Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Cookie-kezelési tájékoztató
Kozma Szilárd: Nagyokos materalisták korrektségei

Kozma Szilárd, karma-asztrológus:

 

A materialista józansággal gondolkozó szakemberek megbízhatóságáról

 

 

    Azt eddig is tudtam, hogy miközben rajtunk kérik számon az objektív realitást és a tárgyi valóságtól való elrugaszkodás "bűnét" úton útfélén igyekeznek ránk, metafizikai gondolkozókra és asztrológusokra fogni, aközben a világi gondolkozók (az un. tudományos - materialista objektivitás megszállottai) folyamatosan és tudatosan is (!) meghamisítják a tárgyi valóságot (szemtelenül hazudnak tehát olyan kérdésekben is, amelyben a tárgyi valóság ellentétben áll az állításaikkal.). De most már három, a Csíkszeredai bíróság és a Hargita Megyei Törvényszék pecsétjével is ellátott és három, vagy négy csíkszeredai bíró(nő) által aláírt hivatalos okmányom van arról, hogy ezt a pofátlan valóság-hamisítást, még bírósági és törvényszéki szinten is képesek, nem csak az ügyvédek, de a bírók is elkövetni!  

    Arról szóltam már korábban, hogy a kisebbik középső lányunknak, Turulának a hozzám ítélésekor a bírónő, általam nem vártan, de ugyanakkor törvényesen és mégis borzasztó abszurd módon, vagyis, manapság oly divatos – nőiesen, tehát elfogadó szeretet-teljes humánus-engedékeny megfogalmazásban: nagyon érdekes módon(!!!), egyedül a Turula nevére és az ő számára, tehát nem a realitásnak megfelelően: „két darab” gyermekre ítélt meg szülői gyermektartást a volt feleségem: Emőke „kárára”.

    Arról is írtam már, hogy Emőke ezt az ítéletet megtámadta - fellebbezte - mármint annak csupán azt a részét, hogy ne kelljen neki egyetlen gyermek után sem szülői tartásdíj-pótlékot fizetnie. Amire én viszont, és természetesen, a tárgyi és aritmetikai realitásnak megfelelően, két gyermekre kértem a gyermektartási díj megítélését, hiszen én két gyermekkel tartok el többet a közös gyermekek közül, Emőhöz képest, akinek csak Réka gondját kell viselnie, miközben nekem a Medárdáét, az Etelkáét, és a Turuláét.

    Szóval, az Emő fellebbezésére írt válaszkeresetemben én meg két gyermekre kértem annak az amúgy is nevetségesen kevés gyermektartási díj megállapítását. - Képzeljétek el, amellett, hogy elutasították az Emő fellebbezését, a két bírónő volt képes, három oldalon keresztül "bebizonyítani" nekem azt, hogy három gyermek minusz egy gyermek az egyenlő egyetlen gyermekkel! (3 - 1 = 1), Vagyis: Medárda nevü gyermek + Etelka nevű gyermek + Turula nevű gyermek - Réka nevű gyermek = 1 gyermek! A kérdés csak az, hogy ők-e ennyire hülyék, vagy engem néznek ennyire hülyének?

     De semmi baj, örvendtem, hogy végleges bizonyítványom van arról, hogy három gyermek tartozik a háztartásomban, és így három, majd később 3+1 gyermekre (+ Ividőre) kérhettem végre a családi pótlékot. Sőt, hogy ezzel a törvényszéki végzéssel végre jelentkezhettem az ügyészségen és a rendőrség közbenjárásával behajtathattam Emőn a másfél éves gyermektartási elmaradását és így, nem kellett továbbra is a garast a fogunkhoz vernünk.

    De csak nem nyugodhattam bele abba, hogy az igazságot éppen az én esetemben, éppen velem szemben ennyire pofátlanul meghamisítják a nyilvánvalóan női szolidaritás által vezérelt bírónők és újabb bírósági pert indítottam, amelyben részletesen le írtam és minden lehetséges módon kifejtettem, hogy márpedig 3 minusz 1, az semmiképpen nem lehet egy(1)!!!!!!!   - Nos, mit gondoltok mi történt?   - Persze, hogy az, hogy a soros román csíkszeredai bírónő, ismételten "bebizonyította" nekem az ellenkezőjét! 

    

     Ezek után még tegyem fel azt a kérdést is, hogy mi lenne az emberiséggel, ha szerte a világon a Csíkszeredai román bírónők matematikáját alkalmaznák? - Nem teszem, mert a válasz azonnal adott: abban a pillanatban, menten felrobbannának a számítógépek által vezérelt tankok, a vadászgépek és a hadihajók, sőt: a földön és a föld alatt meghúzódó fegyverraktárak is, illetve azok atombombái is, vagyis azonnal elpusztulna a föld!

    És ezután azt is fölösleges megkérdezni, hogy mi, asztrológusok vagyunk-e szélhámosok, illetve felhőjáró ködevők, vagy az állítólag igazságszolgáltató, "józan" jogászok és más "megbízható szakemberek"?

 

   Persze, hogy ezt a határozatot is meg fogom fellebbezni, és addig nem hagyom, amíg valamilyen módon be nem ismerik, hogy akkora ordénáré pofátlansággal hazudnak, és nem elég, hogy egy a három gyermekét egyedül eltartó szülővel akarnak kicseszni, de hogy még az elemi aritmetikát is át akarják írni annak érdekében, hogy a "tévedhetetlenségüket" bizonyítsák! - Hiszen égbekiáltó a mundér becsületének ez a fajta védelme, akár tényleges ostobaságon alapszik az első tévedés, akár a hibabelátásra képtelen (nyakas) női szolidaritáson, bocsánat: tudattalan, vagy tudatos férfi gyűlöleten, vagy mindössze ("ártatlan") tradicionális rosszindulaton! 

 

    Nos, a kecskét is jól lakató és a káposztát is meghagyó törvényszégi eredmény a következő lett:

 

1-    Dehogy ismerték el a sorozatos bírói tévedéseket, szégyenteljes hibázásokat! Sőt, megerősítették azok jogosságát.

2-    Ugyanakkor, és most nagon figyeljenek kérem, erre a nem mindennapi bűvészmutatványra, „elismerték azt”, hogy időközben Medárda nagy lánnyá nővén, a gyakorlati szükség most úgy kívánja, hogy a nála öt és fél évvel kisebb Turula számára megítélt eddigi 165 lej mellé, hát úgy illik, hogy a 14 éves Medárda számára is megítélhetnek egy 57, igen is: jól olvassák, nincs érzéki csalódás, írd és mond: kereken ötven hét lejt!

3-    Nos mit szóltok – szólnak, e 21. századi, jellegzetesen balkáni bírói (salamoni? – Ne vicceljünk!) bölcsességhez, helyes ítélkezéshez? Kafka, Dhüretmat, Jonesco, a román valóság megint rá pirított a ti abszurd látásmódotokra, hát bújhattok el szégyenetekben!