Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

A fűpor- és a virágpor allergiának az igazi okai

Kozma Szilárd:

 

A virágpor-allergia valós okát nem a külső természetben, hanbem a termékenységtől, a megtermékenyüléstől való tudattalan szorongásunkban kell keresni

 

„Végre itt a nyár, és meleg az idő…” - De a nyárnak koránt sem örvendenek ennyire a fűpor allergiások. Sőt: az allergia igazi, szellemi és spirituális okainak a meg nem értése és félreismerése miatt, a nem- allergiások sem örvendhetnek már a nyárnak úgy mint régen. A fűpor és a virágpor allergia, az utóbbi évtizedekben olyan méreteket öltött a civilizált (A szó eredeti jelentése: védekező) nyugati társadalmakban, és köztük is kiemelten Magyarországon, hogy kormányrendeletek és parlamentek által hozott, büntetéseket előíró törvények(!) teszik kötelezővé a fűnyírást és a parlagfű-irtást. Berregnek hát állhatatos kegyetlenséggel a fűnyíró gépek országszerte, hogy az ember inkább fedett uszodába megy, mint nyílt strandra. Utóbbin ugyanis már nem lehet egy perc nyugalma sem a stressz-okozó ostoba (steril és haszontalan!) fűnyírástól. És ha parkba, vagy a természet lágy ölének más, civilizáció-közeli menedékébe mennél az árnyas fák alatt, szabad levegőn pihenni, esetleg meditálni, azt ugyan nézheted már, mert ma mindenütt ez, a sokak által már nem is észlelt finom irritációt: végül is észrevétlen stresszt okozó, természetellenes fűnyírói alapzaj fogad.

    Az allergia, az orvostudomány szerint, egy, természetes, vagy természet-ellenes válasz-reakciója a szervezetünknek egy külső, természetes, vagy természetellenes ingerre, mondhatni: provokációra. Mondhatjuk, hogy az allergia, a biológiai szervezetnek a jogos, vagy, bizonyos esetekben jogtalan reakciója. - Meg fogjuk látni ugyanis, hogy a virágpor és a fűpor esetében jogtalan, de legalább is téves irányú a szervezetünknek ez az agresszív védekező válaszreakciója. Amennyiben szennyezett környezetbe, vagyis természetellenes állapotba kerülünk tehát, természetes és jogos a szervezetünk negatív válasza is: figyelmeztetés, hogy vagy szüntessük meg a természetellenes állapotot keltő forrást (okot), amennyiben erre lehetőségünk van és hatalmunkban áll, vagy hagyjuk el a szervezetünkre nézve veszélyes környezetet. Íme, a legegyszerűbb példa arra, hogy amennyiben természetesen élünk, vagyis eredetileg mennyire „értelmes” a szervezetünk, és, hogy ezzel szemben, mennyire tévesen gondolkozik az un. akadémikus gyógyítás, a test- és tünetcentrikus orvostudomány, amely a figyelmeztető tüneteket akarja eltűntetni, a probléma igazi felkutatása és megoldása helyett.

     Az asztrológiában közismert tény, hogy minden allergia, mint a szervezet védekezési rendszerének a megnyilvánulása, a Mars, illetve a Szaturnusz által megtestesített ősi teremtő erőkhöz kapcsolódik. Magyarul ez azt jelenti, hogy az allergia olyan, az individuális létünket fenntartani hivatott, a védelmi bástyáink alá rejtett nyers életerőnek a spontán kifejeződése, amely az önkonzerválási ösztönünkben gyökerező tudattalan agresszivitásunknak az eredménye. A testünk kellemetlen tünetei mindenkor leképezik a bennünk lezajló, általunk tudattalanul: a lélek öntudatlan szférájában megélt és ezért a felszínen nem látható, védekező - támadó mentalitást: a környezettel szembeni rejtett agresszivitást.

   Az allergia tehát, a szennyeződés-érzékelés esetében, egy egészséges és természetes válasz-reakció, ami azt jelzi, hogy a szervezet felvonta a várhidakat, megerősítette a bástyáit, a falakra jól képzett harcosokat küldött és felkészült a külső támadás elhárítására. De mi a helyzet, akkor, amikor a természetnek „a legtermészetesebb” folyamataival és jelenségeivel szemben teszi ugyanezt a szervezetünk? Mi ellen védekezik ilyenkor, normális dolog-e részéről védekezni, amikor nem is létezik külső ellenség? - Vigyázat, ne hagyjuk becsapni magunkat: ilyenkor tényleg nincs külső ellenség, még akkor sem, ha az allergiások és a tudós védnökeik gondolkozása már odáig fajult, hogy ellenségnek tekinti a teremtés első aktusának a természeti megnyilvánulását: a virágport! És persze, az un. fűport is, ami szintén a szaporodásnak, vagyis a teremtésnek, a „természet-anyának” (Az asztrológiában: a Hold által megtestesített teremtői őserőnek!) az elemi eszköze.

   Annak következtében tehát, hogy a pragmatikusan nyugati társadalmak embere, nem csak hogy évek óta, hanem generációk óta természet-ellenőrző koncepciók szerint gondolkozik, mára már természetessé vált, hogy szellemi és lelki folyamatoktól független okokat nevezzen meg a felmerülő (ez esetben egészségi) problémáinak az okozóiként.    

   Nem furcsa dolog, és nem szökik a szemünkbe az, hogy az ember, a nem kevesebb mint 2,5 millió éves evolúciója során, minden allergiás tünet nélkül, az allergia szempontjából tünet mentesen, vagyis teljesen összhangban tudott élni a természet elemeivel – amelyek közül ő is vétetett és amelyeknek a megtestesülése ő maga is?! És nem tűnik fel, hogy csak az utóbbi évszázadban, ami óta a mesterséges gyermekáldás elleni védekezés lehetőségének az eszméje tömegesen terjedni kezdett, csak azóta „eszi a fene” az ember fiát, de főként az ember leányát minden tavasszal és egyeseket nyáron is?

Egyes, az allergia térhódításáról szóló tudósításokban azt is olvashatjuk, hogy: „ ...az egyes virágok és növények pollenje annyira agresszív... „. Holott nem az a természeti elem az agresszív, amely évmilliók óta, a mesterséges életet folytató emberen kívül semmilyen más élőlényt nem zavarva, menetrend-szerűen végzi a dolgát, hanem a mi szellemi-lelki magatartásunk lett a múlt évszázad során agresszív egy olyan jelenséggel szemben, amit a virágpor megtestesít az egész természetben. A mindent ellenőrizni és szabályozni akaró modern ember lelkében agresszívvé vált az általa nem „beprogramozott”, illetve a „nemkívánt” természeti megtermékenyüléssel szemben.

Azt, amit a tavaszi és a nyári időszakokban a szabad levegőben terjedő virágpor, illetve azt amit a természetben tavasszal és nyáron végbemenő megtermékenyülés jelensége testesít meg, az anyaság őserejét és a spirituális teremtés őserejét, az asztrológiában a Hold testesíti meg.

    Egyszerűen érthetetlen, hogy a természettudósok számára miért nem tűnik fel az összefüggés a rengeteg Magyarországi állampolgár életét megkeserítő parlagfű „átkozott” természete, vagyis a rendkívüli „szaporodási kedve” és aközött, hogy például, hogy Magyarországon a legnagyobb a művi abortuszok számaránya a születésekhez viszonyítva? Aközött, hogy a „tudományos ténynek” beállított tévképzet hatására tömegesen gyűlölik ma a Magyarországon a parlagfüvet, miközben már a 18 éves lányok teljes és végleges sterilizálási lehetőségét fontolgatja a magyar parlament?                  

    A virágpor és fűpor allergiás-betegségek okainak a felkutatásánál és feloldásánál tehát – anélkül persze, hogy egy pillanatig is megfeledkeznénk arról a nyilvánvaló tényről, hogy ezeknek a betegségeknek a külső okaiként elsősorban a különböző (külső) környezeti (ipari) szennyeződését is meg lehet megnevezni -, azt is feltétlenül meg kell látnunk, hogy abban a nyugati típusú civilizációban, ahol az allergiás betegségek ekkora gondot okoznak, kb. a hatvan évvel ezelőtt született generációktól kezdődően, a személyi horoszkópokból kiolvasható gyermek- és magzatellenes, illetve családapai és családanyai funkcióellenes karmikus alakzatokkal megegyező arányban, növekedett a gyermek-vállalás elleni un. össznépi mentalitás. Köztudott nem csak az, hogy az allergiás betegségben szenvedők többsége nő, hanem az is, hogy ezeket a nőket a megtermékenyülési képességük un. csúcs-időszakában gyötri leginkább az allergia.

   Jól tudjuk azt is, hogy a szervezetünkben rengeteg olyan nem tudatos (tudattalan) folyamat és információ-csere, információ-áramlás zajlik le másodpercenként, amely az életünket és az egészségünket hivatottak biztosítani, de ma már az is kimutatott „tudományos” tény, hogy a lelki folyamatainkat és reakcióinkat a szervezetünk majdhogynem egy – az egyben leképezi. Sőt: magas szakmai és megfelelő metafizikai – asztrológiai képzettséggel rendelkező német orvosok (Thorvald Dethlefsen és Rüdriger Dhalke) már azt is kimutatták, hogy a szervezetünk tulajdonképpen a test szintjén mutatja fel és mutatja ki mindazt, amit a tudattalan érzés- és képzeletvilágunkba lesüllyesztünk, amivel nem akarunk foglalkozni, amiről nem akarunk tudomást szerezni, amivel nem akarunk szembenézni. Természetes tehát, hogy amikor a virágpor a természetben megjelenik, az olyan nőknél és férfiaknál, akik valamiért tudattalanul, vagy tudatosan, de félnek a gyermekáldás ellen, illetve agresszíven szembeszegülnek azzal a gondolattal, hogy ők, a szeretőjük (modernül: szex partnerük), a feleségük, vagy a gyermekeik „időnap előtt”, vagy az akaratuk és a jövő-terveik ellenére, megtermékenyülhetnek, a virágpor és fűpor illat tudattalan érzékelése, allergiás (a megtermékenyülés gondolatával szembeni ellenérzéseknek megfelelő) tüneteket vált ki testi szinten.     

    Ezért nem csak az asztrológusok, hanem a homeopátiás módszerekkel gyógyító orvosok, orvos természetgyógyászok, és természetgyógyászok, dianetikusok és más, spirituális gyógyítók körében is közhely, hogy a természeti megtermékenyítés őserejét és a természetes termékenységet érvényesítő (és megtestesítő!) virágporral szembeni allergia pontosan a lehetséges megtermékenyüléssel szembeni öntudatlan agresszív mentalitást fejezi ki testi szinteken.

     Figyelve és követve a jelenséget, az asztrológusok azt észlelték, hogy a hozzuk forduló, allergiával küszködő személyek horoszkópjában – különösen a nőkében! – a Holdat támadja a Mars és a Szaturnusz és néhány esetben a Jupiter és a Plútó is. Ezeknek a személyeknek tehát nem csak az a bajuk, hogy allergiában szenvednek, illetve nem ez az életük fő problémája, amiért például asztrológushoz fordultak segítségért. Ezek az emberek öntudatlanul és önkéntelenül félnek és szoronganak és több esetben a pánik és a hisztériás fóbia határát érintve, szegülnek szembe a lehetséges teherbeesés, illetve az apává válás gondolatával (ideájával). Nem véletlen tehát, hogy a legtöbb virágpor és fűpor allergiában szenvedő személy nő. Mégpedig olyan nő, aki a korától fogva a potenciális megtermékenyülés időszakában él.

     Az asztrológusok megfigyelték azt is, hogy a leginkább olyan gyermekek lesznek allergiások, akiknek az édesanyja, vagy a női gondozója, vagy gyámja, öntudatlanul szorong a lehetséges megtermékenyülés gondolatától. A gyermekek ugyanis majdnem tizenöt éves korukig az édesanyjuk, vagy az őket gondozó nők tudatalatti feszültségeinek (is) alá vannak rendelve, sok esetben majdnem egy az egyben. A kiskorú gyermekek finom és képlékeny szervezete tehát leképezi betegségek formájában az édesanyjuknak és a gondozóiknak (gyámjaiknak) a fel nem ismert, illetve a be nem ismert, vagy az elhalasztott és így a tudattalan lelki szférák világába süllyesztett, de ott is csak feszültségeket okozó, szerelmi-szexuális problémáit, zavartságát, kielégületlenségét és természetesen a termékenység-ellenes rejtett agresszivitását.

    Az asztrológusok állítják, hogy hipotéziseiket nem csak a nyugati civilizációban észlelt csökkenő népszaporulat igazolja, hanem az a tény is, hogy ma már ún. sperma-allergia is létezik, természetesen nem a férfiak, hanem a hölgyek körében. Léteznek virágpor, fűpor és állatszőr allergiás (lásd az állatok szexualitásával egybekötött megtermékenyülésének a nem rejtett: nem szalonképes kifejeződését) férfiak is, de náluk is ugyanaz a helyzet: ők is erősen támadott Holddal rendelkeznek a születési horoszkópjukban, ami arra utal, hogy nagyon félnek attól a gondolattól, hogy váratlanul, akár csak a feleségük által is, „nem kívánat” módon és nemkívánt időben, tehát nem ellenőrzötten és nem programozottan, apává válhatnak.

   Civilizációnkban (Vagyis a védekezve- támadó, természetellenes társadalmi berendezkedésünkben.) ma a „természetesként” elfogadott az un. társadalmi érvényesülés eszméje, a tíz, tizenöt évig is kinyúló tanulás és karrierépítés és az anyagi függetlenség elnyerésének az eszméje. Ez a „természetesnek” mondott és képzelt mentalitás, nem csak a 18 - 20 éves életkorban történő szülés gondolatával áll szemben. Ma már nem csak a lányok félnek az „időnap előtti”(sicc!), illetve a 26 - 30 éves kor előtti teherbe eséstől, hanem emiatt aggódik a harminc éves „lányokért” két „európai szemléletű” generáció: a felnőtt lányos 45-60 éves anyukák és a 60-75 éves nagymamák „felvilágosult” generációja is!

    A szervezetnek a természetellenes és jogtalan védekezési tünete: az allergia tehát, nem más, mint a teremtés eredeti rendeltetésével szembeszegülő emberi lélek testi szintű lelepleződése! A természetesen és jogosan(!) a funkcióját és rendeltetését betöltő, egyszerűbben: a munkáját és kötelességét végző, és emiatt, ennek céljából a levegőben terjedő virágpor hatására, nem más, mint a természetellenes - civilizált gondolkozásunknak a következménye!

    És sajnos a folyamat itt még nem áll meg. Mert ezt, a valamikori „akkor szüljek gyermeket, amikor én akarom és nem akkor, amikor a természet szerint annak az ideje van” szerű mentalitást, a természeti ciklusokkal szembeni természet – ellenes(!) agresszív magatartást, a mai lányok körében egyre inkább felváltja az „Ebbe, a mai k. világba nem érdemes szülni gyermeket.” Szalagcímű gondolkozás, egyesek által érthetőnek nevezett, divatos és „nemzeti”, illetve „európai” meggyőződés.  

    Valahányszor ilyet hall az asztrológus egy társaságban, tudja, hogy az illető hölgy, ha nem is egyke, de bizonyára az a második, vagy harmadik gyermeke az anyukának, akinek a biológiai foganása és a megszületése előtt, az édesanya, valamiért (A gyermekáldás elleni védekezésre „feljogosító” un. racionális - pragmatikus okokat és kifogásokat, magyarázkodásokat, most hadd ne soroljuk!) vagy nagyon félt a gyermekszüléstől, vagy nagyon elege lett a gyermekszülésből és a több gyermek neveléséből. (Vagy azért mert elkényeztette azokat és ezért nem tudta kezelni, vagy éppenséggel, mert az anya valamiért természetellenes módon aggódott és ennek következtében a gyermekei betegesek voltak, vagy azért, mert a gyermekek édesapja viselkedett úgy, hogy mint családapa „többé nem lehetett bízni benne”, vagy az anyuka lett egyszerűen másba szerelmes és nem szeretett volna több gyermeket a férjétől.)

    De azt is tudja az asztrológus, hogy az a hölgy aki ilyen „termékenyülés-ellenes”, illetve gyermek- és magzatellenes szellemi programot hord a tudattalanjában, nem csak hogy allergiára hajlamos már pici gyermekkorától és nem csak a jövendő terhessége és a szülés közben számíthat szövődményekre, hanem mellrák és méhrák is fenyegeti, amennyiben ezt, a tudattalanjának a mélyrétegeibe ágyazott és az édesanyjától és esetleg az anyai nagyanyjától örökölt, öntudatlan és önkéntelen gyermek-ellenes, illetve termékenyülés-ellenes késztetését nem fogja valaki teljesen feloldani a személyi horoszkópja részletes és mély értelmezése segítségével. – Nem viccelek: csak és csakis a személyi horoszkóp segítségével lehet kideríteni pontosan, nem csak azt, hogy létezik-e gyermek- és magzatellenes program, illetve családapai, vagy családanyai szerepkör ellenes program egy személy spirituális struktúrájában (aurájában), hanem azt is, hogy milyen jellegzetes élet- és sorsterületeken (életkörökben), és milyen körülmények között nyilvánul ez meg a legintenzívebben, vagyis a legfelismerhetőbben. Mindezt természetesen, a feloldhatóság és a meghaladhatóság érdekében, mivel, akárcsak a kábítószer-fogyasztási, vagy az alkoholizmus esetében, csak és csakis úgy lehet megszabadulni ettől az anyai ági ősanyáktól öröklődő és szellemi – spirituális gyökerű nyavalyatöréstől, ha azt ugyancsak spirituális szinteken tudatosítjuk és a megszűnést elősegítő, megfelelő személyes gondolkozást és belső mentalitást kialakítjuk.     

    Mindaddig, amíg a virágport hibáztatjuk és a parlagfüvet írtjuk tudományosan és a tájékozatlan politikusok által hozott világi törvények szellemében, az igazi okok tudatosítása helyett, a helyzet megváltoztathatatlansága tudatában, csak bölcs rezignációval mondhatja el a becsületes asztrológus azoknak, akik tőle betegségeik igazi okait és az életfeladataik feltárását várják - és nem a feladataik és erőfeszítéseik alól felmentő jóslásokat! -, hogy a magyar nemzetnek a tagjai ugyanazért szenvednek allergiában, amiért számarányában sorvad a magyar nemzet. Azt, hogy a magyarok nem azért szenvednek aránytalanul sok fajta allergiában, cukorbetegségben (asztrológiailag a jupiteri elvhez tartozó problémakörnek: az önámítás és az igazságtalan kritizálás betegsége) és rákban (az elfojtott és a tudattalan, természet- és teremtés ellenes agresszivitás betegsége), nem azért lesznek öngyilkosok és a nemzet nem azért sorvad napról - napra mert nincsenek meg a gyermekvállaláshoz szükséges és „az emberi élethez méltó” anyagi feltételek! (Mivel a civilizációs igények állandóan változnak, ezek az anyagi feltételek soha nem is lesznek meg. Sőt: Nyugat-Európai tapasztalat, hogy minél nagyobb az euróban mérhető „életszínvonal”, minél kedvezőbbek az anyagi feltételek, annál kisebb a gyermekvállalási kedv.)

   Azért beteg a magyar nemzet, mert a tagjai még mindig úgy képzelik, hogy az egészséges életvitel érdekében fölösleges mértékben kell „anyagi alapokat termeljenek” a természetből és mert ugyanakkor a társadalmi környezetüktől anyagi garanciákat kell kapjanak ahhoz, hogy ők az ember eredeti rendeltetése szerint: a természet rendje és ciklusai szerint, egészségesen élhessék az életüket.       

 

Kozma Szilárd mailto:szilardkozma@hr.astral.ro