Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Cookie-kezelési tájékoztató
Ercsey Tamás reményes gratulálására
Kozma Botond Szilárd, Karma és családasztrológus közlése: 
 
 
Véletlenül bőre sikerült, de nagyon hasznos, Boldog Bolond-magyarázat: 
 
 
    "Tisztelt Kozma Szilárd!
 
 
Nem vagyok biztos benne, hogy nem félreértés volt az esküvői képek megküldése, mindazonáltal gratulálok a házasságkötésükhöz, sok sikert, boldogságot kívánok!
 
Remélem, rendeződtek a dolgaik és az internetes csatározás, amelynek kapcsán így virtuálisan megismertük egymást, immár rendeződött.
 
Minden jót!
 
 Ercsey Tamás"
 
   Az esküvői hírt minden olyan címre, amely a gépem memóriájában szerepel elküldtük, ha jó barát, vagy ismerős az illető, ha nem (Így még Gerle Éváénak és a nekünk valamiért levelet írt barátnőinek is.)  annak érdekében, hogy minden barátunkhoz, ismerősünkhöz eljusson, lehetőleg senki ne maradjon ki. Bocsánat, ha zavartuk vele, köszönjük, hogy mégis gratulált.
    Ami a kérdését illeti, mi, metafizikusok, illetve kauzális (karma-) asztrológusok, más halandóktól eltérően, a rejtve maradt, de feloldandó karma-foszlányra figyelmeztető, rávilágító - figyelmeztető sors-jelnek tekintünk minden támadást, vagy sértést, amire kötelességünk méltóképpen, komolyan válaszolni éppen annak érdekében, hogy a támadás jelentése - jelzése minél szélesebb körben és minél nagyobb mélységben világíthasson be az addig valamiért felfedezetlenül és átvilágítatlanul maradt karmikus determinációnkba. 
     Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a Létet működtető és vezérlő Egyetemes Törvények alapján, de főként a Megváltás Egyetemes Törvénye alapján, a támadó sem ártatlan soha, sőt, általában sokkal nagyobb és súlyosabb karmikus csomaggal terhelt mint mi, magyarul: neki sem szükséges ostobán meghalni, sőt, annál hamarabb felébredhet és esetleg még boldog is lehet, minél kifejezőbb és pontosabb karma-képet mutató tükröt tartunk elébe, hogyha tehát, minél pontosabb információt kaphat arról, hogy milyen karma-motívumok vezették és vették rá arra, hogy megtámadjon. Egyszóval, az olyan erős tűz karmával rendelkező személyek számára mint mi (És esetleg ön is...), metafizikai szempontból nagyon ajánlatos, már csak egyszerű egészségi szempontok miatt is, a bátor csatározásra berendezkedni, az úri finnyáskodás helyett.
    Kérdésére a válaszom tehát: Éppen, hogy a Gerle Évától és gátlástalan feminista bandájától ingyen (ajándékba) kapott Beavatásunk tette lehetővé azt, hogy Viola többszörösen szembe nézhessen és nagy mértékben oldhassa az erős Tűz (harci) -karmáját, hogy tehát észrevehesse és megláthassa magában a Mo-n, kamasz- és gyermekkorában az amúgy is erős, tehát veszélyes tűz-karmájára rá rakódott és könnyen belé vésődött feminista eszmék (Férfi-gyűlölési) súlyos veszélyességét, hogy tehát teljes mellszélességgel ezeknek, a még benne ragadt foszlányai - maradványai ellen fordulva, illetve ezeknek a feloldásán szorgoskodva, vállalni merje a házasság kötelékét, elköteleződését. Sőt, az ő szempontjából volt még egy másik haszna is a "balhénak", éspedig, hogy remélhetőleg végleg megszabadult a gonoszsággal, annak a fondorlataival szembeni naivitásától, ami lássuk be, egy szülő számára nagyon fontos!
     Az én hasznom meg az volt, hogy nagyon megerősödtem a korábban megszerzett meggyőződéseimben egyrészt, másrészt meg jóval népszerűbbé vált az asztrológiai - spirituális alapállásom és szemléletmódom az interneten, mint azelőtt volt, tehát egymást érik a horoszkóp-rendelések, aminek köszönhetően végre folytonos normális életet élhetünk anyagilag is. 
    A feminista támadásoktól, vagyis azok megkontrázásától tehát, spirituálisan megerősödtünk mindketten, és ennek a beavatásnak köszönhetően ténylegesen boldogak lehetünk végre az élet minden (Külső - belső) területén, aminek a párját kívánjuk önnek - önöknek is. 
 
Barátsággal: Szilárd