Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Az ellenség fontosságáról

Kozma Szilárd karma és családasztrológus:

Az ellenség fontosságáról, mint a fejlődésünk kihegyhetetlen eleméről

Harmadszori köszönet az egyetlen kiengesztelhetetlen ellenségemnek: a kökösi Nagy Puli Attilának, Saját megnevezésében: a székely anarchista vallásos prófétának, volt szekus - besúgómnak. 


    A közmondás úgy tartja, hogy gyanús az a személy, akinek nincs ellensége. Más változatban. nem is lehet jól élni ellenségek nélkül, illetve, hogy nem is egészséges dolog ellenségek nélkül élni.  És ez természetes is, hiszen, amennyiben nem létezne olyan személy, aki a karmája hatására ne válna az esküdt ellenségünké, azt jelentené, hogy nem vállaljuk nyíltan és bátran és határozottan az általunk fontosnak tartott értékeket, gondolatokat, eszméket. Másrészt, nagy életvezetési és metafizikai – szellemi hiba, bele élni magunkat valaki más, vagy mások ellenségének a szerepébe és főként az ellensége állapotába, mivel az ránk, már csak fizikai egészség szempontjából is, káros hatással van.
Én is tudom tehát, hogy sokan vannak, akik az általam művelt kauzális asztrológiával és a Hamvas Bélától tanult és az asztrológia húsz évi profi művelésén keresztül tovább fejlesztett metafizikai látásmódommal nem értenek egyet, és ez a fentiek szellemében, hálistennek így is van rendjén, de eddig senkivel nem találkoztam, aki akkora ambícióval vetette volna bele magát az ellenségem szerepébe, mint a Kovászna megyei Kökös nevű község (Sepsiszentgyörgy melletti község) alkoholizmus és rendetlenség miatt ki rúgott unitárius papja: a Gyergyóditrói születésű Nagy Attila, aki magát újabban anarchista vallásos prófétának és ennek megfelelően: Pulinak nevezi.

    Ez a nálam kb. 12 évvel fiatalabb, gyermektelen férfi, miközben misztikus elméletekkel támasztja alá azt, és erényt kovácsol magának abból, hogy sehol nem dolgozik és az agybeteg felesége betegnyugdíjából élősködik (Ez az ő anarchizmusa...), az utóbbi években azt a célt tűzte ki magának, hogy engem és a családomat teljesen tönkre fog tenni, az által, hogy szerte az interneten található blogjain és különösen a Google-ben általa archivált írásaiban, amelyekre különböző, ugyancsak internetes ingyen-hirdetési lehetőségeket kihasználva, hívja fel az olvasó-közönsége figyelmét, rólam szóló, általa kieszelt, és a tárgyi valósághoz egyáltalán nem kötődő történeteket talál ki, majd ezekre alapozva a következtetéseit, a le szélhámosozásig és a le sarlatánozásig menő erkölcsi következtetéseket von le a személyemről, illetve az asztrológusi tudásom és munkám minőségéről. És teszi mindezt úgy és akkor, amikor ő, aki jóval fiatalabb nálam, és az életében soha, semmiféle különösebb küzdelmet nem kellett vállalnia – és nem is vállalt, sem feladatot, sem felelősséget - gyermektelenül is nyomorban él, az általa szerencsétlenné tett feleségének az omladozó és repedt falú  putriában, ahelyett, hogy például fogná magát és legalább ennek, az otthonául szolgáló kulipintyó falait megerősítené, annak a hatalmas repedéseit betömné.  És teszi ezt, mármint az én erkölcsi lejáratásomat és az általam művelt asztrológiának az ő állítólagos szakemberi – misztikus csodabogár kozmetikus minőségében történő „kritikai” kigúnyolását, annak ellenére, hogy ő maga egy, a szomszédai által és az egész falú-közössége által megvetett, szerencsétlen ember, aki nem csak gazdaságilag került nyomorult helyzetbe az által, hogy a szomszédait és a falus társait is éppen úgy rágalmazza a különböző internetes cikkeiben, mint engem kiemelten, hanem a szervezete is le van gyengülve attól a sok, rejtett, vagy nyíltan kifejezett utálattól és gyűlölettől, amit nap mint nap létre hoz magában és a közvetlen környezettében.
    Mondom, ezzel a szerencsétlen emberrel, nem is foglalkoznék, amennyiben a papi képzettségére alapozva, még ha eleve hiteltelenítő helyesírási hibákkal telve is, de meg nem jelentette volna rólam a durva sarlatánozástól, a finomabb, misztikus elméleti kritikákig menő, hiteltelenítés és ezen keresztül a gazdasági tönkre tevés céljával írt un. cikkeit, egészen pontosan, az un. „Memoárjait”!  És még ez sem bántana és nem késztetne „az érem másik oldalának” a felmutatására, illetve a védekezésre, amennyiben nem kellene egyedül és egymagam és Romániában, ahol a gyermekek után járó családi támogatás majdhogynem egyenlő a nullával (Semmiféle más, és csakis cinikusan segélynek nevezhető pénzt nem kapok mint ezt a gyermekenként törvényesen járó 42 lejt!), három gyermeket eltartanom.
     Még csak az sem érdekelne, hogy olyan jelzések érkeznek vissza hozzám, hogy egyesek, akik ezeket a, nem csak, hogy minden tárgyi alapot nélkülöző, besúgói hazugságokat, de sötét bosszú-vággyal keveredett feltűnési viszketegségből eredő, sunyi – misztikus rágalmakat olvassák, csakugyan úgy képzelik, hogy ez a felesége betegnyugdíján élősködő, hőbörgő munkakerülő, aki magát még ráadásul anarchista (Vagyis: hamis!) prófétának is nevezi, ez a szomszédai és a faluközössége által évek óta lenézett és kiutált Nagy Puli Attila, ténylegesen „az igazság” másik oldalát” képezné és jelentené velem szemben, holott csak a maga lustaságából keletkezett szellemi, lelki és fizikai nyomorúságát jeleníti és testesíti meg, még akkor is, ha ebben a dohos és kietlen nyomorúságában, amiben a felesége betegnyugdíjából élősködve, annak az omladozó viskójából osztja az észt és a mocskot mások fejére, rólam nyilatkozva, röhincsél, mint aki mások által díjazott jó hecceket végez,  éamely felsőbbrendű heccelései közben engem, a volt besúgottját folytonosan fölényesen le „Szilárdkáz”.

    Hát köszönöm ennek a saját szellemi, lelki és fizikai piszkában röfögő nyomorultnak, hogy engem ilyen kiemelt helyre emelt a sajnálatosan silány és mocskolódó - anarchista érdekességeiben még inább unalmas és siláény "életművében", mivel az a tény, hogy engem és a spirituális tevékenységemet egy ilyen kisíklott sorsu, nyomorék misztikus, aki képtelen a szeretetre és a jó tanács befogadására, engem ennyire utál, a lehető legjobb bizonyítéka annak, hogy tisztességgel és maximális felelősséggel végzem az asztrológusi hivatásomat és napi munkámat.