Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

GERLEÉVAI ADATHAMISÍTÁS A WIKIPÉDIÁN

Kozma Szilárd karma- és család-asztrológus:

A WIKIPÉDIA ADATAIT is KÉPES MEGHAMISÍTANI, Az így, nemzetközi szélhámosi rangra is „felemelkedett” BUDAPEST, 12, kerületi, UTCAI VEREKEDŐ:  GERLE ÉVA!

 

A Következő (Figyelem: Forrás megjelölése nélküli!) szövegeket, Gerle Éva szerkesztette és írta be a múlt hét folyamán (tehát 2O14 március végén!) jogtalanul és minden tárgyi realitás nélkül a nevem alá a WIKIPÉDIÁBA. Ezek szerint ugyanis, ott bárkinek, aki bizonyos plusz internetes kapacitásokkal rendelkezik (És amilyenekkel én sajnos, nem rendelkezem!), a felelőtlen – sőt: a hamisító – szélhámoskodó tevékenysége, MÉG ÁLNÉVEN IS, ahogy Gerle Éva szokott, ENGEDÉLYEZETT!    

„1. Leghíresebb verse a Caucescu házaspárt élteti.[forrás?] „  

Mármint-hogy ez, ha egyáltalán létezne a világon ilyen vers, az én megjelent három verseskötetem verseiből a „leghíresebb”’ – Egyelőre erről a döbbenetes WIKIPÉDIÁS rangra emelt GERLEI HAZUGSÁGRÓL, csak annyit tudok megjegyezni, hogy nem értem, hogy forrás-megjelölés nélkül, miként kerülhet be ekkora valóság-sértő és személy-sértő hazugság egy enciklopédiának a szócikke alá? – Ezt azon túl, hogy én soha nem írtam egyetlen Nicolae Ceausescum vagy a Ceausescu házaspárt dicsőítő verset sem, és, a Szekuritáte többek között azért is üldözött és zaklatott, mert több helyen, így például a Csíkszeredai Tamási Áron irodalmi körben is, hangosan és nyíltan kijelentettem, hogy ilyet tőlem ne várjon senki, én ilyet nem fogok tenni. Ezt bizonyítják a Securitate tevékenységét vizsgáló bizottságtól, a „Poetul” (A költő) nevű megfigyelési dossziéban található dokumentumok is. Az a Wikipédia - szerkesztő tehát, aki a nevem alatti szócikkbe 2O14 márciusában, tehát éppen a Gerle Évának a velem szemben folytatott, gazdasági tönkretevésemet célzó internetes rágalmazási és bemocskolási háborújának az idején ezt a hazugságot oda beírta, törvénysértő hamisítást követett el.    

Asztrológusi tevékenységét igen sokan megkérdőjelezik…

- Egyedül Gerle Éva és az ö két barátnője és mások bemocskolásában neki segítséget nyújtó, neki valamiért igen elkötelezett barátnője és háborúzó – szárnysegéde: Kovács Killer Csilla és Lelkes Villő azok, akik az én asztrológusi tevékenységemet a másfél milliós magyarságból megkérdőjelezik!

… annak a gyakorlatának köszönhetően, hogy a neki nem szimpatikus emberekről a születési adataik ismerete nélkül is bosszúhoroszkópot készít. Erre több példa is volt a közelmúltban, amit asztrológusi körökben is sokan elítélnek.[forrás?]

- Láthatjuk tehát, hogy újból-csak, a forrás megnevezése nélkül írta ezt, a légből kapott rágalmát a hitelrontó, igazságtalan rágalmaival gazdasági tönkretételemet célzó, Gerle Éva! – Persze, álnév mögül.

És egyáltalán, ilyen fajta „jellemzések” nem kerülhetnek be a lexikonokba! Ez a szöveg tehát egyben világszintű kuriózum is! Az un. híres-halottakon kívül, mint amilyen Diana Hercegnő, vagy a népszerű állatvédő – zoológus Steve Irwin, akiknek az asztrológiai sorsképletének a fő motívumait a haláluk körülményeinek a tükrében, asztrológiai didaktikai céllal elemeztem, még soha, egyetlen egy horoszkópot sem készítettem soha, megrendelés nélkül senkiről! A Gerle Évának az évekkel korábban előre megírt – tehát független, objektív! – szövegekből álló gyűjteményből, egy számítógépes program segítségével, az ő sorsképlete alapján kiválogatott, horoszkópnak nevezett szöveg-együttesét is, az ő-általa a közölt születési adatai alapján közöltem. Azok a minden személynek a horoszkópjában előforduló negatív motívumok viszont, ami ebből az objektív sz9vegegyüttesben napvilágot látnak, a Gerle Éva karmájáról és negatív erkölcsi tulajdonságairól, súlyosság szempontjából, messze alul maradnak, ahhoz a rengeteg felelőtlen cselekedethez, gonosztetthez és perverz viselkedéshez képest, amelyek a Gerle Éva közösségi mentalitását jellemzik. 

„Az utóbbi időkben igen népszerű lett, köszönhetően a furcsa jelzőhalmozó írásmódjának, és a gyűlölködéstől hangos internetes jelenlétének. Jelenleg büntetőeljárás van ellene folyamatban.[forrás?]”

Újabb világelsőnek számító kuriózum a lexikon-szócikkelyek egyes részleteinek, a szerkesztésében és megírási módjában! - És nem csak azért mert ennél is hiányzik a forrás megnevezése. Vagy, mert ehhez, amint alább meg fogjuk azt látni, Gerle Évának sikerült becsempésznie, állítólag komolyan is vehető „forrásként” az általa, az én hitelességem maradéktalan - lejáratása érdekében ugyancsak 2O13 márciusában létrehozott, engem végsőkig kigúnyoló-bemocskoló szándékkal általa az én nevemben létrehozott (Figyeljük a magas fokú szélhámosságot, törvény-szegést!) blogjának a linkjét is! – HANEM AZÉRT, mert ilyeneket nem szokás leírni lexikonokban, és főként költőkről – írókról nem, hogy azok mitől lettek ha lettek népszerűek, illetve írásmód – jellemzést, vagy kritikát sem szokásos közölni a lexikon szócikkek alatt, hanem mindössze száraz tárgyi – biográfiai – tényeket! Ami meg az én „gyűlölettől hangos internetes jelenlétemet” illeti, ebben az állítólagos lexikon-cikkelybe való sajátosan Gerleévai formulában, éppen, hogy a saját internetes jelenlétének a legfőbb jellemzőjét sikerült kifejeznie és az ugyancsak szokásos és internet-szerte jól ismert gerleévai „szar-átkenős” módszerével, amelyre, a Budapesti XII. kerületi ügyészségnek elküldött ellene szóló, feljelentésemben is felhívtam a nyomozó-szerveknek a figyelmét, éppen azt írta le rólam, amit éppen, hogy ő művel évek óta nem csak az interneten, hanem az utcán is: keresztül-kasul FRÖCSKÖLI A GYÜLÖLETÉT, SŐT, MÉG AZ UTCÁN IS VEREKEDIK ÉS MÁSOK SZÁMÁRA KÍNOS ÉS KELLEMETLEN JELENETEKET RENDEZ. – Egyszóval: ERKÖLCSTELENKEDIK!

És itt van a fentebb említett, legérdekesebb és egyben legékesebb légy-pete, amit valaha is, bármilyen fajta lexikonban bárki is bepöttyentett, és ami nem csak arról híres, hogy volt mersze és „pofa-képe” GÉ-nak az én nevemben létrehozni, de ráadásul, szó szerint, a föld alá süllyeszti a még paródia kifejezést is! De előre szólok, hogy ne kattintsatok rá, mivel ezzel csak azt szolgálnátok, hogy Gerlének besegítetek abba, hogy ez a trágyája is az én nevem alatti toplista első oldalán jelenjen meg a Google top-listáján.     

„Kozma Szilárd - paródiák: http://szilardkozma.wordpress.com/”  - Mondom, ne kattintsatok rá, mert ezzel csak a sátáni, romboló eszelősséget juttatjátok újabb energiához, újabb, normalitás - ellenes cselekvési lehetőséghez:  Kozma Szilárd, aki soha nem volt és soha nem is lesz még szilardkozma sem, nem, hogy Cosma Silard! – Ezen a néven írt két Gerléhez hasonlatos, mások nevében pofátlanul hazafias szövegeket írogató két zsivány ugyanis, egy Elena Causescu „hőstetteiről” szóló gügye verset román nyelven és beküldték Bukarestbe, a Román Kommunista Párt propaganda osztályához. Eközben én, akkoriban – tehát az első vers-kötetemben - kizárólag szabadasszociációs elmélet szerint megírt (Pl. „Díszahavazás alulnézetből”), un. szabad-verset, sőt, inkább próza-verseket írtam. Nem is tudom, hogy az első kötetemben szereplő versek között létezik-e egy is, amelyben rímeket használtam volna?

A Cosma Silard név alatt, az akkoriban egy teljesen észrevétlen propaganda-füzetben megjelent versnek mondott naiv mocskolmány tehát, amit Mark Aurel nevű volt-kollégám, és Balázs F. Attila nevű besúgó-könyvtáros (Besúgói neve: Nica Stafan) „hecceltek” össze, Gerle Évai módon rajtam röhincsélve, nem csak a tartalmában eleve, de még abban is elüt tehát mindentől, amit én akkoriban írtam, hogy a sorvégein általam akkoriban még meg is vetett „gügye-rímei” állnak.  Arról nem is beszélve, hogy Én általában csakis, a fenti verscím által is jelzetten, bújtatottan rendszerellenes vers-szövegeket írtam, amitől pl. mindig frásza volt Székely Jánosnak az Igaz Szó akkori vers-szerkesztőjének. Ő még tanácsokat is adott, hogy miként tegyem számára os „közölhetővé” a verseimet. Pl., a legnevetségesebb kérése ennek az egyáltalán nem irodalmi jellegű levél-vitániknak az volt, hogy az ”És eljönnek” c. versemben eredetileg az állt, hogy Verssel és Szerelemmel úszok a Sztüx vízében a Bakony felé. Székely azt kérte, hogy ezt írjam át úgy, hogy a Gyilkos-tóban úszunk a Gyilkostó oldalán álló Cohárd nevű szikla felé, stb. Hát emiatt – is - állt rám a szekuritate, és ezért van telve a CNSAS-nál található, „Poetul” névre összeállított három szekus-dosszié a szekusok által az irodalmi körről megszerzett verseimmel is.

-  Amikor ez, a Marc Aurel és Balázs F. Attila által elkövetett versnek nevezett disznóság egy Elena Ceausescunak dedikált, senki által nem olvasott párt-brosúrában megjelent (Sosem felejtem az Attila kaján pofáját, amikor nekem a könyvtárban megmutatta!) 1978-ban,  én éppen a csíkszeredai házelem-gyár öntőcsarnokában 12X24 órás műszakaiban őrültem az egészségemet és az volt a kínos, hogy a totális diktatúrában, még csak tiltakoznom sem lehetett egy ilyen égbekiáltó személy-ellenes és költői-hírnév ellenes „hivatalos merénylet” ellen! Sőt! Éppen akkoriban, 1978 őszén, történt meg az is, hogy első ízben voltam behívatva a szekuritátera (A „megdolgozás” történetét a Táltos Bolond c. regényem IV fejezetében megírtam), ahol kb. 1O órán keresztül három különböző karú, rangú és más – más modorú, vallatói – okítói módszert alkalmazó szekus tiszt  „dolgozott meg”. Számomra csak négy évvel ezelőtt derült ki, hogy mindez főként a Balázs F. Attila és az azóta meghalt Veress Gerzson jelentései alapján történt, és éppen arról kérdeztek, hogy miért jelentettem ki több alkalommal is, az irodalmi körön, milyen szégyenteljesek az ilyen versek (Akkoriban ugyanis többe is írtak ilyeneket, Veress Gerzson és Murgu Pál – Érdekes módin, utóbbi nem más, mint a későbbi Valóság tulajdonosa és főszerkesztője, akinél később, vagyis a 2OOO évek első felében, rengeteg asztrológiai –metafizikai írásomat -  voltak ennek a profi művelői. Állítólag tízszer annyit fizettek a szerkesztőségek értük, mint a „rendes versekért”).  Ez a két, ugyanolyan gátlástalan gazember, mint amilyen a szintén mások nevében írogató, sőt: még külön az én nevemmel egy egész blogot is létrehozni  és azt az én nevemben működetni képes Gerle Éva is, éppen a besúgói mivoltuknak köszönhetően egész diktatúra alatt az akkori Hargita Megyei Kultúrbizottság nevű intézmények a Népi Alkotások Háza nevű alegységében lophatták a napot. Ők ugyanazt tették tehát kicsiben és titokban, mint amit Gerle Éva visz most végbe a világ szeme láttára nagystílű-aljasan! Ő is, pofátlanul irkál mindenféle hazugságot - még pornó verset is -, nem csak rólam és a nevemben és nem csak álnéven, hanem egyenesen létező és ismert személyek és személyiségek nevében is, sőt, még a saját nevében is.

     A tanulságos számomra az egész Wikipédiás – Gerle ügyben az, amellett, hogy kiderült Gerléről, hogy csakugyan a Sátánnal cimborál eszelős elvetemültségében, az, hogy éppen a minap jött haza az egyik kislányom azzal, hogy az egyik tanáruk figyelmeztette arra őket, hogy ne használjanak a Wikipédiáról kiolvasott adatokat, mivel azok sok esetben hamisak és én ebben még félig-meddig kételkedni merészeltem. – Hát jól megkaptam a leckét Gerle Évától. – De persze, nem csak ebben.