Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Kozma Szilárd_A Bak konstelléáció kauzális leírása

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus:

A BAK jegyében született, Bak Sárkányfarokkal, vagy - és Bak Lilith-tel rendelkező, valamint a kínai asztrológia szerint a Kecske évében született személyek betegségeinek és baleseteinek, sors-kríziseinek, a szellemi, lelki és spirituális okai

 

      A Bak napjegy az egyetemes lét össz-működése törvényességének és az egyetemes felelősségtudatnak (A megváltódási szükség-tudatnak) vagyis a megváltódási folyamatok létrejöttének és megvalósulásának a feltételeit és szabályait biztosító, valamint az ősi teremtő- megváltó erőknek a megnyilvánulásait szabályozó isteni erőteret testesíti meg.

     Ez azt jelenti, hogy az ember számára, a Bak által megtestesített erőtér őselve (géniusza), a teremtett létnek a kiegyenlítődését biztosító és a létfolyamatokat az egyetemes kiegyenlítődés irányba terelő, a lét és az élet folyását, az egyetemes megváltás logikája szerint szabályozó törvényekkel való találkozását biztosítja. A Bak szellemiségnek ez, az egyetemes lét-vezetést általánosan szabályozó funkciója, az ember számára, a társadalmi – közösségi élet problémáinak a formájában, a közösségi érdek-ütközések és érdek-egyeztetések formájában, tehát a közösségi életnek az elméleti (ideológiai) és a gyakorlati (politikai) életköreiben és erőtereiben jelenik meg. A Bak szellemisége tehát, az ember számára a közösségi-társadalmi élet gyakorlati területein és a közösségi-társadalmi élet sajátos területein, azok hivatalos intézeteiben és intézményredszerében, valamint a politikai életszféra különböző és ellentmondásos érdekeinek a bonyolult szövevényében nyilvánul meg a leginkább és a leghatározottabban. Azon személyeknek tehát, akiknek ide vonatkozó karma, vagy gyakorlati életfeladat olvasható ki az asztrológiai sorsképletéből, feltétlenül meg kell ismernie, szemmel kell tartania és konkrét élmény- és tapasztalatszerzés céljából gyakorlatilag is, felelős tudatossággal, be kell hatolnia e területre és ott nem cask, hogy helyt kell állnia, de abban tevékenyen részt kell vennie a karmája feloldását lehetővé tevő képességei megszületése és kifejlődése, megerősödése érdekében.  

Ezért, a Bak jellegű karmával, vagyis a Bak jellegű, mélytudati, negatív személyi meghatározódásokkal, negatív spirituális-programmal született személyek, nem csak, hogy érzéketlenek általában az egyetemes törvények szerinti erkölcsi mentalitásra, de egyenesen irritálódnak ezeknek a létezésének még csak a gondolatától is. És ha önkéntelenül is, de valamilyen nyilt, vagy rejtett formában, de mindig a spirituális rend, a harmónia, és főképp: törvényesség megbontására, illetve a hamis törvényesség és hamis harmónia létrehozására törekszenek. Ezért, ha nyilt, ha rejtett formában, de ők mindig a közösségi - társadalmi cselekvési rendszerek köreinek a kikerülésére, kicselezésére törekszenek, vagy egyenesen annak az életkörével viaskodnak, ahhoz vonzódnak önkéntelenül, vagy éppen azt törekszenek elhárítani és kiküszöbölni az életükből. Óvakodnak tőle, miközben az, tudattalanul, izgatja a fantáziájukat, vonzza őket. Azt gyülölik, szidják, szeretik és utálják egyszerre önkéntelenül. Amennyiben az utóbbi eset áll fenn, ez azt jelenti, hogy a Bak szellemiség igen erősen, de negatívan jelentkezik a személy jellemvonásaiban és az illető személy teljesen azért zárkózik el a közösségi társadalmi élet formáitól, illetve a törvényesség felállításától, mert fél a jog-alkalmazási területeken (Bíróságokon, Törvényszékeken) vagy a közösségi szintéren rá váró küzdelmektől és nehézségektől, az ott rá leselkedő esetleges kudarcoktól, csődöktől és megszégyenülésektől, mivel nincs érzéke a törvényességhez, a szabályossághoz és az arányossághoz, és úgy képzeli, hogy a társadalomban és a közösségben csakis korrupció, csalás és hazudozás, illetve háttérből való befolyásolás (intrikálás) által lehet eredményeket elérni és siha nem az igazság útján.

Egy jellegzetes élethelyzet, jelenség, egy problémakör irracionális elutasítása azt jelenti, hogy a személy fél attól a problémakörtől, mivel ott nehézségeket sejt, vagy tapasztal, vagy ösztönösen érzi, hogy ott vele szemben támasztott különleges elvárásokra, igényekre, és ezeknek megfelelő konfliktusokra, kemény akadályokra, elutasításokra és esetleg komoly kudarcokra, szenvedésre is számíthat. Ezeket a félelmeket, illetve azoknak a feloldásához vezető életfeladatok jellegét, viszont a horoszkóp segítségével fel kell tárni, majd tudatosan fel kell vállalni és addig kell próbálkozni, amíg ezeken az életterületen is kiismeri magát és az illető személynek el kell jutnia oda, hogy a játékszabályokat megismerve, képessé váljon a jó tájékozódásra, a helyes cselekvésre és a közösségi szellemben történő felelős gondolkozásra, a törvényes mentalitásra.

A pozitív Bak a földi élet gyakorlati megvalósítási szintjére, a közösségbe hozza a Nyilasnál még csak nagyvonalakban és inkább az érzelmek és az eszmék szintjén jelentkező, törvényes erkölcsiség megvalósításának a szükségét és tisztázza azt, hogy a megváltás – boldogulás, vagyis a kiegyenlítődési képesség, csak és csakis a horoszkópból kiolvasható gyakorlati - földi életfeladatok maradéktalan felvállalásával és beváltásával jöhet létre. Valamint a cselekedeteinkért, a szavainkért és gondolatainkért-képzeletünkért és képzeteinkért való felelősségvállalással, a természeti törvények tiszteletben tartásával és az anyag által visszatükrözött szellemi információk megfigyelésével és helyes értelmezésével.

Mivel a Bak zenit-pont mellett helyezkedik el, és a közösségi életben a törvényesség betartása irányítást – vezetést, de legalább is felügyeletetv és ellenőrzést igényel, , a Bak típusú ember is, éppen annyira szeret vezetői-vezéri funkciókat betölteni mint a Kos, és éppen annyira szeret hatalomban lenni és mások fölött uralkodni mint az Oroszlán és irányítani, mint a Nyilas. És minderre ráadásul, a kárpáti zerge biztonságával szeretne a szakadékos magasságok szikla-talaján szökellni, a felhőkkel és a napsugarakkal közvetlenül érintkező (közösségi) csúcsokon sütkérezni. Ezért, Ő néha a Kosnál és az Oroszlánnál is nagyra vágyóbb, magasra törőbb, hatalommániásabb és kegyetlenebb. Amenynyiben viszont keveset tud a földi élet részletkérdéseiről és gyakorlati nehézségeiről és a lélek mélységeiről, valamint az anyag belső szerkezetéről és az állati ösztönség szintjén jelentkező őserők természetéről, sok szenvedésben kell részesülnie, amíg a spirituális – belső és mágikus – gondolat- és képzeletirányításhoz szükséges szellemi érzékenysége és ébersége kialakul. Vagy, ha megsejti, hogy a tanulást egészen lentről, a bányák és barlangok által megtestesített tudatalatti rétegek nehéz anyagának a feltárásával, tudományos hasonlattal: a sötét anyag szerkezetének és tulajdonságainak a megértésével, tehát annak az átvilágításával, megfigyelésével, értelmezésével és az anyag alján és a tudattalan szellemvilág mélyén rejlő jelenségek, formák jelentése metafizikai értelmének megfejtésével kezdeni, akkor nem zuhan akkorát, mint amekkorákat egyébként kénytelen első sorban a saját szemében zuhanni.

   A Bak-típusú ember az, aki hat éves korában máris (a kezedben jópofán, később már fárasztóan, vagy nevetségesen) komoly, nehézkes, öreges, koraérett, vagy koravén személyként viselkedik. És viszont: a Bak karmások kozott, igen sok az olyan, aki soha nem akar érett személyként, felelősen viselkedni, hanem infantilis marad és törvénytelenül viselkedik, háttérből – a mélyből – intrikál még öreg korában is, miközben játsza az ártatlant. A Bak már egészen korán megsejti, hogy neki nagyon sok megrágni és megemészteni (befogadni, megvizsgálni, megérteni, és hasznosítani) valója van az életben, és rendelkezik is a kásahegy átrágásához (megértéséhez, értelmezéséhez) szükséges szívóssággal, kitartással, türelemmel. Lassan és alaposan rág és emészt, mérlegel, megfigyel, megfontol, kételkedik, bizalmatlankodik és bizonytalankodik, millió szemszögből vizsgálván meg a megértendő és megoldandó feladatát és amennyiben megoldhatatlannak, megemészthetetlennek ítéli, több fárasztó vizsgálat után is, később messze elkerüli azt. Amennyiben viszont megfejtette, az így szerzett ismeretit-a személyes tudást!-okvetlenül felhasználja a társadalmi élet valamely csúcsának a meghódítására, de legalább is, a hatalom megszerzésében vagy megtartásában szorgoskodó személyek (tanítványok) kioktatására.

     De mindennek az ellenkezőjét teszi a Bak-karmás ember, aki olyan ügyekbe is bekeveredik, amihez semi köze nincs, vagy ennek az ellentéteként, még ott is iygekszik semleges és kivülálló maradni, ahol közvetlenül, akár “halálosan” is érintett. Amennyiben tehát, a Bakban, vagy a X. házban áll valamelyik karma-pontunk a horoszkópunkban, az előbb felsoroltaknak a szélsőséges változatát, vagy azoknak poláris ellentétét leszünk hajlamosak elkövetni mindennapi életünkben: merevek, vagy zárkozottak leszünk, nem csak a társainkkal, partnereinkkel és családtagjainkkal szemben, hanem minden újnak, vagy szokatlannak tűnő eszmével, eszmerendszerrel szemben is. Különböző mesterséges eljárásokkal és módszerekkel igyekszünk ezeket a közösségi feladatokat magunktól távol tartani, vagy, éppen fordítva: erőszakosan provokáljuk, erőltetjük bizonyos természeti folyamatoknak az időnap-előtti megjelenését, törekedvén megváltoztatni (siettetni) az egyetemes törvények szerint (az idő, vagyis a Ritmus és a Ciklus törvénye szerint) megnyilvánuló természetes folyamatokat. Még a saját fizikai és pszichikai lehetőségeik és képességeik (vagy a horoszkópból ismert sorsfeladataik) ellenére is ezt teszik, azt gondolván, hogy nyereséghez jutnak ezáltal. Holott, az erőszakoskodás és a lehetőségekkel való visszaélések következménye egy másik életterületen sokkal inkább visszadobja őket a fejlődésükben (Ezért a Bak napjegyének megfelelő spirituális erötér és a Szaturnusz által megjelenített őserő közvetlen kapcsolatban áll a hatás és visszahatás egyetemes törvényéhez, amit népszerűen a Karma törvényének neveznek.).

A bennünk megnyilvánuló (megváltatlan, fel nem ismert és harmonikussá nem oldott) Bak lételv, nehezen kiheverhető, későre gyógyuló betegség-leckékben részesít bennünket: különböző bőrbajokkal, bőrkeményedésekkel, kiütésekkel, térdfájásokkal, térdtájéki sérülésekkel, jelzi, ha rosszul járunk, tehát ha erősen eltértünk az életünk megváltás-logikásjától. A Bak típusú embert valósággal térdre kényszeríti a sors vak és szeszélyes erejének képzelt lelkiismerete (Felettes Énje). Reumával, ízületi gyulladással, különféle kelésekkel, és daganatokkal sorozatos csonttörésekkel, állandósuló ficamokkal, nyirokcsomó-gümőkórral, csont tébécével, ízületi tébécével, csontritkulással, vagy ellenkezőleg porcosodással, csontosodással (bogosodással, bütykösödéssel), meszesedéssel, bénulásokkal, gutaütéssel, túlzott lesoványodással, vérszegénységgel, magas, vagy alacsony vérnyomással, érelmeszesedéssel, újabban: állandó depresszióval, emésztési és székelési zavarokkal próbál rávezetni Felettes Énünk az igazi sorsfeladataink arra, hogy tévelygünk ahelyett, hogy a személyes felelősségeink felvállalási szükségének és fejlődési életprogramunknak logikája szerint törekednénk a horoszkópunkból kiolvasható gyakorlati életfelqadataink beteljesítésére.

A betegségeken kívül szembe kell nézni az állandó hivatásbeli, közösségi életkörökben ért sikertelenségekkel, hátráltatottságokkal is, hiszen azért a Baknak megfelelő tízes horoszkópház a társadalmi-közösségi életterületeken való cselekvésrendszerek háza, mert ezen az életterületen olvasható le a leghamarabb az, hogy a személy távolodik-e, vagy közeledik a sorsfeladatainak a beteljesítéséhez. De vigyázat: a jelenség fordítva is igaz: a fent leírt betegségek és a sorozatos sikertelenségek akkor is fenyegetnek, ha a Szaturnuszi őserő természetével visszaélve, elárkozunk a társadalmi-közösségi élet elöl és egészen visszahúzódott életet élünk, sündisznó-lélekkel senkit sem engedünk magunkhoz közel, semmilyen jelenség és senki felé nem nyílunk meg, senkiről nem gondoskodunk önodaadó és odafigyelő-, de nem terhes, hanem tapintatos-szeretettel. A teljes visszahúzódás, a félrevonulás elfásít és végül megtör és ezért semmivel sem jobb, nem erényesebb és főként nem veszélytelenebb, mint a türelmetlen eredmény-, hírnév-, siker- és élvezethajszolás, az egyéni becsvágy-kielégités és a karrierizmus.

Amint említettem, a Bak csillagkép és az uralkodó bolygója, a Szaturnusz a Karma törvényéhez kapcsolódik közvetlenül és ha ebből a szemszögből közelítünk a kérdéshez, nyilvánvalóvá válik az is, hogy miért az imént felsorolt betegségek jellemzőek a Bak szülöttekre, ugyanis a földi élet, tehát a fizikai testben való létezés számunkra az egységes, egyetemes világon belül egy sajátosan elkülönült létállapotot biztosít, amelynek folytán éber állapotban egy polaritásokban megnyilvánuló anyagi világban kell határozatokat és döntéseket hoznunk és ezen döntések alapján cselekednünk az életünk minden mozzanatában. A szanszkrit Karma kifejeznek az értelme is hűen tükrözi ezt a sajátos helyzetünket, hiszen egyaránt jelent meghatározódást, adósságot, kötelességet cselekvést és gondolkozást, valamint beváltást is. Ez arra utal, hogy (tudatos, vagy tudattalan) gondolkozásunk alapján cselekszünk. De arra is, hogy mind a pozitív, mind a negativ gondolati és főként a képzeleti tevékenységünknek anyagiasodó, külső következménye van. A karmánk szerinti, személyes gondolatoknak és képzelgéseknek az, egy – egy élethelyzetben materializálódott következményei tehát, még ha megváltozott és számunkra nagyon nehezen felismerhető formákban is, de visszahatnak ránk és mi ezeket a vissza-hatásokat kénytelenek vagyunk elszenvedni. Sőt, ezeket a következményeket és élet- és sorshelyzeteket (fordulatokat) egy olyan morális rendszerben elbirálni, értékelni és értelmezni, amilyenben felnőttünk, vagy amilyent mi alakítotunk ki magunknak az élettapasztalataink hatására. És ez az értékelés, megint csak új és új gondolatformák létrehozásához (elgondolásához) és új, mágikus erejű képzetek alkotáshoz vezet, amelyek apján cselekedni fogunk az elkövetkezendő időben és amelyek újabb élethelyzeteket hoznak majd létre.

 A bőrünkön és a csontunkon érezzük tehát a földi létezésünk által kiváltott önkéntelen spirituális (képzeleti, tehát mágikus erejű) képességeinkre érkező objektív, környezeti válaszreakciókat. És amennyiben sorozatosan nem vagyunk hajlandóak ezen "sors"-figyelmeztetésekből nyert információkat helyesen értelmezni, akkor különböző szenvedések, vagy anyagi károsodások által is, negatív figyelemfelhívó fizikai változásoknak leszünk kitéve. A fizikai testünk (Szaturbusz), pontosan a fájdalom (Szaturnusz) érzésén keresztül (is) áll kapcsolatban a tudatunkat is irányító auránkkal, és az abban létező felettes énünkkel: a mentális és a spirituális testünkkel. Azzal van tehát áttételesen összekötve. És viszont: a nappali éber tudatunkat (is) irányító metáltestünk az érzeteken és a vágy-, a gyönyör- és a fájdalom-érzésén keresztül van összekötve a fizikai testünkkel. Tapasztalnunk kell tehát ahhoz, hogy gondolkozhassunk és gondolkoznunk. És döntenünk kell ahhoz, hogy a személyes elképzeléseink (élet-víziónk) szerinti tapasztalatokat szerezhessünk. Ezért, az általunk tudatosan, vagy önkéntelenül beidézett élet-élmények következményeiért, belső, személyes felelősségeket kell vállalnunk.

Ahhoz viszont, hogy a gondolkozásunk és képzeletünk törvénesítése érdekében, könnyen felismerhető jelképiséggel rendelkező tapasztalatokhoz juthassunk, minél felelősségteljesebb személyi döntések kockázatát kell vállalnunk és a döntéseink következményeiért, megint csak vállalnunk kell a felelősségeket. Amennyiben viszont nem vállaljuk a személyes felelősséget a személyes döntéseinkért, nem is leszünk képesek soha azoknak a ránk visszaható (néha fájdalommal járó...) visszajelzéseiből levonni a ránk vonatkozó, megfelelő következtetéseket és ezért újabb és újabb, hasonló élményre lesz szükségünk, addig amíg automatikusan meg nem tanuljuk a karma-oldási és boldogulási (megváltódási) sorsprogramunk szerinti, harmóniába-kerülés leckéjét.

  Hát pontosan ezt idézi elő a Bak morfogenetikus erőterében a Szaturnusz géniusza, vagyis a felelősségtudat szerinti morális gondolkozás és cselekvésnek és az azok szerinti tapasztalásnak, majd a tapasztalásoknak a felelősségteljes értelmezésének a szelleme. Vagyis, a lehetőségek és a határok belátásának és megismeretének a szelleme. És, a következetesség szaturnuszi princípiuma segítségével, ezt a belső-, de ugyanakkor egyetemes megismerést biztosítja a Bak által megtestesített spirituális erőtér is. Ezért a leginkább a fizikai-természeti személyünket a fizikai külvilágtól elhatároló testfelület: a bőr az, amely az ilyen (negative) tapasztalási leckében elsődlegesen részt vállal, a fizikai test legszilárdabb vázát képviselő csontozatunk mellett. De ugyanezt az információ-szűrést, információ-befogadási lehetőséget előkészítő funkciót tölti be a fizikai természet információkat hordozó, különböző táplálékok megemésztését (feldolgozását) fizikailag előkészítő (hátsó) fogazatunk is. A Szaturnusz negative fényszöge a Marssal, a legtöbb esetben hamar romló fogakat, emésztési zavarokat, különböző bőrbetegségeket, vagy csonttörésekkel végződő baleseteket eredményez, amennyiben nem sikerült e két, látszólag egymásnak ellentmondó és egymást kizárni látszó őselvet harmónikusan egyeztetnünk, egymással kiegyenlítenünk a személyiségünkben.

A Bak karmas ember által megtanulandó karmikus leckéket, vagyis a Szaturnusz őserőnél felemlített egyetemes felelősségtudatot, a Karma törvényének a segítségével kell értelmeznie a fizikai dimenzió által nyújjtott tapasztalási – tükröződési lehetőségei segítségével. Fel kell magában építenie azt a felelősségteljesen nem cask gondolkozni, de képzelegni is képes személyt, aki képes az élet minden területén és a hosszú távú következmények szintjén is pozitív eredményeket hozó, megvalósításokat létrehoznia. A pozitív Bak, vagyis a saját belső korlátain túljutni képes embertípus, a bölcsesség, a nyugalom és a kitartás (elvhűség) őselvét és így, a közösségért hozott áldozat és a közösségi jócselekedetek szimbólumát testesíti meg, mind a közösségi szellemiséget maximális fokon, pozitívan működtetni hivatott konstellációnak a szülöttje.