Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Kozma Szilárd: Vízöntő konstelláció értelmezése

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus  

 

A negatív Vízöntő nappal, vagy a Vízöntőben álló Lilithel, vagy -

és Sárkányfarokkal rendelkező személyek valamint a kínai asztrológia szerint a majom évében született személyekbaleset- és betegséghajlamai,            

a jellegzetes konfliktusaiknak és betegségeiknek az igazi, kauzális okai.

 

    A Vízöntő egy kimondottan spirituális és rendkívülien összetett problémákat hordozó konstelláció, és ezért, ahhoz hogy megértsük a Vízöntő-karmával született személyek problémáinak a valós okait, nagyon körültekintően kell eljárnunk, mivel szükséges a konstelláció által megtestesített spirituális erőtér jellegének a minél teljesebb felmutatása, megértése. A vízöntő tehát, metafizikai szinten, az egyetemes értékű szellemi információ-áramlásnak és az információk hatásának és kölcsönhatásának és ezáltal a különböző lét-struktúrák szellemi együttműködésnek, vagyis a struktúrák közötti kölcsönhatások következményének és így, az információt hordozó struktúrák egymás-megtermékenyítésének és kiegyenlítődésének, valamint az autonóm irány- és sebességváltoztatási képességnek a konstellációja.

    Ezáltal számunkra, az emberek számára, a Vízöntő az egyetemes törvényekben (is) megtestesülő egyetemes lét-tudatnak, az úgynevezett Isteni Intelligenciának (Az abszolút értelemnek), valamint ezzel a kauzális ősi értelemmel való együttműködési és együtthatási szükségnek és képességnek a konstellációja! És úgyszintén ezáltal, a Vízöntő az ember számára, nem más mint az egyetemes személyiségű, az egyetemes felelősségérzettel rendelkező személyi-tudatú ember kialakulásának a konstellációja, valamint az egyetemes cél-tudatra alapozott autonóm gondolkozási- határozati és cselekvési képességek kialakítása szükségének és lehetőségnek a konstellációja.

    Emberi szinten tehát: a Vízöntő a mentális és a spirituális kollaboráció-készségnek és lehetőségeknek a kauzális erőterét megtestesítő konstelláció. Ezért a lehetőségek bolygójaként ismert Uránusz által uralt Vízöntő a minden irányban mozgó, mentális és kauzális információáradatoknak, a mentális szinten való kép és képzetalkotási - és a materiális megvalósítási lehetőségeknek, tehát, a teremtő imaginációnak az anyagi struktúrákká keletkezési és rendeződési lehetőségeinek, valamint a minden irányba nyitott lehetőségeknek a konstellációja. És ezzel együtt a poláris végletek szabad megnyilvánulásának és szabad átélési lehetőségeinek a napjegye is. Ezért a Vízöntőt a szabadság és az emberi szabad-akarat megvalósulási napjegyeként is emlegetik.

     A Vízöntő tehát egy jellegzetesen egy spirituális jegy, és ezért a Vízöntő – karmával született személyek, majdnem mindent a tudományos gondolat és a technikai képzelet erejével valósítanak meg (ezért a feltalálók konstellációja is többek között) és ezek a személyek még a hétköznapi - gyakorlati gondolkozás közben is az alkotó szellemi világgal állnak kapcsolatban és ezért például náluk még az érzelmek végletes átéléseinek is, végzetes lehet a következménye.

    Karmikus (negatív) erőterében a legszentebb emberi érzésekről is kiderül, hogy igazából az irracionális rejtett függetlenség-vágyat szolgálják. Náluk minden alá van rendelve a függetlenség-mániának azért, hogy a Vízöntői lélek korlátlanul és minden külső felelősségre vonási lehetőség nélkül kipróbálhassa a teremtő-energiáit és abban kényére-kedvére kitombolhassa magát. Karmikus megnyilvánulás esetén, egyszerre érvényes és érvénytelen minden törvény és minden szabály, amit az ember felállított és elképzelt, mivel a vízöntő-karmás személyek semmitől nem félnek úgy, mint a szabadságkorlátozástól, a lelki elköteleződéstől.

    Ők tehát a rejtett függetlenségi-mániájuknak a foglyai. Szélsőséges anarchisták lehetnek, vagy rapszodikusan hisztériás művész-lelkek, gátlástalan szélhámosok, öreg korban is jókedvű csavargók, a színpadon és a kocsmaasztaloknál érdekesnél érdekesebb és furcsábbnál furcsább történeteket mesélő bohém-lelkek. Belőlük kerülnek ki a csiszolt modorú és joviálisan rafinált, de mindent eláruló meggyőződés-mentes politikusok, a természetellenes ésszerűség szerinti kollektivizmust a liberális kozmopolitizmussal (globalizmussal) összeházasító filozófusok és a kollektív szentimentalizmus félelmi ösztöneit bravúrosan meglovagoló kulturális, vallási és nemzeti konjunktúralovagok (szélhámosok), a miszticizmust a materialista pragmatizmussal tökéletesen egyeztető „érdekesen furcsa nézeteket valló” papok és ideológusok. Ezért a zsarnokoskodási hajlamaikat ügyesen a közösségi érdekek álcája mögé rejtő szektavezérek -és vallásalapítók napjegye is a Vízöntő, akiknél minden megtörténhet. De ami a leginkább megtörténhet, az mindannak az ellentéte, amit eddig sikerült felsorolni a vízöntői karakterek mérhetetlen gazdagságából, és természetesen annak, amit egy vízöntői személy egy adott pillanatban mond, tesz, vagy gondol. Vagyis mindaz, amire egyedül csak és csakis ők képesek.

   A negatív Vízöntő a száznyolcvan fokos pálfordulások csillagképe, de van, amikor csökönyösségben még a Bakon is túltesz és ilyenkor az irányváltoztatási képtelenség és a végzetesen hosszan tartó mentalitás - változtatási képtelenség megnyilvánulása is. A negatív vízöntői személy ugyanis, minden következetlen és felfokozott külső változási hóbortja ellenére, annyira félti a függetlenségét, hogy lényegében képtelen a belső változásra, és agresszíven viszonyul minden olyan személyhez, akiről úgy érzi, hogy tőle bármiféle lényegi - tőle fegyelmet, kitartást és erőfeszítést igénylő mentalitásbeli - változtatást elvárna.

   A szellemileg fel nem ébredt vízöntői személy azokat a személyeket, akik nyíltan hangot is mernek adni, a vele szemben támasztott elköteleződési és belső mentalitás-változtatási elvárásainak, mérhetetlenül, visszavonhatatlanul és megbocsáthatatlanul gyűlölni fogja, de általában nem bántja, hanem hosszú évek titkos tervezgetése után csúnyán átveri, vagy cserben hagyja. És ezekről a derült égből villámcsapásként, tehát minden előjel és minden magyarázat nélkül történő, sokszor kétségbeejtő elhagyásokról és cserbenhagyásokról rengeteg elhagyott barát, férj és feleség, sőt: még szülő is tanúságot tehet. De a Vízöntő nem csak az individuális voluntarizmus, és a hamis szellemi önállóság két szélsőséges állapotának az egy időben és egy személyben történő megtestesítője. Mivel eredendően hamis univerzalitás - képzetekkel születik a világra, nehezen találja meg saját valós személyiségét és ezért állandóan meggyűlik a baja mások nyugodtnak, vagy stabilnak látszó személyiségével, állandóan támadva, felelőtlenül piszkálva, igazságtalanul vádolva érzi magát.

   Személyi felelősség nélküli szabadság-koncepcióinak következtében a karmikusan jelölt Vízönt-típusú ember, még az eredendő léttudatból: a szabadságot jelentő Isteni tengelyből is képes kiszakítania magát és ezáltal válik a saját csapongó kényszerképzeteinek, alaptalan és ötletszer félelmeinek, irracionális instabilitásának, egyszóval: Uránuszi pörgéseinek és őrült forrongásainak a legesendőbb kiszolgáltatottjává, még akkor is ha támadhatatlan fizikai egészsége miatt, szabad szemmel ez nem érzékelhető egy kívülálló számára. Ilyen szempontból a Vízöntői karmával rendelkező személynek nehezebb dolga van az állatöv többi szülötteihez viszonyítva, hiszen mindent egyedül - az úgynevezett Uránuszi intuíciójára támaszkodva  - kell megfejtenie és még a betegségei sem mindig szállíthatnak számára egyértelműen értelmezhető információkat a szükséges életpálya- és sors-irányváltoztatásokhoz. Ugyanis ő képes a földi létezés teljes skáláját átélni huzamosan és egy időben és ezért ritkán beteg. Ő egyszerre mindent átél mentálisan, de az eszét örvényként vonzó veszélyes gondolat-konstrukciókon kívül, amelyek veszélyes élethelyzetbe, vagy egyenesen az őrületbe kergethetik, semmit sem tud átélni lelkileg és fizikailag. Ezért, a korlátlan szabadság lidércétől hajszolt, és ezért egymásnak is ellentmondó képzelete miatt, képtelen a vele történő események következetes értelmezésére, még akkor is, ha egymás után háromszor töri ki a bokáját, vagy töri el az alsó lábszárát ugyanazon a helyen és ugyanolyan körülmények között. A negatív Vízöntő tehát, az egymással radikálisan szembehelyezkedő szélsőségek megtestesítője.

    Tragédiái is pontosan abból fakadnak, hogy mindenkinek a szabad lehetőségek kihasználásának az őserejét képviselő Uránusz szellemisége jut eszébe a Vízöntővel kapcsolatba elsődlegesen, megfeledkezvén az igazi szabadsághoz szükséges felelősségtudatot, éberséget és józanságot, önismeretet és önmérsékletet képviselő Szaturnuszról. Mert metafizikai szinten az felelős ismeret a tökéletes önismeret és a zavartalan kommunikáció, az önmagunkkal, vagyis a felettes Énnek nevezett egyetemes szellemünkön (a lelkiismeretünkön) keresztül történő kommunikáció.

     Az Uránuszi szellem ugyanis, csak és csakis úgy válhat a tisztánlátás, illetve a világosság és a megvilágosodás szellemi erejévé, ha a felelősségtudat erejével megtisztított emberi szellem képessé válik a személyi felelősségbe ágyazott Felettes Énnel (a Krisztussal) való állandó kapcsolattartásra. A Szaturnusszal megfékezett Uránuszi szellem tényleges megvilágosodásának az eléréséhez szükséges tehát az önismereti (hibabelátási) képesség kialakítása, ami a személyes felelősségérzet által felvállalt Karmikus meghatározódások türelmes feloldásán, pontosabban: a Karma spirituális feldolgozásán (megfigyelésén és értelmezésén) át vezet.

   Amennyiben a negatív Vízöntő természettel (Nappal), vagy Vízöntő karmával rendelkező ember nem képes az Uránuszi őserőt a Szaturnuszi szellemmel magában kiegyenlíteni és a Szaturnuszi felelős bölcsesség segítségével nem képes az önismeret és a személyi felelősségvállalás felé vezető (Önkorlátozó!) lépéseket megtenni, valamint a szükséges irányváltoztatásokat (mentalitásbeli pozitív szellemi-lelki változtatásokat) megtenni, bokaficammal, bokatöréssel, ínszalag szakadással, az alsó lábszár és a boka görcseivel, visszérképződéssel, visszértágulással, a lábszárak puffadásával, lábszárfekéllyel, érgyulladással, a vérkép rendellenességeivel, a gerincvelő betegségeivel, egyensúlyzavarokkal, különböző járási nehézségekkel (sántítással) a vérnyomás hirtelen változásával, látási (megértési és értelmezési) problémákkal és súlyos rendkívüli balesetekkel fizet rögeszmés egyoldalúságáért, fanatizmusáért, szellemi és lelki rugalmatlanságáért vagy mindennek a másik végletes megéléséért: a felelőtlen, meggondolatlan, és a hosszú távú következményekkel nem számoló mentális felelőtlenkedéseiért, a következetlen, követhetetlen és gyakori irányváltoztatásaiért (meggyőződés-nélküliségéért) és nem utolsó sorban a kőszívűségéért. Vagyis, a közömbös és mások fájdalma és nyomorúsága iránt érzéketlen mentalitásáért, titkolt, vagy nyíltan vállalt, fölényes kegyetlenkedéseiért.

    Lelki szinten viszont, unalmas egyedülléttel és elhagyatott öregkori állapottal az elköteleződéstől való félelméért, vagyis a szabadság- és függetlenségmániájáért, az elköteleződés-ellenes mentalitásáért. A leginkább viszont, azokért az ártatlannak látszó, de mágikus erejűk miatt nagyon is veszélyes gondolat-építményekben és képzelődésekben való, titkos és sötét gyönyörködései miatt kell fizetnie, amelyeknek a megalkotására és fantázia szintjén való átélésére ösztönösen vágyik, és amelyeknek a kísértő csábításától nem akarja, lehetőleg már a keletkezésük elején és határozottan elhatárolnia magát.

   A Vízöntő ember gyógyulási folyamatait elősegítik és megkönnyítheti(né) a hibafelismerések és a hibabelátások következtében fellépő maximális felelősség-vállalás, elsősorban önmagával, mint egyetemes felelősségtudattal rendelkező személlyel szemben. Ennek a pozitív átalakulási szándékkal egybekötött felelősségvállalásnak, a személy minden egyes szavára, tettére és gondolatára, sőt: még a mágikus erejű képzeletének a működésére, az idea-világa képzetrendszerére is  ki kell terjedjen.

    A legnehezebb próbatétel számára a már-már reflexévé vált elköteleződéstől való félelmétől, sőt: a személyi kötelékekkel szembeni irtózástól való megszabadulás, valamint a saját hibáiból eredő sorscsapásoknak az okát a külvilág ellenségeskedésére és saját hibáinak a külvilágra, a többi emberre való kivetítéséről, áthárításáról való lemondás.

    Amennyiben sok belső törekvés árán sikerül neki egy fél lépést is tenni a kötelesség- és felelősségvállalás irányba, nyert ügye van. Innen már tovább vezeti rendkívüli éleslátása, intuíciója és a tapasztalatok értelmezése árán szerzett bölcsessége. A kifelé áradó, személyiségét szétszóró szabadságmániája átalakul (átalakulhat...) belső fegyelem és önuralom által létrehozott belső figyelemmé, éber tisztánlátássá, vagyis szellemi szabadsággal egybekötött egyetemes megismeréssé és szellemi áttetszőséggé.

 

   A legjobb példa a Vízöntő – karmának a „viselkedésére” az Erdélyi Kovászna megye Kökös községének az egyik faluszéli viskójában az agybajos felesége betegnyugdíjából életét tengető, deklarált munkakerülő és „anarchista próféta” (Mennyire találó! - Típikus Vízöntői ön-meghatározás!) szellemi és gyakorlati élet-útja, aki, a könnyű sors elérésére érdekében és a könnyelmű élet-vezetés érdekében, az egyik „zseniális” ötletétől a másik „zseniális” sors-trükkig haladva előre, a rendkívüli képességű, kétszeres teológus-hallgatóból és a falú-közösség által a tenyerén hordozott unitárius-papból, egy csődtömeggé, egy teljes gazdasági és erkölcsi nyomorba került „utolsók” („Az elsőkből lesznek utolsók...”) egyikéig küzdötte le magát, már 5O éves korára…

    

 

 

Lásd a szintetikus kifejtéseket és értelmezéseket a:

 

www.aldottelet.com

www.asztrologosz.hu

www.kozmaszilard.com és a

www.kozmaszilard.hu   c. honlapjainkon, honlapjaimon.