Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Kozma Szilárd: Nagy Attila Puli, megkérdezhetné

Kozma Szilárd: Nagy Puli, megkérdezhetnéd végre a lelkedet!

 

A misztikus szakértelmed fitogtatása helyett - Amiről ismételten kiderűlt, hogy nem is létezik, mert mindössze a zagyva misztikus sejtelmeid, vagyis a dilletantizmusod hozta létre! - benézhetnél végre abba a bosszú szomjas, sötét Skorpiói lelkedbe, Besúgó - Pulika, és meg kérdezhetnéd magadtól, vagyis a nagy szakértőtől, hogy a fél életműved (Lásd a hipokrita Nagy Puli állítólagos spirituális blogjait a blogter.hu- n, vagy a www.virtuson... ) miért is szól arról, hogy "Kozma Szilárd asztrológus" mekkora szélhámos és sarlatán?  - Amikor valójában gőzöd nincs az én munkámról egyrészt, másrészt soha nem ártottam neked semmivel, azon kívül, hogy Bálványoson azt tudván, hogy te komoly családapa vagy és komoly erkölcsű pap, a te sör-adagodat is udvariasan előre kifizetve, meg kértelek, hogy vegyél sört a társágnak - nem rejtve véka alá azt sem, hogy ama kedves hölggyel kettesben maradhassak, akinél azután te jó besúgói szokásodhoz híven, utólag bemocskoltál...

     Meg kérdezheted a húsz éven át reggeltől estig alkoholba mártogatott, de attól függetlenül is, a velejéig romlott Skorpiói lelkedtől, hogy miként is van az, hogy én, akit úgy be mocskoltál, hougy a hölgy még csak szóba sem akart állni velem másnap, az esetet elfelejtettem és azt követően is, hogy ez az aljasságot elkövetted, én megbocsátottam - elnéztem...- és hajlandó voltam neked több rendben is vissza nem fizetendő kölcsönöket adni és veled a lakásomon, ahova fel fel járogattál e kölcsönökben reménykedve, barátilag elbeszélgetni, miközben te évekig forraltad az aljas skorpiói bosszúdat?  Kérdezd meg hát végre ott legbelül a még esetleg létező millimikomnyi lelkiismeretedet, hogy csakugyan jogos volt-e az a sok mocsok és aljasság és a családom gazdasági tönkre tétele céljából eltékozolt energia, csak azért, mert akkor még nős embernek és erkölcsös de éppen pénztelen kispapnak tudván, meg kértelek szépen, hogy menny el sört vásárolni? - Vagy azért hogy meg tagadtam a további potya-adományokat, mert abban a helyzetben éppen nem tehettem mást?  Nem-e jobb lett volna hagyni a fenébe az egész bosszú-vágyadat, már 2OO4 áprilisa után, hiszen akkor én sem foglalkoztam volna veled és soha nem jöhettem volna rá, mivel nem is érdekelt volna, hogy a diktatúrában a szekus besúgóm voltál, hogy tehát barátság címén azzal a szándékkal közeledtél hozzám, hogy rólam is szekus jelentéseket írhass?

 

http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei