Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Cookie-kezelési tájékoztató
Nagyon komolyan szerelemről és a szexualitásról, valamint a házasságról és a magzatfoganásról
Nagyon komolyan szerelemről és a szexualitásról, valamint a házasságról és a magzatfoganásról      A Duna-televízió egyik korareggeli magazin műsorából értesültem arról, hogy a szervátültetési piacon általában a beültetésre alkalmas - A Vénusszal analogikus kapcsolatban álló! - vesék képezik a legnagyobb hiánycikket és egyben a legnagyobb üzleti forgalom tárgyát is. A bejelentésen nem azért nem lepődtem meg, mert egy vesével is jól lehet élni állítólag, és mert, legalábbis a stúdióba invitált szakember szerint -, az új vesék- beültetésével, a sebészek nem annyira az élet-halál kérdéseket oldják meg, hanem az új vese, mindössze egy jobb, normálisabb életvitelt, a szakemberek kifejezésével élve: egy jobb életminőséget tesz lehetővé a "szerencsés" vese-betegek számára. Hanem azért, mert asztrológusként, és személyes tapasztalatok szintjén is, nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is rég óta tudom, hogy a vesék jó vagy rossz működése, akárcsak a többi központi deréktájéki szerveknek és az egész közép-derék testrésznek az egészségi állapota is (deréktájéki izmok és gerinccsigolyák pl.) a szerelmi-szexuális viszonyaink harmonikus, vagy diszharmonikus mivoltáról tanúskodik, vagyis: ezen szervek jó, vagy rossz állapota a szerelmi – párkapcsolati (élettársi) életünk és viszonyrendszerünk minőségétől függ. Egészen pontosan: e szerveknek és testrészeknek az ép, vagy káros állapota (nem örökletes betegségek, született testi hibák, vagy károsodások esetén), a szerelmi - szexuális partnereinkkel (élettársainkkal) szemben intenzíven és tartósan átélt pozitív, vagy negatív érzelmeinknek a függvénye és következménye.     Azt, hogy milyen analogikus kapcsolat létezik a naprendszer bolygói által megtestesített teremtői őserők, a tizenkét napjegy által megtestesített spirituális erőterek, valamint az emberi szervek és a különböző testrészeink között, az egészségi asztrológiáról szóló tanulmányomban terjedelmesen és részletesen okfejtve, elmagyaráztam. A vesék és általában a testünk középtájéka, a Mérleg jegy által megtestesített spirituális erőtérhez és a személyi horoszkópokban az annak megfelelő gyakorlati életkört jelző VII. ház által megtestesített (az elkötelezett élettársi viszonyok horoszkópháza) lelki élményekhez, belső átélésekhez, e viszonyrendszerek igen összetett problémaköréhez tartozik. Tudván tehát, hogy mekkora számarányban, vagyis, hogy milyen nagy gyakorisággal találkozom (Az általánosan ismert családi és családalapítási - esetenként magzatfoganási, illetve nemzési problémák mellett, második nagyságrendű arányban!) az élettársi viszony és félreértéséből és az két - három házastársi  viszonyban "kiérlelődött" nő és férfinemű élettársakhoz való, intenzíven átélt negatív (agresszív) viszonyulásokból (az élettársra való nyílt, vagy fojtott haragból, csendes neheztelésből, annak akaratával, hibáival, egész személyiségével szembeni öntudatlan, vagy tudatos, de elfojtott lázongásból) származó "kegyetlen" sorsproblémákkal és az, azoknak megfelelő vese, húgyhólyag deréksérv, stb., betegségekkel, a Tv-stúdióba invitált szakemberek által közölt statisztikai tények egyáltalán nem leptek meg.           Gyakorló kauzális-asztrológusi tapasztalatom szerint ugyanis, a legtöbb betegség, a legtöbb családi és személyi konfliktus, a számtalan elrontott életsors, valamint a legtöbb lelki és fizikai nyomor, de a legtöbb társadalmi zavar is, két okból származik. Az első ok az, hogy nem ismerjük a szerelem és a harmonikus élettársi viszonyon belül megélhető folyamatos szexuális kapcsolatnak az életerőt adó, vagy azt romboló, tehát életalkotó életépítő jellegét, vagyis az egészségesen és tudatosan megélt szexualitásnak a szellemünkre pozitívan ható, képzelet irányító és képzelet finomító, és persze: öntudat-nemesítő jelentőségét (Illetve, semmit nem tudunk a zavarosan megélt, az elfojtott, vagy a "magyarázhatatlanul" hiányzó szexualitásnak a káros hatásairól). És ennek következtében, nem ismerjük a saját lét-teremtő, életadó szellemi lényünket, annak a mágikus erejű szellemi tulajdonságait, illetve a szellemi lényünk (A gondolkozó, de főként a képzelgő személyi tulajdonságainknak a) pozitív, vagy negatív mágikus hatásait, és e hatások egészségi – erőnléti következményeit sem. Az általános zavar egyszerű tudatlanságból és szellemi – spirituális tájékozatlanságból származik, vagyis abból, hogy az emberi lényünk lényegét képező ősalappal: a vallás által Istennek (vagy akár Taonak, Jahvenak, Nirvánának, vagy Allahnak) nevezett Teremtő-megváltóval való viszonyunkat személytelen kapcsolatnak képzelvén, összezavarjuk, és ennek a zavarnak a tovább gyűrűzése, a szerelemben és a párkapcsolatban végzetes is lehet.       A második ok is, tulajdonképpen az elsőből származik, éspedig konkrétan abból, hogy egy és egyáltalán nem tudjuk azt, hogy mi a rendeltetésünk, hogy mi az életünk célja és értelme. Ez pedig a minél több és maximálisan működni képes kiegyenlítődési képességeinknek az elérése, vagyis a megváltás minél nagyobb mértékű megvalósítása. Más tanulmányokban több irányból is megközelítve és részletesen kifejtettem, hogy mit kell értenünk ez alatt (Pl. az Egyetemes Törvényekről szóló tanulmány előszavában és a harmadik: a kiegyenlítődés, a negyedik: a nemek, valamint a tízedik: a megváltás törvénynél, de még inkább és még pontosabban az AIDSZ spirituális és kauzális okairól szóló cikkemben.), ezért most csak annyiban kell felemlítenem ezt a fundamentális létkérdést (És élet- és lét-szükséget), hogy ennek a szellemében, vagyis a legfőbb (isteni) igazság megvalósulási szükségének és törvényének a szellemében, az ember nő, vagy férfi nemű képviselői, tehát a nők és a férfiak, a párkapcsolati, tehát a szerelmi és szexuális viszonyaikon belül, egyáltalán nincs amiért, és egyáltalán nem kell (Nem kellene!) arra törekedjenek, hogy nyíltan, vagy rejtetten, tudatosan, vagy önkéntelenül legyőzzék egymást. A mi létezésünknek és életünknek ugyanis, egyáltalán nem az a spirituális alapja és célja, mint az állati regnum, különböző fajainak, amelyeknél azt kell tapasztalnunk, hogy bizony sok esetben a hímnek le kell győznie, vagy teljesen le kell bénítania a nőstényt a megtermékenyítés megvalósulása érdekében (Oroszlánok, cápák, stb.), vagy párzás után meg kell ölnie a nősténynek a hímet (bizonyos Skorpió- és pók fajták) annak érdekében, hogy az un. apaállatnak a testéből táplálkozzanak majd a közös utódok. Az ember esetében, a tűz karmáknál egyértelműen és a föld jegyű karmáknál ha rejtettebben is, de mindig jelentkezik az, a tudatos, vagy öntudatlan tendencia, hogy az illető személyek az élettársukat (esetenként férjüket, feleségüket), szerelmüket, vagyis az olyan személyeket, akikkel az ismertség és a kapcsolat elején, még nagy odaadási és egységülési (szerelmi) vággyal övezték körül, egy bizonyos idő elteltével a szerelmüket, szerelmi- vagy szexuális partnerüket, vagy így, mikor ezért, mikor azért (ilyen olyan tudatos, vagy tudattalan okkal, vagy indokkal), le szabályszerűen le akarják győzni. És talán még ezzel sem lenne baj, és még azzal sem, hogy egyes esetekben ez sikerül is (Nem csak vicc, de nagyon sok esetben is, konkrét valóság is, hogy a naiv férfiak csak úgy hiszik és képzelik, hogy a házasságba, illetve a családban ők irányítnak.) ha a győzelem után, a győzedelmeskedő fél, attól függetlenül, hogy milyen nemű, boldog tudna lenni, vagy akárcsak meg tudna nyugodni. És ezért nem a győzelemre vágyó és törekvő személyeknek a nyughatatlansága, vagy az általános kielégülési képtelensége kárhoztató, hanem az egyszerű oka ennek azt, hogy, amint a fentiekben írtam, egyszerű ontológiai tévedésben él a tradicionálisan gondolkozó ember, illetve, a környezetétől annak a szokásait és kulturális rögeszméit gondolkozás nélkül étvevő ember. Vagyis, a materiális és természeti látszatok szerint élő, és az un. istenfiúságáról, vagy istenleányságáról semmit nem tudó ember.      Úgy látszik, hogy Jézus, vagy nem látott teljesen világosan ebben a kérdésben, vagy a későbbi értelmezők és kanonizálók meghamisították a tanítását. Esetleg, a tanításnak az axióma szerűsége veszett volna el, ha kiegészíti azt annak az abszolút igazságnak a kinyilatkoztatását, miszerint: „Aki meg akarja nyerni az életet, elveszti azt, és aki feláldozza életét, megnyeri azt.”, valahogy úgy, hogy: Aki le akarja győzni az élete párját, az legyőzetik, és aki nem akarja legyőzni élete párját, hanem szorosan és minél nagyobb őszinteséggel (titkolózás nélkül) együtt akar vele működni (és nem mással), az győzedelmeskedik.               Miközben a boldogságról, egyéni temperamentum szerint és kultúra szerint nagyon eltérő képzeteink vannak, és égtájanként-földrészekként összetévesztjük a válogatott szexuális kéjelgések és más, széles körű élvezetei lehetőségek megszerzési lehetőségével, ráadásul, a civilizációban a teljes kényelemmel és biztonsággal is összetévesztjük - vagyis a természetellenes állapotokkal -, miközben, és ugyanakkor, egyesek számára ez egyet jelent a korlátlan nyüzsgési, beavatkozási, befolyásolási és hatalomgyakorlási lehetőségek halmazával, aközben az Istent is összetévesztjük egy minket az előbbi boldogság-képzetektől teljesen eltérő, számunkra felfoghatatlan és elérhetetlen (magasztosan égi és elvontan steril) erkölcs és boldogság irányába terelő, kényszerítő, vagy szelíden manipuláló és a botlásainkat megértően szemlélő és megbocsátó (modern kori kereszténység), vagy azokat kegyetlenül büntető (iszlám), Nobel-díjas tudóssal, és/vagy a személyes titkainkat és bűneinket leső, fürkésző és megint csak szelíden leleplező detektívvel, vagy azokat kegyetlenül büntető ítélőbíróval.     E téves boldogság- képzeteink és céljaink elérésére törekedve és a vallott, vagy tagadott istenképeink között szédelegve, tévelyegve és imbolyogva válunk megmagyarázhatatlanul és kétségbeesetten boldogtalan, feszült, és elégedetlen, de az évek és elnyűtt házasságok számával fordítottan arányosan reménykedő, illetve lemondó, kiábrándult, elfásult és közönyös élet- és házastársakká. A kivétel igen kevés, és az is inkább megjátssza mások előtt (leginkább a gyermekei előtt), az Isten előtt és végül önmaga előtt a boldogot.           A testi tüneteket kezelő orvostudomány egyelőre mást mond, de a kauzális gondolkozás megbízhatóságáról meggyőződött asztrológus számára világos, hogy a számtalan nemi eredetű vérbetegségek és az un. női betegségek, a méhdaganat, a méhrák, a petefészek-gyulladások, méhen kívüli terhességek, a frigiditás, a szexuális kielégülési képtelenség, a különböző fertőzések, férfiaknál a korai magömlés, a (korai) impotencia, a prosztatagyulladás és a prosztata-rák, a heregyulladás, a hererák, mindkét nemnél a húgyhólyag és a veseproblémák, a mandulagyulladás, a különböző nemi fertőzések és az AIDS, mind oda vezethetőek vissza, hogy igazából nem tudjuk, hogy élvezetszerzésen (kéjes kielégülésen) és (egyre kevésbé!) gyermeknemzésen kívül, mihez is kezdjünk a párunkkal, a szerelemmel és a szexualitással, hogyan rendezzük úgy a más nemű személyekkel, illetve az élettársunkkal való viszonyunkat, hogy ne kelljen drámai és sokszor tragikus kimenetelű probléma- és konfliktuskörként megélnünk, mindazt ami a számunkra "elképesztően más"-tudatú, másképpen érző és gondolkozó személyekkel folytatott, harmonikusnak vágyott, de végül mindig drámaira, ha nem tragikusra sikeredő viszonnyal jár?      Nincs amit csodálkozni azon, ha a könyvstandokról napok alatt elfogy a szexuális ponyvairodalomnak minden fantázia-dús, misztikus egzotikumokkal színezett, különböző mágikus praktikák leírását tartalmazó és azonnal elérhető boldogságot, csodálatos élményeket ígérő, "szex-beavatási kézikönyve", amelyekben hemzsegnek az olyan megemészthetetlen keleti varázsigék és egzotikus mantrák (imák), amelyeknek az elolvasásától és személytelen, szeretet nélkül való ismételgetésétől még senkinek nem sikerült egészségessé válni, megmenteni és harmonizálni a szakadó félben levő házasságát, vagy más jellegű párkapcsolatát. De normálisabb és boldogabb sem lett senki e mantrák értelem nélküli szajkózásától és gyakorló asztrológusként teljesen tisztában vagyok azzal, hogy az üdvösségét" sem nyerte el ezekkel senki. Az üdvösségre nagyon sokat hivatkoznak e megváltó mantráknak a nemi erőt növelő varázshatalmát dicsőítő és persze, más egzotikus szex- trükkökkel és módszerekkel is kufárkodó, misztikus mesterek. E "misztikus tanítások" semmivel sem üdvösebbek a modern szexológusok által ajánlott öncélú, személytelen, szellemidegen, lelketlen és életidegen szexuális tornagyakorlatoknál. Annál a kínai és szanszkrit kifejezésekkel cifrázott, és a születési képletből kiolvasható örökletes szellemi programokat figyelmen kívül hagyó "taoista elméletnél", amely szerint a férfi önuralmával teljesen és örökre meg kell szüntesse és el kell fojtsa mag-kilövellési ingerét a nagyobb szexuális gyönyör, illetve a nagyobb egészség és az örök üdvösség elérése érdekében, már csak egy  budapesti "szex-kultúrát" ígérő bulvárlap által közölt olvasói levél szórakoztatóbb, amelyben egy fiatal hölgy leírja, hogy valósággal szerelmes lett a vibrátorába és amióta azt megvette, már nem képes a férfiak közeledését elfogadni, ugyanis ez a finom kis nyugati találmány intenzívebb gyönyörökben részesíti őt, mint a korábban általa Budapesten felkeresett összes keleti és nyugati szex-mester együttvéve.       Tudnunk kell, hogy amennyiben az kellő, kultikus tudatossággal történik - végeredményben mindegy, hogy milyen pozícióban folyik le, történik meg a szexuális aktus. Sőt: amennyiben valamelyik pozíció jobban hozzá segíti a nőt - akinek tudjuk, hogy ezt sokkal nehezebb - elérni az orgazmust, akkor - legalább is a kezdetben, amíg az intimitásnak és a lelki bensőségességnek egy magasabb foka ki nem alakul - inkább abban a pozícióban ajánlatos megélni (hogy ne mondjam: gyakorolni), amelyben a nő könnyebben elérheti az orgazmust. És ez lehet akár a "nő felülről" pozíció is. De mondom, amennyiben ez kellő spirituális tudatossággal történik meg. Mert Péternek is igaza van abban, hogy ez - és kimondottan csak ez - a pozícióban "végzett" szexuális aktus (amennyiben nem tudatosan gyakorolt és mindkét részről vállalt), hanem úgymond ösztönösen történik meg, mivel nem ugyanannak a pozíciónak a fordítottja (szimmetrikus mása), mind amikor a nő van alul, természetes, hogy " a férfi meglovagolásának" az érzésével, durvábban, a férfinek mint szexuális inger okozó tárgynak, még durvábban: személytelen, e persze puhább, és életszerűbb vibrátorként való "használatának" az érzését is kelti. És itt megint nem a férfi esetleges "lealacsonyulásáról, lealacsonyításáról, a férfi büszkeség megsértéséről van szó" (Magam is gyakoroltam ezt a pozíciót eleget, mind a feleségemmel, mind a volt partnereimmel, szerelmeimmel is és ettől egyáltalán nem éreztem lealacsonyítva magam a férfiúi mivoltomban), hanem az a bizonyos intimitás, a tényleges testi-lelki -szellemi egység érzése, a két szívnek a szerelmi ölelésben való egymáshoz közeledése, egymásra tapadása, a szívcsakrának az egymással együtt való, pozitív értelemben vett örvénylése veszik el, ami a szexualitás felsőbb rendű megéléséhez elengedhetetlen. Én pl. kimondottan nagy szükségét érzem ilyenkor annak, hogy lehetőleg a páromnak a mellkasát is - és persze, a melleit is! - az én mellkasomhoz tapadva érezzem, máskor meg azt, hogy csókban olvadjak vele össze, sőt, néha, hogy a homlokát szorítsam az én homlokomhoz.
Nagyon sok nő van viszont, aki semmiféle spirituális tudatossággal nem renfdelkezik és a fizikai alkata olyan, hogy csak úgy tudja elérni az ograzmust, hogy felül van és el is hiszem neki, mivel ilyen helyzettel, mind házasságom előtti személyi - szeretői tapasztalataim közben, mind asztrológusként találkoztam, de mondom, hogy a felül a férfin "lovagló" nő és alul a többnyire passzivitására, de legalább is kevesebb mozgási lehetőségre korlátozott férfi - pozícióban el vész testileg éppen az a lelki intimitásként megélt összetapadási, egybe-olvadási lehetőség, ami aztán az igazi - és lehetőleg teljes! - odaadási képességből eredő maximális orgazmust eredményezi a nő számára is. Mert amíg a nő úgymond természeti "nyers formában" él, egészen biztos, hogy nagyon segít a különböző pozíciok megkeresése, amelyek által a férfi hímvesszője a vaginának olyan belső részeit, érintheti, dőrzsölheti, ingerelheti inkább, amelyek teltebbek a szexuális ingert keltő idegvégződéssekkel, és ez jobban megadja az orgazmus elérési lehetőségét.
De mivel Metafizikai Műhelyben vagyunk, nem szabad elfelejteni azt a tényt, hogy az orgazmus is végső soron a minél magasabb fokú és minél több dimenzió szintjén elérhető -és elérendő!!! - kiegyenlítődésnek a testi kifejeződése. Nem csak férfi-mag megfogó szerepe van a méhnek az ilyenkor bekövetkező finom rezgéseinek és rángásainak, hanem ez a gyönyör érzés, ami sokkal erősebb az állatok által ilyenkor elért élvezeti érzeteinél, úgyszintén azért, annak érdekében fejlődött ki, hogy ennek a gyönyör-érzeteknek az elérési vágyától hajtva. az emberek utódokat nemzzenek. Az öncélú orgazmus vadászat is hozhatja az embert olyan helyzetben, hogy éppen emiatt az öncélú és lélektelen és szellemtelen célkövetés miatt, az egyoldalú erőltetés miatt válik egyre orgazmus-képtelenebbé.
Vagyis:
1) Kell tudni, hogy a szerelmi öröm, és a szexuális gyönyör, metafizikailag - tehát a legmagasabb átélhetőségi fokon! - elsősorban, nem csak az utódok "legyártásának", hanem áttételesen az utódok megfelelő gondozásához és neveléséhez, az utódoknak a spirituális kiegyenlítődési képessége kifejlesztéséhez is van kötve. Ezért hosszú távon minden olyan szerelmi beteljesülési vágy és orgazmus szerzési igyekezet is kudarcot fog vallani, amely öncélúságában a) Kizárja a megfelelő számú utódok nemzését. B) Amely a létező gyermekek elhanyagolásában és az azok által, és a család által jelentett problémáktól való megszabadulási gondolatokon és tetteken alapul. C) Hogy a személyi önmegvalósulási törekvéseket állítólag megakadályozó, közös gyermekek apjától való és csalás útján történő "megszabadulás" logikus és természetes sors-következményeiről ne is beszéljek.
Hajaj, kedves barátaim, nem is tudja, hogy milyen aknázott területre lép az, aki az egyetemes kiegyenlítődés (Megváltás) logikájával szembekerül, és éppen az által, hogy a kiegyenlítődés bármely formáját is öncélúan, csak a testi, vagy lelki gyönyörérzetek beidézése - elérése érdekében erőlteti. Hogy micsoda szövődményei vannak az életünk értelmét és rendeltetési célját megadó karma-feloldási életfeladataink elhanyagolásának, majd az életfeladatok véghezvitelét és beváltását lehetővé tevő pozitív életkörülmények sutba-dobásának!!
Mert itt nem - még csak a spirituális és kauzális hátterétől általatok megfosztani kívánt szexualitásban sem! - a személytelen jin-jang energiák áramoltatásának a technikáiról van szó, ahogy azt az egzotikumával, illetve a személyesség és a minden dimenzió szintjén felvállalandó felelősséget (sors-keresztet) kizárásával bódító keleti tanok (A joga különböző ágai pl.) okítják, hanem a teljes megváltódási lehetőségek és törvények megismeréséről és az azokkal való együttműködés minél szélesebb körű és minél nagyobb mélységű végzésről.       Ahhoz, hogy a szerelmet és a szexualitást, mint életerő- és egészségforrást, harmónia és boldogságállapotot meg tudjuk élni és így tartós értékké- és élet-értelemmé tenni, az abszolútumnak a teremtett természeti Világgal, (a Teremtménnyel) szembeni elsődlegességének a tényét kell elfogadnunk és ebből is kell kiindulnunk. Ennek az elsődlegességnek az alapján viszont mindannak, amit önmagunk személyéről és a többi ember személyéről, a szellemi és a természeti mivoltunkról tudunk, az eddigiekhez képest fordított a jelentése. Ebből a perspektívából például a szerelemről kiderül, hogy egyáltalán nem egy szeszélyesen, vagy véletlenszerűen megnyilvánuló, “bűvös” vonzerő, hanem egy olyan, a másik személlyel való minél közelebbi és közvetlenebb kapcsolatot igénylő elfojthatatlan mély-tudati és elemi érzelmi állapot, amely az érzelmi, mentális és spirituális fejlődésünkhöz - finomodásunkhoz szükséges, sajátos életfeladataink felvállalását hivatott kikerülhetetlenné tenni. Ezért a szerelem pontosan annyira fontos képesség mint az életösztön, vagy a halálfélelem. A szerelmi vonzó-erő tehát az egyéni Sors-beváltásunknak az eszköze, egy olyan sors provokáció, amely rákényszerít minket a rendeltetésünk beteljesítését lehetővé tevő lelki és szellemi tapasztaltok megszerzésére és intenzív átélésére.        Amennyiben természetes körülmények között élnénk és természetesen is éreznénk tehát, a szerelemnek kellene biztosítani a sorsfeladatainkkal összhangban álló érzelmi-tudati tapasztalatok átélését és lehetetlenné tenni azoknak a kikerülését. Ezért történik az, hogy amikor gazdasági okokból, hamis "erkölcsi" okokból, vagy más okok miatt, vagy egyszerűen gyávaságból: a felelőtlenséggel összetévesztett szabadságunk elvesztése miatti félelmünkből, elutasítjuk, elfojtjuk a szeretett lénnyel való találkozást és azt kerülve “hagyjuk lassan kihűlni” a szerelmi érzéseinket, vagyis akkor, ha tudatosan megtagadjuk és meggátoljuk a szerelmi érzések kibontakozását, valósággal „rosszul vagyunk" (-Persze, ha rosszul járunk – vagyis, ha tévesen járunk el!) és "belébetegedünk" az elfojtás következményeibe és idővel el kezd fájni a szívünk, a torkunk, a gerincoszlopunk deréktáji része, a vesénk, a nemi szervünk, a húgyhólyagunk.                                II. Valahányszor szombaton, vagy vasárnap éktelen dudálást hallok a tömbházunk előtt, tudom, hogy modern lakodalmas menet vonul el a csíkszeredai Virágok útján. Ilyenkor nem tudok másra gondolni, mint arra, hogy vajon az önmagukról és élettársukról, illetve az egyéni és élettársi sors-feladataikról mit sem sejtő és a boldogságukat a jövendő házastársuktól, vagyis "a másik jóságától": megértésétől, figyelmességétől és szerelmi hűségétől remélő házastársak - tíz, öt, három, vagy mindössze egyetlen év múlva fogják-e beadni a bíróságra a válási keresetüket? Több mint kétezer személyi horoszkóp értelmező megbeszélésének a során számomra kiderült, hogy nem véletlen az, hogy a házastársak képtelenek boldoggá válni, önmagukat és élettársukat igazából boldoggá tenni. Sőt: egy bizonyos idő elteltével az élettársak és a házastársak úgy vélik és egyesek meg is vannak győződve róla, hogy élettársuk a boldogságuknak az akadályozóivá, egészségüknek a megrontójává változott. És ez természetes is, hiszen, aki nem tud semmi lényegeset saját magáról és kívülről, külső tényezőktől várja a boldogságát, aki nem képes tehát önmagától boldog lenni, az hiába is várja, hogy mások, vagy más: a szerelme, a szex-partnere, a házastársa őt boldoggá tegye. Persze, ezért a hetven – nyolcvan százalékos élettársi, házastársi kudarcért nem az a magát boldognak képzelő, de spirituális tájékozatlansága miatt valójában szerencsétlen menyasszony és vőlegény a hibás, aki a város központjában álló tömbházsorok lakóinak a hétvégi nyugalmát felverő, tülkölő, dudáló, sípoló és riadó-szirénázó autóinak egyikében ülve azt képzeli, hogy a másik segítségével megnyerte az életet! A hibás az egész nyugati civilizációnak az élet megnyeréséi lehetőségének a tévképzetén alapuló szellemi alapállása, amely mind az alapjaiban elhibázott termelői - fogyasztói erkölcsével, valamint a különböző állami, vagy felekezeti iskoláiban, főiskoláin és egyetemein oktatott úgynevezett humán és reál tanaival, a személytelen étlenyerési technikák temérdek rendszereit tanította és tanítja a fiataloknak, csak éppen azt nem, hogy a boldogsághoz és az egészség megőrzéséhez nem külső (természettudomány) és nem más-ismeretre: nem anyag-ismeretre, nem biológiai ismeretre és nem tömeg- és individuum- ismeretre van szüksége (pszichológia, szociológia), hanem a lét és az élet kauzális okához, vagyis a teremtés ősi okához, a teremtés céljához és rendeltetéséhez kötött, a teremtés kauzalitására és logikájára alapozott önismeretre. Pontosabban: általános lét-rendeltetés ismeretre és egyedül a személyi horoszkópokból (És semmi másból nem!) kiolvasható egyéni rendeltetés-ismeretre, személyi sors-program ismeretre. Az általános rendeltetés ismeretet a metafizika és a spirituális szellemtudományok adják meg, az egyénit a kauzális asztrológia, illetve a személyi horoszkóp.        Nézzük meg hát a párkapcsolat, illetve a szerelem és a szexualitás asztrológiáját és metafizikáját:     A hétvégi kurzusokon beavatott naiv tudatlanok, valamint a huncut szélhámosok által művelt és a közönséges fekete-mágiával rokon jósolgató asztrológiával ellentétben, a kauzális asztrológiában nem a kényelmes, problémamentes kapcsolat-lehetőséget, az eleve konfliktus- és problémamentesnek ígérkező, provokáció-nélküli alaphelyzetet tekintjük harmonikus élettársi viszonyt ígérő kilátásnak. Ellenkezőleg: a kihívó alaphelyzetet, a másik személy belső tulajdonságai és meghatározódásai által változásra és változtatásra „provokált” lelki állapotot jelző állapotokat (un. asztrológiai sajátosságokat) tekintjük a hosszú távon is tényleges boldogsághoz vezető, kreatív élettársi viszonyt ígérő alaphelyzetnek. Azt a provokált helyzetet tehát, amely biztosítja a rejtett személyi tulajdonságok és képességek, valamint az egyéni kreatív tulajdonságok és energiák felszínre törését, azok kibontakozását és kiegyenlítődését, vagyis a kiegyenlítődési képességek fejlődését két ellentétes nemű személy között. Hibás tehát az olyan asztrológiai törekvés, amely - Akárcsak a szerencsés égi konjunktúrák vadászata esetében, illetve a jóslások esetében, ahol a pozitívnak képzelt asztrológiai hatásokat, illetve a pozitív bolygó-befolyásokat keresgéli és ezeket az egoizmust szolgáló, realitás nélküli okoskodásokat veszi figyelembe. - a harmonikus párkapcsolat lehetőségének jelenként kizárólag a házastársak (élettársak) személyi horoszkópja közötti harmonikus fényszögeket keresi és erre alapozza a következtetéseit. A szerelmi kapcsolatokban, de főképp a hosszú távú élettársi (házastársi) viszonyokban az olyan kapcsolat minősül tartósnak és egészségesnek, amelyben az egyik félnek az Ascendensével, Napjegyével, vagy/és a Sárkányfarkával szembe fekvő, vagy azzal, azokkal együtt álló Ascendenssel, vagy konstellációval (Napjeggyel) rendelkező személyre esik a választás.     Ennek, a párkapcsolatoknak kreatív dinamikát adó, tehát a gyakorlatban hosszú távon állóképes viszonyrendszert biztosító, asztrológiai helyzet- elvárásnak és feltételnek az alapján érthető az is, hogy miért oly nehéz, az egészséges provokáció pozitív hatását figyelembe vevő alapállás nélkül az élettársi boldogságot hosszú távon fenntartani még azokban az esetekben sem, amikor a feleket úgymond az Isten is egymásnak teremtette. Persze, a két ellentétes nemű személy közötti kiegyenlítődés elérésének és a harmonizációs lehetőségek előállásának az első feltétele még csak nem is asztrológiai, hanem pszichológiai és nagyon kell vigyázni arra, hogy, aminként az anyóstól, vagy apóstól, vagy testvértől – sógortól nem, úgy a két élettárs egymás részéről se fogadjon el olyan törekvéseket, amelynek során a házastársak egyike a másik (zsarnok) irányítójává, kéretlen nevelőjévé és személyi vonásainak, öntudatának a hívatlan átalakítójává válik. Egészséges személyi tudattal rendelkező, szellemileg fejlődni képes személyek esetében ugyanis, a külsőleg irányított nevelhetőség, a szülői és a tanári pedagógiai hatás megszűnik a 21-ik életév után, és csak az un. infantilis személyi tudattal rendelkező felnőttek (házas-felek) esetében marad fenn az alakíthatóság. Azoknak a személyeknek, akiknek az egészséges öntudata normális kifejlődését a szülők, vagy a nevelők, tudatosan, vagy önkéntelenül megakadályozták az által, hogy dicsérgetésekkel, vagy más, a személyi tulajdonságaikra és képességeikre vonatkozó hamis információ-adással manipulálták és elferdítették, és persze azzal, hogy gyermekkorukban kényeztették, a nehézségektől megkímélték és ötletszerű szeszélyeit, kívánságait feltételek nélkül teljesítették, vagy az által, hogy zsarnoki módon elnyomták az önállóságra való törekvéseit.     Eleve kudarcra ítélt tehát az a házasság és az a család, amit nem két önálló, autonóm, személyi tudattal és akarattal rendelkező, szavaiért és cselekedeteiért (és adott helyzetekben, a tudatos hallgatásáért és a nem-cselekvéseiért is!), de még a gondolataiért és a képzelgéseiért is(!), felelősséget vállalni képes személynek az egységesülési, kiegyenlítődési és kiegészítődési vágyára és szándékára alapozódik elsősorban. Másodsorban azt is tudnia kell(ene), mind a szerelmes pároknak, mind a házastársaknak, hogy eredetileg maga az ősteremtés is (a kauzális és spirituális teremtés tehát, nem a fizikusok "véletlen", vagyis ok nélküli Nagy Bummja!), az önnön ellentéteivel kiegyenlítődött és így a Lilith által keltett ős-zavaraitól és feszültségeitől megszabadult abszolút lét-állapot újjáteremtődése érdekében jön létre. Ebből viszont egyenesen következik az is, hogy a szerelem és a szexualitás, valamint az élettársi viszony, nem önmagáért van, nem a benne rejlő élvezeti lehetőségek határtalan és öncélú kiaknázása annak a célja és alapja, hanem mindhárom alá van rendelve a lét ősokának: az egyetemes kiegyenlítődést lehetővé tevő teremtés megvalósulásának, illetve az új kiegyenlítődési lehetőségeket magában hordó új élet sarkadási lehetőségének. Mert a magzatfoganás esetében, nem szaporodási kényszerről van szó, ahogyan azt a biológusok állítják, hanem minden új élet-csirában és sors-lehetőségben rejlő, számlálhatatlan kiegyenlítődési lehetőségeknek a megszületéséről, létesüléséről: az újabb és újabb megváltódási lehetőségről!     Következésképen, nem a biológiai szaporodás, de nem is az azt szolgáló fennkölt szerelem és a szexuális élvezet- vágy volt és van előbb, hanem az egyetemes megváltás feltételét jelentő teremtésnek- és újrateremtődésnek az ugyancsak egyetemes szüksége, amit az ember is magában hord, ha tud erről, ha nem, és ha akarja ezt, ha nem. (Az új és új lét- és életformák létrehozásának a szükségét).     Gazdag annak a jelenségnek a költői, drámai és prózai irodalma, hogy az elején nagyszerű, un. tiszta szerelemre alapozott élettársi viszonyok és házasságok, valamilyen megmagyarázhatatlan, misztikus okból kifolyólag tönkremennek. Senkinek nem jutna eszébe, hogy "az ideális házastársak" pusztán azért kényszerülnek elválni, és azért válnak egymás ellenségeivé, válogatott pszichológiai és néha testi gyötrelmekben is részesítvén egymást és válogatatlan vese- és húgyhólyag betegséget, deréktájéki csigolya-meszesedést és csigolyakopást szerezve be közben, mert mindkettőnek, vagy csak az egyik félnek az akaratából, éveken át, ellenkeztek a teremtés szükségére vonatkozó egyetemes (Isteni) törvénynek. Hogy visszaéltek tehát, a biológia és az orvostudomány által lehetővé tett magzatfoganás elleni védekezés valamelyik módszerével.     De nem csak azért haszontalan minden misztikus vagy materialista koncepciók szerint megírt szex bedekker és öncélú szexuális élvezeteket ígérő szexológiai, vagy misztikus tudományos könyv, mert a sikerorientált szerzők a különleges élvezetek kicsikarási lehetőségeire, valamint a csábítóan izgalmas és zagyva, "misztikus szex-átélési" technikák sikerére alapozzák az eget-rengető orgazmusokat eredményezni képes csodás tanaikat. Hanem azért is, mert nem adnak választ arra az alapvető kérdésre, hogy mi lesz az utódnemzés problémájával egy olyan párkapcsolat esetében, amelyben a nő - vagy fiatal lány- még nem akar gyermeket szülni, de, vallásos, vagy spirituális meggyőződése következtében, fogamzásgátló tablettával, vagy más technikai eszközzel sem akar "védekezni" a "teherbe esés" ellen? Annál a sajátosan nyugati joga-elméletnél, amely a férfi magömlése teljes visszafojtásának, visszaszorításának a technikája véli egy kalap alatt elintézettnek az orgazmus-produkálás és a magzat-foganási lehetőség kizárásának a problémáját, csak a középkori bájitalos kuruzslási eljárások nevetségesebbek. És nem csak azért, mert pontosan a misztikusok - akik minden olyan kérdést, amire valójában nem tudják az igazi választ, a Karma tőrvényével magyaráznak - vétenek többek között, pontosan a Karma tőrvénye ellen is, amikor ezzel az ósdi mechanikai módszerrel a "teherbe-esés" elleni "védekezésre" buzdítják, vagyis a Sors-tőrvénye beteljesedésével való szembefordulásra buzdítják a híveiket. Nem csak azért tehát, mert metafizikai tudatlanságukban ki akarják cselezni az ősi sors-teremtés és a Sors-törvényét, hanem azért is, mert a szexuális inger alatt álló merev, vagy félmerev férfi hímvesszőből kiszüremlő folikulin is tartalmaz bőségesen olyan férfi ivarsejteket, amelyek minden ügyeskedés ellenére, képesek a méhbe jutásra és a női petesejt megtermékenyítésére.       Nem hiába tettem idézőjelbe a védekezés és a teherbe-esés kifejezéseket. Ugyanis az, aki védekezik a TEREMTÉS és a KARMA TÖRVÉNYE ellen, annak nincs is, valós spirituális tájékozottságból eredő metafizikai tudása. Az nem rendelkezik teljes személyi-tudattal, és nem tudja, hogy amennyiben valakinek a tudata és a képzelete nem zavaros, vagyis aki nem szédül és kábul sem testi, sem lelki, sem szellemi szinten, és a személyis integritása megőrzéséhez szükséges harci és reakció készség arányos gyakorlásán kívül, huzamosan nem erőszakoskodik sem tettben, sem szóban, de főképpen gondolatban és képzeletben senkivel és semmivel, azzal a személlyel szemben az egyetemes törvények szellemében nem erőszakoskodik még maga az Abszolútum (az Isten) sem! Amiért tehát a keleti és a nyugati “szex-tanításokat” egyaránt kárhoztatni lehet, az a magzat-foganás elleni védekezés koncepciójának az elfogadása és gyakorlása. Vagyis az alapkorrupció szerinti gondolkozás és életvezetés. Az a személy ugyanis, aki akár mechanikus módszerekkel, akár farmokologiai eszközökkel, akár a szexuális aktus megszakításával, vagy az ejakuláció elfojtással, illetve a szexualitás teljes megtagadásával, és akár egy-két gyermek szülőjeként is, de még "védekezik" a magzatfoganás ellen, vagyis a lét és az egyetemes teremtés első tőrvénye ellen  és ezáltal szembe fordul a Teremtővel, az lehet buzgó keresztény, vagy rendelkezhet misztikus Joga mester és guru címekkel, de még nagyon távol áll attól az igazi hittől, ami a természeti törvényekkel való harmonikus együttlétet és az egyetemes törvényekkel való együtthatást jelenti. Az ilyen személy tudhat bármilyen misztikus praktikát és idézheti kívülről a szentírást, vagy Buddha beszédeit, mert egyáltalán nem rendelkezik még egyetemes felelősségtudattal. Nem tudja, hogy amennyiben ő nem kábul és erőszakoskodik sem tettben, sem szóban, de legfőképpen gondolatban és képzeletben, azzal szemben, az egyetemes törvények szellemében, nem erőszakoskodhat sem a természet, sem más ember, de még maga az Abszolútum (az Isten) sem. Metafizikailag lehetetlen az, hogy egy lelkileg, szellemileg és spirituálisan is éber, egészséges személyi tudattal rendelkező, a teremtés pozitív értelmében hívő személy (nő) úgymond ártatlanul "teherbe essen" az ő személyes, határozottan fenntartott és zavartalan szabad akarata (hit-képzete) ellenére!    Amennyiben valaki nem akar még gyermeket nemzeni (és hozni) a világra, mert a ciklus és a ritmus törvénye figyelembevételével (is!) úgy véli, hogy nem jött el annak a szubjektív ideje, nem kell félnie a "teherbe"-eséstől mert az egyetlen ok ami miatt  ő "teherbe eshet" az pontosan az ő egyéni zavartságából és az egoizmusából táplálkozó, teremtés ellenes magatartása, az önféltéséből eredő szellemi-lelki ellenállása és e mentális ellenállás által létrehozott szorongások és feszültségek. A személyiség tudattalan szférájában gyökerező, gyűjtőnéven karmikus determinációkként emlegetett, negatív késztetések és negatív képzetek által manipulált (serkentett) képzeletnek a teremtői erejével (mágikus hatásával) tisztában levő lány, illetve az egyetemes lét- és felelősségtudattal összhangba hozott személyi felelősségérzetével, önmagáról és a saját élete rendeltetéséről (szellemi céljáról) határozott képzeteket kialakítani képes és tiszta akaraterővel rendelkező nő, nem lehet áldozata a tudattalan képzeletében, vagy a partnere tudattalanjában tenyésző gyermek-ősképzeteknek.     Az ő tudattalan és a tudatos képzeletével közvetlen kapcsolatban álló természeti és asztrális léterők nem használhatják fel az akarata érvényesítésével másokat nem támadó és nem hátráltató nőt egyszerű "szülő edénynek". De a határozott személyiségtudattal és szellemi akaraterővel rendelkező szeretkező férfit sem, egyszerű (fizikai) megtermékenyítő eszköznek, önkéntelen "donornak". A különbség a teherbeesés és az áldott állapotba kerülés között tehát, a kollaboráció, az együttműködés fogalmával határozható meg. Az a személy, aki tudatos szellemi és szerelmi életet folytatva, felelősségteljes szeretettel gyakorolva természetes vágyait, létrehív az élettársa és a saját lelkében, vagyis az ő tudattalanjában (is) létező szellemi teremtőerők révén egy új emberi struktúrát: az ők jövendő gyermeke spirituális anyagát, annak a nőnek, vagy férfinak szerelmi aktus természetes következménye, vagyis a gyermek materializálódása, nem teher, hanem áldás.    Ugyanakkor annak, aki az önkényes boldogság-ambíciója és az annak megfelelő élvezet-vágyai által hajtva szédeleg, és a saját személyére és emberi rendeltetésére vonatkozó egyetemes tájékozódás nélkül és ennek megfelelő éber életvitel nélkül, öntudatlanul, vagy tudatosan erőszakoskodik a spirituális (képzeleti) és a szellemi (gondolati) szférákban, az ugyancsak öncélú élvezet-szerzés és öncélú élvezetet szolgáló gazdasági, vagy politikai haszonszerzés érdekében, (tehát felelősségtudat nélkül éli meg életének a szerelemmel és a szexualitással kapcsolatos részét), még rendezett életkörülmények között is, teherként fog jelentkezni és "viselkedni" egy esetleges gyermekfogamzás. És az öncélú élvezeteket szolgáló, minél nagyobb gazdasági haszonszerzésre beállított civilizációban tehernek is nevezik és teherként is, kezelik ma azt az állapotot, amit a régi magyarok még áldásnak neveztek és aként is kezeltek.          Metafizikailag lehetetlen, tehát vallásos kifejezéssel: nincs megadva a lehetőség semmiféle külső isteni, természeti, vagy démonikus erőnek, hogy az ember úgymond ártatlanul "teherbe essen" az ő személyes, határozottan fenntartott és szilárd szabad akarata és képzelete ellenére. Amennyiben nem akar még gyermeket nemzeni (és hozni) a világra valaki, mert úgy érzi, hogy ez megzavarná őt a további fejlődésében, és egyetemes személyiségtudata kiteljesedésében, nem kell félnie a teherbeeséstől, mert az egyetlen ok ami miatt  ő még "teherbe eshet" az nem más mint az ő élet-kábulata, a fény- és szeretet-hiányból eredő valós odaadási képtelensége, illetve az anyagi lemondások képzetétől és ezzel a nagyobb élvezetek elvesztésétől való félelme, a kényelem- és szabadságvesztéstől való öntudatlan szorongása.    Az egyetemes felelősségtudatára alapozott odaadási képessége segítségével erős személyiség-tudatot kialakító és így tiszta akaraterővel rendelkező nő tehát, már nem lehet áldozata a saját, vagy a partnere tudattalan képzeletében tenyésző negatív ("Jaj, nehogy megtörténjen"!) gyermek-ősképzeteknek. Az ilyen nő már szeretkezhet bátran és szeretet-teljesen és teljes odaadással, és nem csak menstruáció idején, vagy negatív holdfázisok alkalmával, mert ő soha nem esik teherbe, ha nem akar magzatot foganni, de spirituális áldottként, természetileg is áldottá válik, amikor és valahányszor az egyetemes törvényekkel összhangban úgy érzi, hogy a természeti erőkkel kollaborálva (És nem azoknak áldozataként!) természeti szinten is áldottá, vagyis teremtővé kell válnia.      Ez a különbség a teherbeesés és az áldott állapotba kerülés között. Ugyanis az a női személy aki tudatosan, felelősségteljes szeretettel éli ki természetes vágyait, létrehoz magában, vagyis a tudattalanjában működő teremtőerők révén egy új emberi lelket, az ő jövendő gyermekét, annak a szeretkezés következménye, vagyis a gyermek materializálódása és az ő spirituális megismerési lehetőségeit meghatványozó várandós állapota: áldás. És ezért, számára a szülés nem egy tragédia, hanem teremtés és egyben újjászületés. Miközben annak, aki a hamis boldogsági (élvezeti, kényelmi) képzetei és egy felette és rajta kívül álló, öt irányító, öt manipuláló, vagy büntető "Objektív" Istennek a képzete között támolyogva, szédelegve, tévelyegve, találomra, egyetemes tájékozódási- és odaadási készség és átlátszó életvitel nélkül, egyéni felelősségtudat nélkül éli meg az életének ezt a legfontosabb részét, annak tudatában természetes, hogy teherként jelentkezik egy esetleges magzatfoganás és még akkor is teherbe esik, ha spirállal, vagy fogamzásgátló tablettákkal védekezik (Asztrológusként éppen elég ilyen esettel találkoztam!) és annak megfelelő lesz a "terhessége" és az állítólagos szülése is. Azért illettem az állítólagos jelzéssel az ilyen terhes-szülést, a mert az egyáltalán nem nevezhető egyéni és személyes szülésnek, amikor a gyermeket, mint egy daganatot kioperálják (császár-metszés), vagy kipréselik, kiszivattyúzzák valakiből az orvosok! Hogy megtudjuk, hogy mi a helyzet a második generációs császármetszett gyermekekkel, illetve azokkal a (főként nő nemű!) gyermekekkel és felnőttekkel, akiknek nem csak az édesanyja, hanem a nagymamája is császármetszéssel "szült", el kell olvasni azokat a pszichológiai megfigyeléseket, amelyeknek a hivatalos szakirodalomban egyelőre meg nem szabad megjelentetni (Játék-alagutakban való átkelés során jelentkező félelem, természetellenes klausztrofóbia, indokolatlan pánik-hajlamok és "veszélyesen hiperaktív", egészen pontosan: természetellenesen agresszív viselkedés.).     A jelen témához nem kötődik szorosan, de a mesterségesen - "lombikban" - fogant és embrióként utólag az anya méhébe beültetett második generációs utódok pszichikai és pszichiátriai helyzetéről szóló megfigyeléseket is csak un. szakmai szamiszdat irodalom formában lehet elolvasni, de érdemes.     A probléma abban áll, hogy a Teremtés első törvényét: a Mágia törvényét figyelmen kívül hagyó természettudomány által félrevezetett ember (nő), már el sem tudja képzelni, hogy, akárcsak a nők tudatában gyermek- és kamaszkorban természetesen és "szabadon tenyésző" egészséges gyermek-képzetek, pontosan a félelemben elfojtott és az erőszakosan elhárítani akaró racionális gondolkozása közben létrejött negatív, és elhárítónak képzelt negatív gyermek- és terhességképzetek (gondolatképek) is mind, de mind behatolnak ("lesüllyednek") a nők mágikus teremtő erővel rendelkező tudattalan érzés és képzeletvilágába. Ez a mágikus teremtőerővel, sőt: mágikus idéző-erővel is, rendelkező képzeletvilág viszont, nem ismeri sem a NEM - fogalmát, sem más elhárító, vagy tagadó fogalmi formulákat, hanem csak az intenzív félelem-érzelmek inger-hatásait érzékeli (még ha diszharmonikusak is azok!). És akárcsak a pozitív "baba- és anyaképzetek", pontosan ezeknek az intenzív ellen-érzelmeknek, ellen-képeknek, vagyis a magzat-ellenes és anyaság-ellenes félelem-képzeteknek a hatására (a tudattalan képzelt-világában rejlő asztrális léterők által, amelyek kapcsolatban állnak az egyetemes hiány-információt tartalmazó kauzális lét-központtal), akárcsak a szerelmi vágy-érzéseknek, illetve a kiegyenlített érzelmi és szexuális vágyaknak a hatására, a nő mágikus erejű (tudattalan) képzeltvilága létrehoz egy olyan spirituális struktúrát: "egy olyan lelket", amely összhangban áll a nő időleges (a biológiai fogantatást megelőző időszakra jellemző!) pszicho- mentális és spirituális állapotával és színezetével. És tulajdonképpen így fogan meg a nem materiális lét-síkikon és így indul el a biológiainál magasabb létszínvonalakon egy nem várt gyermekfogamzás, amely során a férfi millió ivarsejtjei közül egynek a női petesejtbe történő behatolása csak a biológiai megvalósulási lehetőséget biztosítja.     A fogamzás tehát nem materiális, hanem kauzális (ős-oki) és spirituális (teremtő képzeleti) szintekről indul el minden esetben, és ahhoz, hogy igazából megtörténhessen, az ember akarva- akaratlanul, akár azaz ellen- akaratban létezve is, de személyesen is részt vesz ebben a lélek-teremtésben. Ezért, valójában nem is lehetséges az ártatlanul, vagyis az ő akaratától (ellen-akaratától) függetlenül teherbe eső ember (nő) létezése. Mint ahogy statisztikai adatok szerint, furcsán, csaknem „természet-ellenesen” kevés azon nők száma, akik erőszakos szexuális aktus következtében „teherbe” is essenek. Az, hogy magzatfoganás jön-e létre, vagy nem jön létre, egy - egy erőszakos nemi behatolás esetén, annak a függvénye, hogy különböző, gyakorlatilag indokoltnak vélt okokból, a gyermekáldás elleni védekezést vélte az illető nő úgy megoldani, hogy még a szexuális aktust is elkerülte, holott éppen az ő esetében nagyobb karmikus szükséglet az anyává válás, mint a más nők esetében, vagy mindössze azért mert az anyai ági ősszüleitől férfi-ellenes karmikus programot, magyarul: önkéntelen férfi gyűlöletre való hajlamot örökölt. És ezt, a tudattalan idea-világában rejtőző, a személyisége titkos zugaiba rejtett, férfiellenes mentális és képzeleti agresszivitást, a szokásosnál intenzívebben élte át az erőszakot megelőző időszakban.      Hiába a sok szexuális boldogságot ígérő misztikus bedekker és hiába a sok fogamzásgátló reklám, mert nem miden szerelmi - szexuális partner, vagy élettárs nélküli nő van felkészülve és "technikailag bebiztosítva" a nem szívesen fogadott, de "biológiailag bármikor lehetséges" fogamzás ellen. Olyan állapotban viszont sok nő van, amelyben fél, vagy esetleg úgy véli, hogy nem fél, de természetszerűleg öntudatlanul mégis szorong a teherbeeséstől. Annak a valószínűsége viszont igen magas, hogy bármikor és bárholt találkozhat egy olyan férfival, aki iránt ellenállhatatlan lelki és testi vonzalmat érez. Aki tehát elemien hat az ő központi és potenciális anyai érzés- és vágyvilágára és ezeket az érzelmeket és vágyakat viszonozza is. Sőt: mivel a Fény megtestesüléseként a férfi dolga az, hogy hódítson és átvilágítva-megtermékenyítsen, ha nem is olyan intenzív és ellenállhatatlan ez az vágy, akkor is isten- és természet adta kötelessége azt a nőt, akiben az elemi kiegyenlítődésre való vágyat megérzi, "táncba hívni", amennyiben erre helyzet is alkalom adódik. Ezt a lehetőséget tehát egy akárcsak átlagosan is egészséges nő, nem tudja (mivel hogy a teremtés logikája szerint nem is kell!) kikerülni és elhárítani. Mivel valójában nem is tudhatja, hogy mi történik, amikor enged "a természet parancsának", és "egy pillanatra elveszti a józan eszét" és mindamellett, hogy látszólag mindössze egy jelentéktelenül „jó", vagy esetleg kellemetlen szexuális élményben volt része, vagy a zavaros helyzete természetes következményeként, mindössze egy szükséges rossz élmény marad számára az aktus, az eleve "teremtést szolgáló" mágikus erejű tudattalan képzeletvilága által korábban létrehozott spirituális struktúra kihasználja a lehetőséget és egy emberi magzatban materializálódik. És hiába, hogy a férfi is csak egyet "élvezett" (Hogy más ilyen események jellemzésére használatos, klasszikus és felettébb felemelő kifejezéseket itt ne említsek), mert a következmény ugyanaz: biológiailag hozzá járult a nőnek a teljesen fölöslegesen negatív előjelű (Jaj, nehogy megtörténjen!) képzeletvilága által már korábban létrehozott - és folyamatosan alakítgatott, árnyalt spirituális struktúrának a materiális megvalósulásához.    Metafizikai megvalósítás szempontjából tehát - amennyiben a hitet egy olyan átélt és gyakorolt tudásrendszernek, vagyis használható metafizikai értéknek és szellemi ténynek (és használata alapján: eszköznek) tekintjük, aminek semmi köze a naiv hiszékenységhez, (vagyis a vallásos szentimentalizmushoz) -, bármilyen védekezési forma, vagy akárcsak a gondolkozási ügyeskedés is, ami a "teherbeesés" lehetőségét hivatott megakadályozni, érvénytelenné teszi az egész metafizikai alapállásunkat. És így, az egész metafizikai tudásunk is,  szószátyárkodó filozófiává és fölöslegesen ködösítő miszticizmussá, esetleg középkori dilettáns varázslók nevetséges okkultizmusává alacsonyodik. A megoldás persze nem az, hogy e sorok olvasása után, mindenkinek, aki a metafizikai alapállás ébersége szerint akarja folytatni az életét, azonnal félbe kell szakítson mindenféle (európai-keresztény szokássá vált) védekezési praktikát, hanem az, hogy tudnunk kell azt, hogy egyszer, valamikor a spirituális letisztulásunk megfelelő színvonalán, elérjük majd azt az állapotot, amelyben a hitünk, azaz lényegünkké vált tudásunk felszabadít minket mindenfajta védekezési mechanizmus gyakorlásától, feloldván azt a szakadék szerű nagy ellentmondást, vagyis azt az alapvető és semmivel sem ellensúlyozható, feloldhatatlan korrupciót, ami a szellemi meggyőződésünk és a szexuális életgyakorlatunk között tátong.      De nem spekulálva - ellenkezve, és nem a gyermek-képzeteket kizárva, halaszthatjuk el a korai magzatfoganást, ahogy egyesek azt a fentiek alapján felételezhetik, hanem egyetemes személyi akarat-érvényesítve. A felettes énnel úgy kollaborálva, hogy a biológiai foganást tudatosan az általad megfelelőbbnek tudott jobb időkre, a ciklus és a ritmus törvényének, valamint a fejlődés törvényének a szellemében is, "egyelőre" (az egységhez előre...) elhalasztva. És ez nem azt jelenti, hogy még a világ halaszthagtunk, mert az már csalás és spekulálás lenne, nem kreatív együttműködés. Amikor bizonyos külső körülmények és feltételek is össze jönnek annak következtében, hogy belülről megfelelően átalakultunk, illetve, amikor valamennyire megérett mind a kapcsolatunk, mind a spirituális és gyakorlati felelősségen alapuló ön tudatunk, akkor, véget vetünk a "feltételes" állapotnak és a többit rá bízzuk a törvények összhatására. Tehát a Ciklus és a Ritmus törvényét, valamint a fejlődés törvényét is figyelembe vesszük, amikor azt akarjuk, hogy egy szexuális viszonyból ne legyen azonnal magzatfoganás, hanem időt adunk mind az egymásnak, mind az önmagunknak a kapcsolaton belüli megismerésére, a kiegyenlítődési reflexek és személyi - páros szokások kialakulására. Vagyis, a kollaboráció, nem az önkényes elképzelések erőltetését jelenti, hanem a többi egyetemes törvény maximális tiszteletben tartásával, a mágia és a személyesség, vqalqmint a fejlődés törvényeinek a kihasználását. Másrészt, ehhez két ember kell, tehát mind a férfinak, mind a nőnek meg kell egyeznie egyik a másikkal és nagyjából ugyanazt kell elképzelnie. Nem csak imádságon - mantrázáson keresztül vesszük fel és erősítjük a belső kapcsolatot az abszolút tudattal, illetve az egyetemes teremtő-megváltó erőkkel és törvényekkel, hanem főként kontempláció (Naplóírás) és még inkább meditáció útján. Persze, nem olyan túl misztifikált, mások személyéhez kötött és vallásos - önkényes és ÖNMEGVALÓSÍTÓ! - meditációban, mint amilyet a tantra- jógások és a Szahadzsa jógások gyakorolnak, amikor tíz hónapra elveszítette a realitásérzékét és családunkat szétbontotta.  Ez, a komplex kapcsolatrendszer, aminek idővel erősödnie kell, amint többször is kitértem rá, igen személyes, bensőséges és meghitt kell legyen a mi részünkről, mint az igazi szerelmen alapuló élettársi viszony. amiről ugyancsak azt írják a szanszkrit szövegek, hogy a férfi és a nő egy testté és lélekké válik. Nos, az Unió - misztikában a személyi tudatunk és önérzékelésünk kiegyelítődve válik eggyé, majd azonosul, az egyetemes léttudattal, de minden ünnepélyesség és patetikus külsőség nélkül.   III.       Amint korábban említettem - mivel az egyetemes teremtést és a magzatfoganást sem a természettudomány, sem a vallás nem képes analogikusan egybekapcsolni -, a fogamzásgátló szereket és tablettákat gyártó cégek reklámival vetélkedő misztikus szex-mesterek, Tantra-Joga és a Taoizmus szexuális vonatkozású tanaival a "civilizált nyugaton" üzérkedő szex-guruk olyan misztikus zagyvaságokat fogadtatnak el a gazdasági hajszában metafizikailag nullává vált nyugati polgárokkal (Lásd a Svédországban politikai menedékjogot kapott család- és gyermek nélküli, hírhedt bukaresti joga mester, Gregorian Bivolaru tanait), amelyek szerint a misztikus életenergiák elnyerése érdekében kötelező a férfiaknak az ejakuláció teljes és örökérvényű megszüntetése. Ezeket a metafizikai realitásnak és a teremtési törvényeknek teljesen ellentmondó szamárságokat azok, az egyéni sors-programjuk (Karmájuk) következtében gyenge (kevés) szexuális energiával – gyenge szexuális potenciállal - rendelkező guruk állítják, akiknek a Nap, a Mars, a Vénusz vagy a Plútó által diszharmonikusan fényszögelt Szaturnuszuk a VIII., a VII. vagy az I. Horoszkóp-házukban áll, és mindemellett nem ismerik, vagy nem értik azokat az egyetemes törvényeket, amelyek az egész létünket és életünket szabályozzák. Vagyis éppen azokat amelyekre a tanaikat alapozzák és amelyek, többek között az emberi személyen keresztül is, és így az ő személyükön keresztül (is) érvényesülnek.     A misztikus szex-guruk tehát nem ismerik a Lét első törvényét: a Teremtés törvényét, sem a bennük levő és az általuk is megnyilvánuló Teremtő és a teremtés közötti KIEGYENLITŐDÉS (a Szükség és a Bőség) Törvényét, valamint a Polaritás Törvényét, a Ciklus Törvényét, de ha jól belegondolunk, nem ismerik még a Ritmus Törvényét és az Abszolútum törvényét sem. Vagy ha ismerik, akkor egytől egyig szélhámosok, mivel ezzel az általuk hirdetett és művelt, férfi-erőnek a visszafojtási szükségéről szóló, teremtés-ellenes tannal és gyakorlati eljárással tudatosan vétkeznek ellenük.       A nemek egyetemes törvénye, valamint a szükség-és a bőség törvénye, más néven: A Kiegyenlítődés Egyetemes Törvénye szempontjából ugyanis, nem szabad elfojtani az Ősprincípiumok bármelyike természetes megnyilvánulását sem (Ebben az esetben a Jang principíumét), és semmiféle „élet-energia” takarékoskodásra nincs szükségünk. Mindenki pontosan annyi energiával rendelkezik, amennyi szükséges ahhoz, hogy a saját egyéni életfeladatait és az általános emberi feladatait beteljesítve boldog és egészséges életet éljen! És ugyanúgy: nincs szükségünk a fékeveszett, természetellenes és természet-veszélyeztető, mindössze az öncélú élvezetek számát és intenzitását, valamint azok védelmét (őrzését) szolgáló anyagi eszközök termelésére és az ebből eredő pazarláshoz vezető gazdasági hajszára sem! A teremtés és az ember rendeltetése, illetve a rendeltetés megtörténésének első feltétele szempontjából, amely alapján a teremtésnek első sorban meg kell történnie - létre kell jönnie, az egészséges és mindkét fél részéről odaadással átélt szexuális aktust követő sperma kiömlésének visszafogása egyenértékű annak a „földre szórásával”, vagyis az Onán vétkével. Ha tényleg üdvözítő lenne a sperma kilövellés elfojtása, ahogy a keleti szex-guruk állítják, akkor olyan fizikai alkattal és velünk született automatikus képességekkel rendelkeznénk, amely alapján, számunkra a sperma teljes és végleges visszafogása természetes lenne.           Persze, mint minden esetben, az igazság most is valahol a középen található és amennyire nem egészséges -sőt egyes konstellációk esetében (a Skorpió, a Halak, és a Rák szülötteire) és bizonyos erősebb szexuális vonatkozású karmával rendelkező egyénekre nézve egészségtelen és egyenesen veszélyes az ilyen misztifikált tanítások betartása- éppen annyira igaz az is, hogy az a mód, ahogyan nyugaton a szexualitásunkat megéljük, az a lelki közömbösségnek és a technologizált  barbarizmusnak a legsötétebb kicsapódása. Lényegében miről is van szó? - A férfiak által képviselt Jang (fény, tapasztalati ismeret, határozott, maszkulin) princípium eleve ritmust, szakadást és szakaszosságot, rövidebb és ismételtebb időszakosságot, változást, változatosságot, időbeliséget is jelent. A nők által képviselt feminin (Jin, szeretet, egységhez való visszacsatolódás, határtalan, feminin) princípium állandóságot, folyamatosságot, mély elmerülést, átadást, odaadást, felolvadást, időtlenséget (legalábbis annak teljesebb átélését) jelenti. Ebből az egyetemesen (tehát MINDIG ÉS MINDENÜTT) érvényesülő, egymástól merőben eltérő alaphelyzetből adódik a szexuális élmények és a szexuális információs-energetikai áramlások két féle természete. Vagyis tudnunk kell azt és számon kell tartanunk, hogy a fény és a tapasztalati ismeret, a megtermékenyítés és az individuális sokszerűség princípiumát megtestesítő férfi természete: a célratörő, megtermékenyítő, rövid, szakaszos, töredezett, többszörösen ismétlődő, önmegőrző, félig éber és ugyanakkor felszínes „porzó” természet. Ezzel szemben a nők által megtestesített szeretet és a központi bölcsesség princípiuma, vagyis az állandóság és a folytonosság, valamint a folytonos egységhez kötődés, az egységbe olvadás princípiumát megtestesítő nők szexualitása mély, lassú, nehezebben oldódó, megtermékenyülő, álmatag, önátadó és ugyanakkor állandóság felé hajló – arra törekvő, annak ellenére, hogy látszatra a külsőségek szerint él. És ez akkor is így van, ha gyakran adódnak ezzel ellentétes példák, kivételek és eltérő esetek. Ahhoz tehát, hogy teljesen összehangolódjanak és a puszta szexuális gyönyör-élményen túl, az egybeolvadás a fizikai gyönyörén túl, a kiegyenlítődés spirituális szinten is megvalósulhasson, azaz ahhoz, hogy az isteni egységtudatot a fizikai, az érzelmi, a mentális és a spirituális testük szintjén is megvalósíthassák, a férfinak meg kell tanulnia ellenőrzés alá venni a robbanás szerű, hirtelen kisülésre beállított ejakuláció- készségét és azt lehetőleg minél több ideig visszatartva, a teljes  egybeolvadást-egyesülést (egységesülést) nem csak érzéki-érzelmi (asztrális) szinten, de fizikai és ezáltal spirituális síkon is megvalósítani. Pontosabban: mint kezdeményezőnek (- Tehát nem mint irányítónak, hanem mint a megtermékenyítő hatalom képviselőjének) neki kell a kezdetben biztosítania a teljes egyesülési lehetőség megvalósulásához szükséges körülményeket a férfias tudatossága és önfegyelme megőrzése által.           Ebben a tudatos és felelősségteljes törekvésében viszont a férfi a nőben egy megértő és odafigyelő partnerre kell találjon, aki őt a partneri kapcsolatuk elején, ebben a lenyugvási – lassulási törekvésében, türelemmel segíti és bátorítja. A spirituális energetikai központok (a csakrák) harmonikus működésének és a testünk energetikai feltöltődése szempontjából ez azt (is) jelenti, hogy a szexuális aktus által nem csak az egymás szeméremcsonti - szexuális csakráinak a működését élénkíti fel a két ember, hanem azokon felül is, több spirituális energia központot tudnak aktiválni és ezeknek a spirituális-energetikai központoknak - amelyek a fizikai testünk és a spirituális dimenziók közötti közvetlen kapcsolatot és energia-áramlást biztosítják -, a működését felerősíteni a szexuális aktus spirituális szintre való emelése segítségével, el egészen a fejtetőn elhelyezkedő korona- csakráig, ami a spirituális egység-érzékelési képesség elérését és kifejlesztését lehetővé teszi.  A szerelem hatására ugyanis, a két ellentétes nemű személy spirituális energia központjai (csakrái) egymáshoz kapcsolódik. Az auratesteik egymásba hatolnak és valósággal eggyé válnak, nem ismervén el és nem lévén tekintettel faji, gazdasági és más (családi, politikai, vallásos, kulturális, stb.) jellegű, általunk értelmesnek képzelt, előítéletekre, vagy megfontolásokra. A pánikbetegségek nagy része kimondottan oda vezethető vissza, hogy az illető személyek gyakorlati - racionális megfontolásból, illetve az együttélés nehézségei miatt, elváltak attól a személytől, akivel az együttélési nehézségek ellenére együtt kellett volna maradni és a szellemi-lelki megújhodást a személyiség építés szolgálatába állítva, a kiegyenlítődést megvalósítani.     Már volt szó arról korábban, hogy az ember és a teremtés spirituális rendeltetése szempontjából, a szexuális vágy nem csak egy “ösztönösen” működő szaporodási kényszer, hanem egy olyan egyetemes vonzóerő megnyilvánulása és megtestesülése, aminek a szexuális gyönyör a mindössze a biológiai kiegyenlítődést visszajelző következménye, ami az egyetemes egységbe kapcsolódást, az isteni kiegészülést, valamint a kiegyenlítődés legközvetlenebb elérési és átélési lehetőségét szolgálja biológiai szinten. Bár a testünkkel érezzük, a szexuális gyönyör nem fizikai, hanem mentális élmény, akárcsak a fájdalom. A szerelmi-szexuális gyönyör- érzés tulajdonképpen az egyetemes lét-alkotási folyamatban való közvetlen és személyes részvételi érzésnek a testi szinten is megnyilvánuló szellemi élménye. Azt a lelki-szellemi állapotot és azt az ellenállhatatlan vonzerőt, amit általában a szerelem kifejezéssel illetünk, sors-kapcsolatként és sors harmonizációs lehetőségként kell kezelni. Annak következtében viszont, hogy az emberek nem tudják, hogy mit jelent a Sors és mit jelent metafizikailag az, ha bizonyos emberpár két része ellenállhatatlan vonzalmat érez egyik a másik iránt, bizonyos esetekben tragédiaként éljük át ezt az állapotot, ahelyett, hogy megpróbálnánk ezt a vonzalmat az egyetemes törvények logikája szerint megélni. Hiszen a Hangoltság szerinti Vonzás törvényén kívül, még kilenc egyetemes törvény létezik, amely az életünk rendeltetés szerinti megélését igényli és biztosítja! Joggal állíthatjuk, hogy valami nincs rendben, amennyiben nem ismerjük és következésképpen nem is tudjuk vezetni az életünket e „mindenható” törvények szerint! Ezért, tudnunk kell, hogy a testi, lelki, szellemi, idea és kauzális dimenziók szintjén is kiegyenlítődő szerelmet, amit a művészek megsejtenek, de türelmetlenségük következtében és spirituális ismereteik hiányossága, vagy zavaros volta miatt, valójában soha át nem élnek, csak úgy akaratból és elszántságból, vagy netalán "szerencséből megvalósítani lehetetlen. Hiszen a felek nem ismerik sem a saját, sem a másik (A személyi horoszkópjukban a Lilith. A Sárkányfarok és a Vénusz, vagy a Mars negatív fényszögei által jelzett) rejtett szexuális sóvárgásaik és ide vonatkozó, esetleges pszichológiai problémáik (gátlásaik) valamint a családtagjaikhoz fűződő viszonyaik természetéből eredő személyiségi zavaraik természetét.     Ezen ismereteknek a teljes hiányában, ha két, a külvilággal szembeni elvárásaikra hagyatkozó egyén e sorsszerű vonzódást érezve, próbálkozik a harmonikus párkapcsolat megvalósításával, annak a következménye csakis az egymás szellemi-lelki és végül fizikai (egészségi) meggyötrése lesz. A  biológiailag és lelkileg kielégítő, de szellemileg nem a páros létalapítás feltételei szerint egyeztetetett kapcsolatok esetében ez, a szellemi harmónia-hiány miatti gyötrés - gyötrődés annál intenzívebb, mivel csupán egymás egoizmusát képesek felerősíteni, érzelmi és érzéki (természetes) kielégülési vágyát képesek egymás számára felsrófolni. Bár másképp érzékelik ezt, a válás idején a korábban élvezetet nyújtó, testi-lelki kötődések végső megszűnése jobban fáj mint a spirituális kapcsolatok korábban végbement elhalása.       A szerelem felemelő élményére alapuló és hosszas együttéléseket követő válások esetében, mindig az a partner - élettárs ragaszkodik jobban a másik személyéhez, aki tulajdonképpen elrontotta, illetve, lényegében meg sem valósította a kapcsolatot a spirituális mélyrétegekben. Az tehát, amelyik megakadályozta annak spirituális dimenziókban történő kiegyenlítődését, mivel a Lilith és a Sárkányfarok, valamint a Negatív fényszögei által jelzett tulajdonságai miatt, még nem érett meg az összes dimenziók  teljességben átélhető kapcsolatra. Neki még tapasztalatokat kell szereznie egy, vagy több új, és másféle kapcsolatból is, és ezért egy, vagy több, más és új, ellentétes nemű személlyel kell mindazt, ami addig történt más helyzetekben, más tapasztalási (és fejlődési) lehetőségekkel átélnie. Ezért nem tud a válásba belenyugodni és foggal - körömmel ragaszkodik a bomlófélben levő kapcsolatának a “vissza-szervezéséhez” és helyre-állításához, mivel fél újabb, számára ismeretlen területekre behatolni, újabb, az egoizmusát feloldani hivatott tapasztatokban részt venni, és öntudatlanul azt szeretné, ha a másik fél, aki a válást kéri, vagy legalábbis kezdeményezi, átvenné az ő Sorsát, hogy az megtanulja ő helyette mindazt, amit neki kell személyesen, újabb tudatos erőfeszítések és (spirituális tisztulást, tisztánlátást igénylő) lemondások árán megtanulnia. Persze, egészen más ragaszkodási okokról és árnyaltabb és metafizikailag sokkal összetettebb és mélyebb motívumokról van szó, amennyiben gyermekek is születnek a kapcsolatból. Mert természetes ugyanis, ha az a szülő, aki nagyobb felelősséget érez a gyermekek minél kiegyensúlyozottabb neveléséért, és nem enged a Lilithje által gerjesztett öncélú „más” szexuális és érzelmi élményekre való sóvárgásainak, ragaszkodván a család épen maradásához, nem akarja, hogy a másik fél elhagyja a családot, annak ellenére, hogy esetleg neki fáj a másik hűtlenkedése, vagy a családi kötelékektől és felelősségektől való irracionális szabadulási vágya.       A válás kérdése viszont még ennél is árnyaltabb metafizikai szempontból. Azért írtam az imént kényszerű megszüntetést, mert egyetlen olyan elválás sem igazi, amely a további együttélés képtelenségéből, az együttlét egyre fokozódó tragikus természete teszi szükségessé, és ezért nem magától adódóan és természetesen jön létre, hanem csak azért mert az egyik fél enged a karmájából eredő „más” szerelmi – szexuális élményekre való sóvárgásainak, vagy például, mert az anyjának, az apjának, vagy a testvérének kibékíthetetlen ellenérzései vannak és rossz véleménye az élettárssal szemben. Ilyenkor a változni és fejlődve tovább lépni képtelen személy számára, az oldódni képtelen egoizmusa (És amely, pl. “nem engedi”, hogy gyermeket, vagy egy újabb gyermeket hozzon a világra) egy időre bezárul az egyetemes egységbe lépés kapuja, amíg egy újabb sors (szerelmi, vagy szellemi) provokáció meg nem nyitja azt újra. Ezért az olyan elválás, amely haraggal, sértettséggel, gyűlölettel, bosszúvággyal, az igazi tények felől való hazugsággal, a tárgyi tények elferdítésével, az egyik, vagy mindkét fél önérzetének és önbecslésének megsértésével, megalázásával történik, nem igazi elválás és hiába szentesítik a bíróságon a válást, egy válóper esetében, a két ember az aurák, vagyis a magasabb létdimenziók szintjén, soha nem lesz elválva egyik a másiktól. Ők továbbra is vágyakozni fognak egymás után tudat alatt, és a következő párkapcsolataikban is ugyanolyan, az együttélési - harmonizálódási nehézségekkel kell szembenézzenek, egy csupán a külsőleg különböző, de lényegileg ugyanolyan problémákkal rendelkező személlyel, mint amelytől elváltak.   IV.      Az időben erősödő és gazdagodó vonzalmak és kötődések következtében létrejövő szerelmek tartós boldogságot hozó beteljesedése csak az olyan, a sorsfeladataikat tudatosan vállalni és megélni akaró, hosszú távon és nem csak eredményekben, hanem következményekben is gondolkozni képes személyek között lehetséges, akik elemi egoizmusukat: gőgjüket, hiúságukat, önérzetüket, félelmeiket (gyávaságukat és egészségetlen vakmerőségüket), felületességüket, felelőtlenségüket, közönyüket, az ellenségképekben való gondolkozásukat és a többi emberrel és a természeti léttel szembeni egyoldalú elvárásaikat magukban felszámolták annak érdekében, hogy a társukat (és általában minden embert) a világegyetem szellemi bázisával (az istennel) folyamatos kapcsolatban álló, velük egyenértékű szellemi lényként: az övéktől eltérő, de spirituális lényegében értékében és értelmében, velük azonos fontosságú sors-programmal rendelkező (isteni) személyként elfogadhassák. Olyan személyek között lehetséges a tartósan boldog egyesülés, akik komolyan véve a minél nagyobb fokú kiegyenlítődési (megváltódási) élet-rendeltetésüket, minél nagyobb és teljesebb összehangolódási képességre törekedve, folyamatosan leleplezik az önkéntelen (belső) negatív késztetéseikből eredő gyengeségeiket és sokszor még önmaguk előtt is rejtett (képzeleti) személyi ambícióikból, vagy komplexusaikból eredő elemi agresszivitásukat és ezáltal létrehozzák a harmonizálódási lehetőségek feltételeit. Akik minden irányba nyitottá tett tudatukkal, tájékozottságukkal, a metafizikai ismereteik személyes átélésén keresztül elért hitükkel, a személyes felelősség vállaláson alapuló szabad akaratuk szerint gondolkoznak és cselekszenek.    Mindez kivételesen ritka esetekben történik meg. Kevés az esélye annak, hogy a korábbiakban felvázolt sorsvonalak kereszteződése folytán két olyan ember legyen szerelmes egymásba az első látásra, akik spirituális tudatossággal, vagy e tudatosság megszerzését célzó akarattal rendelkeznek. Az elején még az ilyen fázis- eltolódási nehézségeken felemelkedni, illetve a kezdeti vonzást tudatossággal párosítani és magasabb szintekre emelni képes személyek közötti találkozások is csak a kiegyenlítődő személyes sors-programok részei. Ritkán találkoznak emberek az igazi szerelmi megvalósulás azonnali lehetőségével. Hiszen hiába lesi a jósoló, vagy a klasszikus asztrológia a két képletben a harmonizálódási lehetőségeket jelentő pozitív fényszögeket a két fél horoszkópjának az elemei között, mert azt a bizonyos „rend kívüli” vonzódást, ami a kapcsolatnak az alapja és előfeltétele éppen, hogy a karmák jellegét jelző két Lilithnek és Sárkányfaroknak az egyik a másik Lilithjével és Sárkányfarkával, illetve Napjával és Ascendensével szembeni provokált helyzete és állapota jelzi. Ha nincs ugyanis karmikus provokáció a két személy között, nem is jön létre komolyabb vonzódás, hanem csak fizikai, maximum pszichikai vonzalom. A karmikus pontok viszont éppen a személyiségünk (Auránk) legmélyebb és legfinomabb rétegeiben rejlő negatív tulajdonságainkat jelzik! Ráadásul, a kreatív spirituális egyesülés a szerelem által nem más, mint egy folytonos előrelépés a belső személyi összhangba kerülés folyamatában, hiszen más, ide vonatkozó karmikus feladataink is vannak (Pl. szülői feladataink), amelyeket fel kell vállalnunk és be kell teljesítenünk. Ezért többnyire az történik, hogy ha két ellentétes nemű, hasonló, vagy ellentétes sors-programmal rendelkező személy, a szellemi-lelki letisztulás igénye és a másik iránti tényleges felelősségvállalás igénye nélkül találkozik (Figyelem: ez egyáltalán nem a másik fizikai féltését és a másik miatti aggodalmaskodást jelenti, hanem az önmagával és a másikkal szembeni egyenlő arányban gyakorolt morális igényességet!), az egymás iránti lelki affinitásuknak köszönhetően, annál még csak jobban felsebzik és tönkreteszik egymást mintha csak egy futó kalandban vennének részt.     A politikai (gazdasági-kulturális) érdekek szerint irányított társadalmi koncepciók által létrehozott zűrzavaros körülmények, és a régi családtagok felől érkező lelki hatások, "vonzások és taszítások" hatás-mechanizmusában, egy bizonyos (esetenként változó) időszak elteltével, a két ember (vagy az egyikük) előbb utóbb sértetté, háttérbe szorítottá, kijátszottá, majd a másiktól – tehát kívülről - remélt és elvárt boldogság elmaradásával türelmetlenné és kíméletlenné válik. És sokszor éppen az összehangolódási vágynak, a minden körülmény ellenére és azonnal érvényesülni akaró nyomására, és végül a szerelem már csak arra lesz jó, hogy degradálja mindkettőnek a személyiségét. Ilyenkor a materialista társadalmi körülmények között tényleg csak a válás lehet az egyetlen kiút, különben a két lélek, egymással szembeni ambíciójában véglegesen felégetné és szétbontaná egyik a mást.    A jézusi tanok eredeti, metafizikai tartalmával és ezáltal azok egyetemes érvényességével szembefordult kereszténység csak leplezi materialista civilizáció konvenciórendjében élő személyek párválasztási és párban élési zavarodottságát nehézségeit. A szerelmes felek szerepe és viselkedése, még az anyagi függetlenség, vagyis a teljes emancipáció és a hivatalosan legalizált  prostitúció keretében is a vadászott féllé, akit a másik csábítva, ügyeskedve, fortélyoskodva, pszichologizálva, spekulálva, stratégiázva, udvarolva (tehát alakoskodva, szépelegve), külső férfias, vagy nőies bájaival, csábítói, vagy éppen a nyers erejével, pénzével, vagy társadalmi helyzetével visszaélve, elkápráztat, meggyőz, megvásárol, meghódít, bekerít és megszerez, így téve azt a "magáévá": birtoktárgyává, gyermekei apjává, vagy anyjává, feleségévé, szexuális tárgyává. Ez a szeretet nélküli udvarlás és flörtölés (egészen fiatal nőismerősömtől hallottam a “légyfogás” kifejezést...) jelenben a valamikori keresztény Európa talaján létrejött nyugati kapcsolatteremtési úzus, ez a morális közmegegyezés, ez az általánosan elfogadott játékrend és “forgalmi szabály”. És még akkor is ha a nyugati játékrendben egyre gyakoribb az eset, amikor is a nők és a férfiak között a szerepek felcserélődnek a bekerítendő vadat és a hódítási irányt illetően. E helyzet szellemi oka az, hogy a biztonságra és az öncélú élvezetszerzésre, valamint a kényelmi szempontok szerint, a látványos (mennyiségi) produkciók hajszolására, a hódításra és a védelemre, a párt (rész) és vallásos ideológiákra, a tudományos (pszichológiai) rejtőzködésre-alakoskodásra és azoknak megfelelő hazugság-szisztémáira alapozott civilizációnkban, a komoly párkapcsolatot kialakítani szándékozó nő úgy indul a párkapcsolatban, hogy tudatalattijában ott bujkál, a "Ez vajon hogy fog viselkedni majd az aktus után" és a kellemetlen nehézségeket okozó "teherbe maradás" kérdése. Kivételt ez alól a modell alól csak a kalandorok és a közönyösek, vagy az öngyilkos-jelöltek, valamint az alkoholtól és más kábítószerek fogyasztásától permanens felelőtlenségben élő nők képeznek, akik épp úgy nem jöhetnek számításban egy tartós és boldog párkapcsolat megvalósításában mint a testükkel kereskedő örömlányok, vagy a lét és az élet rendeltetését teljesen félreértő és ezáltal a sorsukat egészen elhibázó apácák.    Az, hogy a nő egyenrangú félnek, vagyis a szabad akaratával rendelkező szellemi lénynek tudja magát, azért fontos, mert a párkapcsolatban és a szexualitásban a hierarchia nem más mint a felelős személyesség maximális megvalósulási lehetősége és képessége. Ahogy Hamvas Béla írja: a házasság az igazság helye. Annak a személynek tehát, akivel párkapcsolatot élek, az én életemben az első helyet kell tudnia elfoglalni mindig és minden körülmény között, mindaddig amíg spirituális tudatossággal és felelősségvállalással vele együtt élek. Ez viszont nem valósítható meg önállótlansággal, vagyis a régi (gyermekkori) családtagokhoz való tartozási érzésekkel, elintézetlen sors- adósságokkal, vagyis anélkül, hogy mindkét személy elsődlegesen valósítsa meg minden társadalmi, szociális és családi álkötelezettséggel szemben az együttélésnek a karmikus kibontakoztatásához szükséges egyéni szabadságát, azaz a gyakorlati és a lelki (pszichológiai) feltételeit. Mert nem lehet teljes párkapcsolat az, amelyben az én életemben, vagy a másik fél életébe (életvitelébe, életstílusába, életprogramjába) bárkinek is lehet beleszólása, legyen az akár az édesanyja, édesapja, vagy édes testvére is! Mert csak két ember, két polaritás egységesülhet az isteni hármasban: Én - Te és Mi ketten Együtt az Egységben. Ennek a hármas egységnek az egyedüli elemei ők ketten - a nő és a férfi- és az olyan új minőségű, önálló szellem, ami a kettőjük egyesüléséből, egymás tökéletes áthatásából, mint új karakterű magas szellemi erőtér jön létre. Ezért nem teljes értékű szerelmi egyesülés az, amelybe még beleszólhat az anya, az apa, a testvér, a nagybácsi, a gyermek, a rokonság, a barát, vagy barátnő, a pártvezér, a pap, vagy a vallási, a nemzeti, a közösségi, esetleg a népi és a gazdasági érdek. Metafizikai és karmikus értelemben mindig és mindenkor kell érvényesülnie a személy teljes körű felelőssége által garantált szabad választási lehetőségének, amely egy valamelyest is felébredt emberpár esetében egyértelműen egy és egyetlen ellentétes nemű ember felé kell irányuljon, ahhoz, hogy az általuk képviselt és megtestesített világalkotó, maszkulin és feminin létprincípiumok a spirituális Én-tudatok szinteken is egyesülhessenek és áthatolják egymást. Más szóval csak és csakis egy jól tisztázott (elhatárolt, megnevezett és meghatározott) és elkülönített anya- apa- testvér- barát-gyermek-, stb., viszonyrendszerben lehetséges a harmonikus páros élet és csakis így valósulhat meg természetesen a szexuális élet öröme és folytonos boldogság-érzetet adó maximalitása is. Ahogy a szexuális aktus közben is, csak egyetlen emberrel egységesülhetek ténylegesen (a több személyes szexuális játékokról mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy az egységesülésről szólnak!), ugyanúgy a mindennapi életben is, a szellemi és a lelki élet teljességében is - bármennyire is képesnek kell tennem magamat megosztani és megsokszorozni a figyelmemet mások iránt és mások felé-, egységesülni és egyesülni csak és csakis az én egyetlen, igazi partneremmel (szerelmemmel, élettársammal) vagyok képes mindenkor és mindenben.        Nem csak metafizikai evidencia, de pszichológiailag is bebizonyított tény, hogy az aki nem vállal és nem él teljes és harmonikus párkapcsolatot, az a szülői, gyermeki, testvéri, baráti és rokoni minőségét, ilyen jellegű karmikus feladatait sem képes megélni a megfelelő teljességben. Aki rossz férj és rossz feleség, vagyis rossz szerető - És mennyi szellemi töltettel rendelkezik ez a magyar fogalom! - az automatikusan rossz anya, rossz apa és rossz gyermek is, hiába tesz meg mindent és puszilgatja agyon a gyermekeit, vagy a szüleit. Persze a dolog fordítva is igaz: És ugyanúgy: rossz anya, rossz apa és rossz testvér, vagy rossz felnőtt gyermek az, aki beleszól, vagy érzelmi, esetleg gazdasági zsarolással befolyást gyakorol és beleszól két egymásra talált személynek a szerelmi, illetve az élettársi viszonyába. A bajok forrása ezek nem-tudásából is ered és a zavar, a zaklatottság, a feszültség, pontosan úgy, mint az életrend felbomlása a szellem-eredeti hierarchikus rendnek a felbomlásból, elsősorban a szerelmi- házassági- szexuális párkapcsolatok téves alapjából, a szerelmes és a házasfelek zavaros és hamis családi kötődéseiből, vagyis hibás feltételeiből indul.            V.       De mielőtt a szerelem és a szexualitás szellemi körének a rejtelmeibe jobban behatolnánk, az asztrológiailag provokált kapcsolatnak az idő teltével unalmassá váló kényelmes viszonnyal szembeni "égi" igényeknek a tudatosítása után, valamint a normális élettársi viszonyok előfeltételének az ismertetése után, vissza kell még térnünk a személyi horoszkópban a Lilithnek a pozíciója által feltárható, az általánostól eltérő szexuális késztetéseinkhez, annak érdekében, hogy ne essünk az idealista miszticizmusnak, a lelki sivársághoz vezető pragmatikus - materialista szexológiánál is veszélyesebb csapdájába. Hiába beszélünk ugyanis a szellemi tudatossággal megélt társas viszonyon belüli, egészség-adó szexualitásról, illetve az indiai Tantra Joga és a kínai Taoizmus által feltárt gyönyör-fokozási módszerekkel együtt vallásos élményeket nyújtani képes keleti filozófiákról, ha a gyakorlatban képtelenek vagyunk még csak egy állandó és harmonikus kapcsolatnak is a létrehozására, mivel a személyiségünk mélyén és a partnerünkben munkálkodó rejtett Lilith- hatások és Sárkányfej-hatások nem ismerése ezt lehetetlenné teszik.      Mivel a pszichológia és a szexológia az emberek személyében kihagyhatatlanul jelen levő kauzális (Egyetemes) Lilithet nem ismeri és holmi állati ösztönökre visszavezetett általános és elvont (személytelen) libidóval jelöli meg a Lilith felszíni hatásait, a keresztény vallás viszont egyenesen az ördögre fogja ezeket a hatásokat, a szerzeteseken, az apácákon és a papokon kívül, vagyis a szent-jelölteken kívül, mindenki által óhajtott "házasság szentségének” az elérésére tulajdonképpen mindenki képtelen. És ez azért van így, mert a Lilith ismerete nélkül mindenki képtelen az áttetszőség megvalósítására. Mivel nem tudnak a Lilithnek a tudatosítás nélkül kivédhetetlen negatív és zavaró hatásáról, a tudatuk legmélyén, a tudattalan vágyaiknak és képzeletüknek a rejtett zugaiban tehát, a vallásos, vagy misztikus képzelgéssel vegyített nyugati tudományos gondolkozáshoz szoktatott élet- és házastársak, ha önkéntelenül és öntudatlanul is, de mind arra sóvárognak, és abban reménykednek, hogy a házasságkötéssel még nem zárult le egy-két, házasságon kívüli szexuális kalandban való részesülési lehetőség. Bevallom: annak ellenére, hogy már önálló praxist folytató asztrológus voltam, amikor megnősültem, de mivel a Lilithről akkoriban vajmi keveset tudtam, egészen pontosan: semmi lényegeset azon kívül, hogy a képletekbe bejelöltem és valamiféle negatív Vénusz-Jupiteri tulajdonságairól írtam is néhány szót, annak függvényében, hogy milyen konstellációban találtam egy horoszkópon belül, a mélytudattalan képzeletvilágom szintjén, számomra akkor még nem volt világos, hogy a házasságkötés azt is jelenti, hogy a feleségemen kívül, soha más nővel nem fogok szeretkezni. Csak másfél évvel a házasságkötésünk után kezdett ez az önmagammal szembeni elvárás, „égi igény” körvonalazódni, majd egyértelmű lenni a számomra, de mivel a Lilithem éppen, hogy a Mérlegben áll, még eltelt három év, amíg egyértelmű és határozott elvárás lett önmagammal szemben. Persze, a fanatizmus veszélyeit is ismertem már, következésképpen ez ostobán határozott tiltást jelentett, amit egészen biztos, hogy megszegtem volna, hanem szüntelen magamra vételét és alkalmazását mindannak, amit mások számára is a Lilithel és a Vénusszal kapcsolatosan mások számára feltártam és tanácsoltam. (A Vénuszom teljesen negatívan fényszögelt a Skorpióban.) A rejtett reménykedésnek a jellegét és természetét tehát, a személyi horoszkópokban mindig a Lilith és a Vénusz pozíciójából tudjuk kiolvasni.    A másságra és újdonságra való öncélú sóvárgást megtestesítő Lilith-őserő, minden embernek, tehát minden nő és férfi házastársnak is, ott lapul a spirituális struktúrája, vagyis a képzelet- és érzésvilága legmélyén és mintegy alulról manipulálja a gondolatait és tetteit. A leghűségesebb és legvallásosabb házastárs is tud erről a sóvárgó reménységről. Az, aki erősen hűséges szeretne lenni élettársához, valósággal meg van rémülve tőle, más viszont, jogosnak találja a maga részéről ezt a rejtett sóvárgást, de ugyankkor jogtalannak, sőt vérlázítóan felháborítónak tartja ugyanazt az élettársa társa részéről, amennyiben kiderül. Élettársának és a szerelmének a más személyekkel való szexuális kapcsolatba való kerülési sóvárgását, a legtöbb ember sejti ugyan, de mivel nagyon fél tőle, nem akarja tudomásul venni. Ez a sejtelmes, rejtett tudás az alapja a rejtett féltékenységnek, valamint az „ártatlan nők” csípős nyelvének, vagy „véletlenül” elejtett férfi-lélek mérgező szavainak, és ez a misztikus tudásunk az alapja, gyökere és háttere a nőkkel szemben elkövetett, „családon belüli” irracionális agresszivitásnak is. Nem létezik egyetlen horoszkóp sem Lilith nélkül! Mindkét fél úgy érzi, hogy ez a mással való szeretkezési sóvár-remény rendjén van az ő részéről, de ugyanakkor vérlázító igazságtalanságként éli meg azt, hogy az ő élettársának is lehetnek ilyen rejtett vágyai. A pszichológusok is kimutatták azt a tényt, hogy a nők háromszor annyit képzelegnek a rendezett (törvényes) párkapcsolaton kívüli szexuális élményekről, mint a férfiak.    A primitív féltékenység, amely a párok szabad akarata által alkotott egységes (családi) szellemnek, illetve az anya teremtő képzeletének a zavartalanságát hivatott biztosítani (a férfi részéről) és nem az otthoni lét-biztonságnak és a család épségének a biztonságát (a nő részéről), abban gyökerezik, hogy mindannyian, és “magunkból kiindulva”, tudunk a másikban létező Lilith- erőről és tudattalanul erősen félünk tőle. Ezért, önkéntelenül is el szeretnénk tiporni, fel szeretnénk égetni, minden eszközzel (fenyegetőzéssel, veréssel) ki szeretnénk irtani a másikból ezt, a természetes ős-sóvárgást, aminek a kiirtása valójában lehetetlen. A Lilith hatásait ugyanis csak megértésre, illetve kölcsönös bizalomra alapuló őszinte kibeszélések segítségével lehet semlegesíteni, olyan kölcsönös és őszinte feltárással, aminek a vállalása mindkét házastársnak a szabad akaratán illetve a szerelmével, vagy a házasságával - családjával szemben érzett felelősségén múlik. A legtöbb, amit tehetünk egy házasságban, nem a másiknak az ajándékokkal és fölös figyelmességgel, kedveskedéssel való lekenyerezése, magunkhoz láncolása, hanem az őszinte feltárulkozás és ezzel együtt a segítségnyújtás abban, hogy a társunk gátlástól és az utólagos bántódástól való félelem nélkül, őszintén feltárulkozhasson előttünk. A legtöbb férfi viszont, ezt a problémát úgy véli elintézni, hogy miközben olyan nőt szeretne élettársul kapni, akiben nincsenek efféle “szajha - hajlamok”, nem csak hogy felmenti magát, de természetesnek is veszi, hogy neki nagyon sokszor “más nőkön jár az esze és a képzelete”. Mivel mind a házasságom előtti élettársi viszonyomban, mind a házasságom korábbi szakaszában, volt alkalmam ennek az önkéntelen és öntudatlan sóvárgásnak a hatásait és a hatás-mechanizmusát magamon megfigyelni és a női vonatkozásait az Emőkével, valamint a barátnőinkkel való beszélgetések segítségével feltérképezni, ma már hamar elintézem, ha bennem felüti a fejét, és nem hagyom, hogy a fantáziámat az ötletek szintjénél mélyebben megmérgezze. Tudom jól, hogy Emőkének még nem ilyen egyszerű a dolog, de azt is tudom, hogy az őszinte beszélgetések alkalmával lehetővé váló finom leleplezéseknél - feltárásoknál nem tehetek egyebet. Mert ha türelmetlenségemmel megijeszteném, vagy durva elvárásokkal arra szorítanám, hogy elrejtse előlem és esetleg önmaga elől is, ezeket a képzeletét zavaró, önkéntelen szexuális fantázia-vágyképeket, az egész családra nézve végzetes lenne.     Sem a Lilith hatásától való ösztönös félelem, sem a Lilithnek a dogmatikus erkölcsi uralása, de a semmibe vevése sem vezethet párkapcsolati harmóniához, mert minden uralási, ellenőrzési - vagy elfojtási kísérlet, csakúgy mint a nem számolás a Lilithnek a társunk személyében való jelenlétével, menthetetlenül a primitív féltékenységhez, a meghittség és a derű elvesztéséhez, majd a kapcsolat lelki-szellemi alapjának a felmorzsolódásához, párunknak a szóbeli sértegetéséhez, szélsőséges esetben pedig a tettleges bántalmazásokhoz vezet. E probléma feloldásában nem segít csak a Teremtést kiprovokáló, Egyetemes Lilith - jelenség megértése, valamint a teljes nyitottság és a teljes őszinteség. Valamint annak az elfogadása, hogy a párunknak is éppen annyira normálisan a természetéhez tartozik a más, ellentétes nemű személyekkel való, önkéntelen szexuális közösülési vágya, mint a mi természetünkhöz. Az egész emberiségnek tudomásul kellene vennie, hogy nem létezik Lilith nélküli horoszkóp és így nem létezik öntudatlan sóvárgások nélküli, vagy ezek elfojtott állapota esetén: veszélyes (érzékelhető, vagy nem érzékelhető) monomániáktól befolyásolatlan ember. Ha ezt az objektív tényt sikerült elfogadni és az adott feszültségeket néven nevezni, vagyis a különféle rejtett, titkolt és szégyellt „mással való” szexuális élményekre való vágyaink természetét a személyi horoszkópban álló Lilith helyzetének a vizsgálatával megnevezni, már csak az marad hátra, hogy ki-ki magában eldöntse, hogy a folytonos zavartságot, a személyi szétszóródást, a határozatlan sokszerűséget és az ezzel járó kábult életet választja-e, vagy a szerelmi párjával történő testi, lelki és szellemi egységesülést, a harmonikus és boldog életet?    Ez, az önmagunknak és az egymásnak feltett kérdésre adandó őszinte válaszunk fogja meghatározni a kapcsolatunk természetét, minőségét és kimenetelét. Ezért is, ajánlatos nem sietni ezzel az életbe vágó kérdésnek a megválaszolásával, annak érdekében, hogy az minél őszintébb és határozottabb lehessen. A kérdésnek az elköteleződés szerinti megválaszolása esetében is, hosszú évekig tart, amíg pl. egy, az én, vagy az Emőke Lilithjéhez hasonlóan erős Lilithel rendelkező személy esetében, a kivédhetetlen és elfojthatatlan sóvárgás ne zavarja meg a lelki világunkat, a teremtő képzeletünket és, kellő éberség hiányában, az élettárshoz (házastárshoz) való szexuális viszonyunkat. Sőt: az egész családhoz való viszonyrendszerünket!        Annak függvényében, hogy a Lilith milyen napjegyben és milyen horoszkóp-házban van és hogy milyen fényszögeket kap a bolygóktól, olyan, egyesek által a tudattalan érzés-és képzeletviláguk mélységes mélyére süllyesztett, és megint mások által “botrányosan” felvállalt, szexuális tulajdonságokra és öncélú és élvezet-vágyakra következtethetek, amelyek bizonyos esetekben jóval meghaladják a normalitás és a természetesség határait. Ez a legkevesebb konkrét információ, amivel egy asztrológus a Lilith vizsgálatával segítséget nyújthat pl. egy fiatal házaspárnak, hiszen a szélsőséges és a rendkívüli esetek csak a jéghegynek a csúcsát képezik. A csapongó természetű személyek, akik elfogadják azt az ostoba népi-tudományos magyarázatot, hogy őket “a vérük hajtja” bele mennek mindenféle furcsa és szélsőséges szexuális kalandba, fonák élethelyzetbe és szélsőséges élvezetszerzési lehetőségbe. Ezek nem is fordulnak asztrológushoz. A szélsőséges tapasztalataik alapján, e személyeknek az a tévképzetük erősödik, hogy ők képtelenek a pozitív szexuális mentalitás- változtatásra. A horoszkóp értelmezés során, olyan Lilith jellegű szexuális vágyak és problémák is a felszínre kerülnek és kapják meg igazi nevüket, mint a homoszexualitásra, a leszbikus viszonyra, a pedofiliára, vagy az impotenciára és a frigiditásra való hajlam. Ezek a korábban ferdének, de a liberális humanizmus térhódításának köszönhetően egyre inkább “természetes másságként” elfogadott, zavaros szexuális hajlamok majdnem mindannyiunk rejtett természetében léteznek, akár a rákos sejtburjánzásra való hajlamok, anélkül, hogy különösebb gondot okoznának. Ezeknek a képzet-zavart okozó hajlamoknak a fel nem fedése és a nem tudatosítása idővel növeli a rejtőzködési késztetéseink felerősödését és a párunkkal szembeni titkolózás és szövetkezés elkezdését és menthetetlenül a szerelem és a párkapcsolat megromlásához, a szexuális - pszichikai problémák halmozódásához, elvastagodásához, az elhallgatott bajok (csendes neheztelések és rejtett gyűlölködések) megkérgesedéséhez vezetnek.           Körülbelül két és fél ezer sors-képlet feltárás után és a szakirodalomban, vagy a sajtóban nyilvánosságra hozott jellegzetes esetek asztrológiai tanulmányozása- elemzése után, teljes felelősségtudattal ki merem jelenteni, hogy asztrológiai feltárás és a vonatkozások különböző életkörökhöz kapcsolt tudatosítása nélkül (pszichológiai, pszichiátriai, vagy vallásos úton pl.) teljességgel lehetetlen az erősen fényszögelt Lilith által jelzett problémák feloldása és meghaladása. Enélkül viszont nem létezhet tartósan harmonikus párkapcsolat. Főként a Víz jegyekben (Halak, Rák, Skorpió), vagy a víz-jegyeknek megfelelő horoszkóp házakban álló Lilith esetében. Mindhárom csillagjegyben álló, negatívan fényszögelt Lilith, a szokásostól eltérően erős pedofiliára és más, szexuális perverziókra való hajlamot is jelezhet, akárcsak a Mérlegben álló Lilith esetében. A Rákban álló Lilit, a nők esetében önkéntelen megtermékenyülési vágyat, illetve a teherbeeséstől való irracionális félelmeket jelez, minden különösebb (esztétikai, intellektuális, szexuális vonzerő, stb.) igényektől, vagy más, konkrétnak és racionálisnak tűnő szempontok miatti elutasítástól függetlenül. Ezek a nők nem csak a lehetséges szexuális élvezetszerzési lehetőség miatt vonzódnak minden erősebb, vagy furcsább férfihez aki a környezetükbe kerül, hanem azért, mert önkéntelenül meg szeretnének termékenyülni tőle, de ugyanakkor, eközben és ezzel párhuzamban, az iszonyatig menően félnek is a megtermékenyüléstől. Ez az ellentmondásos izgalmi állapot különösen meg tudja zavarni a teremtő képzeletüket és ha nem is teljesül be a kaland-vágyuk, az állandó (megszokott, vagy megunt) partnerüktől ilyenkor rendszerint úgy is megtermékenyülnek, ha valamely ismert és bevált fogamzásgátló módszerrel védekeznek. A Rák - Lilithel rendelkező férfiak viszont öntudatlanul majdnem minden meglátott nőt meg szeretnének öntudatlanul termékenyíteni, miközben ugyanakkor, irracionálisan rettegnek is attól, hogy minden általuk megérintett nő azonnal “lebubázik” nekik és nem várt apai felelősséget akar varrni a nyakukba.    A Skorpióban álló Lilithel rendelkező nők félnek “elfogadni” minden komolyabb párkapcsolati kihívást (szerelmet), mert a mély érzelmekkel járó drámai katarzis élményétől rettegnek és minden sejtjükkel el akarván azt kerülni, azt sem bánják, ha a környezetük szajhaként, illetve szélhámosként ítéli meg őket, csak hogy az igazi, mély és elkötelezett szerelmet ne kelljen komolyan venniük. E sors-taktikázás ellenére, a legváratlanabb helyzetekbe és a legkevésbé alkalmas személyekkel esnek bele a szerelem csapdájába és akkor még nagyobb a baj, mert nem csak hogy a drámai élményektől való félelmük miatt nem képesek odafigyelni az őszinte szerelemnek a szellemi képességet fokozó erejére, hanem a családi környezetük sem fogadja el a helytelennek talált, vagy éppenséggel „megbotránkoztató” viszonyukat. A Halakban álló Lilith esetében, férfiak és nők egyaránt, ártatlan áldozatok szeretnének lenni a nappali éber tudatuk elől elrejtett mélytudati érzelmek és képzetek szintjén, önkéntelenül (lelki és fizikai mazochizmus) és egyben félnek is ettől. Ők azok, akiket a más nemű személyek állandóan megaláznak és meggyaláznak és sem ők sem a környezetük nem érti, hogy miért hagyják magukat néha a szó szoros értelmében és “eltaposni”. Ők azok, akik csak azért hibáznak, hogy legyen amiért a partnerük bántsa, szélsőséges esetben, hogy durván bántalmazza őket. Ha ez az irracionális lelki vágyuk nem valósulhat meg a szerelmi, vagy a családi viszony keretében, mert a partner nem provokálható, illetve nem lehet ilyesmire rá venni, és erre nem kapható (fizikai alkat, társadalmi pozíció, stb.), akkor a borsos árú, de polgárilag rendezett (fél-törvényesített) szadista - mazochista szexuális szolgáltatásokat veszik igénybe. És ezt a hamis, megjátszott testi és lelki áldozattá válást azért élik meg, hogy tényleges és lényegi (sors-jelentőségű) áldozatot ne kelljen vállalniuk és hozniuk. Mivel a valóságos szellemi odaadástól, illetve az áldozattá válástól félnek titokban és nem merik teljes-őszintén odaadni magukat a szerelemnek, a legtöbb esetben kábítószerezés, de legalábbis alkoholizmus lesz a hamis egységalkotásra való feltáratlan hajlam következménye. Nekik ugyanis magas fokú szellemi éberségre és szeretet-áramoltatási képesség megszerzésére van szükségük, nem mesterségesen szerzett, szenvedés-élményekre, az általánostól eltérő mértékű szeretet- szomjuk (egységélmény) kielégítése érdekében (a szeretet - hiánynak a szenvedés-élménnyel való “betömésére”.) Sejtik, hogy amennyiben ők nem mernek teljes odaadással szeretni valakit, őket sem szeretheti senki igazán és ezért tudatosan, vagy öntudatlanul büntetetni kívánják magukat, ahelyett, hogy az odaadási képesség és a tényleges – gyakorlati – áldozatvállalási készség megszerzése érdekében tudatos erőfeszítéseket tennének.     Az öncélú szexualitást gyakorló és a kultikus életrendjét a gazdasági értékrenddel felcserélő civilizációban a Lilith áldozatainak a száma rohamosan növekedik. A Lilithnek a személyi horoszkópban elfoglalt pozíciója és fényszögei által kimutatható rejtett szexuális sóvárgásainknak az anyai ági örökletes programokból eredő más negatív szellemi tulajdonságainkkal való kapcsolatából erednek az összes veszélyes negatív tulajdonságaink és késztetéseink, mivel ezek, a személyi horoszkópokban a Lilith és a Sárkányfarok pozíciója és fényszögei által jelölt önkéntelen késztetések és sóvárgások manipulálják és irányítják a háttérből a sorsidéző, mágikus erejű képzeletünket. És a képzeletünk viszont az értelmünket és az akaratunkat. Az önkéntelen félrevezetésre: hazudozásra, árulásra, csalásra és az önáltatásra, öncsalásra való hajlamaink (dh. Jupiter vagy Neptunusz). A kényelemre, a féltékenységre és a birtoklási mániára, illetve a csalóka kompromisszumok árán létrehozható és fenntartható látszat-boldogság elfogadására, a meghasonlásra: vagyis a korrupcióra való késztetéseink (Vénusz). Az öncélú sikerekre, győzelemre, diadalra, és a szélsőséges élményekben részesítő kalandokra a való vágyakozásaink (Nap és Mars). A röghöz kötött nyerészkedési és “ésszerű” spekulációra: a gazdasági nyereséget hozó, “jó fogások” és “kezelési” módok kieszelésére való hajlamaink (Merkúr, Uránusz). A látványos és hatásos, de lényegében hamis szeretet-élményt eredményező érzelgősségre, érzelmes ömlengésekre, a patetikus meghatódásokra (a részleges, alacsonyszintű szeretetre és a zavaros lelki izgalmakra), a misztikus és irracionális fantáziálásra, illetve a kábulási vágyra: a szellemi tévelygésre és a lelki támolygásra való késztetéseink (Hold és Neptunusz). A szintén megható és a biztonság benyomását-érzetét keltő, de valójában az élet végi elbutuláshoz: a szellemi csődhöz és teljes bukáshoz vezető, és a negatív szuggesztiók - képzetek létrehozása és intenzív átélése miatt károsan ható, hamis kötődéseink és hamis felelősségérzetünk (aggodalmaskodás, sajnálkozás, stb., ami a Szaturnusz pozíciójából, fényszögeiből és a Lilithel való kapcsolatából olvasható ki). Az előbbi törekvéssel és mentalitással teljesen ellentétes, semlegességnek látszó, de csak a  közönyösséget és a kegyetlenséget tápláló érzelmi és lelki kötelék-mentességre törekvés, az öncélú változásra és változtatásra való nyugtalansági érzeteket kielégíteni hivatott élvezeti cikkek feltalálására és e csoda-tevő eszközök elkészítésére és kipróbálására ösztökélő kötetlenségre és elkötelezetlen állapotokra való törekvések (Uránusz). De mindezen negatív sos-és életviszonyulásunkat messze meghaladja a gyökeres személyi átalakulás elleni elemi irritáció, a lelki, szellemi és spirituális - belső – változás és gyökeres újjászületés ellenes érzelmeket keltő irracionális harag, a sors- nehézség ellenes és Isten-ellenes belső lázadás és csendes neheztelés (Plútó).     Nem kell csodálkozzunk azon, hogy önkéntelenül és öntudatlanul, de annyi szerencsétlen sorshelyzetet és nyomorúságot előidéző tettet hajtunk végre nap mint nap a környezetünkben és a párkapcsolatban. Ne gondoljunk másra, csak arra, hogy az olyan személy, aki nem alakítja ki a maga számára a hiba- belátási készséget és önleleplezési képességet, mennyit hazudik napjában magának arról, hogy ő miért kell ezt és azt megtegye, miközben valójában a Lilithje által jelzett másra – másságra való sóvárgása, a más nemű személyekkel való, öncélú szexuális egyesülési - egységesülési vágya hajtja és mozgatja őt majd minden tettében és gondolatában.     E negatív és öncélú késztetéseket viszont, akárcsak a szexuális perverziókra való hajlamokat, hiába fojtjuk el magunkban és hiába ítéljük el és hiába büntetjük meg egymást a polgári törvényhozás segítségével e szörnyű tettek elkövetése után. Ezeket a hajlamokat nem büntetni és elítélni kell, illetve nem lefojtani kell, hanem az asztrológiai tudatosítás segítségével a felszínre hozva, megnevezni és feloldani. Csak a személyre vonatkozó, konkrét “veszélyes helyzetek” jellegének a tudatosításával, előre-látásával: “előre-értésével” lehet megelőzni e hajlamok felerősödését. Én például nagyon megharagudtam az első horoszkópomat elkészítő asztrológusra, amiért az a Mérlegben álló Lilithem kapcsán, a lányokkal szemben érzett, lehetséges pedofil hajlamok felől tájékoztatott és hetekig nem akartam elfogadni ennek még csak a gondolatát sem. Szerencsére néhány hónap múlva, amikor felfedeztem az ott leírtaknak a szélesebb körű és mélyebb metafizikai, ok- okozati értelmezési lehetőségeit, és ennek az alapján és ezek racionális megértése segítségével gyakorolni kezdtem a saját magammal szembeni mély őszinteséget, tényként fogadtam el, hogy igenis létezik bennem egy olyan szerű irracionális kívánság, hogy ha lehetne, minél fiatalabb nőkkel és akár lányokkal is szeretkezzek. Ma, e két mondatos figyelmeztetésnek köszönhetem, hogy “tiszta szívű” apja tudok lenni a négy gyönyörű kislányomnak, mert tudom, hogy azoknak a  tisztátalan vágyaknak a kivitelezési lehetőségét szolgáló “technikai ötlete”, ami ködös álmaimban, ha egyre ritkábban is, de még mindig felüti a fejét néha, a valóságban soha nem fog megtörténni.         Szerencsémre – és szerencsénkre - tehát, az asztrológiai feltárás segítségével én még idejében felismerhettem a Mérleg-Lilithem által jelzett szerelmi – szexuális problémáimat, vagyis azt, hogy amennyiben tudatosan nem törekszem erre, örök szerelmi csalódottságra, a szerelmi boldogság elérésének a képtelenségére lettem volna „elitélve”, és feltehettem és pozitívan meg válaszolhattam azt a kérdést, hogy meg akarok-e tenni minden szükséges erőfeszítést annak érdekében, hogy az általam szabadon választott második feleségemmel együtt maradva (Nem másokkal együtt és nem külön - külön) megkíséreljem a párkapcsolati – élettársi boldogságot elérni. Ennek a belső pozitív válasznak, a hozzá való pozitív viszonyulásomnak a minden dimenzió szintjén történő megszilárdulása lett az eredménye. És ennek ellenére is, a Mérleg – Lilithem által jelzett, házasság kötés előtti és a házasság első évében még fenn álló, másokkal való szexuális boldogságba kerülési vágyaim mágikus kisugárzása, amit megszüntettem ugyan a Lilith igazi megértésének a teljes körű megértése után, azt eredményezte, hogy az anyósom már a házasságunk elejétől uszítani kezdte ellenem a feleségemet, és pontban a házasságunk 1O évfordulója után, sikerült is, nyolc hónapig egymástól elválasztani és a családunkat szétbontani. Addig, amíg a nálam fiatalabb anyósom szívinfarktust nem kapott és ez a tény a feleségemben felébresztette a kételkedést és az őt a korábbi metafizikai tudatosságához visszavezető felelősséget arra vonatkozóan, hogy szét kell-e bontania a családot, vagyis, be kell-e teljesítenie a negatív sors-programját, csak azért, hogy az anyjának igaza legyen? – Neki ugyanis a Rákban áll a Lilithje és a Holdja együtt áll az Oroszlán-napjával. A Sárkányfejével együtt álló Plútója viszont (A Skorpió ura), a Mérlegben áll, tehát előbb – utóbb rá kellett ébredjen a párkapcsolatra vonatkozó Isteni igazságra a Bak Lilithel rendelkező édesanyja által számára tanított és sugallt kegyetlen, világi igazságokkal szemben.      Ahhoz, hogy két egymáshoz karma szintjén is vonzódó ellentétes nemű személy az összehangolódásnak a maximális fokát elérje (a közös öröm-élmény érdekében történő lényegi egymásra-figyelést és segítségnyújtást tudatosan és becsvágy mentesen gyakorolja), a folyamatos Fény-áramlásnak kell létrejönnie gyakorlatilag, amelyben és amely által spirituális szinten is tudatosodik mindkét félben az a tény, hogy ő a másiknak a spirituális élettársa, lelki és szellemi társa. Hogy ők együtt, egymásnak a fény-adáson keresztül történő, belső megváltás eléréséhez segítő társai, az egymás megváltó segítségei, és nem az ingyenes boldogság-adományozói. Az, hogy mindkettőnek a társa, akárcsak ő, egy olyan bonyolult testi-lelki és szellemi összhangteremtési problémákkal küszködő emberi lény akárcsak ő - még akkor is, ha annak, esetleg az övénél is erősebb sóvárgásokat kell legyőznie!  És semmiképpen nem az ő boldogságát szolgáló "hús-vér ember", akinek az ő ellentmondásos kívánságait kell teljesítenie és akivel szemben neki mindenféle elvárásai lehetnek, akár egy szolgával, vagy egy géppel szemben. Hogy még a kettejük szexuális boldogsága is mindkettőnek a saját belső világával és külső kapcsolatai közötti összhangteremtési törekvésén múlik (És amiben egymásnak mindössze segédkezhetnek a maximális őszinteség segítségével.) és nem azon, hogy az élettársa milyen mértékben képes teljesíteni az ő élvezet-kívánságait. De még csak azon sem, hogy mennyire képes tolerálni a Lilith, a Sárkányfarok, valamint a Bolygók negatív fényszögei által jelzett sóvárgásait, vágyait, szeszélyeit, fóbiáit, félelmeit, és a női elődeitől öröklött és az ő mély tudattalan világába bevésett boldogság-képzeteit.       IV.  A keleti misztikusok tehát hiába tanítják a szellemi tudatossággal megélt szexualitás szabályait, azoknak tehát, akik a termelés-fogyasztás eszmekör által uralt civilizációban élnek, mert ők képtelenek a szellemi finomodáshoz szükséges konfrontációk között a harmonikus kapcsolatok létrehozására és fenntartására, mivel a saját személyük mélyén és a partnerükben munkálkodó rejtett Lilith- hatások ezt lehetetlenné teszik, ha nem tárják fel nekik a személyi horoszkópjuk segítségével részletesen és pontosan azok természetét és ők, az asztrológiai feltárás segítségével nem oldják fel - a párkapcsolat zavartalanságát lehetetlenné tevő - lélekre, szellemre és a képzeletre gyakorolt karmájuk hatásait. Érdekes tanulság megfigyelni néhány olyan jellegzetes Lilith- zavart, amelyet a Lilith, a Sárkányfarok, vagy a Plútó durva fényszögelése jelez, a horoszkópházak által megtestesített gyakorlati életterületek szerint:    A Lilith, vagy a Sárkányfarok a Kosnak megfelelő életterületen, vagyis a személy és a külvilág közvetlen kapcsolatát jelképező I. házban arra utal például, hogy a személy önkéntelenül, vagy tudatosan, akaratlanul, vagy céltudatosan, de minden gesztusával, szavával és gondolatával, folyamatosan csábítja a körülötte levő másnemű személyeket. Mihelyt egy (vagy több) ellentétes nemű személlyel kerül kapcsolatba, bármilyen semleges témáról, vagy viszonyról legyen szó közöttük, minden cselekedete, gesztusa, esetleg még szavai is automatikusan alárendelődnek ennek az önkéntelen és öncélú csábítási (szereplési, figyelem felvonási, bódítási és hódítási) késztetésnek. Ezt, a többnyire szándéktalan és önkéntelen viselkedést, a vele kapcsolatba kerülő személyek általában "készpénznek" veszik és néha a botrányig, vagy a nemi erőszakoskodásig is elmenő kellemetlen helyzetekbe hozhatják őt. Ha tudatosítja ezt a problémáját és megérti azt, hogy e problémás élethelyzeteket is előidéző személyi tulajdonsága által, meg kell ismernie valami fontosat, ami a szexualitás rejtett funkcióival kapcsolatos, feloldhatja és meghaladhatja, a sok esetben a nemi erőszakig is fajulható drámai élethelyzeteket, a néha az egész személyének az elutasítását - megvetését is okozó csábítói késztetéseit. Ezzel, a mindenkit önkéntelenül csábító természetének a tudatosítása és nyílt felvállalása segítségével a negatív a hatásokat feloldhatja és a kényelmetlen helyzeteket elkerülheti anélkül, hogy a környezetét vagy a sorsát kelljen okolnia a konfliktusai, kényelmetlen helyzetei miatt.     Az a személy, akinek Lilith, vagy a Sárkányfarok a Bikával analogikus kapcsolatban álló, annak a gyakorlati megvalósulását jelentő II. horoszkóp házban áll, a létfontosságú anyagi szükségletek létrehozásának, megszerzésének és használati módjának az életkörében áll, élete első periódusában, úgymond állati természetességgel, mindenféle szemérem és gátlás nélkül, szeretné gyakorolni a szexualitását. Vagy, sokszor a szemérmetlenségig elmenő bátorsággal (nem csak hogy nyíltan felvállalva, de az épp érvényben levő társadalmi - kulturális szokásrend ellen is lázadva) akarja kiélni a szexuális késztetéseit, vagy ennek a másik végleteként, természetellenesen elfojtja, elrejti az ilyen jellegű vágyait és sóvárgásait. Olyan perverziók formájában élné ki ezeket a rejtett vágyakat, amelyek kapcsolatosak a birtoklási ösztönnel. Szereti mások személyét birtok tárgyként kezelni és ugyanakkor azt is, ha őt kezelik szexuális birtoktárgyként. A szerelmet, a szexualitást és a partneri kapcsolatokat önkéntelenül összekeveri a vagyon -és birtokszerzéssel, illetve a pénz - és lakásszerzéssel. Úgy képzeli, hogy a szex-partnere, vagy a szerelme egyben az ő üzlettársa, vagyon- és birtokszerző társai is kell legyen, vagy legalábbis olyan személy, aki őt eltartja, vagy valamilyen módon öt a vagyonhoz és a pénzszerzéshez hozzá juttatja. Szélsőséges esetekben gazdag szeretőkre sóvárog és vadászik (legalábbis fantázia szinten), illetve nem képes elválni a pénzkereső élettársától akkor sem, ha semmiféle szerelmi – szertői vágyat nem érez már az iránt, vagy, a prostitúció gyakorlásával, illetve prostituáltak “dolgoztatásával” tartja fenn magát és esetleg a családját is. Ez akkor is úgy van, ha a horoszkópja többi vonásának és családi - társadalmi helyzetének köszönhetően nem került még és nem is fog kerülni a fent leírt végletes helyzetek egyikébe és azok ellentéteként, erősen szabályozott és rendezett párkapcsolati viszonyban, vagy magányos aszkézisben él. Ezt a helyzetét ugyanis, mindössze az előbbiektől való félelmében tartja fenn. Tudattalanja legmélyebb rétegei szintjén a pénzzel és a lakással, illetve a megélhetéssel és a birtokkal kapcsolatos elképzelései összefonódnak a szexuális – szerelmi vágyaival és ezért a birtok szerző késztetések határozzák meg és befolyásolják a szexuális vágyait is. Ez a Lilith pozíció mindenképp anyagi érdekekhez kötött tisztázatlan szexuális - szerelmi viszonyok gyakorlására való hajlamokra utaló jel, még azokban az esetben is, ha látszatra a legártatlanabb és/vagy a világ legerkölcsösebb személyéről van szó.       E személyeknek az életfeladata az, hogy megtanulják megkülönböztetni a szerelemi viszonyokat és a szexualitást az anyagi helyzettől és érdekektől.    Akinek a Lilith az Ikreknek megfelelő életterületet jelképező III. házban áll, élete első felében vagy óvakodik, vagy titokban vágyakozva- borzongva fél és mereven elhatárolja magát a közvetlen szexuális tapasztalási lehetőségektől, a valóságos szerelmi viszonyok megélésétől. Lehetséges mindennek az ellentétes véglete is, vagyis az, hogy igen korán, esetleg már gyermekkorában elkezdi a szexuális életet, szélsőséges esetben, valamelyik ellentétes nemű rokonával, vagy családtagjával. Az utóbbi esetben öncélúan fogja halmozni a szexuális élményeit, tapasztalatait anélkül, hogy valamilyen szellemi értelmet fedezne fel a szexualitásban a gyönyörszerzésen és a gyermeknemzésen kívül. A férfi-nő viszonyról különféle vicceket és "eredeti" elméleteket gyárt, vagy másoktól átvett érdekes és olvasott tudományos elméleteket és nézeteket vall a szexualitásról abból a rejtett célból kifolyólag, hogy ő személyesen ne kelljen mélyen alámerüljön a saját szexuális problémáinak a számára kellemetlen és esetleg lelki fájdalmat is okozó, rejtett okainak a megértéséig, értelmezéséig. Lehetséges az is, hogy teljesen zavarosan és irracionálisan éli meg a saját szexualitását, sőt: irracionális események alanya és tanúja (szemlélője) is lehet akarva-akaratlanul, mint például a testvérek közötti szexuális vágyak megnyilatkozása és kielégítése, vagy azoknak drámai elfojtásából eredő tragédiáknak. Ezen élményei által  kényszerítve lesz arra, hogy a természeti törvények felett uralkodó és azokat vezérlő (egyetemes) szellemi törvényeket felkutassa és felfedezze. Amennyiben nem fél és szorong a közvetlen szexuális élményektől, gyakran átesik a ló túlsó felére és azt képzeli, hogy nem tapasztalt eleget még hetven évesen sem, és állandóan újabb és újabb szexuális kapcsolatra vágyik azzal a képzettel, hogy azáltal ismereteit gyarapíthatja, tapasztalatait bővítheti és steril elméleteit ellenőrizheti, elmélyítheti, pontosíthatja. Mindebben van is némi igazság, de csak addig van szüksége ilyen jellegű, "házon és családon kívüli" szexuális tapasztalatokra, élményekre, amíg képessé válik spirituális tudatosság szintjén megérteni és így átélni a saját szexualitása által felvetett szellemi- lelki (párkapcsolati, családi és társadalmi) problémákat.     Az a személy akinek a Lilith, vagy a Sárkányfarok a Ráknak megfelelő IV. házban áll, az élete első szakaszában képtelen a rendezett körülmények és tisztázott családi viszonyok között harmonikus és kielégítő szexuális életet folytatni. Sőt lehetséges a közvetlen családtagok (szülők, testvérek) valamelyikével gyakorolt egy, vagy több "törvénytelen" viszony, esetleg az ilyen jellegű viszonyra való rejtett sóvárgás, vagy annak a kénytelen eltűrése, elszenvedése a személy részéről gyermekkorában valamely idősebb, vagy felnőtt családtag (testvér) részéről. Férfi esetében, az anya, vagy az idősebb nővér, esetleg nagynéni iránt érzett önkénytelen szexuális vonzódás lehetséges (vagy a saját lánya iránt), nő szülött esetében az apa, nagybácsi, vagy idősebb fiútestvér iránt. Ha szülő az illető, akkor az általa alapított családon belül pedig saját gyermekei iránt. Ezek a horoszkóp által is kimutatható hajlamokat incesztusra való hajlamként, illetve oidipuszi komplexusként ismeri a tudományos szakirodalom. Az is megtörténhet, hogy mindez mély gátlásosság alá van zárva és inkább gyűlölködésben, vagy az illető családtagtól való irracionális félelmekben, a vele való közvetlen érintkezéstől való irtózatban, annak önkéntelen kerülésében, borzongató nyugtalanságban jut kifejezésre. Annak a személynek, akinek a Lilith a IV. házban áll, folyamatosan kell törekednie a családi viszonyokon belüli rejtett szexuális vonzódások tisztázására, felismerésére, néven nevezésére. A családi feszültségek és zavarok szexuális jellegének a felismerése, elismerése, pontos meghatározása, és megnevezése általi feloldására és meghaladására. Törekednie kell a családi viszonyok törvényességének a felállítására és megőrzésére. Ehhez szüksége van a tisztázott családi viszonyok és szerepkörök pontos meghatározására és betartására, a szellemi nyíltságra, a becsületességre, az őszinteségre és az önmagával szembeni erélyességre. Nem vonatkozik ide szorosan, de a saját vagy a mások (gyermekei, testvérei) családjának a szétbontására irányuló öntudatlan és önkéntelen késztetéseit is jelzi ez a karmikus pozíció.       Az a személy, akinek a Lilith az Oroszlánnak megfelelő V. házban áll, általában nem képes a felszínre hozva őszintén és természetesen megélni a szexualitását (vágyait, ösztöneit, rejtett késztetéseit) a lelkileg elkötelezett és a hagyományos családi viszonyok között, hanem csak a kötetlen, a személyileg és társadalmilag el nem kötelezett, kaland szerű és szórakozás szerű intim viszonyokban. Rejtett személyi vonásait, különböző képességeit és tehetségeit is csak akkor képes a felszínre hozni és kiteljesíteni, ha lehetősége nyílik egy vagy több, családi vagy társadalmi elköteleződés által nem feszélyezett kötetlen szerelmi-szexuális viszonyban folyamatosan részt venni. Általában vagy mereven elárkozik ettől, vagy öncélúan fecsérli ezeket a kreatív energiákat, különböző szexuális jellegű vagy a szexualitással kapcsolatban álló, szórakoztató kalandokban. A másik végletben elvonul a világtól és önmagát sanyargatva titkolózik, vagy olyan ködös célú titkos társaságokat alapít, amelyben neki valamiféle irányító - vezető szerepe lehet. Amennyiben nem fecsérli tehetségét szórakoztató szexuális, vagy politikai kalandokban, akkor idejekorán és idejekorán és tapasztalatlanul beleugrik egy házassági viszonyba, amivel "rendezett" társadalmi helyzetbe ágyazza magát a belső szexuális bizonytalansága elől. Ez előbb-utóbb fel fog bomlani, mert mindaddig nem találhatja meg a belső nyugalmát és biztonságát, ameddig több oldott és külső elkötelezettség nélküli intim párkapcsolatban ki nem ismeri önmaga rejtett késztetéseit, tudat alatt működő vágyait és szenvedélyeit, saját rejtett személyiségét. Amíg e tapasztalatai által meg nem tanulja azt, hogy melyik az a határ, ameddig elmehet vágyai kielégítésének az igényében, hogy mi az, amit elfogadnak tőle a partnerei és mi az amit nem. És viszont: mi az, amit ő képes elfogadni a szexuális partnereitől és mi az, amit nem.     Az a személy akinek a Lilith, vagy a Sárkányfarok a Szűznek megfelelő VI. házban áll, hajlamos a prüdériára és irracionális szemérmeskedésre, törekszik a szexualitásnak az ész általi túlzott irányítására, vagy ennek az ellentétes végleteként, a legirracionálisabban éli azt meg. Az abszurditásig menően ésszerű elméleti keretek és konvencionális szabályok közé akarja szorítani saját és partnerei szexualitását. Esetleg tudományos módszerek, trükkök, technikák - technológiák és terápiák (pl. racionális táplálkozás, nyers energia-fokozó torna gyakorlatok, vagy plasztikai sebészeti beavatkozások) segítségével akarja rendszerezni és hasznossá tenni a párja és a saját szerelmi érzéseit. Szélsőséges esetben, ugyancsak racionális indokokkal megkísérli elfojtani, visszafejleszteni, elsimítani szexuális vágyait, mint egy számára kellemetlen és fölösleges természeti "rendellenességet", ami zavarja őt és amire az ő elképzelései szerint, neki nincs szüksége. De nagyon téved, mert a Lilithnek ez a helyzete épp arra utal, hogy meg kell tanulnia a szexualitást a spirituális rendeltetés szerinti logika alapján megérteni és így megélni. Rossz mentalitása következtében nagyon felháborodik, amikor szexuális vágyai bizonyos helyzetekben elemi erővel felszínre törnek, áttörve az általa felállított ésszerű határokon, meghazudtolva minden a szexualitást szabályozni hivatott intézkedés hatékonyságát. Szélsőséges esetekben a kolostorba vonulás gondolata foglalkoztatja. Lehetséges mindennek a szöges ellentéte is, a rendetlenség, a csapodárság, a perverziókig elmenő renyheség és tisztátalanság, valamint az ellenséges magatartás a partneri viszonyok tisztaságával és tisztázódásával szemben. Életfeladata az, hogy racionális erőszakoskodás helyett, képessé váljon a magasrendű szellemi logika szerint, kultikus odaadással és organikus rendezettséggel megélni a szerelmet és a szexualitást.     Akinek a Lilith, vagy a Sárkányfarok a Mérlegnek megfelelő életterületet jelképező VII. házban áll, az minden partneri és szexuális kudarcáért az adott partnert teszi felelőssé és mindig a partnerétől várja el, hogy őt a partnere boldoggá tegye, de olyan kényelmet és biztonságot adó előfeltételek és körülmények között, amiket ő akar meghatározni és amely feltételeket és (kényelmes és romantikus) körülményeket a partnernek általában nem áll módjában és természetében teljesíteni. Ezért ő soha nem elégedett az élettársával és bármilyen jó tulajdonságokkal és képességekkel is rendelkezne az, mindig az marad a kényszerképzete, hogy az élettársát ki kell cserélni, és nem neki kell, a szeszélyes és változó elvárásaihoz és boldogság-előfeltételeihez kötött szerelmi viszonyulását megváltoztani. Életfeladata a belső bizonytalanságának a megszüntetése, az odaadás képességének és a partnerrel szembeni empátiának, a partner iránti felelősségérzetnek a kifejlesztése, a partnerre való odafigyelési és a partner hibáiban való tükröződési képességnek az elsajátítása.     Az a személy akinek a Lilith, vagy a Sárkányfarok a Skorpiónak megfelelő VIII. házban áll, a titkos, de szenvedélyes szerelmi vágyaiból és rejtett, de tüzes sóvárgásaiból eredő szexuális - szerelmi problémái, állandóan a tragikusan megrázó élmények és veszteségek nyomán fellépő lelki-szellemi átváltozások folyamatos sorozatait kénytelen megélni. Ha sikerül erre, a sokszor maga előtt is rejtett, tiltott szenvedélyességére ráébrednie, akkor tudatos törekvések útján fel tudja oldani, ha nem, előbb – utóbb tönkre fogja tenni az un. szerelmi és szaporító szerveit. Általában lelki szenvedéseket okozó, zavaros és zaklatott szerelmi-szexuális viszonyokat folytat és különböző, rendkívülinek és természet-ellenesnek mondható érzelmi-vagy szervi - biológiai problémák valamelyik végletes megjelenési formájával is küzd. Ezek ellentéteként, lehetséges a szerelmi érzések átélési képtelensége, a szexuális élvezet elérési képtelenségéig elmenően (nőknél: a férfiaktól való iszony, orgazmus hiány, férfiaknál: a nők irracionális gyűlölete, ejakuláció-képtelenség, vagy korai magömlés), vagy fordítva: a természetestől eltérően erős szexuális étvágy, amely szexuális kiszolgáltatottsághoz vezet, az ilyen jellegű függőségi viszonyoknak a másokat is zavaróan érintő tragikus átéléséig (szexuális kötődési szenvedélyek), valamint az azonos neműekkel folytatott szexuális perverzióra való hajlamok csillapíthatatlan kiélési vágyáig elmenően. Szerelmi kapcsolataiban tragédiaként átélt veszteségek és mély kiábrándulások is érhetik, amennyiben nem koncentrál egész lényével a szerelem és a partneri kapcsolat szellemi lényegére és nem tesz meg mindent a veszélyesen szenvedélyes szellemi - lelki mentalitása gyökeres megváltoztatása érdekében.    Romantikus szerelmi vágyai és ábrándjai szárnyán magasra ível, de majd mindig a földre sújtva és lelkileg, szellemileg kifosztottan találja magát mindaddig, amíg nem hajlandó észrevenni, hogy szerelmi igényei és mély szexualitása olyan szellemi törvényeknek és céloknak van alárendelve, amilyenekre ő korábban még csak nem is gondolt. A csalódások és a veszteségek, a tragikus jellegű események élményei hatására kénytelen lesz jobban odafigyelni partnereinek valóságos szellemi-lelki személyiségére és azzal összhangba kerülve, saját szellemével felülkerekedni a nyers ösztönein, érzéki-érzelmi vágyain és sóvárgásain. Kénytelen a szerelmi partnereit az ő egoista vágyainak a kielégítését szolgáló eszköznek tekintő nyers késztetéseit a spirituális tudatosságának alárendelni, a szerelemi érzéseiben és a szexuális aktus során is a partnere szellemével, annak a spirituális személyiségével is egyesülni.     Az olyan személy akinek a Lilithje, vagy a Sárkányfarok a Nyilassal kapcsolatos IX. házban áll, kizárólag csak a metafizikai ismereteinek gyarapításával és ezeknek az ismereteknek a gyakorlatba ültetésével lesz képes elérni a szerelmi boldogságát. És viszont: a valóságról alkotott képe is csak a szexuális problémáinak az őszinte felvállalásán és tisztázásán keresztül tisztul ki, vagyis ő, csak a tudattalan sóvárgásainak, ösztöneinek és minden jellegű erotikus késztetésének a felszínre hozásával és a pontos megismerés segítségével történő feloldásával lesz képes a valóság-látásra. Élete első szakaszában önkéntelenül szépíti a valóságot és még önmagának is azt hazudja, hogy boldog, holott a szíve csordul ki a keserűségtől, vagy minden értelmi és minőségi megfontolás nélkül létesít szerelmi - szexuális viszonyokat és csodálkozik, hogy az igényesebb partnerei ezen fel vannak háborodva. De az is lehet, hogy dogmatikusan - erkölcsösen közelít saját szexualitásához (és ilyen jelleg életviszonyok között is él ), esetleg erősen vallásos életet él, vagy túlságosan laza, világias és liberális körülmények között, esetleg bonyolultan zavart erkölcsi viszonyok között, ami általában a szülőknek az ilyen jellegű (az irracionalitásig elmenő következetlen és rendezetlen szerelmi-szexuális szokásaival), erkölcsi magatartásából is következhet. Ezért kénytelen lesz saját intuíciójára és tájékozódási képességére hagyatkozva felfedezni valami szellemi rendet a szexualitásban és a szerelmi életben, amely nem alapulhat vallásos dogmatételeken, erőszakos és személyidegen erkölcsön. Vigyáznia kell, nehogy irracionális idealításba, egzotikus misztifikációk és káprázatok ködfátylába, a valóságtól elszakított képzelgésekbe hajszolja magát, amelyektől a valóságos szexuális élete sivár, kicsinyes és szürke helyzetbe ragad, hogy inkább elfojtja, letagadja, vagy önmaga előtt is elhazudja annak tényleges felvállalását. Meg kell tanulnia megkeresni az arany középutat az ideális, misztikus- vallásos, képzelgés, a dogmatikus önsanyargatás, valamint a nyers biológiai szinten gyakorolt szexualitás között. Amíg ezt el nem éri, kudarcok, kiábrándulások és állandó erkölcsi krízisek és betegségek fogják kísérni a szerelmi-szexuális életét.     Ha valakinek a Lilithje, vagy a Sárkányfarka az egyetemes törvényeknek a közösségi viszonyokban történő alkalmazását megtestesítő Bak csillagképnek megfelelő X. házban áll, a törvényesség látszata megőrzése és a törvényesség álarca mögött, önkéntelenül és öntudatlanul, mindig a törvénytelen állapotok átélési lehetőségére sóvárog. A világi törvényesség fedezete mögött a spirituális, vagyis a lényegi törvényesség megbontási lehetőségére vágyakozik és törekszik. Ezért, ő csak és csakis úgy tudja megismerni és kiteljesíteni a saját partneri személyiségét, a törvénytelen szexuális sóvárgásaihoz, tiltott erotikus késztetéseihez (is) szorosan kapcsolódó rejtett tudattalan tartalmait, ha a szerelmi-szexuális életét kívül – belül törvényesíti és nem csak az érvényben lévő társadalmi- erkölcsi normákhoz, szabályokhoz igazítja, hanem elsősorban az egyetemes törvényekhez is. Ennek viszont az ellenkezőjét éli meg élete első periódusában és alantas sóvárgásaitól befolyásolt szexuális képzeletével obskúrus, a közösség elől elrejtett, dugdosott, az adott közösség, vagy társadalom által valamiért és valamiképpen üldözött, elítélt vagy tiltott, de legalább is, nem kívánatos (erkölcstelen) szexuális életet folytat, de legalább is arra sóvárog. Ha nem testi szinten, akkor lelki szinten. De mindennek a másik véglete is lehetséges, aminek folytán a szexualitását önkéntelenül a társadalom színpadára akarja kivinni és ott, a közönség előtt és a közösséggel együtt szeretné megélni intim dolgait, el egészen a közbotrányokat okozó ön-mutogatási, vagy a partnere meztelensége mutogatási jelenetekig elmenően. - Lásd az ide tartozó sztriptíz és az exhibicionizmus jelenségeit.     Élete nehéz feladatkörébe tartozik az arányosság és az igazi, spirituális törvényesség felfedezése, meghatározása és betartása mind a társadalmi nyilvánosság és a magánszféra, mind az intim érzelmi - szexuális élet kölcsönös és egymással összefüggő viszonyrendszerében. Meg kell tanulnia azt, hogy amennyiben az egyetemes törvények szellemében (különösen a Kiegyenlítődés, a Nemek, a Polaritás, a Fejlődés, valamint a Megváltás törvényének a szellemében) éli meg a partneri életét és a szexualitását, akkor az élete más területein is képes valós és tartós eredményeket elérni. És ugyanakkor azt is, hogy abba, ami közötte és partnerei között történik, nem kell ugyan a közösséget és a társadalmat belekeverni, de összhangnak és megfelelésnek kell lennie az intim élete és a társadalmi – közösségi cselekvései, un. szereplései között. Sőt: azt is, hogy minden ellentétes nemű, vonzó személy nem kell az ő szeretője (szerelmi, vagy alkalmi szexuális partnere) legyen, hogy ő attól függetlenül is lehet értékes személy, ha nem az övé a legszebb férj, vagy feleség a világon, de az sem lehet számára közömbös, hogy szégyellnivaló, vagy egyenesen közbűnöző férje, vagy élettársa van. Illetve azt, hogy a tényleges boldogság nem feltételezi sem a világi törvényesség látszatának megőrzését, sem a spirituális törvényesség megbontását, hanem ezeknek a fordítottja: az igazi arányosság biztosíthatja a keretet és az alapot a tényleges boldogság, az igazi kiegyenlítődés és egészség eléréséhez. Ameddig ezt nem realizálja, mindig arra fog törekedni tudattalanul és önkéntelenül, hogy mind a saját, mind a szerettei (gyermekei, testvérei) törvényes házastársi viszonyát komprommitálja és megbontsa.         Amennyiben valakinek a születési képletében a Lilith, vagy a Sárkányfarok a Vízöntőnek megfelelő XI. házban tartózkodik, az, a többi vonatkozás mellett, egyértelműen az örvény szerűen veszélyes, kaotikus és törvénytelen szerelmi – szexuális képzelgésre és rendkívüli és természetellenes szexuális vágyakozásra való hajlamokra, valamint az önkéntelen és öntudatlan párkapcsolati – érzelmi függetlenségi rögeszmék szerinti élet folytatása utáni sóvárgásra utal. Egészen konkrétan, arról van szó, hogy szereti „bele képzelni” magát olyan, az emberiség többsége által törvénytelennek ítélt, kalandos helyzetekbe és ezek kapcsán, ezek elérési lehetőségéről, szeret magának felállítani olyan, látszólag racionális és pragmatikus gondolati rendszereket (konstrukciókat), amelyekről jól tudja, hogy egy adott határon túl annyira veszélyesek lehetnek, hogy nem csak érzelmi káoszt okozhatnak, hanem esetleg még az ép gondolkozási képességét is veszélyeztethetik. Meg kell tanulja mindezt megelőzni, illetve, a személyi felelősség szellemében megélni a szabadságról alkotott képzeteit, a személyi felelősség alá rendelni a sokszínű és sokirányú, nem egyszer irracionális, vagy törvénytelen szerelmi – szexuális vonzalmait és késztetéseit. (Esetleges perverziókra való hajlamait) Ha a szabadelvű gondolkozása mellett, az erkölcsi gátlástalanság, az irracionális következetlenség, a felelőtlenség és a vakmerőség jellemzi érzelmi-szexuális késztetéseit, akkor már kora ifjúságában ("kamaszkorában"), kietlenségi és hiábavalósági érzések és a depressziós állapotok érik utol idejekorán, hanem (szélsőséges esetekben) még halálos kimenetelű nemi betegségekkel való, balesetszerű fertőződési lehetőségek áldozata is lehet. Meg kell tanulnia olyan módon felszabadítani magát élete első időszakában jelentkező esetleges gátlásai, félelmei alól, hogy ez a felszabadulás ne vezessen szexuális elfajuláshoz és elvaduláshoz, érzelmi kötetlenséghez és következetlenséghez. Ezért az érzelmi érzések, a személyes odaadási és odafigyelési képessége kifejlesztése, valamint a szerelmi, élettársi partner iránti felelősségérzetének a kialakítása érdekében kell tennie tudatos erőfeszítéseket. Szabadság-szeretetnek képzelt függetlenségi igénye (kötödés- és felelősség nélküli cselekvési lehetőség- igénye) és az élet minden szintjein érvényesülő kommunikációs (kapcsolat-létesítési, együttműködési) késztetései, szexuális-érzelmi anarchizmusba sodorhatják. Ez, szélsőséges esetekben, a "csoportos szex"-től és a több partnerrel folytatott viszonytól az állatokkal és erre gyártott intelligens gépekkel is létrehozható perverz szexuális "játékok" (un. kiberszex) létrehozásába, kipróbálásába és szenvedélyes gyakorlásába is besodorhatják. De kielégülés helyett, csak gyarapszik a szomjúsága, érzelmi és szellemi kielégülést és megnyugvást már nem képes találni sem a személytelen szexualitásban, de még az esetleges igényes, minőségi szerelmi viszonyokban sem. Mindez növeli a kiábrándulási érzéseit, ami idegrendszeri, mentális (elmegyógyászati) betegségekhez (jobb esetben csak nemi betegségekhez), az AIDS-vírus okozta fertőzéshez, vagy melankóliakórhoz vezet. A spirituális tudatosodás útján kellene felszabadítania magát, nem biológiai szinten átélt olcsó kalandok hajszolása által vagy különböző szexuális érzeteknek a technikai eszközök segítségével való beidézése által. Sok Lilith- és szabadság-problémás személy ugyanis, ezáltal véli elérni a felelősség-mentes szexuális függetlenségét.     Ha valakinek a Lilithje, vagy a Sárkányfarka a Halaknak megfelelő XII. házban áll, élete első szakaszában (kamaszkorában, ifjú korában és érett felnőtt kora első felében) homályos, zavaros és ködös (misztikus) elképzelései vannak a szerelemről és a szexualitásról. Vagy idealista fantazmagóriákat táplál a szerelemről és a szexualitásról, vagy nagyon sötét képzetei vannak arról, aminek következtében, az életnek ezen a területén nem képes megkülönböztetni a (saját és a mások) fantáziájának termékeit a realitástól. Egy nagy űr, illetve szakadék szerű eltérés keletkezik az idealista szerelmi-szexuális vágyai, a romantikusan fennkölt szerelmi álmai és a gyakorlatban ténylegesen megélt szexuális - érzelmi tapasztalatai között. Ezért a szeretetéhsége, lelki kielégületlensége egyre fokozódik és, vagy kiábrándul az egészből, elsorvasztván az ilyen jellegű vágódásait az élettel és partnereivel szemben, vagy mindenféle pótszerekhez, pótmegoldásokhoz menekül a mértéktelen alkohol és a kábítószer fogyasztásától a lealacsonyító alkalmi szerelmi viszonyokba (esetleg perverziók gyakorlásába) való menekülésig. Jobb esetben, a környezetétől meg nem értett, attól többnyire elutasított Don Qihotte-ként folytatja a habókos szerelmi fantáziálást. Ennek a hiábavalósági és kielégületlenségi érzések elviselhetetlen felfokozódása lesz a következménye, ami az öngyilkossági gondolatokig vagy önrombolási hajlamok kialakulásáig, esetleg súlyos depressziók, hormonális problémák vagy a melankólia kór eluralkodásáig is elmehet. Életfeladata a tényleges és gyakorlati áldozatképesség megszerzése, a megható szeretet-prédikálás helyett, valamint a diszkrét (mentális és képzeleti) szeretetáramoltatás képességének az elsajátítása. Meg kell tanulnia úgy odaadnia magát az egyetemes léterőknek, valamint a partnereinek, hogy közben ne adja fel spirituális önvalóját képező személyes felelősségét, a szellemi személyiségét. Életfeladata a szellemi éberség kialakítása, a misztikus, vallásos és tudományos káprázatoktól való megszabadulás és szerelmi - szexuális élete tisztába tétele, a lelki – szellemi zavarosságának és a fantazmagóriák gyártására való hajlamának a feloldására tett erőfeszítései által.        Ezek tudomásulvétele után viszont, azt is kell tudni, hogy az asztrológia által Lilithnek nevezett karmikus őserő és a személyi horoszkópokban karmikus  pontként megjelölt szexuális másságra - újdonságra való különböző sóvárgásoknak az erőszakos ellenőrzésére és elfojtására tett kísérlet, akárcsak a Lilith-tulajdonságokkal szembeni közömbösség és felületesség, igen veszélyes következményeket eredményezhet. Bármilyen uralási, vagy ellenőrzési - elfojtási kísérlet, csakúgy mint a Lilith megnyilvánulásának a saját személyünkben, vagy a társunk személyében való felületes kezelése, nem a Lilith-tulajdonságok feloldásához, hanem éppen fordítva: a Lilith által jelzett karmikus spirituális zavar növeléséhez, a másik fél sorsprogramja kibontakozásának és magvalósításának a megakadályozásához: uralkodási vágyaink a túltengéséhez, vagy a féltékenységhez, a megcsalástól való félelem poklához vezet. Nem segít csak a teljes nyitottság és a teljes őszinteség, valamint annak az elfogadása, hogy a páromnak épp oly normálisan a természetéhez tartozik a más, ellentétes nemű személyekkel való, önkéntelen szexuális közösülési vágya, mint az én személyi természetemhez. A legostobább ősi magatartásunk, hogy miközben magamnak megengedem ezt, a Lilith által létrehozott lelki és fizikai állapotot, addig a társamból tűzzel-vassal szeretném kiirtani. Ha az adott feszültségeket sikerült néven nevezni, vagyis a különféle titkolt és szégyellt vágyakozásoknak a természetét az asztrológiai képletben álló Lilith helyzetével sikerül meghatározni, már csak az marad hátra, hogy eldöntsem: a szétszóródást, a sokszerűség és az ezzel járó zavartság - kábaság irányába akarok-e haladni, vagy a választott élettársammal történő egységben-élés és a teljes kiegyenlítődés irányába?           VI.   A Lilith által befolyásolt teremtő erejű (mágikus) képzeletnek a figyelmen kívül hagyásával, a “felvilágosult” ember, nem csak a szexuális - szerelmi életét és a számára lényegesen fontos élettársi viszonyát teszi tönkre, hanem az egész életét, az Egész- ségét. Pedig életünknek e két legfontosabb alap-tényezője elválaszthatatlan egymástól. Harmonikus, folytonos és kielégítő szerelmi-szexuális élet nélkül a felnőtt ember élete részleges, tehát nem egész: nem egészséges. És fordítva: Egészséges szervezet nélkül a szerelmi szexuális életünk is zavart, feszült, csonka és ezért rossz lelki állapotokat okozó tényező marad. Sajnos, csak akkor ébredünk rá, hogy milyen fontos az egészségünk, amikor huzamos ideig betegek vagyunk és csak akkor jövünk rá, hogy mennyire fontos lett volna jobban oda figyelni a párkapcsolatunkra, illetve a párunknak a valós személyiségére és a lelki világára, a szellemi igényeire, amikor már elhagytak minket, vagy amikor visszavonhatatlanul el kell válnunk. És nem csak az a baj, hogy egyedül kell maradnunk, hanem, hogy emiatt még a szép családunkat is fel kell bontanunk. Nem véletlenül éri utol a magára maradó, vagy a gyermekeivel, de párja nélkül maradó embert a kétségbeesés, vagy az életerőt és egészséget sorvasztó alkoholizmus, a depresszió, sőt: a melankólia kór, vagy a pánik betegség.      Amennyiben megismerkedtünk a Lilith szerelem- és életrontó hatásaival, megismerkedhetünk a párkapcsolat metafizikájával is. A szerelemben és a szexualitásban, illetve az élettársi viszonyban, az ember a teremtés negatív energiáit is tartalmazó kauzális Fénynek és Szeretetnek az egyesülését, vagyis a mindenkori teremtési folyamatokat éli át sarkítottan szellemi, lelki és fizikai szinten, azokat ismétli meg lényegében, még akkor is, ha minden esetben más és az előzőtől esetleg eltérő, sajátos egyéni formában. A szerelemben, lelki és szellemi szinteken és a szexuális aktussal testileg is, a Lilith- jelenség által különválasztott két létteremtő ősprincípiumnak: a kauzális Fénynek és Szeretetnek egy harmadik, egymással kiegyenlített minőségben, a Logosz- teljességben történő újra-egyesülésének a megvalósulását éljük át és valósítjuk meg, amennyiben hajlandóak vagyunk az őszinteségre és a személyi hibabelátásra. Ezt az új, harmadik minőséget: az egységet képező pár által alkotott teremtői egységet kellene átélnünk és megvalósítanunk az emberi párkapcsolatban: a szerelemben. De a lényünk legmélyebb rétegeibe rejtett Lilith-zavarban, vagyis a mindig valami újra és valami másra való sóvárgásainknak a kielégítéséért, illetve külső eszközökkel és feltételekkel elérhetőnek vélt, öncélú élvezetnek képzelt boldogság eléréséért folytatott hajszában és nyüzsgésben, nem vagyunk képesek igazából még önmagunkra sem odafigyelni, nem hogy az élettársunkra, vagy a szerelmi partnerünkre. Manapság még a szexuális aktus nyugodt átélésére sem hagyunk magunknak időt, nem hogy az egymás lelki és szellemi problémáinak a megbeszélésére és feloldására. Mindent csinálunk a szerelmi és az élettársi kapcsolatainkban, csak éppen nem világítjuk át (Fény), és nem egységesülünk (Szeretet).     A boldogságát a termelői-fogyasztói civilizációban hajszoló ember ugyanis, soha nem ér rá az élettársával való hosszabb időtöltésre (“lelkizésre”), vagy egyenesen fölösleges tehernek tartja egy elkötelezett élettársi viszony fenntartását. Oda süllyedt, hogy pénzért keres magának különböző szexuális kielégülési formákat, amelyekben már nem is mindig fontos, hogy a kielégülés eszköze ellentétes nemű személy, vagy, hogy egyáltalán ember legyen. De azok a személyek is, akik megsejtik hogy az igazi boldogság nem a párkapcsolat és a szexualitás gépesített és személytelen formái között keresendő, hanem a lelki, a szellemi és a spirituális szférákban, ma az egzotikus elméletekkel kombinált szex-tornagyakorlatok tudósainak (szexológusok), a misztikus mestereinek és guruinak a befolyása, illetve ez elméletek befolyása alá kerül, mindaddig, amíg rá nem jön, hogy a misztikus szex-technikák alkalmazása mellett is épp olyan sivár maradt az élete mint azelőtt, még akkor is, ha időközben revelációként élhetett meg egy - egy, a korábbi szexuális élményeitől jelentősen eltérő, „eget rengető” orgazmusban végződő szexuális aktust.     A pánik betegség, vagy a melankólia-kór kialakulásának egyik oka az, hogy a felettes Én-nek nevezett (Személyi horoszkópokban a Jupiter, a Szaturnusz és a Plútó egysége által megtestesített), úgynevezett szellemi lelkiismeretünk valósággal ránk ijeszt, mivel érzékeli, hogy kényelemből, illetve konfliktus- és konfrontációkerülési késztetéseinknek engedve letértünk a helyes életutunkról. Hogy olyan, az életfeladataink beteljesítése szempontjából fontos, életpályát hagytunk el, amelyet nem kellett volna. De főképpen akkor, ha olyan élettárstól akarunk elválni, illetve már elváltunk, akitől nem kellett volna, még akkor sem, ha gyakorlatilag lehetetlennek látszott ez együttélés. Mivel az amitől, vagy akitől racionálisnak látszó, un. gyakorlati megfontolások alapján elváltunk, éppen azokban a tapasztalásokban részesített volna, amelyek segítségével olyan új lelki és mentális, vagy ideatikus képességeket alakíthattunk volna ki, amelyek által megszabadulhattunk volna a karmánktól. Olyan tapasztalási lehetőségeket nyújtott volna tehát a szeretett személy akitől elválunk, amire éppen szükségünk van. Olyan, a személyi sors-feladatoknak megfelelő szellem-lelki struktúrával rendelkezett, hogy a vele való együttélési harmónia megteremtése érdekében, éppen olyan erőfeszítéseket kellett volna tenni, amelyek mindkettőnket hozzásegítettek volna a negatív tulajdonságaink feloldásában és olyan képességek kialakulásában, amelyek elengedhetetlenek a teljes harmónia-készség és a tényleges boldogság elérésében.         VII.        Az sem mellékes, hogy mindezt, többek között, csak és csakis természetes táplálkozással és az egyetemes törvényekkel összhangban álló, egészséges élet-képzelettel és ennek megfelelő étrend betartásával érhetjük el. Sípoló légcsővel, ziháló, fujtató és fuldokló tüdővel, köhögéses légzéssel, krákogással, böfögési és szelelési kényszerekkel, reumás, diszkosz-(és egyéb) sérves derékkal, alacsony vagy magas vérnyomás következtében előálló szédülési-ájulási, rosszulléti ingerekkel, szívelégtelenséggel, infarktus veszéllyel, gerinc-problémákkal és vesegörcsökkel, akárcsak szexuális szervi problémákkal (pl. merevedési zavarokkal, vagy befogadási képtelenséggel) nem lehet az elvárt, teljes kiegyenlítődést biztosító, szexuális aktust azonnal megvalósítani. Az sem igaz viszont, hogy mindezen nyavalyákkal a szervezetében, meg sem kísérelheti a harmonikus szexuális élet megvalósítását a politikai-gazdasági ideológiák terrorisztikus létterében és az esztétikai élvezeteket biztosító tudományos elméletek bűvöletében elszédített, önmagától elidegenített és beteggé tett ember. Sőt! Az egészségi károsodások nem is hozhatóak rendbe teljesen a jó vagy rossz, de valamelyes kiegyenlítődést mégis csak biztosító, ismételt szexuális aktusok gyakorlati megélése nélkül.       És ugyanúgy, ahogy az utódok egészségére, szellemi és lelki épségére jótékonyan, vagy károsan hat, nem csak a táplálkozásunk, hanem a folyamatosan fenntartott és intenzíven átélt szellemi-lelki magatartásunk formája (minősége) is, ugyanúgy tehát ahogy a jövendő gyermekeink egészsége szempontjából káros lehet nem csak az anyának, hanem az apának az egészségre is károsan ható tápanyagok, italok és mesterséges izgatószerek, valamint a túlzásba vitt gyógyszerek fogyasztása, ugyanúgy hat vissza a szexuális - szerelmi életünkre is mindaz ami az egészséges és természetes táplálkozással és viselkedéssel ellentétes. Párhuzamosan kell tehát  a harmonikus párkapcsolat és a szexuális élet helyreállítását megkísérelni, az élet -és az étrend természetes és egészséges helyreállításával. Ehhez viszont mindenekelőtt le kell szoknunk a neveltetésünkkel belénk rögzült egészségtelen táplálkozási szokásokról (elsősorban a rendszeres, vagy gyakori alkohol és kávéfogyasztásról, valamint a hús és a mesterségesen előállított cukorfogyasztásról), amely táplálkozási szokások a környezetünkben normálisnak számítanak. Nem csak betegen, de túltápláltan, vagy elgyengülten sem lehet folytatni normális és morális szexuális életet (-és itt a szerelmet emlegetni, egyenesen gyalázkodás számába megy!), még akkor sem ha elfogadjuk azt a hamis globális szempontot, amely szerint a túltápláltság az bizonyos életkorral együtt jár és ezért természetes. Ha rákenjük nyomorúságos állapotunkat a természetre, vagy a korra, a tökünk függetlenül létező és ránk negatívan ható külső körülmények következményére, az objektív élethelyzetek által létrehozott, hátrányos léthelyzetekre, ne csodálkozzunk, hogy egyesek, a partnerüket is el akarják fogyasztani, mint a paprikás csirkesültet, vagy a sütemény -és az italkülönlegességeket. Az egészséges táplálkozás és a természetes étrend egy következő beavatási lecke témakörét képezi, de annyit jó tudni, hogy a húsfogyasztás következtében a szervezetünkbe juttatott állati hormonokkal (hullaméreggel) a szervezetében egyetlen férfi sem képes spirituális szinten megtestesíteni a Fény őserejét, nem képes a magas frekvenciájú rezgéseket folyamatosan fenntartani a személyében.     A folyamatos oldottságot adó spirituális biztonságérzet az a magas frekvenciájú rezgési állapot, vagyis a zavartalan szellemi éberség, a szexuális férfierőnek a zavartalan megnyilvánulásának: a jó szexuális potencialitásnak az előfeltétele. Ehhez nem drága áron árult gyógyszerek, mesterséges szexuális erőt keltő izgatószerek (afrodiziákumok) fogyasztása szükséges, amelyek időleges szexuális erőt biztosítanak ugyan, de utána annál inkább a szexuális tehetetlenség és az impotencia nyomorába taszítják a Fény világalkotó ősi erejét megtestesítő szexuális erőnek a megnyilvánulását ilyen primitív szinten megélő személyeket, hanem józan ésszel és világos szellemmel megtisztított ét -és életrend. Csak ez adhatja vissza az öncélúan pragmatikus, a természetnek az egyetemes törvények által fenntartott rendjébe kontárként beavatkozó és eredmény-centrikus, a nő és férfi természetes kiegyenlítődésének és kölcsönös lelki-szellemi- spirituális megtermékenyülésének a képességét a szerelemben.     Mert, amiként korábban már számtalanszor utaltam rá, annak ellenére, hogy a szexualitás van a teremtésért (az életért) és nem az élet (a teremtés) a szexuális élvezetek átélési lehetőségéért, de mindezzel együtt, nem csak utódképzés, nem csak fizikai megtermékenyülés történik a férfi és a nő szexuális aktusa közben, de nem is csak a hormonkészlet felfrissítésével járó szexuális élvezet, hanem kölcsönös spirituális megtermékenyülés, amelynek során a nő feltöltődik Jang - energiákkal a férfi meg Jin - energiákkal és amelynek során a két fél újra kiegészül: egész lesz, ami által nem csak „kielégülnek”, hanem első sorban kiegészülnek: egészek lesznek. És ez által jobban megérti egyik a mást, jobban meg érti az élete értelmét és ezáltal az egész világegyetem léte rendeltetését, alapját és célját.     Mindez nem történhet meg egy nyugodt életrendet, egy nyugalmas gondolat -és érzésvilág állandósítása nélkül, amihez elengedhetetlen a táplálékbeszerzési gondok okozta stresszállapotok felszámolása és megszűntetése. Ez viszont nem oldható meg a tradicionális táplálkozással, a zöldségek és a gyümölcsök fölösleges kifőzésével és megsütésével, a húsfogyasztás egészség-romboló következményéről nem is beszélve. Az általánosan említett káros hatások mellett, a húsfogyasztás a szexuális erő tartós megnyilvánulásához (hosszú fennmaradásához) szükséges oldott állapottal ellentétes állapotban, feszült állapotban tartja és a kellettnél agresszívebbé (türelmetlenebbé, izgatottabbá, irritáltabbá) teszi mind a két felet, de különösképpen a férfit. Ezért van az például, hogy nagyon sok esetben a legfennköltebb humanista és esztétikai eszméket hirdető művészek, a karitatív akciók odaadó aktivistái, valamint a leg pedánsabb család és társadalomtervezők és családvédők válnak a legelvadultabb szadistákká, őrjöngőkké és dúvadakká egy-egy, a szokottól eltérő (családon kívüli) szexuális élményszerzés közben, amely borzalmasan primitív viselkedés és az élvezet érdekében elkövetett alantas tettek eltitkolása érdekében még a gyilkosságtól sem riadnak vissza. És ezt az eldurvulást lehetetlen ellenőrizni miután az egzaltációs folyamat már beindult, akármennyi szexológiai lexikontól okosodtam meg, vagy költészettől, romantikus irodalomtól és klasszikus zenétől hatódtam meg azelőtt. És ugyanúgy: lehetetlen megvalósítani a szexuális aktus egyik természeti következményeként jelentkező gyermekáldás szellemi (tudatos - akarati) irányítását, illetve az egyetemes teremtő-erőkkel való pozitív együttműködést, aminek eredményeképp akkor születik gyermek egy szerelmi viszonyból, amikor mindkét fél azt “teljes szívéből, lelkéből és teljes elméjéből” akarja és nem akkor, amikor - tudatosan, vagy öntudatlanul - éppen ettől retteg, egy egészségtelen szervezettel, illetve a levágott állatok húsban található, a mi szervezetünk számára hamis genetikai információt jelentő idegen hormonokkal és más, kábulatot okozó és éberség-csökkentő anyagokkal (alkohollal, nikotinnal, más, kábulatot okozó vegyi, vagy természeti anyagokkal, az ideg- és agyműködésre ható gyógyszerekkel) a szervezetemben.       A lét-teremtő és életteremtő - életadó egyetemes szellemi erőkkel való személyi kapcsolatunk és (öntudatlan, vagy tudatos) tudatos együttműködésünk a kínai gyógyászatból, de az indiai jogából is ismert energia-központjainkon, a csakráinkon keresztül is megtörténik. Ezek a csakrák közül, a legfontosabbak az emberi testnek a gerincoszlop és a fejtető által képezett energiatengelyén helyezkednek el és a központjuk helyileg megegyezik az egészségünket, vagyis a vitális erőket és a szellemi-lelki egyensúlyunkat leginkább befolyásoló, tehát a legfontosabb hormonokat termelő mirigyek elhelyeződésével. Ez, a mirigyek helye és a csakra- központok közötti megegyezés koránt sem véletlen. Itt, ezekben a pontokban történik ugyanis, mind a fajunkra és a személyünkre vonatkozó kozmikus információknak a biológiai információkká való változtatása (a kozmikus információk befogása-befogadása: idegen kifejezéssel: kapálása), mind a biológiai állapotunkkal szorosan összefüggő érzelmi és gondolati személyi információknak az egyetemes létezést működtető és újjáteremtő egyetemes szellemi erő- és információ központok által értelmezhető (dekódolható) mentális és spirituális információvá történő átalakítása. Érthető tehát, hogy nem csak az zavarja meg az egyetemes létezést és így a földi életet is irányító és újjászülő spirituális központokkal való kapcsolatunkat és önkéntelen együttműködésünket, ami látható és érzékelhető módon megzavarja az elménket (gondolatainkat) és az idegrendszerünket, hanem azok a szervezetünkben zavart, illetve hamis állapotot létrehozó anyagok, vagy un. gyógyszerek is, amelyek a hormonrendszert befolyásolják, vagy módosítják. Ezek a világegyetemmel folytatott információcserénket zavaró anyagok közül elsősorban pontosan az állatok húsában található un. hullaméreg a legjelentősebb, amelyet az állat genetikai és faji struktúrájának megfelelő információkat hordozó hormonok termelnek ki, annak a biológiai kimúlásakor. Szó sem lehet tehát arról, hogy az egészségünket, a jó életkörülményeinket, valamint a vágyaink és igényeink szerint gyermeknemzési - magzatfoganási képességeinket, mesterséges beavatkozások nélkül befolyásolni tudhatnánk, elsősorban az elménk és az idegrendszerünk természeti állapotát alapjaiban elferdítő, azt módosító, akárcsak finom alkoholos italok formájában is fogyasztott kábítószerekkel és gyógyszerekkel, illetve, a húsfogyasztással együtt lenyelt állati hormonokkal! És ez pláne lehetetlen, mesterségesen előállított hormonokkal befolyásolt szervezettel. De még kevésbé elérhető egy sok éves gyógyszerszedés következtében legyengült és krónikusan gyengévé vált szervezettel, csakúgy mint egy folyamatos gyógyszer- és mesterséges vitaminszedéssel látszat-egészségi állapotban tartott szervezettel.    Az egészség, a boldogság és a pozitív sorsbeteljesülés ugyanis, egyáltalán nem a természetellenes és ezért: Isten ellenes, világi szokásrenddel és életvitellel való kiegyezési képesség kérdése. Nem a létrontással szembeni elnéző tolerancia, a megértésnek nevezett korrupt kiegyezési, és elnézési-képesség kérdése. Nem a partnerrel szembeni türelemnek nevezett, kegyes hazugságok halmazát eredményező konfliktuskerülő gyávaság, vagy a partner érzékenysége kímélésének nevezet, ugyancsak gyávaságból és őszinteség-félelemből eredő, korrupt magtartás kérdése, amiként a boldogság-hiány sem első sorban ezek ellenkezőjének: a türelmetlenségnek, az agresszivitásnak a kérdése. Ezek ugyanis, csak látszatra valós okok, igazából mindössze okozatok. Az igazi boldogság ugyanis, vagy a boldogság-hiány nem partneri megértésen, vagy nem megértésen, türelmen, vagy türelmetlenségen nyugszik, áll vagy bukik, hanem a tényleges és teljes kiegyenlítődési törekvésen, vagy annak a hiányán. A szerelmi boldogság megvalósulása, vagy realizálhatatlansága is, a tényleges világosság-hiányból (egyéni felelősségre alapozott igazság- és értelem érvényesítés hiányból) és szeretet – hiányból (odaadás, önátadás, áldozatkészség- és őszinteség hiányból) eredő zavarosságnak – vagyis a létkábulatnak a kérdése, illetve a világosságnak és a helyénvalóságnak: a gerincességnek a kérése. A türelmetlenség, a félelem és az agresszivitás, és ezek szélsőséges esetében a kegyetlenség csak következménye a hazudozásnak, az önáltatást követő partner-áltatásnak, a káprázatnak és a kábulatnak, a rejtőzködésből eredő zavarosságnak. A Lilith ugyanis még a teremtés előtt megjelenik az Abszolútumban, miközben a negatív Nap, Mars és Uránusz csak a teremtői "kilökődésben" jelenik meg.       Nem az agresszivitástól és az egyéni "másság" meg nem értésétől kell tehát félni (a békétlenségtől félteni a boldogságot), mert a felnőtt embernél a félelem a mulasztás, illetve a késés tudattalan-tudatának a következménye, hanem a belső éberség-vesztéstől! Egészen pontosan: az éberségre törekvés elhárítástól, annak a feladásától.  A partnerem - élettársam félelme, vagy türelmetlensége az én belső (Nem, dehogyis a külső: Az ember kívül csak azt végzi el, amit belül elmulaszt elvégezni" - Hamvas Béla!) mulasztásaimon, igazság- és szeretet igénylésem elmaradásán is múlik. Udvarlással, hízelgéssel, széptevéssel, ajándékozással, vigasztalással, sőt: a partnerrel szembeni oktalan szigorúsággal, duzzogással és pufogással, de még az utóbbiak ellenkezőjével: simogatással, öleléssel, csókkal és még szeretkezéssel sem lehet helyettesíteni a gyávaságból, vagy lelki lustaságból eredő belső mulasztásokat, hanem csak fokozni a mulasztás által okozott sors-zavart, vagyis az "egész-ségtelen" élethelyzeteket és létállapotokat.     VIII. Kiegészítés a fogamzás problémájához, illetve a mostanában inkább a fogamzási képtelenség meghaladási lehetőségeinek a kérdéséhez.        Amikor, kezdő asztrológusként, ennek a tanulmánynak az írásába bele fogtam, valamint amikor azt követően néhányszor át írtam, még az akkoriban észlelt tartós és harmonikus szerelmi párkapcsolatok realizálhatatlanságának  – a kérdésére kerestem a választ, illetve a nehézségek meghaladási lehetőségének a feltételeit kerestem. Az utóbbi évek asztrológusi gyakorlati kérdések szintjén viszont egyre gyakrabban vetül fel két, szorosan ide tartozó sajátságos kérdés, aminek a közzé tétele nélkül én is csak az általam kárhoztatott tudományosan steril, vagy a misztikusan okoskodók és az okosan misztikuskodó szélhámosok színvonalán maradnék. Egyrészt az derült ki ugyanis, hogy a mai, stabil párválasztási és családalapítási korba érkezett generációk tagjai éppen azért képtelenek a harmonikus párkapcsolat kialakítására és a családalapításra, mert annak a „tökéletes”, vagyis a számukra kényelmes és biztonságos partneri viszonyok megvalósítását (A nekik, vagyis az ők kényelmi és biztonsági igényeiknek megfelelő partner „eltalálását”) tekintik elsődlegesnek a fent leírt, ide vonatkozó összes tévképzetekkel és hibákkal együtt, ahelyett, hogy egyik a másikban, a jövendő gyermekeiknek a gyakorlati és a spirituális szempontból egyaránt megfelelő szülőjét keresnék. Vagyis: az eredeti létrendhez képest, mindenki fordítva ül a lovon, és haragszik a potenciális partnerekre, amiért nem láthatja annak az arcát, hanem csak a mellette, fordított irányba elhaladó partnereknek a feje hátsó felre akasztott vigyorgó maszkját. Másrészt az, hogy azok a személyek viszont, akik kb. 33 – 35 éves koruk után, „végre” fel hagynak ezt az ostoba „kulturális” szokásrend szerinti alapállásukkal, és igazi, teljes családban, tehát gyermekekben is kezdenek gondolkozni, már képtelennek bizonyulnak a magzat-foganásra, illetve a gyermeknemzésre.       Nem tudom, hogy a fenti tanulmányból kitűnt-e, de más helyeken (Pl. A Sátáni és a Luciferi jelenségek helyes metafizikai értelmezése) egészen biztos, hogy konkrétan is írtam arról, hogy civilizációs szokásrendtől és önképzési, önfejlesztési divat-őrületektől függetlenül (A jelenben: diplomaszerzési, vagyonszerzési és biztosítás-szerzési mániáktól függetlenül), a nőknek nem érdemes és nem ajánlatos 23, de legtöbb 25 éves kor után tökéletes (vagyis kényelmesen élvezetes és biztonságos, tehát: tehetetlen papucsférjes, vagy náluk gyengébb fiatal-pajtásos) párkapcsolat vadászási logikában gondolkozni, hanem, már csak a biológiai egészségük szempontjából is ajánlatosabb a jövendő gyermekeik apja megtalálásában, beidézésben gondolkozni és képzelegni. Tapasztalt és ilyen jellegű szakmai sikerekkel is rendelkező asztrológusként, száz százalékosan garantálhatom, hogy így sokkal nagyobb esélyük van arra, hogy az igazi párjukat megtalálják – életükbe beidézzék – mint hogyha a fogyasztói reklám-ideálok szerinti, megfelelő férfi-tévképzeteiket követve, vadásszák és vágyják tovább az őket megértő és boldoggá tevő tökéleteset.  Férfiaknál úgyszintén abba lehet hagyni a konyhában párját ritkítón jó házasszony, társaságban lenyűgözően és szuper-értelmiségi - értelmesen bájcsevegő, a hálószobában viszont gésai tudománnyal és képességekkel rendelkező, és persze, az ő személyi komplexusait, is mélyen látó és belátó, tudós pszichológusként és megértő kedves nővérként megértően kezelni képes, vagy rendkívüli örültségeit tolerálni tudó nő keresését, és inkább a jövendő gyermekei anyja felé irányítani a figyelmét 28, de legkésőbb 35 éves koruktól. Ne vicceljünk már..., az állatok is sokkal jobban választanak az ösztöneik és a feromon- érzékelésük segítségével, mit mi az elemi egoizmusunk által manipulált nagyokos (vagyis: korrupt nézeteinket és öncélú kéjvágyainkat kiszolgálni igyekvő) „gyakorlati” eszünk segítségével.      Ezzel a fordított alapállás – tudatosítással tehát, magát a fordított alapállás meghaladásának a problémáját is, teória szintjén legalább is, elintézettnek vélem és úgy gondolom, hogy rátérhetek a helyes alapállás felvétele utáni aktuális, és egyre aktuálisabbá, hogy ne mondjam: akutabbá vált problémának a feltárására és a megoldási, meghaladási lehetőségeknek a felvázolására. Arra tehát, hogy manapság egyre gyakoribb az a „természetellenes” helyzet, amit már az orvosok és biológusok is elismernek, ti., hogy a mai „fiatal” nők, átlagban már 28 – 29 éves korukban kezdik elveszíteni a magzatfoganási képességüket, amennyiben nem szültek korábban gyermekeket, illetve, amennyiben szültek ugyan korábban egy – két gyermeket, de időközben, öt évig, vagy annál is hosszabb ideig, a fogamzásgátlás valamilyen formáját alkalmazták. De a 35 év fölötti férfiak sem állnak ezzel jobban - Mármint a nemzői potencialitásukkal. – annak ellenére, hogy ennek az elvesztése nem olyan gyakori még, mint a nők esetében. Holott,   ezelőtt huszonöt – harminc évvel (Az én fiatalságom idején...) még csak „terhesség ideje alatti” potenciális probléma-gyanúsnak jelölték orvostani szempontból a 31 - 35 év fölötti nőket, és azt is csak amennyiben nem szültek már korábban. De arról, hogy nagy átlagban már 28 éves koruk után magzat-fogamzásképtelenekké válnának, az átlagosan hét – tíz éves fiatalkori fogamzásgátlás „biztonságában” gyakorolt „szabad szexuális” élet folytatása után, akkor még egyáltalán nem volt szó!     Az a jelenség állt be tehát, hogy azok a 35 – 4O éves koruk táján belátóbbá vált, illetve az eltékozolt évek után, tudattalanul bepánikolt állapotban, a tökéletes társ vadászatáról lemondó és meghasonlottan, vagy boldogan a család alapításra magukat elszánt nők, illetve a házastársak, azzal a problémával találják szembe magukat, hogy nem jelentkezik az utód a természetes szexuális kapcsolat folytatása következtében. Semmi értelmét nem találom annak, hogy a rengeteg praktikus, tudományos és misztikusan babonás módszerek tárházát és tömkelegét leírjam az ilyenkor ajánlott és eljátszott fogamzás-segítő módszereknek a férfiakat gombra – optimális időre – az elvárások szerint működő, szebben kifejezve: harcra kész (BOCSÁNATTAL LEGYEN MONDVA:) „kuró”- gépekké alakító, peteérési napszámolástól és hőmérőzéstől, a mindkét felet ugyancsak megalázó helyzetbe hozó lombik-bébi programokig és a majdani ember-klónozásokig. (Hiába van ez letiltva, mert kutató biológusoktól tudom, hogy szerte a világon kísérleteznek vele, és nagy pénzeket felemésztő speciális fedőnevű programok futnak e nagyszerűen idióta „tudományos” álom megvalósítása érdekében.) Én ilyen érdekességekkel nem foglalkozom és azon a véleményen vagyok, hogy aki ide jutott, sokkal jobban teszi, ha akár néger, akár kínai, akár cigány árvát fogad örökben, mert ez által, spirituális szempontból sokkal helyesebben jár el, mint hogyha erőlteti az ego-nyugtató közvetlen biológiai „szülőséget”. Karma-feldolgozás szempontból legalább is, vagyis áldozatkészség és hamis önérzet-feladás szempontjából  sokkal egészségesebb, egy vagy két árva örökbe fogadása és tisztességes felnevelése, mint a természeti és a szellemi automatizmusok megerőltetése útján (vagyis az erőszak útján) nyerhető „saját gyermekeknek” a természettől és az istentől való kicsikarása.        Én inkább arról szeretnék írni, de nem anélkül hogy előre bocsátanám: ez személyi struktúránként változik (vagyis a személyi horoszkópokból kiolvasható egyéni determinációk mellett, a materiális, a pszichológiai és a spirituális körülmények szerint is változik), hogy mit lehet tenni abban az esetben, amikor még nem derült ki egyértelműen az, hogy természeti szeretkezések útján nem tud megfoganni egy házaspár magzata.             Először is, a házaspár vagy élettárs – pár, mindkét egyedének a horoszkópja vizsgálatával egy időben, az „Ami lent van, ugyanaz mint ami fent van”, vagyis ami a testben van, ugyanaz mint ami a szellemben van – egyetemes elv alapján, laboratóriumi vizsgálatot végeztetni nem csak afelől, hogy biológiailag van-e, és ha igen, akkor kinél van a gubanc és kinél nem, hanem azt is, hogy az milyen jellegű és fokú ez a gubanc. Találkoztam ugyanis már olyan esettel is, hogy miközben a házaspár gyermeknemzéssel próbálkozott, a férj keményen félre járt (szexuálisan kalandorkodott, un. hűtlenkedett). A horoszkópból, az utazó ügynöki foglalkozásából és abból, hogy a laboratóriumi vizsgálat szerint, a spermáinak a mozgás koordinációja zavaros, csak feltételezni tudtam azt, hogy szíve szerint, nem akarja határozottan és egyértelműen megtermékenyíteni a feleségét, mivel a termékreklámozási ügynökösködése jellege miatt rengeteg lehetősége van arra, hogy a lakhelyüktől távol eső városokban, hölgyeknek kedveskedjen ingyenes termék juttatással, illetve könnyű kereseti lehetőség kínálattal. Az olyan férjeket ugyanis, akik számtalan szeretővel rendelkeznek a feleségük mellett, általában kevésbé érdekli az, hogy a feleségük megfogan-e, vagy sem, hiszen elég vesződés számukra a látszatok fenntartása és a szeretők megtartása, illetve azoknak a tőle megtermékenyülési vágyaiktól és ötleteiktől való eltanácsolása, távol-tartása. A 28 – 3O éves kor utáni magzatfoganáshoz viszont ma már nem elegendő a biológiai „szabad út”, mivel, több éves magzatfoganás elleni védekezések következtében, sem a biológiai, sem a lelki, mentális és a spirituális foganási automatizmusok sem működnek olyan egyértelműen mint régen. Ezért a foganás megvalósulásához, nem csak belső  biológiai és külső fizikai előfeltételek kell, hogy teljesüljenek, és nem elég csak a nőnek a gyermek utáni vágya, sőt: még csak a férjnek a gyermek utáni vágya sem elég, hanem elsősorban és kihagyhatatlanul szükséges a férfinek a tudatos és célirányos, feleségét – az ő szeretett asszonyát! - való megtermékenyíteni akarása! Sőt: nem csak, hogy ez szükséges, de amennyiben a férfi azzal van elfoglalva mentálisan, hogy nehogy a szeretői neki megtermékenyüljenek és lebubázzanak (kényelmes élvezői életében galibát okozzanak), ez a foganás ellenes mentalitása, mentális kisugárzása nem lehet szelektív, és nem kíméli a feleségét sem. A finom dimenziókban ugyanis nem működnek annyira egymástól elhatároltan és elkülönült-célirányosan az energiák és az akaratok, hogy a feleség irányába a megtermékenyítési vágy hasson, a szeretők irányába viszont annak a meggátolása, lestoppolása.    Mivel ezen a feleség is elgondolkozott, és lappangó nemi fertőzés szempontjából is megvizsgáltatta magát, szerencsére idejében kiderült, hogy egyelőre nem a megtermékenyítésre kell figyelnie, hanem a szervezetében rejtőző tripper-bacilusoktól kell megszabadulnia és a férjével a házastársi hűség, illetve a polgári elválás kérdését tisztáznia.      És ez csak egy példa arra, hogy mi minden történhet, hogy mennyi finom fogamzási akadály létezhet a spirituális háttérben, amiről a gyermekre vágyó élettársak nincs ahonnan tudjanak. Hiszen ugyanígy létezik az a fajta akadály is – és ilyen esetem is volt – amikor a fiatal férfi, még erősen az édesanyja, vagy az édesapja befolyása alatt él, azoknak az akarata és vágyai, elvárásai, vagy elvárása alá rendeli az individuális férfiúi személyi akaratát, vagyis nem rendelkezik egészséges egyéni, férfias akaraterővel és képzelőerővel. Ilyenkor ugyancsak teljesíthetik a párak az összes biológiai és fizikai feltételt a foganáshoz, mert az úgy sem fog létrejönni. Olyan esettel is találkoztam, amikor a férjnek ez a spirituális- lelki állapota, a fizikai dimenzióban (anyagi vetületben, megvalósulásban) úgy nyilvánult meg, hogy a spermái nem tudtak kiszabadulni az ondó-nyákból. Mondom tehát, hogy a peteérési problémákon kívül, még rengeteg férfi felek felőli nyomós oka is létezik annak, hogy a szabad szeretkezés egy bizonyos életkor elteltével, miért nem elégséges a látszólag egészséges, de 28 évet meghaladt és azelőtt huzamosan fogamzásgátolt nők esetében. Ezért szükséges tehát a mindkét fél részéről vett laboratóriumi vizsgálati eredményeket a horoszkópból kiolvasható determinációkkal egybevetni és abból a megfelelő következtetéseket levonni, majd az élettárs – feleknek a szükséges mentalitás-korrekciókat elvégezni (A legegyszerűbb szükséges korrekció nők esetében, amelynek az elmaradása még a magzat foganás esetében is várandósági idő alatti szövődményekhez, illetve császármetszéses operációk elvégzési szükségéhez vezetnek: a hamis irányba való nyitás abba hagyása, illetve a helyes irányba való megnyílás végrehajtása.).