Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Astrológusi tanács és személyes példa

Kozma Szilárd karma-asytrológus:

Egzik barátommá vált, nő nemű volt-rendelőm írja:
 

Nálam még van egy gond. Valahol írtad, hogy te olyan vagy, hogy ha meglátsz egy kellemes külsejű nőt, azonnal megkívánod, és nálad széles a skála. Ezzel én is így vagyok, persze férfira vonatkoztatva:-))). Egyszerűen nincs olyan műsor, vagy adás, ahol én a szereplőket ne nézném meg "úgy" is, és ha tetszik, akkor ott hátul az agyacskámban kis kéjes érzés van, hogy milyen jó, hogy ilyen szép példányt nézegethetek, satöbbi... én nem tudom, mit lehet ezzel csinálni?"

Amire a követkeyőt válasyoltam:


- Ezt valamikor nagyon régen, még talán Emőke előtt, tehát családapai státuszba való kerülésem előtt írhattam. De az is megtörténhet esetleg, hogy Még Emővel is együtt voltam akkor, de legalább is ezzel, olyannira küzdöttem, hogy Medárda 2 éves lehetett, amikor észre vettem, hogy ez nem lehet jó nekem és a családomnak hosszú távon, és annyira durván vezekeltem, hogy szedjem ki magamból, hogy még kegyetlenül csipős csalánra is térdeltem. Ezt is megírtam valahol. Viola óta biztos, hogy ilyen csak nagyon ritkán lehetett. Mert hiszen mindenkinek azt próbáltam elmondani, hogy Emő a család-robbantáshoz vezető szexuális fantáziálásával egyáltalán nem tükrözött engem, mert miközben ő az anyja hatására egyre gyakrabban engedte meg magának ezt a luxust, én pont fordítva, arra törekedtem, minden tudatosságommal, és spirituális ambíciós igyekezetemmel, hogy ezt kiirtsam magamból, és ha ez a kiírtás nem is sikerült teljesen, mert hiszen egy karmikus késztetést nem lehet kiirtani, hanem csak átváltoztatni, és tehát teljesen nem lehet azt a karmikus másra-vágyódást a Viola nőies hangjával és vénuszi szépségével behelyettesíteni (Hiszen kiirtani nem lehet csak behelyettesíteni), de a törekvésem az Emőével mindenképpen ellentétes volt! Vagyis, miközben ő vastagította és erősítette - mélyítette az anya által rá pakolt Mérleg-karmáját, meg a veleszületett Skorpió-karmáját, én arra törekedtem, hogy ezt feloldjam, és meghaladjam. És ez akkor is így van - volt, ha akkor még nem volt teljesen világos előttem, hogy semmit nem lehet kiirtani, hanem csak átalakítani, átváltoztatni. És tehát, amint sikerült ezt a karmikus Vénuszi sóvárgást, a gyermekek iránti Szaturnuszi felelősséggel - Legalább is, a tudatossági - akarati szinten! - Emőnek, aki az anyja ösztökélésére és provokálására, tovább folytatta a házasságon kívüli szerelmi élmény-szerzési lehetőségekről a romantikus álmodozást, már nem volt maradása mellettem és el kellett hagynia másodszor is a családot....