Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Kozma Szilárd: Gerle Éva háborúja tökéletes stratégiai terv szerint zajlik

Kozma Szilárd asztrológus: 

Gerle Éva családrombolási háborúja, tökéletes stratégiai terv szerint zajjlik!

 

Magánjellegű, egyszerű érzelmi okokkal nem indokolható (szervezett) kitartással és elképesztő ambícióval (Tudom, hogy hihetetlenül hangzik, de még a Wikipédián szereplő adataimat is képes volt lejárató jellegűre átíratni, és amíg egy Pécsen élő barátom, észre nem vette és nem szólt, hogy intézkedjek!) folytatott, családellenes – liberális tönkretételi akció, olyan, számunkra, romániai magyarokra nézve, hátrányos jogi keretek között zajlik.
Én elsődlegesen román állampolgárként, a romániai BTK és PTK alapján, nem kezdeményezhettem egy itteni, romániai, bíróságon – De legalább is, Decemberben még azt képzeltem! – a Gerle Éva hirtelen rám zúdított, hazugság-halmazának a leállítását, mivel a román BTK-ból 2OO7-ben kiszedték a személyi sértésre, becsületsértésre és a rágalmazásra, stb. vonatkozó cikkelyeket! Ám ugyanakkor, mivel ő nem volt hajlandó a súlyos bűnvádaknak is számító rágalmait visszavonni (az ő forgalmas internetes naplójáról –blogjáról – és facebook-oldaláról letörülni) a harmadik figyelmeztetésemre sem, én, a Gerle Éva több héten át rám ragasztott mocskainak a semlegesítése érdekében, közöltem az ő horoszkópjának a karmikus elemeit, ezzel is bizonyítván azt, hogy neki első sorban önmagát kell erkölcsileg megtisztítania, és nem határon túli magyarokkal szemben kell erkölcs-csőszként fellépnie.
Gerle Éva viszont, a Magyarországi BTK és PTK-k alapján, a rendőrségen feljelenthetett becsületsértés és rágalmazás címen. De figyelem: első sorban azért, jelentett fel, hogy a feljelentése alapján elindított nyomozásra hivatkozva, még több hitelrontó, hazugságot közölhessen rólam és rólunk, és cikkeket is írasson arról, hogy ellenünk milyen hatalmas „büntető eljárás folyik”… – És ezzel a ravasz liberális húzásával, már el is érte az eredeti célját: EZZEL MÁR SIKERÜLT IS GAZDASÁGILAG TELJESEN ELLEHETETLENITENIE, mivel március elejétől (három hónappal az akció beindítása után!), alig – alig kapok horoszkóprendelést, holnapután már talán nem is lesz, amit adjak az egészséges és jól tanuló, három nagyobb gyermekemnek!

Hihetetlen, de még ez a feljelentés is, az, eredetileg kieszelt család- rombolási tervnek a része volt eredetileg.

 

Bizonyítékok:

I.                 Gerle Évának a „Csak az olvassa – én szóltam” c. blogról, valamint a Gerle Éva Faceebok oldaláról képernyő-lementés (kép-rögzítés) útján lementett TÁRGYI BIZONYÍTÉKOK, vagyis, e tárgyi bizonyítékokból kiolvasható IDŐBELI SORRENDISÉG szerint, világos és egyértelmű tény az, hogy elsőként Gerle Éva volt az, aki számomra teljesen ismeretlenül, tehát előbb és korábban többszörösen engem megrágalmazott, tehát gazdasági tönkretétel céljából, elképesztő hazugságokat (Pl. hogy engedély nélkül dolgozom, vagy, hogy a gyermekeim – „félig” – állami intézetben vannak!) közölt több internetes fórumon is. Még akkor tehát, amikor én még nem is tudtam, hogy ő létezik a világon. Tehát már JÓVAL KORÁBBAN! – légből kapott rágalmak halmazát közölte több fórumon is!

II.            
Sőt, ugyancsak ezekből a mellékelten csatolt TÁRGYI BIZONYÍTÉKOKBÓL határozottan kiderül az is, hogy többszörösen is, szabályos LOGISZTIKAI terveket közölt az én – És ezen keresztül, az általam eltartott 4 gyermekes családom! – gazdasági ellehetetlenítse és tönkretétele céljából. E tárgyi tény megállapítása érdekében, kérem szépen, megvizsgálni a feljelentésemhez csatoltan küldött, 1-es számú – Az élettársam MEGFENYEGETÉSÉT és az én elhagyásomra való felkérését: megzsarolását is tartalmazó. – mellékletben leírtakat. Már ennek az első számú tárgyi bizonyítéknak, az alsó soraiban is olvasható a Gerle Éva fenyegetése, arra vonatkozóan, hogy igazságtalanul fel fog jelenteni engedély nélküli hivatásgyakorlásért, és „kiskorú veszélyeztetésért”. Ez a dokumentum, még azért is fontos, mert többes szám, második személyhez szólóan íródott. Tehát, Gerle Éva már akkor is, 2O13 december 8-án, hozzám szólóan is fenyegetően írt a család-ellenes hangvételű feminista blogján, – Miközben én, sem őt sem a blogát nem ismertem! -, holott én addig – Egészen pontosan: 2O13 december 1O-ig! -, semmiféle kapcsolatban nem álltam vele, őt nem bántottam még csak róla szóló írások esetleges közlésével sem. Sőt: én 1O-éig, NEM IS TUDTAM, HOGY Ő LÉTEZIK EGYÁLTALÁN A VILÁGON!
 

III.         Ez, a családfőn keresztül történő, és látszólag nem-bűncselekmény számába menő, apró hitelrontási bűntetteken (egyszerű hitelrontó hazugságokon és légből vett rágalmakon) keresztüli, család-tönkretevési akció, aminek az áldozatai vagyunk, annyira abszurd mesébe illő elemeket tartalmaz, hogy, amennyiben nem én állnék a központjában, magam sem hinném el! Ezért arra kérem önt, hogy, próbálja meg úgy olvasni az alant következőket, hogy ezeket egy, a tárgyi valósághoz erősen ragaszkodó, a szavak és a kifejezések súlyát ismerő, 4 gyermekes családapa – író írta:

Gerle Éva család-tönkretevő tervének ez a kivitelezési stratégiája megszokott.

Mivel erre rá kényszerített, utána néztünk az interneten és hamar kiderült, hogy bizony, Gerle Évának nem ez, az első ilyen jellegű, vadász-akciója, de az első amely során ilyen, számára is meglepő, erős ellenállásba ütközött. Az ellenünk indított háborúja, aminek az általa rutinból végezett rendőrségi feljelentés, illetve annak az alapján, a példás büntetés követelése, mindössze az egyik eleme a több fronton is elindított és folytatott, teljes család-tönkretételi akciónak. Ez ugyanis, abban különbözik a korábbiaktól, hogy most nem „csak” egy férfibe kötött bele, hanem egy, az édesapáknak a családban betöltött fontos funkciójára figyelmeztető nőbe (Joó Violába, akit startból lehülyézett).

Ugyanakkor, az én személyemben, ugyancsak első ízben támadott rá egy, a budapesti liberális dzsungelháborúkhoz nem szokott határon kívüli (vidéki) magyar személybe. De ezzel együtt, velünk szemben is, ugyanazt a stratégiát követte, ami jól bevált számára a korábbiakban. Ti., hogy indulásból megvádolja az ellenfeleit azokkal vétkekkel, amiket tulajdonképpen ő követ el ellenük. Ennek a logikának a szellemében állította tehát a rendőrségi feljelentésében is, hogy mi támadtunk rá, holott az egész történet, kezdve a Joó Viola ismeretlenül történő lehülyézésével, majd folytatva azokkal a veszélyes hazugságokkal, hogy mi nem miatta fogunk leszegényedni, mert minket már amúgy is utál mindenki a Székelyföldön, sőt, egész Erdélyben is, és, hogy a gyermekeink („Félig”! – Az milyen?) állami gondozásban vannak (Figyelem: ő mindezt a „biztos információt” Budapesten élő személyként „közli” a világgal, vagyis a potenciális rendelőimmel is), mind, de mind azt bizonyítják, hogy ő volt az, aki nem csak, hogy ELSŐKÉNT a becsületembe gázolt, de EGYENESEN A JÓ SZAKMAI – és erkölcsi! – HIRNEVEMTŐL FÖGGŐ EGZISZTENCIÁNKAT, TEHÁT AZ ÉLETHEZ VALÓ ELEMI JOGUNKAT TÁMADTA MEG, ismétlem: TELJESEN ISMERETLENÜL.

 Nos, Gerle Éva által már indulásból szájba- és orrba verten lezsibbasztva, tehát védekezésre képtelen állapotba hozva, az elején csak tátogni tudtam és mélységesen felháborodni. Ő pedig, mindössze a szokásos stratégiája mentén, igyekezett, a fent említett (kegyetlen!), „kilövési – tönkretevési” tervét kivitelezni. Többek között ezzel, az általa indított „jogi – tőrbecsalási” akciója segítségével is!

II. Még le se tette a Budapesti rendőrségre a feljelentését (Január 15), és január 16-án, máris cikket jelentetett meg a Kolozsvári internetes hírportálon (Nem Cicaharc – ) „a Csíkszeredai asztrológus-pár szörnyű tetteiről”, aminek az volt, az általa később ezer-egy alkalommal megismételt (különböző internet-fórumokon leírt) legfőbb mondanivalója, hogy máris „hatósági eljárás folyik ellenünk.”

–      Hát kell-e ennél egzisztencia-rontóbb „hírverés” egy asztrológus számára? Eltájolódott személy kell legyen az, aki ilyen ismertetők hallatán, még személyi horoszkópot rendel egy olyan asztrológustó, aki ellen „hatósági eljárás folyik! Hát nem? Habozás nélkül elismerem tehát, hogy Gerle Éva tökéletes, hogy ne mondjam: zseniális stratéga és kiváló fejvadász, abszolút jól látja azt, hogy hova kell a célkeresztet fordítani, és habozás (gátlások!) nélkül, mindig a kellő pillanatban röpíti a golyót a kiszemelt áldozata homlokának közepébe! – Nem túlzok, a többi TÁRGYI BIZONYÍTÉKBÓL IS, ez fog kiderülni.
 

–      III. Gerle Évának a facebook oldalára először 2013. december 10-én este írtam az első felszólító levelemet. Abban, többek között megírtam neki, hogy a másik, hozzá hasonló módon engem gazdaságilag tönkre tenni akaró rágalmazómnak sem sikerült a hasonló akciója. Nagy Attila Puli, ugyanaz a személy, aki a székely zászlók használata miatt több rendben feljelentette a román hatóságoknál és kormány-pártnál, a Székleyföldi polgármestereket és megyei tanácselnököket. Nagy Attila Puli viszont, román állampolgár lévén, nem büntethető a rágalmakért, mert Romániában nincs ilyen törvénycikkely. – 5. számú melléklet.

–       

–      Nekem, 61 éves koromig, ezen a bevallottan, az agybeteg felesége betegnyugdíjából élősködő Nagy Attila Puli nevű, alkoholizmus miatt az unitárius egyház papi közösségéből kirekesztett, és újságírók kérdéseire adott válaszaiban is vállalt, deklaráltan magyar nemzet ellenes tevékenységet folytató, magát „anarchista profétának” nevező személyen (És persze, a négy gyermekes családunkat felelőtlenül elhagyó volt-feleségemen) kívül, senkivel nem volt különösebb jelentőséggel bíró internetes, vagy más jellegű konfliktusom. – Gerle Éva mégis azt állítja, hogy „Székelyföld szerte a konfliktusaimról vagyok ismert”. Holott éppen Nagy Attila Puli és az őt erősen szimpatizáló Gerle Éva az, akik, nem csak az internetes konfliktusaikról ismertek, hanem a több rendben, hatósági intézkedéseket szükségessé tevő konfliktusaikról is! – Ezért írtam korábban, hogy a mindenkivel hadakozó Gerle Éva bevált stratégiája az, hogy mindenkit azzal vádol meg, amiket éppen, hogy ő követ el titokban, vagy nyíltan.
 

–       

–      4. A hitelrontási (Egzisztenciális ellehetetlenítési) TERV:

Gerle Éva írja a „Csakazolvassa-” c. blogjában:„… ismerve a blogom erejét, és a Google preferenciáit, például, hogy kedveli a blogokat (Kozma Szilárd megjegyzése: tehát, hogy a napi blog- bejegyzéseket perferálja és részesíti előnyben az én asztrológusi honlapjaimon és portálomon található komoly metafizikai – asztrológiai tanulmányaimmal szemben.), különösen a nagy olvasottságú blogokat, az első találatok között szeretnék lenni az ő nevére….” „Hogy miért? Mert amit csinálnak, az túl a zergeségen, hihetetlenül romboló, egyre agresszívabb, és meg kell állítani.” „…a gyerekszülés egekbe emelése, az önjelölt, erőszakos asztrologizlásás. EZ NEM MEHET TOVÁBB.” ….” Az ő életük, úgy működik, hogy akkor van megrendelés, ha valaki rájuk talál az interneten, és tetszik neki, amit talál. Ezért írják ők is tele az internetet…, TELJESEN KI VANNAK SZOLGÁLTATVA ANNAK, HOGY MÁSOK MIT ÍRNAK RÓLUK.” – Tette közzé mindezt Gerle Éva 3O13 december 1O-i hajnali bolg-bejegzésében, amelyből akkor is egyértelműen ki következtethető, hogy ő kíván az, az „internetes néphatalomnak” a megtestesülése lenni, aki mindebben, a gyalázatosságban minket meg fog állítani, még ha ezt nem is írja le egyértelműen. Az viszont konkrét tény, hogy engem nyíltan provokált arra, hogy ilyen, akkor még csak általa felmért – számomra tehát kedvezőtlen – körülmények között „mérkőzzek meg vele.” Hiszen mi mást jelenthetnek ezek a kiszólások a szövegből: „Mi fog történni a családi dinamikában? Mellé áll-e, az élettárs, úgy, ahogy ő is kommentel, a férfi jó híre érdekében, készülnek-e antigerleéva-videók (Ó Bár…!) És Szilárd is közli majd a saját scribdjei között a „tanulmányokat”, vagy ez csak Cicaharc, Violetta magán retikülpárbaja? Szilárd, ön mit szól ehhez?”
 

Nos, én ettől a keringőre való felhívástól, még nem szóltam volna semmit, mivel nem csak akkor, de még nagyon sokáig nem olvastam Éva féle feminista műveket, mivel az én metafizikai életszemléletem szempontjából, érdektelennek és lényegtelennek tartottam az ilyen fórumokon megjelenő, a valóságot bántóan egyoldalúan tárgyaló írásokat, a mások (pl. a kiszemelt és általában a férfiak) rovására történő szellemeskedéseket. De a gerleévai, konkrét vadász-provokációt megelőző, korábbi, lekezelő és mélyen igazságtalan asztrológia-ellenes sorok olvasása bizony ellenkezést váltott ki belőlem december 1O-én este. Viola ugyanis, késő délután közölte azt a http://www.asztrologosz. c. portálon.

Ekkor rámentem a Gerle Éva Facebook-oldalára, és ott, többek között, még több ilyen, a mi állítólagos káros tevékenységünknek a megállításának a szükségéről szóló eszmefuttatást – értekezést is olvastam, amiket Gerle Éva azóta már rég letörölt, akárcsak a Naja nevű olvasójának adott, elképesztő valóság-hamisításokat tartalmazó válaszait.
De nem ez volt Gerle Évának, a mi „megállításunk”, egészen pontosan: „az ő Blogja erejével, és a Google és más internet-keresők preferenciája segítségével”, szerinte könnyen keresztülvihető tönkretételünk lehetőségéről szóló, egyetlen terve. Ilyet közölt még a Facebookon (Amit szintén letörült), és a mi állítólagos „gyűlöletkampányunk” ellen indított Petíciójának az egyik komment-szövegében is (15-ös sz. tárgyi bizonyíték, amely 2O13 december 28-án keletkezett), amit mi képernyő-másolási technika segítségével lemásoltunk és el mentettünk, és amelynek a szkennelt fénymásolatát Violetta elküldött önöknek korábban.
 

Summa summarum: azt tehát, hogy mindaz, ami a későbbiek során történt, egy előre jól megfontolt stratégiai terv szerint vitte véghez velünk szemben Gerle Éva, nem tagadható le. És tisztességtelen dolog, a törvényhozói szervekkel szemben is, azt állítani, amit Gerle Éva ország-világ által hirdet, ti., hogy mi kötöttünk belé, mi hurcoltuk meg az ő nevét, illetve, ahogy a rá jellemző nagyképűséggel a Najának adott válaszában írja, hogy „úgy kell nekünk”, mivel mi „meghúztuk neki a bajszát.”