Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Cookie-kezelési tájékoztató
Miért jó, sőt: szükséges horoszkópot rendelni?

Kozma Szilárd karma- és család-asztrológus közleménye: 

Miért szükséges különböző terápiák és misztikus utak követése mellett (sokszor azok ellenére...) KAUZÁLIS SZEMÉLYI HOROSZKÓPOT rendelni?

A személyi horoszkópokból kiolvasható életprogramok mély és széles körű feltárása segítségével a legrejtettebb sorsproblémák igazi okaira is rá lehet világítani és azokat meg lehet haladni, fel lehet oldani. Mondom: még a materialista tudományok által a legvészesebbnek bélyegzett „betegségeket” is, mint például a rák, vagy a meddősség, az olyan enyhébb betegségről, mint például a cukorbetegség nem is beszélve. De tovább menve, többek között például az ismétlődő szerelmi - párkapcsolati (házassági!) sikertelenségek és feloldhatatlannak látszó, mély krízisek, a teljes családi válságok, de ugyanúgy a balesetek, igazi oka is kimutatható, és ez által a vészes sorshelyzetek „kétségbeejtő” megismétlődése megállítható!
De figyelem! Nem vagyok szélhámos és nem állítom azt, hogy a javuláshoz, az idegesítő sorshelyzet feloldásához és meghaladásához elég lenne a feltárás és a tanácsadás. Mert a sorsproblémák, de még csak az egyszerű betegségek sem haladhatók meg gyógyszerszedéssel (Ebben ez esetben, tehát a puszta orvoslással a betegségek – a meghibásodások…- más testrészekben, vagy más szervekben vissza térnek. Ezeket nevezik az akadémiai orvoslásban a gyógyszerek negatív következményeinek és utóhatásának, illetve visszahatásának. De nem erről van szó, hanem arról, hogy a testrészeket és a szerveket hiába gyógyítják, ha a szellemi – a valóságlátási! - hibákat meghagyják. ) , és a fizikai létre korlátozódó kezelésekkel és terápiákkal, hanem a horoszkóprendelők sors- és jellem-javítási (karma-oldási) elszántsága, nagy odafigyelése, a negatív (vagy egyszerűen: hibás) gondolkozási-és viselkedési módjának a megváltoztatása is szükséges.
Nyomatékosítom tehát: főként a „gyanúsan” gyógyulni nem akaró, és általában a materialista tudósok és más szakemberek (Pl. pszichológusok, vagy misztikus guruk, tanítók és un. mesterek!) törekvései által feloldhatatlannak bizonyuló nehéz sorshelyzetek, vagy diagnosztizálhatatlan betegségek - és ezek között is, nem utolsó sorban, a manapság oly gyakorivá vált meddőségnek mondott magzat-foganási (Vagy férfiak esetében: nemzési) nehézségek. - és más „képtelenségek” igazi okaira is rá lehet világítani az asztrológiai sorsképletek elemzéseivel, és ez által ezeket a „gyógyíthatatlannak látszó”, karma-zárlatokat is fel lehet oldani a személyi horoszkópokból kiolvasható karma-jellegek feltárása által, amely feltárással (karma-oldással) a gyógyuláshoz, a képtelennek látott élethelyzet., vagy sors-krízis megoldáshoz és megszüntetéséhez vezető utat is fel tudom tárni. Persze itt a legsúlyosabb eseteket soroltam fel, de azt megvizsgálni és feltárni például, hogy valaki helyesen neveli-e a gyermekét, tehát a gyermek spirituális fejlődési programjának megfelelően-e, vagy hogy valaki olyan szakmát gyakorol-e, vagy olyan munkát végez-e, ami az ő karma-oldási programjának megfelel és ezért nem okoz azzal további sors-nyomort és betegséget,illetve, hogy milyen munkát kellene vállalnia, mivel kellene egzisztenciát teremtenie megának és a családjának, az a legkevesebb! Persze, ebben benne van a pályaválasztási tanácsadás is, hiszen. bármennyire is hihetetlen, de a majd 3 évtizedes tapasztalat az, hogy a legtöbb sorsnehézséget, nyomorúságot (betegséget, párkapcsolati és családi krízist) azzal idézünk be, hogy teljesen más dolgokkal foglalkozunk, mint amivel a spirituális struktúránk és tehát: a rendeltetésünk szerint kellene!
Sikereimről a honlapjaimon olvasható számtalan köszönőlevél tanúskodik.