Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Kozma Botond Szilárd: Az oldalról

A boldog asztrológus pár Kozma Szilárd asztrológus lányaival Kozma Botond Szilárd:

Kedves Olvasó!

E honlap cikkei és tanulmányai azon pozitív sorsalakításra elszánt, önmagukkal és életükkel szemben minőségi igényeket támasztó személyekhez szólnak, akik számára rég világos, hogy a komoly asztrológiának semmi köze nincs a meteorológiához. Tehát azokhoz szól e honlap, akik számára világos az, hogy a legrosszabb, és a legembertelenebb dolog, amit az asztrológiával tenni lehet, az nem más mint a JÓSLÁS!

A 2O éven át gyakorló asztrológusi munkát végző (Tehát nap mint nap, "teljes munkaidőben" és azon felül is, kimondottan, csak sorselemzésekkel, sorsfigyeléssel foglalkozó!) szerző:

Aki az ezotéria többi területét is, mint pl. a Reikit, az agykontrolt, a védikus tanokat, a Tarot beavatási rendszerét, vagy az aritmológiát (Téves  "ezo" kifejezéssel: a számmisztikát.) és az alkímiát is behatóan ismeri (Lásd a megfelelő című, metafizikai tanulmányokat a honlap anyagában.) -, MINDENNÉL FONTOSABBNAK TARTJA, sőt: a mindenki által vágyott teljes egészség- és a boldogság elérésének az első és kikerülhetetlen feltételének TARTJA az asztrológiai sorsképletekből kiolvasható KARMIKUS PONTOK jelentésének a BEHATÓ, tehát minél mélyebb VIZSGÁLATÁT. Vagyis, e vizsgálatnak a  segítségével történő KARMA - FELOLDÁST, a karmának az asztrológiai sorsképlet teljes mélységben átvilágított és minél szélesebb körben elvégzett, pontos meghatározását és e pontos és részletes meghatározás segítségével történő MARADÉKTALAN FELOLDÁSÁT!

  A szerző számára a majd húsz éves gyakorló asztrológusi tapasztalatai egyértelműen és határozottan bebizonyították, hogylétezik egy, a Kiegyenlítődés egyetemes törvénye alapján működő és a Mérleg konstelláció és a Szaturnusz bolygó által megtestesített erőtérhez és arányossági elvhez tartozó, globális sorsrendezési rendszer által biztosított arányosság, amelynekegyfelől a különböző féle (értelmi - tudósi, művészi, szellemi, misztikus, vagy mágikus) egyéni képességek ereje és mennyisége között és másfelől a karma feoldottságának a mértéke között kell mindig fenn állnia. És, amely Szaturnuszi őserő nem engedi, hogy a személyi karmánk feloldása nélkül, a képességeinket hosszú távon is a javunkra hasznosíthassuk és gyakorolhassuk. Amennyiben tehát valaki, akár veleszületetten, akár tudatos törekvések útján egy bizonyos mértékű és intenzitású (különleges) képességre tesz szert, de a személyi karmája feloldatlan, azt a (Szaturnuszi) sorserők betegséggel, vagy balesettel, szegénységgel, vagy más fajta hátráltatással (siker elmaradással, gazdasági csőddel, konkrét szegénységgel, szerelmi, vagy házassági kudarccal, és szélsőséges negatív töltetű szellemi állapotban: korai halállal!) meggátolják abban, hogy a tudását, tehetségeit és más féle képességeit gyakorolhassa, illetve, hogy azok gyümölcseit élvezhesse. Megakadályozzák tehát abban, hogy huzamosan tényleg boldog lehessen.

      Arra, hogy ez az arányossági elv létezik – tehát, arra, hogy a sors-erők még jobban „büntetik” azokat a tehetséges és rendkívüli képességekkel rendelkező személyeket, akik a karmájukat nem oldották fel, sőt: akik a karmájukat csak súlyosbítják a különféle tehetségeik és rendkívüli képességeik gyakorlása által, éppen annak a jó néhány gazdag személynek, és gazdag családnak, illetve rendkívüli sikeres művészeknek az asztrológiai sorselemzés útján történő segítségfelkérés honorálása után figyeltem fel, akik ezzel a bizalmukkal megtiszteltek. Ugyanolyan és ugyanazok az általános sorsproblémák merültek fel ezeknél a személyeknél is, mint másoknál, és egy - két családi tragédia, félre siklott életsors, halálos betegség vagy szenvedélybetegség éppen úgy beárnyékolja nekik is az életét, mint más személyeknek, családoknak. Ezeknek a tragédiáknak, vagy sors-hátráltatásoknak éppen úgy meg van az imént vázolt, arányossági sors-logika szerinti magyarázata, akárcsak más, karmafeltáró horoszkóppal nem rendelkező személyek esetében.           

     Másrészt, szomorú példaként ott van az Edélyi Kovászna megyei Kökös községben élő, rendkívülien tehetséges, volt-unitárius pap is, Nagy Attila, aki a szellemi – morális degenerációja folytán nem csak „vallásos anarchista prófétának”, hanem Pulinak is nevezi magát, és aki az intellektuális kapacitása és teológiai műveltsége szerint, legkevesebb Erdély Unitárius Püspöke kellene, hogy legyen, de mivel a Szaturnuszi (spirituális felelőtlenkedési) és a Skorpiói (Sötét hatalmakkal való szövetkezési) – karmája hatására, fiatalon könnyen rá állt arra, hogy a sekuritate besúgója legyen, ezzel annyira fel duzzasztotta a karmáját, hogy ma a közösségéből teljesen kitaszítva, az által megvetve (és néha megverve...) kell élnie, holott a  jelenben is a rendkívüli szellemi képességeinek a birtokában van. De hiába, ha erkölcsi - alapállásában teljesen el veszítette a talajt a lába alól, annak ellenére, hogy tisztában van a keresztény tanokkal. Persze: hiszena Karma- és a Dharma -értelmezésekkel még európában nagy baj van, mert arra vonatkozóan, hogy személy szerint és konkrétan mit is jelent a kereszt sors-szimbóluma, mindenki önkényes és ezért téves, és vészesen félrevezető elképzelésekkel (fantazmagóriákkal!) rendelkezik, akárcsak Nagy Attila Puli. És persze, hogy nagy baj van az egész vonalon, mivel éppen hogy a saját karmája szinezetének (jellegének) megfelelően menti fel magát mindenki a karmája színezetének megfelelő árnyék-énje vészes hatásai alól!

   Manapság nem csak minden joga- guru, magát tisztánlátónak nevező misztikus kokler és állítólagos auralátó csodabogár érzi hivatottnak magát arra, hogy bárkinek a karmáját "maghatározza", hanem a keleti vallások reinkarnációs elméletének a divatba hozása után, mindenki, aki ugymond "ezoteriával" foglalkozik, úgy véli, hogy a sors-történeteinek az alapján, vagy esetleg a visszatérő álmai alapján, könnyen megtudja állapítani saját maga számára is azt, hogy miket követett el állítólag a korábbi inkarnációi során és ebből következően milyen karmája van.

   Nem csak az asztrológiai felkészültségem szerint, de a majd húsz éves gyakorló "sorsfigyelőei" tapasztalataim alapján is, garantálni tudom, hogy ezeket a keleti vallásos metaforákat teljesen félreértik és teljesen hibás a reinkarnációnak az egy az egyben történő értelmezése! És ennek a következtében, a magukat "beavatottnak", vagy "tisztánlátónak" képzelő személyek által maghatározott karma-képzetek teljesen hibásak és ezért nem csak szomorúan, de sok esetben tragikusan félrevezetőek is! A reinkarnáció egy több jelentésű spirituális gyűjtő-fogalom még akkor is, ha léteznek olyan "szellemi balesetek" amelyek folytán egyes személyek úgy "emlékeznek" más, korábban élt személyek jellemző sorshelzeteire és sorseseményeire, illetve azok rokonaira, minthogyha azok az emlékek és kötődések a sajátjiai lettek volna, de ebből a ritka és rendkivüli szellemi jelenségből a jelenbeni személyi karmára vonatkozó következtetéseket levonni éppen olyan misztikus botorság, mint pl. a keresztény mitológia Szűz Máriának nevezett szent szereplőjének a spirituális emelkedettségi fokát (szeplőtelenségét: tisztaságát...) a szűzhártyája nemzés utáni épen maradásával össze téveszteni. Számos és hosszú életsorsokat követő gyakorló asztrológusként tehát abszolút a megyőződésem arra vonatkozóan, hogy reinkarnációs ötletekből és benyomásokból, illetve konjunkturális élethelzyetekből a karmára vonatkozó következtetéseket levonni, nem csak, hogy ostobaság, de félrevezető és ezért a biztos sors-tévesztés mellett, akár életveszélyes is lehet. Illetve, hogy a karmát csak és csakis a sorsképletekből lehet pontosan, sőt: egzakt módon kiolvasni, az asztrológiai karmikus pontok jegy- és házhalyzete és fényszögei szerint. 

      De nem csak a karma-értelmezéssel és ezért a karma oldással van nagy baj, hanem a templomokban prédikált és a misztikus csodabogár-gyógyítók és tanácsadók, de főként a könnyű-zenészek által unalomig hangoztatott SZERETET - értelmezéssel is! Mert mindenkinek csak jár a szája a szeretetről, de főként azoknak az un. sztároknak, akik azt minden tévés nyilatkozatukba bele keverik (És megfigyeléseim szerint, az üres lelkű sztárok között is, főként a gyermektelenek, vagy az egykézők teszik ezt!) eszükbe nem jutna, hogy az, amiről oly fellengzős-meghatóan nyilatkozgatnak gyakorlatilag teljesen hiányzik az életükből és a lelkükből. Mert nem csak a feleselni és a minket kritizálni még nem képes kiskorú gyermekeinket, vagy a ránk szoruló és ezért kritika kifejtésre szintén képtelen, idős szüleinket kell szeretni, hanem a megalkuvó, gerinctelen erkölcsi alapállásunkkal szembeni nem-tetszésüket kifejező kamasz és felnőtt gyermekeinket is! És nem csak a szintén ránk szoruló házi állatokat, vagy az életterükből kiszorított és az állatkertek rácsai, vagy védő árkai és sziklái mögött nyomorgó és végső soron szintén magatehetetlen vadállatokat, hanem a vadon élő ragadozókat és dögevőket is! Mert a kozvetlen kellemetlenséget  nem okozó személyeket és állatokat és tárgyakat szeretni könnyű! Vagy éppenséggel a tőlünk távolinak képzelt Istent is könnyű szeretni... De az igazi szeretet egyetemes egységesítő lehetősége, vágya és kényszere azoknak a személyeknek is szól, akik meg tudják és meg is merik mondani a számunkra az igazat, tehát a számunkra hamar kényelmetlenné váló, életerős felnőtteknek is, sőt, még a felnőttek között azoknak is, akik nem éppen gonoszak és nem bűnözők, de mi mégis ellenségeinkként érzékeljük, mivel érezzük, hogy életerejüknél és az általunk ellenőrizhetetlen rejtett, vagy látható – érzékelhető, igazság-látó és azt bátran kifejező képességeiknél fogva, kényelmetlenné tehetik az életünket, amennyiben ellentétesekké – és ezzel ellenségessé - válnának az érdekeink és az élet értelméről alkotott elképzeléseink.

   Szóval, nem hiába mondja Jézus, hogy a szeretetünk őket: az ellenségeinket is meg kell, hogy illesse, mert csakis ez, az egyetemes szeretet-érzés adhatja meg az igazi, orvosságok és orvosok nélküli egészségünket. Egyedül ennek van pozitív egészségmegőrző, illetve gyógyító visszahatása a szervezetünkre! És tovább: meg kell illesse a mélyen átérzett szeretetünk az ellenségesnek – mivelhogy kényelmetlennek, vagy veszélyesnek – érzékelt földi fizikai, tárgyi világot is, mivel ha ez nem lenne, akkor nem lenne lehetséges a megváltódás, tehát az egyetemes kiegyenlítődésen alapuló Isteni egységbe olvadási lehetőség, vagyis az igazi boldogság sem, hiszen a szellemi világ jelenségeit, tulajdonságait és törvényeit visszatükrözni képes fizikai – természeti és általában a külső környezettől való visszajelzések nélkül, nem lennénk képesek a megváltódásra, de maga az Isten sem! Az Istennek is szüksége van az anyagban való fájdalomteljes tükröződésre. És ez az életünk nagy titka: éppen akkora intenzitással képessé válni szeretni a visszatükröző tulajdonságával nekünk oly sok fájdalmat és szenvedést okozó külső fizikai – létet is, mint a belső szellemi és abszolút létet.

    A mózesi tízparancsolat itt hibás, illetve hiányos! Az első három „törvényben” az Isten szeretetének a szükségéről beszél, illetve az Istenhez való viszonyulás etikájáról, majd annyival, hogy szeretnünk kell felebarátunkat mint önmagunkat, át tér az emberekhez való viszonyulásunk lelki boldogságot és egészséget biztosító etikájára hat pontban. És ebben igaza is van. De nem csak abban hiányos, amiben Jézus kijavította mondván, hogy az ellenséget is kell szeretni, hanem főként abban, hogy nem mondja ki azt, hogy főként a kényesek és a kényelmesek, de a buták által is ellenségesnek látott és érzékelt fizikai - tehát természeti és tárgyi! -  világot, amely a maga kérlelhetetlen fizikai törvényeivel, illetve a katasztrófának nevezett megmozdulásaival, annyi nehézséget, drámát és tragédiát okoz, vagyis annyi fizikai és lelki fájdalmat és szenvedést okoz, az által, hogy a bennünk levő szellem zavarait „kegyetlenül” és egy az egyben vissza jelzi, hát azt is éppen úgy kell szeretni, mint pl. a személyi kritikát következetesen, logikusan és lehetőleg igazságosan gyakorolni képtelen, kiskorú gyermekeinket. Pedig ez, az asztrológiai magas rendű tudáson alapuló, „lefelé” és kifelé is áramoltatott (gyakorolt) minél intenzívebb szeretet-képességünk, az életünk boldogságának, illetve a szellemi, lelki és testi egészségünk és épségünk megőrzésének a kulcsa. Ez az élet titka.

     Ezt, az egész külső- és belső létnek a teljes a szeretetét kell személyessé és gyakorlativá tennünk a horoszkópunkból kiolvasható karmánk és gyakorlati életfeladataink tudatosítása segítségével, annak érdekében, hogy a tényleges és huzamosan tartó teljes és valós boldogsági állapothoz eljuthassunk. Ez viszont a horoszkóp segítségével történő karma- és életfeladat ismeret nélkül teljességgel lehetetlen. Hogy miért? - Azért mert különben felfoghatatlan és elfogadhatatlan a tárgyi és az emberi külvilágunktól való karma-feloldási sorsjelzéseink értelme, és emiatt mást sem tesz az egész életében az ember, mint verklizi a karmáját, mint az idejekorán és nagy szenvedésekben elhunyt, de híveik által szentként imádott misztikusok, mint Rama Krishna, Ramana Maharishi, hogy a zagyva miszticizmus legismertebb figurájáról, a vagyonából való kiforgatása miatt az élettársa irányába érzett gyűlöletébe belehalt dúsgazdag Oshoról ne is beszéljek.      

    Továbbá tehát: a lényege szerint, abban is különbözik ez a honlap, a hasonlóaktól, hogy az asztrológiai képletéből kiolvasott személyi sorsfeladatait, valamint a nyilvános megmérettetést is (Lásd az Asztrologosz c. Forumot) minél nagyobb mértékben felvállalni igyekvő, és az ezekkel járó gyakorlati és személyi nehézségeit és konfliktusait mindig nyíltan felvállaló szerzője, nem tartja magát kivételezettnek, például: sors-megoldott szentnek, sem mások fölött álló, gurunak, vagy mindentudó mesternek, annak ellenére, hogy magát a gyermekkorától tartó betegségeiből kigyógyította és a karmája szerinti életfeladatait folytonosan rendezvén, a lelki társa mellett, a derűs nyugalmat és elégedettséget elérte. És ennek megfelelően, nem is árul misztikus-rózsaszínre pingált, fantázia-anyagból készült, illúzió- szemüveget, sem az olvasóinak, sem a horoszkóp rendelőknek.

. Hanem, sors-figyelő valóság-kutatóként, a sorsproblémáknak a lét kezdeténél álló, és a materialista, illetve az un. „józan paraszti észjárás” elől rejtett, szellemi jelenségek kauzális (lényegi) okaira világítva értelmezi a horoszkópokat.  Abban is különbözik e honlap a hasonló témaköröket tárgyaló honlapoktól, hogy a szerzője, az egyetemes létproblémák és a személyi sorsképletekből kiolvasható egyéni meghatározódások és sorsfeladatok tükrében vizsgálva a személyi sorsmegoldási lehetőségeket, mutat rá azokra a horoszkópokból kiolvasható téves egyéni magatartásokra és sors-kezelési reflexekre, amelyek alapján az emberek 9O százaléka, sors-krízisből sors-krízisbe bukdácsol. (És, amennyiben nem ismeri meg a saját sorsa tényleges (karmikus) mozgatórugóit és nem ismeri meg azok sors-idéző logikáját, a téves célkövetésében egyre jobban felgyorsulva, előbb - utóbb, elindul a betegségektől terhelt, tehetetlen és szürke öregkor, vagy a korai végzete felé.)

    A szerző ugyanis, teljesen meg van győződve a majd húsz éves sorsfeltárási és sorsrendezési tanácsadási gyakorlata után, (Tehát gyakorló asztrológusi, nem pedig asztrológia - oktatói és a valóság próbáját ki nem álló, a  hétköznapi gyakorlatban ellenőrizetlen misztikus elméletgyártói tevékenysége alapján!) hogy a személyi horoszkópokból egészen pontosan kiolvasható, karmikus meghatározódások tudatosítása segítségével, valamint a karmikus terheknek  a meghaladási iránya pontos feltárása által, tehát a személyre szabott gyakorlati életfeladatok tudatosítása segítségével (És nem a vallások, vagy a misztikus moralisták által előírt általános tiltások betartása!), biztos lehetősége van minden, az élete minőségén változtatni akaró személyeknek arra, hogy a sorsát: az egészségét és a boldogulási lehetőségét, a kezébe vehesse!  

   Felmerül viszont a kérdés, hogy amennyiben az asztrológus a sorképletekből kiolvasható jövőképek mellett, még komoly és mély (spirituális - karmikus) önismereti elemeket és személyre szabott karmikus meghatározódásokat is kiolvas, akkor ezek mellett a sorsképletből kiolvasható jövő-képek mellett, a horoszkóp-értelmezés segítségével történő sors-elemzés, nem-e kezd hasonlítani egy közönséges pszichológiai analízishez? Hogy miért is lenne szüksége valakinek egy ilyen, egyesek számára akár pszichologikus önismereti feltárásnak is tűnhető asztrológusi feltárására, amikor a személyiségi problémák és általában pszichés gondok tudományos orvoslásával a pszichológia foglalkozik, illetve a pszichiátria? (Pl. a média-sztárrá vált Dr. Csernus Imre!) Én viszont azt kérdem, hogy amennyiben valaki nem elégszik meg az objektív feltárásokkal és a száraz jóslatokkal, hanem az ő személyi öntudatával és akaratával, illetve a mágikus erejű képzelete által generált erőterek hatásaival összefüggésben álló közvetlen sorserők befolyására is gyanakszik, akkor miért ne fordulna a karmája jellegét egészen pontosan meghatározni képes, karma-asztrológushoz, a magukat tisztán látónak nevező önkényesen fantáziáló személyek, vagy auralátónak és aura-tisztítónak hirdető csoda-bogár személyek helyett? - Nos, ezekre a kérdésre nem adható meg e bevezető keretén belül, kielégítő válasz, de erről szól végeredményben a honlap minden tanulmánya.

Az itt található írott- és hanganyagok a szerzőnek a létnek és az életnek az alapjainál álló, azt közvetlenül befolyásoló négy  felfedezésén, illetve azok sors- és létalakító jelentésének a bővített leíeásán és folyamatos megfigyelésén alapulnak: 1) A hermetikisok által leírt hét egyetemes törvényeknek a kibővítése és a 8,9 és 10 pontjának a felfedezése, részletes leírása. 2) A spirituális káosz okozással a teremtést kiprovokáló abszolút őserőnek: a Lilithnek a leírása, 3) Az anyai ági felmenőktől eredő, közvetlen karma-öröklődés, illetve az örökletes spirituális programok kivédhetetlen, de tudatos törekvések által feloldható, sorsbefolyásoló, sorsalakító hatásmechanizmusának a leírása  és4) Az anyai gondozás és szeretet-áramoltatás fontossága mellett, apai nevelés és gondozás spirituális (bevatási, karma-meghaladási lehetőségeket biztosítani hivatott) funkciója. Ötödik elemként megemlíthető még az anyagi - biológiai létezésnek, vagyis a szilárd anyagnak az egyetemes megváltás - megváltódás megvalósulásában (létrejövésében) elfoglalt, fundamentális funkciójának a megfigyelése, illetve a természeti - anyagi létnek és a biológiai életnek, mint a megváltódás első és legfontosabb feltételének felismerése és ismertetése. De ezt már vétek lenne a szerző felfedezéseként említeni, hiszen a Názáreti Jézusnak a keresztáldozat fontosságáról szóló, utolsó és leg jelentősebb, szimbólikus tanítása is, éppen erről szól.    

     Ezen az oldalon tehát, a tematikus tanulmányok és cikkek mellett, számos letölthető hanganyagot is lehet találni, melyek a Hanganyagok menüpont alatt, vagy a felső fejlécen található Hangosnapló cím alatt érhetőek el. (Rá kell kattintani a Hangosnapló c. fülre.)  A Hangosnapló menüpont alatt az Erdélyi Hamvas Béla Baráti Társaság 2OO8 és 2OO9 - es évi nyári táborában tartott előadásaim hanganyagát is meg lehet hallgatni: Szilárd1,2,3 stb. De a leg tanulságosabb írások azok a korábbi rendelőktók kapott visszajelzések és hála-levelek, amelyekről, a szerző nagyon reméli, hogy senkinek nem feltételezi azt, hogy általa költött, közönséges hamisitványok, annak ellenére, hogy az egyes levélírók nevét, valamint más, azonosító jeleket, éppen a levélírók kérésére megváltoztatott. Ezeket, a munkám minőségét és asztrológiai - metefizikai ismeretim komolyságát és hitelességét bizonyító leveleket, a következő linkre kattitntva is lehet elolvasni: http://www.kozmaszilard.hu/index.php?option=com_content&task=category§ionid=7&id=21&Itemid=43

Amennyiben az itt található tanulmányokban, cikkekben és hanganyagokban - az olvasó nem találna minden sors- dilemmájára, spirituális kérdésére választ (A tudattalan érzés- és képzeletvilágunkat, és ez által, a sorsunkat és egészségi állapotunkat is, a háttérből irányító Lilithel, vagy az ugyancsak a negatív  karmánkat képező anyai ági női felmenőink által öntudatlanul ránk hagyott, spirituális és kauzális (karmikus) sorsprogramokkal kapcsolatosan), tegye fel a kérdését a www.astrologos.ro című, asztrológus barátaimmal (Az Erdélyi Hamvas Béla Baráti Társaság tagjaival) együtt működtetett, gyakorlati asztrológiai - metafizikai (Életmód) portálunkon. Vagy - amennyiben nem szeretné, ha kérdése, a nyilvánosságra kerülne -, tegye fel nekem közvetlenül az kozmabszilard@gmail.com nevű elektronikus levélcímemre küldött levelében.)

   A tizenhét éves metafizikusi és gyakorló(!) asztrológusi tapasztalataimnak fényében, tehát vagyis a hozzám sors-programfeltárásért forduló személyek, valamint az asztrológiát elutasító, de az élet- és sorsminőségüket különböző misztikus és mágikus praktikák segítségével javítani igyekvő személyek tényleges megvalósításainak és eredményeinek a fényében, ellenzek minden öncélú, misztikus vagy vallásos alapú élet- és sorsminőség javító praktikát és módszert, amely nem a tényleges és nyitott szellemi megismerésen alapszik, hanem felszíni és külső ráhatások, valamint természet-ellenes mágikus praktikák és módszerek alkalmazásával akarja elérni céljait. Ezt viszont koránt sem azért, mert nem hinnék az egyetemes (Isteni) teremtő-képzelet mágikus erejének az ember személyében (Veleszületett egyéni képességeiben) való jelenlétében és hatóerejében! Hanem éppen ezért, mert  az utóbbi 15 év tapasztalata éppen ezeknek a mágikus erőknek a jelenlétéről és sorsformáló hatóerejéről győzött meg egyértelműen, veszélyesnek és egyenesen sorsrontó praktikának - Veszélyesen téves mentalitásnak. - tartok minden olyan tevékenységet, amely, a kellő asztrológiai tájékozottság hiányában, ezeknek a teremő (És gyógyító - építő, vagy éppenséggel betegítő - romboló) energiáknak az illető személy horoszkópjából kiolvasható karmikus és gyakorlati életfeladatoktól eltérő, vagy azokkal a legtöbb esetben egyenesen ellentétes elképzelések szerint igyekszik a mágikus erőket kihasználni. Ezek  az erők ugyanis  "működnek" és hatnak, teremtenek és gyógyítanak, illetve betegítenek és rombolnak  nagy hatékonysággal maguktól is, és az életünk célja és értelme egyáltalán nem ezeknek az erőknek az önkényes működtetése, tudatlanságból és tájékozatlanságból eredő, vak ambícióinknak a kielégítése céljából való kihasználása. Hanem, az életünk és sorsunk rendeltetése, a bennünk és általunk is létező egyetemes (kauzális, spirituális és természeti) teremtőerőkkel és törvényekkel való együttműködési és harmonizálódási képességek kialakítása, amely képességek elérése viszont, egyben a biztosítékai is annak, hogy ezek a teremtő- és sorsidéző erők pozitívan hatnak, mind az egészségünkre, mind a sorunkra. - Nők, vagyis az anyák esetében: a kiskorú (Átlagban 14 év alatti) gyermekeik egészségére, épségére és sorsára is. - Az utóbbi állítás teljes magyarázata és értelmezése az alant következő és az általam felfedezett anyai ági örökletes programokról szóló tanulmányokban található meg.

     Az itt olvasható tanulmányoknak és cikkeknek a valamikori befutott, forrófejű - "igazságkereső" - költőből, rátarti mérnökből és "zajos" újságíróból, végül megnyugodott, négy(!) gyermekes családapává (Majd, a felesége családelhagyása után, a három, majd a két nagyobbik gyermekét egyedül gondozó és nevelő apává), két dannos karate mesterré és metafizikus asztrológussá lett szerzője tehát, (Akinek a felesége mindenféle orvosi segítség nélkül, könnyen és mind rövidebb időben szülte meg - először a természetben, majd kettőt az otthon nyugalmában, és csak a negyediket, tévedésből korházban - az ép és egészséges gyermekeit.), számolván azzal is, hogy milyen népszerűtlen és visszatetsző, sőt, egyenesen elriasztó dolog, és az illető személlyel szemben óvatosságra intő jel, ha valaki ilyen kijelentéseket merészel tenni: mégis azt állítja, hogy tudja, és e honlap asztrológiai tanulmányaiban, cikkeiben és beavatási regényeiben, érthetően és személyi példákkal illusztráltan is (hitelesen: ellenőrízhetően tehát) ismerteti és elmagyarázza a SORSUNKAT IRÁNYÍTÓ ÉS SZABÁLYOZÓ TÍZ EGYTEMES TÖRVÉNYT és a belőlük következő hétköznapi élet-igazságokat. Azokat az élet alapjainál álló, és a bennünk, emberekben is létező (működő!) és az általunk is, akárcsak a természeti és kozmikus világ által megtestesített, sors- és életirányító EGYETEMES TÖRVÉNYEKET, amelyeken az asztrológia állításai is alapulnak, és amelyeknek a megismerése minden valóság-ismereti módszernek, vagyis minden szellemtudománynak és természettudománynak az alapját, hátterét és végső célját képezik.


A Magia Sutra című jelentős metafizikai művében, Hamvas Béla világosan kifejti hogy, függetlenül attól, hogy miképpen alakul ki, az egyéni szellemi képzelet - Végső soron, a sorsunkat és életünket is irányító mágikus erejű egyéni életképzeletünk! -, az közvetlenül befolyásolja és irányítja a lelkünket, vagyis a gondolkozásunkat és az érzelmeinket. És ez, az idea-alapú (Általában nem tudatos!) mágikus befolyásolási - irányítási folyamat nem áll meg a gondolatok és az érzelmek szintjén: Az úgynevezett pszichoszomatikus befolyásuk által, népiesen mondva: idegalapon, a gondolataink és az érzelmeink modellálják (általában és egyelőre sajnos negatívan: inkább rongálják, károsítják) a testet, vagyis a biológiai szervezetünket. Sőt: a szellemi és a materiális kölcsönhatások szövődményében, az életkörülményeinket is a pozitív, vagy negatív, a világos és tiszta, vagy éppenséggel a zavaros: az alacsonyrendű és önellentmondó képzeletvilágunk alakítja és irányítja (Figyelem: a valóságtól elszakadt idealisztikus fantazmagóriáknak maximum káros hatása lehet, még akkor is, ha misztikus, vagy vallásos fantazmagóriákról van szó!), annak ellenére, hogy a természettudományos világlátás perspektívájából úgy látszik, minthiogyha a testünk természete és annak negatív, vagy pozitív módosulásai határoznák meg az érzelmeinket, a gondolatainkat és a szellemünket: az életképzeletünket - eszméinket.

Rengeteg személyi horoszkóp-értelmezés, vagyis sok-sok kauzális sorsfeltárás bizonyítja és az egyre szélesedő baráti és ismerősi köreinkben elért pozitív eredményeink is bizonyítják és visszaigazolják, hogy azok, a genetikai-térkép által kimutatható negatív biológiai örökségek, amelyek a NEM okoznak VÉGZETES(!) betegségeket és NEM eredményeznek végzetes testi deformációt(!), a tudatosan kifejleszett pozitív életképzelet segítségével, átváltoztathatóak (kijavíthatóak!) egészséges biológiai tulajdonságokká és képességekké, amennyiben ezek a változások összhangban állnak az illetrő személynek a horoszkópjából kiolvasható életfeladataival. Jó példa erre a feleségemé. Őt az édesanyja nagyon nehezen, csaknem tragikus körülmények között szülte meg, és szoptatni sem tudta, mert a teje hamar elapadt. Ráadásul a feleségem két testvére apró - plasztikai műtétek útján utólag helyrehozott - testi rendellenességekkel is jött a világra. És az édesanyjuk őket sem tudta szoptatni. Ezzel szemben, a kauzális horoszkópfeltárás segítségével, a feleségem, akárcsak a barátnőink, könnyen szülte meg az ép és egészséges gyermekeinket és több mint egy évig (viccesen: az unalomig) szoptatta. Mindezt annak köszönhetően, hogy a személyi horoszkópjaikból nem jósoltam számukra semmit, hanem feltártam a karmikus meghatározódásaikat, annak érdekében, hogy oldják fel és haladják meg azokat és ezáltal szabadítsák fel a bennük önkéntelenül és öntudatlanul keletkező negatív képzetektől az anayai képzeletüket.

A Vízöntő és a Halak konstellációk által megtestesített spirituális erőterek személyiség-változtató tulajdonságai és természete jelzik, hogy az állatokkal ellentétben, az ember szellemét nem béníthatja le és NEM HATÁROZHATJA MEG, SEM A GENETIKAI, SEM A SPIRITUÁLIS ÖRÖKSÉGE (karmája), hanem a spirituális értelme és az élet-képzelete (mágikus) ereje által lehetősége van az öröklött szellemi és biológiai (genetikai) programjainak a javítására, módosítására. Informatikai kifejezéssel: "a programjainak az átírására" - és ha kell, azok teljes kicserélésére. A genetikai kódrendszerünk ugyanis, nem a véletlen anyagi módosulások és a szükségszerű örökösödéseknek az egyedül és kizárólagosan a génsebészet által módosítható térképe, hanem mindössze következménye és leképeződése a spirituális és kauzális kódrendszerünknek. Ezt viszont irányítani és változtatni tudjuk - főként a magzatot a méhükben hordó anyák esetében, akiknek, amennyiben nem terhesnek, hanem áldott állapotban levő teremtői személyeknek tudják magukat, a legerősebb a mágikus képzeletük. Ez, az áldott állapoti mágikus képzelet, nem csak a magzat alakulására - fejlődésére, képes pozitívan hatni (vagy "terhes"-ségi koncepció esetén: rombolóan és károsan hatni) -, anélkül, hogy pl. génsebészeti beavatkozásokra lenne szükség. Sőt: talán hihetetlen, de ez, a mágikus erejű, tudatos, vagy önkéntelen családanyai képzelgés, az egész család jólétére is rendkívülien erős befolyást gyakorol. Ez a tudatos, vagy önkéntelen családanyai képzeleti (mágikus) hatás olyannyira erős például, hogy egy huzamosan fenntartott és intenzíven átélt negatív családanyai imaginációval szemben, a férfi (az apa) teljességgel tehetetlen, bármit is tenne, nem képes azt elhárítani, vagy ellensúlyozni.

Az Erdélyi Hamvas Béla Baráti Társaság tagjaival együtt, vagyis a Hamvas Béla által lefektetett metafizikai koncepciók szerint, asztrológusként és nem utolsósorban felelős szülőként is gondolkozó barátaimmal tehát, szüntelenül együttműködve és egymás gondolatait, eredményeit ellenőrizve - megbeszélve, és a különböző, un. jellegzetes horoszkóp-eseteket is megbeszélve, a Lilith nevű, Teremtés-provokáló, Teremtés-kényszerítő negatív(!) őserő abszolút létének (Abszolút mivoltának) és gyökerének a felfedezése és kimutatása után, felfedeztük a Lilith által megzavart Abszolút létből eredő, az abszolút-rend helyre-állításának a szükségében gyökerező, és az Abszolútumból kiváló - abból megszülető Teremtő létrejöttének az okát és célját. És így, a Teremtés igazi, "rend-helyreállítási" - okát és funkcióját: a rendeltetését és az un. "működési mechanizmusát". Felfedeztük tehát minden pozitívan, vagy negatívan, de mindenképpen a sorsunkra és az egészségünkre (mágikusan!) ható és visszaható (Vallásos és nem-vallásos!) HITNEK A RACIONÁLIS ÉS LOGIKUS ALAPJÁT ÉS OKÁT: A VILÁG TEREMTÉSÉNEK A GYÖKERÉNÉL ÁLLÓ, VALAMINT A BENNÜNK IS LÉTEZŐ ÉS MŰKÖDŐ TEREMTŐ-KÉPZELET FUNKCIÓJÁT. Azt tehát, hogy a teremtés és az élet eredeti oka és funkciója pozitív, és, hogy ebbe a pozitív logikus lét-folyamatba, bárki, aki nem agysérült, bele tud a lelki-szellemi magatartása által kapcsolódni, és ennek a személyes, de mégis "tudományos" kapcsolatnak egyértelmű pozitív visszahatása és következménye van az illető személy életére és egészségére. Felfedeztük a hosszú évezredeken keresztül a "beavatott" bölcsek, misztikus próféták és vallásalapító szentek által MINDÖSSZE RÉSZBEN SEJTETT, DE TELJESSÉGÉBEN SOHA SENKI ÁLTAL MEG NEM TALÁLT - legalábbis eddig még fel nem fedett - ISTENI IGAZSÁGOT: AZ EGYETEMES (kauzális) TEREMTÉS ŐSI OKÁT, szükségét és FUNKCIÓJÁT(!), vagyis A LÉT ÉS AZ ÉLET EREDETI RENDELTETÉSÉT, értelmét és CÉLJÁT. Az általunk művelt - kauzális - asztrológia tehát, elveti a jóslást, mint a teremtés eredeti rendeltetésével (funkciójával) és céljával nem egyező tevékenységet. Jóslás helyett a személyi horoszkópokból kiolvasható pozitív és negatív meghatározódásokra (karmikus determinációkra, öröklött személyi késztetésekre) összpontosít. Az auránk, illetve a tudattalan szellemvilágunk legfinomabb rétegeibe rejtett negatív (afunkcionális) tulajdonságok, öntudatlan és önkéntelen késztetések feloldását teszi lehetővé, vagyis ezeknek az örökletes negatív spirituális meghatározódásoknak az egyetemes létezés logikájával összhangban álló, pozitív képességekké, tulajdonságokká alakítását teszi lehetővé a nem-jóslási logikára alapozott, kauzális horoszkópértelmezés. És teszi ezt azáltal, hogy a horoszkópházak által jelzett egyéni életfeladatokat is részletesen feltárja. A kauzális asztrológia tehát, a karma-feltárás mellett, a negatív tulajdonságoknak a pozitív képességekké változtatását szolgáló személyi életfeladatoknak és individuális élet-küldetésnek a feltárását is elvégzi, valamint a személyi étfeladatok végrehajtását és beteljesítését akadályozó (külső és belső) tényezőknek a megnevezését. Meg adja tehát a horoszkóp minden egyes negatív eleméből kiolvasható negatív meghatározódásnak a feloldási és meghaladási lehetőségét, lehetővé téve ezáltal a harmonikus - egészséges és kreatív élet megvalósítását, amelyben nincs helye az abszurd véletlennek és amelyből természetes módon, a többi negatív "váratlan - véletlen" esemény mellett, eltűnnek a tragikus "belesetek" és a krónikus, illetve, végzetes betegségek is.

    Mindez annak köszönhetően valósul meg, hogy miután az asztrológiai feltárás által, személy megismeri a saját életfeladatait és hathatós lépéseket, külső és belső erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy ezeket felvállalva, végre a saját "kozmikus" útját járja, és ne a mások által (szülő, testvér, tanár, élettárs, pártvezér, pap, vagy guru, misztikus mester, vagy még misztikusabb szellemi vezető, stb., által) kijelölt tévutakon bolyongjon, illetve, hogy ne a rá befolyást gyakorló személyek és a negatív karmikus determinációi által befolyásolt önellentmondásos (zavaros) életképzelete által előidézett élethelyzetekben őrlődjön, és - az egyetemes törvényeket is megismerve és megértve, az általános, emberi rendeltetés szerinti életfeladataival is egyenesbe kerülve - az ily módon megtisztult: a tényleg egyénivé, és ezáltal egyetemessé is vált - tudatos és tudattalan (automatikus) - mágikus erejű életképzeletében olyan finom - az asztrológia által a naprendszer bolygóihoz rendelt - spirituális teremtőerők (életerőt adó spirituális energiák) szabadulnak fel benne, és olyan teremtőerőkkel kerül tudatosan harmonikus viszonyba, amelyek összhangban állnak ("találnak") az ő lét- és életforrását képező spirituális és kauzális struktúrájával, személyi rendeltetésével.

Gyakorló asztrológusi tevékenységem és kutatásaim legfontosabb eredménye az emberi léleknek (spirituális és kauzális struktúrának) a mélyrétegeiben rejlő, családi vonalon az anyai ágon öröklődő, vagyis anyáról leányra és fiúra szálló (az unokáknak anyai ágon átadott) spirituális tévképzeteknek az egyéni karakteri tulajdonságokként, vagyis jellegzetes negatív meghatározódásként átadott szellemi örökség-csomagjainak: az anyai ági családi életfeladat-öröklődésnek a felfedezése és a személyi horoszkópok kauzális értelmezése által történő kimutatási lehetőségének a felfedezése. Vagyis az egyéni KARMa igazi, gyakorlatilag is kimutatható eredetének, valamint az asztrológiai (horoszkóp szintű) kideríthetőségének és kimutathatóságának a felfedezése. Ezek a születésünkkor már az auránkban rejlő, negatív szellemi program-rendszerek lehetnek például irracionális félelmek, vagy természetellenes ambíciók, személy- és személyiség-ellenes, vagy gyermek- magzat és életellenes késztetések, irracionális rombolási és önrombolási, büntetési és önbüntetési, öncsonkítási és öngyilkossági késztetések (önkéntelen és öntudatlan rejtett agresszivitásnak a), vagy szexuális devianciáknak is szellemi okai. Ezernyi személyi horoszkóp elkészítése és megbeszélése (visszaigazolódása) után bebizonyosodott például, hogy azon személyeknek, akiknek a horoszkópjában a Nap, a Hold, a Mars, a Szaturnusz és a Plútó közül minimum három bolygó diszharmonikus fényszögben kapcsolódik egymáshoz, az anyai ági ősei, intenzíven átélt életellenes mentális (érzelmi és gondolati) folyamaton mentek keresztül tudatosan, vagy önkéntelenül, éveken át, huzamos neheztelés és szorongás, rejtett (elfojtott) vagy nyílt gyűlölködés, bosszú vágy, vagy nyílt életre-törés (gyilkosság, öngyilkosság, vagy több abortusz) és felelőtlen átkozódás (kiátkozás) formájában. Ezek, a csecsemő korban is az aurában (tudattalan szellemi lényünkben) lappangó rombolási hajlamok, tizennégy éves korunk után már aktiválódnak és a kamasz kor időszakában érzékelhetően jelentkeznek erős depresszió, türelmetlenség, agresszivitás, irracionális félelmek és öngyilkossági késztetések, vagy a felnőtti léttel és az általános emberi életfeladatokkal szembeni averzió (pl. otthon- és családalapítás, gyermekvállalás és gondozás), az ilyen jellegű általános felelősségeknek az önkéntelen és öntudatlan elutasítása, kikerülésére való öntudatlan törekvések formájában. A racionális logikánk számára érzékelhetetlen (manipulatív) hatásukat azonban leginkább, a felnőtt korban fejtik ki, amikor civilizált önfegyelmünkkel magunkba fojtjuk ezeknek az imaginációnkat befolyásoló mentális programoknak a külső megnyilvánulási formáit. Annak ellenére ugyanis, hogy ez a civilizált "önfegyelmező" eljárásunk látszólag mindannyiunk megnyugtatására szolgál, az elfojtás a lehető legveszélyesebb eljárás (mentalitás) mind önmagunkra, mind környezetünkre nézve.

Ezek, a mélytudattalanunkba vésett, életellenes spirituális gócok, minél ésszerűbb és civilizáltabb gátlások alá helyeződnek, annál rejtettebben és veszélyesebben: követhetetlenül fejtik ki romboló hatásukat a láthatatlan és érzékelhetetlen szellemi-lelki folyamatainkon keresztül. Igazából mindannyian manipulálva vagyunk ezek által az anyáktól, vagyis az anyai ági női őseinktől örökölt, azok által a tudattalan képzeleti és gondolati és érzésvilág mélyrétegeibe lefojtott és így a generációk közötti tudattalan szellemi öröklődést biztosító spirituális memória révén az utódoknak átadott szellemi csomagok által, vagyis az auránkba kódolt, negatív (pl. sors- és Istenellenes, gyűlölködési - rombolási, vagy éppenséggel önámítási) szellemi programjaink által, miközben úgy képzeljük, hogy az értelem által vezetett szabad akaratunkat gyakorolva, pozitív vágyaink és ésszerű erkölcsi világképünk szerint gondolkozunk, érzünk és cselekszünk. Nem tudjuk, hogy ezek miatt, az anyai ágon öröklött negatív személyi programok rejtett, személyi hatásai miatt, illetve az általuk sugallt negatív, szellemi és lelki mentalitások önkéntelen átélése miatt, betegedünk meg látszólag indokolatlanul és miattuk sodródunk olyan konfliktusokba, nehéz és nem egyszer olyan tragikus kimenetelű helyzetekbe, amelyekbe nem csak hogy nem akartunk, hanem amelyekre még csak soha nem is gondoltunk. Ezeknek az örökletes (szellemi) romboló programoknak a felfedezésének és a személyi horoszkópok segítségével történő kimutathatóságának a jelentősége nem is annyira a betegség- és konfliktus okozó szellemi gócoknak a tudatosítás segítségével történő megszüntethetőségében - feloldási lehetőségében áll, hanem a kismamák várandósági időszaka, valamint a születés aktusa közben fellépő veszélyes és sokszor tragikus következményeket okozó szövődmények megelőzési és kiküszöbölési lehetőségében. Mert ugyanúgy, ahogy a horoszkópban észlelt rombolási programok jellegének és hatáskörének az értelmezésével, azoknak a konkrét életterületek megnevezésével, ahol ezek megnyilvánulnak, meg lehet előzni a betegségek kialakulását, ugyanúgy a várandóság és a szülés közben fellépő, a nőgyógyászok által "Soha nem lehet tudni" névvel illetett szövődményeket is meg lehet előzni.

Addig is, amíg minderről - és az általam művelt, pozitív mágikus következményeket eredményező, kauzális asztrológia lényegéről és alapjairól - részletesen olvashatnál, szeretettel a figyelmedbe ajánlom az isteni és az ördögi rejtelmek ősi okáról: a "végzetes" Lilithrol, illetve annak hatásairól és e hatások feloldási lehetoségeiről, valamint az emberi nyomorúságok és betegségek tényleges okáról: az anyai ági ősöktol öröklott, személyi spirituális meghatározódásokról (A Karma igazi okáról és gyökeréről) szóló 2003-ban megjelent könyvemnek az eloszavát: {mospagebreak}

Aktív képOlyan, asztrológiáról, metafizikáról, a hétköznapi életünk rejtett misztériumáról és a természet feletti "mennyek országáról" szóló, elméleti és egyben gyakorlati kézikönyvet tart a kezében, amelyről már e bevezető olvasása közben is ki fog derülni nem csak az, hogy merőben másképp tárgyalja (például a reinkarnáció tévképzeteinek a teljes elvetésével), de mélyebben és ugyanakkor gyakorlatiasabban is ragadja meg az adott témakört, ellentétben a hasonló tárgykörű magyar nyelvű kiadványok szemléletével. Nem csak a témakörök tárgyalási szemszöge más, hanem azok az elevenbe vágó gyakorlati következtetések is, amelyekhez a - nem jóslásra használt! - asztrológiát családfenntartó mesterségként gyakoroló szerző eljutott, egészen mások, mint a híveit a bűbájos misztikumával és a kellemes (víkend-szerű) élet lehetőségekről szóló filozófiák ambróziás egzotikumával bódító, majd a szuggerált (de fiktív!) boldogsági állapot elmúltával a híveket zavartságukban a korábbinál nagyobb lelki és szellemi kietlenségben és realizálatlan életfeladatok között (a legtöbb esetben gyermekek és család nélkül) hagyó, ezoterikus irodalom ún. útmutató tanácsai. Ezért, miközben a könyvbe foglalt cikkek és tanulmányok olvasása egyesek számára revelációként fog hatni, e személyek olyan kényszert érezvén, hogy a szerzővel azonnal el kell beszélgessenek, hogy egész mondatokat, passzusokat és oldalakat lemásoljanak és elküldjék a legjobb barátjuknak, kedvesüknek, szüleiknek, és/vagy felnőtt vagy növekvő kamasz gyermekeiknek, mások mélységesen fel lesznek háborodva és legszívesebben betiltanák és zúzdába küldenék a könyvet és ha ezt nem lehet, legalább jól móresre tanítanák a szerzőt és lehetőleg örökre elhallgattatnák. Az előbbieket nyugodt szívvel megtehetik majd, az utóbbiakat már nem, mert a Vízöntő korszakának a beköszöntésével visszavonhatatlanul elmúltak azok az idők, amikor palackba lehetett zárni a világító szellemet. A probléma mindössze a fény valódiságának a megállapításán: a hirdetett eszméknek a mindennapi gyakorlatban történő visszaigazolódásán ("hétpróbáján"), illetve a beígért pozitív következmények (figyelem: nem a korai, de múlékony és felszínes eredmények!) elmaradásának a megállapításán múlik. Tíz évvel ezelőtt a Bukaresti Elta Metafizikai Szabadegyetem oktatójaként és Hamvas Béla könyveinek elmélyült és szorgalmas olvasójaként, arra a felismerésre jutottam, hogy nem csak abban a metafizikai és asztrológiai információ terjesztési rendszerben, amelyben az Elta-val együtt én magam is részt vettem, hanem az egész általam jól befogható nyelvterületen, tehát mind a romániai, mind a magyarországi metafizikai információ-terjesztés terén, igen sok a zavaros miszticizmus, illetve az örök igazságnak képzelt misztikus tévtan és téveszme. Amint a későbbiekben ez számomra egyértelműen kiderült, ennek az oka az, hogy a szellemtudományok matematikáját, az asztrológiát nem a metafizikai koncepciók ellenőrzésére és alátámasztására, illetve nem szellemi megismerésre és nem a szellemi megismerés személyesítésére használják, hanem a jóslásnak nevezett szélhámoskodásra. És viszont: az asztrológiát megfosztják a metafizikai alapjaitól és a jóslás céljainak (szerencse-megragadás: életnyerés, életfeladat kicselezése, erőfeszítés- és probléma-kerülés) minél jobb megfelelése érdekében olyan fölösleges, a természettudomány területéről áthozott pozitivista koncepciókat és absztrakt rendszereket erőltetnek az asztrológiára, amelyek épp oly átláthatatlan, értelmetlen és személyidegen labirintussá teszik az asztrológiát, mint bármely materialista tudományt, amelynek segítségével nagy sikerrel teszi ma tönkre az ember saját természetét és a természeti környezetét. Amikor a metafizikai-asztrológiai tanulmányaimat írni kezdtem, semmiféle asztrológusi-metafizikusi ambíció nem vezérelt, csupán azon hallgatóim számára kezdtem el írni ezeket - ha jól emlékszem az Egyetemes Törvényekről szóló írás volt az első lecke -, akiknek, már független előadóként, metafizikai-asztrológiai előadásokat tartottam Kolozsváron. Az Eltá-tól ugyanis elváltam, pontosan azért mert túl misztikusnak (vagyis zavarosnak, alaptalannak és hamisnak) találtam egyes metafizikainak mondott értelmezéseiket és hiányosnak, sőt: egyes esetekben veszélyesnek és károsnak találtam a gyakorlati eredményeiket. Ez viszont nem gátol meg abban, hogy hálával és tisztelettel gondoljak rájuk, nem csak azért mert tőlük hallottam legelőször értelmes és komoly metafizikai-asztrológiai előadásokat és ők tanítottak meg horoszkópot készíteni és értelmezni, hanem azért is mert életem egy, akkor még végzetes pontjának ígérkező, kritikus periódusában megértő türelmet tanúsítottak a nehéz, szertelen és türelmetlen természetemmel szemben, és végül is annak köszönhetem ma az egészségemet, a kiteljesült családi életemet és más elégedettségre okot adó létállapotomat, hogy a hallgatójuk, majd az előadójuk lehettem. És ez még akkor is így van, ha a tanításaik és valóságértelmezésük nagy részét utólag megtagadtam, mivel - más megtagadni-valóimmal ellentétben - az is komoly dolog volt, amit megtagadtam. Mára már a hagyományos, illetve az akadémikus orvostudomány köreiben is, szinte közhelyszerű evidenciává vált az a koncepció - amelyről a Hippokratész előtti gyógyítók is tudtak -, hogy a betegségeink valóságos okai nem csak a természeti jelenségeknek a szervezetünkre gyakorolt romboló hatásaiban, vagyis a hirtelen meteorológiai változásokban, a váratlan természeti fordulatokban keresendő, nem csak a különböző kórokozó baktériumokban és vírusokban, hanem a beteg ember lelki-szellemi világában. Az akadémikus orvostudomány ezt úgy fogalmazza meg, hogy nagyon sok betegség igazi eredete pszichoszomatikus, és az okai nem a külső eseményekben keresendők, hanem a beteggé vált személynek a betegség-tünetek jelentkezését megelőző időszakban tanúsított negatív (tudatos, vagy önkéntelen) mentalitásában, diszharmonikus (feszült vagy depressziós) lelki állapotában. Nyugaton rengeteg könyv, tanulmány, szaklapokban közölt doktorátusi dolgozat jelenik meg ebben a témakörben, amely tanulmányok, szakdolgozatok és orvosi szakkönyvek a metafizikai (analogikus-szimbolikus) logikával gondolkozó asztrológus számára azt bizonyítják, hogy az ősi (nem jóslásokra használt) asztrológiának a születési napjegyek (konstellációk) szerint felosztott, emberi karakterek betegséghajlamairól szóló tanításai - Hamvas Béla ide vonatkozó kifejezését idézve - cáfolhatatlan egzaktságról tanúskodnak.  A betegség jelensége azonban, illetve a megbetegedések igazi okainak kérdése jóval túlmutat a modern tudományos kutatások és megállapítások következtetéseinél és túlmutat a klasszikus asztrológia által nyújtott megismerési lehetőségeken is, el egészen a metafizika által vizsgált, az egyetemes létezés és az ember eredeti rendeltetésének a céljára vonatkozó, bárhol és bármikor érvényes létigazságokról szóló tanításokig. Az olvasónak viszont nem kell megijednie: nem elvont, személyidegen, absztrakt elméletekkel fog találkozni e könyvben, amennyiben például az asztrológiának a betegség témaköréhez kapcsolódó állításaival és következtetéseivel meg akar ismerkedni. A metafizika - a közhiedelemtől eltérően - nem elvont spekulatív elméletek és misztikus keleti tanítások halmaza, hanem a személy életbevágó problémájának központi okára közvetlenül rámutatni képes tudomány. Ez ki is fog derülni ahogy e bevezetőnek szánt sorokat tovább olvassa. Nincs szükség különösebb magyarázkodásra arra vonatkozóan, hogy honnan veszi az asztrológia a betegségek eredetéről szóló megállapításait. Bizonyításnak bőven elég, ha bárki elolvassa a születési napjegyére (konstellációjára) és a (a közölt táblázatokból akár most is kikereshető) Sárkányfarka konstellációjára jellemző betegséghajlamok szellemi-lelki okait ismertető szövegrészeket. A Sárkányfarok konstellációjának a megismerése kihagyhatatlan, mivel születési napjegyére jellemző szellemi-lelki indítékok elolvasásával nem fog teljes magyarázatot kapni az összes érzékelhető betegségére és sors-problémáira vonatkozóan. A közhiedelemmel ellentétben, a születési napjegyünk (a konstellációnk) a legtöbb esetben még csak 15 százalékban sem jelzi, de maximálisan is csak 30 százalékban födheti az asztrológiai determinációnkra vonatkozó információkat. A személyünkre vonatkozó többi, általánosan jellemző szellemi-lelki tulajdonságunk - és betegséghajlamunk - elsősorban a Leszálló Holdcsomópont (Sárkányfarok) és harmadsorban az Ascendens által jelölt konstellációval van analogikus kapcsolatban, de még ezek ismerete sem meríti ki távolról sem az asztrológia vizsgálati módszerei által kimutatható személyi tulajdonságainkat és sors-jegyeinket. Az Aszcendens és a Holdcsomópontok nevű asztrológiai helyeknek (pontoknak) a mibenlétére, természetére és értelmére vonatkozóan tájékoztatást nyújtani, csak részben célja a jelen könyvnek. A részletesebb leírásokat az olvasó megtalálhatja minden könyvesüzlet polcain vesztegelő régi és új asztrológiai kézikönyvben és - amennyiben eltekintünk a reinkarnáció meséjére alapozott vonatkoztatásoktól - ezek az információk nagyjából használhatóak. Azt, hogy hol található az ő személyi horoszkópjában a leszálló Holdcsomópont, vagyis azt, hogy milyen jegyben áll az ő Sárkányfarka, kiolvashatja a betegséghajlamok és a konstellációk közötti analogikus kapcsolatokat leíró tanulmányba beékelt táblázatból. Az Ascendens kiszámítása érdekében viszont előbb-utóbb minden érdeklődőnek asztrológushoz kell majd fordulni, ugyanis azok a közforgalomban levő táblázatok, amelyekből az Aszcendens kiolvasható, tapasztalataim szerint a legtöbb esetben megbízhatatlanok, arról nem is beszélve, hogy a kórházi szülések drámai hangulatában az anyák által megjegyzett születési időpontok a legtöbb esetben kiegészítésre szorulnak. Annyit mindenesetre jó tudni előre, hogy betegséghajlamaink nagyobb százalékát határozzák meg a Sárkányfarok és a Lilith jegy- és házpozíciója által jelzett karakterjegyeink (ösztönös alapkésztetéseink), mint a születési napjegyünkből vagy az Aszcendensből kikövetkeztethető, illetve az azok által jelölt tulajdonságaink. Ezek a negatív hajlamok ugyanis az auránkba kódolt tudattalan lelki, szellemi és kauzális szférák mélyrétegeibe vannak beágyazódva és ezért a Sárkányfarok és a Lilith napjegye által jelölt diszharmonikus meghatározottságaink kevésbé felismerhetőek, vagyis kevésbé nyomon követhetőek, mint a napjegyünkre jellemző negatív tulajdonságok. Mindez viszont elméleti információ marad mindaddig, amíg a könyvbe foglalt cikkek és a tanulmányok segítségével a saját sorsát átvilágító és saját sors-rugóit, saját sorscsíráit felfedező olvasó el nem fogadja azt a történelmi időtől és földrajzi környezettől függetlenül (mindig és mindenhol) érvényesülő tényt, hogy a boldogság nem lehet célja, hanem következménye a harmónia-törekvéseinknek. Hogy a boldogságunk és az egészségünk, illetve ezek ellentéte (...) nem a bolygóállások függvénye, de következménye bolygók által (is) megtestesített sors-erőkkel és az általuk (is) megnyilvánuló egyetemes törvényekkel harmóniába hozott életnek (Lásd az egyetemes törvényekről szóló tanulmányt). Az ember azért szenved annyit (merőben ostobán és fölöslegesen!) és az orvostudomány minden erőfeszítése és csodálatos eredményei ellenére azért annyira egészségtelen, mert a boldogságot elérendő célnak képzeli és nem olyan létállapotnak és sorshelyzetnek amely annak a következménye, hogy a tudatos és folyamatos egyéni erőfeszítései révén harmóniába került az asztrológiában a bolygók által megtestesített teremtőerőkkel és a metafizika által tanulmányozott egyetemes törvényekkel: sorstörvényekkel. Amikor ezeket a tanulmányokat írtam, nem vezérelt tehát olyan metafizikai koncepció és irodalmi igény, mint például az író-metafizikus eszményképemet, Hamvas Bélát, a nagy lélegzetű esszéinek írásakor és ezek által a modern kor legkiemelkedőbb metafizikai életművének a létrehozásakor. Ennek ellenére most, amikor a számítógép által lehetővé tett többrendbeli újraírás és bővítés után a szövegek szerkesztését végzem azoknak az egységes könyvként történő kiadása érdekében, elégedetten látom, hogy azok annyira egységes egészet képeznek, akár a negyedik fejezetben olvasható egyetemes törvények. Ezért is úgy érzem, hogy teljes mélységében egyik szöveg sem érthető a többi elolvasása nélkül. Arra kérem hát az olvasót, hogy ne bosszankodjon, amiért légből kapottnak, felháborítóan igaztalannak, vagy érthetetlennek talál néhány állítást már a könyv elején, hanem várja ki amíg ugyanaz a probléma, amire a "botrányos" állítás vonatkozik, vagy a számára még ismeretlen kifejezés, illetve a szerinte értelmetlen mondat részletes és széles körű megvilágítást nyer a következő oldalakon, vagy a következő tanulmányban. És mert nem akartam az olvasást a szöveg folytonosságát megtörő lábjegyzetekkel és bonyolult utalásokkal nehezíteni, inkább a zárójeles magyarázatokat, utalásokat választottam, és - ugyanebből a célból kifolyólag - a lényeges asztrológiai és metafizikai kifejezésnek a bővebb vagy rövidebb körülírását, értelmezését és szövegkörnyezet szerinti árnyalását, a megfelelő szövegrészek szerint, egy-egy új összefüggésben, más és más témakörben újra és újra megismétlem. Másodjára is felhívom tehát az olvasó figyelmét, hogy ezeknek a tanulmányoknak elsősorban nem a tudományos precizitásukban, hanem az általa személyesen: az ő élet-sorsában is ellenőrizhető metafizikai igazságukban (egzaktságukban) áll az értéke és az ereje. Ezért újra csak azt ajánlom, hogy - amennyiben még nem tette ezt meg! -, ugorjon egyet előre és olvassa el a születési konstellációjára jellemző betegség-hajlamok leírását, vagy azokat tanulmányokat, amelyek a számára épp aktuálisak. Például az élettársi, illetve szerelmi és szexuális vagy a gyermekszülési-magzatfoganási problémák igazi okait feltáró fejezeteket, amelyek nem csak a rejtett szellemi okokat írják körül és magyarázzák meg, hanem a felmerülő gondok gyakorlati feloldási lehetőségeit is megadják ezeknek a kényes életterületeknek. Az olvasás kellemessé tétele és a megértés könnyítése érdekében a könyvbe utólag befoglaltam azokat a rövid cikkeket és tisztázó jellegű, kritikai írásokat is, amelyeknek csak egy kevés részét sikerült - az erdélyi magyar újságolvasókat a hasból írt, felelőtlen (egyenesen abszurd) napi és heti horoszkópozással mindmáig szédítgető - romániai magyar sajtóban közölni (Lásd a jóslásról szóló cikket). Nézetem szerint ezek a Romániában máig aktuális cikkek általános tájékoztató jellegük és közérthető nyelvezetük segítségével szolgálhatják az olvasók játékos bevezetését az asztrológia és a metafizika mélységeibe. Annak érdekében tehát, hogy ez a könyv az elejétől a végéig érdekes és könnyen emészthető, de az olvasó személyes életében is pozitív változásokat eredményező olvasmány lehessen, még egyszer ajánlom, hogy csak ami után a cikkeket elolvasta és miután a mindenkinél változó, személyes vonatkozású asztrológiai információkkal is megismerkedett, csak azután térjen rá az olyan, spirituális beavatási céllal írt, igényesebb tanulmányok elolvasására, mint az Örökletes Programokról, vagy a Kereszt metafizikai jelentéséről és a történelmi Kereszténység belső ellentmondásáról szólóak."  {mospagebreak}

Asztrológusi hitvallás
1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! �az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek, és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig, huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben  sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (“Misztikus intuíció”) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és a Szent Szellem (“a Te akaratod”) földi és égi megvalósulását is.

 szilard