Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Kozma Szilárd: Nagy Attila Puli és a Szekuritáte közös erkölcsi alapjáról.

Kozma Szilárd:

Nagy Puli és a szekuritate közös erkölcsi alapjáról és a vele kapcsolatos Tarot- sorselemzések jelentéséről.

(- Az egyetlen ellenségemnek, Nagy Puli Attila anarchista prófétai tevékenységének a tárgyi eredményeiről.)

 

 

    A közmondás úgy tartja, hogy gyanús az a személy, akinek nincs ellensége. Más változatban: nem is lehet jól élni ellenségek nélkül, illetve, nem is egészséges dolog ellenségek nélkül élni.  És ez természetes is, hiszen, amennyiben nem találkozhatnánk olyan személlyel, aki a saját karmájából eredő, erős lelki és szellemi problémái, vele született negatív tulajdonságai és késztetései hatására, ne háborodna fel azon amit megtestesítünk, és aki emiatt ne válna az esküdt ellenségünké, azt jelentené, hogy nem vállaljuk nyíltan, bátran és határozottan az általunk fontosnak tartott értékeket, gondolatokat és eszméket. Illetve, hogy nem is rendelkezünk ilyen kiemelkedő gondolatokkal, erkölcsi eszmékkel. Másrészt, azt is tudjuk, hogy vészes következményekkel járó, nagy életvezetési és metafizikai – szellemi hiba, erősen beleélni magunkat valaki más, vagy mások ellenségének a szerepébe, de főként az ellenséges lelki állapotába bele élni magunkat igen veszélyes, mivel egy ilyen folyamatosan és intenzíven át élt negatív (ellenséges) lelki állapot, törvényszerűen, akárcsak fizikai egészség szempontjából is, ránk káros visszahatással lesz. Sokan bele is halnak az ilyen intenzíven és sokáig átélt ellenséges, tehát gyűlölködő (hormonális méreg termelő) lelki és érzelmi állapotokba.

    Én is tudom tehát, hogy sokan vannak, akik az általam művelt kauzális asztrológiával és a Hamvas Bélától tanult, valamint az asztrológia húsz évi profi művelésén keresztül kifejlesztett tárgyi valóság-centrikus, tehát valóság-hamisítás ellenes metafizikai látásmódommal nem értenek egyet (Na ná, hogy nem! Hiszen gondoljunk csak bele, hogy egy ilyen tárgyi valóság-hamisítás elleni asztrológusi magatartás mennyi egzotikus eszmét hirdető, misztikusan hadovázó un. mester és guru gazdasági és egyéb érdekeit sérti!), és ez a fentiek szellemében, hálistennek így is van rendjén. De, érdekes módon, eddig senkivel nem találkoztam, aki akkora ambícióval - az ő, saját magáról vallott meghatározásával élve: prófétai fanatizmussal -, vetette volna bele magát az ellenségem szerepébe, mint a Kovászna megyei Kökös nevű község (Sepsiszentgyörgy melletti község) alkoholizmus, hanyagság és rendetlenség, valamint a fiatal hívek erkölcsi félrevezetése miatt kirúgott unitárius papja: a Gyergyóditrói születésű Nagy Attila! Ez a notórius munkakerülő, aki magát újabban nem csak Pulinak, de székely anarchista vallásos prófétának (sic!) is nevezi, egy fél-élet művet fabrikált magának abból, hogy engem az internet különböző blogspottjain rágalmaz és általa kitalált, elképesztőbbnél elképesztőbb „jellemző” történetekkel, valamint un. szakmai leleplezésekkel rágalmaz.  

    Ez, az agykárosult felesége betegnyugdíjából élősködő és a napjait a különböző cikkeiben büszkén vállalt munkakerüléssel tengető, nálam kb. 12 évvel fiatalabb, gyermektelen férfi, aki átdorbézolta a fiatalságát, és már pap korában is, falusi disco-t szervetett a hívek gyermekei számára, miközben misztikus keleti (zen buddhista...) elméletekkel és anarchista filozófiai elméletekkel támasztja alá a lustaságból eredő munkakerülését, és erényt kovácsol magának abból, hogy sehol nem dolgozik több mint tíz éve (Még egyszer tehát: az agybeteg felesége betegnyugdíjából élősködik. - Ez az ő, állítólagos anarchizmusa, amire szerinte büszke lehet lenni...), az utóbbi években azt a célt tűzte ki magának, hogy engem és a családomat teljesen tönkretegye, az által, hogy szerte az interneten található blogjain és különösen a Google - keresőjére jól rá hangolt (Oda jól beékelt) rágalmazó írásaiban, amelyekre különböző, ugyancsak internetes ingyen-hirdetési lehetőségeket kihasználva, hívja fel az olvasó-közönsége figyelmét, általa kieszelt, és a tárgyi valósághoz egyáltalán nem kötődő, általa ki talált történeteket terjeszt rólam. Majd, ezekre a tárgyi alap nélküli, általa kieszelt erkölcstelken „tetteimre” alapozva a következtetéseit, a le-szélhámosozásig és a le-sarlatánozásig menő erkölcsi következtetéseket von le az én személyemről. Sőt, az asztrológusi tudásom és munkám minőségéről is „le szedi a leplet”, holott neki az én munkám jellegének és minőségének a megítéléséhez semmiféle ismerete, felkészültsége, illetve hivatalos minősítése, vagy jogosítványa nincsen!

     Ez, a magát vallásos anarchistának nevező Attila-Puli, akinek az egyik diverziós cikkében emígy tőr fel az igazság szelleme: „- Kedves Gyurcsány Ferenc! Mondd meg Orbán Viktornak, hogy nekünk, erdélyi magyaroknak és székelyeknek nincs szükségünk a magyar állampolgárságra, csak a birka -  magyaroknak kell ilyen ajándék...” , írja rólam a leg sötétebb rágalmakat, úgy és akkor, amikor ő, aki jóval fiatalabb nálam, és nem, csak, hogy nem alkotott semmi komolyat az életében, és gyermek-gondozást és nevelést soha nem vállalt, de a szekuritate által a teológiára bejuttatott besúgóként, az életében soha, semmiféle különösebb küzdelmet nem kellett vállalnia. – És aki persze nem is vállalt, sem munkát, sem más gyakorlati életfeladatot, és ezzel együtt persze, felelősséget sem. És aki ennek ellenére tehát, hogy soha semmiféle nehézséggel nem kellett szembenéznie - a saját részeges, majd alkoholista természetén kívül -, még így teljesen sterilen: gyermektelenül is, tökéletes anyagi nyomorban él, az általa nyomorékká tett feleségének az omladozó és fal-hosszan repedt falú, omladozó viskójában.

    És ami a legfontosabb a velem szemben elkövetett erkölcsi mocskában: ugyanazzal a szemforgató szöveggel indokolja a gyalázkodásait, mint az egykori kenyéradó gazdái, a szekus tisztek, akik a Poetul nevű, megfigyelési dossziémban található jegyzőkönyvekben többször is leírják, hogy azért kell engem megfigyeltetniük és lehallgatniuk, és „megdolgozniuk” és most nagy figyelem: azért kell nekik rólam a munkahelyemen és a barátaim körében és a tágabb környezetemben is, aljas hazugságokat rólam elhinteniük, hogy ezzel óvják meg az én ártalmas nacionalista – irredenta befolyásomtól a környezetemet!

     Érdekes tehát, hogy az egyik volt szekus – besúgóm, ez, az agykáros felesége viskójában és annak a beteg-nyugdíjából magát élősdi módon fenntartató és állítólag ugyanabból a pénzből még internet-vonalat is fenntartó (?), Nagy Attila, ugyanazzal indokolja most a tetteit, ti., hogy azért szórja rólam az interneten az általa kitalált rólam szóló, minden tárgyi alap nélküli, de persze, engem negatív erkölcsi fényben feltüntető történeteit, és azért játssza meg a bennfettest arról, hogy ő beavatott lenne és konkrétan tudná is, hogy én miképpen végzem (persze, szerinte: hibásan) a munkámat, hogy ez által a közösséget megvédje az én káros befolyásomtól. (A szaros!)

    Megjegyzem: a szekus tisztek legalább erre a „munkára” a román kommunista párt vezetéstől utasítást és parancsot kaptak. Mármint arra, hogy az olyan „gyanús elemeket”, mint amilyen és is lettem számukra tök ártatlanul - hiszen még az irredenta kifejezést sem ismertem és szégyen - nem szégyen, máig nem ismerem a pontos jelentését! – tudatos denigrációs és diverziós „MEGDOLGOZÁSOKKAL” (lucrat DUI), erkölcsromboló és személyiség-romboló megfigyelési tevékenységgel, sőt, a rólam szóló erkölcstelen történetekkel igyekezzenek nem csak engem idegileg tönkre tenni, hanem a közösségem előtt erkölcsileg lejáratni, megbízhatatlannak és hiteltelennek feltűntetni! A szekusok tehát erre úgymond hivatalos jogosítványokat, sőt parancsot is kaptak, ez volt nekik a „társadalmi megrendelés” szerinti hivatásuk, szakmájuk és munkájuk. A Kököksön élő és a falú-közössége közutálatát „élvező” Nagy Attila Puli viszont - látszólag legalább is... -, tiszta önszorgalomból teszi ugyanezt!  Aminek ugyan nagy hasznát nem láthatja, és ahelyett teszi, hogy például fogná magát és legalább az otthonául szolgáló kulipintyó falait megerősítené, a hatalmas repedéseit betömné, mert annak lenne gyakorlati haszna is... – Hiába na, úgy látszik, hogy mindenre vagy születni kell, vagy megfelelő nevelésben részesülni, mint az árvákból lett szekus tisztek, az un. janicsárok, akik direkt arra lettek nevelve, hogy lelkeket romboljanak.

    Az is fontos metafizikai szempont viszont, hogy Nagy Puli teszi ezt - mármint az én erkölcsi lejáratásomat és az általam művelt asztrológiának az ő állítólagos „teológusi misztikus próféta csodabogár” minőségében történő „kritikai” kigúnyolását, - annak ellenére, hogy ő a szomszédai által és az egész falú-közössége által (Figyelem: nem csak a falú előjárósága által, akiket puli szintén támad és rágalmaz a különféle internetes cikkeiben) megvetett, szerencsétlen ember státuszában tengeti a „templomegeri” szegénységű napjait, aki nem csak gazdaságilag került nyomorult helyzetbe, hanem főként erkölcsi – szellemi szempontból, mivel az által, hogy amikor még aránylag jól ment a sora, a szomszédait és a falus társait is éppen úgy rágalmazta a különböző internetes cikkeiben, mint engem kiemelten. Ennek a szellemileg kiközösített és kikerült személynek az egyetlen öröme tehát, hogy „hatalmában áll” az internet által biztosított „szabad vélemény nyilvánítási lehetőséggel” vissza élve egy négy gyermekes családot gazdaságilag tönkre tennie.

 .

    Ráadásul, Pulinak az enyémnél jóval fiatalabb szervezete is le van gyengülve attól a sok, rejtett méregtől, vagy nyíltan kifejezett utálattól és gyűlölettől, amit a lelkében táplál a közvetlen és a tágabb környezetével szemben, és amely önmérgező gyűlöletet nap mint nap, szorgalmasan létre hoz magában és amit ennek megfelelően kivált a közvetlen környezetéből is. Abból viszont, hogy nyílt férfiassággal ki merem nyilvánítani azt, hogy mennyiben az életben szemtől szemben találkoznánk nem tudnám és nem is akarnám megállni, hogy istenigazából, jól el verjem, azt a következtetést vonja le, és arról prédikál az interneten a hozza hasonlóknak, hogy e  miatt a nyíltságom miatt, nem is lehetek „szellemi ember”, mert ő szerinte a szellemi ember nem így viselkedik (Hanem úgy bizonyára, mint ő, aki aljas módon, mindenkit, aki tisztességesen viselkedik és alkot valami jelentőset, vagy tesz valamit a közösségért, mocskol és káromol és rágalmaz, tehát szívből gyűlöl, úgy mint Tőkés Lászlót, Farkas Árpádot, Orbán Viktort, Kövér Lászlót, stb.), és két teológiai egyetemen képzett ostobaságában, éppen Hamvas Béla példáját állítja velem, illetve az őszinte szavaimmal szemben, egy teljesen hamis, kispolgári idealisztikus képet festve Hamvas Béláról, holott Hamvas, akárcsak Rejtő Jenő, soha nem ítélte el a Pulihoz hasonló, négy gyermekes családok gazdasági tönkretétele érdekében „munkálkodó” szarháziak lepofozását, sőt: az első világháborúban alhadnagyként az első vonalban is harcolt, tehát feltételezhető, hogy – felettesi parancsra persze, és nem önszántából – még embert is ölt. És ha nem is sikerült esetleg egyetlen „ellenséget” sem lelőnie, az, hogy rájuk céloznia és lőnie is kellett, az biztos. De a háborúról írt monumentális esszéje sem a pacifizmus és a pietizmus minta-dolgozata!

    Ami a testi egészséget és erőt illeti tehát, azt kérdem én, hogy ki vagy mi állította meg Pulit, hogy hozzám hasonló módon, akár 31 éves korában is, el kezdjen rendszeresen sportolni és hozzám hasonlóan megerősödni, ha már minduntalanul azon lovagol, hogy a testi erőmmel akarok vele szemben fölényeskedni? Hány gyermek gazdasági eltartásának a nyomasztó gondja miatt nem kelt fel hajnalonként, és ment ki a football pályára szaladni, vagy ment el esténként edzésekre? Hogy lehet az, hogy mindezt én meg tudtam tenni a sorozatban megszülető gyermekek mellett is - Akiknek az édesanyját is eltartottam. - , meg a sorozatban megalkotott és konkrét könyvek alakban is szép számmal megjelent tanulmányok és regények megírása közben is? Ki és mi, milyen nyomasztó nagy gondok akadályozták meg Pulit abban, hogy olyan egészséges legyen mint én, hiszen éppen az ő vallomásaiból, valamint a jelenlegi Kökösi unitárius paptól és az ő régi híveitől tudtuk meg, hogy még csak az önfenntartására sem volt gondja soha az életben!  

    Ezzel, a gyógyíthatatlan gonoszságnak a nyomorúságát, szó szerint is megtestesítő, szerencsétlen személlyel - akit alig tudtam a lakásomból finom szóval, a kékre – zöldre vert, de még úgy is rámenősen másnapos feleségével együtt a lakásunkból kituszkolni, amikor sehogy nem akarta megérteni, hogy nem tudok neki újabb soha vissza nem fizetendő pénzt adni, mivel éppen az akkor hajnalban született meg a harmadik gyermekünk, én soha nem foglalkoztam volna! És most sem foglalkoznék, amennyiben a teológiai képzettségére alapozva - nem jelentette volna meg rólam a valóság-hamisítástól és a durva sarlatánozástól, az árnyaltabb, misztikus elméleti kritikákig menő, rágalmait és az általa kieszelt gyalázatos történeteit, a „kölcsönadás” elutasítása miatti bosszú-vágyából kelt, gazdasági tönkre tevésem céljával írt un. cikkeit. (Amiket grandomániájában még „Memoároknak” is elnevezett, mintha ő, Puli, valami idős és szerfölött fontos történelmi, vagy legalább is kulturális szereplő lenne!)

    Az, hogy valaki engem gúnyol, a bevezetőben leírtak szellemében, egyáltalán nem bántana és főképpen nem késztetne az illető személy erkölcsi és szakmai alapjainak a firtatására, tehát „a másik oldalnak” a bemutatására. És semmiképpen nem késztetne erre a mélységesen megalázó védekezésre, amennyiben nem választottam volna húsz évvel ezelőtt egy olyan megélhetési munka-hivatást, amelynek a keretén belül, a becsületesen elvégezett munkáért járó reális fizettségből fenn tudom tartani magam és a családom, de amely hivatásgyakorlási lehetőség (a horoszkóp-készítési rendelésekhez való jutási lehetőség nagy mértékben függ a jó szakmai és erkölcsi hírnevemtől. Nem védekeznék tehát az ilyen, magukat valamiért éppen bizonyos kutyafajtának nevező személyek rágalmai ellen, amennyiben ezzel, a jó hírnévtől kényesen függő szakma-gyakorlással, nem kellene – És főként itt Romániában, ahol a gyermekek után járó családi támogatás majdhogynem egyenlő a nullával. Semmiféle más segélyt, vagy juttatást nem kapok, mint a cinikusan állami „gyermekgondozási pótléknak” nevezett gyufa-pénzt, hanem csakis a ezt a gyermekenként járó havi 42 lejt! – három iskolás gyermeket gazdaságilag egyedül eltartanom, önmagamon kívül.

    – Abban a Romániában , tehát ahol, mint magánvállalkozó, semmiféle adókedvezményt, vagy adómentességet nem kaphatok, nem, hogy egy, de még három, vagy négy, vagy akár öt gyermek után sem!

     Még csak az sem érdekelne, hogy olyan jelzések érkeznek vissza hozzám, hogy egyesek, akik ezeket a sunyi – misztikus rágalmakat olvassák, úgy is képzelik, hogy ez a felesége betegnyugdíján élősködő, hőbörgő misztikus munkakerülő, aki magát még ráadásul vallásos anarchista prófétának is nevezi, ez a szomszédai és a faluközössége által évek óta lenézett és kiutált Nagy Puli Attila, ténylegesen „az igazság”, vagyis „az érem” másik oldalát” képezné és jelentené velem szemben. Holott ő mindössze, a maga lustaságából keletkezett szellemi, lelki és fizikai nyomorúságát jeleníti és testesíti meg, még akkor is, ha besúgói szokásához híven, ebben a dohos és kietlen nyomorúságában rólam lekezelően nyilatkozik és engem fölényesen le „Szilárdkáz”.

    Építőmérnökként például, amivé az ostoba anyám irracionális és aleatorikus „pályára állítási” manőverezései következtében kényszerültem lenni, egyáltalán nem  érdekelne, hogy miket írogat össze vissza rólam ez a senkiházi az interneten.

    Amennyiben szépíróként (1992 óta, a magyar Írószövetség tagjaként...) valamely irodalmi, vagy kulturális heti, vagy havi lapnak lennék a szerkesztője, vagy akárcsak amolyan megtűrt, kis fizetésű,  „költő” munkatársa, mint sok író – költő kollégám, nem érdekelne az ilyen nyomorék erkölcsű és lelkületű Puli félék sarlatánozás. Hiszen attól, hogy rágalmazó cikkek jelennek meg rólam bárki által írottan is az interneten, én még meg kapnám a szerkesztőségi írásaimért, verseimért, novelláimért, vagy regény-részletekért, kritikákért, könyvbemutatókért, vagy pusztán a szerkesztősig tagságért, az illető szerkesztőségtől, vagy irodalmi – kulturális alapítványtól a havi fixemet.

     Politikusként, sőt: még vezér-politikusként sem érdekelne az ilyen rágalmazási kullancs-tevékenység, hiszen a mandátum lejártáig, egészen biztos, hogy a rágalmak miatt – lett légyenek azok bármennyire súlyosak is, és akár igazak is, nem veszíteném el a mesés fizetésemet – és amennyiben akár bukást is okozna elő egy ilyen rágalom-hadjárat, a mandátum végéig lenne időm egy olyan jövedelmező közigazgatási állást (munkát), vagy magánvállalkozást találni magamnak, amely a családom megélhetését is biztosítaná hosszú távra. Én viszont még csak valamilyen irodalmi – kulturális lapnál sem dolgozom, ahonnan nem illik az író – költő hölgyeket és urakat biztosított egzisztencia nélkül elbocsátani, és főképpen nem egy ilyen puli féle romlott erkölcsű „erkölcs – csősz” sorozatos rágalmai miatt, nem, hogy jól jövedelmező politikai és közigazgatási szférában, vagy jövedelmező ipari, vagy kereskedői vállalkozói szférában bírnék jó tájékozottsággal.     

     Így viszont, mivel az embereknek, tehát a potenciális horoszkóp-rendelőknek is, minél több információszerzési lehetőség áll a rendelkezésükre, annál felületesebbek és a tudósokon kívül ma senki nem néz semminek komolyan utána, tehát amikor elég, ha egy potenciális horoszkóp-rendelő elolvassa a Puli cikkeinek a „Kozma Szilárd asztrológus” (Figyelem: nem hülye a gonosz, véletlenül sem írna Kozma Szilárd költőt, sőt: számára még a múltban is, amikor velem megismerkedett, és amikor én még le néztem az asztrológiát, neki már akkor is Kozma Szilárd asztrológus voltam!) hát mit tehetnék mást, mint vállalni azt, amire Nagy Puli ebben az általa tudatosan létrehozott gazdasági fenyegetettségemben kényszeritett: VÁLLALNI ezt a nem óhajtott ELLENSÉG SZEREPÉT, és ezzel egyben  lehetőséget is biztosítsak a különféle gazdasági és politikai érdek-csoportok

által működtetett és kiadott, nyomtatott újságok és a hivatalos médiák rejtetten manipuláló cikkeiből kiábrándult emberek – és főként a fiatalok! - számára, hogy döntsék el ők maguk azt, hogy nekem adnak-e igazat, aki egészséges (Tehát nem betegnyugdíjas, hanem munkára és főként: gyermekszülésre és gyermekgondozásra – nevelésre képes) élettársammal immár négy gyermeket gondozok és nevelek, és aki a minőségre törekvő, pénzkereső munkám mellett, komoly asztrológiai – metafizikai tanulmányokat írok, mindamellett hogy a rendszeres sportolással egészséges életet folytatok, vagy Pulinak, aki a www-szekelyhon.ro c. portálon azt írja, hogy egyre büszkébb arra, hogy nem dolgozik, hanem azt teszi, amit szeret, de azt csak máshol, a www.spiritualitas.blogter.hu portálon írt, nagyon misztikus hangvételű blogjában „kottyintja el”, hogy az agykáros felesége betegnyugdíjából élősködik?

     Feltárok tehát mindent én is, amit Puliról tudok és ami, megfelel a tárgyi valóságnak, nem úgy, mint a Puli rólam költött rágalmazó meséi, hiszen elmentem másod magammal Kökösre és meg néztem és lefényképeztem a Puliék nájlon-ablakú házát és beszélgettem az őt, egytől egyig utáló és hálátlannak és összeférhetetlennek és gonosznak nevező, őt tehát mélységesen lenéző szomszédaival. Beszélgettem a nekik évekig soha ki nem fizetett, hitelbe ételt adó boltossal, akit szintén megrágalmazott hála helyett. Beszélgettem a jelenlegi Unitárius pappal és a régi híveivel akiket kinevetett, miután kihasznált és vissza élt a bizalmukkal. A látottakat és a hallottakat le írom tehát és rá bízom az olvasóra, hogy döntse el ő maga azt, hogy kinek érdemes hinni? A Puli gazdasági, és erkölcsi – lelki és főként: gazdasági nyomorához vezető, ostoba - sterilen hőbörgő, mindenkit pocskondiázó és igazságtalan kritikáival és rágalmaival mások hírnevét és  munkáját hiteltelenítő és romboló állításait-e? Vagy a gyakorlati életfeladatokat és a megfelelő felelősségeket felvállaló valóság- szemléletet, a tárgyi megvalósításokban is tükröződő és azokban minőségileg is lemérhető életkoncepciót, az életerőt, az egészséget és nem utolsósorban családi elégedettséget – Szófogadó, egészséges és értelmes gyermekekre való büszkeséget! – és tényleges boldogságot is hozó, karma-asztrológusi életszemléletet, amit én hirdetek és gyakorlok?

 

     

II       Kártyavetés

 

       Létezik egy könyvem, aminek az egyik tanulmányában a reinkarnációnak a vallásos – misztikus metaforáját értelmezem metafizikailag és aminek az anyagát éppen akkoriban állítottam össze, amikor ez a sötét lelkű volt-pap, utoljára nálam járt, vissza nem fizetendő kölcsönért, és amit még nem olvasott el, amikkor a rólam szóló első gyalázkodásait megírta, mert azokban még azt állította, hogy én a betegekkel – így az ő feleségével is, akiről nekem akkor gőzöm nem lehetett, hogy agybajos, hiszen keményen fújta rám a szesz és a nikotin szagot – kegyetlenül el bánok, mert a betegségeket a múlt életekben elkövetett vétkekre vezetem vissza. A bosszú szomja kielégítését célzó rágalmazás ugyanis fontosabb volt Pulinak az igazmondásnál és nem tájékozódott arról, hogy én nem hiszek a reinkarnációban. Miután később felhívtam erre a „kis bakijára” nyilvánosan a figyelmet, elolvasta a könyvet, mert egy másik – A Szellemi Tisztánlátásról szóló -  írásomból azt a következtetést vonta le, persze, megint csak nagy rossz indulattal és az annak megfelelő értelmezési ferdítéssel, hogy én magam többre tartom Khrisnánál, Buddhánál és Jézusnál. (- Az aljas...!)  nos, ugyanabban a könyvemben létezik egy másik, nagyon sokak által dicsért tanulmány a Tarot beavatási rendszeréről, illetve a Tarot ikonjainak a spirituális jelentéséről és a Kelta Kereszt nevű „kirakási” módszerrel történő sorselemzések értelmezési lehetőségéről. Mivel a karmámból következő hitetlenkedésre való hajlamaimnak köszönhetően én is meg - meg botlok néha, illetve én is tudok tévedni a karmámból eredő, néha rám törő hitetlenkedési hajlamaim következtében, 2O11 tavaszán végül figyelmen kívül hagytam két, vonatkozó szimbolikus jelzés után készített tarot- sorselemzésnek az eredményét, amely világosan jelezte, hogy egy bizonyos dolgot, amire rég készültem, de mind halasztottam, a szándék gyakorlati elkövetése idején nem kell már meg tennem. Arra, hogy a kártya ami akkor egyértelműen jelezte, hogy mit is kell tennem igazából a harci vállalkozás helyett, abszolút helyesen jelzett, egyértelmű választ kaptam, hiszen Hajdú Gábor ügyvéd éppen akkor – sokat késve, de – vissza adta végül a régi piros Ladát az autóbontó Ladó Rajmondnak, akitől 16 ezer lejre az én tudtom nélkül megvette, amikor a rendőrség el indult lefoglalni az autóroncsot. Amennyiben tehát akkor az szerint tettem volna, amint a kártya jelezte, és nem adom le a panaszomat a megyei rendőrségnek is, miután azt láttam, hogy a városi rendőrséget Hajdú a dupla adófizetéssel átverte, már a tavasszal le tudtam volna íratni az autót a nevemről. Ennek a hitetlenségből és türelmetlenségből eredő ügykezelési tévedésemnek durva következménye lett és az is mondható, hogy a 2O11 nyári gazdasági krízisemnek az egyik (A hivatalos) része, ebből következett, amellett a rész mellett, amelyet Pulinak az ide vonatkozó és a kimondottan ezt (Az én és a családom gazdasági tönkre tételét) célzó szakmai és erkölcsi hiteltelenítési tevékenysége idézett elő.  

      Azt, hogy Pulit be fogom perelni tudatos és szándékoz gazdasági kár okozásért, akkor döntöttem el, amikor kimerítettem az utolsó lehetőséget is arra, hogy az interneten vissza vonassam a tárgyi alapokat teljesen nélkülöző rágalmazó és hiteltelenítő cikkeit. Ezt, hogy hamarosan be fogom perelni, meg is írtam neki a www.spiritualitas.blogter.hu c. abban a részében ahol a szkennelt bizonyítékaimat kérte arról, hogy besúgó volt. Miután kétszer is Tarot – sorselemzést vetettem a kelta kereszt módszerével arról, hogy bele kell-e fogjak ebbe a Puli ellenes perbe és mind a kétszer a passzív magatartásra utaló – azt igénylő – választ kaptam (Előbb a 12 számú, „Az Akasztott” ikon jött ki a megoldást jelölő 5. pozícióba, majd a 1O számú, „A Sorskerék” nevű ikon.), nem akarván a tavalyi hibámat – vétkemet...- újból elkövetni, leteszek arról, hogy bepereljem, meg maradván annál, amit a kártya-vetésbő kétszer is világosan jelzett, ti., hogy a Puli eddigi diverzióinak ettől kezdve semmiféle hatása nem lesz rám, vagy úgy, hogy ő tűnik el az élet színpadáról, vagy úgy, hogy ő vagy valaki más leveszi a mocskait az internetről, vagy úgy, hogy azokat nem veszi számba ezentúl a kutya sem.  Tény, hogy ettől a sátáni mocsoktól, én, a gyakorlati következmények szintjén legalább is, meg fogok szabadulni, amennyiben sikerül ezentúl mindig az Akasztott magatartását tanúsítanom a Puli –jelenséggel, illetve az igazságtalan sarlatánozásaival szemben. Illetve, amennyiben sikerül a sorserőkben bíznom és azokra hagyatkoznom, hogy oldják meg a probléma-gócot helyettem.  És mivel a tavaly egyértelmű és határozott jelzést kaptam arra, hogy a Tarot, amely az analógia megfelelési törvénye alapján működik, akárcsak az asztrológia, tökéletesen képes a megfelelő és követendő utat jelezni a számomra (Akárcsak az utóbbi hónapokban, minden egyes komoly kérdésemre), határozottan el állok a pertől. Sőt mivel az egyik kérdésem a harci helyzetre vonatkozott, a pulival való vitatkozást is, abba hagyom egyelőre és csak akkor folytatom, ha ő netalán újabb „bizonyítékokkal” állna elé a sarlatáni mivoltomra vonatkozóan.

             

     Hogy miért nem tettem a Tarot jelzése, útmutatása szerint, vagyis miért nem maradtam csendben és nem tettem semmit, vagyis miért nem hallgattam el még ezt az okomat is, anélkül, hogy erről hírt adnék? – Egyszerűen azért, mert azt a szándékomat, hogy be fogom őt perelni, többször le írtam, és nem akartam, hogy Pulihoz hasonlókon kívül, bárki is azt képzelje, hogy nem vagyok következetes, hogy szeretem csak úgy, ok nélkül és igazi tettre való készség nélkül jártatni a számat. Puli képes mindennek az ellenkezőjéből is azt kikövetkeztetni, hogy neki van igaza mindenképpen. És amíg nála meg nem jelentem, azt hirdette, hogy én nem tartom be az adott szavamat és gyáva szájjártató vagyok. Abból viszont, hogy megjelentem egy tanúval az otthonául szolgáló viskójuk mogyorófa-ágakból drótozott kapujában, azért, hogy beszélhessek vele egyszer már végre szemtől szembe, egyenesen (Amint tudjuk, be spulizott a nájlon fóliával fedett ablakú, düledező falú viskójukba és onnan ki nem jött, amíg a szomszédaival beszélgettünk és a viskót lefényképeztük.), azt következtette ki, hogy agresszív bűnöző vagyok.

     Azt a lehetőséget viszont, hogy amennyiben valahol, valamelyik városban, vagy faluban az utcán véletlenül találkozok vele és köszönés gyanánt, már csak azért a rengeteg óráért is amit a rágalmaival szembeni védekezéssel el töltöttem, jó Máriásan felpofozom, fenntartom és a gyermekeimnek is át adom örökségül. Ja, és a Tarot sorselemzést is meghirdetem majd az Heti hirdetőben, amelyben a rólam szóló, „közösség-óvó” jelentései szerint, szorgalmasan olvasgatja és elemezgeti és mellékesen talán a SRI-nek is, kiértékeli a hirdetéseim sarlatáni jelentéseit a náljon fóliás ablakaik abszolút szellemi tisztánlátást biztosító fényénél.

 

 

Csíkszereda, 2O12, március 28.          

 

Kedves Barátom!   Amennyiben a cikkeim és tanulmányaim elnyerték a tetszésedet, illetve, amennyiben úgy érzed, hogy az olyan komoly tanulmányok elolvasását, mint amilyen az Egyetemes Törvények, vagy pl. az asztrológiai koncepció a betegségek gyógyítási lehetőségét illetően, vagy a harmonikus szerelmi – párkapcsolati viszonyok megélhetési lehetőségét illetően, cserében csak annyit kérek, hogy légy oly kedves és egyetlen egyszer kattints az alábbi linkre:

 

http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei