Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Kozma Szilárd: Joó Viola leleplezése Gerle Éva hamis peticíójáról

Kozma Botond Szilárd, karma- és családasztrológus:

 Joó Violetta leleplezése a Gerle Éva által írt, lejaratási, hamis-petíciójáról:

    "Gerle Éva ultra feminista bloggger egy állítólagos petíciót, egészen pontosan egy ál-petíciót(!) írt és rakott fel az internetre, ellenem és élettársam ellen, annak érdekében, hogy az ő korábban meghírdetett sátáni terve alapján minket végleg kikészítsen. Ezt a tervét Gerle Éva nyíltan közölte is a "Csak az olvassa" c. blogján. Ebben a nyíltan vállalt család-tönkretevési tervében Gerle Éva le írja pontosan, hogy milyen stratégiával fogja elérni azt, hogy mi ne juthassunk horoszkóp-rendelésekhez. Miután viszont, nem hunyászkodtunk meg és lelepleztük a sátáni teve valódi (spirituális és kauzális) indító okait, immár nem elégszik meg csak azzal, hogy a mi gazdasági tönkre-tételünk érdekében munkálkodjon. Hanem, okulva abból, hogy a gazdasági ellehetetlenítési terve megvalósítása ellen valaki védekezni merészelt, ezzel az ál-petícióval, azt is el akarja érni, hogy a jövőbe másoknak eszébe ne jusson, az ő aljas személyi sértegetései és alantas rágalmai ellen, határozottan szembe fordulni.
     Ez a hamis petíció tehát - Azért hamis és azért ál-petíció tehát, mert mindössze az interneten közölte, és éppen azokhoz nem juttatta el hivatalosan, vagyis azoknak nem adta át személyesen, akik ellen írta! - mindössze példastatuálási célt szolgál, amivel magának erkölcsi jogot akar szerezni arra, hogy a jövőben is, bárkit "szabadon", vagyis az áldozatai ellenállása nélkül sértegethessen, meghurcolhasson. a mások sértegetésére, mint véleményre ellenben, a mi a asztrológusi megállapításainkat róla, gyűlöletkampányként definiálja.
    Az ál-petició aláíróit kérdem tehát: Tényleg kell védeni és támogatni a másokat félvállról leelmebetegző internet-betyárokat? És egészséges dolog azt hirdetni, hogy igen is, a liberalizmusban bárki mondhat - írhat bárkiről bármit? Gerle Éva túl ment a határon és most tiltakozik azok ellen, akiknek rovására ezt többszörösen is megtette! Akiknek a rovására megejtette a "vélemény-nyilvánítás"-nak mondott közönséges sértegetéseit, becsmérlő és lenéző hazudozásait. Kezdve az én egyszerű le-elmebetegezésemmel, egy a férfias, felelősségteljes apák fontosságáról íródott cikkem kapcsán, ahol mertem különbséget tenni férfi és nő között, és ráadásul nem úgy, ahogy a feministáknál szokás, tehát nem a nőket dicsérve, és a férfiakat nem nehézfejű indulatoskodóknak, nem porcelán boltban csörtető elefántoknak beállítva, hanem pozitívumaikra felhívva a figyelmet.

A petíció, ami végül is nem petíció, mert nincsen címzettje, és semmilyen törvényi hatalomhoz nem fordul megoldásért, nem más, mint egy újabb, de az eddigi direkt gyalázkodásai ellenére, egy azoknál sokkal csavartabb rágalmazási eszköz, ő maga a "megoldás"! Tulajdonképpen egy Éva számára a további sértegető önkényeskedéseihez hamis szabadságjogot biztosítani hivatott eszmei - erkölcsi eszköz, amellett, hogy egy kicsinyes bosszú, egy ügyesen előadott és kitervelt lejárató kampány sunyi eszköze. Azok után, hogy a blogjában is nyíltan kihirdette, hogy tönkretesz minket, kihasználván a feminista és a liberális körökben "népszerű" blogjának a keresők általi jó helyezéseit, majd elsőként fog megjelenni az internetkeresőknél a mi neveinkre az ő "véleménye" rólunk... (Már amennyire, az, hogy én elmebeteg vagyok, és, hogy Szilárd "rosszul dug", véleménynek nevezhető és nem aljas rágalomnak.)  Évának ez az állítólagos petíciója is csak arra jó, hogy ebben is hírül adja a világnak azt, hogy az ő egyéni meggyőződéseit. Tehát az, hogy mi vagyunk a legveszélyesebb asztrológusok, műveletlenek, kuruzslók, nyíltan erőszakpártiak, maradiak, szektások, fanatikusok stb. A "Csak az olvassa" nevű blogon, aminek Gerle Éva a szerzője, több feminista nővel együtt, olyan férfiakról, akik éppen az útjukba akad, cinikus-vidáman el-elejtegetik a fentieket sugalló "véleményeiket". Aztán panaszkodnak néhány oldalt a nőket érő sérelmek, elnyomások miatt, s ettől megtisztulva - új erőre kapva bátran színvonaluk alattinak, műveletlennek, betegelméjűnek, rosszhiszeműnek titulálnak mindenkit, aki szerint nincs mindenben igazuk...
    Pedig még rólam is, tehát arról a fiatal nőről, aki nem vagyok hajlandó osztnai még a több hónapos fejmosások ellenére sem a férfiakról hangoztatott elítélő és lekicsinylő kórus-véleményüket, emeletes hazugságokat írnak, csak úgy, egy-két hányaveti mondatot oda firkálva a rovásomra. Gerle Éva pl. annyira hazug ember, hogy a leelmebetegezésemre adott viszontválaszomkor azt inszinuálta, hogy nekem pusztán az a bajom, hogy - figyelem (!) - irigylem őt, amiért Barcelonába utazott. Holott én nem is volt ahonnan tudjak az ő Barcelonai útjáról! (Nem mintha ez a tény bármin is változtatna) Kinek képzeli ez magát? Hogy gondolja velem ezt a rémesen megalázó játszadozást? És azt, hogy ezek után még ő statuáljon velem példát ilyen hamis petíciókat firkálgatva és mint valódit, az interneten forgalmazva? Aláírást gyűjt az én agresszív viselkedésem ellen? Egy horror, amit művel velünk. Nem panaszkodási szándékkal írom ezt, csak tisztázási céllal.    Joó Violetta."