Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Fantasztikus, hogy miket látam előre 2002 nyár elején!

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus:

2002 június 11-én kezdődik (most már: kezdődött) az igazi világ-válság, vagyis az emberiség spirituális alapú,

de drámai és sokszor tragikus következményekkel járó, gazdasági és politikai újrarendeződése

 

I. Az asztrológiai tények.

 

    2002 június 10-én este 22 órakor a Hold keresztül halad az egy nappal korábban létrejött teljes Nap-Szaturnusz együttálláson. Ez a tény így, önmagában nem sokat jelentene, ha ez a két legerősebb (Nap és a Hold) és a klasszikus asztrológiában a legveszélyesebbnek tartott bolygó (Szaturnusz) ne alkotna egy tökéletes szemben állást a Nyilasban álló Plutóval, a Skorpió uralkodó bolygójával, amiről a klasszikus asztrológia művelői nagyon keveset és metafizikai lényege szerint, azt is lehet mondani, hogy semmit nem tudnak. A Plútó a 10. bolygólya nem csak a naprendszernek, de asztrológiai és aritmológiai jelentésében is ciklus záró és egy új ciklus elkezdésének a lehetőségét (potencialitását) magában hordó, egyetemes átalakulási - kiegyenlítődési őserőnek, misztifikált kifejezéssel: az Isteni Igazság-szellem erejének a bolygója.

Ahhoz, hogy a mitológiai és vallásos - misztikus burkokat kezdjük róla lehámozni és komoly metafizikai szempontból értelmezzük, hogy ez az Isteni (Egyetemes) Igazság-szellem mit is jelent, helyszűke miatt nem lehetséges egy újságnak, vagy heti lapnak a hasábjait igénybe venni. Ezért maradjunk meg annyiban, hogy a Plútónak ez, a metafizikai - asztrológiai minősége (természete), spirituálisan a leg pozitívabb és leg felemelőbb értékű bolygóvá teszi azt, amennyiben harmonikus formájában jelentkezik (pozitív fényszögeket kap a többi bolygótól). Ezért például a csodaszámba menő gyógyulásoknál érhetjük tetten a hatásait, vagy “az üdvösség nyeréshez” szükséges pozitív lelki-szellemi átalakulást, valamint tisztánlátói és spirituális gyógyítói képességeket is a Plútó “pozitív hatásának” tulajdonítják a misztikusok. Sőt: mint az összes dimenziók szintjén és ne csak horizontálisan, de vertikálisan is megvalósuló egyetemes kiegyenlítődés- igénynek az őserejét megtestesítő bolygó, a Plútó teljesen harmonikus állapotában, az igazi boldogság bolygójának is lehet nevezni.

   Ám diszharmonikus formája esetében (több bolygó által negatívan fényszögelve), a Plútó a legveszedelmesebb és alattomosabb őserőként jelentkezik, amelynek hatásaként, a rejtélyes betegségek mellett a mentális rombolási és önrombolási (öncsonkítási, önbüntetési és öngyilkossági) hajlamokat, valamint a testi deformációk kialakulását és a testi - szellemi fogyatékossággal való születéseket is tulajdonítják az egészségi problémák szellemi okait és feloldási lehetőségeit tanulmányozó asztrológiában. (Egyébként nem véletlenül Plutónium az alapanyaga a legpusztítóbb atombombáknak sem.) Amennyiben a földi, természeti és természetfölötti folyamatokat leíró hetes aritmológiára és az alkímia elemeire alapozó klasszikus asztrológiában a Szaturnusz az élet és a halál ura (életfolyamatokat és ciklusokat lezáró őserő), a kauzális okokat és értelmeket vizsgáló tízes számrendszerre alapozott asztrológiában a Plútó testesíti meg azt az őserőt, amely a régi folyamatokat és ciklusokat lezárja az összes dimenziók szintjén. (A tízes a Mindenség száma - lásd: Hamvas Béla Tabula Smaragdina c. művét.) Az 1999 augusztus 11-i napfogyatkozás időpontjában kialakult kereszt-konstelláció kapcsán napvilágot látó apokaliptikus eseményeket sőt: még a “világvégét” is előrejelző jóslatok, pontosan azt hagyták figyelmen kívül, hogy a Plútó teljesen kívül állt az egymással szemben álló bolygók által kialakított kereszt-alakzaton, sőt: a Merkúrral és a Neptunusszal pozitív fényszöget alkotott. 2002 június 11-ét megelőzően és azt követően, most viszont (2OO2) Plútó a legtámadottabb (és a legtámadóbb!) bolygó. Szerencsejáték-zsargonban ezt úgy mondhatnánk, hogy a spirituális dimenziók szintjén most ez, a legjelentősebb őserő osztja a naprendszer legveszélyesebb lapjait.  

     A Szaturnusz és a Plútó szembenállása (a szembenállás a legegyértelműbb negatív fényszög az asztrológiában) majdnem egy éve, hogy fenn áll és a világszerte zajló abszurd eseményeket: baleseteket, véres tragédiákat (már - már megszokottá vált, két - három, vagy éppen tízes nagyságrendű áldozatokat követelő közel keleti, vagy távol keleti terrorista merényleteket) és a tragikus kimenetelű szeptember 11.-i New Yorki tragédiába torkolló, és apróbb abszurd tragédiákban máig elnyúló ( majdnem naponta, nem csak  Palesztinában kisülő!) jelzéseinek a negatív következményeit észlelhettük az utóbbi évben. Akárcsak 2001 szeptember 10 és 11-én, amikor a Szűzben álló Nap kvadrátot alkotott (ugyancsak jelentősen negatív fényszög) az Ikrekben a Szaturnusz mellé álló Holddal és a velük szemben álló Plutóval (amelyek tehát akkor is szemben álltak), 2002 június 10 és 11-én, a Plútóval nem csak az Ikrekben álló Szaturnusz fog szemben állni, hanem a Nap és a Hold is! De vegyük számításba, hogy ez még nem elegendő egy, a New Yorki tragédiához hasonló esemény bekövetkezésének az asztrológiai (szellemi - mentális) hátteréhez. Hiszen a 2001 szeptember 11-i eseményben, a Mars is (a nyers életenergiák és az isteni igazságnak a feltétlen - gátak és korlátok nélküli - megnyilvánulását: a harc őserejét megtestesítő bolygó) kulcsfontosságú pozícióban állt: együttállásba került az akkor még a Bakban álló Sárkányfarokkal, illetve szemben állt a Holddal és a Szaturnusszal.

    A 2002 júniusi konstellációt, illetve a június 1O-ét követő napokat és heteket az teszi asztrológiailag még jelentősebbé 2001 szeptember 11.-nél, hogy a jelenleg a Nyilas 17 fokán található Sárkányfarok, illetve a Sárkányfarok - Sárkányfej (Ikrek) tengely egybeesik majd a 18 fokon álló Plútó - Szaturnusz, illetve Plútó - Nap és Plútó - Hold fényszögek által képezett hármas szembenállással.

     A Sárkányfarok - Sárkányfej tengelyről, jobban mondva a Sárkányfarok horoszkópház- és jegyhelyzete, valamint a negatív fényszögei által jelzett, az emberi tudattalan legmélyebb rétegeiben rejtőzködő irracionális félelmek, vágyak, ambíciók és agresszív késztetések természetéről, ugyancsak keveset tud és tanít a klasszikus (jósolgató) asztrológia. A keleti misztika reinkarnációs képzeteit az elméleti rendszerébe beépítő misztikus asztrológia például, a Sárkányfarok pozíciójából (és negatív fényszögeiből)  következteti ki az állítólagos múlt életekben elkövetett negatív tettek természetét, illetve e tettekből a jelenbe átszármazó és a jelenbeni szellemi megtisztulást célzó, a Karma szanszkrit gyűjtő fogalma alatt értett, vezekelni és bűnhődni valókat. (Megjegyzés: a szerző nem híve sem a reinkarnáció elméletének, sem a metafizikai értelmezéseket néha igen durván leegyszerűsítő és a kauzális értelmezéseket a fantázia káprázat-világával behelyettesítő misztikának. A Sárkányfarok jelentésének ezt, a köznapi gondolkozás szintjén könnyebben feldolgozható - vagy elutasítható misztikus értelmezését csupán példázat értékű illusztrációnak szánta.)  

    Ugyanakkor a 2001 szeptember 11-i eseménynek egy másik, az előbb említett asztrológiai szereplője is részese lesz a 2002 június közepi, illetve az azt megelőző és az azt követő, veszély-jelző konstellációnak: a Marsnál is (amely egyébként a Neptunuszt: a fantázia, a szeretet és az egységtudat - az egységérzés, valamint az empátia-készség, negatívan: a kegyetlenség és a kábulat bolygóját fényszögeli majd negatívan) veszélyesebb Uránusz. Az Uránusz, a magasabb rendű (szellemi) értelem (zsenialitás) és a hirtelen (villámcsapás szerűen) megnyilvánuló energiák és irány változtatások őserejét megtestesítő bolygó a lineáris összefüggések, illetve, az ember esetében: a racionális gondolkozás bolygója, a Merkúr által lesz támadva ebben az időszakban és ez a támadott állapot, 9-én a Holdnak a Merkúrral, majd 11-e után, a Marssal történő együttállása idején fokozódik. Ez az emberi értelem időszakos elhomályosodást jelezné csupán, ami semmi különösebb problémát nem okozna, ha a fent leírt együttállások és szemben állások nem történnének meg. Persze, az is igaz, hogy az Uránusznak Hold által történő “bolygatása” a kényesebb konstellációk esetében, előbb földrengéseket, majd a tektonikus vonalak mentén elhelyeződő vulkánok aktiválódását és kitöréseit is szokta jelezni. (Ezek a bolygóállások voltak jelen mind a romániai 1977-es, mind az 1995-ös Japáni, mind az 1999 aug. 11-es kereszt konstellációt követő Törökországi dupla földrengés esetében.) A június 11-e körül várható spirituális folyamatok azonban, ahogy az metafizikailag várható, nem lesznek annyira természeti jellegűek, hanem a fent leírt diszharmonikus konstelláció által jelzett, negatív szellemi nyomás alá kerülő, a világ-méretű gazdasági és politikai folyamatokat befolyásoló és irányító - döntő pozícióban levő személyeknek az egymás negatív (mentális) impulzusait követő elhamarkodott, téves és irracionális válaszreakciói és döntései következtében fognak lezajlani. Lehetséges, hogy mindennek Június 11-én még semmi konkrét jelét nem látjuk majd, de lehetséges június 17.én, amikor a Szűzbe kerülő Hold kvadrátokat alakít egyfelől a Nap, Szaturnusz bolygópárossal, másfelől a Plútó- Sárkányfarok együttállással, akkor igen. A látható, vagy láthatatlan negatív események Június 23-án és 24-én is kiéleződhetnek, amikor a Hold a Plútó- Sárkányfarokkal képez együttállást, illetve a Nap-Szaturnusz együttállását, valamint a Rákban együtt álló Marst és a Jupitert támadja.

   A játszma tovább folytatódik másfél hónapon keresztül az egymást váltó, de állandóan további (enyhébb, de) negatív pozíciókat alkotó bolygóállások szerint, ami a dominó-elv alapján az egész világgazdasági (politikai?) szférát megbolygatva, gyökerestől megváltózik mind a világgazdasági, gazdaság-stratégiai, mind a világpolitikai helyzet. Az augusztusi és a szeptemberi konstellációk, már egy, a távoli jövőben kialakuló rend pozitív formakeresésének, de legalábbis a megnyugvás és az új értelmek felállításának a szellemiségét jelzik előre.   

    Ami az asztrológia és a világesemények egy másik aspektusát illeti, tekintettel arra, hogy spirituális géniuszuk jellegének köszönhetően, a világ nemzetei és országai, de külön - külön a jelentősebb nagyvárosai (fővárosai!) is egy - egy Konstelláció által megtestesített szellemi- energetikai térhez kapcsolódnak, jogos a feltevés, hogy az Ikrekhez tartozó Amerikai Egyesült Államok, India és Palesztina lesz valamilyenképpen a radikális világesemények kezdeményezője, kirobbantója, vagy áldozata. Sajnos, számunkra, a határokon kívül élő magyarok számára sem lesz közömbös ez a játszma, mert noha a “befogadó” nemzetek és országok geo-politikai erőterébe kerültünk, nem lehetünk közömbösek azokkal az eseményekkel szemben, amelyek a Nyilas befolyása alá tartozó Magyarországon és ezen belül az ugyancsak a Nyilashoz kötődő Budapesten fognak lezajlani (Az Ikrekben gyülekező bolygók a Nyilasban álló Plútóval és Sárkányfarokkal kerülnek szembenállásba.) Egyébként ezeknek az eseményeknek az elő-fuvallatát már most is lehet érezni a Magyarországi politikai életben.

 

II.  A konstelláció-módosulásokkal együtt, a világpolitikai - gazdasági eseményeket követő és értelmező metafizikus-asztrológus véleménye:

  

   Különböző fórumokon több rendben kifejtettem már, hogy asztrológiai tájékozatlanságra vall konkrét dátumokra, konkrét eseményeket jósolni, mert a bolygók és a csillagrendek állásából-változásokból, egymáshoz való viszonyából, csak az egyetemes erő-minőségek módosulása olvasható ki és csupán a személyekre vonatkoztatott jóslatok önbeteljesítő (pszichés alapú) hatásának köszönhető, hogy egy-egy konkrét jóslat is beteljesül néha.

   A rengeteg figyelmeztető előrejelzéseknek, valamint az eddigi “komoly” tapasztalatoknak birtokában, remélhető, hogy a nemzeti és nemzetközi védelmi intézményeknek, a rendőri és a katonai felkészültségnek köszönhetően sikerül majd semlegesíteni és kivédeni a készülődő terror-cselekményeket. Sőt: feltételezzük azt is, hogy minden felelős pozícióban álló, gazdasági és politikai személy (vezető), maximális éberséget tanúsít minden szempontból és semmiképp nem hagyja magát befolyásolni az érzelmeitől, a tudattalan lelki világából feltörő indulataitól, irracionális tévképzeteitől és a leghelyesebb válaszreakciókat lesz képes produkálni minden irracionális indíttatású, de a 2001 szeptember 11-i terror-támadás szerűen jól eltervezett és több irányú agresszív provokációra. Sajnos a június 11-ét követő konstellációk nem annyira szelídek, mint a 2001 szeptember 11-eit követőek, ami azt jelenti, hogy a föld lakosságának az érzékenyebb és indulatosabb része, hetekig és hónapokig tartó, folyamatosan negatív mentális nyomásnak lesznek kitéve, aminek következtében nyolcvan százalékos az esély, hogy valaki, vagy valakik olyan intézkedéseket hozzanak, amelyeket nem kellene és ennek, ha nem is lesz politikai következménye, de a világ egész gazdaságát érintő negatív következmények mindenképp lesznek. Ezeknek, az asztrológiailag előre jelezhető gazdasági (és azt követő politikai) világ-események következtében, a politikai irányítást gyakorló személyeknek és csoportoknak (kormányoknak és pártoknak) olyan népszerűtlen intézkedéseket kell majd hozniuk, hogy az épp hatalmon levő kormányoknak a bukása, de legalábbis a következő időszakokban szükségessé váló leváltásukat előidéző hitelvesztése és legyengülése, (amely egyúttal egy gyökeresen új, az eddigihez képest visszafogottabb, környezet- és szellem-barát gazdasági értékítéletre alapozott szemléletváltást is fog jelenteni), nem lesz elkerülhető.

    A 2002 június 11-i és az azt követő konstellációk lehetséges jelentését - jelzéseit tíz éves gyakorló asztrológusi tapasztalattal vizsgálgatva, az írott és az elektronikus média által feltárt világ-színpad eseményeit metafizikai szempontból szemlélő, humán-értelmségi gondolkozóként, én az utóbb leírt, szelídebb “égi forgatókönyvnek” megvalósulásában hiszek. De van egy, az apokalipszis eredeti (metafizikai) értelméhez (olyan idő minőség, amelyben a rejtett igazságok felszínre kerülnek és a titkos értelmek világossá válnak) lényegileg közelebb álló “reményem” is: ezekben az években olyan titkok lepleződnek le, illetve olyan, a világgazdaság működésével kapcsolatos felfedezéseket kerülnek a nyilvánosság elé, amelyek az eddigiekkel csaknem ellentétes és majdhogynem azonnali koncepció-váltáshoz és mentalitás-változtatáshoz vezetnek az egész emberiség szintjén. (Mind a gazdasági-politikai életszférában, mind a tudomány, a vallás és a művészet világában.) Bármi is történne, abban egészen biztos vagyok, hogy hét év leforgása alatt, nem csak a metafizikusok, és nem csak a vallásos szemléletet a világképükből ki nem záró tudósok, valamint a nagyvilági sikerek színpadáról vissza húzódó művészek és írók, vagy a különböző misztikus “utakat” követő névtelen csodabogarak inognak meg a materialista – liberális lét- és életszemlélet eddigelé biztonságot nyújtó gondolati- és szellemi képzetrendszerében.

  

                                                                                     Kozma Szilárd