Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Kozma Szilárd: Nagy Attila puli, nevetségesen kettős erkölcse.

Kozma Szilárd:

Attila Nagy Puli – Prófétával való találkozásom következményei és következtetései. 7

Az anarchista próféta, mint a diktátor-buktató hős: Tóásó Előd jó barátja és „pártfogója”.

 

     Ha már annyit irka - firkálsz (Persze, hiteltelenül) a szellemi világról és a szellemi erőkről és a Hamvas Öt Géniuszából átnyalt ősi spirituális archetípusok mintáiról, amiket szerinted is, akárcsak Hamvas Béla szerint (Akit máshol velem együtt becsmérelsz egyébként...), meg kellene ismernünk és át kellene vennünk, illetve amelyekkel azonosulnunk kellene az életünk során, kérdem én tőled, drágalátos Nagy Attila próféta, hogy hol van benned, hova lett belőled az apa, illetve az ATYA - archetípusa? Hova lett belőled a legnagyobb és a legfőbb Archetipus mintája, a Nemző és a Megváltó Istené? Nem, hogy magadba fogadnád és azonosulnál vele, de még csak kívülről sem tiszteled, sőt: a gyakorlatban gyalázod és megbecsteleníted! – Mert, azzal, és amiatt kezdted a sötét és gyalázatos Skorpiói bosszúvágyadból ellenem indított internetes hadjáratodat, hogy magasan tojtál a frissen (otthon) szülő felesége és a néhány órája a világra jött újszülöttje nyugalmáért  aggódó családapa érzéseire és gyalázatos módon, tovább is, azon erősködtél, hogy adjak nektek minden áron, legalább a Gyergyóba való utazásotokhoz szükséges pénzt! És amiért az adott körülmények miatt (újszülött gyermek érkezése a családba) nem tudtam és nem is akartam adni, te éveken át gyaláztad és meg próbáltad tönkre tenni, de legalább is, gazdaságilag el lehetetleníteni a bennem levő, kizárólag a családjáért élő – dolgozó  http://kozmaszilard.com/category/koszon337_levelek/ édesapát! (Még csak üdítő ital fogyasztását sem engedem meg magamnak, nem, hogy cigarettára, kávéra, alkoholos italra, vagy más érzéki élvezetet okozó anyagra költeném a pénzt és a munkámon – hivatásomon kívül semmiféle un. hobbinak, egyéni élvezetnek nem hódolok, a karatézáson kívül, de azt is egészségi célból első sorban és persze: hogy ott is együtt lehessek a gyermekekkel.) Sőt: te egyenesen gyermekcsinálási komplexusban szenvedő férfinek neveztél, amiért nem ellenkeztem - mint te ugyebár egy egész életen át az isteni teremtési törvényekkel szemben, és alázattal fogadtam a gyermek áldást és azt állítottad, hogy ezt is a szerinted „beteges” férfiasságom miatt tettem. (Mármint azt, hogy a feleségemmel, majd az élettársammal együtt elhárítottuk az isten áldása elleni orvos-technikai védekezési módszereket.

    Mivel a sok gyalázatért, amit igazi ok nélkül, sunyi skorpiói bosszúvágyad kielégítési céljából velem éveken át elműveltél, „a népét védelmező”, fölöttébb igényes, sőt: egyenesen finnyás lelkű, spirituális erkölcs- csősznek adván ki magadat, éveken át mocskoltál, rá kényszeríttettél arra, hogy alaposan ki tanulmányozzam a tudattalan reflexeidet mozgató karmádat (a horoszkópodat), hát én igen is, meg tudom mondani azt, hogy hova lett a benned levő potenciális apai archetipus, besúgó Nagy-pulika: lenyelte a sorsképleted II. horoszkóp házában álló teljesen, de teljesen(!!!!) negatív Szaturnuszod (Többek között az atya és a törvény őserejét - mert hát a felelősség őserejét megtestesítő bolygó! ) által jelzett, minden nemű felelősségtől való iszonyatra, és minden nemű lelki és szellemi (normális emberi!) elköteleződéstől való félelemre, attól és azoktól való menekülésre és persze: az ingyenélésre, a terméketlen anarchiára, a rendetlenségre és lustaságra való mély karmikus ösztönöd!

    Hol van tehát az apa archetípusának a akárcsak a külső, személytelen tisztelete is belőled, nem, hogy az azzal való azonosulási vágy, késztetés és akarat, amiről az interneten, mint nemzetmentő próféta prédikálsz? - Lenyelte a bohém alkoholista züllési vágy, majd a steril közösségi feltűnési viszketegség, a könnyű és a könnyelmű életre való beteges sóvárgásod (Mérlegben a Lilithed!), aminek engedtél, nem csak fiatal korodban és nem csak meglett férfi korodban, hanem egy egész életen át!

    Még te pofázól Trianonról és a „ruszkik” meg a románok jogos bosszújáról! Hát persze, mert miközben kiemelkedő szellemi bölcsnek képzeled magad, képtelen vagy belátni, hogy Trianon a Nagy Puli féle, munka- és apaság-kerülő kényelem-lesők, vagyis a felelősség-hárítók és a közösségi feltűnési viszketegségük által hajtott nemzet- árulók, valamint az eszüket a mások családja tönkre tevési lehetőségén jártató irigyek és a kimondottan gyermek-ellenes liberális eszméket hirdető, „civilizálódó” gonoszak miatt következett be! Azért következett be, mert a szüleik életviteli hagyományát megtagadó, hirtelen polgáriasodó magyarok, merő primitív önzésből, kényelem és élvezet-szeretetből nem akartak több gyermeket nemzeni és gondozni, akárcsak te is, nihilista-próféta, aki fiatalos kalandvágyból, akár az emberölést is vállaló Tóásó Elődöket védelmezel, azok imédzsének a humánus retusálását és szelídítését vállalod, sőt: az ők megsegítése érdekében  „teológusi” video-clippekkel még agitálsz is. (Addig semmi bajom nem volt a fiatalemberrel, azon kívül, hogy sajnáltam, amiért nem adhatok neki tanácsot abban, hogy miként fogadja és használja fel az élete helyre hozása érdekében ezt a kemény sors-figyelmeztetését, de amiért éppen te vetted a védelmedben, illetve, amiért azt állítod, hogy baráti viszonyban vagy vele, hát most már meg van a véleményem arról is, hogy miért is kell még mindig ott ülnie abban a pokolian egzotikus börtönben.). És eközben, és ugyanakkor, te, a nagy erkölcs csősz, nyilvánosan is üdvrivalgásban törsz ki, amint arról értesülsz, hogy a gonosz terved végül meg hozta valamelyest az eredményét és én, a helytálló, abszolút magyar nevű gyermekeket gondozó családapa anyagi csődbe került!

Ez aztán az erkölcsi következetesség! Ez a tízparancsolat teo-logiája! 

 

     Ugu-muku,lugu, puku, kutyuka! Hogy oda ne rohanjak! Hogy mennyire meg hatódott tőled Toásó Előd, amikor meghallotta, hogy teológiát végeztél! És te mennyire meghatódtál attól, hogy a fiatal kalandor Tóásó Előd, akit úgy-e, a veled való beszélgetés után, tarkójához, sőt még a szívéhez is, szegezett pisztollyal kellett Rózse Floresnek Szovátáról, vagy Szakadátról egyenesen egy délemerikai diktátor megdöntésére cipelni, vagyis, ki tudja milyen pénzen elnököt buktatni! Tényleg meg győztél próféta: ha másnak nem, neked aztán egészen biztos, hogy elhiszem: a szerencsétlen szovátai (szakadáti?) fiatalember, tényleg teljesen önhibáján kívül került a birtokába azoknak a fegyvereknek, amelyekkel elfogták és persze, angyali-ártatlanul került abba a perui a szállodába is, ahol éppen rajtuk ütöttek a reggeltől estig coca-t rágó inka - spanyol államvédelmisek. Ő tehát teljesen ártatlanul került oda szerinted, én viszont, ugyancsak szerinted - mivel éppen négy gyermekes családapaként éppen unatkoztam és jobb dolgom nem akadt úgy-e? -, gonosz módon támadtam rá az elkeseredett éhségsztrájkommal, az öt autótulajdonos, de amúgy szegény és ártatlan Hajdú Gábor RMDSZ-vezért, meg a csíkszeredai városháza hivatalnokait, és persze, jogtalanul kértem a gyermekekért alanyi jogon járó családi pótlékot, hiszen az szerinted nagy szégyen, mert „potya-kunyerálás”!  – Hogy micsoda vaslogikát van neked, Kökösi Szent Puli! Mert az még hagyján, hogy „teológusként” ebbe, a velem szembeni, mocskos judási hadjáratodban a tízparancsolat minimum hét pontja ellen súlyosan vétkezel, de hogy ennyire tongyó legyél, hogy ne végy észre ilyen égbe kiáltó ellentmondásokat a velem szemben, meg a Tóásó Előddel szemben tanúsított „erkölcs-ítészi” és persze: „teo-logusi” viszonyulásodban, az már egyenesen szélső bal oldali politikussá, de inkább útszéli hülyévé tesz téged, minden alkoholmentes absztinenciád ellenére!     

     Kontemplációra serkentő, idillikus Kertekről beszélsz, de persze, a mások által és semmiképpen nem az általad meg- művelt kertről, hiszen képtelen vagy még a feleséged által örökölt viskónak a néhány tenyérnyi udvarát is, akárcsak meggereblyézni, nem, hogy azt meg művelni!
    És hol van, hova lett az anya archetípusa belőled (Hiszen te is jól tudod, és erről írsz is több helyen, hogy spirituális szempontból a szellemünk nem csak jang – maszkulin jellegű, hanem ugyanannyira jin – feminin jellegű is!)? Hiszen végül is, sötét és aljas- élősdi számításból egy gyermekszülésre képtelen, agykáros nőt vettél feleségül csak azért, hogy annak a betegnyugdíjából, munka és személyi felelősség nélkül élhess?! Hol van akár az anya, akár az apa archetípusa a te sokat hangoztatott Cserefa alatti spirituális képzeletedben? Mire is akarod te rábízni az egész magyarság jövőjét (Sicc!) a szent prófétai hülyeségedben, amikor abszolút alacsonyrendű, sőt: állatiasan primitív bosszúszomjad kielégítése céljából, hazug rágalmazásaiddal - hiteltelenítésemmel, rászorítod a négy gyermekes családomat, hogy hónapokig margarinos kenyeret együnk egy - egy kicsi vajas kenyér helyett és télen ne tudjunk miattad zöldséget és gyümölcsöt vásárolni?

       Paradicsomi Kertekről nosztalgiázól te, aki inkább le tépi a szomszéd kerítését és eltüzeli, mintsem, hogy néhány napig is dolgozzon legalább csak azért, hogy az agybeteg feleségével, télen ne fagyjanak meg? Jellegzetes skorpiói cinizmusodban, adván a nagy fölényest (Persze, a teljesen negatív Oroszlán-Marsnak megfelelően a sors-képletedben!)  képes vagy engem „főorvosurazni”, miközben te is nagyon jól tudod, hogy az egyetlen „beteg” ember akit én „kezeltem”, az a te feleséged volt, aki akkor egyáltalán nem nézett ki hülyének – és egyébként is egy éjszakai családi buliról jöttetek – hanem széles és hangos jókedvűen másnapos kábultnak, akárcsak te. És persze, ez a „kezelés” akkor abból állt, hogy megpróbáltam őt veled együtt civilizáltan kitologatni abból a lakásból, ahol mindenre volt szükség csak két másnaposan hangos kölcsön-kéregetőre nem!

     Nosztalgia a gyermekkori paradicsomi kertbe Pulinál! Hát persze!  Visszavágyódás a felelőtlenkedésbe és a tettek következmény-nélküliségébe! Mit képzelsz, ki veszi komolyan még az idillikus misztikus nyálazásaidat, akár most, akár a jövőben, amikor megtudja, hogy gyakorlatilag ki is vagy te valójában? - A falu - közössége utálatának az alanya és tárgya! Te aljas, elemi hibabelátásra képtelen, a családom rombolásában örömét lelő, bosszúja beteljesedésére sóvárgó senkiházi! A magad fajta két kulacsos, fél-magyarok – fél-székelyek miatt volt Trianon, akik nem elég, hogy gyűlölték a gyermeket és a gyermekek gondozását, mert azért dolgozni kellett volna, de még nemzetáruló besúgóknak is be álltak az elnyomó hatalom gerinctelen lakájaiként, akárcsak te, besúgónak, majd harkov-diverzánsnak, te magasztosan hamispróféta!
     Gyermekkori idillikus paradicsomkert utáni infantilis vágyakozás és a feleséged viskója körüli néhány árnyi udvar teljes gondozatlansága, rendetlensége! A velem szembeni, vagyis a nagycsaládos, helytálló székely apával szembeni vitéz erkölcsi ítélkezés és aljasan lejárató diverziózás, meg a Tóásó Előd féle infamntilis kalandorok pártolása... – Hogy is volt az, az Előd gyerek számára végzetesnek bizonyuló, délamerikai út előtti levélváltásotok? Ő hívott magával a kalandori útra, te meg nagy erkölcs csősz és nagy jellem ugyebár, mit is válaszoltál neki? Hogy miért nem mész? – „Mert nős ember vagyok”!  Mert hát egyébként mentél volna, nemde? – Dehogy mentél volna, a feleséged biztos havi jövedelme (betegnyugdíja) mellől, te gyáva munkakerülő, élősdi! Csupán mentális szinten nyalogattad te a kaland lehetőségét a negatív Oroszlán-Marsoddal, és Előddel is csak azért barátkoztál, mert irigyelted a vakmerőségét. Gyávaság és vakmerőség ugyanis egy tőről: a rejtett agresszivitás spirituális (karmikus) hajszáleréről sarjad!  Hát ez a magyarázat arra, hogy miért nem kísérelted meg lebeszélni a fiatal barátodat arról, hogy fogjon bele egy olyan zsoldosi kalandba, amelynek a során, könnyen, akár embereket is ölhetett volna! Mert titokban te is sóvárogsz a kalandori kegyetlenkedésre, miközben vágod a nyájasan szelíd „teológusi” pofákat. Egy határozott erkölcsi világképpel rendelkező személy ugyanis – kiváltképpen, ha teológus – aki két éve, hogy folyamatos erkölcsi felháborodását fejti ki internet-szerte az én állítólagos „sarlatánkodásom” miatt, mindent meg kellett volna tegyen annak érdekében, hogy beszélje la a „barátját” az ember öléses kalandorozásról! Te meg ahelyett, hogy akkor erkölcsileg felháborodtál volna azon, hogy mire készül a „barátod”, és mindent meg tattél volna annak érdekében, hogy arról le beszéld, inkább meg töltötted az internetet azzal, hogy én, aki többek között családokat mentek meg és orvosok által meddőnek ítélt nőknek és sterileknek bélyegzett férfiaknak adom meg a szülői élményben való részesülési lehetőségét és boldogságát, és ebből a tisztességes munkámból szerzett vékony jövedelmemmel tartom el a négy gyermekes családomat, járatom tisztességesen iskolába a gyermekeimet (Mind jó tanulók!), szerinted, a „szakértő” szerint ugyebár....,  mennyire elitélendő „szélhámos” vagyok? – Te minden hájjal meg kent, utolsó, aljas gazember! Ezerszer is megérdemled a nájlon ablakú viskótokban folytatott, nyomorult sorsodat, amelynél még a délamarikai börtönben senyvedő Előd barátod sorsa is jobb és egészségesebb!  

      

     Az olvasókhoz:

 

     Itt, asztrológusi pálya-választásom szövege végén, amit a Puli rágalmazásai miatt kényszerültem le írni, található négy autentikus, tehát a tárgyi valóságot egy az egyben bemutató fénykép a híres Puli-putriról. Ezeken e magaslatos fellegvárnak a görbe – düledező és repedt sarkú falai mellett, a nájlon ablakú „világossága” is az olvasó szemébe világlik. Nem hiába, a székely vallásos anarchista (hamis) próféta is azt vallja magától titok(Tóniban), hogy ő, a Nagy Kökösi Zen-Buddhista mester, világosságot hoz az anarchista munkakerülésével és más jó példával való előjárásával, a „birka”-székelyek számára, mivel „Amíg a világon vagyok, a világ világossága vagyok.”:

 

http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei

 

http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei

 

 

 

 

És itt kottyantotta el a senkiházi besúgó gazember, hogy ő notórius munkakerülő élősdiként él hosszú évek óta az agykáros felesége betegnyugdíjából, 48 éves, életerős férfiként! Ez olvasható a bejegyzés bevezetőjében:  „...azt agyaltad ki, nem tudván, hogy a Feleségem betegnyugdíjából élünk - kérjed te is, mert biztos megkapod - hogy máshonnan nem lehet jövedelmünk csak besúgásból.” Nagy Attila Puli Jicigh anarchista prófétának az élősdiskedéséről szóló „vallomása” alábbi link alatt található:

http://spiritualitas.blogter.hu/478806/reflexiok_-_kozma_szilard_csikszeredai_asztrologus_ehsegsztrajkja__a_potya