Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

A Nap: az önérzet és öntudat őserejének a bolygója

Kozma Szilárd karma - asztrológus:


1. A NAP az öntudatnak és az önérzetnek, tehát az önérzékelési képességnek, illetve a személyiségtudat spirituális - szellemi (mágikus...) erejének az asztrológiai megtestesítője.

A Nap szimbóluma egy bezárt kör, a közepében egy ponttal. Ez jelzi, hogy az elsődleges személyi jegyek feltétlen kifejeződési kényszerét, az individuális jellegű spontán és önkéntelen késztetéseinket és megnyilvánulásainkat jeleníti meg a horoszkópban.

A Nap a földi létezéshez, illetve az individuális tudathoz kötött lét-teljesség igényt és az individuális "Egész"-séget, az individuumnak az egész egyetemes létezésbe való „bekapcsoltságát” jelenti. Jelenti a biológiai lét határoltságában létező individuális személyi tudat kettős kötődését az anyagi individuális meghatározottságaihoz (a pont) és jelenti ugyanakkor a kapcsolatunkat az Abszolút Szellem határtalanságához (a kör perifériája).

A szimbólumok nyelve egyetemes jellegű, ezért mindig az Abszolút Lét határtalan jelentéstartalmával, az isteni léttudathoz vissza-vezető utunknak a végtelen és ugyanakkor konkrét lehetőségeknek az értelmezési lehetőségeivel hoz kapcsolatba bennünket. A Nap grafikája ezért fordítva is értelmezhető: a kör jelentheti a személyi tudat fizikai meghatározottságait és a pont azt a minden egyénben létező isteni szikrát, vagy magot  (A krisztusi, illetve a Buddha- potencialitás), amely eleve az egyetemes léttudathoz, tehát egyben a visszatéréshez és az ittlétnek a tisztulásihoz vezető tapasztalás- és tudatos felelősségvállalási kötelességéhez is, kapcsol minket állandóan.

A grafikai ábrázolásban ez a középpont az a mértani hely, ahol a fizikai létben határolt individuális személyi tudat síkján (a kör síkján), áthalad a spirituális léttudat (a mindenkiben létező és elérhető: potenciális szellemi tudatosság) tengelye. A Nap tehát egyrészt a természeti meghatározottságokat: az individuális és ösztönös képességeket, spontán késztetéseket, az individuális lehetőségeket és korlátokat és az ide vonatkozó elemi megnyilvánulásokat, az individuális karmikus tulajdonságokat is szimbolizálja, másrészt a szellemi öntudatára, az egyetemes léttudatra ébredni képes felsőbbrendű Ént, az egyetemes léttudatot elérni képes személyi önérzékelési képességet. A születési horoszkóp Napjának a horoszkópban elfoglalt helye, jelzi azt a karakterünket maghatározó spirituális erőteret amelynek színezetében az individuális tudatunk kialakul serdülőkorunkban és amely színezet segítségével, annak alapján az értelmi erőnket és a szellemi világosságunkat a legkönnyebb lenne számunkra felélesztenünk, kitágítanunk és egész személyiségünkkel környezetünkbe szétsugározzunk, amennyiben igyekeznénk annak a konstellációnak, amelyben a Napunk található az eredeti (metafizikai) értékeit felfedeznünk, megismernünk és megtestesítünk.

     Ennek a tudatnak, amennyiben sérülten jelentkezik (Erősen negatívan fényszögelt) születéstől fogva és amennyiben ez nem javítódik ki a gyermekkori (apai!) neveléssel, vagy felnőttkorban tudatos önneveléssel, az időben sajnos, csak hosszú távon jelentkező negatív következményei, tehát betegségbe és sorsrontásba, sőt: örökléti kárhozatba vezető megnyilvánulásai: az önteltség, a beképzeltség, a nagyképűség, a fölényesség, a lenézés, a lekezelés, az önzés, a fölösleges önérzetesség és a méltatlankodás, gyakori és öncélú sértődés, az irigység, a felsőbbrendűségi érzet és ennek a szöges ellentéte: az alacsonyrendűségi érzet, az ezekből eredő csúfolkodás, a gúnyolódás, az öncélú irónia és a cinizmus. Ezeknek a gyakori és intenzív átélése és használata, hosszú távon (Évek múlva is) erős negatív mágikus visszahatásokat eredményez az általános sorsunkra, de az egészségünkre is.  

    Veszélyes ugyanakkor az egészséges és arányos önérzetnek – öntudatnak a pótlása és mesterséges felduzzasztása külső - világi értékeknek számító pótszerekkel, mint túlméretezett gazdagság, hivatalos rangok és dicséretek és más siker-jelek gyűjtése és azokkal való hencegés, hivalkodás, illetve más személyek valós érdemeinek és ilyen jellegű társadalmi – közösségi elismeréseinek, érdemeinek a megkérdőjelezése, leintése, értéktelenné nyilvánítása, azok fölötti ironizálás és cinikusság. Ezek hosszú távon mind károsan hatnak vissza az illető személyek sorsára, de legalább is, hátráltatják mind a spirituális fejlődésében, mind az anyagi jellegű (külső) célkitűzéseinek az elérésében.