Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Kozma Szilárd: Segélykiáltás a volt besúgóm és pénzadósom rágalmai ellen

Kozma szilárd:

 

KÉRÉS

 

Tisztelt „Blogtér” - tulajdonosok!

 

      Kozma Szilárd (Hivatalos nevemen: Kozma Botond Szilárd) három kiskorú lányát egyes - egyedül eltartó, gondozó és nevelő, hivatásos író és asztrológus (1992-től a Magyar Írószövetség tagja) - édesapa vagyok Csíkszeredából, Romániából (Van ugyan Magyrországi élettársam is, de ő, sajnos saját magát és a nyáron született közös gyermekünket nem tudja el tartani az alanyi jogon kapott GYES-ből.) és a következő kérés – panaszommal fordulok önökhöz:

    

    2O11 nyáron, alig elviselhető és csakis a barátok segítségével átvészelt, több hónapos anyagi krízisbe kerülvén, ennek a gyakorlati okait keresve, rá kellett jöjjek, hogy az önök által biztosított, szabad internet - közlési lehetőségekkel durván visszaélve, egy magát Nagy Attila Puli-nak nevező internet-bandita, a www.spiritualitas.blogter.hu c. oldalának különböző című témáiban egyebet sem tesz, mint engem (tehát direkt Kozma Szilárd „asztrológust”) tudatosan és célzatosan rágalmaz szakmailag és erkölcsileg, vagyis a tárgyi valóságot abszolút nélkülöző, egyedül általa kieszelt, hiteltelenítő szövegeket „közöl” folyamatosan rólam. Teszi ezt annak érdekében, hogy bosszúállás céljából gazdaságilag annyira tönkre tegyen, hogy a gyermekeim elemi szükségleteit se tudjam biztosítani. Ezt, az internet által biztosított nyilvánosság előtt zajló, szakmailag is hiteltelenítő, hadjáratot az akkor még alkoholista, lelkészi munkaköréből kirúgott pap, Nagy Attila (Újabb felvett nevén: Puli), még 2OO4 tájékán indította el, egy rövid Scrib – beszámolóval, annak következtében, hogy nem voltam hajlandó neki és a szintén alkohol-gőzös feleségének (Akivel benyomultak a lakásomba) tovább olyan, korábban már több alkalommal is adott, de általa soha vissza nem fizetett „kölcsönt” adni, mint korábban, két – három alkalommal is, valahányszor ő ebből a célból engem „meg látogatott”. 

    Addig, amíg csak ezt a Scribd-jegyzetben közölt álnokságot lehetett olvasni az interneten, nem volt veszélyes a dolog, de ami óta a www.spiritualitas.blogter.hu c. blogjának a különböző témáiban, mint felső fokú teológiai tanulmányokat végzett „szakember” írja rólam az általa kieszelt hazug-történetek alapján a „szélhámos” és a „sarlatán” és más ezekhez fogható minősítésekkel ékesített, szakmai és morális szempontból egyaránt lejárató, „helyszíni jelentéseit”, edig soha nem tapaztalt szűkös gazdasági helyzetbe kerültünk. – Nem csak az a baj tehát ezekkel a tudatosan gyártott, hiteltelenítő minősítésekkel, hogy a magát anarchista prófétának nevező, volt alkoholista pap, törvénybe ütköző tetteket követ el. Hanem az is, hogy ez a „szakember”, teljes erkölcsi fertőben élve – például az agykárosult felesége betegnyugdíján élősködve -, elveszítette még a közvetlen falusi szomszédainak is a bizalmát, illetve az elemi becsületét is, és ilyen, a gyakorlati valóságban sehol nem létező erkölcsi alapról, egyszerű bosszúállásból, folytatja kiemelten a „blogtéren” a teljes gazdasági tönkretételünket célzó hiteltelenítésemet.  Ugyanis, a témában érdekelt, magyar neylevű internet- olvasóknak, nincs ahonnan ezekről a „pulis” erkölcsi háttérről tudjanak,nem tudják megállapítani, hogy mindez egy beteg agyú személynek, az irracionális és tárgyi alap nélküli bosszú-vágyából eredő fikciói, alaptalan gyűlölködésének a „termékei”. Ezért, ennek az alkoholizmus miatt hivatás nélkül maradt volt-papnak a www.blogter.hu-n hét éve folytatott sarlatánozásának az eredményeképpen, a horoszkóp-rendeléseim teljesen („rettenetesen”!) megcsappantak a korábbi évekhez képest, miközben ezek a rendelések képezik számomra, vagyis a családom számára, az egyetlen pénzkereseti és gazdasági jövedelmi forrást. Hiszen éppen azért lettem többek között asztrológus, mert 59 éves költő – íróként, lehetetlen lenne még önmagamat is fenntartani, nem, hogy egy, immár újból négy gyermekessé felszaporodott családot. (A korábbi, válás előtti családomban is négy gyermek volt, de a családunkat szét szakító, volt-feleségem, magával vitte a legkisebb, akkor még csak két éves kisbabánkat.)

       A végzetes az egészben az, hogy ennek az erkölcsi fertő vég-stádiumába süllyedt embernek nincs semmi veszteni valója (És ezzel még henceg is a „rólam szóló” cikkeiben), mert a felesége betegnyugdíjából él (Tudom, hogy egy internet-bérlet manapság nagyon olcsó, de így is elég nehéz elképzelni, hogy ezt miből fizeti ki, hiszen azzal dicsekszik az írásaiban, illetve misztikus elméleteket ír arról, hogy ő egyáltalán semmit nem dolgozik, mivel anarchista.), miközben nekem el kell tartanom a négy gyermekes családomat.   

      Azt is kell tudni, hogy a Ceausecsu féle Romániában, az itteni ÁVO-nak megfelelő szervezetnek: a SECURITATE-nek a visszaéléseit tudományosan vizsgáló és a dokumentumok feldolgozása érdekében létrehozott intézettől (CNSAS) időközben hivatalosan is értesítést kaptam arról, hogy ez az ember nekem a besúgóm volt a Ceausescu – diktatúra alatt, és látván, hogy Nagy Attila Puli, nem akarja az internetről vissza vonni a rágalmait, én is készítettem önöknél két bogot is, egyet Kozma Szilárd és egyed a Kozma Botond Szilárd, a Sarlatán néven, ahol a saját metafizikai tanulmányaim mellett, olyan írásokat is közöltem amelyekben meg írtam, hogy ez a személy szecuritate-s besúgó is volt, és minden jel arra mutat, hogy a jelenben, a szekuritáte utód-szervezetének: a SRI-nek az aktív ügynöke. DE ÉN EZEKET A Nagy Attila Puliról szóló ÍRÁSOKAT HAJLANDÓ VAGYOK AZONNAL LETÖRÜLNI, illetve önöket felkérni arra, hogy azokat törüljék le, amennyiben a Nagy Puli Attilának a „blogter.hu”-n, rólam („Kozma Szilárd asztrológusról”) szóló írásait, blogbejegyzéseit, blogjait, stb. letörülték. Egyébként, abból is látszik, hogy ennek a beteg elmének a sátáni terve nem is annyira az én személyi lejáratásom, hanem egyenesen a gazdasági tönkretételem, hogy mindenütt asztrológust ír a nevem után, holott ő engem egy évtizeden át csak mérnökként és költőként ismert!

 

      Tehát, a panasz – kérésem, amivel ezennel önökhöz fordulok az, hogy legyenek szívesek minél hamarabb, a Nagy Attila Puli nevű blogernek az összes, rólam szóló írásait az önök szervereiről letörülni, vagy letiltani, természetesen, az enyémekkel együtt.

    Az én asztrológusi tevékenységem törvényes -  tizenhét éves cégbíróságon jóváhagyott hivatalos magánvállalkozó asztrológus vagyok – és tetemes anyagi károkat okoznak a számomra ezek a www.blogter.hu –n található Nagy Attila Puli (és saját ugyancsak a saját megnevezésében Jichag Ameir, és miegymás) vallásos-örültnek a nevemmel kapcsolatba hozott sarlatánozásai, szélhámosozásai, és más, tudatosan hitelrontást előidézni hivatott teológus - „szakemberi” írásai! 

 

Megértésüket és operativitásukat – A törvényességnek megfelelő eljárásukat! – előre is köszönve, maradok tisztelettel:

 

Kozma Szilárd

 

Csíkszereda, 2O12, február 27.