Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Kozma Szilárd: A kökösi fekete mágus, Nagy Puli Attila tettei 1.

Kozma Szilárd:

Hogyan és miért válhatott Nagy Attila Puli gonosztevőmből jótevőmmé, és hogyan válhatott az elsők közül valókból utolsóvá?


    Akik e sorokat olvassák, tudják már, hogy a nagy sikerű The Secret c. misztikus film eszmei mondanivalójától megszédült és ebben a misztikus kábulatában hirtelenül a székely - és ezen keresztül (sic!) - a magyar nemzete megmentőjének magát kikiáltó, vagyis a nemzet önjelölt prófétájává előlépett hajdani szekus-besúgó, Nagy Attila Puli, az utóbbi hét évben (Turula lányunk megszületése óta), lejárató és a gazdasági megbuktatásomat célzó, erkölcsi háborút folytat ellenem az internet különböző magyar fórumain elhelyezett (Lásd: spiritualitas.blogter.hu, sepsiszentgyorgy.ro, virtus.hu, scribd.com, stb.) gúny- és vádirataival.
    Nagy Puli eme szorgoskodásának köszönhetően viszont csak néhány hónapig, és egészen intenzív módon, csak néhány hétig következett be az életünkben az a teljes gazdasági krízis, aminek a beidézése érdekében ő éveken keresztül dolgozott. Tudniillik az, hogy a sok éves, rólam való nyilvános hazudozásaira – a tárgyi valóság teljes elferdítésére, meghamisítására - alapozott, rám vonatkozó misztikus és erkölcsi rágalmazásaival, és ezekre alapozott spekuláns elméleti következtetéseivel, és persze, nem utolsó sorban a sarlatánozásával, azokban a potenciális horoszkóp-rendelőimben, akik nem ismeretek személyesen, illetve, akik nem mélyültek el a metafizikai tanulmányaim olvasásában, kételyt ébresztett, mind a szakmai kompetenciámat mind az emberi tisztességemet illetően. 
    Azt követően ugyanis, hogy kb. másfél hónappal ezelőtt, amikor a volt besúgómnak az orcátlansága már a szemembe kiabálta, hogy vegyem komolyan ezt az ügyet és nézzek utána annak is, hogy tulajdonképpen minek is köszönheti ez, a nyilvánvalóan elemien erkölcstelen és tehetségtelen személy az internetes olvasottságát. Nos, a Nagy Puli Attila un. „nemzet-mentő” misztikus műveit elolvasva azonnal szembe szökött az, hogy ez az párját ritkító ostoba ember - aki oda s vissza van az ő kétszeres teológiai képzettségével! - az ő hibás szellemi alapállásában, teljesen figyelmen kívül hagyhatónak tekinti a fizikai – tárgyi – valóságot! Miután ezt a fordított valóságra alapozó misztikus handabandázást lelepleztem, az új, potenciális horoszkópigénylők által írt érdeklődő levelek is el kezdtek a levelesládámba érkezni. – Olyannyira, hogy már el is határoztam, hogy újból kiváltom az asztrológusi engedélyemet.
     E sorok olvasóinak viszont nem kell attól tartania, hogy Pulihoz hasonlóan, én is előállok valamilyen misztikus elmélettel e sorsfordulat értelmezésében. Nem, a dolog – a magyarázat - nagyon egyszerű, logikus és racionális, és ezért teljesen kívül esik a fizikai és erkölcsi nyomorban élő Pulinak a valóságképzeteiről alkotott nyomorék-körén. Noha, Puli is a paraszti pragmatikumra épített, amikor a fene nagy magamutogatási mániájában kieszelte, hogy amennyiben nem egy saját honlapot szerkeszt és azon közli a SRI megbízásának eleget tevő, tehát látszólag a magyarság megváltási szándékából írt, de voltaképpen a vizet a a Budapesti SZDSZ-liberálisok és a román nacionalisták malmára (főként a HARKOV malmára) hajtó misztikus hablatyolásával együtt, az én fejemre szórt rágalmait, hanem olyan nagy forgalmú (látogatottságú) „blogterekre” teszi fel azokat, ahol az internet-kereső programok azonnal a GOOGLE első helyezettjei közé röpítik e szellemi csúcsteljesítményeket.
    Mivel azonban nem az én egyszerű személyi büszkeségemnek a megsértéséről volt szó, amiért én a kisujjamat sem mozdítottam volna, hanem e vitéz tetteivel olyan egzisztenciális krízisbe juttatott, hogy 2O11 nyarán, szinte már a gyermekeimnek sem tudtam enni adni - amiért is, előbb a vállalkozásomat kellett feladnom, majd, látván, hogy ez a sporlás sem ment meg a teljes elszegényedéstől, egy elkeseredett lépést tettem és éhségsztrájkolni kezdtem annak érdekében, hogy legalább a gyermekek után járó törvényes családi pótlékot és más törvényes juttatásokat megkaphassak.
     A hírre viszont, hogy kétségbeesésemben éhségsztrájkot kezdtem a törvényes szociális jogaink vissza szerzése érdekében, a harkov-diverzáns nem bírta vissza fogni magát és üdvrivalgásban tört ki az internetnek azon a fórumain ahol az éhségsztrájkomról szóló cikkeket közölték. És ez még nem volt elég neki a szomorú győzelemhez, de különböző fedő- és álnevek alatt, ezek fórumain eljátszotta, hogy ő az, a bizonyos „egészséges székely közvélemény”, amely elutasítja a „kunyerálásnak” (Vagyis a törvényes polgári jogkövetelésnek) ezt a törvényes fajtáját és arra okított a misztikához mindig valamiért és valahonnan értő „farkaslogi”, vagy a „csikiszékely”, vagy a „besenyői pistabácsi” nevében, hogy viseljem én is becsülettel a keresztet – akárcsak ők- és ő, ugy-e?! – és ne szélhámoskodja többet, mennyek el kapálni. Erre már fel kaptam a fejem és utána néztem annak, hogy mitől is lesznek olyan népszerűek és a GOOGLE által felkapottak a Pulinak az itt megjelent írásai, hogy még az én évek óta bejáratott honlapjaimon található, és un. ezoterikus körökben eléggé  népszerű cikkeimet és tanulmányaimat is megelőzik?
   – A válasz egyszerű volt: mindazok mellett, hogy ingyenes hirdetéseket forgalmazó internet-szolgáltatóknál is hirdeti a magyar közéleti politikusokat és más közéleti személyeket, de engem kiemelten és fő helyen rágalmazó műveit”, olyan blogtereken is forog fenn a meredek nézeteiről hírhedt Puli neve, amelyek azonnal berántják az internet toplistáinak az első helyeire minden olyan írást, ahol az ő neve szerepel. Internetes járatlanságommal néhány nap alatt én is rá jöttem, hogy hiába írom meg a védekezéseimet a saját honlapjaimon, mert ugyanott szükséges ezt megtennem , ahol a Puli írások is találhatók, amennyiben azt akarom, hogy az ő írásaival egyszerre kerüljenek az én védekező írásaim azoknak a szemei elé, akik kedvet kapnak a Puli által gyalázatossá, sőt: sátáni sarlatánná festett tetteimről és mentalitásomról szóló, volt besúgói „jellemzéseket”.
     És láss világ csodát, három hétre rá, hogy ezek a Puli „misztikus-szakértői” hitelességéről szóló leleplezéseim megjelentek, újra megfelelő arányú személyi horoszkóprendelési lehetőségek felől érdeklődő leveleket kapok! Sőt: ez úttal még többet, mint azelőtt. – Így változott át tehát a családom gazdasági tönkretétele érdekében az interneten rólam gátlástalanul hazudozó és engem lesarlatáznozó Nagy Puli Atilla, a jótevőmmé. Sőt: még csak ezután fog igazából a jótevőmmé változni, mivel, az általa előidézett kényszerhelyzetemben én is készítettem azokon a szuper-forgalmas magyar blogtereken személyi naplókat, ahol az ő, ha nem is világ-, de magyarság-rengető „művei” megjelentek.
   De ettől kezdve, már nem az ő kútfejéből rólam keltett és azt is elferdített meséinek az igazi változatait írom le, valamint azt, hogy mennyire nevetséges az, hogy a Titok c. misztikus film eszmei mondanivalóját a magyarság megmentésre akarja felhasználni. (De tényleg: a normális ember nem is tudja eldönteni, hogy ez a senkiházi, a magyarsággal gúnyolódik-e, vagy önmagát figurázza ki, amikor ilyen misztikus szamárságokat hirdet ilyen nemzeti sorsfontosságú kérdésekben, vagy bocsánattal legyen mondva: ez a magát anarchista prófétának tituláló internet-betyár, tényleg ennyire hülye-e?)
   Nem, ettől kezdve én nem foglalkozom többet a Puli állításainak a valóság talajára való visszarángatásával, hanem egyszerűen ugyanott fogom közölni a komoly metafizikai és asztrológiai tanulmányaimat. Remélhetőleg ezek sokkal jobban be fogják bizonyítani azt, hogy mennyire vagyok, vagy nem vagyok sarlatán, illetve, hogy mennyire értek a hivatásomhoz és mennyire nem, minthogyha a Puli vonatkozó valóságferdítő csúsztatásainak és ferdítéseinek a hamisságát bizonygatnám.
     Köszönöm tehát drága Puli - Attila, hogy ezekre a nagyszerű szakmai népszerűsítési lehetőségekre felhívtad a figyelmemet, mivel mindezt magamtól soha nem tudtam volna kitalálni. És persze, újból köszönöm azt is, hogy te, éppen te, megrágalmazván, egy életre szóló fényes erkölcsi bizonyítványt állítottál ki számomra, amely garantálja, hogy a legnagyobb bizalommal fordulhat bárki, aki úgy érzi, hogy a sorsa, a családi, vagy a szerelmi – párkapcsolati élete teljes krízisbe került, sőt: esetleg még az élete is kuttalannak látszik.
    Hiszen mind a volt feleségem férfi-utáló édesanyja által megbuktatott tíz éves házasságomat követő, ezúttal igazi szerelmen alapuló, újra alkotott nagyszerű családommal, mind azzal, hogy ebből az általad is előidézett nehéz sorshelyzetből minden szempontból gazdagabban jöttem ki, mint amilyen helyzetben éltem – éltünk az általad várva-várt, és néhány hétre be is idézett gazdasági krízisünk előtt, magam vagyok az élő példa arra, hogy az életünket és a sorsunkat irányító egyetemes törvények pártolják és segítik azt, aki maximális felelősségtudat mellett felvállalja a horoszkópjából kiolvasható életfeladatit. Te, illetve a te nyomorúságos sorshelyzeted és erőnléti állapotod meg viszont éppen arra, hogy azokat a személyeket nyomorba döntik és az életerejétől megfosztják, akik felelőtlenkednek és a saját életfeladataik felvállalása és beteljesítése helyett mások nyomorba döntésére törekednek.       
  

Kedves Barátom!   Amennyiben a cikkeim és tanulmányaim elnyerték a tetszésedet, illetve, amennyiben úgy érzed, hogy az olyan komoly tanulmányok elolvasását, mint amilyen az Egyetemes Törvények, vagy pl. az asztrológiai koncepció a betegségek gyógyítási lehetőségét illetően, vagy a harmonikus szerelmi – párkapcsolati viszonyok megélhetési lehetőségét illetően, cserében csak annyit kérek, hogy légy oly kedves és egyetlen egyszer kattints az alábbi linkre:

 

http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei