Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Cookie-kezelési tájékoztató
Zámbó Jimy korai halálának igazi okai
 Nem a 2001. II. 02.-i katasztrofa-konstelláció ítélte halálra Zámbó Jimmyt!       A nem prognosztikai célból - és így a fényszögek megfelelõen tágított tûrési értékekével elkészített Napház horoszkópból, illetve annak a használható - és megbízható! - elemeibõl (A feltételezett  Aszcendenssel és a bolygók feltételezett házpozíciójával kapcsolatos találgatásokat félretéve tehát.) világosan kiolvasható a Zámbó Imrének született személy csak annyiban volt korai halálra ítélve a sorsa, illetve a 2001 jan. 2. -i konstelláció által, amennyiben õ, az énekesi képességekkel született személy, elítélte magát nem csak azáltal, hogy a Neptun által támadott  Mars - Szaturnusz együttállásából kiolvasható agresszív fantáziálási késztetéseinek a hatására egy végsõ soron gyilkolásra szánt eszközt (pisztolyt!) vásárolt magának.    Z.Jimmy elítélte magát olyan színpad-mûvészként is, aki az Oroszlánban álló, többek között a Napjától és a Holdjától is, összesen öt negatív fényszöget kapó Uránuszával állandóan újabb és újabb sikerekre szomjazott, és aki a saját “királyi” mivoltától megittasodva, nem volt képes kacagni a saját esendõ mivolta és a képességei közötti ellentéteken. (nem bírta elviselni a róla szóló vicceket.) És ez, az esendõ mivolta, a horoszkóp tükrében, nem csak önmagára nézve, hanem a közvetlen (családi) közösségére nézve is, igencsak veszélyes kirobbanásokra képes személyiséget jelentett.     Ugyanis, a Z.J. Napja a Bak 29,36 fokán áll, ami határozottan azt jelenti, hogy õ valójában, illetve még az un. nyers személye mélyrétegeiben sem volt az a türelmes Bak, akinek talán kívülrõl látszott, mivel itt már a Vízöntõ minimum 45 százalékban és egyértelmûen érezteti a hatását! Az ilyen határterületeken ugyanis a jegyek „átfolynak” egyik a másikba, kölcsönösen átszínezik egyik a mást. (Hiszen a napjegyek 3O fokos beosztása konvencionális és nem csak, hogy nincsenek kínai válaszfalak a konstellációk között, de az általuk megtestesített spirituális energetikai terek között, metafizikai szinten, még amúgy sem léteznek ezek a határok.) Ez önmagában még nem jelentett volna problémát, csakhogy a tudattalan természete mélyrétegeiben robbanó-sistergõ Vízöntõi elemekkel keveredett, felszíni látszatok szerint nyugodt, megfontolt, szívós, kitartó, következetes és a problémáit magában feldolgozó Bak természet, még annál is inkább az ellentmondásos, következetlen, rejtetten lázadó és ritkán, de veszélyesen dühöngõ Vízöntõi szellem felé hajlott a tudattalan világa mélyrétegeiben, mivel a Bak végén álló Napja együtt állt a Vízöntõ elején álló Holddal. Vízöntõ szellemiségre utalt az a ritka-széles skála is, amelyen Jimmy énekelni volt képes.     Ez, a felszínen rejtett vízöntõi tartalmakkal telített lélek, a tudattalanja (rejtett személyisége) mély rétegeiben “elveszejtõ és önromboló módon” diszharmonikusan (negatívan) viszonyult még a saját mûvészi képességeihez is! Ez, a mûvészi hiteltelenség érzetébõl, illetve a belsõ bizonytalanságból is következõ önutálat, a Nap-Hold bolygópárosnak a Neptun-Jupiter bolygópárossal alkotott kvadrát-rendszerbõl (negatív tulajdonságokra, feszültségekre és egymással kibékíthetetlen lelki - szellemi ellentmondásokra utaló, negatív fényszög- együttesbõl) egyértelmûen kiolvasható. A nyers személyi- tudatnak (az Ego-nak) a negatív viszonya a rendkívüli éneklõi képességekhez, két végletben nyilvánul meg: mikor nem bírja elviselni és belül lázad amiatt, hogy ezek a rendkívüli képességek õt egy más személlyé változtatják és egy más személyi szerepkörben tartják, mind akinek és aminek normális körülmények között lennie kellene a mindennapi valóságban, mikor teljesen eltompítja az egészséges önkritikáját, a józan ítéletét, illetve az önértékelési képességét és önmagát a “felsõbbrendûségi komplexusokig” elmenõen önimádóvá teszi.     És mivel erre az önmagában is elég bonyolult és az ellentmondásos (schizofrén) feszültségektõl terhes problémakörre utaló negatív “négyfogatos” bolygó-együttesre, ráadásként, és bolygó-páronként külön-külön, az Oroszlánban(!) álló Uránusz (A Vízöntõ ura!) is negatív fényszögeket vet, mindez arra utal, hogy az önmagával viaskodó személy harca saját ellentmondásos végleteivel, nem egyszer az Uránuszi viharos kavargások végletes megnyilvánulásaiba is besodródik. Ez azt jelenti, hogy a mikor a családnak (Nap - Hold együttállás), mikor a közönségének és a színpadi sikereknek elkötelezett (Jupiter és Neptun a Skorpióban), mikor a függetlenségi mániába hajló szabadság - vágytól ûzött (Erõs, de rejtett Vízöntõ - behatás, teljesen negatív Uránusz a VIII. házban), és mikor mindennek az ellentmondó és egymásnak feszülõ érzésnek, vágynak és ösztöni késztetésnek az összegétõl megperdült szellemnek a drámai harca saját magával és a közvetlen környezetével csakis tragikusan végzõdhetett(!), amennyiben nem jelentkezett nála az eltökélt szándék a gyökeres megújhodásra.     Ez a személyi sors a halálakor fennálló, “kedvezõtlen” konstellációtól függetlenül is, már jóval korábban és kikerülhetetlenül megpecsételtetett, a mennyiben a civil Zámbó Imrének nem volt lelki-ereje a mûvész Jimmyt visszafogni, illetve amennyiben nem volt ereje és bátorsága a saját magával való szembefordulásra, a teljes (és gyökeres!) személyiség-változtatásra, a saját gyengeségeivel szembeni harc felvállalására és fõként az Oroszlánban álló, öt negatív fényszöget kapó Uránusz pozíciójából kiolvasható, szélsõséges „bepörgésre” és önámításra való hajlamának az állandó leleplezésére, illetve a saját rendkívüli személyiségérõl alkotott (tév)képzeteinek a jóízû, bolondos kinevetésére.          A személyi gyengeségek (az egymásnak nem csak hogy ellentmondó, de egymást teljesen kizárni igyekvõ gondolatok, érzelmek és ha csak nagy ritkán is, de annál veszélyesebben kitörõ, majdhogynem szeszélyesen következetlen és önkényes viselkedés) feletti uralom megszerzésének a szükségességére (spirituális életfeladatára) utal a Nyilasban álló Szaturnusz is, a felelõsségtudat és az önmérséklés, a belátási készség, a bölcs visszafogottság és a szellemi koncentráció bolygója. (Negatívan: a gátlások, a korlátok és ugyanakkor ezeknek a szöges ellentéte: a fékeveszettség, illetve a természet-ellenes halál bekövetkeztéséig menõ sors-“leállítások” bolygója).     Ami az Imre-Jimmy tragikus halálával és az azt követõ misztikus találgatásokkal kapcsolatosan kiemelten fontos asztrológiailag, az a közönsége által jóságosnak, lágy szívûnek és odaadónak ismert poéta-lelket a pisztolya megvásárlásra ösztökélõ rejtett agresszív természete, amire tüzes Marsnak pozíciója utal, a tûz jegyû Nyilasban. Ebben, az egyfelõl rengeteg nyers energiát és nagy kirobbanási lehetõségeket magában rejtõ, de másfelõl a világi gondolkozás és világi cselekvés által veszélyes cselekmény-sorozatokat elindító spirituális erõtérben álló Mars pozíciója már csak azért is rombolási ambíciókat és rejtett agresszív tulajdonságokat árul el, mert együtt áll a ferális (fényszög nélküli) pozíciója miatt szeszélyesen (ellentmondásosan) megnyilvánuló felelõsségtudat bolygójával, a Szaturnusszal.     De a Mars azért is játszik fontos szerepet ebben az esetben, mert negatív fényszöget alkot a Neptunusszal. A Jupiterrel együtt álló Neptunusz a Merkúrtól és a Plútótól kapott pozitív fényszögek hatására ugyan rendkívüli mûvészi képességeket ad, ám ugyanakkor ez, a Neptunuszi pozíció a Skorpióban, az Uránusztól és a Marstól kapott dh. fényszögek hatására, szellemi, lelki és fizikai önmérgezési és önkábítási késztetésekre is utal. Sõt, a Szaturnusszal együtt álló Marstól és az Uránusztól negatívan fényszögelt Neptunusz a Skorpióban egyenesen aktívan mûködõ gyilkos fantáziára és irracionális megsemmisítési - megsemmisülési vágyakra és késztésekre is utal.      Ennek a gyilkos fantáziálásra való hajlamnak a materializálódása volt a mind a pisztolyvásárlás, mind a pisztollyal való néha-napi büszkélkedés és játszadozás. (Lásd a Krisztián nevû testõrének az ide vonatkozó, a sajtóban is megjelent nyilatkozatait.) Ezek számba vételével bátran állíthatjuk, hogy a spirituális dimenziók szintjén Zámbó Jimmy tulajdonképpen már aláírta a halálos ítéletét abban a percben amikor megvásárolta és magához vette a pisztolyát! Úgy gondolom tehát, hogy mind asztrológiai, mind spirituális szempontból, mellékes, hogy Z. J. mérgében és kétségbeesésében ölte-e meg saját magát, vagy mások - maffiózók, rendõrök, kapitány-né parancsnokok, stb. - végeztek vele. Õ - anélkül, hogy tudott volna errõl! -, már akkor halálra ítélte magát, amikor ezzel az irtózatosan nehéz, kimondottan csak spirituális  életfeladatok felvállalása által feloldható és semmi esetre sem világi sikerek hajszolására és halmozására használandó karmikus sors-programjával, pisztolyt vásárolt magának, amivel a külsõ ellenségekkel szembeni harc útját választotta magának a belsõ (brahmani) harc útja helyett.       Zámbó Jimy tehát nem eset áldozatul  2001 január elsejére alkalmazott Szolár horoszkópból kiolvasható- hatások sodrában hívta ki a sorsot maga ellen, azáltal, hogy az éberség szimbólumaként kukorékoló kakasokra (Az ázsiai asztrológiában a halaknak és így a XII. ház problémakörének megfelelõ spirituális éberségnek a szimbólumai!) lövöldözni kezdett, hanem akkor amikor a könnyû-zene mûvészet színpadáról nem eggyel feljebb, mondjuk a spirituális komolysághoz közelebb álló leleplezõ spirituális mûvészet körébe, hanem eggyel lejjebb, a végsõ soron a (az esetleges életveszély lehetõségét is magában tartalmazó) lehetséges fegyverhasználat életkörébe és gondolatkörébe: visszafelé lépett.    A Zámbó Jimmy halála után több helyen olvasható volt, hogy a mûvészi jelzõjének megfelelõen, a Jimmy asztrológiai képletében is megtalálható a királyi jegy bélyege. Ez még jóindulattal is csak szarvas asztrológiai tévedésként könyvelhetõ el. Amennyiben ilyen olcsó misztifikációkra használja valaki (valakik!) az asztrológiát, legalább annyit illene tudniuk, hogy (az asztrológiában és nem máshol!) a Királyi szimbólumok -és így az esetleges királyi vonásokra-tulajdonságokra utaló jelek - kimondottan az Oroszlánhoz kötöttek. Márpedig a mi könnyûzenész királyunk Napház horoszkópjából ezek a jelek még véletlenül is teljesen hiányoznak! Az Oroszlánban egyedül álló, teljesen negatívan fényszögelt Uránusza, ami a természetének és a jellemének arra a vonására enged következtetni, ami végül a csúfos halálát okozta. Annak ellenére tehát, hogy sok õrült (gyilkos!) királyt számon tart a történelem, ezt az Uránuszi jelt mindennek lehet nevezni, csak éppen királyinak nem. Az oroszlán uralkodó bolygójának a pozíciójáról - a Napról - és annak az ugyancsak negatív fényszögeibõl kiolvasható értelmezési lehetõségekrõl írtam a fentiekben. Az Oroszlánnak megfelelõ V. házban viszont egyetlen bolygó sincsen. Ennyit a Jimy királyi jeleirõl.      Semmi kedvem kegyelet-sértésekkel foglakozni, de ha már a királyi jel kérdése felmerült, ezt tovább szeretném értelmezni, de nagyon szeretném, ha a következõkben senki félre nem értene. Ezért mielõtt a “Zámbó Jimmy ürügyén” a dr. Hanák okfejtéséhez fûzött, saját mondandómat befejezném, a következõ rövid kitérõt ajánlom: A Tarot beavatási rendszerében van egy nagyon furcsa, a 22-es Ikon, amelyik felette áll az összes többinek és amely oldja és meghatározza a többi huszonegy spirituális jelképet. Ez a Bolond Ikonja, amelynek egyetlen asztrológiai szimbólum felel meg (az összes többinek kettõ), a Plútó, az Isteni Igazság, a teljes kiegyenlítõdési képesség, illetve a Szent Szellem bolygója, a Skorpió uralkodó bolygója. Ez a 22. Ikon az ember életében és az ember által elérhetõ legmagasabb spirituális fokozatot - és állapotot jelképezi, amit állítólag nagyon kevés spirituális tanítónak sikerült elérni az emberiség szellemtörténelmében. Nos, a Plútó a Zámbó Imre-Jimmy képletében nem csak hogy a Merkúrral pozitív fényszögeket (trigont) alkot, hanem pozitív fényszögeket alkot a Plútó otthonában: a Skorpióban álló Jupiterrel és Neptunusszal is! Ugyanakkor épp ezek, a más esetben rendkívüli spirituális képességekre utaló (misztikus intuíció, tisztánlátás, szellemi, mentális és asztrális akaratérvényesítési képesség, illetve szellemi és bioenergia, stb.) asztrológiai jelekhez: a Plútóhoz és a Skorpió erõteréhez kapcsolódó pozitív fényszögekbõl kiolvasható jó tulajdonságok és spirituális képességek összessége adja meg a Jimmy rendkívüli tehetségéhez, emberi képességeihez fûzõdõ asztrológiai magyarázatokat is. Jimmy tehát spirituális beavatottá: a Tarot 22 ikonjának megfelelõ szentté: bolonddá kellett volna váljon az asztrológiai jelek szerint és nem könnyûzenész királlyá.       Napház horoszkópjának az érzelmezése csak alátámasztja azt az egyszerû metafizikai tényt, hogy a Z. J. tragédiája azért következett be, mert szeretetrõl és nemes érzelmekrõl daloló mûvész léte ellenére, nem volt képes a külsõ ellenségképekben való gondolkozásról lemondani és az igazi belsõ lényéhez és a rá váró spirituális élet-feladatokat megkeresni. Tudjuk, hogy a kritikus tükörbenézési erõfeszítéseket igénylõ megújhodási képtelensége miatt, nagyon elkeseredett valahányszor a személyérõl szóló vicceket kellett hallania. Pedig az öt bolygó által támadott Uránusszal az Oroszlánban, Z. J.- nek elsõsorban a saját magával szembeni humorérzék kifejlesztése - és nem a humortalan pisztoly-vásárlás! - lett volna az igazi énje felfedezésének és kimûvelésének, valamint a pisztolyhordásnál jóval magasabb rendû életfeladat megkeresésének és felvállalásának az elsõ feltétele.      Tömören tehát: Zámbó Jimmynek éppen azért kellett kétségbeejtõen ideje korán meghalnia, mert semmiféle információja nem volt arról, hogy a horoszkópjából kiolvasható élet-programja szerint, neki sokkal magasabb szellem-minõségi szintet kellett volna elérnie (És ehhez még inkább meg voltak a pozitív képességei mint az énekléshez!), mint amit a magyar könnyûzene koronázatlan királya jelent. A magyar asztrológia ugyanis, még most, tízen két évvel a Jimmy halála után is, a primitív jósolgatás logikai jármában kullog.