Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Cookie-kezelési tájékoztató
Egyenes beszéd: A mágikus spirituális memória és az anyai ági örökletes (karmikus) programok

Kozma Botond Szilárd: Asztrológusi Egyenes Beszéd

 

     Egy kapcsolatra invitáló facebokos "ismeretlen ismerőstől" figyelmeztető levelet kaptam, hogy értékelni ugyan értékeli, mind a tárgyi ismereteimet, mind a lexikális kifejezőképességemet, de számára emészthetetlenek a hosszú és nyakatekert mondataim, nem „jön át" számára rajtuk "az üzenet”. És, mivel fél, hogy ugyanilyen általános és személytelen kifejezésekkel készítem a horoszkóp-értelmezéseket is, a horoszkóprendelésről lemond, pedig amúgy kíváncsi lenne... Meg írtam neki, hogy az utóbbival kapcsolatos képzete messze eltér a gyakorlati valóságtól, mivel jól tudom, hogy a horoszkópértelmezés természetszerűleg egyszerű és világos kell legyen, mintha az ember kilenc - tízedikes diákhoz beszélne. És direkt ezért, vagyis a személyességért és a személyesítésért készítek külön képlet-értelmezési hangfelvételeket, az analitikus leírások mellé. Sőt: igazából ezek képezik az általam készített horoszkópok lényegi részét, és nem csak azért, mert a rendelők számára kényelmesebb a feltárások meghallgatása, mind azok elolvasása.

   A metafizikai tanulmányaimban viszont, ha tetszik, ha nem, minden oldalról – És lehetőleg minél több oldalról! – mevilágítva, elmagyarázva, kell sűrítenem azt a rengeteg  információt, ami egyetlen állításhoz, vagy ha úgy tetszik: a tényleges igazságot fedő kinyilatkoztatáshoz, kapcsolódik. Hiszen rengeteg kételyt és ellenérvet látok sorakozni a lelki szemeimmel minden állításomra, mind a tudományos-materialista, mind a szentimentális misztikus – oldalról. A levelet el küldtem ugyan az újdonsült barátnőnek, de két nap múlva rá jöttem, hogy végül is igazság rejlik a panaszos fedésében: Semmi értelme annak, hogy továbbra is, folyamatosan magyarázkodva értelmezzem a sors-figyelő, sors-értelmező munkám során felfedezett fundamentális problémáknak az ok – okozati összefüggéseit, húsz éves tapasztalataim alapján eleve ismerve, a minden felfedezésemmel kapcsolatos állításommal szemben felsorakozó szentimentális – misztikus és a szkeptikus materialista ellenérveket. Hiszen éppen az őskarma miatt: az embereknek a meghatódás és az önámítás iránti vágya, sem a steril kételkedése, soha nem fog el fogyni! Ugyanakkor mindaz, amit a gyakorló asztrológusi tapasztalataimból leszűrve, sors-tényként megfigyelek, legalább azokhoz el kellene jusson, akik misztikusan, vagy vallásosan kábulni többé nem kívánnak és a steril - szkeptikus ellenérvekre sem kíváncsiak, hanem arra, hogy miként lehetnének ténylegesen – Tehát nem magukat ámítva és megjátszva, mint a vallásos misztikusok! - boldogak és egészségesek.

     Ezért tehát, két – három napi töprengés után, eldöntöttem, hogy többet nem kímélek sem szemforgató misztikus szépelgőt, sem az anyag mindenhatóságára esküdő szkeptikus okos tojást, hanem mindent úgy írok le egyszerűen, ahogy felelősségteljes sorsfigyelő asztrológusként tapasztalom, tudom és látom. És ennek érdekében, alapkőnek le is fektetem a következő Egyenes Beszéd nevű, axiómarendszert:

 

1. Arról én nem tehetek, ha az emberiség első szintetikus tudományát: AZ ASZTROLÓGIÁT, éppen a tudomány művelői is kompromittálták és kompromittálják ma is végzetesen azáltal, hogy jósolgatnak vele. Amint arról sem tehetek, hogy őket követve, az újságírók és a média-szerkesztők is ugyanezt teszik, tehát jósolgatnak, és ma nem is létezik Európában újság, tévé-stúdió, vagy rádió-szerkesztőség, amely a tömeghülyítésnek ezzel az eszközével nem élne.    

 

2. Arról sem tehetek, hogy a velem egy közösséget alkotó öt asztrológuson kívül, a mai magyar kollégák (tisztelet a kevés kivételnek...), félre vezettetve magukat a jóslás nevű tévút logikája által, nem voltak képesek mindazt az életbe vágóan fontos metafizikai igazságot meglátni és felfedezni, amit nekem sikerült meglátni és felfedezni a spirituális asztrológia gyakorlása során, vagyis a karma-feltárások és az életfeladat-feltárások során.      

 

3. Ennek a lényege pedig az, hogy a sorsunkat irányító, tehát az irracionális sors-nehézségeket, a betegségeket és a baleseteket okozó, és szélsőséges esetekben az életünknek ideje korán véget vető (korai halált okozó!) szellemi erőknek a logikája homlokegyenest ellentétes a mi egyéni karmánk háttér-befolyása (tudattalan sugallatai) által irányított boldogulási törekvéseinkkel. Ez attól az egyszerű októl fogva, hogy az eredeti lételv és életcél, nem a karma szerinti boldogsági vágyak kiélése és duzzasztása, hanem a karmikus képzelgésnek a tapasztalásból szerzett értelem (megfigyelés) segítségével történő feloldása, meghaladása, megszüntetése és az eredeti karmikus tulajdonságoknak a megfelelő jellegű pozitív tulajdonságokkal és képességekkkel való kicserélése.  

 

4. Ennél a fundamentális életténynél fogva, annyiban vagyok keresztény, amennyiben az asztrológia rá vezetett arra, hogy sorsfeladat és sorsnehézség elfogadó és nem sorskicselező, nehézség-kerülő kell legyek, illetve arra, amire mind a Názáreti Jézus, mind Hamvas Béla fel hívja a figyelmet, ti., hogy az életem és mindenkinek az élete arra való, hogy a sors-nehézségeit tudatos elfogadással megélve, általa elérjem azt, ami az életnél magasabb rendű, és amire az élet maga is sóvárog: a teljes kiegyenlítődési és együttműködési képességet, vagyis, a megváltódást.

 

5. Ez szerint, a kereszténység számomra nem szertartásos vallás-gyakorlás és még csak nem is hit kérdése, hanem egyszerű, természetes élet-feladat vállalásé, amelyről évek óta tapasztalatlatból tudom, hogy az egészségemet és, a nem világi értelemben vett, boldogságomat (derűmet, nyugalmamat, lét-biztonságomat), valamint a gyermekeim egészséges fejlődését és biztonságát képes napról napra létrehozni és fenntartani.    

 

6. Nem a spekuláns, de steril és végső soron menetrendszerűen egyéni és közösségi kudarchoz és életcsődökhöz vezető, humánus alapú, materiális - tudományos érvek és ellenérvek az irányadók („Az Én utam, nem a te utad!) és nem is a még humánusabb, meghatóan misztikus, vagy vallásos fantazmagóriák. Hanem az, a hosszú távú következmények tükrében megvizsgált tárgyi valóság az irányadó, amit a Názáreti Jézus úgy fejezett ki, hogy: „Gyümölcséről ismeritek meg a fát”.

 

7. Ami az emberiség legértelmesebb személyiségének: Jézusnak az isteni mivoltát illeti, ugyanazt értem alatta, mint amire ő is figyelmeztette a farizeusokat: „Nincs-e a zsoltárokban megírva, hogy mindannyian az Isten fiai (és lányai) vagytok?”.  A szellem-történelem legnagyobb hamisításának tekintem tehát azt, hogy őt kinevezték kivételes isteni inkarnációnak és ráfogták, hogy előre és ajándékba elintézte a híveinek a megváltást, és ezért azoknak egyéb dolga sincs a megváltás elérése érdekében, mint őt imádni. És majdnem olyan súlyos következményekkel járó hamisításnak tartom azt is, hogy Jézusnak nem volt gyermeke. – Ugyan kérem! Személyes szülői felelősségtudat nélkül, lehetetlen megérteni a kereszt jelentése lényegét!

 

8. Hogy Krisztusi szintre el jutott-e nem tudom, csak azt, hogy a mágikus csodatevéstől – nem hiába - már a negyven napos pusztai koplalásban töltött meditációja után, a belső ördögi kísértésekre adott válaszai egyikében óvta magát, de már az anyja unszolását is elfogadta a kánai mennyegzőn, el egészen a Lázár feltámasztásáig. A hatás visszahatás törvényének köszönhetően, utol is érte ezekért a törvénytelen beavatkozásaiért a végzete, és a nagy érdeme éppen az, hogy nem bújt el e végzetével a világ elől, hanem azt vállalva és azzal szembe menve („Ha ez nem döntetett volna el az égben, semmi hatalmad nem lenne felettem.”, mondja Pilátusnak.), hátra hagyja tehát a tanítványai számára a szaturnuszi sorsvállalás elfogadásának: a keresztnek az élő leckéjét, mint a megváltáshoz egyedül elvezetni képes, kikerülhetetlen életfeladat-vállalás elemi szükségét, a megváltásnak az előfeltételét.    

 

9. Ezért mondja tehát e nagy tanító, ugyanazt, mint amit a nem-jósoló és a jóslással szemben álló asztrológiának is az alaptétele, ti., hogy „Aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt, és aki feláldozza életét, megnyeri azt.” Értsd alatta, hogy aki felvállalja és beteljesíti az általános emberi, és a személyes életfeladatait is, még az életében végleg egészséges és boldog lehet és halála után egyesülni képes (integrálódik) azzal, amit a vallás Istennek, a metafizika abszolút létnek nevez. Mondják, a kvantumfizika ugyanazt mondta ki és írta le, amire már a Buddhizmus, illetve a magasztos is fel hívta a figyelmet 26OO évvel korábban. Amit Jézus mond ki, nem lehet megérteni a kvantumfizika tételeivel (Pl. „Akinek van, annak még adatik, akinek nincs, attól elvétetik”), de meg lehet érteni az asztrológia segítségével, aminek az axiómáit viszont, semmivel nem lehet jobban visszaigazolni mint a kvantumfizikával. Persze, ezen már lehet fanyalogni és ebben lehet kételkedni, de bárhogy is lenne, örökérvényűen marad az alaptétel, hogy „Gyümölcséről ismeritek meg a fát”, mert ez a biztos tárgyi – anyagi ismérv minden kétséget kizár.   

 

1O. Az én gyümölcseim a szeretetteljesen és egészségesen fejlődő gyermekeim, valamint az, az egészségem és kreatívan páros életem, amit évek óta őrzők és erősítek e keresztény alapállású tudományom segítségével, annak ellenére, hogy betegesen kezdtem az életet már csecsemő koromtól és úgy is folytattam, felnőtt koromban is, mindaddig, amíg nem találkoztam az asztrológiával és a gyakorlati metafizikával. 

 

11. Az én gyümölcsöm az, hogy e tudománynak köszönhetően nem őrültem meg, amikor a gyermekeim édesanyja - aki el árulta ezt a tudományt a vallásos pszichológiának – szét robbantotta a négy gyermekes családunkat másodjára is, hanem ahelyett a gyermekeinknek a hányattatástól való megmentésére koncentrálva, azok biztonságát megőriztem és a családot újraalkottam, miközben tudományos objektivitással igyekeztem leírni mindazt a mágikus erőhatást amit e szélsőséges élet-tapasztalatok közben megéltem.    

 

12. Az én gyümölcsöm az Egyetemes Törvények kiegészítése, vagyis a 8. (A spirituális fejlődés), a 9. (A nyitott lét és a szeretet) és a 1O. (Az abszolútum és a megváltás) egyetemes törvényeinek a felfedezése és leírása a hermetikusok által korábban felfedezett és leírt hét egyetemes törvény mellé. Az én gyümölcsöm a teremtés első és abszolút okának: a misztika Lilith nevű elemének, mint kauzális jelenségnek az első, részletesen kibontott és a kvantumfizika hullám-értelmezése segítségével elmagyarázott racionális leírása, ami előbb – utóbb gyökeresen át fogja írni mind filozófiai ontológiát, mind a metafizikai kozmogóniát. És végül az én gyümölcsöm, a karmának az anyai ági női ősöktől (női felmenőktől) való származásának az újra felfedezése (Mind a bibliában, mind a héber származási hagyományban van utalás rá, de én azokról csak később értesültem. Ugyanis a saját gyermekeimnek a sorsképlete, majd általában a problémás gyermek-horoszkópok értelmezése közben fedeztem fel.), és a hét egymástól különböző sajátos karma fajtának (negatív spirituális örökletes programoknak) a leírása.      

 

13. Akinek van füle, hallja tehát. Amit az élet lényegéről és az isteni igazságról akartam mondani (Amelynek a szellemében ezentúl kertelés nélkül írni fogok...), befejeztem.

 

 

...........................................................................................................................

EGYENES BESZÉD I.

 

I.  Első üzenet. Ha ilyetén alapot teremtetem az egyenes beszédnek, kezdjük az első tudni valóval az egészség és a boldogság feltételéről:

   

 

      A MÁGIA TÉNYÉNEK A NAGY PROBLÉMÁJA

 

  Akit nem zavart meg a húsfogyasztással kapcsolatos egyenes beszédem első üzenete, azt biztos, hogy meg fogja zavarni a második. Holott olyan, a misztikusok számára bagatellnek számító jelenségről kell szólnom, mint a mágia. Nem a mesebeli és nem az amerikai filmek beli és nem a Sycret c. misztikus sikerfilm által szuggerált és nem az agykontrol által okított mágiáról van szó!  Illetve, ezekről is szó van, de mégsem egészen, mert ezek jó része tulzás, fantázia- és misztifikáció-termék. Én a tényleges, reális mágia – jelenségről akarok most írni, aminek a hatásait a vallásos legendák és mitoszok, mind a mesék és a filmek otrombán eltúloznak. Sajnos, annyira eltúlozzák, hogy hihetetlenné, sőt nevetségessé teszik a mágia létezését, és aminek az igazi jelentését, ezek a mesék és filmek, csak a lényegtelen felszínen képesek megérteni és felgmutatni.

   A mágia jelensége tulajdonképpen a minden dimenzión átütő és áthatoló információ- és az energia áramlás az egyetemes létben. A mágia létének és törvényeknek köszönhető az, hogy a lények és a jelenségek között egy nem anyagi jellegű közvetlen és közvetett kapcsolat és tudattalan kommunikáció, kölcsönös befolyásolás is létezik. Mágiának nevezem azt a jelenséget tehát, hogy megtudok, vagy meglátok valamit és az tudattalanul kihathat, nem csak a lelki világomra, de akár a testi egészségemre is, és azt, hogy nem is kell halljak, vagy lássak valamit, de ha csak gondolok is rá, már az is befolyásolja a lelki állapotomat és akár az egészségemet is. A mágia, információ átadási és a befogadott információ szerinti lelki, vagy fizikai állapotoknak a módosulási jelenségének köszönhető tehát minden szubtilis információ-közvetítés és mindenféle szubtilis, anyagi műszerekkel esetleg még csak nem is mérhető, vagy ki nem mutatható lelki, vagy testi módosulás, akárcsak a telepátia például.

    Nos, ettől a tény-megállapítástól kezdve, gyökeresen elkülönülnek a magukat realistáknak képzelő materialisták, a magukat hívőnek képzelő, vagy hivőnek mondó Isten- vagy szellem-kutatóktól. Vagyis e ténynek az el nem ismerése, illetve elismerése, gyökeresen elkülöníti egymástól azokat, akik hisznek az anyag mindenhatóságába, azoktól, akik viszont a szellem mindenhatóságában hisznek. - Vagyis azokat, akik abban hisznek, hogy az anyagi világon kívül más semmi nincs, az emberi értelem és fantázia, stb., mindössze annak az anyagnak a kivételes tulajdonságát képezi, amely anyagról szintén kizárólag az anyagi – fizikai jelenséget kutató tudósok (fizikusok) ki mutatták, hogy önmagban mint olyan, nem is létezik, azoktól, akik tudják és vallják, hogy az abszolút szellem hozta és hozza létre folyamatosan az anyagot és éppen a mágia által. (Persze, a kvantumfizikának a korábban említett a felfedezése egy kicsit nehéz helyzetbe hozta a materialistákat, de sebaj, most meg mindent az önmagában állítólag létező „univerzális energiára” kennek. Ennek viszont az lett a végzetes következménye, hogy ettől kezdve semmibe vették és veszik az anyagot, vagyis a tárgyi valóságot, és a szkeptikus elméleteik igazolása érdekében, kétségbeejtő módon el kezdtek hazudozni.)

     Most viszont nem a magukat realistának gondoló és képzelő szkeptikus – materialisták és a többiek: misztikusok, vallásosok, un. ezoterikusok, vagy más „szellem-megengedők” közötti differenciáról akarok írni. Illetve nem a második csoportnak az Isten, Buddha, Tao, Sinto, Brahman, Allah, Abszolútum, stb. létezésére vonatkozó pozitív állításában akarok igazat adni, hiszen ez az igazság számomra rég óta evidens, nem szorul semmiféle bizonyításra. Hanem el akarom mondani e meggyőződésem szerint, gyakorlatilag határozottan létező mágiának azt a nagy problémáját, amire főképpen azok nem gondolnak, akik a mágia létezéséről való meggyőződésükben, arról lelkesednek, és akik úgy képzelik, mint pl. a kezdő agykontrolosok, vagy a Sykret c. film hívei, hogy a mágia-irányítás segítségével, ettől fogva semmi bajuk nem lehet, mert mindent pozitívan és helyesen és megbízható módon el tudnak intézni az életükben.

   

    Nem is tudjuk elképzelni azt, hogy mennyi bajt okoz számunkra az, hogy még az objektívnek képzelt fizikai élet-jelenségek és folyamatok is, tehát: a tárgyi  sorshelyzeteink, nem másak mint a mi rejtett vágyainknak és az önkényesen száguldó gondolatoknak az eredményei (is)! Azt, hogy sokszor az életünk tárgyi valósága is, nem a vak véletlen következtében, vagy az ördög befolyására alakul olyannak amilyenné alakul, hanem nagy részeben, minden az életünkben a mi egyéni és a csoportos akaratunk és egyéni képzeleti és gondolati tevékenységünk hatására keletkezik, alakul és változik. Illetve azt nem tudjuk elképzelni még akkor sem, ha hiszünk a mágiában azt, hogy az életünk és a sorsunk, nem annyira a racionálisan megfontolt, tudatos munkálkodásunk és gyakorlati tevékenységünk szerint alakul, hanem ebbe a sors-folyamatba erősen bele szól, sőt: sok esetben az ezedeti célkitűzéseinkkel ellentétes élet- és sorshelzyetekbe kerülünk a karmánk által irányított, tudattalan képzeleti és gondolati tevékenységünk hatására, amely képzelet, a maga mágikus erejével, be idézi azokat a sors-elemeket és élethelzyeteket, amelyek nem tartoztak az eredeti terveink között, tehát a tudatos akaratunk által irányított cselekedetsorok célkitűzései között. – A közmondás úgy jellemzi ezt a jelenséget, hogy ember tervez, isten végez, holott semmi nem áll távolabb az istentől, mint hogy azzal foglalatoskodjék, hogy kibabráljon velünk. A karma-feloldási szükségeink azok, amelyek, a tudattalan egyéni és kollektív imaginációnkra (életképzeletünkre) hatva, annak és azoknak a jellegét megadva, a vonzás törvénye alapján, összhetásként, be idézik, ezeket a nem várt élet- és sorshelzyeteket. Felnőtté válásunk után, a velünk született egyéni karmánknak megfelelő élethelyzetek az egyéni imaginációs készségünk mágikus erején keresztül, annak a hatásaként alakulnak és jönnek létre.   

   El sem tudjuk képzelni azt, hogy mennyire fontos lenne tudatosítanunk azt, hogy az anyagi (fizikai) és a pszichikai jelenségeknek és folyamatoknak az egyéni szellemi (karmikus) erők által létrehozott keletkezési oka van. Hogy végül is, a karma által gerjesztett öntudatlan személyi vágyak és a tudatos akarat által működtetett, (automatikus) mágikus erejű képzelet általi jön létre az életünk össz - valósága! A mágia jelenségének a léte tulajdonképpen a felnőtt korú embereknek a sorselemei és sorskörülményei megteremtésben való, tudatos, vagy tudattalan, közvetett, vagy közvetlen részvételének a gyakorlati ténye, és ezért a személy felelősségét követeli! Vagyis a személyi öntudat zavartalanságát, tehát, a személyi identitástudat minél nagyobb mértékű tisztítását teszi szükségessé!

    A mágia jelenségének a létezésének az alapján tehát, a világegyetem alaptermészete nem mechanikus, hanem MÁGIKUS, vagyis szellemi irányítású. Hamvas Béla megfogalmazása szerint: „a valóság természete mágikus”. Ezért mindaz és minden, ami létezik és megnyilvánul a létben voltaképpen Szellem. Minden a Szellemből születik, a Szellemhez tartozik, Szellemből van és végül a Szellembe tér vissza (Kybalion). Tegyük hozzá, hogy a mágia által, mert különben az állítás nem teljesen érthető, hanem misztikus marad, mint egy sejtelmes verssor. Ezt a törvényt, vagyis annak a hatásait és a következményeit, NEM LEHET ELÉGGÉ HANGSÚLYOZNI, és nem lehet eléggé komolyan venni! Ennek a törvénynek az ismeretében tudomásul kell vennünk, hogy a Teremtő Szellem által TEREMTETT OBJEKTÍV VILÁGEGYETEM TERMÉSZETE nem gazdaságilag és nem is tudományosan racionális jellegű, hanem MÁGIKUSAN ÖSSZETETT JELLEGŰ. Ezért az emberi élet- és sorsrendezési körülmények sem pusztán és kizárólagosan az embernek a megélhetési szükségének, vagy az élvezeti, vagy a kényelmi haszonelvének az ésszerűsége szerint alakulnak. Hanem ebbe beleszól az egyes embernek a tudattalan vagy tudatos képzeleti tevékenysége is. Illetve, az egyes emberrel közvetlen, vagy áttételes kapcsolatban álló személyek képzeleti tevékenységének az összhatása is! Vagyis, nem csak a pragmatikus racionalitás az irányító elve és sors-ereje a sorshelyzeteink kialakulásának, hanem e sors- és élethelyzetek alakulásába bele szól a tudattalan képzeleti tevékenységünk mágikus összhatása is.  – „Az én utam, nem a te utad. – Mondja a seregek Ura.” Tehát, az élet- és  sorskörülményeinket létrehozó abszolút (Isteni) képzelőerőnek a hatás-logikája (hatásmechanizmusa) nem lhet teljesen objektív, mivel a mi egyéni szubjektív képzelőerőnknek, még ha a legtöbb esetben a részünkről önkéntelenül és öntudatlanul is, de része van a sorsunk alakulásában! És persze: ez a mágikus sors- hatásmód nem is érzelmes, nem is esztétikus, és nem polgárian morális, de még csak nem is véletlenszerű ahogy azt képzeli a materialista tudós, vagy a vallásos ember, hanem egyszerűen csak rendkivülien összetett.Közös eredő szerint ható!

    A világegyetem keletkezésének és fennmaradásának – működésének ez, a mágikus alaptermészete és működési elve tehát, egyrészt objektív és azt az abszolút imagináció működteti. Másrészt szubjektíven mágikus is, mivel a mi és a velünk valamilyen közvetlen, vagy áttételesen közvetett sors-kapcsolatban álló személyeknek a tudatos, vagy tudattalan MENTALIS és képzeleti tevékenysége által, mi magunk is – még hogyha igen csekély mértékben is, de - befolyásoljuk az egyetemes létezés ránk vonatkozó működését és így, ha csak részben is, de hozzájárulunk a saját élet- és sorshelyzeteink kialakításához. Ennek a szellemében, érthető talán, hogy az Abszolút Szellem és ezáltal a Teremtő Imagináció nem a személyünkön kívül létezik, hanem bennünk is és általunk is, és velünk és általunk, vagyis a karmánknak megfelelő képzeletünk hatásaképpen és a közös karmikus képzeleti tevékenységünk eredményeképpen. Tehát, a többi emberi együtt és azok által, illetve azok képzeletének az eredményeképpen nyilvánul meg a mi folyamatosan alakuló, sors- és élethelzyeteinkben.

   A TEREMTETT VILÁGEGYETEMNEK ez a mágikus természete tehát, a mi szemszögünkből, igenis szubjektív. És egészen objektívnek csak a határhelyzetbe került anyagi részecskék tömbszerűen egybesűrűsödött megnyilvánulási formáit: az anyagi struktúrákat láthatjuk. Csak és csakis a puszta anyag karma-mentes! Ezeknek az anyagi formáknak változása (mágikus átalakulása) a mi biológiai változásunkhoz viszonyítva sokkal tágabb időintervallumokban történik. De, a mi személyünk sem más, mint a megváltás (létmentés, abszolút önmentés) érdekében létrejött ősideának: Ádám Kadmonnak, vagyis Istennek a megváltásra, a magvalósítási lehetőségére vonatkozó első látomásának és akaratának egyik sajátos megnyilvánulása. Ezért, a vágyaink és az akaratunk által befolyásolt teremtő képzeletünk révén, mi is, ennek mágikus erejű, a mi emberi személyünkön keresztül is megnyilvánuló, valóság-létrehozó és valóság-alakító, teremtő törvénynek az egyéni és egyedi megtestesítői – létrehozói vagyunk!   

   Azt is kell tudnunk és a sorsunk megítélésében feltétlenül számításba kell vennünk viszont, hogy a mi egyéni teremtő képzeletünk csak az után tudja és kezdi éreztetni a hatását az életünkben, miután kiforrott, határozott - önálló (individuális) tudattal és akarattal rendelkező felnőtt személyekké válunk és még inkább, miután spirituális tudatossággal – egyetemes felelősségérzettel – rendelkező egyéniségekké válunk. Addig egy, az emberiség korábbi generációja, az elődeink és a szüleink (és ezt attól függetlenül is így van, ha esetleg már kiskorunkban elveszítjük őket:) - pozitív és negatív - képzelete és akarata által befolyásolt és az ő személyi tudatuk és képzeletük által létrehívott, befolyásolt és meghatározott valóságban (környezetben) kell élnünk. Csak az a baj, hogy nagyon későre vesszük észre - és nagyon kevés bizalommal kezeljük - azt a tényt, hogy ez által a velünk született és 21 éves korunktól „teljes gőzzel” beinduló karmikus teremtői képességünk (képzeletünk) által, mi is alakítjuk a sorsunkat, mi is befolyásoljuk (harmonikusan, vagy negatívan) a viszonyaink alakulását. És, hogy a legbiztonságosabb és legstabilabb helyzeteinkbe is beidézünk a sorsunkba olyan véletlennek hitt eseményeket, amilyeneket nem terveztünk be az ésszerű gondolkodásunk és akaratunk által és nem utolsósorban idézünk be ezzel az "önműködően" tevékenykedő képességünkkel, olyan betegségeket és baleseteket is, amelyeknek normális körülmények között nem kellett volna bekövetkezniük.

    Az ősmagyarok még tudtak erről az emberben rejlő mágikus erőről: a képzelet - a képzelgés és a tudatos képalkotás révén ható és működő, valóság - alkotó és valóság - befolyásoló képességéről. – Igen: pontosan a képesség szavunk, amely által a nagyobb, kirívóbb erőnket, vagy tehetségünket (képtelenségünket!) szoktuk jelölni, utal arra határozottan, hogy az ősmagyarok még tudták: minden tett és cselekvés, minden folyamat és jelenség alapjainál ott van az idea: az őskép, amely mozgatja azt a szellemet, amely később lelki erővé: vággyá, akarattá válik és az anyagban és az anyag formaváltása által válik kézzel fogható, illetve érzékelhető és észlelhető valósággá. Az ősmagyarok tudták, mint ahogy minden archaikus nép tudta, hogy mindig előbb van a kép mint a gondolat, az érzés, vagy az erő. Azt, hogy az egyetemes képzelettel belső befolyási kapcsolatban álló egyéni képzelet a gyökere mindennek. Ezért igyekeztek képet alkotni magukban, a maguk számára, mindarról, amit el akartak érni, illetve amit meg akartak valósítani, hódítani, vagy legyőzni. És azt is tudták, hogy ennek a mindig és mindenhól, de számunkra a legkövethetőbb módon, leginkább az ember képzeletén keresztül érvényesülő (mindenható) törvénynek a kivédhetetlen és elháríthatatlan hatásának a következtében, mindenki, aki érzelmesen és érzelgősen viszonyul az élete lényegi kérdéseihez, az önmagát önkéntelenül a saját zavaros teremtői képzeletének az ítélete alá helyezi. Igz ugyan, hogy ezt a mágikus önítélő jelenséget kifejező fogalom, vagyis a szentimentális (mentálisan elítélő) kifejezés a modern korban jött létre, de az őseink enélkül is tudtak a jelenségről. Ez a magyarázat arra, hogy miért idegenkedtek sokáig és annyira „megátalkodottan” annak a, kiemelten szentimentális, un. keresztény vallásnak a felvételétől, amely a tizedik század idején már azzá, a Jézus által tanított gnosztikus szellem-tannak az alapjaival homlokegyenest szemben álló, alattvalói meghunyászkodási ideológiát terjesztő birodalomkormányzási ideológiájává, vagyis hazugságrendszerré alakult, amelynek a visszaható következménye a mai természetellenes és szellem-ellenes termelői - fogyasztói nyugati életkoncepció.

   Az ősmagyarok még tudták, hogy menthetetlenül a saját ellenőrizetlenül működő és ezáltal zavarosan teremtő - materializáló mágikus képessége és annak a hatásmechanizmusa fog ítélkezni minden megalázkodó és érzelgősködő személy fölött, mivel az erősen átélt érzelmek által fűtött (intenzíven átélt) önellentmondásos képzeti tevékenységével, olyan ellentmondásosan ható természeti és közösségi környezetet és olyan eseményeket idéz (hoz létre) majd be az életébe, amelyeknek a gyakorlati hatásai és a visszahatásai egyre tragikusabban nyilvánulnak meg az egyén és a nemzet egész sorsában és egészségében. - Nem véletlenül jött létre tehát később a Sententia és a Mentális szavakból a szentimentális kifejezés. Fölöslegesen tehát ne tartsuk magunkat ítélet alatt, ne ítéljük el magunkat örökösen, ne tegyük magunkat az önkéntelenül működő, ellenőrizetlen mágikus teremtői képességünk áldozatává!

   A teremtett világegyetem tehát az összes dimenzióival és létformáival együtt, az önmegmentő (Megváltó) Abszolút Szellem képzeletének a megnyilvánulása. Ebben az Abszolút Szellemi (Megváltói) logikában, benne vagyunk és a sorsunkkal és életünkkel és minden sejtünkkel, minden gondolatunkkal, minden érzésünkkel, vágyunkkal, akaratunkkal és cselekedetünkkel részei vagyunk, ha tudomást szerzünk erről, ha nem!

   Tudatosságunk és gondolkozói képességünk, leginkább a Mentális síkon köt össze bennünket a Mindenható Világszellem teremtő őserőivel (hatalmaival, emanációival). E tíz teremtő – megváltó erőnek – Lásd az asztrológia tíz bolygóját - a hatásait és a megnyilvánulásait ilyen módon mi magunk is befolyásoljuk, akarva, vagy önkéntelenül, tudatosan vagy öntudatlanul, a gondolkozásunk, képzeletünk és vágyaink által létrehozott Szellem-képeink által. Illetve, a GONDOLATKÉPEINK által és azon keresztül: a tudattalan vágyaink, ambícióink és félelmeink által befolyásolt valóságról és a jövőről alkotott (jó, vagy rossz, örömteli, vagy félelem-teli) képzeteinken keresztül. Ezek, a mágikus természetű, huzamosan a központi képzeletünkben tartott, vagy a tudattalan képzeleti tevékenységünk legalján is „alig pihegő” vágy- és gondolatképek a mágia törvénye következtében materializálódnak, azaz megvalósulnak az életkörülményeinkben, illetve a fizikai és a pszichikai természetünkben.

    A mágia viszont soha nem önmagában, a többi szellemi jelenségtől elkülönülten hat, hanem azoknak az igazi energia-alapját képezve, azokkal összhangban, azokkal együttműködve érezteti a teremtő-hatását mind a természetben, mind a mi mindennapi életünkben. Sőt: mivel nem más, mint a minden dimenzión áthatoló spirituális energia maga, igazából, a többi egyetemes törvény által működtetett spirituális jelenségnek a működését biztosítja. A legegyszerűbb példa arra, hogy a mágia törvénye miképpen hat a természetben, illetve az ember spirituális képességeivel nem rendelkező lényeknél, épp a különböző állatfajok külső természete (bőr és szőr színezete, test formája) alakulásában, generációról generációra erősödő forma és szín alakulásában, formaváltásában, az un. fejlődésében érhető tetten. Pontosabban, az állatoknak környezetükhöz való külső idomulási készségében. Nem véletlen, hogy azok a szárazföldi állatok, amelyek egész év folyamán hó borított területen (környezetben) élnek, fehér a szőrzetük, vagy legalábbis fehérebb, mint a többi állaté. A mágikus erejű képzelő erő hatalma az, amely a biológiai szervezet szintjén is materializálja az állatok bundájának a környezet színéhez való idomulását. A biológusok rég kimutatták, hogy olyan ötödik, hatodik, vagy hetedik generációs utódok esetében is elfehéredik a szőrzet, amelyeknek az elődje még színes, vagy legalábbis szürke szőrzetet viselt. Persze, a globális felmelegedés korszakában inkább a jelenség fordítottját figyelhetik meg. Az állatoknak ez, a környezethez való idomulási vágyukhoz (a környezettel való egybeolvadási vágyukhoz, a ragadozók előli elrejtőzési vágyához, illetve a ragadozóknak az áldozatok általi észrevehetetlenné válási törekvéséhez, igyekvéséhez) visszavezethető új tulajdonságok kialakulása nem történik meg egyik napról a másikra, hanem csak majdhogynem észrevehetetlenül, egyik generációtól a másikig, évezredeken és évmilliókon keresztül.

   És ez éppen amiatt megy ilyen lassan végbe, mivel ez az átalakulás a többi törvény érvényesülésével együtt: a kiegyenlítődés, a ciklus és a ritmus, de főként a hatás és a visszahatás és a fejlődés törvényén keresztül mehetett csak végbe. Mivel viszont, az ember öntudata, a individuális önérzékelése, világérzékelése) közvetlen kapcsolatban áll az egyetemes léttudattal, és így az állatoktól messze-eltérő teremtői képzelettel is rendelkezik, nála a tudatosan irányított képzelő erejével létrehozható változások, pl. a tudatos öngyógyítások, sokkal gyorsabban végbe mehetnek. Sajnos, erre is, a negatív példa a legalkalmasabb és a sorsukra titokban neheztelő személyek arcán – főként a férfiaknál sokkal nagyobb mágikus képzelőerővel rendelkező nőkén! – egy két évtized alatt is megjelenik a képzeleti szintű gyűlölködés és a haragvás jellegzetes száj-vonása. Persze, nem annyira a fiziológián belüli pozitív, vagy negatív változások a lényegesek a mi szempontunkból, hanem a képzeletnek az un. külső, sors- és életkörülményekre gyakorolt hatások által előidézett pozitív, illetve (és sajnos inkább csak: ) negatív sors-hatások.   

    És itt, a többi kilenc egyetemes törvénneyl való együtthatás fejezeténél, érdemes nagyon jól odafigyelni az egyetemes mágia törvényének a hatására: Tehát: annak ellenére, hogy az ember teremtői képességének (Istenhasonlóságának) a következtében, az ő esetében a tudatos, vagy öntudatlan (karmikus) félelmek, ambíciók, vágyak és sóvárgások által önkéntelenül és öntudatlanul beidézett változások, megtörténhetnek többnyire már a személy életében. Ezek, a mágikus képzelőerőnk által előidézett pozitív, vagy negatív változások is (javulások és romlások), csak és csakis, a többi kilenc törvénnyel való összhatás eredményeképpen jönnek létre. Vagyis, az általunk, majdnem az egész életünk folyamán annyira óhajtott pozitív sorsváltozások, életkörülmény-változások, mindamellett, hogy más, velünk közvetlen, vagy csak közvetett kapcsolatban álló, ismert, vagy ismeretlen, szeretett, vagy esetenként gyűlölt személynek a tudatos, vagy tudattalan képzeleti tevékenysége összhatásaképpen jöhet létre, ráadásul, csak és csakis, a többi kilenc egyetemes törvény által adott sors-lehetőség és feltétel függvényében.   

    Ezért csak felszínesen és időlegesen gyógyulhatunk meg egy betegségből, mindaddig amíg meg nem szabadulunk a kézeletünket sugallati szinten működtető, velünk született, romboló hatású agresszív viszonyulásoktól, és amíg képessé nem tettük magunkat az igazi, nem érzelgős és diszkrét szeretetnek a lelki békében történő mély átélésére. Illetve, addig még csak meg sem gyógyulhatunk rendesen, amíg nem váltjuk fel az agressziót eredményező külső visszahatásokat kiváltó önzésünket, áldozathozatali készséggel. Vagyis amíg nem változtatjuk meg az önös érdekeinket szolgáló spekulatív gondolkozásunkat (intellektusunkat) az egyetemes törvények felsőbbrendű logikája szerinti spirituális gondolkozásra, az automatikusan működő karmikus (megváltás-ellenes - negatív) képzeletünket a tudatos, tehát az egyetemes felelősség szerinti gondolkozási módra! Természetesen, valójában boldogak, elégedettek és félelem nélküliek: harmonikus személyiségek sem lehetünk mindaddig, amíg a teljes karma-felodás nem következik be az életünkbe.

     Ezért marad tehát meddő és dőre törekvés minden mágiázás, minden mágikus technika és technológia alkalmazása, nevezzék azt akár fehér mágiának, vagy fekete mágiának, vagy éppenséggel agykontrollnak. Mágiázhatunk és agykontrolozhatunk, még a világ s két nap, de pozitív és tartós változást az erőnléti - egészségi állapotunkban, de főképpen az életünkben, csak, és csakis akkor fogunk elérni, ha tudatos belső erőfeszítések útján törekszünk, elsősorban az egyedül a személyi horoszkópokból pontosan és konkrétan kiolvasható karmikus (rejtett) tulajdonságaink feloldására és meghaladására, valamint arra, hogy a többi kilenc törvénnyel is tudatos kapcsolatba, majd harmóniába kerüljünk. Aki a karma törvénye (7), a fejlődés törvénye (8), a ciklus és a ritmus törvénye (6), a kiegyenlítődés törvénye (3), de főképp a szeretet és a nyitottság (titoktalanság: 9) törvénye figyelembe vétele nélkül, öncélú mágikus praktikák és misztikus trükkök, vagy ugyancsak mágikus erejű, vallásos szertartások segítségével akar akár boldog, akár egészséges lenni, az éppen hogy a fordítottját fogja elérni annak, amit célul tűzött maga elé. És a mentális és képzeleti (ideális) agresszió miatt, még betegebbé - erőtelenebbé és még boldogtalanabbá válik, mint amilyen volt a mágiázásai előtt. Hiszen a polaritás és a hatás visszahatás (A Karma-feloldás) törvénye is érvényesül mindig és a fejlődés törvénye is igényli a magáét! Belső fejlődés nélkül lehetetlen úgy gyarapodni kívül, hogy az kárunkat nem okozná. Készítettem én már olyan személynek is a horoszkópját, akinek az lett a végzete, hogy teljesen negatív jupiterrel a második földházban, ötös találatot nyert a lottón, mert attól fogva felelőtlenné vállt, kábítószerzni kezdett és szét szakította a családját. Nem tudom, hogy tovább csúszott-e az erkölcsi lejtőn a horoszkópja elkészítése után is, mivel abban az időben, máris a gazdagok komplexusában szenvedett, amely szerint ők jobban tudnak mindent, mint azok akik nem gazdagok és emiatt kevés volt már az esély arra, hogy a tanácsaimat megfogadja.    

  A Mágia törvénye a elsősorban a Teremtés feltartótathatalan erejének a törvénye is. Ő teszi lehetővé tehát a materializálás (beidézés) és a dematerializálás (feloldás, megszüntetés) jelenségét, és ő teszi lehetővé, hogy az ember, ha igen csekély mértékben is, de tudatosan is gyakorolhatja az ősi teremtőerejét. Ezért ő a személyiség-tudat, vagyis a személyi felelősségtudat tisztításának és tisztán tartási szükségének a törvénye is. Hiszen logikus, hogy, akár a fenti példában is, egy zavart és ezért gyenge személyi tudattal rendelkező személy képzelőereje is gyenge, és határozatlan, aminek következtében, nem, hogy pozitív hatással lehet a saját sorsára, de csak és csakis negatív eseményeket idéz be, mind a saját életébe, mind a gyermekei, és más családtagjai életébe. A személyi öntudat megtisztításának a szükségét és a karma-felvállalás segítségével történő öntudatnak a karmikus meghatározódásoktól való részbeni megtisztítása után, a képzelet összpontosításával történő tudatos pozitív teremtő-erő gyakorlást, a szellemtudományok a legősibb korok óta ismerik. Ez tehát nem Jose Silva úr találmánya, még akkor sem, ha ez az Úr semmit nem tudván ezekről, az egyszerű egyén tapasztalatainak és intuiciójának a hatására fedezte fel és dolgozta ki a mágia-hasznosítás emem modern tudományát. A baj vele viszont éppen az, mint az atomenergia segítségével nyert villanyárammal: az utóbbi is, hiába menti fel az embert a kézi mosás fáradalma alól, ha az így megsporólt, fennmaradó idejében, össze vissza nyüzsög, vagy cigarettával, italokkal és kokainnal kábítja magát, ahelyett, hogy spirituálisan – erkölcsileg tehát! – fejlesztené magát.   

   A mágiázásnak a káros használása meggátlása érdekében (Például, mint a karmikus vágyak kiélése érdekében folytatott szerelmi-, vagy szexuális vágy- ébresztő hatásgyakorlást, vagy mint pénzszerzést, vagy akár mint kártevő, sőt: romboló és a másik életének a kioltása érdekében is véghez vitt, szellemi tevékenység.) hozták létre a katolikus egyház intézményén belül az inkviziciót. Ezt attól függetlenül tudnunk kell, hogy ez a mágiázás-irtó funkciója, a későbbiek során átváltozott az egyház ellenségeinek a kiiktatását és semlegesítését szolgáló, sötét politikai szervezetté. És ma, a középkori Európában az inkvizíció által üldözött mágikus technikák tovább fejlesztett, tudományos változatait használja fel ma (különböző, "minden áron" jót akaró, de szellemi alapjaiban tisztázatlan, többnyire a felelőtlen beavatkozási késztetéseket és egoista vágyakat kielégítő célok elérésére) a José Silva féle agykontroll iskola. A közhiedelemmel ellentétben, a teremtés törvénynek az ember által történő tudatos használatát (az agykontroll - mágiát) nem Jósé Silva úr a találta fel, hiszen ilyen mágikus erejű képzelgési technikákat ismertek az összes korok beavatott szellemtudósai és mesterei anélkül, hogy mindjárt az amerikai szabadalmaztató hivatalhoz fordultak volna a mágiázó módszereknek a hivatalos úton történő kisajátítása, un. levédése érdekében. 

    Az agykontroll tehát az eredetileg teljesen más és az öncélú haszonszerzésnél sokkal összetettebb funkciókat betöltő mágiának: a képzeletnek a terentő erejét használja fel az un. materializációs műveleteihez. De anélkül, hogy a karma, a polaritás, vagy többi hét törvény hatását és következményeit (visszahatásait) ismertetné a „hívekkel”. Anélkül tehát, hogy azokkal „tudományosan, vagy hivatalosan” is számolna. Ezért, amennyiben az agykontroll-oktatók nem ismerik az egyetemes törvényeket, maguk is csak ártatlan áldozatai egy tömegméretűvé nőtt, de szerfölött jól jövedelmező illúzió-kergetésnek. Amennyiben viszont a többi kilenc törvényt ismerik - De a jelen tudomásom szerint, a hallgatóikkal és követőikkel nem ismertetik ezeket a törvényeket! - az öncélú mágiázásnak a veszélyes örvényeibe sodorják az ártatlan és felkészületlen hallgatóikat. Ezért az agykontroll öncélú alkalmazása, vagyis az egyéni karma megismerése és feloldása nélküli alkalmazása, a mindenkiben egészen más okok miatt, tehát a vele született karma külső anyagi formáinak a materializálása érdekében létező, mágikus képességek mesterséges és öncélúan erőltetett gyakorlása (a ráhatás) olyan helyzetekben, amikor egy létre hozott esemény (pl. egy hirtelen gyógyulás, vagy egy szerelmi párkapcsolat) nincs összhangban a Rezonancia, a Nemek, a Polaritás, a Ciklus és a ritmus, és a Fejlődés, de főképpen a Megváltás törvénye szükségével, közönséges fekete mágiázásnak bizonyul.

    Így az "agykontroll-sikerek" listája is automatikusan átalakul a fekete mágiázás díszes eredménytáblájává és a hamari sikerek hosszú távon átalakulnak olyan “abszurnak” látszó, egyéni, vagy családi sikertelenségekké, szélsőséges esetekben tragédiákká, amelyeknek az okát már régen nem keresi senki a korábbi sorozatos agykontroll – sikerekben, nem ismeri fel azok viszahatásaként. Mert hiába gyógyítanak ki például egy nőt, illetve hiába gyógyítja meg valaki saját magát az agykontroll technikák (mágikus trükkök) segítségével a virágpor, vagy az állatszőr allergiából mindaddig, amíg az illető nem csak hogy védekezik a természetes időszak szerinti (fiatalkori) megtermékenyüléssel szemben, hanem elutasítja, majd szorongva fél és önkéntelen negatív magatartást tanúsít a gyermekvállalás gondolatával szemben. Az így kikezelt “betegség” ugyanis, egy olyan betegségből, amely csak azt hivatott jelezni a személy számára, hogy nem helyesen éli az életét, hogy rosszul járja az élete spirituális és gyakorlati útját, sokkal végzetesebb betegség formájában fog visszatérni, esetleg a mellekben vagy a méhében jelentkező rákos csomó képződések formájában. És akkor azt majd mind agykontrolozhatja!

   Mert hiába mulasztja el agykontrollal valaki magának ezeket a rákos daganatokat is és a többi, az anyaság princípiumához: a termékenyítő információ áramlások befogadásához kapcsolódó szerveiben (gyomor és emésztőrendszer) jelentkező daganatait is agykontrollal, mert a Rák-krama feloldását feloldani hivatott több számú gyermekáldás vállalás kötelezettsége alól, és más, ide vonatkozó, de általa elutasítandónak képzelt, szellemi, vagy gyakorlati “kötelező” életfeladatainak a beváltási kötelezettsége alól, úgy sem fog megszabadulni, lett légyen ő akár a liberálisok nemzetközi főtudósa is! És ha tovább ellenkezik a karma-feloldási kötelezettségével szemben, a jellegzetes élettapasztalatokat (ez esetben az időben megélt és esetleg több gyermekes anyai tapasztalatokat és élményeket) igénylő sorsa felvállalásával szemben, akkor szerencsétlen kimenetelű nemi erőszak áldozatává, vagy más végzetes következményekkel járó, balesetnek látszó esemény áldozatává válik a sors-feladataival való szembeszegülés vagy azok kicselezését szolgáló mágiázás miatt, attól függetlenül, hogy a vak véletlenre, vagy az ördög mesterkedésére keni

    A Karma (Ok és okozat) törvénye nem más, mint a mágia visszahatásainak rendszere. És ennek az egyértelmű észlelése (és őszinte beismerése) után, kevés olyan buta Silva- tanfolyam hallgató marad, aki nem veszi észre, hogy e sajátos karma-hízlalással rég óta tévúton tévelyeg, és anélkül, hogy a karmája felől pontosan tájékozódna, az agykontrollal tovább erősíti még a fizikai hibáit és pszichikai - karakterbeli hátrányos tulajdonságait. Szomorú, hogy a hamari sikereket követő (és természetszerűen bekövetkező) kudarcélmények után, a legtöbb agykontroll hívő csalódottan felhagy mindenféle szellemi-spirituális kutatással, vagy mindössze "érdekességként", "szellemi izgalomként" kezel mindenfajta spirituális jelenséget. - Ezt sajnos, ahelyett, hogy más, a szellemi sorsfeladataik felől konkrét és pontos iránymutatást szolgáltató karmikus asztrológiai sors-képlet értelmezés segítségével megismernék azoknak a negatív "hátráltatottságaiknak" az igazi, sorsbeli (kauzális) okait, amelyeknek a felszínes kijavítása és helyrehozása érdekében valamikor "agykontrollozni" kezdtek. (Tudni kell azt is, hogy igazi sors-megismeréshez és a szellemi kiegyenlítődéshez nem elegendőek a meditációs-technikák, a terápiás módszerek, hanem sokszor kegyetlen őszinteséget követelő önmegfigyelés, önfegyelem, igényesség és felelősségteljes hibabelátás szükséges.)

    Az agykontroll módszereivel elérhető gyakorlati mágiázási sikerek, nem csak időlegesek, de olyan fölösleges karmikus tehertételeket is (szerzett karmát!) okoznak, amelyek tudatosítása után, a legtöbb felelősségtudattal rendelkező agykontroll-gyakorló messze elkerüli e "tudományos" praktika további gyakorlásának a gondolatát is. Ugyanis, a Kiegyenlítődés Törvénye értelmében, a könnyen és érdemtelenül, valamint az idejekorán elért "agykontrollos" sikereknek, amelyeket a mentális és az ideatikus szinteken gyakorolt naiv erőszakoskodások árán érnek el, valamikor a hétszeres árát kell "visszafizetniük", anélkül, hogy tudatosíthatnák a magunk számára, hogy miért is érik őket sorozatosan, újabb és újabb veszteségek, hogy miért érik őket újabb személyi nehézségek, hogy miért kerülnek bizonytalan és kilátástalan helyzetekbe, miért gyötrik újabb és újabb, a szellemi éberségüket kiváltani hivatott betegségek.

    Az amit ezzel a személyi karma jellegét és a személyes fejlődési sorsprogram jellegét teljesen figyelmen kívül hagyó, valamint az agykontrollozók környezetének az önkéntelen mágikus tevékenysége összhatását figyelmen kívül hagyó, valamint a többi kilenc egyetemes törvény összhatását figyelmen kívül hagyó, együgyű – hogy ne mondjam: primitív – mágiázási módszerrel elérni lehet, a fekete mágia művelőivé teszi az agykontroll gyakorlókat. És ez még akkor is így van, ha csupa naiv "jó szándék" és javítani-akarás vezérli e minden áron jót akaró agykontrolozókat a céljaik elérésében. A hermetikusok nem véletlenül figyelmeztettek arra, hogy "A pokol felé vezet út csupa jó szándékkal van kikövezve."! E módszer használata csak akkor és csak abban az esetben lehet jótékony hatású, amennyiben annak gyakorlója a többi hat egyetemes törvény ismeretében, azok következményeinek tudatosításával és személyes felvállalásával, azok szellemével összhangban, teljes felelősségtudattal használja a módszert és a technikákat és ha minden negatív következményért előre felvállalja a személyes felelősséget. Különben csak árt vele magának és környezetének a pillanatnyi kézzelfogható sikereinek ellenére.

    Annak érdekében, hogy pontosabb és érthetőbb legyen mindaz amit az imént leírtam a mágia törvényének az öncélú alkalmazásáról, illetve a különböző mágikus módszerek és technikák tisztulatlan személyi tudattal való alkalmazásának a következményeiről, sőt: e könnyelmű eljárások hosszú távú veszélyéről, idézem Hamvas Bélának az ide vonatkozó megállapításait, aki nálam sokkal nagyobb ismeretanyag birtokában, sokkal nagyobb tájékozottsággal és sokkal pontosabban ír korunk e cseppet sem elhanyagolható jelenségéről: "Az eltudományosított ember hozzászokott ahhoz, hogy a szellemi erőket azonnal és alaposan kiaknázza: technikára felváltsa. Ez a törvénytelen aktus Európában már nem egyszer - Platón és Püthagorasz idejében - keserves kudarccal végződött..." "A modern ember kezében az őskori (metafizikai) egységek szellemmének alkalmazásai merő mágikus technikává alacsonyodtak. Nem értették, hogy az őskori egység felbonthatatlan, melyet az egység metafizikájának tökéletes asszimilációja nélkül alkalmazni nem lehet, és ha mégis, abból csak a tudatlan kontár bűvészinas mutatványa derül ki. Az ilyen meggondolatlan mágikus aktivitások, amelyeket a modern ember primitív éretlenségében merő technikának tart, már eddig is sok emberi sorsot vezetett szellemi megzavarodásba, sőt a sötétségbe és nem egyet a teljes felbomlásba. Az alkalmazás metafizikai ismeretek nélkül, az őskori egységben levő egész emberfölötti tudással egybefoglalt erő -és szellemvilágot felszabadítja. Egyszer s mindenkorra tudomásul kell venni, hogy Európában ma az ember egyáltalán nem él olyan spirituális életet, hogy ezeknek a szellemi erőknek felszabadítását el tudná viselni, nem is beszélve arról, hogy az erők felszabadításával tökéletesedjék.

    Több száz éven keresztül az anyagban való vakságra oktatott nemzedékek, amelyek megvetéssel és gúnnyal fogadtak minden metafizikát, idealitást, egzakt valóságot, misztikus intuíciót és az intuíció minden megnyilatkozását és az őskori (metafizikai) egységben nem tudtak egyebet látni, mint saját "haladó" emberiségüket megelőző komolytalan meséket, ezek a nemzedékek ma, mikor a több száz éves absztrakt és irreális kábaság következményeit keservesen tapasztalják, beavatatlan lélekkel és megszenteletlen kézzel, DE SÖTÉT MOHÓSÁGGAL (kiemelés: K.SZ.) nyúlnak az őskor szakrális hagyományának titkaihoz és fel akarják azt használni. De már itt van az idő, amikor beavatatlanságuk súlyos következményeit tapasztalni kezdik a szerencsétlenségbe taszított sorsok láttán, és saját életüknek esetleg végzetes összetörésén. Több kirívó példa volt már erre, de számtalan eset maradt titokban, és az emberi sorsok összetörésének valódi oka soha sem fog kiderülni (...) De számításba kell venni, hogy még soha a világon a mai európai (nyugati) embernél az anyagi zárt életbe jobban elmerült lény nem élt, beleszámítva az őserdők vadembereit is. Ennek az embernek a kezében a magasrendű eljárások olyan mágikus technikává lesznek, amelyeknek hatása kiszámíthatatlanul veszedelmes. Az európai ember feladata ma nem lehet a spirituálisan éretlen szellemével mohón a gyakorlati alkalmazásokhoz nyúlni, türelmetlenül a módszerek (Lásd: a Silva- módszer és pl. a Dianetika módszerei, stb. - beszúrás: K.Sz.) hatására szomjazni, hanem az őskori egységek szellemének megértését kell megkísérelni.

   E barbár tömeg azonnal a szentélybe akar törni és ezoterizmusra éhezik, pedig még a kezét sem tudja megmosni. Az első lépés az őskori metafizikai hagyomány felé nem lehet más, mint a tanítványi alázat: mert az embert nem a technika alakítja át, hanem a szellem. Az alkalmazás ideje és módja, ha a szellem arra megérett, s arra szükség van, önmagától elkövetkezik." (Hamvas Béla: Scientia Sacra I. ll7-ll9 oldal.)

  Hogy Hamvas Bélának a XX. század közepén írott szavai mennyire aktuálisak a XXI. század elején, jól jellemzi a legjobb magyar Silva tanítványnak, dr. Domján Lászlónak a Budapesten havonta megjelenő Elixir Magazin 2001. áprilisi számában megjelent, saját agykontroll tanfolyamát reklámozó szövege: “Többek között elmondom, hogy: - melyek az igazán hatékony programozás titkai, //- miként lehet rácsatlakozni az “internetre” , s így többek között elérni, hogy adósunknak eszébe jusson megadni a tartozást, hogy könnyen el tudjuk adni az ingatlant, hogy szolgáltatásunkról, üzletünkről ingyen tudomást szerezzenek az az iránt érdeklődök, hogy hirdetéssel kapcsolatban jó döntést tudjunk hozni, // - beszélgetés közben hogyan lehet speciális szubjektív kommunikációval hatni a másik emberre, s így segíteni neki,..." - Egyszóval, hogyan kerülhetjük el a közvetlen és a nyers fizikai és pszichikai tapasztalatokat (földi rendeltetésünket) és hogyan szolgáljuk ki mágikus - szellemi módszerek segítségével az önös, egoista vágyainkat, a nyerni akarásunkból fakadó érdek- tévképzeteinket és azt, hogy e felemelően nemes és az önzetlen szeretet által vezérelt céljaink elérése érdekében, hogyan befolyásoljuk - manipuláljuk embertársainkat nem pszichológiailag, hanem mentálisan, sőt: spirituálisan, úgy, hogy ezáltal állítólag még “segítsünk (is) neki”?

   - Amikor ilyeneket olvasok, egészen biztos vagyok abban, hogy nem véletlenül született meg a Szent Inkvizíció intézménye. Egyrészt, mert tévképzet az, hogy Loyolai Szent Ignác nem ezt a spirituális szükségszerűséget felismerve, hanem eleve politikai céllal hozta volna létre az intézményt, másrészt azért, mert tudom, hogy minden személytelen és ellenséges intézmény, minden szaporodó - bővülő hivatal, jól vagy rosszul, a személyi felelősség elhárításának, vagyis a felelőtlenkedésnek, illetve az egyetemes felelősség-tudat kialakítása elhárításának a következménye.

    Hogy tévedés ne essék és egészen világos legyen azok számára akik e sorokat olvassák: az agykontroll létezését örvendetesnek találom, amiért a siker-eseteinek nagy méretű számával egyértelműen és megcáfolhatatlanul bizonyítja azt, hogy a világegyetem természete és a teremtés természete mágikus. Másrészt pontosan annyira elhibázottnak és nem csak hogy vakvágánynak, hanem veszélyesnek is tartom, az ember spirituális struktúrájának és rendeltetése megismertetése helyett, az alacsonyrendű egoista késztetéseit kiszolgálni hivatott un. tudományok terjesztését. Gyakorló, tehát sors-történeteket és ok-okozati összefüggéseket figyelő, asztrológusként tudván tudom, hogy "Aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt." Valamint azt, hogy „Aki megtanul komoly áldozatokat hozni az életében, megnyeri azt.” És erre első kézi példaként itt áll mindjárt a dr. Domján reklám-szövege tényleges értelme: „Olyan mágikus módszerre - praktikára - tanítalak benneteket, aminek segítségével könnyen el lehet érni, hogy az adósotoknak jusson eszébe megadni a tartozását...”, - ha már nem mertek nyíltan, becsületesen és határozottan az igazság mellett kiállni és annak az érvényesítése érdekében harcolni, mint ahogy azt illene egy szellemi öntudattal rendelkező személynek! – Ha nem meritek a tartozás megadását nyíltan követelni tőle. Vagyis, ha továbbra is gyávák és sumákok akartok maradni…

    A jó pénzért árult agykontrollos módszer nem csak azért sérti az egyetemes törvényeket, amelyek egyben a tiszta személyi öntudat és az egyetemes felelősségtudat kialakításának a  törvényei is, (mivel a mágia csak azoknál a személyeknél hat jótékonyan és egyértelműen, akiknek sikerült megtisztítaniuk a Karmájukból: a Sors- adósságaikból következő fekete foltoktól a saját személyi tudatukat), mert egyértelműen a titkos tevékenységet és a rejtett élet-nyerészkedést: a fölösleges tárgyak, kapcsolatok és más sorselemeknek az agykontrollosok életébe való beidézését és azok szaporítását szolgálja. Hanem ezért is, mert ahelyett, hogy felhívja a "mozgalom" híveinek a figyelmét arra az egyszerű tényre, hogy amennyiben valakinek az ismerősei el felejtik megadni a tartozásukat, annak több spirituális oka is lehet. Többek között az is, hogy érzelmileg, vagy mentálisan olyasmihez köti magát, amit el kellene engednie, mert a szükségtelen kötődés hátráltatja őt a spirituális kiegyenlítődési képessége elérésében, vagy azt, hogy valamivel tartozik magának: ígéretet tett magának valamire vonatkozóan, amit több rendben és több ideje, hogy nem váltott be, nem teljesített és így igen közel áll ahhoz, hogy - spirituális szempontból legalábbis - hiteltelen személy legyen.

   Ami a szellemtudományi állásponttal közös lehet a Mágia törvényének a Silva féle alkalmazási koncepcióban, az a pozitív gondolkozásra való törekvés, az a pozitív, építő jellegű gondolkozási és képzelgési készség kialakítása, illetve az egyéni képzeletvilágnak a szeretet-orientált iskolázása. Ennek következtében megszűnik a negatív gondolkozás, a negatív vágyélet, a félelmek és a szorongások feloldódnak, ami által az agykontollozó már kevésbé hoz létre negatív töltetű mentális gócokat és diszharmonikus szellemi erőtereket a környezetében. Nem idéz és ne materializál önkéntelenül negatív, romboló töltetű lelki-szellemi jelenségeket, negatív és destruktív "természeti" folyamatokat az önkéntelenül működő, negatív teremtő képzeletével. A sors-ellenes és ez által Isten-ellenes, a személyi- és tárgyi világ ellenes agresszió helyett, az állandó pozitív gondolkozásra és pozitív gondolatképek alkotására átállított gondolati tevékenység így teheti az embert tudatlan és magatehetetlen, a sorsának kiszolgáltatott kreatúrákból tudatos kreátorrá, kreatív lénnyé, olyan egyetemes öntudattal rendelkező személlyé. Olyanná, aki a Nagy Világszellem mindent számon tartó felelősségtudatával (a szaturnuszi ősprincípiummal) együttműködve, képessé válik megvalósítani a személyén keresztül a fizikai, az asztrál és a metál dimenziók összehangolását és egybekötését az ideatikus és a kauzális dimenzióval, és végül az Abszolút léttel és lénnyel. Ez persze nem egy absztrakt, a személyiség-tudatától elvonatkoztatott fantazmagória kell legyen, hanem a mindennapi élet minden vonatkozásában, minden szó és minden cselekedet vonatkozásában alkalmazott, beváltott és begyakorolt tudatosság.

     Látható, hogy különösebb, modern, vagy tradicionális (de mindenképpen mágikus) módszerekre nincs szükségünk, vagy legalábbis egy bizonyos spirituális fejlettségi színt elérése után, nem kell (és nem is szabad!) ilyen külső, "ördöngös" módszereket, mágikus praktikákat (Agykontrol, Dianetika, Delejezés, Jóslás) alkalmazzunk, mert az általános pozitív mentalitásunk biztosítja a mindennapi életünkben való harmonikus és kreatív létezésünket. Fontos kihangsúlyozni a mentális (dimenzió) és a mentalitás fogalmak közötti szótő - azonosságot, amire e fogalmak egységes metafizikai jelentéstartalmára utal. Ennek értelmében az általános mentalitásunk, tehát a mindennapi cselekedeteink, gesztusaink, szavaink és eljárásaink, az embertársainkhoz, a mindennapi élet feladataihoz és a környezetünkhöz való viszonyulási módozataink befolyásolják és meg is határozzák az általános mentális és képzeleti tevékenységünket, a kreátori vagy kreatúrai minőségünket.

     Ugyancsak a mágiának a függvénye az un. szabad akaratunk is. A hermetikus bölcsesség azt tanítja, hogy az igazi mágikus képesség, amit egy ember az életében elérni képes, az csakis a minél nagyobb mértékben batorrá, tehát agresszió-mentessé és éberré, tehát kábulat és zavar-mentessé (Sors- személy, vagy tárgyi világ elleni haragvás, dühöngés, mérgelődés, gyűlölet, vagy csendes neheztelés mentessé és önámítás-mentessé!) tett, éber felelősségtudatba ágyazott önfegyelmén és öntudatán, és a Szeretetre való képességén keresztül érhető el. Ezt, a minél szélesebb körű és minél mélyebb felelősségvállalás következtében, vagyis az agresszió-mentessé válás következtében és az áldozat-vállalási képesség megszerzése árán belőle, a benne koncentrálódó spirituális terekből felszabaduló, öngyógyító és sorsjavító teremtő-erőt viszont, nem kell semmiféle mágikus technikával, vagy misztikus technológiával serkentenie, mert az magától „végzi a dolgát”, akárcsak az Egyetemes Szent Szellem. Persze, még valamire feltétlenül figyelnie kell annak, aki a mágia törvényének a pozitív hatásaival és következményeinek a jótéteményeiben akar részesülni. És ez nem más, mint a már több alkalommal is említett szellemi öntudat tisztasága és zavartalansága.     

     Egészen pontosan: ez nem más, mint az öntudat zavarhatatlanságának, vagyis az éber (arany) öntudat állapotának az elérése. Ez, az egyéni karma jellegének megfelelő gyakorlati tapasztalatokban való részesülés és a konkrét sors- tapasztalatok segítségével történő megvilágosodások nélkül, vagyis, az asztrológiai sorsképletből kiolvasható konkrét karmikus determinációk pontos megnevezése és meghatározása nélkül, lehetetlen mindazok számára, akik erős, úgynevezett Tűz-karmával, vagy Víz-karmával születtek. Az előbbieknek azért, mert eleve csonka és csorba öntudattal, labilis és hamis önképpel, téves személyi imaginnációval születtek a világra (Lásd a Tűz-karma c. tanulmányban leírtakat.) és vagy elvannak telve maguktól a csonka énjük kompenzálási reflexei miatt, és ezért érzéketlennek születnek a spirituális benyomások érzékelésére, vagy negatív értelmében túlérzékenyek a saját személyüket illetően, és még a természeti benyomásokat, még a természeti törvények kellemetlen benyomásait is a személyük elleni merényletként érzékelve, folyamatosan megsértődnek (megsérülnek). E+zért, ezek a személyek folyamatosan megzavarodnak minden, a karmájuktól való megszabadulást lehetővé tenni és elősegíteni hivatott sors-nehézségől, erősebb személyi benyomástól.

   A Víz-karmásoknak viszont azért nehéz, mert veleszületetten bennük van az önámítás és a környezet-ámítás reflexe és megfelelő erkölcsi nevelés hiányában, ez az ártatlan valósághamisítási reflexük, idővel magas fokú önámítássá változik. És mindaddig, amíg a (Szaturnuszi) sorserők határozottan le nem állítják a mindenkinek és mindennek – és persze, saját maguknak is – a jóindulatú kegyes hazugságokkal történő átverésére, becsapására irányuló törekvéseiket, a mindent a maguk egoista javára forgatni akaró ámítási reflexeiket, képtelenek az igazi személyiségüknek, az igazi Én-üknek a megtalálására, hiszen semmi nem stabil az életükben. A tűz-karmások számára a legjobb és legcélravezetőbb karma-oldást, a keleti „puszta kezű” harcművészetek filozófiájának, etikájának és természetesen, a gyakorlati, nyílt harci tűzpróbájának a gyakorlása és testi érintkezés szintjén átélhető, közvetlen harci tapasztalata, a tapasztalatoknak a spirituális önbeavatási napló segítségével történő feldolgozása és személyesítése adhatja meg. De ez is csak elindító – bátorító, hozzá szoktató impulzus lehet ahhoz, hogy fel kell vállaniuk a hétköznapok során felmerülő sors-provokációkat és a velük szemben és a köörnyezetükkel szemben felemrülő igazsáégtalan eljárásokat nem csak, hogy nyiltan szóvá kell tenniük, de konkrét személyes közdelmekben is részt kell venniük ezen igazségtalankodásoknak a megszüntetése és jóvátételen érdekében. Magyarul, minden olyan rend- törvény és szokás, vagy erköcsellenes cselekmény megszüntetése, illetve aok megismétlődésének a megelőzése érdekében nyiltan sikra, és ha kell harcba kell szálljanak, ami őket, vagy a csalédjukat, vagy a közvetlen környezetüket valamilyen formában sérti, bántja, vagy megkárosítja. És ezt mindaddig, amíg a harci bátorság nyugalma, a harckészség nyugodt békéje nem veszi a hatalmába az egész személyiségüket. 

   A vízkarmások számára az egyetlen lehetőség az öntudatuk és ez által a mágikus erejű képzeletük megtisztítására az elsősorban önmagukkal szemben következetesen gyakorolt, úgynevezett kegyetlen őszinteségre, a tárgyi valóság szerinti, igazság beismerésére, kimondására és elfogadására való tudatos és ambíciós törekvés. A „kegyetlen” hibabelátással együtt gyakorolt, folyamatos önleleplezés, az önmagukhoz való kegyetlen őszinteség. Ehhez mindenféle hazugságvizsgáló és hazugságleleplező – önámítás leleplező – egyéni technikákat kell kieszeljenek és alkalmazzanak saját magukkal szemben, de a környezetükkel szemben is, amely, a rezonancia törvénye alapján, hozzuk hasonló módon jár el az élet dolgaiban. Vagyis: mindig a környezetük is a saját előnyét lesi és eközben a jóindulatú ártatlanságát vallja és hirdeti előttük. Tudatosan keresniük kell az úgynevezett „nyers igazságkimondó” személyek társaságát, vagy az azokkal való konfrontálódást, de persze, nem azzal a céllal, hogy az évek folyamán jól begyakorlót hazudozásaikkal azokat is legyőzzék, kétségbeesésbe kergessék. Hanem azért, hogy szembesüljenek a saját ámítási és önámítási reflexeik gyakorlati, konkrét megnyilvánulási formáival és így, a gondolkozásukból, de még a képzelgéseikből is kiiktathassák, sőt: gyökeresen ki irthassák azokat.    

     Asztrológusi tapasztalataim viszont azt mutatják, hogy éppen az erős tűz- és a víz-karmával rendelkező személyek kerülik el széles ívben a legegyszerűbb és leg enyhébb konfliktus-helyzeteket, és a legelemibb és leg nyilvánvalóbb igazság-fel- és kimutatási lehetőséggel bíró, valóság-szembesülési gyakorlati körülményeket.             

   "Én vagyok, az Én vagyok.", mondja állítólag az Úr (A legfőbb törvény) Mózesnek a Sion hegyén. (Persze, tudjuk, hogy az egész történet spirituális metafora, hiszen nem egyetlen embernek nyilatkozta ki egyszerre az Isten a személyi tudat titkát, vagyis azt, hogy az ember individuális tudatában megjelenik az egyetemes léttudat. És a szellemi erők pozitív működésének a feltételét leíró tíz prancsolat sem egyetlen „közlés” eredménye, hanem a mediterrán és az elő-ázsiai népek spirituális bölcseinek a sok száz, vagy éppenséggel több ezer éves tapasztalatának a kvintesszenciája!) Más fordításban úgy hangzik a kinyilatkoztatás, hogy: "Vagyok, aki Én vagyok" - Mózesnél az égő csipkebokor allegóriájában megsejthető ez a különösen finom (szubtilis) kauzális tudat-erő, a gondolati és a képzeleti szféráknál is finomabb, egyetemesen felelős, isteni öntudat – állapota, ami nem más mint az ember tudatán keresztül megnyilvánuló egyetemes léttudat és az abból, az emberen keresztül, az ember által (is) kiáradó teremtő ereje az egyetemes Teremtő-Megváltó Isteni erőknek. Jézusnál ugyanez így fogalmazódik meg: "Én vagyok az Út, az Igazság És az Élet." És: "Keressétek Isten Országát, és a többit megkapjátok ráadásként."

    A szabad akarat kérdése nem választható el a személyi felelősségtudat és így a gyakorlati – hétköznapi és a szellemi felelősségvállalás kérdésétől. Csak az ember lehet szabad, csak az képes mindenkor érvényesíteni szabad akaratát, aki a törvények ismeretében, sem magának, de másoknak sem okoz anyagi, vagy lelki – tudati károkat. És az, aki az ellenőrizetlen és ezért zavaros, vagy agresszív (karmikus) mentális és képzeleti tevékenységével (Mivelhogy ez már nem jellemző rá), nem zavarja és nem korlátozza mások szabad akaratának érvényesülését. De hányan vagyunk képesek erre, amikor a Lilith által irányított emberek az egoizmusunkból és uralkodási mániáinkból eredő "jóindulatunkkal", mind-untalanul bele szólnak nem csak az egymás boldogulási törekvésébe, de a tudatosan vállalt szellemi és gyakorlati életfelada beválásába is, amikor is, szó szerint “minden áron”, az általuk jónak vélt egyedüli útra szeretnék rátéríteni a környezetüket, vagyis a sját karmájuk jellegének megfelelő boldogság- megszerzési és elérési lehetőségekkel telített útra!  Vagy, amikor az egyszerű, egyéni (karmikus) boldogságvadászó törekvéseik közben, vagy a beavatkozási és tevékenységi mániájukban, a külső és belső nyugalomra való képtelenségükben (nyüzsöghetnékükben) széles jókedvükben, vagy széles bánatukban, folyamatosan, piszkálják, zaklatják és zavarják embertársaikat. Amikor az autóikkal hajtanak mint az őrültek, tekintet nélkül arra, hogy ártatlan gyermekek életét is veszélyeztetik ezzel.

    Ezek a karma-hízlalók, megfosztanak minket a pihenési lehetőségektől, valamint a szellemi elmélyüléshez és szellemi belátási képesség kialakulásához szükséges nyugalomtól, tehát az időleges, de egyesek számára (Halak-karmások, 12. házi életfeladatoikkal rendelkezők számára) létfontosságú, külső ingerektől mentes létezés lehetőségétől, vagyis a kontemplációhoz és a meditációhoz szükséges belő lecsendesülés elemi feltételétől. Márpedig erre, nagyon sok személynek annyira nagy szüksége van, mint másnak a táplálkozásra, a levegővételre. Az ilyen személyekkel szemben meg kell tanulni erélyesen és határozottan fellépni, és a velük való konfrontációt, akár a testi konfliktust is, bátran felvállalni. A békénknek ugyanis az az ára, hogy a békétlenekkel szembeni harcot mindig és gondolkozás nélkül fel tudjuk vállalni. Mindaddig, amíg meg nem tanulunk a személyi tudatunkat és képzeletünket zavaró külső agresszorainkkal szemben bátran és határozottan fellépni, és ha kell, azok miket zavaró és zaklató hibás mentalitásával szemben akár nyílt harcot is vállalni, addig a belső békénket sem fogjuk megtalálni, még a teljesen hangszigetelt, föld alatti bunkerekben sem.

   Sőt: a Teremtés törvényének a kiegészítését képező, öntudati integritás törvényének a szellemében, a fentiek miatt, jogunkban áll minden agresszorunkat és zaklatónkat, vagy akárcsak személyi rágalmazónkat is annak a tízszeresével, vagy akár a százszorosával is vissza támadni, mint amivel ő támadott meg, amennyiben az észhez térítése és az agresszori -zaklatási –rágalmazási szokásaitól való eltérítése, az ide vonatkozó reflexeiről való leszoktatása ezt szükségessé teszi. Ez a törvényismeretből eredő, mindig-bátor magatartás, az arany öntudat kialakításának a részét és feltételét képezi. Annál is inkább, hogy mindenkinek személyesen meg kell tapasztalnia azt, hogy azt a jogos védekező harcot, amit teljes mértékben és bátorságban, teljes elszántsággal felvállaltuk, a legtöbb esetben nem is kell már megharcolni, amiként arról az áldozatról, amit teljes szívünkkel és elménkkel fel vállaltunk, utólag mindig ki derül, hogy már nem is kell meghozni. („... És aki feláldozza életét...) – Ez is a valóság mágikus természetéhez tartozik. Ki kell próbálni és meg kell tapasztalni.

    De azt sem kell elfelejteni viszont, hogy a mágia életadó, építő - teremtő ereje (Pl. a gyógyulás), csakis nyugalmi állapotban, tehát békés időben képes a legintenzívebb hatást kifejteni. Ezért azt is meg kell szoknunk – És ezt a képességet csakis a harcművészeti beavatás segítségével sajátíthatják el a Tűz-karmával rendelkező személyek. -, hogy minden személyi és öntudati, önérzeti integritásunkat védő, valós önismeretet szolgáló harci művelet, harci cselekvés után, azonnal a lelki nyugalom és a szellemi béke és ez által a fizikai (nem csak izom működési, hanem ideg- és agy-működési) fellazultság állapotát is elérjük.

   Arra korábban feleslegesnek találtam kitérni, de a legutóbbi tapasztalataim szerint, sajnos mégis szükség van külön kitérni arra is, hogy a mágia törvényével harmóniában élni akaró személy soha nem engedheti meg magának azt, hogy olyan személyeket, akik neki nem ártottak, az önérzetükben, mentális, vagy lelki önértékelésükben sértegessen. Hogy azok fizikai külseje, vagy más külső aspektusa miatt bántson, vagy akárcsak finom célzásokat is tegyen arra, hogy neki a másik személy külső megjelenési formája, vagy bizonyos, olyan  „objektív” személyi tulajdosnsága, amiről az nem tehet, nem tetszik. A rezonancia és a hatás - visszahatás törvényei alapján ugyanis, az, ha valakinek olyan vele született személyi tulajdonságába, vagy külső formájába kötünk bele, amiről az nem tehet, és amivel ő nem támad tudatosan és rossz indulatúan minket, a rá gyakorolt támadásunk hétszeresen vissza hárul ránk a jövőben, és amennyiben nem teszünk hathatós lépéseket az elkövetett vétek jóvátétele érdekében, akár az egész életünket is tönkre teheti annak a mágikus karma- következménye. Hiszen amennyiben valakinek, aki nekünk nem ártott, a személyét bántjuk, akkor a benne levő egyetemes léttudatot - magát az abszolút-tudatot - bántjuk, és erre már nem létezik bocsánat, csak erős jóvátételi cselekedetek után. Ahogy Jézus mondja: "Még annyit sem szabad mondani a másikra, hogy Ráka!"

      Amennyiben viszont, valaki bántani merészel minket, ugyancsak olyan személyi velünk született, vagy közben keletkezett tulajdonságainkért vagy meghatározódásainkért, ameleykről nem tehetünk, nem hogy jogunkban áll magunkat megvédeni, de kötelességünk is a sorsprovokációt felvállalni, mert a látszólagos igazságtalan bántalmazás alatt, vagy mögött olyan megtudni való információ rejtőzik, aminek a megszerzésére szükségünk van a fejlődésünkhöz (a kiegyenlítődési képességünk megszerzéséhez), de ehhez a számunkra lényeges és a felszíni csörte alatt rejtőző információhoz csakis úgy juthatunk hozza, hogy a konfliktust vállalva, a támadónak azokat a személyi hibáit olvassuk a szemére, amely személyi hibák a kijavítására lehetősége lett volna, sőt, amelyek kijavítása a kötelessége is lett volna, vagy amelyek nem vele születettek, és amelyeket nem tőle független kürülények között szerzett be, tehát amelyeknek a létezéért (Pl. valósághamisítás, hanyagság, felelőtlenkedés, gerinctelenség,  közömbösség, empátia-hiány, stb.) tehát ő igen is, felelősséggel tartozik. – Jézus sem, a maga szórakoztatása érdekében szidta folyamatosan a farizeusokat, hanem azért, hogy ez által, saját magáról, a saját felszínre még nem került karmája jellegéről tudhasson meg minél többet.

     A leírtak szellemében talán érthető, hogy miért kapcsolódik a Teremtés Törvényéhez az alkímiai Sublimatio (Szublimáció) művelete, vagyis a mind finomabb és finomabb szellemi öntudat átalakítás, a pozitív benső átváltozás következtében létrejövő arany öntudat elérésének az egyszerre gyakorlati és spirituális művelete. És talán érthető az is, hogy az asztrológia elemek közül miért az egyetemes egységtudat eléréséhez szükséges, mindent átvilágító Napfény által megtestesített, tiszta személyiségtudat ősereje szolgálja elsőként a mágia törvényét. Zavaros személyi tudatú személynek ugyanis csakis zavaros lehet a saját sorsára, élete céljáéra és rendeltetésére vonatkozó fantázia-világa és hiába, hogy az  Uránusz (Lásd a fejlődés törvényénél) és a Neptunusz (Lásd a Szeretet törvényénél) által megtestesített őserők hatáskörébe tartozik a mágikus teremtő erők működése, mert mindaddig csak negatív sorselemeket képes beidézni az életébe, amíg a személyi öntudatával és akaratával nem került egyenesbe. Amíg képtelen a következetességre, az önfegyelemre és a figyelme összpontosítására.

És akkor végre, lássuk Egyenes Beszédben is öösszefoglalva, hogy miért írtam le mindezt a mágikus erejű képzeletről, az én – te – mi – ti – ők képzeletének a mágikus erejéről? – Hát azért mert azon keresztül hat a Karma. És amint tudják egyesek, de legalább is sejteni vélik, a Karma az a személyi negatív késztetéseket tartalmazó sors-csomat, amit valahol bent cipelgetünk magunkban, és aminek a belső mágikus sugallatai miatt és a külső környeztere gyakorolt kisugárzása miatt, a „rossz” dolgok megtörténhetnek velünk. Illetve, ami miatt, ha nincs felfedezve, alaposan megismerve, megnevezve, felvállalva és így valamennyire feloldva, csakis rossz, de legalább is kellemetlen dolgok történnek velünk. És ezt mindaddig amíg meg nem ismerjük és alapos belső háborút („dzsihad”-ot) el nem kezdünk a karmánknak megfelelő belső negatív mentalitásunk – képzelgési és gondolkozási reflexeink – viselkedésünk, feloldása és meghaladása érdekében. Egészen pontosan: ameddig a karmánknak megfelelő negatív belső mentalitásunk helyében ki nem alakítjuk az annak (az illető lelki jelenségnek) megfelelő pozitív külső és belső mentalitást. - Hát azért kezdtem úgy, hogy nem is tudjuk, hogy mennyi bajt okoz a számunkra az, hogy létezik a mágia egyetemes jelensége, amit a magára valamit is adó (materialista) tudományos területen kutató tudósnak, ha nem is kötelező letagadni, de menthetetlenül figyelmen kívül kell hagyni!

   Mert nem elég, hogy az úgy-e a komoly és megbízható tudósoknak, ha nem is fő-vesztés, de hitelesség-vesztés terhe alatt, kötelezően figyelmen kívül kell hagyni a mágiát, amiért is semmiféle megbízható információnk nem lehet annak a hatásmechanizmusa felől. De ráadásul még bennünk és általunk is hat és különböző kellemetlen, sőt, néha egyenesen káros élethelyzeteket idéz be, az egyéni karma a számunkra. És nem is mindig, hanem csak azt követően, hogy a mi magunk által sem észrevett, zagyva és zavaros imaginációnk és gondolataink felerősődnek. Ezek hatására és azok szerint idézi be tehát a kellemetlen és nem egyszer káros élet- és sorskürülményeket! De ráadásul még mások (az anyánk és nagyanyánk és a feleségünk, szeretőnk imaginációján kívül, ki tudja, hogy még kik) zagyva, vagy tudatosan káros, vagy éppen gonosz imaginációján keresztül is képes hatni a sorsunkra, életünkre! – ez, az övékével rezonanciában álló karma!   - Úgy-e, hogy nem is olyan kellemes és optimista ujjongásra késztető dolog ezt így meg hallani és ha kételkedve is, de tudomásul venni, ahhoz képst, hogy milyen tudomásul venni, a naiv, un. „pozitív gondolkozás” szemszögéből, amely még örvendezik is a mágia létezésének a tudomásul vételekor, mondván, hogy nagyszerű, hét akkor semmi mást nem kell tennünk, mint pozitívan gondolkoznunk és képzelegnünk és akkor csupa jó dolgot idézünk be az életünkbe. Gondolván, hogy csak ennyi hiányzik ahhoz, hogy megnyerjük a mágia tudatos alkalmazása segítségével az életünket. Hát nem tévedett ez a primitív Jézus, aki azt mondta, hogy nem lehet az életet meg nyerni? De igen, bizonyára, bolondokat beszélt. – Persze, hiszen nem ismerhette szegény, sem a Silva féle agykontrol technikákat, és a Sycret c. filmet sem látta!

   Pozitív gondolkozók és képzelgők (imaginálók) az egész világról egyesüljetek!
De hát nem ilyen egyszerű ez kérem... – A leg szelídebb hasonlat erre a helyzetre az, amit kezdő asztrológus koromban szoktam mondani, ti., hogy olyan, mintha egy szú-rágott korhadó faoszlopokból, gerendákból és falakból álló emeletes falusi házat kifestek szép színesre, sőt: még le is lakkozom, és azt várom tőle, hogy biztonságban éljek benne egész életemben. Nem csak össze fog omlani, de maga alá is temet bizonyára.

 

 

III.   Egyenes Beszéd: A nő az ősminta, tehát nem csak az életnek, hanem a karmának a létrehozója és átörökítője is!

 

A mágikus spirituális memória és az anyai ági örökletes (karmikus) programok

 

   Az igazi - megvilágosodást, és ezzel egészséget és belső derűt hozó - életutam akkor nyílt meg, amikor a Hamvas Béla műveinek a hatására, a Hamvas által összegezett metafizikai irányelvek szerint és a saját élet- tapasztalataim alapján (életem reális eredményeinek az alapján, a valóság által felmutatott reális tényeknek az alapján), az asztrológia reinkarnációs szemléletével és az ebből kikövetkeztetett elméletekkel tehát, mindenféle miszticizmussal leszámolva, egyre mélyebben kezdtem behatolni a létnek (A metafizika és az asztrológia által vizsgált valóságnak) azokra a területeire, amelyeken a tudomásom szerint senki nem járt. Ezek az igazságkereső búvárkodások, elsősorban az újszülött csecsemők által közvetlenül az édesanyjuktól örökölt, különböző életfeladatokat tartalmazó (magukban rejtő-hordozó) spirituális – karmikus - programoknak a felfedezéséhez vezetett. Ezt a reinkarnáció tévképzetétől való végeleges megszabadulás tette lehetővé és az első gyermekünknek (Medárdának) a „vad” természetben (A Hargita hegység egyik, Csíkszentkirály fölötti erdejében) történő, minden orvosi felügyeletet nélkülöző, csodálatos születését előkészítve, elősegítve és végig követve jutottam el.

    A volt-feleségem bátor tette által előállt új élethelyzetünk (tudatosan és akarattal orvosi segítség nélkül és a természetben szült makk egészséges gyermek) és a szülők és a gyermek horoszkópjának a metafizikai értelmezése közben jutottam el arra a következtetésre tehát, hogy azokat a negatív szellemi (karmikus) programokat, amelyeknek a nem (!) ismerete következtében elkövetjük az életünk nagy tévedéseit és amelyek következtében, nem csak hogy boldogtalanná válunk, de a krónikussá és végül halálossá váló betegségeinket is, a szó szoros értelmében „legyártjuk”, az anyai ági ősszüleinktől (anyai üknagyanyáinktól és dédnagyanyáinktól) örököljük.

     Így jutottam el a generációk közti, a generációkon át, mágikus uton hatóló spirituális memóriának, mint egyértelmű spirituális - karmikus – örökösödési program-közvetítésnek, tehát mint új szellemtudományos képzetnek a felfedezéséhez. Azért csak képzetéhez, mert csak évek múlva határoztam meg ezt a jelenséget fogalmilag ennyire pontosan:

    A generációkon misztikusan átnyúló - nem tudatos, tehát: nem kulturális, és nem írott krónikák és más anyagi emlékek utján és nem szájhagyomány útján, de nem is géneken, vagy más biológiai hordozók segítségével terjedő! – mágikus alapú, spirituális memória felfedezése azért nagyon fontos, mert a hatáskörébe tartozik az egész emberi evolúció és az egész életünk és sorsunk játékrendszere! Sőt: az egész lét rendszere is! A (materiális) tudomány által vizsgált biológiai - fiziológiai - genetikai örökségünk mindössze leképezi, megtestesíti ezt, a mágikusan ható, spirituális memória útján az anyákról az utódokra leszérmazó szellemi örökségnek. A kezdeti sejtéseimet igazoló felfedezéseimre támaszkodó meggyőződésemben, mára teljesen megerősített a kétezernyi horoszkóp-értelmezés, valamint a baráti körömben és a családomban megismétlődő, orvos nélküli egészséges gyermek –szülések ténye, majd a gyermekek egészséges és harmonikus növekedése. Sőt: ez orvosi kezelést ritkán igénylő gyermekeknek, a ritka és szokványos (hűlések), betegségeinek is, az édesanyjuk tudattalan szellemi – lelki görcseihez visszavezethető szellemi okainak a megfigyelése. És persze, az asztrológusi tanácsért hozzám forduló személyek gyermekeinek az én gyermekeim aprócska hűléseinél sokkal nehezebb, súlyosabb és „furcsább” (pl. éjszakai ágyba vizelés, anorexia, stb.) betegségek rejtett, többnyire karmikus okainak a felfedezése és feltárása is.

    Gyakorló asztrológusi tevékenységem és kutatásaim legfontosabb eredménye tehát, az emberi léleknek (spirituális és kauzális struktúrának) a mélyrétegeiben rejlő, családi vonalon az anyai ágon öröklődő, vagyis anyáról leányra és fiúra szálló (az unokáknak anyai ágon átadott) spirituális tévképzeteknek az egyéni karakteri tulajdonságokként, vagyis jellegzetes negatív meghatározódásként átadott, szellemi örökség-csomagjainak: az anyai ági családi karmának és a megfelelő életfeladat-öröklődésnek a felfedezése. És ezzel együtt, a személyi horoszkópok kauzális értelmezése által történő kimutatási lehetőségének a felfedezése! Vagyis az egyéni KARMA igazi, gyakorlatilag is kimutatható anyai ági női felmenőktől való eredetének, valamint az asztrológiai (horoszkóp szintű) kideríthetőségének és kimutathatóságának a felfedezése.

    Ezek, a születésünkkor már az auránkban rejlő, negatív szellemi program-rendszerek lehetnek például konkrétan leírhatatlan tárgyú irracionális félelmek, vagy pl. állat-fóbiák, vagy természetellenes ambíciók, személy- és személyiség-ellenes késztetések, vagy család-alapítás ellenes, gyermek- magazat és életellenes késztetések, irracionális rombolási és önrombolási hajlamok, büntetési és önbüntetési, öncsonkítási és öngyilkossági késztetések (önkéntelen és öntudatlan, rejtett agresszivitásnak az okai), vagy szexuális devianciáknak is a szellemi okai. Ezernyi személyi horoszkóp elkészítése és megbeszélése (visszaigazolódása) után bebizonyosodott például, hogy azon személyeknek, akiknek a horoszkópjában a Nap, a Hold, a Mars, a Szaturnusz és a Plútó közül minimum három bolygó diszharmonikus fényszögben kapcsolódik egymáshoz, az anyai ági ősei, intenzíven átélt életellenes mentális (érzelmi és gondolati) folyamaton mentek keresztül tudatosan, vagy önkéntelenül éveken át, huzamos neheztelés és szorongás, rejtett (elfojtott) vagy nyílt gyűlölködés, bosszúvágy, vagy nyilt életre-törés (gyilkosság, öngyilkosság, vagy több abortusz) és felelőtlen átkozódások (kiátkozás) szintjén. Ezek, a csecsemő korban is az aurában (tudattalan szellemi lényünkben) lappangó rombolási hajlamok, tizennégy éves korunk után már aktiválódnak és a kamasz kor időszakában határzoattan - érzékelhetően jelentkeznek, erős depresszió, türelmetlenség, agresszivitás, irracionális félelmek és öngyilkossági késztetések, vagy a felnőtti léttel és az általános emberi életfeladatokkal szembeni averzió (pl. otthon- és családalapítás, gyermekvállalás és gondozás) formájában. Az ilyen jellegű általános felelősségeknek az önkéntelen és öntudatlan elutasítása, kikerülésére való öntudtalan törekvések formájában.

   A racionális logikánk számára érzékelhetetlen (manipulatív, vagyis karmikus) hatásukat azonban, leginkább a felnőtt korban fejtik ki, amikor etikai megfontolásból, civilizált önfegyelmünkkel magunkba fojtjuk ezeknek az imaginációnkat befolyásoló mentális programoknak a külső megnyilvánulási formáit, aminek következtében azok a tudattalan képzeleti és vágyvilágunk mélyrétegeiben fejtik ki hatásaikat. Annak ellenére ugyanis, hogy ez a civilizált "önfegyelmező" eljárásunk látszólag mindannyiunk megnyugtatására szolgál, a teremtés első törvénye: a mágia törvénye bennünk és általunk is végzi a dolgát „önmüködően” és ezért az elfojtás, elnyomás a lehető legveszélyesebb eljárás (mentalitás) mind önmagunkra, mind környezetünkre nézve. Ezek a mélytudattalanunkba vésett, fény- és szeretetellenes: életellenes spirituális gócok, minél ésszerűbb és civilizáltabb gátlások alá helyeződnek, annál rejtettebben és veszélyesebben: követhetetlenül fejtik ki romboló hatásukat a láthatatlan és érzékelhetetlen szellemi-lelki folyamatainkon keresztül. Igazából mindannyian manipulálva vagyunk ezek által az anyáktól, vagyis az anyai ági női őseinktől örökölt, azok által a tudattalan képzeleti és gondolati és érzésvilág mélyrétegeibe lefojtott és így a generációk közötti tudattalan szellemi öröklődést biztosító spirituális memória révén az utódoknak átadott szellemi csomagok által, vagyis az auránkba kódolt, negatív (pl. sors- és Istenellenes, gyűlölködési - rombolási, vagy éppenséggel önámítási) szellemi programjaink által, miközben úgy képzeljük, hogy az értelem által vezetett szabad akaratunkat gyakorolva, pozitív vágyaink és ésszerű erkölcsi világképünk szerint gondolkozunk, érzünk és cselekszünk.

     A mágia-jelenségével foglalkozni saját magának megtiltó, materiális tudomány szülátókörűsége miatt, meg az asztrológiának a primitív reménykedését kielégítő jóslással való kommprommitáltsága miatt, az emberek nem is sejtik, hogy ezek miatt, az anyai ágon öröklött negatív karmikus programok rejtett hatásai miatt, illetve a személyi karma által sugallt negatív, szellemi és lelki mentalitások önkéntelen átélése miat, betegednek meg látszólag indokolatlanul és miattuk sodródnak olyan konfliktusokba, nehéz és nem egyszer olyan tragikus kimenetelű élethelyzetekbe, amelyekbe nem csak hogy nem akartak, hanem amelyekre még csak soha nem is gondoltak.

   Ezeknek az örökletes (szellemi) romboló programoknak a felfedezésének és a személyi horoszkópok segítségével történő kimutathatóságának a jelentősége nem is annyira a betegség- és konfliktus okozó szellemi gócoknak a tudatosítás segítségével történo megszüntethetoségében - feloldási lehetoségében áll, hanem a kismamák várandósági idoszaka, valamint a születés aktusa közben fellépo veszélyes és sokszor tragikus következményeket okozó szövodmények megelozési és kiküszöbölési lehetoségében. Mert ugyanúgy, ahogy a horoszkópban észlelt rombolási programok jellegének és hatáskörének az értelmezésével, azoknak a konkrét életterületek megnevezésével, ahol ezek megnyilvánulnak, meg lehet elozni a betegségek kialakulását, ugyanúgy a várandóság és a szülés közben fellépo, a nogyógyászok által "Soha nem lehet tudni" névvel illetett szövodményeket is meg lehet előzni.

    A karma-öröklés miatt, a rendkívüli betegségekben születő és szenvedő gyermekek, olyan, az anyák önkéntelen és öntudatlan képzeleti tevékenységének a közreműködésével létrejött információs - energetikai struktúrák megtestesülései, amelyek összhangban állnak az anyai ági ős-szüleiknek, de főként az édesanyjuknak és az anyai nagyanyjuknak, valamint az anyai dédnagyanyjuknak a tudattalan képzeletében, huzamos ideig zajló és felszínre nem kerülő – Tehát a tudatosítás révén fel nem oldott! – megtévesztő viselkedésével, ellenséges, vagy ellenállási, lelki tevékenységével. Vagyis, ezek a gyermekek az anyák rejtett félelmeivel, lét-képzeleti zavarosságával, önkéntelen és tudattalan gyűlölködésével és agresszivitásával vannak feltőltve már a megszületésük idején. Röviden tehát: az anyának az intenzíven és huzamosan átélt, és ugyancsak az anya anyai ági karmájából eredő diszharmonikus pszicho - mentális tevékenysége összhatásával érkezik a világra minden gyermek. Így a szerencsétlennek született, illetve betegnek és úgymond nyomorultnak („fogyatékkal élő”-nek) született gyermekek, a fizikai - természeti személyükben ártatlanok ugyan, de a kauzális és a spirituális  lényük rendeltetése szerint, az eredő szellemi meghatározottságukban tehát, kaotikus - zavaros információs - energetikai struktúrákból létesültek, és azoknak a megtestesülései. E kezdeti, felfedezési és lelepleződési fázisban, még csak el sem tudjuk képzelni, nem, hogy konkréten meg tudnánk állapoítani, hogy mekkora jelentősége van az un. spirituális anyai örökségnek a gyermekekre és az unokákra, dédunokákra nézve. És nem csak a közvetlen, testi egészség szempontjából, hanem az individuális öntudat képességei és késztetéssei szempontjából is. Az emberiség csak akkor hagyja abba ezt a sátáni gazdasági hajszát, amivel tönkre teszi a természtetet, amikor erre a “belső” örökség minőségének a veszélyeire rá ébred. Hiszen ki ne szeretne egészségben fogant és így is fejlődött, egészséges szüléssel, egészséges gyermekeket a világra hozni, majd egészséges gyermekeket gondozni és nevelni, hogyha ez lehetséges? Hogyha ez a leg nagyobb mértékben (85 százalékban), csak és csakis az anyák megfellelő mentális és képzeleti tevékenységén múlik?

    Például a szervezetükben a kábítószer elvonási tüneteivel, vagy éppenséggel AIDSZ vírussal született gyermekek esetében, de azoknak az esetében is, is akiket csak csecsemő korukban fertőztek meg, egészen biztos, hogy a biológiai vírusok mellett, az anyáknak a határállapotba jutott, általános erkölcsi és mély szexuális zavarodottságából és a zavaros sóvárgásaiból adódó lelki-szellemi agresszívitásának és feszültségének a spirituális örökségként át adott fizikai következményeit is viselik a testükben, akárcsak a spirituális struktúrájukban.

    Persze, ez nem azt jelenti, hogy minden gyermek-nyomorúságát kizárólag csak az anyák foganás előtti és várandóság közbeni negatív spirituális állapota okozza, illetve, hogy ezt kimondottan csak az anyai ági őszülők negatív spirituális képzetei okozzák, mivel a gyermekek a karmikus meghatározódásokat és a karma-feloldást lehetővé tenni hivatott, gyakorlati megváltódási - kiegyenlítődési életfeladatokat tartalmazó, spirituális programjaikat nagyjából az anyáktól öröklik, amiért az anyák öntudatlan mágikus képzeletvilágának a közvetlen megtestesülése a gyermek. Hiszen az apák kiválasztódása is nagyjából a rezonancia (vagyis a karma-azonosság) törvénye alapján történik, és ráadásul apák foganás előtti és várandóság közbeni magatartása is befolyásolja az anyák képzelti- és gondolatvilágát, tehát az is beszámít a jövendő gyermekek karmája jellegének (spirituális struktúrájának) az alakulásába. Vagyis az, hogy ez a férfiak esetében kiéllezettebben jelentkező karmikus magatartás milyen reakciókat vált ki az anyából. És persze, a család egész rokoni és baráti környezetnek az anyával kapcsolatos, abból bármiféle reakciót kiváltó, pozitív, vagy negatív értelmű magatartása is számít, de még annak a korháznak a személyzetének a spirituális állapota is, amelyben a gyermekek megszületnek.

    Ezek a szubtilis energiák ugyanis, mind, de mind valamilyen karmikus kapcsolatban van azokkal, a szexualitás (a Nemek törvénye) rendeltetéséhez kapcsolódó szellemi – spirituális tévképzetekből adódó lelki zavarokkal, amelyeknek a következménye és a megtestesülése többek között, a „fogyatékkal élő”-nek született, vagy az AIDSZ vírussal fertőzött, vagy éppenséggel az egészséges gyermek. Ennek a magyarázata viszont igencsak messzire: a vallások által az ős bűn névvel jelölt spirituális jelenségnek a metafizikai értelmezéséhez vezet, ami megtalálható a Lilithről, az anyai ági őrökletes programokról, és a Betegségek okairól szóló tanulmányaimban. 

    A betegséghajlamot okozó, életellenes (romboló) szellemi programok tehát, különböző módokon és különböző okok miatt (különböző szövődményes ok – okozati összefüggések szerinti mágikus hatások miatt!) keletkeznek, és általában az édesanyának a magzat foganása előtti időszakban átélt élmények és belső átélések hatására implantálódnak egy - egy gyermeki magzatot létrehívó kauzális szellemi struktúrába. Például az anyaság-ellenes, illetve a magzat- és gyermekellenes karmikus programok úgy keletkeznek, hogy a foganás előtt és a foganás időszakában a jövendő gyermek édesanyja, valamilyen okból kifolyólag erősen megbánja azt, hogy a korábbi gyermekeit megszülte (többnyire az anyának a gyermek apjára, annak a szüleire, vagy a saját szüleire való fojtott haragvás, neheztelés, vagy egyszerűen az anyának a más jellegű, például az anyagi szűkösség miatt keletkező csendes, de huzamos sors-neheztelése miatt. De lehet ez a megbánási és neheztelési ok például a személyi vágyak és ambíciók kibontakozási lehetőségének az elvesztéséből  következő sors-neheztelés is) és ha ezek a kívül érzékelhetetlen, de belül intenzíven és huzamosan (folyamatosan, vagy alkalomszerűen) átélt, haragvási, gyülölködéis, vagy más ellenséges érzések - gondolatok, negatív és ellenséges sors-képzetek hatolnak és vésődnek be és az anya lelki világába finomabb szellemi struktúráiba és átöröklődnek az azt követő időszakban, vagy az akkoriban megfoganó magzatokba.   

    Ilyen romboló programok keletkeztek például régen, a jövendő anyákban a felnőtt gyermek és az idős szülő között történő „nyilvános” kiátkozások közvetlen és áttételes szellemi – lelki hatására is. De az örökletes romboló szellemi programok akkor is létrejönnek, ha a keletkezésük oka a külvilág, vagy épp az azt létrehozó-elindító anya számára nem nyilvánvaló. Romboló programok keletkeznek az ismételt művi abortuszok esetében is, vagy akkor is, ha a rendszeres szexuális életet folytató jövendő anya sok - sok éven át védekezik a gyermekáldás ellen, lehet a védekezési módszer akár a legszelídebb fajta is.

    Amennyiben egy ilyen életellenes program kialakulása után fiú gyermek születik, akkor mindössze neki kell elviselni a depresszióra, irracionális agresszivitásra és súlyosabb esetekben az öngyilkosságra való hajlamban, a kábulási és önámítási vágyakban és késztetésekben, valamint a gyakori balesetezésre, sebesülésre, illetve a gyomorbántalmakra  és a prosztata bántalmakra való hajlamokban jelentkező következményeket. A szellemi sors-program viszont, megszakad a fiú utóddal, mert az apa nem adhatja át a mágikus spirituális memória révén ezeket a finom, spirituális programokat a gyermekeinek, mivel nagyon egyszerű okoknál fogva, a spirituális memória csak a női - anyai ágon működik egyértelmű határozottsággal. Ilyen egyszerű ok az is, hogy nem a férfiben fogan meg a magzat és nem ő érleli ki a magzatot kilenc hónapig a testében (és ezáltal a lelkében és szellemében).

     Tehát, nem az apa befolyásolja képzeletével, gondolataival és érzelmeivel, érzéseivel folyamatosan a magzatnak a finom struktúráit,  rá gondolva és vele együtt érezve, intenzíven róla képzelegve még álmában is. És ugyanakkor: az anyát is épp így befolyásolta magzat korában spirituálisan, szellemileg és lelkileg az édesanyja, vagyis a magzatnak a nagyanyja, mint a jelen magzatot az anyává váló valamikori lány gyermek. De amennyiben csupán a biológiai tényeket is vesszük alapul, kiderül, hogy az anyaméhben fejlődő lány utódokban a női petesejtek már az magzati lét első hónapjaiban kialakulnak a fejlődő magzat petefészkében és a lány babák már kész petesejt állománnyal születnek a világra úgy, hogy ez után több petesejtjük nem is jön létre, hanem ezekből inkább több elhal miközben a gyermek kamaszlánnyá, majd felnőtté és anyává válik.

    Vagyis, amennyiben az anyjában fejlődő, életre készülődő lány-magzatnak a jövendő utódaira gondolunk, kiderül, hogy ezeknek a lehetséges jövendő utódoknak az életadó petesejt-csiráihoz még a nagymama szervezete szállítja és szolgálja a kialakuláshoz szükséges alapsejteket és a sejtfejlődéshez szükséges anyagot - ami természetesen át van itatódva a nagymama spirituális jellemzőivel. Magyarán: az a női petesejt-csira, amely az én biológiai lényem alapját képezi, már a nagymamámban magzatként érlelődő édesanyám petefészkében alakult ki és vívta meg a harcát a fennmaradásáért a többi, elhalásra ítélt petesejt-csirával szemben, amikor még talán a fiatal nagyanyámnak eszébe sem jutott, hogy neki valamikor unokái is lesznek.

    És így tovább: az én jövendő unokáim biológiai lét-alapját képező petesejt-csirák, tizennégy, tíz és nyolc évvel ezelőtt, már magzat korukban: Emőkében alakultak ki a máris önállóan tanuló Turula, és az önállóan művészkedő Etelka – és a nekik már meséket is író Medárda gyermekeink magzatkori petefészkében! Természetes tehát, hogy ezek az unokák inkább az Emőke anyai ági szellemisége által lesznek átszőve, és ezeknek az ő anyai ági vonalán örökölt spirituális programoknak lesznek a megtestesülései és hordozói, mint az általam örökölteknek, még annak ellenére is, hogy több éve, hogy én nevelem őket! És ezek az unokáim még kevésbé fogják tartalmazni a jövendő vejeim által örökölt karmikus - programokat.

    Hiszen a mi nyüzsgő, petesejt-termékenyítő hím ivarsejtjeink állandóan, minden mag- kilövellés után újratermelődnek és ezáltal kicserélődnek. Vagyis, az ivarsejtjeink, ha nem is a pillanatnyi, de mindenképp csak az időszaki lelki és spirituális állapotaink által és jóval kevesebb hatást gyakorló személyes szellemi erővel lehetnek meghatározódva (programozva), mint a nők petesejtjei.

    Sőt! A biológia már azt is kiderítette, hogy az X rendszerű kromoszómák túlsúlya (nagyobb száma és nagyobb ereje) miatt, inkább nőn nemű embriónak, mint androgyn lénynek indultunk mindannyian az anyánk méhfalán történő megkapaszkodás után, attól függetlenül, hogy az anyánk petesejtje X, vagy Y kromoszómát tartalmazó apai ivarsejtet fogadott be magába, egyelőre a misztikusok által is megfejtetlen isteni logika szerint. És csak nyolc hetes korunkban dől el, hogy a hím ivarszerveink fejlődnek-e tovább a női ivarszerv csiráink elsorvadásának az árán, vagy a női ivarszervek fejlődnek tovább. Genetikailag (a spirituális magyarázatot most elhalasztom, de valamikor majd ezt is ismertetem) ezért lehetséges, hogy olyan Y kromoszómával rendelkező nők is szülessenek, akik nemi hovatartozásuk szerint ugyan teljes lényükben nők, de mivel petefészkük és méhük nincs, magzatfoganásra és gyermekszülésre képtelenek.

     „A nő intim földrajza” című könyvében, Natali Aninger, saját bevallása szerint feminista biológus plasztikusan és mindenki számára érthető nyelven leírja azt a biológiai folyamatot, amelynek során az Y kromoszómával rendelkező magzatok férfi nemi jellege és ivarszervei kialakulásának egy bizonyos fázisában történő rendellenes blokációja miatt, a természet tovább végzi a dolgát és női lényt produkál a rendelkezésére álló, korábban kialakult női ivarszervcsirák tovább fejlesztése segítségével.

     Azt, hogy a szerző feminista, azért tartom fontosnak megjegyezni, hogy amennyiben valamely olvasómnak a kezébe kerül a könyv, amit én is csupán most, a jelen könyvem kinyomtatása előtt két héttel kaptam kézhez, nehogy csalódottan arra gondoljon, hogy hagytam magam befolyásolni egy feminista által és egy egész metafizikai elméletet építettem annak a bárki józan személy által érzékelhetően elfogult, a női egyenlőtlenség ellen a tudományos bizonyítékok segítségével lázadó és az ostoba férfi elsődlegesség primitív eszméivel szemben a semmivel sem felvilágosultabb női elsődlegesség eszméjét a modern és a psoztmodern civilizációba bevezetni és meghónosítani törekvő szerző eszmefuttatásaira. Erről szó sincs, de tény, hogy a nőnek és az anyának, illetve a női princípiumnak mint teremtési ősalapnak és ősmatricának a biológiai bizonyítékainak a felsorolása által, Natalie Anger, aki mit sem tud a spirituális memóriáról és az anyai ágon öröklött karmikus programokról, és aki a szintetikus biológiai ismeretei segítségével sem képes olyan egészséges életet folytatni mint én és a baráti köröm a szellemtudományi ismereteink alkalmazásával (szingli), a világranglistán vezető és számos nyelvre lefordított vaskos és tudományosan is helytálló következtetéseket közlő sikerkönyvével bebizonyította azt, amit én a spirituális dimenziók szintjén öt évvel korábban felfedeztem.

     Abból, amit az öröklés - öröklődés szemszögéből logikusan ki lehet következtetni tehát, teljes mértékben el tudom fogadni a Natalie Anger bizonyítékait és a nőre vagyis az anyára, mint elsődlegesen meghatározó tényezőre vonatkozó következtetéseit. Csupán azt hiányolom tőle, hogy a feminista elfogultsága miatt megelégszik az elsődlegesség tudományos bizonyításával - olyannyira, hogy még a Lilith (lásd a későbbiek során részletesen kifejtve) létezésének a tényét is a női princípium elsődlegessége bizonyítékának véli és elmulasztja levonni a, szerintem világra szólóan fontos,  felfedezésének a legfontosabb következtetését. Ti., a tudományosan valamelyest is felvilágosult nőknek - a jövendő anyáknak! - a felmérhetetlen és személyes(!) felelősségét az ép és egészséges, illetve az egészségtelen és a fogyatékos, vagy a torzszülött utódok foganásában, kihordásában és megszülésében.

     Vagyis az utódoknak a harmonikusan strukturált spirituális élet-programokkal (anyai örökséggel) való ellátásban!

     Abban, hogy annak az okát és a felelősségét, hogy miért veszítik el ma a civilizált nők a magzatfoganási és gyermekszülési képességüket, nem a külső tényezőkben (pl. környezetszennyezés), hanem a tudományos okoskodás és szűklátókörűség  által megzavart modern nők képzeletének a rejtetten természetellenes és gyermek-ellenes jellegében. Kétségbeejtő, sőt, egyenesen kriminális az a rengeteg negatív mentális szuggesztió, és az a rengeteg fölösleges mérési eljárás, amivel az egészségügyben dolgozó gyermekgyógyász orvosok és un. védő nők (Az én megnevezésemben: támadó nők), valósággal kétségbe ejtik és bele verik az eleven frászt a mai kismamákba az által, hogy állandóan magukhoz citálják őket különböző, teljesen felesleges védő-oltások beadására és a babák súlyának, hosszának és általános fizikai „állagának” a mérőeszközök segítségével történő ellenőrzésére, és halálra rémítik e kismamákat a fenyegetőzéseikkel, illetve azokkal a sötét jövőképekkel, amiket kilátásba helyeznek a számukra arra az esetre, ha a kismamák nem vetnék alá magukat ezeknek a felháborító önkényeskedéseknek. 

     Persze, tagadhatatlan, hogy az apa is át tud adni ilyen programokat (jó, vagy rossz, illetve következetes, vagy zavaros), de csakis következetes apai nevelés útján, a (pozitív, vagy negatív) egyéni példával, az általa instaurált, vagy a szüleitől átvett, hasonló családi szokásokkal. De ezek a (a személyi horoszkópokban meg sem jelenő!) nevelés és tanítás útján keletkező pszichikai és mentális szokások (programok) nem annyira mélyek, nem annyira rejtettek és nem megváltoztathatatlanok mint amennyire mélyen rejtettek és meghatározóak az egyén kauzális struktúráiba rejtett, anyai ági szellemi örökségek (- Hej, regő, regő rejtem!)

    Amennyiben lánygyermek születik e programokkal a tudattalanjában, az életadó (reprodukciós - szaporodási) és tápláló jellegzetes női szervek betegséghajlamaival együtt, a fent leírt hajlamok - persze, a herebántalmak kivételével - ugyancsak öröklődnek, de a program nem oldódik fel, csak tudatos spirituális törekvések (tudatosan felvállalt és örömteli átélések közben kiteljesített családanyai életfeladatok átélése) segítségével. Amennyiben ez a feloldás nem történik meg - és a horoszkóp segítségével történő sorsfeltárás nélkül nem történhet meg! - akkor nem csak hogy a fent leírt betegség és balesethajlamok válnak reális betegségekké a rákos daganat képződésekig és az életveszélyes balesetek bekövetkezéséig elmenően, de amennyiben a programhordó felnőtté vált lánygyermekek további gyermekeket, illetve gyermeket (mert többnyire csak egykét!) vállalnak, azok is öröklik a nagyanya által létrehozott és az anya által fel nem oldott romboló programokat.

     Persze, nem csak romboló és negatív jellegű kauzális és spirituális programokkal rendelkezünk, de az én kutatásaimnak és felfedezéseimnek a tárgyát nem a tehetségek, a zsenialitás és más különleges képességek kimutathatósága képezi, mert a saját példámból is kiindulva, meg vagyok arról győződve, hogy a tehetségeinkkel és rendkívüli képességeinkkel nem sokra megyünk, sőt: többnyire azok is csak a sorsunk elrontását szolgálják (és erre nem csak a világtörténelem számos elrontott sorsú, vagy korán elhunyt zsenije és tehetsége a példa, de számos példaértékű élet-történetet találunk a közvetlen környezetünkben is!) amennyiben a negatív programok és a zavaros, vagy obskúrus szellemi nevelés  hatása erősebb azoknál és tehetségünkkel együtt, az egyik betegségtől a másik szerencsétlen sors-helyzetig támolyogva vagyunk kénytelenek élni.

     Mivel nem az anyag hozza létre a szellemet, hanem a teremtő szellemi struktúrák hívják létre az anyagi formákat (pontosabban: az energiának azt az állapotát, amely számunkra a szilárd anyag benyomását kelti), ugyanezek a szellemi struktúrák képesek a zavart anyagi struktúrák helyrehozására is. Ez a szellemi - lelki gyógyulásokat követő fizikai gyógyulásnak az alapja, feltétele illetve magyarázata is. A genetika által felfedezett egyéni és családi génállományunk (az un. géntérképünk), kevésbé határozzák meg az életünket és a sorsunkat, mint a spirituális programok és mind faji sajátosságaiban, mind részleti árnyalataiban követik ezeket a kauzális és spirituális programokat és azokat is testesítik meg. De pontosan azért mert nem az anyag határozza meg a szellemet, hanem a szellem az anyagot, a genetikai programok (genetikai meghatározódások) általi természeti meghatározódások feloldhatók, meghaladhatók és megváltoztathatók az örökölt spirituális programok megváltoztatása által, persze anélkül, hogy például a faji sajátosságokat hordozó alapstruktúrákat megváltoztathatnánk.

    Erre a legegyszerűbb példát a volt-feleségem szülése szolgáltatta, aki orvosok és szövődmények nélkül, könnyedén szülte meg és a gyermekeit és szoptatatta azokat egy évig, annak ellenére, hogy az ő nagymamája sem szült könnyen és az édesanyja irtózatos kínok között hozta őt a világra, nem tudván szoptatni sem őt sem a testvéreit néhány hétnél tovább. Ráadásul a feleségem mindkét különböző apától született testvére testi málformációval született a világra. A feleségem kéz újperecei is aránytalanok és a mi gyermekeink is azokat az ujjaikat szopják rendületlenül és tévedhetetlenül, amely két újjal összenőve született a világra a velük egykorú „nagybácsi”. Gondolom, én erős betegség-hajlamaim és gyermekkori, fiatalkori betegségeimnek a meghaladásán kívül, ennél beszédesebb példa nem kell a genetikai meghatározódásoknak a szellemi feloldási és meghaladási lehetőségére.

     Úgynevezett karmikus leckéket és karma-feloldást elősegíteni hivatott, megoldandó életfeladatokat jeleznek tehát a sorsképletekben az asztrológiai szimbólumok, és főként a karma - jelek. A csecsemők, de a kiskorú gyermekek is, elsősorban a testükön keresztül, az által szoknak hozza és tanulják meg a felszíni anyagi világ mechanikus törvényei szerinti létezés feltételeit. A fizikai dimenzióban való létezés, illetve a gravitáció miatti földhöz kötöttség és a tehetetlenségi állapot furcsa formáit és lehetőségeit. Akaratuk ellenére, már a születés-napjukon bele kezdenek a fizikai test adta lehetőségek és korlátok – határok megtapasztalásába, ha hisszük mi azt, ha nem. És ezt annak ellenére is, hogy a gyógyszerészet és az orvostudomány technikai vívmányainak hála, a felnőttek minden tőlük telhetőt megtesznek, annak érdekében, hogy megfosszák a csecsemőnket eme életbevágóan fontos természetes tapasztalási lehetőségektől!

    Ez, a kíméletnek nevezett tapasztalástól való megvonás, veszélyes is lehet, mert azokat a tapasztalási lehetőségeket, amelyek fontosak lennének számára a fizikai világgal való ismerkedése és a harmóniába kerülése, valamint a spirituális fejlődése érdekében és amely –közvetlen  tapasztalási lehetőségektől mi megfosztottuk akkor, amikor tehetetlen volt és nem tudott tiltakozni az ellen, hogy ilyen botor módon beavatkoztunk az életébe, felnőtt korában sokkal drámaibb és nemegyszer tragikus kimenetelű fizikai és pszichikai események szintjén lesz kénytelen beszerezni magának. Pontosabban, az aurájában, vagyis a tudattalanjában létező karmikus determináció és spirituális fejlődési – kiegyenlítődési képességeknek a megszerzési programjai alapján kiáramoltatott gondolatformáinak és érzésformáinak segítségével, előbb - utóbb olyan életkörülményeket fog beidézni magának felnőtt korában, amelyek immár sokkal durvább találkozást (tapasztalási és kapcsolatba kerülési lehetőséget) kell majd jelentsen a valamikori csecsemő számára, ahhoz, hogy a fizikai test szintjén megszerzett információ eljuthasson az auratestek legfinomabb rétegeibe és ott a szükséges módosulásokat elő is idézhessék.

    A csecsemő és a gyermek fizikai teste még sokkal finomabb (puhább és így információ-érzékenyebb) mint a felnőtt teste és ezért a spirituális kommunikáció a fizikai test és az auratestek között (vagyis az információ áramoltatás és feldolgozás) csecsemőkorban és gyermekkorban sokkal könnyebb és alakíthatóbb mint felnőttkorban. (Ezért is tanulnak könnyebben a gyermekek és a fiatalok általában, mint az "érett" felnőttek...)

    Másrészt tudnunk kell azt is – És ez a válasz arra az isteni igazságtalanságról szóló, tudományos-liberális kérdésre, hogy az ártatlan csecsemők és gyermekek miért szenvednek? -, hogy a csecsemő és a gyermek 14 éves koráig, mindaddig tehát, amíg az önálló asztrálteste is teljesen kialakul, közvetlen kapcsolatban áll, vagyis információs alárendeltségi viszonyban áll szellemi-lelki (tudattalan) szinten, és így a fizikai szervezete szintjén is, az anya tudattalan szellemi-lelki állapotával és folyamataival, vagyis annak a harmonikus, vagy diszharmonikus és ezért feszült és negatív energiák által telt spirituális-lellki állapotaival, kisüléseivel. Ezért pontosan úgy, ahogy a felnőtt ember tudattalanja megjeleníti fizikai (biológiai) betegségek alakjában mindazt, amit a spirituálisan felébredni nem akaró felnőtt embernek - Aki nem akar tudomást szerezni az őt kényelmetlenül érintő problémákról. -, tudata elsüllyeszt,  ugyanúgy a gyermek szervezete is, mivel sokkal inkább információ-érzékenyebb az anya tudattalan szellemi-lelki tevékenységére, mint az anya szervezete, leképezi betegségek formájában mindazokat a lelki-szellemi zavarokat és görcsöket, amelyeknek a megoldásával az anya nem hajlandó tudatosan foglalkozni.   

     Tudom, hogy így első olvasásra mindez meredeken hangzik azok számára, akik az asztrológiában és a metafizikában egyáltalán nem jártasok, de metafizika- előadói, valamint gyakorló asztrológusi tapasztalatomból tudom, hogy az első ellenérv, amikor valakinek próbálom elmagyarázni, hogy a nem öröklött betegségeiről csakis ő tehet, az mindig az "ártatlan gyermekek" betegségeivel hozakodik elő. Amint láthattuk, a gyermekek csakugyan ártatlanok amiért kénytelenek elviselni az anyák iracionális iszonának, fölösleges aggodalmaskodásainak, óvatoskodásának, félelmeinek és babonás tudományoskodásainak, valamint az anyák tudattalan képzelet- gondolat és érzésvilága szintjén lejátszódó, ellenőrizetlen és felelőtlen sóvárgásainak, gyülölketének és más lelki tevékenységének következményeit. A gyermekek ártatlansága viszont nem ellenérv arra, hogy egy a felnőtt korba több éve beérkezett személy, nem egyedül felelős a saját betegségeiért!

 

     Tartózkodhatunk - lehetünk, ülhetünk - bármilyen hideg helyiségben, mert amennyiben nem félünk attól, hogy meg fogunk hűlni, nem is hűlünk meg, ha az előző napokban sikerült folyamatosan és egyáltalán nem haragudni senkire és semmire sem. Máskor viszont, amikor sikertelenségeink és kudarcaink hatására „jól kivertük a biztosítékot”, aminek a hatáaára a mirigyeink megtöltik a testünket és a szerveinket hormonális méreggel (Amikor mérgelődünk), elég egy fagylalt sietős elfogyasztása, vagy az, ha a nyári szellő kellemesen fújdogálja az izzadt arcunkat és máris „meghülünk” a legnagyobb nyári kánikula közepén. Megjegyzem: megtévesztő az is, hogy általában nem akkor telünk fel hormonális (sejtromboló) méreggel, és ezért nem is akkor történik meg pl. a hűlés, amikor átéljük a hirtelen támadó - méltónak képzelt! - haragunkat, nem az intenzív dühöngés, vagy a huzamos, de nyíltan vállalt neheztelés közben vesz erőt rajtunk a meghűlés! Hanem éppen akkor, amikor úriemberként és úri nőkként viselkedünk. Amikor tehát méltetlannnak találjuk a nyílt haragvást és nem akarjuk be ismerni még magunknnak sem, hogy igen is, mérgesek vagyunk és, hiába tagadjuk és rejtjük el a nappali éber tudatunk elől, de telve van a lelkünk mélyről jövő sötét méltatlankodással, fojtott és rejtett gyülölettel, és alantas bosszú vággyal.

     És még akkor sem hülünk meg, ha esetleg tényleg nagyon hideg van ott, ahol a negatív szenvedélyes átélések közepette tartózkodunk. Hanem csak akkor, amikor a hűlést látszólag kiváltó külső (tárgyi!) okkal: a hideggel (széllel, faggyal, nedves huzattal) való találkozás két - három nappal később, néhány nappal a mérgelődésünk után, vagy a haragos, illetve a dühöngő, vagy a bosszú-vágyó átéléseink után jön létre. Akkor tehát, amikor az illető mirigynek volt ideje bőven kitermelni a megfelelő mérgeket és a méreg nem csak, hogy jól beépült már a szervezetbe (a megfelelő szervekbe), hanem finoman már rombolni - bontani is kezdte azok felszíni sejtrendszerét. Az tehát, hogy az illető szervek, vagy testrész - testrészek ugymond „meghűlnek”, még egyálalán nem közvetlen következménye a hideg körülményekkel való találkozásnak. Hanem ez, a hülésnek nevezett gyulladás, mindössze következménye annak, hogy az illető szervek, testrészek már le voltak gyengülve (meg voltak támadva) előzőleg a gyülölködéseink és haravásaink közepette történő hormonális önmérgezés következtében.

    És persze, a baktériumok és a vírusok támadása, mint betegség-kiváltó oknak az indoklása (magyarázata) ugyancsak a felületes természettudomány naiv gyermekmeséje, hiszen, ahhoz, hogy a természetben bárhol fellelhető és a természet egyensúlyát biztosító baktériumok rátelepedjenek és fogyasztani kezdjenek egy - egy külső testrészt, vagy belső szervet, annak a szervnek előzőleg már gyengének (támadottnak) kell lennie, az önmérgezés következtében! A hamis genetikai kódokat hordozó és a támadott szervezetbe e hamis kódokat beépíteni képes vírusok viszont - a Jó Istennek egy másik, a lét egyensúlyát fenntartani hivatott csodálatos találmányai! - ugyancsak azzal a feltétellel épülhetnek be a szervezet rendszerébe, ha az előzőleg már hamis információt kapott belülről: a saját zavarosan működő hormonrendszerétől. Ez a magyarázat arra is szolgál egyébként, hogy megértysük azt, hogy a súlyosan - halálosan - fertőzött betegek és elkülönítet betegcsoportok mellett szolgálatot teljesítő orvosok, apácák és szerzetesek miért nem fertőződtek be? Hiszen ápolás és gondozás közben sokszor, ha úgymond testi érintkezésbe nem is kerültek a fertőzött (haldokló) betegekkel és halottakkal, de jól tudjuk, hogy a vírusok és a baktériumok nagy része a levegőben is képes terjedni! 

     És ugyanezek a magyarázatok (romlási: belső mérgezési önrombolási folyamatok) érvényesek, a tudomány szeme elől egyelőre valamiért rejtetten működő fogak - fog gyökerek! - romlására, szuvasodására is. Ennek a magyarázata viszont most, ez igazság-mondás szintjén, nem érdekes. Tény, hogy az örlő fogaink akkor romlanak el, ha sokáig nem vagyunk képesek feldolgozni a szélsőséges sors-történeteinket, a metsző fogaink, amikor nem tudjuk helyesen kezelni – adagolni a civilizációban agresszivitásnak nevezett egészséges életerőinket és a szmefogaink, amikor éveken át nem akarjuk megérteni a számunkra legfontosabb, mivelhogy a megváltódéshoz vezető sorsigazságokat, vagyis, az Isteni igazságot, amit a sorsképletünkben a Plútó, tehát a 1O-ik bolygó képvisel.     

 

 

IV. EGYENES BESZÉD - negyedik rész.

 

   A negyedik, és végső és a legmeredekebb asztrológusi EGYENES BESZÉDEMHEZ vegyük alapul egy karácsonyi facebok- bejegyzésemet, és ezt annál is inkább, mert a két szereplő (Geréb Ágnes, szülész-nőgyógyász, pszichológus és bába, valamint Júlia Timosenkó, egykori ukrán miniszterelnök) személye, szinte egyszerre a magyar média-tudósításokba került a múlt héten. Az egyik a táblabírósági szinten megesett ítélet-súlyosbítás és véglegesítés miatt, a másik a védelmére kelt, még egészen fiatal lányának az édesanyja védelmében történt, közéleti színre lépése miatt. - Ígérem, hogy a "nyakatekert", de szerintem csak udvarias fogalmazás, megszőnik az idézet után, és ti kedves barátaim egy - az egyben részesültök a nyers spirituális tényközlésekbe, még akkor is, ha nem bolondnak, hanem egyenesen őrültnek fogtok majd gondolni, vagy képzelni e számotokra még egyelőre hihetetlen lét-tényeknek a becsületesen nyers közlése miatt:         

 

"A börtönfalakon belül és kívül élő karma-foglyokról.

 

 

     Karácsony este, de szilveszter este is, két számomra nagyon szimpatikus, de az utóbbi hónapokban - években nagyon, de nagyon porul járt női személyiségekre gondoltam, akik éppen börtönben töltik ezeket a szakrális napokat (karácsonytól vízkeresztig), bizonyára értetlenül  állva és tudattalanul, vagy titokban neheztelve, vagy nyíltan haragudva az őket ért és bizonyára méltatlannak képzelt sors-csapásokkal szemben. Arról nincs hírem, hogy a remek, vagy éppenséggel zseni szülész-nőgyógyász és pszichológus - bába, Geréb Ágnes hogyan viseli az őt megalázó meghurcoltatásokat követő börtöni fogoly-állapotot, de az a sajtóhírekből a tudomásomra jutott, hogy a mindig skatulyából kihúzott, tipp topp - ragyogó szőke hajkoronás Julia Timosenko, az Ukrán volt miniszterelnök, bele betegedett a bizonyára megalázónak és az ő szempontja szerint legalább is, vérlázító igazságtalanságnak érzett sors-nehézségeibe. (Itt bocsánatot kérek azoktól a Geréb Ágnes - hívektől, akik talán joggal is, felháborítónak találják azt, hogy az élet-szentséget felfedező és az élet kinyílását segítő szülésznőt egy kalap alá veszem a korrupció-gyanús politikus Júlia Timosenkoval, hiszen az is könnyen lehetséges hogy a két ember között óriási a morális alapállásban való eltérés, persze a szülésznő javára, de mindjárt meg fogják látni, hogy abban, amiért éppen a kettőjükre gondoltam karácsony és újév táján, nagy a hasonlóság, sőt esetleg a spirituális helyzet-azonosság is közöttük.)  

    Bármennyire is igaz lenne az, hogy Júlia asszony (kisasszony?), még a politikai tevékenységét megelőző olajgazdasági igazgató korában, nem éppen törvényes gazdasági manőverezésekkel, vagy másképpen - ehhez én nem értek - érdemtelen vagyon szerzést célzó korrupt játszmákban vett részt, akár a maga hasznára, az orosz gáz-cápák javára és a nemzete kárára, akár csak a gázirányító, gázadagoló szakember barátai - kollégái javára, a tény mégis az, hogy nem véletlenül és nem is teljesen csalással választották meg egy akkora és egy olyan labilis ország élére, mint Ukrajna, és Miniszterelnökként bizony voltak pozitív törekvései és eredményei, ha úgy tetszik, akár érdemként elkönyvelhető politikai tettei is, ami egy olyan (ellentmondásosan zavaros politikai-erkölcsi) és egy akkora országban mint Ukrajna, bizony nem csak rendkívüli intelligenciával párosuló rátermettséget igényel, hanem óriási felelősséget is, amely feltételeknek úgy látszik, hogy a törékeny alkatú szőke szépség csodálni valóan eleget is tett. Nem hiszem tehát hogy csupán a primitíven ostoba női szolidaritás - aminek a káros hatásainak pl. én ki voltam téve a gyermekeimért és azok tiszta jövőhöz való jogaiért való harcaim során - lenne az, ami azt a rengeteg szimpatizánst és tüntetőt az utcára képes vinni az Ukrán fagyos időkben is, valahányszor Júliával kapcsolatosan történik valami. Valahogy, mind az élettapasztalatom, mind a misztikus intuícióm azt sugallja, hogy a politikus nőnek kellett valami erős és hathatós pozitív dolgokat is tennie a népe számára, ahhoz, hogy ezt az erős politikai szimpátiát és elismerést ki tudta váltani nem csak az ukrán nők tömegeiből, de a férfiakéból is.

    A Geréb Ágnes rendkívüli érdemeit nem akarom újból felsorolni, hiszen meg tettem már számtalan alakommal. Tény az, hogy ezen érdemeik és a szülésznő esetében legalább is, vitathatatlan pozitív eredményeik (jó cselekedeteik) ellenére ez a két kiváló nő ma és a tegnap és holnap és holnapután is és sokáig még, közbűnözőként börtönben, más, szabadon élő és gaztetteit talán ilyenkor is szabadon és büntetlenül folytató, millió ismert és ismeretlen gazemberrel szemben, szabadság-fosztva és megalázva és méltóságától - legalább is a külvilág számára - fosztva sínylődik, nem lehet a szeretteivel, nem lehet senkivel csak a foglár őreivel és a többi joggal, vagy az esetleg hozzuk hasonló módon, a világi törvényesség logikája szerint, náluk kevésbé nyilvánvalóan jogtalanul elítélt rabbal. 

       De nem csak az egyszerű emberi empátia és a természetes szolidaritás-érzés miatt gondoltam rájuk ezekben a napokban (hiszen a Csíkszeredai hazudozó ügyvédek, a tévedés-elkenő és hazugság-védő bírónők, az ignoráns és feminista hülyeségüktől vezetett szociális hivatalnoknők és az őket fedező, mindenféle közéleti demnitáriusok éppen elég lelki és testi gyötrelmet és valóságos szenvedést okoztak a múlt évben nekem is.), hanem az a tudat, hogy ezek a porul járt, rendkívüli személyiségek, teljesen értetlenül, tehát szándékukon és akaratukon kívüli, tök ostobán, és mindenféle fény-értelmem, racionális magyarázat nélkül rájuk zuhant vádak miatt, kell elviseljék azt amiben vannak, az értelmes indoklás és elfogadható racionális magyarázat legkevesebb reménye nélkül. Hiszen teljesen világos, hogy a Geréb Ágnes ellen felhozott vádak hamisak, illetve, erőltettek, mivel olyan szakmai eredményekért vádolták be, amelyekért éppenséggel, hogy a legmagasabb kitüntetéseket érdemelné - a világi logika szerint legalább is. Mert, miközben azzal vádolják, hogy az általa le vezetett otthonszülések alatt meg halt egy, vagy talán két újszülött, ez a szám messze a korházi szülések esetében történt baba-halálok száma fölött áll! Valakit megbüntetni tehát a kollégáinál meszemenően jobb eredményei miatt, azzal az átlátszó indokkal, hogy jó, hogy a kollégát rosszabb eredményeket értek el, de ők korházi körülmények között dolgoztak, amelyek (hamis!) önmagukban "biztosítékok" a veszélyeztetés látszatának a fenntartására, nyilvánvalóan orcátlan szemforgatás, vagyis a tárgyi igazság intézményes meghamisítása!

    Én viszont azt is tudom, éppen a saját - személyes - ide vonatkozó tapasztalataimból következő megvilágosodásaimból, hogy rejtett karma-feldolgozás szempontjából ezek nagyszerű emberi és szellemi képességekkel rendelkező, de hirtelen, látszólag értelmes magyarázat nélkül sors-kegyvesztetté és így szerencsétlenné vált asszonyok, nem véletlenül vannak ott ahol éppen vannak (Annak ellenére is, hogy ez a tény egyáltalán nem menti fel az őket elgáncsoló és szerencsétlen helyzetbe hozó ellenségeiket és hamisan ítélkező, lelkiismeretlen bíráikat az igazság-hamisítás és a galád gonoszság vádja alól!). És az a legszomorúbb az egészben, hogy ezeknek a nagyszerő asszonyoknak halvány gőzük nincs, mert az ők felkészültségével nem is lehet sejtelműk sem arról, hogy miképpen kellene fel- és kihasználniuk azt a rendkívüli, mondhatni spirituális szempontból szakrális sors-állapotot, tehát a külvilágtól, a külső információ-befolyástól elzárt-helyzetet (Asztrológiai szempontból a Halakkal, a XII. házzal, valamint a Szaturnusszal és a Plútóval kapcsolatos, un. Remetei, tehát a befelé való vizsgálódást és szellemi megvilágosodást biztosító helyzet.), amiben vannak, és amelyet ha kellőképpen és megfelelően ki tudnának használni (pl. egy olyan spirituális tudásnak a birtokában, mint amilyennel egy kauzálisan gondolkozó, karma-asztrológus rendelkezik, intenzíven az isteni igazság erejére meditálni.), egészen biztos, hogy ha nem is napok, vagy hetek, de néhány hónap alatt, egészen biztos, hogy megnyílnának előttük a börtöneik ajtói és kapui. Sőt: esetleg még magas kitüntetésekkel övezve, maximálisan is rehabilitálnák őket!

 

     Hát ezért gondoltam én ezekben a napokban rájuk, és az emberiségnek arra a messzemenően többségi részére, aki csakúgy mint ők a karmikus programjának (ontológiai bűnbe- esetti állapotának) a rabja, még akkor is, ha nem veszi körül konkrét börtönfal, ezt a több mint hat milliárd embert."

     Nos, a fenti sorsdráma-hőseiről a következőket tudom elmondani egyenes beszéddel:

 

    Miután volt szerencsém Geréb Ágnesnek a halál közeli állapotba került, első férjének a horoszkópját elkészíteni, és ez által a mély feltárással, amely olyan információkat tartalmazott a halálos betegsége igazi okairól, amelyeket senki mástól nem kaphatott volna meg - Már csak azért is, mert tipikusan Skorpiói volt maga a betegség is, de maga az áttételesen rejtett karma is, ami azt kiváltotta -, és miután Emőke a harmadik gyermekünket is makk-egészségesen itthon, tehát orvosok nélkül meg szülte, írtam Geréb Ágnesnek egy bemutatkozó és a kölcsönös információ-cserével járó együttműködést felajánló levelet. - Hiszen az otthonszülés ötlete Geréb Ágnestől támadt, illetve egy Budapesten élő csíki, orvos barátnőmtől, aki a kezünkbe adott valami brosúrákat a Geréb Ágnes tevékenységéről. Mi tehát fogtuk magunkat és azokat az alapelveket, amelyekről ő írt, egyeztettük az asztrológusi megfigyeléseinkkel és mindenféle orvosi beavatkozás, illetve irányítás nélkül végeztük el, előbb kint a szabad természetben egy asztro - metafizikai táborban, majd otthon. Illetve, nem végeztünk semmit, hanem Emőnek (Aki akkoriban még nem csalt engem) sorképlete alapján, az anyai tudattalanját a karmikus görcseitől megtisztítva, hagytuk, hogy a Teremtő Úristen és a természet, vagy ha úgy tetszik: az Istenahya rajta keresztül és benne, szabadon elvégezze a dolgát.

    Egyenes beszédről van szó, tehát nem kertelek: a Geréb Ágnes válasza, ha nem is volt egészen megalázó, de fennhéjazóan lekezelő, és kevélyen elutasító. Magyarán: nagyképű. Sajnálom, hogy a volt férjétől meg tudott születési adatai alapján elkészített sorsképletét nem tartottam meg, mert most pontosabbat -okosabbat is mondhatnék a témában, de számomra, határozottan egyértelmű, hogy ennek az embernek, a Nyilasban, vagy az oroszlánban kell álljon valamelyik karmikus pontja (Lilitje, vagy Sárkányfarka). Világos tehát, hogy azt a karmikus, tehát a nappali éber rációja elől is rejtett, hibás önérzeti - öntudati problémáját (hiúság, gőg, téves önérzet, becsvágy, stb.) amit Geréb Ágnes, egy jelentéktelen kis vidéki misztikussal szemben fel mert vállalni és meg mert mutatni, azt okosan és fegyelmezetten elrejtette a kollégák és barátok, illetve az őt értékelő szimpatizánsok hada előtt. Az viszont az interneten található írásokból világosan kiderül, hogy nem csak az első férjével szemben bizonyult az orvosnő kevély és nehéz élettársnak, hanem a következő élettársaival szemben is, és általában családtagként is, a szerettei részéről külön figyelmet és nagy fokú önfegyelmet igényelt a vele való együttlét.

    Márpedig a kauzális asztrológusi tapasztalatom, a fentiekre alapozva, azt sugallja, hogy Ágnes asszony nem csak egy igen erős egyéniség, hanem azt is, hogy mint minden tűz-karmával rendelkező női személy, tudattalan, tehát rejtett maszkulinitás- individualitás- és személyiség ellenes karma-programmal rendelkezik, aminek az okaként az utolsó élettárs, akit éppen a sorsdrámát megelőzően, vagy annak az elején sikerült ugyancsak eltávolítania magától - És becsületére váljék ennek a gerinces férfinak, hogy rögtön teéjes mellszéllességgel Ágnes asszony mellé állt annak a kétségbeejtő helyzetét látván, és a nyilvánosság előtt is kiállt mellette! - jóval fiatalabb az orvosnőnél... Ugyancsak az asztrológusi megfigyeléseim közé tartozik az is, hogy az utóbbi évtizedekben, a humánusan megértő gondolkozás, illetve a feminista - liberális eszméknek köszönhetően, és persze, az iskolázottságnak és az egyenlő pénzkereseti lehetőségeknek köszönhetően, a tűz-karmával rendelkező és e modern életkörülményeknek megfelelően az igen megerősödött individualitással rendelkező nők, törvényszerűen náluk jóval fiatalabb férfiakkal alkotnak - rendszerint gyermektelen... - élettársi viszonyt.

    Ez a jel is, ti., hogy a férjek - élettársak nem állhattak sokáig meg az erős tudós - asszony mellett, és a végén, az emencipált nyugat úzust követve, ő is egy nála jóval fiatalabb élettársat választott, arra a következtetésre vezet az asztrológusi tapasztalataimmal, hogy Ágnes asszony, a sok kétségnélküli és felbecsülhetetlen szakmai érdemei és bizonyára más pozitív emberi tulajdonságai ellenére, igen erős tűz-karmával született a világra, amit a szakmai és más sikerei, nem, hogy feloldottak volna, hanem - ahogy az mindig is szokott lenni! - az idők folyamán inkább megerősítettek, megkeményítettek, vagyis: még feloldhatatlanabbá tettek.     

      Summa summarum: nem tudom, hogy Geréb Ágnesnek van-e a sorsképletében, asztrológiai terminológiával: halak jellegű, illetve 12-ház szerinti, un. remetéskedési (kotlási, tehát a megtisztult spirituális személyisége kiköltését szolgáló) gyakorlati életfeladata, de az, hogy a börtönbüntetés letöltését ilyen hajthatatlan erőszakossággal követelik abírái, vagyis a sorsának az "ártatlan" megtestesítői (Akik tehát az előttük álló dokumentumok és a megfelelő törvénycikkelyek személytelen értelmezése szerint ezt kell tegyék), mindenképpen erre a kérgesedő Tűz-karmára utal. Abban viszont egészen biztos vagyok, hogy nálam egy évvel idősebbként, az egyetemes szellemi öntudat kialakításának a szaturnuszi (hét évenként váltakozó) időszakában van az élete, és ezért szükséges volt a sors erők részéről erre a kegyetlennek látszó un. gerinc-törésre. Szüksége volt tehát a rejtett és esetleg tudattalan hiúsági és gőgősségi és kevélységi reflexeknek a meghurcoltatás és a megaláztatás általi kipucolására.  - Nem hiszem, hogy ez még különösebb magyarázatot, vagy indoklást igényelne.    

     Annyiban azonban feltétlenül vissza kell csatlakoznom a karácsonyi eszmefuttatásomhoz, hogy amennyiben az orvosnő megtudhatta volna idejében, vagy esetleg még megtudhatná egészen konkrétan, egy komoly karma-asztrológustól, hogy miért is történik mindez vele és ennek megfelelően, ő maga, önmagán belül "intézkedne" annak érdekében, hogy a tűz-karmáját valamiképpen feloldja, egészen biztos, hogy ez a sok meghurcoltatás nem történt volna meg vele! Egészen pontosan: ha annak idején nem utasítja el az én és a volt feleségem információ-cserére és együttműködésre vonatkozó ajánlatunkat és az általunk remélt baráti viszony folyamán, esetleg megengedi azt, hogy a sorsképletét értelmezzem, egészen biztos, hogy még csak be sem perelték volna, illetve a rossz indulatú szakmai hatósági jelentgetések nem is születtek volna meg.

    Sőt: amennyiben a zaklatások kezdetén megérti azt, hogy ez egy személytelenség álarcában zajló igen is, személyes sorsjátszma a számára és ő maga, személyesen ki áll az igazsága mellett és annak az érvényesítése érdekében nyíltan síkra száll és személyesen harcol, ahelyett, hogy ügyvédekre és más "kép - viselőkre" és az érte való tüntetőkre bízta volna az ügyét, és ezen keresztül meg tanulja a szükséges alázatot (A tudósítások alapján, a tárgyaló teremben csak ha törvényesen köteles volt a válaszadásra, akkor szólalt meg és egyébként a bíráit még csak válaszra érdemesnek sem tartotta....), tehát az arányos és nyílt gerincességet, akkor egészen biztos, hogy a táblabírósági ítélet, sokkal enyhébb lett volna az első fokú ítéletnél, nem hogy még annál is erősebb és igazságtalanabb legyen!   

      A példánk másik szereplőjéről még kevesebbet tudok, de mind a hatalmas szőke sörénye, mind a feltűnően egyenes gerinctartása és főként, az egyre súlyosbodó hátfájása - hogy egy akkora és egy annyira patriarchális tradíciókkal rendelkező országban, mint Ukrajna, a miniszterelnökség eléréséhez szükséges hatalmas ambícióról ne is beszéljek, egyértelműen arra utal, hogy itt egy Geréb Ágnesnél is erősebb oroszlán-karmájú, és ha nem éppen oroszlán, de mindenképpen tűz-karmájú személyiségről van szó, aki ugyancsak képtelen szellemileg érzékelni - meglátni - hogy mi is történik a valóságban. Az utóbbira az utal, hogy mindig sugárzó nap-arcú Júlia asszony szépséges fejére felkerült az hosszas és huzamos önámításra utaló, illetve a spirituális tisztánlátási képtelenséget jelző szemüveg. (Mondtam, hogy meredek egyenes beszéd lesz ez, a magyarázatát annak, hogy miért merek ilyet állítani, illetve, hogy ez a jelenség miként változik esetről esetre, gyermektől - felnőttre, el lehet olvasni a tűz-jegyekről írt közléseimben a honlapjaimon, vagy akár a megfelelő facebok-oldalamon is: asztrológia - metafizika.).

    Ugyanaz történik tehát ezzel az általam úgyszintén nagyra becsült értelmes és gyönyörű asszonnyal is, mint Geréb Ágnessel: semmiféle más következtetést nem tudok levonni az ő esetében, még akkor is, ha ő sokkal fiatalabb az orvosnőnél, aki pszichológusként és az életadás-segítségére és az élet-szolgálatára felesküdött "papnőként" mégis csak közelebb állt a spirituális lét- és sors-erőkkel való öntudatlan együttműködés elvéhez, mint a politikus-nő. (Én legalább is, ezzel magyarázom, hogy miért csak most kellett szembesülnie azzal, a korábban már felemlített és humánus szempontól isteni kegyetlenségnek látszó ténnyel, hogy a sorserők szemében - logikájában -, nem a külső életünkben elért eredmények, jótettek és mindenféle humánus érdemek számítanak, hanem a belső kiegyenlítődési képesség: a megváltódási képesség emelése.)  

     És hogy teljes legyen az ide vonatkozó Egyenes Beszédem: töredelmes őszinteséggel be kell vallanom, hogy én magam is, aki ha nem is teljes és nem is egyértelmű, de némi (sőt: a Skorpió folytán erős) un. "isteni igazság" jellegű – zavar-problémával kevert, tűzkarmát hordok magamban születésemtől fogva, sokáig méltatlankodtam, sőt: lázadtam magamban az Isten, vagy a Sors, vagy ha úgy tetszik: az Egész ellen (Nevezze mindenki, aminek akarja!), amiért az igazi értéke alatt messze alul fizetett asztrológusi munkám folytán, szét bomlani készülő családokat mentek meg, teljesen eltévedt életsorsokat hozok az egészséges életpályára vissza, halálos betegségek múlnak el a feltárásaim és tanácsaim következtében, magukat meddőnek képzelő nőket és a tudomány által sterilnek bélyegzett férfiakat, illetve családokat segítek gyermekáldáshoz, és könnyű szüléshez..., stb., stb., miért nem részesülök bár egy kis sors-protekcióban, miért kell csak azért, mert Erdélyben, illetve Csíkszeredában akarom felnevelni a gyermekeimet (És azok az erdélyiek, akik mégis látnak „valami fantáziát” az asztrológiába, csak a jóslási részét, vagyis éppen a hamis részét fogadják el.), vagyis, amiért úgymond, az asztrológiai sorsképletemben hét bolygó támadja a holdamat, illetve, e Holdam támadja a Napomat, a Vénuszomat és a Neptunuszomat, szóval, miért kell nekem időnként anyagi gondokkal küzdenem? Illetve, amiért a Plútóm az Oroszlán Ascendensemen áll, miért kell időnként annyi - pl. az egyszerű családi pótlék megszerzése okán, még amiatt is! - annyi megaláztatást a hivatalos szervek (hivatalnokaitól) el szenvedjek?

     - Lázadtam tehát és méltatlankodtam magamban régebb, de mivel több éve, rá jöttem a sors-játszma megváltási logikájára, az utóbbi időben már egyre inkább sikerül nem ellenálni, és jól odafigyelni, és ezeket, a sorsképletem szerinti sorsprovokációkat, amelyek a spirituális jellememet hivatottak csiszolni, javítani, nem hozzám méltatlan ügyeknek felfogva, a személyes igazságérvényesítési kötelességemnek, minél nagyobb mértékben eleget tenni. Sőt: igyekszem ezeknek, ez egyesek szemében pitiánernek látszó, igazság-érvényesítési harcoknak a folyamatáról és eredményeiről a külvilágnak is jelentéseket írni.

      Hogy miért nem széhyenlem e sokszor idegesítően pitiáner igazság- és törvényérvényesítési sors-harcokat mint asztrológus? Hát éppen azért, mert az én tűz-karmám, mint másoknak is, akik ezt lehetőleg elkerülik, jellegzetesen jellemformáló tűzpróbákkal telített! És éppen ezért, ennek a jellegzetesen harci karmának a feloldása és a megfelelő pozitív tulajdonságok kialakítása érdekében, gyakorlati harci életfeladatok vállalása szükséges. És még akkor is szemlyesen harcolnom kell, ha az én tűz-karmám nem annyira erős (Van más viszont, ami annál sokkal erősebb!), mint a fent említett két nagyszerű asszony esetében. És, mert valamikor a nyolcvanas évek második felében azt olvastam, Hamvas Bélánál, hogy azokkal szemben, akik tudják, hogy miről van szó, tehát, akik ismerik az emberi élet-rendeltetés logikáját, tehát akik tudnak a sorsképeltekből kiolvasható életfeladat- vállalás szűkségéről, sokkal erősebbek az "égi - igények", mint azoktól, akiknek nincs erről tudomása, és mert a kilencvenes évek közepén ugyanezt a mondatot meg találtam valamelyik evangéliumban is. Mármint Jézusnak egy ide vonatkozó, illetve konkrétan is ezt a kinyilatkoztatását, amit most nem tudok pontosan idézni. (Ha valaki kisegít, szívesen veszem.)

    De egészen biztos, hogy ott van. Szóval, egyúttal most ez a válaszom azokra az ostoba és primitív vádakra is, amelyek a nyári éhségsztrájkom alatt értek, ti., hogy milyen gyenge asztrológus (Persze: jós!) vagyok, amiért 2O11 nyarán, én is, egy ilyen figyelmeztető jellegű, gazdasági sors-krízisbe kerültem.

      Arról, hogy konkrétan miért van mindez így, illetve, hogy miért tojik rá az Úristen azokra a külső sikereinkre és érdemeinkre, amelyekért ha nem is kapunk ezer kitüntetést a környezetünk szemfülesebb, vagy baráti tagjaitól, de mi igen is, tudjuk, hogy ezeket a melldöngető plecsniket megérdemelnénk, tehát, hogy miért nem számít semmit, de semmit az Úristen, vagy ha úgy tetszik: a Nagy Sorsmester szemében, abból amit a külvilágban úgymond kiemelkedően elértünk, illetve az, hogy máson, másokon mennyit segítettünk, hanem egyedül és csakis az számít, hogy belül mennyire váltunk kiegyenlítődésre és a sorserőkkel és hatalmakkal való együtt-működésre képessé, hát erről szól az új ismerősöm által "nyakatekertnek" bélyegzett mondatokból épült tanulmányom és cikkem is, de egészen pontosan: a Lilithről (Az ős-okról) szóló tanulmányom, és a róla szóló hangfelvételeim is, valamint az egyetemes törvényekről és a boldogságról szóló tanulmányom is. Ezek a tanilámnyok és cikkek tehát, mind megtalálhatók a www.asztrologosz.com c. honlapomon, és ahova mostanában - Ettől a naptól kezdve tehát... - mind olyan hangfelvételeket szándékozok készíteni és feltölteni, amelyek immár megfelelnek majd, az EGYENES BESZÉD szellemének és igényének.

 

................................................................................................................................

 

EGYENES BESZÉD V. –Ötodik rész: QVINTA ESSENTIA

 

    Összegezésül megkísérlem most, ugyancsak meredek egyenes beszéddel, aminek köszönhetően, most már egészen biztos, hogy azok, akik az eddigieket figyelmesen elolvasták és nagyjából meg is értették, a lelkükbe fogadnak, a többiek meg örökre menthetetlen őrültnek kiáltanak ki, de amit részletesen és teljesen személyesítve – az illető, személyes sorstörténetekkel, életeseményekkel illusztrálva, tehát azonnal érzékelhető hihetően, minden egyes horoszkóp értelmezés elején újra és újra el mondok, az első egy, vagy két hangfelvételen:

     Az abszolút létet (A Brahmant) éppen az ő örök fennmaradását biztosító, tágulási, finomodási, fejlődési, felsőbb rendű struktúra-alakítási (hibás, de érzékletes szóhasználattal: tökéletesedési), un. motor-programja által létrehozott, ide vonatkozó és az imént leírtakat célzó, szükség(vágy)-hullámok intenzívebb és kiemelkedőbb megnyilvánulásai (Nem térszerűen, hanem kvantum-szerűen elképzelhető un. erős hullámtarajai: amplitúdói), kis részekben és részlegesen megbontják. Ezek a megbontott, az abszolút egységből kiszakadt, kimállott, kifordult, kiörvénylett, stb. kauzális abszolút-részek, az abszolút állapot ellentéteivé vállnak és az abszolút léten kivül (alacsonyabb rezgési állapotba) kerülve, ők hozzák létre kauzális az őskáoszt. Ezt a káosz-teremtő jelenséget, ezt az abszolút folyamatot nevezzük Lilithnek. Ennek a negatív eredményt: az abszolút kizökkenést (diszharmóniát) létrehozó, ősjelenségnek két megjelenési formája van: 1. A tökéletesség-vágy őrülete, és a 2. Az öncélú másságra való sóvárgás. Ezek képezik a káosz két pólusát: a feminin és a maszkulin megnyilvánulását.

     Ez a két pólusú kauzális káosz egyre nő és bizonyos mértéken felül, azzal fenyeget, hogy ellepi és a maga hatása alá vonja, örvényesítve elváltoztatja és kaotikussá teszi, az egész abszolút létet. Ennek a katasztrófának a megelőzése érdekében, ahhoz, hogy a káosz elemeivé, így antagonisztikussá változott abszolút részeket egymással fokozatosan kiegyenlítve – újra egyesítve, magába vissza vonhassa, magába integrálhassa (hogy tehát a lilth által belőle kiszakított és megzavarodott abszolút-részeket megválthassa), az abszolút lét, tudatosan teremteni kezd és azt, ami korábban balesetszerűen történt, az önmagából való kilépést, immár tudatosan hozza létre vibráció csökkenéssel. Ezt a tudatos, vibráció csökkenéssel járó, önátalakítást nevezzük isteni teremtésnek, és ez a Lilith általi káosz-okozásnak az ellentéte. Ezt a feltételt és féket és gátat és semmiféle fajta visszatartást nem ismerő és figyelembe nem vevő, abszolút ős-teremtés. Ezt a jelenséget és első teremtési létmozzanatot testesíti meg az asztrológiában a kos konstelláció szellemisége. Mivel azonban a Lilith jelenséget patrimoniális - abszolút ősrerők hozzák létre, a Lilith a teremtési folyamatokban, sőt: még a kiegyenlítődési (megváltódási) folyamatokban is részt vesz. (Ezért van pl. annyi egymásnak is ellentmondó megváltás-tant szajkózó vallás és azért van annyi szélsőséges és egyenesen kriminális: öngyilkosságra, vagy szexuális tévelygésre buzdító vallásos szekta!). Ezért van az tehát, hogy a kosnak lehet negatív megnyilvánulása a pozitív és arányos és tényleges életadó megnyilvánulása mellett, éspedig a Lilith fent említett két végletes formája szerint: 1. A túlhevült, túlexponált teremtési vágy és szándék, amely önmagát, illetve a teremtett objektumot robbantja fel és égeti szét, vagy 2), az önmagát meg- és kinyilvánítani félő teremtő-akarat, az akarat-bénulás, amely, vagy nem képes létrehozni semmit, vagy csak csökevényeket hoz létre.    

     A folyamatot nem írom tovább, a fent említett, megfelelő tanulmányokban megtettem már több alkalommal és különböző formákban. Itt és most, azt akarom elmondani, hogy ezt megelőzve jönnek létre és fejlődnek folyamatosan a teremtést és a megváltást – megváltódást szabályozó egyetemes törvények és ezek alapján, e primer teremtési mozzanatból kiindulva, változik át, mind alacsonyabb és alacsonyabb vibrációs fokon az abszolút lét, olyan rendezett és rendszeres erő-struktúrákká, amelyek a szilárd anyagi állapot látszatát képesek létrehozni, és amely anyagi látszat-állapotokban aztán képessé válik, szintén az energetikai struktúrák megfelelő rendeződése folytán, előbb a szerves anyagot létre hozni, majd a primitív biológiai életformákat, amelyek energetikai struktúrája tovább fejlődve – rendeződve, az állati regnumon keresztül, az emberi létformát, illetve annak a gondolkozási képességét is kifejleszti. Mondom, ez nem véletlenszerűen történik, mint ahogyan a materialista tudósok közül még egyesek a mai napig állítják, holott maga Darwin sem állította ezt, hanem az egyetemes törvények logikájának az összhatása szerint, az eredeti szükségszerűség alapján. Az abszolút létnek ugyanis szüksége volt olyan, az ősi princípiumokat az egész lényével és így a testével is, annak a felépítettségével megtestesítő megnyilvánulási formákra: emberi lényekre, akik éppen az abszolút létből kiszakadt abszolút ősszellem un. „darabkáinak” a fizikai megtestesülései.

     Miért volt erre szükség? Azért, mert egyedül ennek a viszonylag szilárd állapotú anyagnak (fizikai állapotnak) van két elengedhetetlenül fontos, hogy úgy mondjam szakrális tulajdonsága, amely tulajdonságok a többi létformában nem lehetségesek: 1. Az információ rögzítés és visszatartás képessége, amire alapszik többek között az emberi memória és a számítógép-tudomány.  2. A nem csak fénytani értelemben vett visszatükrözési képessége. Azért nem csak fénytani értelemben, mert az anyag, formájában, hangzásában, mozgásában, és mindenféle lehetséges fizikai tulajdonságában megtestesíti azoknak a szellemi erőknek a jóllehét, színezetét és lényegét, amelyek őt létrehozták.  – Ezen az analogikus tükrözési elven alapszik pl. asztrológia tudománya.

     Summa summarum: mi emberek, egyszerre vagyunk az abszolút szellemnek a az anyagi megtestesülései, és ugyanakkor a létből az ős-Liliit által kiszakított, megzavarodott (kaotikus) lét-foszlányok megtestesülései is. Ez utóbbi adja az individuális különbözőségünket, noha ugyanakkor egységes archetípusokként is létezünk. És azért van mindez így, hogy a betegségeket, vagy a baleseteket kísérő fájdalom és a szenvedés metafizikai információs rendszere segítségével, lassan – lassan elhagyjuk azokat, a lényünk mély és rejtett spirituális struktúraiból sejtelem és sugallat és negatív egyéni tulajdonságként fel- és előtörő kaotikus (zavaros, öncélú, negatív) tulajdonságainkat (kényelem-és kéjvágyainkat, félelmeinket és ambícióinkat), amelyek megzavarnak, vagy meggátolnak minket egyszerre a belső, és a külső kiegyenlítődési és együttműködési, majd az önmagunkon belüli, majd, az azt követően az egymással történő, kreatív szellemi egységesülései képességeink kifejlődésében. (Ezért mondtam korábban, hogy egyedül csak ez számít ugymond jó pontnak az uristen szemében, a külső anyagtúrás, tehát a Bábel-torony építés, abszolút nem érdekli, nem, hogy azt még díjazná is. Annak pl. hogy én ezeket a „magasztos” dolgokat le írom, mások számára is, semmiféle jelentősége nincs üdvtanilag, vagyis egyéni egészség-elérési és boldogság-elérési szempontból, azon kívül, hogy írogatva, a magam számára is, mind inkább tisztázom ezeket a spirituális tényeket, igazságokat és a mögöttük mindig fenn maradó újabb és újabb kérdéseket. De, annak a kérdésnek, hogy ezt én írtam-e le előbb, vagy valaki más, az uristen szemében, az ő érdek-logikája szerint, nincsen semmi értelme. Egeydüli értelme csakis az én belső első sorban kiegyenlítődési és együttműködési képességeim növelsének van.)      

      És itt jon az egyenes beszédnek a számomra legkényelmetlenebb része. Nevezzen bárki bármennyire is elfogultnak, vagy öndicsérőnek, de, a húsz éves gyakorlati metafizika és 18 éves gyakorló asztrológusi tapasztalataim alapján - Ami azt is, jelenti hogy láttam én filozófusoktól és fő-főpapoktól és szerzetesektől kezdve, misztikus gurukig és joga és más spirituális mesterektől, talmudistáktól és taoistákig, sőt: ha kell karate- és kunfu- mesterektől, mindenféle más gyógyító és nem gyógyító spirituális vezetőkig, csodabogarakig, pl. rejkisektől, táltosokig és dianetikusokig és mindenféle kuruzsló és vajákos tudósig, eleget, vagyis, igyekeztem mindegyiktől eltanulni, vagy ellesni a tudományát és használni a módszereiket ( Be kell vallanom, hogy az, ami a keresztény - sorsvállalási, sorsoldási - asztrológiával találónak könyvelhettem el, az éppen az a dianetika, amely a tudományából egyházakat alapít és az egyházak vezetőinak a kapzsisága és a hatalomgyakorlási mániája miatt, rendre minden európai országból kiutasítatja magát.). – maximális felelősségtuattal mertem azt állítani, hogy egyetlen más tudományos módszert (pl pszicológiai, vagy teológiai), vagy misztikus eljárást, iskolát, bevatási rendszert, nem találtam annyira pontosnak és egzaktnak, és ezért: teljesen használhatónak, a karmaoldással járó sorsrendezésre, mint a karmikus horoszkópértelemezést!

    De nem csak, hogy egyetlen megismerési és önmegvalósítási út sem bizonyult teljesnek, de ami a személyi karma meghatározási lehetőségeit illeti, nem, hogy egy tízedét nem lehetőléges egyetlen misztikus módszerrel sem kimutatni annak a konkrét karma -meghatározásnak és, az annak (mármint a jellegzetes egyéni karmának) a feloldását szolgáló, ismét csak, kimondottan egyénre szabott, gyakorlati életfeladat- kiolvasásnak, hanem egy századát sem azoknak a pontos, konkrét és személyre szabott karmának és feltétlenül felvállalandó gyakorlati feladatoknak, mint amit a személyi sorsképletekből (Egészen pontosan: a karmikus pontoknak, majd a bolygóknak a jegy és házhelyzetéből.) ki lehet olvasni. Sem a pszichológia, sem a joga, sem az aritmológia (helytelenül. számmisztika) sem a dianetika, sem a médiumi, vagy az ultra-hangokkal, vagy ultraszínekkel történő auravizsgálat, és pláne nem a pálmaleveles misztika, és sorolhatjuk amíg akarjuk, de egyetlen egy módszer sem képes arra a konkrét pontosságra és mély-részletességre, amire a személyi sorsképletek kauzális (karmikus) és klasszikus értelmezése (A horoszkópházak szerinti, gyakorlati életfeladatok meghatározását csakis ezzel lehet elkészíteni!) képes.

     Hogy miért van ez így, mitől tud az asztrológiai sorképlet értelmezés ennyire mély, pontos és ugyanakkor átfogó is lenni? Nos, ahhoz, hogy mindenki megérthesse, a teremtési folyamatok teljes ismeretére lenne nagy szükség. Ez viszont újfent rengeteg “nyakatekert” metafizikai értelmezést tenne szükségessé. Nekem sikerült teljes mértékben a számomra teljesen logikus, de egy kivülálló számára csakis misztikusként értelmezhető összefüggéseket meglátni, mivel, ha nyakatekert mondatokban is, de több tanulmányban (Főként a konstellációk és a horoszkóp házak kauzális értelmezésében) többszörösen és több szempontból, tehát más és más szempontok szerint, aprólékosan le írtam őket. (Bolygók a jegyekben, bolygók a házakban, bolygók közötti fényszögek, karmikus pontok a jegyekben, ugyanezek a házakban és ezeknek az egymással, valamint a bolygókkal alkotott fényszögei) Mindenkinek meg van a lehetősége arra tehát, hogy:

 1. Vagy az én ide vonatkozó nyakatekert mondataimból álló tanulmányokat, és főképpen az asztrológiáról, mint szellemtudományról szóló esszémet elolvassa. (Jézus mondja: “Sok a meghívott, de kevés a keiválasztott.”  Máskor: “Széles az út, de igencsak szűk a kapu, amelyen be lehet jutni a boldogságba.” – A kucs viszont: mindenki magát válaszja ki, illetve a maga jószántából adja fel az erőfeszítések megtevését, és mindenki maga szűkíti a kaput a job szórakozás keresésével: kényelem, és élvezetvágyával.)

2. Vagy maga írja meg, első sorban a saját maga megvilágosítása érdekében, azt, hogy a mások sorsát, sors-alakulását figyelgetve, személyesen, mit tapasztalt meg és kísérletezgetve, mit figyelt meg mindabból, ami a sors-logika megismerése szempontjából fontosnak tart.

         Elkerülhetetlen tehát az, hogy mindannyian, akik a szellemi világ dolgai, illetve a szellemi erők természete és az egyetemes törvények ismerete segítségével rendbe és harmóniéba akarjuk hozni az életünket, valamint – és főként – a kiskorú gyermekeinket az egészségesen megélhető felnőtt korra felk akarjuk készíteni, tudomásul vegyük végre azt, hogy a jelenlegi planetáris krízis nem csak pénzügyi – gazdasági krízis, hanem emberi-öntudat korszakváltási: CIVILIZÁCIÓ-VÁLTÁSI

Krízis. E krízis azért állt be mert az emberiség ipari-termelői képességének a szinvonala, vagyis az emberiség un. “száraz” tudományos-intellektuális képessége már rég óta meghaladta az emberiség erkölcsi öntudatát, főként, ami az anyagi – tárgyi világ által tükrözzött un. objektív információnak a használatát – felhasználási módját – és ennek a szellem-világi erőket, folyamatokat és törvényeket tökletesen tükröző anyagi – tárgyi valóságnak, és az abbból le vonható tanulságoknak, következtetéseknek, az egymás irányába való közvetítési módját illeti. Az emberiség nagy része ugyanis még mindig erősen hajlamos arra, hogy még ezt az objektív tárgyi valóságot is, tehát a kétségbe vonhatatlan tárgyi realitást is, önös- vagy általános ideoloógiai érdekekből, elferdítse, megmásítsa, meghamisítsa, elhazudja, nem, hogy a belőle levonható tisztességes és objektivitásra törekvő szellemi következtetéseket. És arra, hogy ez így van a legjobb példa az állítólag az igazságot kideríteni és leleplezni hivatott, a demokráciákban a harmadik hatalomnak nevezett sajtónak – és minden jellegű média-intézménynek - a szerkesztőinek és munkatársainak a tevékenysége a legjobb példa, amely példányszámtól, vagytis olvasottságtól és hallgatotttságtól – nézettségtől függgetlenül, képesek olyan, a tárgyi valóságtól teljesen eltérő hajmeresztő hazugságokat terjeszteni akár kontinentális szinteken is, mint például az amerikai és az európai szocialista- liberális sajtó a jelenlegi magyarországgal, a magyarországi politikai helzyettel és a magyar néppel kapcsoolatosan. De minden látszat ellenére, nem a minimum egy vagy két főiskolát, vagy egyetemet végzett sajtó- és média munkások az egyedüli felelősek, ezért a temérdektelen hazugságért, amelyet nap mint nap az emberek számára eladnak, mint objektív megfigyelői “tudósítást”, tehát mint az objektív valóságnak az állítólagos tükrét, hanem első sorban az a rengeteg, írni – olvasni és számolni, minimum középiskolai szinten képes több milliárdos ember-tömeg, amely valósággal szomjazza e hazugságokat, mivel az az igénye, hogy neki az ő hite szerinti valóságot láthassa “fehér a feketén” leírva, vagy kimondva, vagyis, szerrinte: bebizonyosodva!

     De nehgy az Istenért azt képzelje valaki is, hogy csak az un. materialista – balos létszemléletű sajtó-és médiacsinálók és a termékeik vásárlásával – fogyasztásával az őket életető bal-liberális gondolkozású tömegek azok, akik nem, hogy a legtöbb esetben gátlástalanul, de egyenesen aljas módon elhazudják az objektív tárgyi valóság információit. Mert ha ezek, akik azt hangoztatáják, hogy a tárgyi valóságban hisznek, ezt teszik, akkor mit várjunk el azoktól, akik számára az anyagi világ nem is bír akkora jelentőséggel, mint az un. szellemi realitás? Vallásosan: az Isteni Világ! Már hogyne hajlana ezek egy része – nagy része – semmibe venni azt amit a tárgyi valóság bizonyít és azzal szemben folytonosan “az írást” (Mindegy, hogy meliket: a Bahavad Gitta-t, a Védát, a Magasztos tanításait, a Bibliát, a Korán-t, stb.) hivni tanúságul? Hogyne kezdenék szidni a csak a testre figyelő, azt kémizálva gyógyítani akaró, és a lelket és a szellemet figyelmen kivül hagyó orvosokat, és dícsőiteni a kézrátétellel állítólag gyógyító, de mindössze tünet-eltüntető gurukat és misztikus mestereket, és miért ne hinnék el, hogy ezen, általában jó pénzekért véghez vitt, uyancsak felszíni csoda-gyógyítások által meggyógyltak, holott mindössze a hit-vágyukkal sikerült a placebo hatást elérve, a tüneteket vissza szorítani egy magasabb szintre, ahonnan majd előbb utóbb, egy másik betegség-formában fog a betegség igazi, kauzális oka újból megnyilvánulni. Hogyne bíznának tehát jobban a nekik csupa szépet és jót jósló szélhámosokban, és hogyne kételkednének azokban az asztrológusokban, akik azzal a kellemetlen tanácsaikkal állnak elé, hogy komoly és a sorsképletük szerint, ilyen és ilyen jellegű életfeladatokat kell vállalniuk és beteljesíteniük (És persze: rendszerint mind olyanokat sorolnak fel, amihez nekik személy szerint, semmi kedvük, sőt: amilyen életfeladatokat eddig is messze elkerültek, ha csak egy lehetőség volt reá!), hogy tehát erőfeszítéseket kell tenniük, és lemondásokkal társuló áldozatokat kell hozniuk annak érdekében, hogy valamikor csakugyan boldogok akarnak lenni. Hogyne falnák tehát a vallásos hívek is titokban, az újságok hasra ütéssel készült, két, vagy három mondatos horoszkópjait, akárcsak a babonás materialisták, és hogyne olvasnák ki azokból mindig a saját napjegyükre vonatkozó pozitív tulajdonságaikat, a számukra tükröt tartó, de persze, csak a templomon kivül és ott is titokban gyülölt ellenfeleknek és ellenségeknek meg, a napjegyüknek megfelelő negatív tulajdonságait? Nincs is értelme tovább sorolni. A tény, tény marad: a XXI század eleji emberiség minden tagja, gazdasági szinvonaltól, vallási színezettől és politikai beállítódástól függetlenül, összarányában, éppen úgy ámítja önmagát és éppen úgy hazudik magának és egymásnak, mint az első századi zsidók, akik vallásos intézményi igazságot szolgáltatva, a világi hatalom segítségével legyilkolták Jézust, aki próbálta rávezetni azt arra az egyszerű igazságra, hogy: “Gyümölcséről ismeritek meg a fát”.           

    De innen már nincs, nem lehet tovább lépni, és meg kell érteni azt, hogy az erkölcs szabályai, a szellemi világ – sőt, hogy egyenesen a mágia! – szabályai! Hogy nem hipokrita vallásos metafóra az, hogy Mózes az istentől kapta a tíz parancsolatot, hanem azt jelenti, hogy a Mózes szellemi képességével és magas spirituális beavatottsággal rendelkező elődei, hosszú évszázadok folyamán, megfigyelték azt, hogy az egyes ember szellemi ereje (tehát a képzelő-ereje), akkor képes pozitívan irányítani az egyéni sorsát, ha: nem tesz hamis tanúságot ez embertársáról, ha nem hazudik, ha nem lop, nem paráználkodik, nem gyilkol és nem kívánja más vagyonát, férjét, vagy feleségét. – Arrról, hogy miért is szükséges “szeretni az istent teljes szívünkből, elménkből, lelkünkből és minden erőnkből”, most csak annyit: ez, az un. kauzális energetikai alapja annak, hogy serkenjen egy kis pozitív mágikus ereje még azoknak a szerencsétlen férfiaknak is, akik e képességben százszorosan le maradnak a gyermekszülő édesanyák mágikus potencialitásától. Nem lesz tehát, nem lehet további gazadsági növekedése, hanem csak fölösleges ipari szennyezése az emberiségnek, mindaddig, amíg azt képzeli, hogy a tízedik parancsolatot, ami szerint, negatív mágikus erőket fejleszt ki magában még az is, aki azt képzeli, hogy büntetlenül sokáig kívánhatja a mások férjeit és gfeleségeit, csak úgy erkölcscsőszködési reflexből és a kerek szám kedvéért gyurták be az ókori bolcsek a 1O parancsolat közé, üres polgáre-etikai ráadásnak. – De hát mind a vallásos – misztikus és mind a szociál-liberális emberiség még ott tart, hogy azt képzeli: nyugodtan hazudozhat, amennyit csak akar, hiszen “csak” ennyiért senki nem fog senkit börtönbe záratni, elég az, ha az anyag tulajdonságait kutató tudományos életben szigorú szabályok és előirások biztosítják a tárgyi valóságnak megfelelő igazmondást, mert máshol az igazság ellenőrízhetetlen és utolérhetetlen, hamis tanúzással és porhintéssel, ha nem is lehet mindent a visszájára állítani, de a valóságot és az igazságot teljesen relativizálni lehet, mint görögországban és így a gátlástalan szemfülesek és a politikai manipulátorok, akárcsak a banktulajdonosok és bankigazgatók, bármi is történne, mindig jól tudnak járni. Csak az ostoba diktátorokat buktaták el a hazudozó tömegek kiválasztottjai, a többi hazugsággyártó szemfüles mind jól él abból, hogy az emberiség messze, de nagyon messze azon az szinvonalon alól él, amley szinvonalon kellene élnie ekkora értrékű – tulajdonképpen mérhetetlen - tudománnyal és ilyen elképesztő, számítógépek által vezérelt csúcstechnológiával.

 Hosszú - hosszú, minimális planetáris gazdasági növekedés nélküli, kemény erkölcs- és felelősségtanulási évszázadok következnek tehát kedves Hölgyeim és Uraim, mindaddig, amíg meg nem értjük azt, hogy a sorsunk minőségi alakulása szempontjából, nem csak a “Ne hazudj” , vagy “Ne lopj” figyelmeztetések a fontosak (életminőségi feltételek!), hanem az a “parancsolat” is, hogy ne kívánjuk egymás férjét – feleségét, illetve, hogy ne kívántassuk magunkat senkivel “mások” felesége és férjeként, éppen olyan fontos, mint az, hogy “Ne gyilkolj”, vagy az, hogy: Szeresd a te Urad, Istened…..         

………………………………………………………………………………

 

VI. Hatodik illusztratív rész az egyenes beszédhez. (Ebben már elkerülhetetlen, hogy legyenek “nyakatekert” mondatok.J)

Egyenes beszéd – illusztrációs kiegészítés

 Az örökletes programok működése, avagy a Karma és a betegségek, a karma és a belesetek, meg az anyagi leépülés – leszegényedés - összefüggése.

   Annak, hogy 2OOO december 17-én, minden előjel nélkül, tehát váratlan hirtelenséggel, egy ismeretllen vírustámadás folytán meghalt egy minden szükséges (A törvény által előírrt) oltással ellátott, makk-egészséges gyermekünk Magyarországon (- Bármennyire fájdalmas ezt így nekem leírni: de rajtunk kívüli - politikai! - okok miatt, akkoriban számunkra sajnos még külföldnek számító Magyarországon, tehát a kilences ház hatáskörébe tartozó életterületen.), nem csak a Hold, a Merkúr, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Plútó bolygók által megtestesített ősprincípiumokkal való diszharmonikus kapcsolatunknak, vagyis ezeknek a bennünk létező és általunk is megnyilatkozó: a mi szellemi-lelki folyamatainkon keresztül is érvényesülő őserőkkel való kapcsolat diszharmonikus átélésének a következménye volt! Az igazi ok a teremtés ősi okának az egész emberiség által történő félreértésének: az ősi bűnbeesésnek a következménye, aminek a közvetlen, nyers hatásától akkor mi még nem voltunk mentesek. Sőt: a VIII. házban álló, Rák-Lilithel rendelkező volt-feleségem, aki azóta a legfelelőtlenebb módon "megszabadult" a családi gondoktól, még csak most, hogy a nagyanyjával él együtt, ahelyett, hogy velünk élne, tapasztalja meg annak igazi mélységében a Rákhoz kapcsolódó ősi bűnbeesés következményeit, hogy a családtól való elmeneküléssel próbált könnyíteni az általam számára minden erőmmel könnyüvé tenni óhajtott, családdal kapcsoolatos terhein. 

   Mózes még tud róla, Jézus már nem is említi konkrétan, csupán a kornak és a zsidó családjogi törvényeknek megfelelő recepteket ad arra, hogy miképpen oldható fel a Lilith-hatása. Utalást tesz rá, amikor azt mondja, hogy: "Azért jöttem, hogy rámutassak arra, ami a kezdettől fogva rejtve van.", de - az evangéliumokban legalábbis - semmiféle konkrét feltárás nem történik a Lilith természetére és hatásaira vonatkozóan. A teremtés ősi oka ugyanis az, ami az abszolút őslétet kimozdítja az abszolút állapotából, ami az abszolút állapoton kívüli állapot létrehozására készteti azt. Ez az abszolút állapoton felüli állapotra való őssóvárgás, a tökéltességre, a másra és az újra, ugyanaz az abszolút káoszt előidéző őserő, mind amit az asztrológiában Lilithnek nevezünk. Csíkszeredai elszigeteltségem következtében nem rendelkezek olyan asztrológia-történeti ismerettel, amelynek alapján értelmes magyarázatot kaphatnék arra vonatkozóan, hogy a Lilithet, mióta és minek az alapján tüntetik fel a horoszkópban, illetve, hogy milyen képletek alapján számolják ki közforgalomban levő Lilith- táblázatokat, de arra rájöttem, hogy a Lilit annak az őssóvárságnak, annak a mindenkori "másra", a "másképp-re", a más-állapotra való ősi vágyódásnak az asztrológiai megfelelője, amely az Abszolútumban gyökerezik, és amely az abszolútumot megzavarja és arra készteti, hogy az abszolút állapoton kívüli állapotokra, az abszolúttól eltérő, más-élményekre sóvárogjon. Mivel ez az első őserő idézi elő az őskáoszt, amely növekvésével – terjedésével az abszolút létet is fenyegeti azzal, hogy azt is el lepi és átalakítja káosszá, arra készteti az abszolútumot, hogy teremtő erőket hozzon létre magából amelyekkel a Teremtés aktusát elindítsa. - Így, a jelen időben írva, mert a Teremtés nem csak valamikor a múltban történt, nem egy egyszeri múltbeli aktus, hanem egy állandó folyamat, amelyben az ember is részt vesz, ha akarja, ha nem, ha tud róla, ha nem, pontosan a benne is létező őssóvárgás hatására és az ugyancsak a benne is munkálkodó, a személyén keresztül megnyilvánuló ősi teremtő képzeleten: az imaginációján keresztül hat. Így érvényesül rajtunk keresztül, a mi személyünk által is, az egyetemes tőrvény, amit a misztikusok a Mágia, a hermetikusok a Teremtés, vagy a Mentális tőrvényének neveznek. Annak a személynek, aki most először szembesül ezzel a döbbenetes - és első hallásra hihetetlen - ténnyel, még nevetségesnek is hangzik az, hogy az élet és "az objektív világ" teremtésében ő is részt vesz.

    Arról, hogy miképpen működik - bennünk és általunk is - a mágia tőrvénye, Az Egyetemes Tőrvényekről szóló tanulmányomban részletesen kifejtettem. Jelen írásomnak elsősorban az imagináció - tisztítás a célja. Ugyanis a zavaros: homályos és tisztázatlan vágyaimmal és a zaklatott (ambícióim miatt feszült és félelmeim miatt szorongásos) lelkiállapotom által befolyásolt, állandóan és önkéntelenül működő imaginációmmal olyan eseményeket: élethelyzeteket és egészségi (betegségi!) állapotokat idézek elő az életembe és a biológiai szervezetembe, amelyeket nem szívesen viselek el! Ezért arra törekszem, hogy azáltal, hogy a személyi horoszkópom segítségével meghatározva a bennem levő, rombolási és hamis információ-áramoltatási programok működését, azokat leleplezve semlegesítsem (feloldjam és megelőzzem azok negatív hatásait). A jelenlegihez hasonló írásaimmal lehetőséget akarok nyújtani azok számára, akik rendelkeznek személyi horoszkóppal, hogy a tragédia- és betegség okozó karmájuk feloldása érdekében a belső képzlet-tisztítást elvégezhessék, a karmájuk által működtetett képzeletüktől megszabadulhassanak.

    Mózes azt írja a Teremtés Könyvében (Vigyázat: a hely ahol le van írva nagyon fontos a mi szempontunk szerint, hiszen a Teremtés Könyve a Mágia könyve címét is viselhetné!), hogy mielőtt az Úr (vagyis az Őstörvény) Évát megteremtette volna, Ádám a Lilittel élt együtt a paradicsomban. Amennyiben rászoktatjuk magunkat arra, hogy a szent könyvek szövegeit ne a középkori skolasztika által kanonizált fantazmagóriák alapján értelmezzük és például az Éva előtti Ádám fogalma alatt ne egy paradicsomi őslénnyel kéjelgő magányos fiatalembert értsünk, hanem a még androgünoszi (két nemű) állapotban létező ember kauzális (paradicsomi) ősképét (ideáját), amely már nem Ádám Kadmon: Isten első ideája, de még nem is a nemek szerint kettészakadt ember maszkulin ideája, akkor közelebb jutunk a saját Isteni eredetünkből következő isteni természetünknek (valamint annak a zavarodott állapotának: az ördögi) a megértéséhez, mint ahogy a teológiai interpretációk azt lehetővé teszik. Ha Ádám Kadmon a metafizikai értelmezés alapján nem más, mint Isten első Ideája, vagyis a teremtés világa és a Teremtő Abszolútum közötti, első és végső szellemi-mágikus teremtő idea, akkor Ádám és a Lilit, maga a teremtés első megvalósulási formája: az első szellemi lény ősideája (Ádám) és a benne - általa létesülő örök sóvárgás a másra (Lilith), a másképp-létezésre: a megnyilvánulásra. Sőt, amennyiben a Lilit, az örök sóvárgást jelenti, azt a más-állapotra való ősi vágyakozást, amely a Teremtő Abszolútumot arra késztette (készteti!), hogy megnyilatkozzon, akkor az Abszolútumnak a Lilit-állapota megelőzi az Ádám Kadmoni első ideatikus megnyilatkozást.

    Ez, az a bennünk is jelenlevő abszolút sóvárgás, az ősi hiány - információ állapot az, az ős-szomjúság, amelyet egyes nyugati gondolkozók és a keleti misztikusok összetévesztenek magával az Ősi létforrással: az Abszolútummal (Nirvána) és azt állítják, hogy Isten az abszolút Semmi.

   Azt, hogy Isten maga a Meghatározhatatlan Semmi, annyira komolyan vették még a középkorban, hogy amikor a tudósok a légüres tér létrehozásával kezdtek foglalkozni és azzal kísérleteket végezni, a Klérus tiltakozott e szentségtörő eljárások ellen, mondván, hogy ez Istennek a megbecstelenítése. Nem tudták ugyanis, hogy a légmentesített tér még nem egyenlő állapot a semmi állapottal, ami egyébként sem létezik sem a fizikai világban, sem a metafizikai valóságban.

   Néhány évvel ezelőtt, ismerkedő beszélgetést folytattam Magyarországon egy később barátommá való személlyel. Ez a beszélgetés egyféle vizsgáztatás volt az ő részéről, mivel ő csoportszervező volt egy közismert Rejki - mester által oktatott közösségben, amelynek én metafizika - asztrológia előadásokat tartottam. Miután minden ismertebb misztikus dogmán és közhelyen végigzongorázva, az ismerkedési fázison túljutottunk, ismerősöm feltette a teremtés aktusára vonatkozó kérdést:

"- De a Teremtő ezt miért tette?"

- Mondom, hogy ezt nem egy rajtad, vagy rajtam kívülálló Valaki, vagy Valami tette önkényesen, és igazából mi mindannyian most is teremtünk, együtt és egyszerre, az egészen.

- Jól van..., akkor Te miért tetted és miért teszed?"

Akkor még nem tudtam válaszolni erre a kérdésre és zavaromban valami olyat mondtam, ami ellentétben állt azzal szellemiséggel, amelyre mindenkor igyekszem rávezetni a hallgatóimat: a kutatásra, a keresésre, a minden misztikus, vagy vallásos dogmák felbontására és gnoszeológiai vizsgálatára - értelmezésére. Azt mondtam nagy okosan, hogy ez a "miért" a teremtés örök titka, amire eddig még soha nem kapott választ senki sem. Hamvas Béla elment ugyan odáig a Scientia Sacra III. kötetében szereplő, Az Androgünos című esszéjében, hogy ezt a Teremtést visszavonandónak, mert korruptnak tartja, de amennyiben tényleg korrupt (kábulatban történt) is lenne az ősi-primer teremtési aktus, azt, hogy egyáltalán miért van, azt nem válaszolta meg maga Hamvas Béla sem.

   Medárda lányom születése után, miközben először fejtettem ki írásban az örökletes rombolási programok működéséről szóló felfedezéseimet az első lányunk, orvos- és komplikációmentes születése kapcsán, két és fél évre a Rejkis barátom szájából elhangzó sarokba szorító kérdés után, az abszolút (metafizikai) hiány-információ fogalmának felfedezésével és körülírásával, megválaszoltam a legeslegelső ontológiai kérdést anélkül, hogy ilyen nagy tettet akartam volna véghez vinni. Hamvas Béla szerint az intézményesült kereszténységnek az egész emberiséget katasztrófába sodró bűne az, hogy tűzzel-vassal tiltotta a szent szövegek gnosztikus értelmezését. Hamvasnak igaza van, mert ha a metafizikai- gnosztikus értelmezéseket nem cseréltük volna fel skolasztikus, majd tudományos értelmezésekkel, ma mind a Lilithről, mind az örökletes szellemi programokról többet tudna az emberiség és akkor nem zavartuk volna össze és nem tettük volna tönkre ilyen végzetesen a külső természetet és a belső szellemi természetünket oly annyira, hogy ma már a fűport és a virágpor is allergiát kiváltó ellenségünkké kiáltottuk ki, miközben a civilizációban élő, és már újszülött koruktól agyongyógyszerezett fiatal lányok lassan - lassan elveszítik mind a magzatfoganási mind a természetes gyermekszülési képességüket.

    Ha a bennünk mindent összezavaró, állandóan a más - állapotra, másságra és ezáltal még az igazi párjukat megtaláló személyeknek a szexuális képzeletét is állandóan kísértő, zavaró és felzaklató Lilinek a hatását egybevetjük és egybe értelmezzük a diszharmonikus Jupiteri és Neptunuszi elvhez kapcsolódó önkéntelen félrevezetésre: hazudozásra, árulásra, csalásra és öncsalásra: kábulásra, szédelgésre, az irracionális káprázat-gyártásra (külső ellenségekről való ködös fantáziálásra) és való késztetéseinket a Vénusz diszharmonikus fényszögei által jelzett öncélú szexuális kéjelgésre és kényelemre való vágyakozásainkkal, a diszharmonikus Merkúrhoz kapcsolódó, röghöz kötötten haszonelvű, tudományos spekulációk gyártására való késztetéseinkkel és a Szaturnuszhoz kapcsolódó hamis felelősség-érzetünkkel (aggódás, sajnálkozás, stb.), a természet- és sors-ellenes biztonság- vágyunkkal, nem kell csodálkozzunk azon, hogy annyi szerencsétlenséget és nyomorúságot előidéző - védekező és jót akaró! - tettet hajtunk végre nap mint nap. Arról nem is beszélve, hogy a mágikus erejű zavaros életképzeletünk tudatos, de többnyire önkéntelen működtetésével mennyi betegséget és zavaros élet- helyzetet idézünk be magunknak. Ne gondoljunk másra, csak arra, hogy a Nap - Merkúr - Jupiter - diszharmonikus fényszög-együttessel és a Nap - Jupiter - Neptunusz alakzat által támadott Lilittel rendelkező személy, aki még nem rendelkezik önleleplező képességgel, mennyit ámítja magát napjában arról, hogy neki miért szükségszerű ezt és azt a csalást elkövetni, miközben a más nemű személyekkel való személytelen szexuális élvezet-vágya mozgatja őt majd minden tettében és gondolatában.

    Amit a negatív fényszögek által képezett karmikus „Sors-alakzatok” jeleznek egy személyi horoszkópban, végeredményben, csak konkrét (megvalósulási életkörökre: életterületekre vonatkoztatott) részletes értelmeződése annak, amit a Lilith és a Sárkányfarok által jelzett, anyai ági családi karmát (szellemi sors-programot) jelző lilithnek és Sárkányfaroknak a jegy és házhelyzetéből és a vele együtt álló bolygóknak, valamint a Napnak a jegy és házhelyzetéből együttesen kiolvashatunk. A Sárkányfarok pozíciója, az anyai ági (női) őszülőknek a generációkon át fel nem oldott és az elfojtás által "megkövesedő" szellem-zavarának a jellegéről ad szimbolikus információkat a jegy- és házhelyzetével. Az, például, hogy az Én Sárkányfarkam a Rákban és a XII. házban, a zártságok, elkülönülések, illetve a sorsfeladatok (meditáció és kontempláció segítségével történő) spirituális feloldási lehetőségének a házában áll az Uránusszal együtt, valamint az, hogy a Ráknak megfelelő IV. házban és a Skorpióban található a Napom még három bolygóval együtt egyenesen utal arra, hogy nekem ebben, az itthoni zártságban, itt, ebben, a nem hivatalos kényszer-remeteség által szolgáltatott körülmények között, kell a végső sors problémáimat önmagamban elintéznem. De Emőkének is ott áll a Sárkányfarka a XII. ház életterületének a spirituális erőterében: a Halakban és a Ráknak megfelelő IV. házban, ami ugyancsak arra utal, hogy ő sem léphet az anyai ágon örökölt nehéz sors-programjainak a feloldása és az önmegvalósítás terén előre, amíg meg nem tanulja a szülőföldjének, valamint a saját otthona és családja által felvetett problémák kreatív kezelését, illetve amíg meg nem tanul kreatív lénnyé válni, amíg meg nem tanulja a teremtő képzelő-erejét pozitívan használni az otthon és a család harmonikus egysége fenntartása érdekében és a szülőföld körülményei között. Egyszerűen klasszikus asztrológiai tévedés volt részünkről külföldön keresni a boldogulásunkat ilyen korai családalakítási fázisban.

   Nem a téma közismert mivolta miatt, hanem amiatt írtam azt, hogy a jóslási logikán alapuló, klasszikus asztrológiai tévedés, mert a sors-könnyítési lehetőségeket fürkésző, késő ókori és középkori hagyományokra alapozó, klasszikus asztrológia gyakorlatában áll a sors-gócoknak, a sors nehézségeknek a kikerülését célzó tanácsadás, ami összhangban áll ugyan a modern gazdasági és politikai ideológiákkal, de teljesen szemben áll például a Jézus által tanított alapeszmékkel. ("Aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt.")

     Világos, hogy én, és Emőke is, az egykéző, anyai őseinktől átvett karmikus programoknak vagyunk az örökösei. A szexuális vágyaikat és e vágyak be nem teljesülése miatt létre jött feszült lelki állapotaikat a vallásos erkölcsösködésbe fojtó, nyomasztó szexuális helyzetük felvállalásának a megváltoztatását és a természetes kiegyenlítődés megvalósulását vallásos ájtatoskodással, érzelgős jóságosodással és erkölcsösöködéssel pótolni akaró, karmikus késztetések örökösei. Nálam a nyílt, Emőkénél a mélyen rejtett rombolási - önrombolási programokkal együtt. Nekem, ezek miatt, az idejében fel nem ismert és fel nem oldott negatív késztetések miatt, ment tönkre idejekorán a májam, az epém, a vesém a prosztatám a végbelem és a húgyhólyagom, amit viszont, nem gyógyszerszedéssel, és misztikus, vagy modern terápiákkal, hanem sok lemondást igénylő és évekig tartó lelki és szellemi tisztítással, befelé figyeléssel, önuralommal kiegyenlített lelki önfelszabadítással(!) valamint étrend-változtatással (és nem utolsósorban böjtökkel) hoztam helyre.

    Ezt, a betegség- okozó, velemszületett megváltás-ellenes és romboló programokkal szembeni éberségemet sikerült oly mértékben kifejlesztenem, hogy ritkán szorulok orvosság szedésre, orvoshoz, csak a gyermnekek miatt járok, ha kell, de az utóbbi két évben azt sem kellett, és a legdurvább hűlést is "kimeditáltam" már annak idején is két, maximum három nap alatt. Ez nem azt jelenti, hogy immun lettem a betegségekkel szemben, sőt: mint spirituális zavart és lelki tévelygést jelző szellemi rendszer, a betegségekre való érzékenységem megmaradt, különösen a Skorpióhoz tartozó húgyhólyagom, a prosztatám és a végbelem érzékenysége. Emőke viszont majdnem folytonosan hűlésekkel küszködik, amióta Etelka megszületett és újból két gyermeknek az anya-igényére kell figyelnie, annak jeleként, hogy milyen erősek a mentális agresszivitást okozó, anyai ágon örökölt romboló programjai.

   És ha a gyermekkorom óta gyűjtött gazdag betegség- kollekcióm darabjai közül a legnehezebben távozó prosztata és a végbélbetegségek is szóba kerültek, térjünk vissza az Enikő nevű kislányunk Magyarországon történt halálához is igen szorosan kapcsolódó, diszharmonikus Plútó által jelzett "Isteni" (kauzális: eredői) problémákra, amelyeknek a jelenléte végzetessé tehet minden olyan személyi sorsot, amit a romboló és a megváltódást célzó lelki erőfeszítésekkel szembeni ellenállási programok jelenléte megpecsétel. Az Enikő személyi horoszkópja ugyanis telítve volt e program gyűjteményével és mind az egész a IV. csúcsán álló, egyértelműen negatívan fényszögelt Plútóhoz kapcsolódott. Ez viszont nem jelenti az, hogy az ő sorsa már születésétől fogva meg lett volna pecsételve és kötelező lett volna számára a korai halál. Ha a Magyarországon ránk váró, az itthoninál nehezebb háztartási körülmények miatt (központi fűtés helyett füstölő szénkályhák és fürdőszoba helyett egyetlen hidegvíz csap az udvaron) nem aktiválódnak oly erősen az Emőke tudattalan képzelet világában a gyermek -és életellenes romboló programok és az én spirituális éberségem nem csökken azáltal, hogy az új körülmények közötti helytállás és az asztrológusi vállalkozásom és a külföldi tartózkodásunk törvényesítése miatt ezer irányba kellett figyelnem és járkálnom - utazgatnom, biztos, hogy Enikőnek semmi különösebb baja nem történik és most is velünk lenne. De hiába tudtam én akkor már az örökletes rombolási és ámítási programokról, mert a Plútónak az egész teremtés (és a mi életünk) minőségét meghatározó spirituális jelentését, akkor még nem ismertem a teljes mélységeiben.

A Plútóaz egyetemes kiegyenlítődésnek: a Teremtő és a Teremtés (a teremtés folyamatai és a teremtmények együttvéve) közötti teljes kiegyenlítődésnek, valamint a teremtés tapasztalatai alapján történő újrateremtésnek, a megújhodásnak és a teremtés folyamatos fenntartásának az őserejét megtestesítő a bolygó. A Plútó a tízedik: a Mindenség és az Egyetemes Igazság ősprincípiumát megtestesítő bolygó. Asztrológiai szimbóluma egy kör és egy abba rajzolt nagyobb sugarú korív amely a Fény és a Szeretet, a Nap és a Hold, a Mars és a Vénusz, az Uránusz és a Neptun tejes áthatását, egymás átalakítását és egymás közötti kiegyenlítődését szimbolizálja. A Plútó a kiegyenlített és állandóan újjászülető Mindenség, valamint a kiegyenlített Személy termékeny megújhodásának és végső kiteljesülésének a bolygója. A spontán, és elsődleges megnyilvánulás ős-princípiumát megtestesítő Mars mellett, a Plútó a Skorpió uralkodója, az egyetemes teremtés végső célját és rendeltetését testesíti meg: a legfinomabb és ezért a legerősebb teremtőerőknek és teremtő hatalmaknak az anyagban való tükröződés segítségével történő végső zvar-menetsüséelt, a Lilith hatásaitól való megtisztulását és megújhodását és ezáltal a teremtés céljának (rendeltetésének) a beteljesedését, vagyis az ebgeytemes kiegyenlítődés és egységesülés megvalósulását. A megváltást tehát. A Plútó az egyetemes megváltódási törekvések őserejét megtestesítő bolygó! 

   Az Abszolútum Lilith utáni megnyilvánulásának az első következménye a két világalkotó princípium: a Feminin és a Maszkulin őserők kialakulása, majd ennek a két őshatalomnak az egymásba hatolási, az egymást kiegyenlítési és egymás megtermékenyítési vágya. Nem hiába, a Skorpió a gátlástalan szexualitásnak és a minden földi rendet a fenekéig felforgató személyeknek a csillagképe. Ezért a Plútó, a Skorpiónak megfelelő spirituális tengelybe-helyeződés princípiumának alapján, a szexualitás mellett, a minden káprázat szétoszlatása eredményeként létrejövő spirituális újjászületés princípiumának a megtestesítője. Az emberre lefordítva: mindig meg kell haljon bennünk valami, az egoizmusunkat tápláló öncélú élvezetvágyhoz és az élvezeteket biztosítani vágyó törekvésekhez kapcsolódó zavaró tulajdonság, ahhoz, hogy átadhassa helyét valami újnak, valami másnak, valami értékesebb meggyőződésnek. Régi tévhiteink, szellemünket gúzsba kötő rögeszméink elmúlása nélkül nem léphetünk előre, nem érhetünk el újabb spirituális megvilágosodási állapotokat, nem tágíthatjuk ki a tudatunkat és nem teljesíthetjük be az életünk kiegyenlítődési célját. Az egyetemes (Isteni) igazság nem más, mint az egyetemes Teremtés folyamatos szellemi tágulása és az új létformáknak a kiegyenlítődési szüksége mindazzal ami előzőleg létre jött a Teremtésben. Aki nem akar spirituálisan tágulni és kiegyenlítődni, az visszafordul: beszűkül és zsugorodik, haragszik, csal, rombol és gyűlölködik és elviseli a megfelelő következményeket.

    A Plútó által megtestesített egyetemes igazság az, hogy a Feminin és a Maszkulin princípiumok, a Jin és a Jang, a Szeretet és a Fény, a Bölcsesség és a Tapasztalat, a Nyugalom és a Kiáradás (a kitörés és a behatolás), szüntelenül áthatol egymáson, behatol egyik a másba és újra és újra megtermékenyíti és kiegyenlíti egymást. E folytonos egymásba hatolás és megtermékenyülés maga az Egyetemes Szellem, a Sanctus Spiritus, a Logosz, aminek alapján történik a Teremtésben minden, de főként a Megváltás! Ezért, akárcsak a Kos teremtői szelleme, senkivel nem körülményeskedik és nem kíméletes a Plútó szelleme, mivel ő az egyetemes vezérelvet: a Megváltáshoz vezető Logoszt testesíti meg, amelynek mindenkor, minden időben és térben érvényesülnie kell! Ezért tapasztalhatjuk meg azt például, hogy az emberben a pozitív Plútói szellem jótékony energiákat felszabadító, gyógyító, kiegyenlítő hatású, amíg a negatív harmonizálatlan Plútó-szellem, célratörésében kíméletlen, kegyetlen és romboló, hatalmi mániákat gerjesztő, maga a pokol misztikus tüze, a tudatos, vagy öntudatlan gonoszság szelleme.

   A Plútó ott áll minden létezési forma gyökerénél és végső céljánál, a szám és a hang gyökénél, ott ahol az Abszolútum önmagán belül elválasztja a világosságot a sötétségtől, majd az anyagban való tükröződés segítségével ezeket a lilith befolyásától megtisztítva, termékenyen újra egyesíti, az eget a földdel: a fényt a szeretettel. Mert a Plútó egyben az újra-egyesítés, a teljes spirituális egységesülés bolygója is, vagyis a fény és a szeretet tökéletes egybehatolásának és egybeolvadásnak az őserejét megtestesítő bolygóó. Ő a helyes szellemi alapállás: a moralitás felvételének, vagyis az isteni tengelybe-kerülési képesség megtisztításának a bolygója. Negatív esetben, vagyis a lilith által befolyásoltan: Ő az öncélú hatalmi ambíciók, a nyers energiákkal, a tudományos és a közösségi -társadalmi (Politikai) hatalommal és minden befolyásolási lehetőséggel való visszaélésnek és a mindent szétbomlasztó létkorrupció bolygója, ahogy pozitív esetben ő mindezek ellentéte is: ő a spirituális tisztánlátási ("belátási") képesség megszerzésének a bolygója. Csak az olyan ember válik képessé a valós tisztánlátásra, aki a teremtési tapasztalatok folyamán önmagát teljesen átvilágítva, minden öröklött karma-programjából eredő negatív tulajdonságát: ambícióját, megalkuvását és félelmét felszámolva, saját személyét a Szeretet és a Fény éberségén át, a fizikai, a pszichikai és a spirituális kiegyenlítődési és egységesülési erői számára hozzáférhetővé teszi.

    A Plútó princípiuma áll belső: isteni, és a külső: a politikai hatalmakhoz a legközelebb, egyedül ő ismeri azoknak az isteni és ördögi természetét és ha valakinek tényleg sikerül a fény és a szeretet teljes áthatolását önmagán belül megvalósítani, az úgy tud bánni a teremtői képességeivel, hogy se önmagának se másnak nem árthat vele. Mert az aki az isteni áthatolás (az egyéni áldozathozás) tengelyébe nem tud visszakerülni, az vagy a korrupcióban él, vagy valamiféle törvénytelen hatalmat gyakorol, azaz: törvénytelen helyet foglal el az élet színpadán. És mert nem tud önmaga fölött uralkodni, másokon kisérel meg uralkodni azáltal, hogy öncélúan gyakorolja a képességeit (hatalmát) miközben az ellenőrizetlen hatalom (kiegyenlítetlen és törvénytelen állapot) öt a Luciferi erők eszközévé változtatva, és lassan - lassan letaszítja a hozzá szegődő (vele együtt tévelygő), lelkek csoportjával együtt az állandó fájdalmat kiváltó káprázatos zuhanásnak: a végső szétbomlásnak a szenvedés-terhes mélységeibe.

    Természetes tehát, hogy a Plútó olyan szervekhez kapcsolódik, amelyek a biológiai kiegyenlítődési (szexuális „kielégülési”) képesség mellett, a spirituális teremtés: az életadás csiráit is magukban hordozó, az anyagi teremtést lehetővé tevő szervekhez: nők esetében a vaginához és a petefészkekhez és férfiak esetében a himvesszőhőz és a Prosztatához is kapcsolódik. Pontosabban: azok a testrészek és szervek kapcsolódnak a Plútó őselve szellemi megtestesülési formáihoz! De a Plútó őselvéhez kapcsolódik a legrejtélyesebb mirigyünk is, a biológiai szervezetünk egészséges működését irányító és szabályozó agyalapi mirigy is. Világos tehát, hogy amennyiben egy személy sorsképletében a Plútó több bolygó által támadott (Például a romboló programok esetében főként a Nap, a Hold, a Mars, az Uránusz és a Szaturnusz által), ez határozottan annak a jele, hogy az illető (személy) kazuzális-szellemi struktúrája (a személye) a teremtés leg finomabb spirituális (és kauzális!) rétegeiből indult megváltódni az életbe, onnan tehát, ahol az ős-Lilith az abszolút tudatot zavarta meg. Ez viszont azt jelenti, hogy rengeteg éberséget követelő és a legnehezebben megvalósítható kiegyenlítődési programot hordozza magákban. – Ilyen nehezen beteljesíthető karma-programot tartalmazott a mi Enikő kislányunk spirituális struktőrája is, akinek a sorsképletében, a tudattalan világunk leg mélyebb és leg sötétebb pontját jelképező négyes háza csúcsán állt a Plútója, amit öt bbolygó támadott a Lilithel együtt. Ilyen nehezen teljesíthető sorsprogramot tartalmaz a volt feleségem sorsképlete is, akinek a Lilithje a Plutó által uuralt Skorpió gyakorlati életkörében: a 8. házban áll és akinek a teljesen negatív uránusza a Skorpióban és a Halak gyakorlati életkörében: a12. házban található. Nem csoda tehát, ha a volt feleségem, az általa elviselhetetlennek érzett (De előlem akkor mélyen titkolt) sors-nehézségektől való intenzív és huzamos megszabadulási vágyának az Enikő halála lett a vége. Az égi birodalom jugyanis nem a vallások által tanított humánus és protekciózó „Jóisten” működési területe, hanem a Lilith által okozott abszolút-zavar miatt szükségessé vált, egyetemes megváltási programot („Projektet”) létrehívó „könyörtelen” isteni akaratnak (A törvénynek) a területe, ammelyben az Abszolútumnak is meg van tíltva az önkényeskedés, vagyis a kivételezés, a protekciózás és a korrupció. Ezért, ilyen esetekben, mindig a még újabb megváltódási lehetőséget magában hordó életadásra képes, felnőtt anyák azok, akik „megmenekülnek” és nem az „ártatlan” gyermekek. És csakugyan: Emőke ezt követően a világra hozott még, három egészséges gyermeket!

      - Jól tudom, hogy humanista gondolkozással ezt elfogadni egyenesen lehetetlen, és első hangzásra egyenesen sátáninak hangzik, de ezt a „hibás” anyának, vagy szülőnek protekciózó, egi szelektálási tényt, én később sokszorosan, minden gyernekhalásl és minden korai halál esetében megfigyeltem. Ahhoz már előzőleg kell nagyon – tehát bizonyos mértéken felül kell - kábultnak, vagy rejtetten agresszívnek lennie egy anyának, hogy ő haljon meg előbb és nem a gyermeke, a gyermekei. És persze, ez a spirituális felébredési képtelenségből eredő, képzeleti agressziója ilyenkor nem a neki erőn felüli nehézségeket okozó gyermekek, vagy általában a nehéz körülmények ellen irányul, hanem vagy a férje (A gyermekek appja ellen) vagy a sorsa ellen, tehát a Teremtő Isten ellen. Csak és csakis ilyen esetekben halnak meg az anyák és hagynak maguk után un. árva gyermekeket. Az apák korai halálának általában nem a családjuk, vagy a kimondottan a gyermekeik ellen irányuló, pszichikai -  spirituális agresszió az oka, hanem ugyanaz, mint általában a férfiak korai halálának az oka: túlzóan nagy mértékű spirituális, vagy pszichikai, vagy fizikai kábulat (vagyis a szellemnek a hamis életideológiákkal, illetve az agynak és a lelkiismeretnek az alkohollal és más kábító hatású anyagokkal való lebénítása), vagy a túlméretesett mindenféle és minden irányba gyakorolt mentális, képzeleti és kauzális agresszivitás.      

    Ahol a Plútó romboló, vagy kaméleon programokat jelző alakzatokon belül és az átlagtól eltérő módon támadva jelentkezik a horoszkópban, ott a személyi horoszkóp karmikus szimbólumaiban rendszeresen megjelenik a jellegzetesen Skorpiói karma- motívum (szellemiség) is. A Lilith, a Sárkányfarok - Sárkányfej tengely, vagy azáltal, hogy a Skorpiónak megfelelő VIII. házban található a Lilith, a Sárkányfarok, a Nap, vagy több, erősen negatívan fényszögelt bolygó. Mindez arra utal, hogy az illető személynek az anyai ági női ősei, a tudatuknak és a lelkiismeretüknek, még az önmaguk elöl is rejtett mélységeiben hosszú éveken és évtizedeken át, a nyílt szembeszegülés helyett, rejtetten és fojtottan (alattomban) nehezteltek a sorsukra és/vagy a sorsukhoz kapcsolódó, azt számukra megtestesítő személyekre, ember csoportokra, vagy az adott társadalmi helyzetre, a változtathatatlannak látszó keserű és boldogtalan családi helyzetükre és képtelennek bizonyultak a finom neheztelésből való feloldódásra: a kiengesztelődésre és a megbocsátásra.

    Ez, az anyai ági ősök által éveken át a szívek titkos zugaiban hordott, idővel finom szomorúsággá és csendes nehezteléssé kristályosodott sors- és isten-ellenes harag, valamint a "vak sors" (pl. társadalmi és politikai helyzet), a személytelennek képzelt erőkkel szemben táplált fojtott gyűlölet, amit ma már a vallás sem képes feloldani, az élet kauzális csíráit támadja meg, azokat bontja fel, vagy zavarja össze. Nagyon eltökéltnek kell lennie annak az utódnak, aki képessé teszi önmagát ennek az örökségnek a saját személyén: a tudatán és az életén (sorsán: viszonyain, viszonyulásain) belüli kiegyenlítésére, feloldására. (Még én sem vagyok abban biztos, hogy a Skorpió-napom és merkúrom, vaamint a Lilithem és a Marsom által támadott Oroszlán-Plútóm által jezett Isten- és Sors-ellenes karmámat, aminek folytán nagyanyám végbél rákban meghalt, fel tudtam-e teljesen oldani!) - A több negatív fényszöggel támadott és ezekkel együtt a romboló, vagy kaméleon programokra utaló alakzatokban részt vevő Plútó tehát arra utal, hogy az illető személy esetében különös figyelmet kell fordítani a személyi karma feloldására és az élet-feladatok beváltására, különben végzetesnek bizonyuló betegségekkel, balesetekkel és sorsfordulatokkal kell szembenéznie a közeli, vagy a távoli jövőben.

    Majd két évtizedes gyakorló asztrológusi tapasztalataim és megfigyeléseim alapján azt észleltem, hogy a még mindig, a középkori jósolgató asztrológiából átvett "bolygó befolyás" koncepciójában gondolkozó asztrológusok, nem az igazi jelentésének és súlyának (súlyosságának) megfelelő körültekintéssel és mélységgel elemzik a Plútó és a Szaturnusz helyzetét a személyi horoszkópok értelmezésénél, sőt: a legtöbb esetben elhanyagolják, vagy misztifikálják azt. Holott a Plútó (valamint a Sárkányfarok és a Lilith) által jelzett gyök-problémák rendszere, asztrológiailag sokkal fontosabb egy személy egészsége és boldogsága (boldogulása) szempontjából, mint az orvostudományban az illető személyre vonatkozó genetikai információk rendszere.

  Természetesen nem csak élet - és gyermekellenes (romboló) és ámítási - önámítási (kaméleon) programokat, illetve e programoknak megfelelő hajlamokat jelző sors (karmikus) alakzatokat lehet kiolvasni a személyi horoszkópok kauzális értelmezésével, amelyeket a Plutóval való összefonódás végzetessé tehet. Ott vannak például a Merkúr - Szaturnusz - Nap, a Merkúr - Szaturnusz - Mars, vagy a Merkúr - Szaturnusz - Jupiter és a Merkúr - Mars - Jupiter háromszögek által jelzett ellenőrzési ("kezelési"), uralkodási - birtoklási és manipulálási hajlamokra utaló alakzatok, amelyeknek a hatványozódása az uralkodási mániát, a Plútóval és az Uránusszal való kapcsolódása viszont a hatalmi őrületre való hajlamot és az un. Istetelen-ellenességre való mély hajlamokat jelzik. Ezek az alakzatok viszont a külvilág irányába forduló, öncélú és negatív hajlamokra utalnak, amelyek csak kevés esetben, vagy túlontúl későn okoznak olyan betegséget, vagy más olyan élet-eseményeket, amelyek az egyént a teljes szakadék szélére való sodródásában megállíthatnák.

    Kutyauttában megemlíthetőek még a Nap-Jupiter - Szaturnusz, a Nap - Jupiter- Plútó, vagy a Jupiter - Szaturnusz - Plútó alakzatok is, amelyek a valóság-ferdítési, valósághamisítási és a dogmatizálási mánia mellett, a rang és címkórságra, a tekintélyelvűségre: a farizeusi magatartásra való hajlamokra utalnak, amelllett, hogy rejtett és mély, és ezért igen nehezen meghaladható kiegyenlítődére - megbocsátásra való képtelenséget, illetve folytonos neheztelési és haragvási, kifelé (más és mások fölött) való ítélkezési késztetéseket jelőlnek. E negatív hajlamok és mániák következtében viszont inkább a környezet (sokszor egy egész nép) szenved és nem az egyén, amennyiben ezen alakzatok mellett a horoszkópban olyan kiváló képességekre vonatkozó jelek mutatkoznak, mint például a három, vagy több trigon kapcsolatából létrejövő egyenlőszárú háromszög, amelynek a csúcsain pl. a Merkúr és a Nap és a spirituális bolygók egyike található. Ezeknek a társadalmi jelenségek alakulásához kapcsolódó alakzatoknak a részletes ismertetését most nem találom annyira fontosnak értelmezni, mint a materialista logika számára megmagyarázhatatlan betegségeket és a hétköznapi logika számára "igazságtalannak" és "értelmetlennek" tűnő, nehéz betegségeket és halált okozó (pl. légúti vírusfertőzés, forgalmi- vagy munkabaleset, pánikszerű öngyilkosság, stb.) programokra utaló alakzatoknak a tanulmányozását.

    Arról tehát, hogy mit eredményez az örökletes karma-programok a nem ismerése, vagyis a mágia és a spirituális örökösödés „tudományos” ignorálása és a sors-program feltáró asztrológia helyett a primitív (modern) egoizmust kiszolgáló jósolgató asztrológia gyakorlása és a szellemi kauzalitást, illetve az egyetemes lét és a személyes élet (a személyi viszonyok) kellemetlen, de karma-oldás szempontjából lényegesen fontos kérdéseit kikerülő, azokat elkenő, érzelgősen humánus és egzotikusan misztikus sorsrendezés gyakorlása, ékesen beszél minden ideje korán történő emberi elhalálozás, nem csak a kisbabák és a gyermekek halála.

 

         Elkerülhetetlen tehát az, hogy mindannyian, akik a szellemi világ dolgai, illetve a szellemi erők természete és az egyetemes törvények ismerete segítségével rendbe és harmóniéba akarjuk hozni az életünket, valamint – és főként – a kiskorú gyermekeinket az egészségesen megélhető felnőtt korra felk akarjuk készíteni, tudomásul vegyük végre azt, hogy a jelenlegi planetáris krízis nem csak pénzügyi – gazdasági krízis, hanem emberi-öntudat korszakváltási: CIVILIZÁCIÓ-VÁLTÁSI

Krízis. E krízis azért állt be mert az emberiség ipari-termelői képességének a szinvonala, vagyis az emberiség un. “száraz” tudományos-intellektuális képessége már rég óta meghaladta az emberiség erkölcsi öntudatát, főként, ami az anyagi – tárgyi világ által tükrözzött un. objektív információnak a használatát – felhasználási módját – és ennek a szellem-világi erőket, folyamatokat és törvényeket tökletesen tükröző anyagi – tárgyi valóságnak, és az abbból le vonható tanulságoknak, következtetéseknek, az egymás irányába való közvetítési módját illeti. Az emberiség nagy része ugyanis még mindig erősen hajlamos arra, hogy még ezt az objektív tárgyi valóságot is, tehát a kétségbe vonhatatlan tárgyi realitást is, önös- vagy általános ideoloógiai érdekekből, elferdítse, megmásítsa, meghamisítsa, elhazudja, nem, hogy a belőle levonható tisztességes és objektivitásra törekvő szellemi következtetéseket. És arra, hogy ez így van a legjobb példa az állítólag az igazságot kideríteni és leleplezni hivatott, a demokráciákban a harmadik hatalomnak nevezett sajtónak – és minden jellegű média-intézménynek - a szerkesztőinek és munkatársainak a tevékenysége a legjobb példa, amely példányszámtól, vagytis olvasottságtól és hallgatotttságtól – nézettségtől függgetlenül, képesek olyan, a tárgyi valóságtól teljesen eltérő hajmeresztő hazugságokat terjeszteni akár kontinentális szinteken is, mint például az amerikai és az európai szocialista- liberális sajtó a jelenlegi magyarországgal, a magyarországi politikai helzyettel és a magyar néppel kapcsoolatosan. De minden látszat ellenére, nem a minimum egy vagy két főiskolát, vagy egyetemet végzett sajtó- és média munkások az egyedüli felelősek, ezért a temérdektelen hazugságért, amelyet nap mint nap az emberek számára eladnak, mint objektív megfigyelői “tudósítást”, tehát mint az objektív valóságnak az állítólagos tükrét, hanem első sorban az a rengeteg, írni – olvasni és számolni, minimum középiskolai szinten képes több milliárdos ember-tömeg, amely valósággal szomjazza e hazugságokat, mivel az az igénye, hogy neki az ő hite szerinti valóságot láthassa “fehér a feketén” leírva, vagy kimondva, vagyis, szerrinte: bebizonyosodva!

     De nehgy az Istenért azt képzelje valaki is, hogy csak az un. materialista – balos létszemléletű sajtó-és médiacsinálók és a termékeik vásárlásával – fogyasztásával az őket életető bal-liberális gondolkozású tömegek azok, akik nem, hogy a legtöbb esetben gátlástalanul, de egyenesen aljas módon elhazudják az objektív tárgyi valóság információit. Mert ha ezek, akik azt hangoztatáják, hogy a tárgyi valóságban hisznek, ezt teszik, akkor mit várjunk el azoktól, akik számára az anyagi világ nem is bír akkora jelentőséggel, mint az un. szellemi realitás? Vallásosan: az Isteni Világ! Már hogyne hajlana ezek egy része – nagy része – semmibe venni azt amit a tárgyi valóság bizonyít és azzal szemben folytonosan “az írást” (Mindegy, hogy meliket: a Bahavad Gitta-t, a Védát, a Magasztos tanításait, a Bibliát, a Korán-t, stb.) hivni tanúságul? Hogyne kezdenék szidni a csak a testre figyelő, azt kémizálva gyógyítani akaró, és a lelket és a szellemet figyelmen kivül hagyó orvosokat, és dícsőiteni a kézrátétellel állítólag gyógyító, de mindössze tünet-eltüntető gurukat és misztikus mestereket, és miért ne hinnék el, hogy ezen, általában jó pénzekért véghez vitt, uyancsak felszíni csoda-gyógyítások által meggyógyltak, holott mindössze a hit-vágyukkal sikerült a placebo hatást elérve, a tüneteket vissza szorítani egy magasabb szintre, ahonnan majd előbb utóbb, egy másik betegség-formában fog a betegség igazi, kauzális oka újból megnyilvánulni. Hogyne bíznának tehát jobban a nekik csupa szépet és jót jósló szélhámosokban, és hogyne kételkednének azokban az asztrológusokban, akik azzal a kellemetlen tanácsaikkal állnak elé, hogy komoly és a sorsképletük szerint, ilyen és ilyen jellegű életfeladatokat kell vállalniuk és beteljesíteniük (És persze: rendszerint mind olyanokat sorolnak fel, amihez nekik személy szerint, semmi kedvük, sőt: amilyen életfeladatokat eddig is messze elkerültek, ha csak egy lehetőség volt reá!), hogy tehát erőfeszítéseket kell tenniük, és lemondásokkal társuló áldozatokat kell hozniuk annak érdekében, hogy valamikor csakugyan boldogok akarnak lenni. Hogyne falnák tehát a vallásos hívek is titokban, az újságok hasra ütéssel készült, két, vagy három mondatos horoszkópjait, akárcsak a babonás materialisták, és hogyne olvasnák ki azokból mindig a saját napjegyükre vonatkozó pozitív tulajdonságaikat, a számukra tükröt tartó, de persze, csak a templomon kivül és ott is titokban gyülölt ellenfeleknek és ellenségeknek meg, a napjegyüknek megfelelő negatív tulajdonságait? Nincs is értelme tovább sorolni. A tény, tény marad: a XXI század eleji emberiség minden tagja, gazdasági szinvonaltól, vallási színezettől és politikai beállítódástól függetlenül, összarányában, éppen úgy ámítja önmagát és éppen úgy hazudik magának és egymásnak, mint az első századi zsidók, akik vallásos intézményi igazságot szolgáltatva, a világi hatalom segítségével legyilkolták Jézust, aki próbálta rávezetni azt arra az egyszerű igazságra, hogy: “Gyümölcséről ismeritek meg a fát”.          

    De innen már nincs, nem lehet tovább lépni, és meg kell érteni azt, hogy az erkölcs szabályai, a szellemi világ – sőt, hogy egyenesen a mágia! – szabályai! Hogy nem hipokrita vallásos metafóra az, hogy Mózes az istentől kapta a tíz parancsolatot, hanem azt jelenti, hogy a Mózes szellemi képességével és magas spirituális beavatottsággal rendelkező elődei, hosszú évszázadok folyamán, megfigyelték azt, hogy az egyes ember szellemi ereje (tehát a képzelő-ereje), akkor képes pozitívan irányítani az egyéni sorsát, ha: nem tesz hamis tanúságot ez embertársáról, ha nem hazudik, ha nem lop, nem paráználkodik, nem gyilkol és nem kívánja más vagyonát, férjét, vagy feleségét. – Arrról, hogy miért is szükséges “szeretni az istent teljes szívünkből, elménkből, lelkünkből és minden erőnkből”, most csak annyit: ez, az un. kauzális energetikai alapja annak, hogy serkenjen egy kis pozitív mágikus ereje még azoknak a szerencsétlen férfiaknak is, akik e képességben százszorosan le maradnak a gyermekszülő édesanyák mágikus potencialitásától. Nem lesz tehát, nem lehet további gazadsági növekedése, hanem csak fölösleges ipari szennyezése az emberiségnek, mindaddig, amíg azt képzeli, hogy a tízedik parancsolatot, ami szerint, negatív mágikus erőket fejleszt ki magában még az is, aki azt képzeli, hogy büntetlenül sokáig kívánhatja a mások férjeit és gfeleségeit, csak úgy erkölcscsőszködési reflexből és a kerek szám kedvéért gyurták be az ókori bolcsek a 1O parancsolat közé, üres polgáre-etikai ráadásnak. – De hát mind a vallásos – misztikus és mind a szociál-liberális emberiség még ott tart, hogy azt képzeli: nyugodtan hazudozhat, amennyit csak akar, hiszen “csak” ennyiért senki nem fog senkit börtönbe záratni, elég az, ha az anyag tulajdonságait kutató tudományos életben szigorú szabályok és előirások biztosítják a tárgyi valóságnak megfelelő igazmondást, mert máshol az igazság ellenőrízhetetlen és utolérhetetlen, hamis tanúzással és porhintéssel, ha nem is lehet mindent a visszájára állítani, de a valóságot és az igazságot teljesen relativizálni lehet, mint görögországban és így a gátlástalan szemfülesek és a politikai manipulátorok, akárcsak a banktulajdonosok és bankigazgatók, bármi is történne, mindig jól tudnak járni. Csak az ostoba diktátorokat buktaták el a hazudozó tömegek kiválasztottjai, a többi hazugsággyártó szemfüles mind jól él abból, hogy az emberiség messze, de nagyon messze azon az szinvonalon alól él, amley szinvonalon kellene élnie ekkora értrékű – tulajdonképpen mérhetetlen - tudománnyal és ilyen elképesztő, számítógépek által vezérelt csúcstechnológiával.

 Hosszú - hosszú, minimális planetáris gazdasági növekedés nélküli, kemény erkölcs- és felelősségtanulási évszázadok következnek tehát kedves Hölgyeim és Uraim. És ez az időszak mindaddig tartani fog, amíg meg nem érti az emberiség többsége, hogy a sorsunk minőségi alakulása, nem annyira a pénzünktől és általában az örökölt vagy a szerzett vagyonunktól, hanem az erkölcsi alapállásunktól – gerincességünktől - függ első sorban. Amíg meg nem tanuljuk azt tehát, hogy, nem csak a “Ne hazudj” , vagy “Ne lopj” figyelmeztetések a fontosak (életminőségi feltételek!), hanem az a “parancsolat” is pl., hogy ne kívánjuk egymás férjét – feleségét, illetve, hogy ne kívántassuk magunkat senkivel “mások” felesége és férjeként, éppen olyan fontos, mint az, hogy “Ne gyilkolj”, vagy amennyire fontos az a parancsolat (feltétel) is, hogy: Szeresd a te Urad, Istened…..