Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

A hitelezés ördögi arcáról és a gazdasűgi szabadsáharc spirituális jogosságáról

Kozma Szilárd karmaasztrológus:

 

A hitelezés ördögi arcáról és a gazdasági szabadságharc spirituális jogosságáról.

 

 

   Nem csak ez a bajuk a külföldi milliomosoknak Magyarország nemzeti parlamentjével és kormányával, hogy az általuk meghozott törvények és szabályok állítólag veszélyeztetik a demokráciát (Dehogy veszélyeztetik azt, ez viccnek is rossz!), hanem az is, hogy Magyarországon hirtelenül valamiért túlzóan nagyra sikeredett deviza-hitel krízis, és az felhívta a magyar közgazdászok és közgondolkozók figyelmét arra, hogy a hitelezésen alapuló gazdaság valamiért veszélyes és akár nemzeti csődhöz is vezethet. 

    A hitelezéssel ugyanis, olyan anyagi javak birtokába és olyan helyzetbe kerülnek az emberek, mint amilyenbe csak tíz, vagy húsz év munka és élettapasztalat, tehát az ennyi évi tapasztalat következtében megszerezhető erkölcsi változás (bölcsesség felelősségtudat, stb.) után kellett volna eljutniuk. Annakviszont, hogy a hitelezés által, rengeteg ember és végeredményben az egész hitelezésen alapuló gazdasággal valamiféle érdek-kapcsolatban álló magyar nemzet, olyan luxus-helyzetbe került, amilyenhez egyáltalán nem érett meg erkölcsileg és öntudatilag, nem látható, de valós negatív következményei vannak. Vagyis, az, hogy olyan materiális életszínvonalhoz jutnak, amely luxus-színvonalhoz, nem úgy érkeztek el, hogy annak a gyakorlati – anyagi létrehozása közben szerezhető megfelelő élettapasztalatok segítségével lelkileg és szellemileg fejlődtek volna, vagyis bölcsebbé váltak volna, pszichológiailag érzékelhetetlen negatív szellemi – spirituális visszahatása van az emberek erkölcsi – szellemi öntudatára (Már csak az által is, hogy nyomasztja az adósság-tudat). És ez teljes visszásságot teremt az élet minden szintjén és minden dimenziójában.

    Ezért tehát a magyar vezetők, nem óhajtják továbbra is a nemzetüket további erkölcsi - spirituális (öntudati) zavarodottságban látni, és meg akarják szüntetni a metafizikailag hibás, adósságokon alapuló gazdasági létrendet.

    Vagyis: nem akarnak több hitelt fel venni az ingyenélő - pénznyomtatási kiváltságaikból élő nyugati bankároktól, akik a nyomásuk alatt - a markukban - tartják az EU-s vezérpolitikusokat is.

    Nem egészséges tehát spirituális szempontból tehát, hogy a magán hiteleket felvevő személyek 1O - 2O évvel korábban kerülnek olyan tárgyi élethelyzetbe és olyan luxus életkörülmények és eszközök birtokába, amelybe és amelyekhez, csakis 1O és 2O, ledolgozott évnek megfelelő munka- és élettapasztalattal és annak megfelelő értelmi fejlődéssel, hiba-belátási készséggel, bölcsességgel, felelősségtudattal, vagyis pozitív erkölcsi tudat megszerzésével juthattak volna el. Ez a természet-ellenes különbség tehát a birtokolt ingó és ingatlan személyi tulajdon, valamint az annak az előteremtésével megszerezhető – elérhető értelmi és morális - spirituális fejlődés hiánya között, óriási szellemi – funkcionális (pszichikai) zavarokat kelt a mai civilizációban, nyugaton is, nem csak Magyarországon. De ugyanakkor az is felmérhetetlenül nagy láthatatlan, de valós lelki – szellemi problémát jelent a hitelezésben, hogy még ha nem is gondolja, tudja, vagy képzeli ezt, az adós embert (Az igazság és jogtudatát) úgy is nyomasztja az adósság-tudata. És még ha el is tudnánk tekinteni attól, hogy egyenesen bőszíti és gyűlölettel tölti el a kamatoknak az irracionális emelésével  mesterségesen kreált hamis adósság, amit ezek a szégyentelen és gátlástalan bankárok hoztak létre, spirituális szempontból, akkor is, zavartan élnek a hitelt felvevők (az adósok) spirituális szempontból évtizedeken keresztül.

     (Ami a nyugati bankoknak a tartozások összegét önkényesen és egyoldalúan folyamatosan növelő, vérszipolyozó (vérlázító) eljárását illeti, csak azt nem értem, hogy az ily módon, törvénytelenül a bankok rabszolgájává vált személyek, miért nem fognak össze és miért nem játszodják el ugyanazt a taktikát ők is egyoldalúan, mint a Bankok:

„Jaj kérem szépen, tetszik tudni, időközben fel mentek a kőolajárak, az építőanyagok ára, a mezőgazdasági termékeké, és így tovább, folytonos infláció volt, amit éppen önök idéztek elő a munkafedezet nélküli pénznyomtatással, stb., következésképpen önhibámon kívül nem tudtam tehát szert tenni a kiszámított jövedelemre, és úgy gondoltam, hogy ennek a terhét áthárítom önökre, hiszen önök még mindig jól állnak, az igazgatójuk milliókat visz haza karácsonykor, fölösen kapott évi jutalékkent, amellett a fizetése mellett, aminek a nagyságrendje meghaladja a mi szerény emberi felfogóképességünket... – Szóval nem értem, hogy miért lehet és miért kell a bankárok által előidézett gazdasági krízis következményeit egyoldalúan a hitel-felvevők kárára írni, hiszen ők, illetve a népek jobban, sőt: első sorban ők és mi szenvedünk pénzügyi spekulációk által okozott inflációtól, gazdasági eltorzulásoktól?) 

     De az össze-nemzeti kár szempontjából mindez csak a jéghegy csúcsa! Mert másrészt, az aki hitelszerzéssel majd hiteltörlesztéssel és végül az egyre csak dagadó adósságtól való megszabadulás gondolatával foglalkozik, az nem fog megfelelő gyermek számú család létrehozásával foglalkozni! És nem csak azért mert morális érettség nélkül kényelmi és luxus-helyzetbe került, ami automatikusan az egoizmust váltja ki az emberekből (Lásd a nyugati civilizációk nemzeteinek a számbeli sorvadása igazi okát.), hanem azért is, mert a hitel-tartozónak legkisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy két gyermek helyett három gyermeket nemzzen - szüljön a világra. Ezek az emberek már a hitelen való gondolkozás időszakában szükségszerűen eltérnek az életükről, a természet rendje szerint való gondolkozás és vizionálás (erkölcsi képzelés) normális (természeti) rendjétől, törvényétől. És még az is nagy csoda, ha a hitelfelvevők egyáltalán két gyermeket is vállalnak. Merthogy a legtöbb esetben meg állnak az egykénél. (Nem kell megsértődni senkinek: magam is egyke vagyok! - Szőrnyű....) - A többi "haszná

    A többi hasznát a hitelezésnek, a hitelből élésnek és így tovább, végig lehet bárkinek gondolni.

     Hiszen a fiatalok legtöbbje nem is családi házépítésre vesz fel hitel-kölcsönt, hanem szuper-autóra, többé - kevésbé jól átgondolt magánvállalkozások beindításra (amelyek éppen a bankárok által kreált új és új krízis helyzetekben inkább meg buknak hosszú távon, mint prosperálnak), esetleg magán-lakás, magán-ház vásárlásra, sőt: nyaralásra, vakációzásra. – És ezzel már le is blokkolta őt, le is szorította az élet természetes rendje szerinti életvitelről és gondolkozásról (a természetes mentális mentalitásról) a tartozása minimum tíz, de inkább 15 – 2O évre!

    A szabad információ-áramlásnak köszönhetően megbukott az a helyzet, hogy a bankigazgatóknak negyed akkora felelősség mellett tízszer akkora legyen a fizetése mint a felelős politikusoknak! Hogy a bankoknak nagyobb hatalma legyen, mint a nemzeti kormányoknak. Hogy a kizárólag a profit emelési lehetőségben érdekelt bankok és a bankárok és azok pénzügyi szövetségesei uralkodjanak a nemzeteken, illetve a nemzetek boldogulásáért felelősséget vállaló politikusokon, azokat irányítgassák, fenyegessék, stb. És végérvényesen megbukott a bankárok és a bankok azon előjoga és kiváltsága, hogy munka-fedezet nélkül pénzt nyomtathassanak és így, és ez által, még a semmiből is gazdasági hatalmat szerezhessenek. Nem évtizedek, hanem mindössze évek kérdése az, hogy ennek a sötét hatalom szerzési lehetőségnek a választóik által kijelölt politikusok, a megfelelő törvények létrehozásával és alkalmazásával véget vessenek.

 

   És ez akkor is meg fog történni, hogyha az USA-beli és az Európai Unióbeli vezérpolitikusok nagy része, egyelőre a huncut bankáraiknak a lekötelezettjei, kiszolgáltatottjai. Sőt: esetleg a fenyegetettjei... A megoldás semmiképpen nem az tehát, hogy úton – útfélen szidjuk és szidalmazzuk a politikusokat, hanem az, ha kitartóan és következetesen követeljük tőlük az igazágnak és a méltányosságnak megfelelő törvények létrehozását az élet minden szférájában, valamint ennek az új törvényességnek, amelyek nem adnak szabad kezet a további élősködésre és kizsákmányolásra (Amely, többek között nem teszi lehetővé a Bankoknak az egyoldalú önkényes adósság- és kamatemeléseket!), a következetes betartását és alkalmazását.