Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Cookie-kezelési tájékoztató
Civilizációnkat a közös árnyék-én, vagyis az ördög vezérli

Kozma Szilárd

A Lilith és a karma végzetes megnyilvánulásai II.

 

Az árnyék-én természete és sors- és egészségromboló mivolta, avagy a bibliai bűnbeesés motívumaként ismert jelenségnek a gyakorlati értelmezése.

 

                          „Az időrabló köztünk jár, kezében az egész világ.
                            Érezzük a tekintetét, de senki sem látta még.” (Omega együttes)

 

Én ugyan törekszem az emberekben levő Istent megszólítani és azzal beszélni, azzal kommunikálni (írásban, vagy videón), ahogy azt a misztika ajánlja. De a legtöbb esetben, ez az őszinte és egyedül értelmes kommunikáció, még az emberek nappali éber tudatával (személyiségükkel) is lehetetlen, nem, hogy a felettes-énjükkel! Azért lehetetlen az emberek isteni tudatával való kommunikáció, mert azt majdnem minden esetben, eltakarja azoknak a felvállalatlan és ezért  oldatlan karmája. Vagyis az árnyék-énje.

                       


(Arról, hogy miért hazudik folyamatosan a legtöbb politikus még akkor is, amikor sem nekik, sem a pártjuknak, semmi érdeke nem fűződik ahhoz, hogy másokat megtévesszenek. De persze, a mások szükségtelen hazudozásának, csalásának és titkolózásának az igazi okairól is írok. Vagyis arról, hogy miért van-, és hova nyúlik a hajszálgyökere annak a jelenségnek, hogy nem a lelkiismeretünk és az annak megfelelő nappali éber tudatunk szerint cselekszünk, kommunikálunk és… képzelgünk? Illetve arról, hogy miért nyomjuk el a lelkiismeretünk és a felelősségünk hangját és hazudunk –első sorban! - magunknak és miért vezetjük félre önkéntelenül magunkat folytonosan, és miért döntünk az isteni öntudatunk ellenére, helytelenül majdnem folytonosan, a legfontosabb sorskérdéseinkben is?)

 

    Az időnkkel együtt, az egészségüket és a boldogságunkat is elrabló árnyék-én jelenségről, a pszichológia és a pszichiátria rég óta és igen sokat tud ugyan, de, egyeseknek (A többségnek) tudatának a működési mechanizmusában betöltött kiemelt szerepéhez képest, illetve, ettől fogva, a sorsunk alakításában és az egész emberiség sorsának az alakításában betöltött szerepéhez képeset, sem az elmekortan sem a lélektan messzemenően nem tud eleget. Illetve, pontosan csak annyit tudnak, amennyivel az árnyék-én szélsőségesen erős mivolta esetén keletkező betegségeket valamennyire kiismerni, majd címkézni és diagnosztizálni tudják. És, hogy a mentális, vagy pszichésnek is mondott betegségek formájában is jelentkező, jellegzetesen a dupla öntudathoz kapcsolódó betegségek esetén (Pl. Schizofrénia, borderline- kór, vagy bipoláris depresszió esetén), ezt, az általában rendkívülien intelligens (Tulajdonképpen zseniális!), de annál több sorsproblémát és betegséget okozó, háttér- és árnyék- tudatunkat, ha nem is megszüntetni - „kigyógyítani”, de időlegesen lebénítani, vagy lebutítani és így, időlegesen a személyiség-vezérlő központunkból félreállítani – semlegesíteni (ártalmatlanítani) tudják…

 

   De marad a kérdés, hogy milyen szerepet tölt be ez, a, majdnem mindenkinek (Az emberiség nagy többségének) a tudat-küszöbe alatt ármánykodó furmányos árnyék-énje a többségünkben? Vagyis azokban a nem szélsőséges esetekben, amikor nem okoz különösebb mentális (pszichológiai és pszichiátriai) problémákat? A tudomány ugyanis a mentális betegségeket nem okozó árnyék-én jelenségével egyáltalán nem foglalkozik. Ezért, amikor a hétköznapokban az árnyék én tevékenységét észleljük, azt egyszerű „hülyeségként” könyveljük el. És ezért, azzal, hogy az árnyék-énnek az általában „normálisnak” vett, átlagnál csak egy kicsit felüli szintű létezése, milyen méretű élet- és sorsrombolást képes kívül, a sorsunkban, és belül az egészségünkben is, egyaránt véghez vinni, azzal már senki, vagyis egyetlen un. humanista tudomány-ág sem foglalkozik…

 

A mások, vagy a saját „hülyeségünk” észlelésekor, nem is gondolunk arra, hogy hosszú távon, miféle más, diagnosztizálhatatlan betegségekhez (Pl. az orvostudomány által felfedezhetetlen okokból eredő bénulások, vagy éppen a „derült égből villámcsapásként” érkező guta-ütések tömkelege.), vagy pszichésnek is nevezett betegségekhez vezet az árnyék-énnek a tudatunkon belüli, lassú elhatalmasodása és erősödése, mielőtt szélsőséges „klinikai esetként”, vagyis mentális betegségként jelentkezhetne. Illetve azt, hogy micsoda, az egyéni, vagy családi tragédiákig is elmenő sorsrontásokat eredményez, az árnyék-én szerinti gondolkozás, kommunikáció és cselekvés általában. És hogy, az emberiség 55 – 70 százaléka az általa okozott, de a tudomány által diagnosztizálhatatlan, vagyis a „normális” határokon és körökön belülinek mondott ok - okozati összefüggés-rendszerek következményeként megjelenő, emberi és nemzeti drámák és tragédiák mind ennek az egyéni árnyék-ének szerinti, furmányos júdási gondolkozásnak, kommunikációnak és cselekvésnek köszönhetők! 

   A politikai ideológusok, illetve a szociológusok, meg a szociográfusok által felszínesen tanulmányozott, un. „velejáró” általános károkozó magatartást okozó, mentális – erkölcsi jelenségeknek, amelyekkel pl. a rendőrség, az ügyészség és a bíróság foglalkozik, illetve amivel az un. nép-egészségügy foglalkozik, vagyis, a fél-hivatalosan mégis csak számon tartott, de ugyanakkor nem különösebben veszélyesnek számító emberi „hülyeségnek”, valójában spirituális oka, ok – okozati összefüggésrendszere van! És végeredményben az egész emberiség az árnyék-ének összessége által okozott, és teljesen feleslegesen fenntartott Janus-arc jellegű, általánosan demoralizáló jellegű következményeitől, vagyis ennek az emberiség szintű morális nyomorúságnak a következményeitől szenved!

 

Nagy hiba viszont az árnyék-ént a természeti – gyermekkori önvédelmi, önérvényesülési nyers egoista reflexeink tömkelegével, az un. infantilis, nyers egoizmusunkkal összetéveszteni és emiatt azt azonnal kiirtandónak nyilvánítva, elnyomni és  eltüntetni való hibás természetnek tartani. De ugyanolyan nagy hiba az a misztikus irányzat is, amely az árnyék én-befolyást az un. emberi elmének egy objektív negatív tulajdonságaként állítja be, és azt tanulja, hogy meg kell szabadulni a racionális gondolkozás börtönéből. Egy naiv misztikus (Tarnoczy Vilomos) még egy science fiction féle regényszerűséget is írt erről a fantazmagórikus –és persze hibás spirituális képzeteken alapuló, tehát nonszensz alkímiai műveletről – „Szökés az elme börtönéből” címmel, miközben már csak az Ikrekben álló Sárkányfarka által jelzett dupla-tudatú meghatározódása, valamint az a tény is, hogy egyszerre két csepeli autószerviznek a jó-módú tulajdonosa volt, szembeszökő jele volt annak, hogy a Bak-Lilithje által jelzett mély-tudattalanjába rejtett kevélysége, teljesen alkalmatlanná teszik egyelőre arra, hogy akárcsak önmagát is megszöktesse a saját elméjének képzelt árnyék-énje fogságából.   

 

     Az egonk tehát, az az egészséges nyers, természetes - természeti önérvényesítési képességünk, ami nélkül fel sem tudnánk nőni. Tessék megfigyelni ez egy azon fészekben élő madárfiókák, hogy igyekeznek egymást túl licitálva olyan, minél hangosabb és minél érdekesebb - izgatóbb, figyelemfelhívóbb, hangokat kiadni a nekik táplálékot hordó szüleiknek, hogy neki, csakis neki, egyedül csak neki a szájába tegye be a most hozott finom gilisztát, férget, bogarat, vagy egyebet, mert ő a legcsodálatosabb fiókája, de egyben a legéhesebb is. (Miközben esetleg a másik szülő, aki épp most repült el, mert kiürítette a terhét a fiókái szájába, neki, a kiválasztottnak adta elsőkén és a legnagyobb, legtáplálóbb falatokat.) Van, hogy emiatt, amiért az egyik fióka ebből a szempontból hangosabb és "érdekesebb" mint a másik, a három, vagy négy közül az egyik nem kap elég táplálékot és megdöglik, de a többi, ennek köszönhetően esetleg még erősebb és életrevalóbb lesz. Ez a túlélési és jól-élési, és nyerési - versengési ösztön, közülünk sokakban, a legtöbbünkben, is ott van, de legalább is, ott volt gyermek és fiatal-korunkban. Ez az ego, amire nagy - nagy szükségünk van tehát a túléléshez és az egészséges felnövekedéshez, mind a gyermekkorunkban, mind a fiatalkorunkban. Ezzel nincs semmi baj, ha meg van, amíg idősebbek leszünk. Ennek, normális embereknél, főként a szülőknél, el kellene sorvadnia 30, de legkésőbb 35 éves korunkban, és átadnia a helyét a felettes-énünknek, a krisztusi felelősség-tudatunknak.

 

   Ez a természetes - egészséges túlélési és megélési ösztön, akkor válik egoizmussá, önzéssé, amikor még 35 éves korunk után is vezérel. Ez általában a tűzkarmásoknál szokott megtörténni. Főként, ha az asztrológus nem hívja fel erre a lehetőségre a figyelmüket. Persze, hogy egoizmussal nem lehet megváltódni, tehát ténylegesen boldoggá és egészséges lenni hossztávon! Hiszen ez a túltengő és már természet-ellenes egoizmusra sarkalló ikrek, vagy szűz jellegű karma, az emberek lelkében egyenesen az Úristen helyét foglalja el, és ezért az ilyen ember képtelen a minimális – őszinte hibabelátásra is, nem, hogy az oldódásra, az odaadásra, az áldozatra (Az egoista reflexeinek a feláldozására!) és így, a kiegyenlítődésre.

    Az árnyék én viszont teljesen más indíttatású és fogantatású ugyancsak ösztön, de karmikus, és semmit nem szolgál, hanem csak az igazi boldogságunk elérésében akadályoz. Ez a Merkúr által uralt Ikrek és Szűz - karmák esetében inkább túltengő spekulatív - júdási, és nem utolsó sorban intellektuális - tudományos gondolkozásunk, ami csakugyan képes tovább éltetni a természetes egonkat, azon életkoron, amikor arra még szükség volt, és ebbe is, de mellette még az egész karmarendszerünkbe bele bújik valósággal, és azt szolgálja. Jó mi? A csodálatos és ennyit csodált és mindenhatónak és szupernek kikiáltott racionális értelmünk, a karmának és az egonak a hizlalását és növekedését szolgálja a karma-oldás és a megváltás, tehát az igazi boldogulás helyett!

 

Az árnyék-én jelenségének a természetét és annak a sorsunk alakulásában –alakításában betöltött szerepéről és fontosságáról a tanítványaim egy része is, beható gyakorlati és metafizikai megfigyeléseket és leírásokat is végzett: 

 

Kozma Szilárd – Sike Sára – Nagy Annamária:

Többet a kegyetlenül veszélyes, élet- és sorsrontó árnyék-énről

 

Általában az Ikrek és a Szűz- karmával rendelkező személyeknek van egy ( a legtöbb esetben még maguk elől is) elrejtett, eltitkolt énjük (megváltásellenes gondolatokat gyártó és sugalló hamis öntudati központjuk), amelyik a tudattalan mélységeiből manipulálja, irányítja őket. Az árnyék-én, valósággal terelgeti és vezeti az orránál fogva a „gazdáját” úgy, hogy annak fogalma sincs arról, hogy „belülről”, vagyis a számára logikusnak és jogosnak tűnő irracionális félelmei, vagy nevetségesen infantilis ambíciói által irányítva van. Az általában az Ikrek, vagy Szűz jellegű karmával született személyek (És ide tartoznak azok is, akik a Kínai asztrológia alapján, a patkány, valamint  a nyúl évében születtek is!), a kívülálló személyek számára esetleg nevetséges ambíciói és félelmei (fóbiái), obstrukciós sugallatai által vannak irányítva. Vagyis, a „gazdának” az irracionális szorongásai, és homályos iszonyatai, amelyek gondolatok formában jelennek meg a fejében, és őt így, gondolat-sugallatok formájában, tehát az un. lelki-hátteréből (Tulajdonképpen tudattalanul és önkéntelenül) irányítják vezetik a gondolkozásában – ötleteiben és a misztikusok által sokat hangoztatott és fennen dicsért „intuíciójában”, és ez által a cselekvéseiben, a másokkal folytatott – beszéd – kommunikációjában is.

 

Ezek a rejtett gondolatok tehát, igazából nem is az övéi, nem a nappali éber tudata szerinti mentális késztetések, nem az ő éber, felelős és erkölcsi gondolkozása által létrehozott egyéni ráció szerinti gondolatok ezek, hanem az un. karmából erednek. Hogy. Vagyis ezek az árnyék-én által sugallt gondolatok, egy, a morális gondolkozásától idegen, az ő javát – A tényleges boldogulását, egészségét, és ezáltal a megváltását! - semmiképpen nem szolgáló, a személyi asztrológiai sorsképletében a Lilith és a Sárkányfarok nevű karma-pontok konstellációs és ház-házhelyzeti pozíciója által jelzett fő-karmájának az esszenciáját képezik. Ezen negatív szellemi sugallatok hatására fogadja be a „gazda” azokat a nem őszinte, egoista spekulációkat az éber, morális gondolatai közé úgy, mintha azok ténylegesen is, az ő öntudatához tartoznának!

 

Ezt a tudattalanunkból érkező és a felszíni tudatunkban is ott rejtőzködő szellemi ikertestvért leleplezni igen nehéz. Nagyon ébernek kell lenni, hiszen ez a második gondolati – mentális tudat- és öntudat- központunk, amely néha huzamosan is az elsőnek a helyére lép, és a karmikus, negatív meghatározódásokat éppen a tudattalanunkban levő sugallat szerű negatív karmikus késztetéseket ki- és felhasználva tudja irányítani a gazdát. Ezért a „gazdának” így, nagyon nehéz, sőt: sok esetben csaknem lehetetlen a józan eszére, a nappali tudatos énjére hallgatni (még akkor is, ha amúgy akarna, szeretne).

 

 A pozitív belső átalakulási munkának csak nagyon sokára látszik meg az eredménye, és az árnyék-én az azonnali eredmények elmaradásakor, azonnal “lobbizni” kezd a személyi tudaton belül, hogy jobb, ha a gazda nem is törekszik a változásra, mert úgy sem lehet azt elérni, vagy úgysincs annak semmi komoly értelme. Nagy éberségre van szükség ahhoz, hogy ezt a hangot felismerje, és tudatosítsa, hogy ez valójában nem ő, nem tartozik hozzá, bármennyire is ezt a látszatot próbálja kelteni a folyton duruzsoló árnyék-én.

 

Az árnyék-énje hatásra, mindenkinek elképesztő önbecsapásokra, ill. a tárgyi tények szerinti valóság önmaga elől való eltitkolására kell számítania, amelyeket az asztrológiai sors-képletében a bolygó-együttállások és a bolygóknak a karma-pontokkal való együttállása,m ritka (de annál veszélyesebb!) esetben a két karma-pontnak az együttállása, vagy az azonos jegyben, vagy horoszkópházban való jelentkezése jelez.

 

Mi is az árnyék-én? Természetes folyamatként, nagyon sok várandósság (terhesség) iker-foganással indul, de néhány hétre rá az egyik magzat elhal, amit a várandós kismamák (jövendő anyák) nagyon ritka esetben vesznek észre, hiszen ebben a fázisban a legtöbbje még azt sem észlelhette, hogy várandó lett („terhes maradt”).  Ezért tehát tudni kell, az embernek (Az emberiség 65 – 70 százalékának) a fogantatása utáni időszakban, az anyaméhben meghal az ikertestvére. Az édesanya várandóságának korai szakaszában észrevétlenül elhalt ikertestvérnek az aurája megmarad az élve maradt testvér aurájába fonódva, azzal eggyé válva, és aztán, a megszületett utódban olyan dupla, rejtetten kettős öntudati – valóságértelmezési , öntudati központot képez, mely a „gazda”egész életének és sorsának, sorshelyzetének az erkölcsi rombolásra rendezéséből nyeri az erejét úgy, hogy a halott testvér fizikai megvalósulási- inkarnálódási - kudarc-élménye „átöröklődik”, át származik, megmarad és rögzítődik  a megszületett testvérben.

És és az élő testvér az elhalt magzat kudarc-tudatával kénytelen élni, minthogyha az az ő kudarca és élet-sikertelenségi öntudata lenne!

 

 Azaz a megszületés sikertelensége miatt a megszületett egyént gyötri felnőtten is, folyton az irracionális és indokolatlan – tárgyi valóság alap nélküli! - szomorúság, a hiábavalósági érzés, a szintén irracionális kudarc-élmény, az általános bizonytalanság és alkalmatlanság érzése, ami a legtöbb esetben, manapság korai depresszióhoz is vezet… (Ez is az egyik oka a manapság oly divatossá vált szellemi betegségnek), Illetve az önbizalom, az öntudati, önértékelési-, tehát a a személyi bizonytalanság is folyamatosan jelen van.

    Mindez folyton kétségeket és félelmeket támaszt benne a saját megvalósításainak és az egész személyének az emberi – szellemi értékével szemben. Ezért, az élet- vállalás és a karma-oldás helyett, az ellenkező irányba, a „lebeszélés” és a lemondás és önfeladás irányába,illetve az életben elért sikereinek a valós értékével szembeni kételkedő gondolatok gyártásának az irányába. És így, mindig a pozitív megvalósításaival ellentétes célok és megvalósítások irányába tereli a „gazda” figyelmét és a képzeletét.

 

   Amíg a „gazda” nem ébred rá a valódi öntudatára, addig ezek a visszahúzó, romboló és hátráltató késztetések, a finoman zavart, vagy gátlásos, bizonytalan viselkedés, mindössze a környezetében élő emberekben tűnnek fel és lehet, hogy önmagában észre sem veszi. Az árnyék-énje önt a karmája fenntartására, negatív meghatározottságainak a megőrzésére – mint például erős indulatoskodás, haragvás, egoizmus, önérzeteskedés, téves morális elvárások támasztása és téves ítéletalkotások, mások lenézése vagy mások háta mögötti áskálódás és felettük való öncélú uralkodási törekvések (manipuláció) , az élettársi kapcsolatokban a közös karma-verklizés és káprázatvilág megőrzésére - és dagasztására, növesztésére veszi rá. Mindeközben lehazudja ennek a kettős – háttéri, negatívan manipuláló, második tudatnak a puszta létezését is (mármint az árnyék-énje). Sőt felhasználja a személynek az összes negatív meghatározottságát arra, hogy azokban elrejtőzve még nagyobbra duzzadjon.

 

Ezért a „gazda – személy” minden olyan, a horoszkópja szerinti pozitív megvalósítást letagad, és azokat értéktelennek beállító, a saját igazi értékeit elméletileg lekicsinylő és valósággal leromboló életképzeteknek a logikája szerint él, és a valós életfeladatoktól őt elterelő lehetőséget ragadott meg. Sőt, a legtöbb esetben téves módon és hibás célok mentén választott élettársat is, nem ismerve a tudattalan meghatározottságait és ezt az árnyék-énje által sugallt hibás, életnyerési gondolkozását, fonák, de a számára természetesnek tűnő logikáját. Ezáltal, a „gazda” önkéntelenül és öntudatlanul elkerüli a tényleges boldoguláshoz: a megváltódáshoz vezető életfeladatait és felületes problémamegoldással, miközben nagyon meg van elégedve magával és azt képzeli, hogy a világon a leghelyesebb módon járt el. Eközben saját magát vezette félre, miközben technikai tudományos trükkök alkalmazásával és babonás téveszmék kergetésével elkerülte azokat a szükséges, hosszú távú gyakorlati élet-feladatokat, melyek a valódi változást és boldogságot jelentették volna. Az árnyék-énje viszont,  ezeket a kudarcait is felhasználja, hogy még alattomosabban és még mélyebbre süllyessze az önsajnálatba, a lemondásba és a kétségbeesésbe.

 

 Ahhoz, hogy ezt a nihilista gondolati reflexekből létrejövő, másodlagos, de annál gonoszabb árnyék- lényt – Ezt a fonák, nihilista rációt! - kiűzze a tudatából, mindig le kell lepleznie annak a tévútra vezető sugallatait, azokat ki kell hoznia a napfényre és szó szerint is, le kell gyilkolnia. Le kell győznie a pesszimista, vagy a júdási (Önámító), spekulatív  gondolatvezetési ösztönét, a rossz, negatív, vagy rombolási késztetéseit és lemondó, önelveszejtő hangulatokat, a hangulatoskodást (Érzelgősséget), és a hiábavalósági érzéseket ébresztő kétségeket és fokozott esetben: az ezekkel járó kétségbeesést, a korábbi kudarcok ok – okozati összefüggéseinek a metafizikai szintű feldolgozásával, lelkiismeret-furdaláson keresztüli hibabelátás megélésével, a kudarcokból való kilábalással, az elmélet és a tapasztalat egybevetésével és a hosszú-távú következmények megfigyelésével. 

 

Meg kell tanítsa saját magát levonni a helyes következtetéseket és a megváltás logikája szerinti értékítéletet használni, tehát a spirituális életszemlélet, józan és igazságos egyéni hibabelátó filozófiát kialakítva. A legtöbb esetben igen fontos lehet és jó eredményekkel kecsegtet az, hogy vonuljon el és kreatív magányban – a sorsképlete ismeretében és az Egyetemes Törvények tükrében - elemezze a mind  a párkapcsolati, mind a munkatársi, valamint a barátkozási tapasztalatait, mert a boldogulás és a megváltás felé vezető utat mindenkinek magának kell végigjárnia, a gyakorlati tapasztalatait megfigyelnie és megjegyeznie, majd a belőlük levont következtetései által saját sorsát a megfelelő irányba terelnie.

 

Ezekre, a környezetük által „meg nem értett zseniálisnak” kinevezett az ikrek karmával és a szűz karmával született személyekre a leginkább jellemző árnyék-énes karma-program általában, ami úgy is kifejtheti a megvezető hatását, hogy a gazda – személy, a felszínen naiv, jóindulatú és erényes, miközben a lélek legtitkosabb belső rejtekében, akár öntudatlanul is, de kevély és beképzelt, gőgös és titokban sóvárogva szomjazza az elismerést. Ez a külső és belső valóság közötti eltérés frusztrációs érzéseket, nyugtalanságot, irigységet és féltékenységet okoz, aminek a hatására a beszélgetéseiben és gondolataiban egyaránt, igazságtalanul ítélkezik, kritizál, vádaskodik és neheztel alaptalanul. Ítéletalkotásaiban kettős mércét használ: akinek értékeit elismeri, azzal szemben a végsőkig elfogult, az ellenségei vétkeit azonban ördögivé nagyítja.

 

Ahhoz, hogy ne kelljen szembesülnie hiúságával, rossz lelkiismeretével és az árnyék-énje miatti, rejtett alattomosságával, még ha önkéntelenül is, de folyamatosan elferdíti, letagadja a spirituális lényét és az, az arra rakódott karmával működteti. Egészen pontosan: a nappali éber tudata, elveti a spiritualitást és ahelyett, hogy a felettes – képzeletileg is felelősségteljes – öntudatával működne együtt, inkább mindig a karmikus késztetéseit részesíti előnyben. A tárgyi valóságot szépíti, kiszínezi vagy ellenkezőleg, ködösíti, összekeveri a szezont a fazonnal, és a tárgyszerűséget, valamint az idősorrendiséget figyelmen kívül hagyva, vagy megfordítja, akárcsak az ok – okozati összefüggések sorrendjét, mindent össze–vissza beszél és gondol, vagyis bemocskolja a valóságot minden szinten, attól függően, hogy épp szimpatizáns vagy ellenséges személyekről van-e benne szó. Ennek megfelelően fizikai szinten is ínyencségekkel, édességekkel, alkohollal, kávéval, igyekszik elfogadhatóvá tenni azokat az élethazugságokat, melyek józanul elfogadhatatlanok.

Ennek a programnak a hatására esetleg igyekszik a környezetében élőknek letörni illetve semlegesíteni, vagy lehetetlenné tenni az akaratát, akarat és igazság-érvényesítési törekvéseit, vagy ami jellemzőbb lehet, képtelen érvényesíteni másokkal szemben az akaratát, de pontosan az előbbiek miatt, hiszen ön sem biztos a végén már saját magában, vagyis a saját igazi, őszinte szándékaiban sem. Ezért öntudatlanul és önkéntelenül is, de a sugallatok és sejtelmek szintjén irritálódik minden olyan személy jelenlététől, akiről úgy képzeli, hogy könnyebben érvényesül és személyi akaratát, személyi szabadságát az ön által jónak tartottnál erősebben és esetleg önnel szemben is érvényesíti.

    Így függőségi és alárendeltségi viszonyokba is keveredhet, mert elveszi mások önállóságát, vagy – és inkább ez érvényesül gyakrabban: - nagyobb valószínűséggel az akaratérvényesítés hiányából és alárendelődési vágyból fakadóan másokkal szemben kiszolgáltatottá válik.

 

Következésképpen, aki ténylegesen boldog akar lenni, annak, minden áron (A kauzális horoszkóp leleplezéseinek a segítségével…) meg kell az árnyék énjétől szabadulni, mert kizárólag csak azok érhetik el a tényleges megváltást, akik minden kettősségtől, a kettős gondolkozástó, a kettős vágyakozástól, de főként a kettős – tehát a két irányú képzelődéstől, a két fajta és rendszerint egymással szögesen ellentétes, jövőre vonatkozó képzetalkotástól. Láthatjuk ugyanis, hogy a manapság uralkodó materialista, kizárólag a felszíni anyagi világot egyedüli valóságnak és kizárólagosan létezőnek tekintő és abból minél nagyobb hasznot húzni akaró, élvező-fogyasztó mentalitás által sugallt célok és értékek éppen, hogy az árnyék-én erősödését szolgálják. Nem véletlenül indult ki ez a liberális-zsákmányolási élet-koncepció, az „amerikai álom” a spirituális hovatartozási besorolása szerint,  Ikrek színezetű Amerikából. Nem véletlenül kételkednek egyre többen abban, hogy a spirituális-erkölcsi lényegük és kauzális esszenciájuk alapján, ők is isteni származékok, vagyis istenfiúk és lányok lennének, nemcsak a Pál apostol által, majd a későbbi evangélisták, tehát a spirituális mesterek által több személyből összerakott és így ideálisan megalkotott „felsőbbrendű” személy, a Megváltónak kinevezett Jézus. Szélsőséges esetben az erős árnyék-énnel született személyek sátánista szektákat alapítanak vagy a legelképesztőbb bűncselekményeket követik el nemcsak az Egyetemes Törvények, de az általános szabályok és normák ellenében is. De ne menjünk ilyen messzire, hiszen az sem véletlen, hogy olyan sokan csak úgy falják a sztárokat felvonultató sikerfilmeket, ill. , azoknak a magánéletéről szóló híreket és képzelnek maguknál feljebbvalónak bizonyos tehetséggel és hatalommal megáldott embereket, a sikert és a meggazdagodást helyezve a létképzeletük középpontjába ahelyett, hogy Jézus tanítása szerint „felvennék a keresztjüket” és egyéni életfeladataik felvételével boldogulásukon fáradoznának

 

II.

 

Azóta tehát, hogy a kínai asztrológia alapján, a patkány évében született feleségem: Joó Viola segítségével, kb. nyolc évvel korábban az árnyék-énre vonatkozó korábbi felfedezéseimet és megfigyeléseimet megerősíthettem, az azt követő időszakban hozzám érkezett horoszkóp-rendelések honorálása közben, és persze, azoknak köszönhetően, számtalan alkalmam volt meglátni, és így a jelenség spirituális tanulmányozásának és ismertetésének a rendkívüli fontosságáról meggyőződni:   

 De a gyakorlati tények által eleve biztosított hitelesség kedvéért, ne szökjünk fejest a témába, hanem kezdjük egy illusztratív levélváltással: 

 

 "Kedves Szilárd!


    A feltárás után, a naplóírás abban segített, hogy összegezve a dolgokat, azt kell mondjam, döbbenetes, hogy CSÍRÁJÁBAN tudom életképtelenné tenni a pozitív változtatásra irányuló terveimet. Sikerült felmérnem, hogy miként bánok magammal, és azok fényében, már nem csoda a számomra, hogy a jóhiszeműen indított kísérleteim bámulatosan sikertelenek.

 Próbálom "leszoktatni" magam erről a folyamatos kételyeim által generált háttéri gondolkozásról és most már kezdem konkrétan is érteni, hogy mit értettél te, a

tökéletes metafizikátlan gondolkodás alatt. Sajnos nekem ez, a teremtési logika szerinti pozitív irányban nem igazán megy, mivel folyamatosan bele ütközöm a kételyek miatti hitetlenkedésbe, majd a megfelelő félelmekbe. Mire látszik valami pozitívum, már el is vetélt. Nem igazán értem még, hogy miért van ez velem én csak azt látom, hogy igazad van. És a legnehezebb, hogy magamra szeretettel gondoljak függetlenül attól, hogy közben tapasztalom az elvetélt "eredményeimet".
Üdvözlettel,

 Erzsike.


Kedves Erzsók!

A szellemi jelenség leírása szerint, és a képleted ismeretében, csakis az árnyék-én „munkálkodásáról” lehet szó. Egyszerűen az van tehát, hogy amennyiben már az anyaméhben - bizonyára nem ok nélkül! – úgymond „el kellett tenned láb alól” az ikertestvéredet (Édesanyád kettős arcának - szereplésének a spirituális és fizikai következményét), akkor már csak az maradt hátra, hogy az aurádból (mély-tudattalan érzés-és képzetvilágodból) is seperd ki a halott hasonmásod idea- maradványait, a kizárólag a kételkedés és a pesszimizmus programját, vagyis a kudarc-tudatot tartalmazó, mentális információt, misztikusan szólva, az aurád mentális részének az agysejtjeit.
Magyarán: küldd el a seholba magadban a kételkedő - kétségekben gondolkodó én-edet, valahányszor megszólal és mondd meg neki, hogy "Te lüke, tűnj el már belőlem a fenébe, mert nem is kellett megszülessél, hogyha meghaltál négy hetes korodban, és tehát valójában nem is létezel." Ha így sem megy, képzelj el egy szellemi légy-csapót, és azzal fenyegesd meg albániai légelhárítási stílusban (Ti. az albán légelhárító katonák különleges kiképzésben részesülnek arról, hogy miként kell az ökleiket rázniuk a légterüket sértegető ellenséges repülők és általában az ég felé: az anyátok...) valahányszor észre veszed, hogy megint a kétkedés és a hitetlenség áriáját közvetíti neked. :-D
Csatoltan küldöm a jelenségről a tavasszal írt tanulmányomat.
Barátsággal: Szilárd/


/> Kedves Szilárd!


 Tejóisten! Ez nagyon durva volt. Most újra elolvastam a cikket, amit

küldtél. Úr Isten! Nem értettem mi van, már hónapok óta ikrek szimbólumokat látok. És közben ez a tökéletes halálborzadály. Mintha én lennék az anti-isten vagy az ki és aki csak halált teremt.... jaj de borzasztó, már nem tudtam mi bajom van. Beugrottunk tesómmal az állatkertbe anyukámnak örökbefogadni egy elefántot, ami csak támogatói dolog nem igazából. Már minden állat elvonult vacsorázni, a tengerimalac falut akartam volna gyorsan megnézni zárás előtt, erre nem voltak már kinn, de mellette megnézhettem az élet-halál házát. Bementem, dögszag volt indításnak mert dögből keletkezik az élet és ez volt végigvezetve tematikailag. Én olyan rosszul lettem, hogy idejövök egy kicsit örülni a tengerimalacfalunak erre ott a dögszagban tántorogtam. És ezt még sorolhatnám mibe fordultak az élet apró örömeinek keresési törekvései, hát most nem kezdek bele, de ez mindenből ordított már.


 Nagyon köszönöm, már csak bőgni tudtam mindenen. Mintha leuralt volna

valami, mintha skizofrén lennék, hogy egyszercsak minden meghalt de már halott is volt, mire egyáltalán megjelent volna valami. De szó szerint visszaadja a szöveged -" Hiszen neki az egyetlen valóság-élménye a pusztulás-élmény, a

 halál élmény, az esélytelenség élménye! És ezért, kétségbeesésében, és
 azért, hogy a nihilista igazát bebizonyítsa saját maga előtt és előttünk,
 vagyis a "gazda" személy előtt a nihilista szemlélete jogosságát, és azt (A gazdát - minket) a boldogságról és ezzel az Egységbe- lépésről lebeszélje, illetve, hogy arról azt végképp eltérítse."

Tökéletes megfogalmazás! Ja és hogy a realitás talaját is megerősítsem, anyukám kb. négy hónapos terhesen a hirtelen fékező busz kapaszodójának esett, ami kellemetlen volt neki majd vérzése is volt, amivel a nőgyógyászhoz ment. Ennyi. Aztán én 5 hónap mulva megszülettem. DE addig gondolom volt egy kis létharc odabenn...

     Szeretném megköszönni a segítségedet és támogatom hogy ezt a

levelezést nyilvánossá tedd mások okulására. Mindenképpen jelentkezem, ha leküzdöttem ezt a dolgot és közöm lesz az élethez.


minden jót kívánva, Erzsók"


 

     Kozma Szilárd: Nem vagyok demagóg, tehát nem tagadom azt sem, hogy karate-edzéstől fáradtan haza érve, kikapcsolódásként néha - néha megnézek egy - egy bóvli filmet is a tévében. De tévét kimondottan azért szeretek nézni, mert az „Ami fent van, ugyanaz, mint ami lent van...” egyetemes analógiai lételv szellemében, az Animal Planet, a Nacional Geohraphic, meg a különböző Discoovery, valamint a Viasat csatornák által közvetített egyes műsorokban közölt tudomány-népszerűsítő műsorok témáit, de főként az azokban feltárt un.”valóság-tényeket”, tovább tudom metafizikailag gondolni, és tehát az ott látott tárgyi valóság szerinti, azokat rögzítő természeti élet-képek, a velük kapcsolatban a műsor-készítők által feltárt tudományos tényekkel együtt, mindig mélyebb metafizikai jellegű összefüggés-kereső töprengésekre késztetnek.

 

Sőt: ezen tények metafizikai értelmezése segítségével (is) választ kapok igen sok, egyébként homályban maradó metafizikai problémára.

    Legutóbb az a történet ragadta meg a figyelmemet és az gondolkoztatott, hogy egy Kazasztáni falucskában született és élő, amúgy egészséges hét éves fiúcskának a feltűnően nagy pocakját felnyitották az orvosok annak érdekében, hogy vegyék ki belőle a rákos tumornak gondolt "valamit", de tumor helyett, egy méhlepény féle tokban levő, agy nélküli, de csökevényes végtagokkal és rengeteg hajjal rendelkező, - és ami fontos! - a fiúcska hasában élő magzati "szörnyecskét" találtak. Ennek az élő, de agy és emberi forma nélküli „valaminek” (Még csak nem is elhalt testvér-maradványnak!) a csökevényes köldökzsinórja a megműtött „gazda”- gyermek vérereihez kötődtek. Így kapott ez a „valami” az életben maradáshoz szükséges vért és azon keresztül táplálékot, így „élt” tovább ez a furcsa emberi maradvány, ez a magzat-csomó, az amúgy egészséges fiúcska szervezete, szíve és vére által táplálva. A kazasztáni orvosok azt állapították meg, hogy ez az élősdi daganatszerű magzat-maradék, a gyermeknek az édesanya méhében a fejlődésben valamiért megállt Iker-testvér maradványa, amelyet a ma is élő gyermek növekvő szervezete kénytelen volt a helyszűke, illetve más okok miatt, bekebelezni és azzal együtt tovább élni.

A tudományos kommentár szerint, bár nagyon ritka, a jelenséget mégis ismeri mind a biológia, mind az orvostudomány, sőt: neve is van neki: "Fetus in fetu", vagy "fitus in fitu", és, ha a soha sehol – Tehát a műszaki szakközép-iskolában. - nem szerzett latin-ismeretem nem csal, azt jelenti, hogy magzat a magzatban. A műsorban mutattak is egy hasonló angliai esetet is, ahol a szülés előtt álló kismamának a méhében levő egyik, különálló iker-magzat szervezete, amelyből szintén hiányzott a szív és az agy, hasonló módon rákapcsolódott a köldökzsinóron keresztül a normálisan fejlett magzat érrendszerére és az orvosok attól tartván, hogy a normálisan fejlődő magzat szíve nem fogja bírni a két szervezet ellátását, annak érdekében, hogy az épen maradt magzatnak az életét megmentsék, ultramodern sebészi eszközökkel, lézeres beavatkozással, le metszették az egyéni életről lemondani kényszerült, élősködő magzatnak a köldökzsinór-csökevényét a fejlődő testvére érrendszeréről.

Aztán a riport egy Amerikában élő, család nélküli, híres patológus orvosnő bemutatásával folytatódott, akit tudós-diplomáciai úton, meghívtak Kazasztánba, hogy vizsgálná meg a fent említett, hét éves fiúcska hasából kioperált „valamit” annak érdekében, hogy állapítsa meg, csakugyan csökevényes magzatról van-e szó, vagy egy ahhoz hasonlatos gangrénás daganatról? Ezt azért, mert az utóbbi esetben az a veszély állna fenn, hogy a rákos sejtek a kisfiú szervezetébe is bejutottak, és ott tovább szaporodván, valamikor újabb rákos daganatokat alakíthatnak ki. Az Ikrek - jelenségre rég rá harapott metafizikus asztrológusként megjegyezném, hogy az amerikai patológus-nőnek a "családja", saját bevallása szerint is, két egyszínű, és egymáshoz tojásszerűen hasonlító, vizslaszerű kutyából állt... Nos, a patológus-nő elutazott Kazasztánba és mielőtt, de miután is, megvizsgálta a gyanús-csomót, beszélt a műtét utáni állapotában is lefilmezett, és láthatóan jó egészségnek örvendő fiúcskának az édesanyjával, valamint a muzulmán vallás eszkatológiai dogmái és misztikus elképzelései szerint élő, fiatalasszonynak a családjával. Az ő tudósi tekintélyének a latba vetésére, vagyis a semleges tudósi tekintélyére azért volt szükség, hogy a gyermeke hasában létező csomóért magát vádoló vallásos anyát, de főként az ügyet vallásos gyanakvással „figyelő” férjet és annak a vallásos családját meggyőzze arról, hogy a jelenség "mindössze a vak természetnek egy véletlen szerű tévedése volt". Tehát, hogy az asszonyka egy és egyáltalán nem hibás a dologért, és ezért és emiatt a filmen mindvégig méltóságteljes iszlám-tartózkodással viselkedő férjnek nem kell elválnia tőle.

    A jelenséget, ami szerint a vizsgálatot végző biológus-nőnek a kulcsfontosságú,   objektív tudományos- méltósága arra is szolgát ebben az esetben, hogy a metafizikailag, ha csökevényesen és ferdén is, de az igazságot még valamennyire sejtő tradicionális gondolkozású közösségeknek a tudományos felvilágosodás által nyújtott teljes elbutulási (elsötétedési) és lebutulási lehetőséget megadja, most nem akarok részletesen kitérni, mert nem ez a témája a jelen írásomnak, de a doktornő „családi helyzetének” a szimbolikáját, feltétlenül meg kell említenem. Mert a tudományosan tisztának (sterilnek) és világosnak nevezett körülmények között fogant, magzati fejlődésében un. monitorizált és ugyanilyen biztonságos, de természetellenes körülmények között felnőtt, abszolút jóindulattal és humánusan viselkedő tudós-asszony, nyilván steril volt, ha két annyira egyforma (talán klónozott...?) kutya képezte a „családját”. Az analogikus és a kauzális gondolkozáshoz hozza szokott asztrológusként ugyanis, nem tartom azt véletlennek, hogy nyilvánvalóan két darab iker-testvér kutyából állt a tudós-nő családja és … belőle. Mert szakmai tapasztalatból is tudom, hogy nem véletlenül történnek meg és nem véletlenül vannak a dolgok elrendezve az életben (A fizikai dimenzióban és a biológiai - pszichológiai életben.). Nekem tehát, azonnal feltűnik az is, hogy egy, az aurájában az Ikrek motívumát, ha esetleg csak nagyon csökevényes módon is, de hordó, meddő (A sterilitás az Ikrek és a Szűz negatív megjelenési formainak ez egyik velejárója!) amerikai tudós-nőt hívnak meg patológiai vizsgálódás céljából Kazasztánba. Egy, a semlegességében és pártatlanságában megbízható tudóst, aki majd meg vigasztalhatja, sőt: meggyőzheti az egyetlen gyermekes fiatal mohamedán anyát arról, hogy mindent ami az életünkben és a sorsunkban fontos és lényeges a vak biológiai természetünk végez… J  És, hogy ebben a tisztán biológiai élet-folyamban, a mi lelkünk és szellemünk, mindössze semleges és magatehetetlen megfigyelőként vesz részt.
 

 


     A Kazasztáni Ikrek-története, illetve az, amit ugyancsak a tudós asszony mondott el, ti., hogy emberiség-szintű átlagban mérten, minden nyolcadik magzatfoganás Ikrek-foganás - Ami óriási nagy arány! - , de ennek csak egy alacsony hányada marad meg, illetve fejlődik ki rendesen és születik meg egészséges Iker-párként, metafizikailag jóval túl mutat önmagán. El egészen addig, ahol a személyi horoszkópokban nyilvánvaló és egyértelmű, vagy rejtett Ikrek-motívumok (Minimum három együttállás) jelennek meg, mint a feleségem és azon barátaim esetében is, akik a Patkány évében születtek (A kínai - ázsiai asztrológia Patkány éve analogikusan megfelel az európai Ikrek havának, mint a Kígyó éve a Skorpiónak, a Ló éve a Nyilasnak, a Kecske éve a baknak, a Majom éve a Vízöntőnek, a Kutya éve a Kosnak, és a Nyúl éves a Szűznek, és ez a magyarázat arra, hogy a Patkány évében, valamint a Nyúl évében született személyek sorsképletében mind megtalálható az Ikrek motívum is.). vagy mint nálam és a volt feleségemnél, akik nem a Patkány, vagy a Nyúl évében születtünk ugyan, de nálam pl. a 3 házban álló Lilith, Emőnél viszont a sok együttállás, egyértelműen jelzik a rejtett Ikrek-karma motívumot, illetve az árnyék-én jelenlétét.

Azért hatottak tehát revelációként számomra az amerikai patológus orvos-asszonynak az Ikrek jelenség gyakoriságára vonatkozó közlései, vagyis az, hogy jóval több fogamzás indul Ikreknek, mind ahány Iker pár megszületik valójában, mert az "ami lent van, ugyanaz, mint ami fent van" egyetemes létjelenség szellemében, materiális választ és magyarázatot adott arra a régi feltevésemre, hogy miért kell, sőt szükséges a kauzális asztrológusnak minden egyes sorsképletet külön felülvizsgálni az Ikrek motívumok szempontjából és, ha talál ilyet, akkor az egész horoszkópot az árnyék-én romboló és Anti-krisztusi (Vagyis, Karma-oldás ellenes!) „tevékenysége” szempontjából is értelmezze, tehát az olyan horoszkópok esetében is, ahol az Ikrek motívum mások számára nem nyilvánvaló.

 


     Amikor a 4 gyermekes családunkat felrobbantotta az első feleségem, a www.astrologos.ro nevű portálomnak az egyik rovatában, úgymond élő adásban fedeztem fel és fejtettem ki, a volt-feleségemnek az irracionális, mert fikción alapuló, szerelmes-misztikus kizökkenése alkalmával hirtelen lelepleződött kettős személyiségének, az ő asztrológiai sorsképletéből is kiolvasható spirituális jeleit és kauzális okait. (Az Ikrekben álló Sárkányfarokkal rendelkező értelmiségi édesanyja is jellegzetesen dupla személyiségű. Velem szemben is, sokáig a jó barát szerepét játszotta, miközben a hátam mögött rágalmazott a lánya előtt és titokban uszította azt ellenem.) Ekkortól kezdtem ugyanis asztrológusként határozottan komolyan venni ennek, a személyi horoszkópokból is kimutatható árnyék-én nevű jelenségnek a, nem csak a tragikus következményei miatt, hanem a rendkívülien fontos, metafizikai és asztrológiai jelentése miatt is, nagyon - nagyon fontos értelmezését. Addig ugyanis, mindössze a humoros – vicces oldalát láttam a kettőződés jelenségének, akárcsak Hamvas Béla, aki azt írja a Karneválban, hogy amikor az Ikrek átverik a naiv embereket, "az öreg mester" (Úristen) jókedvében hahotázik. Mai tapasztalataimból nézve, Hamvas is a saját árnyék-énje lett és annak az áldozataként is halt meg, jellegzetes Ikrek-betegségben: tüdőgyulladásban. És csakugyan: a sorsképletében halomban állnak az együttállások és mindennek a tetejében a Bika – Vénusza együtt áll a Lilithjével! Az isteni hahotának tehát keserves visszhangja lett az életében és főként az élete végén, amikor kocsmába kellett mennie, ahhoz, hogy ne az otthoni fűtetlen szobájában kelljen írnia. Későn  vette csak észre, és a Drabos Pál által írt monográfia szerint, a tanítványainak mondta is, hogy hiányzik az életéből (vagy belőle?) a realizáció. Ebből kiindulva figyeltem meg én is, hogy a negatív (karmikus) az Ikrek motívum jelenléte a horoszkópban, vagyis az árnyék-én jelensége, tulajdonképpen erős és csaknem leküzdhetetlen realizáció-ellenességet, tehát realizáció ellenes mentalitást eredményező karmát takar és következésképpen önkéntelen és öntudatlan anti-krisztusi, tehát megváltás-ellenes belső irritációt, de még inkább a megváltás ellenes mentalitást spirituális elméletgyártással is elleplezni képes, zseniális misztikus képességeket is jelez. Ezért nevezhető Anti-krisztusinak.

    Az említett tudománynépszerűsítő tévé-adásban, azt mondta az Ikrek-kutyáival együtt élő patológus asszony, hogy nagyon sok olyan magzati szinten folyó és az egyik Iker-magzatnak az elhalásával és az elhalt magzatnak a felszívódásával, vagy kipucolódásával végződő testvéri dráma folyik az egyes anyaméhekben, amiről soha senki nem szerezhet tudomást, és "Sokan közülünk egy - egy ilyen, nem nyilvános testvéri harcnak a nyerteseiként élünk", anélkül, hogy erről bárki is tudhatna. Mindazon túl tehát, hogy ez az ex-katedra jellegű tudósi kijelentés igazolja a személyi horoszkópokban észlelhető Iker motívumok gyakoriságát, materiális magyarázatot ad az árnyék én jelenségére is. A tanítványaimmal és feleségemmel együtt, Kauzális asztrológiával foglalkozó asztrológusokként és lelkes olvasókként (vagy éppenséggel jövendő asztrológusokként...) jól tudjuk ugyanis azt, amit a riportban szereplő Kazasztáni anyuka és főként annak az anyósa(!), még sejtett a tudós-asszony humánus "helyzettisztázása" előtt. Ti, hogy az Ikrek jelenség, akár konkrétan fogant magzat és megszült gyermek formájában, akár "csak" mint sorsképletben észlelhető mentális (mentalitásbeli) motívum (Azon túl is tehát, hogy valakinek Ikrek a napjegye), annak köszönhető, hogy a fogantatás előtti két három hónapban és persze a foganás ideje alatt is, az anya lelki és szellemi világa kettős állapotban volt, "két helyen volt", két irányba figyelt.

    Tehát, ha nagyon titokban is, és esetleg még önmaga előtt is letagadva, de erősen két irányban érzett és gondolkozott, képzelgett, vagy vágyódott, hogy tehát, amint a magyar népdal is regél a helyzetről: „fáj a szívem, de nem érted, titkon más is van melletted, aj-aj-jaj, de ajaj jaj!”. Vagyis: egy irányban gondolkozott pragmatikus racionalitásával, és azzal ellentétesen, de legalább is nagyon "másan", "másképpen": más - képekkel, képzetekkel képzelgett és érzett valami másról (helyzetről, vagy éppen valaki másról… Persze, nem, nem mindíg kell két különböző személy iránti szerelmi - szeretői érzelmi irányultságra, titkos szerelmi és szexuális vágyakra gondolni. Noha lássuk be, hogy ez is nagyon gyakori eset (Asztrológusként számtalan bizalmas "levél-gyónási" bizonyítékom van erre...). Hanem például az is elég a duplázódó lelki jelenségből spirituálissá és kauzálissá váló Ikrek - jelenség létrejöttéhez és annak a felkeltéséhez és konkrét anyagi - biológiai létrehozásához, hogy egy nem teljesen elkötelezett élettárs, tehát egy magzat foganási helyzetbe került, jövendő kismama erősen visszavágyódik a szüleihez, illetve az ő régi otthonába és a kedves és meghitt kamasz éveit őrző gyermekszobájába, sőt a gyermekkori „ártatlanságba” miközben ugyanakkora intenzitással ott is akar maradni a férje mellett, az új családban. Vagy, ha csak elvágyódik egy másik helyiségbe, faluba, vagy városba, sőt: még az is elég, ha intenzíven egy másik munkahelyre vágyik, amikor a magzat megfogan. A volt feleségem nagymamáját például az édesanyja gyermektelen, de gazdag húgának a családjába adták örökre, de nem csecsemő-korában, hanem miután eszmélni kezdett és megszokta már a több gyermekes családi fészek melegét és még most is azt meséli, hogy mennyire vigasztalhatatlanul és kiengesztelhetetlenül visszavágyott a jövendő családjába. Persze, hogy ettől a lányának, vagyis az én volt-anyósomnak az Ikrekbe került a Sárkányfarka, és aztán arra, hogy az felnőve, milyen duplázódásokat művelt a lánya, vagyis a volt-feleségem foganása és születése körül is, nem is akarok itt most kitérni, mert rengeteg helyen leírtam.  

 

 Hogy arról a kétségről ne is beszélyek, amikor egy nő, úgymond váratlanul és nem kívántan, „terhes” marad egy olyan férfitől, akivel semmiképpen nem akarja az életét össze kötni, de ez későn derül ki és a gyermeket meg kell szülnie, amitől az anyának erős kétségei támadnak afelől, hogy meg kell-e szülnie a gyermeket vagy sem. Jobban mondva: kétségbe esik attól, hogy "teherként" hordania kell és meg kell szülnie, "egy ilyen magzatot". Nos, az ilyen gyermekeknek még nem biztos, hogy határozottan bekerül az Ikrek motívum a sorsképletébe. De amennyiben lány-magzatról van szó, és az anyuka életében a kettősségek időközben nem szűnnek meg és így, a gyermekének az auráját önkéntelenül és öntudatlanul feltölti un., szerzett ikrek-karmával, egészen biztos, hogy az Ikrek-motívum határozottan bekerül az unokák és a dédunokák spirituális struktúrájába, aurájába – és emiatt az asztrológiai sorsképletébe is.

    És, ha e jelenséget megértettük, akkor ezzel együtt, tetten érhetjük, azt az antropológiai állapotot is, amelyben az Ikrek motívum határozott biológiai formában is megjelent az emberség körében. Az emberszabású majmok ugyanis, akik közül kifejlődtünk - "kiugrottunk", nem szülnek iker-kölyköket! Az „emberi” nők tehát, a pragmatikus intelligencia és az ahhoz fűződő mentális ambíció, tehát az „öntudati” - személyi akarat egy bizonyos fejlettségi szintjétől erre felé kezdtek csak Ikreket szülni! Tehát, csak attól kezdve jelentek meg az emberi Ikrek, amikortól az ember női megtestesülései számára, megszűnt közömbös lenni nem csak az, hogy melyik férfitől szülnek vagy nem szülnek gyermeket, hanem el kezdtek "pragmatikusan”  előnyösebb helyzetbe kerülési lehetőségi logika szerint gondolkozni" is. Pl. azon is el kezdtek intenzívebben spekulálni, hogy milyen következményekkel számolhatnak akkor, ha ettől, vagy attól a férfitől szülnek gyereket, illetve azon, hogy milyen lehetőségeik vannak arra, hogy ne szüljék meg, illetve, hogy ne tartsák meg a magzataikat (tudatosan vetéljék el azt, vagy azokat). Jól ismertek a népi kuruzslásnak (gyógyászatnak) mind a gyakorlati, mind a mágikus - babonás, un. angyalcsinálási módszerei, amelyeket bizonyára, hogy nem a középkorban eszeltek ki, hanem jóval korábban.

    Ezért már rég nem is csodálkozom azon, hogy az Ikrek-karmás sors-képletek többségében, megjelenik a Skorpió motívum is, illetve fordítva: majdnem lehetetlen, hogy a jellegzetesen Skorpió-karmás (boszorkányos) sorsképletekben, ne jelenjen meg, ha csak áttételesen is az Ikrek-motívum! Sőt, jól ismertek az úgymond politikai célzatú magzatfoganási és gyermekszülési törekvések és szülések is, amelyek közül a leghíresebb talán az utolsó egyiptomi fáraó-nőnek a Cézártól született fia, Cezarion, aki egészen biztos, hogy nem a "szerelem az első látásra" nevű romantikus jelenség eredményeként fogant. Egészen biztos, hogy ő egy un. mentális foganásnak a megtestesülése és amennyiben szabadon élhetett volna felnőttként, nagyon valószínű, hogy a vonzás és a hangoltság (Rezgési szint) törvénye alapján Ikrek-karmás feleséget választott volna magának. De a történelemben már jóval a Cezárion megszületése előtt, talán az egész földkerekség szintjén elterjedtek a az un. politikai (Hatalmi pozícióba kerülési, hatalom megtartási), meg a gazdasági célzatú gyermek-utáni vágy, sőt, az ilyen jellegű, ilyen célú mágikus elképzelések szerinti praktikák, tehát volt bőven, amiért az ikrek- és a szűz karmán is jóval túl tevő árnyék-én jelenség a többi konstelláció szerinti karmák súlyosságán messze felül emelkedjen. Hiszen, ha bele gondolunk, abból ered minden konspirációs elmélet, illetve reálisan is létező konspiratív szövetség is, mint pl. a világ leggazdagabb embereinek a bűnszövetsége. 

    Amúgy, még számtalan gyakorlati, szellemi és lelki okát lehetne felsorolni az Ikrek motívum megjelenésére való szellemi magyarázataképpen, de az értelmezési lehetőségek padóra-szelencéje ezzel ki van nyitva, ettől kezdve ez már könnyű, mindenki tovább gondolhatja. Most máshova akarok elérkezni.

   Éspedig a pszichológia által is elismert, sőt: jól ismert, "árnyék-én" létezésének és természetének a kegyetlenül valós és vaskos, és immáron ezekkel a materiális példákkal is részben – de csak részben! - kimutatott természetének a leírásához. Mert az, hogy foganási szinten a kettősség megjelenik, az azt jelenti a hermészi axióma szerint, és az Ikrek-szellemiség keletkezésére vonatkozó példák szerint is, hogy egy adott személy esetében (Vagyis az emberiség 60 – 70 százalékának) eredetileg is két személyre való spirituális struktúra jelent meg és fejlődött ki a jövendő anya tudattalan szellemvilágában, az un. spirituális méhében. Vagyis, két jövendő emberi személyiség-tudatra való spirituális magzat-csira. De az egyik valamiért időközben el gyengült, elhalványult az édesanya tudattalan lelki és szellemi világában, vagyis, annak a spirituális struktúrájában (Pl. szerelmes lett a férjébe és elfelejtette azt „a rongyos régit”…), és ez a spirituális magyarázat arra, hogy miért marad meg egyetlen biológiai magzat, illetve miért fejlődik csak az egyik magzat, miközben a másik meghal, illetve nem fejlődik tovább...

Szóval, hiába, hogy az egyik magzat meghal, vagy csökevény marad, mert ez még egyáltalán nem annak a jele, hogy "az eredeti második" személyiség-csira spirituális struktúrája is teljesen kimúlt volna. Sőt, az éppen, hogy megmarad a megszületendő (Esetleg "győztes") egyetlen gyermeknek a kettős tudatú, spirituális struktúrájában, egészen pontosan: annak a személyi tudata csirájában, vagyis, a jövendő felnőtt öntudat-magjában!

    Hát ez, a mindörökre a mélytudattalan világunknak a sötétjében maradó második énünknek a metafizikai magyarázata, és ezért kell azt roppantul komolyan venni, mert ez sok esetben, valóban a biológiailag ugyan elhalt, de az aura finomabb szintjein tovább élő testvérnek az élő testvér testéhez ragadó spirituális öntudata. Vagyis, egy másik személynek a mi agyunkhoz kapcsolt mentális-teste! Például, én is egészen biztos vagyok abban, hogy egy egészen más tudat által "működtetett" személlyel beszélgettem a volt feleségemnek a misztikus - szerelmi kiakadásainak az idején, mint akit egyébként korábbról ismertem. És nem a valódi Emőke, hanem egy egészen más (módosult...) tudatú személyiség látott engem patás és szarvas és nagy fülű ördögnek és akart engem hátulról leszúrni késsel, aki ott lakozott (És az is lehetséges, hogy még mindig ott lakozik) az akkori - egykori feleségem aurájában.

    Az árnyék én tehát a karmikus-tudatunknak az - az anyánknak a foganásunk előtti kettős spirituális vágy-élményeiből származó, ránk örökített és mélyen belénk vésődött (de többnyire rejtett!) - öntudati része, "aki" biológiailag már meg sem fogant, vagy el halt biológiailag még magzat korunkban, amikor az auráink még nem váltak el egymástól, és „aki” ezzel nem kapott esélyt a megváltódásra - a kiegyenlítődésre. És mivel ennek a plusz-tudatnak, amely testileg nem létezik ugyan, de spirituális tudat-csökevényként ott van még az auránkban - Amíg ezt határozottan nem tudatosítjuk és tudatos, karma-oldó törekvések útján fel nem számoljuk, valósággal is, „ki nem űzzük” magunkból - és így, külön-test nélkül, gyakorlatilag már nincs esélye a megváltásra, hanem csak a puszta és steril mentális megnyilvánulásra, hát automatikusan nihilista képzeteket sugall a számunkra is. Bajból és rosszkedvből, az is elég, hogyha az árnyék énünk, a fent leírt helyzetéből kifolyólag, pesszimista, kételkedő gondolatokat serkentve, azt sugallja a lelkünknek (Nappali éber értelmünknek), hogy nem is létezik számunkra igazi boldogság, nem, hogy a lelkünk számára üdvösség és megváltás, vagy, hogy nem is igaz az, hogy mások (Főként a szerelmünk, élet- vagy házastársunk!) szerethetnek „valamiért” is bennünket és ezért nem is érdemes nekünk sem azt szeretni, annak érdekében, hogy ne csalódjunk. És persze, azt sem érdemes, hogy valamit elkezdjünk komolyan, mert úgy sem sikerül, vagy, ha sikerül is, úgy sem éri meg..., és azt, hogy nem is létezik jóság, emberség, Isten., megváltás, szerelem, boldogság, ki-és beteljesülés. Sőt, ha ezek ellenére is, képesek vagyunk még jóságosak és tehát szeretetteljesek lenni (Pl. a földjegyű és vízjegyű konstellációban született személyek) és a barátaink és a szeretteink kimondottan ragaszkodnak hozzánk és nyíltan is kifejezik irántunk a szeretettüket, az ÁÉ, képes még ezzel a „ténnyel” szemben is képes kételyt és hitetlenséget ébreszteni és fenntartani! És perrsze, képes letagadtatni velünk a pozitív élményeinknek az értékét és értelmét is, tehát annak a konkrét realizációnak az értékét is, amit a múltban, vagy a jelenben elértünk.

*_ - Hiszen neki az egyetlen valóság-élménye a pusztulás- illetve a hiábavalóság és a sikertelenség élménye, a halál élmény, az esélytelenség élménye! És  kétségbe - esésében, tehát azért, hogy a nihilista igazát bebizonyítsa saját maga előtt és előttünk, vagyis a "gazda" személy előtt, és azt (A gazdát - minket) a bolddogulási lehetősége felé vezető útjáról valamiképpen letérítse, és végső soron, az Egységbe – lépését lehetetlenné tegye, még akár bűntények elkövetésének a sugalmazására is képes! - Mint ahogy a volt feleségemnek, az utóbbi időkben szabályos bipoláris depressziós jellegű viselkedést tanúsító, tehát időnként erkölcsileg teljesen gátlástalanná váló Emőkének, a nyilvánvalóan család-ellenes és megváltás-ellenes, rejtett tudata is, képes volt őt rávenni arra, hogy nem csak velem szemben, de a gyermekeivel szemben is, vérlázító vétkeket kövessen el. -

    A jelenség tehát, nem is olyan vicces, mint ahogyan azt Hamvas Karneválbeli "Hangjának" a szájába adja. Mert mi történik akkor, ha az árnyék énünk hozza  megszokja a nappali éber tudatunkat a sorozatosan elkövethető, de e törvény szigorával nem sújtott „bocsánatos vétkek” elkövetési lehetőségének az élvezetéhez? Majd, egy idő után, ezzel nem elégedve meg, ügyesen álcázva, látszat-őrizve, a súlyosabb vétkek elkövetési lehetőségére is rá vezet? Hogyha például, ahogy mondani szokták, élvezni kezdi a vér szagát - vagyis a nyílt gonoszkodás és a kétszínűsködés lelki állapotát – és ettől lassan - lassan, tényleges (megváltás-akadályozó) bűnözővé válik és azzá változtatja a gazdát? Mind például az a Magyarországi hajdani teológiai egyetemi hallgató, majd jog- és pszichológia - tan hallgató, aki a gyilkossággal végződő Móri bankrablást megszervezte? Mi lett volna pl., ha Emőkének az amerikai hippy, Joe Ledzion iránt érzett „angyali” szerelme által (vagy az anyja által?) felébresztett második énje rejtett tudatának a sugallatára, csakugyan belém vágja a hátulról a kést? Ha nem a tavalyelőtt télen, akkor a tavaly ősszel, amikor az újabb szerelmei hatására (Vagy az Ikrek-karmás anyja újabb felvilágosító munkája hatására? - Nem tudom, mikor lesz hajlandó velem tisztázni ezt?) megbánta azt, hogy a családhoz vissza jöhetett? Utánam megölte volna a gyermekeket is, mint az a képzelt-beteg Magyarországi mérnők, aki a felesége után a két kislányát is megölte, majd láncfűrésszel elvágta a saját torkát is? És vajon életveszélyben vannak-e most mellette, a hozza ítélt gyermekeink is? Vagy mind az egészen fenyegetve vagyunk még mindig tőle? Hiszen, sokáig barátságban volt, sőt: szoros lelki közösségben élt Emőke azzal, a csíki újfasisztáktól már az én fejem (Tehát az Emőke gyermekei apjának a fejének!) a levágását is megrendelni kész (legalább is, imélben ezzel többször is fenyegetőző…), Rák- és Nyilas karmás, az idegenlégiós szolgálatát becsületesen befejező, újfasiszta férfivel, akinek a hatására, de legalább is annak a bátorításával, bele kezdett azokba az "önmegvalósító" joga-gyakorlatokba, amelyek a nyár-végén bekapcsolták az árnyék-énjét másodszorra is!

A pszichiátria jól ismeri az ÁÉ - jelenséget, de annak az igazi (karmikus) gyök-eredetéről és okáról, vagyis arról, hogy a jelenség miképpen jön létre és duzzad nagyra az anyai ági női felmenőknél (valamelyik anyai ági női ősünk tudatában), és hogy ez a karmikus spirituális program a spirituális memória és az örökletes programok révén miként adódik át az utódoknak, arról semmit nem tud. De hogyani is tudhatna, hogyha mindössze a biológiai öröklődést - és abban is, csak az un. 50 százalékos genetikai öröklődési logikát ismeri?  Ezért feloldani sem tudja, hanem csak elfojtani, maximum az agyi (materiális) szinten a "veszélyes" mentális gócot blokkolni, vagy kiirtani (Elektrosokkal, erős gyógyszerekkel) azokat az agysejteket, amelyek az aurának az öntudati információkat tartalmazó részéhez kötődnek.

Amerikai pszicho-krimikben elég gyakran találkozunk a bűnöző árnyék-én jelensége "művészi" ábrázolásával. És ne legyünk igazságtalanok Hamvas Bélával szemben, még akkor sem, ha végül ő is az áldozata lett a saját árnyék-énjének, hiszen a kettős tudatú személyiség jelenségét nagyon is plasztikusan ábrázolja a Karneválban. És persze, nem csak mint spirituális szintről induló, "vicces" jelenségként írja le, és nem csak a Bajnád Edelénynek a napra pontos, dátum szerinti Turcsika Szelenárrá való átalakulásában  ábrázolja, hanem odáig is elmegy a jelenség regényes ábrázolásában, hogy magát a főhőst is, ketté választja egy bizonyos, fejlődésinek mondott, időszakra. A beavatási regény 5 fejezetének mindjárt az elején a főhős ketté válik, és Bormester Mihálynak az úgymond komolyabb és nehezebb- tehát a földesebb része, keleten találja magát az első világháború után egy szibériai fogolytáborában és onnan Ázsiába jutva, gyötri magát a magas spiritualitás megszerzése érdekében, a másik, légiesen és harciasan könnyű és kalandor rész-személye meg délnyugatra – Olaszországba szökik és a világ-kalandor Máliuszal találkozva, Afrikába hajózik, majd Dél-amerikába és onnan, az óceánon keresztül Ázsiába - Indiába – halad kalandról kalandra, un. sors-irányítottan találkozni és egyesülni a másik részével (Vagyis, a személyiségének az úgymond, nőiesen vallásos és ezért keleti misztikumra is vágyó, felével.).


    A Hamvas Béla által is regényesen ábrázolt szellemi jelenség minket viszont, nem regényes oldala miatt érdekel. De nem is csak az árnyék énnek, mint karmikus problémának a (Csakis!) a horoszkóp értelmezés lehetőségével, vagyis a matematikai pontosságú leleplezése és körülírása (Megnevezés) segítségével történő feloldási lehetősége miatt érdekel. Az Ikrek és az árnyék-én jelenség ugyanis, mint spirituális és mint ontológiai probléma, jóval túl mutat önmagán és fel- és vissza nyúlik az emberi bűnbeesettség ősi mozzanatáig és a mai, materialista, vagy un. ezoterikus hitehagyottság állapotáig. Az árnyék ént ugyanis, nem csak azért kell dekonspirálni és ily módon, békésen feloszlatni, hogy a "gazda" tudatát és személyét szabadítsuk meg a kettősségnek a sokszor szó szerint véve is, ördögi állapotától.  Hanem azért mert a jósok lejáratták az asztrológiát mit tudományt, és azt egyelőre nagyon kevesen veszik olyan komolyan, mint ahogy a valóság-leíró és leleplező kapacitása és potencialitása szerint kellene! A legtöbb esetben maguk az asztrológusok sem… Ebben, a gazember jósok által megszégyenített és tehát tehetetlen és a tudományosság hitelességi szintjén legalább is, hatástalan helyzetében tehát, az asztrológia - Mint annak az ellentéte, ami kellene hogy legyen az összes tudományoknak a tudományaként -, egyelőre nem oldhat meg semmit. Hanem csak annyit tehet, hogy az iránta érdeklődők számára feltárhatja az árnyék-énnek a fent leírt, sok ezer éves hit és hitetlenség problémáját. És ezzel az indokolatlan és irracionális személyi félelmeknek és a szorongásoknak (A ma annyira divatos depresszió!) problémáját is. Sőt: még ha csak „belterjesen is” de megmagyarázza és megmutatja az emberiséget teljes kipusztulással fenyegető és az egész földi életet fenyegető - de az ember által beindított! - globális ökológiai katasztrófa problémájának a kulcsát is. (Lásd az www.astrologos.ro <http://www.astrologos.ro/> portálomon a Világ világossága c. rovatomban feltártakat.)

 

     Az árnyék-én, az életnek a pragmatikus intelligencia segítségével: az ész segítségével hat az egész emberiség szintjén és fenntartja azt a tévhitet, ami ellen a Názáreti Jézus két ezer éve szót emelt. Az éle megnyerési lehetőségébe vetett (tév)hitet! Az árnyék-én az ész által kieszelt és állítólag a humanizmus-szolgáló technika és tudomány segítségével történő élet-megnyerési lehetőségbe vetett tévhitnek a zseniális (És ezért luciferi!) "szerve". Ő nem a bűnbe-esésnek, mert a bűnbeesésé csak egy tévedés, amit könnyen be lehetne ismerni, ha nem létezne ÁÉ, de az, a tudatos bűnben-maradásnak az ember gondolkozási mechanizmusába rejtett szerve. A Létrontásnak a szerve! Az emberi intelligenciában megjelenő isteni intelligenciának a Lilith – jelenség által létrehozott csillogó – villogó sötétsége! Ezért mikor sugalmazza, hogy a vallásban elérhető a boldogság a vallásos embernek automatikusan kijáró égi protekció segítségével. Mikor azt, hogy a technikai eszközök és a gazdasági törekvések és (banki, pénzügyi) trükkök segítségével a boldogság elérhető, illetve az élet megnyerhető. Máskor azt sugallja pl., hogy az ember "küzdve küzdjön", a baktériumok és a vírusok legyőzése érdekében, és általában a betegségek orvostudományos legyőzése érdekében, ahelyett, hogy a gondolkozását és a viselkedését változtassa meg és irányítsa - változtassa át törvényes mentalitássá a megváltási-logikának megfelelően. Azt sugalmazza, hogy az ő mások elől elrejtett és öncélú személyi ambíciói jogosak, hogy valamiért kivételesen az ő kevélysége, az ő beavatkozási és irányítási mániája jogos, hogy neki kivételesen valamitől joga van a kapzsiságát, a kényelem- és kéjvágyát, valamint az egoizmusát, a nárcizmusát, a stupid rendkívüliségekre és a misztikus káprázatokra való sóvárgásait kielégíteni és ha ebben a törekvésében valaki akarattal, vagy akaratán kívül az útjában áll, azt joga van hazudozás, rágalmazás, intrika, vagy fizikai kicsinálás útján eltávolítani,megbuktatni, eltüntetni. Azt, hogy neki valamiért szükséges hogy esze-ment hangya-vak munkával, csalással, vagy rablással, mindegy, de készítse el, építse meg, szerezze meg, azokat az eszközöket, amelyek által ezeket az öncélú vágyait kielégítheti, hogy állítólag akkor majd  boldog és egészséges tud majd lenni. Majd. Mindig majd, soha nem a jelenben, persze!

 

    Továbbá, az asztrológiai konstellációkkal könnyen leleplezhető karma-jellegének megfelelően, amelyre rá száll a pragmatikus rációnk, és amibe bele fészkeli magát, azt is sugallja az árnyék én például, hogy „ a gazda” nem lehet elégedett azzal, amije van a jelenben. Hogy annál sokkal több kell az ő boldogságához: kényelem-biztosító és egészség-biztosító és baleset-biztosító és persze, rendkívüli élvezet- és kéj okozó eszközök és berendezések, illetve, pénz, sok - sok pénz, amivel mindezt megveheti. A pénzért viszont, mivel a munka értékének a nagy részét, a tőke tulajdonosok, illetve a munkaadók és a munkavállalók és a munka-lehetőség közvetítők lenyúlják, még mindig 8 órás rabszolgamunkában, sokszor kutyául meg kell dolgozni, de annyira, hogy az élete közepére már tönkre is megy bele az odaadón és rendszeresen dolgozó ember. Főleg, ha munka-alkoholista. Vagy hogy mindazt, amire vágyik, csalva -- lopva, meg kell szerezni! -- És innen már mindenki jól ismeri a játszmát, karmikus mókuskerék az egész. Mert közben az így öncélú kényszerré vált munka által termelt rendkívüli pénzmennyiségekből állami és világszervezeti apparátusokat és közösségi rendfenntartó erőket kell működtetni, és ehhez viszont a nyers munka értékére kemény adókat kell kivetni és a dolgozó embert arra kényszeríteni, hogy az alapszükségleteinek, illetve a családja szükségleteinek a tízszeresét megtermelje.

    És honnan termeli meg, miből termeli ki? Hét persze, hogy az agyon nyomorított és a létfontosságú ökológiai rendszereit már csak alig működtetni képes alapanyag bázisból: a természetből. Hogy az onnan kivont és kiszipolyozott természeti életfenntartó mikro-organizmusok helyébe (Élőből holttá: táplálékká tett állatok, növények) és a természeti helyéről kiforgatott és kivont anyag helyébe vissza ömlesztett szennynek és mocsoknak a hatásairól, ami éppen, hogy az ökológiai katasztrófát előidézi, már ne beszéljünk, mert az nem tárgyköre a jelen írásnak, de kell tudni a jelenségről és kell számolni vele az árnyék-én rejtett, de valós és veszélyes természete tanulmányozásánál. Hiszen minden tévképzetbe és minden félreértésbe belebújik. De mindenbe!

Tehát, nagyon leszűkítve és végső soron el lehet mondani, hogy, az Ikrek és a Szűz konstellációk által megtestesített karma, tehát a negatív Ikrek jelenség megértésén és az így szerzett ismeretek segítségével történő árnyék-én leleplezéssel és feloldással lehetne megmenteni az emberiséget és a természetet is. De mi ne legyünk se idealisták, se ilyen nagyra vágyók, hogy egyenesen ezzel a világ-méretű ember- és természetmentési céllal fedjük fel az árnyék-én vészterhes rafinériáját. Ismerve az árnyék-én rafinériáját ugyanis, az is könnyen megtörténhet, hogy esetleg ez is csak az egyéni karmánknak az öncélú dagasztásává és verklizésévé alakulna. Hanem csak annyit tegyünk, hogy a hitetlenségünket és a félelmeinket (rejtett agresszivitásunkat) és így a betegség-okozó árnyék énünket minél hamarabb leleplezzük, annak az asztrológia segítségével könnyen leleplezhető és megismerhető jellegzetes egyéni  karakterét és színezetét megnevezzük és felszámoljuk, annak érdekében, hogy végre tőle szabadok lehessünk, hogy tehát tényleges (működő, tehát pozitív mágikus erejű) hittel rendelkező egészséges és boldog személyek lehessünk.

 IV.

 

A legfelsőbb értelem, vagyis a hit kérdése és az árnyék-én sátáni hitetlensége

 

 

Azt sem rejthetjük véka alá, hogy az ikrek-karma motívum problematika, magában hordja a hit kérdését is, ezért elkerülhetetlen az, hogy ezt ne firtassuk meg valamelyest. De azzal már csak nem is viccelünk, hogy a vallásosság semmiképpen nem tévesztendő össze a hitel. Nem erről van szó! Hanem arról, hogy mi is az, tulajdonképpen, amiben hiszünk, vagyis, mi is az a "valami", amiben hinni kell? Illetve az, amiben tényleg jó lenne hinni, és aminek azért mégiscsak kell lennie logikája és gyakorlati realitása? Mert hát a sors-mechanizmusokat hosszú éveken át figyelő, tehát metafizikailag gondolkozni képes asztrológus számára, az nem kérdés, hanem evidencia, hogy annak a földi ésszel felfoghatatlanul magas rendű teremtő – vezérlő - és megváltó intelligencia-erőnek a létezésben, amit vallásosan Istennek neveznek hinni, lehet és kell. Hiszen az evidens, e létalap nélkül, nem, hogy biológiai élet, tehát ember, de még csak szervetlen anyag sem, tehát semmi nem létezne…  De mondom, hogy a teremtő – működtető – kiegyenlítő – visszafordító és magába visszavonzó Isten létezésének a kérdése még csak fel sem merülhet, mivel az prímér tény, „megfogható” evidencia a magát értelmesnek merészelő sorsfigyelő asztrológus számára.

 

De azon innen, vagyis az egyszerű élet-sorsán belül, miben is lenne jó, miben is kellene hinnie az értelmes embernek? Az én egyszerű funkcionális - És nem esztétikai! – hitemnek a kérdése az volt, hogy hiszek-e abban, hogy a teremtés eredeti értelme pozitív, tehát, hogy az abszolút boldogság (Ami a Világosság és a Szeretet organikus egysége) növekedése, finomodása megváltásért van a teremtés, és hogy ez úgy van előkészítve, hogy vajon, ebbe az eredeti egyetemes teremtési kiegyenlítődési - megváltási - megváltódási trendbe, a karmám feloldásának a függvényében, vagyis a rendeltetésem becsületes végzésének a mértékében és függvényében, és az ide vágó belső ambícióim nagysága kontra külső ambíciók erősségének függvényében, én bele tudok-e kapcsolódni? Hogy tehát, ebbe az egyetemes (Tehát nem csak kozmikus: nem csak anyagi!) kiegyenlítődési folyamatba - bármilyen külső fizikai körülmények között is ! - valamelyest integrálódni tudok-e, hogy tehát ez az integrálódás akadályozott-e, illetve, számomra lehetséges-e? Hogy tehát, amennyiben én, ebben a tőlem függetlenül is létező alkímiai megváltódási folyamatban  (Ne higgyünk a misztikusoknak: igen is, létezik metafizikai – spirituális objektivitás, tehát a teremtés – megváltás ősi trendje, attól függetlenül is létezik és folyamatosan beteljesedik, hogy mi részt akarunk-e abban venni, hajlandók vagyunk-e ebbe az isteni - alkímiai folyamatba pozitívan integrálódva élni, vagy sem! Az más kérdés, hogy amennyiben tudatlanságból úgy élünk és viselkedünk, hogy ennek az egyetemes erő-iránnyal szembe megyünk, illetve, ha tudatosan nem akarunk vele együtt működni és tudatosan ellene szegülünk, idővel betegek és egyre betegebbek leszünk, illetve baleseteket szenvedünk, majd ideje korán meghalunk.) részt venni igyekszem, akkor ebben az igyekezetemben, próbálkozásomban, törekvésemben, bármi is meggátolhat-e engem? Hogy törvény szerint, nekem személyesen, adott-e az esélyem és a lehetőségem erre. És a sors-mechanizmusokat hosszú éveken át figyelő és a gyakorlati tényeknek megfelelő logikus következtetéseket levonni képes, értelmes asztrológusnak csakis az lehet a válasza minderre, hogy igen, mindez nem csak, hogy lehetséges, hanem egyenesen törvényes (Lásd a karma egyetemes törvényét, meg persze, a megváltás egyetemes törvényét és annak a személyre vonatkozó következményeit!), hanem, hogy nem létezik sehol a világon, de nem létezik sehol, de sehol az egyetemes létezésben egyetlen olyan erő, vagy hatalom, vagy törvény, amely az én törvényes, tehát szeretetteljes és értelmes egyéni boldogulásomban, boldoggá válásomban – Tehát: a megváltásomban! – megakadályozhatna! Nincs tehát, nem lehetséges sehol a létezésben, sem az isteni, vagy a spirituális – szellemi szférákban, sem az asztrális, vagy energetikai és a fizikai – anyagi ( földi) életben olyan erő, törvény, vagy hatalom, amely azt hivatott volna elérni, hogy az igazi, törvényes boldogulásomban megakadályozzon, hogy ennek a megakadályozásnak az érdekében kibabráljon velem, nekem keresztbe tegyen! Ez tehát az én hit kérdésemre kapott válaszom a rengeteg személyi horoszkópnak az elkészítése után, vagyis, ami kialakult a 24 éves gyakorló asztrológusi sorsmegfigyelésem során.

    Az ami viszont, ezzel a gyakorlati tényeken alapuló hit-logikának ellentmondó sugallatokat az általam vizsgált horoszkópok gazdáinak az agyába és a lelkébe (hitébe!) sulykolta, az, mindig, általában a Skorpióhoz és 8-as házhoz, valamint a halakhoz és a 12-házhoz kapcsolódó, újjá születési és istenhez való kapcsolódási karmával rendelkező személyeknek az asztrológiai sorsképletében a Szűz és az Ikrek erős motívumai által jelzett árnyék-énje volt!     

 

 

 

 

III.

 

„A hitet”, aminek a lényegét fentebb leírtam, sokan felfogják az eszükkel, de mivel nem teszik az életük vezérelvévé, illetve nem helyezik a lényük és a sors- és az életképzeletük középpontjába, gyakran van úgy, hogy - És nem csak: néha – néha, bizonyos, különös mentális koncepciót igénylő, szélsőséges sorshelyzetekben! -, hanem akár hetekig, vagy hónapokig is, megfeledkeznek róla. És akkor hiába a sok korábbi megvilágosodás, mert észrevétlenül, de újra alárendelik magukat az árnyék-énüknek. Mindezt addig, amíg egy súlyos betegség, vagy egy megrázó életesemény (Baleset, egy nagyon közeli személy hirtelen elvesztése, munkahely-megszűnése, stb.), rá nem döbbenti őket, hogy újból és újból „fordított irányba haladtak”. Vagyis: vissza (felé) – éltek, ahogy Hamvas Béla írja, az árnyék-énjétől való megszabadulásának a vélt történetében. Azért írtam, hogy vélt, mert ő maga vallotta be az élete végén, hogy az Ikrek karmától való megszabadulás legfontosabb követelményét: a „belső realizációt”, vagyis a Nyilas által megtestesített Feltámadás állapotát nem sikerült elérnie.

  

    A hit időszakos, vagy teljes elvesztésének a legnagyobb veszélye az Ikrek, a Szűz és a Halak karmának a legfőbb jellemvonásainak a különböző, más konstellációkra jellemző negatív vonásokkal keveredő, kombinációjában, e negatív értelmi – szellemi kombinációk felerősödésében találhatjuk meg. És ez nem más, mint a filozófiai, vagy a technikai spekulációval elegyedő folytonos kétkedés és kétkedés, valamint a halasztás vétke. Ezek egyesített hatása alatt a gazda észrevétlenül azon kezd spekulálni, hogy vajon mekkora az adott élethelyzetben az esélye és lehetősége a boldogságra, amennyiben ő még – egyelőre… - nem tud elköteleződni, mivel ezt és ezt még meg kell tennie, ezt és ezt a külső megvalósítást még el kell érnie, stb.. És hogy ezen, a számára kívülről adott, vagy csak a jövőben elérhető külső körülmény által állítólag biztosított kedvező lehetőségen belül, képes-e most boldog lenni, vagy "majd csak később"? Majd akkor…, „ha meggyógyultam, vagy ha sikerül ezt és ezt az állapotot, vagy körülményt elérni, meg amazt a sértést, vagy csalódást annyira elfelejteni, hogy ne fájjon, vagy ha el intéztem ezzel és ezzel ezt és azt, és majd ha kipihentem magam, ha elvégeztem ezt és ezt az iskolát, vagy egyetemet… Ha a lakást megvettem, vagy a házat felépítettem, ha ennyi és ennyi pénzt kerestem és félretettem, vagy ha meg találtam a páromat, ha feleségül vettem, vagy férjhez mentem, ha megfogantam, ha megszültem, ha gyermekemet felneveltem, ha ebből és ebből kigyógyultam és vissza nyertem az erőmet, ha megerősödtem, ha vissza nyertem a nyugalmamat, az odafigyelési és az odaadási képességemet, ha megtanultam autót vezetni, vagy magam fegyelmezni és nem idegesedek fel, ha a gyermekeimre, illetve azok után főzni mosni, mosogatni, takarítani nem kell többet, ha nem kell fát vágni, vizet hozni, csapot szerelni, regényt írni, házat tervezni, stb." – Majd akkor, majd máskor, mindig a jövőben és soha sem most, soha sem a jelenben.

    Nos kérem, ez a mindig a jövőben élés, ez a jelennek a fiktív jövőért való elárulása nem más mint maga a vastag hitetlenség, illetve az éberség-vesztés és hitehagyás jellegzetes magatartása, az árnyék-énnek való behódolás, az ördögnek való „önkéntes” alárendelődésnek az emberiség-szintű jelensége.

 

    A mágia szakértők (Pl. az agykontrolosok) azt mondják, hogy a boldogság nem más, mint a mágiában való hit és a megfelelő technikákkal végrehajtott tárgyi képzelgés következménye. Mert például, minél nagyobb mértékben elhiszed azt, hogy már meg is kaptad azt, amire vágyakozol és amiről magadnak határozott képzeteket alkotsz, annál biztosabb, hogy meg is kapod. És csakugyan, ezt is és azt is el lehet érni, nem csak szorgalmas kétkezi munkával, vagy gazdasági csalással és szélhámoskodással, ügyeskedéssel, hanem a mágikus erejű képzeletünkkel való "munkálkodás" segítségével is. Arról viszont nem szólnak az agykontroll-sikerek, hogy az agykontroll-sikert hozó mentális (mágikus) gyógyszereknek, milyen sorsrontó „mellékhatásai” is lehetnek, illetve, hogy mágiázással, nem lehet elérni semmit, ami a horoszkópunkból kiolvasható megváltódási – karma-oldási – életprogramunkban, az isteni élettervünkben nincs benne! Sőt… Ráadásul, ezzel az agykontrollos – mágiában való (Reális!) hittel, az un. ezoterikus önámításoknak a lényegéhez is elérkeztünk, amit ugyancsak az árnyék-én hatására követnek el az un. hívek, mivel az, hogy ezt el tudjuk hinni, hogy a mágia jelensége létezik és úgymond működik, csak látszatra hit kérdése! Valójában ez, tehát az igazi un. természetes mágia létezésének a megtapasztalása, annak a magas rendű értelemnek, amit hitnek is lehet nevezni, csak egy kisebbik része. Egyrészt.

 

     Másrészt, azt is bárki beláthatja, hogy azok alapján, amit a hitről leírtam a második fejezet végén, egyáltalán nem hit kérdése az, hogy egészséges férfi tud kalapálni és ásni és csákányolni és lapátolni, ha erre szükség adódik. Vagy az, hogy érettségizett személy minimum a négy aritmetikai alapműveletet tudja és bizonyos dolgokat ki tud számolni ezek segítségével. Szóval nagyon kényesen kell bánni a hit kérdésével is, mert a hibás tájékozódás következménye esetén, végül mindig kiderülhet az, hogy nincs hitünk, vagy az, hogy mindössze naivitásunk következtében hittünk el dolgokat, illetve várjuk el magunktól, vagy a társunktól, a társainktól a hitet, miközben nekünk is csak vakhitünk van és misztikus, vagy vallásos fantazmagóriákban, vagyis szellemi bábeltornyokban hiszünk.

 

Még egyszer leírom tehát, hogy a hit nem más, mint annak a magasrendű értelemnek a személyes elsajátítása, hogy a teremtés eredeti célja és rendeltetése pozitív, hiszen ő maga is az abszolút boldogságból jött létre, vagyis abból a magasrendű intelligenciát is tartalmazó szellemi – spirituális és kauzális állapotból, amit Isteni, vagy abszolút létnek nevezünk. És amely megértési állapotban képesekké válunk kizárólag pozitívan és kreatívan gondolkozni, érezni és főként: képzelegni. Ami viszont nem jelenti ugyanazt, amit az agykontrollosok tesznek, hogy bármiről, amiről azt képzelik, hogy őket boldoggá tehetné „ha meg volna” (vagy, „ha nem volna”. – Pl. a férjüknek vagy a feleségüknek vagy a gyermeküknek, vagy a vejüknek J egy általuk képzelt rossz szokása…), akkor boldogak lenének… A hit tehát nem előfeltételek létének, vagy nem létének a kérdése, hanem a lényünk és a törekvéseink törvényességének (moralitásának), és e pozitív képzetrendszer pozitív következményeinek a beteljesülési lehetőségében való „hitnek” kérdése!

 

Az árnyék-én viszont éppen arról ismerhető fel, hogy ebben első rendűen kételkedik, tehát, hogy mindezzel szemben folyamatosan kételyeket, illetve felesleges és teljesíthetetlen előfeltételek és kitételek képzet-rengetegét hozza létre!

 

A valós hit - Tehát az a hit, amelyiknek van kétségtelen, de a lineáris – tudományos logikával nem mindig követhető és kiszámítható, néha azonnal és materialista logikával megmagyarázhatatlan és kiszámíthatatlan, pozitív, „mágikus” következménye. -, felveti tehát a naivitás és az önámítás kérdését, illetve elkerülhetetlenné teszi naivitásból eredő téveszmék és tévképzetek, illetve a rögeszme-gyártás és realitás-vesztés jelenségének a megemlítését is. Hiszen ezek az árnyék-éneknek a legkedveltebb búvóhelyei, gazda-irányító vezérpultjai!  Az eddigi tapasztalataim alapján például, nem hiszem azt, amit az ezoterikában realitásként kezelnek. Ti., hogy édesapaként, a gyermekeim sorsára nagyobb befolyással lehetek, közvetlen mágikus úton, mint az édesanyjuk, akiről ezer-egy alkalommal kiderült a számomra, hogy igen is, akaratán és öntudatán kívül is befolyásolja azoknak az életét közvetlenül. Hiszen mindig akkor lettek a gyermekeink betegek, vagy akkor érte őket valamilyen kisebb, vagy nagyobb baleset, amikor (És ez mindig kiderült utólag.) ő nagyon intenzíven küzdött valamilyen elfojtott és elrejtett lelki problémájával. Ezért, bármekkora hitem is lenne, addig nem lehetek teljesen nyugodt huzamos időszakban, amíg azt nem látom, hogy valamelyest felébredt és némi hibabelátással bír afelől, hogy miket tett velünk, tehát, amíg nem érdekli az, hogy az erkölcsi önámításainak negatív hatása van a gyermekeink hogylétére közvetlenül is. (Például az éjszaka Etelka megint visítozott álmában mint a nyáron a sátor-táborban, amikor az édesanyja betegesen szerelmes lett abba a barátomba, aki miatt aztán másodszor is szétszabdalta a családot.).

 

 

Ugyanakkor azt elhiszem, mert gyakorlatilag is folyton megtapasztalom azt, hogy az egoizmusomat kiaknázni igyekvő, illetve az egoista késztetéseim jogosságát igazoló árnyék-énemnek, hosszú távon soha nincs igaza. És abban is hiszek, hogy bárhogy is adódik, az életet maximális felelősséggel kell végig élnem, még akkor is, ha az Emőke misztikus nyakassága és esetleges további felelőtlenkedései miatt, egyelőre még jó sokáig be lehetek rezelve attól, hogy hirtelen igen nagy adag negatív energiát pumpál át a gyermekei aurájába, vagy valami olyat tesz, ami azokat végzetes következményekkel járó tényleges veszélybe hozza. (Utólagos megjegyzés: ez a 8 évvel korábbi félelmem, be is igazolódott, amikor annak érdekében, hogy a törvényes gyermek-tartási díja fizetési kötelességétől megszabaduljon, a 18 évét éppen, hogy betöltött, legnagyobb lányunkra valósággal rá uszított egy annál 9 évvel idősebb, de teljesen hibásan nevelt pszichopata fiatalembert, hogy azt szédítse el és szöktesse el a családjától.)  Pl. külföldre akar menni velük és ott asztrológiai előadást tartani, amikor világos, hogy egyelőre örvendhet, ha az ősszel elkövetet vétkeinek a következményeit kibírja majd. - Nagyon óvatosnak kell lennünk tehát a hit kérdésével, amelyet nem szabad összetéveszteni sem a vallásossággal, sem a mágia minden karmikus feltétel ellenére működő, korlátlan lehetőségeibe vetett, fantáziadús vakhittel.

 


V.  Kiemelkedő, tanulságos esetek


A hangoltság- és vonzás, valamint a fejlődés törvénye alapján, néhány nappal, a fenti tanulmány megírása után egy olyan személytől kaptam horoszkóprendelést, akinek mind a szellemi-lelki állapota, mind az élethelyzete jellegzetes mintája volt az alig leírt Ikrek- és árnyék-én jelenségnek. Természetesen, a diszkréció szellemében, mind a neveket, mind az idő-vonatkozásokat átírtam.


/> Kedves Szilárd!

 .///


/

 Egypetéjű ikerpár tagjaként születtem, az ikerpárom két héttel a

születésünk előtt meghalt.

/

/Férjem sajnos nincsen, de van egy zavarosan kusza élettársi viszonyom. Az első kapcsolatom öt éve kezdődött Árpáddal. Ez a kapcsolat valójában még mindig nem zárult le, s ez a fő-fő problémám, amiért megkerestelek. S bármennyire szégyellem, de, mialatt ez a kapcsolat tartott és tart, nekem volt több más szexuális kapcsolatom párhuzamosan. Aki ezek közül igazán lényeges, Zsombi, aki 1977. május 2O-án, született.

 Jelenleg együtt élek Árpáddal, de nem akarok. Az én lakásomba fogadtam

őt, mert érzelmileg képtelen voltam elengedni és ez azóta is így van.

 

Megismerkedésünk utáni két éven át nagyon szerelmesek voltunk egymásba, de távkapcsolatban éltünk és én egyetemre jártam, ő nem, és talán logikus, talán nem, de tény az, hogy a kollégiumban ért sok kísértés között, én eltávolodtam tőle érzelmileg, miközben, egyúttal ma is úgy érzem, hogy mégis csak hozzá kötődöm érzelmileg legjobban minden ember közül. De ez a kötődés amilyem mély, nekem ugyanakkor éppen olyan terhes. Jenőbe szerettem belé először Árpád után- és mellett, pár hónapig tartott a kapcsolat, visszament Erdélybe, valószínűleg az volt s megszakadás igazi oka, hogy nem tudtam érte elhagyni Árpádot. Azután volt egy Loránd nevű fiú, akibe sosem voltam szerelmes, de sokáig próbált meghódítani, várni rám. Azután találkoztam Zsombival, akibe máig szerelmes vagyok, Másfél évig voltunk együtt, úgy, hogy neki is volt párhuzamosan egy távkapcsolata sajnos. Aztán Angliába ment tanulni és onnan szakított velem, gondolta, így könnyebb lesz. Azért szakított velem, mert Árpádot ide engedtem költözni, a lakásomba. Fel sem fogtam, hogy ettől ő elborzad majd és, hogy szakít velem. Kint az egyik csoporttársa a barátnője lett, azóta is vele van, nem boldog, hízik és epebántalmai vannak. Nagyon szeretem és nagyon szeretnék vele lenni, de nem lehet. Mártonnal másfél hónapig jártam Zsombi után, csak hittem, hogy szerelmes vagyok belé, tőle megtanultam azt, hogy egy fiú akkor is reagálhat higgadtan és szeretettel, ha elhagyom őt. S hogy nem kell félnem. Ő volt talán eddig a legspirituálisabban élő ember, aki nap mint nap az egyetemes törvényeket betartva él, úgy, hogy nem igen érdekli a spiritualitás, csak éppen ő maga tele van vele, annak a racionális tudta nélkül.

 Szégyellem a fenti listát.
 Amikor összejöttem Zsombival, nem sokkal utána csúnya térdszalag-szakadása lett. Ezt megelőzően felborultunk egy kisbusszal, barátokkal együtt, de senki nem sérült meg, holott akár meg is halhattunk volna.

 Árpád előtt mindent megpróbálva titkoltam az egyéb dolgokat, de persze

a legfontosabbra, Zsombira rájött. Annál inkább ragaszkodik hozzám sajnos.


 Betegségeimet illetően, miután elhagyott Jenő, tüdőgyulladást kaptam.

Én jelenleg, illetve már vagy 5 éve azon gondolkodom éjjel-nappal, hogy szakítsak-e Árpáddal és ha igen, hogyan mondjam meg neki és képtelen vagyok rá. Sokszor elhatározom, s amikor meg kéne mondanom, bele se tudok kezdeni, inkább másról beszélek.

 Vasárnap is elterveztem egy ilyen beszélgetést, de végül csak kerülni

bírtam őt. Míg végül késő este szeretkezni kezdtünk és véletlenül belém jutott némi sperma. Ezért tagnap és ma dolgozni sem mentem, esemény utáni tablettáért mentem az orvoshoz, amit bevettem és borzasztóan szomorú lettem, mert úgy éreztem, ha egyesült már bennem egy hímivarsejt a petesejttel, akkor én most gyerekgyilkos, életgyilkos vagyok. De Árpád kijelentette, hogy nem akar még gyereket, ez is fájt, de nem csodálom, és én sem tőle.

 Zsombival szombaton beszéltem, aki azt mondta, hogy ha lezárta a

kapcsolatát a jelenlegi barátnőjével nem tartja elképzelhetetlennek, hogy újra együtt legyünk, bár jelenleg minden érzése tompa vagy kihűlt, mert eltávolodott tőlem, amikor Árpád ide költözött hozzám.

 Ám azt hallani, hogy azt mondja, hogy jelenleg nem úgy érzi, hogy

szerelmes belém, szörnyű volt.

 Tudom, gyönyörű egy történetem van...ezért kérek segítséget.

 Barátsággal,
 Aranka


/

/Kedves Aranka!

Csatoltan küldöm a legutóbb írt tanulmányomat is az Ikrek-karmáról, mivel a tied tipikusan erről, az árnyék-én problémáról szól. Amennyiben ugyanis, megnézed a képletet láthatod, hogy a Merkúrod együtt áll a Vénusszal (8. házban), a Szaturnuszod a Plútóval (9. ház, tehát amúgy is szükséged lesz a személyes metafizikai ismeretszerzésre is), a Jupitered az Uránusszal (11 ház) és a Sárkányfarkad a Neptunusszal. Hát mi ez, ha nem tipikusan, rejtett Ikrek-karmával terhelt képlet?! - Nincs tehát amit csodálkozni a jelen helyzeteden! Küldöm az ide vonatkozó tanulmányt. Esetleg, ha a tanulmány olvasása után, írnál még valamit mindezekkel kapcsolatban - bármi, amiről úgy érzed, hogy értékes és fényhozó gyakorlati tény lehet, szívesen veszem./

/ Ugyanakkor, nagyon fontos, hogy mindezektől mihamarabb megszabadulj a téged elveszejteni törekvő és ezért mindenféle új, szerelmi boldogsági lehetőségeket sugalló árnyék-énedtől az asztrológiai karma- feltárások és a megfelelő tanácsadás segítségével, mivel a sorsképleded alapján, de korodtól fogva is, minél hamarabb édesanyává kell válnod (Persze, nem ebben az arnyék-énnel terhelt állapotban!), mivel a Holdad az V. Házban, az önkifejezés és önmegvalósítás életkörében, valamint az érett öntudat kifejlődését megtestesítő horoszkópházban áll!
- Itt majd rengeteg mondanivalóm lesz, arról, hogy miként viselkednek infantilisen veled szemben a szerelmeid, illetve te velük szemben. - Esetleg erről is írhatnál...

Barátsággal: Szilárd/

/ /

/Kedves Szilárd!

köszönöm a gyors választ, rendkívül örültem neki, a csatolmányoknak is.
Amikor azt írtad, hogy nincs amin csodálkozni a helyzetemen, nekiálltam sírni. Régóta szenvedek és érzem a felelősségemet és mégsem oldom meg a helyzetemet.

Egyébként már ismertem a tanulmányodat az iker-karmáról, végiglapoztam a tanulmányaidat és amihez a cím alapján közöm lehet (persze bizonyára végső soron valamennyihez...) azokat el is olvastam. De most elolvastam ezt még egyszer, és leírom, ami eszembe jut. Hogy édesanyám hogy érezhette magát, amikor fogantam, nem tudom, meg kell kérdeznem, hátha kiderül valami, mert igyekszik őszinte lenni, azt hiszem, mióta látja a borzasztó életvezetésemet; én tudom a családból egyedül az abortuszát is...és most úgy érzem, hogy sajnos, beálltam mögé a sorba.
Szóval az édes-anyáam az egy kérdés, azt el tudom képzelni, hogy világ életében ambivalens érzelmei voltak apa iránt, mindig nagyon szerelmes volt belé, közben meg talán az első hónapoktól egyúttal gyűlölte is, mert teljesen más volt, mint ő, apa egy lelki terrorista.
Ami viszont engem illet, az árnyék-én leírást nagyon találónak érzem. Mostanában (pár éve) a tükörbe is alig bírok belenézni, hacsak nem hogy elsminkeljem a hirtelen feldúsult pattanásaimat munkába menet, de a saját szemembe nem bírok sokáig belenézni. Azt érzem ugyanis, hogy egy gonosz, keserű valaki néz vissza, akiről igenis azt éreztem, mielőtt erről olvastam is volna, hogy halott. (Az aurámban maradt, de pár hetes magzatkorában elhalt ikertestvérem tudniillik.) Egy szenvedő szörny, akit sajnálok. De félek is tőle. Azért nem tudom sokáig nézni, mert borzongok tőle, félek tőle. Azelőtt ha a tükörbe néztem, szimpatikusnak találtam az arcomat, tudtam, hogy az enyém és mindig magamra mosolyogtam. Most már mosolyról szó nincsen. Olyan, mintha nem én lennék. És általában is ezt érzem, mintha nem is lennék itt, mintha nem is az én testem volna ez a test, mintha valaki más élné az életemet. A bűntudat, az az enyém, egyedül azt érzem magaménak.
És konkrét eseményhez tudom kötni ezt a bekattanását valami negatív programnak, az árnyék-énem teljes jelentkezésének. Amikor először megpróbáltam szakítani Árpáddal, 2005-ben, és láttam az ő mérhetetlen fájdalmat, és magam is sokkoló, brutális fájdalmat éreztem. Illetve akkor még csak sokkoltan felutaztam Árpádhoz Budapestre, ő szavakkal azt mondta, amit elvártam tőle, hogy akkor ő elmegy, ha így döntöttem, s akkor hagyjam is őt békén. De másnap, mire én már Budapesten beszédelegtem még mindig sokkhatás alatt az egyetemre, ő már tíz sms-t írt, hogy menjek vissza hozzá, és én, az akaratom ellenére, visszafogadtam őt...és tessék, azóta is együtt vagyunk és keserítjük egymás életét. Onnantól fogva, kisebb fény-bevillanásokkal, lehetőségekkel, amiket mind elszalasztottam, folyamatosan csak romlik az életem. Régen mindig volt az arcomon egy levakarhatatlan mosoly, és bolond optimista voltam, mások fürödtek a könnyedségemben. Mostanra egy állandóan szorongó, félős, gyakran agresszív, rosszkedvű ember vagyok.

A szerelmeimmel kapcsolatban amit írtál az infantilizmusról..., nem nagyon tudom, pontosan mire gondolsz. Vagy csak nem akarom tudni…, nem tudom. Hogy gyerekesek vagyunk egymással, hát biztosan, de akkor én nem tudom, hogyan kell felnőttesen, vagy ha megpróbálom, az érzéseim eltérítenek, vagy haragszom vagy nem tudok dolgokat elfogadni. De nem tudok mit írni. Árpáddal régen imádtuk egymást, és valóban, most már össze se lehet azzal hasonlítani a kapcsolatunkat. Nem is tudunk igazán beszélgetni, mert az igazat nem mondjuk el egymásnak.. Zsombival tudom, mindig is abszurd volt a kapcsolatunk, mégis úgy vágyom rá, hogy ő legyen életem legfontosabb része és én az övének, miközben Árpáddal élek és gőzöm nincs arról, hogy ezt az állapotot miképpen szüntethetném meg.

Hálával
Aranka
.................................................../

/Kedves Szilárd!

Amint elküldtem az e-mailemet, eszembe jutott még valami az ikrek-karmával kapcsolatban.
Egyszer az történt, hogy megkezdődött az egyetemen a nyári szünet, Ádám otthon volt Zalaegerszegen, akkor már egy éve nagyon szerettük egymást. Felhívtam ide hozzám a lakásomba, hogy zavartalanaul eltölthessünk pár napot itt Budapesten, nagy szerelmünkben. Akkor először le is feküdtünk egymással, persze esetlen történet volt az egész, de közöttünk már olyan bizalom volt, hogy szégyenkezni egymás előtt nem kellett. Még aznap utaztunk hazafelé a szülői házakba és a vonatjegy-vásárláskor nagyon becsaptak bennünket. Ádám szegény volt, nekem apukám mindig jól keresett és a vonaton a kalauz büntetését teljes egészében én fizettem ki. Ádámnál annyi pénz összesen nem is volt. Én ezt még úgy próbáltam lerendezni magamban, bár őszintén szólva zavart, mert én voltam a lány, és hirtelen úgy éreztem magam, mint egy anya, aki a kisfiának fizet.

Persze ez ütközött az elveimmel, ez az érzés, mert sosem szerettem jómódúnak lenni, mert kirekesztve éreztem magam a gyerektársadalomból, és soha de soha nem néztem én le akármilyen szegény embert. Megtanítottak rá, hogy vannak szegény és gazdagabb emberek és ez attól teljesen független, hogy valaki jó vagy rossz ember. De mondom mégis rossz érzés volt, hogy én fizettem ki mindent, és ezt Ádám meg valahol tudattalanul meg is érezhette és olyan idegen módon agresszív lett a kalauzzal. Én utána rettenetesen szégyelltem magam. De ezt alig mertem bevallani magamnak. Amikor éppen nagyon boldognak kellett volna lennem, mert először töltöttünk sok időt csak ketten, az első szeretkezésünk után voltunk. Ehelyett rémesen éreztem magam. És otthon este olyan történt, ami még sosem.

 Számomra teljesen irracionálisan sírni kezdtem és végtelen kétségbeesésbe zuhantam és szorongtam, féltem, valamitől, nem tudom, mitől és életembe először keresni kezdtem az ikertestvéremet, hogy lehet és azt is gondoltam, hogy talán nem is volt igaz, amit a szüleim mondanak, vagy ha igen, lehet, hogy mégis él, és úgy zokogtam és viselkedtem, mint egy őrült. Másnapra elfojtottam magamban az egészet és éltem tovább az életemet és folytattam az Ádámmal való kapcsolatomat, nem beszélve a vonatos aggályaimról, de már talán akkortól fogva semmi nem volt az igazi.

Az általad feltett kérdések közben is gondolkoztam, Igazad lehet, valahol infantilisen viselkedünk egymással, ha jobban belegondolok. Hiszen Árpáddal is Zsombival is egyfajta gyerekhangon szoktunk kommunikálni, kicsit úgy eljátsszuk a gyereket vagy nem is tudom. /

/Hát még ezt szerettem volna.

Köszönettel: Aranka"/

Arankának elkészítettem a horoszkópját, és természetesen a legelső asztrológusi tanácsom az volt, hogy a két szerelme közül, valamelyiket, és lehetőleg a nála jóval fiatalabb, az apai öntudattól és felelősségvállalástól iszonyodó, és magát Arankával eltartató Árpádot azonnal seprűzze ki a lelkéből és a lakásából. Nem tudom, mennyire fogadta meg a tanácsomat, illetve, ha meg is fogadta mennyire sikerült életének ettől a szemtelenül vastag kettősségétől megszabadulni, hiszen a kettősség mindig a határozatlansággal jár együtt és a mind a szerelmi érzések, mind a gyávaság, még ha kettős tudathoz kapcsolódnak is, nem szűnnek meg automatikusan attól, hogy a külső kerttős állapotot megszümtettük. Az viszont biztos, hogy az élete tragédiáját okozó fő problémát, illetve annak a karmikus gyökereit és annak a szövődményeit, a többi karmikus problémájával együtt, tudatosítottam és ez a tudatosság mindenképpen elvezeti majd a sorsa rákfenéjének és az élete fő gondjának a feloldásához, női sorsa megoldásához és beteljesítéséhez, el egészen az Ikrek-karmára és az árnyék-én sugallataira jellemző infantilizmus (Tudattalan személyes felelősség-hárítási kényszer) megszüntetéséig. Persze, sem az Arankával folytatott elő-levelezés, de még a tanulmány sem tudja elég érzékletesen vissza adni azt, hogy mi is történik tulajdonképpen az árnyék-énnel terhelt személyek lelkében, tudatában. Ezt hivatott pótolni a lelki társamnak, Joó Viola asztrológusnak az ide vonatkozó, komoly asztrológusi és metafizikusi értelmezésekkel ellátott tanulmánya.

 

Amint az a fentiekből sejthető, az árnyék-én az általa gyártott megtévesztő tévképzet-gyártásával, nem csak az öngyilkosságokat képes előidézni, de tulajdonképpen ő áll az un. tiszta és kölcsönös szerelmi kapcsolatok szétzüllésének az alapjánál is, tehát nem csak a testvér- barát- és élettárs-árulások hátterében, és nem csak a különböző háttér-érdekek miatt létrejövő élettársi és házastársi kapcsolatok és más érdekszövetségek „logikus” felbomlásának az alapjainál is.

 

.......................................................................................................................................

 

V. Az asztrológiai jegyekről, amelyek által megtestesített karakter-karmák az árynék-én jelenségének az alapjánál állnak.

 

Az utóbbi években folytatott gyakorló asztrológusi munkám, meg a családban és a baráti – ismerősi körömben zajlott megfigyeléseim alapján, bátran leírhatom, hogy, hiába, hogy a keletkezése és a „működése” az Ikrek-jelenséghez köthető első sorban, de, az árynék-én erőssége és veszélyessége (Tehát annak alattomossága, furmányos – furfangossága, rettenetesen nehéz leleplezése és feloldása.) a leginkább a Szűz – Halak tengelyhez kapcsolódik. És, hogy akkor válik nem csak a „gazdára”, hanem a környezetére (Nők esetében első sorban azok gyermekeikre.) nézve is veszélyessé, amennyiben az Ikrek karma, és a Szűz, vagy – és a Halak-karma, valamelyik tűz jegy szerinti (Kos, Oroszlán, Nyilas) karmával, vagy a Skorpió, vagy a Bak - jellegű karmával társul. (Ha az utóbbiak közül mind a kettő jelen van egy sorsképletben, az árnyék-énre utaló jelekkel együtt, akkor az illető személy minimum a közbűnözésre hajlamos és örvendhet, hogy asztrológushoz fordult, mielőtt bekerült volna abba a sors-őrvénybe, amely csakis végzetes betegséggel – vagy balesettel, súlyosabb esetben: börtönbe zárással, vagy még súlyosabb esetben: az ideje korán bekövetkező halálával végződhetne.

A Szűz karma, lévén, hogy akkor alakul ki, ha az anyai ági női felmenők egyike, vagy netalán egyenesen az édesanya, valamitől arra kényszerülvén, hogy erősen „oda kelljen tegye” az eszét az élete, illetve a családjuk életének a gyakorlati – hétköznapi problémáinak a megoldása érdekében (Átlagosnál butább, ostobább, közönyösebb, iszákosabb, vagy betegesebb, vagy más okokból való „haszna-vehetetlenebb” férjek esetében például. Esetleg azok elhalása, súlyos megrokkanása, vagy más okokból való hiánya esetében.) tehát ilyen szempontból úgymond, erősen mentális – racionális alkatú személyekké váltak (vált), a lány-utódja megfoganása előtt, tehát akiknek – akinek, igen erősen, vagy kizárólagosan pragmatikussá alakult, nem csak a gondolkozása, hanem az egész élet-víziója, mielőtt megfoganta volna azt a női utódját, akitől a vizsgált személy származik. Tehát az, az ősanya, aki, azt a lány-utódját megszülte, akitől aztán az a lány-gyermekek leszármazó generációján át, az, az ük, vagy dédunoka született, akinek az asztrológiai képletét vizsgáljuk. Tehát, hogyha a személy akinek a képletét vizsgáljuk, a gyermeke, vagy az unokája, egy ilyen ősanyának (édesanyának) aki ebben a szélsőségesen pragmatikus lelki - mentális állapotában kellett élnie, amikor azt a lánygyermekét megfoganta, akitől a vizsgált személy leszármazott. Azok születnek tehát ilyen karmával, akiknek az édesanyját már szélsőségesen az un. józan paraszti, vagy a nagyokos értelmiségi - tudósi esze vezérli, tehát, akiknek az édesanyja olyan, tipikus értelmiségi szellemiséggel rendelkező nő volt, aki majdnem, vagy egészen vallásos módon hitt abban, hogy az életben minden, de legalább is, majdnem minden megoldható a józan ráció és logika, illetve a megfelelő tudományos tájékozottság és az annak megfelelő technikák alkalmazása – felhasználása segítségével.
     Ez a karma csak szélsőséges estekben szokott különösebb bajt és problémát okozni, mert ennek a karmának, de még csak a puszta „szűzi képességeknek” is, köszönhetően, az illető személyek erős pragmatizmusa és általános tudományos – technikai jellegű, logikus észjárása, általában „jól jön” mindenféle un. technikai munkaterületen, üzemi – gyári technológiák „mérnöki” megoldás kieszelésében és alkalmazásában, az otthonul szolgáló lakás, vagy ház és személyi autó-, meg háztartási gépek üzemeltetésében, nők esetében a háztartási munkák elvégzésében és üzemeltetésében, a rend és a tisztaság fenntartásában, amikor nem éppen mindennek az ellenkező megnyilvánulásában és mindezzel homlokegyenest ellentétes mentalitásában jelentkezik a szűz-karma. (Ritkább esetben, ez már a mentális betegségek és a szutykosságig elmenő, rendetlenség és piszkosság eltűrésének a karmája. Ez az utóbbi mentalitás általában széles körben elkerüli a spirituális élet-vezérlés igényének még a lehetőségéről szóló gondolatát is. Tehát erről nem csak hogy nincs elég információnk, de ezekkel az esetekkel, amelyek gazdáit nem érdekli sem a metafizika, sem a leleplező asztrológia, tehát az esetükkel érdektelen is foglalkozni.)

 

  Ezeknek a szűz-karmásoknak tehát az a nehézsége, illetve, mind a velük együtt – élő szeretteiknek, mind az asztrológusaiknak, azért gyűlik meg velük a baja mindig  módfelett, mert ők kérem, mindenkinél okosabbak! És nem csak a családtagjaiknál, vagy munkatársaiknál, sőt, egy idő után már az asztrológusaiknál is, hanem még saját maguknál (A nappali éber eszüknél – tudatuknál) is! Illetve, és pontosabban, az utóbbi esetben, ezeknek az árnyék-énje, sokkal, de sokkal intelligensebb és látszólag okosabb (De legalább is, ők belülről úgy érzékelik ezt, hogy…) nem csak azoknál a személyeknél, akikkel nap mint nap dolguk akad, vagy az asztrológusnál akivel persze, mint benfettesek sokáig barátságot igyekeznek ápolni, hanem a leginkább a saját lelki-ismeretüknél, a lelkiismeretük szerinti morális érzéküknél és rációjuknál is. Vagyis, a spirituális és kauzális intelligenciát - Tehát az igazi moralitást! - tartalmazó felettes-énjüknél is okosabb a szűz-karmás személyek az árnyék-énje.

 
    Minthogyha csakugyan az ördög bújna belé ezeknek a személyeknek az agyafúrt eszébe - Akárcsak a Madács Imre által írt, Az Ember Tragédiája c. drámának a Mefisztó nevű szereplőjébe -, annyira racionálisan kételkedő és kétkedő logikájuk. Vagyis, a kontrázási, a kifogás- és „lehetetlenség”- keresési leleményességűk egyenesen kétségbe-ejtő. Ezeknek a un. dialektikus mefisztói – luciferi luciditása, ördögi leleményességgel, mindig megtalálja az őket közelről ismerő családtagon, vagy az őket belülről átvilágítani képes asztrológuson a fogást (Amivel azokat „lefülelheti” és leültetheti...), és „legyőzi”. És persze, a karmájuktól való szabadulást jelentő sorsbeváltással szembeni kifogást is, illetve a magyarázatot arra, hogy mit miért kell nem felvállaljanak, illetve elvégezzenek, és ezért, vagy másért – miért(?) kell „szükségképpen” vétkezzenek, akkor, amikor jól tudják, hogy vétkeznek, illetve azt, hogy miért nem lehet (még!), vagy nem kell, valamit megtegyenek ahhoz, hogy az által a karmájukat feloldhassák, és azt követően egészségesek és esetleg még boldogok is lehessenek.
   Ezt a folyton kontrázó „okos-tojás” jellegű és mindig a mellékes hiba-okokat és tennivalókat és kifogásokat kereső (És találó…), na meg persze: magyarázkodó, „a tehénből a borjút is kibeszélni” képes, jellegzetesen Ikrek és – vagy Szűz-karmás mentalitást mindenki jól ismeri! Sőt, maguk a Szűz-karmások is ismerik általában, de úgymond ők maguk is, tehetetlenek vele szemben… És ez önmagában még nem is lenne akkora baj, amennyiben egy azonos személyen belül, ez nem társul (De a megfigyeléseink szerint, legtöbb esetben, igen is társul!) a Jupiter és a Neptunusz által vezérelt Halak, vagy Nyilas jellegű karmával.  

 

B.

  
    Talán a Halak típusú személyről tud a legtöbbet az asztrológiai szakirodalom, na meg a Skorpió, és a Rák típusú személyekről, és talán azért mert ezek víz-jegyűek és mint víz-jegyű konstellációk által meghatározott és befolyásolt személyek, nem csak, hogy annyira érzékenyek és ennek megfelelően érzelgősek, hogy a velük való együttélés különös odafigyelést igényel. De, mivel más jegyek szerinti karmával is vegyül egy – egy személynek a jelleme (Minimum három, maximum öt konstelláció szerint, vagyis: minimum négy konstelláció szerinti karmák hordozói vagyunk, de ez eljuthat és ugyanakkor nem haladhatja meg a 6 konstelláció szerinti karmikus meghatározottságot.), azoknak megfelelően magnetikusak a halak- és általában a víz-karmás személyek. Tehát: kinek és kinek nem, de vonzó, vagy taszító is, de igen  változó és magnetikus, tehát soha nem lehet semleges és szürke a személyiségük. Ezért még ha akarnának sem tudnak, sehol észrevétlenül megjelenni, vagy megmaradni. Persze, ez utóbbi, a Nyilas karmásoknak, vagy a bőségesen fényszögelt Nyilas nappal rendelkező személyeknek is lehetetlen, de már teljesen más okok miatt.
     Nos, az anyai ági női felmenőktől öröklött, nyers jellem és karmikus meghatározódásuk szerint, a kiemelten Halak-karmás személyek ősanyái valamiféle konkrét, de mégis megfoghatatlan (A legtöbb esetben bizonyíthatatlan, illetve a mai polgári törvények által nem bűnként kezelt.) isten- ellenes vétekbe keveredtek (De legalább is, úgy képzelték és ezt a valós, vagy képzelt vétküket igen mélyen és intenzíven, meg huzamosan átélték.), akár vallásos tudattal és öntudattal, akár misztikus képzelgések és képzetek szintjén. Tehát, amellett, amit általában a legsúlyosabb, de legalább is, a legszégyenletesebb-, és ezért, amennyiben nem lepleződött le: a leginkább titkolni való vétkeknek szoktunk megnevezni és elképzelni, és amely istentelenségek felsorolásával most nem akarom itt a helyet és az időt tölteni (A legegyszerűbb és legenyhébb ezek közül a manapság elhatalmasodott pragmatista életszemlélet miatt, „természetessé” vált, művi magzatgyilkolás.), az is megtörténhetett például, hogy ez az anyai ági női ős, valamilyen, a szüzességi fogadalmát értük megszegő papnak – szerzetesnek volt huzamosan a titkos szeretője, akitől ráadásul magzata is fogant, amit vagy megtartott és megszült de az apa kilétét a tudattalan világa legsötétebb és legtitkosabb rejtekébe száműzte, vagy népi módszerek segítségével „angyalt csinált” belőle még magzat korában, vagy később gyilkolta meg.
 

   Ezek, a sejtelmek és sugallatok szintjén is, csak nagyon homályosan és zavarosan érzékelhető és utolérhető vétkek és bűnök, annál sokkal finomabbak és éteriebbek, mint ahogyan azt a konkrét példákkal lehet érzékeltetni. Tehát arra kérek minden hősies Halak-karmás személyt (Csakis hősiesnek nevezhetők manapság ugyanis azok, akik ennek a tanulmánynak az olvasásában idáig eljutottak. J ), vagy azokat, akiknek kapcsolata van ilyen személlyel – személyekkel, hogy nehogy azonnal arra gondoljon, hogy neki, vagy a barátjának - barátnőjének, rokonának, vagy ismerősének, férjének – feleségének a szép- vagy üknagyanya, esetleg a nagyanyja például, titkos méregkeverőnő volt, vagy annak a sötét lelkű kliense, mint a Zug-Tisza térséghez tartozó nagyrévi asszonyok (http://anyumegmondja.cafeblog.hu/2014/01/26/angyalcsinalo-asszonyok/).
Merthogy konkrétumok szintjén ilyen tragikus, drámai vagy romantikus történetekre lehet vissza vezetni és lebontani a Halak-karma kialakulását, és a gyakorló asztrológusi munkám során, nem is egy és nem is két olyan esettel is találkoztam, ahol ez a „nagyanyai mese” konkrétumok szintjén is bebizonyosodott. És nem csak a papi szeretőkig vissza mutatóan, hanem a vallásos áhítat mellett is, a láb alól eltett tehetetlen férjekig, vagy a nem kívánt magzat-foganásokból eredő magzatoknak, vagy újszülötteknek az angyalokká „változtatásáig” is visszamenően. Gondolom, az előbbi, amivel én gyakrabban találkoztam, a székelyföldön azért gyakori, mert a itt, a legtöbb falúban és városban a katolikus vallás volt a domináns.

 

    Tehát, természetes dolog az, hogy az olyan robbanó és mindent elsöprő szexuális vágy-töltettel, tehát: erős Mérleg és- vagy Skorpió karmával rendelkező fiatal, vagy fiatalos papok, mint amilyen én is voltam fiatal koromban – Nem papként, hanem szexuális kielégülési szükségletektől gyötört Mérleg és Skorpió-karmás civilként. -, nem elégedtek meg a házvezetőnők által nyújtott, „mellékesen - hivatalos” szexuális szolgáltatásokkal és a félhivatalos szex partik mellett, belehabarodtak a legszebb mise-hallgató lányokba és asszonyokba. És mivel a női hívek között is akadt ugyancsak Halak- Rák- Mérleg- és Skorpió karmával rendelkező személy bőven, nem létezett az a szülői- férji-, vagy presbiteri erkölcscsőszi gondoskodás és szigorú tiltás, amely ezt – ezeket az ellenállhatatlan vonzerőket kordában tudta volna tartani. Aztán teljesen mindegy, hogy a karmájuk hatására így elcsábult lányoknak, vagy szépasszonyoknak, a paptól – szerzetestől, vagy a „hites férjtől” fogant-e meg az a lány gyermekük, amelytő a Halak-karmás személyek ük-, déd-, vagy nagyanyja született, mert a következmény ugyancsak az a halak-karma volt, amelyet aztán azok átörökítettek akaratlanul és öntudatlanul, mikor erősebb, mikor gyengébb (Hatástalanabb) formában a gyermekeibe. És azok tovább, a ma élő utódokig.   

    Nem székelyföldi történet, hanem Ausztráliában, de a híres Tövismadarak c. regényt egy ilyen, jellegzetesen Halak-karma jellegű sorstörténet inspirálta. De az a történet is erről szól, amely a „Fábián Bálint találkozása az Istennel” c. magyar filmnek a forgatókönyvéül szolgált alapul. És ide sorolható a Német László Iszony c. regényének az alapjául szolgáló történet is, illetve a Kárász Nelli féle lelki struktúrával rendelkező „hősök és hősnők” karmája kialakulásának az anyai ági  spirituális háttere is. 
   A Halak karma esetében viszont, ezeknek a konkrét történéseknek az alapul vétele igencsak leszűkítő lehet. Ebben az esetben ugyanis, a Halak karma kialakulásához vezető anyai ági női ős-nőknek a konkrét élettörténeténél, sokkal finomabb, mélyebb és messze-hatóbb az ok – okozati összefüggések (Igencsak szövődményes) szellemi – spirituális és lelki összefüggésrendszere. Mert hát a Halak – típusú személyeknek még csak nincs is szüksége ilyen konkrét tragikus történetekre a családi krónikában ahhoz, hogy a képzelet határáig és az, az azon is túl-világi, ködös ősforrásokig: a sokszor irracionális módon is, tehát teljesen ok és összefüggés-hiányosan is megjelenő, látomások és víziók világáig eljussanak. Illetve, hogy „valamiért” ilyen jellegű élményekre – átélésekre vágyódjanak betegesen (Például, hogy horror filmeket nézzenek.) és ilyen misztikusan látomásos földön túli, vagy földön kívüli – testen kívüli „állapotokra” és élményekre szomjazzanak, akárcsak az alkoholisták a Tokay aszúra, vagy a drogosok az extasy- tablettákra és újabban a krokodil nevű drog hatásaira. – Ezek mind, de mind a Halak karmának a misztikus szféráját gazdagítják és oda tartoznak, a szexuális perverziókra való hajlamokkal együtt, akár találunk az illető személynek a sorsképletében konkrét Halak-karmára utaló jelt, vagy sem. (De elég pl. már az is, hogy a Halak uralkodó bolygói: a Jupiter és a Neptunusz, vagy a Halak analogikus bolygó-megfelelője: a Plútó, valamilyen negatív karma-alakzatban, annak résztvevőjeként, szerepeljen a képletben. Pl. az un. T-kvadrát, a sátortető, vagy a Lándzsahegy nevű alakzatok.)

   Nem hiába tartozik ehhez a „túlvilággal kapcsolatban álló, vagy legalább is, ilyen kapcsolatokra vágyó lelkülethez és szellemiséghez az idealista, „istenes verseket” szülő költészet ugyanúgy, mint annak az ellentéte! Vagyis: a Maldoror Énekei, a Sade Márki iratai (Lásd a szadizmust. De a mazochizmus is ide tartozik, mint az előbbinek az azzal egy lényegű az ellentéte!), Charles Baudelairenek a  Romlás Virágai, vagy az Arthur Rimbaud Egy Évad a Pokolban c. kötete által fémjelzett „irodalomig” minden kétértelmű „felemelő” és ugyanakkor elveszejtő eszme-produktum! És nem hiába tartozik ugyancsak ide az üdvözülés és a minden áron való mennybe-jutási vágyak és azoknak a szöges ellentéte: a sors-tévelygés, az önszennyezés és az önelveszejtés vágya, és a más-elveszejtés minden formája, a kemény-drogoktól az un. metál zenéig és a kéjgyilkosságig elmenően és a szadizmustól a mazochizmusig elmenően. És az a legkevesebb, hogy az ilyen karma „gyermekei” ma már nem is pornót, hanem egyenesen horrort vágynak nézni, és ha nem lehet, mert a szülők, vagy mások nem engedik, illetve szigorúan tiltják és ellenőrzik azt, hogy mit „néznek”, akkor tudat-módosító gyógyszerekkel kezelendő depressziósokká válnak az ilyen élményekre való, majdhogynem csillapíthatatlan élményekre való vágyaik miatt.


    Hát hogyne rejtegetné féltőn és óvón, az ilyen veszedelmes karmát, illetve az annak megfelelő színes vágyakat és sóvárgásokat, és féltve őrzött titkokat, a zseniális árnyék-én! Hogyne féltené és óvná és rejtené a gazdának ezeket a titkait a napfénytől, illetve a lelepleződéstől, épen az ős-eredetileg éppen a leleplezést és az átvilágítást szolgáló, tudományos ráció és logika segítségével! És hogyne rejtené el a legelképesztőbb lelki és szellemi helyekre, igen is: még a vallásba is, és még a művészi tehetségbe is, a pragmatikus, vagy a filozofikus luciferi ráció. Az olyan penge-éles agy tehát, mint amilyennel az Ikrek- vagy a Szűz-karmák is ellátják az ember-fiait és az ember lányait! Sokáig gondolkoztam, hogy Hollywoodban  például, minek és kinek – kiknek gyártják azt a számomra értelmetlen hülyeségnek tűnő, rengeteg „művész filmet”, vagyis, a jövőben és a múltban játszódó rengeteg misztikus fantazmagóriát és az un. science fictionokat? Hát ezeknek!

 

   Ugyanazok a „fogyasztók” veszik meg ezeket a filmeket, illetve mennek el a vetítésükre, akik a pornó filmeket és a vámpíros, vagy más fajta horrorokat is „szeretettel” nézegetik. Jövedelmező üzlet a Halak-jellegű vágyaknak a filmipari kielégítése a befektetőknek, színészeknek, forgatókönyvíróknak, rendezőknek, díszlettervezőknek, a sminkeseknek a díszlet-ácsoknak és az egész stábnak általában. Meg a pszichológusoknak és a pszichiátereknek is, a bor- likőr- és pálinka-kereskedőkről, a drog-kereskedőkről és az ügyes dilerekről nem is beszélve.
    

    Mert nem minden Mérleg-, Halak- Nyilas- és Skorpió- karma esetében elégséges a művészet általi szembesítés az így történő „kisüléshez” (fantáziák és fantazmagóriák szintjén megélhető kielégüléshez) és a feloldáshoz, tehát nem mindenki elégszik meg a képernyőkön és a mozivásznon „megelevenedett” fantázia-képek által biztosított kábulattal és szédülettel. Hanem elég nagy arányban létezik az emberiségben, és főként a nyugati típusú civilizációban olyan tömeg (Sőt: a pszichológia kélés-elméletének és a homoszexualitás és a leszbikusság tudományos legalizálásának köszönhetően tömeg…) amelynek az a határozott képzete és víziója, sőt: határozott véleménye az, hogy az egyéni karmák által vezérelt személyeknek „joga” és szüksége van még a perverziók kiélésére – kielégítésére is. És ezt ma már, a tömeges árnyék-én által vezérelt pszichológia tudománya jogszerűnek hirdeti és követeli, és rengeteg nyugati államban már instaurálta is, a perverz vágyak (vagyis a liberalizmus által hatalmasra növesztett funkcionális zavarok által okozott sóvárgások kiélési lehetőségének) törvényesítését!

   Azt hirdeti tehát a pszichológia „tudományának” az egyes ága és elmélet-rendszere, hogy az ilyen Halak és általában víz-karma által sújtott személyekben jelentkező sóvárgás és szomjúság kielégítése elemi szükségszerűség.  Tehát, hogy természetes és jogos, és „a megnyugvásukhoz” szükségük és „joguk” van a karmikus kábulat-vágynak (A perverziónak) a konkrét testi állapotát, élvezet-vágy kielégítés formájában is megélni. Illetve azt, hogy a testi – tudati és érzékszervi szédületnek és kábulatnak (zavarodottságnak) a konkrét kábulat-állapota, a konkrét testi élménye számukra elengedhetetlen, bármilyen árat kellene is fizetniük érte, és bármi és bárkit is kellene feláldozniuk e kiélésekhez – kielégülésekhez való jutásuk érdekében.

 

Mindenkinek, aki szembe szeretne nézni a saját árnyék-énjével, illetve a gyermekei, vagy az élettársa halak – skorpió és Mérleg jellegű, perverziókat szülő árnynék-énjével, szívből és szeretettel ajánlom s következő beavatási filmet:  https://videa.hu/videok/film-animacio/a-nimfomanias-1-teljes-film-uyLB8Mw4j0lVEycH  Természetesen az itt látottakat és hallottakat „bátran” tovább lehet, sőt: kell gondolni és az itt olvasottak tükrében, a megfelelő következtetéseket levonni!

   
     Mi sem jobb ennek a kábulat- és szédület-vágynak a természetes „emberi”, vagy éppen személyi szükségletként való beállításához és megmagyarázásához, mint egy – egy jó-, sőt: zseniális szűzies és ikrek jellegű észjárás, zseniális ráció, illetve, az azt kiszolgáló és azon alapuló tudomány, amely „tudomány” politikai okok miatt nem csak „természetesnek” és megengedhetőnek tűnteti fel a homoszexualitást, de egyenesen megvédendő „másságnak” is, miközben annak az egy petéjű és egy lényegű és egy gyökerű ikertestvérét: a pedofiliát azért még hálistennek – legalább is, hivatalosan… - még elitélendőnek tartja! És még csak nem is kell, hogy az ilyen fonák és schizofrén tudományos „meglátások” és elméletek Halak Mérleg és Skorpió- karmából fakadjanak. Elég oda a jó dúsan fényszögelt Ikrek és – vagy Szűz nap által, vagy egy teljesen jól fényszögelt Merkúr által jelzett rendkívüli intelligencia is, amely szükségképpen át csap a saját ellentétébe, vagyis az irracionalitás gyártásba. Az árnyék-én, azonnal a Karma szolgálatába tud bármit állítani, és hétpróbás skorpió-asztrológus legyen a talpán az a „segítő”, aki egy ilyen jól ellátott képességű személyt a Halak karma mocsarából ki tud ráncigálni!

  

   A fenti okok miatt, a pszichológusok még annyira sem képesek erre. Sőt, a tapasztalataim alapján bátran állíthatom, hogy azok inkább visszanyomják az embert (főként a kamaszokat és a fiatalokat) a karma mocsarába, illetve, meg- és kitanítják azoknak az árnyék-énjét a még áthatolhatalanabb mentális védekezési rendszerek építésére. Észre is vették már rég a lélek-kurkászók ezt a tehetetlenségüket és az árnyék-ének által uralt felnőtt „pácienseik” világát otthagyva, beásták magukat a pszicho-pedagógiába, amely sokkal, de sokkal biztonságosabb, mert nem igényel annyi személyes felelősséget.

 

   Ki hallott arról, hogy pszichológusokat vontak volna akár a legenyhébb módon is, azért, mert az áldatlan tevékenységük nyomán, a nyugati típusú civilizációban, annyi lett a depressziós kamasz, hogy az szinte már „természetes”? (Persze, mert, miután kiderült hogy a szülői fegyelmezés kiirtása után még nagyobbak lettek a gyermekek és a szülők bajai, akkor kérem szépen, szerintük most már a hibás szülői mint az oka a modern és posztmodern nevelés sikertelenségének! Na, meg az internet és a fészbuk a hibás. És nem az általuk bevezetett liberális – demokratikus egyenlősdi, meg a több ezer éven át bevált hagyományos – kontrázó és tiltó - módszerek helyett a megvezetős: a figyelemelterelő „irányítás” a nevelésben!) Arról nem is beszélve, hogy egy – egy iskola pszichológusi munkahely, vagy egy logopédia – kabinet, a maga értelmes J tesztjeivel, mennyire komoly dolog… Mert hát a drog- és alkohol- elvonásnak és, az azt követő rehabilitációk poklát végigjárni jelentkező személyekkel szemben gyakorlandó kegyetlen alapállásnak, nincs is humanista körökben vállalható „tudományos” (pszichológiai) módszertana! Kész múlt századi kaszárnya-szadizmus a velük való foglalkozás és a felügyeletük, amit inkább a volt drogosokra – és a volt alkoholistákra bíznak. Azokra tehát, akik végig járták ezt a poklot és akiknek az eltökéltsége, hogy vissza ne forduljanak a Halak szférájához tartozó vágy-kielégítések útjára, majdnem 100 százalékos. Azok tudnak csak kegyetlenül szigorúak lenni a kitisztulás előtt levő sorstársaikhoz, mert ők tudják egyedül, hogy milyen pokoli és tragikus ára és következménye van a pszichológiai engedékenységnek. Hát ez semmiképpen nem humanista orvoshoz vagy liberális pszichológusokhoz méltó foglalkozás. Esetleg pszichiáterhez…

    De hogyan szabaduljunk meg, a pszichiátriában használt öntudat-hirigelő gyógyszerező butítások (Az un. szedálások), vagy, istenőrízz, elektro-sokk kezelések nélkül, attól az árnyék-éntől, amely a Szűz - Halak tengely mentén vigyázza és felvigyázza szigorúan azt, hogy a „gazda” meg ne szabaduljon tőle, holmi asztrológiai leleplezések következtében? A tudatmódosító szerek segítségével lebutított árnyék én egyáltalán nem tűnik el, hanem csak konzerválódik a butítás idejére, és azok, akiket így kezelnek a „karmájuk ellen”, mint például Púzsér Róbert kultúrteoretikust is, nem hogy nem „gyógyulnak meg” egyáltalán, hanem ráadásként függőségi viszonyban maradnak, amíg a „gyógyszerezés” tart, és ha netalán abba kívánnák hagyni, kezdhetik előröl a karmájuk miatti konfliktusaik, és lelki –szellemi nyomorúságuk következményeinek a feldolgozását.  De nem csak a külső – anyagi – biológiai okokat, tehát a tüneteket kezelő, és a perverziókat természetesnek nevező pszichológiai és pszichiátriai gondolkozással van a baj, hanem az egész ganajtúró tudományos gondolkozással, mert „A krízisekből nincs kiút, hanem csak be-út” és ezt valamikor majd a távoli jövőben észre kell, hogy vegyék.

 

   DE mi maradjunk a jelenben. A fent leírtak tükrében tehát belátható, hogy nem kevésre vállalkozik az asztrológus. Úgy-e? Ide már rendkívülien kiképzett, tehát az un. Bolondság rejtelmeibe is beavatott, minden önámítástól mentes, mind a szakmájukat, mind a saját üdvösségük kérdését komolyan vevő, felelősségteljes asztrológusok kellenek! Főként, hogy amit eddig leírtam, még csak akkor is, három konstelláció szerinti karma, hogyha magának az árnyék-énnek a létezését is, ab óvó az Ikrek karma jelenléteként könyveljük el, mint ahogy az általában lenni is szokott!
Tehát: már csak az Ikrek, a Szűz és a Halak jellegű karmák együttese is ilyen vészes belső és külső (Tehát: mind az egyéneket, mind az egész emberiséget veszélyeztetni, illetve lebetegíteni, megnyomorítani képes) következményeket képes hozni magával. A 24 éves gyakorló asztrológusi tapasztalataim szerint viszont, minden egyes ember a földön minimum 4 konstelláció szerinti karmával rendelkezik (És maximum 6-al. Az utóbbiak viszont már elég közel kerülhetnek az őrülethez, a börtönbe záráshoz, vagy a korai halálhoz és tehát ezeknek már az eszükbe sem jut asztrológushoz fordulni.

 

   De nem is nagyon van amit kezdjen ezekkel egy asztrológusnak, azt is tanácsolom tehát a kollégáknak, hogy amennyiben netalán ilyennel találkoznának – Nem véletlenül tehát… J - , tegyék félre mind a szakmai gőgjüket, mind a pénz-vágyukat és kerüljék ki óvatosan a helyzetet, mert mi nem vagyunk sem test- és elmegyógyászok, sem ítélőbírók, sem csoda-gurúk, vagy igazából semmit nem érő bioenergiával kufárkodó megváltó proféták. )

 

 

C.

 

 

   Nézzünk utána annak is, hogy mi történik akkor, hogyha a fenti felállásba a Tűz-karma is bekerül, mint a szegény Geréb Ágnes, vagy a talán még nála is rosszabbul járt másik orvos: Domján László esetében (Mindkettőnek Oroszlánban van a Lilithje és mindkettőnek rengeteg az együttállás a sorsképleteikben.) 

A vonatkozó elképzelések és hiedelmek ellenére, a tűz-karmában, nem is az a fontos és a lényeges, hogy szélsőséges esetekben, teljesen ártatlanul, tehát mindössze a szenvedélyessége miatt, akár a gyilkosságig, vagy az öngyilkosságig menő, végzetes kimenetelű agresszivitást (elvakult és „észbontó” „észtakaró” szenvedélyességet) is képes létrehozni és okozni, hanem sokkal inkább az a baj velük, hogy rengeteg vesződést eredményez, az a szintén veszélyes-, de mindenképpen fárasztó és feszélyező agresszív viselkedés ami jellemzi őket általában. Vagy az a rengeteg, ritkábban nyílt és nevetséges-, és gyakrabban rejtett személyi-öntudati, ön-érzeti, önérzékelési probléma-rengeteg, amivel általában járni szokott a tűz-karma következménye.

 

A tűz-karmás személyeknek ugyanis (De emellett még az Ikrek – a Bak és a Halak jellegű karmával rendelkező személyeknek is…), veleszületetten hiányos, vagy sérült, vagy zavart a szellemi - morális öntudata, egészen pontosan: az Isteni öntudathoz való visszakapcsolódási képessége. Ezeknek a személyeknek tehát, anélkül hogy ők akaratilag ezért hibásak lennének, vagyis, ugyanolyan értelemben mint a homoszexuális, a leszbikus, meg a pedofil személyek  „természeti mássága” és a szexuális „ártatlansága” esetében,  a velük született és az esetenként idejében ki nem nevelt beképzeltsége, gőgje, nagyképűsége, nárcizmusa, kevélysége, stb., egyszóval: a felsőbbrendűségi komplexusa, elképesztően nehézzé- És egyes esetekben lehetetlenné is! - teszi a velük való szoros együttlétet. Ők egyszerűen képtelenek átélni az alázatot és az együttműködést a még a saját lelkiismeretükkel is, vagyis: a spirituális - morális - öntudatukkal, az un. „felettes-énjükkel”. Annyira reflex-szerűen, tehát ösztönösen és természetesen egoisták, hogy az már ártatlannak is mondható…J Annyira természetesen jön tehát nekik, hogy mások és általában mindenki érdeke elé helyezzék a saját problémáikat és a (vélt) egoista érdekeiket, hogy a leges legtöbb esetben észre sem veszik, és maguk is csodálkoznak azon, hogy mi a baj? Szerintük ugyanis, „joggal” méltatlankodnak és háborognak, illetve megsértődnek és megbántódnak (És a legtöbb esetben persze, azonnal „vissza” támadnak. J ) ha netalán erre valaki felhívja a figyelműket, illetve keményebben „bekontráz” nekik emiatt.

  

     Mivel minden negatív megnyilvánulásnak létezik a kevésbé gyakran előforduló, de igen is, létező, szöges ellentéte is, ugyancsak a tűz-karma esetében, ritkábban bár, de találkozunk a szélsőséges formájában, a „normális” személyeket ugyancsak „rémesen” idegesíteni képes kirívó gyávasággal is. Vagyis, a személyi akaratukat és jogaikat érvényesíteni és képviselni képtelen „lelki bénákkal”, a légynek sem ártani képes, vagy akaró, hamis szelídekkel, a betegesen kussolókkal, az un. karakter-nélküli- és gerinc nélküli szolgalelkekkel és személyiség- függőkkel, az „erőszak-gyűlölő” elfogadókkal és toleránsnak mondott konfliktuskerülőkkel, a papucs-férjekkel, vagy a kapcarongy-nőkkel és feleségekkel (Csernus Imre kedvenceivel). stb.. Noha, ez utóbbiaknak a magatartása általában kényelmesnek tűnik azok számára, akik nem kényszerülnek arra, hogy ezekkel érdek- és család- közösségben kelljen éljenek – Ez utóbbiak számára ugyanis valóságos katasztrófa, vagy isten-csapás egy ilyen családapa, vagy a családapát folyton vissza fogó gyáva feleség például! -, ez a veleszületett – ösztönös viselkedés semmivel nem jobb, vagy értékesebb az előbbinél. Bizonyára nem kell részletesen leírnom, hogy miért, de ennek a mentalitásnak az egyik aspektusa viszont egyenesen az árnyék-én fő jellemzője és a szemforgató mivoltát a legjobban álcázni képes „erénye”.

 

   A tárgyi valóság által világosan jelzett igazságnak az elhazudása, elcsalása és elrejtése elleni harc elutasítása (Az igazságtalanság elleni tiltakozás fordított reflexe) ugyanis, semmivel nem pozitívabb magatartás spirituális (karma-oldási!) szempontból, mint az igazság letagadása, elcsalása, vagy annak a zsarnoki kisajátítása. Sőt, azzal épen, hogy egyenértékű! Mert hiába, hogy látszólag békés megoldásokhoz vezet (Pl. elnézni azt, hogy az üzleti sorban – sorokban, mindig akad egy – két gátlástalan személy, aki elénk furakodik.), mert ez a „Nem szól szám, nem fáj fejem” féle magatartás, valójában lehetővé teszi az egoizmus és a zsarnoki ösztönök terjedését és erősödését. Vagyis, az öntudat és az egészséges igazság-érvényesítési reflexnek a hiánya és ezzel az egészséges önérvényesítés lehetőség elutasítása, semmi mást nem tesz, mint fenntartja a hamis-, vagy sérült öntudaton alapuló gátlástalanság fennmaradását, a hamis öntudat igazságtalan és törvénytelen érvényesülési, zsarnokoskodási lehetőségét! Hiszen mi emberek nem állatok vagyunk, hogy az ösztöneink vezéreljenek, vagy a gátlástalan embertársaink vezéreljenek, hanem olyan lények, akiket a közösségi felelősség-érzet és az isteni felelősség-tudat kellene, hogy vezéreljen.

   Éppen ezért, a „gyávasági” reflexből eredő gerinctelen mentalitás is éppen olyan agressziót rejt magában, és ugyanolyan agressziónak megfelelő negatív szellemi energiát termel, mind az illető személyben, mind általában a világban, akárcsak az ismertebb és zavaróbb – bántóbb és sértőbb ellentéte: a mások feletti zsarnoki uralkodási ösztön és a mások kárára – hátrányára történő önérvényesítés ösztöne. Amiért tehát nem annyira látható és látványos a kisülése, mint az utóbbinak, az nem azt jelenti, hogy ténylegesen békésebb és egészségesebb és jobb a gyáva és konfliktuskerülő mentalitás, hanem egyszerűen csak azt, hogy az agresszivitásnak ez a formája rejtettebb. Sőt! Éppen azért, mert rejtettebb, az agresszivitásnak ez a rejtett és ezért kivédhetetlen, de ugyanakkora (Pl. egészségi) károkat okozni képes formája, bizonyos esetekben, a másiknál még veszélyesebb is.

 

És a tűzkarmának ez, az agresszivitással és öntudati zavarral kapcsolatos jellege még csak nem is idéz annyi bajt, mint a többi megnyilvánulási formája. Mert pl., ide tartozik az un. függőségi betegségek nagyon nagy része is, mint pl. a személyi függőség, a kábulat-függőség, a játék-függőség, vagy a rendkívüli szex-függőség is. És ezek nem kis erőgyakorlati és élvezeti lehetőséget nyújtó munkát adnak az árnyék-én azon ösztönös, tehát automatikus működésének (késztetésének), amelyeket az Ikrek-karmánál, valamint a Szűz – Halak tengely karmáinál több – kevesebb részletességgel megemlítetem és leírtam. Az viszont tény, hogy az árnyék-én veszélyessége a tűz-karmák esetében mutatkozik meg a leginkább érzékelhetően, láthatóan és könnyen érthetően, holott a többi három alkímiai őselemnek megfelelő karmák is éppen annyira veszélyesek. De azoknál a legtöbb esetben csak a vészes végeredményt észleljük: a tragikus baleseteket, a végzetes betegségeket (A Halaknál leírt perverziók és a kábulat-vágyak intenzív és huzamos kiélése nem csak az alkoholizmus kialakulását, vagy a kábszer túladagolás veszélyét növeli, vagy a máj- cirózis veszélyét, és nem csak a szifiliszhez, vagy az ADSZ-hez vezethet, hanem a rák, vagy más halálos betegség kialakulásához is!), vagy az idejekorán bekövetkező halált. A többi alkímiai elemnek megfelelő karmáknak a leírását viszont, itt most nem végzem el újból, mert ez nem témája a jelen tanulmánynak és nagyon hosszúra is nyújtaná, hanem arra kérem az olvasót, hogy keresse meg a jellegzetes karma-leírásokat az alkímiai elemek szerint, vagy a konstellációk szerint.

 

De a legtöbb „globális” bajt, mindenképpen az Ikrek – Nyilas tengelyhez és a Szűz – Halak tengelyhez tartozó, hamis moralitás okozza! Vagyis: a szemforgatás, vagy a strucc-viselkedés, illetve azoknak a mentális következménye: A hamis morált védő és a rózsaszín-mázolást és a hivatalos „marketinget”(reklámot), vagyis megvezetés, a megtévesztés és a figyelemelterelés „hivatalos” jogosságát és „természetességét” igazoló és védelmező-, sőt: annak a kikerülhetetlenségét is igazoló – Az önigazoló, magyarázkodó! - fedőelmélet-gyártások reflexe okozza! Az árnyék-én ugyanis, itt válik igazán veszélyessé, mind az egyénre, mind a társadalomra, mind az egész emberiségre nézve. Ott, ahol az általa uralt öntudatunk („alsó”) része lakozik, vagyis, ahol a karmánk által az eszünknek sugallt, karma-őrző, „helyzet-megoldási” gondolataink keletkeznek és székelnek. Vagyis ott, ahol, az önámítási és a győzelmi – uralkodási vágyak, valamint az előbbieknek megfelelő kudarcoktól való szorongások vannak. Ott, ahol a rombolási vágyak és félelmek külső és belső-, élet- és sors-játszmák elméleti – mentális képzetei honolnak. Ott ahol ezeknek az igazán veszélyes játszmáknak a még veszélyesebb, látható, vagy láthatatlan, észlelhető, vagy észlelhetetlen szövődményeiben és a közvetlen, vagy áttételes (ugyancsak szövődményes), képzetei, vágyakból akarattá és cselekvési szándékokká alakulnak.          

 

    Anélkül tehát, hogy megfeledkeznénk arról, hogy az árnyék-énnek, vagyis a kettős öntudatnak az ősforrása ugyanaz, mint az egyetemes karma ősforrása, hiszen az alap-kettősségek már akkor megjelennek a létben, amikor a Polaritás-törvénye a hibásan született ős-ideákat a saját ellentétükké változtatja (A visszájára fordítja), és arról, hogy ez a kettősség az un. mentális konstellációkban: az Ikrek és a Szűz által megtestesített szellemi erőterekben (Az ilyen karmát hordozó személyek aurájában és agyában) erősödhetnek meg és válhatnak végzetessé, feltétlenül ki kell emelnem még két konstellációt, amelyek esetében az árnyék én jelenléte éppen azért jelent rendkívüli veszélyt, mert az ilyen karmák gazdájának a szellemiségében az árnyé-én jelenléte alig érzékelhető. Az egyik, természetesen a Skorpió-karma, amely már önmagában is, és alapjában is, közismerten a rejtőzködés és a mesteri álcázás, illetve a manipulálás karmája, a Halak mellett, de más okból, mint az utóbbi. A negatív Skorpió ugyanis (És talán feleslegesnek tűnik, de a szakemberi tapasztalataim alapján, mégis emlékeztetnem kell, hogy a karma csakis negatív lehet!) elve iszonyodik minden féle átalakulástól, átváltozástól – idomulástól, alkalmazkodástól, és ezért zsigerből ellenségesen reagál minden olyan helyzetre, amely tőle mentalitás változást igényel. És ha, a felszínen ez nem is érzékelhető, de ellenségnek lát minden olyan személyt, aki tőle nyíltan, vagy burkoltan, nézeti és viselkedési változtatást kér.

    Ezt az elutasítási-, elhárítási reflexét viszont neki folyton el kell rejteni a túlélés és az érvényesülés érdekében, és felnőtté válás közben, ezt az elrejtést mesterien meg is tanulja, amennyiben a figyelmes és hozzáértő nevelés ezt nem előzi és gátolja meg. (Nagyon fontos lenne tehát a skorpió-karmával született gyermekeket már piciny gyermek-korukban ránevelni mind a folytonos változás szükségére, mind a, minél nagyobb mértékű őszinteségre, fedetlenségre, nyíltságra, azoknak az időnként életveszélyessé is válni képes, jellegzetes karmikus viselkedésének - mentalitásának a „szerető elfogadása” helyett. Illetve arra nevelni, hogy a karmikus reflexeikkel és elképzeléseikkel ellentétben, ezek a megszerzendő, pozitív átalakulási – átváltozási tulajdonságok és képességek, az előnyükre szolgálnak hosszú távon és nem a hátrányukra.)  A Skorpió karmás ember árnyék-énje tehát azért duplán veszélyes, mert benne duplázódik a rejtőzködési és a titkolózási reflex. (Az első házasságom, a volt-feleségemnek emiatt a beteges titkolózási reflexe miatt ment tönkre. És, a tőle született és tehát a karmát tőle öröklő első három lányommal valóságos sziszifuszi küzdelmet folytattam, ezen titkolózási – rejtőzködési reflexeiknek a felszámolása – feloldása érdekében. De ezt, csak azt követően érhettem el, hogy az anyjuk, éppen erre a titkolózási karma-reflexükre alapozva, olyan sorscsapdába ugratta be a legnagyobb testvért, aminek a lényegére és veszélyére az, csak akkor ébredt rá, amikor már 4,5 hónapos várandós lett a jelenleg ugyan jó egészségnek örvendő, de kissé ideje korán megszületett unokámmal. Ezt követően viszont, mind a három, sőt, mind a négy nagyobb lányom felhagyott a beteges titkolózással.)   

     De a titkolózás, csak a Skorpiói karma reflex-szerű veszélyességnek az egyik aspektusa. Mert igazából a Skorpió-karmának a beteges rombolásra és önrombolásra (öngyilkosságra) hajlamosító természete a veszélyes, illetve az, ami igazán veszélyesé teszi a Skorpió-karmának az árnyék-énnel való társulását. Amennyiben tehát mindazt számbavesszük, amit az árnyék-én eredetéről és természetéről a korábbiakban leírtam, és egybe vetjük a skorpió karmás személyeknek az újjászületés helyett, az újjászületését igénylő helyzeteknek és személyeknek az ellenségként való kezelési késztetésével, illetve azoknak az útjukból és az életükből való eltüntetési – vágyával is számolunk, könnyű elképzelni, hogy bizonyos szélsőséges sorshelyzetekben, illetve, elkeseredetett és kétségbeesett állapotban, miért válhatnak ezek a személyek oly könnyen cinikus és hideg-vérű gyilkosokká.  Háborús bűnösökké, a mások, otthonát és családját tönkre tenni képes „állatokká”. Illetve, amennyiben valamilyen egészséges gátlás, vagy beteges gyávaság miatt képtelenek a külső rombolásra, akkor öngyilkosokká, vagy éppen a saját családjuk és gyermekeik ellen is elképesztő bűnöket elkövetni képes, pszichopatákká.

 

    Az én gyakorló asztrológusi tapasztalataim szerint tehát, az árnyék-énnek a legveszélyesebb formája az, amikor az annak a létrejövéséhez szükséges alap-konstellációk által jelzett karmikus meghatározódások mellett (Ikrek, vagy sok bolygó-együttállás, ami ebből a szempontból ugyanazt a személyiségi kettőződést jelzi, plusz a Szűz - Halak tengely és plusz valamelyik tűz-jegy szerinti karma.), a Skorpió motívum is megjelenik, ugyancsak egyértelmű karmikus vonatkozásban.

(Itt fontos azt is megemlíteni még, hogy árnyék-én  létének a kimutatásához, nem szükséges, hogy a sorsképletben ezek a karma-motívumok konstellációkként jelentkezzenek, hanem az is elég, ha a karma-pontok valamelyike a felsorolt konstellációknak megfelelő horoszkópházában található.)        

 

D. A Bak-jegyű karma

 

    Furcsa, sőt, a kezdetben teljesen hihetetlen volt a számomra, és az asztrológusi pályám egyik legdöbbenetesebb felfedezését képezte az, hogy a Bak-karmás személyiségek sok esetben a sokkal agresszívebbek, és mint olyan, sokkal, de sokkal veszélyesebbnek és „kibírhatatlanabbaknak” bizonyultak az Oroszlán-karmásoknál is, és általában a tűz-karmásoknál. Majd ezt évek múlva követte az, az ugyancsak hihetetlen felfedezés is, hogy az árnyék-énnek a jelenléte, de főként annak a majdhogynem kivédhetetlen veszélyessége, egészen biztosra vehető, amennyiben Bak-jegyben, vagy 10-es házban található valamelyik karma-pont, vagy az illető személy a Kecske évében született. Mindkét esetben sokat kellett töprengenem, amíg megtaláltam a magyaráztatókat, hogy miért? Először azért, mert a Bak az Ég Közepe nevű ponttól, vagyis a Zenit és a Nadír tengely felső részétől balra, a Halak felé kezdődik, tehát a Bak típusú személy mindig a magaslatokon érzi magát jól, akárcsak a zergék és a más, magashegységi kecske-félék, a hiúzok, meg a hó-párducok és persze, a havasi (Pl. A Kárpáti, vagy a Grizli- ) medvék is. A Bak szellemisége – géniusza - ugyanis az egyetemes létet irányító, tehát a mindenek felett létező, és a mindeneket szabályozó egyetemes törvényeknek, a lét minden szférárjában és zugában való érvényesülési kötelezőségének az elvét (törvényét) testesíti meg.

    Nem véletlenül a Baknak megfelelő 10-es ház, a társadalmi – közösségi érdekszférák életköreit megtestesítő grafikai erőtér, tehát nem véletlenül az állam- kormányok, illetve a politikusok a magas rangú állami hivatalnokok, a hadvezérek és az intézmény- igazgatók és mindenféle vezérek gyakorlati életköre, tehát a karrier és a hivatás életköre! Ez a jellegzetesen felelősségteljes vezéri eszmekör (géniusz) természetszerűen rányomja a bélyegét a Bak-szülötteire és a Bak-karmásokra, de az utóbbira negatívan. Ez a Bak jellegű bélyeg és pecsét pedig karmában, nem más mint a, sokszor még a tűz-karmás személyek kevélységét, arroganciáját és gőgjét és beképzeltségét – nagyképűségét -, nárcizmusát, de főként: önzését és kegyetlenségét is meghaladó, eleve sértő és bántó magatartás. Illetve, fordított és ellentétes esetekben, ez a bélyeg a, mindennek az ellentéteként jelentkező, személyiség-zavarát, tehát a kissebségi komplexusát, valamint az öntudati, önérzeti, önérzékelési és önértékelési- képtelenségét és magalázkodását, egyszóval tehát: a személyiségi nyomorát jelentő, sötét ösztön és spontán késztetés-halmaz.

 

   Ez, a sokszor a vadságig és a vétekig is elmenő önérvényesítési és öntörvényű ambíció-, illetve, az azzal ellentétes szorongás és félelem, és gyávaság és alamusziság és alázat és gyalázat… De legfőképpen: a nem jogi értelemben vett, tehát: szellemi – spirituális tőrvény-szegére, törvénytelenkedésre való erős hajlam, illetve a törvényesség szükségének az érzékelési képtelensége, a törvény-betartási képtelenség, illetve a törvény-szegés vágya! Az tehát, hogy a Bak karmásokról, óhatatlanul mindig kiderül (Pl. horoszkóp értelmezés közben), hogy – Persze: nem az érvényben levő politikai és nem jogi és még csak nem is gazdasági szabályok és törvények szerint, hanem az olyan magas moralitásnak a törvény- kódexe szerint, mint amilyen pl. a tízparancsolat, vagy a hermetikus egyetemes törvények (Pl. a nemek törvénye, vagy a fejlődés törvénye, stb.). - valahol mindig, ha titokban, vagy ha nyíltan, de „szükségképpen” vétkeznek! Illetve, ha nem is vétkeznek ők direkt módon és személyesen, de szemet hunynak, vagy helyt adnak valamilyen törvénytelen állapotnak, vagy eljárásnak, illetve elfogadják, vagy könnyelműen és nagyvonalún megtűrik azt és azokat (A korrupciót) huzamosan az életükben, vagy a szeretteik – az élettársaik mentalitásában és életgyakorlatában. 

        

   El lehet tehát képezni, hogy milyen nehéz rávezetni az ilyen törvénytelenséggel egybe kötött egoista karmát védelmező, árnyék-én által vezérelt személyt arra, hogy az egyetlen lehetősége a boldogulásra nem más, mint éppen az, hogy azokat a nagyokos bástya-gondolatokat és tudományos, vagy vallásos elméleteket, amelyek mindezeknek a vétkeknek és gyengeségeknek az álcázását és védelmét hivatott szolgálni, fel kell adnia és el kell vetnie, mert különben semmi értelme nincs az egész karma-feltárásnak és horoszkóp-értelmezésnek. De az semmi, mert abban az esetben lényegében semmi, de semmi értelme nem marad az ő életének sem. És ezzel a törvényesség-állapot vissza szerzési és helyreállítási állapotnak a feladásával a Bak-karmás személy, feladja azt a lehetőséget is, hogy a hátra levő életében, nem, hogy boldog, de egyáltalán egészséges lehessen.    

 

Summa summarum, amennyiben egy vizsgált horoszkóp, illetve a megfelelő sorskrízis, vagy élethelyzet arra utaló szimbolikus jeleket mutat, hogy abban – azokban lehetséges lenne bármiféle kettősség létezése is, addig NINCS ÉRTELME az asztrológiai értelmezések folytatásának, amíg az árnyék ént és annak a személyes jellegét (jellegeit) fel nem göngyölítettük. Mert ha ezt nem végezzük el és ez által, további helyet – lehetőséget adunk arra, hogy a vizsgált személy árnyék énje tovább végezze a hiteltelenítő, kétely-ébresztő és kétely-fenntartó akna-munkáját, az, éppen ez által, a tudományban és a közösségi életben is folyamatosan használt, úgymond racionális és logikus érvrendszeren alapuló, de ezzel együtt ugyanakkor, karma-konzerváló gondolkozási automatizmusunk által, feleslegessé és nulla értékűvé teszi a legjobb ébresztési – átvilágítási és a karma-mocsarából való „kisegítési - kimentési” törekvésünket is.    

 

Csíkszereda, 2018 II. 24


            

 

 

Kozma Szilárd

A Lilith és a karma végzetes megnyilvánulásai II.

 

Az árnyék-én természete és sors- és egészségromboló mivolta, avagy a bibliai bűnbeesés motívumaként ismert jelenségnek a gyakorlati értelmezése.

 

                          „Az időrabló köztünk jár, kezében az egész világ.
                            Érezzük a tekintetét, de senki sem látta még.” (Omega együttes)

 

Én ugyan törekszem az emberekben levő Istent megszólítani és azzal beszélni, azzal kommunikálni (írásban, vagy videón), ahogy azt a misztika ajánlja. De a legtöbb esetben, ez az őszinte és egyedül értelmes kommunikáció, még az emberek nappali éber tudatával (személyiségükkel) is lehetetlen, nem, hogy a felettes-énjükkel! Azért lehetetlen az emberek isteni tudatával való kommunikáció, mert azt majdnem minden esetben, eltakarja azoknak a felvállalatlan és ezért  oldatlan karmája. Vagyis az árnyék-énje.

                       


(Arról, hogy miért hazudik folyamatosan a legtöbb politikus még akkor is, amikor sem nekik, sem a pártjuknak, semmi érdeke nem fűződik ahhoz, hogy másokat megtévesszenek. De persze, a mások szükségtelen hazudozásának, csalásának és titkolózásának az igazi okairól is írok. Vagyis arról, hogy miért van-, és hova nyúlik a hajszálgyökere annak a jelenségnek, hogy nem a lelkiismeretünk és az annak megfelelő nappali éber tudatunk szerint cselekszünk, kommunikálunk és… képzelgünk? Illetve arról, hogy miért nyomjuk el a lelkiismeretünk és a felelősségünk hangját és hazudunk –első sorban! - magunknak és miért vezetjük félre önkéntelenül magunkat folytonosan, és miért döntünk az isteni öntudatunk ellenére, helytelenül majdnem folytonosan, a legfontosabb sorskérdéseinkben is?)

 

    Az időnkkel együtt, az egészségüket és a boldogságunkat is elrabló árnyék-én jelenségről, a pszichológia és a pszichiátria rég óta és igen sokat tud ugyan, de, egyeseknek (A többségnek) tudatának a működési mechanizmusában betöltött kiemelt szerepéhez képest, illetve, ettől fogva, a sorsunk alakításában és az egész emberiség sorsának az alakításában betöltött szerepéhez képeset, sem az elmekortan sem a lélektan messzemenően nem tud eleget. Illetve, pontosan csak annyit tudnak, amennyivel az árnyék-én szélsőségesen erős mivolta esetén keletkező betegségeket valamennyire kiismerni, majd címkézni és diagnosztizálni tudják. És, hogy a mentális, vagy pszichésnek is mondott betegségek formájában is jelentkező, jellegzetesen a dupla öntudathoz kapcsolódó betegségek esetén (Pl. Schizofrénia, borderline- kór, vagy bipoláris depresszió esetén), ezt, az általában rendkívülien intelligens (Tulajdonképpen zseniális!), de annál több sorsproblémát és betegséget okozó, háttér- és árnyék- tudatunkat, ha nem is megszüntetni - „kigyógyítani”, de időlegesen lebénítani, vagy lebutítani és így, időlegesen a személyiség-vezérlő központunkból félreállítani – semlegesíteni (ártalmatlanítani) tudják…

 

   De marad a kérdés, hogy milyen szerepet tölt be ez, a, majdnem mindenkinek (Az emberiség nagy többségének) a tudat-küszöbe alatt ármánykodó furmányos árnyék-énje a többségünkben? Vagyis azokban a nem szélsőséges esetekben, amikor nem okoz különösebb mentális (pszichológiai és pszichiátriai) problémákat? A tudomány ugyanis a mentális betegségeket nem okozó árnyék-én jelenségével egyáltalán nem foglalkozik. Ezért, amikor a hétköznapokban az árnyék én tevékenységét észleljük, azt egyszerű „hülyeségként” könyveljük el. És ezért, azzal, hogy az árnyék-énnek az általában „normálisnak” vett, átlagnál csak egy kicsit felüli szintű létezése, milyen méretű élet- és sorsrombolást képes kívül, a sorsunkban, és belül az egészségünkben is, egyaránt véghez vinni, azzal már senki, vagyis egyetlen un. humanista tudomány-ág sem foglalkozik…

 

A mások, vagy a saját „hülyeségünk” észlelésekor, nem is gondolunk arra, hogy hosszú távon, miféle más, diagnosztizálhatatlan betegségekhez (Pl. az orvostudomány által felfedezhetetlen okokból eredő bénulások, vagy éppen a „derült égből villámcsapásként” érkező guta-ütések tömkelege.), vagy pszichésnek is nevezett betegségekhez vezet az árnyék-énnek a tudatunkon belüli, lassú elhatalmasodása és erősödése, mielőtt szélsőséges „klinikai esetként”, vagyis mentális betegségként jelentkezhetne. Illetve azt, hogy micsoda, az egyéni, vagy családi tragédiákig is elmenő sorsrontásokat eredményez, az árnyék-én szerinti gondolkozás, kommunikáció és cselekvés általában. És hogy, az emberiség 55 – 70 százaléka az általa okozott, de a tudomány által diagnosztizálhatatlan, vagyis a „normális” határokon és körökön belülinek mondott ok - okozati összefüggés-rendszerek következményeként megjelenő, emberi és nemzeti drámák és tragédiák mind ennek az egyéni árnyék-ének szerinti, furmányos júdási gondolkozásnak, kommunikációnak és cselekvésnek köszönhetők! 

   A politikai ideológusok, illetve a szociológusok, meg a szociográfusok által felszínesen tanulmányozott, un. „velejáró” általános károkozó magatartást okozó, mentális – erkölcsi jelenségeknek, amelyekkel pl. a rendőrség, az ügyészség és a bíróság foglalkozik, illetve amivel az un. nép-egészségügy foglalkozik, vagyis, a fél-hivatalosan mégis csak számon tartott, de ugyanakkor nem különösebben veszélyesnek számító emberi „hülyeségnek”, valójában spirituális oka, ok – okozati összefüggésrendszere van! És végeredményben az egész emberiség az árnyék-ének összessége által okozott, és teljesen feleslegesen fenntartott Janus-arc jellegű, általánosan demoralizáló jellegű következményeitől, vagyis ennek az emberiség szintű morális nyomorúságnak a következményeitől szenved!

 

Nagy hiba viszont az árnyék-ént a természeti – gyermekkori önvédelmi, önérvényesülési nyers egoista reflexeink tömkelegével, az un. infantilis, nyers egoizmusunkkal összetéveszteni és emiatt azt azonnal kiirtandónak nyilvánítva, elnyomni és  eltüntetni való hibás természetnek tartani. De ugyanolyan nagy hiba az a misztikus irányzat is, amely az árnyék én-befolyást az un. emberi elmének egy objektív negatív tulajdonságaként állítja be, és azt tanulja, hogy meg kell szabadulni a racionális gondolkozás börtönéből. Egy naiv misztikus (Tarnoczy Vilomos) még egy science fiction féle regényszerűséget is írt erről a fantazmagórikus –és persze hibás spirituális képzeteken alapuló, tehát nonszensz alkímiai műveletről – „Szökés az elme börtönéből” címmel, miközben már csak az Ikrekben álló Sárkányfarka által jelzett dupla-tudatú meghatározódása, valamint az a tény is, hogy egyszerre két csepeli autószerviznek a jó-módú tulajdonosa volt, szembeszökő jele volt annak, hogy a Bak-Lilithje által jelzett mély-tudattalanjába rejtett kevélysége, teljesen alkalmatlanná teszik egyelőre arra, hogy akárcsak önmagát is megszöktesse a saját elméjének képzelt árnyék-énje fogságából.   

 

     Az egonk tehát, az az egészséges nyers, természetes - természeti önérvényesítési képességünk, ami nélkül fel sem tudnánk nőni. Tessék megfigyelni ez egy azon fészekben élő madárfiókák, hogy igyekeznek egymást túl licitálva olyan, minél hangosabb és minél érdekesebb - izgatóbb, figyelemfelhívóbb, hangokat kiadni a nekik táplálékot hordó szüleiknek, hogy neki, csakis neki, egyedül csak neki a szájába tegye be a most hozott finom gilisztát, férget, bogarat, vagy egyebet, mert ő a legcsodálatosabb fiókája, de egyben a legéhesebb is. (Miközben esetleg a másik szülő, aki épp most repült el, mert kiürítette a terhét a fiókái szájába, neki, a kiválasztottnak adta elsőkén és a legnagyobb, legtáplálóbb falatokat.) Van, hogy emiatt, amiért az egyik fióka ebből a szempontból hangosabb és "érdekesebb" mint a másik, a három, vagy négy közül az egyik nem kap elég táplálékot és megdöglik, de a többi, ennek köszönhetően esetleg még erősebb és életrevalóbb lesz. Ez a túlélési és jól-élési, és nyerési - versengési ösztön, közülünk sokakban, a legtöbbünkben, is ott van, de legalább is, ott volt gyermek és fiatal-korunkban. Ez az ego, amire nagy - nagy szükségünk van tehát a túléléshez és az egészséges felnövekedéshez, mind a gyermekkorunkban, mind a fiatalkorunkban. Ezzel nincs semmi baj, ha meg van, amíg idősebbek leszünk. Ennek, normális embereknél, főként a szülőknél, el kellene sorvadnia 30, de legkésőbb 35 éves korunkban, és átadnia a helyét a felettes-énünknek, a krisztusi felelősség-tudatunknak.

 

   Ez a természetes - egészséges túlélési és megélési ösztön, akkor válik egoizmussá, önzéssé, amikor még 35 éves korunk után is vezérel. Ez általában a tűzkarmásoknál szokott megtörténni. Főként, ha az asztrológus nem hívja fel erre a lehetőségre a figyelmüket. Persze, hogy egoizmussal nem lehet megváltódni, tehát ténylegesen boldoggá és egészséges lenni hossztávon! Hiszen ez a túltengő és már természet-ellenes egoizmusra sarkalló ikrek, vagy szűz jellegű karma, az emberek lelkében egyenesen az Úristen helyét foglalja el, és ezért az ilyen ember képtelen a minimális – őszinte hibabelátásra is, nem, hogy az oldódásra, az odaadásra, az áldozatra (Az egoista reflexeinek a feláldozására!) és így, a kiegyenlítődésre.

    Az árnyék én viszont teljesen más indíttatású és fogantatású ugyancsak ösztön, de karmikus, és semmit nem szolgál, hanem csak az igazi boldogságunk elérésében akadályoz. Ez a Merkúr által uralt Ikrek és Szűz - karmák esetében inkább túltengő spekulatív - júdási, és nem utolsó sorban intellektuális - tudományos gondolkozásunk, ami csakugyan képes tovább éltetni a természetes egonkat, azon életkoron, amikor arra még szükség volt, és ebbe is, de mellette még az egész karmarendszerünkbe bele bújik valósággal, és azt szolgálja. Jó mi? A csodálatos és ennyit csodált és mindenhatónak és szupernek kikiáltott racionális értelmünk, a karmának és az egonak a hizlalását és növekedését szolgálja a karma-oldás és a megváltás, tehát az igazi boldogulás helyett!

 

Az árnyék-én jelenségének a természetét és annak a sorsunk alakulásában –alakításában betöltött szerepéről és fontosságáról a tanítványaim egy része is, beható gyakorlati és metafizikai megfigyeléseket és leírásokat is végzett: 

 

Kozma Szilárd – Sike Sára – Nagy Annamária:

Többet a kegyetlenül veszélyes, élet- és sorsrontó árnyék-énről

 

Általában az Ikrek és a Szűz- karmával rendelkező személyeknek van egy ( a legtöbb esetben még maguk elől is) elrejtett, eltitkolt énjük (megváltásellenes gondolatokat gyártó és sugalló hamis öntudati központjuk), amelyik a tudattalan mélységeiből manipulálja, irányítja őket. Az árnyék-én, valósággal terelgeti és vezeti az orránál fogva a „gazdáját” úgy, hogy annak fogalma sincs arról, hogy „belülről”, vagyis a számára logikusnak és jogosnak tűnő irracionális félelmei, vagy nevetségesen infantilis ambíciói által irányítva van. Az általában az Ikrek, vagy Szűz jellegű karmával született személyek (És ide tartoznak azok is, akik a Kínai asztrológia alapján, a patkány, valamint  a nyúl évében születtek is!), a kívülálló személyek számára esetleg nevetséges ambíciói és félelmei (fóbiái), obstrukciós sugallatai által vannak irányítva. Vagyis, a „gazdának” az irracionális szorongásai, és homályos iszonyatai, amelyek gondolatok formában jelennek meg a fejében, és őt így, gondolat-sugallatok formájában, tehát az un. lelki-hátteréből (Tulajdonképpen tudattalanul és önkéntelenül) irányítják vezetik a gondolkozásában – ötleteiben és a misztikusok által sokat hangoztatott és fennen dicsért „intuíciójában”, és ez által a cselekvéseiben, a másokkal folytatott – beszéd – kommunikációjában is.

 

Ezek a rejtett gondolatok tehát, igazából nem is az övéi, nem a nappali éber tudata szerinti mentális késztetések, nem az ő éber, felelős és erkölcsi gondolkozása által létrehozott egyéni ráció szerinti gondolatok ezek, hanem az un. karmából erednek. Hogy. Vagyis ezek az árnyék-én által sugallt gondolatok, egy, a morális gondolkozásától idegen, az ő javát – A tényleges boldogulását, egészségét, és ezáltal a megváltását! - semmiképpen nem szolgáló, a személyi asztrológiai sorsképletében a Lilith és a Sárkányfarok nevű karma-pontok konstellációs és ház-házhelyzeti pozíciója által jelzett fő-karmájának az esszenciáját képezik. Ezen negatív szellemi sugallatok hatására fogadja be a „gazda” azokat a nem őszinte, egoista spekulációkat az éber, morális gondolatai közé úgy, mintha azok ténylegesen is, az ő öntudatához tartoznának!

 

Ezt a tudattalanunkból érkező és a felszíni tudatunkban is ott rejtőzködő szellemi ikertestvért leleplezni igen nehéz. Nagyon ébernek kell lenni, hiszen ez a második gondolati – mentális tudat- és öntudat- központunk, amely néha huzamosan is az elsőnek a helyére lép, és a karmikus, negatív meghatározódásokat éppen a tudattalanunkban levő sugallat szerű negatív karmikus késztetéseket ki- és felhasználva tudja irányítani a gazdát. Ezért a „gazdának” így, nagyon nehéz, sőt: sok esetben csaknem lehetetlen a józan eszére, a nappali tudatos énjére hallgatni (még akkor is, ha amúgy akarna, szeretne).

 

 A pozitív belső átalakulási munkának csak nagyon sokára látszik meg az eredménye, és az árnyék-én az azonnali eredmények elmaradásakor, azonnal “lobbizni” kezd a személyi tudaton belül, hogy jobb, ha a gazda nem is törekszik a változásra, mert úgy sem lehet azt elérni, vagy úgysincs annak semmi komoly értelme. Nagy éberségre van szükség ahhoz, hogy ezt a hangot felismerje, és tudatosítsa, hogy ez valójában nem ő, nem tartozik hozzá, bármennyire is ezt a látszatot próbálja kelteni a folyton duruzsoló árnyék-én.

 

Az árnyék-énje hatásra, mindenkinek elképesztő önbecsapásokra, ill. a tárgyi tények szerinti valóság önmaga elől való eltitkolására kell számítania, amelyeket az asztrológiai sors-képletében a bolygó-együttállások és a bolygóknak a karma-pontokkal való együttállása,m ritka (de annál veszélyesebb!) esetben a két karma-pontnak az együttállása, vagy az azonos jegyben, vagy horoszkópházban való jelentkezése jelez.

 

Mi is az árnyék-én? Természetes folyamatként, nagyon sok várandósság (terhesség) iker-foganással indul, de néhány hétre rá az egyik magzat elhal, amit a várandós kismamák (jövendő anyák) nagyon ritka esetben vesznek észre, hiszen ebben a fázisban a legtöbbje még azt sem észlelhette, hogy várandó lett („terhes maradt”).  Ezért tehát tudni kell, az embernek (Az emberiség 65 – 70 százalékának) a fogantatása utáni időszakban, az anyaméhben meghal az ikertestvére. Az édesanya várandóságának korai szakaszában észrevétlenül elhalt ikertestvérnek az aurája megmarad az élve maradt testvér aurájába fonódva, azzal eggyé válva, és aztán, a megszületett utódban olyan dupla, rejtetten kettős öntudati – valóságértelmezési , öntudati központot képez, mely a „gazda”egész életének és sorsának, sorshelyzetének az erkölcsi rombolásra rendezéséből nyeri az erejét úgy, hogy a halott testvér fizikai megvalósulási- inkarnálódási - kudarc-élménye „átöröklődik”, át származik, megmarad és rögzítődik  a megszületett testvérben.

És és az élő testvér az elhalt magzat kudarc-tudatával kénytelen élni, minthogyha az az ő kudarca és élet-sikertelenségi öntudata lenne!

 

 Azaz a megszületés sikertelensége miatt a megszületett egyént gyötri felnőtten is, folyton az irracionális és indokolatlan – tárgyi valóság alap nélküli! - szomorúság, a hiábavalósági érzés, a szintén irracionális kudarc-élmény, az általános bizonytalanság és alkalmatlanság érzése, ami a legtöbb esetben, manapság korai depresszióhoz is vezet… (Ez is az egyik oka a manapság oly divatossá vált szellemi betegségnek), Illetve az önbizalom, az öntudati, önértékelési-, tehát a a személyi bizonytalanság is folyamatosan jelen van.

    Mindez folyton kétségeket és félelmeket támaszt benne a saját megvalósításainak és az egész személyének az emberi – szellemi értékével szemben. Ezért, az élet- vállalás és a karma-oldás helyett, az ellenkező irányba, a „lebeszélés” és a lemondás és önfeladás irányába,illetve az életben elért sikereinek a valós értékével szembeni kételkedő gondolatok gyártásának az irányába. És így, mindig a pozitív megvalósításaival ellentétes célok és megvalósítások irányába tereli a „gazda” figyelmét és a képzeletét.

 

   Amíg a „gazda” nem ébred rá a valódi öntudatára, addig ezek a visszahúzó, romboló és hátráltató késztetések, a finoman zavart, vagy gátlásos, bizonytalan viselkedés, mindössze a környezetében élő emberekben tűnnek fel és lehet, hogy önmagában észre sem veszi. Az árnyék-énje önt a karmája fenntartására, negatív meghatározottságainak a megőrzésére – mint például erős indulatoskodás, haragvás, egoizmus, önérzeteskedés, téves morális elvárások támasztása és téves ítéletalkotások, mások lenézése vagy mások háta mögötti áskálódás és felettük való öncélú uralkodási törekvések (manipuláció) , az élettársi kapcsolatokban a közös karma-verklizés és káprázatvilág megőrzésére - és dagasztására, növesztésére veszi rá. Mindeközben lehazudja ennek a kettős – háttéri, negatívan manipuláló, második tudatnak a puszta létezését is (mármint az árnyék-énje). Sőt felhasználja a személynek az összes negatív meghatározottságát arra, hogy azokban elrejtőzve még nagyobbra duzzadjon.

 

Ezért a „gazda – személy” minden olyan, a horoszkópja szerinti pozitív megvalósítást letagad, és azokat értéktelennek beállító, a saját igazi értékeit elméletileg lekicsinylő és valósággal leromboló életképzeteknek a logikája szerint él, és a valós életfeladatoktól őt elterelő lehetőséget ragadott meg. Sőt, a legtöbb esetben téves módon és hibás célok mentén választott élettársat is, nem ismerve a tudattalan meghatározottságait és ezt az árnyék-énje által sugallt hibás, életnyerési gondolkozását, fonák, de a számára természetesnek tűnő logikáját. Ezáltal, a „gazda” önkéntelenül és öntudatlanul elkerüli a tényleges boldoguláshoz: a megváltódáshoz vezető életfeladatait és felületes problémamegoldással, miközben nagyon meg van elégedve magával és azt képzeli, hogy a világon a leghelyesebb módon járt el. Eközben saját magát vezette félre, miközben technikai tudományos trükkök alkalmazásával és babonás téveszmék kergetésével elkerülte azokat a szükséges, hosszú távú gyakorlati élet-feladatokat, melyek a valódi változást és boldogságot jelentették volna. Az árnyék-énje viszont,  ezeket a kudarcait is felhasználja, hogy még alattomosabban és még mélyebbre süllyessze az önsajnálatba, a lemondásba és a kétségbeesésbe.

 

 Ahhoz, hogy ezt a nihilista gondolati reflexekből létrejövő, másodlagos, de annál gonoszabb árnyék- lényt – Ezt a fonák, nihilista rációt! - kiűzze a tudatából, mindig le kell lepleznie annak a tévútra vezető sugallatait, azokat ki kell hoznia a napfényre és szó szerint is, le kell gyilkolnia. Le kell győznie a pesszimista, vagy a júdási (Önámító), spekulatív  gondolatvezetési ösztönét, a rossz, negatív, vagy rombolási késztetéseit és lemondó, önelveszejtő hangulatokat, a hangulatoskodást (Érzelgősséget), és a hiábavalósági érzéseket ébresztő kétségeket és fokozott esetben: az ezekkel járó kétségbeesést, a korábbi kudarcok ok – okozati összefüggéseinek a metafizikai szintű feldolgozásával, lelkiismeret-furdaláson keresztüli hibabelátás megélésével, a kudarcokból való kilábalással, az elmélet és a tapasztalat egybevetésével és a hosszú-távú következmények megfigyelésével. 

 

Meg kell tanítsa saját magát levonni a helyes következtetéseket és a megváltás logikája szerinti értékítéletet használni, tehát a spirituális életszemlélet, józan és igazságos egyéni hibabelátó filozófiát kialakítva. A legtöbb esetben igen fontos lehet és jó eredményekkel kecsegtet az, hogy vonuljon el és kreatív magányban – a sorsképlete ismeretében és az Egyetemes Törvények tükrében - elemezze a mind  a párkapcsolati, mind a munkatársi, valamint a barátkozási tapasztalatait, mert a boldogulás és a megváltás felé vezető utat mindenkinek magának kell végigjárnia, a gyakorlati tapasztalatait megfigyelnie és megjegyeznie, majd a belőlük levont következtetései által saját sorsát a megfelelő irányba terelnie.

 

Ezekre, a környezetük által „meg nem értett zseniálisnak” kinevezett az ikrek karmával és a szűz karmával született személyekre a leginkább jellemző árnyék-énes karma-program általában, ami úgy is kifejtheti a megvezető hatását, hogy a gazda – személy, a felszínen naiv, jóindulatú és erényes, miközben a lélek legtitkosabb belső rejtekében, akár öntudatlanul is, de kevély és beképzelt, gőgös és titokban sóvárogva szomjazza az elismerést. Ez a külső és belső valóság közötti eltérés frusztrációs érzéseket, nyugtalanságot, irigységet és féltékenységet okoz, aminek a hatására a beszélgetéseiben és gondolataiban egyaránt, igazságtalanul ítélkezik, kritizál, vádaskodik és neheztel alaptalanul. Ítéletalkotásaiban kettős mércét használ: akinek értékeit elismeri, azzal szemben a végsőkig elfogult, az ellenségei vétkeit azonban ördögivé nagyítja.

 

Ahhoz, hogy ne kelljen szembesülnie hiúságával, rossz lelkiismeretével és az árnyék-énje miatti, rejtett alattomosságával, még ha önkéntelenül is, de folyamatosan elferdíti, letagadja a spirituális lényét és az, az arra rakódott karmával működteti. Egészen pontosan: a nappali éber tudata, elveti a spiritualitást és ahelyett, hogy a felettes – képzeletileg is felelősségteljes – öntudatával működne együtt, inkább mindig a karmikus késztetéseit részesíti előnyben. A tárgyi valóságot szépíti, kiszínezi vagy ellenkezőleg, ködösíti, összekeveri a szezont a fazonnal, és a tárgyszerűséget, valamint az idősorrendiséget figyelmen kívül hagyva, vagy megfordítja, akárcsak az ok – okozati összefüggések sorrendjét, mindent össze–vissza beszél és gondol, vagyis bemocskolja a valóságot minden szinten, attól függően, hogy épp szimpatizáns vagy ellenséges személyekről van-e benne szó. Ennek megfelelően fizikai szinten is ínyencségekkel, édességekkel, alkohollal, kávéval, igyekszik elfogadhatóvá tenni azokat az élethazugságokat, melyek józanul elfogadhatatlanok.

Ennek a programnak a hatására esetleg igyekszik a környezetében élőknek letörni illetve semlegesíteni, vagy lehetetlenné tenni az akaratát, akarat és igazság-érvényesítési törekvéseit, vagy ami jellemzőbb lehet, képtelen érvényesíteni másokkal szemben az akaratát, de pontosan az előbbiek miatt, hiszen ön sem biztos a végén már saját magában, vagyis a saját igazi, őszinte szándékaiban sem. Ezért öntudatlanul és önkéntelenül is, de a sugallatok és sejtelmek szintjén irritálódik minden olyan személy jelenlététől, akiről úgy képzeli, hogy könnyebben érvényesül és személyi akaratát, személyi szabadságát az ön által jónak tartottnál erősebben és esetleg önnel szemben is érvényesíti.

    Így függőségi és alárendeltségi viszonyokba is keveredhet, mert elveszi mások önállóságát, vagy – és inkább ez érvényesül gyakrabban: - nagyobb valószínűséggel az akaratérvényesítés hiányából és alárendelődési vágyból fakadóan másokkal szemben kiszolgáltatottá válik.

 

Következésképpen, aki ténylegesen boldog akar lenni, annak, minden áron (A kauzális horoszkóp leleplezéseinek a segítségével…) meg kell az árnyék énjétől szabadulni, mert kizárólag csak azok érhetik el a tényleges megváltást, akik minden kettősségtől, a kettős gondolkozástó, a kettős vágyakozástól, de főként a kettős – tehát a két irányú képzelődéstől, a két fajta és rendszerint egymással szögesen ellentétes, jövőre vonatkozó képzetalkotástól. Láthatjuk ugyanis, hogy a manapság uralkodó materialista, kizárólag a felszíni anyagi világot egyedüli valóságnak és kizárólagosan létezőnek tekintő és abból minél nagyobb hasznot húzni akaró, élvező-fogyasztó mentalitás által sugallt célok és értékek éppen, hogy az árnyék-én erősödését szolgálják. Nem véletlenül indult ki ez a liberális-zsákmányolási élet-koncepció, az „amerikai álom” a spirituális hovatartozási besorolása szerint,  Ikrek színezetű Amerikából. Nem véletlenül kételkednek egyre többen abban, hogy a spirituális-erkölcsi lényegük és kauzális esszenciájuk alapján, ők is isteni származékok, vagyis istenfiúk és lányok lennének, nemcsak a Pál apostol által, majd a későbbi evangélisták, tehát a spirituális mesterek által több személyből összerakott és így ideálisan megalkotott „felsőbbrendű” személy, a Megváltónak kinevezett Jézus. Szélsőséges esetben az erős árnyék-énnel született személyek sátánista szektákat alapítanak vagy a legelképesztőbb bűncselekményeket követik el nemcsak az Egyetemes Törvények, de az általános szabályok és normák ellenében is. De ne menjünk ilyen messzire, hiszen az sem véletlen, hogy olyan sokan csak úgy falják a sztárokat felvonultató sikerfilmeket, ill. , azoknak a magánéletéről szóló híreket és képzelnek maguknál feljebbvalónak bizonyos tehetséggel és hatalommal megáldott embereket, a sikert és a meggazdagodást helyezve a létképzeletük középpontjába ahelyett, hogy Jézus tanítása szerint „felvennék a keresztjüket” és egyéni életfeladataik felvételével boldogulásukon fáradoznának

 

II.

 

Azóta tehát, hogy a kínai asztrológia alapján, a patkány évében született feleségem: Joó Viola segítségével, kb. nyolc évvel korábban az árnyék-énre vonatkozó korábbi felfedezéseimet és megfigyeléseimet megerősíthettem, az azt követő időszakban hozzám érkezett horoszkóp-rendelések honorálása közben, és persze, azoknak köszönhetően, számtalan alkalmam volt meglátni, és így a jelenség spirituális tanulmányozásának és ismertetésének a rendkívüli fontosságáról meggyőződni:   

 De a gyakorlati tények által eleve biztosított hitelesség kedvéért, ne szökjünk fejest a témába, hanem kezdjük egy illusztratív levélváltással: 

 

 "Kedves Szilárd!


    A feltárás után, a naplóírás abban segített, hogy összegezve a dolgokat, azt kell mondjam, döbbenetes, hogy CSÍRÁJÁBAN tudom életképtelenné tenni a pozitív változtatásra irányuló terveimet. Sikerült felmérnem, hogy miként bánok magammal, és azok fényében, már nem csoda a számomra, hogy a jóhiszeműen indított kísérleteim bámulatosan sikertelenek.

 Próbálom "leszoktatni" magam erről a folyamatos kételyeim által generált háttéri gondolkozásról és most már kezdem konkrétan is érteni, hogy mit értettél te, a

tökéletes metafizikátlan gondolkodás alatt. Sajnos nekem ez, a teremtési logika szerinti pozitív irányban nem igazán megy, mivel folyamatosan bele ütközöm a kételyek miatti hitetlenkedésbe, majd a megfelelő félelmekbe. Mire látszik valami pozitívum, már el is vetélt. Nem igazán értem még, hogy miért van ez velem én csak azt látom, hogy igazad van. És a legnehezebb, hogy magamra szeretettel gondoljak függetlenül attól, hogy közben tapasztalom az elvetélt "eredményeimet".
Üdvözlettel,

 Erzsike.


Kedves Erzsók!

A szellemi jelenség leírása szerint, és a képleted ismeretében, csakis az árnyék-én „munkálkodásáról” lehet szó. Egyszerűen az van tehát, hogy amennyiben már az anyaméhben - bizonyára nem ok nélkül! – úgymond „el kellett tenned láb alól” az ikertestvéredet (Édesanyád kettős arcának - szereplésének a spirituális és fizikai következményét), akkor már csak az maradt hátra, hogy az aurádból (mély-tudattalan érzés-és képzetvilágodból) is seperd ki a halott hasonmásod idea- maradványait, a kizárólag a kételkedés és a pesszimizmus programját, vagyis a kudarc-tudatot tartalmazó, mentális információt, misztikusan szólva, az aurád mentális részének az agysejtjeit.
Magyarán: küldd el a seholba magadban a kételkedő - kétségekben gondolkodó én-edet, valahányszor megszólal és mondd meg neki, hogy "Te lüke, tűnj el már belőlem a fenébe, mert nem is kellett megszülessél, hogyha meghaltál négy hetes korodban, és tehát valójában nem is létezel." Ha így sem megy, képzelj el egy szellemi légy-csapót, és azzal fenyegesd meg albániai légelhárítási stílusban (Ti. az albán légelhárító katonák különleges kiképzésben részesülnek arról, hogy miként kell az ökleiket rázniuk a légterüket sértegető ellenséges repülők és általában az ég felé: az anyátok...) valahányszor észre veszed, hogy megint a kétkedés és a hitetlenség áriáját közvetíti neked. :-D
Csatoltan küldöm a jelenségről a tavasszal írt tanulmányomat.
Barátsággal: Szilárd/


/> Kedves Szilárd!


 Tejóisten! Ez nagyon durva volt. Most újra elolvastam a cikket, amit

küldtél. Úr Isten! Nem értettem mi van, már hónapok óta ikrek szimbólumokat látok. És közben ez a tökéletes halálborzadály. Mintha én lennék az anti-isten vagy az ki és aki csak halált teremt.... jaj de borzasztó, már nem tudtam mi bajom van. Beugrottunk tesómmal az állatkertbe anyukámnak örökbefogadni egy elefántot, ami csak támogatói dolog nem igazából. Már minden állat elvonult vacsorázni, a tengerimalac falut akartam volna gyorsan megnézni zárás előtt, erre nem voltak már kinn, de mellette megnézhettem az élet-halál házát. Bementem, dögszag volt indításnak mert dögből keletkezik az élet és ez volt végigvezetve tematikailag. Én olyan rosszul lettem, hogy idejövök egy kicsit örülni a tengerimalacfalunak erre ott a dögszagban tántorogtam. És ezt még sorolhatnám mibe fordultak az élet apró örömeinek keresési törekvései, hát most nem kezdek bele, de ez mindenből ordított már.


 Nagyon köszönöm, már csak bőgni tudtam mindenen. Mintha leuralt volna

valami, mintha skizofrén lennék, hogy egyszercsak minden meghalt de már halott is volt, mire egyáltalán megjelent volna valami. De szó szerint visszaadja a szöveged -" Hiszen neki az egyetlen valóság-élménye a pusztulás-élmény, a

 halál élmény, az esélytelenség élménye! És ezért, kétségbeesésében, és
 azért, hogy a nihilista igazát bebizonyítsa saját maga előtt és előttünk,
 vagyis a "gazda" személy előtt a nihilista szemlélete jogosságát, és azt (A gazdát - minket) a boldogságról és ezzel az Egységbe- lépésről lebeszélje, illetve, hogy arról azt végképp eltérítse."

Tökéletes megfogalmazás! Ja és hogy a realitás talaját is megerősítsem, anyukám kb. négy hónapos terhesen a hirtelen fékező busz kapaszodójának esett, ami kellemetlen volt neki majd vérzése is volt, amivel a nőgyógyászhoz ment. Ennyi. Aztán én 5 hónap mulva megszülettem. DE addig gondolom volt egy kis létharc odabenn...

     Szeretném megköszönni a segítségedet és támogatom hogy ezt a

levelezést nyilvánossá tedd mások okulására. Mindenképpen jelentkezem, ha leküzdöttem ezt a dolgot és közöm lesz az élethez.


minden jót kívánva, Erzsók"

 

     Kozma Szilárd: Nem vagyok demagóg, tehát nem tagadom azt sem, hogy karate-edzéstől fáradtan haza érve, kikapcsolódásként néha - néha megnézek egy - egy bóvli filmet is a tévében. De tévét kimondottan azért szeretek nézni, mert az „Ami fent van, ugyanaz, mint ami lent van...” egyetemes analógiai lételv szellemében, az Animal Planet, a Nacional Geohraphic, meg a különböző Discoovery, valamint a Viasat csatornák által közvetített egyes műsorokban közölt tudomány-népszerűsítő műsorok témáit, de főként az azokban feltárt un.”valóság-tényeket”, tovább tudom metafizikailag gondolni, és tehát az ott látott tárgyi valóság szerinti, azokat rögzítő természeti élet-képek, a velük kapcsolatban a műsor-készítők által feltárt tudományos tényekkel együtt, mindig mélyebb metafizikai jellegű összefüggés-kereső töprengésekre késztetnek.

 

Sőt: ezen tények metafizikai értelmezése segítségével (is) választ kapok igen sok, egyébként homályban maradó metafizikai problémára.

    Legutóbb az a történet ragadta meg a figyelmemet és az gondolkoztatott, hogy egy Kazasztáni falucskában született és élő, amúgy egészséges hét éves fiúcskának a feltűnően nagy pocakját felnyitották az orvosok annak érdekében, hogy vegyék ki belőle a rákos tumornak gondolt "valamit", de tumor helyett, egy méhlepény féle tokban levő, agy nélküli, de csökevényes végtagokkal és rengeteg hajjal rendelkező, - és ami fontos! - a fiúcska hasában élő magzati "szörnyecskét" találtak. Ennek az élő, de agy és emberi forma nélküli „valaminek” (Még csak nem is elhalt testvér-maradványnak!) a csökevényes köldökzsinórja a megműtött „gazda”- gyermek vérereihez kötődtek. Így kapott ez a „valami” az életben maradáshoz szükséges vért és azon keresztül táplálékot, így „élt” tovább ez a furcsa emberi maradvány, ez a magzat-csomó, az amúgy egészséges fiúcska szervezete, szíve és vére által táplálva. A kazasztáni orvosok azt állapították meg, hogy ez az élősdi daganatszerű magzat-maradék, a gyermeknek az édesanya méhében a fejlődésben valamiért megállt Iker-testvér maradványa, amelyet a ma is élő gyermek növekvő szervezete kénytelen volt a helyszűke, illetve más okok miatt, bekebelezni és azzal együtt tovább élni.

A tudományos kommentár szerint, bár nagyon ritka, a jelenséget mégis ismeri mind a biológia, mind az orvostudomány, sőt: neve is van neki: "Fetus in fetu", vagy "fitus in fitu", és, ha a soha sehol – Tehát a műszaki szakközép-iskolában. - nem szerzett latin-ismeretem nem csal, azt jelenti, hogy magzat a magzatban. A műsorban mutattak is egy hasonló angliai esetet is, ahol a szülés előtt álló kismamának a méhében levő egyik, különálló iker-magzat szervezete, amelyből szintén hiányzott a szív és az agy, hasonló módon rákapcsolódott a köldökzsinóron keresztül a normálisan fejlett magzat érrendszerére és az orvosok attól tartván, hogy a normálisan fejlődő magzat szíve nem fogja bírni a két szervezet ellátását, annak érdekében, hogy az épen maradt magzatnak az életét megmentsék, ultramodern sebészi eszközökkel, lézeres beavatkozással, le metszették az egyéni életről lemondani kényszerült, élősködő magzatnak a köldökzsinór-csökevényét a fejlődő testvére érrendszeréről.

Aztán a riport egy Amerikában élő, család nélküli, híres patológus orvosnő bemutatásával folytatódott, akit tudós-diplomáciai úton, meghívtak Kazasztánba, hogy vizsgálná meg a fent említett, hét éves fiúcska hasából kioperált „valamit” annak érdekében, hogy állapítsa meg, csakugyan csökevényes magzatról van-e szó, vagy egy ahhoz hasonlatos gangrénás daganatról? Ezt azért, mert az utóbbi esetben az a veszély állna fenn, hogy a rákos sejtek a kisfiú szervezetébe is bejutottak, és ott tovább szaporodván, valamikor újabb rákos daganatokat alakíthatnak ki. Az Ikrek - jelenségre rég rá harapott metafizikus asztrológusként megjegyezném, hogy az amerikai patológus-nőnek a "családja", saját bevallása szerint is, két egyszínű, és egymáshoz tojásszerűen hasonlító, vizslaszerű kutyából állt... Nos, a patológus-nő elutazott Kazasztánba és mielőtt, de miután is, megvizsgálta a gyanús-csomót, beszélt a műtét utáni állapotában is lefilmezett, és láthatóan jó egészségnek örvendő fiúcskának az édesanyjával, valamint a muzulmán vallás eszkatológiai dogmái és misztikus elképzelései szerint élő, fiatalasszonynak a családjával. Az ő tudósi tekintélyének a latba vetésére, vagyis a semleges tudósi tekintélyére azért volt szükség, hogy a gyermeke hasában létező csomóért magát vádoló vallásos anyát, de főként az ügyet vallásos gyanakvással „figyelő” férjet és annak a vallásos családját meggyőzze arról, hogy a jelenség "mindössze a vak természetnek egy véletlen szerű tévedése volt". Tehát, hogy az asszonyka egy és egyáltalán nem hibás a dologért, és ezért és emiatt a filmen mindvégig méltóságteljes iszlám-tartózkodással viselkedő férjnek nem kell elválnia tőle.

    A jelenséget, ami szerint a vizsgálatot végző biológus-nőnek a kulcsfontosságú,   objektív tudományos- méltósága arra is szolgát ebben az esetben, hogy a metafizikailag, ha csökevényesen és ferdén is, de az igazságot még valamennyire sejtő tradicionális gondolkozású közösségeknek a tudományos felvilágosodás által nyújtott teljes elbutulási (elsötétedési) és lebutulási lehetőséget megadja, most nem akarok részletesen kitérni, mert nem ez a témája a jelen írásomnak, de a doktornő „családi helyzetének” a szimbolikáját, feltétlenül meg kell említenem. Mert a tudományosan tisztának (sterilnek) és világosnak nevezett körülmények között fogant, magzati fejlődésében un. monitorizált és ugyanilyen biztonságos, de természetellenes körülmények között felnőtt, abszolút jóindulattal és humánusan viselkedő tudós-asszony, nyilván steril volt, ha két annyira egyforma (talán klónozott...?) kutya képezte a „családját”. Az analogikus és a kauzális gondolkozáshoz hozza szokott asztrológusként ugyanis, nem tartom azt véletlennek, hogy nyilvánvalóan két darab iker-testvér kutyából állt a tudós-nő családja és … belőle. Mert szakmai tapasztalatból is tudom, hogy nem véletlenül történnek meg és nem véletlenül vannak a dolgok elrendezve az életben (A fizikai dimenzióban és a biológiai - pszichológiai életben.). Nekem tehát, azonnal feltűnik az is, hogy egy, az aurájában az Ikrek motívumát, ha esetleg csak nagyon csökevényes módon is, de hordó, meddő (A sterilitás az Ikrek és a Szűz negatív megjelenési formainak ez egyik velejárója!) amerikai tudós-nőt hívnak meg patológiai vizsgálódás céljából Kazasztánba. Egy, a semlegességében és pártatlanságában megbízható tudóst, aki majd meg vigasztalhatja, sőt: meggyőzheti az egyetlen gyermekes fiatal mohamedán anyát arról, hogy mindent ami az életünkben és a sorsunkban fontos és lényeges a vak biológiai természetünk végez… J  És, hogy ebben a tisztán biológiai élet-folyamban, a mi lelkünk és szellemünk, mindössze semleges és magatehetetlen megfigyelőként vesz részt.

 


     A Kazasztáni Ikrek-története, illetve az, amit ugyancsak a tudós asszony mondott el, ti., hogy emberiség-szintű átlagban mérten, minden nyolcadik magzatfoganás Ikrek-foganás - Ami óriási nagy arány! - , de ennek csak egy alacsony hányada marad meg, illetve fejlődik ki rendesen és születik meg egészséges Iker-párként, metafizikailag jóval túl mutat önmagán. El egészen addig, ahol a személyi horoszkópokban nyilvánvaló és egyértelmű, vagy rejtett Ikrek-motívumok (Minimum három együttállás) jelennek meg, mint a feleségem és azon barátaim esetében is, akik a Patkány évében születtek (A kínai - ázsiai asztrológia Patkány éve analogikusan megfelel az európai Ikrek havának, mint a Kígyó éve a Skorpiónak, a Ló éve a Nyilasnak, a Kecske éve a baknak, a Majom éve a Vízöntőnek, a Kutya éve a Kosnak, és a Nyúl éves a Szűznek, és ez a magyarázat arra, hogy a Patkány évében, valamint a Nyúl évében született személyek sorsképletében mind megtalálható az Ikrek motívum is.). vagy mint nálam és a volt feleségemnél, akik nem a Patkány, vagy a Nyúl évében születtünk ugyan, de nálam pl. a 3 házban álló Lilith, Emőnél viszont a sok együttállás, egyértelműen jelzik a rejtett Ikrek-karma motívumot, illetve az árnyék-én jelenlétét.

Azért hatottak tehát revelációként számomra az amerikai patológus orvos-asszonynak az Ikrek jelenség gyakoriságára vonatkozó közlései, vagyis az, hogy jóval több fogamzás indul Ikreknek, mind ahány Iker pár megszületik valójában, mert az "ami lent van, ugyanaz, mint ami fent van" egyetemes létjelenség szellemében, materiális választ és magyarázatot adott arra a régi feltevésemre, hogy miért kell, sőt szükséges a kauzális asztrológusnak minden egyes sorsképletet külön felülvizsgálni az Ikrek motívumok szempontjából és, ha talál ilyet, akkor az egész horoszkópot az árnyék-én romboló és Anti-krisztusi (Vagyis, Karma-oldás ellenes!) „tevékenysége” szempontjából is értelmezze, tehát az olyan horoszkópok esetében is, ahol az Ikrek motívum mások számára nem nyilvánvaló.

 


     Amikor a 4 gyermekes családunkat felrobbantotta az első feleségem, a www.astrologos.ro nevű portálomnak az egyik rovatában, úgymond élő adásban fedeztem fel és fejtettem ki, a volt-feleségemnek az irracionális, mert fikción alapuló, szerelmes-misztikus kizökkenése alkalmával hirtelen lelepleződött kettős személyiségének, az ő asztrológiai sorsképletéből is kiolvasható spirituális jeleit és kauzális okait. (Az Ikrekben álló Sárkányfarokkal rendelkező értelmiségi édesanyja is jellegzetesen dupla személyiségű. Velem szemben is, sokáig a jó barát szerepét játszotta, miközben a hátam mögött rágalmazott a lánya előtt és titokban uszította azt ellenem.) Ekkortól kezdtem ugyanis asztrológusként határozottan komolyan venni ennek, a személyi horoszkópokból is kimutatható árnyék-én nevű jelenségnek a, nem csak a tragikus következményei miatt, hanem a rendkívülien fontos, metafizikai és asztrológiai jelentése miatt is, nagyon - nagyon fontos értelmezését. Addig ugyanis, mindössze a humoros – vicces oldalát láttam a kettőződés jelenségének, akárcsak Hamvas Béla, aki azt írja a Karneválban, hogy amikor az Ikrek átverik a naiv embereket, "az öreg mester" (Úristen) jókedvében hahotázik. Mai tapasztalataimból nézve, Hamvas is a saját árnyék-énje lett és annak az áldozataként is halt meg, jellegzetes Ikrek-betegségben: tüdőgyulladásban. És csakugyan: a sorsképletében halomban állnak az együttállások és mindennek a tetejében a Bika – Vénusza együtt áll a Lilithjével! Az isteni hahotának tehát keserves visszhangja lett az életében és főként az élete végén, amikor kocsmába kellett mennie, ahhoz, hogy ne az otthoni fűtetlen szobájában kelljen írnia. Későn  vette csak észre, és a Drabos Pál által írt monográfia szerint, a tanítványainak mondta is, hogy hiányzik az életéből (vagy belőle?) a realizáció. Ebből kiindulva figyeltem meg én is, hogy a negatív (karmikus) az Ikrek motívum jelenléte a horoszkópban, vagyis az árnyék-én jelensége, tulajdonképpen erős és csaknem leküzdhetetlen realizáció-ellenességet, tehát realizáció ellenes mentalitást eredményező karmát takar és következésképpen önkéntelen és öntudatlan anti-krisztusi, tehát megváltás-ellenes belső irritációt, de még inkább a megváltás ellenes mentalitást spirituális elméletgyártással is elleplezni képes, zseniális misztikus képességeket is jelez. Ezért nevezhető Anti-krisztusinak.

    Az említett tudománynépszerűsítő tévé-adásban, azt mondta az Ikrek-kutyáival együtt élő patológus asszony, hogy nagyon sok olyan magzati szinten folyó és az egyik Iker-magzatnak az elhalásával és az elhalt magzatnak a felszívódásával, vagy kipucolódásával végződő testvéri dráma folyik az egyes anyaméhekben, amiről soha senki nem szerezhet tudomást, és "Sokan közülünk egy - egy ilyen, nem nyilvános testvéri harcnak a nyerteseiként élünk", anélkül, hogy erről bárki is tudhatna. Mindazon túl tehát, hogy ez az ex-katedra jellegű tudósi kijelentés igazolja a személyi horoszkópokban észlelhető Iker motívumok gyakoriságát, materiális magyarázatot ad az árnyék én jelenségére is. A tanítványaimmal és feleségemmel együtt, Kauzális asztrológiával foglalkozó asztrológusokként és lelkes olvasókként (vagy éppenséggel jövendő asztrológusokként...) jól tudjuk ugyanis azt, amit a riportban szereplő Kazasztáni anyuka és főként annak az anyósa(!), még sejtett a tudós-asszony humánus "helyzettisztázása" előtt. Ti, hogy az Ikrek jelenség, akár konkrétan fogant magzat és megszült gyermek formájában, akár "csak" mint sorsképletben észlelhető mentális (mentalitásbeli) motívum (Azon túl is tehát, hogy valakinek Ikrek a napjegye), annak köszönhető, hogy a fogantatás előtti két három hónapban és persze a foganás ideje alatt is, az anya lelki és szellemi világa kettős állapotban volt, "két helyen volt", két irányba figyelt.

    Tehát, ha nagyon titokban is, és esetleg még önmaga előtt is letagadva, de erősen két irányban érzett és gondolkozott, képzelgett, vagy vágyódott, hogy tehát, amint a magyar népdal is regél a helyzetről: „fáj a szívem, de nem érted, titkon más is van melletted, aj-aj-jaj, de ajaj jaj!”. Vagyis: egy irányban gondolkozott pragmatikus racionalitásával, és azzal ellentétesen, de legalább is nagyon "másan", "másképpen": más - képekkel, képzetekkel képzelgett és érzett valami másról (helyzetről, vagy éppen valaki másról… Persze, nem, nem mindíg kell két különböző személy iránti szerelmi - szeretői érzelmi irányultságra, titkos szerelmi és szexuális vágyakra gondolni. Noha lássuk be, hogy ez is nagyon gyakori eset (Asztrológusként számtalan bizalmas "levél-gyónási" bizonyítékom van erre...). Hanem például az is elég a duplázódó lelki jelenségből spirituálissá és kauzálissá váló Ikrek - jelenség létrejöttéhez és annak a felkeltéséhez és konkrét anyagi - biológiai létrehozásához, hogy egy nem teljesen elkötelezett élettárs, tehát egy magzat foganási helyzetbe került, jövendő kismama erősen visszavágyódik a szüleihez, illetve az ő régi otthonába és a kedves és meghitt kamasz éveit őrző gyermekszobájába, sőt a gyermekkori „ártatlanságba” miközben ugyanakkora intenzitással ott is akar maradni a férje mellett, az új családban. Vagy, ha csak elvágyódik egy másik helyiségbe, faluba, vagy városba, sőt: még az is elég, ha intenzíven egy másik munkahelyre vágyik, amikor a magzat megfogan. A volt feleségem nagymamáját például az édesanyja gyermektelen, de gazdag húgának a családjába adták örökre, de nem csecsemő-korában, hanem miután eszmélni kezdett és megszokta már a több gyermekes családi fészek melegét és még most is azt meséli, hogy mennyire vigasztalhatatlanul és kiengesztelhetetlenül visszavágyott a jövendő családjába. Persze, hogy ettől a lányának, vagyis az én volt-anyósomnak az Ikrekbe került a Sárkányfarka, és aztán arra, hogy az felnőve, milyen duplázódásokat művelt a lánya, vagyis a volt-feleségem foganása és születése körül is, nem is akarok itt most kitérni, mert rengeteg helyen leírtam.  

 

 Hogy arról a kétségről ne is beszélyek, amikor egy nő, úgymond váratlanul és nem kívántan, „terhes” marad egy olyan férfitől, akivel semmiképpen nem akarja az életét össze kötni, de ez későn derül ki és a gyermeket meg kell szülnie, amitől az anyának erős kétségei támadnak afelől, hogy meg kell-e szülnie a gyermeket vagy sem. Jobban mondva: kétségbe esik attól, hogy "teherként" hordania kell és meg kell szülnie, "egy ilyen magzatot". Nos, az ilyen gyermekeknek még nem biztos, hogy határozottan bekerül az Ikrek motívum a sorsképletébe. De amennyiben lány-magzatról van szó, és az anyuka életében a kettősségek időközben nem szűnnek meg és így, a gyermekének az auráját önkéntelenül és öntudatlanul feltölti un., szerzett ikrek-karmával, egészen biztos, hogy az Ikrek-motívum határozottan bekerül az unokák és a dédunokák spirituális struktúrájába, aurájába – és emiatt az asztrológiai sorsképletébe is.

    És, ha e jelenséget megértettük, akkor ezzel együtt, tetten érhetjük, azt az antropológiai állapotot is, amelyben az Ikrek motívum határozott biológiai formában is megjelent az emberség körében. Az emberszabású majmok ugyanis, akik közül kifejlődtünk - "kiugrottunk", nem szülnek iker-kölyköket! Az „emberi” nők tehát, a pragmatikus intelligencia és az ahhoz fűződő mentális ambíció, tehát az „öntudati” - személyi akarat egy bizonyos fejlettségi szintjétől erre felé kezdtek csak Ikreket szülni! Tehát, csak attól kezdve jelentek meg az emberi Ikrek, amikortól az ember női megtestesülései számára, megszűnt közömbös lenni nem csak az, hogy melyik férfitől szülnek vagy nem szülnek gyermeket, hanem el kezdtek "pragmatikusan”  előnyösebb helyzetbe kerülési lehetőségi logika szerint gondolkozni" is. Pl. azon is el kezdtek intenzívebben spekulálni, hogy milyen következményekkel számolhatnak akkor, ha ettől, vagy attól a férfitől szülnek gyereket, illetve azon, hogy milyen lehetőségeik vannak arra, hogy ne szüljék meg, illetve, hogy ne tartsák meg a magzataikat (tudatosan vetéljék el azt, vagy azokat). Jól ismertek a népi kuruzslásnak (gyógyászatnak) mind a gyakorlati, mind a mágikus - babonás, un. angyalcsinálási módszerei, amelyeket bizonyára, hogy nem a középkorban eszeltek ki, hanem jóval korábban.

    Ezért már rég nem is csodálkozom azon, hogy az Ikrek-karmás sors-képletek többségében, megjelenik a Skorpió motívum is, illetve fordítva: majdnem lehetetlen, hogy a jellegzetesen Skorpió-karmás (boszorkányos) sorsképletekben, ne jelenjen meg, ha csak áttételesen is az Ikrek-motívum! Sőt, jól ismertek az úgymond politikai célzatú magzatfoganási és gyermekszülési törekvések és szülések is, amelyek közül a leghíresebb talán az utolsó egyiptomi fáraó-nőnek a Cézártól született fia, Cezarion, aki egészen biztos, hogy nem a "szerelem az első látásra" nevű romantikus jelenség eredményeként fogant. Egészen biztos, hogy ő egy un. mentális foganásnak a megtestesülése és amennyiben szabadon élhetett volna felnőttként, nagyon valószínű, hogy a vonzás és a hangoltság (Rezgési szint) törvénye alapján Ikrek-karmás feleséget választott volna magának. De a történelemben már jóval a Cezárion megszületése előtt, talán az egész földkerekség szintjén elterjedtek a az un. politikai (Hatalmi pozícióba kerülési, hatalom megtartási), meg a gazdasági célzatú gyermek-utáni vágy, sőt, az ilyen jellegű, ilyen célú mágikus elképzelések szerinti praktikák, tehát volt bőven, amiért az ikrek- és a szűz karmán is jóval túl tevő árnyék-én jelenség a többi konstelláció szerinti karmák súlyosságán messze felül emelkedjen. Hiszen, ha bele gondolunk, abból ered minden konspirációs elmélet, illetve reálisan is létező konspiratív szövetség is, mint pl. a világ leggazdagabb embereinek a bűnszövetsége. 

    Amúgy, még számtalan gyakorlati, szellemi és lelki okát lehetne felsorolni az Ikrek motívum megjelenésére való szellemi magyarázataképpen, de az értelmezési lehetőségek padóra-szelencéje ezzel ki van nyitva, ettől kezdve ez már könnyű, mindenki tovább gondolhatja. Most máshova akarok elérkezni.

   Éspedig a pszichológia által is elismert, sőt: jól ismert, "árnyék-én" létezésének és természetének a kegyetlenül valós és vaskos, és immáron ezekkel a materiális példákkal is részben – de csak részben! - kimutatott természetének a leírásához. Mert az, hogy foganási szinten a kettősség megjelenik, az azt jelenti a hermészi axióma szerint, és az Ikrek-szellemiség keletkezésére vonatkozó példák szerint is, hogy egy adott személy esetében (Vagyis az emberiség 60 – 70 százalékának) eredetileg is két személyre való spirituális struktúra jelent meg és fejlődött ki a jövendő anya tudattalan szellemvilágában, az un. spirituális méhében. Vagyis, két jövendő emberi személyiség-tudatra való spirituális magzat-csira. De az egyik valamiért időközben el gyengült, elhalványult az édesanya tudattalan lelki és szellemi világában, vagyis, annak a spirituális struktúrájában (Pl. szerelmes lett a férjébe és elfelejtette azt „a rongyos régit”…), és ez a spirituális magyarázat arra, hogy miért marad meg egyetlen biológiai magzat, illetve miért fejlődik csak az egyik magzat, miközben a másik meghal, illetve nem fejlődik tovább...

Szóval, hiába, hogy az egyik magzat meghal, vagy csökevény marad, mert ez még egyáltalán nem annak a jele, hogy "az eredeti második" személyiség-csira spirituális struktúrája is teljesen kimúlt volna. Sőt, az éppen, hogy megmarad a megszületendő (Esetleg "győztes") egyetlen gyermeknek a kettős tudatú, spirituális struktúrájában, egészen pontosan: annak a személyi tudata csirájában, vagyis, a jövendő felnőtt öntudat-magjában!

    Hát ez, a mindörökre a mélytudattalan világunknak a sötétjében maradó második énünknek a metafizikai magyarázata, és ezért kell azt roppantul komolyan venni, mert ez sok esetben, valóban a biológiailag ugyan elhalt, de az aura finomabb szintjein tovább élő testvérnek az élő testvér testéhez ragadó spirituális öntudata. Vagyis, egy másik személynek a mi agyunkhoz kapcsolt mentális-teste! Például, én is egészen biztos vagyok abban, hogy egy egészen más tudat által "működtetett" személlyel beszélgettem a volt feleségemnek a misztikus - szerelmi kiakadásainak az idején, mint akit egyébként korábbról ismertem. És nem a valódi Emőke, hanem egy egészen más (módosult...) tudatú személyiség látott engem patás és szarvas és nagy fülű ördögnek és akart engem hátulról leszúrni késsel, aki ott lakozott (És az is lehetséges, hogy még mindig ott lakozik) az akkori - egykori feleségem aurájában.

    Az árnyék én tehát a karmikus-tudatunknak az - az anyánknak a foganásunk előtti kettős spirituális vágy-élményeiből származó, ránk örökített és mélyen belénk vésődött (de többnyire rejtett!) - öntudati része, "aki" biológiailag már meg sem fogant, vagy el halt biológiailag még magzat korunkban, amikor az auráink még nem váltak el egymástól, és „aki” ezzel nem kapott esélyt a megváltódásra - a kiegyenlítődésre. És mivel ennek a plusz-tudatnak, amely testileg nem létezik ugyan, de spirituális tudat-csökevényként ott van még az auránkban - Amíg ezt határozottan nem tudatosítjuk és tudatos, karma-oldó törekvések útján fel nem számoljuk, valósággal is, „ki nem űzzük” magunkból - és így, külön-test nélkül, gyakorlatilag már nincs esélye a megváltásra, hanem csak a puszta és steril mentális megnyilvánulásra, hát automatikusan nihilista képzeteket sugall a számunkra is. Bajból és rosszkedvből, az is elég, hogyha az árnyék énünk, a fent leírt helyzetéből kifolyólag, pesszimista, kételkedő gondolatokat serkentve, azt sugallja a lelkünknek (Nappali éber értelmünknek), hogy nem is létezik számunkra igazi boldogság, nem, hogy a lelkünk számára üdvösség és megváltás, vagy, hogy nem is igaz az, hogy mások (Főként a szerelmünk, élet- vagy házastársunk!) szerethetnek „valamiért” is bennünket és ezért nem is érdemes nekünk sem azt szeretni, annak érdekében, hogy ne csalódjunk. És persze, azt sem érdemes, hogy valamit elkezdjünk komolyan, mert úgy sem sikerül, vagy, ha sikerül is, úgy sem éri meg..., és azt, hogy nem is létezik jóság, emberség, Isten., megváltás, szerelem, boldogság, ki-és beteljesülés. Sőt, ha ezek ellenére is, képesek vagyunk még jóságosak és tehát szeretetteljesek lenni (Pl. a földjegyű és vízjegyű konstellációban született személyek) és a barátaink és a szeretteink kimondottan ragaszkodnak hozzánk és nyíltan is kifejezik irántunk a szeretettüket, az ÁÉ, képes még ezzel a „ténnyel” szemben is képes kételyt és hitetlenséget ébreszteni és fenntartani! És perrsze, képes letagadtatni velünk a pozitív élményeinknek az értékét és értelmét is, tehát annak a konkrét realizációnak az értékét is, amit a múltban, vagy a jelenben elértünk.

*_ - Hiszen neki az egyetlen valóság-élménye a pusztulás- illetve a hiábavalóság és a sikertelenség élménye, a halál élmény, az esélytelenség élménye! És  kétségbe - esésében, tehát azért, hogy a nihilista igazát bebizonyítsa saját maga előtt és előttünk, vagyis a "gazda" személy előtt, és azt (A gazdát - minket) a bolddogulási lehetősége felé vezető útjáról valamiképpen letérítse, és végső soron, az Egységbe – lépését lehetetlenné tegye, még akár bűntények elkövetésének a sugalmazására is képes! - Mint ahogy a volt feleségemnek, az utóbbi időkben szabályos bipoláris depressziós jellegű viselkedést tanúsító, tehát időnként erkölcsileg teljesen gátlástalanná váló Emőkének, a nyilvánvalóan család-ellenes és megváltás-ellenes, rejtett tudata is, képes volt őt rávenni arra, hogy nem csak velem szemben, de a gyermekeivel szemben is, vérlázító vétkeket kövessen el. -

    A jelenség tehát, nem is olyan vicces, mint ahogyan azt Hamvas Karneválbeli "Hangjának" a szájába adja. Mert mi történik akkor, ha az árnyék énünk hozza  megszokja a nappali éber tudatunkat a sorozatosan elkövethető, de e törvény szigorával nem sújtott „bocsánatos vétkek” elkövetési lehetőségének az élvezetéhez? Majd, egy idő után, ezzel nem elégedve meg, ügyesen álcázva, látszat-őrizve, a súlyosabb vétkek elkövetési lehetőségére is rá vezet? Hogyha például, ahogy mondani szokták, élvezni kezdi a vér szagát - vagyis a nyílt gonoszkodás és a kétszínűsködés lelki állapotát – és ettől lassan - lassan, tényleges (megváltás-akadályozó) bűnözővé válik és azzá változtatja a gazdát? Mind például az a Magyarországi hajdani teológiai egyetemi hallgató, majd jog- és pszichológia - tan hallgató, aki a gyilkossággal végződő Móri bankrablást megszervezte? Mi lett volna pl., ha Emőkének az amerikai hippy, Joe Ledzion iránt érzett „angyali” szerelme által (vagy az anyja által?) felébresztett második énje rejtett tudatának a sugallatára, csakugyan belém vágja a hátulról a kést? Ha nem a tavalyelőtt télen, akkor a tavaly ősszel, amikor az újabb szerelmei hatására (Vagy az Ikrek-karmás anyja újabb felvilágosító munkája hatására? - Nem tudom, mikor lesz hajlandó velem tisztázni ezt?) megbánta azt, hogy a családhoz vissza jöhetett? Utánam megölte volna a gyermekeket is, mint az a képzelt-beteg Magyarországi mérnők, aki a felesége után a két kislányát is megölte, majd láncfűrésszel elvágta a saját torkát is? És vajon életveszélyben vannak-e most mellette, a hozza ítélt gyermekeink is? Vagy mind az egészen fenyegetve vagyunk még mindig tőle? Hiszen, sokáig barátságban volt, sőt: szoros lelki közösségben élt Emőke azzal, a csíki újfasisztáktól már az én fejem (Tehát az Emőke gyermekei apjának a fejének!) a levágását is megrendelni kész (legalább is, imélben ezzel többször is fenyegetőző…), Rák- és Nyilas karmás, az idegenlégiós szolgálatát becsületesen befejező, újfasiszta férfivel, akinek a hatására, de legalább is annak a bátorításával, bele kezdett azokba az "önmegvalósító" joga-gyakorlatokba, amelyek a nyár-végén bekapcsolták az árnyék-énjét másodszorra is!

A pszichiátria jól ismeri az ÁÉ - jelenséget, de annak az igazi (karmikus) gyök-eredetéről és okáról, vagyis arról, hogy a jelenség miképpen jön létre és duzzad nagyra az anyai ági női felmenőknél (valamelyik anyai ági női ősünk tudatában), és hogy ez a karmikus spirituális program a spirituális memória és az örökletes programok révén miként adódik át az utódoknak, arról semmit nem tud. De hogyani is tudhatna, hogyha mindössze a biológiai öröklődést - és abban is, csak az un. 50 százalékos genetikai öröklődési logikát ismeri?  Ezért feloldani sem tudja, hanem csak elfojtani, maximum az agyi (materiális) szinten a "veszélyes" mentális gócot blokkolni, vagy kiirtani (Elektrosokkal, erős gyógyszerekkel) azokat az agysejteket, amelyek az aurának az öntudati információkat tartalmazó részéhez kötődnek.

Amerikai pszicho-krimikben elég gyakran találkozunk a bűnöző árnyék-én jelensége "művészi" ábrázolásával. És ne legyünk igazságtalanok Hamvas Bélával szemben, még akkor sem, ha végül ő is az áldozata lett a saját árnyék-énjének, hiszen a kettős tudatú személyiség jelenségét nagyon is plasztikusan ábrázolja a Karneválban. És persze, nem csak mint spirituális szintről induló, "vicces" jelenségként írja le, és nem csak a Bajnád Edelénynek a napra pontos, dátum szerinti Turcsika Szelenárrá való átalakulásában  ábrázolja, hanem odáig is elmegy a jelenség regényes ábrázolásában, hogy magát a főhőst is, ketté választja egy bizonyos, fejlődésinek mondott, időszakra. A beavatási regény 5 fejezetének mindjárt az elején a főhős ketté válik, és Bormester Mihálynak az úgymond komolyabb és nehezebb- tehát a földesebb része, keleten találja magát az első világháború után egy szibériai fogolytáborában és onnan Ázsiába jutva, gyötri magát a magas spiritualitás megszerzése érdekében, a másik, légiesen és harciasan könnyű és kalandor rész-személye meg délnyugatra – Olaszországba szökik és a világ-kalandor Máliuszal találkozva, Afrikába hajózik, majd Dél-amerikába és onnan, az óceánon keresztül Ázsiába - Indiába – halad kalandról kalandra, un. sors-irányítottan találkozni és egyesülni a másik részével (Vagyis, a személyiségének az úgymond, nőiesen vallásos és ezért keleti misztikumra is vágyó, felével.).


    A Hamvas Béla által is regényesen ábrázolt szellemi jelenség minket viszont, nem regényes oldala miatt érdekel. De nem is csak az árnyék énnek, mint karmikus problémának a (Csakis!) a horoszkóp értelmezés lehetőségével, vagyis a matematikai pontosságú leleplezése és körülírása (Megnevezés) segítségével történő feloldási lehetősége miatt érdekel. Az Ikrek és az árnyék-én jelenség ugyanis, mint spirituális és mint ontológiai probléma, jóval túl mutat önmagán és fel- és vissza nyúlik az emberi bűnbeesettség ősi mozzanatáig és a mai, materialista, vagy un. ezoterikus hitehagyottság állapotáig. Az árnyék ént ugyanis, nem csak azért kell dekonspirálni és ily módon, békésen feloszlatni, hogy a "gazda" tudatát és személyét szabadítsuk meg a kettősségnek a sokszor szó szerint véve is, ördögi állapotától.  Hanem azért mert a jósok lejáratták az asztrológiát mit tudományt, és azt egyelőre nagyon kevesen veszik olyan komolyan, mint ahogy a valóság-leíró és leleplező kapacitása és potencialitása szerint kellene! A legtöbb esetben maguk az asztrológusok sem… Ebben, a gazember jósok által megszégyenített és tehát tehetetlen és a tudományosság hitelességi szintjén legalább is, hatástalan helyzetében tehát, az asztrológia - Mint annak az ellentéte, ami kellene hogy legyen az összes tudományoknak a tudományaként -, egyelőre nem oldhat meg semmit. Hanem csak annyit tehet, hogy az iránta érdeklődők számára feltárhatja az árnyék-énnek a fent leírt, sok ezer éves hit és hitetlenség problémáját. És ezzel az indokolatlan és irracionális személyi félelmeknek és a szorongásoknak (A ma annyira divatos depresszió!) problémáját is. Sőt: még ha csak „belterjesen is” de megmagyarázza és megmutatja az emberiséget teljes kipusztulással fenyegető és az egész földi életet fenyegető - de az ember által beindított! - globális ökológiai katasztrófa problémájának a kulcsát is. (Lásd az www.astrologos.ro <http://www.astrologos.ro/> portálomon a Világ világossága c. rovatomban feltártakat.)

 

     Az árnyék-én, az életnek a pragmatikus intelligencia segítségével: az ész segítségével hat az egész emberiség szintjén és fenntartja azt a tévhitet, ami ellen a Názáreti Jézus két ezer éve szót emelt. Az éle megnyerési lehetőségébe vetett (tév)hitet! Az árnyék-én az ész által kieszelt és állítólag a humanizmus-szolgáló technika és tudomány segítségével történő élet-megnyerési lehetőségbe vetett tévhitnek a zseniális (És ezért luciferi!) "szerve". Ő nem a bűnbe-esésnek, mert a bűnbeesésé csak egy tévedés, amit könnyen be lehetne ismerni, ha nem létezne ÁÉ, de az, a tudatos bűnben-maradásnak az ember gondolkozási mechanizmusába rejtett szerve. A Létrontásnak a szerve! Az emberi intelligenciában megjelenő isteni intelligenciának a Lilith – jelenség által létrehozott csillogó – villogó sötétsége! Ezért mikor sugalmazza, hogy a vallásban elérhető a boldogság a vallásos embernek automatikusan kijáró égi protekció segítségével. Mikor azt, hogy a technikai eszközök és a gazdasági törekvések és (banki, pénzügyi) trükkök segítségével a boldogság elérhető, illetve az élet megnyerhető. Máskor azt sugallja pl., hogy az ember "küzdve küzdjön", a baktériumok és a vírusok legyőzése érdekében, és általában a betegségek orvostudományos legyőzése érdekében, ahelyett, hogy a gondolkozását és a viselkedését változtassa meg és irányítsa - változtassa át törvényes mentalitássá a megváltási-logikának megfelelően. Azt sugalmazza, hogy az ő mások elől elrejtett és öncélú személyi ambíciói jogosak, hogy valamiért kivételesen az ő kevélysége, az ő beavatkozási és irányítási mániája jogos, hogy neki kivételesen valamitől joga van a kapzsiságát, a kényelem- és kéjvágyát, valamint az egoizmusát, a nárcizmusát, a stupid rendkívüliségekre és a misztikus káprázatokra való sóvárgásait kielégíteni és ha ebben a törekvésében valaki akarattal, vagy akaratán kívül az útjában áll, azt joga van hazudozás, rágalmazás, intrika, vagy fizikai kicsinálás útján eltávolítani,megbuktatni, eltüntetni. Azt, hogy neki valamiért szükséges hogy esze-ment hangya-vak munkával, csalással, vagy rablással, mindegy, de készítse el, építse meg, szerezze meg, azokat az eszközöket, amelyek által ezeket az öncélú vágyait kielégítheti, hogy állítólag akkor majd  boldog és egészséges tud majd lenni. Majd. Mindig majd, soha nem a jelenben, persze!

 

    Továbbá, az asztrológiai konstellációkkal könnyen leleplezhető karma-jellegének megfelelően, amelyre rá száll a pragmatikus rációnk, és amibe bele fészkeli magát, azt is sugallja az árnyék én például, hogy „ a gazda” nem lehet elégedett azzal, amije van a jelenben. Hogy annál sokkal több kell az ő boldogságához: kényelem-biztosító és egészség-biztosító és baleset-biztosító és persze, rendkívüli élvezet- és kéj okozó eszközök és berendezések, illetve, pénz, sok - sok pénz, amivel mindezt megveheti. A pénzért viszont, mivel a munka értékének a nagy részét, a tőke tulajdonosok, illetve a munkaadók és a munkavállalók és a munka-lehetőség közvetítők lenyúlják, még mindig 8 órás rabszolgamunkában, sokszor kutyául meg kell dolgozni, de annyira, hogy az élete közepére már tönkre is megy bele az odaadón és rendszeresen dolgozó ember. Főleg, ha munka-alkoholista. Vagy hogy mindazt, amire vágyik, csalva -- lopva, meg kell szerezni! -- És innen már mindenki jól ismeri a játszmát, karmikus mókuskerék az egész. Mert közben az így öncélú kényszerré vált munka által termelt rendkívüli pénzmennyiségekből állami és világszervezeti apparátusokat és közösségi rendfenntartó erőket kell működtetni, és ehhez viszont a nyers munka értékére kemény adókat kell kivetni és a dolgozó embert arra kényszeríteni, hogy az alapszükségleteinek, illetve a családja szükségleteinek a tízszeresét megtermelje.

    És honnan termeli meg, miből termeli ki? Hét persze, hogy az agyon nyomorított és a létfontosságú ökológiai rendszereit már csak alig működtetni képes alapanyag bázisból: a természetből. Hogy az onnan kivont és kiszipolyozott természeti életfenntartó mikro-organizmusok helyébe (Élőből holttá: táplálékká tett állatok, növények) és a természeti helyéről kiforgatott és kivont anyag helyébe vissza ömlesztett szennynek és mocsoknak a hatásairól, ami éppen, hogy az ökológiai katasztrófát előidézi, már ne beszéljünk, mert az nem tárgyköre a jelen írásnak, de kell tudni a jelenségről és kell számolni vele az árnyék-én rejtett, de valós és veszélyes természete tanulmányozásánál. Hiszen minden tévképzetbe és minden félreértésbe belebújik. De mindenbe!

Tehát, nagyon leszűkítve és végső soron el lehet mondani, hogy, az Ikrek és a Szűz konstellációk által megtestesített karma, tehát a negatív Ikrek jelenség megértésén és az így szerzett ismeretek segítségével történő árnyék-én leleplezéssel és feloldással lehetne megmenteni az emberiséget és a természetet is. De mi ne legyünk se idealisták, se ilyen nagyra vágyók, hogy egyenesen ezzel a világ-méretű ember- és természetmentési céllal fedjük fel az árnyék-én vészterhes rafinériáját. Ismerve az árnyék-én rafinériáját ugyanis, az is könnyen megtörténhet, hogy esetleg ez is csak az egyéni karmánknak az öncélú dagasztásává és verklizésévé alakulna. Hanem csak annyit tegyünk, hogy a hitetlenségünket és a félelmeinket (rejtett agresszivitásunkat) és így a betegség-okozó árnyék énünket minél hamarabb leleplezzük, annak az asztrológia segítségével könnyen leleplezhető és megismerhető jellegzetes egyéni  karakterét és színezetét megnevezzük és felszámoljuk, annak érdekében, hogy végre tőle szabadok lehessünk, hogy tehát tényleges (működő, tehát pozitív mágikus erejű) hittel rendelkező egészséges és boldog személyek lehessünk.

 IV.

 

A legfelsőbb értelem, vagyis a hit kérdése és az árnyék-én sátáni hitetlensége

 

 

Azt sem rejthetjük véka alá, hogy az ikrek-karma motívum problematika, magában hordja a hit kérdését is, ezért elkerülhetetlen az, hogy ezt ne firtassuk meg valamelyest. De azzal már csak nem is viccelünk, hogy a vallásosság semmiképpen nem tévesztendő össze a hitel. Nem erről van szó! Hanem arról, hogy mi is az, tulajdonképpen, amiben hiszünk, vagyis, mi is az a "valami", amiben hinni kell? Illetve az, amiben tényleg jó lenne hinni, és aminek azért mégiscsak kell lennie logikája és gyakorlati realitása? Mert hát a sors-mechanizmusokat hosszú éveken át figyelő, tehát metafizikailag gondolkozni képes asztrológus számára, az nem kérdés, hanem evidencia, hogy annak a földi ésszel felfoghatatlanul magas rendű teremtő – vezérlő - és megváltó intelligencia-erőnek a létezésben, amit vallásosan Istennek neveznek hinni, lehet és kell. Hiszen az evidens, e létalap nélkül, nem, hogy biológiai élet, tehát ember, de még csak szervetlen anyag sem, tehát semmi nem létezne…  De mondom, hogy a teremtő – működtető – kiegyenlítő – visszafordító és magába visszavonzó Isten létezésének a kérdése még csak fel sem merülhet, mivel az prímér tény, „megfogható” evidencia a magát értelmesnek merészelő sorsfigyelő asztrológus számára.

 

De azon innen, vagyis az egyszerű élet-sorsán belül, miben is lenne jó, miben is kellene hinnie az értelmes embernek? Az én egyszerű funkcionális - És nem esztétikai! – hitemnek a kérdése az volt, hogy hiszek-e abban, hogy a teremtés eredeti értelme pozitív, tehát, hogy az abszolút boldogság (Ami a Világosság és a Szeretet organikus egysége) növekedése, finomodása megváltásért van a teremtés, és hogy ez úgy van előkészítve, hogy vajon, ebbe az eredeti egyetemes teremtési kiegyenlítődési - megváltási - megváltódási trendbe, a karmám feloldásának a függvényében, vagyis a rendeltetésem becsületes végzésének a mértékében és függvényében, és az ide vágó belső ambícióim nagysága kontra külső ambíciók erősségének függvényében, én bele tudok-e kapcsolódni? Hogy tehát, ebbe az egyetemes (Tehát nem csak kozmikus: nem csak anyagi!) kiegyenlítődési folyamatba - bármilyen külső fizikai körülmények között is ! - valamelyest integrálódni tudok-e, hogy tehát ez az integrálódás akadályozott-e, illetve, számomra lehetséges-e? Hogy tehát, amennyiben én, ebben a tőlem függetlenül is létező alkímiai megváltódási folyamatban  (Ne higgyünk a misztikusoknak: igen is, létezik metafizikai – spirituális objektivitás, tehát a teremtés – megváltás ősi trendje, attól függetlenül is létezik és folyamatosan beteljesedik, hogy mi részt akarunk-e abban venni, hajlandók vagyunk-e ebbe az isteni - alkímiai folyamatba pozitívan integrálódva élni, vagy sem! Az más kérdés, hogy amennyiben tudatlanságból úgy élünk és viselkedünk, hogy ennek az egyetemes erő-iránnyal szembe megyünk, illetve, ha tudatosan nem akarunk vele együtt működni és tudatosan ellene szegülünk, idővel betegek és egyre betegebbek leszünk, illetve baleseteket szenvedünk, majd ideje korán meghalunk.) részt venni igyekszem, akkor ebben az igyekezetemben, próbálkozásomban, törekvésemben, bármi is meggátolhat-e engem? Hogy törvény szerint, nekem személyesen, adott-e az esélyem és a lehetőségem erre. És a sors-mechanizmusokat hosszú éveken át figyelő és a gyakorlati tényeknek megfelelő logikus következtetéseket levonni képes, értelmes asztrológusnak csakis az lehet a válasza minderre, hogy igen, mindez nem csak, hogy lehetséges, hanem egyenesen törvényes (Lásd a karma egyetemes törvényét, meg persze, a megváltás egyetemes törvényét és annak a személyre vonatkozó következményeit!), hanem, hogy nem létezik sehol a világon, de nem létezik sehol, de sehol az egyetemes létezésben egyetlen olyan erő, vagy hatalom, vagy törvény, amely az én törvényes, tehát szeretetteljes és értelmes egyéni boldogulásomban, boldoggá válásomban – Tehát: a megváltásomban! – megakadályozhatna! Nincs tehát, nem lehetséges sehol a létezésben, sem az isteni, vagy a spirituális – szellemi szférákban, sem az asztrális, vagy energetikai és a fizikai – anyagi ( földi) életben olyan erő, törvény, vagy hatalom, amely azt hivatott volna elérni, hogy az igazi, törvényes boldogulásomban megakadályozzon, hogy ennek a megakadályozásnak az érdekében kibabráljon velem, nekem keresztbe tegyen! Ez tehát az én hit kérdésemre kapott válaszom a rengeteg személyi horoszkópnak az elkészítése után, vagyis, ami kialakult a 24 éves gyakorló asztrológusi sorsmegfigyelésem során.

    Az ami viszont, ezzel a gyakorlati tényeken alapuló hit-logikának ellentmondó sugallatokat az általam vizsgált horoszkópok gazdáinak az agyába és a lelkébe (hitébe!) sulykolta, az, mindig, általában a Skorpióhoz és 8-as házhoz, valamint a halakhoz és a 12-házhoz kapcsolódó, újjá születési és istenhez való kapcsolódási karmával rendelkező személyeknek az asztrológiai sorsképletében a Szűz és az Ikrek erős motívumai által jelzett árnyék-énje volt!     

 

 

 

 

III.

 

„A hitet”, aminek a lényegét fentebb leírtam, sokan felfogják az eszükkel, de mivel nem teszik az életük vezérelvévé, illetve nem helyezik a lényük és a sors- és az életképzeletük középpontjába, gyakran van úgy, hogy - És nem csak: néha – néha, bizonyos, különös mentális koncepciót igénylő, szélsőséges sorshelyzetekben! -, hanem akár hetekig, vagy hónapokig is, megfeledkeznek róla. És akkor hiába a sok korábbi megvilágosodás, mert észrevétlenül, de újra alárendelik magukat az árnyék-énüknek. Mindezt addig, amíg egy súlyos betegség, vagy egy megrázó életesemény (Baleset, egy nagyon közeli személy hirtelen elvesztése, munkahely-megszűnése, stb.), rá nem döbbenti őket, hogy újból és újból „fordított irányba haladtak”. Vagyis: vissza (felé) – éltek, ahogy Hamvas Béla írja, az árnyék-énjétől való megszabadulásának a vélt történetében. Azért írtam, hogy vélt, mert ő maga vallotta be az élete végén, hogy az Ikrek karmától való megszabadulás legfontosabb követelményét: a „belső realizációt”, vagyis a Nyilas által megtestesített Feltámadás állapotát nem sikerült elérnie.

  

    A hit időszakos, vagy teljes elvesztésének a legnagyobb veszélye az Ikrek, a Szűz és a Halak karmának a legfőbb jellemvonásainak a különböző, más konstellációkra jellemző negatív vonásokkal keveredő, kombinációjában, e negatív értelmi – szellemi kombinációk felerősödésében találhatjuk meg. És ez nem más, mint a filozófiai, vagy a technikai spekulációval elegyedő folytonos kétkedés és kétkedés, valamint a halasztás vétke. Ezek egyesített hatása alatt a gazda észrevétlenül azon kezd spekulálni, hogy vajon mekkora az adott élethelyzetben az esélye és lehetősége a boldogságra, amennyiben ő még – egyelőre… - nem tud elköteleződni, mivel ezt és ezt még meg kell tennie, ezt és ezt a külső megvalósítást még el kell érnie, stb.. És hogy ezen, a számára kívülről adott, vagy csak a jövőben elérhető külső körülmény által állítólag biztosított kedvező lehetőségen belül, képes-e most boldog lenni, vagy "majd csak később"? Majd akkor…, „ha meggyógyultam, vagy ha sikerül ezt és ezt az állapotot, vagy körülményt elérni, meg amazt a sértést, vagy csalódást annyira elfelejteni, hogy ne fájjon, vagy ha el intéztem ezzel és ezzel ezt és azt, és majd ha kipihentem magam, ha elvégeztem ezt és ezt az iskolát, vagy egyetemet… Ha a lakást megvettem, vagy a házat felépítettem, ha ennyi és ennyi pénzt kerestem és félretettem, vagy ha meg találtam a páromat, ha feleségül vettem, vagy férjhez mentem, ha megfogantam, ha megszültem, ha gyermekemet felneveltem, ha ebből és ebből kigyógyultam és vissza nyertem az erőmet, ha megerősödtem, ha vissza nyertem a nyugalmamat, az odafigyelési és az odaadási képességemet, ha megtanultam autót vezetni, vagy magam fegyelmezni és nem idegesedek fel, ha a gyermekeimre, illetve azok után főzni mosni, mosogatni, takarítani nem kell többet, ha nem kell fát vágni, vizet hozni, csapot szerelni, regényt írni, házat tervezni, stb." – Majd akkor, majd máskor, mindig a jövőben és soha sem most, soha sem a jelenben.

    Nos kérem, ez a mindig a jövőben élés, ez a jelennek a fiktív jövőért való elárulása nem más mint maga a vastag hitetlenség, illetve az éberség-vesztés és hitehagyás jellegzetes magatartása, az árnyék-énnek való behódolás, az ördögnek való „önkéntes” alárendelődésnek az emberiség-szintű jelensége.

 

    A mágia szakértők (Pl. az agykontrolosok) azt mondják, hogy a boldogság nem más, mint a mágiában való hit és a megfelelő technikákkal végrehajtott tárgyi képzelgés következménye. Mert például, minél nagyobb mértékben elhiszed azt, hogy már meg is kaptad azt, amire vágyakozol és amiről magadnak határozott képzeteket alkotsz, annál biztosabb, hogy meg is kapod. És csakugyan, ezt is és azt is el lehet érni, nem csak szorgalmas kétkezi munkával, vagy gazdasági csalással és szélhámoskodással, ügyeskedéssel, hanem a mágikus erejű képzeletünkkel való "munkálkodás" segítségével is. Arról viszont nem szólnak az agykontroll-sikerek, hogy az agykontroll-sikert hozó mentális (mágikus) gyógyszereknek, milyen sorsrontó „mellékhatásai” is lehetnek, illetve, hogy mágiázással, nem lehet elérni semmit, ami a horoszkópunkból kiolvasható megváltódási – karma-oldási – életprogramunkban, az isteni élettervünkben nincs benne! Sőt… Ráadásul, ezzel az agykontrollos – mágiában való (Reális!) hittel, az un. ezoterikus önámításoknak a lényegéhez is elérkeztünk, amit ugyancsak az árnyék-én hatására követnek el az un. hívek, mivel az, hogy ezt el tudjuk hinni, hogy a mágia jelensége létezik és úgymond működik, csak látszatra hit kérdése! Valójában ez, tehát az igazi un. természetes mágia létezésének a megtapasztalása, annak a magas rendű értelemnek, amit hitnek is lehet nevezni, csak egy kisebbik része. Egyrészt.

 

     Másrészt, azt is bárki beláthatja, hogy azok alapján, amit a hitről leírtam a második fejezet végén, egyáltalán nem hit kérdése az, hogy egészséges férfi tud kalapálni és ásni és csákányolni és lapátolni, ha erre szükség adódik. Vagy az, hogy érettségizett személy minimum a négy aritmetikai alapműveletet tudja és bizonyos dolgokat ki tud számolni ezek segítségével. Szóval nagyon kényesen kell bánni a hit kérdésével is, mert a hibás tájékozódás következménye esetén, végül mindig kiderülhet az, hogy nincs hitünk, vagy az, hogy mindössze naivitásunk következtében hittünk el dolgokat, illetve várjuk el magunktól, vagy a társunktól, a társainktól a hitet, miközben nekünk is csak vakhitünk van és misztikus, vagy vallásos fantazmagóriákban, vagyis szellemi bábeltornyokban hiszünk.

 

Még egyszer leírom tehát, hogy a hit nem más, mint annak a magasrendű értelemnek a személyes elsajátítása, hogy a teremtés eredeti célja és rendeltetése pozitív, hiszen ő maga is az abszolút boldogságból jött létre, vagyis abból a magasrendű intelligenciát is tartalmazó szellemi – spirituális és kauzális állapotból, amit Isteni, vagy abszolút létnek nevezünk. És amely megértési állapotban képesekké válunk kizárólag pozitívan és kreatívan gondolkozni, érezni és főként: képzelegni. Ami viszont nem jelenti ugyanazt, amit az agykontrollosok tesznek, hogy bármiről, amiről azt képzelik, hogy őket boldoggá tehetné „ha meg volna” (vagy, „ha nem volna”. – Pl. a férjüknek vagy a feleségüknek vagy a gyermeküknek, vagy a vejüknek J egy általuk képzelt rossz szokása…), akkor boldogak lenének… A hit tehát nem előfeltételek létének, vagy nem létének a kérdése, hanem a lényünk és a törekvéseink törvényességének (moralitásának), és e pozitív képzetrendszer pozitív következményeinek a beteljesülési lehetőségében való „hitnek” kérdése!

 

Az árnyék-én viszont éppen arról ismerhető fel, hogy ebben első rendűen kételkedik, tehát, hogy mindezzel szemben folyamatosan kételyeket, illetve felesleges és teljesíthetetlen előfeltételek és kitételek képzet-rengetegét hozza létre!

 

A valós hit - Tehát az a hit, amelyiknek van kétségtelen, de a lineáris – tudományos logikával nem mindig követhető és kiszámítható, néha azonnal és materialista logikával megmagyarázhatatlan és kiszámíthatatlan, pozitív, „mágikus” következménye. -, felveti tehát a naivitás és az önámítás kérdését, illetve elkerülhetetlenné teszi naivitásból eredő téveszmék és tévképzetek, illetve a rögeszme-gyártás és realitás-vesztés jelenségének a megemlítését is. Hiszen ezek az árnyék-éneknek a legkedveltebb búvóhelyei, gazda-irányító vezérpultjai!  Az eddigi tapasztalataim alapján például, nem hiszem azt, amit az ezoterikában realitásként kezelnek. Ti., hogy édesapaként, a gyermekeim sorsára nagyobb befolyással lehetek, közvetlen mágikus úton, mint az édesanyjuk, akiről ezer-egy alkalommal kiderült a számomra, hogy igen is, akaratán és öntudatán kívül is befolyásolja azoknak az életét közvetlenül. Hiszen mindig akkor lettek a gyermekeink betegek, vagy akkor érte őket valamilyen kisebb, vagy nagyobb baleset, amikor (És ez mindig kiderült utólag.) ő nagyon intenzíven küzdött valamilyen elfojtott és elrejtett lelki problémájával. Ezért, bármekkora hitem is lenne, addig nem lehetek teljesen nyugodt huzamos időszakban, amíg azt nem látom, hogy valamelyest felébredt és némi hibabelátással bír afelől, hogy miket tett velünk, tehát, amíg nem érdekli az, hogy az erkölcsi önámításainak negatív hatása van a gyermekeink hogylétére közvetlenül is. (Például az éjszaka Etelka megint visítozott álmában mint a nyáron a sátor-táborban, amikor az édesanyja betegesen szerelmes lett abba a barátomba, aki miatt aztán másodszor is szétszabdalta a családot.).

 

 

Ugyanakkor azt elhiszem, mert gyakorlatilag is folyton megtapasztalom azt, hogy az egoizmusomat kiaknázni igyekvő, illetve az egoista késztetéseim jogosságát igazoló árnyék-énemnek, hosszú távon soha nincs igaza. És abban is hiszek, hogy bárhogy is adódik, az életet maximális felelősséggel kell végig élnem, még akkor is, ha az Emőke misztikus nyakassága és esetleges további felelőtlenkedései miatt, egyelőre még jó sokáig be lehetek rezelve attól, hogy hirtelen igen nagy adag negatív energiát pumpál át a gyermekei aurájába, vagy valami olyat tesz, ami azokat végzetes következményekkel járó tényleges veszélybe hozza. (Utólagos megjegyzés: ez a 8 évvel korábbi félelmem, be is igazolódott, amikor annak érdekében, hogy a törvényes gyermek-tartási díja fizetési kötelességétől megszabaduljon, a 18 évét éppen, hogy betöltött, legnagyobb lányunkra valósággal rá uszított egy annál 9 évvel idősebb, de teljesen hibásan nevelt pszichopata fiatalembert, hogy azt szédítse el és szöktesse el a családjától.)  Pl. külföldre akar menni velük és ott asztrológiai előadást tartani, amikor világos, hogy egyelőre örvendhet, ha az ősszel elkövetet vétkeinek a következményeit kibírja majd. - Nagyon óvatosnak kell lennünk tehát a hit kérdésével, amelyet nem szabad összetéveszteni sem a vallásossággal, sem a mágia minden karmikus feltétel ellenére működő, korlátlan lehetőségeibe vetett, fantáziadús vakhittel.

 


V.  Kiemelkedő, tanulságos esetek


A hangoltság- és vonzás, valamint a fejlődés törvénye alapján, néhány nappal, a fenti tanulmány megírása után egy olyan személytől kaptam horoszkóprendelést, akinek mind a szellemi-lelki állapota, mind az élethelyzete jellegzetes mintája volt az alig leírt Ikrek- és árnyék-én jelenségnek. Természetesen, a diszkréció szellemében, mind a neveket, mind az idő-vonatkozásokat átírtam.


/> Kedves Szilárd!

 .///


/

 Egypetéjű ikerpár tagjaként születtem, az ikerpárom két héttel a

születésünk előtt meghalt.

/

/Férjem sajnos nincsen, de van egy zavarosan kusza élettársi viszonyom. Az első kapcsolatom öt éve kezdődött Árpáddal. Ez a kapcsolat valójában még mindig nem zárult le, s ez a fő-fő problémám, amiért megkerestelek. S bármennyire szégyellem, de, mialatt ez a kapcsolat tartott és tart, nekem volt több más szexuális kapcsolatom párhuzamosan. Aki ezek közül igazán lényeges, Zsombi, aki 1977. május 2O-án, született.

 Jelenleg együtt élek Árpáddal, de nem akarok. Az én lakásomba fogadtam

őt, mert érzelmileg képtelen voltam elengedni és ez azóta is így van.

 

Megismerkedésünk utáni két éven át nagyon szerelmesek voltunk egymásba, de távkapcsolatban éltünk és én egyetemre jártam, ő nem, és talán logikus, talán nem, de tény az, hogy a kollégiumban ért sok kísértés között, én eltávolodtam tőle érzelmileg, miközben, egyúttal ma is úgy érzem, hogy mégis csak hozzá kötődöm érzelmileg legjobban minden ember közül. De ez a kötődés amilyem mély, nekem ugyanakkor éppen olyan terhes. Jenőbe szerettem belé először Árpád után- és mellett, pár hónapig tartott a kapcsolat, visszament Erdélybe, valószínűleg az volt s megszakadás igazi oka, hogy nem tudtam érte elhagyni Árpádot. Azután volt egy Loránd nevű fiú, akibe sosem voltam szerelmes, de sokáig próbált meghódítani, várni rám. Azután találkoztam Zsombival, akibe máig szerelmes vagyok, Másfél évig voltunk együtt, úgy, hogy neki is volt párhuzamosan egy távkapcsolata sajnos. Aztán Angliába ment tanulni és onnan szakított velem, gondolta, így könnyebb lesz. Azért szakított velem, mert Árpádot ide engedtem költözni, a lakásomba. Fel sem fogtam, hogy ettől ő elborzad majd és, hogy szakít velem. Kint az egyik csoporttársa a barátnője lett, azóta is vele van, nem boldog, hízik és epebántalmai vannak. Nagyon szeretem és nagyon szeretnék vele lenni, de nem lehet. Mártonnal másfél hónapig jártam Zsombi után, csak hittem, hogy szerelmes vagyok belé, tőle megtanultam azt, hogy egy fiú akkor is reagálhat higgadtan és szeretettel, ha elhagyom őt. S hogy nem kell félnem. Ő volt talán eddig a legspirituálisabban élő ember, aki nap mint nap az egyetemes törvényeket betartva él, úgy, hogy nem igen érdekli a spiritualitás, csak éppen ő maga tele van vele, annak a racionális tudta nélkül.

 Szégyellem a fenti listát.
 Amikor összejöttem Zsombival, nem sokkal utána csúnya térdszalag-szakadása lett. Ezt megelőzően felborultunk egy kisbusszal, barátokkal együtt, de senki nem sérült meg, holott akár meg is halhattunk volna.

 Árpád előtt mindent megpróbálva titkoltam az egyéb dolgokat, de persze

a legfontosabbra, Zsombira rájött. Annál inkább ragaszkodik hozzám sajnos.


 Betegségeimet illetően, miután elhagyott Jenő, tüdőgyulladást kaptam.

Én jelenleg, illetve már vagy 5 éve azon gondolkodom éjjel-nappal, hogy szakítsak-e Árpáddal és ha igen, hogyan mondjam meg neki és képtelen vagyok rá. Sokszor elhatározom, s amikor meg kéne mondanom, bele se tudok kezdeni, inkább másról beszélek.

 Vasárnap is elterveztem egy ilyen beszélgetést, de végül csak kerülni

bírtam őt. Míg végül késő este szeretkezni kezdtünk és véletlenül belém jutott némi sperma. Ezért tagnap és ma dolgozni sem mentem, esemény utáni tablettáért mentem az orvoshoz, amit bevettem és borzasztóan szomorú lettem, mert úgy éreztem, ha egyesült már bennem egy hímivarsejt a petesejttel, akkor én most gyerekgyilkos, életgyilkos vagyok. De Árpád kijelentette, hogy nem akar még gyereket, ez is fájt, de nem csodálom, és én sem tőle.

 Zsombival szombaton beszéltem, aki azt mondta, hogy ha lezárta a

kapcsolatát a jelenlegi barátnőjével nem tartja elképzelhetetlennek, hogy újra együtt legyünk, bár jelenleg minden érzése tompa vagy kihűlt, mert eltávolodott tőlem, amikor Árpád ide költözött hozzám.

 Ám azt hallani, hogy azt mondja, hogy jelenleg nem úgy érzi, hogy

szerelmes belém, szörnyű volt.

 Tudom, gyönyörű egy történetem van...ezért kérek segítséget.

 Barátsággal,
 Aranka


/

/Kedves Aranka!

Csatoltan küldöm a legutóbb írt tanulmányomat is az Ikrek-karmáról, mivel a tied tipikusan erről, az árnyék-én problémáról szól. Amennyiben ugyanis, megnézed a képletet láthatod, hogy a Merkúrod együtt áll a Vénusszal (8. házban), a Szaturnuszod a Plútóval (9. ház, tehát amúgy is szükséged lesz a személyes metafizikai ismeretszerzésre is), a Jupitered az Uránusszal (11 ház) és a Sárkányfarkad a Neptunusszal. Hát mi ez, ha nem tipikusan, rejtett Ikrek-karmával terhelt képlet?! - Nincs tehát amit csodálkozni a jelen helyzeteden! Küldöm az ide vonatkozó tanulmányt. Esetleg, ha a tanulmány olvasása után, írnál még valamit mindezekkel kapcsolatban - bármi, amiről úgy érzed, hogy értékes és fényhozó gyakorlati tény lehet, szívesen veszem./

/ Ugyanakkor, nagyon fontos, hogy mindezektől mihamarabb megszabadulj a téged elveszejteni törekvő és ezért mindenféle új, szerelmi boldogsági lehetőségeket sugalló árnyék-énedtől az asztrológiai karma- feltárások és a megfelelő tanácsadás segítségével, mivel a sorsképleded alapján, de korodtól fogva is, minél hamarabb édesanyává kell válnod (Persze, nem ebben az arnyék-énnel terhelt állapotban!), mivel a Holdad az V. Házban, az önkifejezés és önmegvalósítás életkörében, valamint az érett öntudat kifejlődését megtestesítő horoszkópházban áll!
- Itt majd rengeteg mondanivalóm lesz, arról, hogy miként viselkednek infantilisen veled szemben a szerelmeid, illetve te velük szemben. - Esetleg erről is írhatnál...

Barátsággal: Szilárd/

/ /

/Kedves Szilárd!

köszönöm a gyors választ, rendkívül örültem neki, a csatolmányoknak is.
Amikor azt írtad, hogy nincs amin csodálkozni a helyzetemen, nekiálltam sírni. Régóta szenvedek és érzem a felelősségemet és mégsem oldom meg a helyzetemet.

Egyébként már ismertem a tanulmányodat az iker-karmáról, végiglapoztam a tanulmányaidat és amihez a cím alapján közöm lehet (persze bizonyára végső soron valamennyihez...) azokat el is olvastam. De most elolvastam ezt még egyszer, és leírom, ami eszembe jut. Hogy édesanyám hogy érezhette magát, amikor fogantam, nem tudom, meg kell kérdeznem, hátha kiderül valami, mert igyekszik őszinte lenni, azt hiszem, mióta látja a borzasztó életvezetésemet; én tudom a családból egyedül az abortuszát is...és most úgy érzem, hogy sajnos, beálltam mögé a sorba.
Szóval az édes-anyáam az egy kérdés, azt el tudom képzelni, hogy világ életében ambivalens érzelmei voltak apa iránt, mindig nagyon szerelmes volt belé, közben meg talán az első hónapoktól egyúttal gyűlölte is, mert teljesen más volt, mint ő, apa egy lelki terrorista.
Ami viszont engem illet, az árnyék-én leírást nagyon találónak érzem. Mostanában (pár éve) a tükörbe is alig bírok belenézni, hacsak nem hogy elsminkeljem a hirtelen feldúsult pattanásaimat munkába menet, de a saját szemembe nem bírok sokáig belenézni. Azt érzem ugyanis, hogy egy gonosz, keserű valaki néz vissza, akiről igenis azt éreztem, mielőtt erről olvastam is volna, hogy halott. (Az aurámban maradt, de pár hetes magzatkorában elhalt ikertestvérem tudniillik.) Egy szenvedő szörny, akit sajnálok. De félek is tőle. Azért nem tudom sokáig nézni, mert borzongok tőle, félek tőle. Azelőtt ha a tükörbe néztem, szimpatikusnak találtam az arcomat, tudtam, hogy az enyém és mindig magamra mosolyogtam. Most már mosolyról szó nincsen. Olyan, mintha nem én lennék. És általában is ezt érzem, mintha nem is lennék itt, mintha nem is az én testem volna ez a test, mintha valaki más élné az életemet. A bűntudat, az az enyém, egyedül azt érzem magaménak.
És konkrét eseményhez tudom kötni ezt a bekattanását valami negatív programnak, az árnyék-énem teljes jelentkezésének. Amikor először megpróbáltam szakítani Árpáddal, 2005-ben, és láttam az ő mérhetetlen fájdalmat, és magam is sokkoló, brutális fájdalmat éreztem. Illetve akkor még csak sokkoltan felutaztam Árpádhoz Budapestre, ő szavakkal azt mondta, amit elvártam tőle, hogy akkor ő elmegy, ha így döntöttem, s akkor hagyjam is őt békén. De másnap, mire én már Budapesten beszédelegtem még mindig sokkhatás alatt az egyetemre, ő már tíz sms-t írt, hogy menjek vissza hozzá, és én, az akaratom ellenére, visszafogadtam őt...és tessék, azóta is együtt vagyunk és keserítjük egymás életét. Onnantól fogva, kisebb fény-bevillanásokkal, lehetőségekkel, amiket mind elszalasztottam, folyamatosan csak romlik az életem. Régen mindig volt az arcomon egy levakarhatatlan mosoly, és bolond optimista voltam, mások fürödtek a könnyedségemben. Mostanra egy állandóan szorongó, félős, gyakran agresszív, rosszkedvű ember vagyok.

A szerelmeimmel kapcsolatban amit írtál az infantilizmusról..., nem nagyon tudom, pontosan mire gondolsz. Vagy csak nem akarom tudni…, nem tudom. Hogy gyerekesek vagyunk egymással, hát biztosan, de akkor én nem tudom, hogyan kell felnőttesen, vagy ha megpróbálom, az érzéseim eltérítenek, vagy haragszom vagy nem tudok dolgokat elfogadni. De nem tudok mit írni. Árpáddal régen imádtuk egymást, és valóban, most már össze se lehet azzal hasonlítani a kapcsolatunkat. Nem is tudunk igazán beszélgetni, mert az igazat nem mondjuk el egymásnak.. Zsombival tudom, mindig is abszurd volt a kapcsolatunk, mégis úgy vágyom rá, hogy ő legyen életem legfontosabb része és én az övének, miközben Árpáddal élek és gőzöm nincs arról, hogy ezt az állapotot miképpen szüntethetném meg.

Hálával
Aranka
.................................................../

/Kedves Szilárd!

Amint elküldtem az e-mailemet, eszembe jutott még valami az ikrek-karmával kapcsolatban.
Egyszer az történt, hogy megkezdődött az egyetemen a nyári szünet, Ádám otthon volt Zalaegerszegen, akkor már egy éve nagyon szerettük egymást. Felhívtam ide hozzám a lakásomba, hogy zavartalanaul eltölthessünk pár napot itt Budapesten, nagy szerelmünkben. Akkor először le is feküdtünk egymással, persze esetlen történet volt az egész, de közöttünk már olyan bizalom volt, hogy szégyenkezni egymás előtt nem kellett. Még aznap utaztunk hazafelé a szülői házakba és a vonatjegy-vásárláskor nagyon becsaptak bennünket. Ádám szegény volt, nekem apukám mindig jól keresett és a vonaton a kalauz büntetését teljes egészében én fizettem ki. Ádámnál annyi pénz összesen nem is volt. Én ezt még úgy próbáltam lerendezni magamban, bár őszintén szólva zavart, mert én voltam a lány, és hirtelen úgy éreztem magam, mint egy anya, aki a kisfiának fizet.

Persze ez ütközött az elveimmel, ez az érzés, mert sosem szerettem jómódúnak lenni, mert kirekesztve éreztem magam a gyerektársadalomból, és soha de soha nem néztem én le akármilyen szegény embert. Megtanítottak rá, hogy vannak szegény és gazdagabb emberek és ez attól teljesen független, hogy valaki jó vagy rossz ember. De mondom mégis rossz érzés volt, hogy én fizettem ki mindent, és ezt Ádám meg valahol tudattalanul meg is érezhette és olyan idegen módon agresszív lett a kalauzzal. Én utána rettenetesen szégyelltem magam. De ezt alig mertem bevallani magamnak. Amikor éppen nagyon boldognak kellett volna lennem, mert először töltöttünk sok időt csak ketten, az első szeretkezésünk után voltunk. Ehelyett rémesen éreztem magam. És otthon este olyan történt, ami még sosem.

 Számomra teljesen irracionálisan sírni kezdtem és végtelen kétségbeesésbe zuhantam és szorongtam, féltem, valamitől, nem tudom, mitől és életembe először keresni kezdtem az ikertestvéremet, hogy lehet és azt is gondoltam, hogy talán nem is volt igaz, amit a szüleim mondanak, vagy ha igen, lehet, hogy mégis él, és úgy zokogtam és viselkedtem, mint egy őrült. Másnapra elfojtottam magamban az egészet és éltem tovább az életemet és folytattam az Ádámmal való kapcsolatomat, nem beszélve a vonatos aggályaimról, de már talán akkortól fogva semmi nem volt az igazi.

Az általad feltett kérdések közben is gondolkoztam, Igazad lehet, valahol infantilisen viselkedünk egymással, ha jobban belegondolok. Hiszen Árpáddal is Zsombival is egyfajta gyerekhangon szoktunk kommunikálni, kicsit úgy eljátsszuk a gyereket vagy nem is tudom. /

/Hát még ezt szerettem volna.

Köszönettel: Aranka"/

Arankának elkészítettem a horoszkópját, és természetesen a legelső asztrológusi tanácsom az volt, hogy a két szerelme közül, valamelyiket, és lehetőleg a nála jóval fiatalabb, az apai öntudattól és felelősségvállalástól iszonyodó, és magát Arankával eltartató Árpádot azonnal seprűzze ki a lelkéből és a lakásából. Nem tudom, mennyire fogadta meg a tanácsomat, illetve, ha meg is fogadta mennyire sikerült életének ettől a szemtelenül vastag kettősségétől megszabadulni, hiszen a kettősség mindig a határozatlansággal jár együtt és a mind a szerelmi érzések, mind a gyávaság, még ha kettős tudathoz kapcsolódnak is, nem szűnnek meg automatikusan attól, hogy a külső kerttős állapotot megszümtettük. Az viszont biztos, hogy az élete tragédiáját okozó fő problémát, illetve annak a karmikus gyökereit és annak a szövődményeit, a többi karmikus problémájával együtt, tudatosítottam és ez a tudatosság mindenképpen elvezeti majd a sorsa rákfenéjének és az élete fő gondjának a feloldásához, női sorsa megoldásához és beteljesítéséhez, el egészen az Ikrek-karmára és az árnyék-én sugallataira jellemző infantilizmus (Tudattalan személyes felelősség-hárítási kényszer) megszüntetéséig. Persze, sem az Arankával folytatott elő-levelezés, de még a tanulmány sem tudja elég érzékletesen vissza adni azt, hogy mi is történik tulajdonképpen az árnyék-énnel terhelt személyek lelkében, tudatában. Ezt hivatott pótolni a lelki társamnak, Joó Viola asztrológusnak az ide vonatkozó, komoly asztrológusi és metafizikusi értelmezésekkel ellátott tanulmánya.

 

Amint az a fentiekből sejthető, az árnyék-én az általa gyártott megtévesztő tévképzet-gyártásával, nem csak az öngyilkosságokat képes előidézni, de tulajdonképpen ő áll az un. tiszta és kölcsönös szerelmi kapcsolatok szétzüllésének az alapjánál is, tehát nem csak a testvér- barát- és élettárs-árulások hátterében, és nem csak a különböző háttér-érdekek miatt létrejövő élettársi és házastársi kapcsolatok és más érdekszövetségek „logikus” felbomlásának az alapjainál is.

 

.......................................................................................................................................

 

V. Az asztrológiai jegyekről, amelyek által megtestesített karakter-karmák az árynék-én jelenségének az alapjánál állnak.

 

Az utóbbi években folytatott gyakorló asztrológusi munkám, meg a családban és a baráti – ismerősi körömben zajlott megfigyeléseim alapján, bátran leírhatom, hogy, hiába, hogy a keletkezése és a „működése” az Ikrek-jelenséghez köthető első sorban, de, az árynék-én erőssége és veszélyessége (Tehát annak alattomossága, furmányos – furfangossága, rettenetesen nehéz leleplezése és feloldása.) a leginkább a Szűz – Halak tengelyhez kapcsolódik. És, hogy akkor válik nem csak a „gazdára”, hanem a környezetére (Nők esetében első sorban azok gyermekeikre.) nézve is veszélyessé, amennyiben az Ikrek karma, és a Szűz, vagy – és a Halak-karma, valamelyik tűz jegy szerinti (Kos, Oroszlán, Nyilas) karmával, vagy a Skorpió, vagy a Bak - jellegű karmával társul. (Ha az utóbbiak közül mind a kettő jelen van egy sorsképletben, az árnyék-énre utaló jelekkel együtt, akkor az illető személy minimum a közbűnözésre hajlamos és örvendhet, hogy asztrológushoz fordult, mielőtt bekerült volna abba a sors-őrvénybe, amely csakis végzetes betegséggel – vagy balesettel, súlyosabb esetben: börtönbe zárással, vagy még súlyosabb esetben: az ideje korán bekövetkező halálával végződhetne.

A Szűz karma, lévén, hogy akkor alakul ki, ha az anyai ági női felmenők egyike, vagy netalán egyenesen az édesanya, valamitől arra kényszerülvén, hogy erősen „oda kelljen tegye” az eszét az élete, illetve a családjuk életének a gyakorlati – hétköznapi problémáinak a megoldása érdekében (Átlagosnál butább, ostobább, közönyösebb, iszákosabb, vagy betegesebb, vagy más okokból való „haszna-vehetetlenebb” férjek esetében például. Esetleg azok elhalása, súlyos megrokkanása, vagy más okokból való hiánya esetében.) tehát ilyen szempontból úgymond, erősen mentális – racionális alkatú személyekké váltak (vált), a lány-utódja megfoganása előtt, tehát akiknek – akinek, igen erősen, vagy kizárólagosan pragmatikussá alakult, nem csak a gondolkozása, hanem az egész élet-víziója, mielőtt megfoganta volna azt a női utódját, akitől a vizsgált személy származik. Tehát az, az ősanya, aki, azt a lány-utódját megszülte, akitől aztán az a lány-gyermekek leszármazó generációján át, az, az ük, vagy dédunoka született, akinek az asztrológiai képletét vizsgáljuk. Tehát, hogyha a személy akinek a képletét vizsgáljuk, a gyermeke, vagy az unokája, egy ilyen ősanyának (édesanyának) aki ebben a szélsőségesen pragmatikus lelki - mentális állapotában kellett élnie, amikor azt a lánygyermekét megfoganta, akitől a vizsgált személy leszármazott. Azok születnek tehát ilyen karmával, akiknek az édesanyját már szélsőségesen az un. józan paraszti, vagy a nagyokos értelmiségi - tudósi esze vezérli, tehát, akiknek az édesanyja olyan, tipikus értelmiségi szellemiséggel rendelkező nő volt, aki majdnem, vagy egészen vallásos módon hitt abban, hogy az életben minden, de legalább is, majdnem minden megoldható a józan ráció és logika, illetve a megfelelő tudományos tájékozottság és az annak megfelelő technikák alkalmazása – felhasználása segítségével.
     Ez a karma csak szélsőséges estekben szokott különösebb bajt és problémát okozni, mert ennek a karmának, de még csak a puszta „szűzi képességeknek” is, köszönhetően, az illető személyek erős pragmatizmusa és általános tudományos – technikai jellegű, logikus észjárása, általában „jól jön” mindenféle un. technikai munkaterületen, üzemi – gyári technológiák „mérnöki” megoldás kieszelésében és alkalmazásában, az otthonul szolgáló lakás, vagy ház és személyi autó-, meg háztartási gépek üzemeltetésében, nők esetében a háztartási munkák elvégzésében és üzemeltetésében, a rend és a tisztaság fenntartásában, amikor nem éppen mindennek az ellenkező megnyilvánulásában és mindezzel homlokegyenest ellentétes mentalitásában jelentkezik a szűz-karma. (Ritkább esetben, ez már a mentális betegségek és a szutykosságig elmenő, rendetlenség és piszkosság eltűrésének a karmája. Ez az utóbbi mentalitás általában széles körben elkerüli a spirituális élet-vezérlés igényének még a lehetőségéről szóló gondolatát is. Tehát erről nem csak hogy nincs elég információnk, de ezekkel az esetekkel, amelyek gazdáit nem érdekli sem a metafizika, sem a leleplező asztrológia, tehát az esetükkel érdektelen is foglalkozni.)

 

  Ezeknek a szűz-karmásoknak tehát az a nehézsége, illetve, mind a velük együtt – élő szeretteiknek, mind az asztrológusaiknak, azért gyűlik meg velük a baja mindig  módfelett, mert ők kérem, mindenkinél okosabbak! És nem csak a családtagjaiknál, vagy munkatársaiknál, sőt, egy idő után már az asztrológusaiknál is, hanem még saját maguknál (A nappali éber eszüknél – tudatuknál) is! Illetve, és pontosabban, az utóbbi esetben, ezeknek az árnyék-énje, sokkal, de sokkal intelligensebb és látszólag okosabb (De legalább is, ők belülről úgy érzékelik ezt, hogy…) nem csak azoknál a személyeknél, akikkel nap mint nap dolguk akad, vagy az asztrológusnál akivel persze, mint benfettesek sokáig barátságot igyekeznek ápolni, hanem a leginkább a saját lelki-ismeretüknél, a lelkiismeretük szerinti morális érzéküknél és rációjuknál is. Vagyis, a spirituális és kauzális intelligenciát - Tehát az igazi moralitást! - tartalmazó felettes-énjüknél is okosabb a szűz-karmás személyek az árnyék-énje.

 
    Minthogyha csakugyan az ördög bújna belé ezeknek a személyeknek az agyafúrt eszébe - Akárcsak a Madács Imre által írt, Az Ember Tragédiája c. drámának a Mefisztó nevű szereplőjébe -, annyira racionálisan kételkedő és kétkedő logikájuk. Vagyis, a kontrázási, a kifogás- és „lehetetlenség”- keresési leleményességűk egyenesen kétségbe-ejtő. Ezeknek a un. dialektikus mefisztói – luciferi luciditása, ördögi leleményességgel, mindig megtalálja az őket közelről ismerő családtagon, vagy az őket belülről átvilágítani képes asztrológuson a fogást (Amivel azokat „lefülelheti” és leültetheti...), és „legyőzi”. És persze, a karmájuktól való szabadulást jelentő sorsbeváltással szembeni kifogást is, illetve a magyarázatot arra, hogy mit miért kell nem felvállaljanak, illetve elvégezzenek, és ezért, vagy másért – miért(?) kell „szükségképpen” vétkezzenek, akkor, amikor jól tudják, hogy vétkeznek, illetve azt, hogy miért nem lehet (még!), vagy nem kell, valamit megtegyenek ahhoz, hogy az által a karmájukat feloldhassák, és azt követően egészségesek és esetleg még boldogok is lehessenek.
   Ezt a folyton kontrázó „okos-tojás” jellegű és mindig a mellékes hiba-okokat és tennivalókat és kifogásokat kereső (És találó…), na meg persze: magyarázkodó, „a tehénből a borjút is kibeszélni” képes, jellegzetesen Ikrek és – vagy Szűz-karmás mentalitást mindenki jól ismeri! Sőt, maguk a Szűz-karmások is ismerik általában, de úgymond ők maguk is, tehetetlenek vele szemben… És ez önmagában még nem is lenne akkora baj, amennyiben egy azonos személyen belül, ez nem társul (De a megfigyeléseink szerint, legtöbb esetben, igen is társul!) a Jupiter és a Neptunusz által vezérelt Halak, vagy Nyilas jellegű karmával.  

 

B.

  
    Talán a Halak típusú személyről tud a legtöbbet az asztrológiai szakirodalom, na meg a Skorpió, és a Rák típusú személyekről, és talán azért mert ezek víz-jegyűek és mint víz-jegyű konstellációk által meghatározott és befolyásolt személyek, nem csak, hogy annyira érzékenyek és ennek megfelelően érzelgősek, hogy a velük való együttélés különös odafigyelést igényel. De, mivel más jegyek szerinti karmával is vegyül egy – egy személynek a jelleme (Minimum három, maximum öt konstelláció szerint, vagyis: minimum négy konstelláció szerinti karmák hordozói vagyunk, de ez eljuthat és ugyanakkor nem haladhatja meg a 6 konstelláció szerinti karmikus meghatározottságot.), azoknak megfelelően magnetikusak a halak- és általában a víz-karmás személyek. Tehát: kinek és kinek nem, de vonzó, vagy taszító is, de igen  változó és magnetikus, tehát soha nem lehet semleges és szürke a személyiségük. Ezért még ha akarnának sem tudnak, sehol észrevétlenül megjelenni, vagy megmaradni. Persze, ez utóbbi, a Nyilas karmásoknak, vagy a bőségesen fényszögelt Nyilas nappal rendelkező személyeknek is lehetetlen, de már teljesen más okok miatt.
     Nos, az anyai ági női felmenőktől öröklött, nyers jellem és karmikus meghatározódásuk szerint, a kiemelten Halak-karmás személyek ősanyái valamiféle konkrét, de mégis megfoghatatlan (A legtöbb esetben bizonyíthatatlan, illetve a mai polgári törvények által nem bűnként kezelt.) isten- ellenes vétekbe keveredtek (De legalább is, úgy képzelték és ezt a valós, vagy képzelt vétküket igen mélyen és intenzíven, meg huzamosan átélték.), akár vallásos tudattal és öntudattal, akár misztikus képzelgések és képzetek szintjén. Tehát, amellett, amit általában a legsúlyosabb, de legalább is, a legszégyenletesebb-, és ezért, amennyiben nem lepleződött le: a leginkább titkolni való vétkeknek szoktunk megnevezni és elképzelni, és amely istentelenségek felsorolásával most nem akarom itt a helyet és az időt tölteni (A legegyszerűbb és legenyhébb ezek közül a manapság elhatalmasodott pragmatista életszemlélet miatt, „természetessé” vált, művi magzatgyilkolás.), az is megtörténhetett például, hogy ez az anyai ági női ős, valamilyen, a szüzességi fogadalmát értük megszegő papnak – szerzetesnek volt huzamosan a titkos szeretője, akitől ráadásul magzata is fogant, amit vagy megtartott és megszült de az apa kilétét a tudattalan világa legsötétebb és legtitkosabb rejtekébe száműzte, vagy népi módszerek segítségével „angyalt csinált” belőle még magzat korában, vagy később gyilkolta meg.

   Ezek, a sejtelmek és sugallatok szintjén is, csak nagyon homályosan és zavarosan érzékelhető és utolérhető vétkek és bűnök, annál sokkal finomabbak és éteriebbek, mint ahogyan azt a konkrét példákkal lehet érzékeltetni. Tehát arra kérek minden hősies Halak-karmás személyt (Csakis hősiesnek nevezhetők manapság ugyanis azok, akik ennek a tanulmánynak az olvasásában idáig eljutottak. J ), vagy azokat, akiknek kapcsolata van ilyen személlyel – személyekkel, hogy nehogy azonnal arra gondoljon, hogy neki, vagy a barátjának - barátnőjének, rokonának, vagy ismerősének, férjének – feleségének a szép- vagy üknagyanya, esetleg a nagyanyja például, titkos méregkeverőnő volt, vagy annak a sötét lelkű kliense, mint a Zug-Tisza térséghez tartozó nagyrévi asszonyok (http://anyumegmondja.cafeblog.hu/2014/01/26/angyalcsinalo-asszonyok/).
Merthogy konkrétumok szintjén ilyen tragikus, drámai vagy romantikus történetekre lehet vissza vezetni és lebontani a Halak-karma kialakulását, és a gyakorló asztrológusi munkám során, nem is egy és nem is két olyan esettel is találkoztam, ahol ez a „nagyanyai mese” konkrétumok szintjén is bebizonyosodott. És nem csak a papi szeretőkig vissza mutatóan, hanem a vallásos áhítat mellett is, a láb alól eltett tehetetlen férjekig, vagy a nem kívánt magzat-foganásokból eredő magzatoknak, vagy újszülötteknek az angyalokká „változtatásáig” is visszamenően. Gondolom, az előbbi, amivel én gyakrabban találkoztam, a székelyföldön azért gyakori, mert a itt, a legtöbb falúban és városban a katolikus vallás volt a domináns.

 

    Tehát, természetes dolog az, hogy az olyan robbanó és mindent elsöprő szexuális vágy-töltettel, tehát: erős Mérleg és- vagy Skorpió karmával rendelkező fiatal, vagy fiatalos papok, mint amilyen én is voltam fiatal koromban – Nem papként, hanem szexuális kielégülési szükségletektől gyötört Mérleg és Skorpió-karmás civilként. -, nem elégedtek meg a házvezetőnők által nyújtott, „mellékesen - hivatalos” szexuális szolgáltatásokkal és a félhivatalos szex partik mellett, belehabarodtak a legszebb mise-hallgató lányokba és asszonyokba. És mivel a női hívek között is akadt ugyancsak Halak- Rák- Mérleg- és Skorpió karmával rendelkező személy bőven, nem létezett az a szülői- férji-, vagy presbiteri erkölcscsőszi gondoskodás és szigorú tiltás, amely ezt – ezeket az ellenállhatatlan vonzerőket kordában tudta volna tartani. Aztán teljesen mindegy, hogy a karmájuk hatására így elcsábult lányoknak, vagy szépasszonyoknak, a paptól – szerzetestől, vagy a „hites férjtől” fogant-e meg az a lány gyermekük, amelytő a Halak-karmás személyek ük-, déd-, vagy nagyanyja született, mert a következmény ugyancsak az a halak-karma volt, amelyet aztán azok átörökítettek akaratlanul és öntudatlanul, mikor erősebb, mikor gyengébb (Hatástalanabb) formában a gyermekeibe. És azok tovább, a ma élő utódokig.   

    Nem székelyföldi történet, hanem Ausztráliában, de a híres Tövismadarak c. regényt egy ilyen, jellegzetesen Halak-karma jellegű sorstörténet inspirálta. De az a történet is erről szól, amely a „Fábián Bálint találkozása az Istennel” c. magyar filmnek a forgatókönyvéül szolgált alapul. És ide sorolható a Német László Iszony c. regényének az alapjául szolgáló történet is, illetve a Kárász Nelli féle lelki struktúrával rendelkező „hősök és hősnők” karmája kialakulásának az anyai ági  spirituális háttere is. 
   A Halak karma esetében viszont, ezeknek a konkrét történéseknek az alapul vétele igencsak leszűkítő lehet. Ebben az esetben ugyanis, a Halak karma kialakulásához vezető anyai ági női ős-nőknek a konkrét élettörténeténél, sokkal finomabb, mélyebb és messze-hatóbb az ok – okozati összefüggések (Igencsak szövődményes) szellemi – spirituális és lelki összefüggésrendszere. Mert hát a Halak – típusú személyeknek még csak nincs is szüksége ilyen konkrét tragikus történetekre a családi krónikában ahhoz, hogy a képzelet határáig és az, az azon is túl-világi, ködös ősforrásokig: a sokszor irracionális módon is, tehát teljesen ok és összefüggés-hiányosan is megjelenő, látomások és víziók világáig eljussanak. Illetve, hogy „valamiért” ilyen jellegű élményekre – átélésekre vágyódjanak betegesen (Például, hogy horror filmeket nézzenek.) és ilyen misztikusan látomásos földön túli, vagy földön kívüli – testen kívüli „állapotokra” és élményekre szomjazzanak, akárcsak az alkoholisták a Tokay aszúra, vagy a drogosok az extasy- tablettákra és újabban a krokodil nevű drog hatásaira. – Ezek mind, de mind a Halak karmának a misztikus szféráját gazdagítják és oda tartoznak, a szexuális perverziókra való hajlamokkal együtt, akár találunk az illető személynek a sorsképletében konkrét Halak-karmára utaló jelt, vagy sem. (De elég pl. már az is, hogy a Halak uralkodó bolygói: a Jupiter és a Neptunusz, vagy a Halak analogikus bolygó-megfelelője: a Plútó, valamilyen negatív karma-alakzatban, annak résztvevőjeként, szerepeljen a képletben. Pl. az un. T-kvadrát, a sátortető, vagy a Lándzsahegy nevű alakzatok.)

   Nem hiába tartozik ehhez a „túlvilággal kapcsolatban álló, vagy legalább is, ilyen kapcsolatokra vágyó lelkülethez és szellemiséghez az idealista, „istenes verseket” szülő költészet ugyanúgy, mint annak az ellentéte! Vagyis: a Maldoror Énekei, a Sade Márki iratai (Lásd a szadizmust. De a mazochizmus is ide tartozik, mint az előbbinek az azzal egy lényegű az ellentéte!), Charles Baudelairenek a  Romlás Virágai, vagy az Arthur Rimbaud Egy Évad a Pokolban c. kötete által fémjelzett „irodalomig” minden kétértelmű „felemelő” és ugyanakkor elveszejtő eszme-produktum! És nem hiába tartozik ugyancsak ide az üdvözülés és a minden áron való mennybe-jutási vágyak és azoknak a szöges ellentéte: a sors-tévelygés, az önszennyezés és az önelveszejtés vágya, és a más-elveszejtés minden formája, a kemény-drogoktól az un. metál zenéig és a kéjgyilkosságig elmenően és a szadizmustól a mazochizmusig elmenően. És az a legkevesebb, hogy az ilyen karma „gyermekei” ma már nem is pornót, hanem egyenesen horrort vágynak nézni, és ha nem lehet, mert a szülők, vagy mások nem engedik, illetve szigorúan tiltják és ellenőrzik azt, hogy mit „néznek”, akkor tudat-módosító gyógyszerekkel kezelendő depressziósokká válnak az ilyen élményekre való, majdhogynem csillapíthatatlan élményekre való vágyaik miatt.


    Hát hogyne rejtegetné féltőn és óvón, az ilyen veszedelmes karmát, illetve az annak megfelelő színes vágyakat és sóvárgásokat, és féltve őrzött titkokat, a zseniális árnyék-én! Hogyne féltené és óvná és rejtené a gazdának ezeket a titkait a napfénytől, illetve a lelepleződéstől, épen az ős-eredetileg éppen a leleplezést és az átvilágítást szolgáló, tudományos ráció és logika segítségével! És hogyne rejtené el a legelképesztőbb lelki és szellemi helyekre, igen is: még a vallásba is, és még a művészi tehetségbe is, a pragmatikus, vagy a filozofikus luciferi ráció. Az olyan penge-éles agy tehát, mint amilyennel az Ikrek- vagy a Szűz-karmák is ellátják az ember-fiait és az ember lányait! Sokáig gondolkoztam, hogy Hollywoodban például, minek és kinek – kiknek gyártják azt a számomra értelmetlen hülyeségnek tűnő, rengeteg „művész filmet”, vagyis, a jövőben és a múltban játszódó rengeteg misztikus fantazmagóriát és az un. science fictionokat? Hát ezeknek!

 

   Ugyanazok a „fogyasztók” veszik meg ezeket a filmeket, illetve mennek el a vetítésükre, akik a pornó filmeket és a vámpíros, vagy más fajta horrorokat is „szeretettel” nézegetik. Jövedelmező üzlet a Halak-jellegű vágyaknak a filmipari kielégítése a befektetőknek, színészeknek, forgatókönyvíróknak, rendezőknek, díszlettervezőknek, a sminkeseknek a díszlet-ácsoknak és az egész stábnak általában. Meg a pszichológusoknak és a pszichiátereknek is, a bor- likőr- és pálinka-kereskedőkről, a drog-kereskedőkről és az ügyes dilerekről nem is beszélve.
    

    Mert nem minden Mérleg-, Halak- Nyilas- és Skorpió- karma esetében elégséges a művészet általi szembesítés az így történő „kisüléshez” (fantáziák és fantazmagóriák szintjén megélhető kielégüléshez) és a feloldáshoz, tehát nem mindenki elégszik meg a képernyőkön és a mozivásznon „megelevenedett” fantázia-képek által biztosított kábulattal és szédülettel. Hanem elég nagy arányban létezik az emberiségben, és főként a nyugati típusú civilizációban olyan tömeg (Sőt: a pszichológia kélés-elméletének és a homoszexualitás és a leszbikusság tudományos legalizálásának köszönhetően tömeg…) amelynek az a határozott képzete és víziója, sőt: határozott véleménye az, hogy az egyéni karmák által vezérelt személyeknek „joga” és szüksége van még a perverziók kiélésére – kielégítésére is. És ezt ma már, a tömeges árnyék-én által vezérelt pszichológia tudománya jogszerűnek hirdeti és követeli, és rengeteg nyugati államban már instaurálta is, a perverz vágyak (vagyis a liberalizmus által hatalmasra növesztett funkcionális zavarok által okozott sóvárgások kiélési lehetőségének) törvényesítését!

   Azt hirdeti tehát a pszichológia „tudományának” az egyes ága és elmélet-rendszere, hogy az ilyen Halak és általában víz-karma által sújtott személyekben jelentkező sóvárgás és szomjúság kielégítése elemi szükségszerűség.  Tehát, hogy természetes és jogos, és „a megnyugvásukhoz” szükségük és „joguk” van a karmikus kábulat-vágynak (A perverziónak) a konkrét testi állapotát, élvezet-vágy kielégítés formájában is megélni. Illetve azt, hogy a testi – tudati és érzékszervi szédületnek és kábulatnak (zavarodottságnak) a konkrét kábulat-állapota, a konkrét testi élménye számukra elengedhetetlen, bármilyen árat kellene is fizetniük érte, és bármi és bárkit is kellene feláldozniuk e kiélésekhez – kielégülésekhez való jutásuk érdekében.

 

Mindenkinek, aki szembe szeretne nézni a saját árnyék-énjével, illetve a gyermekei, vagy az élettársa halak – skorpió és Mérleg jellegű, perverziókat szülő árnynék-énjével, szívből és szeretettel ajánlom s következő beavatási filmet:  https://videa.hu/videok/film-animacio/a-nimfomanias-1-teljes-film-uyLB8Mw4j0lVEycH  Természetesen az itt látottakat és hallottakat „bátran” tovább lehet, sőt: kell gondolni és az itt olvasottak tükrében, a megfelelő következtetéseket levonni!

   
     Mi sem jobb ennek a kábulat- és szédület-vágynak a természetes „emberi”, vagy éppen személyi szükségletként való beállításához és megmagyarázásához, mint egy – egy jó-, sőt: zseniális szűzies és ikrek jellegű észjárás, zseniális ráció, illetve, az azt kiszolgáló és azon alapuló tudomány, amely „tudomány” politikai okok miatt nem csak „természetesnek” és megengedhetőnek tűnteti fel a homoszexualitást, de egyenesen megvédendő „másságnak” is, miközben annak az egy petéjű és egy lényegű és egy gyökerű ikertestvérét: a pedofiliát azért még hálistennek – legalább is, hivatalosan… - még elitélendőnek tartja! És még csak nem is kell, hogy az ilyen fonák és schizofrén tudományos „meglátások” és elméletek Halak Mérleg és Skorpió- karmából fakadjanak. Elég oda a jó dúsan fényszögelt Ikrek és – vagy Szűz nap által, vagy egy teljesen jól fényszögelt Merkúr által jelzett rendkívüli intelligencia is, amely szükségképpen át csap a saját ellentétébe, vagyis az irracionalitás gyártásba. Az árnyék-én, azonnal a Karma szolgálatába tud bármit állítani, és hétpróbás skorpió-asztrológus legyen a talpán az a „segítő”, aki egy ilyen jól ellátott képességű személyt a Halak karma mocsarából ki tud ráncigálni!

  

   A fenti okok miatt, a pszichológusok még annyira sem képesek erre. Sőt, a tapasztalataim alapján bátran állíthatom, hogy azok inkább visszanyomják az embert (főként a kamaszokat és a fiatalokat) a karma mocsarába, illetve, meg- és kitanítják azoknak az árnyék-énjét a még áthatolhatalanabb mentális védekezési rendszerek építésére. Észre is vették már rég a lélek-kurkászók ezt a tehetetlenségüket és az árnyék-ének által uralt felnőtt „pácienseik” világát otthagyva, beásták magukat a pszicho-pedagógiába, amely sokkal, de sokkal biztonságosabb, mert nem igényel annyi személyes felelősséget.

 

   Ki hallott arról, hogy pszichológusokat vontak volna akár a legenyhébb módon is, azért, mert az áldatlan tevékenységük nyomán, a nyugati típusú civilizációban, annyi lett a depressziós kamasz, hogy az szinte már „természetes”? (Persze, mert, miután kiderült hogy a szülői fegyelmezés kiirtása után még nagyobbak lettek a gyermekek és a szülők bajai, akkor kérem szépen, szerintük most már a hibás szülői mint az oka a modern és posztmodern nevelés sikertelenségének! Na, meg az internet és a fészbuk a hibás. És nem az általuk bevezetett liberális – demokratikus egyenlősdi, meg a több ezer éven át bevált hagyományos – kontrázó és tiltó - módszerek helyett a megvezetős: a figyelemelterelő „irányítás” a nevelésben!) Arról nem is beszélve, hogy egy – egy iskola pszichológusi munkahely, vagy egy logopédia – kabinet, a maga értelmes J tesztjeivel, mennyire komoly dolog… Mert hát a drog- és alkohol- elvonásnak és, az azt követő rehabilitációk poklát végigjárni jelentkező személyekkel szemben gyakorlandó kegyetlen alapállásnak, nincs is humanista körökben vállalható „tudományos” (pszichológiai) módszertana! Kész múlt századi kaszárnya-szadizmus a velük való foglalkozás és a felügyeletük, amit inkább a volt drogosokra – és a volt alkoholistákra bíznak. Azokra tehát, akik végig járták ezt a poklot és akiknek az eltökéltsége, hogy vissza ne forduljanak a Halak szférájához tartozó vágy-kielégítések útjára, majdnem 100 százalékos. Azok tudnak csak kegyetlenül szigorúak lenni a kitisztulás előtt levő sorstársaikhoz, mert ők tudják egyedül, hogy milyen pokoli és tragikus ára és következménye van a pszichológiai engedékenységnek. Hát ez semmiképpen nem humanista orvoshoz vagy liberális pszichológusokhoz méltó foglalkozás. Esetleg pszichiáterhez…

    De hogyan szabaduljunk meg, a pszichiátriában használt öntudat-hirigelő gyógyszerező butítások (Az un. szedálások), vagy, istenőrízz, elektro-sokk kezelések nélkül, attól az árnyék-éntől, amely a Szűz - Halak tengely mentén vigyázza és felvigyázza szigorúan azt, hogy a „gazda” meg ne szabaduljon tőle, holmi asztrológiai leleplezések következtében? A tudatmódosító szerek segítségével lebutított árnyék én egyáltalán nem tűnik el, hanem csak konzerválódik a butítás idejére, és azok, akiket így kezelnek a „karmájuk ellen”, mint például Púzsér Róbert kultúrteoretikust is, nem hogy nem „gyógyulnak meg” egyáltalán, hanem ráadásként függőségi viszonyban maradnak, amíg a „gyógyszerezés” tart, és ha netalán abba kívánnák hagyni, kezdhetik előröl a karmájuk miatti konfliktusaik, és lelki –szellemi nyomorúságuk következményeinek a feldolgozását.  De nem csak a külső – anyagi – biológiai okokat, tehát a tüneteket kezelő, és a perverziókat természetesnek nevező pszichológiai és pszichiátriai gondolkozással van a baj, hanem az egész ganajtúró tudományos gondolkozással, mert „A krízisekből nincs kiút, hanem csak be-út” és ezt valamikor majd a távoli jövőben észre kell, hogy vegyék.

 

   DE mi maradjunk a jelenben. A fent leírtak tükrében tehát belátható, hogy nem kevésre vállalkozik az asztrológus. Úgy-e? Ide már rendkívülien kiképzett, tehát az un. Bolondság rejtelmeibe is beavatott, minden önámítástól mentes, mind a szakmájukat, mind a saját üdvösségük kérdését komolyan vevő, felelősségteljes asztrológusok kellenek! Főként, hogy amit eddig leírtam, még csak akkor is, három konstelláció szerinti karma, hogyha magának az árnyék-énnek a létezését is, ab óvó az Ikrek karma jelenléteként könyveljük el, mint ahogy az általában lenni is szokott!
Tehát: már csak az Ikrek, a Szűz és a Halak jellegű karmák együttese is ilyen vészes belső és külső (Tehát: mind az egyéneket, mind az egész emberiséget veszélyeztetni, illetve lebetegíteni, megnyomorítani képes) következményeket képes hozni magával. A 24 éves gyakorló asztrológusi tapasztalataim szerint viszont, minden egyes ember a földön minimum 4 konstelláció szerinti karmával rendelkezik (És maximum 6-al. Az utóbbiak viszont már elég közel kerülhetnek az őrülethez, a börtönbe záráshoz, vagy a korai halálhoz és tehát ezeknek már az eszükbe sem jut asztrológushoz fordulni.

 

   De nem is nagyon van amit kezdjen ezekkel egy asztrológusnak, azt is tanácsolom tehát a kollégáknak, hogy amennyiben netalán ilyennel találkoznának – Nem véletlenül tehát… J - , tegyék félre mind a szakmai gőgjüket, mind a pénz-vágyukat és kerüljék ki óvatosan a helyzetet, mert mi nem vagyunk sem test- és elmegyógyászok, sem ítélőbírók, sem csoda-gurúk, vagy igazából semmit nem érő bioenergiával kufárkodó megváltó proféták. )

 

 

C.

 

 

   Nézzünk utána annak is, hogy mi történik akkor, hogyha a fenti felállásba a Tűz-karma is bekerül, mint a szegény Geréb Ágnes, vagy a talán még nála is rosszabbul járt másik orvos: Domján László esetében (Mindkettőnek Oroszlánban van a Lilithje és mindkettőnek rengeteg az együttállás a sorsképleteikben.) 

A vonatkozó elképzelések és hiedelmek ellenére, a tűz-karmában, nem is az a fontos és a lényeges, hogy szélsőséges esetekben, teljesen ártatlanul, tehát mindössze a szenvedélyessége miatt, akár a gyilkosságig, vagy az öngyilkosságig menő, végzetes kimenetelű agresszivitást (elvakult és „észbontó” „észtakaró” szenvedélyességet) is képes létrehozni és okozni, hanem sokkal inkább az a baj velük, hogy rengeteg vesződést eredményez, az a szintén veszélyes-, de mindenképpen fárasztó és feszélyező agresszív viselkedés ami jellemzi őket általában. Vagy az a rengeteg, ritkábban nyílt és nevetséges-, és gyakrabban rejtett személyi-öntudati, ön-érzeti, önérzékelési probléma-rengeteg, amivel általában járni szokott a tűz-karma következménye.

 

A tűz-karmás személyeknek ugyanis (De emellett még az Ikrek – a Bak és a Halak jellegű karmával rendelkező személyeknek is…), veleszületetten hiányos, vagy sérült, vagy zavart a szellemi - morális öntudata, egészen pontosan: az Isteni öntudathoz való visszakapcsolódási képessége. Ezeknek a személyeknek tehát, anélkül hogy ők akaratilag ezért hibásak lennének, vagyis, ugyanolyan értelemben mint a homoszexuális, a leszbikus, meg a pedofil személyek  „természeti mássága” és a szexuális „ártatlansága” esetében,  a velük született és az esetenként idejében ki nem nevelt beképzeltsége, gőgje, nagyképűsége, nárcizmusa, kevélysége, stb., egyszóval: a felsőbbrendűségi komplexusa, elképesztően nehézzé- És egyes esetekben lehetetlenné is! - teszi a velük való szoros együttlétet. Ők egyszerűen képtelenek átélni az alázatot és az együttműködést a még a saját lelkiismeretükkel is, vagyis: a spirituális - morális - öntudatukkal, az un. „felettes-énjükkel”. Annyira reflex-szerűen, tehát ösztönösen és természetesen egoisták, hogy az már ártatlannak is mondható…J Annyira természetesen jön tehát nekik, hogy mások és általában mindenki érdeke elé helyezzék a saját problémáikat és a (vélt) egoista érdekeiket, hogy a leges legtöbb esetben észre sem veszik, és maguk is csodálkoznak azon, hogy mi a baj? Szerintük ugyanis, „joggal” méltatlankodnak és háborognak, illetve megsértődnek és megbántódnak (És a legtöbb esetben persze, azonnal „vissza” támadnak. J ) ha netalán erre valaki felhívja a figyelműket, illetve keményebben „bekontráz” nekik emiatt.

  

     Mivel minden negatív megnyilvánulásnak létezik a kevésbé gyakran előforduló, de igen is, létező, szöges ellentéte is, ugyancsak a tűz-karma esetében, ritkábban bár, de találkozunk a szélsőséges formájában, a „normális” személyeket ugyancsak „rémesen” idegesíteni képes kirívó gyávasággal is. Vagyis, a személyi akaratukat és jogaikat érvényesíteni és képviselni képtelen „lelki bénákkal”, a légynek sem ártani képes, vagy akaró, hamis szelídekkel, a betegesen kussolókkal, az un. karakter-nélküli- és gerinc nélküli szolgalelkekkel és személyiség- függőkkel, az „erőszak-gyűlölő” elfogadókkal és toleránsnak mondott konfliktuskerülőkkel, a papucs-férjekkel, vagy a kapcarongy-nőkkel és feleségekkel (Csernus Imre kedvenceivel). stb.. Noha, ez utóbbiaknak a magatartása általában kényelmesnek tűnik azok számára, akik nem kényszerülnek arra, hogy ezekkel érdek- és család- közösségben kelljen éljenek – Ez utóbbiak számára ugyanis valóságos katasztrófa, vagy isten-csapás egy ilyen családapa, vagy a családapát folyton vissza fogó gyáva feleség például! -, ez a veleszületett – ösztönös viselkedés semmivel nem jobb, vagy értékesebb az előbbinél. Bizonyára nem kell részletesen leírnom, hogy miért, de ennek a mentalitásnak az egyik aspektusa viszont egyenesen az árnyék-én fő jellemzője és a szemforgató mivoltát a legjobban álcázni képes „erénye”.

 

   A tárgyi valóság által világosan jelzett igazságnak az elhazudása, elcsalása és elrejtése elleni harc elutasítása (Az igazságtalanság elleni tiltakozás fordított reflexe) ugyanis, semmivel nem pozitívabb magatartás spirituális (karma-oldási!) szempontból, mint az igazság letagadása, elcsalása, vagy annak a zsarnoki kisajátítása. Sőt, azzal épen, hogy egyenértékű! Mert hiába, hogy látszólag békés megoldásokhoz vezet (Pl. elnézni azt, hogy az üzleti sorban – sorokban, mindig akad egy – két gátlástalan személy, aki elénk furakodik.), mert ez a „Nem szól szám, nem fáj fejem” féle magatartás, valójában lehetővé teszi az egoizmus és a zsarnoki ösztönök terjedését és erősödését. Vagyis, az öntudat és az egészséges igazság-érvényesítési reflexnek a hiánya és ezzel az egészséges önérvényesítés lehetőség elutasítása, semmi mást nem tesz, mint fenntartja a hamis-, vagy sérült öntudaton alapuló gátlástalanság fennmaradását, a hamis öntudat igazságtalan és törvénytelen érvényesülési, zsarnokoskodási lehetőségét! Hiszen mi emberek nem állatok vagyunk, hogy az ösztöneink vezéreljenek, vagy a gátlástalan embertársaink vezéreljenek, hanem olyan lények, akiket a közösségi felelősség-érzet és az isteni felelősség-tudat kellene, hogy vezéreljen.

   Éppen ezért, a „gyávasági” reflexből eredő gerinctelen mentalitás is éppen olyan agressziót rejt magában, és ugyanolyan agressziónak megfelelő negatív szellemi energiát termel, mind az illető személyben, mind általában a világban, akárcsak az ismertebb és zavaróbb – bántóbb és sértőbb ellentéte: a mások feletti zsarnoki uralkodási ösztön és a mások kárára – hátrányára történő önérvényesítés ösztöne. Amiért tehát nem annyira látható és látványos a kisülése, mint az utóbbinak, az nem azt jelenti, hogy ténylegesen békésebb és egészségesebb és jobb a gyáva és konfliktuskerülő mentalitás, hanem egyszerűen csak azt, hogy az agresszivitásnak ez a formája rejtettebb. Sőt! Éppen azért, mert rejtettebb, az agresszivitásnak ez a rejtett és ezért kivédhetetlen, de ugyanakkora (Pl. egészségi) károkat okozni képes formája, bizonyos esetekben, a másiknál még veszélyesebb is.

 

És a tűzkarmának ez, az agresszivitással és öntudati zavarral kapcsolatos jellege még csak nem is idéz annyi bajt, mint a többi megnyilvánulási formája. Mert pl., ide tartozik az un. függőségi betegségek nagyon nagy része is, mint pl. a személyi függőség, a kábulat-függőség, a játék-függőség, vagy a rendkívüli szex-függőség is. És ezek nem kis erőgyakorlati és élvezeti lehetőséget nyújtó munkát adnak az árnyék-én azon ösztönös, tehát automatikus működésének (késztetésének), amelyeket az Ikrek-karmánál, valamint a Szűz – Halak tengely karmáinál több – kevesebb részletességgel megemlítetem és leírtam. Az viszont tény, hogy az árnyék-én veszélyessége a tűz-karmák esetében mutatkozik meg a leginkább érzékelhetően, láthatóan és könnyen érthetően, holott a többi három alkímiai őselemnek megfelelő karmák is éppen annyira veszélyesek. De azoknál a legtöbb esetben csak a vészes végeredményt észleljük: a tragikus baleseteket, a végzetes betegségeket (A Halaknál leírt perverziók és a kábulat-vágyak intenzív és huzamos kiélése nem csak az alkoholizmus kialakulását, vagy a kábszer túladagolás veszélyét növeli, vagy a máj- cirózis veszélyét, és nem csak a szifiliszhez, vagy az ADSZ-hez vezethet, hanem a rák, vagy más halálos betegség kialakulásához is!), vagy az idejekorán bekövetkező halált. A többi alkímiai elemnek megfelelő karmáknak a leírását viszont, itt most nem végzem el újból, mert ez nem témája a jelen tanulmánynak és nagyon hosszúra is nyújtaná, hanem arra kérem az olvasót, hogy keresse meg a jellegzetes karma-leírásokat az alkímiai elemek szerint, vagy a konstellációk szerint.

 

De a legtöbb „globális” bajt, mindenképpen az Ikrek – Nyilas tengelyhez és a Szűz – Halak tengelyhez tartozó, hamis moralitás okozza! Vagyis: a szemforgatás, vagy a strucc-viselkedés, illetve azoknak a mentális következménye: A hamis morált védő és a rózsaszín-mázolást és a hivatalos „marketinget”(reklámot), vagyis megvezetés, a megtévesztés és a figyelemelterelés „hivatalos” jogosságát és „természetességét” igazoló és védelmező-, sőt: annak a kikerülhetetlenségét is igazoló – Az önigazoló, magyarázkodó! - fedőelmélet-gyártások reflexe okozza! Az árnyék-én ugyanis, itt válik igazán veszélyessé, mind az egyénre, mind a társadalomra, mind az egész emberiségre nézve. Ott, ahol az általa uralt öntudatunk („alsó”) része lakozik, vagyis, ahol a karmánk által az eszünknek sugallt, karma-őrző, „helyzet-megoldási” gondolataink keletkeznek és székelnek. Vagyis ott, ahol, az önámítási és a győzelmi – uralkodási vágyak, valamint az előbbieknek megfelelő kudarcoktól való szorongások vannak. Ott, ahol a rombolási vágyak és félelmek külső és belső-, élet- és sors-játszmák elméleti – mentális képzetei honolnak. Ott ahol ezeknek az igazán veszélyes játszmáknak a még veszélyesebb, látható, vagy láthatatlan, észlelhető, vagy észlelhetetlen szövődményeiben és a közvetlen, vagy áttételes (ugyancsak szövődményes), képzetei, vágyakból akarattá és cselekvési szándékokká alakulnak.          

 

    Anélkül tehát, hogy megfeledkeznénk arról, hogy az árnyék-énnek, vagyis a kettős öntudatnak az ősforrása ugyanaz, mint az egyetemes karma ősforrása, hiszen az alap-kettősségek már akkor megjelennek a létben, amikor a Polaritás-törvénye a hibásan született ős-ideákat a saját ellentétükké változtatja (A visszájára fordítja), és arról, hogy ez a kettősség az un. mentális konstellációkban: az Ikrek és a Szűz által megtestesített szellemi erőterekben (Az ilyen karmát hordozó személyek aurájában és agyában) erősödhetnek meg és válhatnak végzetessé, feltétlenül ki kell emelnem még két konstellációt, amelyek esetében az árnyék én jelenléte éppen azért jelent rendkívüli veszélyt, mert az ilyen karmák gazdájának a szellemiségében az árnyé-én jelenléte alig érzékelhető. Az egyik, természetesen a Skorpió-karma, amely már önmagában is, és alapjában is, közismerten a rejtőzködés és a mesteri álcázás, illetve a manipulálás karmája, a Halak mellett, de más okból, mint az utóbbi. A negatív Skorpió ugyanis (És talán feleslegesnek tűnik, de a szakemberi tapasztalataim alapján, mégis emlékeztetnem kell, hogy a karma csakis negatív lehet!) elve iszonyodik minden féle átalakulástól, átváltozástól – idomulástól, alkalmazkodástól, és ezért zsigerből ellenségesen reagál minden olyan helyzetre, amely tőle mentalitás változást igényel. És ha, a felszínen ez nem is érzékelhető, de ellenségnek lát minden olyan személyt, aki tőle nyíltan, vagy burkoltan, nézeti és viselkedési változtatást kér.

    Ezt az elutasítási-, elhárítási reflexét viszont neki folyton el kell rejteni a túlélés és az érvényesülés érdekében, és felnőtté válás közben, ezt az elrejtést mesterien meg is tanulja, amennyiben a figyelmes és hozzáértő nevelés ezt nem előzi és gátolja meg. (Nagyon fontos lenne tehát a skorpió-karmával született gyermekeket már piciny gyermek-korukban ránevelni mind a folytonos változás szükségére, mind a, minél nagyobb mértékű őszinteségre, fedetlenségre, nyíltságra, azoknak az időnként életveszélyessé is válni képes, jellegzetes karmikus viselkedésének - mentalitásának a „szerető elfogadása” helyett. Illetve arra nevelni, hogy a karmikus reflexeikkel és elképzeléseikkel ellentétben, ezek a megszerzendő, pozitív átalakulási – átváltozási tulajdonságok és képességek, az előnyükre szolgálnak hosszú távon és nem a hátrányukra.)  A Skorpió karmás ember árnyék-énje tehát azért duplán veszélyes, mert benne duplázódik a rejtőzködési és a titkolózási reflex. (Az első házasságom, a volt-feleségemnek emiatt a beteges titkolózási reflexe miatt ment tönkre. És, a tőle született és tehát a karmát tőle öröklő első három lányommal valóságos sziszifuszi küzdelmet folytattam, ezen titkolózási – rejtőzködési reflexeiknek a felszámolása – feloldása érdekében. De ezt, csak azt követően érhettem el, hogy az anyjuk, éppen erre a titkolózási karma-reflexükre alapozva, olyan sorscsapdába ugratta be a legnagyobb testvért, aminek a lényegére és veszélyére az, csak akkor ébredt rá, amikor már 4,5 hónapos várandós lett a jelenleg ugyan jó egészségnek örvendő, de kissé ideje korán megszületett unokámmal. Ezt követően viszont, mind a három, sőt, mind a négy nagyobb lányom felhagyott a beteges titkolózással.)   

     De a titkolózás, csak a Skorpiói karma reflex-szerű veszélyességnek az egyik aspektusa. Mert igazából a Skorpió-karmának a beteges rombolásra és önrombolásra (öngyilkosságra) hajlamosító természete a veszélyes, illetve az, ami igazán veszélyesé teszi a Skorpió-karmának az árnyék-énnel való társulását. Amennyiben tehát mindazt számbavesszük, amit az árnyék-én eredetéről és természetéről a korábbiakban leírtam, és egybe vetjük a skorpió karmás személyeknek az újjászületés helyett, az újjászületését igénylő helyzeteknek és személyeknek az ellenségként való kezelési késztetésével, illetve azoknak az útjukból és az életükből való eltüntetési – vágyával is számolunk, könnyű elképzelni, hogy bizonyos szélsőséges sorshelyzetekben, illetve, elkeseredetett és kétségbeesett állapotban, miért válhatnak ezek a személyek oly könnyen cinikus és hideg-vérű gyilkosokká.  Háborús bűnösökké, a mások, otthonát és családját tönkre tenni képes „állatokká”. Illetve, amennyiben valamilyen egészséges gátlás, vagy beteges gyávaság miatt képtelenek a külső rombolásra, akkor öngyilkosokká, vagy éppen a saját családjuk és gyermekeik ellen is elképesztő bűnöket elkövetni képes, pszichopatákká.

 

    Az én gyakorló asztrológusi tapasztalataim szerint tehát, az árnyék-énnek a legveszélyesebb formája az, amikor az annak a létrejövéséhez szükséges alap-konstellációk által jelzett karmikus meghatározódások mellett (Ikrek, vagy sok bolygó-együttállás, ami ebből a szempontból ugyanazt a személyiségi kettőződést jelzi, plusz a Szűz - Halak tengely és plusz valamelyik tűz-jegy szerinti karma.), a Skorpió motívum is megjelenik, ugyancsak egyértelmű karmikus vonatkozásban.

(Itt fontos azt is megemlíteni még, hogy árnyék-én  létének a kimutatásához, nem szükséges, hogy a sorsképletben ezek a karma-motívumok konstellációkként jelentkezzenek, hanem az is elég, ha a karma-pontok valamelyike a felsorolt konstellációknak megfelelő horoszkópházában található.)        

 

D. A Bak-jegyű karma

 

    Furcsa, sőt, a kezdetben teljesen hihetetlen volt a számomra, és az asztrológusi pályám egyik legdöbbenetesebb felfedezését képezte az, hogy a Bak-karmás személyiségek sok esetben a sokkal agresszívebbek, és mint olyan, sokkal, de sokkal veszélyesebbnek és „kibírhatatlanabbaknak” bizonyultak az Oroszlán-karmásoknál is, és általában a tűz-karmásoknál. Majd ezt évek múlva követte az, az ugyancsak hihetetlen felfedezés is, hogy az árnyék-énnek a jelenléte, de főként annak a majdhogynem kivédhetetlen veszélyessége, egészen biztosra vehető, amennyiben Bak-jegyben, vagy 10-es házban található valamelyik karma-pont, vagy az illető személy a Kecske évében született. Mindkét esetben sokat kellett töprengenem, amíg megtaláltam a magyaráztatókat, hogy miért? Először azért, mert a Bak az Ég Közepe nevű ponttól, vagyis a Zenit és a Nadír tengely felső részétől balra, a Halak felé kezdődik, tehát a Bak típusú személy mindig a magaslatokon érzi magát jól, akárcsak a zergék és a más, magashegységi kecske-félék, a hiúzok, meg a hó-párducok és persze, a havasi (Pl. A Kárpáti, vagy a Grizli- ) medvék is. A Bak szellemisége – géniusza - ugyanis az egyetemes létet irányító, tehát a mindenek felett létező, és a mindeneket szabályozó egyetemes törvényeknek, a lét minden szférárjában és zugában való érvényesülési kötelezőségének az elvét (törvényét) testesíti meg.

    Nem véletlenül a Baknak megfelelő 10-es ház, a társadalmi – közösségi érdekszférák életköreit megtestesítő grafikai erőtér, tehát nem véletlenül az állam- kormányok, illetve a politikusok a magas rangú állami hivatalnokok, a hadvezérek és az intézmény- igazgatók és mindenféle vezérek gyakorlati életköre, tehát a karrier és a hivatás életköre! Ez a jellegzetesen felelősségteljes vezéri eszmekör (géniusz) természetszerűen rányomja a bélyegét a Bak-szülötteire és a Bak-karmásokra, de az utóbbira negatívan. Ez a Bak jellegű bélyeg és pecsét pedig karmában, nem más mint a, sokszor még a tűz-karmás személyek kevélységét, arroganciáját és gőgjét és beképzeltségét – nagyképűségét -, nárcizmusát, de főként: önzését és kegyetlenségét is meghaladó, eleve sértő és bántó magatartás. Illetve, fordított és ellentétes esetekben, ez a bélyeg a, mindennek az ellentéteként jelentkező, személyiség-zavarát, tehát a kissebségi komplexusát, valamint az öntudati, önérzeti, önérzékelési és önértékelési- képtelenségét és magalázkodását, egyszóval tehát: a személyiségi nyomorát jelentő, sötét ösztön és spontán késztetés-halmaz.

 

   Ez, a sokszor a vadságig és a vétekig is elmenő önérvényesítési és öntörvényű ambíció-, illetve, az azzal ellentétes szorongás és félelem, és gyávaság és alamusziság és alázat és gyalázat… De legfőképpen: a nem jogi értelemben vett, tehát: szellemi – spirituális tőrvény-szegére, törvénytelenkedésre való erős hajlam, illetve a törvényesség szükségének az érzékelési képtelensége, a törvény-betartási képtelenség, illetve a törvény-szegés vágya! Az tehát, hogy a Bak karmásokról, óhatatlanul mindig kiderül (Pl. horoszkóp értelmezés közben), hogy – Persze: nem az érvényben levő politikai és nem jogi és még csak nem is gazdasági szabályok és törvények szerint, hanem az olyan magas moralitásnak a törvény- kódexe szerint, mint amilyen pl. a tízparancsolat, vagy a hermetikus egyetemes törvények (Pl. a nemek törvénye, vagy a fejlődés törvénye, stb.). - valahol mindig, ha titokban, vagy ha nyíltan, de „szükségképpen” vétkeznek! Illetve, ha nem is vétkeznek ők direkt módon és személyesen, de szemet hunynak, vagy helyt adnak valamilyen törvénytelen állapotnak, vagy eljárásnak, illetve elfogadják, vagy könnyelműen és nagyvonalún megtűrik azt és azokat (A korrupciót) huzamosan az életükben, vagy a szeretteik – az élettársaik mentalitásában és életgyakorlatában. 

        

   El lehet tehát képezni, hogy milyen nehéz rávezetni az ilyen törvénytelenséggel egybe kötött egoista karmát védelmező, árnyék-én által vezérelt személyt arra, hogy az egyetlen lehetősége a boldogulásra nem más, mint éppen az, hogy azokat a nagyokos bástya-gondolatokat és tudományos, vagy vallásos elméleteket, amelyek mindezeknek a vétkeknek és gyengeségeknek az álcázását és védelmét hivatott szolgálni, fel kell adnia és el kell vetnie, mert különben semmi értelme nincs az egész karma-feltárásnak és horoszkóp-értelmezésnek. De az semmi, mert abban az esetben lényegében semmi, de semmi értelme nem marad az ő életének sem. És ezzel a törvényesség-állapot vissza szerzési és helyreállítási állapotnak a feladásával a Bak-karmás személy, feladja azt a lehetőséget is, hogy a hátra levő életében, nem, hogy boldog, de egyáltalán egészséges lehessen.    

 

Summa summarum, amennyiben egy vizsgált horoszkóp, illetve a megfelelő sorskrízis, vagy élethelyzet arra utaló szimbolikus jeleket mutat, hogy abban – azokban lehetséges lenne bármiféle kettősség létezése is, addig NINCS ÉRTELME az asztrológiai értelmezések folytatásának, amíg az árnyék ént és annak a személyes jellegét (jellegeit) fel nem göngyölítettük. Mert ha ezt nem végezzük el és ez által, további helyet – lehetőséget adunk arra, hogy a vizsgált személy árnyék énje tovább végezze a hiteltelenítő, kétely-ébresztő és kétely-fenntartó akna-munkáját, az, éppen ez által, a tudományban és a közösségi életben is folyamatosan használt, úgymond racionális és logikus érvrendszeren alapuló, de ezzel együtt ugyanakkor, karma-konzerváló gondolkozási automatizmusunk által, feleslegessé és nulla értékűvé teszi a legjobb ébresztési – átvilágítási és a karma-mocsarából való „kisegítési - kimentési” törekvésünket is.    

 

Csíkszereda, 2018 II. 24