Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Kozma Szilárd:Áldás- és boldogságkívánság Gerle Évának

Kozma Szilárd karma- asztrológus:

 

Áldás- és boldogságkívánság Gerle Évának

 

 

Négy hónapon át bombázott Gerle Éva szexista-feminista, amiért a tanulmányaimban arra figyelmeztetem az olvasóimat, hogy emennyiben ténylegesen boldogak akarnak lenni, nem szabad a másságuk miatt, még csak tudattalanul sem gyülölniük, sőt: nem szabad még csak neheztelniük sem a másik nem képviselőire, és persze, első sorban a saját élettársukra, szerelmükre, férjükre, vagy feleségükre. Éva tehát azért szeretne eltüntetni engem még a föld felszínéről is, mert ezzel ellentmondok az ő világ- és életszemléletének, amely szerint a férfiak mind bántalmazó agresszív embereknek születnek, az ártatlan nőkkel szemben. Én viszont a Názáreti Jézusnak az ide vonatkozó tanácsait követve, amely az asztrológiai alapelvekkel tökéletesen megegyezik, azt követően, hogy többször is lelepleztem azt, hogy maga Gerle Éva is, ez mögött az egyoldalú nő-védői álcája mögött, mennyire agresszív, sőt: sátánian kegyetlen tud lenni, a női mivolta ellenére is, most tiszta szívből azt kívánom, hogy a Mindenható Őristen részesítse őt a legnagyobb szeretet- és szerelmi áldásban és megváltó - üdvözítő kegyelemben.

 

Kedves Éva!

 

Húsvét – tehát a keresztényi feltámadás ünnepe! – közeledtével, azt kívánom neked, hogy árasszon el téged a Mindenható Úristen az ő határtalan kegyelmével és áldásával, hogy részesítsen akkora szeretetben és olyan szerelemi élményben, amilyet még nem volt alkalmad tapasztalni amellett a férfi mellett sem, aki elmondásod szerint, minden korábbi elképzelésednek - elvárásodnak és álmaidnak megfelelt - hiszen mellette írtad meg, adtad közre és reklámoztad körbe a bántalmazásról szóló férfiakkal és a férfiassággal – tehát a létezés másik nemével - szembeni gyűlöletelméletedet. Azt kívánom neked tehát, hogy olyan rendkívüli szerelemben részesítsen ezúttal a Mindenható, amilyenre a legszebb álmaidban sem mertél gondolni, akárcsak én mielőtt Violát megismertem, és akinek a rendkívüli szeretetének a fényében és áldásos légterében le tudod végre vetkőzni a más nemű személyekkel szembeni összes maradék előítéletedet és tévképzetedet, és akinek a szemében tükröződve, végre az igazi önvalódra ráismerve, fel tudod adni minden maradék egoizmusodat, ahhoz, hogy egész önvalódból átadhasd magad ennek a határtalan isteni kegyelemnek, az unio mystica-nak, amit a fény és a szeretet teljes értékű egyesülésének neveznek. Kívánom, hogy akkora szerelmi élményben és olyan szexuális kielégülési lehetőségben részesülhess tehát te ezzel az Isten által is áldott férfi nemű személlyel, ne érezd mellette a szükségét a mesterséges kielégülési lehetőségek, tehát a vibrátorok használatának. És azt kívánom, minden rosszindulat nélkül, hogy kellő bölcsességgel is áldjon meg az Úr ahhoz, hogy életed végéig megmaradhass ebben a szerető-szerelemben, hogy kellő visszatartó erő-forrást is találj magadban az önkéntelen uralkodási és férfi-bántalmazási reflexeid visszafogására és leszorítására, vagy, ha nem, akkor majd a férfiban legyen kellő belső és külső erő és erély ahhoz, hogy ne hagyja magát leszerelni és lemondatni a férfi-lényegéről és ezzel átkergetni idejekorán a túlvilágra. Nem, hanem egy újabb gyászos katasztrófa helyett, ezúttal olyan hozzád ténylegesen méltó férfi nemű személyt adjon neked a Mindenható, akivel örök-szerelemben egyesülve az Isteni egyesítő hatalom erejét, a Szent Szellemnek a „finomat és a durvát egyaránt átható”, üdvösség-hozó hatalmát személyesen mindörökre átélhessed.

 

Őszinte és neked maximálisan jót akaró szívvel: Kozma Szilárd