Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Kozma Szilárd Gerle Éva petíciós mobingolása ellen

Kozma Szilárd Gerle Éva Petíciós mobingolása ellen

Kedves asztrológustársaim és írótársaim, barátaim, ismerőseim!

      Azokat közületek, akik úgy érzik, hogy az ide feltett asztrológiai és metafizikai cikkek és tanulmányok anyagában talált a maga és családtagjai, szerettei számára hasznos gondolatokat, de azokat is, akiknek a számára, valamiért még nem sikerült a sors-krízise megoldása és feloldása szempontjából, vagy éppen az egészsége megőrzése, illetve helyreállítása, és esetleg a boldogsághoz való közelebb jutás szempontjából is, hasznos információkat közölni, de a lelkiismerete, az igazságérzete, a jogérzete, illetve az elemi emberi jó-érzete, egyszóval: a lelke, még ha csak pislákolva is, de tiltakozik az ellen, hogy a Nagy Attila Pulihoz és Gerle Évához hasonló, magukat mindenek fölött levőnek és mindenki kiigazítására, vagy bárkinek az "elhallgattatására", aki ellen valami kifogásuk van, valami misztikus hatalom által, vagy éppenséggel a rendkívülinek képzelt intelligenciájuk által feljogosítottnak képzelik magukat, ne tehessék meg a jövőben azt, amit Nagy Attila Puli velem tett hét éven keresztül, és azt, amit most a rögeszmés "nő-megmentési" és "civilizáció-megmentési" ambíciójától vezérelt Gerle Éva kísérelt meg előbb Joó Violával, majd velem és így az egész családunkkal elkövetni, ARRA KÉREM, HOGY ÍRÁJTOK ALÁ EZT AZ INTERNETES FELNŐTT MOBINGOLÁS (kirekesztés, kiközösítés, ellehetetlenítés, kikészítés, kiüldözés, tönkretevés) ELLENI TILTAKOZÁSUNKAT.

Ne feledjétek: amennyiben semmit nem teszünk, ma velünk - holnap veletek történhet meg ugyanez. Több éves személyi és sok éves szakmai tapasztalatom igazolja, hogy ezektől az internet-betyároktól nem védhet meg csak a közös összefogás, mivel ezekben semmi, de semmi irgalom, emberi jóérzés nincs, nem hogy józan belátás, kompromisszum-készség, mivel, annak ellenére és attól függetlenül, hogy racionálisan és "szabályosan" írni és beszélgetni tudnak, de az emberi identitás-tudatuk mélységesen sérült. Hogy kinek, vagy minek a hibájából, az most mellékes. De annak, hogy az illusztrálására, hogy ez így van, talán elég a Bukaresti Romániai Magyar Szóban Nagy Attila Pulitról szóló leleplező cikk, amit az http://www.asztrologosz.com nevű portálomnak az Ez ott Erika...c. rovatában lehet elolvasni.

Idézek, tehát a Románia Magyar Szónak a "Pulinak szentelt számában" megjelent lap cikkei egyikéből:

"Környezete különcnek, notórius pereskedőnek ismeri, a lapunk által kérdezett politikusok pedig egyenesen „félnótásnak” nevezik a Kökösön élő Nagy Attila volt unitárius lelkészt, aki azzal vált ismertté Háromszéken, hogy sorra bepanaszolja a Kovászna megyei prefektúrán a székely zászlót kitűző önkormányzatokat.

A maszol.ro Dumitru Marinescu prefektustól értesült arról, hogy „egy Puli becenevű kökösi férfi” több e-mailt is küldött a kormányhivatalhoz. Nagy Attila egyik levelében arra hívja fel a prefektúra figyelmét, hogy Uzonban a kastélyudvar bejáratánál „alkotmány- és törvénysértő módon” ki van tűzve a székely zászló, a község ifjúsági házának épületén pedig csak magyarul szerepel az intézmény neve. Mit több, Gidófalván a polgármesteri hivatalon csak a „Községháza” felirat szerepel. „Levelemet tekintsék hivatalos panasznak” – zárul a lapunk birtokában lévő e-mail, melyhez feladója több fényképet is csatolt.

Nagy Attila egyik levele a prefektushoz

„Nagy Attila egy félnótás ember. Mindenkivel pereskedik, kezdve a szomszédjaival. Ez ellen a kökösiek már úgy védekeznek, hogy átnéznek rajta, nem veszik komolyan” – mondta a maszol.ro-nak egy nevét nem vállaló RMDSZ-es politikus. Mint mondta, névtelenséget is azért kért, mert attól tart, hogy őt is „meghurcolja majd a bíróságon” a kökösi férfi.

Nagy Attila az interneten is igen aktív: több blogot is vezet, a közösségi oldalakra is rendszeresen posztol. A férfiről azt beszélik, kilenc éve nem dolgozik, felesége nyugdíjából él. A Krónika korábban arról cikkezett: alkoholproblémái miatt az unitárius egyház megvonta a lelkész palástjogát, kizárták a papságból.

A panaszhoz csatolt bizonyíték: a volt lelkész felvétele a gidófalvi községházáról

Nagy Attila – saját bevallása szerint – legutóbb éppen ezen a héten, szerdán küldött újabb panaszt a prefektúrára. Ám nem kívánt válaszolni a maszol.ro-nak arra a kérdésére: miért érzi szükségét a székely zászlót és magyar feliratokat használó önkormányzatok „feljelentésének”? Kijelentette, indoklását részletesen megtaláljuk a blogjain (például itt). Annyit azonban megjegyzett: „A székely autonómiás nacionalizmussal nem értek egyet. A törvényesség határain belül az eszközökben nem fogok válogatni, amilyen magyar ügynek csak lehet, keresztbe teszek. A románság iránt komoly kulturális szimpátiát érzek”.

A volt lelkész elismerte, korábban valóban voltak alkoholproblémái. „Züllött iszákos voltam. Ám nyolc éve egy kortyot sem iszom” – jelentette ki. Ám a papságból szerinte nem kirúgták, hanem önként lépett ki. Mint mondta, a sajtóra is azért haragszik, mert ennek ellenkezőjét írták. Azt sem tagadja, hogy nem dolgozik, és felesége nyugdíjából él. „Nem kilenc, hanem tizenöt éve nem dolgozom. Túl drága az időm ahhoz, hogy dolgozzak. Hogy miből élek? Hát a feleségem nyugdíjából. De ez kérem magánügy, semmi közük az embereknek” – fogalmazott.

Arra a felvetésünkre, miszerint a háta mögött félnótásnak, beszámíthatatlannak nevezik, Nagy Attila úgy reagált: „Számomra a paraszt sem beszámítható. Én úgy nőttem fel, hogy méla undorom van a parasztoktól”. Arra a kérdésünkre, honnan származik büszkén vállalt beceneve, a Puli, egyetemista éveit idézte fel: "Teolológus diáktársaim neveztek el így, mert szavajárásom az volt, hogy bassza meg a puli."

- See more at: http://www.maszol.ro/index.php/belfold/ ... tc9hV.dpuf

Íme tehát a petíció, amit egyelőre "csak" a mi lelki nyugalmunk és családi békénk érdekében kérünk aláírni:

http://www.peticiok.com/signatures/tiltakozas_a_lejaratasi_cellal_irt_internetes_peticiok_ellen/

    Megjegyzés: az aláírás betevése, a kevés beiktatási adatok beírásával, nagyon egyszerű!

Előre is köszönjük, hogy aláírásoddal - aláírásával, hozzájártul a jelenségnek, ha nem is a teljes felszámolásához, mert, tekintettel arra, hogy az interneten csakugyan korláttalan szabadság honol, ez lehetetlen, de legalább a tompításához, arányos vissza szorításához.
De annak is külön örvendenék, ha az igazság érvényesülése szellemében,, a tárgyi valóság szerinti igazság érvényesüléséért való harc (A Tűz-karmátok oldása!) szellemében, a petíció kommentárjaihoz is, ti is, bátran hozza szólnátok!

Köszönettel: Kozma Szilárd