Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Kedves olvasók!

Kozma Szilárd asztrológus

Kedves olvasó!

A magánlevélben feltett kérdésekre vonatkozóan a következőket tudom közzé tenni:


Az astroneten folytatott ingyenes válaszadási tevékenységet az asztrológusi szakértelmem és általában az ide vonatkozó munkám minősége és lelkiismeretessége, vagyis: az asztrológusi tevékenységem komolysága és megbízhatósága bizonyítása érdekében vállaltam el, de már az utóbbi időben is, inkább csak a magzatfoganási és magzatkihordási problémák kauzális okait tudakoló és azok feloldási lehetőségére vonatkozó, valamint a szülési szövődmények elkerülési lehetőségeire vonatkozó kérdésekre tudtam érdemben válaszolni! Ezt az ingyenes válaszadási tevékenységet viszont, kénytelen voltam megszakítani, mivel, a gyermekeim száma növekedésével együtt, megnőtt a családapai életfeladataim száma is és tehát az asztrológusi munkámmal nem csak magam, hanem a gondozásomban és nevelésemben levő három-, de hamarosan négy gyermekünket, illetve az ők gondozásának a farkas-részét ellátó, feleségemet is, el kell tartanom.

A fentiekre vonatkozó, nem csak elméleti, hanem gyakorlati részletinformációkat is tartalmazó, asztrológiai és alkímiai jelenségekről szóló tanulmányaimat a honlapomon lehet elolvasni, de, amennyiben ilyen jellegű kéréseket kapok, csatoltan is küldöm. Ezért, a fenti témakörben mozgó, illetve a párkapcsolati - szerelmi és szexuális problémákkal, illetve, házastársi, élettársi összeférhetőséggel, konfliktusokkal és harmonizációs lehetőségekkel, válási, elhagyási problémákkal, és a lelki társ - megtalálási, valamint más jellegű (egészségi, életpálya és hivatásválasztási, pályamódosítási, stb.) komoly problémákkal kapcsolatos kérdésekre, kizárólag honorált (fizetett) személyi horoszkópok keretén belül, vagy szinasztria (párkapcsolati összehasonlítás) rendelésen belül tudok már csak válaszolni, a kozmaszilard@gmail.com , vagy a kozmabszilard@gmail.com  E-mail címeimen.    
    Magánlevelezésben tehát, csakis horoszkóprendelési lehetőségek felől érdeklődő levelekre, illetve a konkrét horoszkóprendeléseket tartalmazó levelekre válaszolok, illetve csakis horoszkóp-értelmezéssel és arra vonatkozó munkamenettel kapcsolatos kérdésekre válaszolok, a megrendelt horoszkópok elkészítése közben felmerült kérdések technológiai részeként levelezek. Ingyenes asztrológusi válaszokat kizárólag a a www. astrologos.hu c. portálomon adok, a Személyi Horoszkópokkal kapcsolatos kérdések c. rovatomban. Köszönöm a megértését:

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus