Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Szerelem és szexualitás spirituális szemszögből

  Kozma Botond Szilárd

Lehner Zsuzsának az astronet c. portálra készített interjuja, a Kozma Botond Szilárd asztrológussal, a szerelem és a szexualitás spirituális jelentőségéről és gyakorlati fontosságáról.

- „Bár e tanulmányok olvasása közben egyesek azt érzik, hogy a sors - problémájukra megtalálták a rég óta keresett választ és megoldást, sőt egyesek számára az abszolút igazság megtalálásának az érzésével is fog hatni ez írások olvasása, fontosnak tartom arra figyelmeztetni mindenkit, hogy sem az itt, vagy a máshol olvasható élettényekhez kötődő szellemi információk, sem a mások által írt, vagy a gnosztikus misztikák szövegeiben olvasottak, nem helyettesíthetik és nem pótolhatják azt a személyre vonatkozó konkrét információ-rendszert, amit egyedül a személyi horoszkóp értelmezése által a személyi rendeltetés-ismertetés adhat meg és aminek a segítségével úgy rendezhetik az életüket, hogy a karmájukat és ez által a nehéz sorskríziseiket – betegségeiket meghaladhatják, feloldhatják, illetve az egészségüket és az igazi szabadságukat - boldogságukat elérhetik.”   
Életminőségünket jelentős mértékben befolyásolja, hogy van-e párkapcsolatunk, és ha igen, milyen. Szerelmi és szexuális életünk spirituális összefüggéseiről beszélgettünk Kozma Szilárd író-asztrológussal.
- Szilárd, mesélted, hogy asztrológusi munkád jelentős részét teszik ki a párkapcsolati problémák, illetve az e terület nem megfelelő működéséből adódó gondok elemzése és megoldása.
- Így van. A téma hangsúlyát támasztja alá az is, amiről az egyik tévécsatorna reggeli műsorából értesültem: a szervátültetési piacon általában a beültetésre alkalmas - A Vénusszal analogikus kapcsolatban álló - vesék képezik a legnagyobb hiánycikket, és egyben a legnagyobb üzleti forgalom tárgyát is. Asztrológusként és a személyes tapasztalatok szintjén is, elméletben és gyakorlatban is rég óta tudom, hogy a vesék jó vagy rossz működése, akárcsak a többi központi deréktájéki szerveknek és az egész közép-derék testrésznek az egészségi állapota (pl. deréktájéki izmok és gerinccsigolyák) a szerelmi-szexuális viszonyaink harmonikus vagy diszharmonikus mivoltáról tanúskodik. Ezen szervek jó vagy rossz állapota tehát a szerelmi-párkapcsolati (élettársi) életünk és viszonyrendszerünk minőségétől függ. A vesék, és általában a testünk középtájéka a Mérleg jegy által megtestesített spirituális erőtérhez és a személyi horoszkópokban az annak megfelelő gyakorlati életkört jelző VII. ház által megtestesített (az elkötelezett élettársi viszonyok horoszkópháza) lelki élményekhez, belső átélésekhez, e viszonyrendszerek igen összetett problémaköréhez tartozik. Tudva tehát, hogy milyen nagy gyakorisággal találkozom az élettársi viszony félreértéséből, és az élettársakhoz való intenzíven átélt negatív viszonyulásokból származó sorsproblémákkal, és az azoknak megfelelő vese, húgyhólyag, deréksérv, stb., betegségekkel, a tévéstúdióba invitált szakemberek által közölt statisztikai tények egyáltalán nem leptek meg.

Gyakorló asztrológusi tapasztalatom szerint a legtöbb betegség, a legtöbb családi és személyi konfliktus, a számtalan elrontott életsors, valamint a legtöbb lelki és fizikai nyomor, de a legtöbb társadalmi zavar is abból származik, hogy nem ismerjük a szerelemnek és a harmonikus élettársi viszonyon belül megélhető folyamatos szexualitásnak életerőt adó és életalkotó jelentőségét (illetve a zavarosan megélt, az elfojtott, vagy a hiányzó szexualitás káros hatását).

A testi tüneteket kezelő orvostudomány egyelőre mást mond, de a kauzális gondolkozás megbízhatóságáról meggyőződött asztrológus számára világos, hogy a női betegségek: a méhdaganat, a méhrák, a petefészek-gyulladások, a méhen kívüli terhességek, a frigiditás, a szexuális kielégülési képtelenség, a különböző fertőzések, férfiaknál a korai magömlés, a (korai) impotencia, a prosztatagyulladás és a prosztata-rák, a heregyulladás, a hererák, mindkét nemnél a húgyhólyag- és a veseproblémák, a mandulagyulladás, a különböző nemi fertőzések és az AIDS mind oda vezethetőek vissza, hogy nem tudjuk, hogy élvezetszerzésen és (egyre kevésbé!) gyermeknemzésen kívül mihez is kezdjünk a párunkkal, a szerelemmel és a szexualitással, hogyan rendezzük úgy a más nemű személyekkel, illetve az élettársunkkal való viszonyunkat, hogy ne kelljen drámai probléma- és konfliktuskörként megélnünk mindazt ami, egy ilyen viszonnyal jár.

- Mit kell tehát tudnunk a szerelemről, ha életünk e fontos területét harmóniába szeretnénk hozni?

- Az általánosan elterjedt téves nézettel szemben a szerelem nem egy szeszélyesen vagy véletlenszerűen megnyilvánuló "bűvös" vonzerő, hanem egy olyan elfojthatatlan, mély-tudati érzelmi állapot, amely az érzelmi, mentális és spirituális fejlődésünkhöz szükséges életfeladataink felvállalását hivatott kikerülhetetlenné tenni. A szerelmi vonzerő tehát egy olyan sors-provokáció, amely rákényszerít minket a rendeltetésünk beteljesítését lehetővé tevő lelki és szellemi tapasztaltok megszerzésére és intenzív átélésére. Ezért történik az, hogy amikor gazdasági okokból, hamis "erkölcsi" okokból, vagy egyszerűen gyávaságból elutasítjuk, elfojtjuk a szeretett lénnyel való találkozást, és így hagyjuk lassan kihűlni a szerelmi érzéseinket, vagyis akkor, ha tudatosan megtagadjuk és meggátoljuk a szerelmi érzések kibontakozását, valósággal "rosszul vagyunk", és "belebetegedünk" az elfojtás következményeibe. Idővel elkezd fájni a szívünk, a torkunk, a gerincoszlopunk deréktáji része, a vesénk, a nemi szervünk, a húgyhólyagunk.

Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy a kauzális asztrológiában nem a kényelmes, problémamentes kapcsolat-lehetőséget, az eleve konfliktusmentesnek ígérkező, provokáció nélküli alaphelyzetet tekintjük harmonikus élettársi viszonyt ígérő kilátásnak. Ellenkezőleg: a kihívó alaphelyzetet, a másik személy belső tulajdonságai által változásra és változtatásra provokált állapotot tekintjük a hosszú távon is boldogsághoz vezető, kreatív élettársi viszonyt ígérő alaphelyzetnek. Azt a provokált helyzetet tehát, amely biztosítja a rejtett személyi tulajdonságok és képességek, energiák felszínre törését, azok kibontakozását és kiegyenlítődését két ellentétes nemű személy között.

A szerelmi kapcsolatokban, de főképp a hosszú távú élettársi (házastársi) viszonyokban az olyan kapcsolat minősül tartósnak és egészségesnek, amelyben az egyik fél Ascendensével, Nap-jegyével, és/vagy a Sárkányfarkával szemben álló, vagy azzal együtt álló Ascendenssel, vagy Nap-jeggyel rendelkező személyre esik a választás. Azt a bizonyos rendkívüli vonzódást, ami a kapcsolat előfeltétele, a karmák jellegét jelző két Lilithnek és Sárkányfaroknak a másik fél Lilithjével és Sárkányfarkával, illetve Napjával és Ascendensével szembeni provokált helyzete jelzi. Ha nincs karmikus provokáció a két személy között, nem is jön létre komolyabb vonzódás, hanem csupán fizikai, maximum pszichikai vonzalom.

- És mi a szexualitás spirituális jelentősége?

- A szexuális aktus által nemcsak egymás szeméremcsonti - szexuális csakráinak a működését élénkíti fel a két ember, hanem a spirituális energiaközpontokat is aktiválják. Ezeknek a spirituális-energetikai központoknak - amelyek a fizikai testünk és a spirituális dimenziók közötti közvetlen kapcsolatot és energiaáramlást biztosítják - a működését fel lehet erősíteni a szexuális aktus spirituális szintre való emelése segítségével. A hatás egészen a fejtetőn elhelyezkedő korona- csakráig elér, ami a spirituális egységérzékelési képesség kifejlesztését teszi lehetővé. A szerelem hatására ugyanis a két ellentétes nemű személy spirituális energia központjai (csakrái) egymáshoz kapcsolódnak. Az auratesteik egymásba hatolnak, és valósággal eggyé válnak. Az ember spirituális rendeltetése szempontjából a szexuális vágy nemcsak egy ösztönösen működő szaporodási kényszer, hanem egy olyan egyetemes vonzóerő megnyilvánulása, aminek a szexuális gyönyör a mindössze a biológiai kiegyenlítődést visszajelző következménye. A szexuális örömérzet az egyetemes egységbe kapcsolódást, az isteni kiegészülést, valamint a kiegyenlítődés legközvetlenebb elérési és átélési lehetőségét szolgálja biológiai szinten. Bár a testünkkel érezzük, a szexuális gyönyör valójában nem fizikai, hanem mentális élmény.

- Milyen emberré kell válnunk, hogy alkalmasak legyünk egy tartós, harmonikus párkapcsolat létesítésére és fenntartására?

- Az időben erősödő és gazdagodó vonzalmak és kötődések tartós boldogságot hozó beteljesedése csak az olyan, a sorsfeladataikat tudatosan vállalni és megélni akaró, hosszú távon, és nemcsak eredményekben, hanem következményekben is gondolkozni képes személyek között lehetséges, akik egoizmusukat: gőgjüket, hiúságukat, önérzetüket, félelmeiket, felületességüket, felelőtlenségüket, közönyüket, az ellenségképekben való gondolkozásukat, a többi emberrel és a természeti léttel szembeni egyoldalú elvárásaikat felszámolták magukban annak érdekében, hogy társukat velük egyenértékű szellemi lényként: az övéktől eltérő, de spirituális értékében és értelmében velük azonos fontosságú személyként elfogadhassák. Olyan személyek között lehetséges a tartósan boldog egyesülés, akik minél nagyobb és teljesebb összehangolódási képességre törekedve folyamatosan leleplezik az önkéntelen negatív késztetéseikből eredő gyengeségeiket, a sokszor még önmaguk előtt is rejtett agresszivitásukat, és ezáltal létrehozzák a harmonizálódási lehetőségek feltételeit. Akik minden irányba nyitottá tett tudatukkal, tájékozottságukkal, a metafizikai ismereteik személyes átélésén keresztül elért hitükkel, felelősségvállaláson alapuló szabad akaratuk szerint gondolkoznak és cselekszenek. A spirituális egyesülés a szerelem által nem más, mint egy folytonos előrelépés a belső személyi összhangba kerülésünk folyamatában.

Lehner Zsuzsa