Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Kozma Szilárd: Nyiltan a karmikus perverziókról

Kozma Szilárd, karma-asztrológus, metafizikus:

 

A karmikus eredetű perverziókat (spirituális esszencia szerinti összetévesztéseket) nem vastagítani – erősíteni kell, hanem, a karmával együtt feloldani és meghaladni.

 

A perverziókat egyáltalán nem megérteni, vagy „átkeresztelni” és felszabadítani majd kiélni kell, ahogy azt a pszichológia tanítja, hanem megérteni azt, hogy melyik perverzió, milyen konstelláció, vagy bolygó szerinti karmikus vízió-zavarból, karmikus élet- és létlátomás szintű funkció-tévesztésből ered, és helyre állítani magunkban az - nem véletlenül olyanná, amilyenné kialakult! - egyetemes törvények szerinti eredeti rendet!
     Nem emberek által alkotott, tehát valahol mindig önkényes rendszerben - rendszerekben kell gondolkozni és az állítólagos férfi-rendszer ellen lázadni, hanem az egyedül érvényes eredeti egyetemes rendet felfedezni és az szerint gondolkozni, élni és képzelegni (Mármint a boldogságról)

     Rend egy van örök és preegzisztens, amely önmagát önmagából szabályozza. (A G Éva által meghaladottnak képzelt és deklarált Hamvas Béla!) Lehet ugyan üvegpohárral nehezen és, törési kockázattal is vizet húzni a kútból, de kalapáccsal egyáltalán, még ha nem is kockázatos. Vederrel annál inkább! A száj evésre beszédre, éneklésre és csókolózásra van, a fenéklyuk meg fekália-ürítésre, és nem a hím ivarsejtek belövellésére, akkor is ha az egyes (zavartnak: perverznek született) személyek érzékelési rendszere, ebből a szempontból veleszületett "összetévesztésben" van még a felnőttkor küszöbén is.  Ugyanúgy, ahogy nem a fejünkön, sőt, még csak nem is a kezeinken járunk, hanem a lábainkon, mivel ez a testrészünk áll kapcsolatban a helyváltoztatás ősprincípiumával, és nem a fejünk, vagy a kezünk. És ez akkor is így van, ha egyesek láb nélkül születnek és kénytelenek a kezükön járni. Mindig meg kell nézni, az általánosan érvényes alapvető funkciót (az anális, vagy az orális szexuális kapcsolat kérdésében pl. a megtermékenyülési és megtermékenyítési funkciót, tehát, hogy annak megfelel-e a „közösülésnek” ez a módja), és még akkor is, ha a karmánk miatt, ilyen alapvető funkció-zavarral születünk a világra, jó tudni, hogy pontosan azért születtünk így, hogy a fizikai lét megjelenítői képessége segítségével, rá jöhessünk a spirituális struktúránkban kijavítási életfeladatként hozott zavar, vagy összetévesztés lényegére és a biológiai normalitás helyreállítására törekedve, a spirituális struktúránkban is elvégezhessük a kiigazításokat, ez által téve határozott lépéseket a megváltódásunk (boldogulásunk) irányába.

    Nem arra való az anyagi - földi (hús-vér) létezési forma tehát, hogy benne a spirituális struktúrák "ösztönös" zavarát (karmáját) vastagítsuk, erősítsük - fokozzuk a karmából eredő testi hibáknak megfelelő, egyéni érzékek tovább "fejlesztésével" (A karma-dagasztással és ego-növesztéssel). Hanem éppen, hogy arra való, hogy az ősrendet magunkban a külvilág tükre (a fizikai, biológiai törvények) segítségével helyre állítva, spirituálisan megtisztulva, törvényesen kiegyenlítődjünk és e kiegyenlítődési képességek segítségével az Isteni lét-egységbe (az itt szerzett törvényes normalitásunkat megerősítve) visszajuthassunk.

-         Persze, ezt az egyszerű, de univerzális élet-szükséget, a zavarodottságot törvényszerűnek feltüntető, gátlástalan zavarodottak nem bírják felfogni, illetve, ha felfogják is, utálják a normalitás elnyeréséhez szükséges erőfeszítéseket felvállalni, sőt: félnek a megpróbáltatásoktól és inkább cinikusan gúnyolódnak és nagyképűen fölényeskednek! - De csak addig, amíg a sorsuk az életfeladataik elvégzésére rá nem szorítja őket. És ekkor, vagy vállalják a teljes kijózanodáshoz és a kábulattól való megszabaduláshoz szükséges belső harcot és küzdelmet a saját hazugságaik leleplezésére, ami normalitás - törvényesség helyreállításának az első feltétele, vagy feladják azt, és idejekorán eltávoznak az élők sorából.