Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Kozma Szilárd:Nagy Attila Puli üldözési mániában szenved

Kozma Szilárd: az irigyemnek, vagyis az élősdi munkakerülő Nagy Pulinak az árnyék-énje.

 

 

   Széll János István barátomtól, az internetre feltöltött biztos bizonyítékot kaptam arra, hogy a felesége Kökös község végi omladozó putriájban éldegélő Nagy Attila Puli nevű, volt Kökösi unitárius pap, aki azzal igyekszik elméleti alapot gyártani az önfenntartás érdekében végzendő munkától való undorodását, hogy vallásos anarchistának (Sic!) nevezi magát, miközben mindössze egy közönséges munkakerülőből lett internet-betyár, orvosilag diagnosztizálható módon, behülyült az intenzíven átélt tárgyi valóságnak a tagadásába, az igazság-gyűlöletébe.

Annyira elment a magát Pulinak nevező, misztikus örményünknek az esze, hogy a sátáni gonoszkodásával magára vont őrületében arról hallucinál, hogy én annyira jól értek az informatikához, hogy hackelni is tudok! Bevallom őszintén, hogy amíg vele bajlódtam, tényleg nagyon szerettem volna érteni a hackeléshez, hiszen rengeteg lelki gyötrelemtől meg menthetett volna, és rengeteg időt és energiát megspórolhattam volna, ha egyszerűen tönkre tudom tenni a blogjait. Akkor nem kellett volna annyi, de annyi rávilágító és védekező - magyarázkodó cikket írnom róla, nem kellett volna eltöltenem azt a rengeteg időt és nem kellett volna arra szánnom sok - sok energiát, hogy a Pulika a minden szempontból nyomorult kilétét és a merő hülyeségből eredő, gazdasági tönkretevésemet célzó sötét szándékait leleplezzem!
De sajnos nem tudok heckkelni és a dolgot ilyen egyszerűen elintézni és miután az idén tavasszal a különböző internetes fórumokhoz több levelet is írtam - teljesen hiába! -, annak érdekében, hogy szedjék le Pulinak a rólam szóló hiteltelenítő rágalmait, több, a szakmát jól ismerő barátomat felkértem, hogy heckkeljék meg a Gonosz azon web-oldalait, ahol engem gyaláz és szakmailag hiteltelenít, hiszen világos volt, hogy miatta rengeteg potenciális rendelőmet elveszítem. Barátaim mind azt mondták, hogy sajnálják, de nem értenek annyira a szakmához, hogy ennek a baráti kérésemnek eleget tudjanak tenni, noha szívesen meg tennék, ha tudnák, mert igazam van. Még Maléth Zsolt barátom (A magyarországi honlapjaim alkotója) informatikát végezett zseniális szeretője sem tudott ebben segíteni.
Nos, úgy látszik, hogy az Úristennek (Az Igazság Isteni szellemének) sikerült, az amit a barátaim informatikusi képzettségének az irányultsága (Ők nem a heckkelésben kívánnak jeleskedni, tehát nem fektettek arra hangsúlyt, hogy ebben képezzék magukat!) nem tett lehetővé!

- Íme a Kerge Próféta fantazmagórikus "helyzetjelentése" :lol::lol::lol:(Kérésem: Ha valaki még esetleg rá akad az interneten ilyen gyöngyszemekre, kérem szépen, küldje el nekünk bizalommal, hogy a spirituális gonoszság hosszú távú és mély bizonyítékaiként közölhessük) :

"Kozma Szilárd, pénzcsaló, megélhetési asztrológus, már régebb megkezdte ellenem a heckelő háborút. Először a blogteren lévő blogom elejéről törölte a róla szóló írásokat, feltörve a blogomat. Azt hitte, írásaimat félteni fogom a heckeléstől és abba hagyom a róla szóló írásokat. Eddig nem tudott semmivel megijeszteni. Az a sanda gyanúm a scribdemtől megint nem fér el. Már egyszer megvírusozta. Úgy intézte, hogy az éhségsztrájkjáról szóló, a Krónikában lévő cikkhez se tudjak hozzá szólni. A gerinctelen aljasság ott van, hogy nekem be akarja fogni a számat, de ugyanakkor, az ő rágalmai a netten, rólam, kapjanak egyre nagyobb nyilvánosságot. Ez a diktátor hajlamúak módszere, hogy csak nekik legyen szavuk. Nem tudom, hogy a diktatórikus megnyilvánulás, hogy vág össze a Hamvas majmolással, az általa hangoztatott egyetemes törvényekkel, metafizikázással, isteni szikrákról szóló tanítással. Szerintem inkább a gőgje egyre nagyobb növelésére valók, amit mások feletti szellemi uralomra használ jó pénzért. Most megint nem úgy működik a scribdem, ahogy kéne, mert nem működik a kategóriába helyezés, az ablak nem nyílik ki teljesen. Úgy tűnik megint hozzá matatott ez az aljas csirkefogó. Aljas módszerekkel próbál lehetetlenné tenni. Nem értem egy olyan, ki az isteni szikrával hülyíti az embereket, miért folyamodik aljas módszerekhez, miért akar elhallgattatni aljas módszerekkel? Ez azt jelenti, hogy zavarják írásaim, fél írásaimtól. Más magyarázata nincsen annak, hogy meg akarja akadályozni, minden áron, hogy minél nagyobb körben olvashatóak legyenek a róla szóló írásaim. Nekem miért nem kell ilyen aljas módszerekhez folyamodnom? Egyszer már megvírusozta a scribdemet, hogy ne tudjak feltölteni. Ebben csak egyedül ő volt érdekelt. Azt hitte, hogy feltöri a fészbukomat és csak törölget, én meg mit sem sejtek, csak mérgelődök. Nem gondolta, hogy rájövök, honnan fúj a szél. Ez az alattomosság az ő módszere. Ezt már rég elárulta, amikor azt írta nekem, hogy én azt érdemelném, hogy börtönbe kerüljek és ott meg elterjeszteni rólam, hogy gyereket erőszakoltam meg, tehát a pedofilia bűntettét követtem el. Utána nagyon jónak tartotta, a pedofil ötletet, arra is, hogy asztrológiai alapon rám süsse, hogy a horoszkópom alapján pedofil hajlamaim vannak. Röhejes ahogy kínlódik, hogy minél erősebb, hatékonyabb rágalmakkal támadjon, semmisítsen meg erkölcsileg. Csak van egy kicsi gond ezzel, ez csak a társadalomban érvényes, azon belül, de kívül, ahol én élek, nem. Ezért vív ő eleve vesztes csatát velem szemben, mert ő ugye belül van a társadalmon - a kényszeresen sokgyerekes székely apa. Mert ő ilyen erkölcsi fogózókkal védi magát, hogy sokgyerekes székely apát járatok le, akarok tönkretenni. Igen, egy közönséges pénzcsaló, hamis tanító, és kényszeres gyerekcsináló, mert állandóan bizonyítási kényszerben szenved. Tehát elterjeszteni, vagyis megrágalmazni engem. Hát ezt csinálja ő a besúgózással, mert 89 után és előtt is, ez volt a megbélyegzés, a lejáratás, az erkölcsi megsemmisítés leghatékonyabb módszere. 89 előtt maga a Szekuritáté használta ezt a módszer, azok ellen, kiket el akart szigetelni, hiteltelenné akart tenni, mert tartott tőlük. Épp azt terjesztette el róluk, amik a leginkább nem voltak, besúgók. Úgy, hogy a Szilárdka ki hencegett a három kilós szekus dossziéjával, szekus módszerekkel harcol ellenem. De ezzel, egy úttal, nullává teszi, a szekus dossziéja erkölcsi értékét. Mert nem lehet lázadónak is lenni, meg hasonlítani is a hatalomhoz, módszereihez. Ebben hasonlítanak Tőkéssel, kit hősnek tart, hogy diktatórikus hajlamúak, mindketten. Ezért lázadásuk nem volt hiteles, mert a diktatórikus hatalommal egy a természetük. Valakinek feltörni blogját, mint tette az enyémmel Szilárdka, vagy a fészbukommal, nem más, mint aljas patkány módszer. A gazda tudtán kívül, rejtett utakon, beférkőzni a házba, és ott láthatatlan, alattomos módon garázdálkodni. Ha azt nézzük, hogy ő mivel foglalkozik, asztrológiával, akkor a patkány karakter még inkább igazolttá válik. Az asztrológiával akar befurakodni a segítés, meg a pénzcsalás, megélhetés ürügyén, az emberek belső világába. Számára ez egy perverz öröm, a tudattalanjából ered. A patkány, ahogy fúrja, alattomban járatait a padló alatt, úgy próbál az asztrológia révén Szilárdka, perverz örömszerzés céljából, beférkőzni emberek intim, tudattalan világába. A perverz örömöktől függő Szilárdka, erre utal krónikus agresszivitása is, mesél, tart előadásokat, ír könyveket, metafizikáról, hivatkozik egyetemes törvényekre. Egy szellemileg beteg ember szellemi tanítóskodik, ilyen nem tudom volt-e még Erdély szellemtörténetében. A beavatottság illúziójában ringatja magát, amikor a tudattalanja hatalmától szenved, perverz indulatok formájában. Ej Szilárdka, vigyázz, mert egy heckháborúnak csak te lehetsz a vesztese. Mert nem következett be az, amire te a buta agyaddal gondoltál, hogy alattomosan heckelgetsz, én meg mit sem sejtve mérgelődök, és te jókat röhögsz a markodban. Már csak azért is lehetsz a vesztese, mert te gyáva vagy, eleve félsz. Ezért is foglalkozol asztrológiával, egzisztenciális félelemből."
- Mit mondhatnék? Talán, hogy a Puli félék által az interneten "szabadon" folytatott rágalom-háborúzás, semmi egyéb, mint olcsó közösségi szórakozás az ilyen fajta élősdieknek... Vagyis, az őrületbe kergetett feleségük betegnyugdíjából kifizetett 21 századi lehetőség, az erkölcsi cenzúra nélkül működő nyilvánosságot biztosító interneten, a karmikus magamutogatási vágyaik kiélésében örömüket lelő (Puli Lilithje a X. házban!) ötven éves hülye gyerekeknek...
De persze, az internetnek nem ez, a beteg agyú, Puli féle magamutogatók gyűlölködés-kiélési lehetőségében áll az értéke és érdeme!

 

 

Bizony, bizony sokan becsapódnak mostanában ezzel a teljesen negatív Jupiter - Lilith együttállással az Ikrekben! Mondhatni, sokakat becsap mostanában az árnyék-énje, mint ezzel az oly szerencsétlenül (gonosz módra) önérzeteskedő Pulival is (A Tigris évében született a nyomorult, nyilvánvaló tehát, hogy miért nem képes elviselni a nála sikeresebb, vagy az övénél erősebb személyiséggel rendelkező személyeket. - Emlékezzünk csak, hogy még a nyilván Oroszlán beütésű Mórvai Krisztinának a "plasztikáiba" is bele kötött, nem csak az önérzete által elviselhetetlen férfi személyiségekbe.). Azt hittem már hogy le csendesedik attól, hogy a saját szomszédai vallottak ellene, anélkül, hogy azokkal akárcsak telefonon is beszéltem volna, amikor rám akarta kenni, hogy azok szeme láttára szájba vertem, illetve, amikor népszerűsítettem ama magasztosan papos "meglátását", hogy én egy gyermekcsinálási mániában szenvedő őrült vagyok, és nem is csináltam a gyermekeimet, hanem - És itt a lehető leg egzaktabb módon idézek: - "a világra basztam". De persze, egyrészt a X. házában álló Mérleg-Lilithje által jelzett erős exchibicionizmusa miatt nem képes helyt ülni, másrészt az ázsiai asztrológia által jelzett férfiasság-ellenes és személyiség-ellenes karmikus meghatározódása miatt. De még van egy asztrológiai tényező, ami miatt most éppen nem sarlatánozott le, hanem annál is jobbat talált és le patkányozott, mondván, hogy az, hogy meg hackeltem a blogjait, olyan magatartás, mint a patkányé, amely a ház falán be rágva-fúrva magát, be oson a gazda konyhájába és ott rágja szét az alattomban az emberi értékeket.

 

 

Talán azért vagyok asztrológus, mert az én elmémben semmi nem marad meg fogalmi, elvont képzeti szinten, hanem minden gondolat és szó éles képpé alakul. Így történt most is. Ahogy olvastam a Puli vonatkozó sorait rögtön az is láttam, hogy bent vagyok a sok éves tisztátalanság miatt rémesen bűzlő putrijuk szobájában és azonnal el fogott a hányinger. - Maksai barátom mesélte, hogy amikor Puli a feleségével be ment a Sepsiszentgyörgyi bíróság tárgyaló termébe, mindenki ki menekült onnan a jegyzőnek nevezett írnok és a bíró kivételével. Állítólag, még a Puli ellenfelei is! Inkább hagyták az ügyüket és a következő alkalomra fizetett ügyvédet fogadtak, aki a k9övetkező tárgyaláson köteles lesz a honorárium ellenében a teremben maradni.
Ennyit arról,hogy mennyire kívánkozom én egy a gonoszságában rothadó internet-betyárnak, az agybajos feleségével folytatott intimitásába be órozkodni.
De nézzük az éremnek a túloldalát... KI is volt az, aki 2OO4 április 15-én az Istennek sem akarta megérteni a magával hozzánk talán a zsarolási nyomaték növelése érdekében felcipelt őrült feleségével együtt, hogy semmi keresnivalójuk nincs a korábban többszörösen meg nem adott újabb kölcsönkérési igényével egy olyan családi otthonban, amelyben előző hajnalban született egy kisbaba? Ki is az, aki a másik intimitásába "bele barmolt"? (Hogy én is tanuljak egy másik, az árnyék-énje által szintén megvezetett személy szókincséből.) Kicsoda is a mások intimitásában turkáló "patkány" tehát? Sőt:kicsoda az, aki a gazdának neki támad, amiért az nem volt hajlandó a családjától elvonni a talán létező, de egyáltalán nem a "patkány" és a legalább is "furcsa nőjének" a közös pillanatnyi alkohol-szomja kielégítése érdekében meggyűjtött anyagi tartalékját oda adni?
Szóval a harmadik elem, amiért a Patkány-Puli kimászott a bűzös putrijából annak érdekében, hogy ismét rám támadjon, amiért nem hagytam magam tovább mocskolni általa, az a notórius önáltatása, amit a Patkány évében született személyekkel analogikus kapcsolatban álló Ikrek jegye gyakorlati erőterében: a 3. házban található, teljesen negatív Jupiterje számunkra, asztrológusok számára jelez. Nagy figyelem tehát kedves, a Patkány évében született, vagy az Ikrek - karmának bármiféle jelével a születési képletetekben született, személyek! Az önámítás még ezeknél is veszélyesebb - szégyenteljesebb helyzetekbe sodorhat mostanában az életnek a legváratlanabb területén is!

Kozma Szilárd: az irigyemnek, vagyis az élősdi munkakerülő Nagy Pulinak az árnyék-énje.

 

 

   Széll János István barátomtól, az internetre feltöltött biztos bizonyítékot kaptam arra, hogy a felesége Kökös község végi omladozó putriájban éldegélő Nagy Attila Puli nevű, volt Kökösi unitárius pap, aki azzal igyekszik elméleti alapot gyártani az önfenntartás érdekében végzendő munkától való undorodását, hogy vallásos anarchistának (Sic!) nevezi magát, miközben mindössze egy közönséges munkakerülőből lett internet-betyár, orvosilag diagnosztizálható módon, behülyült az intenzíven átélt tárgyi valóságnak a tagadásába, az igazság-gyűlöletébe.

Annyira elment a magát Pulinak nevező, misztikus örményünknek az esze, hogy a sátáni gonoszkodásával magára vont őrületében arról hallucinál, hogy én annyira jól értek az informatikához, hogy hackelni is tudok! Bevallom őszintén, hogy amíg vele bajlódtam, tényleg nagyon szerettem volna érteni a hackeléshez, hiszen rengeteg lelki gyötrelemtől meg menthetett volna, és rengeteg időt és energiát megspórolhattam volna, ha egyszerűen tönkre tudom tenni a blogjait. Akkor nem kellett volna annyi, de annyi rávilágító és védekező - magyarázkodó cikket írnom róla, nem kellett volna eltöltenem azt a rengeteg időt és nem kellett volna arra szánnom sok - sok energiát, hogy a Pulika a minden szempontból nyomorult kilétét és a merő hülyeségből eredő, gazdasági tönkretevésemet célzó sötét szándékait leleplezzem!
De sajnos nem tudok heckkelni és a dolgot ilyen egyszerűen elintézni és miután az idén tavasszal a különböző internetes fórumokhoz több levelet is írtam - teljesen hiába! -, annak érdekében, hogy szedjék le Pulinak a rólam szóló hiteltelenítő rágalmait, több, a szakmát jól ismerő barátomat felkértem, hogy heckkeljék meg a Gonosz azon web-oldalait, ahol engem gyaláz és szakmailag hiteltelenít, hiszen világos volt, hogy miatta rengeteg potenciális rendelőmet elveszítem. Barátaim mind azt mondták, hogy sajnálják, de nem értenek annyira a szakmához, hogy ennek a baráti kérésemnek eleget tudjanak tenni, noha szívesen meg tennék, ha tudnák, mert igazam van. Még Maléth Zsolt barátom (A magyarországi honlapjaim alkotója) informatikát végezett zseniális szeretője sem tudott ebben segíteni.
Nos, úgy látszik, hogy az Úristennek (Az Igazság Isteni szellemének) sikerült, az amit a barátaim informatikusi képzettségének az irányultsága (Ők nem a heckkelésben kívánnak jeleskedni, tehát nem fektettek arra hangsúlyt, hogy ebben képezzék magukat!) nem tett lehetővé!

- Íme a Kerge Próféta fantazmagórikus "helyzetjelentése" :lol::lol::lol:(Kérésem: Ha valaki még esetleg rá akad az interneten ilyen gyöngyszemekre, kérem szépen, küldje el nekünk bizalommal, hogy a spirituális gonoszság hosszú távú és mély bizonyítékaiként közölhessük) :

"Kozma Szilárd, pénzcsaló, megélhetési asztrológus, már régebb megkezdte ellenem a heckelő háborút. Először a blogteren lévő blogom elejéről törölte a róla szóló írásokat, feltörve a blogomat. Azt hitte, írásaimat félteni fogom a heckeléstől és abba hagyom a róla szóló írásokat. Eddig nem tudott semmivel megijeszteni. Az a sanda gyanúm a scribdemtől megint nem fér el. Már egyszer megvírusozta. Úgy intézte, hogy az éhségsztrájkjáról szóló, a Krónikában lévő cikkhez se tudjak hozzá szólni. A gerinctelen aljasság ott van, hogy nekem be akarja fogni a számat, de ugyanakkor, az ő rágalmai a netten, rólam, kapjanak egyre nagyobb nyilvánosságot. Ez a diktátor hajlamúak módszere, hogy csak nekik legyen szavuk. Nem tudom, hogy a diktatórikus megnyilvánulás, hogy vág össze a Hamvas majmolással, az általa hangoztatott egyetemes törvényekkel, metafizikázással, isteni szikrákról szóló tanítással. Szerintem inkább a gőgje egyre nagyobb növelésére valók, amit mások feletti szellemi uralomra használ jó pénzért. Most megint nem úgy működik a scribdem, ahogy kéne, mert nem működik a kategóriába helyezés, az ablak nem nyílik ki teljesen. Úgy tűnik megint hozzá matatott ez az aljas csirkefogó. Aljas módszerekkel próbál lehetetlenné tenni. Nem értem egy olyan, ki az isteni szikrával hülyíti az embereket, miért folyamodik aljas módszerekhez, miért akar elhallgattatni aljas módszerekkel? Ez azt jelenti, hogy zavarják írásaim, fél írásaimtól. Más magyarázata nincsen annak, hogy meg akarja akadályozni, minden áron, hogy minél nagyobb körben olvashatóak legyenek a róla szóló írásaim. Nekem miért nem kell ilyen aljas módszerekhez folyamodnom? Egyszer már megvírusozta a scribdemet, hogy ne tudjak feltölteni. Ebben csak egyedül ő volt érdekelt. Azt hitte, hogy feltöri a fészbukomat és csak törölget, én meg mit sem sejtek, csak mérgelődök. Nem gondolta, hogy rájövök, honnan fúj a szél. Ez az alattomosság az ő módszere. Ezt már rég elárulta, amikor azt írta nekem, hogy én azt érdemelném, hogy börtönbe kerüljek és ott meg elterjeszteni rólam, hogy gyereket erőszakoltam meg, tehát a pedofilia bűntettét követtem el. Utána nagyon jónak tartotta, a pedofil ötletet, arra is, hogy asztrológiai alapon rám süsse, hogy a horoszkópom alapján pedofil hajlamaim vannak. Röhejes ahogy kínlódik, hogy minél erősebb, hatékonyabb rágalmakkal támadjon, semmisítsen meg erkölcsileg. Csak van egy kicsi gond ezzel, ez csak a társadalomban érvényes, azon belül, de kívül, ahol én élek, nem. Ezért vív ő eleve vesztes csatát velem szemben, mert ő ugye belül van a társadalmon - a kényszeresen sokgyerekes székely apa. Mert ő ilyen erkölcsi fogózókkal védi magát, hogy sokgyerekes székely apát járatok le, akarok tönkretenni. Igen, egy közönséges pénzcsaló, hamis tanító, és kényszeres gyerekcsináló, mert állandóan bizonyítási kényszerben szenved. Tehát elterjeszteni, vagyis megrágalmazni engem. Hát ezt csinálja ő a besúgózással, mert 89 után és előtt is, ez volt a megbélyegzés, a lejáratás, az erkölcsi megsemmisítés leghatékonyabb módszere. 89 előtt maga a Szekuritáté használta ezt a módszer, azok ellen, kiket el akart szigetelni, hiteltelenné akart tenni, mert tartott tőlük. Épp azt terjesztette el róluk, amik a leginkább nem voltak, besúgók. Úgy, hogy a Szilárdka ki hencegett a három kilós szekus dossziéjával, szekus módszerekkel harcol ellenem. De ezzel, egy úttal, nullává teszi, a szekus dossziéja erkölcsi értékét. Mert nem lehet lázadónak is lenni, meg hasonlítani is a hatalomhoz, módszereihez. Ebben hasonlítanak Tőkéssel, kit hősnek tart, hogy diktatórikus hajlamúak, mindketten. Ezért lázadásuk nem volt hiteles, mert a diktatórikus hatalommal egy a természetük. Valakinek feltörni blogját, mint tette az enyémmel Szilárdka, vagy a fészbukommal, nem más, mint aljas patkány módszer. A gazda tudtán kívül, rejtett utakon, beférkőzni a házba, és ott láthatatlan, alattomos módon garázdálkodni. Ha azt nézzük, hogy ő mivel foglalkozik, asztrológiával, akkor a patkány karakter még inkább igazolttá válik. Az asztrológiával akar befurakodni a segítés, meg a pénzcsalás, megélhetés ürügyén, az emberek belső világába. Számára ez egy perverz öröm, a tudattalanjából ered. A patkány, ahogy fúrja, alattomban járatait a padló alatt, úgy próbál az asztrológia révén Szilárdka, perverz örömszerzés céljából, beférkőzni emberek intim, tudattalan világába. A perverz örömöktől függő Szilárdka, erre utal krónikus agresszivitása is, mesél, tart előadásokat, ír könyveket, metafizikáról, hivatkozik egyetemes törvényekre. Egy szellemileg beteg ember szellemi tanítóskodik, ilyen nem tudom volt-e még Erdély szellemtörténetében. A beavatottság illúziójában ringatja magát, amikor a tudattalanja hatalmától szenved, perverz indulatok formájában. Ej Szilárdka, vigyázz, mert egy heckháborúnak csak te lehetsz a vesztese. Mert nem következett be az, amire te a buta agyaddal gondoltál, hogy alattomosan heckelgetsz, én meg mit sem sejtve mérgelődök, és te jókat röhögsz a markodban. Már csak azért is lehetsz a vesztese, mert te gyáva vagy, eleve félsz. Ezért is foglalkozol asztrológiával, egzisztenciális félelemből."
- Mit mondhatnék? Talán, hogy a Puli félék által az interneten "szabadon" folytatott rágalom-háborúzás, semmi egyéb, mint olcsó közösségi szórakozás az ilyen fajta élősdieknek... Vagyis, az őrületbe kergetett feleségük betegnyugdíjából kifizetett 21 századi lehetőség, az erkölcsi cenzúra nélkül működő nyilvánosságot biztosító interneten, a karmikus magamutogatási vágyaik kiélésében örömüket lelő (Puli Lilithje a X. házban!) ötven éves hülye gyerekeknek...
De persze, az internetnek nem ez, a beteg agyú, Puli féle magamutogatók gyűlölködés-kiélési lehetőségében áll az értéke és érdeme!

 

 

Bizony, bizony sokan becsapódnak mostanában ezzel a teljesen negatív Jupiter - Lilith együttállással az Ikrekben! Mondhatni, sokakat becsap mostanában az árnyék-énje, mint ezzel az oly szerencsétlenül (gonosz módra) önérzeteskedő Pulival is (A Tigris évében született a nyomorult, nyilvánvaló tehát, hogy miért nem képes elviselni a nála sikeresebb, vagy az övénél erősebb személyiséggel rendelkező személyeket. - Emlékezzünk csak, hogy még a nyilván Oroszlán beütésű Mórvai Krisztinának a "plasztikáiba" is bele kötött, nem csak az önérzete által elviselhetetlen férfi személyiségekbe.). Azt hittem már hogy le csendesedik attól, hogy a saját szomszédai vallottak ellene, anélkül, hogy azokkal akárcsak telefonon is beszéltem volna, amikor rám akarta kenni, hogy azok szeme láttára szájba vertem, illetve, amikor népszerűsítettem ama magasztosan papos "meglátását", hogy én egy gyermekcsinálási mániában szenvedő őrült vagyok, és nem is csináltam a gyermekeimet, hanem - És itt a lehető leg egzaktabb módon idézek: - "a világra basztam". De persze, egyrészt a X. házában álló Mérleg-Lilithje által jelzett erős exchibicionizmusa miatt nem képes helyt ülni, másrészt az ázsiai asztrológia által jelzett férfiasság-ellenes és személyiség-ellenes karmikus meghatározódása miatt. De még van egy asztrológiai tényező, ami miatt most éppen nem sarlatánozott le, hanem annál is jobbat talált és le patkányozott, mondván, hogy az, hogy meg hackeltem a blogjait, olyan magatartás, mint a patkányé, amely a ház falán be rágva-fúrva magát, be oson a gazda konyhájába és ott rágja szét az alattomban az emberi értékeket.

 

 

Talán azért vagyok asztrológus, mert az én elmémben semmi nem marad meg fogalmi, elvont képzeti szinten, hanem minden gondolat és szó éles képpé alakul. Így történt most is. Ahogy olvastam a Puli vonatkozó sorait rögtön az is láttam, hogy bent vagyok a sok éves tisztátalanság miatt rémesen bűzlő putrijuk szobájában és azonnal el fogott a hányinger. - Maksai barátom mesélte, hogy amikor Puli a feleségével be ment a Sepsiszentgyörgyi bíróság tárgyaló termébe, mindenki ki menekült onnan a jegyzőnek nevezett írnok és a bíró kivételével. Állítólag, még a Puli ellenfelei is! Inkább hagyták az ügyüket és a következő alkalomra fizetett ügyvédet fogadtak, aki a k9övetkező tárgyaláson köteles lesz a honorárium ellenében a teremben maradni.
Ennyit arról,hogy mennyire kívánkozom én egy a gonoszságában rothadó internet-betyárnak, az agybajos feleségével folytatott intimitásába be órozkodni.
De nézzük az éremnek a túloldalát... KI is volt az, aki 2OO4 április 15-én az Istennek sem akarta megérteni a magával hozzánk talán a zsarolási nyomaték növelése érdekében felcipelt őrült feleségével együtt, hogy semmi keresnivalójuk nincs a korábban többszörösen meg nem adott újabb kölcsönkérési igényével egy olyan családi otthonban, amelyben előző hajnalban született egy kisbaba? Ki is az, aki a másik intimitásába "bele barmolt"? (Hogy én is tanuljak egy másik, az árnyék-énje által szintén megvezetett személy szókincséből.) Kicsoda is a mások intimitásában turkáló "patkány" tehát? Sőt:kicsoda az, aki a gazdának neki támad, amiért az nem volt hajlandó a családjától elvonni a talán létező, de egyáltalán nem a "patkány" és a legalább is "furcsa nőjének" a közös pillanatnyi alkohol-szomja kielégítése érdekében meggyűjtött anyagi tartalékját oda adni?
Szóval a harmadik elem, amiért a Patkány-Puli kimászott a bűzös putrijából annak érdekében, hogy ismét rám támadjon, amiért nem hagytam magam tovább mocskolni általa, az a notórius önáltatása, amit a Patkány évében született személyekkel analogikus kapcsolatban álló Ikrek jegye gyakorlati erőterében: a 3. házban található, teljesen negatív Jupiterje számunkra, asztrológusok számára jelez. Nagy figyelem tehát kedves, a Patkány évében született, vagy az Ikrek - karmának bármiféle jelével a születési képletetekben született, személyek! Az önámítás még ezeknél is veszélyesebb - szégyenteljesebb helyzetekbe sodorhat mostanában az életnek a legváratlanabb területén is!