Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Asztrológus Kozma Szilárd szakmai biográfia

Asztrológus Kozma Szilárd szakmai biográfiája:

 

    Csíkszeredában (Erdélyben - Románia) született 1953 november 17-én, este, 22 52 perckor, és jelenleg is ott él nagycsaládjával. Eredeti szakmai képzettsége: építő üzemmérnök, amit 1990 február 1-én újságírással váltott fel, majd három év múlva az újságírást váltotta fel asztrológiával. Asztrológiai és metafizikai képzettséget a Bukaresti (Románia) ELTA nevű Metafizikai Szabadegyetem hallgatójaként, majd oktató-előadójaként szerzett 1991 és 1994 között.

   A Magyar Írószövetség tagja. Megjelent verseskötetei: 1. - Szabadnap, Kriterion könyvkiadó Bukarest, 1981. 2.- A csodák völgye, Dacia kiadó 1985 Kolozsvár, és 3. - A vízöntő küszöbén, Glória könyvkiadó, Kolozsvár 1995. Megjelent asztrológiai - metafizikai tanulmánykötetei: Utódok szülők és szeretők az asztrológia tükrében, Neptun kiadó, Csíkszereda 2003, „Beavatás a Misztikába, a Féltékenység metafizikája, Status kiadó, Csíkszereda 2005 és: „Tisztánlátás, Tarot, Reinkarnáció”, Status kiadó, Csíkszereda, 2OO7.

   Az Erdélyi Hamvas Béla Baráti Társaság alapító tagja és jelenlegi elnöke.

  „Civilben”négy gyermekes családapa, akinek az asztrológiai és a metafizikai tudományok alkalmazásával fogant és a beható asztrológiai ismeretekkel rendelkező volt-felesége által szabadon (a természetben, majd otthon) a világra hozott, egészséges gyermekei, korházon kívül: természetesen születtek, vagyis orvosok, szülésznők és bábasszonyok nélkül. Az első gyermek egy, a Hargita oldalán tartott metafizikai sátortáborban született, az utóbbiak otthon. Jelenleg az új feleségével: Joó Viola asztrológussal gondozzák és nevelik együtt a korábbi házasságából származó és törvényesen hozza ítélt három nagyobbik gyermekét és a 2O11-ben született közös kislányukat.  

   2 Dannos karate mester (Shotokan Karate International Federation - Kanazava.)

   1994-tól önállóan oktat metafizikát és asztrológiát az általa szervezett Csíkszerdai, Székelyudvarhelyi, Sepsiszentgyörgyi és Kolozsvári magyar nyelvű hallgató-csoportoknak. Magyarországon vendégelőadóként Budapesten, Komlón, Kaposváron, és Sopronban tartott előadásokat szórványosan. Heti rendszerességgel a Soproni Gyermek és ifjúsági központban, egy éven át 2000 és 2001 májusa között. Asztrológiai - metafizikai tárgyú (főként a szabad - korházon kívüli - szülésre és egészséges gyermek-gondozásra, nevelésre vonatkozó tárgyú) cikkeit a cikkeit erdélyi újságok, lapok közölték, közlik (Áttekintő, Hargita Népe,  Heti Hirdető, Udvarhelyi Híradó, Transzilván figyelő, Valóság).  

   Asztrológusi, előadói tevékenysége mellett, az irodalmi munkásságát folytatva, 2006 nyarán befejezte A Táltos Bolond című, 800 oldalas beavatási regényét, majd azt követően, a Horog és kereszt címmel megírt egy 500 oldalas napló-esszét. A regények és az 1995 óta szórványosan írt versek mellett, 1995-től matafizikai – asztrológiai tanulmányokat is kezdett írni. Így 2003-ban jelent meg az első, 400 oldalas Utódok szülők és szeretők az asztrológia tükrében című asztrológiai - metafizikai tanulmánykötete a Csíkszeredai Neptun kiadónál, majd 1005-ben a Beavatás a Misztikába, A féltékenység metafizikája c. és 2006-ban a Spirituális tisztánlátás c tanulmány-kötete a Csíkszeredai Status kiadónál. Ezek mintegy a felét tartalmazzák a szépirodalmon kívül írt anyagoknak. A Táltos Bolond c. beavatási regényének az első könyve (A Skorpió Aranya) 2009-ban jelent meg a, a Csíkszeredai Status kiadónál.

       Íme Kozma Szilárd író – asztrológus egyik szakmai vallomása:

 

     „Az, hogy a költészetben és az irodalomban a metafizikát kerestem, illetve az akkoriban költői tehetségnek képzelt spirituális intuíciómmal megsejtett természet- feletti (meta - psyhica) lét-tényeket szerettem volna ösztönösen feltárni és felmutatni a költészet képalkotási lehetőségeivel, hamar kiderülhet azok számára, akik beleolvasnak a Szabadnap című, első verskötetem un. prózaverseibe. A szellemtudományok területén szerzett mai tájékozottságommal valósággal ámulok azon, hogy metafizikai olvasmányok nélkül, miként juthattak eszembe azok a kimondottan spirituális gondolatok, amelyek később a Hamvas Béla műveit és más metafizikai műveket olvasva, vagy ilyen előadásokat hallgatva, köszöntek vissza rám mások tollából és mások szájából. Irodalmi szinten, 1986-ban találkoztam konkrétan a metafizikával a Hamvas Béla művein (Az öt géniusz, Scientia Sacra) keresztül. Akkor még megdöbbentett, hogy az olyan komoly gondolkozók mint Hamvas tudományként hivatkoznak az Asztrológiára. Ma ezen egyáltalán nem csodálkozok, sőt: több ezernyi asztrológiai sorsfeltárás (horoszkópértelmezés) tapasztalatával a hátam mögött, biztosan vallom, hogy azért tragikus az emberiség sorsa, mert elképzelése sincs arról, hogy a szélhámoskodó jóslásokon kívül és az ellenére, valójában mire is használható az emberiség első tudománya.”

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lásd a részletes kifejtéseket és a vitákat - értekezéseket az: 

 

www.aldottelet.com

www.kozmaszilarad.com

www.asztrologosz.com

www.kozmaszilard.hu  - honlapjainkon, honlapjaimon.