Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Cookie-kezelési tájékoztató
Kozma Szilárd szerint Nagy Attila Puli Próféta a Sors Kutyája

Kozma szilárd: A kökösi anarchista (hamis!) próféta Nagy Attila Puli, mint ellen-Bolond, illetve, mint az árnyék-énem, illetve, mint az én sorsom tarot-kutyája

Gyakorló, tehát NEM sterilen spekulatív elméleteket és egzotikusan misztikus fantazmagóriákat írogató metafizikus – asztrológusként, illetve a Tíz Egyetemes Törvény legelső magyar leírójaként (1. – Előttem, vagyis 2OO2 előtt, csak 7 egyetemes törvényről jelentek meg értekezések, mind a magyar, mind a külföldi szakirodalomban. 2. – Jelenlegi jó barátaim és volt hallgatóim: Dénes Mária és Déners Albert jóval utánam, vagyis az én vonatkozó előadásaim hallhatása után, valamint a témáról szóló közös előadásaink után, és a volt-feleségem Kozma Emőke, a jelenben Benkő Emőke is, a két évvel ezelőtt megesett végleges válásunk után írték meg és közölték a hasonló című tanulmányaikat és minden az interneten a jelenben ezen a címen futó tanulmányban, vagy cikkben fel lehet fedezni az én sajátos metafizikai tárgyalási- és látásmódomat.) teljesen tisztában vagyok azzal, hogy mit jelent az egyetemes lét-tudatot is csirájában tartalmazó személyi tudat, vagyis az öntudat. Tisztában vagyok tehát azzal is, hogy miért hívta fel a tanítványai figyelmét Jézus arra, hogy spirituális okokból, még annyit sem szabad egy másik emberre mondani, hogy „Ráka”.
    Ezért, amennyiben csak lehetett az én Nagy Puli által rágalmazott (Sarlatánozott!) helyzetemben, az elején kerültem a Nagy Attila Puli, vélt vagy valós személyi tulajdonságaira vonatkozó kifejezéseket. Ezt mindaddig, amíg az erkölcsi rágalmazásai mellett és ezekre ráadásként, ő nem kezdett el úgy irogatni rólam fölényesen, mintha egy szerencsétlen kis hülye lennék, akit a többszörösen képzett és tekintélyes teológus tanító mester kénytelen kioktatni. És tette ezt, éppen abban a periódusban, amikor hivatalosan is kiderült róla, hogy 1987 és 1989 között, a baráti találkozásaink idején folytatott beszélgetéseinkről jelentéseket írt a szekuritatenek, mivel a dossziémban szereplő jegyzőkönyvek szerint, őt direkt arra a célra szervezték be – bizonyra teológiai egyetemi hallgatóként – besúgónak, hogy az olyan szép- és metafizikai irodalommal foglalkozó személyeknek mint én, a bizalmát elnyerve, azokat (minket: magyar költőket és írókat) megfigyeljenek és időnként a kihallgatásos módszereikkel „megdolgozván” kordában tarthassanak.
    Észelvén tehát, hogy még a volt besúgói és jelenbeni politikai diverzánsi funkciójának a lelepleződése után is, Nagy Attila Puli, magát anarchista székely prófétának tituláló munkakerülő, folytatta a lekezelő stílusában írt „leleplezéseit” az én állítólagos szélhámosi, sőt: az ő frappáns „szakértői” megfogalmazásában. sarlatáni mivoltomról, én sem fogtam vissza magam, mint korábban, és a korábban gyakorolt besúgói („sursa”) funkciója mellett, más olyan jellemzőit is mint a volt-alkoholista, a kirúgott pap, vagy a zagyva misztikus emlegettem, de nem emlékszem, hogy a gazemberi minőségét, amely a leginkább megilleti ezt az internetes betyárt, sokat emlegettem volna. Holott minimum ennyi megilleti, annak következtében, hogy személyemben egy négy gyermekes családapát akart és még akar gazdaságilag tönkre tenni elemi bosszúból, amiért azon a nevezetes 2OO4 április 13-i látogatásán nem adtam neki újból „kölcsön” olyan pénzt, amit soha nem adna vissza, mint ahogy adtam neki korábban több alkalommal is, ilyen „kölcsönöket”.
    Lévén tehát, hogy ebben az esetben maga az áldozat vagyok, és nem egy kívül álló megfigyelő, továbbra is tartózkodni igyekszem az efféle minősítésektől, noha, ezzel kapcsolatosan feltétlenül meg kell, hogy jegyezzem, hogy amennyiben nem én lennék az, akit ez, az általa, szabályosan őrületbe kergetett felesége betegnyugdíján élősködő szerencsétlen, az utolsó maradék ambíciójában még tönkre akar tenni gazdaságilag, hanem, amennyiben meg hallanám, azt, hogy XY, a Puliéhoz hasonló, alattomos bosszú vágyból, egy UZ -nevű, négy gyermekes családapát tönkre akar tenni, egészen biztos, hogy nem spórolnék a minősítésekkel! Sőt, egészen biztos, hogy megkeresném az alkalmat, hogy szembe kerüljek vele az utcán, és képébe ordítva, hogy kicsoda is ő tulajdonképpen, még szembe is köpjem. – Így viszont nem teszem...
      Azért írtam le a fentieket, mert a világért sem szeretném, ha annak, amit a következőben írok, akárcsak az a látszata lenne, hogy mindössze azért írom, amit írok, hogy a székelyföldnek ezt a szájhős anarchistáját megszégyenítsem, illetve, a lekezelő sértéseit visszafordítva, lekicsinyeljem. Ha így történne ugyanis, az éppen a tulajdonképpeni spirituális jellegű mondanivalómnak a kárára lenne, pontosabban: annak az elsikkadásához és az elvesztődéséhez vezetne.
     Nos, ugyanabban az időben, amikor Puli utoljára látogatott meg, az ő világias értelmezésében persze nem bevallott, de mindkettőnk által nagyon jól tudottan: soha vissza nem fizetendő kölcsönkérés céljából, a Táltos Bolond c. regényem első része mellett, írtam egy tanulmányt a tarot ikonjainak a szimbolikus jelentéséről is, amelyet aztán közöltem is az egyik metafizikai tanulmány-kötetemben. Az igazság az, hogy én abban a tanulmányomban, a legfontosabb ikonnak, a 22 számú, bolond nevű Ikonnak az egyik szimbolikus figuráját: a Sors Kutyájának az értelmezésétől kénytelen voltam eltekinteni, mivel ennek, a szakadék széléhez jutott és a szakadék szája felé éppen lépni készülő Bolond által szimbolizált isteni reintegráció aktusában elfoglalt szerepét nem értettem, hanem csak most, a napokban értettem meg.
    Arról is írtam több helyen, hogy nem értem azt, hogy a korábban általam Nagy Attilaként ismert személy, miért tartotta szükségesnek azt, hogy a becsületes papi neve mellé, oda biggyesszen egy kutya-faj megnevezést, amolyan művészi névként, annak ellenére, hogy ő, legalább is az eddigi személy-ismeretem szerint, nem művész, és ilyen jellegű hajlamairól, netalán tehetségéről sem tett említést, az általam barátinak képzelt, az ő részéről viszont mindössze hazafias munkafeladatként végzett találkozásaink alkalmával. Nagy Attila Puli anarchista próféta úr, nem is kívánta ezt tisztázni a számomra, miután az www.asztrologosz.com c. portálomnak az „Ez ott Erika és Erikusz”, c. rovatában a kérdést felvetettem, de az biztos, hogy számomra, aki tudatosan törekszem a Tarot Bolond nevű ikonja által szimbolizált mágikus erejű megváltotti állapot elérésére, Puli egyértelműen és határozottan a Sors Kutyája nevű, misztikus állat szerepét tölti be.
     A Tarot 22. sz. ikonja. A Bolond tehát, azt a magasrendűen beavatott és ez által nagy mértékben átszellemült személyt testesíti meg, akit a többi, pénze és minden más, fontosnak képzelt érdeke után rohangászó - nyüzsgő személy teljesen bolondnak néz, mivel gyökeresen eltérvén az értékrendje és a fontossági sorrendje a többi érték-preferenciájától, azokat a mentalitási formákat, eljárásokat és dolgokat, amelyeket mások fontosnak tart ignorálja, azokat a természetes és természeti mentalitásformákat viszont, amit a természet-zsákmányoló és környezetszennyező és pazarló személyek, ha nem is vetnek meg, de ignorálnak, ő szerfölött fontosnak tartván, nem csak, hogy gyakorolja és betartja, de szakrális megközelítésben kezeli azokat és beszél róluk, hogyha kérdik. Ennek a fordított, és általában nyugodt és derűs kedéllyel megélt, erkölcsi mentalitásnak köszönhetően, a Bolond, egy olyan, az egyetemes törvények ismeretén és logikáján alapuló, misztikus energiák által uralt, mágikus szellemi térben képes élni, amelyből hiányoznak a különösebb drámák és tragikus konfliktusok. Olyanban, ahol csak kívül van harc, de a lelkében és a szellemében béke van, amitől fogva ő ténylegesen boldog és nagyjából mindig egészséges. A Tarot 22 sz. ikonján látható szakadék, aminek a szája fölé lépik a Bolond annak érdekében, hogy át kelljen a szakadék fölött tátongó üres téren a túlsó hegy-sziklára, éppen ezt a nyüzsgő, köznapi értelem és az annak megfelelő világi szokások és törvények által bevehetetlen és befolyásolhatatlan lét-teret jelképezi, amelyen keresztül a Bolond nyugodtan haladhat, mert nem zuhan le a sors-szakadékába, nem tudják megzavarni (hitéből kitéríteni) és megakadályozni (elgáncsolni), megsebezni (megbetegíteni) és elejteni (megölni) a Lilithet szolgáló, mivel a Lilith befolyása alatt létrejött világi törvények és szokások segítségével.   
     Nos, a sors kutyája az, a misztikus lény, aki idegesítő ugatásával és hörgésével – morgásával és nem utolsó sorban a sarok-harapásaival, arra ösztönzi a Bolondot, hogy ne hagyja magát legyőzni a saját világi tudása, vagyis a kételyei által, ne lépjen vissza a szakadék széléről, és lépjen be nyugodtan a szakadék által szimbozlizált, isteni hit-logika mágikus terébe, ahol sem a világi törvények és szokások szerint élő Lilith-szolgák, sem a sors kutyái nem zavarhatják meg és nem is bánthatják őt többé.
     Hát ilyen sors-kutya megtestesítő személy számomra a bibliai próféták karikatúrája: Kökösi Nagy Attila Puli!  

Kedves Barátom!   Amennyiben a cikkeim és tanulmányaim elnyerték a tetszésedet, illetve, amennyiben úgy érzed, hogy az olyan komoly tanulmányok elolvasását, mint amilyen az Egyetemes Törvények, vagy pl. az asztrológiai koncepció a betegségek gyógyítási lehetőségét illetően, vagy a harmonikus szerelmi – párkapcsolati viszonyok megélhetési lehetőségét illetően, cserében csak annyit kérek, hogy légy oly kedves és egyetlen egyszer kattints az alábbi linkre:

 

http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei