Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Kozma Szilárd: A sikeres és a nyomorult életsors különbségének az okai

Kozma Szilárd: Nagy Attila Puli anarchista próféta sorsának a kereszteződése az én sorsommal a sorsképleteink tükrében. 

    Rendben van az, hogy az egyik volt besúgóm: Nagy Puli Attila, aki az internet adta szabad rágalmazási lehetőségeknek hála, anonim kis spicliből, a misztikus - politikai firkálmányaiban olyan, mindenkit mocskoló, hírhedt net-banditává nőtte ki magát, aki válogatás nélkül mindenkire, aki valamit is tesz a magyarságért és az emberiségért, minden racionális ok nélkül, szórja a mocskait.  De nekem, spirituális életvezetésű, az egyetemes léterőkkel, de a közvetlen környezetemmel való kiegyenlítődésre is kiegyenlítődésre és az ahhoz szükséges békére is törekvő asztrológusnak, miért kellett egy ilyen, gonoszkodó személlyel találkoznom? Illetve azt kérdik, hogy ha rám is volt állítva valamikor a szeku által, most, ennyi év eltelte után, „miért volt szükség arra”, hogy ennyire magának kiszemeljen és az általános mocskolódásai között ilyen kiemelt helyre felemeljen?
    Nos, a válasz nagyon egyszerű: első sorban, és ez egészen biztos, hogy a két sorsképletből kiolvasható spirituális determinációink között levő rengeteg azonos jellegű, de már a kezdetek óta, vagyis a férfivá válásunk óta, szöges ellentétesen felfogott és beteljesített, illetve és egészen pontosan: a Puli esetében: be-nem teljesített sorsfeladatok motívum rendszere miatt! És, a gyakorlatban teljesen ellentétesen (homlokegyenest ellenkezően!) megvalósított fő alap-motívumok mellett, szerepet kap a neveltetésünkből és az egyetemi végzettségünk jellegéből eredő karma és életfelfogásunk ellentéte is. Érthetőbben tehát: A Polaritás egyetemes törvénye szerint, a gyakorlati életfeladat-realizáció és az ő esetében a nem-realizáció miatti ellentétek provokáló jellege következtében kellett találkoznunk és azért kellett neki az ostoba és mélységesen alacsonyrendű bosszú-szomja kielégítése érdekében végzetesen belém kötnie és belém akaszkodnia:
    Első sorban nem is az a feltűnően fontos közös vonás a két képletben, hogy én is a Skorpió jegyében születtem és Nagy Puli Attila is, hanem ennek a tetejében az is, hogy neki is a Mérlegben van a Lilithje mint nekem! És még az, hogy miközben a Puli Mérleg-Lilithje a Bak gyakorlati életkörének megfelelő X. Házban áll, nekem egyenesen a Bakban áll a maximális spirituális önmegvalósításom (az ideális spirituáli kiteljesedésem) metafizikai jellegét és színezetét jelző Sárkányfejem. Ami azt jelenti tehát, hogy a Bak Sárkánfejem által jelzett és általam már 18 éve tudatosan elérni és megvalósítani igyekezett Plátoni személyiségem (Aminek a színvonalára még nyilván, nem érhettem el, de amelynek az elérésére tudatosan törekszem már sok – sok éve.) ott van konstelláció szerint, ahol Pulinak ház-feladat szerint, tehát gyakorlati feloldandó karmaként áll a Lilithje, vagyis a tudattalan érzés és képzeletvilágának, tehát a személyisége máig átvilágítatlan sötét oldalának, a legalacsonyabb rendű „réteg-pontja”!
        
    Vagyis: mindazzal, hogy én a Rák jellegű karma-oldási életfeladataimat (Rák Sárkányfarok) széles körben és a lehető minél nagyobb mértékben felvállaltam az által, hogy előbb három, majd négy gyermekes családot vállaltam (Még akkor is, ha a Rák Lilithes volt-feleségem családrobbantása miatt, ebbe szinte bele is buktam), a lehető leggyakorlatibb és ugyanakkor spirituálisabb oldalai szerint is, őt . vagyis neki a tudattalanját -, aki minden erejéből igyekszik elkerülni még az ide vonatkozó általános jellegű életfeladatokat is, nyilván, nagyon irritálom. (Hogy a gyakorlati - tárgyi igazsághoz való ragaszkodásomnak a Pulihoz hasonló sok hazug embert irritáló mivoltáról ne is beszéljünk...) Hiszen ez által, a Rák karma minél nagyobb mértékű felvállalása által, egészen pontosan: az abból szerezhető lényegi belső változást okozó tapasztalatok és megvilágosodások által, megnyílik a lehetőségem a Bak Sárkányfejem által jelzett, spirituális és gyakorlati önmegváltási (boldogulási) képesség megvalósítására.
     Azért is lehetséges tehát, ez a Puliból dühödt ellenségeskedést kiváltó irritáció, amit én, a puszta létezésemmel, mentalitásommal és láthatatlan spirituális kisugárzásommal, önkéntelenül is irritálom a Puli tudattalan önérzetét, az érzés- és képzeletvilágát, az a provokáció tehát, amit én a Puli tudattalanjában keltek az által, hogy a Bak Sárkánfejem szintjét (Spirituális Törvényességi öntudat és bölcsesség) kezdtem megközelíteni, elviselhetetlen a számára, mivel időközben ő, annyiban vállalt gyakorlati közösségi szerepkört, hogy mindenkit, aki a közösségi élet szintjén egy ki eredményt is elért, vagy, ha tevékenységével, vagy közigazgatási funkciójával bármit is képvisel a romániai magyarság és általában a magyarság életszférájában, Puli azonnal mocskolni kezd.

      Szó sem lehet tehát arról, amit Nagy Attila Puli állít azzal kapcsolatosan, hogy én kimondottan csak a sorsképlete negatív aspektusait emelem ki, illetve, hogy teljesen negatívan értelmezve az ő sorsképletét, tehát az ő aljas módszereivel élve, megkísérlem őt ezzel is  befeketíteni. Nem. Erről szó sem lehet. Nagy Puli Attilának, semmivel nincs un. rosszabb (Negatív aspektusokkal jobban megtelt) sorsképlete az enyémnél! Hanem amiben különbözik a kettőnk spirituális alapállása és az ennek tökéletesen megfelelő sorshelyzete az, éppen az, hogy a horoszkópjainkból kiolvasható negatív aspektusokban jelentkező életfeladatainkat (amelyek nagyon hasonlóak tehát), teljesen ellentétesen éljük meg, lévén, hogy én, tudatosítván ezelőtt húsz évvel az életfeladataimat az által, hogy megrendeltem a horoszkópomat, áttértem a rengeteg lemondással teli és sokszor már-már a lelki és fizikai erőimet is meghaladó gyakorlati életfeladatok felvállalásával az igazi spirituális életpályára, miközben ő éppen akkoriban, tehát a kilencvenes évek folyamán élt vissza a jó sorsával, és nagylábon élő, felelőtlen és alkoholista kispapként herdálta el annak közösségnek az utolsó csepp bizalmát is, amely őt anyagilag támogatta, és amely közösség lelki gondozásával volt megbízva. És nem csak abban különbözik a képletekből kiolvasható sok azonos motívum szerinti feladatvállalásunk, hogy miközben én az anyagi szűkösségeim ellenére is, nagy családot vállaltam, ő teljes gyermek-áldás    
spórolásra állt be, hanem abban is, hogy miközben én a szintén áldozatokat követelő egészséges életmód gyakorlását és folytatását választottam, a napi munkám és a könyveim megírása mellett, addig ő a teljes henyélést és azt, hogy a beteges munkaiszonyából misztikus filozófiát gyártott (vallásos anarchizmus) és ennek megfelelően, lassan – lassan, teljesen rá állt az élősdiségre, az ingyenélésre. Abban tehát, hogy miközben én erőt véve a lelki ellenállásaimon akár éjszaka is, meg hajnalonként is kimentem futni és edzeni a városi fodbal pályára, illetve annak a futó-salakjára, amellett, hogy igyekeztem rendszeresen járni edzésekre, amikor csak nem voltam meghűlve, ő még a házkörüli elem munkát is lusta volt elvégezni. Hiába lázadozik tehát Puli, az ellen, hogy tudomására hozom, hogy viszket a tenyerem a hazudozásai és a rágalmai miatt és ezt a tenyér-viszketést részben el is tudnám mulasztani, egy – két becsületes és valóságos székely poffal, akár börtönbe záródás árán is, amennyiben nem kellene figyelembe vennem a gazdaságilag de más szempontból is tőlem függő gyermekeim jövőjét, mert semmi és senki nem gátolta meg őt abban, hogy az enyémhez hasonló életerőre és fizikai erőre tegyen szert. Sőt: ő kilenc évvel fiatalabb nálam, és ebben az életszakaszban igazság szerint nálam sokkal erősebbnek kellene lennie!
     De vannak még más, ellentétesen megélt karmikus téma-azonoságok is a két sorsképlet között. Például, hogy a Skorpió gyakorlati körében: a VIII. házban ott virít Pulinak a teljesen negatív Marsa (Innen a nagyképű arroganciája), miközben az én titok-kutató és titok-leleplező, természeti Skorpió-töltetem teljes körű és nyílt felvállalása úgymond szintén közismert (Már csak az által is, hogy vállaltam a székelyföldön kimondottan hátrányos és kényelmetlen, sőt: egyáltalán nem értett és nem szimpatizált, asztrológusi szerepkört! Majd a magyarság körében nem szimpatizált, sőt: nyiltan elutasított több gyermekes család-alapítást). És az is, hogy ugyanakkor, a Lilith mellett álló Marsom nekem is abszolút negatív mint neki, azzal a különbséggel persze, hogy én még az asztrológiával való megismerkedésem előtt jóval el kezdtem karatézni, tehát öntudatlanul azokat a negatív késztetéseket és mentalitásokat, amit ez a képlet-pozíció jelez, feloldani, és nyolc éves versenyző karate-mesteri tapasztalataimmal, és a 18 éves önismereti és karmafeloldási célzattal írt naplóírással, talán mégiscsak sikerült ez ide vonatkozó, veleszületett gyávaságomnak alapul szolgáló rejtett agresszivitásommal a gyakorlatban is szembesülni, és azt felvállalva és beismerve valamelyest feloldani, ha nem is teljesen meghaladni. - Nyilván tehát, hogy ez a harcművész-mesteri lelki oldottságom is irritálja Puli tudattalanját, na meg, a már teljesen átvilágított és kreatívvá tett Skorpiói természetem (És ezt, hogy Skorpiói nyers természetem szintjén márt teljesen tisztába tettem magam, már abszolút merem vállalni, bármennyire is tűnjön szerénytelenségnek!) , hiszen neki éppen az Ascendense Skorpió! – Amely spirituális tulajdonságot persze, neki még meg kellene szereznie és az un pozitív „Skorpióságot” meg kellett volna valósítania, de ehhez ő még hozzá sem fogott, hiszen mind a külső megjelenésén, mind a környezetén azonnal létszik, hogy teljesen hibásan szimatol, és abszolút mellette van az igazi metafizikának. És ebben a misztikus téveszme-rengetegében azt képzeli nagy ostobán, mint a porban fetrengő együgyű hindu fakírok, ti., hogy a fizikai világ smafu (illúzió) és csak a spirituális képzetek számítanak, tehát mindent csak belül, a szellemben kell elvégezni és ezzel el is van intézve minden. - Hát meg kell nézni a nyomorult sorsát és életét, a kimondottan csak az interneten rágalmazni merészelő, szájhős személyiségét, ahhoz, hogy az ember egyből láthassa az ő spiritualitásának az eredményét, tehát azt, hogy Puli belül, a lelki a szellemi és s spirituális világában mennyire is van rendben?
    És biztos, még vannak más közös - de ellentétesen realizált - spirituális vonások is. - Mint például az, hogy miközben nekem a fent említett Mérleg-Lilithem és Marsom (Aminek a teljes mélységű jelentésével én is, csak két évvel korábban kerültem teljesen tisztába, mivel erről a klasszikus asztrológia nem tud, és ennek következtében nem ír és nem tanít semmit.), Pulinak ugyanott áll a teljesen negatív Halak-Jupiterje, ami nem csak arra utal, hogy veleszületetten képtelen a tárgyi valóságból és a közvetlen testi-lelki tapasztalataiból a megfelelő, tehát helyes sorsvonatkozású következtetéseket levonni, és azok szerint életvezetési pályát módosítani, hanem azt is, hogy éppen emiatt képtelen még az un. földhözragadt gyakorlati kérdések szintjén is a valóságot meglátni és felismerni, és emiatt teljesen képtelen NEM - hazudni!
    A két képlet erős motívum-kereszteződése miatt, ezek összehasonlításából még más azonos témáknak az ellenétjeit is ki lehet olvasni, de egyelőre azt az Ikrek jellegű motívum azonosságot tartom a legfontosabbnak, hogy miközben nekem az Ikrek gyakorlati erőterében, vagyis a III. házban található az a teljesen negatívan fényszögelt Marsommal együtt álló Karmikus pontom (A Mérleg - Lilthem) - Amely 18 évvel korábban tudatosított, liberális gyávaság és humanista konfliktus-kerülés formájában jelentkező rejtett agresszivitásom miatt a legtöbbet szenvedtem az életben (mind különféle betegségekben) és amely harmincnyolc éves koromban az asztrológia segítségével tudatosított rejtett agresszivitás miatt olyan személyekkel is barátságot kötöttem mint Nagy Attila Puli akik a háttérben az elveszejtésemre törtek. -, aközben a Revolveres Székely Profétának ez a Mérleg-Lilithje a X. Házban – az egyetemes törvények megismerésének és e törvényeknek a közösség érdekében folytatandó tevékenységek során való alkalmazásának az életkörében áll.  Illetve, hogy ugyancsak az Ikrek szellemiségének a gyakorlati megvalósulási életterületén, a III. házban, Nagy Pulinak az a teljesen negatív Jupiterje található, amely a gyakorlati valóság semmibe vételének a reflexeire, illetve a notórius hazudozásra való alapkésztetéseire és a valósághamisításokon alapuló eszmék leírásának és terjesztésének a késztetéseire utal.   
       Még egyszer mondom tehát: nem az én javamra értelmezett - Az alapmotívumokban egymásra nagyon is hasonlító - sorsképleteinkből kiolvasható negatív, vagy pozitív aspektusok szerint differenciálódik és ellentétes a két sors, hanem amiatt, hogy szögesen ellenkezik (különbözik) az erkölcsi alapállásunk az élet minden vonatkozásában. 

 

Kedves Barátom!   Amennyiben a cikkeim és tanulmányaim elnyerték a tetszésedet, illetve, amennyiben úgy érzed, hogy az olyan komoly tanulmányok elolvasását, mint amilyen az Egyetemes Törvények, vagy pl. az asztrológiai koncepció a betegségek gyógyítási lehetőségét illetően, vagy a harmonikus szerelmi – párkapcsolati viszonyok megélhetési lehetőségét illetően, cserében csak annyit kérek, hogy légy oly kedves és egyetlen egyszer kattints az alábbi linkre:

 

http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei