogy nem csak, nincs szükségünk a húsevésre, de egyenesen károsan hat az mind a testi, mind a lelki és főként a szellemi egészségünk szempontjából - képtelenek el fogadni, egy negyven oldalas tanulmányban amúgy is hiába bizonygatom, most nem akarom felsorolni. Itt csak azt akarom el mondani, hogy húsevés mellett pl. képtelen lettem volna a vékony asztrológusi keresetemből egy hat tagú családot tíz évig eltartani, majd a volt feleségem családrombolása után, minden szociális és bírói – törvényszéki hatóság által maximálisan hátráltatott (diszkriminált) férfi nemű szülőként, egyedül három gyermeket egészségesen gondozni és nevelni. Ti., a húsevő gyermekek sokkal betegesebbek – mivel könnyebben fertőződnek - mint a mi gyermekeink, ezért sokkal több fölösleges gondot okoznak, és sokkal több gyógyszer vásárlását teszik szükségessé, arról nem is beszélve, hogy sokkal több ételt fogyasztanak (És ami ebben az esetben a legfontosabb: ami sokkal több pénzbe kerül, mint a húsmentes táplálék!), illetve, a hús-táplálék fogyasztása nyomán sokkal több edény- és ruhamosásra van szükség (Nem lesznek zsírosak az edényeink és mivel a bőrünk sem annyira zsíros, és kevesebbet izzadunk, a ruháink is kevésbé mocskolódnak. Tehát kevesebb mosást és mosóport igényelnek.)      Nem tudom, az első olvasásra menthetetlenül előálló hitetlenkedés és hüledezés elmúlása után, az olvasónak sikerült-e bele gondolni, hogy hosszú távon és nagyobb méretekben, csak ez a kis tényező is, mennyi fölösleges egyéni és családi gondtól képes megszabadítani az embertő – Még egyszer mondom: már csak e nélkül is, lehetetlen lett volna, mind a négy gyermekes családot felvállalnom, úgy, hogy a legkisebb: Réka két éves koráig egyedül tartottam el a kevésnél is kisebb asztrológusi jövedelmemből nem csak őket, de az édesanyjukat is. Miután a volt feleségem ágyú-szerelmes lett és elhagyta a családot, csakis ennek a táplálkozási módnak köszönhető az, hogy ami a gyermekek teljes értékű gondozását illeti, zökkenő mentesen tudtam folytatni az életet, előbb három gyermekkel négy egész hónapig, majd, miután az ő kérésére Turulát át adtam neki „csak” két gyermekkel, és több mint másfél éve, újra három gyermekkel és egy élettárssal, akinek gyakorlatilag szintén nem, illetve alig - alig volt jövedelme. Ezt lehetetlen lett volna elérnem tehát amennyiben húst fogyasztunk, hiszen nem csak, hogy a táplálékra nem lett volna elég a pénz (Igaz ugyan, hogy a feleségem és a legkisebb gyermeknek a családból való távozásával kevesebb személyt kellett eltartanom, de ez ugyanakkor azt is jelentette, hogy ettől kezdve válóperes, majd gyermek újra elhelyezést célzó peres, és nem utolsó sorban gyermeklátogatási költségek, meg más, plusz költségek álltak elő, hiszen jóval kevesebb időm jutott a pénzkereső munkám végzésére, mivel attól kezdve a jövedelmet nem hozó, táplálék-beszerzési, az elkészítési és a gyermekek utáni mosás – takarítás munka-folyamatokat is át kellett vennem.), de gyógyszerre és ruhára sem, amennyiben hússal táplálkoztunk volna.      És akkor még nem is beszéltem arról, hogy mennyi fölösleges gondot és aggodalmat spórolunk meg a természetes táplálkozásnak köszönhetően, mivel a nem húsevő gyermekek sokkal nyugodtabbak és szófogadóbbak, belátóbbak és egyáltalán nem hisztériásak és általában is, könnyebben nevelhetőbbek mint a hússal táplálkozó gyermekek. Hogy miért, annak a magyarázatát el lehet olvasni a fent említett tanulmányomban, amely magyarázatok viszont, csak a hússal táplálkozó felnőttek nagyobb mértékű ingerlékenységére, érzékenységére és agresszivitására vonatkozik, mivel akkor, amikor írtam (12 évvel ezelőtt), még nem rendelkeztem a maihoz hasonlítható, gazdag szülői tapasztalatokkal. Annyi szent, hogy nem csak ellátni nem tudtam volna magam és a családomat, de hogy közben még tanulmányokat is írjak, és portált, honlapokat működtessek, az teljességgel ki van zárva.         Akit nem zavart meg az egyenes beszédem első üzenete, azt biztos, hogy meg fogja zavarni a második, holott olyan, a misztikusok számára bagatellnek számító jelenségről kell szólnom, mint a mágia. Nem a mesebeli és nem az amerikai filmek beli és nem a Sycret c. misztikus sikerfilm által szuggerált és nem az agykontrol által okított mágiáról, illetve ezekről is, de mégsem egészen, mert ezek jó része fantázia és misztifikáció, hanem a tényleges, reális mágia - jelenségről, aminek a hatásait mindezek eltúloznak, annyira, hogy hihetetlenné, sőt nevetségessé teszik a létezését, és aminek ezek csak a lényegtelen felszínét képesek megérteni és megmutatni. A mágia jelensége tulajdonképpen a minden dimenzión át ütő és át hatoló információ- és az energia áramlás az egyetemes létben. A mágia létének és törvényeknek köszönhető az, hogy a lények és a jelenségek között nem anyagi jellegű közvetlen és közvetett kapcsolat és tudattalan kommunikáció, kölcsönös befolyásolás létezik. Mágiának nevezem azt a jelenséget tehát, hogy meg tudok, vagy meg látok valamit és az tudattalanul kihathat nem csak a lelki világomra, de akár a testi egészségemre is, és azt, hogy nem is kell halljak, vagy lássak valamit, de ha csak gondolok is rá, már az is befolyásolja a lelki állapotomat és akár az egészségemet is. A mágia, információ átadási és a befogadott információ szerinti lelki, vagy fizikai állapotoknak a módosulási jelenségének köszönhető tehát minden szubtilis információ-közvetítés és mindenféle szubtilis, anyagi műszerekkel esetleg még csak nem is mérhető, vagy ki nem mutatható lelki, vagy testi módosulás, akárcsak a telepátia pl. Nos, ez a tény megállapítás, ami ettől kezdve meg osztja a magukat realistáknak képzelő materialistákat és szintén magukat hívőnek képzelő, vagy mondó Isten- vagy szellem-hívőket, vagyis azokat, akik nem hisznek az anyag mindenhatóságába, illetve abban, hogy az anyagi világon kívül más semmi nincs, az emberi értelem és fantázia, stb., mindössze annak az anyagnak a kivételes tulajdonságát képezi, amely anyagról szintén kizárólag az anyagi – fizikai jelenséget kutató tudósok (fizikusok) ki mutatták, hogy önmagban mint olyan, nem is létezik. Persze, a kvantumfizikának ez a felfedezése egy kicsit nehéz helyzetbe hozta őket, de sebaj, most meg mindent az önmagában állítólag létező „univerzális energiára” kennek.      Most viszont nem a magukat realistának gondoló és képzelő szkeptikus – materialisták és a többiek: misztikusok, vallásosok, un. ezoterikusok, vagy más „szellem-megengedők” közötti differenciáról akarok írni, illetve, egyértelműen a második csoportnak az Isten, Buddha, Tao, Sinto, Brahman, Allah, Abszolútum, stb. létezésére vonatkozó pozitív állításában akarok igazat adni, hanem el akarom mondani a meggyőződésem szerint létező mágiának azt a nagy problémáját, amire főképpen azok nem gondolnak, akik a mágia létezéséről való meggyőződésükben, arról lelkesednek, és úgy képzelik, mint a kezdő agykontrolosok, vagy a Szikret c. film hívei, hogy a mágia-irányítás segítségével ettől fogva, mindent pozitívan el tudnak intézni az életükben.      De sajnos már esete fél tíz van, holnap fogom innen folytatni tehát.                

Egyenes Beszéd III. - folytatás (A Mágia létének a nagy problémája)

Kozma Szilárd, 2012. február 8., 15:50 · Nem is tudjuk elképzelni azt, hogy mennyi bajt okoz számunkra az, hogy még az objektívnek képzelt fizikai élet-jelenségek és folyamatok is, tehát: a sorshelyzeteink, nem másak mint a mi rejtett vágyainknak és az önkényesen száguldó gondolatoknak az eredményei (is)! Azt, hogy sokszor az életünk tárgyi valósága is, nem a vak véletlen következtében, vagy az ördög befolyására alakul olyannak amilyenné alakul, hanem részeben minden a mi egyéni és a csoportos akaratunk és egyéni képzeletünk, gondolatunk hatására keletkezik, alakul és változik.    Azt, hogy mennyire fontos lenne tudatosítanunk azt, hogy az anyagi (fizikai) és a pszichikai jelenségeknek és folyamatoknak az egyéni szellemi erők által létrehozott keletkezési oka van. Hogy végül is, az öntudatlan személyi vágyak és a tudatos akarat által működtetett, (automatikus) mágikus erejű képzelet általi jön létre az életünk össz - valósága! A mágia jelenségének a léte tulajdonképpen a felnőtt korú embereknek a sorselemei és sorskörülményei megteremtésben való, tudatos, vagy tudattalan, közvetett, vagy közvetlen részvételének és ezért személyi felelősségét követeli! Vagyis a személyi öntudat zavartalanságát, tehát, a személyi identitástudat minél nagyobb mértékű tisztításának a szükségét!     A mágia jelenségének a létezésének az alapján tehát, a világegyetem alaptermészete nem mechanikus, hanem MÁGIKUS, vagyis szellemi irányítású. Hamvas Béla megfogalmazása szerint: „a valóság természete mágikus”. Ezért mindaz és minden, ami létezik és megnyilvánul a létben voltaképpen Szellem. Minden a Szellemből születik, a Szellemhez tartozik, Szellemből van és végül a Szellembe tér vissza (Kybalion). Ezt a törvényt, vagyis a hatásait és a következményeit NEM LEHET ELÉGGÉ HANGSÚLYOZNI és eléggé komolyan venni. Ennek a törvénynek az ismeretében tudomásul kell vennünk, hogy a Teremtő Szellem által TEREMTETT OBJEKTÍV VILÁGEGYETEM TERMÉSZETE nem gazdaságilag és nem is tudományosan racionális jellegű. hanem MÁGIKUSAN ÖSSZETETT JELLEGŰ. Ezért az emberi élet- és sorsrendezési körülmények sem pusztán és kizárólagosan az embernek a megélhetési szükségének, vagy az élvezeti, vagy a kényelmi haszonelvének az ésszerűsége szerint alakulnak. Hanem ebbe bele szól az egyes embernek a tudattalan vagy tudatos képzeleti tevékenysége is, illetve az egyes emberrel közvetlen, vagy áttételes kapcsolatban álló személyek képzeleti tevékenységének az összhatása is! Vagyis, nem csak a pragmatikus racionalitás az irányító elve és sors-ereje a sorshelyzeteink kialakulásának, hanem e sors- és élethelyzetek alakulásába bele szól a tudatosan irányított, de inkább a tudattalan képzeleti tevékenységünk összhatása is.  – „Az én utam, nem a te utad. – Mondja a seregek Ura.”     Az élet- és  sorskörülményeinket létrehozó abszolút (Isteni) képzelőerőnek a hatás-logikája (hatásmechanizmusa) nem teljesen objektív, mivel a mi egyéni szubjektív képzelőerőnknek, még ha a legtöbb esetben a részünkről önkéntelenül és öntudatlanul is, de része van a sorsunk alakulásában!  És persze: ez a mágikus sors- hatásmód nem is érzelmes, nem is esztétikus, és nem polgárian morális, de még csak nem is misztikus ahogy azt képzeli a materialista tudós, vagy a vallásos ember, hanem egyszerűen csak rendkivülien összetett. Közös eredő szerint ható!     A világegyetem keletkezésének és fennmaradásának – működésének ez, a mágikus alaptermészete és működési elve tehát, egyrészt objektív és azt az abszolút imagináció működteti. Másrészt szubjektíven mágikus is, mivel a mi és a velünk valamilyen közvetlen, vagy áttételesen közvetett sors-kapcsolatban álló személyeknek a tudatos, vagy tudattalan MENTALIS és képzeleti tevékenysége által, mi magunk is – még hogyha igen csekély mértékben is, de - befolyásoljuk az egyetemes létezés ránk vonatkozó működését és így, ha csak részben is, de hozzájárulunk a saját sélet- és orshelyzeteink kialakításához. Ennek a szellemében, érthető talán, hogy az Abszolút Szellem és ezáltal a Teremtő Imagináció nem a személyünkön kívül létezik, hanem bennünk is és általunk is, és velünk és általunk, illetve a képzeletünk eredményeképpen és a többi lénnyel együtt és azok által, illetve azok képzeletének az eredményeképpen nyilvánul meg.    A TEREMTETT VILÁGEGYETEMNEK ez a mágikus természete tehát, a mi szemszögünkből, igenis szubjektív. És egészen objektívnek csak a határhelyzetbe került anyagi részecskék tömbszerűen egybesűrűsödött megnyilvánulási formáit: az anyagi struktúrákat láthatjuk. Ezeknek a változása (mágikus átalakulása) a mi biológiai változásunkhoz viszonyítva tágabb időintervallumokban történik. De, a mi személyünk sem más, mint a megváltás (létmentés, abszolút önmentés) érdekében létrejött ősideának: Ádám Kadmonnak, vagyis Istennek a megváltás magvalósítási lehetőségére vonatkozó első látomásának és akaratának egyik sajátos megnyilvánulása. Ezért, a vágyaink és az akaratunk által befolyásolt teremtő képzeletünk révén, mi is ennek mágikus erejű, a mi emberi személyünkön keresztül is megnyilvánuló, valóság-létrehozó és valóság-alakító, teremtő törvénynek az egyéni és egyedi megtestesítői vagyunk.       Azt is kell tudnunk és a sorsunk megítélésében feltétlenül számításba kell vennünk viszont, hogy a mi egyéni teremtő képzeletünk csak az után tudja és kezdi éreztetni a hatását az életünkben, miután kiforrott, határozott - önálló (individuális) tudattal és akarattal rendelkező felnőtt személyekké válunk és  még inkább, miután spirituális tudatossággal – egyetemes felelősségérzettel – rendelkező egyéniségekké válunk. Addig egy, az emberiség korábbi generációja, az elődeink és a szüleink (és ezt attól függetlenül is így van, ha esetleg már kiskorunkban elveszítjük őket:) - pozitív és negatív - képzelete és akarata által befolyásolt és az ő személyi tudatuk és képzeletük által létrehívott, befolyásolt és meghatározott valóságban (környezetben) kell élnünk. Csak az a baj, hogy nagyon későre vesszük észre - és nagyon kevés bizalommal kezeljük - azt a tényt, hogy ez által a velünk született és 21 éves korunktól „teljes gőzzel” beinduló karmikus teremtői képességünk által, mi is alakítjuk a sorsunkat, mi is befolyásoljuk (harmonikusan, vagy negatívan) a viszonyaink alakulását. És, hogy a legbiztonságosabb és legstabilabb helyzeteinkbe is beidézünk a sorsunkba olyan véletlennek hitt eseményeket, amilyeneket nem terveztünk be az ésszerű gondolkodásunk és akaratunk által és nem utolsósorban idézünk be ezzel az "önműködően" tevékenykedő képességünkkel, olyan betegségeket és baleseteket is, amelyeknek normális körülmények között nem kellett volna bekövetkezniük.     Az ősmagyarok még tudtak erről az emberben rejlő mágikus erőről: a képzelet - a képzelgés és a tudatos képalkotás révén ható és működő, valóság - alkotó és valóság - befolyásoló képességéről. – Igen: pontosan a képesség szavunk, amely által a nagyobb, kirívóbb erőnket, vagy tehetségünket (képtelenségünket!) szoktuk jelölni, utal arra határozottan, hogy az ősmagyarok még tudták: minden tett és cselekvés, minden folyamat és jelenség alapjainál ott van az idea: az őskép, amely mozgatja azt a szellemet, amely később lelki erővé: vággyá, akarattá válik és az anyagban és az anyag formaváltása által válik kézzel fogható, illetve érzékelhető és észlelhető valósággá. Az ősmagyarok tudták, mint ahogy minden archaikus nép tudta, hogy mindig előbb van a kép mint bármi. Ezért igyekeztek képet alkotni magukban, a maguk számára, mindarról, amit el akartak érni, illetve amit meg akartak valósítani, hódítani, vagy legyőzni. És azt is tudták, hogy ennek a mindig és mindenhól, de számunkra a legkövethetőbb módon, leginkább az ember képzeletén keresztül érvényesülő (mindenható) törvénynek a kivédhetetlen és elháríthatatlan hatásának a következtében mindenki, aki érzelmesen és érzelgősen viszonyul az élete lényegi kérdéseihez, az önmagát önkéntelenül a saját zavaros teremtői képzeletének az ítélete alá helyezi. Igz ugyan, hogy ezt a mágikus önítélő jelenséget kifejező fogalom, vagyis a szentimentális (mentálisan elítélő) kifejezés a modern korban jött létre, de az őseink enélkül is tudtak a jelenségről. Ez a magyarázat arra, hogy miért idegenkedtek sokáig és annyira „megátalkodottan” annak a, kiemelten szentimentális, un. keresztény vallásnak a felvételétől, amely a tizedik század idején már azzá, a Jézus által tanított gnosztikus szellem-tannak az alapjaival homlokegyenest szemben álló, alattvalói meghunyászkodási ideológiát terjesztő birodalomkormányzási hazugságrendszerré alakult, amelynek a visszaható következménye a mai természetellenes és szellem-ellenes termelői - fogyasztói nyugati életkoncepció.    Az ősmagyarok még tudták, hogy menthetetlenül a saját ellenőrizetlenül működő és ezáltal zavarosan teremtő - materializáló mágikus képessége és annak a hatásmechanizmusa fog ítélkezni minden megalázkodó és érzelgősködő személy fölött, mivel az erősen átélt érzelmek által fűtött (intenzíven átélt) önellentmondásos képzeti tevékenységével, olyan ellentmondásosan ható természeti és közösségi környezetet és olyan eseményeket idéz (hoz létre) majd be az életébe, amelyeknek a gyakorlati hatásai és a visszahatásai egyre tragikusabban nyilvánulnak meg az egyén és a nemzet egész sorsában és egészségében.     Nem véletlenül jött létre tehát később a Sententia és a Mentális szavakból a szentimentális kifejezés. Fölöslegesen tehát ne tartsuk magunkat ítélet alatt, ne ítéljük el magunkat örökösen, ne tegyük magunkat az önkéntelenül működő, ellenőrizetlen mágikus teremtői képességünk áldozatává!    A teremtett világegyetem tehát az összes dimenzióival és létformáival együtt, az önmegmentő (Megváltó) Abszolút Szellem képzeletének a megnyilvánulása. Ebben az Abszolút Szellemi (Megváltói) logikában, benne vagyunk és a sorsunkkal és életünkkel és minden sejtünkkel, minden gondolatunkkal, minden érzésünkkel, vágyunkkal, akaratunkkal és cselekedetünkkel részei vagyunk, ha tudomást szerzünk erről, ha nem!    Tudatosságunk és gondolkozói képességünk, leginkább a Mentális síkon köt össze bennünket a Mindenható Világszellem teremtő őserőivel (hatalmaival, emanációival). E tíz teremtő – megváltó erőnek – Lásd az asztrológia tíz bolygóját - a hatásait és a megnyilvánulásait ilyen módon mi magunk is befolyásoljuk, akarva, vagy önkéntelenül, tudatosan vagy öntudatlanul, a gondolkozásunk, képzeletünk és vágyaink által létrehozott Szellem-képeink által. Illetve, a GONDOLATKÉPEINK által és azon keresztül: a tudattalan vágyaink, ambícióink és félelmeink által befolyásolt valóságról és a jövőről alkotott (jó, vagy rossz, örömteli, vagy félelem-teli) képzeteinken keresztül.    Ezek a mágikus természetű, huzamosan a központi képzeletünkben tartott, vagy a tudattalan képzeleti tevékenységünk legalján is „alig pihegő” vágy- és gondolatképek a mágia törvénye következtében materializálódnak, azaz megvalósulnak az életkörülményeinkben, illetve a fizikai és a pszichikai természetünkben.     A mágia soha nem önmagában, a többi szellemi jelenségtől elkülönülten hat, hanem azokkal összhangban, azokkal együttműködve gyakorolja hatását mind a természetben, mind a mi mindennapi életünkben. Sőt: igazából, a többi egyetemes törvény által működtetett spirituális jelenségnek a működését biztosítja. A legegyszerűbb példa arra, hogy a mágia törvénye miképpen hat a természetben, illetve az ember spirituális képességeivel nem rendelkező lényeknél, épp a különböző állatfajok külső természete (bőr és szőr színezete, test formája) alakulásában, generációról generációra erősödő forma és szín alakulásában, formaváltásában, az un. fejlődésében érhető tetten. Pontosabban, az állatoknak környezetükhöz való külső idomulási készségében. Nem véletlen, hogy azok a szárazföldi állatok, amelyek egész év folyamán hó borított területen (környezetben) élnek, fehér a szőrzetük, vagy legalábbis fehérebb, mint a többi állaté. A mágikus erejű képzelő erő hatalma az, amely a biológiai szervezet szintjén is materializálja az állatok bundájának a környezet színéhez való idomulását. A biológusok rég kimutatták, hogy olyan ötödik, hatodik, vagy hetedik generációs utódok esetében is elfehéredik a szőrzet, amelyeknek az elődje még színes, vagy legalábbis szürke szőrzetet viselt. Persze, a globális felmelegedés korszakában inkább a jelenség fordítottját figyelhetik meg. Az állatoknak ez, a környezethez való idomulási vágyukhoz (a környezettel való egybeolvadási vágyukhoz, a ragadozók előli elrejtőzési vágyához, illetve a ragadozóknak az áldozatok általi észrevehetetlenné válási törekvéséhez, igyekvéséhez) visszavezethető új tulajdonságok kialakulása nem történik meg egyik napról a másikra, hanem csak majdhogynem észrevehetetlenül, egyik generációtól a másikig, évezredeken és évmilliókon keresztül.    És ez épp amiatt megy ilyen lassan végbe, mivel ez az átalakulás a többi törvény érvényesülésével együtt: a kiegyenlítődés, a ciklus és a ritmus, de főként a hatás és a visszahatás és a fejlődés törvényén keresztül mehetett csak végbe. Mivel viszont, az ember öntudata, a individuális önérzékelése, világérzékelése) közvetlen kapcsolatban áll az egyetemes léttudattal, és így az állatoktól messze-eltérő teremtői képzelettel is rendelkezik, nála a tudatosan irányított képzelő erejével létrehozható változások, pl. a tudatos öngyógyítások sokkal gyorsabban végbe mehetnek. Sajnos, erre a negatív példa a legalkalmasabb és a sorsukra titokban neheztelő személyek arcán – főként a férfiaknál sokkal nagyobb mágikus képzelőerővel rendelkező nőkén! – egy két évtized alatt is megjelenik a képzeleti szintű gyűlölködés és a haragvás jellegzetes vonása. Persze, nem annyira a fiziológián belüli pozitív, vagy negatív változások a lényegesek a mi szempontunkból, hanem a képzeletnek az un. külső, sors- és életkörülményekre gyakorolt hatások által előidézett pozitív, illetve (és sajnos inkább csak: ) negatív hatások.        És itt, a többi kilenc egyetemes törvénneyl való együtthatás fejezeténél, érdemes nagyon jól odafigyelni az egyetemes mágia törvényének a hatására: Tehát: annak ellenére, hogy az ember teremtői képességének (Istenhasonlóságának) a következtében, az ő esetében ezek, a tudatos, vagy öntudatlan ambíciók, vágyak és sóvárgások, vagy félelmek által önkéntelenül és öntudatlanul beidézett változások, megtörténhetnek többnyire már a személy életében, ezek, a mágikus képzelőerőnk által előidézett pozitív, vagy negatív változások is (javulások és romlások), csak és csakis, a többi kilenc törvénnyel való összhatás eredményeképpen jönnek létre. Vagyis, az általunk, majdnem az egész életünk folyamán annyira óhajtott pozitív sorsváltozások, életkörülmény-változások, mindamellett, hogy más, velünk közvetlen, vagy csak közvetett kapcsolatban álló, ismert, vagy ismeretlen, szeretett, vagy esetenként gyűlölt személynek a tudatos, vagy tudattalan képzeleti tevékenysége összhatása képpen jöhet létre, ráadásul, csak és csakis, a többi kilenc egyetemes törvény által adott sors-lehetőség és feltétel függvényében.        Ezért csak felszínesen és időlegesen gyógyulhatunk meg egy betegségből, mindaddig amíg meg nem szabadulunk a velünk született, romboló hatású agresszív viszonyulás minden formájától, és amíg képessé nem tettük magunkat az igazi, nem érzelgős és diszkrét szeretetnek a mély átélésére. Illetve, addig még csak meg sem gyógyulhatunk rendesen, amíg nem váltjuk fel az agressziót eredményező külső visszahatásokat kiváltó önzésünket, áldozathozatali készséggel, vagyis nem változtatjuk meg az önös érdekeinket szolgáló spekulatív gondolkozásunkat (intellektusunkat) az egyetemes törvények felsőbbrendű logikája szerinti spirituális gondolkozásra. Vagyis: az automatikusan működő karmikus (megváltás-ellenes - negatív) képzeletünket a tudatos, tehát az egyetemes felelősség szerinti gondolkozási módra! Természetesen, valójában boldogak, elégedettek és félelem nélküliek: harmonikus személyiségek sem lehetünk mindaddig, amíg mindez nem következik be az életünkbe. Ezért marad tehát meddő és dőre törekvés minden mágiázás, minden mágikus technika és technológia alkalmazása, nevezzék azt akár fehér mágiának, vagy fekete mágiának, vagy éppenséggel agykontrollnak. Mágiázhatunk és agykontrolozhatunk, még a világ s két nap, de pozitív és tartós változást az erőnléti - egészségi állapotunkban, de főképpen az életünkben, csak, és csakis akkor fogunk elérni, ha tudatos belső erőfeszítések útján törekszünk, elsősorban az egyedül a személyi horoszkópokból pontosan és konkrétan kiolvasható karmikus (rejtett) tulajdonságaink feloldására és meghaladására, valamint arra, hogy a többi kilenc törvénnyel is tudatos kapcsolatba, majd harmóniába kerüljünk. Aki a karma törvénye (7), a fejlődés törvénye (8), a ciklus és a ritmus törvénye (6), a kiegyenlítődés törvénye (3), de főképp a szeretet és a nyitottság (titoktalanság: 9) törvénye figyelembe vétele nélkül, öncélú mágikus praktikák és misztikus trükkök segítségével akar akár boldog, akár egészséges lenni, az éppen hogy a fordítottját fogja elérni annak, amit célul tűzött maga elé. És az még betegebbé - erőtelenebbé és még boldogtalanabbá válik, mint amilyen volt a mágiázásai előtt. Hiszen a polaritás és a hatás visszahatás törvénye is létezik...      A Mágia törvénye a elsősorban a Teremtés erejének a törvénye is. Ő teszi lehetővé tehát a materializálás (beidézés) és a dematerializálás (feloldás, megszüntetés) jelenségét, és ő teszi lehetővé, hogy az ember, ha csekély mértékben is, de tudatosan is gyakorolhatja az ősi teremtőerejét. Ezért ő a személyiség-tudat, vagyis a személyi felelősségtudat tisztításának és tisztán tartási szükségének a törvénye is. Hiszen logikus, hogy egy zavart és ezért gyenge személyi tudattal rendelkező személy képzelőereje is gyenge, és határozatlan, aminek következtében, nem, hogy pozitív hatással lehet a saját sorsára, de csak és csakis negatív eseményeket idéz be mind a saját életébe, mind a gyermekei, más családtagjai életébe. A személyi öntudat megtisztításának a szükségét és a karma-felvállalás segítségével történő öntudatnak a karma hatásaitól való megtisztítása után, a képzelet összpontosításával történő tudatos pozitív teremtő-erő gyakorlást, a szellemtudományok a legősibb korok óta ismerik.        A mágiázást, akár mint a megtisztult tudatú személyek által gyakorolt és a teremtés törvénye által lehetővé tett sors-jobbítási praktikát, akár mint a felvilágosulatlan és a karma negatív hatásaitól megtisztítatlan folytatott szerelmi, vagy szexuális vágy- ébresztő hatásgyakorlást, vagy akár tudatosan kártevő, sőt: romboló és akár a másik életének a kioltása érdekében is véghez vitt, ellenséges szellemi tevékenységet, tehát mint támadó és rossz indulatú szellemi hatásgyakorlást rég óta ismeri az ember.       Az utóbbi megfékezése érdekében hozták létre a katolikus egyház intézményén belül az inkviziciót, attól függetlenül, hogy ez a későbbiek során átváltozott az egyház ellenségeinek a kiiktatását és semlegesítését szolgáló, sötét politikai szerezetté. Érdekes módon, a középkori Európában az inkvizíció által üldözött mágikus technikák tovább fejlesztett, állítólag tudományos változatait használja fel ma (különböző, "minden áron" jót akaró, de szellemi alapjaiban tisztázatlan, többnyire a felelőtlen beavatkozási késztetéseket és egoista vágyakat kielégítő célok elérésére) a José Silva féle agykontroll iskola. A közhiedelemmel ellentétben a teremtés törvénynek az ember által történő tudatos alkalmazását (az agykontroll - mágiát) nem Jósé Silva úr a találta fel, hiszen ilyen mágikus erejű képzelgési technikákat ismertek az összes korok beavatott szellemtudósai és mesterei anélkül, hogy mindjárt az amerikai szabadalmaztató hivatalhoz fordultak volna ezeknek a mágia-technikai módszereknek a hivatalos úton történő kisajátítása, un. levédése érdekében.     A Silva féle agykontroll is a mágia, illetve a teremtő képzelet törvényét használja fel a mind a gyógyítási eljárásaihoz, mind a materializációs műveleteihez, de anélkül, hogy a többi kilenc törvény hatását és következményeit (visszahatásait) ismertetné a „hívekkel”. Anélkül tehát, hogy azokkal „tudományosan, vagy hivatalosan” is számolna. Hiszen, amennyiben az agykontroll-oktatók nem ismerik az egyetemes törvényeket, maguk is csak ártatlan áldozatai egy tömegméretűvé nőtt, de szerfölött jól jövedelmező illúzió-kergetésnek.          Amennyiben viszont a többi kilenc törvényt ismerik - De a jelen tudomásom szerint a hallgatóikkal és követőikkel nem ismertetik ezeket a törvényeket! - az öncélú mágiázásnak a veszélyes örvényeibe sodorják az ártatlan és felkészületlen hallgatóikat. Ezért az agykontroll alkalmazása, vagyis az egyéni karma megismerése és feloldása nélküli, mindenkiben vele születetten működő mágikus képességek mesterséges és erőltetett gyakorlása (a ráhatás) olyan helyzetekben, amikor egy esemény (pl. egy hirtelen gyógyulás, vagy egy szerelmi párkapcsolat) megvalósulása sérti a Rezonancia, a Nemek, a Polaritás, a Ciklus és a ritmus, és főképp az egyetemes Kiegyenlítődés és a Fejlődés törvényét, közönséges fekete mágiázásnak bizonyul.     Így az "agykontroll-sikerek" listája is automatikusan átalakul a fekete mágiázás díszes eredménytáblájává és a hamari sikerek hosszú távon átalakulnak olyan egyéni, vagy családi sikertelenségekké, szélsőséges esetekben tragédiákká, amelyeknek az okát már senki nem keresi a sorozatos agykontroll - sikerekben. Mert hiába gyógyítanak ki például egy nőt, illetve hiába gyógyítja meg valaki saját magát az agykontroll technikák (mágikus trükkök) segítségével a virágpor, vagy az állatszőr allergiából addig, amíg az illető nem csak hogy védekezik az idő szerinti természeti megtermékenyüléssel szemben, hanem szorongva fél és önkéntelen negatív magatartást tanúsít a gyermekvállalás gondolatával szemben. Az így kikezelt “betegség” ugyanis, amely csak azt hivatott jelezni a személy számára, hogy nem helyesen éli az életét, rosszul járja az élete spirituális és gyakorlati útját, sokkal végzetesebb betegség formájában fog visszatérni, esetleg a mellekben vagy a méhében jelentkező rákos csomó képződések formájában.    És hiába mulasztja el agykontrollal valaki magának ezeket a rákos daganatokat is és a többi, az anyaság princípiumához: a termékenyítő információ áramlások befogadásához kapcsolódó szerveiben (gyomor és emésztőrendszer) jelentkező daganatait is agykontrollal, mert a karmafeloldási és más, általa elutasítandónak képzelt, spirituális jellegű életfeladataitól ezáltal sem fog megszabadulni. És ha tovább ellenkezik, a jellegzetes élettapasztalatokat (ez esetben az időben megélt és esetleg több gyermekes anyai tapasztalatokat és élményeket) igénylő sorsával szemben, mert vagy szerencsétlen kimenetelű nemi erőszak áldozatává, vagy más végzetes következményekkel járó, balesetnek látszó esemény áldozatává válik a sors-feladataival való szembeszegülés miatt. Illetve, azok kicselezési törekvései miatt.     A Karma (Ok és okozat) törvénye nem más, mint a mágia visszahatásainak rendszere. És ennek az egyértelmű észlelése (és őszinte beismerése) után, kevés olyan buta Silva- tanfolyam hallgató marad, aki nem veszi észre, hogy rég óta tévúton tévelyeg. És anélkül, hogy a karmája felől pontosan tájékozódna, az agykontrollal tovább erősíti még a fizikai hibáit és pszichikai - karakterbeli hátrányos tulajdonságait. Szomorú, hogy a hamari sikereket követő (és természetszerűen bekövetkező) kudarcélmények után, a legtöbb agykontroll hívő csalódottan felhagy mindenféle szellemi-spirituális kutatással, vagy mindössze "érdekességként", "szellemi izgalomként" kezel mindenfajta spirituális jelenséget. - Ezt sajnos, ahelyett, hogy más, a szellemi sorsfeladataik felől konkrét és pontos iránymutatást szolgáltató karmikus asztrológiai sors-képlet értelmezés segítségével megismernék azoknak a negatív "hátráltatottságaiknak" az igazi, sorsbeli (kauzális) okait, amelyeknek a felszínes kijavítása és helyrehozása érdekében valamikor "agykontrollozni" kezdtek. (Tudni kell azt is, hogy igazi sors-megismeréshez és a szellemi kiegyenlítődéshez nem elegendőek a meditációs-technikák, a terápiás módszerek, hanem sokszor kegyetlen őszinteséget követelő önmegfigyelés, önfegyelem, igényesség és felelősségteljes hibabelátás szükséges.) Az agykontroll módszereivel elérhető sikerek nem csak időlegesek, de olyan fölösleges karmikus tehertételeket is (szerzett karmát!) okoznak, amelyek tudatosítása után, a legtöbb felelősségtudattal rendelkező agykontroll-gyakorló messze elkerüli e "tudományos" praktika gyakorlásának a gondolatát is. Ugyanis az alant olvasható Kiegyenlítődés Törvénye értelmében, a könnyen és érdemtelenül, valamint az idejekorán elért "agykontrollos" sikereknek, amelyeket a mentális és az ideatikus szinteken gyakorolt naiv erőszakoskodások árán érnek el, valamikor a hétszeres árát kell "visszafizetniük", anélkül, hogy tudatosíthatnák a magunk számára, hogy miért is érik őket újabb veszteségek, hogy miért érik őket újabb személyi nehézségek, hogy miért kerülnek bizonytalan és kilátástalan helyzetekbe, miért gyötrik újabb és újabb, a szellemi éberségüket kiváltani hivatott betegségek.     Amit ezzel a személyi karma jellegét és a személyes fejlődési sorsprogram jellegét teljesen figyelmen kívül hagyó, valamint az agykontrollozók környezetének az önkéntelen mágikus tevékenysége összhatását figyelmen kívül hagyó, valamint a többi kilenc egyetemes törvény összhatását figyelmen kívül hagyó, együgyű – hogy ne mondjam: primitív – mágiázási módszerrel elérni lehet, öncélúan és együgyűen kiaknázva a mágia törvényét, a fekete mágia művelőivé teszi az agykontroll gyakorlókat. És ez még akkor is így van, ha csupa naiv "jó szándék" és javítani-akarás vezérli e minden áron jót akaró egyéneket a céljaik elérésében. A hermetikusok figyelmeztettek arra, hogy "A pokol felé vezet út csupa jó szándékkal van kikövezve."!    E módszer használata csak akkor és csak abban az esetben lehet jótékony hatású, amennyiben annak gyakorlója a többi hat egyetemes törvény ismeretében, azok következményeinek tudatosításával és személyes felvállalásával, azok szellemével összhangban, teljes felelősségtudattal használja a módszert és a technikákat és ha minden negatív következményért előre felvállalja a személyes felelősséget. Különben csak árt vele magának és környezetének a pillanatnyi kézzelfogható sikereinek ellenére.     Annak érdekében, hogy pontosabb és érthetőbb legyen mindaz amit az imént leírtam a mágia törvényének az öncélú alkalmazásáról, illetve a különböző mágikus módszerek és technikák tisztulatlan személyi tudattal való alkalmazásának a következményeiről, sőt: e könnyelmű eljárások hosszú távú veszélyéről, igénybe kell vennem Hamvas Bélának az ide vonatkozó megállapításait, aki nálam sokkal nagyobb ismeretanyag birtokában, sokkal nagyobb tájékozottsággal és sokkal pontosabban ír korunk e cseppet sem elhanyagolható jelenségéről: "Az eltudományosított ember hozzászokott ahhoz, hogy a szellemi erőket azonnal és alaposan kiaknázza: technikára felváltsa. Ez a törvénytelen aktus Európában már nem egyszer - Platón és Püthagorasz idejében - keserves kudarccal végződött..." "A modern ember kezében az őskori (metafizikai) egységek szellemmének alkalmazásai merő mágikus technikává alacsonyodtak. Nem értették, hogy az őskori egység felbonthatatlan, melyet az egység metafizikájának tökéletes asszimilációja nélkül alkalmazni nem lehet, és ha mégis, abból csak a tudatlan kontár bűvészinas mutatványa derül ki. Az ilyen meggondolatlan mágikus aktivitások, amelyeket a modern ember primitív éretlenségében merő technikának tart, már eddig is sok emberi sorsot vezetett szellemi megzavarodásba, sőt a sötétségbe és nem egyet a teljes felbomlásba. Az alkalmazás metafizikai ismeretek nélkül, az őskori egységben levő egész emberfölötti tudással egybefoglalt erő -és szellemvilágot felszabadítja. Egyszer s mindenkorra tudomásul kell venni, hogy Európában ma az ember egyáltalán nem él olyan spirituális életet, hogy ezeknek a szellemi erőknek felszabadítását el tudná viselni, nem is beszélve arról, hogy az erők felszabadításával tökéletesedjék. Több száz éven keresztül az anyagban való vakságra oktatott nemzedékek, amelyek megvetéssel és gúnnyal fogadtak minden metafizikát, idealitást, egzakt valóságot, misztikus intuíciót és az intuíció minden megnyilatkozását és az őskori (metafizikai) egységben nem tudtak egyebet látni, mint saját "haladó" emberiségüket megelőző komolytalan meséket, ezek a nemzedékek ma, mikor a több száz éves absztrakt és irreális kábaság következményeit keservesen tapasztalják, beavatatlan lélekkel és megszenteletlen kézzel, DE SÖTÉT MOHÓSÁGGAL (kiemelés: K.SZ.) nyúlnak az őskor szakrális hagyományának titkaihoz és fel akarják azt használni. De már itt van az idő, amikor beavatatlanságuk súlyos következményeit tapasztalni kezdik a szerencsétlenségbe taszított sorsok láttán, és saját életüknek esetleg végzetes összetörésén. Több kirívó példa volt már erre, de számtalan eset maradt titokban, és az emberi sorsok összetörésének valódi oka soha sem fog kiderülni (...) De számításba kell venni, hogy még soha a világon a mai európai (nyugati) embernél az anyagi zárt életbe jobban elmerült lény nem élt, beleszámítva az őserdők vadembereit is. Ennek az embernek a kezében a magasrendű eljárások olyan mágikus technikává lesznek, amelyeknek hatása kiszámíthatatlanul veszedelmes. Az európai ember feladata ma nem lehet a spirituálisan éretlen szellemével mohón a gyakorlati alkalmazásokhoz nyúlni, türelmetlenül a módszerek (Lásd: a Silva- módszer és pl. a Dianetika módszerei, stb. - beszúrás: K.Sz.) hatására szomjazni, hanem az őskori egységek szellemének megértését kell megkísérelni. E barbár tömeg azonnal a szentélybe akar törni és ezoterizmusra éhezik, pedig még a kezét sem tudja megmosni. Az első lépés az őskori metafizikai hagyomány felé nem lehet más, mint a tanítványi alázat: mert az embert nem a technika alakítja át, hanem a szellem. Az alkalmazás ideje és módja, ha a szellem arra megérett, s arra szükség van, önmagától elkövetkezik." (Hamvas Béla: Scientia Sacra I. ll7-ll9 oldal.)   Hogy Hamvas Bélának a XX. század közepén írott szavai mennyire aktuálisak a XXI. század elején, jól jellemzi a legjobb magyar Silva tanítványnak, dr. Domján Lászlónak a Budapesten havonta megjelenő Elixir Magazin 2001. áprilisi számában megjelent, saját agykontroll tanfolyamát reklámozó szövege: “Többek között elmondom, hogy: - melyek az igazán hatékony programozás titkai, //- miként lehet rácsatlakozni az “internetre” , s így többek között elérni, hogy adósunknak eszébe jusson megadni a tartozást, hogy könnyen el tudjuk adni az ingatlant, hogy szolgáltatásunkról, üzletünkről ingyen tudomást szerezzenek az az iránt érdeklődök, hogy hirdetéssel kapcsolatban jó döntést tudjunk hozni, // - beszélgetés közben hogyan lehet speciális szubjektív kommunikációval hatni a másik emberre, s így segíteni neki,..." - Egyszóval, hogyan kerülhetjük el a közvetlen és a nyers fizikai és pszichikai tapasztalatokat (földi rendeltetésünket) és hogyan szolgáljuk ki mágikus - szellemi módszerek segítségével az önös, egoista vágyainkat, a nyerni akarásunkból fakadó érdek- tévképzeteinket és azt, hogy e felemelően nemes és az önzetlen szeretet által vezérelt céljaink elérése érdekében, hogyan befolyásoljuk - manipuláljuk embertársainkat nem pszichológiailag, hanem mentálisan, sőt: spirituálisan, úgy, hogy ezáltal állítólag még “segítsünk (is) neki”?    - Amikor ilyeneket olvasok, egészen biztos vagyok abban, hogy a rezonancia, a polaritás és a hatás - visszahatás törvényének megfelelően, nem véletlenül született meg a Szent Inkvizíció intézménye. Egyrészt, mert tévképzet az, hogy Loyolai Szent Ignác nem ezt a spirituális szükségszerűséget felismerve, hanem eleve politikai céllal hozta volna létre az intézményt, másrészt azért, mert tudom, hogy minden személytelen és ellenséges intézmény, minden szaporodó - bővülő hivatal, jól vagy rosszul, a személyi felelősség elhárításának, vagyis a felelőtlenkedésnek, illetve az egyetemes felelősség-tudat kialakítása elhárításának a következménye.     Hogy tévedés ne essék és egészen világos legyen azok számára akik e sorokat olvassák: az agykontroll létezését örvendetesnek találom, amiért a siker-eseteinek nagy méretű számával egyértelműen és megcáfolhatatlanul bizonyítja azt, hogy a világegyetem természete és a teremtés természete mágikus. Másrészt pontosan annyira elhibázottnak és nem csak hogy vakvágánynak, hanem veszélyesnek is tartom, az ember spirituális struktúrájának és rendeltetése megismertetése helyett, az alacsonyrendű egoista késztetéseit kiszolgálni hivatott un. tudományok terjesztését. Gyakorló, tehát sors-történeteket és ok-okozati összefüggéseket figyelő, asztrológusként udván tudom, hogy "Aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt." Valamint azt, hogy „Aki megtanul komoly személyi áldozatokat hozni az életében, megnyeri azt.” És erre első kézi példaként itt áll mindjárt a dr. Domján reklám-szövege tényleges értelme: „Olyan mágikus módszerre - praktikára - tanítalak benneteket, aminek segítségével könnyen el lehet érni, hogy az adósotoknak jusson eszébe megadni a tartozását...”, - ha már nyíltan, becsületesen és határozottan az igazság mellett kiállni és annak az érvényesítése érdekében harcolni nem akartok - mint ahogy azt illene egy szellemi öntudattal rendelkező személy részéről! - nem meritek a tartozás megadását nyíltan követelni tőle.     A jó pénzért árult agykontrollos módszer nem csak azért sérti az egyetemes törvényeket és elsősorban a Mágia és a Megváltás törvényét, amelyek egyben a tiszta személyi öntudat és az egyetemes felelősségtudat kialakításának a  törvényei is, (mivel a mágia csak azoknál a személyeknél hat jótékonyan és egyértelműen, akiknek sikerült megtisztítaniuk a Karmájukból: a Sors- adósságaikból következő fekete foltoktól a saját személyi tudatukat), mert egyértelműen a titkos tevékenységet és az élet-nyerészkedést: a fölösleges tárgyak, kapcsolatok és más sorselemeknek az agykontrollosok életébe való beidézését és azok szaporítását szolgálja. Hanem ezért is, mert ahelyett, hogy felhívja a "mozgalom" híveinek a figyelmét arra az egyszerű tényre, hogy amennyiben valakinek az ismerősei el felejtik megadni a tartozásukat, annak több spirituális oka is lehet.         Többek között az is, hogy érzelmileg, vagy mentálisan olyasmihez köti magát, amit el kellene engednie, mert a szükségtelen kötődés hátráltatja őt a spirituális kiegyenlítődési képessége elérésében, vagy azt, hogy valamivel tartozik magának: ígéretet tett magának valamire vonatkozóan, amit több rendben és több ideje, hogy nem váltott be, nem teljesített és így igen közel áll ahhoz, hogy - spirituális szempontból legalábbis - hiteltelen személy legyen.    Ami a szellemtudományi állásponttal közös lehet a Mágia törvényének a Silva féle alkalmazási koncepcióban, az a pozitív gondolkozásra való törekvés, az a pozitív, építő jellegű gondolkozási és képzelgési készség kialakítása, illetve az egyéni képzeletvilágnak a szeretet-orientált iskolázása. Ennek következtében megszűnik a negatív gondolkozás, a negatív vágyélet, a félelmek és a szorongások feloldódnak, ami által az agykontollozó már kevésbé hoz létre negatív töltetű mentális gócokat és diszharmonikus szellemi erőtereket a környezetében. Nem idéz és ne materializál önkéntelenül negatív, romboló töltetű lelki-szellemi jelenségeket, negatív és destruktív "természeti" folyamatokat az önkéntelenül működő, negatív teremtő képzeletével. A sors-ellenes és ez által Isten-ellenes, a személyi- és tárgyi világ ellenes agresszió helyett, az állandó pozitív gondolkozásra és pozitív gondolatképek alkotására átállított gondolati tevékenység így teheti az embert tudatlan és magatehetetlen, a sorsának kiszolgáltatott kreatúrákból tudatos kreátorrá, kreatív lénnyé, olyan egyetemes öntudattal rendelkező személlyé. Olyanná, aki a Nagy Világszellem mindent számon tartó felelősségtudatával (a szaturnuszi ősprincípiummal) együttműködve, képessé válik megvalósítani a személyén keresztül a fizikai, az asztrál és a metál dimenziók összehangolását és egybekötését az ideatikus és a kauzális dimenzióval, és végül az Abszolút léttel és lénnyel. Ez persze nem egy absztrakt, a személyiség-tudatától elvonatkoztatott fantazmagória kell legyen, hanem a mindennapi élet minden vonatkozásában, minden szó és minden cselekedet vonatkozásában alkalmazott, beváltott és begyakorolt tudatosság.     E tudatosan élt, mentális és képzeleti agresszió-mentes létezés gyakorlásának a következtében, mind a mi személyes életünk, mind a környezetünk élete, amely mindig és mindenhol minket tükröz, harmonikusabbá, betegség -és konfliktus mentesebbé kell hogy alakuljon.      Látható, hogy különösebb, modern, vagy tradicionális (de mindenképpen mágikus) módszerekre nincs szükségünk, vagy legalábbis egy bizonyos spirituális fejlettségi színt elérése után, nem kell (és nem is szabad!) ilyen külső, "ördöngös" módszereket, mágikus praktikákat (Agykontrol, Dianetika, Delejezés, Jóslás) alkalmazzunk, mert az általános pozitív mentalitásunk biztosítja a mindennapi életünkben való harmonikus és kreatív létezésünket. Fontos kihangsúlyozni a mentális (dimenzió) és a mentalitás fogalmak közötti szótő - azonosságot, amire e fogalmak egységes metafizikai jelentéstartalmára utal. Ennek értelmében az általános mentalitásunk, tehát a mindennapi cselekedeteink, gesztusaink, szavaink és eljárásaink, az embertársainkhoz, a mindennapi élet feladataihoz és a környezetünkhöz való viszonyulási módozataink befolyásolják és meg is határozzák az általános mentális és képzeleti tevékenységünket, a kreátori vagy kreatúrai minőségünket.      Ugyancsak a mágiának a függvénye az un. szabad akaratunk is. A hermetikus bölcsesség azt tanítja, hogy az igazi mágikus képesség, amit egy ember az életében elérni képes, az csakis a minél nagyobb mértékben agresszió-mentessé és zavar-mentessé (Sors- személy, vagy tárgyi világ elleni haragvás, dühöngés, mérgelődés, gyűlölet, vagy csendes neheztelés mentessé és önámítás-mentessé!) tett, éber felelősségtudatba ágyazott önfegyelmén és öntudatán, és a Szeretetre való képességén keresztül érhető el. Ezt a minél szélesebb körű és minél mélyebb felelősségvállalás következtében, vagyis az agresszió-mentessé válás következtében és az áldozat-vállalási képesség megszerzése árán belőle, a benne koncentrálódó spirituális terekből felszabaduló, öngyógyító és sorsjavító teremtő-erőt viszont, nem kell már semmiféle mágikus technikával, vagy misztikus technológiával használnia, mert az magától „végzi a dolgát”, akárcsak az Egyetemes Szent Szellem. Persze, még valamire feltétlenül figyelnie kell annak, aki a mágia törvényének a pozitív hatásaival és következményeinek a jótéteményeiben akar részesülni. És ez nem más, mint a már több alkalommal is említett személyi öntudat tisztasága és zavartalansága.           Egészen pontosan: az öntudat zavarhatatlanságának, vagyis a szilárd arany öntudat állapotának az elérése. Ez, a megfelelő beavatásokban való részesülés nélkül, és persze a személyi sorsképletből kiolvasható karmikus determinációk pontos megnevezése és meghatározása nélkül, lehetetlen azok számára, akik erős, úgynevezett Tűz-karmával, vagy Víz-karmával születtek. Az előbbieknek azért mert eleve csonka és csorba öntudattal, hamis önképpel, téves személyi imaginnációval születtek a világra (Lásd a Tűz-karma c. tanulmányban leírtakat.) és vagy el vannak telve maguktól a csonka énjük kompenzálási reflexei miatt, és ezért érzéketlenek a spirituális benyomások érzékelésére, vagy negatív értelmében túlérzékenyek a saját személyüket illetően, és még a természeti benyomásokat, még a természeti törvények kellemetlen benyomásait is a személyük elleni merényletként érzékelik, amiért is, folyamatosan megsérthetők és megzavarhatók.    A Víz-karmásoknak azért, mert vele születetten bennük van az önámítás reflexe és megfelelő erkölcsi nevelés hiányában, ez az ártatlan  valósághamisítási reflexük, idővel magas fokú önámítássá változik, és mindaddig, amíg a (Szaturnuszi) sorserők határozottan le nem állítják a mindenkinek és mindennek – és persze, saját maguknak is - az átverésére irányuló törekvéseiket, a mindent a maguk egoista javára forgatni akaró reflexeiket, képtelenek az igazi személyiségüknek, az igazi Én-üknek a megtalálására. Az elsők számára a legjobb és legcélravezetőbb beavatást a keleti „puszta kezű” harcművészetek filozófiájának, etikájának és természetesen harci tűzpróbájának a gyakorlása és harci tapasztalata, a tapasztalatoknak a spirituális önbeavatási napló segítségével történő feldolgozása és személyesítése adhatja meg.    A másodikok számára az egyetlen lehetőség az öntudatuk és ez által a mágikus erejű képzeletük megtisztítására az elsősorban önmagukkal szemben következetesen gyakorolt, úgynevezett kegyetlen őszinteségre, a tárgyi valóság szerinti, igazság beismerésére, kimondására és elfogadására való tudatos és ambíciós törekvés, a „kegyetlen” hibabelátással együtt gyakorolt, folyamatos önleleplezés. Ehhez mindenféle hazugságvizsgáló és hazugságleleplező – önámítás leleplező – egyéni technikákat kell kieszeljenek és alkalmazzanak saját magukkal szemben, de a környezetükkel szemben is, akik a rezonancia törvénye alapján, hozzuk hasonló módon jár el az élet dolgaiban. Vagyis: mindig a saját előnyét lesi és ártatlanságát vallja. Tudatosan keresniük kell az úgynevezett „nyers igazságkimondó” személyek társaságát, vagy az azokkal való konfrontálódást, de persze, nem azzal a céllal, hogy az évek folyamán jól begyakorlót hazudozásaikkal azokat is legyőzzék, kétségbe esésbe kergessék, hanem azért, hogy szembesüljenek a saját ámítási és önámítási reflexeik gyakorlati, konkrét megnyilvánulási formáival és így a gondolkozásukból, de még a képzelgéseikből is kiiktathassák, sőt: gyökeresen ki irthassák azokat. Asztrológusi tapasztalataim viszont azt mutatják, hogy éppen az erős tűz- és a víz-karmával rendelkező személyek kerülik el széles ívben a legegyszerűbb konfliktus-helyzeteket, és a legelemibb valóság-szembesülési helyzeteket.                 "Én vagyok, az Én vagyok.", mondja állítólag az Úr (A legfőbb törvény) Mózesnek a Sion hegyén. (Persze, tudjuk, hogy az egész történet spirituális metafora, hiszen nem egyetlen embernek nyilatkozta ki egyszerre az Isten a személyi tudat titkát, vagyis azt, hogy az ember individuális tudatában megjelenik az egyetemes léttudat. És a szellemi erők pozitív működésének a feltételét leíró tíz prancsolat sem egyetlen „közlés” eredménye, hanem a mediterrán és az elő-ázsiai népek spirituális bölcseinek a sok száz, vagy éppenséggel több ezer éves tapasztalatának a kvintesszenciája!) Más fordításban úgy hangzik a kinyilatkoztatás, hogy: "Vagyok, aki Én vagyok" - Mózesnél az égő csipkebokor allegóriájában megsejthető ez a különösen finom (szubtilis) kauzális erő, a gondolati és a képzeleti szféráknál is finomabb, egyetemesen felelős, isteni öntudat – állapot, ami nem más mint az emberen keresztül megnyilvánuló egyetemes léttudat és az abból, az emberen keresztül, az ember által (is) kiáradó teremtő ereje az egyetemes Teremtő-Megváltó Isteni erőnek. Jézusnál ugyanez így fogalmazódik meg: "Én vagyok az Út, az Igazság És az Élet." És: "Keressétek Isten Országát, és a többit megkapjátok ráadásként."     A szabad akarat kérdése nem választható el a felelősségtudat és így a gyakorlati – hétköznapi és a szellemi felelősségvállalás kérdésétől. Csak az ember lehet szabad, csak az képes mindenkor érvényesíteni szabad akaratát, aki a törvények ismeretének a hiányában, illetve az azok elleni lázadási kedvében, magának, de másoknak nem okoz anyagi, vagy lelki – tudati károkat, és aki az ellenőrizetlen és ezért zavaros, vagy agresszív (karmikus) mentális és képzeleti tevékenységével nem zavarja és nem korlátozza mások szabad akaratának érvényesülését. De hányan vagyunk képesek erre, amikor a Lilith által irányított emberek az egoizmusunkból és uralkodási mániáinkból eredő "jóindulatunkkal", mind-untalanul bele szólnak az egymás szellemi életfeladatába, amikor mindenáron az általuk jónak vélt egyedüli útra szeretnék rátéríteni a többieket, vagy amikor boldogságvadászó törekvéseik közben, beavatkozási és tevékenységi mániájukban, külső és belső nyugalomra való képtelenségükben (nyüzsöghetnékükben) széles jókedvükben, vagy széles bánatukban, folyamatosan, piszkálják, zaklatják és zavarják embertársaikat. Ezek megfosztanak minket a pihenési lehetőségektől, valamint a szellemi elmélyüléshez és szellemi belátási képesség kialakulásához szükséges nyugalomtól, tehát az időleges, de egyesek számára (Halak-karmások, 12. házi életfeladatoikkal rendelkezők számára) létfontosságú, külső ingerektől mentes létezés lehetőségétől, vagyis a kontemplációhoz és a meditációhoz szükséges belő lecsendesülés elemi feltételétől. Márpedig erre, nagyon sok személynek annyira szüksége van, mint másnak a táplálkozásra, a levegővételre. Az ilyen személyekkel szemben meg kell tanulni erélyesen és határozottan fellépni, és a velük való konfliktust bátran felvállalni. A békénknek ugyanis az az ára, hogy a békétlenekkel szembeni harcot gondolkozás nélkül fel tudjuk vállalni. Mindaddig, amíg meg nem tanulunk a személyi tudatunkat és képzeletünket zavaró külső agresszoraikkal szemben bátran és határozottan fellépni, és ha kell, azok miket zavaró és zaklató hibás mentalitásával szemben akár nyílt harcot is vállalni, addig a belső békénket sem fogjuk megtalálni, még a teljesen hangszigetelt, föld alatti bunkerekben sem. Sőt: a Teremtés törvényének a kiegészítését képező, öntudati integritás törvényének a szellemében, a fentiek miatt, jogunkban áll minden agresszorunkat és zaklatónkat, vagy akárcsak személyi rágalmazónkat is annak a tízszeresével, vagy akár a százszorosával is vissza támadni, mint amivel ő támadott meg, amennyiben az észhez térítése és az agresszori -zaklatási –rágalmazási szokásaitól való eltérítése, az ide vonatkozó reflexeiről való leszoktatása ezt szükségessé teszi. Ez a törvényismeretből eredő, mindig-bátor magatartás is, az arany öntudat kialakításának a részét és feltételét képezi. Annál is inkább, hogy mindenkinek személyesen meg kell tapasztalnia azt, hogy azt a jogos védekező harcot amit teljes mértékben és bátorságban, teljes elszántsággal felvállaltuk, a legtöbb esetben nem is kell már megharcolni, amiként arról az áldozatról, amit teljes szívünkkel és elménkkel fel vállaltunk, utólag mindig ki derül, hogy már nem is kell meghozni. („... És aki feláldozza életét...) – Ez is a valóság mágikus természetéhez tartozik. Ki kell próbálni és meg kell tapasztalni. De azt sem kell elfelejteni viszont, hogy a mágia életadó, építő - teremtő ereje (Pl. a gyógyulás), csakis nyugalmi állapotban és békés időben képes a legintenzívebb hatást kifejteni. Ezért azt is meg kell szoknunk – És ezt a képességet csakis a harcművészeti beavatás segítségével sajátíthatják el a Tűz-karmával rendelkező személyek. -, hogy minden személyi és öntudati, önérzeti integritásunkat védő harci művelet, harci cselekvés után, azonnal a lelki nyugalom és a szellemi béke és ez által a fizikai (nem csak izom működési, hanem ideg- és agy-működési) fellazultság állapotát is elérjük.    Arra korábban feleslegesnek találtam kitérni, de a legutóbbi tapasztalataim szerint, sajnos mégis szükség van külön kitérni arra is, hogy a mágia törvényével harmóniában élni akaró személy soha nem engedheti meg magának azt, hogy olyan személyeket, akik neki nem ártottak, az önérzetükben, mentális, vagy lelki önértékelésükben sértegessen. Hogy azok fizikai külseje, vagy más külső aspektusa miatt bántson, vagy akárcsak finom célzásokat is tegyen arra, hogy neki a másik személy külső megjelenési formája, vagy bizonyos, olyan  „objektív” személyi tulajdosnsága, amiről az nem tehet, nem tetszik. A rezonancia és a hatás - visszahatás törvényei alapján ugyanis, az, ha valakinek olyan vele született személyi tulajdonságába, vagy külső formájába kötünk bele, amiről az nem tehet, és amivel ő nem támad tudatosan és rossz indulatúan minket, a rá gyakorolt támadásunk hétszeresen vissza hárul ránk a jövőben, és amennyiben nem teszünk hathatós lépéseket az elkövetett vétek jóvátétele érdekében, akár az egész életünket is tönkre teheti annak a következménye. Hiszen amennyiben valakinek, aki nekünk nem ártott, a személyét bántjuk, akkor a benne levő egyetemes léttudatot - magát az abszolút-tudatot - bántjuk, és erre már nem létezik bocsánat, csak erős jóvátételi cselekedetek után. Ahogy Jézus mondja: "Még annyit sem szabad mondani a másikra, hogy Ráka!"      A leírtak szellemében talán érthető, hogy miért kapcsolódik a Teremtés Törvényéhez az alkímiai Sublimatio (Szublimáció) művelete, vagyis a mind finomabb és finomabb szellemi öntudat átalakítás, a pozitív benső átváltozás következtében létrejövő arany öntudat elérésének az egyszerre gyakorlati és spirituális művelete. És talán érthető az is, hogy az asztrológia elemek közül miért az egyetemes egységtudat eléréséhez szükséges, mindent átvilágító Napfény által megtestesített, tiszta személyiségtudat ősereje szolgálja elsőként a mágia törvényét. Zavaros személyi tudatú személynek ugyanis csakis zavaros lehet a saját sorsára, élete céljáéra és rendeltetésére vonatkozó fantázia-világa és hiába, hogy az  Uránusz (Lásd a fejlődés törvényénél) és a Neptunusz (Lásd a Szeretet törvényénél) által megtestesített őserők hatáskörébe tartozik a mágikus teremtő erők működése, mert mindaddig csak negatív sorselemeket képes beidézni az életébe, amíg a személyi öntudatával és akaratával nem került egyenesbe. Amíg képtelen a következetességre, az önfegyelemre és a figyelme összpontosítására.   És akkor végre, lássuk Egyenes Beszédben is, hogy miért írtam le mindezt le a mágikus erejű képzeletről, az én – te – mi – ti – ők képzeletének a mágikus erejéről? – Hát azért mert azon keresztül hat a Karma. És amint tudják egyesek, de legalább is sejteni vélik, a Karma valami negatív lótrotty, amit valahol bent cipelgetünk magunkkal, és ami miatt, „rossz” dolgok is történhetnek velünk, illetve, ami miatt, ha nincs felfedezve, alaposan megismerve, megnevezve, felvállalva és így valamennyire feloldva, csakis rossz, e legalább is kellemetlen dolgok történnek velünk, mindaddig amíg meg nem ismerjük és alapos belső háborút („dzsihad”-ot) el nem kezdünk a karmánknak meg felelő belső negatív mentalitásunk – képzelgési és gondolkozási reflexeink – viselkedésünk, feloldása és meghaladása érdekében. Egészen pontosan: a karmánknak megfelelő negatív belső mentalitásunk helyében ki nem alakítjuk az annak (az illető lelki jelenségnek) megfelelő pozitív külső és belső mentalitást.
- Hát azért kezdtem úgy, hogy nem is tudjuk, hogy mennyi bajt okoz a számunkra az, hogy létezik a mágia egyetemes jelensége, amit a magára valamit is adó (materialista) tudományos területen kutató tudósnak, ha nem is kötelező letagadni, de menthetetlenül figyelmen kívül kell hagyni!
Mert nem elég, hogy az úgy-e a komoly és megbízható tudósoknak, ha nem is fő-vesztés, de hitelesség-vesztés terhe alatt, kötelezően figyelmen kívül kell hagyni, amiért is semmiféle megbízható információnk nem lehet a hatásmechanizmusa felől, de ráadásul még bennünk és általunk is hat és különböző kellemetlen, sőt, néha egyenesen káros élethelyzeteket idéz be a számunkra, és nem is mindig csak a mi magunk sem biztosan tudott zagyva és zavaros imaginációnk és gondolataink szerint, de ráadásul még mások (az anyánk és nagyanyánk és a feleségünk, szeretőnk imaginációján kívül, ki tudja, hogy még kik) zagyva, vagy tudatosan káros, vagy éppen gonosz imaginációján keresztül is képes hatni a sorsunkra, életünkre! – Úgy-e, hogy nem olyan kellemes és optimista ujjongásra késztető dolog ezt így meg hallani és ha kételkedve is, de tudomásul venni, mint kissé naivnak bizonyuló un. „pozitív gondolkozás” szemszögéből, amely még örvendezik is a mágia létezésének a tudomásul vétele közben, mondván, hogy nagyszerű, hét akkor semmi mást nem kell tennünk, mint pozitívan gondolkoznunk és képzelegnünk és akkor csupa jó dolgot idézünk be az életünkbe, tehát csak ennyi hiányzik ahhoz, hogy meg nyerjük az életünket, ez a Jézus, aki azt mondta, hogy nem lehet az életet meg nyerni, bolondokat beszélt. – Persze, hiszen nem ismerhette szegény sem, a Silva féle agykontrol technikákat, és a Sycret c. filmet sem látta! Pozitív gondolkozók és képzelgők (imaginálók) az egész világról egyesüljetek!
De hát nem ilyen egyszerű ez kérem... – A leg szelídebb hasonlat erre a helyzetre az, amit kezdő asztrológus koromban szoktam mondani, ti., hogy olyan, mintha egy szú-rágott korhadó faoszlopokból, gerendákból és falakból álló emeletes falusi házat kifestek szép színesre, sőt: még le is lakkozom, és azt várom tőle, hogy biztonságban éljek benne egész életemben. Nem csak össze fog omlani, de maga alá is temet bizonyára.         III.  

Egyenes Beszéd: A nő az ősminta, tehát nem csak az életnek, hanem a karmának a létrehozója és átörökítője is!·

(A mágikus spirituális memória és az anyai ági örökletes (karmikus) programok)     Az igazi - megvilágosodást, és ezzel egészséget és belső derűt hozó - életutam akkor nyílt meg, amikor a Hamvas Béla műveinek a hatására, a Hamvas által összegezett metafizikai irányelvek szerint és a saját élet- tapasztalataim alapján (életem reális eredményeinek az alapján, a valóság által felmutatott reális tényeknek az alapján), az asztrológia reinkarnációs szemléletével és az ebből kikövetkeztetett elméletekkel tehát, mindenféle miszticizmussal leszámolva, egyre mélyebben kezdtem behatolni a létnek (A metafizika és az asztrológia által vizsgált valóságnak) azokra a területeire, amelyeken a tudomásom szerint senki nem járt. Ezek az igazságkereső búvárkodások, elsősorban az újszülött csecsemők által közvetlenül az édesanyjuktól örökölt, különböző életfeladatokat tartalmazó (magukban rejtő-hordozó) spirituális – karmikus - programoknak a felfedezéséhez vezetett. Ezt a reinkarnáció tévképzetétől való végeleges megszabadulás tette lehetővé és az első gyermekünknek (Medárdának) a „vad” természetben (A Hargita hegység egyik, Csíkszentkirály fölötti erdejében) történő, minden orvosi felügyeletet nélkülöző, csodálatos születését előkészítve, elősegítve és végig követve jutottam el.     A volt-feleségem bátor tette által előállt új élethelyzetünk (tudatosan és akarattal orvosi segítség nélkül és a természetben szült makk egészséges gyermek) és a szülők és a gyermek horoszkópjának a metafizikai értelmezése közben jutottam el arra a következtetésre tehát, hogy azokat a negatív szellemi (karmikus) programokat, amelyeknek a nem (!) ismerete következtében elkövetjük az életünk nagy tévedéseit és amelyek következtében, nem csak hogy boldogtalanná válunk, de a krónikussá és végül halálossá váló betegségeinket is, a szó szoros értelmében „legyártjuk”, az anyai ági ősszüleinktől (anyai üknagyanyáinktól és dédnagyanyáinktól) örököljük.      Így jutottam el a generációk közti, a generációkon átívelő mágikus spirituális memóriának, mint spirituális - karmikus – örökösödési programnak, mint szellemtudományos képzetnek a felfedezéséhez. Azért csak képzetéhez, mert csak évek múlva határoztam meg ezt a jelenséget fogalmilag ennyire pontosan.     A generációkon átnyúló - nem tudatos: nem kulturális, nem írott krónikák és más anyagi emlékek és nem szájhagyomány útján terjedő! – mágikus spirituális memória felfedezése azért fontos, mert a hatáskörébe tartozik az egész evolúció és az egész életünk és sorsunk. Sőt: az egész lét is! A (materiális) tudomány által vizsgált biológiai - fiziológiai - genetikai örökségünk mindössze leképezi, megtestesíti ezt, a mágikus spirituális memória útján az anyákról az utódokra háruló szellemi örökségnek. A kezdeti sejtéseimet igazoló felfedezéseimre támaszkodó meggyőződésemben, mára teljesen megerősített a két ezernyi horoszkóp-értelmezés, valamint a baráti körömben és a családomban megismétlődő, orvos nélküli egészséges gyermek szülések, majd a gyermekek egészséges és harmonikus növekedése. Sőt: azok orvosi kezelést ritkán igénylő, szokványos (hűlések), de enyhe betegségeiknek az édesanyjuk tudattalan szellemi – lelki görcseihez visszavezethető szellemi okainak a megfigyelése. És persze, a segítségért: asztrológusi tanácsért hozzám forduló személyek gyermekeinek az én gyermekeim aprócska hűléseinél sokkal nehezebb, súlyosabb és „furcsább” (pl. éjszakai ágyba vizelés) betegségek rejtett okainak a felfedezése és feltárása is.     Gyakorló asztrológusi tevékenységem és kutatásaim legfontosabb eredménye tehát, az emberi léleknek (spirituális és kauzális struktúrának) a mélyrétegeiben rejlő, családi vonalon az anyai ágon öröklődő, vagyis anyáról leányra és fiúra szálló (az unokáknak anyai ágon átadott) spirituális tévképzeteknek az egyéni karakteri tulajdonságokként, vagyis jellegzetes negatív meghatározódásként átadott szellemi örökség-csomagjainak: az anyai ági családi karmának és a megfelelő életfeladat-öröklődésnek a felfedezése és a személyi horoszkópok kauzális értelmezése által történő kimutatási lehetőségének a felfedezése. Vagyis az egyéni KARMA igazi, gyakorlatilag is kimutatható anyai ági női felmenőktől való eredetének, valamint az asztrológiai (horoszkóp szintű) kideríthetőségének és kimutathatóságának a felfedezése.     Ezek, a születésünkkor már az auránkban rejlő, negatív szellemi program-rendszerek lehetnek például irracionális félelmek, vagy természetellenes ambíciók, személy- és személyiség-ellenes, vagy gyermek- magazat és életellenes késztetések, irracionális rombolási és önrombolási, büntetési és önbüntetési, öncsonkítási és öngyilkossági késztetések (önkéntelen és öntudatlan rejtett agresszivitásnak a), vagy szexuális devianciáknak is szellemi okai. Ezernyi személyi horoszkóp elkészítése és megbeszélése (visszaigazolódása) után bebizonyosodott például, hogy azon személyeknek, akiknek a horoszkópjában a Nap, a Hold, a Mars, a Szaturnusz és a Plútó közül minimum három bolygó diszharmonikus fényszögben kapcsolódik egymáshoz, az anyai ági ősei, intenzíven átélt életellenes mentális (érzelmi és gondolati) folyamaton mentek keresztül tudatosan, vagy önkéntelenül, éveken át, huzamos neheztelés és szorongás, rejtett (elfojtott) vagy nyílt gyűlölködés, bosszú vágy, vagy nyilt életre-törés (gyilkosság, öngyilkosság, vagy több abortusz) és felelőtlen átkozódás (kiátkozás) formájában. Ezek, a csecsemő korban is az aurában (tudattalan szellemi lényünkben) lappangó rombolási hajlamok, tizennégy éves korunk után már aktiválódnak és a kamasz kor időszakában határzoattan - érzékelhetően jelentkeznek, erős depresszió, türelmetlenség, agresszivitás, irracionális félelmek és öngyilkossági késztetések, vagy a felnőtti léttel és az általános emberi életfeladatokkal szembeni averzió (pl. otthon- és családalapítás, gyermekvállalás és gondozás), az ilyen jellegű általános felelősségeknek az önkéntelen és öntudatlan elutasítása, kikerülésére való öntudtalan törekvések formájában.    A racionális logikánk számára érzékelhetetlen (manipulatív) hatásukat azonban leginkább, a felnőtt korban fejtik ki, amikor etikai megfontolásból, civilizált önfegyelmünkkel magunkba fojtjuk ezeknek az imaginációnkat befolyásoló mentális programoknak a külső megnyilvánulási formáit, aminek következtében azok a tudattalan képzeleti és vágyvilágunk mélyrétegeiben fejtik ki hatásaikat. Annak ellenére ugyanis, hogy ez a civilizált "önfegyelmező" eljárásunk látszólag mindannyiunk megnyugtatására szolgál, a teremtés első törvénye: a mágia törvénye bennünk és általunk is végzi a dolgát „önmüködően” és ezért az elfojtás, elnyomás a lehető legveszélyesebb eljárás (mentalitás) mind önmagunkra, mind környezetünkre nézve. Ezek a mélytudattalanunkba vésett, fény- és szeretetellenes: életellenes spirituális gócok, minél ésszerűbb és civilizáltabb gátlások alá helyeződnek, annál rejtettebben és veszélyesebben: követhetetlenül fejtik ki romboló hatásukat a láthatatlan és érzékelhetetlen szellemi-lelki folyamatainkon keresztül. Igazából mindannyian manipulálva vagyunk ezek által az anyáktól, vagyis az anyai ági női őseinktől örökölt, azok által a tudattalan képzeleti és gondolati és érzésvilág mélyrétegeibe lefojtott és így a generációk közötti tudattalan szellemi öröklődést biztosító spirituális memória révén az utódoknak átadott szellemi csomagok által, vagyis az auránkba kódolt, negatív (pl. sors- és Istenellenes, gyűlölködési - rombolási, vagy éppenséggel önámítási) szellemi programjaink által, miközben úgy képzeljük, hogy az értelem által vezetett szabad akaratunkat gyakorolva, pozitív vágyaink és ésszerű erkölcsi világképünk szerint gondolkozunk, érzünk és cselekszünk.      A mágia-jelenségével foglalkozni saját magának megtiltó, materiális tudomány szülátókörűsége miatt, meg az asztrológiának a primitív reménykedését kielégítő jóslással való kommprommitáltsága miatt, az emberek nem is sejtik, hogy ezek miatt, az anyai ágon öröklött negatív karmikus programok rejtett hatásai miatt, illetve a személyi karma által sugallt negatív, szellemi és lelki mentalitások önkéntelen átélése miat, betegednek meg látszólag indokolatlanul és miattuk sodródnak olyan konfliktusokba, nehéz és nem egyszer olyan tragikus kimenetelű élethelyzetekbe, amelyekbe nem csak hogy nem akartak, hanem amelyekre még csak soha nem is gondoltak.    Ezeknek az örökletes (szellemi) romboló programoknak a felfedezésének és a személyi horoszkópok segítségével történő kimutathatóságának a jelentősége nem is annyira a betegség- és konfliktus okozó szellemi gócoknak a tudatosítás segítségével történo megszüntethetoségében - feloldási lehetoségében áll, hanem a kismamák várandósági idoszaka, valamint a születés aktusa közben fellépo veszélyes és sokszor tragikus következményeket okozó szövodmények megelozési és kiküszöbölési lehetoségében. Mert ugyanúgy, ahogy a horoszkópban észlelt rombolási programok jellegének és hatáskörének az értelmezésével, azoknak a konkrét életterületek megnevezésével, ahol ezek megnyilvánulnak, meg lehet elozni a betegségek kialakulását, ugyanúgy a várandóság és a szülés közben fellépo, a nogyógyászok által "Soha nem lehet tudni" névvel illetett szövodményeket is meg lehet elozni.     A karma-öröklés miatt, a rendkívüli betegségekben születő és szenvedő gyermekek, olyan, az anyák önkéntelen és öntudatlan képzeleti tevékenységének a közreműködésével létrejött információs - energetikai struktúrák megtestesülései, amelyek összhangban állnak az anyai ági ős-szüleiknek, de főként az édesanyjuknak és az anyai nagyanyjuknak, valamint az anyai dédnagyanyjuknak a tudattalan képzeletében, huzamos ideig zajló és felszínre nem kerülő – Tehát a tudatosítás révén fel nem oldott! – lelki tevékenységével. Vagyis, ezek a gyermekek az anyák rejtett félelmeivel, lét-képzeleti zavarosságával, önkéntelen és tudattalan gyűlölködésével és agresszivitásával vannak feltőltve már a megszületésük idején. Röviden tehát: az anyának az intenzíven és huzamosan átélt, és ugyancsak az anya anyai ági karmájából eredő diszharmonikus pszicho - mentális tevékenysége összhatásával érkezik a világra minden gyermek. Így a szerencsétlennek született, illetve betegnek és úgymond nyomorultnak („fogyatékkal élő”-nek) született gyermekek, a fizikai - természeti személyükben ártatlanok ugyan, de a kauzális és a spirituális  lényük rendeltetése szerint, az eredő szellemi meghatározottságukban tehát, kaotikus - zavaros információs - energetikai struktúrákból létesültek, és azoknak a megtestesülései.    Például egy, a szervezetében a kábítószer elvonási tüneteivel, vagy éppenséggel AIDSZ vírussal született gyermek, de az is akit csak csecsemő korában fertőztek meg, az egészen biztos, hogy az anyának a határállapotba jutott szexuális zavarodottságának és a zavaros sóvárgásaiból adódó lelki-szellemi agresszívitásának és feszültségének a következményeit viseli a testében, akárcsak a spirituális struktúrájában.     Persze, ez nem azt jelenti, hogy minden gyermek-nyomorúságát kizárólag csak az anyák foganás előtti és várandóság közbeni negatív spirituális állapota okozza, illetve, hogy ezt kimondottan csak az anyai ági őszülők negatív spirituális képzetei okozzák, mivel a gyermekek a karmikus és megváltódási - kiegyenlítődési életfeladatokat tartalmazó, spirituális programjaikat innen öröklik, mivel ezeknek a személyeknek az öntudatlan mágikus képzeletvilágának a közvetlen megtestesülése a gyermek. Hiszen a rezonancia (a hangoltsági) törvénye alapján, az apák várandóság közbeni magatartása is beszámít a gyermek spirituális struktúrájának az alakulásába, vagyis az, hogy ez a magatartás milyen reakciókat vált ki az anyából. És persze, a család egész rokoni és baráti környezetnek az anyával kapcsolatos, abból bármiféle reakciót kiváltó, pozitív, vagy negatív értelmű magatartása is számít, de még annak a korháznak a személyzetének a spirituális állapota is, amelyben a gyermekek megszületnek. Ezek a szubtilis energiák ugyanis, mind, de mind valamilyen karmikus kapcsolatban van azokkal, a szexualitás (a Nemek törvénye) rendeltetéséhez kapcsolódó szellemi – spirituális tévképzetekből adódó lelki zavarokkal, amelyeknek a következménye és a megtestesülése többek között, a „fogyatékkal élő”-nek született, vagy az AIDSZ vírussal fertőzött, vagy éppenséggel az egészséges gyermek. Ennek a magyarázata a vallások által az ős bűn névvel jelölt spirituális jelenségnek a metafizikai értelmezéséhez vezet, ami megtalálható a Lilithről, az anyai ági őrökletes programokról, és a Betegségek okairól szóló tanulmányaimban.      A betegséghajlamot okozó, életellenes (romboló) szellemi programok különböző módokon és különböző okok miatt (különböző szövődményes ok – okozati összefüggések szerinti mágikus hatások miatt!) keletkeznek, és általában az édesanyának a magzat foganása előtti időszakban átélt élmények és belső átélések hatására implantálódnak egy - egy gyermeki magzatot létrehívó kauzális szellemi struktúrába. Például az anyaság-ellenes, illetve a magzat- és gyermekellenes karmikus programok úgy, hogy a foganás előtt és a foganás időszakában a jövendő gyermek édesanyja, valamilyen okból kifolyólag erősen megbánja azt, hogy a korábbi gyermekeit megszülte (többnyire az anyának a gyermek apjára, annak a szüleire, vagy a saját szüleire való fojtott haragvás, neheztelés, vagy egyszerűen az anyának a más jellegű, például az anyagi szűkösség miatt keletkező csendes, de huzamos sors-neheztelése miatt. De lehet ez a megbánási és neheztelési ok például a személyi vágyak és ambíciók kibontakozási lehetőségének az elvesztéséből  következő sors-neheztelés is) és ha ezek a kívül érzékelhetetlen, de belül intenzíven és huzamosan (folyamatosan, vagy alkalomszerűen) átélt ellenséges érzések - gondolatok, negatív és ellenséges sors-képzetek behatolnak az anya finomabb szellemi struktúráiba és átöröklődnek az azt követő időszakban, vagy az akkoriban megfoganó magzatokba.          Ilyen romboló programok keletkeztek például régen, a jövendő anyákban a felnőtt gyermek és az idős szülő között történő „nyilvános” kiátkozások közvetlen és áttételes szellemi – lelki hatására is, de az örökletes romboló szellemi programok akkor is létrejönnek, ha a keletkezésük oka a külvilág, vagy épp az azt létrehozó-elindító anya számára nem nyilvánvaló. Romboló programok keletkeznek az ismételt művi abortuszok esetében is, vagy akkor is, ha a rendszeres szexuális életet folytató jövendő anya sok - sok éven át védekezik a gyermekáldás ellen, lehet a védekezési módszer akár a legszelídebb fajta is.     Amennyiben egy ilyen életellenes program kialakulása után fiú gyermek születik, akkor mindössze neki kell elviselni a depresszióra, irracionális agresszivitásra és súlyosabb esetekben az öngyilkosságra való hajlamban, a kábulási és önámítási vágyakban és késztetésekben, valamint a gyakori balesetezésre, sebesülésre, illetve a gyomorbántalmakra  és a prosztata bántalmakra való hajlamok következményeit. A szellemi sors-program viszont megszakad a fiú utóddal, mert az apa nem adhatja át a mágikus spirituális memória révén ezeket a finom, spirituális programokat a gyermekeinek, mivel nagyon egyszerű okoknál fogva, a spirituális memória csak a női - anyai ágon működik egyértelmű határozottsággal. Ilyen egyszerű ok az is, hogy nem a férfiben fogan meg a magzat és nem ő érleli ki a magzatot kilenc hónapig a testében (és ezáltal a lelkében és szellemében).      Tehát, nem az apa befolyásolja képzeletével, gondolataival és érzelmeivel, érzéseivel folyamatosan a magzatnak a finom struktúráit,  rá gondolva és vele együtt érezve, intenzíven róla képzelegve még álmában is. És ugyanakkor: az anyát is épp így befolyásolta magzat korában spirituálisan, szellemileg és lelkileg az édesanyja, vagyis a magzatnak a nagyanyja, mint a jelen magzatot az anyává váló valamikori lány gyermek. De amennyiben csupán a biológiai tényeket is vesszük alapul, kiderül, hogy az anyaméhben fejlődő lány utódokban a női petesejtek már az magzati lét első hónapjaiban kialakulnak a fejlődő magzat petefészkében és a lány babák már kész petesejt állománnyal születnek a világra úgy, hogy ez után több petesejtjük nem is jön létre, hanem ezekből inkább több elhal miközben a gyermek kamaszlánnyá, majd felnőtté és anyává válik.     Vagyis, amennyiben az anyjában fejlődő, életre készülődő lány-magzatnak a jövendő utódaira gondolunk, kiderül, hogy ezeknek a lehetséges jövendő utódoknak az életadó petesejt-csiráihoz még a nagymama szervezete szállítja és szolgálja a kialakuláshoz szükséges alapsejteket és a sejtfejlődéshez szükséges anyagot - ami természetesen át van itatódva a nagymama spirituális jellemzőivel. Magyarán: az a női petesejt-csira, amely az én biológiai lényem alapját képezi, már a nagymamámban magzatként érlelődő édesanyám petefészkében alakult ki és vívta meg a harcát a fennmaradásáért a többi, elhalásra ítélt petesejt-csirával szemben, amikor még talán a fiatal nagyanyámnak eszébe sem jutott, hogy neki valamikor unokái is lesznek.     És így tovább: az én jövendő unokáim biológiai lét-alapját képező petesejt-csirák, tizennégy, tíz és nyolc évvel ezelőtt, már magzat korukban: Emőkében alakultak ki a máris önállóan tanuló Turula, és az önállóan művészkedő Etelka – és a nekik már meséket is író Medárda gyermekeink magzatkori petefészkében! Természetes tehát, hogy ezek az unokák inkább az Emőke anyai ági szellemisége által lesznek átszőve, és ezeknek az ő anyai ági vonalán örökölt spirituális programoknak lesznek a megtestesülései és hordozói, mint az általam örökölteknek, még annak ellenére is, hogy több éve, hogy én nevelem őket! És ezek az unokáim még kevésbé fogják tartalmazni a jövendő vejeim által örökölt karmikus - programokat.     Hiszen a mi nyüzsgő, petesejt-termékenyítő hím ivarsejtjeink állandóan, minden mag- kilövellés után újratermelődnek és ezáltal kicserélődnek. Vagyis, az ivarsejtjeink, ha nem is a pillanatnyi, de mindenképp csak az időszaki lelki és spirituális állapotaink által és jóval kevesebb hatást gyakorló személyes szellemi erővel lehetnek meghatározódva (programozva), mint a nők petesejtjei.     Sőt! A biológia már azt is kiderítette, hogy az X rendszerű kromoszómák túlsúlya (nagyobb száma és nagyobb ereje) miatt, inkább nőn nemű embriónak, mint androgyn lénynek indultunk mindannyian az anyánk méhfalán történő megkapaszkodás után, attól függetlenül, hogy az anyánk petesejtje X, vagy Y kromoszómát tartalmazó apai ivarsejtet fogadott be magába, egyelőre a misztikusok által is megfejtetlen isteni logika szerint. És csak nyolc hetes korunkban dől el, hogy a hím ivarszerveink fejlődnek-e tovább a női ivarszerv csiráink elsorvadásának az árán, vagy a női ivarszervek fejlődnek tovább. Genetikailag (a spirituális magyarázatot most elhalasztom, de valamikor majd ezt is ismertetem) ezért lehetséges, hogy olyan Y kromoszómával rendelkező nők is szülessenek, akik nemi hovatartozásuk szerint ugyan teljes lényükben nők, de mivel petefészkük és méhük nincs, magzatfoganásra és gyermekszülésre képtelenek.      „A nő intim földrajza” című könyvében, Natali Aninger, saját bevallása szerint feminista biológus plasztikusan és mindenki számára érthető nyelven leírja azt a biológiai folyamatot, amelynek során az Y kromoszómával rendelkező magzatok férfi nemi jellege és ivarszervei kialakulásának egy bizonyos fázisában történő rendellenes blokációja miatt, a természet tovább végzi a dolgát és női lényt produkál a rendelkezésére álló, korábban kialakult női ivarszervcsirák tovább fejlesztése segítségével.      Azt, hogy a szerző feminista, azért tartom fontosnak megjegyezni, hogy amennyiben valamely olvasómnak a kezébe kerül a könyv, amit én is csupán most, a jelen könyvem kinyomtatása előtt két héttel kaptam kézhez, nehogy csalódottan arra gondoljon, hogy hagytam magam befolyásolni egy feminista által és egy egész metafizikai elméletet építettem annak a bárki józan személy által érzékelhetően elfogult, a női egyenlőtlenség ellen a tudományos bizonyítékok segítségével lázadó és az ostoba férfi elsődlegesség primitív eszméivel szemben a semmivel sem felvilágosultabb női elsődlegesség eszméjét a modern és a psoztmodern civilizációba bevezetni és meghónosítani törekvő szerző eszmefuttatásaira. Erről szó sincs, de tény, hogy a nőnek és az anyának, illetve a női princípiumnak mint teremtési ősalapnak és ősmatricának a biológiai bizonyítékainak a felsorolása által, Natalie Anger, aki mit sem tud a spirituális memóriáról és az anyai ágon öröklött karmikus programokról, és aki a szintetikus biológiai ismeretei segítségével sem képes olyan egészséges életet folytatni mint én és a baráti köröm a szellemtudományi ismereteink alkalmazásával (szingli), a világranglistán vezető és számos nyelvre lefordított vaskos és tudományosan is helytálló következtetéseket közlő sikerkönyvével bebizonyította azt, amit én a spirituális dimenziók szintjén öt évvel korábban felfedeztem.      Abból, amit az öröklés - öröklődés szemszögéből logikusan ki lehet következtetni tehát, teljes mértékben el tudom fogadni a Natalie Anger bizonyítékait és a nőre vagyis az anyára, mint elsődlegesen meghatározó tényezőre vonatkozó következtetéseit. Csupán azt hiányolom tőle, hogy a feminista elfogultsága miatt megelégszik az elsődlegesség tudományos bizonyításával - olyannyira, hogy még a Lilith (lásd a későbbiek során részletesen kifejtve) létezésének a tényét is a női princípium elsődlegessége bizonyítékának véli és elmulasztja levonni a, szerintem világra szólóan fontos,  felfedezésének a legfontosabb következtetését. Ti., a tudományosan valamelyest is felvilágosult nőknek - a jövendő anyáknak! - a felmérhetetlen és személyes(!) felelősségét az ép és egészséges, illetve az egészségtelen és a fogyatékos, vagy a torzszülött utódok foganásában, kihordásában és megszülésében.      Vagyis az utódoknak a harmonikusan strukturált spirituális élet-programokkal (anyai örökséggel) való ellátásban!      Abban, hogy annak az okát és a felelősségét, hogy miért veszítik el ma a civilizált nők a magzatfoganási és gyermekszülési képességüket, nem a külső tényezőkben (pl. környezetszennyezés), hanem a tudományos okoskodás és szűklátókörűség  által megzavart modern nők képzeletének a rejtetten természetellenes és gyermek-ellenes jellegében. Kétségbeejtő, sőt, egyenesen kriminális az a rengeteg negatív mentális szuggesztió, és az a rengeteg fölösleges mérési eljárás, amivel az egészségügyben dolgozó gyermekgyógyász orvosok és un. védő nők (Az én megnevezésemben: támadó nők), valósággal kétségbe ejtik és bele verik az eleven frászt a mai kismamákba az által, hogy állandóan magukhoz citálják őket különböző, teljesen felesleges védő-oltások beadására és a babák súlyának, hosszának és általános fizikai „állagának” a mérőeszközök segítségével történő ellenőrzésére, és halálra rémítik e kismamákat a fenyegetőzéseikkel, illetve azokkal a sötét jövőképekkel, amiket kilátásba helyeznek a számukra arra az esetre, ha a kismamák nem vetnék alá magukat ezeknek a felháborító önkényeskedéseknek.      Persze, tagadhatatlan, hogy az apa is át tud adni ilyen programokat a (jó, vagy rossz, illetve következetes, vagy zavaros) de csakis következetes apai nevelés útján, a (pozitív, vagy negatív) egyéni példával, az általa instaurált, vagy a szüleitől átvett, hasonló családi szokásokkal. De ezek a (a személyi horoszkópokban meg sem jelenő!) nevelés és tanítás útján keletkező pszichikai és mentális szokások (programok) nem annyira mélyek, nem annyira rejtettek és nem megváltoztathatatlanok mint amennyire mélyen rejtettek és meghatározóak az egyén kauzális struktúráiba rejtett, anyai ági szellemi örökségek (- Hej, regő, regő rejtem!)     Amennyiben lánygyermek születik e programokkal a tudattalanjában, az életadó (reprodukciós - szaporodási) és tápláló jellegzetes női szervek betegséghajlamaival együtt, a fent leírt hajlamok - persze, a herebántalmak kivételével - ugyancsak öröklődnek, de a program nem oldódik fel, csak tudatos spirituális törekvések (tudatosan felvállalt és örömteli átélések közben kiteljesített családanyai életfeladatok átélése) segítségével. Amennyiben ez a feloldás nem történik meg - és a horoszkóp segítségével történő sorsfeltárás nélkül nem történhet meg! - akkor nem csak hogy a fent leírt betegség és balesethajlamok válnak reális betegségekké a rákos daganat képződésekig és az életveszélyes balesetek bekövetkezéséig elmenően, de amennyiben a programhordó felnőtté vált lánygyermekek további gyermekeket, illetve gyermeket (mert többnyire csak egykét!) vállalnak, azok is öröklik a nagyanya által létrehozott és az anya által fel nem oldott romboló programokat.      Persze, nem csak romboló és negatív jellegű kauzális és spirituális programokkal rendelkezünk, de az én kutatásaimnak és felfedezéseimnek a tárgyát nem a tehetségek, a zsenialitás és más különleges képességek kimutathatósága képezi, mert a saját példámból is kiindulva, meg vagyok arról győződve, hogy a tehetségeinkkel és rendkívüli képességeinkkel nem sokra megyünk, sőt: többnyire azok is csak a sorsunk elrontását szolgálják (és erre nem csak a világtörténelem számos elrontott sorsú, vagy korán elhunyt zsenije és tehetsége a példa, de számos példaértékű élet-történetet találunk a közvetlen környezetünkben is!) amennyiben a negatív programok és a zavaros, vagy obskúrus szellemi nevelés  hatása erősebb azoknál és tehetségünkkel együtt, az egyik betegségtől a másik szerencsétlen sors-helyzetig támolyogva vagyunk kénytelenek élni.      Mivel nem az anyag hozza létre a szellemet, hanem a teremtő szellemi struktúrák hívják létre az anyagi formákat (pontosabban: az energiának azt az állapotát, amely számunkra a szilárd anyag benyomását kelti), ugyanezek a szellemi struktúrák képesek a zavart anyagi struktúrák helyrehozására is. Ez a szellemi - lelki gyógyulásokat követő fizikai gyógyulásnak az alapja, feltétele illetve magyarázata is. A genetika által felfedezett egyéni és családi génállományunk (az un. géntérképünk), kevésbé határozzák meg az életünket és a sorsunkat, mint a spirituális programok és mind faji sajátosságaiban, mind részleti árnyalataiban követik ezeket a kauzális és spirituális programokat és azokat is testesítik meg. De pontosan azért mert nem az anyag határozza meg a szellemet, hanem a szellem az anyagot, a genetikai programok (genetikai meghatározódások) általi természeti meghatározódások feloldhatók, meghaladhatók és megváltoztathatók az örökölt spirituális programok megváltoztatása által, persze anélkül, hogy például a faji sajátosságokat hordozó alapstruktúrákat megváltoztathatnánk.     Erre a legegyszerűbb példát a volt-feleségem szülése szolgáltatta, aki orvosok és szövődmények nélkül, könnyedén szülte meg és a gyermekeit és szoptatatta azokat egy évig, annak ellenére, hogy az ő nagymamája sem szült könnyen és az édesanyja irtózatos kínok között hozta őt a világra, nem tudván szoptatni sem őt sem a testvéreit néhány hétnél tovább. Ráadásul a feleségem mindkét különböző apától született testvére testi málformációval született a világra. A feleségem kéz újperecei is aránytalanok és a mi gyermekeink is azokat az ujjaikat szopják rendületlenül és tévedhetetlenül, amely két újjal összenőve született a világra a velük egykorú „nagybácsi”. Gondolom, én erős betegség-hajlamaim és gyermekkori, fiatalkori betegségeimnek a meghaladásán kívül, ennél beszédesebb példa nem kell a genetikai meghatározódásoknak a szellemi feloldási és meghaladási lehetőségére.   EGYENES BESZÉD - negyedik (befejező) rész.       A negyedik, és végső és a legmeredekebb asztrológusi EGYENES BESZÉDEMHEZ, a negyedik szemtelen üzenethez tehát, vegyük alapul egy karácsonyi facebok- bejegyzésemet, és ezt annál is inkább, mert a két szereplő (Geréb Ágnes, szülész-nőgyógyász, pszichológus és bába, valamint Júlia Timosenkó, egykori ukrán miniszterelnök) személye, szinte egyszerre a magyar média-tudósításokba került a múlt héten. Az egyik a táblabírósági szinten megesett ítélet-súlyosbítás és véglegesítés miatt, a másik a védelmére kelt, még egészen fiatal lányának az édesanyja védelmében történt, közéleti színre lépése miatt. - Ígérem, hogy a "nyakatekert", de szerintem csak udvarias fogalmazás, megszőnik az idézet után, és ti kedves barátaim egy - az egyben részesültök a nyers spirituális tényközlésekbe, még akkor is, ha nem bolondnak, hanem egyenesen őrültnek fogtok majd gondolni, vagy képzelni e számotokra még egyelőre hihetetlen lét-tényeknek a becsületesen nyers közlése miatt:            "A börtönfalakon belül és kívül élő karma-foglyokról.        Karácsony este, de szilveszter este is, két számomra nagyon szimpatikus, de az utóbbi hónapokban - években nagyon, de nagyon porul járt női személyiségekre gondoltam, akik éppen börtönben töltik ezeket a szakrális napokat (karácsonytól vízkeresztig), bizonyára értetlenül  állva és tudattalanul, vagy titokban neheztelve, vagy nyíltan haragudva az őket ért és bizonyára méltatlannak képzelt sors-csapásokkal szemben. Arról nincs hírem, hogy a remek, vagy éppenséggel zseni szülész-nőgyógyász és pszichológus - bába, Geréb Ágnes hogyan viseli az őt megalázó meghurcoltatásokat követő börtöni fogoly-állapotot, de az a sajtóhírekből a tudomásomra jutott, hogy a mindig skatulyából kihúzott, tipp topp - ragyogó szőke hajkoronás Julia Timosenko, az Ukrán volt miniszterelnök, bele betegedett a bizonyára megalázónak és az ő szempontja szerint legalább is, vérlázító igazságtalanságnak érzett sors-nehézségeibe. (Itt bocsánatot kérek azoktól a Geréb Ágnes - hívektől, akik talán joggal is, felháborítónak találják azt, hogy az élet-szentséget felfedező és az élet kinyílását segítő szülésznőt egy kalap alá veszem a korrupció-gyanús politikus Júlia Timosenkoval, hiszen az is könnyen lehetséges hogy a két ember között óriási a morális alapállásban való eltérés, persze a szülésznő javára, de mindjárt meg fogják látni, hogy abban, amiért éppen a kettőjükre gondoltam karácsony és újév táján, nagy a hasonlóság, sőt esetleg a spirituális helyzet-azonosság is közöttük.)       Bármennyire is igaz lenne az, hogy Júlia asszony (kisasszony?), még a politikai tevékenységét megelőző olajgazdasági igazgató korában, nem éppen törvényes gazdasági manőverezésekkel, vagy másképpen - ehhez én nem értek - érdemtelen vagyon szerzést célzó korrupt játszmákban vett részt, akár a maga hasznára, az orosz gáz-cápák javára és a nemzete kárára, akár csak a gázirányító, gázadagoló szakember barátai - kollégái javára, a tény mégis az, hogy nem véletlenül és nem is teljesen csalással választották meg egy akkora és egy olyan labilis ország élére, mint Ukrajna, és Miniszterelnökként bizony voltak pozitív törekvései és eredményei, ha úgy tetszik, akár érdemként elkönyvelhető politikai tettei is, ami egy olyan (ellentmondásosan zavaros politikai-erkölcsi) és egy akkora országban mint Ukrajna, bizony nem csak rendkívüli intelligenciával párosuló rátermettséget igényel, hanem óriási felelősséget is, amely feltételeknek úgy látszik, hogy a törékeny alkatú szőke szépség csodálni valóan eleget is tett. Nem hiszem tehát hogy csupán a primitíven ostoba női szolidaritás - aminek a káros hatásainak pl. én ki voltam téve a gyermekeimért és azok tiszta jövőhöz való jogaiért való harcaim során - lenne az, ami azt a rengeteg szimpatizánst és tüntetőt az utcára képes vinni az Ukrán fagyos időkben is, valahányszor Júliával kapcsolatosan történik valami. Valahogy, mind az élettapasztalatom, mind a misztikus intuícióm azt sugallja, hogy a politikus nőnek kellett valami erős és hathatós pozitív dolgokat is tennie a népe számára, ahhoz, hogy ezt az erős politikai szimpátiát és elismerést ki tudta váltani nem csak az ukrán nők tömegeiből, de a férfiakéból is.     A Geréb Ágnes rendkívüli érdemeit nem akarom újból felsorolni, hiszen meg tettem már számtalan alakommal. Tény az, hogy ezen érdemeik és a szülésznő esetében legalább is, vitathatatlan pozitív eredményeik (jó cselekedeteik) ellenére ez a két kiváló nő ma és a tegnap és holnap és holnapután is és sokáig még, közbűnözőként börtönben, más, szabadon élő és gaztetteit talán ilyenkor is szabadon és büntetlenül folytató, millió ismert és ismeretlen gazemberrel szemben, szabadság-fosztva és megalázva és méltóságától - legalább is a külvilág számára - fosztva sínylődik, nem lehet a szeretteivel, nem lehet senkivel csak a foglár őreivel és a többi joggal, vagy az esetleg hozzuk hasonló módon, a világi törvényesség logikája szerint, náluk kevésbé nyilvánvalóan jogtalanul elítélt rabbal.         De nem csak az egyszerű emberi empátia és a természetes szolidaritás-érzés miatt gondoltam rájuk ezekben a napokban (hiszen a Csíkszeredai hazudozó ügyvédek, a tévedés-elkenő és hazugság-védő bírónők, az ignoráns és feminista hülyeségüktől vezetett szociális hivatalnoknők és az őket fedező, mindenféle közéleti demnitáriusok éppen elég lelki és testi gyötrelmet és valóságos szenvedést okoztak a múlt évben nekem is.), hanem az a tudat, hogy ezek a porul járt, rendkívüli személyiségek, teljesen értetlenül, tehát szándékukon és akaratukon kívüli, tök ostobán, és mindenféle fény-értelmem, racionális magyarázat nélkül rájuk zuhant vádak miatt, kell elviseljék azt amiben vannak, az értelmes indoklás és elfogadható racionális magyarázat legkevesebb reménye nélkül. Hiszen teljesen világos, hogy a Geréb Ágnes ellen felhozott vádak hamisak, illetve, erőltettek, mivel olyan szakmai eredményekért vádolták be, amelyekért éppenséggel, hogy a legmagasabb kitüntetéseket érdemelné - a világi logika szerint legalább is. Mert, miközben azzal vádolják, hogy az általa le vezetett otthonszülések alatt meg halt egy, vagy talán két újszülött, ez a szám messze a korházi szülések esetében történt baba-halálok száma fölött áll! Valakit meg büntetni tehát a kollégáinál mesze menően jobb eredményei miatt, azzal az átlátszó indokkal, hogy a rosszabb eredmények olyan körülmények között születtek, amelyek (hamis!) "biztosítékok" a veszélyeztetés látszatának a fenntartására, nyilvánvalóan orcátlan és galád hazugság, az igazság intézményes meghamisítása!     Én viszont azt is tudom, éppen a saját - személyes - ide vonatkozó tapasztalataimból következő megvilágosodásaimból, hogy rejtett karma-feldolgozás szempontjából ezek nagyszerő emberi és szellemi képességekkel rendelkező, de hirtelen, látszólag értelmes magyarázat nélkül sors-kegyvesztetté és így szerencsétlenné vált asszonyok, nem véletlenül vannak ott ahol éppen vannak (Annak ellenére is, hogy ez a tény egyáltalán nem menti fel az őket elgáncsoló és szerencsétlen helyzetbe hozó ellenségeiket és hamisan ítélkező, lelkiismeretlen bíráikat az igazság-hamisítás és a galád gonoszság vádja alól!). És az a legszomorúbb az egészben, hogy ezeknek a nagyszerő asszonyoknak halvány gőzük nincs, mert az ők felkészültségével nem is lehet arról, hogy miképpen kellene fel- és kihasználniuk azt a rendkívüli, mondhatni spirituális szempontból szakrális sors-állapotot, tehát a külvilágtól, külső információ-befolyástól elzárt-helyzetet (Asztrológiai szempontból a Halakkal, a XII. házzal, valamint a Szaturnusszal és a Plútóval kapcsolatos, un. Remetei, tehát a befelé való vizsgálódást és szellemi megvilágosodást biztosító helyzet.), amiben vannak, és amelyet ha kellőképpen és megfelelően ki tudnának használni (pl. egy olyan spirituális tudásnak a birtokában, mint amilyennel egy kauzálisan gondolkozó, karma-asztrológus rendelkezik), egészen biztos, hogy ha nem is napok, vagy hetek, de néhány hónap alatt, egészen biztos, hogy megnyílnának előttük a börtöneik ajtói és kapui. Sőt: esetleg még magas kitüntetésekkel övezve, maximálisan is rehabilitálnák őket!      Hát ezért gondoltam én ezekben a napokban rájuk, és az emberiségnek arra a messzemenően többségi részére, aki csakúgy mint ők a karmikus programjának (ontológiai bűnbe- esetti állapotának) a rabja, még akkor is, ha nem veszi körül konkrét börtönfal, ezt a több mint hat milliárd embert."        Nos, a fenti sorsdráma-hőseiről a következőket tudom elmondani egyenes beszéddel:       Miután volt szerencsém a halál közeli állapotba került Geréb Ágnes első férjének a horoszkópját elkészíteni és ez által a feltárással, amely olyan információkat tartalmazott a halálos betegsége igazi okairól, amelyeket senki mástól nem kaphatott volna meg - Már csak azért is, mert tipikusan Skorpiói volt maga a betegség is, de maga az áttételesen rejtett karma is, ami kiváltotta -, és miután Emőke a harmadik gyermekünket is makk-egészségesen itthon, tehát orvosok nélkül meg szülte, írtam Geréb Ágnesnek egy bemutatkozó és kölcsönös információ-cserén alapuló együttműködést felajánló levelet. Hiszen az otthonszülés ötlete tőle támadt, illetve egy Budapesten élő székely barátnőmnek, aki a kezünkbe adott, valami brosúrákat a Geréb Ágnes tevékenységéről. Mi tehát fogtuk magunkat és azokat az alapelveket, amelyekről ő írt egyeztettük az asztrológusi megfigyeléseinkkel és mindenféle orvosi beavatkozás, illetve irányítás nélkül végeztük el, előbb kit a szabad természetben egy asztro - metafizikai táborban, majd otthon. Illetve, nem végeztünk semmit, hanem Emőnek (Aki akkoriban még nem csalt engem) a tudattalanját a karmikus görcseitől megtisztítva, hagytuk, hogy az Úristen és a természet rajta keresztül szabadon elvégezze a dolgát.     Egyenes beszédről van szó, nem kertelek: az általam oly nagyra tartó Geréb Ágnes válasza, ha nem is volt egészen megalázó, de kevély, fennhéjazóan lekezelő, ha nem is lekicsinylő és persze, elutasító. Magyarán, egyszerűen nagyképű. Sajnálom, hogy a volt férjétől meg tudott születési adatai alapján elkészített sorsképletét nem tartottam meg ( * - Ez az információ-hiány, a későbbiek során majd pótlódik és a következő sejtések, feltételezések egy az egyben, mind beigazolódnak: ), mert most pontosabb-okosabbat is mondhatnék a témában, de számomra, határozottan egyértelmű, hogy ennek az embernek, a Nyilasban, vagy az Oroszlánban kell álljon valamelyik karmikus pontja (Lilitje, vagy Sárkányfarka). Világos tehát, hogy azt a karmikus, tehát a nappali éber rációja elől is rejtett, hibás önérzeti-öntudati problémáját (hiúság, gőg, téves önérzet, becsvágy, stb.) amit Geréb Ágnes, egy jelentéktelen kis vidéki misztikussal szemben fel mert vállalni és meg mert mutatni, azt okosan és fegyelmezetten elrejtette a kollégák és barátok, szimpatizánsok előtt. Az viszont az interneten található írásokból világosan kiderül, hogy nem csak az első férjével szemben bizonyult nehéz élettársnak, hanem a következő élettársaival szemben is, és általában családtagként is, a szerettei részéről külön figyelmet és ónagy fokú önfegyelmet igényelt a vele való együttlét.     Márpedig a kauzális asztrológusi tapasztalatom, a fentiekre alapozva, azt sugallja, hogy Ágnes asszony nem csak egy igen erős egyéniség, hanem azt is, hogy mint minden tűz-karmával rendelkező női személy, tudattalan maszkulinitás- individualitás- és személyiség ellenes karma-programmal rendelkezik, aminek az okaként az utolsó élettárs, akit éppen a sorsdrámát megelőzően, vagy annak az elején sikerült ugyancsak eltávolítania magától - És becsületére váljék ennek a gerinces férfinak, hogy rögtön Ágnes asszony mellé állt annak a kétségbe ejtő helyzetét látván, és a nyilvánosság előtt is kiállt mellette - jóval fiatalabb az orvosnőnél. Asztrológusi megfigyeléseim közé tartozik az is, hogy az utóbbi évtizedekben, a humánusan megértő gondolkozás, illetve a feminista - liberális eszméknek köszönhetően, és persze, az iskolázottságnak és a pénzkereseti lehetőségeknek köszönhetően, a tűz-karmával rendelkező és e modern életkörülményeknek megfelelően az igen megerősödött individualitással rendelkező nők, törvényszerűen náluk jóval fiatalabb férfiakkal alkotnak - rendszerint gyermektelen... - élettársi viszonyt.     Ez a jel is, ti., hogy a férfiak nem állhattak sokáig meg az erős asszony mellett, és a végén a nemzeti úzust követve, ő is egy nála jóval fiatalabb élettársat választott, arra a következtetésre vezet az asztrológusi tapasztalataimmal, hogy Ágnes asszony, a sok kétség nélküli és felbecsülhetetlen szakmai érdemei és bizonyára más pozitív emberi tulajdonságai ellenére, igen erős tűz-karmával született a világra, amit a szakmai és más sikerei, nem, hogy feloldottak volna, hanem - ahogy az mindig is szokott lenni! - az idők folyamán inkább megerősítettek.            Summa summarum: nem tudom, hogy Geréb Ágnesnek van-e a sorsképletében, asztrológiai terminológiával: halak jellegű, illetve 12-ház szerinti, un. remetéskedési (kotlási, tehát a megtisztult spirituális személyisége kiköltését szolgáló) gyakorlati életfeladata, de az, hogy a börtönbüntetés letöltését ilyen hajthatatlan erőszakossággal követelik az un. objektív bírái, vagyis a sorsának az "ártatlan" (Akik az előttük álló dokumentumok és a megfelelő törvénycikkelyek személytelen értelmezése szerint ezt kell tegyék) megtestesítői, mindenképpen erre utal. Abban viszont egészen biztos vagyok, hogy nálam egy - két évvel idősebbként, az egyetemes szellemi öntudat kialakításának a szaturnuszi: hét éves időszakában van az élete, és szükséges volt a sors erők részéről erre a kegyetlennek látszó un. gerinc-törésre, a rejtett és esetleg tudattalan hiúsági és gőgősségi és kevélységi reflexeknek a meghurcoltatás és a megaláztatás általi kipucolására.  - Nem hiszem, hogy ez még különösebb magyarázatot, vagy indoklást igényelne.      (* / És tessék: időközben meg küldte egy jó barátom a Geréb Ágnes születési adatait, azaz, sajnos csak a születés napját és helyét, születési időpont, tehát óra és perc nélkül. De a karmikus pontok igen lassan mozdulnak és a Nap is csak egy fokot mozdul el naponta. Tehát, a déli 12-re kiszámított képlet pontos elgazítást tud adni az orvosnő karmikus determénációjáról. Márpedig ez kérem szépen: HÁROMSZOROSAN TŰZ JEGY! – Nap a Nyilasban, Sárkányfarok az Oroszlán közepén és Lilith az oroszlán végén. Tökéletesen talál tehát mindaz, amit róla sejtve írtam, sőt, még jóval azon felül is áll. Főként, hogy a nyilas – oroszlán önámító gőgjét és kevélységét, illetve a tárgyi  valóság ignorálását, a Bikában álló, teljesen negatív jupiterje, tökéletesen igazolja!)     Annyiban azonban feltétlenül vissza kell csatlakoznom a karácsonyi eszmefuttatásomhoz, hogy amennyiben az orvosnő megtudhatta volna idejében, vagy esetleg még megtudhatná egészen konkrétan, egy komoly karma-asztrológustól, hogy miért is történik mindez vele és ennek megfelelően, ő maga, önmagán belül "intézkedne" annak érdekében, hogy a tűz-karmáját valamiképpen feloldja, ez a sok meghurcoltatás nem történt volna meg vele. Egészen pontosan: ha annak idején nem utasítja el az én és a volt feleségem információ-cserére és együttműködésre vonatkozó ajánlatunkat és az általunk remélt baráti viszony folyamán, meg engedi, hogy a sorsképletét értelmezzem, egészen biztos, hogy még csak be sem perelték volna, illetve a rossz indulatú szakmai hatósági jelentgetések nem is születtek volna meg. Sőt: amennyiben a zaklatások kezdetén megérti, hogy ez egy személytelenség álarcában zajló igen is, személyes sorsjátszma a számára és ő maga, személyesen ki állt volna az igazsága mellett és annak az érvényesítése érdekében nyíltan síkra száll és személyesen harcol, ahelyett, hogy ügyvédekre és más "kép - viselőkre" és az érte való tüntetőkre bízta volna az ügyintézést, és ezen keresztül meg tanulja a szükséges alázatot (A tudósítások szerint, a tárgyaló teremben csak ha törvényesen köteles volt a válaszadásra, csak akkor szólalt meg és egyébként a bíráit még csak válaszra érdemesnek sem tartotta....), tehát az arányos és nyílt gerincességet, akkor egészen biztos, hogy a táblabírósági ítélet, sokkal enyhébb lett volna az első fokú ítéletnél, nem hogy még annál is erősebb és természetesen: igazságtalanabb legyen!            A példánk másik szereplőjéről még kevesebbet tudok, de mind a királyi koronaként használt, hatalmas szőke sörénye, mind a feltűnően egyenes gerinctartása és főként, az egyre súlyosbodó hátfájása - hogy egy akkora és egy annyira patriarchális tradíciókkal rendelkező országban, mint Ukrajna, a miniszterelnökség eléréséhez szükséges hatalmas ambícióról ne is beszéljek! -, egyértelműen arra utal, hogy itt egy Geréb Ágnesnél is erősebb oroszlán-karmájú, és ha nem éppen oroszlán, de mindenképpen tűz-karmájú személyiségről van szó, aki ugyancsak képtelen szellemileg érzékelni - meglátni - hogy mi is történik a valóságban. Az utóbbira az utal, hogy mindig sugárzó nap-arcú Júlia asszony szépséges fejére felkerült az hosszas és huzamos önámításra utaló, illetve a spirituális tisztánlátási képtelenséget jelző szemüveg. (Mondtam, hogy meredek egyenes beszéd lesz ez, a magyarázatát annak, hogy miért merek ilyet állítani, illetve, hogy ez a jelenség miként változik esetről esetre, gyermektől - felnőttre, el lehet olvasni a tűz-jegyekről írt közléseimben a honlapjaimon, vagy akár a megfelelő facebok-oldalamon is: asztrológia - metafizika.). Ugyanaz történik tehát ezzel az általam úgyszintén nagyra becsült értelmes és gyönyörű asszonnyal is, mint Geréb Ágnessel, semmiféle más következtetést nem tudok levonni az ő esetében, még akkor is, ha ő sokkal fiatalabb az orvosnőnél, aki pszichológusként és az életadás-segítségére és az élet-szolgálatára felesküdött "papnőként" mégis csak közelebb állt a spirituális lét- és sors-erőkhöz és hatalmakhoz, mint a politikus-nő. (Én legalább is, ezzel magyarázom, hogy miért csak most kellett szembesülnie azzal, hogy a sorserők szemében - logikájában -, nem a külső életünkben elért eredmények és mindenféle érdemek számítanak, hanem a belső kiegyenlítődési képesség: a megváltódási képesség emelése.)        És hogy teljes legyen az ide vonatkozó Egyenes Beszéd: töredelmes őszinteséggel be kell vallanom, hogy én magam is, aki ha nem is teljes és nem is egyértelmű, de némi (sőt: a Skorpió folytán erős) un. "isteni igazság" - problémával kevert tűzkarmát hordok magamban születésemtől fogva, sokáig méltatlankodtam, sőt: egyenesen lázadtam magamban az Isten, vagy a Sors, vagy ha úgy tetszik: az Egész ellen (Nevezze mindenki, aminek akarja!), amiért az igazi értéke alatt, messze alulfizetett asztrológusi munkám folytán, szétbomlani készülő családokat mentek meg, teljesen eltévedt életsorsokat hozok az egészséges életpályára vissza, halálos betegségek múlnak el a feltárásaim és tanácsaim következtében, magukat meddőnek képzelő nőket és a tudomány által sterilnek bélyegzett férfiakat, illetve családokat segítek gyermekáldáshoz, és könnyű szüléshez..., stb., stb., szóval azért, hogy mindezek ellenére, miért nem részesülök bár egy kis sors-protekcióban, miért kell még mindig annyi közvetllen harci tapasztalatban réészesülnöm (Teljesen negatív Marsommal együtálló Lilithem van a III. házban: a közvetlen, hús-vér tapasztalatok életkörét megtestesítő gyakorlati erőtérben.) a csak azért, mert itt Erdélyben, illetve Csíkszeredában akarom felnevelni a gyermekeimet (És azok az erdélyiek, akik látnak „valami fantáziát” az asztrológiába, csak a jóslási, vagyis éppen a hamis részét fogadják el.), vagyis, amiért úgymond, az asztrológiai sorsképletemben hét bolygó támadja a holdamat, vagyis fordítva: e Holdam támadja a Napomat, a Vénuszomat és a Neptunuszomat? Hogy miért kell ezek miatt tehát, időnként még mindig anyagi gondokkal küzdenem, illetve, amiért a Plútóm az Oroszlán Ascendensemen áll, miért kell időnként annyi - pl. az egyszerű családi pótlék megszerzése kapcsán, még amiatt is - annyi megaláztatást a hivatalos szervek részéről (azok felületes és velem szemben, az én ügyeimmel kapcsolatban, menetrendszerűen mindig valamit hibázó, hivatalnokaitól) elszenvedjek?      - Lázadtam tehát sokat és méltatlankodtam magamban régebb eleget, de mivel több éve rá jöttem a sors-játszma megváltási logikájára, az utóbbi időben, már egyre inkább sikerül jól oda figyelnem, és ezeket, a sorsképletem szerinti külső (A társadalmi közösség felől jövő) sorsprovokációkat, amelyek a spirituális jellememet hivatottak csiszolni, javítani, nem hozzám méltatlan ügyeknek felfogva, a személyes igazságérvényesítési kötelességemnek, minél nagyobb mértékben eleget tenni, ez egyesek szemében pitiánernek látszó, igazság-érvényesítési harcok folyamatáról és eredményeiről a külvilágnak is jelentéseket írni.       Hogy miért? Hát azért, mert az én tűz-karmám is éppen annyira jellegzetesen jellemformáló tűzpróbákkal telített és ezért, ennek a jellegzetesen harci karmának feloldása és a megfelelő pozitív tulajdonságok kialakítása érdekében, gyakorlati harci életfeladatok vállalása szükséges. És még akkor is, ha az én tűz-karmám nem annyira erős (Van más viszont, ami annál sokkal erősebb!), mint a fent említett két nagyszerű asszony esetében. És, mert valamikor a nyolcvanas évek második felében azt olvastam, Hamvas Bélánál, hogy azokkal szemben, akik tudják, hogy miről van szó, tehát, akik ismerik az emberi élet-rendeltetés logikáját, tehát akik tudnak a sorsképeltekből kiolvasható életfeladat- vállalás szűkségéről, sokkal erősebbek az "égi - igények", mint azoktól, akiknek nincs erről tudomása, és mert a kilencvenes évek közepén ugyanezt a mondatot meg találtam valamelyik evangéliumban is. Mármint Jézusnak egy ide vonatkozó, illetve konkrétan is ezt a kinyilatkoztatását, amit most nem tudok pontosan idézni. (Ha valaki kisegít, szívesen veszem.) De egészen biztos, hogy ott van. Szóval, egyúttal most ez a válaszom azokra az ostoba és primitív vádakra is, amelyek a nyári sors-krízisem alatt értek, ti., hogy milyen gyenge asztrológus (Persze: jós!) vagyok, amiért 2O11 nyarán, én is, egy ilyen figyelmeztető jellegű, gazdasági sors-krízisbe kerültem.       Hogy konkrétan miért van mindez így, illetve, hogy miért nem részesülnek a különlegsen tehetséges és jótékonykodó emberek, vagy éppenséggel a szentek se, égi protekcióban, tehát, hohgy miért is tojik rá magasan az Úristen azokra a velünk született tehetségekkel, vagy tudatosan kifejlesztett különleges képességekkkel elért külső sikereinkre és érdemeinkre, amelyekre méltán büszkék vagyunk - Amelyekért ha nem is kapunk ezer kitüntetést a környezetünk szemfülesebb, vagy baráti tagjaitól, de mi igen is, jól tudjuk ugy-e, hogy ezeket a híúságunk és a becsvágyunk hízlalását szolgáló plecsniket megérdemelnénk... -, hogy miért nem számít mindez semmit, de egyáltalán semmit az Úristen, vagy ha úgy tetszik: a Nagy Sorsmester szemében, az amit a külvilágban úgymond kiemelkedően elértünk? Hát pontosan erről írok az ezer és ezer ellenérvre egyben választ adni is próbáló, „nyakatekert” mondatú tanulmányaimban. Arra tehát, hogy miért nem számít az, hogy menyit jótékonykodtunk, az hogy máson, másokon mennyit segítettünk, még az sem, hogy hány gyerneket gondoztunk és neveltünk, hanem egyedül és csakis az számít, hogy a jó vagy alkalmanként utólag, rossznak bizonyuló teteink és törekvéseink segítségével, milyen és mekkora hibabeltási képességek által feltételezett harmonia-készségre tettünk szert? Hogy a reflexeket irányító spirituális mentalitásunk szintjén, mennyire váltunk önmagunkon belül, de kivül is a környezetünkkel szemben, minél nagyobb és erősebb kiegyenlítődésre képessé, vagyis, összegezve: az asztrológiában a konstellációk és a bolygók által megtestesített létterekkel és koncentrált sorserőkkel és a terentési – megváltási hatalmakkal való együtt-működésre képessé.    - Hát erről a miértről szól, ezt indokolja az a rengeteg "nyakatekert" mondatú tanulmányom és cikkem. Egészen pontosan: a Lilithről (Az ős-okról) szóló tanulmányom, és a róla szóló hangfelvételeim is, valamint az egyetemes törvényekről és a boldogságról szóló tanulmányom is, ami mind megtalálható a www.asztrologosz.com c. honlapomon, és ahova mostanában - ettől a naptól kezdve tehát - mind olyan hangfelvételeket szándékozok készíteni és feltölteni, amelyek immár megfelelnek az EGYENES BESZÉD SZELLEMÉNEK ÉS IGÉNYÉNEK.            EGYENES BESZÉD V. –Ötodik rész: QVINTA ESSENTIA   Azonban megkísérlem most, ugyancsak meredek egyenes beszéddel, aminek köszönhetően, most már egészen biztos, hogy azok, akik az eddigieket figyelmesen elolvasták és nagyjából meg is örökre értették, a lelkükbe fogadnak, a többiek meg örökre menthetetlen őrültnek kiáltanak ki, de amit részletesen és teljesen személyesítve – az illető, személyes sorstörténetekkel, életeseményekkel illusztrálva, tehát azonnal érzékelhető hihetően, minden egyes horoszkóp értelmezés elején újra és újra el mondok, az első egy, vagy két hangfelvételen:       Az abszolút létet (A Brahmant) éppen az ő örök fennmaradását biztosító, tágulási, finomodási, fejlődési, felsőbb rendű struktúra-alakítási (hibás, de érzékletes szóhasználattal: tökéletesedési), un. motor-programja által létrehozott, ide vonatkozó és az imént leírtakat célzó, szükség(vágy)-hullámok intenzívebb és kiemelkedőbb megnyilvánulásai (Nem térszerűen, hanem kvantum-szerűen elképzelhető un. erős hullámtarajai: amplitúdói), kis részekben és részlegesen megbontják. Ezek a megbontott, az abszolút egységből kiszakadt, kimállott, kifordult, kiörvénylett, stb. kauzális abszolút-részek, az abszolút állapot ellentéteivé vállnak és az abszolút léten kivül (alacsonyabb rezgési állapotba) kerülve, ők hozzák létre kauzális az őskáoszt. Ezt a káosz-teremtő jelenséget, ezt az abszolút folyamatot nevezzük Lilithnek. Ennek a negatív eredményt: az abszolút kizökkenést (diszharmóniát) létrehozó, ősjelenségnek két megjelenési formája van: 1. A tökéletesség-vágy őrülete, és a 2. Az öncélú másságra való sóvárgás. Ezek képezik a káosz két pólusát: a feminin és a maszkulin megnyilvánulását.      Ez a két pólusú kauzális káosz egyre nő és bizonyos mértéken felül, azzal fenyeget, hogy ellepi és a maga hatása alá vonja, örvényesítve elváltoztatja és kaotikussá teszi, az egész abszolút létet. Ennek a katasztrófának a megelőzése érdekében, ahhoz, hogy a káosz elemeivé, így antagonisztikussá változott abszolút részeket egymással fokozatosan kiegyenlítve – újra egyesítve, magába vissza vonhassa, magába integrálhassa (hogy tehát a lilth által belőle kiszakított és megzavarodott abszolút-részeket megválthassa), az abszolút lét, tudatosan teremteni kezd és azt, ami korábban balesetszerűen történt, az önmagából való kilépést, immár tudatosan hozza létre vibráció csökkenéssel. Ezt a tudatos, vibráció csökkenéssel járó, önátalakítást nevezzük isteni teremtésnek, és ez a Lilith általi káosz-okozásnak az ellentéte. Ezt a feltételt és féket és gátat és semmiféle fajta visszatartást nem ismerő és figyelembe nem vevő, abszolút ős-teremtés. Ezt a jelenséget és első teremtési létmozzanatot testesíti meg az asztrológiában a kos konstelláció szellemisége. Mivel azonban a Lilith jelenséget patrimoniális - abszolút ősrerők hozzák létre, a Lilith a teremtési folyamatokban, sőt: még a kiegyenlítődési (megváltódási) folyamatokban is részt vesz. (Ezért van pl. annyi egymásnak is ellentmondó megváltás-tant szajkózó vallás és azért van annyi szélsőséges és egyenesen kriminális: öngyilkosságra, vagy szexuális tévelygésre buzdító vallásos szekta!). Ezért van az tehát, hogy a kosnak lehet negatív megnyilvánulása a pozitív és arányos és tényleges életadó megnyilvánulása mellett, éspedig a Lilith fent említett két végletes formája szerint: 1. A túlhevült, túlexponált teremtési vágy és szándék, amely önmagát, illetve a teremtett objektumot robbantja fel és égeti szét, vagy 2), az önmagát meg- és kinyilvánítani félő teremtő-akarat, az akarat-bénulás, amely, vagy nem képes létrehozni semmit, vagy csak csökevényeket hoz létre.          A folyamatot nem írom tovább, a fent említett, megfelelő tanulmányokban megtettem már több alkalommal és különböző formákban. Itt és most, azt akarom elmondani, hogy ezt megelőzve jönnek létre és fejlődnek folyamatosan a teremtést és a megváltást – megváltódást szabályozó egyetemes törvények és ezek alapján, e primer teremtési mozzanatból kiindulva, változik át, mind alacsonyabb és alacsonyabb vibrációs fokon az abszolút lét, olyan rendezett és rendszeres erő-struktúrákká, amelyek a szilárd anyagi állapot látszatát képesek létrehozni, és amely anyagi látszat-állapotokban aztán képessé válik, szintén az energetikai struktúrák megfelelő rendeződése folytán, előbb a szerves anyagot létre hozni, majd a primitív biológiai életformákat, amelyek energetikai struktúrája tovább fejlődve – rendeződve, az állati regnumon keresztül, az emberi létformát, illetve annak a gondolkozási képességét is kifejleszti. Mondom, ez nem véletlenszerűen történik, mint ahogyan a materialista tudósok közül még egyesek a mai napig állítják, holott maga Darwin sem állította ezt, hanem az egyetemes törvények logikájának az összhatása szerint, az eredeti szükségszerűség alapján. Az abszolút létnek ugyanis szüksége volt olyan, az ősi princípiumokat az egész lényével és így a testével is, annak a felépítettségével megtestesítő megnyilvánulási formákra: emberi lényekre, akik éppen az abszolút létből kiszakadt abszolút ősszellem un. „darabkáinak” a fizikai megtestesülései.      Miért volt erre szükség? Azért, mert egyedül ennek a viszonylag szilárd állapotú anyagnak (fizikai állapotnak) van két elengedhetetlenül fontos, hogy úgy mondjam szakrális tulajdonsága, amely tulajdonságok a többi létformában nem lehetségesek: 1. Az információ rögzítés és visszatartás képessége, amire alapszik többek között az emberi memória és a számítógép-tudomány.  2. A nem csak fénytani értelemben vett visszatükrözési képessége. Azért nem csak fénytani értelemben, mert az anyag, formájában, hangzásában, mozgásában, és mindenféle lehetséges fizikai tulajdonságában megtestesíti azoknak a szellemi erőknek a jóllehét, színezetét és lényegét, amelyek őt létrehozták.  – Ezen az analogikus tükrözési elven alapszik pl. asztrológia tudománya.      Summa summarum: mi emberek, egyszerre vagyunk az abszolút szellemnek a az anyagi megtestesülései, és ugyanakkor a létből az ős-Liliit által kiszakított, megzavarodott (kaotikus) lét-foszlányok megtestesülései is. Ez utóbbi adja az individuális különbözőségünket, noha ugyanakkor egységes archetípusokként is létezünk. És azért van mindez így, hogy a betegségeket, vagy a baleseteket kísérő fájdalom és a szenvedés metafizikai információs rendszere segítségével, lassan – lassan elhagyjuk azokat, a lényünk mély és rejtett spirituális struktúraiból sejtelem és sugallat és negatív egyéni tulajdonságként fel- és előtörő kaotikus (zavaros, öncélú, negatív) tulajdonságainkat (kényelem-és kéjvágyainkat, félelmeinket és ambícióinkat), amelyek megzavarnak, vagy meggátolnak minket egyszerre a belső, és a külső kiegyenlítődési és együttműködési, majd az önmagunkon belüli, majd, az azt követően az egymással történő, kreatív szellemi egységesülései képességeink kifejlődésében. (Ezért mondtam korábban, hogy egyedül csak ez számít ugymond jó pontnak az uristen szemében, a külső anyagtúrás, tehát a Bábel-torony építés, abszolút nem érdekli, nem, hogy azt még díjazná is. Annak pl. hogy én ezeket a „magasztos” dolgokat le írom, mások számára is, semmiféle jelentősége nincs üdvtanilag, vagyis egyéni egészség-elérési és boldogság-elérési szempontból, azon kívül, hogy írogatva, a magam számára is, mind inkább tisztázom ezeket a spirituális tényeket, igazságokat és a mögöttük mindig fenn maradó újabb és újabb kérdéseket. De, annak a kérdésnek, hogy ezt én írtam-e le előbb, vagy valaki más, az uristen szemében, az ő érdek-logikája szerint, nincsen semmi értelme. Egeydüli értelme csakis az én belső első sorban kiegyenlítődési és együttműködési képességeim növelsének van.)             És itt jon az egyenes beszédnek a számomra legkényelmetlenebb része: Húsz éves intenzív gyakorlati metafizikai megismerés és 18 éves gyakorló asztrológusi tapasztalataim alapján - Ami azt is, jelenti hogy láttam én filozófusoktól és fő-főpapoktól és szerzetesektől kezdve, misztikus gurukig és joga és más spirituális mesterektől, talmudistáktól és taoistákig, sőt: ha kell karate- és kunfu- mesterektől, mindenféle más gyógyító és nem gyógyító spirituális vezetőkig, csodabogarakig, pl. rejkisektől, táltosokig és dianetikusokig és mindenféle kuruzsló és vajákos tudósig, eleget. Vagyis, igyekeztem mindegyiktől eltanulni, vagy ellesni a tudományát és használni a módszereiket. ( Be kell vallanom, hogy az, ami a keresztény (sorsvállalási, sorsoldási) asztrológiával találónak könyvelhettem el, az éppen az a dianetika, amely a tudományából egyházakat alapít és az egyházak vezetőinak a kapzsisága és a hatalomgyakorlási mániája miatt, rendre minden európai országból kiutasítatja magát.) De nem csak, hogy -  Egyetlen ön- és szelleni valóság megismerési és önmegvalósítási út sem bizonyult teljesnek. De, ami a személyi karma meghatározási lehetőségeit illeti, nem, hogy egy tízedét nem lehetőléges egyetlen misztikus módszerrel sem kimutatni annak a konkrét karma jellegnek és, az annak (mármint a jellegzetes egyéni karmának) a feloldását szolgáló, ismét csak, kimondottan egyénre szabott, gyakorlati életfeladatoknak, hanem egy századát sem azoknak a pontos, konkrét és személyre szabott karmának és feltétlenül felvállalandó gyakorlati feladatoknak, mint amit a személyi sorsképletekből (Egészen pontosan: a karmikus pontoknak, majd a bolygóknak a jegy és házhelyzetéből.) ki lehet olvasni. Hát ezért tévedett óriásit a fészbukos, figyelmeztető barátnőm, amikor a metafizikai tanulmányaimból nem tudván azonnal kihámozni az “üzenetetet”, le mondott arról is, hogy a horoszkópját velem, vagy az asztrológussá lett volt-hallgatóim valamelyikével elkészítesse. Ugyanis, semmiféle más ön- és valóság megismerési módszer nem lesz képes számára a személyi karmáját, valamint a karma-feloldását és a megváltódási képességeit kifejlesztő gyakorlati életfeladatait akkora pontossággal kimutatni mint a kauzális (karmikus) horoszkópértelmezés. – Az asztrológiai jóslás persze, ami a lehető  legostobább félrevezetés, ami egyszer csak lehetséges, még annyira sem.         Hogy miért van ez így? Ahhoz, hogy ezt együttesen megértsük a teremtési folyamatok ismeretére lenne nagy szükség. Én megértettem, mivel, ha nyakatekert mondatokban is, de több tanulmányban (Főként a konstellációk és a horoszkóp házak kauzális értelmezésében) le írtam őket. Mindenkinek meg van a lehetősége arra tehát, hogy:  1. Vagy az én ide vonatkozó nyakatekert mondataimból álló tanulmányokat, és főképpen az asztrológiáról, mint szellemtudományról szóló esszémet elolvassa. (Jézus mondja: “Sok a meghívott, de kevés a keiválasztott.”  Máskor: “Széles az út, de igencsak szűk a kapu, amelyen be lehet jutni a boldogságba.” – A kucs viszont: mindenki magát válaszja ki, illetve a maga jószántából adja fel az erőfeszítések megtevését, és mindenki maga szűkíti a kaput a job szórakozás keresésével: kényelem, és élvezetvágyával.) 2. Vagy maga írja meg, első sorban a saját maga megvilágosítása érdekében, azt, hogy a mások sorsát, sors-alakulását figyelgetve, személyesen, mit tapasztalt meg és kísérletezgetve, mit figyelt meg mindabból, ami a sors-logika megismerése szempontjából fontosnak tart.