Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Kozma.Szilárd:Nyilt hálalevél a magyar asztrológusokhoz
Kozma Szilárd:

NYÍLT HÁLA-KÖSZÖNET A MAGYAR ASZTROLÓGUSOKNAK

Kedves Asztrológus társaim!Bár költőnek indultam, most nem találok megfelelő kifejezéseket arra a mélységes hálára, amit most – amikor észrevettem! - irántatok érzek, amiért nem részesítettek, nem hogy méltón durva, hanem semmiféle kritikában, amiért valamelyik rosszindulatú magyar Wikipédia-szerkesztő - Több mint valószínű, hogy a Gerle Éva nevű ultra-feminista bloger egyirányú felkérésére és teljesen biztos, hogy anak érdekében, hogy méltó haragotokban és felháborodásotokban engem pellengérezzetek ki! – engem és, egy lexikonban való szerepléshez megfelelő, szakmai múlttal még nem rendelkező Joó Viola nevű élettársam nevét írta be a kortárs asztrológusok helyére az asztrológia címszó alá. És ugyanekkor, a ti neveiteket teljességgel (És ezt a durva kihagyást, már minimum a szégyentelenség és nem a felületesség vagy, egy lexikon-írónak megengedhetetlen felelőtlenség fogalmával kell illetni!) kihagyta!Egyszerűen nem tudom tehát nektek eléggé megköszönni a humánus toleranciátokat és a megértéseteket, amiért ezt, a – Hiába, hogy nem az én részemről jött, mert ti azt nem tudhattátok! - szemtelenséget nem tettétek úgy szóvá, hogy miatta, engem hibáztassatok első sorban! Most, hogy ezt az én nevem felhasználásával (ellenetek!) elkövetett minősíthetetlen merényletet felfedeztem, és nyomban nyíltan szóvá teszem, talán már nem kell mondanom, hogy nincsen közöm ehhez a nem csak ellenetek, hanem ezzel a rafinált erkölcs-ellenes csavarral végül is, ellenem elkövetett összeesküvéshez. Hiszen teljesen világos, hogy én voltam a merényletnek az. un. palánkolt célpontja! Hogy tehát annak, aki ezt veletek szemben az én nevemet használva, elkövette, ugyanúgy, mint abban az esetben is, amikor szintén a Wikipédiában, Gerle Éváék azt tették írták be a nevem alatt szereplő cikkely szövegébe, hogy a leghíresebb versem egy idióta kis tákolmány, amit két kulturális instruktor írt románul és csempészet be a helytelenül leírt nevem alá egy Elena Ceausesu születésnapját köszönteni hivatott pártbrosúrába, az volt a célja, hogy engem veletek megutáltasson és ily módon titeket manipulálva (Titeket ellenem hergelve: „Nézd a kis erdélyi szarházit, ki tetette magát jelentős kortárs asztrológusnak, amikor még Kaló Jenőt sem említik meg!”), olyan cikkek megírására vegyen rá titeket tudattalanul, amelyek majd az én szakmai hitel-rontásomat eredményezik.

Tudom, hogy első hallásra -olvasásra, ez a „magyarázkodás”, nem csak, hogy nyakatekerten hihetetlenül (-Ahogy, a Gerle Éva egy másik szerkesztő-szolgacselédje, Sipos Zoltán fogalmazott: szürreálisan.) hangzik. Sőt: még tisztességtelen fedőelméletnek is, amit esetleg azért eszeltem ki, mert, utólag mégis csak felébredt a lelki-ismerertem. Vagy, valamilyen más ok vezérelt ennek a furcsa, sőt: abszurd történetnek a megírására (Hogy esetleg pl. így, ennek a levélnek a megírásával akarnám a barátságotokat megnyerni, stb. Gerle Éva egyébként, akinek a szerzőségére, illetve bujtására gyanakszom, képes ilyet is kieszelni!).

De, ha bele néztek az engem öt hónappal ezelőtt internetes hajtóvadászatra és kilövésre kiszemelt, és azóta is, a négy gyermekes családommal együtt idegileg és gazdaságilag tönkre tenni akaró terminátori személyiségnek a szoláris képletébe (Született 1975 május 13), nem fogjátok ezt a történetet annyira abszurdnak, illetve általam kieszeltnek találni. Ha meglátjátok a, teljesen negatívan fény-szögelt Bika-Napjával lazábban, de együtt-álló Bika –Sárkányfarkát, valamint az utóbbival szorosan együtt-álló és, a nyílhegy-alakzat csúcsán álló, ugyancsak teljesen negatívan fényszögelt Jupiter-Vénusz együttállást (Vagyis ennek a háromnak az együttállását), egészen biztos, hogy nem fogtok kételkedni abban, hogy ennek a szoláris sorsképletnek a tulajdonosát, nem csak, hogy a leg elképesztőbb rögeszmék vezérlik (És ezekhez az elképesztő rögeszmékhez irracionális nyakassággal ragaszkodik). De nem fogtok kételkedni abban sem, hogy e rögeszméinek a tárgyi valóság szerinti igazságként való feltüntetése érdekében, a legvadabb hazugságok szajkózására is képes. - Persze, mindezt csakis abban az esetben, ha nem kapott gyermekkorában olyan radikális szülői, vagy pedagógiai nevelő-irányítást, amely e hajlamainak az ösztönös kiélési késztetéseiről és sóvárgásáról leszoktassa. Vagy, amennyiben nem kapott felnőttként olyan spirituális-vezetői, vagy asztrológusi figyelmeztető segítséget, ami által beláthatta volna, hogy ezeknek a rögeszme-bizonyítási kényszerképzetének a háborúzásokig menő konfliktusos erőltetésével (Kosban álló Lilith!), nem csak a környezetével át, hanem saját magának is. Sajnos, ez, a különleges intellektuális – értelmi képességekkel (eszességgel), és ugyancsak erős színészi tehetséggel rendelkező Gerle Éva, nem részesült sem a karmája feloldását és meghaladását szolgálni képes szülői, és főként nem: apai-szaturnuszi nevelésben. (Sőt: a szülei megkímélték őt még a három nagyobb fiú-testvérével való természetes kapcsolatból szerezhető információktól is!) És nem részesült megfelelő, negatív (figyelem-felhívó) felnőttkori élet-tapasztalatokban sem és asztrológiai – spirituális irányításban, mentális életvezetési javaslatokban sem részesülhetett, mivel a rendkívüli intellektusával és a színészi tehetségével, valamint a játékszenvedélyével párosuló rendkívüli valóságferdítési szenvedélye, ezeket hibabelátási képességeken alapuló, önmagára eberedési lehetőségeket, sikeresen mind elhárította és kikerülte. De hát honnan is lehetne ennek a személynek akárcsak minimális hibabelátási képessége is, hogyha az imént említett Jupiter-Vénusz párosa, negatív fényszögeket (szembenállást) alkot a (Skorpió!) Holddal és az Uránusszal, és hogy ez ne legyen elég, még (negyed-szembenállást) a Plútóval és a Neptunusszal is. Nem tudom, az asztrológia történetében volt-e már példa arra, hogy ilyen, mondjuk ki nyíltan: beteges hazudozásra való, nem hogy hajlamra, de a hazugságra és a csalásra való szomjazásra és éhségre utaló képlettel rendelkező személyiség pozitív társadalmi szerepet – funkciót tölthetett volna be? Én csak azt tudom, hogy ilyen valóságtól és igazságtól való iszonyodásra utaló sorsképlettel még nem találkoztam, és azt, hogy ez az elemi hibabelátásra is képtelen személy, pozitív társadalmi közszereplői funkciókat vindikál magának, mint blog író, ész szerte az interneten azt híreszteli magáról az álnevei és ál-profiljaival a „közvélemény” látszatát is megrendezve, hogy ő az eleve bántalmazónak (gonosznak) született férfiak által bántalmazott védtelen nőknek az őrangyal-védelmezője.

De hát ezt a levelet, nem a Gerle Évának a sorsképletéből kiolvasható karmájának, illetve a negatív hajlamainak és késztetéseinek a gyakorlati életben való, egy- az egybeni megtestesüléseiről, sőt: azok messzemenő túlteljesítettségéről akartam írni! Ez csak gyakorlati – szakmai magyarázat volt azok számára, akik az asztrológiában nem elégé jártasak. Hanem arról a szavakban kifejezhetetlen hálámról és szellemi – spirituális nagyra-becsülésemről, amelyre, természetesen akaratlanul és szándéktalanul köteleztetek, személyi ismeretség nélkül is, ezzel a számomra egyenesen megható humánus és szellemi toleranciátokkal. És ha már ezeket sikerlüt leírni, azt is a tudomásotokra akarom hozni, hogy egyáltalán nem haragudnék meg azért, ha a neveinket onnan, a kortárs asztrológusok címsorbál kiszerkesztené, vagyis kivágná valaki, amennyiben a lexikon-szerkesztők nem hajlandók a többi magyar asztrológusnak a nevét legalább megemlíteni. És kérlek, ne haragudjatok meg, ha én nem írom ide egyiketek nevét sem, mivel egyszerre legalább húsz nevet, ha nem harmincat kellene írnom, és még így is igazságtalan kellene legyek más ugyanannyi asztrológussal szemben. Költő koromban szoktam írni és mondani, hogy a költőkről és költészetükről ne más költők írjanak minősítéseket, vagy kritikát, mert az akár pozitív, akár negatív, csakis hiteltelen lehet, hanem az irodalmi-kritikusok, könyv és lapszerkesztők, stb. Ugyanígy most is a lexikon-szerkesztőkre bíznám, hogy akár az én nevem kivágásával, akár az ott hagyásával, mely kortárs asztrológus nevét említik meg az asztrológia címszónál, de tény az, hogy amíg így marad, erősen restellem magam. – És persze, a ti ilyen magas fokú szellemi toleranciátokra nem számító Gerle Éva ezt is akarta elérni. Hát még ezt az örömet se hagyjátok meg neki, és tehetek róla, hogy a magyar asztrológia címszó alá a mai magyar elismert asztrológusok feltétlenül bekerüljenek, ismétlem: akár Kozma Szilárddal, akár anélkül. Én így is, úgy is csak és csakis hálát fogok érezni irántatok, és csakis nagy tisztelettel fogok nyilatkozni rólatok, minden körülmény között.

Ezekben a hetekben – hónapokban ugyanis, amióta ez a szerencsétlen megszállott lélek, deklaráltan koldus botra akar juttatni, akár végzetes következménye is lett volna, ha sikerül ez a furfangos terve is (A legnagyobb egzisztenciális veszélybe sodrási harctéri sikerét, Gerle Éva a Kolozsvári pornó-fordító: Sipos Zoltán által a transindexben közölt „nem cicaharc” nevű egyoldalú hazugság-halmaz képezi „A közismert budapesti blogerre rákattanó asztrológus-pár"-ról.), és valamelyiktek ártatlanul – de logikusan, bedőlve a számomra már tipikusnak számító gerle-évai cselvetésnek, neki fog nyilvánosan az asztrológusi etikáról kitanítani, mert azzal tényleg elvesztettem volna a szakmai és ezzel együtt az erkölcsi hitelemet is, a potenciális rendelőim előtt és ezzel Gerle Éva elérte volna a nyíltan kitűzött célját, amit már akkor közölt több helyen is, tehát nem csak a hírhedt feminista blogján, amikor én még azt sem tudtam, hogy ő a világon létezik.

Hálás kollegialitással és baráti szeretettel: Kozma Szilárd

_________________

_________________
A túlvilágon olyan serpenyőbe teszik a lélek-test szívét, amelynek a másik serpenyőjében egy tollpihe van. Ha a szív lenyomja a tollpihét, a lélek elveszett.


Hozzászólás jelentése Hozzászólás adatai Hozzászólás törlése
Vissza a tetejére
Megosztás a Szepon         
 
 Profil Privát üzenet küldése E-mail küldése
Hozzászólás szerkesztése Hozzászólás az előzmény idézésével
HozzászólásElküldve: Tegnap, 12:43 
Offline
Asztrológus
Asztrológus
Avatar

Csatlakozott: 2008.09.17. 15:18
Hozzászólások: 416
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Oroszlán
Aszcendens: Oroszlán
Csatlakozom Szilárd hála-kifejezéséhez!
Rövid összefoglaló: Gerle Éva bizonyára azt gondolta, hogy elég, ha beírat, majd a rendszeres szerkesztők valamelyikével jóváhagyatja a nevünket a Wikipédiában az Asztrológia szócikk alatt, és emellé felveri a port, hogy mi megszegtünk volna valamiféle asztrológusi etikát - akkor ezzel már jól el is leszünk intézve! Vagyis mások - Gerle Éva számításai szerint a kortárs asztrológusok - elintéznek majd minket "neki". De nem ez történt, akárhogy is próbálta gerjeszteni és beindítani a folyamatot. Azért én is külön hálás vagyok, hogy a magyar asztrológusok kimaradtak ebből a koncepciós támadásból.

A történet: Néhány napja szereztem csak tudomást arról, hogy Szilárd és én is meg szerepelünk a Wikipédia Asztrológia című lapján az újkori asztrológusok nevei között. Bár a petíción már dobálózott vele Gerle Éva vagy valamelyik csatlósa, természetesen név nélkül, hogy mit keresünk mi ott, mint asztrológusok Paracelsus-szal és más neves tudósokkal együtt említve a Wikipédiában - én akkor úgy értettem, hogy azon vannak Éváék fel háborodva, hogy Szilárdról miért készült wikipédia lap, hiszen én addig csak arról tudtam, tehát sokáig úgy hittem, hogy én bizony nem szerepelek név szerint sehol a Wikipédiában. Rákerestem, hogy van-e rólam lap – természetesen nem volt. Más nem jutott eszembe. Annál maradtam, hogy a Kozma Szilárdról szóló lapon, amikor onnan letöröltettem a Gerle Éva által beleszerkesztetett hazugságokat, ugyanakkor ki is egészítettük néhány adattal, többek közt beleírtam, hogy Szilárd az élettársával él együtt, és négy gyermeket nevel. Én naiv módon azt gondoltam, hogy emiatt vannak felháborodva, hogy ezt is minek kellett beleírni és bizonyára azt akarják, hogy utalás se legyen rám. Azt pedig, hogy asztrológusként vagyok említve, azt hittem, csak Éva „csakazolvaska” költötte hozzá a dologhoz… De tévedtem, nem erről volt szó. Akkor láttam meg a neveinket az Asztrológia szócikknél, amikor a petíción játékosan válaszolgatni kezdtem az oda írogató személynek (feltételezéseim szerint az álnéven írogató Gerle Évának), reménykedve abban, hogy az esetleg leleplezi végre magát. Ez a személy azt kezdte nekem bizonygatni, hogy a magyar kultúrának soha nem volt része az asztrológia! Nekem sem jutott eszembe semmilyen neves magyar asztrológus sem az újkortól korábbról, de bízva abban, hogy a Wikipédiában talán találok ilyen anyagot – mert én továbbra is használom a wikipédiát és bízom benne – megnyitottam az Asztrológia szócikket és végig pásztáztam. Nem álltam meg, hogy ne olvastam el az újkori asztrológusok felsorolását és teljesen megilletődötten vettem tudomásul, hogy ott a méltán megemlített Baktay után, és pl. László András után, még két-három magyar asztrológus szerepel ott és mi ketten: én és Szilárd is! Gondolom, az különösebb magyarázatra nem szorul, hogy szerintem Szilárd abszolút megérdemli, hogy őt megemlítsék, én azzal teljesen egyetértek, hogy az ő neve ott legyen. Dehogy én miért vagyok ott, arra nem találtam a magyarázatot - Nyilas karmás (Sárkányfarok a Nyilasban) naivitásommal hízelgő isteni jelnek próbáltam venni, viccesen, bolondosan, de gyakorlatilag, ahogy sikerült felfognom ezt, úgy csak egyre kínosabbnak éreztem. Mert bár én nem sok magyar asztrológus munkásságát ismerem, de azon kevesek közül is akad, azért néhány, akivel, ha nem is értek egyet mindenben, de úgy gondolom, hogy méltán szerepelhetnének ott. Továbbá, ha már valaki annyira szimpatizált is velünk, kauzális asztrológusokkal, nem értettem, hogy miért nem írta inkább Mareszt (Dénes Máriát) helyettem, aki mégis csak rangidős Szilárd asztrológussá vált tanítványai között.
Amikor megnézegettem az Asztrológia című Wikipédia lap szerkesztési „naplóját” rögtön abba botlottam, hogy valaki immáron kilátásba is helyezte Kozma Szilárd és Joó Violetta nevének törlését. Na, erre egyből azt mondtam, hogy ez a Gerle műve lesz. És ide vagy oda a hiányzó kortársak, akiket én akár be is írtam volna minden probléma nélkül - csakhogy letiltották ip cím alapján – én hirtelenjében úgy döntöttem, hogy a Szilárd kitörlését én megkontráztatom egy ismerősömmel, hogy Gerle is tisztába legyen, hogy attól, hogy engem kitiltottak, akkor sem irkálgathat és törölgethet ő kénye-kedve szerint a Wikipédiába velünk kapcsolatosan és a mi kárunkra. Mert ha már Kozma Szilárdot egyszer ott a névsorban megjelentették, akkor mégis milyen okkal kellene őt onnan törölni? Az nem ok, hogy mert a többiek sincsenek még ott, akik szintén megérdemelnék. (Szerintem: Rákos Péter, Kaló Jenő) Viszont azt is megírtam az ismerősömnek, hogy az én nevem törlésének kilátásba helyezésével ne foglalkozzon. Sőt, annak indoklásaként nyugodtan oda írhatja, hogy Joó Violetta még kezdő asztrológus. (Szó se róla én jó asztrológusnak tartom magam :D, na de mégis csak azt illik ott szerepeltetni, aki mögött már van legalább egy évtizednyi elkötelezett komoly asztrológusi munkásság - szerintem.)
Az ismerősöm megtette, amit kértem, részben. Ő megnyomta a Szilárd törlésének visszavonását, de mivel az a „beleszerkesztés” (szilárd nevének töröltetése) egynek számított az én töröltetésemmel, így arra is vonatkozik, annak is ellene „voksol”. Ezt itt annyiban is hagytunk az ismerősömmel. Én továbbra is fenntartom, hogy hozzájárulok, sőt, KÉREM A NEVEM TÖRLÉSÉT A FELSOROLÁSBÓL. De szerintem ez nem ok Kozma Szilárd törlésére (!) - ha valaki ezt külön meg tudja oldani, azért nagyon hálás lennék!
Én naivan arról is meg voltam győződve, hogy valaki jó szándékkal írt bele engem, bizonyára elfogultságból. De szóltam Szilárdnak, hogy mégis mit csináljak, és hogy kell, ezt kezeljem, mert ez nekem nagyon kínos. És ő rögtön azt mondta, hogy ezt Éváék kellett tegyék, bizonyára azért, hogy ezzel ellenünk fordítsák a kortárs magyar asztrológusokat. Én ezt sem néztem volna ki senkiből… De ahogyan egyre jobban végiggondoltam, hogy Éva a leges-legelső pillanattól kezdve hajmeresztő dolgokat állított rólunk, és teljesen átlátszóan azért, hogy kivívja ellenünk a közutálatot… Az utóbbi négy hónap alatt csak úgy szórta ránk folyamatosan a hipnotikus átkát, hogy tőlünk mennyire elhatárolódnak más asztrológusok! És mennyire megvetnek minket! És úgy egyébként mindenki „borzad tőlünk”… a saját petícióján is az első között írt (ő vagy valamelyik segédje) „Nagy Ferenc”-ként (második hozzászólás!) állítólagos asztrológusként minket cáfolandóan: „Felháborító, amit ez a két beteg ember csinál. Az egész asztrológus szakma elhatárolódik tőlük. Amatőrök, analfabéták, egykönyves „tudással”.”– ha nem is Éva árulta el magát ilyen átlátszóan, aki engem az elejétől kezdve ezzel az „egykönyves tudású” jelzővel becsmérel, vagy valamelyik a segédjei közül - akik ugye nem olyan rafináltak, mint a nagyasszony, Gerle Éva. Csak meg kell nézni a Gerle Éva petíciójának első oldalát, hogy hány állítólagos asztrológusi vélemény szerepel ott ellenünkben és hány asztrológusokra hivatkozó…
És mit látok, amikor visszakeresem a Wikipédia szerkesztési naplójába - ami mindenki számára elérhető regisztráció nélkül – ? Hát, azt, hogy engem és Szilárdot egy hargitai (csíkszeredai?) ip címről szerkesztettek be 2013. december 9-én! Tehát a Gerle Évát és blogját illusztrációként használó, és kemény kritikával illető írásomnak a Facebookon való közzététele és Gerle Éva tudomására jutásának másnapján.
Amikor megláttam, hogy az ip cím hargitai, akkor rögtön véglegesen elvetettem azt a lehetőséget, hogy engem oda valaki jószándékból szerkesztett be, ugyanis a csíkszeredai, engem asztrológusként ismerő barátaim, mind Szilárd barátai is és egyikük sem ilyen elfogult – nem tettek volna ilyesmit. Főként, hogy mind Szilárdnak jóval régebbi tanítványai, mint én, vagy szintén ismerik a Szilárdtól tanult barátainkat. Én amíg hittem abban, hogy ezt esetleg jó szándékú ember tette, addig meg voltam győződve, hogy ha ip címet látok a szerkesztésnél, akkor az kelet-magyarországi ip cím lesz. Mert egy ilyen fokú elfogultság mégis csak inkább egy magyarországitól lett volna hihető…
De onnantól kezdve, hogy nyilvánvalóvá vált, hogy nem magyarországi ip címről történt ez, teljesen biztossá vált számomra is, hogy megint egy hihetetlen aljasság lepleződött le… Gerle Éva brillírozó, kifejezetten bosszúállás-ötletgyártási képességgel születvén (teljesen negatív skorpió Uránusszal a születési horoszkóp képletében) bizony telis - telve volt ötletekkel, hogy hogyan tegyen minket tönkre, már akkor, mihelyt elolvasta az én róla is szóló, nősovinizmust tárgyaló írásomat. A december 16-án, ellenünk indított petícióján már az első oldalon legalább négy hozzászólásban minket elítélő sorok olvashatóak, melyeknek írói vagy asztrológusnak vallották magukatt, vagy pedig több asztrológusra, sőt, az egész asztrológus szakmára hivatkoztak! Sűrűn emlegették a titoktartási etikát is. Gerle Éva bizonyára azt gondolta, hogy elég, ha beírat, majd a rendszeres szerkesztők valamelyikével jóváhagyatja a nevünket a Wikipédiában az Asztrológia szócikk alatt, és emellé felveri a port, hogy mi megszegtünk volna valamiféle asztrológusi etikát - akkor ezzel már jól el is leszünk intézve! Vagyis mások - Gerle Éva számításai szerint a kortárs asztrológusok - elintéznek majd minket "neki".
Joó Violetta
U.I.: Az is érdekes, hogy a rólam szóló gúny-blogján,– az én nevemre létrehozott wordpress blogon foglalkozik azzal „csakazolvaska” Gerle Éva, hogy csak egy üres héj vagyok, amit Kozma Szilárd tölt ki, illetve Szilárd nélkül egy senki vagyok, asztrológusként is, senkit nem érdeklek, s ezt bizonyítván még képeket is mellékeltek, hogy a Google keresője milyen négy – leggyakoribb – kifejezést ajánl a mi neveink mellé. A Kozma Szilárdéhoz a következő hármat: - asztrológus, - Lilith, - csernus imréről, - felesége… Az enyémhez pedig: - és Kozma Szilárd, Kozma Szilárd, - Gerle Éva. Na, hát, ez a nagy – még magyarázatra sem szoruló - bizonyíték, kérem szépen, arról, hogy én egy senki lennék.