Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

A jövendő biológgia-professzor levele
Kedves Szilárd,
végre meghallgattam az utolsó felvételt is.
Köszönöm szépen a munkáját, Szilárd.
Érzem, hogy nagyon jó befektetés volt elkészíttetni ezt a bővített személyes horoszkópot. Nem csak azért, mert nagyon sokat segített abban, hogy túllépjek azon a személyi problémán, ami miatt megkerestem Önt, hanem mert látszik, hogy valami jóval többet kaptam, aminek segítségével közelebb kerülhetek önmagam megismeréséhez, javíthatok gyengeségeimen... Sokkal-sokkal többet adott, mint amit vártam, köszönöm mégegyszer! Örülök, hogy megtaláltam Önt!
Míg az elején küldött írott anyag kuszának és bonyolultnak tűnt, az utolsó két felvétel nagyon sokat számított, tiszta, egyértelmű, érthető volt.
Mondhatni, megnyugvást adott és a bennem felbukkanó kérdések száma is lecsökkent, annak ellenére, hogy sokszor említette: nehéz a karmám. De jobb erről tudni, igaza van. Remélem, Szilárd, hogy jó úton fogok haladni és jól értelmezni az Ön által elmondottakat! És úgy legyen, ahogy az utolsó mondataiban elhangzott, ne is ismerjek majd magamra :)!
A munkámmal kapcsolatban felmerült bennem egy kis kétely, pedig úgy indultam neki a dolognak, hogy azzal nincs is semmi baj, (szeretem a munkám, élvezet dolgozni). A génmódosítást létrontásnak vallja, amivel bizonyos szinten egyet is értek. Őszintén szólva, a jelenben én olyan egyetemistákat tanítok... akik majd különböző gén-technológiák kidolgozásával fognak foglalkozni... és a kutatómunkám is ehhez kapcsolódik, a génekhez, igaz, nem kizsákmányoló és pénzhajhász módon, ahogy a nagy cégek csinálják, vagy mondjuk egy egy gyógyszeripari orvos-ügynök. Szilárd, azt sugallta, hogy jó helyen vagyok itt az egyetemen, nem zsák pénzeket keresve - de ennek a tudtában is helyes ez?
    Tudom, hogy még sokszor meg kell hallgatnom... és egyre inkább egyértelműbb lesz a feladatom. Ha mégis kérdések merülnének fel bennem később, kereshetem Önt, Szilárd?
Sajnálom is, hogya végére értünk, jó lenne, ha egy olyan ember látna el tanácsokkal minden sorsproblémámban, mint Ön.
A távoli jövőben biztosan fel fogom még keresni...

Barátsággal üdvözlöm Szilárd,
László