Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Cookie-kezelési tájékoztató
Az emberi személyiség 5 spirituális összetevője

Kozma Szilárd:

A személy öt (5) egymástól lényegében különböző spirituális „összetevője” (rétege) a kauzális asztrológia horoszkópértelmezése szerint.

   Mielőtt bárki is, az un. Ezoterikus jellegű (tehát: a mindenhonnan, minden elemi rendeltetés-tudatot hiányoló, találomra összehordott misztikus anyagból, koncepció nélkül összekevert misztikus moslék) témakezeléstől teljesen eltérő tanulmányaim látásmódjától megijedne, vagy kiborulna, kérem szépen, hogy fontolja meg ezeket az életünk alapjainál álló és az életünk rendeltetését és célját is jelentő lét-tényeket, amelyekre a tizennyolc éve folytatott asztrológusi hivatásom gyakorlása közben jöttem rá:

   Az első hiba, amit az asztrológia jelentőségének a megítélésekor elkövetünk, egyenesen a Napjegyünkkel kapcsolatos. A  napjegyünkre jellemző, karakter- és sorsmeghatározó pszichikai és mentális tulajdonságaink, lelki és spirituális kisugárzásunk ugyanis, nem annyira meghatározóak (És ezért nem annyira fontosak!), mind amennyire azt a köztudatban elterjedt. Az egyéni napjegy (Konstelláció: Kos, Bika, Ikrek, stb.) általi meghatározódásaink csak a felszínen megnyilvánuló nyers tulajdonságaink mindössze egy negyed részét, ha jelentik az egész auránkban (tudattalan spirituális személyünkben, spirituális struktúránkban) létező, spirituális és kauzális személyiségünknek, az egyéni és a családi karmának. Az egyéni életfeladatnak, vagy küldetésnek is nevezett, személyi sorsprogramokat (karmánkat) képező, negatív spirituális tulajdonságainkat, a metafizikailag nem helyesen (nem eléggé jól, illetve hibásan) ismerő, és ezért a vallás által a halasztás vétkével szembe nézni képtelen üdv-kereső személyeket ámítgató (És önámító!) misztikus guruk és un. ezoterikus – tanítók, az állítólagos múlt inkarnációkból hozott “adósságokként”, tehát múlt életek béli vétkek, tévelygések és tévedések (bűnök és vétkek) következményeként értelmezik, mint ahogy a pozitív tulajdonságokat, jó képességeket és tehetségeket (képességeket) is, a múlt inkarnációkban szerzett képességekként értelmezik.

     Ez a szerfölött izgalmas és megható misztikus sorsmagyarázat viszont kétségbe ejtőn téves. Nem létezik közvetlen és lineáris kapcsolat az időben és térben különböző pontokon megjelenő, fejlődő (És sok esetben: vissza-fejlődő, tehát értelmileg, vagy erkölcsileg kompromittálódó, degradálódó), majd a biológiai életet a halál útján elhagyó egyének személyi tudatformái és személyi emlékezete között. És nem csak azért, mert már ez a tudat-konzerválódási elképzelés is bukik az első logika-próbán, hiszen már az energetikai (éteri), de még inkább az asztrális, dimenzióban is, egymástól megkülönböztethetetlenül összekeverednek az emberiség egymáshoz a magszólalásig hasonló (A majdhogynem azonos), egyéni érzelmei. Akkor tehát, az asztrálinál jóval finomabb mentális dimenzióban, természetes, hogy egymással teljesen és végleg összevegyülnek az egyének gondolatai, az un. önreflexiók. És így tovább: az ideavilágban, ahol már csak az egyetemes nagy idea-struktúrák léteznek és maradnak meg egy – egy emberi élet tapasztalatából, szellemi alkotásaiból, persze, hogy egyetlen egyéni idea sem fog hozza ragadni ahhoz, amit ő hozott létre tulajdonképpen.

     De ráadásul metafizikailag, tehát rendeltetéstanilag is teljesen indokolatlan a reinkarnáció. Hiszen az abszolút szellem a tükröződésért és a tükröződés segítségével történő ellenőrzési és karma-szűrési, karma-oldási funkciója (képessége) miatt hozta létre az anyagi világot és nem azért, hogy önmagától teljesen elszakított lényeket (embereket) hozva létre, „bebújtaja” őket az anyagba. Majd azokat az anyag „korlátai” mögött hagyva, tehát e lényekben teljesen külön szakadva önmagától, az anyagba öncélúan bele – bele bújik, majd vissza- visszabújik, ahelyett, hogy haza menne önmagához, és így szórakozik ő velünk, belőle lett kis kísérleti egerekkel, megértő atya-anyaként le -le nézve a fellegekből, hosszan – hosszan, ki tudja meddig, és ki tudja miért, holmi öncélú lélek-fejlődési játék szellemében. Az abszolút lét-lény ugyanis, rajtunk keresztül és általunk (emberi egyének által) merül az anyagba annak érdekében, hogy a spirituális ősrobbanás (Az Ős-lilith) által szétdarabolt rész-állapotai, a Lilith által okozott őskáoszból visszaszerezze, úgy, hogy az anyagban tükröződő egyetemes karmikus zavarodottságtól megszabadul, a zavar felismerésével és annak a tudatos elhagyásával, a zavarodottság (kábulat) megszüntetésével és az öncélú egyéni tulajdonságoknak az együttműködési – kiegyenlítődési képességekké és végül teljes egységesülési képességgé változtatásával. Így – általunk - váltja meg (reintegrálja magába) az abszolút Lény az Ősrobbanás által kiszakított és kaotikus létbe kényszerült részeit, annak érdekében, hogy az Egyetemes Létet ne töltse el és ne foglalja el az abszolút káosz.       

     Abszolút indulásból tehát, „ősmagként” (Isteni szikraként) mindannyian közvetlenül az abszolútumból “jövünk, de az első spirituális tudat-burok, amiben ez az ősmag be van csomagolva,az a Lilith által szétrobbantott abszolút „anyagból” létesülő káosz. Ez, az egyéni sajátosságainkat meghatározó, anyai ági ősöktől öröklött spirituális családi programokkal analogikus kapcsolatban áll és ennek a karmikus csomagnak megfelelően zavart. Ezért minél nagyobb belső és külső harmóniaképességre (egészség-megélési, boldog-levési képességre), spirituális és kauzális kiegyenlítődési – megváltódási képességre teszünk szert az élet és a sors-tapasztalataink segítségével, annál közvetlenebb módon és annál egyszerűbben olvadunk bele (vissza), halálunk után, az általunk és velünk együtt is megújhodó, kiegyenlítődő abszolút (Isteni) ősállapotba. Minél diszharmonikusabb (zavarosabb - zavartabb, kábultabb, tévelygőbb, felelőtlenebb és rombolóbb) életet folytatunk, és minél sértettebbnek érezzük magunkat, amiért világi értelemben vetten sikertelenek vagyunk és nem sikerül boldoggá válnunk az anyagi világban, annál nehezebben és annál későbben lesz képes a spirituális tudatunk egybe olvadni, a fizikai halálunk után, az új abszolút (Isteni) létállapotba. Sőt: az öngyilkosok és a szélsőséges gaztetteket elkövetők kauzális magja soha nem érkezik ide meg, soha nem olvad az abszolútumba, mivel szétbomlik. Lásd: a pokol állapotának a leírásait (- Figyelem: nem a helyét, mert ilyen nincs!) a különböző vallásos misztikákban.

    A napjegyünkre jellemző személyi tulajdonságaink, valamint a bolygók pozíciói és fényszögei által jelezett különböző egyéni tulajdonságaink és képességeink tehát csak az ember un. középrétegét képezik, csak és csakis az un. nyers individuális természeti meghatározottságainkat, a látható és érzékelhető természeti (anyagi) karakterünket jelzik. Ezek a felszíni (természeti - anyagi) tulajdonságok mindössze az egyértelműen napvilágra kerülő és spontánul megnyilvánuló részét képezik a spirituális személyiségünknek. Az igazi, döntő sorshelyzeteinket spirituális (karmikus) úton beidéző a tudattalan, mély pszichikai, mentális és spirituális determinációink a külvilág számára rejtve maradnak mindaddig, amíg valamilyen szélsőséges tettet el nem követünk. Ezek a nyers természetünket és nappali tudatunkat (és öntudatunkat) a háttérből (alulról, tudattalanul, stb.) un. irracionális impulzusok (sejtelmek sugallatok) formájában befolyásoló – manipuláló karmikus késztetéseink, karmikus asztrológiai feltárás nélkül, akár egész életünkön át rejtve maradhatnak. Ezek a felszínen egyáltalán nem, vagy nagyon kevéssé észlelhető és érzékelhető negatív spirituális tulajdonságaink, amiket az asztrológiai karma-feltárás útján, a gyakorlati életfeladatok megismerésével és felvállalásával a felszínre kell hoznunk és pozitív tulajdonságokká: kiegyenlítődési képességekké kell alakítanunk az életünk során, a tudattalan világunk mélyköreiből tudattalan ambíciók, sugallatok és misztikus félelmek útján befolyásolják a gondolatainkat és tetteinket: sorsunkat és személyiségünket. És teszik ezt folyamatosan rejtett vágyak, félelmek, szorongások, sóvárgások, sejtelmek és irracionális ambíciók formájában. És mintegy a háttérből manipulálva az akaratunkat és serkentve, vagy tompítva az ambícióinkat, sugallat szerűen irányítva a sors-idéző mágikus életképzeletünket, meghatározzák és alakítják a sorsunkat, az életünket, felszíni jellemünket.

    Ezeket, a Napjegy által többnyire inkább elfödött, mint felfedett rejtett, de annál veszélyesebb, mágikus sors-idéző erejű töltettel rendelkező tulajdonságokat, a személyi horoszkópban a Lilith és a Sárkányfarok segítségével tudjuk feltérképezni. Az önkéntelen és öntudatlan, többnyire negatív karmikus tulajdonságok és késztetések, valamint az azoknak megfelelő spirituális („misztikus”) kisugárzások csak a nappali éber tudatunk (rációnk) előtt maradnak észrevétlenek. Valójában ezekhez a karmikus késztetéseinkhez és mágikus erejű kisugárzásainkhoz a rezonancia törvénye alapján vonzódónak, vagy attól taszítódnak a személyünket körül vevő külvilág elemei (lényei), vagy azokhoz analogikusan rendelődnek a környezeti elemek viszonyulásai és visszahatásai. Ezeknek a jellegét, az asztrológia által pontosan meghatározni és kimutatni képes karmikus pontok (A Lilith és a Sárkányfarok) segítségével ki lehet deríteni és azok egymáshoz való viszonyának a vizsgálatával a karmikus (kauzális) asztrológia képes megnevezni és körülírni az egyéni karmát. Egy – egy komoly asztrológiai vizsgálat (feltárás) nyomán ki derül, hogy ezek a rejtett karmikus (kaotikus) tulajdonságaink, sokkal inkább meghatározzák személyünket és sorsunkat, mint a Napjegyünkre jellemző felszíni nyers (természeti) tulajdonságaink, képességeink és alapösztöneink, illetve a bolygók által jelzett rész-tulajdonságaink!

     A kauzális (Tehát a nem jóslási logika szerint vizsgálódó) asztrológia öt különböző, egymástól jól elhatárolható részre (rétegre), képes az emberi személyiséget bontani, és azt ezeknek az őt (személyiségét és sorsát!) maghatározó (fundamentális) részeinek a megnevezésével és rész-leírásával, egész-meghatározásával, az illető személy számára egy olyan egzakt önismereti információ-rendszert adni, amelyben tökéletes válaszokat kaphat arra, hogy a sorsa miért alakul éppen úgy ahogy alakul (És ismerjük be őszintén, hogy a titkos elvárásainkhoz képest, majdnem mindenkinek, vagyis az emberiség 91 - 96 százalékának rosszul alakul!), vagy alakult, illetve arról – És ami az előbbinél sokkal lényegesebb! -, hogy mit kell tennie annak érdekében, hogy a fent említett un. „Égi elvárásoknak”, tehát a megváltódás kényszerének eleget téve, lassan-lassan, de végre kezdjen úgy alakulni, hogy ha nem is lesz már esetleg tökéletesen boldog (És ez is az ő megváltozási ambícióján múlik!), de legalább ne szenvedjen annyit mint az öregedő (A hatvanadik életévet meghaladó!) emberiség hatalmas része! Ez az öt, egymástól jól megkülönböztethető rész pedig a következő:

1. Amélytudattalanunk legalsó – legrejtettebb, legsötétebb, legkiismerhetetlenebb, legirracionálisabb és persze: legmegtévesztőbb - rétege, amit a Lilith nevű sors-jelkép jelöl a személyis sorsképletünkben! Azok a negatív tulajdonságok, és egyes esetekben – bizonyos, a Lilithel együtt álló, erősen negatívan fényszögelt bolygók esetében… -  un. pszichés (pl. szexuális) devianciákra való hajlamok, vagy konkrét aberrációk, amiket a Lilith jelöl, a legtöbb esetben nem tudatosulnak még az illető személy számára sem a horoszkóp értelmezéséig és csak hetekkel – hónapokkal a feltárás után, „ugrik be” a felismerés, és a beismerés, hogy az asztrológia ez úttal és ebben az esetben sem tévedett, és miután ez megtörtént következik a rengeteg megvilágosodás (És némelykor a kétségbeesés) arról, hogy ennek és ennek a negatív sorseseménynek miért is kellett be következnie. Illetve, az öröm amiatt, hogy végre van egy racionális fogózó, egy logikus magyarázat arra, hogy bizonyos törekvéseknek miért kellett szükségszerűen az életünkben meghiúsulnia, bizonyos vágyaink miért nem teljesülhettek be. Sőt: a leginkább azért, mert ettől kezdve tudjuk, hogy milyen kísértéseknek nem szabad engednünk annak érdekében, hogy ne károsítsuk tovább az egészségünket és ne rontsuk tovább a sorsunkat - életünket.   

2. Atudattalan érzelmi – értelmi és képzeleti világunknak az anyagi felszínhez (Az un. „konkrétumokhoz”) közelebb álló, tehát a mélytudattalan és a nyers fizikai természetünk közötti „rétegünkben” található része, aminek a jellegét a Sárkányfarok nevű szimbólumnak az asztrológiai környezetéből olvashatunk ki egészen pontosan a sorsképletből. Az a rejtett tulajdonságok és kisugárzás szintű negatívum, amit a Sárkányfarok jelöl, illetve annak a külső, anyagi következménye, általában meg is szokott jelenni a 28 – 35 éven felüli személyek sorsában. Magyarul: azoknál „már látszik” konkrétan is, hogy azzal az spirituális – szellemi erőtérrel és azzal a gyakorlati életkörrel (család, anyagiak, élettársi viszonyok, egészség, munka, hivatás, stb.), amelyre utal a sorsképletében az a konstelláció ahol áll a Sárkányfarok, valamint annak a horoszkópház-helyzete, úgymond baj van. Sőt: általában az ide vonatkozó, jól látható és érzékelhető, de gyakorlatilag megmagyarázhatatlan nehéz, vagy negatív sorshelyzet feloldási lehetősége reményében fordulnak asztrológushoz az un. sorsüldözöttek.

3. ANapjegy - tehát az a konstelláció, amelyben a nap található – által jelölt, többé kevésbé jellegzetes nyers természetünk, amelyről e gondolatmenetem elején beszéltem. De természetesen, ez a Nap-pozíció, még nem adhat teljes magyarázatot és nem képviselheti még csak a felszíni nyers természetünknek a jellegére sem, hiszen a többi kilenc bolygó is a maga jegy- és házhelyzete szerint színezi és árnyalja a nyers természetünket (természeti mivoltunkat). Ezért is nem csak, hogy téves, de egyenesen szélhámoskodás tehát, minden napi, heti, sőt: havi média-horoszkópozás is, sőt, még az ilyen primitíven leegyszerűsített pszichológiai karakterológiázás is. Hiszen akkor is, ha a Nap pozíciója jelzi a legmeghatározóbb felszíni, nyers tulajdonságainkat és jellemvonásainkat (Nők esetében egyébként is, van amikor a Hold ebben meghatározóbb!), de amennyiben egy másik konstellációban található egy négy bolygó együttállásából alakuló tömörülés, nagy a valószínűsége annak, hogy az illető konstellációra jellemző vonások sokkal inkább érvényesülnek a személy felszíni, spontán természetében, mint a napjegyre jellemzők. Ilyen, nem is annyira rendkívüli esetekre hivatkozva próbálják az un. szkeptikusok az asztrológiát lejáratni, a saját ostobaságukat emelve ki elsősorban azzal, hogy ennyire képtelenek a logikus gondolkozásra. De, megjegyzem, hogy szerintem a jósolgató asztrológia meg is érdemli ezeket, a magukat szerfölött tudományosnak és megalapozottnak képzelő fricskákat.    

 

4. Az Ascendens képezi tehát a negyedik rétegét a spirituális személyiségünknek, de mivel - a magyar asztrológiai gondolkozással szöges ellentétben! -, ez csak egy mag szintjén a személyiségünkbe rejtett, tudatos törekvések útján a jövőben létrehozható, tehát még kibontásra és megerősítésre váró, potenciális jellemvonás, ezzel a csupa pozitív, az illető konstellációra vonatkozó, illetve arra jellemző képességekből álló tulajdonságokat jelöl, ahhoz képest, hogy sokan emlegetik azt, hogy ilyen, vagy olyan konstellációban áll az Ascendensük, ezzel az illető konstellációra jellemző pozitív képességhalmazzal, igen kevés személy rendelkezik, akárcsak emberiség szintjén is. Oly nagy a tájékozatlanság ezen a téren, hogy miután tíz év tudatos és következetes, és nem utolsó sorban: nehéz munkával, sikerült valahogy – Persze, a közvetlen környezetem ösztönös és elkeseredett ellenállása ellenére! – az Oroszlán bátor és őszinte nyíltságát, határozott gerincességét és a Skorpió-igazságvágyamat szolgáló, ugyancsak Oroszláni harc-vállalási kedvemet felépíteni, és gyakorlatba ültetni, az addigi gyávaság és ösztönös konfliktuskerülés helyett, még az Asztrologosz nevű fórumom egyes résztvevői és hozzászólói is, a Skorpió napjegyem állítólag közismert agresszív gonoszságának” a feléledésére kezdett gyanakodni és hivatkozni. Ezek tehát azok a kemény és tudatos belső és külső törekvések útján (magatartás-vállalás) útján, valamint az illető konstelláció által megjelenített, annak megfelelő megszerzendő tapasztalatok és vállalandó és betöltendő gyakorlati életfeladatok útján megszerezhető „második” személyi tulajdonságaink, amelyek összegéről Jézus azt mondta, hogy az ember második születésével jelennek meg. Ti., az ember először anyától születik, másodszor a Szent Szellemtől. Ennek a nem ösztönös és nem karmikus, hanem azokat messze felül múló, tudatos felnőtt, gondolkozó és felelősségteljes személyiségünknek mágikus vissza hatása van az előbbiekre, olyan értelemben, hogy azokhoz képest egy magasabb rendű perspektívát biztosítva, mind a saját személyiségünk, mind az életünk – sorsunk dolgai fölött, határozottan segítségünkre van, mind a karmánk feloldásában, mind pedig a következő szinten álló, megváltott személyi állapotunknak a megszerzésében (Ascendens: Ascension, Acendre: Ti., az ami fel emel!) Amit tehát az Ascendensnél kiemelten fontos megjegyezni, az, hogy amennyiben valaki tényleg meg szerzete már az Ascendensének megfelelő tulajdonságait, az csak és csakis az illető konstellációnak a pozitív tulajdonságai lehetnek, semmiképpen nem az un. negatív jellemzői! Az Ascendensének megfelelő tulajdonságai tehát vagy vannak, vagy nincsenek valakinek. Amennyiben vannak, azok csakis pozitívak lehetnek, és semmiképpen nem negatívak. Pl. hiába állítja valaki, akinek nincs általa közvetlenül fenntartott és ellátott több gyermekes családja, amelyben ő is gondozza és neveli a gyermekeit, hogy rá mennyire jellemző a Rák Ascendens szellemisége (Értsd: megható gyermeki érzékenysége!). Mert gyakorlatilag ez egyedül Bőjte Csaba Csíkszeredában született és jelenleg Déván szolgálatot teljesítő, árva gyermekek megmentésével és gondozásával-nevelésével foglalkozó, ezt a sok gyermekes szülői szerepkört beteljesítő második (vagy első?) hivatásként gyakorló, ferences szerzetesre lehetne jellemző, amennyiben éppen Rák lenne az Ascendense. (Megjegyzem, több olyan Rák karmával – Lilithhel! – rendelkező, harminc évet rég betöltött, önkéntes segítőjével találkoztam, akik saját családalapítás és gyermekvállalás helyett, úgymond hamis kompenzálás céljából szegődtek hozza, miközben fogamzásgátolt, tehát rendszeres, de steril szexuális életet folytattak, folytanak … Ami tehát a pap-szerzetes esetében, a papi hivatás gyakorlás közben felismert és vállalt őszinte és önzetlen áldozathozatal-gyakorlás, az egyesek esetében a közvetlen felelősségvállalás előli menekülés, tehát semmiképpen nem karma-feloldáshoz, és ez által magváltáshoz vezető, közvetlen felelősség- és feladatvállalás!)     

5. Az a bizonyos, ugyancsak elérendő, de az Ascendensnél is nehezebben elérhető, Ideális személyiségünk, személyes megváltott állapotunk, amit a sorsképletben a Sákányfeknek, vagy, a Boldogság-pontnak, vagy a megváltódási pontnak nevezünk, és amit Jézus a Mennyek Országába való bejutásként is jellemzett, és amellett, mikor „A Királyságnak, mikor „A Boldogságnak” is nevezett. („Jönnek majd hozzátok hamis próféták, és azt mondják, hogy emitt van a mennyország, meg, hogy amott van a mennyország. Hogy itt, a világban van a mennyország, meg, hogy a túlvilágon van a mennyország. Ne higgyetek nekik, mert bennetek van a mennyország.” – Tehát: ami úgy van bennünk, mint elérhetőség, mint megvalósíthatóság.) Ez a potenciális – ideális, valamikor elérhető, megváltott személyi tudatunk (Az én Sárkányfejem a Bakban áll, de nem hiszem, hogy az annak megfelelő, törvénytudó, Szaturnusz- képességi és bölcsességi állapotot már elértem volna, annak ellenére sem, hogy tizenhét évvel ezelőtt megírtam az Egyetemes Törvények első változatát!), ahova az Ascendens segítségével (is), kellene felemelkednünk, az élettapasztalataink helyes értelmezése segítségével, illetve e helyes értelmezéseknek megfelelő belső változások segítségével. Ez az a misztikus hatású, spirituális tudatossági állapot, amelyek az egész sorsképletünkben található sorselemek által jelzett életfeladatok maradék felvállalásának és lehető minél jobb beteljesítése útján érhetünk el. Furcsa módon, ez megfelel a Tarot beavatási rendszerének a 22. ikonjával, a Bolonddal.     

   

    Emiatt arra kérem önt, hogy a horoszkópja, illetve a saját személye és a szellemi sors- meghatározottságai, valamint e meghatározottságok feloldási és meghaladási lehetőségeinek a helyes megértése érdekében, tegyen félre minden olyan közkézen forgó, asztrológiai, vagy misztikus (ezoterikus) információkból származó előképzetet és racionális, vagy misztikus “tudást” (előítéletet!), amit a Napjegyével és az Ascendensével, vagy a Sárkányfejével kapcsolatban eddig megismert és a magáévá tett. Ugyanakkor próbálja meg, a horoszkópjának ezekre, a személyére és sorsára negatívan ható elemeire összpontosítva, mindezt egy olyan egységes egész spirituális élettervként felfogni, amely épp a Lilith és a Sárkányfarok, valamint a Nap negatív fényszögei által jelzett (jelölt) diszharmonikus személyi meghatározottságaidból (karmádból) indul ki lényegileg, és amelyeknek a minél pontosabb megismerése és a megfelelő életfeladatok felvállalása segítségével történő feloldása az ön (és mások!) élete tulajdonképpeni értelmét és rendeltetési célját jelenti. És amely sors-terv, pontosan ezeknek a rejtett negatív tulajdonságainknak és késztetéseinknek a környezetünkből kiváltott negatív reakcióknak a megtapasztalásán keresztül történő tudatosítását (belátását), és a tudatosítás segítségével történő feloldását és meghaladását, illetve pozitív tulajdonságokká és képességeké történő átalakítását igényli az ön részéről (és mindenki részéről!) személyesen.

    A horoszkóp legfontosabb elemei tehát nem a születési napjegy, de nem is az Ascendens, ahogy azt (esetleg) tudta eddig, hanem a Sárkányfarok és a Lilith pontok (helyek) által jelzett karmikus csomópontok. Csak és csakis amennyiben ezeket a rejtett negatív tulajdonságainkat feloldjuk és meghaladjuk, válhatunk ténylegesen egészségessé és esetleg még boldoggá is, hosszú távon, és nem az un. tehetségeink öncélú gyakorlása és a velünk született pozitív képességeink kizsákmányolása által. Ennek a tengelynek jegy és ház szerinti pozícióiból kiolvasható a karma meghaladási szükségnek és az életút kiindulásának fő spirituális motívum-rendszere. A Sárkányfarok és a Lilith által jelzett, anyai ági ősszüleinktől öröklött karmikus - kauzális meghatározódások meghaladása és a Sárkányfej (megváltás-pont, vagy: boldogság és egészség-pont) által jelzett, és a karmikus (önkéntelen, tudattalan és irracionális) tulajdonságokkal és késztetésekkel csaknem homlokegyenest szembenálló szellemi és lelki tulajdonságok megszerzése (felvétele) a feltétele az egészségünknek, a boldogságunknak és a boldogulásunknak (úgynevezett üdvösségünknek).

    Mielőtt tovább mennék, fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy horoszkóp-értelmezés közben, mint asztrológus és mint metafizikus nem ítélkezek - és nem is ítélkezhetek! - senki és semmi fölött, hanem mindössze igyekszem minél helyesebben kiolvasni és feltárni mindent, ami a horoszkópból általam kideríthető, annak érdekében, hogy az un karma-bajok (összetévesztések: tévedések, zavarok és feszültségek, illetve a betegségek és más negatív sorshelyzetek) szellemi - mentális forrását pontosan megnevezhessem, meghatározhassam és a feloldási - meghaladási lehetőségeket megadhassam. Amikor tehát nyersen, kertelés nélkül írom le a horoszkópból - a horoszkóp eleminek az egymáshoz való viszonyából - kikövetkeztethető tényeket, nem a bántalmazás, hanem a felfedezés és a felmutatás, illetve a feloldási - meghaladási lehetőségek megkeresése és megnevezése vezérel. (A pozitív tulajdonságok és képességek - a tehetségek és érdemek felsorolásával, ellentétben a pszichológia és a pedagógia állításaival, spirituálisan még egyetlen felnőtt személyen sem sikerült segíteni)

     A második, igen fontos kiemelni való (talán az előbbinél is fontosabb!) tudni való az, hogy amikor az asztrogramot értelmezem, nem szabad(na) tudnom, vagy feltételeznem azt, hogy az illető személy milyen spirituális színvonalon áll, hogy mit tanult meg és mit javított ki, illetve, hogy mit erősített meg, illetve rontott még jobban el az eredeti karmikus programjából, a negatív, vagy pozitív neveltetése, taníttatása, személyes élettapasztalatai és más jellegű benyomásai, illetve a tanulmányai (pl. az un. ezoterikus, vagy misztikus tanok) hatására. Azon kívül, hogy a horoszkóp-rendelési tájékoztatóban az általam kért személyi élettényeket példának felhozhatom a jobb megértés - megértetés érdekében, az értelmezési feladatot úgy kell végrehajtanom, mintha az, akinek a számára írom, egy az élete elején álló, 21 - 23 éves korú személy lenne. Az ide vonatkozó általános elképzelések (hiedelmek, tévképzetek) ellenére, mind az asztrológusi, mind a személyes tapasztalatom az, hogy mindaddig, amíg az emberek (lehetnek akár híres tudósok, művészek, írók, vagy akár főpapok) a személyi horoszkópjuk által feltárt karmikus meghatározódásaikat és spirituális programjukat meg nem ismerik és annak fényében nem kezdik élni (“újra-élni”) az életüket, az un. megváltási életfeladataik megértése és beváltása szintjén, semmit nem fejlődnek, azaz elenyészően minimálist fejlődnek. Sőt: ahogy telik az idő, illetve, minél több életsorsnak a kauzális okait fejtem meg, annál inkább meggyőződésemmé válik, hogy tényleges spirituális fejlődésről igazában szó sem lehet, a személyi karmának a horoszkóp-feltárás útján történő pontos feltárása, meghatározása, és figyelem: a megismerést követő tudatos és eltökélt törekvések segítségével történő feloldása és meghaladása nélkül! Kötelességem tehát a horoszkópnak minden általam felfedezhető lehetséges diszharmonikus mozzanatát feltárni, attól függetlenül, hogy az illető személy mit képzel magáról (Ti., hogy ő mennyire haladta meg korábban a Pszichológia, a Joga, a Rejki, a Dianetika, és más tudományos, vagy misztikus önismeretek módszerek és gyakorlatok segítségével a karmikus sors-problémáit), annak érdekében, hogy lehetőleg semmi ne maradjon átvilágítatlanul és ez által kezelhetetlenül, javíthatatlanul.   

   Persze, egészen ritkán, az is megtörténhet, hogy a Lilith és a Sárkányfarok által jelzett általános karmikus meghatározódásokból olyasmit is feltárok, amit az illető személy esetleg nem érez azonnal jellemzőnek, de az esetek többségében az szokott történni, hogy miután az illető személy többször is elolvassa a leírtakat és az olvasottakon gondolkozik néhány hetet, eszébe jutnak olyan, a tudattalan memóriájába raktározódott élettények, események, lelki élmények, amelyek arra utalnak, hogy bizony olyan tulajdonságok - késztetések is jellemzőek rá, amelyeket ő mindaddig csak mások személyének tulajdonított. És ennek a legbiztosabb jele általában az, hogy amikor ezeket, a személyünktől idegennek képzelt tulajdonságokat másoknál észlelik, ezek az általuk nem kívánatosnak ítélt viselkedési, vagy megnyilvánulási formák, spontán módon a harag, a megbotránkozás és/vagy a határozott elutasítás érzelmeit váltja ki belőlünk. Azért fontos tehát minden lehetséges személyi jellemzőnek körülményesen utána nézni, mert a határozottan megnyilvánuló (durván kifejeződő) tulajdonságainkkal, leplezni és uralni nem tudott ösztönös késztetéseinkkel, egyáltalán nincs akkora baj, mint a rejtettekkel! Ezek a durván megnyilvánuló un. negatív tulajdonságaink és késztetéseink, nem jelentenek számunkra, pontosabban az egészségünk számára akkora veszélyt, mint a személyiségünk és a tudattalanunk legmélyebb zugaiban megbúvó, rejtett (karmikus) személyi tulajdonságaink és késztetéseink. A durván - mindenki számára látható és érzékelhető módon - megnyilvánuló tulajdonságaink negatív hatásai kisülnek a külvilággal való konfrontációban, de a még általunk is érzékeletlen és észleletlen karmikus késztetések, nem csak, hogy manipulálnak minket, de, amennyiben feltáratlanok maradnak, végzetesen meg betegíthetnek. Arról nem is beszélve, hogy végzetesen krízisessé és élvezhetetlenné tehetik az egész életünket.

   A fő kérdés tehát az, hogy mit lehet ezekkel a sors-rontó (rejtett!) karmikus tulajdonságainkkal és spirituális késztetéseinkkel tenni?
  

    Rengeteg személyi horoszkóp-értelmezés és az egyre szélesedő baráti és ismerősi köreinkben elért pozitív eredményeink bizonyítják és visszaigazolják, hogy azok, a genetikai térkép által kimutatható negatív biológiai örökségek, amelyek a NEM okoznak VÉGZETES(!) betegségeket és NEM eredményeznek testi deformációt(!), átváltoztathatóak (kijavíthatóak!) egészséges biológiai tulajdonságokká és képességekké. Jó példa erre a volt feleségemé. Őt az édesanyja nagyon nehezen szülte meg és szoptatni sem tudta, mert a teje hamar elapadt. Ráadásul a feleségem két testvére apró - plasztikai műtétek útján utólag helyrehozott - testi rendellenességekkel is jöttek a világra, miközben ő, akárcsak a barátnőink, könnyen szülte meg az ép és egészséges gyermekeinket és több mint egy évig (viccesen: az unalomig) szoptatta annak köszönhetően, hogy a személyi horoszkópjaikból nem jósolgattam számukra semmit, hanem feltártam a karmikus meghatározódásaikat, annak érdekében, hogy haladják meg azokat.

    A Vízöntő és a Halak konstellációk által megtestesített spirituális erőterek személyiség-változtató tulajdonságai és természete jelzik, hogy az állatokkal ellentétben, az ember szellemét nem béníthatja le, és nem határozhatja meg egy életre, sem a genetikai, sem a spirituális öröksége (karmája), hanem a spirituális értelme és az élet-képzelete (mágikus) ereje által lehetősége van az öröklött szellemi és biológiai (genetikai) programjainak a javítására, módosítására. Informatikai kifejezéssel: "a programjainak az átírására" - és ha kell, azok teljes kicserélésére. A genetikai kódrendszerünk ugyanis, nem a véletlen anyagi módosulások és a szükségszerű örökösödéseknek az egyedül és kizárólagosan a génsebészet által módosítható térképe, hanem mindössze következménye és leképeződése a spirituális és kauzális kódrendszerünknek. Ezt viszont irányítani és változtatni tudjuk - főként a magzatot a méhükben hordó anyák esetében, akiknek, amennyiben nem terhesnek, hanem áldott állapotban levő teremtői személyeknek tudják magukat, a legerősebb a mágikus képzeletük. Ez, az áldott állapoti mágikus képzelet, nem csak a magzat alakulására - fejlődésére, képes pozitívan hatni (vagy "terhes"-ségi koncepció esetén: rombolóan és károsan hatni) -, anélkül, hogy pl. génsebészeti beavatkozásokra lenne szükség. Sőt: talán hihetetlen, de ez, a mágikus erejű, tudatos, vagy önkéntelen családanyai képzelgés, az egész család jólétére is rendkívülien erős befolyást gyakorol. Ez a tudatos, vagy önkéntelen családanyai képzeleti (mágikus) hatás olyannyira erős például, hogy egy huzamosan fenntartott és intenzíven átélt negatív családanyai imaginációval szemben, a férfi (az apa) teljességgel tehetetlen, bármit is tenne, nem képes azt elhárítani, vagy ellensúlyozni.
    Az Erdélyi Hamvas Béla Baráti Társaság tagjaival együtt, vagyis a Hamvas Béla által lefektetett metafizikai koncepciók szerint, asztrológusként és nem utolsósorban felelős szülőként is gondolkozó barátaimmal tehát, szüntelenül együttműködve és egymás gondolatait, eredményeit ellenőrizve - megbeszélve, és a különböző, un. jellegzetes horoszkóp-eseteket is megbeszélve, a Lilith nevű, Teremtés-provokáló, Teremtés-kényszerítő negatív(!) őserő abszolút létének (Abszolút mivoltának) és gyökerének a felfedezése és kimutatása után, felfedeztük a Lilith által megzavart Abszolút létből eredő, az abszolút-rend helyre-állításának a szükségében gyökerező, és az Abszolútumból kiváló - abból megszülető Teremtő létrejöttének az okát és célját. És így, a Teremtés igazi, "rend-helyreállítási" - okát és funkcióját: a rendeltetését és az un. "működési mechanizmusát". Felfedeztük tehát minden pozitívan, vagy negatívan, de mindenképpen a sorsunkra és az egészségünkre (mágikusan!) ható és visszaható (Vallásos és nem-vallásos!) HITNEK A RACIONÁLIS ÉS LOGIKUS ALAPJÁT ÉS OKÁT: A VILÁG TEREMTÉSÉNEK A GYÖKERÉNÉL ÁLLÓ, VALAMINT A BENNÜNK IS LÉTEZŐ ÉS MŰKÖDŐ TEREMTŐ-KÉPZELET FUNKCIÓJÁT. Azt tehát, hogy a teremtés és az élet eredeti oka és funkciója pozitív, és, hogy ebbe a pozitív logikus lét-folyamatba, bárki, aki nem agysérült, bele tud a lelki-szellemi magatartása által kapcsolódni, és ennek a személyes, de mégis "tudományos" kapcsolatnak egyértelmű pozitív visszahatása és következménye van az illető személy életére és egészségére. Felfedeztük a hosszú évezredeken keresztül a "beavatott" bölcsek, misztikus próféták és vallásalapító szentek által MINDÖSSZE RÉSZBEN SEJTETT, DE TELJESSÉGÉBEN SOHA SENKI ÁLTAL MEG NEM TALÁLT - legalábbis eddig még fel nem fedett - ISTENI IGAZSÁGOT: AZ EGYETEMES (kauzális) TEREMTÉS ŐSI OKÁT, szükségét és FUNKCIÓJÁT(!), vagyis A LÉT ÉS AZ ÉLET EREDETI RENDELTETÉSÉT, értelmét és CÉLJÁT.

   Az általunk művelt - kauzális - asztrológia tehát, elveti a jóslást, mint a teremtés eredeti rendeltetésével (funkciójával) és céljával nem egyező tevékenységet. Jóslás helyett a személyi horoszkópokból kiolvasható pozitív és negatív meghatározódásokra (karmikus determinációkra, öröklött személyi késztetésekre) összpontosít. Az auránk, illetve a tudattalan szellemvilágunk legfinomabb rétegeibe rejtett negatív (afunkcionális) tulajdonságok, öntudatlan és önkéntelen késztetések feloldását teszi lehetővé, vagyis ezeknek az örökletes negatív spirituális meghatározódásoknak az egyetemes létezés logikájával összhangban álló, pozitív képességekké, tulajdonságokká alakítását teszi lehetővé a nem-jóslási logikára alapozott, kauzális horoszkópértelmezés. És teszi ezt azáltal, hogy a horoszkópházak által jelzett egyéni életfeladatokat is részletesen feltárja. A kauzális asztrológia tehát, a karma-feltárás mellett, a negatív tulajdonságoknak a pozitív képességekké változtatását szolgáló személyi életfeladatoknak és individuális élet-küldetésnek a feltárását is elvégzi, valamint a személyi étfeladatok végrehajtását és beteljesítését akadályozó (külső és belső) tényezőknek a megnevezését. Meg adja tehát a horoszkóp minden egyes negatív eleméből kiolvasható negatív meghatározódásnak a feloldási és meghaladási lehetőségét, lehetővé téve ezáltal a harmonikus - egészséges és kreatív élet megvalósítását, amelyben nincs helye az abszurd véletlennek és amelyből természetes módon, a többi negatív "váratlan - véletlen" esemény mellett, eltűnnek a tragikus "belesetek" és a krónikus, illetve, végzetes betegségek is.        

    Mindez annak köszönhetően valósul meg, hogy miután az asztrológiai feltárás által, személy megismeri a saját életfeladatait és hathatós lépéseket, külső és belső erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy ezeket felvállalva, végre a saját "kozmikus" útját járja, és ne a mások által (szülő, testvér, tanár, élettárs, pártvezér, pap, vagy guru, misztikus mester, vagy még misztikusabb szellemi vezető, stb., által) kijelölt tévutakon bolyongjon, illetve, hogy ne a rá befolyást gyakorló személyek és a negatív karmikus determinációi által befolyásolt önellentmondásos (zavaros) életképzelete által előidézett élethelyzetekben őrlődjön, és - az egyetemes törvényeket is megismerve és megértve, az általános, emberi rendeltetés szerinti életfeladataival is egyenesbe kerülve - az ily módon megtisztult: a tényleg egyénivé, és ezáltal egyetemessé is vált - tudatos és tudattalan (automatikus) - mágikus erejű életképzeletében olyan finom - az asztrológia által a naprendszer bolygóihoz rendelt - spirituális teremtőerők (életerőt adó spirituális energiák) szabadulnak fel benne, és olyan teremtőerőkkel kerül tudatosan harmonikus viszonyba, amelyek összhangban állnak ("találnak") az ő lét- és életforrását képező spirituális és kauzális struktúrájával, személyi rendeltetésével.

     Gyakorló asztrológusi tevékenységem és kutatásaim legfontosabb eredménye az emberi léleknek (spirituális és kauzális struktúrának) a mélyrétegeiben rejlő, családi vonalon az anyai ágon öröklődő, vagyis anyáról leányra és fiúra szálló (az unokáknak anyai ágon átadott) spirituális tévképzeteknek az egyéni karakteri tulajdonságokként, vagyis jellegzetes negatív meghatározódásként átadott szellemi örökség-csomagjainak: az anyai ági családi életfeladat-öröklődésnek a felfedezése és a személyi horoszkópok kauzális értelmezése által történő kimutatási lehetőségének a felfedezése. Vagyis az egyéni KARMa igazi, gyakorlatilag is kimutatható eredetének, valamint az asztrológiai (horoszkóp szintű) kideríthetőségének és kimutathatóságának a felfedezése. Ezek a születésünkkor már az auránkban rejlő, negatív szellemi program-rendszerek lehetnek például irracionális félelmek, vagy természetellenes ambíciók, személy- és személyiség-ellenes, vagy gyermek- magzat és életellenes késztetések, irracionális rombolási és önrombolási, büntetési és önbüntetési, öncsonkítási és öngyilkossági késztetések (önkéntelen és öntudatlan rejtett agresszivitásnak a), vagy szexuális devianciáknak is szellemi okai. Ezernyi személyi horoszkóp elkészítése és megbeszélése (visszaigazolódása) után bebizonyosodott például, hogy azon személyeknek, akiknek a horoszkópjában a Nap, a Hold, a Mars, a Szaturnusz és a Plútó közül minimum három bolygó diszharmonikus fényszögben kapcsolódik egymáshoz, az anyai ági ősei, intenzíven átélt életellenes mentális (érzelmi és gondolati) folyamaton mentek keresztül tudatosan, vagy önkéntelenül, éveken át, huzamos neheztelés és szorongás, rejtett (elfojtott) vagy nyílt gyűlölködés, bosszú vágy, vagy nyílt életre-törés (gyilkosság, öngyilkosság, vagy több abortusz) és felelőtlen átkozódás (kiátkozás) formájában. Ezek, a csecsemő korban is az aurában (tudattalan szellemi lényünkben) lappangó rombolási hajlamok, tizennégy éves korunk után már aktiválódnak és a kamasz kor időszakában érzékelhetően jelentkeznek erős depresszió, türelmetlenség, agresszivitás, irracionális félelmek és öngyilkossági késztetések, vagy a felnőtti léttel és az általános emberi életfeladatokkal szembeni averzió (pl. otthon- és családalapítás, gyermekvállalás és gondozás), az ilyen jellegű általános felelősségeknek az önkéntelen és öntudatlan elutasítása, kikerülésére való öntudatlan törekvések formájában. A racionális logikánk számára érzékelhetetlen (manipulatív) hatásukat azonban leginkább, a felnőtt korban fejtik ki, amikor civilizált önfegyelmünkkel magunkba fojtjuk ezeknek az imaginációnkat befolyásoló mentális programoknak a külső megnyilvánulási formáit. Annak ellenére ugyanis, hogy ez a civilizált "önfegyelmező" eljárásunk látszólag mindannyiunk megnyugtatására szolgál, az elfojtás a lehető legveszélyesebb eljárás (mentalitás) mind önmagunkra, mind környezetünkre nézve.

    Ezek, a mélytudattalanunkba vésett, életellenes spirituális gócok, minél ésszerűbb és civilizáltabb gátlások alá helyeződnek, annál rejtettebben és veszélyesebben: követhetetlenül fejtik ki romboló hatásukat a láthatatlan és érzékelhetetlen szellemi-lelki folyamatainkon keresztül. Mert Óriási különbség van a között, hogy a nappali éber tudatával, és az annak megfelelő akaratával- tudatos ambícióival és törekvéseivel, sőt: akár tudatosított vágyival is, miként éli meg a sorsát, sorstényeit és személyi viszonyait az ember, és aközött, hogy a nappali éber tudata elől elrejtett, de sorsidéző  - mágikus erejű karmikus meghatározódásai milyen tendenciákat, milyen vonzás-taszításokat "rendeznek" az életében!   - De, én nem érdekesen steril pszicho-asztrológiai elméleteket gyártok, mint  a magyarországi kollégáim nagy rész, akik jól meg élnek abból, hogy ilyen, a valósággal nem mindig találkozó asztrológiai elméleteket adnak le iskoláikban a jól fizető hallgatóknak, hanem olyan gyakorló asztrológusként, akinek nincs más foglalkozása és jövedelme, nap mint nap figyelem a sorstényeket immár 17-ik  éve, tehát tudom, és felelek is azért, hogy mit beszélek, miket írok.
     Igazából mindannyian manipulálva vagyunk ezek által az anyáktól, vagyis az anyai ági női őseinktől örökölt, azok által a tudattalan képzeleti és gondolati és érzésvilág mélyrétegeibe lefojtott és így a generációk közötti tudattalan szellemi öröklődést biztosító spirituális memória révén az utódoknak átadott szellemi csomagok által, vagyis az auránkba kódolt, negatív (pl. sors- és Istenellenes, gyűlölködési - rombolási, vagy éppenséggel önámítási) szellemi programjaink által, miközben úgy képzeljük, hogy az értelem által vezetett szabad akaratunkat gyakorolva, pozitív vágyaink és ésszerű erkölcsi világképünk szerint gondolkozunk, érzünk és cselekszünk. Nem tudjuk, hogy ezek miatt, az anyai ágon öröklött negatív személyi programok rejtett, személyi hatásai miatt, illetve az általuk sugallt negatív, szellemi és lelki mentalitások önkéntelen átélése miatt, betegedünk meg látszólag indokolatlanul és miattuk sodródunk olyan konfliktusokba, nehéz és nem egyszer olyan tragikus kimenetelű helyzetekbe, amelyekbe nem csak hogy nem akartunk, hanem amelyekre még csak soha nem is gondoltunk. Ezeknek az örökletes (szellemi) romboló programoknak a felfedezésének és a személyi horoszkópok segítségével történő kimutathatóságának a jelentősége nem is annyira a betegség- és konfliktus okozó szellemi gócoknak a tudatosítás segítségével történő megszüntethetőségében - feloldási lehetőségében áll, hanem a kismamák várandósági időszaka, valamint a születés aktusa közben fellépő veszélyes és sokszor tragikus következményeket okozó szövődmények megelőzési és kiküszöbölési lehetőségében. Mert ugyanúgy, ahogy a horoszkópban észlelt rombolási programok jellegének és hatáskörének az értelmezésével, azoknak a konkrét életterületek megnevezésével, ahol ezek megnyilvánulnak, meg lehet előzni a betegségek kialakulását, ugyanúgy a várandóság és a szülés közben fellépő, a nőgyógyászok által "Soha nem lehet tudni" névvel illetett szövődményeket is meg lehet előzni.

 Kozma Szilárd