Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Cookie-kezelési tájékoztató
Villás Béla és a Szaturnusz

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus:

 

    Villás Bélának az Idők végezete c. előadássorozatának a 2014 október 10-i előadásáról   

 

https://www.youtube.com/watch?v=c9BBJ4rzW0s

 

 

     Mivel, az előadásnak az elején elhangzott és általam a video-felvételnek a Youtube-n való megjelenítése alatt található korábbi hozzászólásaimban kifogásolt zagyva-misztikus részeitől eltekintve, úgy találtam, hogy az utóbbi időben Villás úr igen jelentős eszmei fejlődésen ment keresztül, végül is kieszeltem a csendesítés módját és így sikerült a számítógéphez csatolt hangszóró gombja csavargatásának a segítségével (Ti. az ordítozós részek lehalkítása segítségével) végighallgatni, az Idők végéről szóló előadását. Tiszta lélekkel mondhatom, hogy annak a végét, illetve a végkövetkeztetését, metafizikailag egészen helytállónak és eszmeileg jónak találom– erkölcsileg, helyesnek.

 

    Mindössze a személyi felelősség szükségét és a sorsvállalás(az anyagi természeti „korlátok” közötti élet) szakrális jelentőségét kell még megértenie a misztikus tanítóvá vált, volt-egyházfőnek, ahhoz hogy a mondanivalója kifogástalan lehessen metafizikai- , vagyis keresztény beavatási szempontból is. Más, hozzá hasonló, magyar misztikus gondolkozóval egyetemben ugyanis, a Villás úr előadásaiból is kirí az, hogy nem érti a földi létezésben (a szerves anyagban lehetővé váló individuális tudatot kitermelni képes biológiai „életben”) való létezés fontosságát, az anyag szakrális funkcióját. Vagyis, hogy nem érti az emberi rendeltetés lényegét – célját és mindenféle öncélú tanulási – fejlődési lehetőségekről beszél, mivel láthatóan nem érti, hogy az életünk egyetlen lényeges célja és rendeltetése nem más, mint a személyi megváltódáson, a személyi megváltottság (Lehetőleg minden dimenzió szinten megvalósított kiegyenlítettség) állapotnak a minél mélyebb és minél teljesebb elérése. (Persze, a tulajdonképpen - isteni - cél, az egyetemes megváltás folyamatos realizálása, amint azt a Lilithről szóló tanulmányomban kifejtettem, de az egyéni megváltás – megváltódás nélkül, ennek nincs számunkra értelme).      

     Villás úr tehát, akárcsak a többi misztikus poszt-modern próféta, nem érti az anyagban, az anyagi testben (inkarnációban) való létezés (létfontosságú „korlátainak”) az individuális felelősség-érzet és a személyi felelősség-tudat (lelkiismeret) szakrális mivoltának, A MEGVÁLTÁSBAN betöltött (szakrális!) funkcióját és jelentését.

    Tudniillik azt, hogy az ő és hozzá hasonló meghatóan rózsaszínű misztikus próféták elképzelésével ellentétben, olyan, hogy kollektív felelősségtudat nem megvalósítható, ez pszichológiai, de metafizikai – spirituális értelemben is idealista fikció. Hogy tehát az emberi kollektív felelősségtudat metafizikailag is nonszensz, nem csak pszichológiailag, és azért a kollektív imaginációban éppen az a veszélyes, hogy nem felelősségteljes és ezért annak nem is lehetséges hogy annak pozitív mágikus következménye legyen (Lásd a részletes kifejtést Hamvas Béla Láthatatlan történet c. esszéjében. Hogy tehát nem igaz az, hogy a „Mi”- tudat metafizikailag értékesebb és előbbre való lenne az öntudatnál, amely egyéni felelősséget, tehát akár felelősségre vonhatóságot is tartalmaz például. – Még a magyar történelem de az európai történelem s, hogy ne beszéljünk az egyetemes történelemről, szolgáltat elég példát az ilyen spirituális téveszmékből eredő véresen és halálosan tragikus következményekre. Az állítólagos kollektív bűnösség ostoba megtorlására. Az ide vonatkozó problémakör mélyebb magyarázatát és plasztikus leírását elolvashatjuk Hamvas Bélának a Láthatatlan Történet c. esszégyűjteményének az első darabjában, a Vízöntőben.  Sőt, az egyéni felelősség-tudatot egyszerűen felőrlő és megsemmisítő tömegszellem primitív működési mechanizmusának a plasztikus leírását viszont megtaláljuk a Garcia Marqez Száz év magány c. regényében is.

 

   Mindannyiunk számára üdvös lehetne tehát, ha Villás Úrnak valaki szólhatna, hogy a keresztény vallás gúnyolása és teljes elvetése helyett, illetve a Keresztény beavatást megteremtő Názáreti Jézusnak a felelősség és a törvény (A föld, a kereszt…) ellen lázadó csavargó anarchistaként való ábrázolása és bemutatása helyett, igyekezne a szavainkért, tetteinkért és a gondolatainkért való, személyes felelősségvállalás (kereszt-vállalás) szemszögéből is megvizsgálni azokat a Jézusi kinyilatkoztatásokat (Létaxiómákat) amelyeknek az értelmezésével ő próbálkozik ugyan, de amelyeknek a teljes értelméhez a Szaturnuszi őserő megértése és elfogadása hiányában képtelen eljutni és így a hallgatóit a kereszt spirituális szimbólumának a megértéséhez eljuttatni.

    Ezért nála pl. az egyéni (tehát nem véletlenül individuális!) karmák feloldásának és meghaladásának (A velünk-született személyi negatív tulajdonságok pozitív képességekké változtatása) a megvalósítása is elmarad, ami nélkül teljességgel lehetetlen az a Jézus által is meghirdetett „első halál utáni” második születés, vagyis az a „Skorpiói” (Lásd a személyi horoszkópokban a halál ás az újjászületésházának, vagyis a 8 ház jelentését) újjászületés (ti. „a Szentlélektől való”), vagyis az a „villámlás szerű felismerés” – a megvilágosodás -, amiről ő is beszél, és amely lehetővé teszi az időtlenségbe való belépést, illetve a második halál okafogyottá válását (eltűnését).

 

 És ekkor, és ettől, az egyetemes törvényeknek a kizárólag a földi életben és kizárólag az egy- „én”-ek által való megvalósítási lehetőségének a megértésével, az apaságon, az apai felelősségen keresztül megvalósulni képes spirituális „atyaság” szellemének a metafizikai (A családra és a gyermekekre pozitívan mágikusan hatni képes!) értelmét is felfoghatná és taníthatná Villás úr, amire most, e „végső időkben” óriási szüksége van nem csak a magyarságnak, de az egész emberiségnek is!

    Addig viszont, amíg nem hajlandó Villás úr, a „korlátozó” (állandóságot, tehát megfigyelési és a megfigyelés alapján a szükséges változtatási lehetőségeket biztosító) az Szaturnuszi teremtői és megváltói őserőnek a szellemiségével megbarátkozni és annak a fizikai megnyilvánulásait, mint abszolút törvényes jelenségeket és felelősség-teljes emberi törekvéseket elfogadva, a megváltói eszme-rendszerébe és a széles nyilvánosság előtt tartott prófétai „szentbeszédeibe” bele foglalni, rengeteg magyar ember fejében okoz fölösleges zavart és ezzel hamis egység-tudatot, aminek mindössze további tévelygés és szerencsétlenkedés a sors-következménye.  

 

És ekkor, és ettől, az egyetemes törvényeknek a kizárólag a földi életben és kizárólag az egy- „én”-ek által való megvalósítási lehetőségének a megértésével, az apaságon, az apai felelősségen keresztül megvalósulni képes spirituális „atyaság” szellemének a metafizikai (A családra és a gyermekekre pozitívan mágikusan hatni képes!) értelmét is felfoghatná és taníthatná Villás úr, amire most, e „végső időkben” óriási szüksége van nem csak a magyarságnak, de az egész emberiségnek is!

    Addig viszont, amíg nem hajlandó Villás úr, a „korlátozó” (állandóságot, tehát megfigyelési és a megfigyelés alapján a szükséges változtatási lehetőségeket biztosító) az Szaturnuszi teremtői és megváltói őserőnek a szellemiségével megbarátkozni és annak a fizikai megnyilvánulásait, mint abszolút törvényes jelenségeket és felelősség-teljes emberi törekvéseket elfogadva, a megváltói eszme-rendszerébe és a széles nyilvánosság előtt tartott prófétai „szentbeszédeibe” bele foglalni, rengeteg magyar ember fejében okoz fölösleges zavart és ezzel hamis egység-tudatot, aminek mindössze további tévelygés és szerencsétlenkedés a sors-következménye.