Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Kozma Szilárd: Gerle Éva háborújának a gazdasági okai

 Kozma Szilárd: Gerle Éva ellenem indított háborújának valódi, rejtet, gazdasági indítéka és érdeke.

Mivel Gerle Évának a z általam korában ismeretlen, internetes (blogeres) háborúzási stratégiájához tartozik, hogy azokat az erkölcsi vétkeket, amelyeket ő követ el, a kiszemelt áldozataira keni (Utólag megértettem, hogy: az őt magát is félrevezető önáltatási és áltatási karmája hatására, vagyis az őt tudattalanul vezérlő, kaméleon programja sugallatára is teszi ezt. Vagyis, a magas intellektuális szintre emelt hazudozási képességei így - is - szolgálják a Los Lilithje által jelzett,,önfegyelem alá rejtett beteges agresszióját ), az elején erősen megzavart és nem értettem ezen irracionálisnak tűnő iszonyatos rágalmazási halmaznak

a tulajdonképpeni indító-okát. Hamvas Béla viszont elmagyarázza a Karnevál 5. fejezetében, a Van Haup nevű hősén keresztül, hogy az ideológiai látszatok ellenére, az emberiség történetében  egyetlen, a Gerle Éva , Lelkes Villő és Kovács Killer Csilla által előre megszervezett  háború sem indult még érthető és racionális gazdasági ok nélkül. - Lásd a romai birodalom és kultúra, végső soron gazdasági okokból folytatott expanziós politikáját, amely civilizáció-terjesztési ideológiával indokoltak, még a filozófusaik is.. Nos ennyi - 5 hónapos gyötrelem után, végre rá jöhettem hogy Gerle Évát nem a Moszad küldte rám, illetve nem annak az ügynökeként fogott bele ebbe a kriminális tett-sorozatába, amelynek az eddigi csúcsa egy, engem a "Transsylvaniai monstrumnak", vagyis Vlad Tepes utódának beállító Transzjordániai monstrumként való beállítása egy nag forgalomnak örvendő angol nyelvű, feminista - liberális portálon, nyilván, azzal  a céllal, hogy hátha egy pe4rverz, vagy homoszexuális Hacker is elolvassa és megheckeli  a www.komaszilard.hu c. weboldalamat. Másképp miért adta volna meg a a Google-listán a nevemre elsőként megjelenő, kizárólag  magyar nyelvű honlapomnak a címét? - Ugyanazért, amiért, a Wikipédiában Kozma Szilárd nevű szócikket is, mindenáron ki akarja törültetni, arra hivatkozva, hogy ő bűnügyi eljárást  indíttatott ellenem (Mintha ellene nem folyna ugyanolyan, sőt: annál súlyosabb terhelő bizonyítékok szerinti büntető eljárás...) Szóval, végre - valahára, annyi védekezésre elpocsékolt idő és energia után, végre meg világosodtam a Gerle Éva eszelős háborúzásának az igazi (REJTETT!)  elképesztőn aljas (élősködő!) gazdasági indokai mivoltáról        .

  Ez pedig az, hogy az én, azzal a "gyalázatos lettemet", hogy megmentettem a hányattatástól és a gazdaság - erkölcsi nyomorúságtól a lányaimat, úgy, hogy egymagam teljes gondozásukat sütés-főzés, mosás, mosogatás, takarítás) ellátásukat biztosítottam, még pénzt is kerestem a négyünk egzisztenciális fenntartását is. Hiszen itt Romániában, nem hogy mennyországi magyar gyes nem létezik. Amit viszont Gerle jól kiélvezet, még amikor az olvasóitól kemény "'kávépénzeket" csalt ki, úgy,  hogy az ő "kibírhatatlanul nehéz özvegyi helyzetéről” beszámolóit, ön-sajnáltató (pénz-kunyeráló!) jajveszékeléseit kezdte hirdetni a blogján. - HÉT EZ VOLT A HÁBORÚ MEGINDÍTÁSÁNAK AZ EREDETI OKA!  - Ti., hogy az a tény, amit az én honlapjaimon olvasni lehet, hogy egy erdélyi férfi, egészen egyedül (egymaga), képes volt sok hónapon át három különböző korú (óvodás és iskolás) kisgyermeket ellátni, illetve gondozni és nevelni GYERS nélkül és mindenféle állami, vagy szociális juttatás és segítség nélkül,  tehát a családja fenntartása (önmaga és a gyermekei eltartása) érdekében még el is végezte a napi pénzkereső munkáját, akaratán kívül, hiteltelenné tette a Gerle Éva blogernek a kávépénz-kunyerálás érdekében írt, „szegény, magára maradt asszony” sirámait.

    Arra, hogy miért folytatja és folytatják, az egyedüli válasz az, hogy nem képes elviselni azt, a belső hiúságán esett csorbát (a külső abszolút nem érdekli, azt is csak a stratégia miatt szajkózza!), hogy öt hónap után sem tudott ekkora bevetéssel (Egyszerre hárman vannak rám állva, hárman folytatják az internet minden lehetséges frontján.) sem tönkre tenni. - Hiába na, ez tényleg egy kiemelt morál-insanity!   

 

https://www.youtube.com/watch?v=d0g3pTPZf0Q