Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Kozma Szilárd: A Besúgó-próféta Nagy Attila Puli pénzkölcsönei


Kozma Szilárd

A magát vallásos anarchista székely prófétának nevező, volt-besúgó, Puli – Attila és az éppen kékre-zöldre vert, de racionálisan beszélni tudó, felesége pénzkölcsönkérő látogatása.
 

    Él az Erdélyi Kovászna megyei Kökös községben egy középkorú, tehát gyakorlatilag ereje telejében levő férfi, aki nem csak, hogy mindig nagyon vigyázott arra, hogy gyermeke ne szülessen, de az internet különböző fórumain nyitott rovataiban és blogjaiban található bemutatkozásai alapján, nyíltan és büszkén vallja magát munkakerülőnek! Sőt, a legutóbbi gyalázkodásában azt is elkottyintotta, hogy az agykárosult felesége beteg- nyugdíjából él. Ez a férfi elvégezte ugyan a katólikus teológiát, de papi felszentelése előtt ott hagyta, majd az Unitárius teológiát is, és unitárius papként működött is három évet, mindaddig, amíg a sorozatos részegeskedését és az ezzel járó kötelesség-mulasztást és erkölcstelen viselkedését követően, az egyház, a hívek több rend báli jelentésére, megszabadult tőle.
    Ezt a magát vallásos anarchistának nevező férfit, aki egy egész kis filozófiát, de inkább: amolyan hippi ideológiát épített a munkakerülése és az ingyenélése erkölcs-elméleti indoklására, Nagy Attilának hívják hivatalosan. És ama megvilágosodását követően, hogy neki nem kell dolgozni, a Puli, majd valamiért az jicahahmeir művésznevet is felvette.
    Az általa anarchistának képzelt, de mindössze irracionálisan misztikus zagyva írásait meg lehet találni szerte a neten és bárki, aki ezekből csak hármat is elolvas, azonnal képet alkothat magának Nagy Puli Attila épelméjűségéről, tehát: szavahihetőségéről, a személyi tudata kottyant voltáról, de mindez nem lenne baj, hanem az, hogy e beszámíthatatlanságával a mélységes gerinctelenség és erkölcsi nihilizmus is együtt jár. 
     Ez az ember, aki velem a diktatúra idején ismerkedett meg, éppen a Turula lányomnak az otthonunkban való megszületése reggelén (A baba, aki akkor éjszaka született és a két nővérkéje, még aludt.) felállított hozzánk másnaposan egy, akkor éppen kékre-zöldre vert vastag derekú, vastag nyakú és ugyancsak vastag hangú nővel és ketten meg akartak győzni – főként az általam addig nem ismert nő volt rámenősebb a meggyőzési törekvésekben ...- arról, hogy adjak az, akkor még csak általam Attilaként és a barátomként ismert férfinek (Jóval később a bosszúállása megtétele után sok évvel később derült csak ki, hogy a barátomnak képzelt személy azért keresete és kérte ki a barátságomat, mert a szekuritate által rám állított besúgó volt), egy újabb olyan kölcsönt, amiről tudható volt, hogy az előzőekhez hasonlóan, soha nem fog megadni, és amit a szerencsétlenségemre meg tagadtam akkor tőle (Hiszen, ha lett volna is annyi pénzem akkor, az a család növekedett szükségleteinek a fedezésére volt szükséges!).
   Ezt az elutasítást utólag, ő, a lehető leg primtívebb módon megbosszulta, és különböző rólam kiagyalt sztorikkal el kezdett az interneten befeketíteni, sarlatánozni.
   Miután többen is rá kérdeztek, hogy mi a helyzet ezekkel a Nagy Puli – „beszámolókkal”, utána néztem , hogy ki lehet az illető, majd az írásokban közölt, témán kívüli adatokat látva, teljesen világos lett számomra, hogy az illető Balázs F. Attilával egyetemben, aki szintén a papi eskületétel előtt hagyta ott a katolikus teológiát, szekuritate-s besúgó volt. És ez a gyanúm beigazolódott a 2O11 tavaszán, amikor is CNSAS központban a megfigyelti „Poetul” (A költő) fedőnéven összeállított dossziémat tanulmányozhattam. Barázs F. Attilában volt annyi becsület, hogy a tényt elismerte, Nagy Puli Attila viszont, mivel sokkal kisebb kaliberű besúgó volt, mintsem, hogy másoknak a gyanúját is felkeltette volna, úgy képzeli, hogy az én szavahihetőségemnek az ő újabb rólam szóló, tehát általa kiagyalt, lejárató morális mesék segítségével történő hitelteleníts által, az ügyet megúszhatja. Ennek az érdekében elkezdett, szerte a neten engem le fitymálni, kigúnyolni és meg gyalázni, hozzám intézve a szavait, le „Szilárdkázni” és ebből a fenséges szakértői pozíciójából le sarlatánozni.
    És, úgy vélvén, hogy sikerrel járhat ez a trükkje, ezt a sötét mocskolódást folytatja 2O11 tavasza óta, mikor a saját nevében a számtalan blogja közül valamelyiken,  mikor különböző más fórumokon álnevek alatt (Pl. az  www.erdel.ma.ro c. portálon, ahol a moderátor nem képes magát észre venni és a különböző fedőnevek alatt megjelenő átlátszó Puli-beszólásokat nyakló nélkül beereszti, mondván, hogy ezek a fölényeskedő és nagyképű, áttetszően jellegzetes Puli-féle gúnyolódások, a demokratikus ellenvéleményezők táborából érkeznek. 
   A 2OO4 április 13-ai, kölcsönkérő „baráti” látogatásuk kapcsán, Puli - Attila azt állítja, hogy az a nő, akit akkor a feleségeként bemutatott, nem volt általa kékre – zöldre verve, és, hogy én hazudok amikor azt állítom, hogy ők másnaposak voltak. Mondjuk, ez rendben is lenne, holott, akkor meg hogy a csudában történhetett meg, hogy éppen reggel 8 órakor fogyott el a pénzük és éppen Csíkszeredában, és éppen azért volt nekik annyira fontos és sürgős az újabb vissza nem fizetendő pénz-adomány, mert állítólag anélkül nem tudtak (Gyergyószentmiklósra, vagy Székeludvarhelyre, már nem emlékszem.) tovább utazni?  De ha nem voltak másnaposak, vagy éppen fél-részegek, mint ahogy én akkor határozottan érzékeltem, és ami a külsejükből is lerítt, akkor egyenesen tudatos vétek-számba megy, az a kegyetlenül érzéketlen és otromba viselkedésük, ahogy tekintet nélkül arra, hogy a két szobás lakásunk kis szobájában, mindössze néhány órára a szülés – születés élet-drámája után, pihen és alszik a feleségem és az éppen frissen megszületett kislányunk: Turula.
    (A volt feleségem ugyanis semmiképpen nem akarta ezt a harmadik kislányunkat sem, korházban szülni, és amikor azt érezte, hogy szülnie kell – korábban már három alkalommal is szült - addig várt, amíg nem érezte, hogy a baba ereszkedik ki a szülőcsatornán, és csak ekkor ébresztett fel engem az álmomból, hogy éppen csak annyi időm volt, miután talpra ugrottam, hogy alája dughattam a tenyerem és kifoghattam a belőle csendesen kisikló kislányt.) 
     Amennyiben nem voltak valamilyen alkoholos italtól, illetve  a másnaposságtól elkábulva és a nappali éber tudatuknál voltak mindketten, emberileg elfogadhatatlan az a könyörtelen rámenősség, ahogyan akkor engem kezelésbe vettek – főként az addig általam ismeretlen, zöld- és kék monoklis asszony – abból a célból, hogy adjak nekik kölcsön pénzt, és ezt hajtogatták és nyíltan hitetlenkedtek, akkor amikor azt mondtam, hogy jelenleg nincs semmi pénz a háznál.
    Nem emlékszem ugyan, hogy volt-e pénzünk, vagy sem, de akkor is, ha lett volna, nekik tekintettel kellett volna lenni arra, hogy egy újszülött körüli adminisztrációs ügyintézés pénzkiadással jár egyrészt, és másrészt ilyenkor a szülők sem tudnak néhány napig pénzkeresettel foglalkozni. És az, gondolom, nem tartozik most ehhez a témához, hogy miért kellett nekünk otthon szülni. – Ezt csak azért írom, mert megszoktam már, hogy a Nagy Attila kórusvezető ide vonatkozó hangütésére, az asztrológiával szemben rossz indulattal, illetve a spiritualitással szemben babonás idegenkedéssel viselkedő székelyföldi emberek, ilyenkor ezzel szoktak támadni, ahelyett, hogy az aktuális téma lényegére figyelnének. - Hanem az, hogy ilyen un. szakrális körülmények között nekem éppen nem arra volt szükségem, hogy arra figyeljek, és attól szorongjak, hogy ezek a rámenős személyek – főként az asszony...- mennyiben zavarják meg Turulát és Emőt. Arra, hogy az addig barátomnak képzelt Nagy Attila és a vaskos felesége, a rámanős hangoskodásukkal a család szülés utáni idillikus nyugalmát mennyiben bontják meg, illetve, hogy el kezdjek azon gondolkozni, hogy vajon az otthon levő családi pénzből tudok-e nekik ilyen körülmények között, egy újabb, soha viszont nem látandó pénzt adni, úgy, hogy mindenre maradjon?
    Mondom: amennyiben nem voltak sem reggeli szíverősítő pálinkától kapatosak, sem kialvatlanul és másnaposan kábultak, még nagyobb a vétkük az akkori rámenős és kíméletlen, sőt: egyenesen könyörtelen - Nem, hogy megértés és elemi empátia nélküli - követelőzésük miatt!
    Arról, hogy az elutasítás miatti, sötét bosszú-vágyában, utólag mit követett el velem szemben ez a sötét lelkű Júdás, most ne essék szó. Hanem csak arról, hogy Puli azt állítja, hogy a igazságtalanul vádolom a feleségét alkohol fogyasztással, mert agy-károsult lévén, neki nem is szabad alkoholt innia. Rendben kérdem én, de mikortól nem kezdve nem volt szabad innia? Illetve, mikortól kezdve kezdte ezt a tiltást komolyan venni és betartani? És ha tudták, hogy nem szabad a feleségének alkoholt innia, miért mentek el egy olyan csíkszeredai családi buliba és miért költötték el az utazási pénzüket éppen ott, ahol tudvalevő volt, hogy a háziak és a vendégeik alkoholt isznak? 
  - És, ha így történt, miért álltak ezért rajtam bosszút?
     Illetve, miért hazudja most azt Puli Attila, hogy miközben én kimentem a konyhába, vagy a vécére, vagy hova, állítólag be ment hozzuk a néhány órája még szülő feleségem, akinek akkor még logikus módon, az adott körülmények között (hiszen, nem korházi szüléseknél a placenta három – négy órával később válik le.) véreznie is kellett volna, és ebben a szülés utáni állapotában, éppen azzal a rólam való állítólagos árulkodással lepte meg és vette a bizalmába Pulit, hogy smafu az egész asztrológiám és a metafizikai tanulmányaim egytől egyig nagy álnokságok, mert én, amennyiben nem szednék altatót, nem tudnék még csak aludni sem.
    Vajon miért épít erre a képtelenségre – Ti, hogy az alig szült feleségem ott hagyta volna a francba a kis Turulát és kilesvén, hogy én éppen mikor nem vagyok a szobában és kihasználván ezt a „megfelelő” alkalmat, neki fogott Pulinak rólam árulkodni ...? Mert hiszen egyéb dolga sem volt szülés után, csak a zajt keltő, és őt nyilván zavaró Pulikát velem szemben a bizalmába fogadni! (- Jaj Istenem, hogy ez a besúgáson edződött magyar gonoszság még mire nem képes!) - Nagy Puli Attila egy egész „spirituális vezetői álnokságot leleplező” erkölcsi rágalom-elméletet? Főként, hogy én soha sehol nem hirdettem magam spirituális vezetőnek, sem mesternek, sem gurunak, de még anarchista prófétának sem úgy mint ő saját magát, hanem mindig csak egyszerű asztrológusnak! Mi haszna van ennek az antikrisztusi nihilistának belőle?
   Ő azt állítja – Hogy oda ne rohanjak! - , hogy annak az érdekében írja rólam mindezt, hogy megvédje tőlem, illetve a sarlatáni praktikáimtól az ártatlan és óvatlan magyar embereket, akikért ugyebár ő prófétasága aggódik, és vérzik értük az ő volt-besúgói és kulturális diverzánsi szíve... – Ó, hogy Pulinak ez, a „népét” éppen tőlem féltő aggodalma mennyire megható!

___________________________________________________

     De van a Puli féle kölcsönkérő erélyességnek egy másik praktikus oldala is. Valahol, valamely, a számtalan rólam és hozzám szóló, szavait direkt nekem, „Szilárdkának” – mármint, hogy az ő többet nem tejelő Szilárdkájához intéző, „spirituálisnak” nevezett eszmefuttatásai között, elismeri, hogy kölcsönöket vett tőlem, de, mondja ő, az ingyenélő vigéc, hogy ez bagatell, a lej mai értékének megfelelően, mindössze három lejnyi kölcsönöket vett el tőlem. – Ez is éppen úgy igaz, mint minden rólam szóló, velem kapcsolatos, „stopposoktól” hallott sztorija. Ne vicceljünk: három lejért, sem akkoriban sem most, nem vittek Csíkból és nem is visznek el, sem az utas-leső stopposok, sem a kamionosok, és a Ratások pláe, hogy nem, még a Hargitafürdői eltérőig sem. Sőt: ennyiért még maga Puli is restellte volna hozzám fel jönni, nem hogy azokat a szerencsétlenül gügye sztorikat kieszelni és még pirulás nélkül elő is adni, amelyeknek a meghallgatása után, az asztrológusi tanácsaimmal próbáltam rajta, a kölcsönadás mellett segíteni. (Az más kérdés, hogy akárcsak a szélhámosok általában, és akárcsak ő most is, sokkal intelligensebbnek és rátermettebbnek érezte magát mint én, és a fenébe kívánt a tanácsaimmal együtt, csak adjam már neki oda azt a pénzt, mert már csorgott a nyála arra a gondolatra, hogy amint kilépik a lépcsőházunk ajtaján az első kocsmáig repülni fog.) Szóval, még azzal is érvel ez a nagypróféta újonnan, hogy nem is lett volna nekem, akkor sem amiből adjak, mert szerinte akkor is olyan csóró voltam mint most. Azt hagyjuk, hogy most sem vagyok egyáltalán csóró, mivel annak ellenére, hogy a bosszúja sikeresen eredményes és egyetlen új rendelőtől sem kapok még csak érdeklődő levelet sem, ami óta lelepleztem, hogy besúgó volt és ő erre szorgalmasan el kezdett sarlatánozni, de éppen azoktól kaptam annyi segítséget, amennyit soha nem is tudtam volna elképzelni, akikről ő azt állítja, hogy becsaptam és átvertem: a volt rendelőimből lett barátaimtól és volt tanítványaimtól. Szóval, hagyjuk azt, hogy minden jel arra mutat egyelőre, hogy az én és a családom gazdasági tönkretételét célzó számításai fordítva fognak elsülni, és maradjunk meg annál, hogy éppen akkoriban, amikor ő még gyakrabban járogatott hozzám kölcsönökért, történetesen újfent volt bőven pénzem, mivel előbb a Budapesti Bethlen Gábor alapítványtól kaptam egy egész évi ösztöndíjat regényírásra. (-Amit egyébként, sok más írótársamtól eltérően be is teljesítettem: 8OO oldalas, tehát két könyves regényt írtam, és mostanában készülők megírni a trilógia újabb darabját, amelynek az egyik kulcs-szereplője éppen Puli lesz. – Ő fogja átvenni tehát a regényben a második könyv közepéig a főhős Géza nevű barátja által elfoglalt, ellenpont szerepkörét. A gonosz sámán tehát a Táltos Bolonddal szemben.) Majd, amíg az Elta-nak voltam az előadó-asztrológusa, illetve később is, amikor csak egyedül éltem, szintén volt bőven pénzem, mivel akkoriban még román nyelven is készítettem horoszkópot és azok inkább rendeltek, mint a magyarok.
   Szóval, történetesen akkor éppen volt amiből adjak kölcsön és amiből annál sokkal minőségibb életet éljek, mint amilyet élhet ez a munkakerülő az őseitől örökölt vagyonának a pénzzé váltása árán.
    Ez, a többször adott kölcsön tehát, amennyiben ő el kezdett itt nekem mai lej árfolyamban spekulálni, kb. 7OO – 8OO lej értékben áll. Az akkori kék hátú Eminescu-portrés 1OOO lejesnek a mai értéke ugyanis, körül belül a mai 1OO lejnek felel meg, ha nem többnek ugyan, hiszen én 3OOO lejt kaptam fél havi fizetésként azelőtt a Koloszvári Keresztény Szótól. Nos, én ilyen kék hátú 1OOO lejesből, minimum kettőt, ha nem hármat is adtam, ugyancsak két vagy három rendben Pulinak 1992 és 1993 között. 
    De mondtam már, hogy nem kell megadnia, hiszen undorodnék egy ilyen féregtől, aki a három gyermekes családom megsemmisítésére felesküdött valamelyik pusztai cserefája alatt szunnyadó démonjának és ezt az egész kalkulust csak azért írtam le, hogy kimutassam: folyamatosan ezt csinálja: hazudik, csúsztat és ferdít, majd e hazugságból és csúsztatásaiból ácsolt tényekre alapozva rágalmaz és számon kér. És ráadásul még erkölcsileg is mindenek fejében!      
 

Kedves Barátom!   Amennyiben a cikkeim és tanulmányaim elnyerték a tetszésedet, illetve, amennyiben úgy érzed, hogy az olyan komoly tanulmányok elolvasását, mint amilyen az Egyetemes Törvények, vagy pl. az asztrológiai koncepció a betegségek gyógyítási lehetőségét illetően, vagy a harmonikus szerelmi – párkapcsolati viszonyok megélhetési lehetőségét illetően, cserében csak annyit kérek, hogy légy oly kedves és egyetlen egyszer kattints az alábbi linkre:

 

http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei