Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Kozma Szilárd: Nagy Attila (Puli) szerelmes volt belém!

Kozma Szilárd asztrológus:


         Ha nem volt besúgó Nagy Attila (Puli), akkor a sorsképlete szerinti perverzitásra való hajlama miatt, szerelmes volt belém!


         Amennyiben nem a szekus tartótisztjei által elrendelt besúgás céljából kereste oly intenzíven a barátságomat Nagy Attila Puli a nyolcvanas évek végén, akkor csakis azzal magyarázható, hogy szerelmes volt belém, ahogyan az ilyen jellegű perverzitásokra való hajlamai a sorsképletéből világosan kiolvashatók.
        Mivel mindaddig, amíg az interneten el nem kezdte a rólam való otrombán primitív hazudozásait és az abszurd sarlatánozó, pénzcsalózó bosszú-hadjáratát, én egyetlen sértő szót ki nem mondtam senkinek és le nem írtam Nagy Attila Puliról, sőt, azt is több ízben meg írtam neki, hogy amennyiben ezeket a mocskait le szedi az internetről, válaszképpen én is le veszem minden róla írt védekező és a besúgói múltját leleplező írásomat, de ő erről hallani sem akar, csakis arra kell gondolnom, hogy ez a férfi, amennyiben csakugyan nem volt a szeku által rám állított besúgó, akkor csakis a horoszkópjából kiolvasható szexuális perverzióra való önkéntelen és öntudatlan vágyainak a rabságába esve, betegesen belém szeretett. Mással ugyanis nem, hanem csakis az elutasított, vagy az egyoldalúan viselt, a szerelmi alanyuk által ignorált, szerelmeseknek a sértettségéből eredő, ördögi bosszú-vágyával magyarázható Pulinak ez a szélsőségesen fanatikus ragaszkodása a büntetés nélkül folytatható, sötét bosszú-állási lehetőségéhez. Az, ahogyan ez a szkizofréniával nyugdíjazott feleségével nyilván rezonanciában álló, tehát ha nem is teljesen bomlott értelmű, de abszolút bomlott erkölcsű személy, abban leli a maradék élvezetét (boldogságát!), hogy a családomnak, vagyis az általa gyűlölt gyermekeimnek is (Nyíltan ki nyilvánította ugyanis ezt a gyermek.gyűlöletét is, amikor azt írta róluk, hogy verik az édesanyjukat, és, hogy nem is "csináltam" őket, hanem szerinte: "a világra baszta a gyermekeit".), anyagi károkat okozhasson!  

      Erre a lehetőségre a szintén asztrológus élettársam: Viola hívta fel a figyelmemet, miután egy másik Skorpió szülött férfi, akinek a sorsképlete szintén olyan azonosságokat mutatott az én sorsképletemmel, mint a Pulié, és épen olyan perverziókra való hajlamokat is, éppen, hogy nem teljesen egyértelmű szerelmes levelet küldött nekem. Sőt, valahol a történet is hasonló volt, mert ki derült, hogy ez a férfi akkoriban, amikor találkoztunk, szintén szerelmes volt egy olyan lányba, aki viszont, bizonyos körülmények között, az én szeretőm lett. Nos, ki derült, hogy nem haragudott meg emiatt, hanem éppen fordítva, egyfajta szerelmi háromszögröl kezdett el fantáziálni. Egészen biztos, tehát, hogy ugyanez történhetett a szintén Mérleg-karmás és Szaturnuszi - Bakk karmás és Jupiteri problémás, Skorpió Pulival is. Nem létezik, hogy ne lett volna ő is szerelmes a hat Skorpió-bolygós  László Zitába, de ugyanakkor szintén nem féltékenykedett, hanem egyszerre akart mindkettőnk "barátja" lenni! Csak most értettem meg, hogy miért kellett Zitával, amikor szülők nélkül maradhattunk, valóságos összeesküvéseket szőnünk azért, hogy le rázhassuk Attilát, és végre szeretkezhessünk. Csakis ez az irántunk érzett aberrált szerelme magyarázhatja meg Puli-Attilának azt az elkeseredett igyekezetét, és abba a lehetőségbe való bele kapaszkodását, hogy még az utolsó leheletével is, árthasson nekem és a gyermekeimnek, akik miatt az ilyen beteg agyú emberek azt képzelik, hogy nem lehetnek kapcsolatban a "szerelmük" alanyával. Az ilyeneknek ugyanis annyira el borul az agya, hogy azt képzelik, hogy amennyiben meg szabadulnak a családtól (Ez kell legyen a gazdasági tönkretételnek a célja), akkor végre együtt lehetnek a szerelmük alanyával is, mert szabaddá válik az út.
     Semmilyen más logikus és racionális magyarázat nincs tehát a Pulinak a tizedik évi "Kozma Szilárd pénzcsaló megélhetési asztrológusozására", mint ez! Csak és csakis akkor lehet ennyire kitartó az irracionális, és a tulajdonképpeni tárgyi alapot teljesen nélkülöző, tehát a racionális ok és indok nélküli bosszúvágy, és az irracionális remény, arra, hogy a terve előbb - utóbb sikerülni fog, amikor ilyen betegesen perverz szerelmi érzésekkel párosul! Mert hogyha teszem azt, tényleg "megélhetési pénzcsaló" is lennék, ahogyan ez a mindenki által utált degenerált alak állítja, akkor is, sajnos, a székelyföldön ma ezer és ezer tényleges, magyarországi és román, és az előadásaikat, illetve a szemfényvesztő kuruzslási gyakorlatukat nyílt pofátlansággal plakátokon és fizetett újsághirdetésekben harsogva hirdető igazi misztikus sarlatán "pénzcsaló" működik és hülyíti a székelyeket titokban otthon, vagy nyíltan a "kultúrházak" színpadáról! Hát akkor hogy van az, hogy Nagy Attila Puli, egyedül engem a hat tagú családommal egyetlen két szobás lakásban élő "sarlatánt" szemelte ki a szájhősködő leleplezései céljaként és nem ezekből az igazi pénzcsaló misztikus szélhámosok közül legalább huszonötöt még mellettem?  Mit, hogy huszonötöt, de egyet sem kérem szépen! Egyetlen egyet sem! Az utóbbi időben, már arra sem figyel, hogy valamiféle, minimálisan hihető, racionális értelme legyen annak, amit ír, nem számít neki, hogy a gyakorlati valósághoz nulla százalékos köze van az igazságbajnoki "leleplezéseinek", mert neki csak az a fontos, csak attól elégül ki, ha azt olvashatja a Google-ban, a nevemnél, lehetőleg már az első oldalon, hogy aszongya: "Kozma Szilárd pénzcsaló megélhetési asztrológus", amiket ő tornásztat fel robot programok segítségével az első helyekre. Így fogta rám, hogy egy Scandal nicknéven a www.blogter.hu-n több helyen is szereplő és a Puli elleni védelmemet szolgáló blogiaim egyikére (A Sarlatán alkimista?) is írogató Magyarországi üzemmérnök, akivel én hosszas dialógusokat folytattam a tavaly nyáron, mivel az azt tanácsolta, hogy hagyjam a francba ezt a hülyét, ne pazaroljam rá az időmet és az energiámat, szóval ez a kerge idióta, aki meri magát prófétának (Igazmondónak!) nevezni, azt írta, a szokásos rólam szóló szóvirágai kíséretében, hogy tulajdonképpen én vagyok álnév alatt. Sőt, másutt meg azt írta, szintén a szóvirágai (pénzcsaló, stb.) bevezetője után, hogy meg heckkeltem a blogjait, holott örvendenék, ha a saját dolgaimat el tudnám intézni segítség nélkül, nem csak az interneten, de még a saját számítógépemben is! És persze, hogyan is vonná vissza ezeket a "műveit" ez az exchibicionIsta (Mérleg Lilithje a TÍZES HOROSZKÓPHÁZÁBAN!), miután le írtam, hogy tárgyi alap nélküli képtelenségeket állít, hiszen neki az a fontos, hogy egymást tapossák le a Google-ban a nevem alatt megjelenő mocskai!   

     De remélhetőleg, már nem gondolja azt senki, hogy pozitív skorpiói igazságérzetből fakadó "gerinces" leleplezési akció az, amit a Kökösi kerge-gonosz "próféta" végez a nevemmel, hanem az egész nagy felhozatal, semmi egyéb, mint egy perverz módon szerelmes idiótának az egyértelmű és primitív bosszúállása!