Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Kozma Szilárd: Abból, hogy valaki gazdag nem következik az, hogy hiteles, vagy boldog

Kozma Szilárd:

A gazdaság, a gazdagodás és a kauzális asztrológia

 

     A spirituális ön- és sorsismereti asztrológia legnagyobb átka és rákfenéje az, hogy az ókortól és a középkortól, az új koron át a modern és a posztmodern korig, a magukat asztrológusnak nevező kóklerek jósolgattak. Manapság pedig a misztikus szélhámosok a gátlástalanul cinikus újságírókkal karöltve jósolgatnak. Utóbbiak az írott és a vizuális média minden területén közlik a szerkesztői hasra ütéssel kiötölt, képtelennél képtelenebb és komolytalannál komolytalanabb jóslataikat.

   Holott a kereszténységnek, illetve a Názáreti Jézusnak a gazdasági állapotok semlegességére, sőt: a nagyon gazdag állapotnak a káros mivoltára vonatkozó,  fundamentális tanításai tökéletesen egybevágnak azzal, amit az asztrológia komoly gyakorlására elszánt személyeknek, már az első hónapokban a szemébe kell szökjön (A zsíros tandíjas asztrológiai tanfolyamokon ugyanis erről soha nem esik szó!), akárcsak nekem kezdő asztrológusként. Ti., hogy nem csak a jóslás veszélyes és tisztességtelen, mert mentális fejlődésében, tehát spirituálisan megnyomorítja azokat, akik hisznek a jóslatokban, illetve akiknek a sors-meghatározódásaiba mély és pontos belátást biztosító grafikai sorsképletének a spirituális szimbólumait értelmező, jósolni merészel, hanem azért mert (És itt jön a képbe a kereszténység: ), az életünk rendeltetésének és céljának: a megváltódásnak az elérési FELTÉTELEI(!!!) KÖZÖTT, de még csak az egyszerű, önmagunkkal, családtagjainkkal és a természeti környezetünkkel való harmonikus együttélésének a FELTÉTELEI KÖZÖTT SEM,

soha, semmilyen fórmában és egyáltalán nem:

NEM és nem SZEREPEL ÉS NINCSEN JELEN

az a feltétel, hogyMEG KELLENENE GAZDAGODNUNK!

- Nincs ilyen MEGGAZDAGODÁSI célja, értelme és rendeltetése az életünknek. 

-A meggazdagodás nem fokmérője sem az emberi értelemnek, sem az erkölcsnek, sem az emberi értéknek. 

- A különböző gazdasági állapotok és helyzetek, egyáltalán nem fokmérői és iránymutatói sem az emberi értékeknek, sem az emberi egészségnek és figyelem: MÉG CSAK AZ EMBERI BOLDOGSÁGNAK SEM. Asztrológusként, volt alkalmam számtalan nagyon gazdag embernek és családnak a sorsproblémáinak a spirituális okait feltárni, amint ahogy szegényeknek is segíthettem számtalan esetben, és el mondhatom, hogy boldogsági és egészségi feltételek szempontjából egyik sem áll jobban a másiknál! A gazdasági állapot tehát semleges relációban áll, mind a személyi boldogsággal - a boldogsági képességgel - mind az egészséggel. És az utóbbi még akkor is igaz, ha azt képzeljük, hogy a gazdagok azért mégis csak egészségesebbek lehetnek a szegényeknél, mert van pénzük drága gyógyszerekre, terápiákra és orvosokra. És aki az asztrológiai meghatártozódások és a betegségi - baleseti hajlamok közötti relációkról szóló írásaimat elolvasta, bizonyára tudja, hogy nem halandzsálok az utóbbi állításommal és igazat is ad.

     Nem akarok senki megsérteni, de nem vagyok biztos abban, hogy a materialista alapú politikai propaganda káros hatásai miatt, a fentieket mindenki érti és ennek a jelentőségét felfogja és a megfelelő következtetéseket képes levonni. – És mondom: nem azért mert bárkit is nálam kevesebb intelligenciával rendelkezőnek tartanék (Hiszen az asztrológia már az elején megtanított arra, hogy mennyire nevetségesek a pszichológiai IQ mércével állítólag mérhető, erős racionalitásukra büszke „nagyokosok”, mivel az intelligenciánk csak tízed része, a fő és fontos tulajdonságainknak!), hanem azért mert évszázadok óta, a politikai szédítésnek, vagyis a ma a leginkább divatos ideológiának a legfontosabb eszköze a gazdasági mutatók növesztésére tett ígéretek! – Ez folyik fülbe, szájba, orrba, minden média-csatornán, majdnem minden politikai nyilatkozatban. – És ma már abba a szerencsésnek nem nevezhető helyzetben is vagyunk, hogy ennek a teljességgel KERESZTÉNYTELEN– Vagyis: a Jézus tanításaival ellentétes rendszerben: „Hamarabb át megy a teve a tű fokán, minthogy a gazdag bejuthatna a mennyek országába.” „Nem lehetsz egyszerre két úrnak a szolgája, nem szolgálhatod egyszerre az Istent is és a mamnont is.” „Ne a földbe, ahol a rablók megtalálják, hanem a mennybe gyűjtsetek kincseket...” stb., stb., stb., tessék elmélyülten elolvasni az Evangéliumokat... – a hibás alapállásnak és az ostoba és szűklátókörű életcél-állításnak és élet-gyakorlásnak a következményében, ma világszerte láthatjuk az eredményeket és a következetéseket könnyen levonhatjuk. Semmiben, de semmiben nem tér el egymástól a kereszténységnek a gazdaságról való tanítása, és a komoly asztrológiai gyakorlat során kiderülő, ide vonatkozó gyakorlati és elméleti következtetés! AZ TUDNIILLIK, HOGY MIND AZ EGÉSZSÉG, MIND AZ IGAZI BOLDOGSÁG ELÉRÉSE - MEGSZERZLSE SZEMPONTJÁBÓL A GAZDASÁGI ÁLLAPOT SEMLEGES. Sőt, azt, hogy a gazdaság nem és nem előfeltétele sem az egészség, sem a boldogság megszerzésének. De igen is, ezeknek a következménye lehet, sőt, az is!

     Nincs tehát, olyan általánosan érvényesnek mondható, gyakorlati cél, sem az emberiség valós rendeltetésében, sem az egyéni sorsképletekből kiolvasható, un. karma-feloldást ÉS EZZEL SORS-JAVÍTÁST célzó, személyi életfeladatokban, hogy bárkinek is feltétlenül meg kellene, ezért, vagy azért, vagy meg lehetne gazdagodni, mert a gazdagság és AKÁR MÉG A BECSÜLETES MUNKÁVAL IS ELÉRHETŐ GAZDAGODÁS, az életünk igazi, spirituális (harmonizációs - megváltódási) céljától és rendeltetésétől teljesen független, attól teljesen SEMLEGES! A nagyon gazdag ember ugyanis, egyáltalán nem biztos, hogy igaz ember is! Mint ahogy a szegény ember sem kötelezően jó, vagy rossz ember. Ezeket a minőségeket és minősítéseket, nem szabad elméletben sem össze keverni és egymással be helyettesíteni, mert a gyakorlati valóságban sem fedik egymást... – Az viszont bizonyos, hogy a tényleges igazság-szerető és igazságra törekvő személy, az tehát, aki törekszik, nem csak az életéből, de a gondolataiból is kiküszöbölni a hamisságokat és a ferdeségeket, a valóság-torzításokat és nem ferdíti a valóságot sem magával, sem másokkal kapcsolatosan, és nem tesz hamis tanúságot más személyekről, és a többi tíz mózesi javaslatot is igyekszik betartani, olyan mágikus erejű spirituális erőtérbe kerül, ahol nem is lehet más, hanem csakis boldog és egészséges.

     Szó nincs tehát arról, hogy a „jó asztrológusnak” az anyagi helyzet bármiféle, misztikus, vagyis önmagától való változási lehetőségekről kellene jelentést adnia a harmonizálódási, gyógyulási és néha ezeknél ezerszer összetettebb sorsrendezési (karma-feloldási) lehetőségeinek a megismerése érekében őt megkereső horoszkóp-rendelőinek! És arról aztán ugyancsak nem lehet szó, hogy az aki a fent leírtak értelmében is, valós asztrológusi ismeretekkel és spirituális tisztánlátással rendelkezik, saját magának ilyen dőre célokat, hogy ne mondjam, szamárságokat, mint a meggazdagodást, időben magának kiötöljön és megállapítson a saját sorsképletében. Illetve nem lehet szó arról, hogy csak az lehet jó, illetve hiteles asztrológus, aki már meg gazdagodott, mert meg tudta jósolni és ki tudta használni az ide vonatkozó „kedvező „”időminőségeket” – Legyünk komolyak már végre! 

UI.   Mindezt azért tartottam fontosnak tisztázni, mert 2O11 nyarán, a helyi hivatali közömbösség és felelősség-hárító ügykezelés ellen folytatott éhségsztrájkom alkalmával (Vagyis a horoszkópom szerinti személyes életfeladatomnak látott, nyilt politikai harcom alkalmával), azzal vádolt engem, a magát anarchista székely vallásos prófétának nevező, munkakerülési rekorder és a kertén misztikus elméleteket hírdető alkoholista blogger: Nagy Attila Puli - aki a teológusi ismeretit arra használja, hogy az internet szélében - hosszában meredeknél meredekebb misztikus elméleteket jelentessen meg arról, hogy a magyarásgnak semmi mást nem kell tennie a nemzet prosperálása érdekében, mint neki, aki reggeltől estig csak agykontrollozik és zen-budhista példabeszédeket költ -, hogy én azért vagyok hiteltelen asztrológus, mert az akkor felmerült anyagi nehézségeimet nem tudtam megjósolni és a jóslás segítségével a törvényességi krízist kikerülni. – Persze, miközben ő engem internet széltében és hosszában “sarlatánozott”. Különbség van ugyanis, az alaptalanul jósolgató, és a sorsfeladatok és gyakorlati életfeladatvállalás fontosságát, valamint a személyességet és a személyes megmérettetési lehetőségeket biztosító konfliktus-vállalás fontosságát hangsúlyozó, karma-oldó asztrológia között! Erről viszont, a magát asztrológusi minősítéseket adni képes, kompetens személlyé előléptető, a szomszédai és a falus társai által utált, székelyföldi anarchista blogger, nyilván, semmit nem tudott…